juli august september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juli august september 2015"

Transkript

1 juli august september 2015

2 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen og solen. Når varmen ikke er til at holde ud dernede, kan man gå ind i en kølig, fremmedartet kirke og sætte sig og mærke en svag duft af mystik og fornemme at være i nærheden af noget, som ikke ændrer sig fra dag til dag. Det er mange, der på en ferietur sætter sig i en kølig, fremmedartet kirke i syden. Sommeren er her. Frodigheden betager. Der er grønt overalt. Vi må med i det så godt vi kan. Det varer kun kort. --- du favre skærsommer, så hastigt du flyr som et drømmerigt blund! Sommeren er ikke et drømmerigt blund. Den er virkelig nok. Nu. Men ikke så længe endnu. Årstiderne skifter. Tidsperspektivet er måneder. Kirkehusene står rundt omkring i landskabet. Fra mit barndomshjem kunne vi fra et sted bag kostalden mod vest se op til ti kirker. Den nærmeste kunne vi ikke se. Den ligger mod øst på den anden side af gården. Vi kunne høre den til hverdag, når solen stod op, og når den gik ned. Så sendte den sin malmrøst ud over landskabet. Landskabet er mærket med disse huse. De præger det danske landskab. Mange kommer tit i de huse. Næsten alle kommer der ved lejlighed. Vores kirke er bygget i røde sten og ligger smukt i landskabet. Der er vandet, fjorden. Der er landsbyen. Der er markerne. Den er ikke så gammel som kirkerne i nærheden. Men her som hos alle kirker tælles tiden i århundreder, årtusinder, evighed. Vi kan også komme til vore egne kirker som turister ligesom til de kirker sydpå. Der er meget overvældende smukt i dem. Men der er også hjemlighed. Det er vores huse. Der er personlige minder knyttet til dem. Lyse og mørke minder. Vi skal ikke nøjes med mystikken i vores kirkerum. Vores personlige historie er med i dette rum. Vore forældre kom der, vores bedsteforældre og mange mange flere generationer. Rummet er strengt. Det lægger op til højtid. Holder os lidt på afstand med for private tanker. Det er hjemligt. Det har været ramme om høje tider i vores personlige liv og i slægternes liv. Det er som en ø i tidernes strøm. I de huse synger vi gode sange. I de huse fortæller vi gode historier. Vi kommer i de huse med vores sorger og glæder. Vi kommer der og får et stort og smukt perspektiv ind i vores liv. Vi opfrisker den sammenhæng som vi er døbt ind i. Den dybe sammenhæng. Alt hvad vi behøver at vide om vores tro, kan vi synge om i salmer. Når vi er samlet til gudstjeneste, fortæller og synger vi Gud Fader, Guds søn og Gud Helligånd ind i vores daglige hverdagsliv. Kirkerummet er et godt rum at holde gudstjeneste i. Det er en god ramme omkring evangeliet. Den danske sommer flyr hastigt som et drømmerigt blund. Den er overvældende frodig, farverig, smuk. Den ændrer sig dag for dag. Gudstjenesten har en anden karakter. I et rum, der ændrer sig meget langsomt, taler og synger vi om det evige Guds ord. JØS Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft Randers SØ Tlf: mail: Besøg Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at ringe og træffe en aftale. Dåb Aftale om dåb træffes ved at ringe til valgmenighedspræsten. Bryllup Dato for bryllup aftales med præsten. På borger.dk udfyldes en ægteskabsattest, hvorefter man modtager en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, afleveres til bopælssognet og i kopi til valgmenighedspræsten. Eventuel ansøgning om navneændring udfyldes også på borger.dk. Begravelse eller bisættelse Ved dødsfald henvender man sig til bedemand eller til præsten. Aftale vedr. valg af gravsted træffes med kirkeværgen, formanden eller graveren. Medlemskab Ønsker du at blive medlem af valgmenigheden, skal du udfylde en indmeldelsesblanket. Du kan få den ved henvendelse til præsten eller finde den på hjemmesiden. Ferie Jens Simonsen kan kontaktes på telefon hele ferien. Kontaktpersoner fra bestyrelsen i ferien: Uge 29 Jonna Krabsen, Uge 30 & 31, Uge 32 Birgit Andresen Graver Anne Kahr Hansen holder ferie i ugerne 30, 31 og 32.

3 Arrangementer & omtale Sensommermøde i Balle Valgmenighed Søndag d. 30. august Program: 10.30: Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke ved Maria Louise O. Møller 11.30: Spisning af medbragt mad i præstegårdshaven (lige over for kirken) eller i forsamlingshuset (alt afhængigt af vejret) : Vi deles i to hold. Hold 1 begynder i kirken, hvor Mette Kramer og Maria Louise O. Møller vil fortælle om at male billeder sammen med konfirmanderne samt vise nogle af billederne frem. Hold 2 begynder i Balle Friskolemuseum (ved siden af forsamlingshuset), hvor Anne Marie Johansen vil vise rundt og fortælle. Vi skifter halvvejs, dvs. efter en halv times tid : Kaffebord i Balle Forsamlingshus : Sangtime ved forstander ved Engelsholms Højskole, Jakob Bonderup. Derefter tak for i dag og på gensyn. Børn er også velkomne gode legemuligheder Adresser: Valgmenighedskirken Ballevej 41,7182 Bredsten Forsamlingshuset Ballevej 50, 7182 Bredsten Tilmelding til Ellen M. Larsen senest fredag d. 21. august Konfirmandindskrivning Søndag d. 6. september kl. 10:00 Søndag d. 6. september holder vi konfirmandindskrivning. Alle kommende konfirmander, deres forældre og søskende indbydes til gudstjeneste kl. 10:00. Efterfølgende går vi over i konfirmandstuen til sodavand og kaffe, og jeg vil fortælle lidt om konfirmandundervisningen. Til indskrivning bedes med bragt en kopi af konfirmandens dåbsattest Man skal være medlem af Mellerup Valgmenighed for at deltage i undervisningen og konfirmationen. Prisen for ikke medlemmer er 1.500,- kr., hvilket dækker både undervisningsudgifter samt et års støttemedlemsskab af Mellerup Valgmenigheds Støttekreds. Pengene bedes medbragt ved indskrivningen eller kan forud indbetales på reg.nr.: 1551 kontonr.: Ved indskrivningen vil det naturligvis også være mulighed for at blive meldt ind i Valgmenigheden, hvorefter konfirmandundervisning og konfirmation er gratis. Vi holder konfirmation Bededag fredag d. 24. april kl. 10:30, og selve undervisningen begynder onsdag d. 9. september kl. 14:30 16:00. Vi mødes i konfirmandstuen, og jeg glæder mig til at se jer. Jens Simonsen Hyggeeftermiddag torsdag d. 10. september kl Vi mødes til hyggeeftermiddag torsdag den 10. september kl i præstegården. Der er eftermiddagskaffe, oplæsning, sang fra Højskolesangbogen og tid til en god snak omkring bordet. Husk at også mænd er meget velkomne! Pris for kaffen: 20kr Studiekreds Onsdag d. 16. september kl. 19:00 i præstegården mødes vi om Henrik Pontoppidans store udviklingsroman Lykke Per, der betragtes som forfatterens hovedværk. Romanens hovedtema er hovedpersonens ihærdige søgen efter at blive sig selv for derved at opnå en indre frihed. Aftenen indledes af Jens Aagaard. Alle er meget velkomne. Husk: Man skal selv medbringe kaffe, te, kage. Siden sidst En hyggelig afsked Mange var mødt op søndag den 22. marts for at sige farvel til Benedicte Hammer Præstholm, der har været vores Valgmenighedspræst gennem de sidste 10 år. Dagen startede med afskedsgudstjeneste i en smuk pyntet kirke og 75 kirkegængere var mødt op for endnu engang at opleve Benedictes dejlige personlighed såvel i kirkerum som på prædikestolen. Ved den efterfølgende afskedsreception blev ikke kun Benedictes personlighed, men også hendes store teologiske indsigt fremhævet igen og igen. Rækken af taler, der tydeligvis berørte Benedicte stort, var lang. Heldigvis var der også tid til hyggelig snak og underholdning med efterskoleelever, der sang Se nu stiger solen og Pernille Storgaard, der sang en af Benedicte og Christian Præstholms egne salmer Det drypper med istap-tårer. Så til trods for, at det var trist at skulle tage afsked med Benedicte, blev det til en dejlig stund. Mette Bernt

4 Provstesyn Vi havde besøg af provst Klaus Frisman og arkitekt Hans Grøn d. 28. april til det første provstesyn i mere end 10 år. Fra bestyrelsen deltog Ellen, Birgit og Jesper. Jens Simonsen og vores graver, Anne Kahr Hansen, havde heldigvis også lyst og tid til at deltage. Sammen gennemgik vi over et par timer kirkegården, graverbygning og kirke, hvor der blev set på almentilstand, vedligeholdelse, protokoller og inventar. Der blev peget på forskellige ting, som vi bør arbejde på at få fornyet, repareret eller bragt i orden, ting som vi for det meste selv er opmærksomme på. Vi orienterede om hvilke planer og ønsker vi har for forbedringer i og omkring kirken. Den overordnede konklusion på dagen var - taget direkte fra provstens protokol: Kirken fremtræder velholdt og kirkegården er særdeles velholdt. Vi sluttede af i konfirmandstuen med kaffe, protokolføring og en god snak om fremtiden. Jesper Feldager Kasserer(er) Som ny i en bestyrelse kan der være meget at lære og når man så samtidig også skal forsøge at overtage kasserens tunge hverv, ja så er der nok at gå i gang med. Heldigvis er læremesteren både tydelig og har masser af tålmodighed. Ellen og jeg vil dele opgaverne mellem os, og med tiden vil jeg stille og roligt overtage helt. Det betyder så, at der kan blive sendt post ud med enten min eller Ellens underskrift i en periode. Lone Beider Bispevalg At lære er at ville befri sin ensomhed, at stå ved åndens kilde og ydmygt knæle ned, at spejle sig i tider, der sov på kildens bund, mens nye bølger glider som tegn mod hånd og mund Biskop Kjeld Holm afløses d. 1. september af den nyvalgte biskop Henrik Wigh-Poulsen. Tak til Kjeld Holm og velkommen til Henrik Wigh-Poulsen. Kjeld Holm var sidst i Mellerup Valgmenighed i forbindelse med Benedicte Præstholms afskedsgudstjeneste og reception, hvor han holdt en meget flot og humoristisk tale for Benedicte. Henrik Wigh-Poulsen, der fratræder en stilling som domprovst i Fyns stift, har skrevet Ph.d-afhandling om Grundtvig og Jakob Knudsen. I foråret holdt han i Egå Sognegård foredrag om Jakob Knudsens barndomsår og ungdomsår. Det var et særdeles spændende og levende foredrag; uden manuskript førte han os rundt i Jakob Knudsens barne- og ungdomsår på Koldingegnen. Bestyrelsen fik tildelt 5 stemmer til bispevalget. Vi var et par bestyrelsesmedlemmer, som deltog i debatmøde med de 2 kandidater i Assentofthallen, og i lokalområdet var der op til valget, initiativtager til mail-aktiviteter mellem præster, menighedsråd og valgmenighedsbestyrelsen. Det har været spændende at følge debatten i medierne i valgperioden og dejligt, at vi som valgmenighedsbestyrelse fik tildelt 5 stemmer til at gøre vores indflydelse gældende. Forårsudflugt Det er blevet en tradition, at vi tager på fællesudflugt sammen med Norddjurslands Valgmenighed. Dagen begyndte med en meget højtidelig sang og fortælling i Vejlby Kirke. I smukt solskinsvejr kørte bussen igennem den smukke natur. Rundstykker, kaffe og en Enkelt i det fri hører med til traditionen. Ved ankomsten til Moesgård, som er et imponerende nyt stort bygningsværk, blev vi delt op i tre grupper og fik en god fortælling om de enkelte udstillinger. I det smukke vejr kunne vi nyde den medbragte mad på græstaget.

5 Efter frokost blev der fortalt, og vi fik adgang til den specielle udstilling af Kinesiske Terrakottakrigere. Endnu en smuk køretur i den forårsklædte natur, førte os til Nilles Kro, hvor vi nød et veldækket kaffebord, mødet her udviklede sig med små fortællinger og en del sange. Endnu en god udflugt med hyggeligt samvær og godt humør. Her fra Mellerup er vi glade for samarbejdet med jer på den anden side af fjorden. Tak til dem som har stået for det praktiske. Aage Blicher Jepsen Fordi Benedikte fik nyt arbejde, fik vi muligheden for at lære hele to fantastiske mennesker at kende, som havde hver deres gode måde af undervise på. Så alt i alt var det en fantastisk, lærerig og hyggelig tid, som blev sluttet af med en fantastisk dag: Nemlig vores konfirmation. Kærlige hilsner Simon, Christian, Nynne, Asta og Marie. Lidt praktisk Bestyrelsen besluttede i foråret, at investere i et nyt nøglesystem, således at alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer nu har nøgle til såvel kirke som præstegård. Det er en stor lettelse idet vi tidligere skulle aftale, hvem der nu skulle have nøglen / hente og bringe den hos hinanden. Den store kirkedørsnøgle er nu gået over i historien, men det kan da tænkes, at den en skønne dag får en hædersplads. Endvidere er der kommet nyt brandmateriel i kirken. Selvom det ikke er et lovkrav, fordi kirken ikke er så stor, var bestyrelsen enige om, at der skal være tryghed for både ansatte og kirkegængere. Bag døren i våbenhuset hænger en vandsprøjte, inden for til højre i kirken hænger et rør med brandtæppe og i Annes graverrum hænger en pulverslukker. Konfirmanderne Vi har gået til præst i valgmenigheden. Som præst har vi haft Benedicte og Jens, de var begge fremragende præster. Vi har lært en masse om Biblens historie, og om hvordan det er at være kristen. Vi har hørt hinandens meninger, set en spænd-ende film om Jesus og Martin Luther. Vi har også været på udflugt i Sct. Mortens-kirke, hvor vi spillede på kirkeklokkerne, spist masser af kage og hyggede. Gæster Menighedsudflugter går også til Mellerup Valgmenighed. Lørdag d. 9. maj kom der ca. 20 gæster fra Gislev sogn på Fyn. De var bl.a. på Randers Kunstmuseum, og ville også gerne besøge Valgmenigheden, hvor Jakob Knudsen var præst. Det blev til en times hyggeligt samvær. Jeg fortalte i kirken om bevæggrunden for Valgmenigheden, selvfølgelig om Jakob Knudsen og et rids op til i dag. Vi sang Se nu stiger solen med orgelspil af organisten fra Gislev. Efterfølgende nød vi kaffe, småkager og videre samvær i præstegården. Tirsdag d. 9. juni kom der ca. 50 gæster fra Vejerslev - Aidt -Thorsø sogne i Favrskov kommune. Ud over at besøge Valgmenighedskirken ville de gerne se og høre om Mellerup og Mellerup Fri- og Efterskole. Efterskolens elever sang selvfølgelig Se nu stiger solen for gæsterne, forstanderen fortalte om skolen og så nød man kaffe og kage til en rimelig pris. Jens Aagaard var tur-guide og fortalte i kirken bl.a. om Jakob Knudsen. En fin oplevelse med god stemning, fortæller Jens Aagaard - tak for hjælpen siger bestyrelsen! Det 7. bestyrelsesmedlem Ved generalforsamlingen fik bestyrelsen bemyndigelse til at finde det 7. bestyrelsesmedlem. Trods ihærdige anstrengelser er det desværre ikke lykkedes endnu. Der er meget bestyrelsesarbejde her i 2015 det er store, men spændende og synlige opgaver. Skulle du lige komme til at tænke på en, du gerne vil opfordre eller synes du selv, det kunne være noget for dig, så lad os endelig høre fra dig. Bestyrelsen Et ekstra nap Hvert år er der brug for en lidt større arbejdsindsats end den daglige rengøring og vedligeholdelse. Det er både kirke og kirkegård, som lige kræver lidt mere. I næste kirkeblad annoncerer vi en arbejdslørdag i oktober og håber, at en del vil

6 tilbyde deres hjælp. Vi vil udspecificere opgaverne, således man kan byde ind med sine særlige talenter der vil blive muligheder for såvel de mindre som de større muskelgrupper. Bestyrelsen 125 års jubilæum i Valgmenigheden Vi kan den 14 dec fejre 125 års fødselsdag i Valgmenigheden, og vi ønsker at markere jubilæet søndag d. 13. december. Vi vil gerne invitere til gudstjeneste med luciaoptog, afsløring af præsteliste, kranse-nedlæggelse ved mindestene, reception, gæstetaler, korsang, fællessang, ordet frit, julestemning mm. Et arrangement for alle medlemmer, specielt indbudte gæster og alle interesserede. Vi arbejder på at kunne udgive et lille jubilæumsskrift, hvor kirkens historie kort ridses op og hvor mange dejlige indlæg med vægt på de sidste 25 år beretter om tanker, gøremål, erindringer, visioner, holdninger mm. I øjeblikket søges om midler hos forskellige fonde til at dække de udgifter, som følger med et sådant arrangement. Der følger et mere detaljeret program i næste kirkeblad, men reserver dagen allerede nu. Søndag d. 13. december 2015 Jonna Krabsen Hvad er en valgmenighed? En valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke, som udgøres af de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst. En valgmenighed har udstrakt selvstyre, der særligt kommer til udtryk omkring præstevalg og økonomi. Medlemmerne betaler ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til valg-menigheden, og menigheden modtager ikke offentlig støtte. Menighedens anliggender varetages af en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Valgmenighedspræsten står under biskoppens og provstens gejstlige tilsyn og har tavshedspligt. Telefon- og adresseliste Kirkesanger Organist Graver Bestyrelsen Formand og kasserer Næstformand Kasserer Kirkeværge Valgmenighedspræst Presseansvarlig Bygningssagkyndig Hvem er vi? Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft, Randers SØ Tlf: Eskild Gundersen, Mastruphøjvej 18, Randers, Mona Kjersgaard, Asfergvej 16, Spentrup, Anne Kahr Hansen, Kroagervej 17, Enslev, Fjordbakken 19, Mellerup, Jonna Krabsen, Hobrovej 21, 1.th. Randers, Lone Beider Olesen, Tingvej 17, Lindbjerg, Birgit Andresen Bavnevej 165, Mellerup, Mette Bernt Lodsvejen 15, Mellerup, Jesper Feldager, Støvringgårdvej 46, Mellerup, Besøg valgmenighedens hjemmeside på Bladet redigeres af formanden Layout: Solveig Mønsted Hvidt Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, hvor også kirke og præstegård blev bygget, og dens første præst var den senere så kendte Jakob Knudsen. Mellerup Valgmenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirke og folkelighed: Det kristne menighedsliv er samlet om det levende ord i gudstjenesten med dåb og nadver og med salmesangen som kendemærke, og ud fra interessen i oplysningen om livet arrangeres derudover forskellige andre møder, hvor vi sammen kan diskutere og glæde os over historie, litteratur og kultur. Alle er velkomne ved valgmenighedens gudstjenester og arrangementer.

7 Afs: Fjordbakken Randers NØ Gudstjenester 08. juli kl Højskolegudstjeneste v. Benedicte H Præstholm Alle er velkomne 09. august kl søndag efter Trinitatis Luk. 19, august kl søndag efter Trinitatis Mark. 7, august kl Balle Valgmenighedskirke Sensommermøde Se omtale i bladet 06. sept. kl søndag efter Trinitatis Luk. 17, Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten Se omtale i bladet 20. sept. kl søndag efter Trinitatis Luk. 7, Høstgudstjeneste Gudstjeneste på Åbakken Tirsdag d. 01. september kl Alle er velkomne

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail.

Noget nyt. Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft - 8960 Randers SØ Tlf: 4032 4203 mail: jensoehrberg@gmail. april maj juni 2015 Noget nyt Foråret har det med at bringe noget nyt med sig. Nye blomster i haverne, nye timer med solskin på bænken, nye fugleunger, ny energi. I vores families liv er der også sket

Læs mere

januar februar marts 2014

januar februar marts 2014 januar februar marts 2014 Slidstærkt! Den danske salmebog er en fantastisk ting. For det første beretter den om den lange historie, vi som kristne har del i: Den rummer f.eks. gendigtninger af salmer,

Læs mere

Det ukristelige og. Arrangementer

Det ukristelige og. Arrangementer april maj juni 2016 Det ukristelige og I mange år var det en tilbagevendende begivenhed, at vi skulle glæde os over at være verdens lykkeligste folk. Nylig har vi mistet placeringen og måske også lykken.

Læs mere

Gudstjenester. Alle er velkomne!

Gudstjenester. Alle er velkomne! Afs: Ellen Mønsted Larsen Fjordbakken 19 8930 Randers NØ Gudstjenester 6. okt. 10.00 19. søndag efter Trinitatis Evangelietekst: Mark 2,1-12 V. Jens Simonsen 27. okt. 14.00 FORTÆLLEGUDSTJENESTE Se omtale

Læs mere

oktober november december 2015

oktober november december 2015 oktober november december 2015 - men bedst som du kommer, du fagre skærsommer, så hastigt du flyr som et drømmerigt blund! Sommeren Vi sang sådan i forsommeren i Når egne knoppes. Nu er sommeren ved at

Læs mere

januar februar marts 2016

januar februar marts 2016 januar februar marts 2016 Et godt mærke på Jorden Det mørkner. Sensommerens rødgule bladhav brunes, går i pløre og lader træerne stå nøgne tilbage med grenene vajende i vejret som overjordiske blæksprutter.

Læs mere

januar februar marts 2017

januar februar marts 2017 januar februar marts 2017 Årets gang har glædens jul Så bliv dog voksen! Sådan kan man sige til én, der opfører sig barnagtigt eller til sig selv, når man ikke synes, at man er sit ansvar voksen. Og bevares.

Læs mere

Fra munden og i hånden

Fra munden og i hånden april maj juni 2017 Fra munden og i hånden Når man ikke har så meget at rutte med, kan man sige, at man lever fra hånden og i munden. Det er et godt udtryk, for det karakteriserer fint éns levemåde, når

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

oktober november december 2017

oktober november december 2017 oktober november december 2017 - en del af folkekirken Fotograf: Mads Munk Jepsen Julen, Solen og Sønnen Fra Sankt Hans og indtil vintersolhvervet, hvor Solen står lavest på Himlen, bliver alting stedse

Læs mere

januar februar marts 2015

januar februar marts 2015 januar februar marts 2015 Har du sunget i dag? Jeg har en god bekendt, som kommer fra en ret umusikalsk familie. De spiller ikke på nogen instrumenter, og når de synger sammen, er det, når de er til barnedåb

Læs mere

oktober november december 2014

oktober november december 2014 oktober november december 2014 Kan vi holde balancen? Det har formodentligt aldrig været helt igennem let at være menneske. Det er sin sag at være et eksperiment af støv og ånd, som Grundtvig sagde det.

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

juli august september en del af folkekirken

juli august september en del af folkekirken juli august september 2017 - en del af folkekirken Vi vil fred her til lands Det er midsommer, og rundt om i landet er familier draget hjem, hver til sin by, for at samles om Sankt Hans-bålet med byens

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

juli august september 2016

juli august september 2016 juli august september 2016 Lignelser og det, der ligner Kristus var en hittepåsom mand og altid god for en historie. En betragtelig del af Det Nye Testamente udgøres derfor af de fortællinger, han diskede

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kære konfirmander fra onsdagshold 2

Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Kære konfirmander fra onsdagshold 2 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 2. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kære konfirmand fra fredagsholdet

Kære konfirmand fra fredagsholdet Kære konfirmand fra fredagsholdet Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på fredagsholdet. Timerne er placeret fredag kl. 12.00-13.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

FORMANDENS BERETNING

FORMANDENS BERETNING FORMANDENS BERETNING Så er der atter gået et år, og det er blevet tid at berette om årets gang i Mellerup Valgmenighed 2014. I min beretning vil jeg først fortælle om de aktiviteter, der har været i menigheds-

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014

Årsberetning 2014. Generalforsamling 15 marts 2015. Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 Årsberetning 2014 Generalforsamling 15 marts 2015 Sankthansdag i kirken den 23 juni 2014 DANSK KOLONI- OG SØMANDSKIRKE THORILD WULFFSGATAN 8 413 19 GÖTEBORG ÅRSBERETNING FOR DEN DANSKE KIRKE I GØTEBORG

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen.

Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen. Velkomst. Generalforsamling i Balle valgmenighed mandag d.16.marts 2015 Sang: Velkommen lærkelil. Valg af ordstyrer: Bestyrelsen foreslår Astrid Bjerregård Christensen. Generalforsamlingen er indvarslet

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand.

Udover det gik de også i genbrug for at finde mere skoletøj til Claudias børn, heldigvis var der meget som var i god stand. Mandag og tirsdag var Kenneth og Kjeld i Tămășoaia, for at fortsætte med søndagsskolelokalet, sammen med Ioan og nogle lokale mænd. De fik købt nogle flere materialer til rummet. Der er meget arbejde derude,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

I denne anledning arrangerer sognepræsterne

I denne anledning arrangerer sognepræsterne Udskrivning af menighedsrådsvalg ved Allerslev Kirke af Tove Grundtvig Allerslev Menighedsråd I anledning af at der er valg til menighedsrådet i 2016, afholder Allerslev Menighedsråd orienteringsmøde og

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2

nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 IRKE nyt Til dette års konfirmander, ja, og til alle konfirmander gennem tiderne skal lyde et stort tillykke. Se side 2 39. årgang Nr. 3 2012 Juni-Juli-August Konfirmationerne er over os og det er således

Læs mere

Oktober november december 2016

Oktober november december 2016 Oktober november december 2016 En visemager af Guds nåde Da min mormor og morfar levede, var det skik og brug i min familie, at man samledes til julegilde hos dem på Valmuevej i Vejle anden juledag. Familiens

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 50. årg. 2013 Juni Juli August Kom til sensommermøde i præstegårdshaven den 25. august Til lykke til årets konfirmander Til lykke med konfirmationen

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-22. årg. September - Oktober - November 2012 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere