juli august september 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "juli august september 2015"

Transkript

1 juli august september 2015

2 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen og solen. Når varmen ikke er til at holde ud dernede, kan man gå ind i en kølig, fremmedartet kirke og sætte sig og mærke en svag duft af mystik og fornemme at være i nærheden af noget, som ikke ændrer sig fra dag til dag. Det er mange, der på en ferietur sætter sig i en kølig, fremmedartet kirke i syden. Sommeren er her. Frodigheden betager. Der er grønt overalt. Vi må med i det så godt vi kan. Det varer kun kort. --- du favre skærsommer, så hastigt du flyr som et drømmerigt blund! Sommeren er ikke et drømmerigt blund. Den er virkelig nok. Nu. Men ikke så længe endnu. Årstiderne skifter. Tidsperspektivet er måneder. Kirkehusene står rundt omkring i landskabet. Fra mit barndomshjem kunne vi fra et sted bag kostalden mod vest se op til ti kirker. Den nærmeste kunne vi ikke se. Den ligger mod øst på den anden side af gården. Vi kunne høre den til hverdag, når solen stod op, og når den gik ned. Så sendte den sin malmrøst ud over landskabet. Landskabet er mærket med disse huse. De præger det danske landskab. Mange kommer tit i de huse. Næsten alle kommer der ved lejlighed. Vores kirke er bygget i røde sten og ligger smukt i landskabet. Der er vandet, fjorden. Der er landsbyen. Der er markerne. Den er ikke så gammel som kirkerne i nærheden. Men her som hos alle kirker tælles tiden i århundreder, årtusinder, evighed. Vi kan også komme til vore egne kirker som turister ligesom til de kirker sydpå. Der er meget overvældende smukt i dem. Men der er også hjemlighed. Det er vores huse. Der er personlige minder knyttet til dem. Lyse og mørke minder. Vi skal ikke nøjes med mystikken i vores kirkerum. Vores personlige historie er med i dette rum. Vore forældre kom der, vores bedsteforældre og mange mange flere generationer. Rummet er strengt. Det lægger op til højtid. Holder os lidt på afstand med for private tanker. Det er hjemligt. Det har været ramme om høje tider i vores personlige liv og i slægternes liv. Det er som en ø i tidernes strøm. I de huse synger vi gode sange. I de huse fortæller vi gode historier. Vi kommer i de huse med vores sorger og glæder. Vi kommer der og får et stort og smukt perspektiv ind i vores liv. Vi opfrisker den sammenhæng som vi er døbt ind i. Den dybe sammenhæng. Alt hvad vi behøver at vide om vores tro, kan vi synge om i salmer. Når vi er samlet til gudstjeneste, fortæller og synger vi Gud Fader, Guds søn og Gud Helligånd ind i vores daglige hverdagsliv. Kirkerummet er et godt rum at holde gudstjeneste i. Det er en god ramme omkring evangeliet. Den danske sommer flyr hastigt som et drømmerigt blund. Den er overvældende frodig, farverig, smuk. Den ændrer sig dag for dag. Gudstjenesten har en anden karakter. I et rum, der ændrer sig meget langsomt, taler og synger vi om det evige Guds ord. JØS Valgmenighedspræst Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft Randers SØ Tlf: mail: Besøg Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at ringe og træffe en aftale. Dåb Aftale om dåb træffes ved at ringe til valgmenighedspræsten. Bryllup Dato for bryllup aftales med præsten. På borger.dk udfyldes en ægteskabsattest, hvorefter man modtager en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten, der er gyldig i 4 måneder, afleveres til bopælssognet og i kopi til valgmenighedspræsten. Eventuel ansøgning om navneændring udfyldes også på borger.dk. Begravelse eller bisættelse Ved dødsfald henvender man sig til bedemand eller til præsten. Aftale vedr. valg af gravsted træffes med kirkeværgen, formanden eller graveren. Medlemskab Ønsker du at blive medlem af valgmenigheden, skal du udfylde en indmeldelsesblanket. Du kan få den ved henvendelse til præsten eller finde den på hjemmesiden. Ferie Jens Simonsen kan kontaktes på telefon hele ferien. Kontaktpersoner fra bestyrelsen i ferien: Uge 29 Jonna Krabsen, Uge 30 & 31, Uge 32 Birgit Andresen Graver Anne Kahr Hansen holder ferie i ugerne 30, 31 og 32.

3 Arrangementer & omtale Sensommermøde i Balle Valgmenighed Søndag d. 30. august Program: 10.30: Gudstjeneste i Balle Valgmenighedskirke ved Maria Louise O. Møller 11.30: Spisning af medbragt mad i præstegårdshaven (lige over for kirken) eller i forsamlingshuset (alt afhængigt af vejret) : Vi deles i to hold. Hold 1 begynder i kirken, hvor Mette Kramer og Maria Louise O. Møller vil fortælle om at male billeder sammen med konfirmanderne samt vise nogle af billederne frem. Hold 2 begynder i Balle Friskolemuseum (ved siden af forsamlingshuset), hvor Anne Marie Johansen vil vise rundt og fortælle. Vi skifter halvvejs, dvs. efter en halv times tid : Kaffebord i Balle Forsamlingshus : Sangtime ved forstander ved Engelsholms Højskole, Jakob Bonderup. Derefter tak for i dag og på gensyn. Børn er også velkomne gode legemuligheder Adresser: Valgmenighedskirken Ballevej 41,7182 Bredsten Forsamlingshuset Ballevej 50, 7182 Bredsten Tilmelding til Ellen M. Larsen senest fredag d. 21. august Konfirmandindskrivning Søndag d. 6. september kl. 10:00 Søndag d. 6. september holder vi konfirmandindskrivning. Alle kommende konfirmander, deres forældre og søskende indbydes til gudstjeneste kl. 10:00. Efterfølgende går vi over i konfirmandstuen til sodavand og kaffe, og jeg vil fortælle lidt om konfirmandundervisningen. Til indskrivning bedes med bragt en kopi af konfirmandens dåbsattest Man skal være medlem af Mellerup Valgmenighed for at deltage i undervisningen og konfirmationen. Prisen for ikke medlemmer er 1.500,- kr., hvilket dækker både undervisningsudgifter samt et års støttemedlemsskab af Mellerup Valgmenigheds Støttekreds. Pengene bedes medbragt ved indskrivningen eller kan forud indbetales på reg.nr.: 1551 kontonr.: Ved indskrivningen vil det naturligvis også være mulighed for at blive meldt ind i Valgmenigheden, hvorefter konfirmandundervisning og konfirmation er gratis. Vi holder konfirmation Bededag fredag d. 24. april kl. 10:30, og selve undervisningen begynder onsdag d. 9. september kl. 14:30 16:00. Vi mødes i konfirmandstuen, og jeg glæder mig til at se jer. Jens Simonsen Hyggeeftermiddag torsdag d. 10. september kl Vi mødes til hyggeeftermiddag torsdag den 10. september kl i præstegården. Der er eftermiddagskaffe, oplæsning, sang fra Højskolesangbogen og tid til en god snak omkring bordet. Husk at også mænd er meget velkomne! Pris for kaffen: 20kr Studiekreds Onsdag d. 16. september kl. 19:00 i præstegården mødes vi om Henrik Pontoppidans store udviklingsroman Lykke Per, der betragtes som forfatterens hovedværk. Romanens hovedtema er hovedpersonens ihærdige søgen efter at blive sig selv for derved at opnå en indre frihed. Aftenen indledes af Jens Aagaard. Alle er meget velkomne. Husk: Man skal selv medbringe kaffe, te, kage. Siden sidst En hyggelig afsked Mange var mødt op søndag den 22. marts for at sige farvel til Benedicte Hammer Præstholm, der har været vores Valgmenighedspræst gennem de sidste 10 år. Dagen startede med afskedsgudstjeneste i en smuk pyntet kirke og 75 kirkegængere var mødt op for endnu engang at opleve Benedictes dejlige personlighed såvel i kirkerum som på prædikestolen. Ved den efterfølgende afskedsreception blev ikke kun Benedictes personlighed, men også hendes store teologiske indsigt fremhævet igen og igen. Rækken af taler, der tydeligvis berørte Benedicte stort, var lang. Heldigvis var der også tid til hyggelig snak og underholdning med efterskoleelever, der sang Se nu stiger solen og Pernille Storgaard, der sang en af Benedicte og Christian Præstholms egne salmer Det drypper med istap-tårer. Så til trods for, at det var trist at skulle tage afsked med Benedicte, blev det til en dejlig stund. Mette Bernt

4 Provstesyn Vi havde besøg af provst Klaus Frisman og arkitekt Hans Grøn d. 28. april til det første provstesyn i mere end 10 år. Fra bestyrelsen deltog Ellen, Birgit og Jesper. Jens Simonsen og vores graver, Anne Kahr Hansen, havde heldigvis også lyst og tid til at deltage. Sammen gennemgik vi over et par timer kirkegården, graverbygning og kirke, hvor der blev set på almentilstand, vedligeholdelse, protokoller og inventar. Der blev peget på forskellige ting, som vi bør arbejde på at få fornyet, repareret eller bragt i orden, ting som vi for det meste selv er opmærksomme på. Vi orienterede om hvilke planer og ønsker vi har for forbedringer i og omkring kirken. Den overordnede konklusion på dagen var - taget direkte fra provstens protokol: Kirken fremtræder velholdt og kirkegården er særdeles velholdt. Vi sluttede af i konfirmandstuen med kaffe, protokolføring og en god snak om fremtiden. Jesper Feldager Kasserer(er) Som ny i en bestyrelse kan der være meget at lære og når man så samtidig også skal forsøge at overtage kasserens tunge hverv, ja så er der nok at gå i gang med. Heldigvis er læremesteren både tydelig og har masser af tålmodighed. Ellen og jeg vil dele opgaverne mellem os, og med tiden vil jeg stille og roligt overtage helt. Det betyder så, at der kan blive sendt post ud med enten min eller Ellens underskrift i en periode. Lone Beider Bispevalg At lære er at ville befri sin ensomhed, at stå ved åndens kilde og ydmygt knæle ned, at spejle sig i tider, der sov på kildens bund, mens nye bølger glider som tegn mod hånd og mund Biskop Kjeld Holm afløses d. 1. september af den nyvalgte biskop Henrik Wigh-Poulsen. Tak til Kjeld Holm og velkommen til Henrik Wigh-Poulsen. Kjeld Holm var sidst i Mellerup Valgmenighed i forbindelse med Benedicte Præstholms afskedsgudstjeneste og reception, hvor han holdt en meget flot og humoristisk tale for Benedicte. Henrik Wigh-Poulsen, der fratræder en stilling som domprovst i Fyns stift, har skrevet Ph.d-afhandling om Grundtvig og Jakob Knudsen. I foråret holdt han i Egå Sognegård foredrag om Jakob Knudsens barndomsår og ungdomsår. Det var et særdeles spændende og levende foredrag; uden manuskript førte han os rundt i Jakob Knudsens barne- og ungdomsår på Koldingegnen. Bestyrelsen fik tildelt 5 stemmer til bispevalget. Vi var et par bestyrelsesmedlemmer, som deltog i debatmøde med de 2 kandidater i Assentofthallen, og i lokalområdet var der op til valget, initiativtager til mail-aktiviteter mellem præster, menighedsråd og valgmenighedsbestyrelsen. Det har været spændende at følge debatten i medierne i valgperioden og dejligt, at vi som valgmenighedsbestyrelse fik tildelt 5 stemmer til at gøre vores indflydelse gældende. Forårsudflugt Det er blevet en tradition, at vi tager på fællesudflugt sammen med Norddjurslands Valgmenighed. Dagen begyndte med en meget højtidelig sang og fortælling i Vejlby Kirke. I smukt solskinsvejr kørte bussen igennem den smukke natur. Rundstykker, kaffe og en Enkelt i det fri hører med til traditionen. Ved ankomsten til Moesgård, som er et imponerende nyt stort bygningsværk, blev vi delt op i tre grupper og fik en god fortælling om de enkelte udstillinger. I det smukke vejr kunne vi nyde den medbragte mad på græstaget.

5 Efter frokost blev der fortalt, og vi fik adgang til den specielle udstilling af Kinesiske Terrakottakrigere. Endnu en smuk køretur i den forårsklædte natur, førte os til Nilles Kro, hvor vi nød et veldækket kaffebord, mødet her udviklede sig med små fortællinger og en del sange. Endnu en god udflugt med hyggeligt samvær og godt humør. Her fra Mellerup er vi glade for samarbejdet med jer på den anden side af fjorden. Tak til dem som har stået for det praktiske. Aage Blicher Jepsen Fordi Benedikte fik nyt arbejde, fik vi muligheden for at lære hele to fantastiske mennesker at kende, som havde hver deres gode måde af undervise på. Så alt i alt var det en fantastisk, lærerig og hyggelig tid, som blev sluttet af med en fantastisk dag: Nemlig vores konfirmation. Kærlige hilsner Simon, Christian, Nynne, Asta og Marie. Lidt praktisk Bestyrelsen besluttede i foråret, at investere i et nyt nøglesystem, således at alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer nu har nøgle til såvel kirke som præstegård. Det er en stor lettelse idet vi tidligere skulle aftale, hvem der nu skulle have nøglen / hente og bringe den hos hinanden. Den store kirkedørsnøgle er nu gået over i historien, men det kan da tænkes, at den en skønne dag får en hædersplads. Endvidere er der kommet nyt brandmateriel i kirken. Selvom det ikke er et lovkrav, fordi kirken ikke er så stor, var bestyrelsen enige om, at der skal være tryghed for både ansatte og kirkegængere. Bag døren i våbenhuset hænger en vandsprøjte, inden for til højre i kirken hænger et rør med brandtæppe og i Annes graverrum hænger en pulverslukker. Konfirmanderne Vi har gået til præst i valgmenigheden. Som præst har vi haft Benedicte og Jens, de var begge fremragende præster. Vi har lært en masse om Biblens historie, og om hvordan det er at være kristen. Vi har hørt hinandens meninger, set en spænd-ende film om Jesus og Martin Luther. Vi har også været på udflugt i Sct. Mortens-kirke, hvor vi spillede på kirkeklokkerne, spist masser af kage og hyggede. Gæster Menighedsudflugter går også til Mellerup Valgmenighed. Lørdag d. 9. maj kom der ca. 20 gæster fra Gislev sogn på Fyn. De var bl.a. på Randers Kunstmuseum, og ville også gerne besøge Valgmenigheden, hvor Jakob Knudsen var præst. Det blev til en times hyggeligt samvær. Jeg fortalte i kirken om bevæggrunden for Valgmenigheden, selvfølgelig om Jakob Knudsen og et rids op til i dag. Vi sang Se nu stiger solen med orgelspil af organisten fra Gislev. Efterfølgende nød vi kaffe, småkager og videre samvær i præstegården. Tirsdag d. 9. juni kom der ca. 50 gæster fra Vejerslev - Aidt -Thorsø sogne i Favrskov kommune. Ud over at besøge Valgmenighedskirken ville de gerne se og høre om Mellerup og Mellerup Fri- og Efterskole. Efterskolens elever sang selvfølgelig Se nu stiger solen for gæsterne, forstanderen fortalte om skolen og så nød man kaffe og kage til en rimelig pris. Jens Aagaard var tur-guide og fortalte i kirken bl.a. om Jakob Knudsen. En fin oplevelse med god stemning, fortæller Jens Aagaard - tak for hjælpen siger bestyrelsen! Det 7. bestyrelsesmedlem Ved generalforsamlingen fik bestyrelsen bemyndigelse til at finde det 7. bestyrelsesmedlem. Trods ihærdige anstrengelser er det desværre ikke lykkedes endnu. Der er meget bestyrelsesarbejde her i 2015 det er store, men spændende og synlige opgaver. Skulle du lige komme til at tænke på en, du gerne vil opfordre eller synes du selv, det kunne være noget for dig, så lad os endelig høre fra dig. Bestyrelsen Et ekstra nap Hvert år er der brug for en lidt større arbejdsindsats end den daglige rengøring og vedligeholdelse. Det er både kirke og kirkegård, som lige kræver lidt mere. I næste kirkeblad annoncerer vi en arbejdslørdag i oktober og håber, at en del vil

