[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN Aktivitetscenter Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015. Aktivitetscenter Struer"

Transkript

1 [Klik og indsæt billede] v VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Aktivitetscenter Struer

2 INDHOLD 1 Introduktion til virksomhedsplanen Grundlaget for Aktivitetscenter Struer Formål og brugere Struer kommunes værdigrundlag relateret til Aktivitetscenter Struer Visionen for Aktivitetscenter Struer Plan 2015 for Aktivitetscenter Struer Dialograpport Grupper og foreninger der benytter huset Implementering af Plan Afslutning på Dialograpport Dialograpport: , resultater Appendix : Lokaleoversigt og ordensregler Lokaleoversigt Ordensregler for brug af Aktivitetscenter Struer INTRODUKTION TIL VIRKSOMHEDSPLAN Planen er opdelt i 4 hovedafsnit: - Afsnit 2 beskriver grundlaget for Aktivitetscentret. - Afsnit 3 beskriver visionen for Aktivitetscentret. - I afsnit 4 beskrives planen for 2015 og de aktiviteter, som skal gennemføres i dette år som et skridt til forsat implementering af visionen. - Afsnit 5 omhandler en dialograpport vedr Appendiks 1: Her er vist en oversigt over lokalerne i Aktivitetscentret, samt ordensreglerne for Centret. Jeg håber at dette dokument kan være med til at give et indblik i den fortsatte udvikling af Aktivitetscenter Struer. 10. januar 2015 Elin Kloster Jensen Aktivitetscenter Struer 2 GRUNDLAGET FOR AKTIVITETSCENTER STRUER 2

3 2.1 Formål og brugere Aktivitetscenter Struer har til formål at skabe et fælles mødested i fleksible rammer for borgere, foreninger, frivillige, netværksgrupper mm. Aktivitetscenter Struer er et hus for borgere i alle aldre, der i fællesskab kan være med til at udvikle huset og udfylde rammerne, og hvor frivillighedskulturen og samarbejde har mulighed for at udvikle sig på kryds og tværs. Der er i huset et samarbejde med foreninger, grupper på folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område og ældreområdet. Aktivitetscenter Struer har til formål at stille lokaler til rådighed for: - De frivillige sociale foreninger i Struer kommune - Ældreaktiviteter i Struer kommune - Folkeoplysende foreningsaktiviteter i Struer kommune - Naturlige interessegrupper indenfor de nævnte områder. Der er nedsat en brugerbestyrelse på 6 personer, 2 fra hvert af de tre brugerområder. 2 repræsentanter fra det frivillige sociale område - Kurt Veise. (LEV- udvikling for udviklingshæmmede) - Anne Marie Leth. (Polio, trafik- og ulykkesskadede) 2 repræsentanter fra ældreområdet. - Verner Riggelsen (Ældreområdet) - Næstformand Egon Tath Jensen (Ældreområdet) 2 repræsentanter fra folkeoplysningsområdet. - Leif J Andersen (Struer Whist klub). - Anne Lise Madsen (Aktivitetsklubben) formand for brugerbestyrelsen Der har i 2014 været afholdt 4 bestyrelsesmøder, der er valg til bestyrelsen hvert andet år, og der har været afholdt generalforsamling den 10. marts 2014 med valg til bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. 2.2 Struer kommunes værdigrundlag relateret til Aktivitetscenter Struer Gennemsigtighed. - At brugere og personale møder hinanden igennem åben dialog og information. Nærhed. - At Aktivitetscentret lytter til behov og ønsker fra brugerne. 3

4 - At der skabes et miljø der er trygt og rart at færdes i for alle grupper af huset uanset social stand, handicaps, kulturelle, politiske og religiøse baggrunde. Fleksibilitet. - At vi respekterer og anerkender hinandens forskellighed. - At vi er åbne overfor nye ideer og tiltag. Ordentlighed. - At man er ansvarlig overfor at ordensregler overholdes og at husets stand bibeholdes. - At man er ærlig og respekterer de forskellige grupper og foreninger. - At personale og brugere er opmærksom på at skabe et godt og trygt miljø for såvel nuværende og nye brugere. 3 VISIONEN FOR AKTIVITETSCENTER STRUER Aktivitetscenter Struer skal fortsat udvikle sig så nuværende og nye brugere er involveret og engageret i at skabe rammen om et samlingssted, der på tværs af alder, interesser og etnisk baggrund m.m. kan styrke frivillighedskulturen i Struer Kommune og generere nye netværksgrupper. Dette gøres bl.a. ved at involvere brugerne i centrets mange opgaver. Målet er at brugere og frivillige gennem samarbejde, engagement, gennemsigtighed, medbestemmelse og deltagelse får styrket ejerskab, ansvar og begejstring for Aktivitetscenter Struer, og gennem dette går ud som ambassadører for stedet, og markedsfører huset som et inspirerende, spændende, kreativt og venligt sted, hvor det også for nye brugere er attraktivt at komme 4 PLAN 2015 FOR AKTIVITETSCENTER STRUER Ved opstarten af Aktivitetscenter Struer i 2011 var visionen at etablere og udvikle Vestjyllands bedste medborgerhus i Struer. I afsnit 5.3 er der i Dialograpporten beskrevet, hvor vi er nået til i dag. Aktivitetscenter Struer er udviklet til at det ugentligt er rammen for brugere og et stort antal frivillige bidrager positivt til centret fortsatte udvikling. Derfor er vi nu på et niveau, hvor der ikke skal planlægges med mange fastlagte nye aktiviteter, men vi skal løbende udvikle og facilitere de nye ideer, der kommer fra vore brugere, og dette er grundlaget for den fortsatte udvikling af centret. Ud over dette planlægges der igen et arrangement i oktober 2015, hvor vi i lighed med arrangementet i oktober 2014 vil lave en dag med forskellige tilbud som musik 4

5 underholdning, udstillinger af forskellige kunstnere, og forskellige relevante happenings, bl.a. info stand om de foreninger der bruger huset. Ideer bag dette arrangement bliver til i samarbejde med arbejdsgruppen fra sidste års arrangement, der består af stedets brugere samt undertegnede. 5 DIALOGRAPPORT Grupper og foreninger der benytter huset - ADHD Struer - Aftenskolernes samråd - Aktivitetsklubben - Ampu gruppen - Andelsboligforeningen Struer - Andelsbolig foreningen Tofterne - Beboerforeningen Bjerggade - Beboerforeningen Damtoften - Bedre psyk. - Bremdal MC - Bridgeklubben - Bette Nøk - Besøgsvennerne - Billedskolen - Buddha Struer - Børns voksen venner - Center for kommunikation - Dansk præmaturforening - Dansk folkehjælp - Dansk handicap forbund Struer - Danske lægers influenza vac. - Dansk naturfredningsforening - Det frivillige samråd - Diabetesforeningen - DSB pensionistforening - Familie og samfund - FOF - Førtidspensionisterne Struer/Thyholm - Gigtforeningen - HD Midt vest - Hjerm frimærkeklub - HK senior Struer/Lemvig 5

6 - Husmoderforeningen Struer /Thyholm - Husholdnings foreningen Humlum/ Bremdal - Høreforeningen - Idrætssamrådet - Interessegruppen af 18. august Kol netværksgruppe Struer - Kulturforeningen - Kurdisk forening - Kræftens bekæmpelse netværksgruppe - Lev Struer - Lions - Litteraturkreds - LO faglig senior - LOF Struer/Holstebro - Malepigerne - Menighedsplejerne - Musikcafeen - Natteravnene - Osteoporoseforeningen - Parkinsonforeningen - Projekt Ådalen - Radikal venstre - Røde kors - Røde kors genbrug - RC Drift - Sejler skolen - Senior Yoga - SF - Sind - Socialdemokratisk ungdom - Socialdemokratisk forening - St. Georgs Gilde Struer - Struer gymnastikforening - Struer internationalforening - Struer modelbaneklub - Struer pensionistforening - Struer Strikkeklub - Struer sportsfiskerforening - Struer tværfaglig efterløn og pensionistklub - Struer whistklub - Sundhedsguiderne, handicap og psykiatri - Sundhedscentret 6

7 - Tamilsk forening - ULF Vestjylland - Ung ung gruppen - Vestjysk Veteranklub - Venstre vælger foreningen - Vævegruppen - West coast dance - Whistklubben Y s men - Ældre hjælper Ældre - Ældresagen - 3F pensionist og efterlønsklub Desuden huser Aktivitetscentret også kontor for Frivilligcentret og Aktivitetscentret ældreområdet. - Frivilligcentret med kontor og forskellige møder og arrangementer. - Aktivitetscentret ældreområdet med ca. 40 tilbud, heraf 40 ugentlige aktiviteter. - Pensionistidræt - Høre og talepædagog, der har konsultation 1 gang i ugen. 5.2 Implementering af Plan 2014 Drift Med det stadigt stigende antal daglige brugere af Aktivitetscenter Struer vokser de daglige driftsopgaver også, og disse løses i et godt samarbejde med mange frivillige. Arrangementer D. 25. oktober blev arrangementet Lyd, billede og kunsthåndværk afholdt, hvilket blev til i samarbejde med en arbejdsgruppe af husets brugere Dagen bestod bl.a. af: - 10 forskellige musikindslag på lille og stor scene - Demonstration af lydhealing - Fernisering på udstilling af 20 billedkunstnere der tidligere har udstillet på stedet - Arbejdende stand hvor forskellige billedkunstnere hele dagen arbejdede på et maleri over temaet lyd - Stande med 20 kunsthåndværkere - Info stand hvor husets foreninger kunne reklamere for deres aktiviteter. Der var ca. 400 besøgende og i cafeen stod vores frivillige cafeværter til rådighed hele dagen med kaffe, rundstykker, kage og frokost. Kulturcafe 7

8 Ideen med en kulturcafe blev ikke implementeret, og der har i det forløbende år ikke været tid til at arbejde yderligere med projektet Arbejdsdage Der har ikke været afholdt arbejdsdag i år, idet vi har haft 2 personer i flexjob som har klaret det arbejde, som vi normalt udfører på arbejdsdagen. Frivillige Der er på nuværende tidspunkt 12 cafeværter der deler vagten i cafeen, desuden er der andre ca. 20 frivillige tilknyttet Aktivitetscenter Struer, der fordeler sig på hjemmeside, kunstforeningen og handy mænd/kvinder. 5.3 Afslutning på Dialograpport 2014 Aktivitetscenter Struer afholder i samarbejde med en frivillig instruktør løbende hjertestarterkurser, og i år har der været afholdt 5 kurser. Kunstforeningen har 55 medlemmer og der har været 7 spændende udstillinger, bl.a. kan nævnes foto udstilling af fotograf Jens Jacob Todberg, der udstillede portrætter fra Christiania. På torvet har vi fået et billardbord mere, det er med til at der i denne del af huset næsten hver formiddag er livlig aktivitet omkring billard bordene, hvilket er en aktivitet, der især tiltrækker mænd Der er nu ca. 80 foreninger og interessegrupper i huset, og der er mellem 800 og 1300 ugentlige brugere af huset. 5.4 Dialograpport: , resultater Efter en etableringsfase på 3 måneder kunne vi i august 2011 indvie Aktivitetscenter Struer, hvorefter opbygningen, af det hus vi i dag kender, startede. - Fysiske rammer: Vi har fået opgraderet vore fysiske rammer lige fra nyt inventar i mødelokaler, IT-projektorer og andre nødvendige hjælpemidler, vi har lavet forskellige ombygninger for at indrette Cafe med nyt inventar så der nu er nogle gode fysiske rammer til cafeen. - Basis funktioner: Vi har fået oprettet hjemmeside, aktivitetskalender, udsmykning af mødelokaler foretages løbende af billedskolen, udsmykning af de øvrige områder foretages løbende af en veletableret kunstforening, der har fået nogle gode kontakter til forskellige kunstnere. 8

9 - Frivillige: Vi har et hold af frivillige, der gør et stort arbejde for at huset fungerer og som stadig bidrager til husets udvikling. - Foreninger: Der er 80 foreninger og grupper der nu har huset som en fast ramme for deres aktiviteter. - Brugere: Der kommer nu brugere i Aktivitetscenter Struer hver uge, hvilket gør at huset også er blevet et sted, hvor folk mødes på tværs af interesser og aktiviteter - Aktiviteter: 80 foreninger, grupper, samt frivilligcentret og aktivitetscenter ældreområdet bevirker at det summer af aktiviteter i vores hus. Det er svært at fremhæve nogle af disse, men jeg vil her komme med eksempler på nogle af de aktiviteter som Aktivitetscenter Struer har startet. o Vi har fået en hjertestarter af Lions Club og kører nu løbende kurser i brugen af hjertestarter. o 55 personer er med i kunstforeningen, der udsmykker vore lokaler og som også laver aktiviteter for medlemmerne udenfor huset. o Cafeen har givet nyt liv i huset og giver mulighed for at de mange brugere af huset kan mødes udenfor de planlagde aktiviteter. o Aktivitetscenter ældreområdet og Aktivitetscenter Struer har i samarbejde arrangeret flere foredrag. o Vi har i 2014 haft arrangementet Lyd, billede og kunsthåndværk som har været medvirkende til at flere grupper af borgere har fået kendskab til hvad de kan bruge Aktivitetscenteret til. Konklusionen er derfor at vi på 3½ år har fået etableret et Aktivitetscenter, som hver uge sætter rammerne for aktiviteter, der bidrager til en god hverdag for mere end 1000 borgere i vores kommune. Vore brugeres engagement bridrager til den forsatte udvikling af det hus som er opstået i de forløbende 3 ½ år, og med fælles indsats vil vi også i de kommende år finde på nye aktiviteter, som vil inspirere og engagere borgere i Struer kommune. 6 APPENDIX: LOKALEOVERSIGT OG ORDENSREGLER 6.1 Lokaleoversigt - Salen: Borde og stole til 100 personer. Bingoanlæg med skærme, lydanlæg, teleslynge og projektor. - Mødelokale 1: Borde og stole til 48 personer, teleslynge, projektor, vand og udslagsvask. 9

10 - Mødelokale 2: 8 borde med 18 siddepladser, vand og udslagsvask. - Mødelokale 3: 6 borde med 24 siddepladser, vand og udslagsvask. - Mødelokale 4: Borde med 15 siddepladser, vand og udslagsvask. - Mødelokale 5: 7 borde med 28 siddepladser. - Mødelokale 6: 4 borde med 20 siddepladser. - Aktivitetslokale 1: Inventar til diverse kreative aktiviteter (uden hensyn til inventaret), vand og udslagsvask. - Aktivitetslokale 2: Frit gulvareal, intet inventar. - Torvet: Der forefindes billardborde. - Kopirum med adgang til print/ kopiering mod betaling. - Der er trådløst internet i hele huset. - Der forefindes mobil projektor og lærred. 6.2 Ordensregler for brug af Aktivitetscenter Struer Huset kan ikke lejes ud til private fester. Lokalerne afleveres opryddet. Man er selv ansvarlig for at der foretages oprydning og aftørring af borde efter brug og gulvene fejes om nødvendigt. Opvask, afrydning og aftørring af køkken er også brugers ansvar. Alt service afskylles før vask, efter vask sættes servicen på plads i depotet, og bruger er ansvarlig for at servicen er ren inden det kommer på de rigtige hylder i depotet. Køkkenet afleveres aftørret på borde og opvaskemaskine. Vaskene rengøres efter brug. Alt affald inkl. tomme flasker fjernes fra lokalerne og leveres til affaldscontainere i træskuret ved parkeringspladsen, større mængder af pap, flasker eller affald fra aktiviteter skal fjernes helt fra centrets område. Ved brug af værkstederne henledes opmærksomheden på at brugerne ikke er forsikret mod tilskadekomst. For at forebygge ulykker må der ikke nydes øl eller spiritus i centrets værksteder. Huset er røgfrit, der må ikke ryges på matriklen. Det er brugerne af lokalerne, der har ansvaret for at ovennævnte regler overholdes. 10

11 Misligholdelse af ordensregler medfører betaling for servicemedarbejdere eller rengøringspersonalets tidsforbrug til opfyldelse af reglerne. Det er derfor vigtigt at brugerne overholder ordensreglerne. Misligholdelse af ordensregler kan medfører bortvisning efter beslutning i centrets bestyrelse. 11

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter

Årsberetning 2010. Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt. Guldborgsund Frivilligcenter Frivillige - gør en forskel lokalt og globalt Årsberetning 2010 Guldborgsund Frivilligcenter Indholdsfortegnelse Formandens beretning 2 Centerlederens indlæg 3 Bestyrelsen Guldborgsund Frivilligcenter

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS September 2012 Frivilligmarked 2012 i Aalborg Fejring af frivillige, swingende jazzmusik, taler og prisoverrækkelser Lørdag den 25. august blev der for 17. gang afviklet Frivilligmarked

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere

Kirsebærhavens. Aktivitetscenter

Kirsebærhavens. Aktivitetscenter Kirsebærhavens Aktivitetscenter Program Efterår 2014 1 Præsentation af Kirsebærhavens Aktivitetscenter Kirsebærhavens Aktivitetscenter er et mødested for alle Aabenraa Kommunens borgere, som er over 60

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6

US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 1 INDHOLDSFORTEGNELSE US HIGHLIGHTS...3 SIDEN TIL POLITIKERE OG CENTER...5 FAKTAOPLYSNINGER...6 POLITIKKER OG MÅL OG RESULTATKRAV...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE I FORHOLD TIL LOVEN...6 UNGDOMSSKOLENS OPGAVE

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne

PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET. En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter. Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne PROJEKT KOMMUNEN OG CIVILSAMFUNDET En erfaringsopsamling fra 19 kommunale projekter Udarbejdet af Lundgaard Konsulenterne Kolofon: Redaktion: Lundgaard Konsulenterne Udgiver: Socialministeriet Holmens

Læs mere

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke

Evalueringsrapport. Med resultater og anbefalinger. Projekt Ung Med Omtanke Evalueringsrapport Med resultater og anbefalinger Projekt Ung Med Omtanke Flere i uddannelse og øget sundhed for 15-19-årige unge uden for uddannelse i Middelfart Kommune Maj 2011 Indhold 1. Forord/læsevejledning...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62 Indholdsplan Skoleår 2012 2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord 3 Hovedsigte 3 (Værdigrundlag, vision, mission og måden vi er Grundvig/Koldsk efterskole) Beskrivelse af Adventure Efterskolen 4 Eleverne

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere