Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så"

Transkript

1 Spontan mandibelfraktur efter kirurgisk fjernelse af 3. molar Et patienttilfælde Jonas Peter Becktor og Søren Schou Et af de hyppigst forekommende oralkirurgiske indgreb er fjernelse af en retineret 3. molar i underkæben. Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så svækket at den ikke kan modstå de belastninger som den udsættes for under normal funktion. Svækkelsen er oftest relateret til udtalt atrofi, patologisk proces, retineret 3. molar eller kirurgisk indgreb. Imidlertid ses fraktur under eller umiddelbart efter operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben meget sjældent. Der præsenteres et patienttilfælde hvor der tre uger efter operativ fjernelse af en 3. molar, opstod mandibelfraktur. På trods af at den beskrevne komplikation er relativt sjælden, synes nærværende og tidligere rapporterede tilfælde at indicere at man bør være særlig opmærksom på spontan mandibelfraktur hos ældre patienter i forbindelse med operativ fjernelse af retinerede 3. molarer i underkæben. Spontan fraktur af mandiblen opstår når mandiblen er så svækket at den ikke kan modstå de belastninger som den udsættes for under normal funktion. Svækkelsen er oftest relateret til udtalt atrofi, patologisk proces, retineret 3. molar (M3 inf) eller et kirurgisk indgreb. Der er beskrevet tilfælde af spontan mandibelfraktur som følge af svær atrofi og/eller patologisk proces (1-3). Selvom incidensen af mandibelfraktur er større hos personer med retinerede M3 inf (4-7), ses fraktur under eller umiddelbart efter operativ fjernelse af M3 inf meget sjældent. Der er tidligere beskrevet to enkeltstående patienttilfælde. Roth har således beskrevet en mandibelfraktur, som opstod syv dage efter operativ fjernelse af en M3 inf på en 38-årig kvinde (8). Operationen varede 1 / 2 time, og den bukkale knoglelamel blev fjernet helt ned til basis mandibulae. Patienten blev postoperativt instrueret i at indtage blød kost. Da patienten syv dage postoperativt gabte, hørtes et knæk. Efterfølgende klinisk og radiologisk undersøgelse påviste mandibelfraktur regio 8. Tilstanden blev behandlet sufficient ved anvendelse af dentale skinner og intermaksillær fiksation. De Silva har også rapporteret om mandibelfraktur hos en 27-årig mand tre uger efter fjernelse af en M3 inf (9). Tanden blev fjernet ved anvendelse af lingual bone-split-teknik, hvor tanden fjernes i lingual retning efter affrakturering af en mindre del af den linguale knoglelamel med hammer og mejsel. Det peroperative forløb var komplikationsfrit. To uger postoperativt henvendte patienten sig med smerter. Patienten oplyste at han havde hørt et knæk under spisning. Ved den kliniske og radiologiske undersøgelse kunne der ikke påvises tegn på mandibelfraktur. Ved kontrol tre mdr. postoperativt blev der imidlertid påvist mandibelfraktur regio 8 og knogleapposition inferiort for angulus mandibulae. Patienten var symptomfri og havde habituel okklusion. Da frakturen endvidere var stabil, blev der ikke iværksat yderligere behandling. Endvidere har en retrospektiv undersøgelse vist at kun 1% af mandibelfrakturer var relateret til fjernelse af tænder. Fire af disse tilfælde opstod i forbindelse med operativ fjernelse af M3 inf (10). To af disse tilfælde blev diagnosticeret under operationen, mens de to andre først opstod syv dage postoperativt. I de to tilfælde hvor frakturen blev diagnosticeret under operationen, bemærkede begge patienter et knæk. Endelig har Iizuka et al. beskrevet 13 mandibelfrakturer i forbindelse med operativ fjernelse af M3 inf (11). Patienternes gennemsnitsalder var 53 år (variation: år). Ni af de 13 M3 inf var fuldt impakterede. De resterende fire var delvist retinerede. I 10 af de 13 tilfælde var tandens rod i niveau med eller inferiort for canalis mandibulae. Én fraktur opstod under operationen, men de fleste blev diagnosticeret 2-14 dage post- 10

2 operativt. Det postoperative forløb var for ni af patienterne komplikationsfrit, indtil de i forbindelse med fødeindtagelse bemærkede et knæk. Mandibelfraktur blev umiddelbart herefter identificeret. En enkelt patient beskrev dog et mindre knæk seks dage postoperativt, men frakturen blev først identificeret 34 dage senere. Endvidere var der to tilfælde med forsinket heling svarende til M3 inf s region, hvor patienterne ikke havde bemærket noget knæk. I disse tilfælde blev fraktur påvist henholdsvis 51 og 71 dage postoperativt. En af disse patienter som havde fået fjernet to M3 inf, udviklede fraktur i begge sider. Frakturerne viste de samme radiologiske manifestationer, nemlig et fissurforløb fra ekstraktionsalveolen vertikalt ned til og med basis mandibulae. Halvdelen af patienterne blev behandlet vha. dentale skinner og intermaksillær fiksation. Den anden halvdel af frakturerne blev osteosynteret. Det kan derfor konkluderes at mandibelfraktur i forbindelse med operativ fjernelse af M3 inf ses meget sjældent. Hvis en sådan fraktur opstår, sker det meget sjældent peroperativt, men derimod oftest efter 7-14 dage. Formålet med denne artikel er derfor at præsentere et patienttilfælde, som pådrager sig mandibelfraktur efter fjernelse af M3 inf hos egen tandlæge. Patienttilfælde En 63-årig mand blev henvist via Skadestuen til Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Rigshospitalet, mhp. undersøgelse og behandling af smerter og hævelse svarende til højre side af underkæben. Anamnese Sygdomme og dispositioner: 1992 blodprop i hjertet. Medicin: Hjertemagnyl, 150 mg 1. I øvrigt Calcipen, 1 mie 3 ordineret tre dage før henvisningen af egen tandlæge. Allergi: Ingen kendte. Tåler penicillin, jod og plaster. Aktuelt Patienten oplyste at der tre uger tidligere var foretaget operativ fjernelse af 8 hos egen tandlæge. De første dage efter operationen var der lette smerter og hævelse. Ti dage postoperativt spiste patienten et stykke rugbrød. Der bemærkedes i forbindelse hermed et knæk i underkæbens højre side. Patienten fik smerter fra højre side af underkæben og opsøgte derfor Rigshospitalets skadestue. Den kliniske og radiologiske undersøgelse gav imidlertid ingen mistanke om mandibelfraktur. I de følgende dage intensiveredes smerterne, og patienten oplevede tyggebesvær. Egen tandlæge tolkede symptomerne som pulpitis svarende til 7 og påbegyndte derfor endodontisk behandling. Toogtyve dage postoperativt opsøgte patienten igen Rigshospitalets skadestue, idet der igen i forbindelse med fødeindtagelse bemærkedes et knæk i underkæbens højre side med hævelse og synkebesvær til følge. Endvidere bemærkede patienten denne gang ændret sammenbid. Objektiv undersøgelse Almentilstanden var god. Ekstraoralt: Der var svag submandibulær hævelse i højre side. Ved palpation identificeredes lokal hævelse af basis mandibulae regio 8 samt udtalt direkte og indirekte ømhed. Intraoralt: Patienten var fuldt betandet, og tandsættet var velbehandlet. Svarende til regio 8 var ekstraktionsalveolen helet, men en mindre hævelse i sulcus alveolobuccalis blev påvist. Der bemærkedes mobilitet af mandiblen i regionen. Der påvistes også malokklusion, idet der udelukkende var kontakt mellem 7± (Fig. 1). Endvidere var gabeevnen nedsat (25 mm). Røntgenundersøgelse Panoramaradiogram og anterior-posterior optagelse viste radiolucent linie som løb fra ekstraktionsalveolen regio 8 vertikalt ned til og med basis mandibulae (Fig. 2). Der kunne ikke identificeres dislokation. Diagnose På baggrund af den kliniske og radiologiske undersøgelse blev følgende diagnose stillet: Fractura corporis mandibulae regio 8. Behandling Patienten blev indlagt på Rigshospitalets Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi. Der ordineredes fortsat antibiotikum og smertestillende behandling. Patienten blev under anvendelse af let sedering og lokalanalgesi behandlet med dentale skinner i over- og underkæbe. Herefter etableredes elastisk intermaksillær fiksation, således at man fik tæt og habituel okklusion. Patienten blev udskrevet efter behandling og blev herefter kontrolleret ambulant. Elastisk intermaksillær fiksation blev seponeret efter fire uger. Efter fem uger var okklusionen fortsat tæt og habituel (Fig. 3). Derfor blev de dentale skinner seponeret. Efter fjernelse af skinnerne henvendte patienten sig med minimal suprakontakt svarende til 7± efter fire uger. Dette blev afhjulpet ved let beslibning (Fig. 4). Diskussion En nyligt publiceret dansk undersøgelse har vist at der i 10% af tilfældene optræder væsentlige gener eller egentlige postoperative komplikationer af varierende sværhedsgrad efter operativ fjernelse af M3 inf (12). Der er især tale om alveolitis sicca dolorosa, midlertidig sensibilitetsforstyrrelse og infektion med eller uden trismus. Midlertidig sensibilitetforstyrrelse forekommer med en frekvens på 1-6% efter operativ fjernelse af M3 inf (12-16). Permanent nerveskade forekommer derimod sjældent. I FAGLIGE ARTIKLER 11

3 Mandibelfraktur Fig. 1. Sammenbid på det tidspunkt hvor patienten henvendte sig med malokklusion. Der ses udelukkende kontakt mellem 7±. Fig. 1. Tooth contact when the patient was referred with malocclusion. Occlusion is only observed between the right second molars. Fig. 2. Udsnit af panoramaradiogram på det tidspunkt hvor patienten henvendte sig. Der kan med besvær identificeres en radiolucent linie som løber fra ekstraktionsalveolen regio 8 til basis mandibulae. Der ses ingen dislokation. Fig. 2. Part of panoramic radiograph taken when the patient was referred. A radiolucent line from the extraction socket (region 8 ) to the base of the mandible is barely identifiable. No dislocation is observed. Fig. 3. Sammenbid fem uger efter anlæggelse af dentale skinner og elastisk intermaksillær fiksation. Fig. 3. Occlusion five weeks after placement of dental bars and elastic intermaxillary fixation. Fig. 4. Sammenbid fire uger efter fjernelse af de dentale skinner. Der ses tæt og habituel okklusion. Fig. 4. Occlusion four weeks after removal of the dental bars. Tight and habitual occlusion can be observed. 12

4 modsætning hertil er alveolitis sicca dolorosa en forholdsvis almindelig komplikation med en frekvens på 1-35% (14,17). Egentlig postoperativ infektion optræder i 2-4% af tilfældene (12,14,16). Andre mere alvorlige postoperative komplikationer forekommer relativt sjældent. Der er i seks undersøgelser beskrevet i alt 26 mandibelfrakturer i forbindelse med operativ fjernelse af M3 inf (8-11,18,19). Patienternes gennemsnitsalder var 52 år. Ni (35%) af mandibelfrakturerne blev diagnosticeret under operationen. De resterende 17 optrådte postoperativt. Af disse optrådte otte tilfælde (47%) inden for den første uge. Fem tilfælde (29%) optrådte inden for den anden og tredje uge. Endelig opstod de sidste fire tilfælde først 6-10 uger postoperativt. I de ni tilfælde hvor frakturen opstod i forbindelse med operationen, skyldes frakturen sandsynligvis fejlagtig operationsteknik. I de tilfælde hvor frakturen opstod postoperativt, skete dette ofte i forbindelse med fødeindtagelse inden for de første uger postoperativt. Der er i næsten alle tilfælde rapporteret at et knæk fra kæben indicerede fraktur. Der er tidligere rapporteret to patienttilfælde med mandibelfraktur som først opstod tre uger efter operativ fjernelse af M3 inf (9,11). Disse to tilfælde har mange lighedspunkter med nærværende patienttilfælde. Blandt andet var det ved første frakturmistanke ikke muligt at identificere en frakturlinie radiologisk. Desuden kunne der som i vort tilfælde heller ikke identificeres malokklusion. Tilstedeværelse af retineret M3 inf medfører en svækkelse af mandiblen. Derved øges risikoen for fraktur af angulus mandibulae i forbindelse med traumer (4-7). Ved operativ fjernelse af retinerede M3 inf er det ofte nødvendigt at fjerne en del knogle, hvorved mandiblen svækkes yderligere. Der er derfor i mange tilfælde forøget risiko for spontan fraktur postoperativt. Det er vist at 10 af 13 mandibelfrakturer (77%) opstod ved fjernelse af M3 inf, hvis rødder lå på samme niveau eller inferiort for canalis mandibulae (11). Risikoen for mandibelfraktur synes derfor forøget hvis der er tale om dybtliggende M3 inf. M3 inf fjernes i overvejende grad på yngre individer. Det er derfor bemærkelsesværdigt at gennemsnitsalderen for de 26 patienter med mandibelfraktur var 52 år. Sandsynligheden for mandibelfraktur synes derfor forøget hos ældre patienter. Dette er sandsynligvis relateret til nedsat knogleelasticitet og/eller osteoporose. På trods af at den beskrevne komplikation er relativt sjælden, synes nærværende og tidligere rapporterede tilfælde at indicere at man bør være særlig opmærksom på spontan mandibelfraktur hos ældre patienter i forbindelse med operativ fjernelse M3 inf. Det må derfor anbefales at der anvendes skånsom kirurgisk teknik. Endvidere bør indikationen for kirurgisk fjernelse nøje overvejes, især når der er tale om dybtliggende tænder. Endelig må det anbefales at patienterne indtager blød kost i en periode postoperativt hvis der er foretaget omfattende knoglefjernelse i forbindelse med fjernelse af tanden. English summary Spontaneous mandibular fracture after surgical removal of a third molar. A case report One of the most frequent procedures in oral surgery is removal of mandibular third molars. Spontaneous mandibular fracture occurs when the weakened mandible is unable to withstand load under normal function, frequently due to the presence of severe atrophy, pathology, third molar and surgical procedure. However, mandibular fracture during or immediately after surgical removal of third molars is rather rare. The purpose of the present paper is to present a case with a mandibular fracture occurring three weeks after surgical removal of a third molar. Although the reported complication is relatively rare, the present and previously reported cases indicate that attention should be paid to the apparently higher risk of spontaneous mandibular fracture in elderly patients after surgical removal of third molars. Litteratur 1. James DR. Atrophy of the mandible: Reconstruction following fracture. Br J Oral Surg 1976; 14: Calais P. Retinierte Zähne im Alterskiefer und Probleme bei ihrer Entfernung. Dtsch Zahnärztl Z 1970; 25: Cantaloube D, Ribuot E, Cros P, Kints J, Le Vot J. Ostéite séquestrante avec fracture de l angel mandibulaire survenue secondairement après l extraction d une dent de sagesse. Rev Stomatol Chir Maxillofac 1982; 83: Mercier P, Precious D. Risk and benefits of removal of impacted third molars. J Oral Maxillofac Surg 1992; 21: Ellis E, Moos KF, El-Attar A. Ten years of mandibular fractures: An analysis of 2,137 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1985; 59: Safdar N, Meechan JG. Relationship between fractures of the mandibular angle and the presence and state of eruption of the third molar. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1995; 79: Tevepaugh DB, Dodson TB. Are mandibular third molars a risk factor for angle fractures? J Oral Maxillofac Surg 1995; 53: Roth H. Komplikationen bei der Weisheitszahnentfernung. SSO Schweiz Monatsschr Zahnheilkd 1981; 91: De Silva BGS. Spontaneous fracture of the mandible following third molar removal. Br Dent J 1984; 156: Haunfelder D, Tetsch P. Unterkieferfrakturen im Rahmen von Zahnextraktionen. Dtsch Zahnärztl Z 1972; 27: Iizuka T, Tanner S, Berthold H. Mandibular fractures following third molar extraction. A retrospective clinical and radiological study. Int J Oral Maxillofac Surg 1997; 26: FAGLIGE ARTIKLER 13

5 Mandibelfraktur 12. Bastian HL, Søholm B, Eckerdal A, Marker P. Postoperative komplikationer, smerter og analgetikabehov efter fjernelse af 3. molarer i underkæben. Tandlægebladet 1997; 101: Wowern N von. Iatrogene nerveskader. Tandlægebladet 1996; 100: Goldberg MH, Nemarich AN, Marco WP II. Complications after mandibular third molar surgery: a statistical analysis of 500 consecutive procedures in private practice. J Am Dent Assoc 1985; 111: Bruce RA, Frederickson GC, Small GC. Age of patients and morbidity associated with mandibular third molar sugery. J Am Dent Assoc 1980; 101: Osborn TP, Frederickson G, Small IA, Torgerson TS. A prospective study of complications related to mandibular third molar surgery. J Oral Maxillofac Surg 1985; 43: Swanson AE. Reducing the incidence of dry socket: a clinical appraisal. J Can Dent Assoc 1966; 32: Harnisch H. Iatrogenic fractures of the jaw. Quintessence Int 1971; 2: Einrauch HD, Otte H, Selle G. Zur Problematik der iatrogenen Kieferfraktur. Dtsch Zahnärztl Z 1980; 35: Forfattere Jonas Peter Becktor, tandlæge Afdeling for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Rigshospitalet Søren Schou, lektor, tandlæge, ph.d. Afdelingerne for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, Odontologisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og Rigshospitalet 14

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3.

Et af de hyppigste oralkirurgiske indgreb er fjernelse af 3. Kvalitetsundersøgelse af operativ fjernelse af 3. molarer i underkæben Jonas P. Becktor og Flemming Harder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Søren Schou Heling efter tandekstraktion 2 Heling efter tandekstraktion 3 Heling efter tandekstraktion 4 Heling efter tandekstraktion 5 Heling efter tandekstraktion

Læs mere

Visdomstænder 21.8.2013

Visdomstænder 21.8.2013 Visdomstænder 21.8.2013 Merete Aaboe Specialtandlæge, ph.d. Søren Schou Professor, dr. odont, ph.d,, Aarhus Universitet Program Indikation for fjernelse af visdomstænder Profylaktisk fjernelse Klassifikation

Læs mere

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden?

Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? Koronektomi et alternativ til fjernelse af hele visdomstanden? SØREN HILLERUP OG SØREN SCHOU Fjernelse af underkæbens 3. molar (M3 inf.) er det hyppigst udførte kirurgiske indgreb i tandlægepraksis. Desværre

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv

Dansk Tandlægeforening (DTF) indførte i 1990 en kollektiv Iatrogene nerveskader Nina von Wowern Hyppighed, type og årsag mht. permanente nerveskader er opgjort for de første 3 1 2 år af Dansk Tandlægeforenings Praksisforsikrings virke. Desuden er der foretaget

Læs mere

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning

I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Vejledning: I forbindelse med henvisning til cone-beam-skanning Generelt Optagelserne inkl. beskrivelse fremsendes på en cd-rom med almindelig post inkl. tilhørende software Den fremsendte cd-rom indeholder

Læs mere

Heling og komplikationer efter tandekstraktion

Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling og komplikationer efter tandekstraktion Heling af ekstraktionsalveolen Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Komplikationer Definition Komplikationer

Læs mere

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk

Gigt i kæben Gigtramte Børns Forældreforening Tlf. 96 77 12 00 www.gbf.dk gbf@gbf.dk Gigt i kæben Gigt hos børn rammer ofte kæben Kæbeledspåvirkning hos børn med gigt Røntgenundersøgelser af børn med børnegigt har vist, at ca. 60 % får forandringer i kæbeleddet. fra leddet (foran øret)

Læs mere

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Dansk Forening af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi Behandling af mandiblens tredje molarer(underkæbens visdomstand ). Indikationer for fjernelse. Fjernelse af mandiblens tredje molarer er

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption

Impaktation defineres som standsning af en tands eruption Forekomst af impakterede/retinerede tredjemolarer En røntgenologisk undersøgelse af 2.000 danskere i alderen 21 70 år Ib Sewerin Tredjemolarer er den hyppigst impakterede/retinerede tandtype. Den eneste

Læs mere

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Program Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling. SPECIALEBESKIVELSE: Tand-, mund- og kæbekirurgi Noter til hvad foregår der på en kæbekirurgisk hospitalsafdeling Peter Marker Arne Eckerdal Program Præsentation af specialet PM Laserbehandling af leukoplakier Behandling af kæbeledssygdomme Den atrofiske

Læs mere

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste

Fraktur af processus condylaris er en af de hyppigste Processus condylarisfrakturer II. Resultater af behandling af 348 patienter Peter Marker, Arnoff Nielsen og Henning Lehmann Bastian - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen

Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen Pædodontisk forskning og spidskompetence - giver det bedre oral helse for børn og unge? Sven Poulsen To tilgange til fremme af oral helse hos børn og unge Population Generelle forebyggende foranstaltninger

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold

Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold Fokuserede spørgsmål NKR om brug af antibiotika i forbindelse med tandlægebehandling NKR nr. 37 Version 1.0 07/01/2015 Indhold PICO 1 Bør patienter med odontogene abscesser tilbydes antibiotika, hvis deres

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan?

Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Fjernelse af implantater Hvorfor, hvornår & hvordan? Anders Jordy Traumesektoren, Kolding Sygehus - SLB AO basale principper Middelfart, april, 2015 Learning outcomes Kende indikationer for implantatfjernelse

Læs mere

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital

Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling. Michael Brix, Traumesektoren Ortopædisk afd. Odense Universitetshospital Frakturtyper Adgange og Kirurgisk behandling Universitetshospital 1 Når foredraget er slut skal du vide noget om: 1. Epidemiologi 2. Konservativ behandling og resultater 3. Indikationer for kirurgisk behandling

Læs mere

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben

Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben 1/31 Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af

Læs mere

Overbid og underbid Før din behandling går i gang

Overbid og underbid Før din behandling går i gang Du er blevet henvist til undersøgelse på Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Vi vil her kort skitsere et typisk undersøgelses- og behandlingsforløb. Generelt om behandling af fejlstillede

Læs mere

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Biopsi. Søren Schou. Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Biopsi Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi og Oral Patologi Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Definition Biopsi: Bios (gr.): Liv Opsis (gr.): Syn Vævsprøve taget fra en levende organisme m.h.p.

Læs mere

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi?

Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? Er det forsvarligt at være alene hjemme efter dagkirurgi? 3 års opfølgning Sine Islin, Smahan Mrabet Dagkirurgi Herlev hospital Danmark Baggrund Dagkirurgi, Herlev hospital, Danmark Systematisk telefon

Læs mere

Hvornår skal visdomstænder fjernes?

Hvornår skal visdomstænder fjernes? www.zendium.dk Hvornår skal visdomstænder fjernes? Køb af produkter og pjecer Kundeservice: tlf. 76 33 94 52 / fax: 76 33 95 80 Produktinformation Oral Care: tlf. 63 14 12 47 a/s blumøller healthcare Nyvang

Læs mere

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital

Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Morten Schultz Larsen Odense University Hospital Objectives Distale tibia Behandling og resultater - historisk Moderne behandlingsprincipper Resultater Proksimale tibia Moderne behandlingsprincipper Mekaniske

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1.

Hanne Hintze 1/74. Stanley et al % (11.598) % Shah et al % (7.886) % Alattar et al % (6.780) 1. Radiologisk undersøgelse før kirurgisk fjernelse eller koronektomi af 3. molar i underkæben Forelæsningens formål At gennemgå det radiologiske forarbejde, der er nødvendigt forud for fjernelse af underkæbevisdomstænder

Læs mere

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem

Ekstrem vækstbetinget kæbeanomali (580 procedurer/år) - Diagnostik og kombineret ortodontisk-kirurgisk behandling af ekstrem TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i tand-, mund-, og kæbekirurgi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015

26-01-2015. Introduktion. www.dentaltraumaguide.org. Ætiologi. Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Dento-alveolær traumatologi PTO, Billund d. 10. januar 2015 Jan Tagesen Specialtandtandlæge, afdelingstandlæge Afd. for kæbekirurgi og oral patologi., Århus Tandlægeskole Health Århus Universitet 1 Introduktion

Læs mere

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben

Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben Radiologiske metoder til vurdering af visdomstænder i underkæben LOUISE HAUGE MATZEN & ANN WENZEL Summary Radiographic examination of mandibular third molars A radiographic examination is meant to support

Læs mere

postoperativt af Orto-kirurgiske patienter

postoperativt af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Kontrol 12 år postoperativt af Orto-kirurgiske patienter Ja Nej Ja Nej Dato Maksilosteotomi 9 9 Sektioneret 9 9 Ja Nej Ja Nej Dato Mandibelosteotomi 9 9 m. midtsplit 9 9 Ja Nej Dato Hageosteotomi

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 5. september 2014 Søren Schou Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation

Læs mere

Temadag om visdomstænder

Temadag om visdomstænder Temadag om visdomstænder 7. semester 13. september 2013 Søren Schou Emner 08.00-08.15: Introduktion 08.15-10.00: Indikation for kirurgisk fjernelse af 3. molar 10.00-10.20: Pause 10.20-11.20: Radiologisk

Læs mere

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI

Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Tandfrembrud, okklusion og mindre interceptive behandlinger MERETE BANGSTRUP SPECIALTANDLÆGE I ORTODONTI Program Ortodontiske diagnoser Tandgrupper, normal eruption og manglende eruption 6+6 Incisiver

Læs mere

Defekt i mellemøreknogler

Defekt i mellemøreknogler HVIS DU VIL VIDE MERE OM DEFEKT I MELLEMØREKNOGLER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter

Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter 1 Label: Dato: Primær visitation af Orto-kirurgiske patienter Henvisende: Undersøger: 2 Til sikring af Kæbekirurgisk Afdelings behandlings-kvalitet bedes du venligst udfylde nedenstående spørgeskema. Af

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler

Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler NR. 18 Almindelige gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler Hvilke gener og sygdomme i kæbeled og tyggemuskler findes der? Hvordan behandles de? Og hvad kan du selv gøre? Almindelige gener og sygdomme

Læs mere

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse

Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Intraorale optagelser til lejringsbestemmelse Praktisk vejledning Sektion for Oral Radiologi Hanne Hintze August 2013 Lejringsbestemmelse Lejringsbestemmelse af tænder/objekter i forhold til hinanden i

Læs mere

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse)

Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Artroskopi af knæ (Kikkertundersøgelse) Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, tlf: 3964 1949, e-mail: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk Velkommen knæartroskopi(kikkertundersøgelse) kan finde årsagen

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Fejlstillede tænder og kæber

Fejlstillede tænder og kæber Patientinformation Fejlstillede tænder og kæber Information før behandling af fejlstillede tænder og kæber (ortodontisk-kirurgisk forundersøgelse) Kæbekirurgisk Enhed Fejlstillede tænder og kæber Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for behandling af håndledsnære underarmsbrud (distale radiusfrakturer) 9. december 2013 j.nr. 4-1013-28/1/MAKN Baggrund og formål

Læs mere

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014

Traumer på tænder. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume. Tandtraumer. Akut mekanisk traume 01-05-2014 Traumer på tænder Akut mekanisk traume Fraktur af krone og rod White SC & Pharoah MJ. 6th edition Kapitel 29: Trauma to teeth and facial structures Akut mekanisk traume Fraktur af rod Luksationer i alveolen

Læs mere

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health

Journaloptagelse. A A R H U S U N I V E R S I T E T Sektion for Kæbekirurgi & Oral Patologi, Institut for Odontologi, Health 1 Patientjournal Formål Dagbog Støtte for hukommelsen Kommunikation Juridisk dokument 2 Lovgivning Journalføring Bekendtgørelse nr. 3 af 2. januar 2013: Autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

Læs mere

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER

2004, DEL I: FLERVALGSOPGAVER DEL I: FLERVALGSOPGAVER (1-10) 1. Røntgenstråling forplanter sig: a. som elektromagnetiske bølgerb b. med konstant bølgelb lgelængde og frekvens c. som partikelstråling ling d. ikke indendørs e. efter

Læs mere

Galdestensoperation Komplikationer

Galdestensoperation Komplikationer Galdestensoperation Galdestenssygdom er almindelig i Danmark. Hvert år får cirka 5000 personer fjernet galdeblæren. Lidelsen er hyppigst hos kvinder. Omkring halvdelen de personer, som har galdesten, har

Læs mere

Infektion i kæbeknogle

Infektion i kæbeknogle Infektion i kæbeknogle Hvordan sker infektion i knogle? Caries kan føre til necrosis pulpa White SC & Pharoah MJ. 5th edition Oral Radiology Kapitel 20: Inflammatory lesions of the jaws AP opstå ved nekrotisk

Læs mere

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Jan Tagesen. Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Indikationer for kirurgi Jan Tagesen Afd. For Kæbekirurgi og Oral Patologi Århus Tandlægeskole Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Århus Universitet Indikationer for kirurgi i Definition: Ordet indikation

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne.

Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne. Undersøgelse af mundhulen, svælget og spytkirtlerne Færdighedstræning Modul B7, Medicin, bachelor, SDU Læringsmål Den studerende forventes efter endt undervisning, selvstændigt at kunne foretage objektiv

Læs mere

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center

ANAMNESE INDEN KIRURGI. Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center ANAMNESE INDEN KIRURGI Peter Marker Konference 2. november 2007 Aalborg Kongres & Kultur Center Præoperative undersøgelse Subjektive undersøgelse (anamnese) sygehistorie - almen - specielle Objektive undersøgelse

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes

Bisfosfonater er syntetiske pyrofosfatanaloger, der bindes Abstract Forholdsregler ved oralkirurgiske indgreb og tandekstraktioner Osteonekrose efter behandling med lavdosis bisfosfonat Baggrund Bisfosfonater hæmmer osteoklastaktiviteten og knogleomsætningen og

Læs mere

Knogleskørhed (osteoporose)

Knogleskørhed (osteoporose) Information til patienten Knogleskørhed (osteoporose) Regionshospitalet Viborg Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Hvad er knogleskørhed Knogleskørhed - også kaldet osteoporose - rammer hver 3. kvinde

Læs mere

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde

Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Koronektomi en litteraturgennemgang og to patienttilfælde Peter Torkov, Henning Lehmann Bastian og Torben Henrik Thygesen Koronektomi, sammensat af det latinske ord corona, som betyder krone, og det græske

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter

Korrektion af brystvorteområdet. - information til patienter Korrektion af brystvorteområdet - information til patienter Brystvorteområdet har stor æstetisk værdi for de fleste kvinder. Specielt efter graviditet og amning kan brystvorteområdet ændres markant. Nogle

Læs mere

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER

OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER OBJEKTIV UNDERSØGELSE AF HOVED/HALS 4. SEMESTER FORORD Dette hæfte beskriver den oto-rhino-laryngologiske undersøgelsesteknik i ord og tegninger. Hæftet er udarbejdet af overlæge, lektor, dr.med. Søren

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om tilstanden, om skumbehandling

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve

Til patienter og pårørende. Carotisoperation. Operation på halspulsåren. Vælg billede. Vælg farve Til patienter og pårørende Carotisoperation Operation på halspulsåren Vælg billede Vælg farve 2 Åreforkalkning i halspulsåren (carotisstenose) Åreforkalkning i halspulsårerne gør blodkarrene stive og forsnævrer

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet

Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Undervisning i Pædodonti på kandidatuddannelsen, Institut for Odontologi, Aarhus Universitet Dette dokument indeholder en samlet beskrivelse af mål og evalueringsformer for undervisningen i faget Pædodonti

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om skumbehandling af åreknuder Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen, om den

Læs mere

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne

Overbid og underbid Indlæggelse og operation på kæberne Kirurgisk behandling Denne information er udarbejdet for, at du skal være godt forberedt på den planlagte operation med flytning af kæben/kæberne. Operationen forgår under indlæggelse. Du møder dagen inden

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Operation for rodledsartrose / trapezektomi

Operation for rodledsartrose / trapezektomi Patientinformation Operation for rodledsartrose / trapezektomi Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling OPERATION FOR RODLEDSARTROSE/TRAPEZEKTOMI Hvad er rodledsartrose? Artrose, også kaldet

Læs mere

Kolesteatom ( benæder )

Kolesteatom ( benæder ) HVIS DU VIL VIDE MERE OM KOLESTEATOM ( benæder ) Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det indre øre. Tre mellemøreknogler danner forbindelsen mellem trommehinden og

Læs mere

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation

Meniskoperation Patientinformation Meniskoperation Patientinformation Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Menisk Ydre Et knæled indeholder 2 menisker- en indre og ydre menisk Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation

Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Rapport Opgørelse af 17 konsekutive patientforløb med monotraume columna fraktur og stabiliserende operation Aug 2010 - April 2011 Indledning: En sufficient døgndækkende procedure-specifik smerte- og kvalmebehandling

Læs mere

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010

Grundlag for implantatbehandling. Oral Implantologi. Konference 2010 Grundlag for implantatbehandling Oral Implantologi Konference 2010 Simon Storgård Jensen, Overtandlæge, Tand-,Mund-,Kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet Tandlægerne i Falkonercentret, Frederiksberg Afd.

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Danish Fracture Database DFDB.DK

Danish Fracture Database DFDB.DK Danish Fracture Database DFDB.DK Herlev Sygehus 04.03.2015 Kirill Gromov, MD, PhD, - e-mail: kirgromov@yahoo.dk Purpose of DFDB Web-based prospective quality monitoring of fracture related surgery Evaluation:

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Kikkertoperation i knæet Patientinformation

Kikkertoperation i knæet Patientinformation Kikkertoperation i knæet Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium/Idrætsklinikken Du har fået tilbudt eller har fået lavet en kikkertoperation

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Ragnhild Kirkegaard PA behandling, kirurgi & periimplantitis Henrik Gutte

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Information om hudforandringer

Information om hudforandringer Information om hudforandringer Pletter Forandring I en skønhedsplet kan være udtryk for celleforandringer og dermed forstadie til modermærkekræft. Hvis din egen læge, en hudlæge eller en plastikkirurg

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside.

Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Siderne er skrevet af Søren Hillerup, PhD, dr.odont., specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi Besøg Søren Hillerups hjemmeside. Implanter i kæberne: Billedserie Klik her Alment Et implantat er et

Læs mere

Primær knæledsprotese

Primær knæledsprotese Patientinformation Primær knæledsprotese - Førstegangs ledudskiftning af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Primær knæledsprotese (Førstegangs ledudskiftning af knæ). Vigtige oplysninger

Læs mere