Botilbuddet Lounsgaarden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Botilbuddet Lounsgaarden"

Transkript

1 Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så længe, der sker udvikling og de trives i tilbuddet. Vi er godkendt af Vesthimmerlands Kommune, og vi er godkendt til 16 pladser. Vi holder åbent alle dage året rundt. Lounsgaarden ligger i fantastiske og naturskønne omgivelser ca. 2 km uden for Hvalpsund by. Vi har masser af skov og fuglesang lige udenfor døren.

2 2 Virksomhedsplan for Botilbuddet Lounsgaarden 2014 Idegrundlag/historie Lounsgaarden blev grundlagt i 1998, hvor en gruppe mennesker ville oprette et anderledes bo-, arbejds- og undervisningstilbud for unge udviklingshæmmede. Inspirationen opstod under et projekt, hvor de unge skulle hjælpe til på et økologisk landbrug og gartneri. Det var dejligt at se den store glæde og lyst de unge udviste, når de udførte praktisk og håndgribeligt arbejde. Det var et stykke arbejde, som de unge kunne forholde sig til, og som havde et formål. Dette er grundlaget for, at der i dag bor 12 unge mennesker i alderen fra 18 år og opefter - fordelt på 3 huse. Vi har vores egen dagbeskæftigelse, hvor arbejdet året rundt består af udendørs aktiviteter - såsom at passe skov, have og dyrehold. Fysiske rammer Lounsgaarden består af 3 huse: Lounsgaarden, Pavillonen og Hesselvej, som alle er kendetegnet ved, at det er hjemlige og personlige huse, som ikke bærer præg af at være en institution. Alle steder er der mulighed for internet. De fysiske rammer er dog ikke velegnede til svært fysisk handicappede, bl.a. har vi trapper. Lounsgaarden ligger ca. 2 km. fra Hvalpsund, hvorfra der er busforbindelser. Lounsgaarden er et nedlagt landbrug, som er blevet lavet om til et unikt sted med omliggende skov. Der bor 4 unge mennesker, som hver har deres eget værelse og deles om resten af huset. Der er 3 toiletter/bad, vaskerum, køkken, stue, kontor, pædagogværelse og motionsrum med motionscykler og løbebånd. Pavillonen ligger fysisk placeret lige ved siden af Lounsgaarden. Der bor 4 unge mennesker. De har 2 værelser hver og har dermed en stue og et soveværelse. Derudover deles de om resten, som består af køkken, fællesstue, 4 badeværelser og vaskerum. Lounsgaarden og Pavillonen ligger ved siden af hinanden, hvilket betyder, at de unge har gode muligheder for at besøge hinanden. Der er personale til rådighed om natten. Bofællesskabet Hesselvej ligger i Hvalpsund by, og her bor 4 unge mennesker, som primært er visiteret fra Lounsgaarden og tidligere har boet der. Der er i visitationen taget hensyn til, at beboerne socialt, funktionsmæssigt og i alder er på samme niveau. De har 2 værelser hver, som består af en stue og et soveværelse. Derudover er de fælles om resten af huset, som består af køkken, baggang, stue, kontor og 2 badeværelser. Hesselvej fungerer som et bofælleskab, hvor der stilles nogle andre krav til de unge end på selve Lounsgården. De unge er nået længere i deres udvikling og har derfor ressourcerne og kompetencerne til nogle andre krav. På Hessselvej er der ikke døgndækning, dog er der altid mulighed for at hente hjælp på Lounsgaarden. Målgruppen Lounsgaarden henvender sig til unge udviklingshæmmede fra 18 år og opefter. Unge, som har brug for et tilbud, hvor de kan udvikle egne ressourcer og sociale kompetencer. Disse unge har alle behov for en modningsproces med henblik på at kunne klare sig i en mindre beskyttet bolig fremover. På Lounsgården er man på arbejde i dagbeskæftigelsen hver dag. Dette foregår i vores egen dagbeskæftigelse - godkendt efter servicelovens 104. Dagbeskæftigelsen ligger i gå afstand fra Lounsgaarden på et lille husmandsted, som er renoveret og indrettet til formålet. De unge har deltaget aktivt i ombygningen af stedet. Her oplever de unge bl.a. at være en del af et fælles projekt som f.eks. at ordne køkkenhaven, arbejde i skoven, have ansvaret for vores dyr, vedligeholde bygninger, maskiner osv.

3 3 Virksomhedsplan for Botilbuddet Lounsgaarden 2014 Formål Formålet med Lounsgaarden er, at de unge opnår livskvalitet og får mulighed for at udvikle egne ressourcer og sociale kompetencer i et dynamisk botilbud. Dette vil vi så vidt muligt opfylde på baggrund af følgende: Kost & motion Ved at være medvirkende til, at de unge får/opretholder en sund livsstil. Så de får så god en helbredstilstand som muligt, og dermed mulighed for at deltage i de fysisk krævende aktiviteter som der planlægges med. Dette vil vi gøre ved at vores dagligdag er præget af sund mad og sund livsstil, herunder sørge for daglig motion. Selvstændige & voksne Ved at stille krav til de unge, og ved at styrke de unges svage sider, bevare de stærke og udvikle nye kompetencer. Dette er for at gøre dem så selvstændige og selvhjulpne som muligt. Derved øges deres muligheder for at tage ansvar for og få indflydelse på deres eget liv i forhold til deres rettigheder, muligheder og begrænsninger, samt for at gøre dem bevidste om deres voksenrolle. Dagligdagen Ved at leve et liv så tæt på det normale, som muligt. Og ved at involvere de unge i hverdagen og lade dem varetage alle praktiske opgaver i det omfang det for den enkelte er muligt. Ved at lade de unge tage ansvar for deres hjem og forvente, at de frivilligt melder sig til de pligter, der er for at holde hus samt ved at have en forventning om, at de unge hver dag passer deres arbejde i dagbeskæftigelsen. Sociale kompetencer og empati Ved at være medvirkende til og støtte de unge i at udvikle deres sociale kompetencer, og støtte dem i, hvordan man begår sig i sociale sammenhænge. Det kan f.eks. være, når man er ude at spise på en restaurant eller hvordan man agerer for at være en god kammerat. Samt ved at lære de unge at udvise empati og se situationer fra andres side. Individualisme Ved at være medvirkende til at de unge føler sig værdsatte og betydningsfulde. Ved at se de unge som individer og tage deres mening alvorligt og ved at tage hensyn til den enkelte og dennes interesser og behov. F.eks. ved at diskutere forslag og kritik fra de unge på personalemøder. Pædagogiske overvejelser Her på Lounsgaarden ønsker vi, at de unge mennesker er en aktiv del af dagligdagen, da vi mener de unge skal have et liv så tæt på det normale som muligt. Derfor deltager de unge i alle praktiske gøremål - ude som inde. Det være sig rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, græsslåning, pasning af dyrene og meget mere. De unge er selv med i planlægningen af, hvem der varetager de forskellige opgaver. Dette betyder, at den unge, som står for aftensmaden har indflydelse på menuen, er med til at lave ind-købsseddel og købe ind. Desuden har de unge ikke hjemmedage og vi planlægger derfor - så vidt det er muligt - tandlægebesøg, frisørtider m.m. efter fyraften - og derved adskiller vi arbejde og fritid. Vi arbejder ofte ud fra det fælles tredje, hvor de unge og pædagogerne er sammen om opgaverne. Herved udvikles relationer og forståelse for opgaven, der skal udføres. Gennem disse aktiviteter videreudvikler de unge deres kompetencer samt tilegner sig nye.

4 4 Virksomhedsplan for Botilbuddet Lounsgaarden 2014 På Lounsgaarden bliver der stillet krav til de unge. F.eks. forventer vi, at man holder orden på sit værelse, at man passer sit arbejde og gør sine daglige pligter, før man deltager i fritidsaktiviteter. Vi forventer også, at man overholder de aftaler, der er indgået, hvad enten det gælder de unge imellem - eller de unge og pædagoger imellem. Vores pædagogik bygger meget på, at de unge mennesker skal handle for at forstå, dvs. at de er aktivt deltagende i de forskellige gøremål. Dette medfører, at de unge får en større ansvarsfølelse for deres hjem og dermed får en fælles følelse og stolthed over stedet. Vores pædagogik bygger også på relationer. Vi mener, at man har mulighed for at komme langt, hvis der er skabt gode relationer til hinanden. Pædagogikken bygger også på anerkendelse, tillid og respekt. De unge skal gerne føle tillid til os, så de tør involvere os i deres liv og gøren. Ligeledes viser vi også de unge tillid ved at give dem ansvar, der passer til deres individuelle udviklingsniveau. Vi respekterer de unge, som de er og ser dem som ligeværdige individer. Vi lytter også til og forsøger at opfylde de unges ønsker omkring deres tilværelse, så vidt det er muligt. Humor er en vigtig del af Lounsgården. Humor kan redde mange situationer i arbejdet med de unge og bliver flittigt brugt af både de unge og pædagogerne. Vi står heller ikke af vejen for en gang fis og ballade, såsom en pludselig vandkamp eller sneboldkamp. Vi skaber faste rammer og struktur for de unge således, at hverdagen bliver overskuelig og forudsigelig. Dog er der også plads til forandringer og pludselige indskydelser. Vi er fleksible og åbne for nye input, ideer og tiltag. På Lounsgaarden lægger vi stor vægt på sund kost og motion. Vi forsøger at lære de unge mennesker vigtigheden af at leve sundt for at få et godt og langt liv. Derfor lægger vi vægt på at der til alle måltider er groft, grønt og variation. Vi forsøger også at begrænse sukkerindtaget og de gode sager mest muligt samtidig med, at der selvfølgelig er forskel på hverdag og fest. Her på Lounsgaarden er de unge mennesker fysisk aktive på deres arbejde i dagbeskæftigelsen. Derudover opfordrer og motiverer vi de unge til at benytte vores motionsrum, være med til f.eks. zumba i stuen, samt til gå- og cykelture mm. En af vores styrker på Lounsgaarden ligger i den tætte dialog og vores fælles holdninger, vi har personalegrupperne imellem. Vi finder det utrolig vigtigt, at vi er enige om tingene og vores mål. Det er vigtigt, at vi alle støtter op omkring de unge og de problematikker vi støder på, så vi tilsammen løfter i fællesskab. Et eksempel er, at hver morgen og eftermiddag, når de unge møder på arbejde eller har fri, overlapper personalet fra bo- og dagtilbud. Her drøftes dagligt problemstillinger, erfaringer og gode råd. Det kunne være, at en eller flere af de unge har haft et problem eller en konflikt om eftermiddagen eller aftenen, som man skal være opmærksom på efterfølgende. Det er også her den gode historie/oplevelse med den enkelte unge bliver fortalt. Samarbejdet er vigtigt i arbejdet med disse unge, da de netop har brug for faste rammer, som skaber tryghed for den enkelte.

5 5 Virksomhedsplan for Botilbuddet Lounsgaarden 2014 Personale På Lounsgaarden, i Pavillonen og på Hesselvej er der ansat 7 pædagoger, 1 souschef og 1 leder. Vi vil gerne have en faglig dygtig personalegruppe, som hele tiden bestræber sig på at være med til at skabe udvikling for den enkelte unge. Vi har en personalegruppe med flere års erfaring indenfor målgruppen. Derfor bestræber vi os på at værdsætte den enkelte og opnå de bedste betingelser for at skabe et positivt og indholdsrigt liv for de unge. Vi har fokus på den enkeltes behov og samtidig er vi meget bevidste omkring de krav og målsætninger, vi har til og for den enkelte. De skal udarbejdes i samarbejde med de unge og være realistiske. Vi holder fælles personalemøde hver 14. dag for at skabe en fælles forståelse omkring de unge. På mødet: - indgår vi fælles aftaler, så vi alle arbejder mod samme mål. - tager vi emner op de unge har foreslået. - er vi loyale overfor fælles beslutninger. - bidrager vi alle til en positiv dialog. Vi afholder kursus hvert år for at dygtiggøre os i form af kursusdage, hvor vi alle deltager. På den måde får alle en fælles viden, som er nemmere at arbejde videre med i fællesskab. På denne måde skaber vi en fælles forståelse og de fælles mål dannes. Vi har også afholdt temadag sammen med de unge, hvis vi har et emne, som er relevant at få uddybet - både blandt personale og de unge. Det har f.eks. været emner som seksualvejledning og miljøbevidsthed. Hvert år afholdes handlemøder med den enkelte unge og sagsbehandler. Her udfører vi en pædagogisk handleplan med udgangspunkt i udvikling/mål og behov for støtte. Krav og forventninger til vores medarbejdere Vi har store forventninger til vores medarbejdere, som skal kunne arbejde meget selvstændigt og tage ansvar. Vi forventer, at de er fleksible og meget engagerede i deres arbejde med de unge. Vi har hver især vores interesser og kompetencer, som er med til at skabe en harmonisk medarbejdergruppe. Lounsgaarden vægter højt, at vi har medarbejdere af begge køn og samtidig forventer vi også, at man er uddannet pædagog. Vi stiller krav til vores medarbejdere om at være praktiske. Vores hverdag bygger på mange praktiske opgaver, som vi klarer selv, da der ikke er ansat pedel og rengøringsassistent på stedet. Vi bruger det praktiske arbejde som et vigtigt redskab til at skabe udvikling hos de unge. Motivation og humor ser vi som et pædagogisk redskab og det spiller en stor rolle i vores dagligdag på Lounsgården. Vi forventer, at vores medarbejdere respekterer den enkelte og har rummelighed i forhold til de forskellige unge og deres behov. Endvidere stiller vi krav om at være omstillingsparat og have stort overblik for at skabe den struktur de unge har brug for. På Lounsgården arbejder vi på at skabe en god hverdag og udvikling for de unge, og derfor har vi et tæt samarbejde i husene og med dagbeskæftigelsen. Samarbejde med andre institutioner Vi vægter vores samarbejde med øvrige institutioner højt. Her kan vi personalemæssigt nyde godt af hinandens erfaringer - og samtidig får de unge mulighed for at møde andre ligestillede. Vi har et samarbejde med lignende institutioner, som hedder "Kultur der dur", hvor vi arrangerer og deltager i

6 6 Virksomhedsplan for Botilbuddet Lounsgaarden 2014 forskellige arrangementer. Desuden svømmer vi hver fredag, hvor andre institutioner også kan deltage. Endvidere deltager vi i arrangementer i nærområdet. Forældresamarbejde Lounsgaardens personale samarbejder med forældre og pårørende til de unge. De pårørende inviteres til at deltage i det årlige handlemøde, såfremt de unge ønsker det. Forældre/pårørende er altid velkommen til at besøge deres unge, og vi forsøger at holde dem opdateret i form af et nyhedsbrev hver måned. Vi laver ikke et detaljeret brev med alt, men mere med stikord fra de unge for at forældre/pårørende kan spørge ind til nogle ting, der kan lægge op til en dialog. De unge er kommet til et sted i deres liv, hvor der sker en naturlig løsrivelse fra forældre eller andre pårørende. De skal selv til at forme sig et liv og være bevidste om deres voksenrolle. De skal lære, at det er i orden at have sin egen mening om tingene. Det kan for nogle være meget overvældende, at de pludselig skal have en mening, og her forsøger vi at støtte og vejlede dem bedst muligt. Vi arbejder med at give de unge nogle valgmuligheder og samtidig stå ved det valg de har taget. Vi forventer, at de unge tager del i deres eget liv og derfor arbejder vi på at give dem gode muligheder for at blive så selvhjulpne som muligt. Denne selvstændiggørelse inddrager også forældrene. Det er vigtigt at forældrene arbejder mod samme mål for at opnå de bedste udviklingsmuligheder. Det kan som forældre være svært at give slip, men vi forsøger at gøre dem bevidste om, at selvstændigheden er en vigtig del af den unges udvikling, selvom de bor i et botilbud. Det er vores erfaring, at det kan tage tid og samtidig spiller tryghed en væsentlig rolle for at opnå de optimale udviklingsmuligheder. Vi afholder årligt en forældredag, hvor vi inviterer alle forældre på besøg. Arrangementet holdes på forskellige måder - så som deltagelse i orienteringsløb, fremvisning af nogle af dagbeskæftigelsens daglige aktiviteter samt oplæg fra professionelle f.eks. psykolog. Dette er altid en hyggelig dag og de unge glæder sig altid til den store dag. Der er to forældrerepræsentanter i Fonden Lounsgaardens bestyrelse. Disse vælges for et år af gangen og kan maksimalt sidde i 4 år. Sociale arrangementer Lounsgaarden er - som tidligere nævnt - med i et udvalg, der hedder Kultur der duer. Udvalget laver arrangementer, man bliver inviteret til, såsom: hockeystævne, maskebal, banko, cykelløb, svømmestævne, Livø-tur og Tour de Louns. Flere af arrangementerne afsluttes med en fest. Tour de Louns er et arrangement, som vi selv står for. Her arrangeres der et orienteringsløb med forskellige poster, som er tilpasset målgruppen og som foregår i den skønne natur omkring Lounsgaarden. Dagen afsluttes med fælles spisning og en stor fest med levende musik og dans. Der deltager ca. 200 i dette arrangement. Fælles for disse arrangementer er, at de unge får noget socialt og sjovt sammen med andre ligestillede unge og møder såvel gamle som nye kammerater. Lounsgaard har tradition for at deltage i Sølund festival, som er en musik festival for udviklingshæmmede, hvor kendte bands fra Danmark kommer og spiller. Her overnatter vi alle sammen i telte tæt på festpladsen. Dette er noget de unge hvert år ser frem til med glæde, og vi håber vejrguderne er med os. Hvert år tager vi også på en fælles ferie en uges tid. Enten tager hvert hus afsted for sig selv eller på tværs af husene - afhængig af ønsker og rejsemål. Turen kan gå enten gå til et sted her i Danmark eller til udlandet.

7 7 Virksomhedsplan for Botilbuddet Lounsgaarden 2014 Hverdagen For at få et lille indblik i de unges hverdag er her et eksempel: 6.30 Godmorgen. De unge skiftes til at lave morgenmad til alle i huset med støtte fra pædagogen Smører alle madpakke og spiser morgenmad sammen De unge gør sig klar til at gå på arbejde. Pakker tasken med madpakke, drikkelse og tøj, der passer til vejret Møder de unge på arbejde i dagbeskæftigelsen Slutter arbejdsdagen Herefter går de unge i bad, og ordner deres pligter. Den som har valgt at lave aftensmad, skal i samarbejde med pædagogen finde ud af, hvad de skal have at spise. Den samme unge laver indkøbsseddel og køber ind sammen med en pædagog. Dyrene skal fodres og drivhuset vandes. Er der en, som skal til tandlæge, frisør, købe noget tøj, have ny madkasse, til fysioterapeut eller noget andet, sker det også her om eftermiddagen. De unge, som ikke har nogen pligt den enkelte dag, hygger med det de har lyst til. F.eks. se fjernsyn, spille computer, høre musik, være sammen med kammeraterne eller måske gå en tur ned i byen Begynder den enkelte unge at forberede aftensmad sammen med pædagogen Spiser vi alle aftensmad sammen. Bagefter rydder den unge, som har stået for aftensmad op efter spisningen Der er hjemlig hygge. Nogle ser fjernsyn, går en tur, cykler en tur, spiller bold, spiller computer, er på internettet, hører musik, ser film, besøger en af sine kammerater eller hvad den enkelte unge nu har lyst til at gøre. I vinterhalvåret går de unge én gang om ugen til aftensskole (AOF) i Løgstør på det kursus, som de selv har valgt sig på. Ca Er der sengetid. I weekenderne går de unge ikke på arbejde, så der er dagene anderledes end i hverdagen, dog skal dyrene passes. Her er der mere tid til hygge f.eks. at sove længe, tage på tur ud af huset, tage i biografen, bowle, svømmehallen, shopping ture, fester, museum, Fårup Sommerland eller hvad de unge nu finder på med den enkelte pædagog. Nogle gange er vi til forskellige arrangementer i kultur der duer. Disse arrangementer ligger for det meste i hverdagen.

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden

Beboerhåndbog. Botilbuddet Lunden Lunden marts 2014 Til Beboerhåndbog Botilbuddet Lunden Lunden, Brøndby Brøndbyøstervej 156 A 2605 Brøndby Telefon 45 11 79 00 Direkte 23706414 Fax 45 11 79 09 Mail lunden@psv1.regionh.dk Web www.lunden-botilbud.dk

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere