AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE"

Transkript

1 AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012

2 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger og hvad det egentlig er for en størrelse. at I får lejlighed til at stille spørgsmål. SIDE 2 FORMÅL

3 BAGGRUND Hvem er a4? Vi er rådgivende ingeniører og arkitekter. Vi er specialister i istandsættelse af bygninger som jeres. Vi har erfaring fra over 500 byggesager. Læs evt. mere på a4.dk SIDE 3

4 HVAD ER SVAMP? HVAD ER OG HVORFOR KOMMER DE? Der er grundlæggende to typer svampe som vi støder på i vores bygninger: Trænedbrydende svampe. Skimmelsvampe. Fælles for de to typer svampe er, at årsagen til at de opstår er FUGT, i en eller anden form. Der ud over er det to meget forskellige svampetyper der medfører meget forskelligartede problematikker når de optræder i vores huse. SIDE 4

5 TRÆNED- BRYDENDE TRÆNEDBRYDENDE Som navnet antyder nedbryder denne gruppe af svampe træværket i bygningerne. Der optræder en lang række trænedbrydende svampe i vores bygninger. De mest almindelige er: Ægte Hussvamp. Hvid- og Gul Tømmersvamp. Korkhat. Barksvamp m.fl. Alle disse svampe lever af at nedbryde dødt træ i naturen men altså også i vores huse hvor vi jo er omgivet af dødt træ. Træet rådner op. Så længe træet holdes tørt sker der ikke noget, men når det af forskellige årsager bliver fugtigt begynder svampene at arbejde. SIDE 5

6 TRÆNED- BRYDENDE. HVORFOR KOMMER DE? Luften der omgiver os og er i vores huse indeholder et bredt udvalg af mikroskopiske svampesporer der svæver rundt i luften og venter på de rette betingelser for at spire. Når trækonstruktionerne i vores bygninger bliver fugtige, på grund af utætte tage, fugtige fundamenter eller utætte vandrør, vil der helt naturligt opstå svampevækst og det er kun forholdet imellem temperaturer og fugt indhold der afgør hvilken svampeart der kommer til at dominere. SIDE 6

7 TRÆNED- BRYDENDE TRÆNEDBRYDENDE KAN GØRE STOR SKADE De trænedbrydende svampe kan gøre stor konstruktiv skade på vores bygninger, da de ofte optræder i de bærende konstruktioner i tagene eller i etageadskillelserne. Den mest ødelæggende svampeart er den Ægte Hussvamp, der kan transportere fugt fra fugtkilden og dermed sprede sig til de tilstødende konstruktioner og murværk. De andre trænedbrydende svampe optræder kun der hvor der er fugtigt. SIDE 7

8 TRÆNED- BRYDENDE SKADER EFTER TRÆNEDBRYDENDE KAN MAN FORSIKRE SIG IMOD De fleste ejendomme har tegnet en svampe- og insektskadeforsikring. En sådan forsikring dækker udbedringsomkostningerne i forbindelse med svampeskader. Nu er det bare sådan at en svampeskade ikke bare er en svampeskade. Forsikringsteknisk kan skader forårsaget af trænedbrydende svampe også optræde som en rådskade og så er den ikke dækket! Der er tale om en biologisk vurdering af om skaden er opstået hurtigt, som følge af pludseligt opståede opfugtninger, eller om der er tale om langsomt opståede skader som følge af lang tids fugtpåvirkning. I det sidste tilfælde er der tale om en rådskade. For at svampeskadeforsikringen skal dække skal der være tale om nedbrydning af konstruktioner derfor dækkes angreb af skimmelsvamp ikke af forsikringen. SIDE 8

9 TRÆNED- BRYDENDE FOREBYGGELSE MOD TRÆNEDBRYDENDE Det er relativt nemt at forebygge mod angreb af trændebrydende svampe i bygningen men i nogle tilfælde er det dyrt. Det drejer sig først og fremmest om at holde træværket i bygningen tørt. Altså taget skal være tæt, fundamentet tørt og vandførende rør intakte. I gamle bygninger som jeres vil de forskellige bygningsdele være mere eller mindre slidte, med mindre de er blevet udskiftet hen ad vejen. Afhængigt af bygningsdelenes tilstand vil det kræve mere eller mindre opsyn og vedligeholdelse af de enkelte bygningsdele at sikre mod vandpåvirkninger. Hvis tilstanden er dårlig kan det være nødvendigt at tage en beslutning om at udskifte tag, vandrør eller at udføre fugtsikring af fundamenterne. SIDE 9

10 SKIMMEL SKIMMEL Alle kender til mug eller jordslåethed i vores huse. Vi kender lugten af en jordslået kælder, mugangrebene på gamle madvarer, eller misfarvningerne i badeværelsesfugerne. Alt dette er forårsaget af skimmelsvampe. Der optræder en lang række skimmelsvampearter i vores huse. Nogle af mest almindelige er: Aspergillus. Alternaria. Cladosporium. Penicilium m.fl. De enkelte skimmelarter er meget forskellige og har forskellig indvirkning på indeklimaet. Nogle arter er allergifremkaldende og andre er toksiske, altså giftige, og udsender flygtige gasarter. Andre er ganske harmløse. Der er stadig stor usikkerhed om påvirkningen af skimmelsvampe og der findes derfor ingen fuldstændig klare retningslinier og grænseværdier for i behandligen af skimmelsvamp. SIDE 10

11 SKIMMEL HVORFOR KOMMER SKIMMELN? Skimmelsvamp kræver fugt for at spire og vokse. Så længe der er tørt sker der ikke noget, men når det af forskellige årsager bliver fugtigt begynder skimmelsvampene at arbejde. Luften der omgiver os og er i vores huse indeholder et bredt udvalg af mikroskopiske svampesporer der svæver rundt i luften og venter på de rette betingelser for at spire. Når konstruktionerne i vores bygninger bliver fugtige, på grund af utætte tage, fugtige fundamenter eller utætte vandrør, vil der helt naturligt opstå svampevækst. Ud over de trænedbrydende svampe vil der også opstå skimmlevækst som følge af udefra kommende opfugtning af konstruktionerne. Vækst af skimmelsvamp sker dog ofte som følge af indefra kommende opfugtninger af overflader pga. høj luftfugtighed i lejlighederne og manglende ventilation. Fugten kommer fra tøjvask/-tørring, madlavning, badning og almindelig respiration. Hvis denne fugt ikke fjernes fra rummene ved udluftning vil den afsættes sig på overflader og opfugte disse. Derved dannes vækstbetingelser for skimmelsvampe. SIDE 11

12 SKIMMEL Kondenseringen sker på de koldeste overflader fordi den fugtige luft bliver kølet ned og taber evnen til at holde på fugten. Der sker en kondensering. Dette ses i hjørner hvor murværket er koldt eller bag møbler der står placeret tæt op ad kolde ydervægge. Skimmelvæksten kræver en relativ luftfugtighed over 70% på overfladen og trives bedst ved temperaturer på o C. SIDE 12

13 SKIMMEL Skimmelvæksten kan dog også optræde i lukkede konstruktioner, eksempelvis bag forsatsvægge der er opsat for at isolere kolde ydervægge. Hvis disse er udført uden at der er foretaget en fuldstændig afrensning af de bagvedliggende vægge eller hvis dampspærren ikke er effektiv eller ikke eksisterende - eller der trænger fugt ind udefra, vil der opstå skimmelvækst i den lukkede konstruktion, der kan påvirke indeklimaet i lejligheden. Skimmelsvampen kan også vokse usynligt bag tapeter hvor eks. murværk er opfugtet eller under gulvbrædder mod fugtige gulve i kældre m.v. Men også hér kan årsagen være indefra kommende fugt. SIDE 13

14 SKIMMEL SVAMP SKIMMEL PÅVIRKER INDEKLIMAET Skimmelsvampe nedbryder ikke bygningskonstruktionerne. Af samme grund dækkes skimmelangreb ikke af ejendommens svampeskadeforsikring! Skimmelsvampeangreb medfører derimod indeklimaproblemer. Mange skimmelsvampe i vækst afgiver en kælder- eller sommerhusagtig lugt, som kan sætte sig i tøj, møbler og i bygningens materialer. Denne lugt kan være stærkt generende. Derudover vil allergikere med allergi over for skimmelsvampesporer eller fx pollen kunne få symptomer fra luftveje og hud i form af høfeber, øjenkatar, astma og eksem. Ikkeallergikere klager ofte over symptomer fra hud og slimhinder, og almene symptomer kan optræde i form af hovedpine, træthed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt samt almen utilpashed. Det er dog meget forskelligt hvem der reagerer og hvilke mængder man reagerer på. SIDE 14

15 SKIMMEL FOREBYGGELSE: Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Du kan holde luftfugtigheden nede i hjemmet ved at følge disse gode råd: Luft ud 2-3 gange om dagen ved gennemtræk i 5-10 min. Hold ventiler i vinduer, køkken og badeværelse åbne. Tør eventuel kondens af vinduerne. Læg låg på gryden under madlavning og tænd for emhætten. Luk døren til badeværelset, når du bader. Tør op efter badet og luft ud. Hold fuger tætte i badeværelsets gulv og vægge Rens aftrækskanaler og lad dem stå åbne. Tør dit vasketøj i tørretumbler eller udenfor. Sørg for minimum 5cm afstand mellem møbler og kolde ydervægge. Tænd for varmen og lad varmen være jævnt fordelt i boligen. Indret hjemmet, så det er rengøringsvenligt. SIDE 15

16 SPØRG! TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN! Jeres spørgsmål. SIDE 16

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig

HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig HÅNDBOG FOR FUGTSIKRING AF MURVÆRK indvendig og udvendig Udgiver: Håndbog for fugtsikring af murværk er udgivet af Skalflex A/S, Industrivej 20B,

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI

DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI DEN LILLE BYGGETEKNIKER DE SMÅ DETALJER DER GIVER OMBYGNINGEN VÆRDI INDHOLD DEN LILLE BYGGETEKNIKER... SIDE 02 DEN SUNDE BYGGETEKNIK... SIDE 04 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 06 PÅVIRKNINGER FRA KLIMAET...

Læs mere