6 tilbyde deres hjælp. Vi vil udspecificere opgaverne, således man kan byde ind med sine særlige talenter der vil blive muligheder for såvel de mindre som de større muskelgrupper. Bestyrelsen 125 års jubilæum i Valgmenigheden Vi kan den 14 dec fejre 125 års fødselsdag i Valgmenigheden, og vi ønsker at markere jubilæet søndag d. 13. december. Vi vil gerne invitere til gudstjeneste med luciaoptog, afsløring af præsteliste, kranse-nedlæggelse ved mindestene, reception, gæstetaler, korsang, fællessang, ordet frit, julestemning mm. Et arrangement for alle medlemmer, specielt indbudte gæster og alle interesserede. Vi arbejder på at kunne udgive et lille jubilæumsskrift, hvor kirkens historie kort ridses op og hvor mange dejlige indlæg med vægt på de sidste 25 år beretter om tanker, gøremål, erindringer, visioner, holdninger mm. I øjeblikket søges om midler hos forskellige fonde til at dække de udgifter, som følger med et sådant arrangement. Der følger et mere detaljeret program i næste kirkeblad, men reserver dagen allerede nu. Søndag d. 13. december 2015 Jonna Krabsen Hvad er en valgmenighed? En valgmenighed er en del af Den Danske Folkekirke, som udgøres af de mennesker, der på tværs af sognegrænser har valgt at tilhøre en bestemt kreds og dens præst. En valgmenighed har udstrakt selvstyre, der særligt kommer til udtryk omkring præstevalg og økonomi. Medlemmerne betaler ikke kirkeskat, men et bidrag direkte til valg-menigheden, og menigheden modtager ikke offentlig støtte. Menighedens anliggender varetages af en bestyrelse, der vælges på en generalforsamling. Valgmenighedspræsten står under biskoppens og provstens gejstlige tilsyn og har tavshedspligt. Telefon- og adresseliste Kirkesanger Organist Graver Bestyrelsen Formand og kasserer Næstformand Kasserer Kirkeværge Valgmenighedspræst Presseansvarlig Bygningssagkyndig Hvem er vi? Jens Simonsen Sandagervej 26, Assentoft, Randers SØ Tlf: Eskild Gundersen, Mastruphøjvej 18, Randers, Mona Kjersgaard, Asfergvej 16, Spentrup, Anne Kahr Hansen, Kroagervej 17, Enslev, Fjordbakken 19, Mellerup, Jonna Krabsen, Hobrovej 21, 1.th. Randers, Lone Beider Olesen, Tingvej 17, Lindbjerg, Birgit Andresen Bavnevej 165, Mellerup, Mette Bernt Lodsvejen 15, Mellerup, Jesper Feldager, Støvringgårdvej 46, Mellerup, Besøg valgmenighedens hjemmeside på Bladet redigeres af formanden Layout: Solveig Mønsted Hvidt Mellerup Valgmenighed blev dannet i 1890, hvor også kirke og præstegård blev bygget, og dens første præst var den senere så kendte Jakob Knudsen. Mellerup Valgmenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirke og folkelighed: Det kristne menighedsliv er samlet om det levende ord i gudstjenesten med dåb og nadver og med salmesangen som kendemærke, og ud fra interessen i oplysningen om livet arrangeres derudover forskellige andre møder, hvor vi sammen kan diskutere og glæde os over historie, litteratur og kultur. Alle er velkomne ved valgmenighedens gudstjenester og arrangementer.

7 Afs: Fjordbakken Randers NØ Gudstjenester 08. juli kl Højskolegudstjeneste v. Benedicte H Præstholm Alle er velkomne 09. august kl søndag efter Trinitatis Luk. 19, august kl søndag efter Trinitatis Mark. 7, august kl Balle Valgmenighedskirke Sensommermøde Se omtale i bladet 06. sept. kl søndag efter Trinitatis Luk. 17, Konfirmandindskrivning efter gudstjenesten Se omtale i bladet 20. sept. kl søndag efter Trinitatis Luk. 7, Høstgudstjeneste Gudstjeneste på Åbakken Tirsdag d. 01. september kl Alle er velkomne

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Gislev & Ellested Sogne

Gislev & Ellested Sogne September - Oktober - November Gislev & Ellested Sogne Årgang 64 Nr. 4-2014 2 Barnetro En lille pige skrev engang på et stykke papir: Gud hvis du findes, så tag dette papir. Papiret lod hun så ligge på

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september

Kirkebladet. Bering Valgmenighed 2-2015. Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed. Maj - juni - juli - august - september Bering Valgmenighed Aarhusegnens Grundtvigske Valgmenighed Bering Kirkes lysekrone. Foto: Carsten Bach-Nielsen Kirkebladet 2-2015 Maj - juni - juli - august - september Året 2014 har på ingen måde afstedkommet

Læs mere

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid

Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nr. 3-36. årgang Juni - Juli - August 2014 Pinsetid Helligåndens tid Kirkens tid Nu kom vor pinseliljetid synger vi i Grundtvigs skønne pinsesalme, selvom de rigtige pinseliljer er afblomstret, når pinsen

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

bladet Ærø 2 August 2013

bladet Ærø 2 August 2013 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2013 Marias gave Samtale med Conny Larsen ved Ingolf Andersen. Jeg har aftalt at møde Conny Larsen i Tranderup, hvor hun vil vise mig et kors i en kæde, der pludselig

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg.

KIRKE OG SOGN. Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LYNGÅ SKJØD LERBJERG. September Oktober November 2014. Nr. 3 34. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD Læs om Velkommen til Majbrit Fælles menighedsråd Det for børn! LERBJERG September Oktober November 2014 Nr. 3 34. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side 2 Set

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere