IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans)"

Transkript

1 Pesticidafprøvning 7 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Indledning I 7 er der udført forsøg med Dithane NT, Tridex samt nye mancozeb- og manebformuleringer. Desuden forsøg med forskellige bekæmpelsesstrategier, virkning af stigende doser af Shirlan, forsøg med bekæmpelse af skimmel på nytilvækst samt virkning på knoldskimmel af Ranman og Reglone. Metode Kartoffelforsøgene er anlagt på Forskningscenter Flakkebjerg (JB 5-6) samt på Jyndevad Forsøgsstation (JB 1). Forsøgene er udført med tilfældig parcelfordeling og 4 gentagelser. Parcelstørrelse er på Flakkebjerg: 36 m 2 (brutto)/21 m 2 (netto). Kartoflerne blev lagt ca. 19. april og spirede frem midt i maj. Sprøjtning blev startet ved rækkelukning og gentaget med 7 dages intervaller i de fleste forsøgsplaner. Den anvendte sprøjteteknik er 3 l vand/ha, Hardi ISO LD 25 dyse og 3 bar. Der er foretaget høst af hver parcel enkeltvis og bestemt indhold af tørstof (vægt i vand). Stivelses-% er beregnet som tørstof-% 5,75. Angreb af knoldskimmel er bedømt på 1 knolde pr. parcel efter lagring ca. 1måned. Der blev udbragt kunstig smitte (sporangiesuspension) af kartoffelskimmel d.. juni på enkeltplanter af sorten Bintje ud for hver parcel i smitterækker midt i forsøget. På Jyndevad blev der smittet d. 27. juni med samme sporangiesuspension som på Flakkebjerg, men i hele smitterækken. På grund af den rigelige nedbør i 7 blev der næste ikke vandet på Flakkebjerg. I forsøgene med kartoffelskimmel er der anvendt sorterne Fontane, Folva, Dianella, Oleva, Kuras og Kardal. Kartoflerne blev taget op sidste uge af september. Imellem hver række af forsøgsparceller er der anlagt rækker med Oleva og Bintje. Ud for hver forsøgsparcel blev der d. juni 7 smittet en plante i Bintjerækken, som om aftenen blev dækket med plasticpose for at fremme angrebet (foto til venstre). Posen blev fjernet næste dag, og efter fem dage kunne de første angreb ses. Herefter udviklede angrebet sig hurtigt i de modtagelige smitterækker (foto til højre)

2 I samarbejde med Landscentret blev der udført forsøg efter samme forsøgsplan med forskellige bekæmpelsesstrategier (fsg. 7562) ved Sunds (Ytteborg) og Dronninglund (LandboNord). Desuden blev forsøget med virkning på knoldskimmel af Ranman og Reglone (fsg. 7566) også udført ved Dronninglund jun -jun 3-jun 1-jul -jul 3-jul 9-aug 19-aug Dianella Kuras Fontane Oleva Kardal Folva Figur 1. Udvikling i angreb af kartoffelskimmel 7 i ubehandlede forsøgsparceller på Flakkebjerg i sorterne Fontane, Folva, Dianella, Oleva, Kuras og Kardal. Forsøgene blev smittet den. juni. Flakkebjerg jun -jun 3-jun 1-jul -jul 3-jul 9-aug 19-aug Oleva (Jyndevad) Producent (Jyndevad) Kuras (Dronninglund, estimeret) Figur 2. Udvikling i angreb af kartoffelskimmel i ubehandlede forsøgsparceller 7 på Jyndevad Forsøgsstation(Oleva og Producent). Forsøgene blev smittet d. 27. juni. På Dronninglund er udvikling af kartoffelskimmel i ubehandlede forsøgsparceller med Kuras estimeret ud fra 2% angreb d. 3. juli (naturlig smitte).

3 Udvikling af kartoffelskimmel 7 Forsøgene på Flakkebjerg blev smittet kunstigt med kartoffelskimmel om aftenen d.. juni og allerede d. 25. juni kunne de første symptomer på angreb ses. Herefter gik det stærkt og i ubehandlede forsøgsparceller af de modtagelige sorter var 8% - 9 % af planterne ødelagte af skimmel efter første uge af juli (fig. 1). Der blev også set tidlige angreb i sorterne Kuras og Kardal, men udviklingen af skimmel forløb mere moderat senere i juli (fig. 1). På Jyndevad blev de første angreb i sorterne Producent og Oleva set d. 3. juli og først de sidste to uger af juli kom der for alvor gang i skimmeludviklingen (fig.2). I forsøget ved Dronninglund (LC) blev de første angreb af kartoffelskimmel set i ubehandlede forsøgsparceller d. 16. juli og d. 3 juli var angrebet på 2%, hvorefter de ubehandlede forsøgsparceller blev nedvisnet for at undgå for kraftig opformering og spredning af smitte (fig. 2). Resultater 7 I det følgende bringes resultaterne af forsøgene 7. Ved forsøg over flere år henvises der til tidligere publicerede resultater af afprøvningerne ved DJF 1. Forsøg med Dithane NT og Tridex I 7 blev der udført forsøg i sorten Kardal med Dithane NT, Tridex WG (mancozeb), en ny mancozeb-formulering (ATOFBX28) samt en maneb-formulering (ATOFBZ16). Forsøgsplanen fremgår af tabel 1, og det ses, at der i led 3-6 er indlagt en enkelt sprøjtning med Ridomil Gold d. 18. juni. Desuden er der i alle sprøjteled behandlet med Ranman ved de to sidste sprøjtninger for at bekæmpe knoldskimmel. Tidspunktet for anvendelse af Ridomil Gold blev valgt ud fra sprøjtning før første risikoperiode. Der blev opnået en god virkning mod kartoffelskimmel af alle produkterne (fig. 3-4) med en samlet bekæmpelseseffekt på 76% - 81% uden signifikant forskel mellem midlerne (fig. 4). Sprøjtningen med Ridomil Gold forbedrede ikke den samlede virkning mod kartoffelskimmel i forhold til ren Dithane NT (led 2) og behandlingen har muligvis ligget en uge for tidlig i forhold til det aktuelle smittetryk (fig. 4). Sprøjtning med Ridomil Gold d. 18 juni gav dog et merudbytte i forhold til ren Dithane NT (led 2) på 39,7 hkg/ha for Tridex + Ridomil Gold og 49,1 hkg/ha for Dithane NT og Ridomil Gold (fig. 5). Der kom næsten ingen angreb af knoldskimmel i forsøget (,3% angreb i ubehandlede parceller) Nielsen. B. J. 4. Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning 3. Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 11 (4), Markbrug, Nielsen. B. J. 4. Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning 4 Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 112 (4), Markbrug, Nielsen. B. J. 5. Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans). Pesticidafprøvning 5 Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 118 (5), Markbrug, Nielsen. B. J. 6. Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) og kartoffelbladplet (Alternaria solani & A. alternata). Pesticidafprøvning 6 Landbrugsafgrøder. Danmarks JordbrugsForskning Rapport nr. 129 (6), Markbrug,

4 Det regnede meget i sæsonen 7 og i tabel 1 er angivet summen af den nedbør, der faldt mellem sprøjtningerne. Det ses, at der trods megen nedbør stadig var en god effekt af mancozeb- og manebprodukterne. og at der ikke var forskel mellem Dithane NT og Tridex med hensyn til afvaskning. Tabel 1. Sprøjteplan for forsøg med Dithane NT, Tridex WG (mancozeb), en ny mancozebformulering (ATOFBX28) samt en maneb-formulering (ATOFBZ16). Flakkebjerg 7. sprøjtedato 11-june 18-june 25-june 29-june 3-july 9-july 16-july 23-jul 1-aug 8-aug 13-aug -aug 28-aug D D D D D D D D D D D R R 3 D RG D D D D D D D D D R R 4 P1 RG P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 P1 R R 5 P2 RG P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 P2 R R 6 P3 RG P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 R R Nedbør, mm 1) 36,7 26, , , ,1 1,8 5,9 14,4 13,4 Produkter: D Dithane NT 2 kg/ha P1 Tridex 75% WG (mancozeb) 2 kg/ha P2 ATOFBX28 (mancozeb WG 75%) 2 kg/ha P3 ATOFBZ16 (maneb WG 75%) 2 kg/ha RG Ridomil Gold 2, kg/ha før første periode med risiko for angreb af kartoffelskimmel R Ranman,2 l/ha til bekæmpelse af knoldskimmel 1) mm nedbør er sum af nedbør for forudgående periode fra sidste sprøjtedato + 3 mm vanding 16/ jun 17-jun 27-jun 7-jul 17-jul 27-jul 6-aug 16-aug 26-aug 5-sep Ubehandlet Dithane NT Dithane NT/RG/Dithane NT Tridex DG/RG/Tridex ATOBX28/RG/ATOBX28 ATOBZ16/RG/ATOBZ16 Figur 3. Bekæmpelse af kartoffelskimmel med Dithane NT, Tridex WG, ATOFBX28 samt ATOFBZ16 (maneb). Forklaring til de enkelte behandlinger fremgår af tabel 1. Dithane NT er led 2, kun med Dithane. De øvrige forsøgsled er med Ridomil Gold. Sort Kardal, Flakkebjerg 7

5 ATOBZ16/RG/ATOBZ16 ATOBX28/RG/ATOBX28 Tridex DG/RG/Tridex Dithane NT/RG/Dithane NT Dithane NT,, 4,, 8, 1, Figur 4. % bekæmpelse af kartoffelskimmel med Dithane NT, Tridex WG, ATOFBX28 samt ATOFBZ16 (maneb). Forklaring til de enkelte behandlinger fremgår af tabel 1. Dithane NT er led 2, kun med Dithane. De øvrige forsøgsled er med Ridomil Gold. Sort Kardal, Flakkebjerg 7 ATOBZ16/RG/ATOBZ16 ATOBX28/RG/ATOBX28 Tridex DG/RG/Tridex Dithane NT/RG/Dithane NT Dithane NT Figur 5. Merudbytte (hkg/ha) ved de forskellige behandlinger. Ubehandlet = 355,4 hkg/ha; LSD(95) = 42,6 hkg/ha. Forklaring til de enkelte behandlinger fremgår af tabel 1. Dithane NT er led 2, kun med Dithane. De øvrige forsøgsled er med Ridomil Gold. Sort Kardal, Flakkebjerg 7 Forskellige strategier til bekæmpelse af kartoffelskimmel I 7 er der afprøvet forskellige sprøjtestrategier med anvendelse af Shirlan (fluazinam), Dithane NT (mancozeb), Tyfon (fenamidon + propamocarb), Electis (zoxamid + mancozeb), Revus (mandipropamid), Ridomil Gold (metalaxyl + mancozeb), Amistar (azoxystrobin), Tanos (famoxadone + cymoxanil) og Curzate M (cymoxanil + mancozeb). Der er udført tre forsøg (Flakkebjerg, Sunds og Dronninglund) og sprøjtet med ugeinterval. Sprøjteplanen for forsøget på Flakkebjerg fremgår af tabel 2. Med hensyn til forsøgene ved Sunds og Dronninglund henvises til Oversigt over Landsforsøgene 7 s

6 Tabel 2. Forskellige sprøjtesystemer afprøvet 7 mod kartoffelskimmel. I tabellen er angivet dato for sprøjtning i forsøget med sorten Oleva på Flakkebjerg 7. Sprøjtedato 11-jun 19-jun 25-jun 3-jul 1-jul 19-jul 25-jul 1-aug 8-aug 12-aug -aug 28-aug A B C D E F G H I J K L 1 2 S S S S S S S S S S S S 3 D D D D D D D D D D D D 4 S T T T S S S S S S S S 5 S S T T S T T S S S S S 6 E E RG E E E E E E E E R 7 RE RE RE RE RE RE S S S S S S 8 RE RE RG RE RE RE RE S S S S S 9 RE RE RG RE RE RG RE RE S S S S 1 RE RE RE RE+AM RE RE+AM S S S S S S 11 TA TA TA S S S S S S S S S 12 TA TA TA 2,5CU 2,5CU 2,5CU S S S S S S 13 TA TA TA 2,CU 2,CU 2,CU S S S S S S Nedbør, mm 1) 36,7 26,1 57, ,4 39,1 13 1,8 5,9 14,4 13,4 Produkter D Dithane NT 2 kg/ha S Shirlan,4 l/ha RG Ridomil Gold 2, kg/ha T Tyfon 2, l/ha RE Revus 25 SC,6 l/ha RE+AM Revus+Amistar,6+,3 R Ranman,2 l + additiv 2,5CU Curzate M 2,5 kg/ha 2,CU Curzate M 2, kg/ha TA Tanos,7 kg/ha E Electis 75WG 1,8 kg/ha 1) mm nedbør er sum af nedbør for forudgående periode fra sidste sprøjtedato Første Tyfon-blok (led 5) og første Ridomil Gold behandling (led 6 samt led 8-9) blev startet ved høj-risikoperiode for kartoffelskimmel. I tabel 2 er angivet summen af den nedbør, der faldt mellem sprøjtningerne. De første angreb af kartoffelskimmel blev set i de ubehandlede forsøgsparceller i begyndelsen af juli, og der var en meget kraftig udvikling af skimmel i løbet af måneden. I begyndelsen af august var de ubehandlede forsøgsparceller stort set nedvisnet på grund af kartoffelskimmel (fig. 6). Allerede fra de første bedømmelser i begyndelsen af juli kunne der ses en svagere virkning af Shirlan end af f.eks. Dithane NT (fig. 6). Den samlede virkning af Dithane NT under disse kraftige smittetryk og hyppig nedbør var moderat (57% bekæmpelse), men virkningen af Shirlan var meget lavere end forventet, med en samlet bekæmpelse på 18% (fig. 6 og fig. 9). I forsøget ved Dronninglund kom angrebet af kartoffelskimmel ca. en måned senere end på Flakkebjerg (fig. 2), men også ved Dronninglund kunne der ses en reduceret effekt af Shirlan på den skimmel, der udviklede sig i august (jævnfør tabel 18, Oversigt over Landsforsøgene 7).

7 jun 27-jun 7-jul 17-jul 27-jul 6-aug 16-aug 26-aug 5-sep Ubehandlet Shirlan Dithane NT S/TTT/SSSS S/TT/S/TT/SSS Figur 6. % bladareal angrebet af kartoffelskimmel efter sprøjtning med Shirlan, Dithane NT samt Shirlan kombineret med Tyfon, se tabel 2 for detaljer. Sort Oleva, Flakkebjerg jun 27-jun 7-jul 17-jul 27-jul 6-aug 16-aug 26-aug 5-sep Untreated Shirlan Dithane NT EE/RG/EEEEE RE//S RE/RG/RE RE/RG/RE/RG/RE RE/Amistar Figur 7. % bladareal angrebet af kartoffelskimmel efter sprøjtning med Shirlan, Dithane NT, Electis + Ridomil Gold samt forskellige kombinationer med Revus, se tabel 2 for detaljer. Sort Oleva, Flakkebjerg 7 Placeringen af de tre Tyfon-behandlinger (led 4) gav kun en moderat virkning og en senere anvendelse af en blok med 2 x Tyfon (led 5) kom på et tidspunkt, hvor der var så meget skimmel, at sprøjtningen ikke kunne reducere angrebet ret meget (fig 6). I forsøget ved Dron-

8 ninglund bemærkes det, at den sidste Tyfon blok (led 5) var placeret således at der kunne ses en effekt på angrebet af kartoffelskimmel. I led 6 er der anvendt Electis det meste af sæsonen med en enkelt Ridomil Gold sprøjtning d 25. juni (Flakkebjerg). Det resulterede i en god virkning mod kartoffelskimmel (72% bekæmpelse, fig. 7 og fig. 9). I led 7-1 er anvendt Revus (endnu ikke godkendt i Danmark) i forskellige kombinationer. Som det fremgår af fig. 7 og fig. 9 er der generelt opnået en god bekæmpelse (76%-81% bekæmpelse, fig. 9). I led er der sprøjtet de første tre gange med Tanos og dernæst Shirlan (led 11) eller de efterfølgende tre gange med Curzate M hhv. med 2,5 kgh/ha (led 12) og 2 kg/ha (led 13). Sprøjtning med Tanos alene gav kun en moderat virkning på skimmel, mens en senere behandling med Curzate M forbedrede virkningen noget (fig. 8-9), men kun til en samlet bekæmpelse på 53%-56% (fig. 9). På det tidspunkt, hvor Curzate M behandlingerne startede (3. juli) var der allerede begyndende angreb i forsøgsparcellerne jun 27-jun 7-jul 17-jul 27-jul 6-aug 16-aug 26-aug 5-sep Untreated Shirlan Dithane NT TA/S TA/2,5CU/S TA/2,CU/S Figur 8. % bladareal angrebet af kartoffelskimmel efter sprøjtning med Shirlan, Dithane NT, samt forskellige kombinationer med Tanos og Curzate M, se tabel 2 for detaljer. Sort Oleva, Flakkebjerg 7 I fig. 1 er vist de høstede merudbytter i forsøget på Flakkebjerg efter de forskellige sprøjtestrategier. Ved at sammenligne fig. 9 med bekæmpelseseffekten og fig. 1 med det høstede merudbytte, fremgår det, at der i forsøget på Flakkebjerg er en nøje sammenhæng med bekæmpelse af kartoffelskimmel og det høstede merudbytte. Behandlingerne med Revus samt Electis/Ridomil Gold gave en udbyttefremgang på 81-94%, mens behandling med Dithane

9 NT, 2 x Tyfon eller Tanos+Curzate M gave en udbyttefremgang på 57-61%. Sprøjtning med Shirlan gav en udbyttefremgang på 25%. I forsøget ved Dronninglund var der ingen sikker sammenhæng mellem samlet bekæmpelse og merudbytte antageligvis fordi angrebet kom så sent. I forsøget ved Sunds kom der ingen angreb af kartoffelskimmel. TA/2,CU/S TA/2,5CU/S TA/S RE/Amistar RE/RG/RE/RG/RE RE/RG/RE RE//S EE/RG/EEEEE S/TT/S/TT/SSS S/TTT/SSSS Dithane NT Shirlan, 1,, 3, 4, 5,, 7, 8, 9, Figur 9. % bekæmpelse af kartoffelskimmel ved de forskellige sprøjtestrategier (baseret på AUDPC), se tabel 2 for detaljer. Sort Oleva, Flakkebjerg 7 TA/2,CU/S TA/2,5CU/S TA/S RE/Amistar RE/RG/RE/RG/RE RE/RG/RE RE//S EE/RG/EEEEE S/TT/S/TT/SSS S/TTT/SSSS Dithane NT Shirlan Figur 1. Merudbytte (hkg/ha) efter forskellige sprøjtestrategier, se tabel 2 for detaljer. Ubehandlet = 33 hkg/ha; LSD(95)=39,6 hkg/ha. Sort Oleva, Flakkebjerg 7

10 Tabel 3. Pct. Angreb af kartoffelskimmel sidst på sæsonen (15. august 7) samt % bekæmpelse i forsøg med stigende dosering af Shirlan. I tabellen er desuden angivet dosering af Shirlan ved de forskellige sprøjtedatoer og den samlede mængde udbragt Shirlan. Sort kuras, Flakkebjerg 7. A B C D E F G H I Shirlan BI % skimmel % bekæmdato l/ha total indeks 15-aug pelse 1 Dose 94,3 2 Dose,1,1,1,1,1,1,1,1,1,9 2,25 52,5 66,6 3 Dose,2,2,2,2,2,2,2,2,2 1,8 4,5 26,3 82,2 4 Dose,3,3,3,3,3,3,3,3,3 2,7 6,75 27,5 81,7 5 Dose,4,4,4,4,4,4,4,4,4 3,6 9 23,5 85,9 6 Dose,1,2,2,3,4,4,4 2,2 5,5 48, Dose,1,2,3,3,4,4,4,4 2,6 6,5 38,8 65,1 8 Dose,1,2,3,4,4,4,4,4,4 3 7,5 18,8 89,9 9 Dose,1,1,2,2,2,3,3,4,4 2,4 6 28, Dose,1,1,1,2,2,2,3,3,3 1,8 4,5 33,8 76,5

11 Virkning af trinvis stigende dosering af fungicid I 7 er der på Flakkebjerg udført et forsøg i sorten Kuras, hvor der hen gennem sæsonen blev anvendt stigende dosering af Shirlan. Formålet med undersøgelserne er at undersøge om det er muligt at udnytte sortens resistens til at udsætte første behandling eller anvende nedsat dosering. Planen fremgår af tabel 3. I led 2-5 er der anvendt fra,1 til,4 l Shirlan hver uge. I de øvrige led er første behandling startet på forskellige tidspunkter, og der sket en gradvis øgning af doseringen. Pct. angreb af kartoffelskimmel sidst på sæsonen (15. august 7) samt pct. bekæmpelse (baseret på AUDPC) er angivet ud for de enkelte sprøjteled (tabel 3). Det bemærkes, at der i dette forsøg i sorten Kuras generelt er opnået en meget bedre bekæmpelse af kartoffelskimmel end i de andre forsøg i mere modtagelige sorter på Flakkebjerg 7. Det fremgår af tabel 3, at der er opnået en god virkning med,2,4 l Shirlan anvendt med ugeinterval hele sæsonen (82-86% bekæmpelse), og kun den helt lave dosering (,1 l/ha) giver en markant dårligere virkning. De forskellige strategier med øget dosering har haft en meget forskellig virkning på bekæmpelsen afhængig af, om der var tilstrækkelig med fungicid på bladene i de afgørende uger sidst i juni og begyndelsen af juli (sprøjtning B-D). Bedst virkning blev opnået med led 8 (,2,3-,4 l/ha ved sprøjtning B-D) og samlet behandlingsindeks på 7,5. Der er således muligheder for i en mere resistent sort, at opnå en god bekæmpelse med en lavere indsat i starten af sæsonen, hvor sortens resistens er mere udtalt BUND TOP BUND TOP 7 dage e. spr.das 9 dage e. spr. Ubehandlet Ranman Tyfon Figur 11. % angreb af kartoffelskimmel bedømt 7 og 9 dage efter sprøjtning. TOP: Øverste blade udviklet siden sidste sprøjtning (nytilvækst). BUND: Resten af planten, som er sprøjtet. Behandlinger: 12. juni og 19 juni. Sort Fontane, Flakkebjerg 7

12 Beskyttelse af nytilvækst mod kartoffelskimmel I 7 blev der i sorten Fontane udført forsøg med beskyttelse af nytilvæksten i kartofler. Forsøgsparcellerne blev sprøjtet enten to eller tre gange med fungicid (Ranmen eller Tyfon). I dagene efter sprøjtningen udviklede der sig næsten et helt småblad i toppen af afgrøden. Dette blad (nytilvæksten, TOP i fig ) var kun i knopstadie eller meget lidt udviklet ved forsøgsbehandlingen og er således ikke sprøjtet direkte. Der blev sprøjtet henholdsvis to og tre gange, hvorefter der blev bedømt for angreb af kartoffelskimmel på nytilvæksten (TOP) og på resten af kartoffelplanten (BUND). Det fremgår af fig. 11, at der efter 9 dage kom et kraftigt angreb på de usprøjtede topblade og at en forudgående sprøjtning med Ranman på de ældre blade (eller på bladanlæget) reducerede angrebet på de nye blade betydeligt BUND TOP BUND TOP 1 dage e spr. 13 dage e. spr. Ubehandlet Ranman Tyfon Figur 12. % angreb af kartoffelskimmel bedømt 1 og 13 dage efter tredje sprøjtning. TOP: Øverste blade udviklet siden sidste sprøjtning (nytilvækst). BUND: Resten af planten, som er sprøjtet. Behandlinger: 12. juni, 19. juni og 29. juni. Sort Fontane, Flakkebjerg 7 Virkningen var endnu mere udtalt i de forsøgsled, hvor der blev sprøjtet tre gange. Her kunne der ses en god bekæmpelse af skimmel på de nye blade både af Ranman og Tyfon (fig. 12). I et andet forsøg (7567) blev der d. 1.juli indsamlet blade fra den øverste top af parceller, der d. 3. juli var blevet sprøjtet med hhv. Ranman og Tyfon. Sprøjtningen d. 3. juli var fjerde behandling i sæsonen og de topblade (nytilvækst), der efterfølgende udviklede sig, var ikke blevet fungicidbehandlet eller kun i ringe grad på bladanlægget. De indsamlede blade blev smittet kunstigt med kartoffelskimmel i laboratorium og efter inkubation bedømt for angreb af skimmel. Som det fremgår af fig. 13 var der en betydelig reduktion i skimmel på den nytilvækst, som kom fra parceller, der ugen før var blevet sprøjtet.

13 To forsøg 7 samt tilsvarende forsøg tidligere ved Flakkebjerg har således bekræftet, at det med visse fungicider kan lade sig gøre at beskytte nytilvæksten. Med Tyfon og indholdet af det systemiske fungicid propamocarb, kan der være tale om en optagelse i bladet og fordeling af fungicid, men for kontaktfungicidet Ranman må der være tale binding til vokslaget og fordeling med bladets vækst ud på de nye blade Ubehandlet Ranman Tyfon Figur 13. % angreb af kartoffelskimmel på blade udtaget fra nytilvækst (topblade) efter sprøjtning med Ranman (,2 l/ha) eller Tyfon (2 l/ha). Gennemsnit af blade pr. parcel udtaget d. 1. juli, 7 dage sprøjtning med Ranman eller Tyfon (fire sprøjtninger, sidste gang d. 3. juli). Bladene blev smittet kunstigt i laboratorium og inkuberet 7 dage inden bedømmelse for angreb. Sort Folva (7567), Flakkebjerg 7 Virkning på knoldskimmel af Ranman og Reglone I 7 er der i samarbejde med Landscentret udført forsøg med bekæmpelse af knoldskimmel på Flakkebjerg og Dronninglund, hvor virkningen af Reglone alene eller i kombination med Ranman er belyst. Alle forsøgsparcellerne (incl. ubehandlet) er frem til Reglonebehandlingen sprøjtet med Dithane NT for at begrænse udvikling af kartoffelskimmel. Den 8. august var der 9-18% kartoffelskimmel i forsøgsparcellerne på Flakkebjerg. Den 12. august blev første behandling foretaget (tabel 4). Herefter blev alle forsøgsparceller vandet d.16. august og d.. august blev de sidste forsøgsbehandlinger foretaget. Alle forsøgsparceller blev vandet igen d. 27. august. Vanding efter forsøgsbehandlingerne blev foretaget for at fremme nedvaskning af sporer til knoldene. Forsøgsbehandlingerne var ens på de to lokaliteter, bortset fra forsøgsled 3 og 4 kun med enkeltbehandling med Reglone, som var en del af forsøget på Flakkebjerg. Reglone alene ved de to nedvisningstidspunkter har en betydelig effekt på kartoffelskimmelen i afgrøden, som afspejler sig i et reduceret angreb på knoldskimmel. Blanding med Ranman ved de to behandlinger reducerer yderligere angrebet af knoldskimmel, men virkningen er ikke signifikant forskellig fra Reglone alene (tabel 4 og fig. 14).

14 I forsøget på Flakkebjerg er der sprøjtet med Reglone kun ved første behandling og kun ved anden behandling (led 3-4, tabel 4). Der synes at være bedre effekt af den første Reglonebehandling, men forskellene er ikke signifikante. Tabel 4. % angreb af knoldskimmel i forsøg med Ranman kombineret med Reglone ved nedvisning. Sort Karnico, Flakkebjerg (DJF) og Dronninglund (Landscentret) 7. nedvisning nedvisning % knoldskimmel 12-aug -aug Flakkebjerg Dronninglund gens 6,3 9,3 7,8 Reglone Reglone,5 3,3 1,9 Reglone 2,3 Reglone 1, Ranman Ranman,8 2, 1,4 Reglone+Ranman Reglone 1, 1,5 1,3 Reglone+Ranman Reglone+Ranman,,5,3 Reglone Reglone+Ranman, 3, 1,5 LSD (95) 1,6 3,6 2,7 Knoldskimmel bedømt efter antal af kartoffelknolde med skimmel ud af 1 knolde Flakkebjer g Dronninglund Reglone --- Reglone + Ranman Reglome + Ranman --- Reglone + Ranman Reg - Reg + Ran Reglone + Ranman --- Reglone + Ranman Reglone+Ranman --- Reglone Reglone+Ranman --- Reglone Ranman --- Ranman Ranman --- Ranman Reglone --- ingen data --- Reglone ingen data Reglone --- Reglone Reglone --- Reglone Ubehandl et ubehandlet, 2, 4, 6, 8, 1, % knoldskimmel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, % knoldskimmel Figur 14. % angreb af knoldskimmel i forsøg med Ranman kombineret med Reglone ved nedvisning. LSD(95) = 1,6 (Flakkebjerg) og 3,6 (Dronninglund). Sort Karnico, Flakkebjerg (DJF) og Dronninglund (Landscentret) 7. Kartoffelsorters resistens over for skimmel Der er de senere år udført forsøg på Flakkebjerg, hvor en række sorter undersøges for resistens mod kartoffelskimmel. Forsøgene udføres efter restingslinier beskrevet af den europæiske arbejdsgruppe EUCABLIGHT (www.eucablight.org). I disse retningslinier indgår anvendelse af de samme standardsorter (Eersteling, Bintje, Gloria, Alpha, Robijn og Sarpo Mira). Forsøgsparcellerne er 4 x 4 planter og usprøjtede parceller. Resultaterne fra forsøg 7 på Flakkebjerg fremgår af tabel 5. Ud fra sygdomsudviklingen i den enkelte sort sammenholdt med sygdomsudviklingen i standardsorterne, er der beregnet en resistenskarakter (nærmere

15 omtalt på Resistenskarakteren ligger mellem og 9 og er et udtryk for sortens resistens (9 = mest resistent). Der er store forskelle i sorternes resistens over for kartoffelskimmel og en sort som f.eks. Sarpo Mira fik slet ikke angreb på Flakkebjerg 7 til trods for meget stort smittetryk og meget skimmelfavorable forhold (fig 15). Resultater fra sortsforsøg 4-6 på Flakkebjerg kan ses på Tabel 5. Karakter for resistens over for kartoffelskimmel (-9; 9 mest resistent) i forskellige kartoffelsorter. Flere detaljer kan ses på Flakkebjerg 7. Karakter Eersteling 2 Bintje 2,2 Lady Rosetta 2,7 Gloria (1972) 3,4 Fontane 3,5 Folva 3,5 Alpha 3,6 Marlen 3,7 Avaya 3,8 Mustang 3,8 Sava 3,8 Ditta 3,8 Goldika 4,4 Saturna 4,8 Signum 5,7 Producent 5,9 Robijn 5,9 Eldena 6,1 Oleva 6,1 Dianella 6,2 Bilbo 6,4 Wisent 6,5 Kardal 6,5 Karnico 6,6 Festien 7 Kuras 7,5 Merano 7,7 Sarpo Mira 9

16 Sarpo Mira Merano Kuras Festien Karnico Kardal Wisent Bilbo Dianella Signum Eldena Oleva Producent Robjin Saturna Goldika Ditta Mustang Marlen Avaya Gloria Fontane Sava Alpha Folva Lady Rosetta Bintje Eersteling jul 1-aug Figur 15. % angreb af kartoffelskimmel i ubehandlede parceller 1 juli og 1. august i sortsforsøg. Flakkebjerg 7

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen

IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2008 Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF Markbrug nr. 140, s. 71-80 IV Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans) Bent J. Nielsen I 2008 er der

Læs mere

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011

Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 & Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 VII Bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phytophthora infestans), kartoffel bladplet (Alternaria solani & A. alternata) samt rodfiltsvamp (Rhizocto nia solani) i kartofler

Læs mere

VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen

VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen Pesticidafprøvning 2010 VII Bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler Bent J. Nielsen Indledning I 2010 er der afprøvet forskellige strategier for bekæmpelse af kartoffelskimmel, dels forsøg med forskellige

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008

Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg 2008 Bekæmpelse af kartoffelskimmel forsøg Bent J. Nielsen Plantekongres 2009 Bedre bekæmpelse af kartoffelskimmel Virkning af forebyggende (præventiv) sprøjtning Beskyttelse af nytilvækst Virkning af sprøjtning

Læs mere

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS

BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS 16. JANUAR 2013 BLADPLET (ALTERNARIA) BEKÆMPELKSESSTRATEGIER OG RISIKO FOR RESISTENS BENT J. NIELSEN, & LARS BØDKER & VIDENCENTRET FOR LANDBRUG UNI VERSITET Kartoffelbladplet To arter Alternaria solani

Læs mere

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel

Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Behovsbestemt bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen, Aarhus Universitet Lars Bødker (LC), Jens Grønbech Hansen (DJF), Henrik Pedersen (AKV) & Hans Hansen (DJF) Plantekongres, 14 januar 2011, Herning

Læs mere

Bekæmpelse af kartoffelskimmel

Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bekæmpelse af kartoffelskimmel Bent J. Nielsen & Lars Bødker Danmarks JordbrugsForskning Planteværnsseminar 2002 Disposition Beslutningsstøtte Sprøjtetidspunkt Regnfasthed Sprøjteteknik Nye midler Beslutningsstøtte

Læs mere

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark

Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Bibliografiska uppgifter för Potatisbladmögel allt svårare att bekämpa? Erfarenheter från Danmark Författare Nielsen B. Utgivningsår Tidskrift/serie Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet Nr/avsnitt

Læs mere

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017

KARUP KARTOFFELMELSFABRIK december 2016 og 24. januar 2017 KARUP KARTOFFELMELSFABRIK 13.- 2. december 216 og 24. januar 217 5 1 15 2 25 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85

Læs mere

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M, det nye basis-middel til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Curzate M blev opdaget i 1972 og registreret i Frankrig første gang i 1975. Anvendelsen i Danmark understøttes derfor af mange gode erfaringer

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden 2015

Kartoffelafgiftsfonden 2015 Kartoffelafgiftsfonden 2015 Afrapportering af KAF-projekt 2015 Titel. Nye modeller til bekæmpelse af kartoffelskimmel. Projektdeltagere Bent J. Nielsen (projektansvarlig), Forskningscenter Flakkebjerg,

Læs mere

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus

Beskyt nytilvæksten bedst muligt. Start programmet med Revus Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus TM Beskyt nytilvæksten bedst muligt Start programmet med Revus Skimmelangreb giver de største tab i kartoffelproduktionen. Kartoffelskimmel stopper

Læs mere

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017

PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 PLANTEVÆRN I KARTOFLER AKS 10. marts 2017 KARTOFLER Bejdsning og ukrudt Bejdsning Rodfiltsvamp Bejdsemetoder Middelvalg Ukrudt Midler og anvendelse Sort natskygge Middelvalg RODFILTSVAMP AKS 10. marts

Læs mere

Udvikling i skimmelstrategier

Udvikling i skimmelstrategier Skimmel og Bladplet Udvikling i skimmelstrategier Periode Basis middel Frem til ca. 1997 Dithane Rimelig beskyttelse mod bladplet 1997-2008 Shirlan ½, ¾ eller fuld dosis 2009 2014 Ranman eller Revus ½,

Læs mere

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel

Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Effektiv beskyttelse indefra og ud NYHED! Revus et nyt middel med unike egenskaper i bekæmpelsen af kartoffelskimmel Høj biologisk effekt Regnfast let at bruge fri for at blande Beskytter bladenes nytilvækst

Læs mere

Placering af gødning betaler sig

Placering af gødning betaler sig sorter, gødskning og etablering Placering af gødning betaler sig Tidlige sorter Sorten Solist har igen i 2008 vist sig som en stabil og højtydende sort blandt de meget tidlige og tidlige sorter, når den

Læs mere

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele

Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele sorter og gødskning Stivelsesindholdet betyder meget, men ikke det hele Tidlige sorter På Samsø er der siden 2003 udført ni forsøg med tidlige kartofler, opdelt i henholdsvis meget tidlige, tidlige og

Læs mere

Hold bladene grønne længst muligt!

Hold bladene grønne længst muligt! NYHED! Bekæmper både og skimmel! Hold bladene grønne længst muligt! TM solani - kartoffelbladplet Hvorfor skal den bekæmpes? Hvor svær er den at opdage? Uddrag fra Faktablad om kartoffelbladplet som forårsages

Læs mere

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen

Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen 2 Sygdomsangreb 2013 Lise Nistrup Jørgensen, Bent J. Nielsen, Helene Saltoft Kristjansen, Hans-Peter Madsen & Hans Hansen I dette afsnit nævnes fortrinsvis, hvilke forekomster der har været af svampesygdomme

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Anvendelsesorienteret Planteværn 2013 IV Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen, Sidsel Kirkegaard & Anders Almskou-Dahlgaard Med henblik på at undersøge effekten

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 1 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 1 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter

Læs mere

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2013 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: Forsøget: 1.optagning Sort KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær DJF-Jyndevad Ove Edlefsen

Læs mere

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske

VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Pesticidafprøvning 2010 VIII Skadedyr i landbrugsafgrøder Klaus Paaske Der er i 2010 gennemført 9 forsøg med insektmidler til landbrugsafgrøder og de afprøvede midler, afgrøder og skadegørere er vist i

Læs mere

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard

Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Anvendelsesorienteret Planteværn 2011 V Bekæmpelse af bladsygdomme i majs Lise Nistrup Jørgensen, Helene Saltoft Kristjansen & Anders Almskou-Dahlgaard Majsarealet i Danmark er øget fra 10.000 ha i 1980

Læs mere

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion.

Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelstivelsesproduktion. Melsortsforsøg 2015 afprøvning af sorter til anvendelse til kartoffelsproduktion. Projektansvarlig: Deltagere: 1.optagning Sort /ha KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Steen Møller Madsen DJF Jyndevad Ove

Læs mere

Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler

Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler AARHUS UNIVERSITET Planteskoleforsøg Svampe og insektmidler Klaus Paaske Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Flakkebjerg Forsøgsaktiviteter senere år Svampe og insektmidler til anvendelse i planteskoler

Læs mere

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug,

Græsrodsforskning. -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, Græsrodsforskning -mekanisk tidselbekæmpelse i rækkesået vårbyg med radrensning og klipning af tidseltoppe. Stenalt Land- og Skovbrug, i samarbejde med Kronjysk Landboforening og Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Sortsforsøg Baby/salatkartofler

Sortsforsøg Baby/salatkartofler 213 Sortsforsøg Baby/salatkartofler Baby/salatkartofler Sortsforsøg 213 BJ-Agro har de sidste par år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode salat- og babykartoffelsorter til det

Læs mere

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010!

Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! Effektiv beskyttelse indefra og ud Hvilke erfaringer har dine nordiske kolleger gjort sig med Revus i 2009? Følg deres råd og få selv bedre økonomi og en nemmere kartoffelavl i 2010! God økonomi i højere

Læs mere

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING

Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING Potetnytt, bransjemøte Lars Bødker SISTE NYTT FRA DANSK POTETFORSKNING TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN- OG DILDFRØ (Foto: Makhteshim-Agan) 2... TALENTBEHANDLING ESSENTIELLE OLIER AF KOMMEN

Læs mere

Meldug er almindelig udbredt...

Meldug er almindelig udbredt... Meldug er almindelig udbredt......nedbryder svampemyceliet Meldug er almindelig udbredt, og en svampesygdom som de fleste genkender. Tab i forbindelse med meldugangreb er afhængig af 1. sortens modtagelighed

Læs mere

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter

Chips/Pulver/Pommes Frites sorter 214 Chips/Pulver/Pommes Frites sorter Knolde pr plante Chips/Pulver/Pommes Frites sorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af kartofler til forarbejdning.

Læs mere

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel

EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel EU-lande i fælles front mod kartoffelskimmel Hvis der er rådne kartofler i den nyindkøbte pose, har kartoflerne med stor sandsynlighed kartoffelskimmel en alvorlig plantesygdom, som skyldes angreb af mikroorganismen,

Læs mere

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler

Sortsforsøg Stivelseskartofler. Sortsforsøg Stivelseskartofler 214 Sortsforsøg Stivelseskartofler Sortsforsøg Stivelseskartofler Stivelsessorter, BJ-Agro 214 Indledning BJ-Agro har som tidligere år lavet en sortssammenligning af stivelsessorter. De afprøvede sorter

Læs mere

Uddrag af bogen "Vejledning i Planteværn 2015" udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT

Uddrag af bogen Vejledning i Planteværn 2015 udgivet af Landbrugsforlaget. Dithane NT MACOZEB Middelnavn, registreringsnr., pakningsstørrelse og firma Dithane T, reg.nr. 687-4, 10 kg, Indofil Industries Limited Tridex DG, reg.nr. 291-7, 25 kg, United Phosphorus Manfil 75 WG, reg.nr. 687-2,

Læs mere

Lav ultra lav input Afsluttende rapport

Lav ultra lav input Afsluttende rapport Lav ultra lav input Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Ytteborg Ole Elkjær Landmand Carl Heiselberg Resume: Der snakkes meget om IPM produktion i øjeblikket, men hvad

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Afsluttende rapport Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Økologisk landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg

Læs mere

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen

Focus på udbyttejagt - tænk anderledes. DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Focus på udbyttejagt - tænk anderledes 1 DLG VækstForum 2013 v/jakob Skodborg-Jensen Gefion s Planteavlsmøde - d. 22.11.2012 Set focus på udbyttejagt! Afgrødernes værdi forøget med ~1.300.000 kr. hos en

Læs mere

Reduceret jordbearbejdning

Reduceret jordbearbejdning I den næste halve time vil Knud Bastholm og jeg gennemgå resultater vedr. forsøg med direkte lægning af kartofler i stub, risikotal og beslutningsstøtte til kontrol af kartoffelskimmel og nedvisning af

Læs mere

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger

3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger 3. Bekæmpelse af septoria med triazoler og triazolblandinger Bekæmpelse af septoria Forskellige midler blev afprøvet imod bekæmpelse af septoria i 2010. Forsøgene var også tilsigtet til at vurdere effekten

Læs mere

Nordisk Alkali er medlem af Dansk Planteværn.

Nordisk Alkali er medlem af Dansk Planteværn. KARTOFLER 2 Plantebeskyttelsesmidler skal anvendes på forsvarlig måde. Læs altid etiketten og oplysninger om produktet før anvendelse. Vær opmærksom på de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014

Sortben og nedvisningsmetoder. Endelig Rapport 2014 Sortben og nedvisningsmetoder Endelig Rapport 2014 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5 Gennemførelse af forsøg...

Læs mere

Kartoffel nyt 51. Bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp Af Henrik Pedersen, AKV Langholt AmbA.

Kartoffel nyt 51. Bekæmpelse af fritlevende nematoder og rodfiltsvamp Af Henrik Pedersen, AKV Langholt AmbA. Kartoffelforsøg 2004 ved Dansk Kartoffelforsøgssamarbejde - august 2004 Deltagere: AKV-Langholt, KMC, Danespo, Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Landbrugsrådgivning (Landscentret Planteavl, Midtjysk

Læs mere

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning

Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn. Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Forskellige bekæmpelsesstrategier i korn Lise Nistrup Jørgensen Danmarks JordbrugsForskning Hvordan behandlede I hvede med fungicider i 2002 92 % af hele arealet blev behandlet med fungicider I gennemsnit

Læs mere

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt

Eftergødskning nedbørsregnskab Lagring Forvarmning Hypning Spildkartofler/gengroninger Spireprøve Vanding Plantetal Ukrudt af 6 2-4-28 13:41 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 2. april 28 LandbrugsInfo > Planteavl

Læs mere

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight

Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight 20. Danske Planteværnskonference 2003 Udvikling af Skimmelstyring for bekæmpelse af kartoffelskimmel Blight Management for the chemical control of potato late blight Jens Grønbech Hansen & Iver Thysen

Læs mere

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning

Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Begrænsning af spredning af sortbensyge og andre sygdomme ved langtidsfrilægning Delrapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé...

Læs mere

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger.

Innovativ bejdsning. Tabel 1 Oversigt over de forskellige behandlinger. Innovativ bejdsning Indledning BJ-Agro her i samarbejde med en landmand prøvet at nytænke måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Problemet med rodfiltsvamp er enormt men varierer meget

Læs mere

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler

Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Økologisk demonstrationsforsøg i stivelseskartofler Projektansvarlig: Deltagere: KMC- Annette Dam Jensen Landmand Flemming Skov Resume: Der er ikke tidligere lavet sortsforsøg i økologiske stivelseskartofler.

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Ny dværgsort er den højestydende i 2008

Ny dværgsort er den højestydende i 2008 sorter Ny dværgsort er den højestydende i 2008 Dværgsorten Buggy har i årets landsforsøg givet hele 13 procent i merudbytte i forhold til målesorten Pergamon. Sidste års højestydende sort, Dominik, har

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience.

Foråret 2012. Kartoffeldyrkning. Bejdsning den bedste forsikring. Succes med lægge- og spirekartofler. Nytænkning er nødvendig. bayercropscience. Foråret 2012 Kartoffeldyrkning Bejdsning den bedste forsikring Succes med lægge- og spirekartofler Nytænkning er nødvendig bayercropscience.dk Forsøg viser, at manglende bejdsning i værste fald kan betyde

Læs mere

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede

Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Markbrug nr. 273 Marts 23 Risikovurdering af goldfodsyge i hvede Lise Nistrup Jørgensen & Camilla Møller, Danmarks JordbrugsForskning Ghita Cordsen Nielsen, Landbrugets Rådgivningscenter Ministeriet for

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009

Produktionsøkonomi i kartofler. Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Produktionsøkonomi i kartofler Martin Andersen LandboNord 9. november 2009 Kartoffelavlen i dag Færre avlere Større arealer Specialister Større krav til omkostningsstyring Større krav til administration

Læs mere

Fungicidresistens i gråskimmel i danske jordbærmarker

Fungicidresistens i gråskimmel i danske jordbærmarker Pct. i hver klae trifloxystrobin (strobilurin) 1 8 6 2 18 17 1 4 8 5 7 11 12 13 3 14 2 9 1 6 15 16 mark r RR Meget følosomme Mindre følsomme Moderat resistens højresistente Fungicidresistens i gråskimmel

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landsforsøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD)

Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) Første svampemiddel formuleret som en oliedispersion (OD) er en videreudvikling af OD Bell, hvor pyraclostrobin (Comet) er integreret i formuleringen. er det første svampemiddel til korn i Danmark, som

Læs mere

Sortsforsøg spisekartofler

Sortsforsøg spisekartofler 212 Sortsforsøg spisekartofler Spisekartofler Sortsforsøg 212 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter til

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er finansieret af: Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning 2013 Det nedenstående materiale er del af projekt Udvikling af videnbase og specialrådgivning inden for kartoffeldyrkning, som er

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4

Aquaflex. Landmand: Arne Martinussen - Grove. Formål: Beskrivelse: At undersøge om. Gentagelse 1 Gentagelse 2. Gentagelse 3 Gentagelse 4 Aquaflex. Projektansvarlig: KMC Annette Dam Jensen Landmand: Arne Martinussen - Grove Formål: At undersøge om Aquaflex i fremtiden kan være et muligt beslutnings- styringsredskab for landmændene i forbindelse

Læs mere

GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009

GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009 GRØN VIDEN MOP-TOP OG PULVERSKURV DJF MARKBRUG NR. 332 APRIL 2009 2 DET JORDBRUGSVIDEN - MOP-TOP OG PULVERSKURV Rust i kartofler Infektion med kartoffelmop-topvirus ses som rust i knolde. Tobakrattlevirus

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2010

Oversigt over Landsforsøgene 2010 Oversigt over Landssøgene 2010 Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Se

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009

Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18. Årsregnskab for 2009 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75530000 Telefax 75530038 www.deloitte.dk Kartoffelafgiftsfonden CVR-nr. 83 48 28 18 Årsregnskab for

Læs mere

Sortsforsøg spisekartofler

Sortsforsøg spisekartofler 215 Sortsforsøg spisekartofler Spisekartofler Sortsforsøg 215 BJ-Agro har over flere år sammenlignet forskellige sortrepræsentanters bedste bud på gode middeltidlige og sildige spisekartoffelsorter til

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2015 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2015 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-5

Læs mere

Skurv på blad. Monilia. Gloeosporium. Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer.

Skurv på blad. Monilia. Gloeosporium. Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer. Skurv på blad Fire fungicider med forskellig virkningsmekanismer til bekæmpelse af svampeangreb i æbler og pærer. Monilia 4 produkter med effekt på skurv. Candit og Delan WG har desuden effekt på gloeosporium

Læs mere

Dét skal vi forholde os til i 2017

Dét skal vi forholde os til i 2017 Dét skal vi forholde os til i 2017 1 Fungicideffekt mod septoria i 2006 % effekt (vurderet på de 2 øverste blade i st. 65-73) 100 90 80 70 60 Septoria DJF 2006 Semi-field forsøg Uddrag ¾ dosering Sort:

Læs mere

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen

Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Nyt fra Landsforsøgene: Strategier for bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, raps og majs Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress

Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Slutrapport for projektet Bioaktive stoffer i kartofler under tørkestress Projektansvarlig LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel web-adresse: lkf@lkfvandel.dk Projektansvarlig: Hanne Grethe Kirk, hgk@lkfvandel.dk

Læs mere

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby

Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere. Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Bejdsning af hvede og raps samt nyt om resistensudvikling mod skadegørere Ghita Cordsen Nielsen, Videncentret for Landbrug, Skejby Fusarium angrebne hhv. uangrebne planter 2... 20. november 2014 Forsøg

Læs mere

Ukrudt sen fremspiring

Ukrudt sen fremspiring 561-2014 Annual Report Ukrudt sen fremspiring Weed late emergence Jens Nyholm Thomsen jnt@nordicbeetresearch.nu +45 21 26 61 67 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016

N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter. Rapport 2016 N-optimum og P-følsomhed for nye resistente kartoffelsorter Rapport 2016 Skrevet af: Henrik Pedersen og Claus Nielsen AKV Langholt AmbA Gravsholtvej 92 9310 Vodskov Indhold Resumé... 3 Baggrund... 4-6

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd. DuPont. Lexus Ukrudtsbekæmpelse i. vintersæd DuPont Lexus Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Fortsat vigtig med effektiv ukrudtsbekæmpelse i efteråret Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd Lexus i DuPont mix : Meget bred løsning

Læs mere

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller,

Svampesygdomme i rajgræs mm. Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Svampesygdomme i rajgræs mm Lise Nistrup Jørgensen Julián Rodríguez-Algaba, Mogens S. Hovmøller, Kronrust/alias bladrust er udbredt Registreringsnet- SEGES - ca. 30-50 marker ugentligt Kronrust/alias bladrust

Læs mere

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria?

Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Hvordan kan vi blive bedre til at bekæmpe Septoria? Lise Nistrup Jørgensen, Jens Erik Ørum, Ghita C. Nielsen & Jens Grønbech Hansen Plantekongres, januar 2015 Ultang 2014 angreb af septoria 1. juni på

Læs mere

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse

Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Hvedebladplet - biologi og bekæmpelse Indlæg til seminar om Planteværn 28-31 Januar 2002 Charlotte H. Hansen & Karen Frænde Jensen Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg Hvedebladplet Kønnede stadium:

Læs mere

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige

...for mere udbytte. Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige ...for mere udbytte Majs blev tidligere altid set som en meget sund afgrøde, uden nævneværdige sygdomsproblemer. De seneste 10 år er majsarealet fordoblet, og samtidig er sygdomspresset steget med kraftigere

Læs mere

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø

Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet. Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Hva gjør Samsøprodusenten for å sikre god settepotetkvalitet Knud Ravn Nielsen, LMO Samsø Dyrkning tidlig kartoffel i DK Finde de bedste arealer Stenstreng lægge eller stenfræsning Sædskifte (ingen) Tidlig

Læs mere

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte

Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Svampestrategi 2017 Dit nettoudbytte Hkg/ha 14 12 10 8 Bruttomerudbytter for svampebekæmpelse i mest dyrkede hvedesorter, landsforsøg i vinterhvede Omkostninger til delt akssprøjtning med samlet 75 procent

Læs mere

Registreringsnet for kartoffelskimmel på Google maps. Foulum 5.juni, 2010

Registreringsnet for kartoffelskimmel på Google maps. Foulum 5.juni, 2010 Afrapportering Registreringsnet for kartoffelskimmel på Google maps. Foulum 5.juni, 2010 Ansøger og projektansvarlig Ansøger Projektansvarlig Forskningscenter Foulum, Institut for Jordbrugsproduktion og

Læs mere

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Plantebeskyttelse Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens Forsøg nr: 00290-1 00290-2 Rekvirent:

Læs mere

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS

MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Webinar 5. november kl. 9.15 SPECIALKONSULENT MARIAN D. THORSTED MULIGHEDER FOR AT FOREBYGGE ANGREB AF SYGDOMME OG SKADEDYR I VINTERRAPS Integreret plantebeskyttelse (IPM) er at fremme en bæredygtig anvendelse

Læs mere

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd

Boxer mod græsukrudt i al vintersæd mod græsukrudt i al vintersæd Alm. rapgræs Log 0-3 l Martin Clausen 24 47 84 02 Anders Dalsgaard 20 11 66 95 Ukrudtsbekæmpelse 2006/07 Vintersædsareal 2006: 858.000 ha Ukrudtsbekæmpelse på 784.000 ha 91%

Læs mere

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn?

DLG VækstForum 2012. Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? DLG VækstForum 2012 Hvordan sikrer vi fremtidens svampebekæmpelse i korn? Fungicider Hvordan sikrer vi fremtiden? Vinterhvede Anvend de redskaber der findes i kassen Se på midlernes stærke sider Skift

Læs mere

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning

Innovativ Bejdsning. Innovativ Bejdsning 2012 2012 Innovativ Bejdsning Innovativ Bejdsning Innovativ bejdsning fortsættelse 2012 Indledning I 2011 nytænkte vi måden at bejdse på, med lidt inspiration fra udlandet. Resultaterne var meget lovende

Læs mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere

Opera i majs. - resultatet bliver bare bedre! Forvent mere Forvent mere i majs - resultatet bliver bare bedre! - svampemidlet til majs. Høst de mange fordele: Flere foderenheder Bedre ensilagekvalitet Mere kvalitet i stak anvendes i majs stadie 32-65. Anbefales

Læs mere

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler

Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Kartoffelkursus 2013 Udfordringer ved dyrkning af chips og melkartofler Af Jan Baunsgaard Pedersen BJ-Agro Der er nok at tage fat på Cystenematoder af racen Pallida Resultater af BJ-Agros sortsforsøg 2012

Læs mere

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt

Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt 46-29 GEP Annual Report Bladsvampe bekæmpelse og optagningstidspunkt Leaf diseases control and harvest time Anne Lisbet Hansen alalh@nordicsugar.com +45 21 68 95 88 NBR Nordic Beet Research Foundation

Læs mere

IPM kursus efterår 2012: De nye afgifter og konsekvenser for strategi mod sygdomme og skadedyr. Ghita Cordsen Nielsen

IPM kursus efterår 2012: De nye afgifter og konsekvenser for strategi mod sygdomme og skadedyr. Ghita Cordsen Nielsen IPM kursus efterår 2012: De nye afgifter og konsekvenser for strategi mod sygdomme og skadedyr Ghita Cordsen Nielsen Forventede prisændringer skadedyrsmidler (rød er lig prisstigning) Middel Før, kr/l-kg

Læs mere

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling

Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Indlæg på Seminar om Planteværn 23 arrangeret af Landbrugets Rådgivningscenter Aktuelt om ukrudt optimal anvendelse af nye midler i korn og frøgræs samt ukrudt ved reduceret jordbehandling Poul Henning

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2014

Oversigt over Landsforsøgene 2014 Oversigt over Landsforsøgene 2014 vfl.dk Oversigt over Landsforsøgene 2014 Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning Samlet og udarbejdet af LANDBRUG & FØDEVARER, PLANTEPRODUKTION ved chefkonsulent

Læs mere

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS

Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS Koldkærgaard 22. Oktober 2015 Marian Damsgaard Thorsted VÆKSTREGULERING EFTER BEHOV I KORN OG VINTERRAPS 2... Ny udbyttefremgang i vinterhvede på Ultanggård ved Haderslev De kraftigst gødede parceller

Læs mere