Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!"

Transkript

1 Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5

2 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle er velkomne til at være med! Ud over vores gudstjenester om søndagen mødes vi i mindre fællesskaber i løbet af ugen rundt omkring i hele Aarhus. Vi tror nemlig, at kirke handler om mere end gudstjeneste. Derfor holder vi også klyngesøndag den første søndag i hver måned, hvor vi mødes rundt omkring i byen. På de følgende sider kan du bl.a. læse om, hvordan du også kan blive en del af dette! I Aarhus Valgmenighed er vi på vandring sammen! Vi øver os sammen og hjælper hinanden til at leve som disciple (lærlinge) af Jesus, sådan at vores tro på Gud omsættes i vores hverdag, og ikke kun når vi er til gudstjeneste. Vi tror, at Gud har givet både drømme og evner til hver enkelt af os, og at vi alle har en rolle at spille i Guds plan for vores menighed, by og land. Vi håber, du vil føle dig taget godt imod, og at du hurtigt finder ind i et af vores mange fællesskaber og får lyst til at blive en del af familien! For selv om vi er en stor kirke, er vi stadig en familie, som tager vare på hinanden. Du er vigtig, og du er hermed inviteret til at vandre sammen med os! Kærlig hilsen forside foto : Jonas Frank Jesper Rais Ruben Elkjær Kristensen Studenterpræst Poul Nyborg Præst

3 1 HVEM ER VI? 2 Vi er en valgmenighed, dvs. en folkekirke - uden at være en sognekirke. Vores ca medlemmer er børn, unge og voksne fra hele Aarhus-området. Menigheden blev dannet i 1990 af en gruppe folkekirkemedlemmer, som ønskede at danne en menighed på folkekirkens trosgrundlag med frihed til aktivt menighedsliv, nådegavepraksis og mission. I dag har menigheden hundredvis af frivillige ledere og medarbejdere, som yder en stor indsats på mange forskellige områder. Vores arbejde ledes af 16 ansatte medarbejdere. Vi er en lokal menighed og har tro på den lokale kirke. Derfor er vi engagerede på mange måder i vores by. Men vi arbejder også nationalt og internationalt med at udruste og plante menigheder. Menighedens bagland er den lutherske fornyelsesbevægelse DanskOase. Formål - hvorfor er vi her? Vision - hvor vil vi gerne hen? Aarhus Valgmenighed er en åndelig familie, der arbejder for, at mennesker kommer til tro på Jesus og bliver disciple af ham. Derved får de mulighed for selv at tage medansvar for, at deres familie og venner også bliver disciple af Jesus. I Aarhus Valgmenighed vil vi hjælpe, udfordre og udruste mennesker til denne proces, og derfor lyder vores formål: I Aarhus Valgmenighed vil vi elske vores by og dens mennesker akkurat som Gud gør det. Derfor lyder vores vision indtil 2018: Med Gud for Aarhus. Visionen har nogle særlige fokusområder: Aarhus Valgmenighed arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken. (vedtægten 3) for studerende for familier for din næste med Gud i hjertet Du kan læse mere om vores vision i hæftet Vision 2018 som fås ved indgangen i kirken eller på vision2018.dk.

4 Værdier - hvem vil vi gerne være? I Aarhus Valgmenighed taler vi meget om discipelskab. At være en discipel betyder at være en lærling af Jesus. Vi ønsker at leve, som han levede. Af ham lærer vi alt, hvad vi har brug for til at leve ærlige, sande og sunde liv, hvor vi elsker Gud og vores næste. Biblens fortæller, at Jesus var særligt optaget af tre relationer i sit liv: Jesus havde en intim relation til sin himmelske far, som han talte med og brugte tid sammen med. Jesus levede i fællesskab med andre mennesker, som han delte sin hverdag med. Jesus gav sammen med disciplene Faderens kærlighed videre i ord og handling, til dem de mødte. Denne Trekant udgør for os i Aarhus Valgmenighed essensen af, hvad discipelskab er. For os ser det ud på følgende måde: Passioneret spiritualitet: Gudstjenester og andre samlinger med tilbedelse, lovsang, forbøn og forkyndelse af Guds ord. Omsorgsfulde relationer: Cellegrupper og klyngefællesskaber, hvor vi kan være og vokse i tro og liv. Missional livsstil: Tilstedeværelse i byen, så aarhusianere bliver mødt med tro, håb og kærlighed. Du kan lære mere om vores tanker om discipelskab på valgmenighed.tv og på disicipeltrekant.dk

5 GUDSTJENESTER 5 Du er altid meget velkommen til at deltage i vores gudstjenester. Her synger vi sammen, vi beder, får discipelundervisning i prædikenen, fejrer nadver og meget mere. Første søndag i måneden mødes vi i vores klyngefællesskaber, men de øvrige søndage er der to gudstjenester Kl familier og øvrige voksne Kl unge og studerende Tidebønner i løbet af ugen Tirsdag til fredag er der tidebønner og lovsang i kirken (kl og ). Du er meget velkommen til at være med, når du har mulighed for det. Du kan også finde dagens morgentidebøn som podcast. foto: Jonas Frank

6 9 GET CONNECTED! 9 Klynger og celler DIT FÆLLESSKAB I MENIGHEDEN At få nye venner og følges i discipelskab og mission, det er, hvad klynge og celle handler om. Og du er meget velkommen! Første søndag i hver måned er der ingen gudstjeneste. I stedet mødes vi i klyngerne til søndagsfællesskab. En klynge er et mellemstort fællesskab på personer. Den ledes af frivillige ledere, som vil byde dig velkommen og gøre, hvad de kan, for at du bliver integreret godt i fællesskabet. Klyngerne og deres tilhørende cellegrupper (5-8 personer) mødes 2-4 gange i løbet af en måned. På åvm.dk kan du læse om alle klyngerne og finde den, som passer bedst til dig. Har du brug for hjælp, kan du altid kontakte områdeleder Johannes Thomsen. Johannes Thomsen Områdeleder for klynger, agenda UNIK kten gh ÅVmkfs Zenit Dr ved bækken Flettofever troens hæivhuse n larm! Søften- iegen sie mit Trig der Plan klyngen eklyn

7 ffetet Velkomst -aften Bliv Medlem Spørg mig! Bliv MEDLEM AF ÅVM Hvis du betragter ÅVM som din kirke, er det naturligt at du bliver medlem. Det vil glæde os! At blive medlem handler om at tage medejerskab af kirken. For at blive medlem af ÅVM, skal du deltage på vores medlemskursus, der altid afholdes første lørdag i oktober og marts (kl ). Herefter bliver du tilbudt en uforpligtende medlemssamtale. Ud fra denne kan du vurdere om du ønsker at blive meldt ind. Se mere på åvm.dk Velkomstaften Om du har været på besøg én gang eller er kommet her i 6 måneder, vil vi gerne invitere dig til velkomstaften. Denne aften spiser vi sammen, lærer hinanden at kende, hører mere om kirken, og vi vil hjælpe dig til at finde din plads i menigheden. Vi har en velkomstaften i foråret og i efteråret. Spørg mig! Til gudstjenesterne bærer staben og en række frivillige ledere en keyhanger med teksten spørg mig! Du er altid velkommen til at tage kontakt og få en snak eller stille et spørgsmål.

8 foto: Jonas Frank m BØRN & TWEENS n - Søndag for børn Børnene mødes indledningsvist i mindre aldersopdelte grupper, har derefter lovsang, undervisning, lege og kreative aktiviteter, gruppesnak, fodboldkamp og meget andet. Hverdag for børn & tweens Fællesskab for mødre på barsel De 7-9-årige mødes en fredag aften om måneden til hhv. drenge- og pigehygge hos hinanden klasse mødes en tirsdag om måneden kl i kirken Søndag kl. 10: årige og deres forældre 4 år 0. klasse klasse klasse. En søndag om måneden er der hygge og brunch for de årige. Familiegudstjenester er en fest for hele familien og foregår 1-2 gange hvert halve år. Se næste gang i kirkens kalender på åvm.dk. Sara Dahlmann, leder af børnekirken, Følg med på for ressourcer, inspiration og info om arrangementer for børnefamilier.

9 f Teens & Unge g Klubben: klasse Klubben er et fællesskab, hvor vi laver mange sjove aktiviteter og fortsætter den discipelvandring, der begyndte ved konfirmationen. Vi mødes hver tirsdag i kirken fra kl Alarm: 10. klasse - 19 år Alarm er et fællesskab for unge, hvor vi har fokus på Gud og livet som kristen. Vi skaber en ramme, der giver plads til både sjov og alvor, venskaber og bøn, spil og andagt, lovsang og bordtennis. Vi ønsker at være et fællesskab, hvor der er plads til alle, og hvor vi kan dele det, der fylder i vores liv. Vi mødes hver onsdag fra 19: Christoffer Olesen, leder af teenarbejdet foto: Jonas Frank

10 foto: Jesper Rais m Vil du bære med i en tjeneste? n I Aarhus Valgmenighed vil vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dig til at leve dit kald ud. Hvad har Gud lagt på dit hjerte, og hvordan bliver det til virkelighed? Nye initiativer er altid meget velkomne, så kom frimodigt, og del din drøm med os! Hundredvis af frivillige er allerede engageret i at leve deres kald ud gennem en tjeneste i menigheden. Ønsker du at tjene med på et område, kan du kontakte områdelederen eller nogle af de frivillige, du ser udføre en opgave. Så vil de hjælpe dig videre. Ved indgangen til kirken og på hjemmesiden finder du en liste over alle områdelederne og deres -adresser.

11 Støt menighedens arbejde Enhver discipel er blevet betroet en række ressourcer, som vi kan investere i at se Guds rige vokse, sådan at flere mennesker møder Gud. Hvad har Gud betroet dig, og hvordan investerer du det? Aarhus Valgmenighed modtager ikke penge fra staten, ligesom sognekirker gør det. Menighedens aktiviteter finansieres derfor af medlemmer og andre, som vil støtte. Hvis du har lyst til at bidrage til menighedens økonomi, kan du gøre det online på forskellige måder. Læs mere på støt.åvm.dk sjælesorg Sjælesorg er et tilbud om en gratis samtale med et eller to mennesker, som ønsker at lytte til dig. Du er velkommen til at få en samtale, hvad enten du har ondt i relationen til Gud, til dig selv, til et andet menneske, er i sorg eller bare har brug for at blive lyttet til. Hvis du ønsker en samtale, kan du tage kontakt på foto: Jesper Rais

12 Skoler Vi har tre skoler, som på forskellige måder udruster disciple af Jesus, så de kan disciple andre. Hvis du har lyst til at blive udfordret og lære nyt, skal du overveje at melde dig til: Hvis du vil lære mere 5 Alphakursus Discipelkursus Bibelkursus En discipel- og lederskole for enhver, som gerne vil udrustes til at være med til at gøre en forskel i Guds rige. En lovsangsskole med fokus på discipelskab, musikalitet og lederskab for lovsangsledere og musikere i hele landet. Et træningsprogram for teologistuderende og 3K-studerende med fokus på de udfordringer og opgaver der hører med til at lede en kirke som præst eller menighedsleder. KURSER I løbet af året udbydes mange forskellige kurser, som kan give værktøjer, dybde og hjælp til din vandring som discipel af Jesus. Vi har tre grundlæggende og tilbagevendende kurser: Hvorfor er Jesus relevant, og hvorfor skulle jeg overhovedet begynde at tro? Hvordan lever jeg et liv som discipel af Jesus, hvor jeg vokser i tro og modenhed og rækker hans kærlighed videre til andre? Kaliberleder.dk Kantoriet.dk kursen.valgmenighed.dk Hvordan læser jeg Bibelen? Hvordan hænger den sammen? Et kursus i at få mere udbytte og glæde ved Bibelen. Følg løbende med i kalenderen på vores hjemmeside, og se, hvornår kurser og øvrige arrangementer finder sted.

13 Andre tilbud 5 Valgmenighed.tv På vores video-site valgmenighed.tv finder du en mængde forskellig undervisning omkring discipelskab og lederskab. Lederbogen Vi har samlet vores tænkning omkring ledelse i bogen Leder i pagten og Guds rige. Du kan få et eksemplar i kirken eller se den på lederbog.dk Discipeltrekanten For at udruste enhver i discipelskab bruger vi et materiale, vi kalder Discipeltrekanten. Se mere på discipeltrekant.dk

14 c HOLD DIG OPDATERET d åvm.dk Har du en smartphone kan du læse søndagens prædiketekst og følge med i bl.a. kalenderen på m.aarhusvalgmenighed.dk Du kan høre søndagens prædiken og morgentidebønnerne på podcast. Læs mere på podcast.åvm.dk eller søg på Aarhus Valgmenighed i fx itunes. Vi har en åben Facebookside og en lukket gruppe for menighedens medlemmer. Søg efter Aarhus Valgmenighed.

15 1 Præster i Aarhus Valgmenighed 2 Keld Dahlmann Valgmenighedspræst og daglig leder Hjælpepræst Hjælpepræst Hjælpepræst Studenterpræst Ulønnet hjælpepræst MENIGHEDSRÅDET Menighedsrådet består af otte personer, som menigheden vælger på årsmødet samt præst Keld Dahlmann. Menighedsrådet fungerer dels som bestyrelse, dels som ældsteråd i menigheden. Sekretariat Adresse: Aarhus Valgmenighed, Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj. (+45) , Åbningstider: tirsdag-fredag David Mortensen Sekretariatsleder

16 Alpha kursus i åvm hvert semester

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag

every child every nation every day hvert eneste barn hvert eneste land hver eneste dag De røde sider: Idéer til Exciting Days i din børneklub Materialer De grønne sider: Stor åbenhed for evangeliet på Færøerne Ethvert grønlandsk barn har brug for Gud De blå sider: At undervise børn om mission

Læs mere

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet.

Kalender. Sæt X i kalenderen: Det eftertragtede EBU-kursus stater nu til efteråret i Kolding. Se mere inde i bladet. Tema: Omsorg Hvad er Evangelisk Børnemission? Evangelisk Børnemission er en tværkirkelig organisation, hvis mål er at nå børnene med evangeliet, undervise dem i Guds ord og lede dem ind i en lokal kirke.

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Vi er her - og det har vi været længe

Vi er her - og det har vi været længe Vi er her - og det har vi været længe Strandvejskirken står på skuldrene af mange generationer. Initiativtagerne var det man dengang kaldte vækkelsens folk. Nuancerne var måske ikke så store set med moderne

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Hv ordan få ørenlyd i klubben?

Hv ordan få ørenlyd i klubben? Hv ordan få ørenlyd i klubben? Lissen Margård Bendix Jensen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 2 Ørenlyd i en larmende verden Vi lever i en tid, hvor vi omgives af larm. Larm fra mobilen,

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn 125 år Frivillige i Kirken Computerkristendom S e p t e m b e r O k t o b e r N o v e m b e r 2 0 1 4 Af formand for menighedsrådet Arne Bach Frivillige Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15

Forårsmarked. Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 Marts, april og maj 2015 Forårsmarked Lørdag den 28. februar kl. 10-16 Søndag den 1. marts kl. 12-15 banko lotterier popkorn lykkehjul fiskedam skrabespil restaurant delikatesser loppemarked salgsboder

Læs mere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere

Udførelse af min. Pligt mod Gud. For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udførelse af min Pligt mod Gud For aronske præstedømmebærere Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2010

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere