Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger"

Transkript

1 Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Børnehaven Kridthuset Limfjordsvej Løgstør Tlf. nr Normeret børnetal 88 / 105 Institutionens leder Theresa Berg Andersen Dato for tilsynsbesøget 16. September 2014 Tilsynsbesøget er varslet Ja. Dato: 30. Juli 2014 Nej Tilsynsførende: Deltagere i tilsynsbesøget Liselotte Strier Birkholm Institutions leder: Theresa B. Andersen DBA Målopfølgning Tværgående samarbejde - helhedsorienteret indsats Fortsat inklusion Sprogudvikling i dagtilbud Tværgående samarbejde arbejdes der jo løbende med. Det er vigtigt at vi kommer omkring det hele barn og derfor har vi et tæt samarbejde med PPR, BIB ol. Dette tænkes især også ind i vores Mini Gr. Tårnet. Inklusion er en løbende proces. Målet er en høj trivsel for alle. Børnene knytter venskaber på tværs, og leger også efter børnehave tid.. Sprogudvikling der er sat mange nye tiltag i værk i forbindelse med implementering af sprogpakken. Og alle disse efterleves i Kridthuset. Og størstedelen af vores ansatte er uddannet. 1

2 Hvilke tiltag har I iværksat? Hvor ser I tegn på succes i forhold til målet? Tæt samarbejde med talepædagog og nye tiltag er iværksat: dialogisk læsning/fortsat sprogkuffert mm emnearbejde med fokus ord osv. Tydlige tegn på Succes er jo når børnene i ikke styret aktiviteter udviser en læring som vi har bidraget til. Succes er også når vores arbejde kan måles ud fra kompetencehjul og sprog test. Og forældres tilbagemelding på tegn af læring. Pædagogiske arbejde Læringsperspektiv Hvordan inddrages læreplanerne i hverdagen? Hvordan inddrages institutionens fysiske rum? Læreplanerne gennemgås løbende og revideres. Det er vigtigt for os, at alle føler ejeskab for disse. Vi udleverer folderen til forældrene når barnet starter. Vi har fokus på 2 punkter hvert år. Det forrige år har Fokus været: Natur : Vi har erhvervet det grønne flag og har implementeret små grønne hints (samlerlåg og plast) Sprog: Hænger i god med vores DBA mål uddannet sprogpædagoger som at implementere nyt fx sprogkufferter, læsegrupper ol. Dokumentation og evaluering Hvordan arbejdes der med dokumentation og evaluering? Hvordan arbejdes der med tegn på læring? Digitalisering Hvordan arbejdes der med digitalisering? Vi evaluerer projekter ud fra NNS forandrings teori. I grupper. Vi evaluerer ud fra materialet om EVA denne mappe er at finde på kontoret. Disse laves på vores mdr. personale møder. Tegn på læring er jo meget mere end det. Det at vi pædagogiske obs. Barnet i hverdagen og ser tegn på, at de bidrager i gruppen med det de har lært. (alene) En andet vigtigt dokumentations redskab er kompetencehjulet som bruges til alle vores 4 årige samt 5/6 årige. Et emne vi er meget optaget at drage ind i vores hverdag. Hænger godt i tråd med 2

3 Voksen barn relation Børnesyn Relation Dialog vores DBA. Vi er optaget af hvordan man kan implementerer it børnehøjde og har derfor indkøbt i alt 15 Børne IPads og en til hver voksen i Kridthuset. Vi har i foråret 2014 har vi været på kursus på Parhotel om IT i Børnehøjde. Men vi arbejder fortsat på at blive bedre. Vi arbejder endvidere på at implementerer IT fuldt ud i vores nye inst. Relationer er vigtige i Kridthuset Gode relationer. Alle er lige værdige, men ikke lige stillede. Vi tager udgangspunkt i det barnet kan (aktuelle udviklingsstadie og handler herud fra). Dialog er vigtigt og vi har stor fokus på dette igennem sprogpakkens 3 emner. Fysiske forhold Børnehavens fysiske rammer Indeklima Indretning Legeplads Hygiejne Mulighed for børnene til at vaske hænder ude som inde Rengøringsstandard Sikkerhed Beredskabsplan Vi er pt. I gang med en bygge proces hvor vi skal have et nyt Kridthus. Og har stort focus på lyd. Vi er mange børn i Kridthuset og lyden er derfor vigtig for den gode arb. Plads for børn og voksne. JA Rengørins standarten stå reng. Enheden for og ja vi kunne ha et ønske om løbende store reng. Men tilfredshed. Beredskabsplanen er netop gennemgået Internt som eksternet. Og alle ved hvor denne forefindes. 3

4 Personaleforhold Kompetencesammensætning Kurser og efteruddannelse Prioriteringer MUS-samtaler Hvordan opleves de? Hvorledes bruges de fremadrettet? Er bred I Kridthuset vi forsøger at sammensætte vores grupper med et bredt spektar af kompetencer. Dette vil især kunnes ses I vores nye inst. Uddannelse og DBA hænger uløselig sammen I vores hus og uddannelse/kurser vælges ud fra denne. Men samtidig lyttes der til personalet og ønsker opfyldes hvis det er muligt og vurderes godt for inst. (ex. Musik) Personalet har gennem gået dette punkt på et personalemøde I August 2014 alle har gennemgået Mus I Og har ytret deres tilfredshed. Vi skal efterfølgende okt på personale weekend vedr. ny struktur. Der vil samtidig blive afholdt GUS. Samarbejde og trivsel Sygefravær Forandringer Sygefraværs % : Forandringer er I denne tid svære at styre men medarbejderne følger med. Og infomations niveauet vægtes højt. Især I 2 huse og en ny bygning. Økonomi Hvordan beskriver lederen den økonomiske situation? Den økonomiske situation vurderes ok med et overskud på ca kr. sidste år vi forventer at budgettet går i 0 kr. men er bevidste om at der er mange indkøb til en ny inst. Kan vi lave et pænt overskud går vi efter det efter aftale med Elsemarie Lauring. Vi har brugt en del penge på Valmuevej Forældresamarbejde/bestyrelse 4

5 Hvordan opleves bestyrelsesarbejdet? Hvordan opleves forældresamarbejdet? Andre forhold? Her kan I tale med bestyrelsen på vores tilsynsmøde. Ledelse Hvordan arbejdes der med ledelseskraft- mål visioner Teamsamarbejde Særlig udfordringer? Vision og mål arbejdes der Især med ud fra DBA det er vigtigt, at der ikke sættes for mange nye mål for ikke at slikke på kvaliteten af DBA målene. Jeg vil også henvise til at vi arbejder ud fra NNS og de forandrings teorier og evalueringer der er her i: Alle børn skal blive så dygtige de kan 9. Kl. Stof I 8. Kl. osv. Teamsamarbejde er vejen frem I vores nye inst. Det giver brede kompetencer I gruppen og huset. Ledeses mæssig vil jeg fremhæve netværksgruppen som god sparring. Særlige udfordringer? Konsulenten Konsulentens overvejelser Anbefalinger til institutionen? Henstillinger? Evaluering af besøget 5

6 6

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Bækdalen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området

Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Kvalitetsstandarder for tilsyn i dagtilbud i 2008 for 0-6 års området Tilsynsbesøg Frydenhøj Dato: 12. februar 2009 Pædagogisk konsulent: Gitte Mølgård Andersen Deltagere: - Ledelse: Janni Juhl-Petersen

Læs mere

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014

Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Det pædagogiske tilsyn 2013 obs. udsat til primo 2014 Retsgrundlaget Retsgrundlaget for kommunernes pligt til at føre tilsyn med dagtilbud og privat pasning findes i retssikkerhedsloven 16 som fastsætter:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den integrerede Institution Uglen. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 25.11.2011 Institutionens navn: Slotsgårdens Naturinstitution Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll (pæd.konsulent) Deltagere

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen

Dagtilbudsrapport. Version 0. Dagplejen Center for Børn & Familie 0 Dagtilbudsrapport Version 0 Dagplejen 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation... 3 Tilsyn...3 2. Evaluering af politiske mål og fokusområder... 4 1. Status på implementering af

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Den Frie Børnehave Lærkehuset. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Ringvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014

Holbæk Kommune Børn og Unge sekretariatet TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 TILSYNSSKEMA KOMMUNALE INSTITUTIONER HOLBÆK KOMMUNE 2014 1 Kære Pædagogisk Leder I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for 2014, har vi valgt at bruge de lovpligtige tilsyn med alle børnehuse,

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport Dagtilbudsområdet 2014 April 2015 Kvalitetsrapport Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Afdelingen for Dagtilbud Fotos: Susan Klausen og Bøgebjerg Vordingborg Kommune Valdemarsgade

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere