Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler"

Transkript

1 Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk, hvor du får mulighed for at arbejde med problemstillinger fra din ledelsespraksis. Lederuddannelsen bringer teori og praksis i spil på diplomniveau.

2 Indhold og form Formålet med uddannelsen er at styrke ledelsens forudsætninger for pædagogisk ledelse på individ-, team- og organisationsniveau gennem indføring i relevant teori og systematisk refleksion af praksis. Endvidere er det formålet at etablere netværk om udvikling af egen ledelsespraksis. Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Frie Skolers Lærerforening og videreføres i et samarbejde med Frie Skolers Ledere. Uddannelsen henvender sig bredt til ledere og personer med ledelsesfunktioner inden for de frie skoleformer. Forløbet er bygget op over en projektmodel med 5 internater á 2 dage med mellemliggende projektforløb, som støttes af en elektronisk baseret kommunikation og konsulentfunktion i netværksgrupper. Arbejdsformen på internaterne vil være oplæg om teori, praktiske øvelser og drøftelse. Uddannelsen strækker sig over 1 år og rummer i alt 120 timer. Uddannelsen udbydes i en kombination af kursusforløb og moduler fra Diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen giver mulighed for at deltagerne kan gå til eksamen på modulerne Pædagogisk ledelse og Forandringsledelse på Diplomuddannelsen i Ledelse. Generel baggrund De frie grund- og efterskoler er som en del af samfundets uddannelsessektor - præget af den samfundsmæssige omstilling, der finder sted i disse år. Den samfundsmæssige udvikling betyder forstærkede forventninger til ledelse generelt og øgede udfordringer til ledelse af organisatoriske processer gennem kommunikation, beslutning, udvikling, professionalisering mv. Dette kommer bl.a. til udtryk gennem: Krav om værdigrundlag og metoder til selvevaluering Decentralisering og ledelse i de decentraliserede processer Opprioritering af ledelsesopgaver Imødekommelse af brugergruppers behov og ønsker Professionsudvikling og kvalificering af kerneydelsen Mere end tidligere har ledelsen behov for kompetencer og redskaber, der hjælper til at matche disse udfordringer. Lederuddannelse er en af mulighederne for støtte til denne udvikling. Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler De organisatoriske og skolemæssige udfordringer for ledelse i skoler kan samles under ét som pædagogisk ledelse. De frie grund- og efterskoler har ønsket en uddannelse i pædagogisk ledelse, en uddannelse der kombinerer teori og praksis, med vægt på udvikling af netværk, og som kan opfange og bearbejde forskellige problemstillinger i hverdagen. De frie grund- og efterskoler påvirkes i vidt omfang af de samme opbrud og forandringer som folkeskolen, af arbejdstidsbestemmelser for lærere og af de øvrige vilkår, som er gældende i den offentlige skole. Dette medvirker til et øget pres i dagligdagen og dermed øgede krav til skoleledelserne. I korte træk kan disse krav sammenfattes i følgende forventninger: Skoleledelse skal kunne organisere for driften og kvalificeringen af skolens kerneopgaver Skoleledelse skal kunne forestå og inspirere til skoleudvikling, herunder støtte lærernes læreprocesser Skolelederen skal som øverste ansvarlig på skolen forvalte skolens kultur og udvikling i overensstemmelse med bestyrelsens og de samfundsmæssige rammer for skolens virksomhed Skoleledelse skal opfylde medarbejdernes berettigede krav om omsorg, anerkendelse og udfordring Skoleledelse skal kunne tilgodese medarbejdernes behov for gode arbejds- og samarbejdsvilkår De frie grund- og efterskolers ledelse står på flere måder alene med ansvaret for disse drøftelser på skolerne, idet de f.eks. ikke har folkeskolens kommunale skolestruktur og netdannelse. De frie grund- og efterskolers ledelse kan derfor have særlig gavn af muligheden for kvalificering gennem dannelse af ledelsesnetværk til gensidig støtte for den pædagogiske refleksion.

3 Uddannelsen med tilbud om studium Målet for Lederuddannelsen er således at skabe forudsætninger for at forestå den pædagogiske ledelse i organisationen - under foranderlighedens vilkår. Uddannelsen er 1-årig og omfatter i alt 120 timer. Der arbejdes skiftevis i internater og i et projektforløb, hvor et udvalgt fokus gøres til genstand for nærmere undersøgelse. Projektforløbet afrundes med en projektformidling og evalueres som en del af det afsluttende forløb på uddannelsen. Det har været vigtigt for foreningen og den frie skoleverden at kunne deltage i en eksamensfri uddannelse. Vægten på eksamensfriheden har haft rod i den frie skoles særlige kultur, men også i det praktiske ønske om at kunne deltage i en uddannelse uden nødvendigvis at skulle belaste sin arbejdsbyrde som leder med at skrive opgaver mv. Uddannelsen er derfor tilrettelagt således, at man med godt udbytte kan deltage i internater og netværk med et realistisk mål af forberedelse og projektarbejde. Men også i den frie skoleverden er der stigende interesse for en mere studiepræget fordybelse og for muligheden for en formel anerkendelse af de erhvervede ledelseskompetencer. Lederuddannelsen giver mulighed for at afslutte forløbet med eksamen i to moduler på Diplomuddannelsen i Ledelse: Pædagogisk ledelse og Forandringsledelse (se studieordning på: Eksamen er frivillig og uafhængig af Lederuddannelsens øvrige forløb. Undervisningen på Lederuddannelsens internater rummer i cirka halvdelen af tiden undervisning, der indholdsmæssigt tilgodeser diplommodulerne Pædagogisk ledelse og Forandringsledelse. Hvis man ønsker at gå til eksamen, skal man regne med en studieproces, der indebærer læsning af litteratur fra uddannelsens litteraturliste samt udarbejdelsen af eksamensopgave. Til både litteraturvalg og opgaveskrivning vil der være vejledning fra Lederuddannelsens undervisere. Lederuddannelsen med internater og projektforløb diplommodul-studium og opgaveskrivning

4 Tidsplan og indhold 1. samling september 2015, kl den følgende dag (2 dages internat) Introduktion til Lederuddannelsen Skoleledelse - organisationsledelse Lederen som personlighed - Ledelsesprofil Relationel ledelse og selvledelse Etablering af uddannelsesteam (netværk) til arbejdet i projektperioderne September - oktober I mellemperioden arbejdes der med selvvalgte projekter med mulighed for konsulentbistand. Alle deltagere tilmeldes et elektronisk konferencemodul med henblik på fælles og individuel konsulentbistand og kommunikation i netværksgruppen. Netværksdag: 30. september samling oktober 2015, kl den følgende dag (2 dages internat) Det hyperkomplekse samfund og skolen som organisation Beslutningsledelse Værdiledelse Strategier for forandring - forandringsledelse Ledelse af nogen der leder sig selv November Der arbejdes med de selvvalgte projekter med mulighed for konsulentbistand i netværksgruppen. Netværksdag: 17. november samling december 2015, kl følgende dag (2 dages internat) Kommunikation, refleksion og ledelse Ledelse gennem teamsamtaler og udviklingssamtaler Den vanskelige samtale Psykisk arbejdsmiljø Konsultative metoder 4. samling januar 2016, kl følgende dag (2 dages internat) Udvikling af skolen som organisation - ledelse i moderniseringens krydspres Pædagogisk ledelse - ledelse af læring i organisationen Ledelse af beslutningsprocesser Organisationskultur, kulturanalyse og kulturundersøgelse Kvalitet og evaluering som anledning til forandringsprocesser Januar/februar/marts Der arbejdes med de selvvalgte projekter med mulighed for konsulentbistand i netværksgruppen. Netværksdag: 27. januar Der arbejdes desuden i netværkene med henblik på den endelige projektfremlæggelse i marts. 5. samling marts 2016, kl den følgende dag (2 dages internat) Afsluttende projektformidling. Perspektivering og evaluering af temaer fra projekterne.

5 Evaluering af læringen i Lederuddannelsen og af uddannelsesforløbet generelt. Kursusforløb Netværk Egen skole LD Samling 1 Samling 2 Samling 3 Samling 4 Samarbejdstid i netværk Konsulentstøtte med mulighed for besøg Projekter og fokus på egen skole Vejledning og feedback, fortrinsvis elektronisk Vejledning Eksamen Samling 5 Praktiske oplysninger Kursus nr.: Sted: Internaterne afholdes på Hornstrup KursusCenter, Kirkebyvej 33, 7100 Vejle Tilmelding sker på (tast " " i søgefeltet) Tilmeldingsfrist den 4. maj Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen. Betaling: I alt kr (undervisning, konsulentbistand, internater, materialer). Beløbet opkræves i 2 rater, faktura fremsendes. Deltagerantal: min. 20 max. 30 personer. Yderligere information om Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler kan fås ved henvendelse til: lektor Birgit Ryberg, tlf , lektor Frode Boye Andersen, tlf , sekretær Runa Fogtmann, tlf

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune

Kompetenceudvikling - projektplan. Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune Kompetenceudvikling - projektplan Skole i tiden sigtepunkter Hvidovre Kommune 1 Indhold Formål og baggrund... 3 Målgruppe og varighed... 3 Grafisk oversigt over forløbet år 1... 4 Læringsmål for Ledelse

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC.

Kommentar. God dialog. Gælder også for FTF og AC. Kommune: Holstebro Spørgsmål Ja Nej Ved ikke Har I oplevet uenigheder X på medarbejdersi- den? Er pengene blevet fordelt ligeligt i forhold til gruppens størrelse? Har i fordelt pengene på tværs af grupperne

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole

DFLINFO 2011 2012. -tag læreruddannelsen på Den frie Lærerskole DFLINFO 2011 2012 -tag læreruddannelsen på Det sker på 2011/12 August 8. Skolestart 26. Dåb September 3. Tillidsmandsmøde /Generalforsamling 28. 29. Basiskursus for vejledere I efterskolen 1. Internat

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud

Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud KOMPETENCEUDVIKLING.DK Kontrol og tilsyn Uddannelsestilbud Deltag på nyudviklede diplomfag eller AMU-uddannelser målrettet kontrol- og tilsynsfunktioner i den offentlige sektor. Styrk og forny dine kompetencer

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere