ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 2015"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INDLEDNING Det forløbne år har for Gentofte Børnevenner igen været et år med mange nye initiativer og store udfordringer. Noget af det, der har glædet os allermest er, at nye institutioner er kommet til, og vi har i første halvår 2015 hilst velkommen til Regnbuen, Bregnehøj og Maglehøj, og mindst 2 mere er i allernærmeste fremtid på vej. Dette styrker i høj grad Gentofte Børnevenner og beviser, at trods kritiske røster fra specielt forvaltningen, står selvejet fortsat stærkt i Gentofte, og kampen for at fastholde vores værdier er stadig værd at kæmpe. Bæredygtig struktur har i det forgangne år været nøgleord, der har fyldt meget for vores institutioner. Og ordene lyder flot, når det handler om at skabe kvalitet i daginstitutionen, men når det undervejs i processen viser sig, at det overordnede mål på trods af hvad der indledningsvist blev sagt fra forvaltningens side - er besparelser, har vi svært ved at acceptere, at det igen er børnene, det går ud over. Eksempelvis viser nyeste forskning, at de små daginstitutioner er bedst, og det er også det, forældrene og personalet i vores institutioner ønsker. Ærgerligt er det så, at kommunen tvinger os til at bruge så meget energi på at finde løsningsmodeller med henblik på at skabe større enheder og effektivisere, når al forskning viser, at det er nærhed, der mangler i daginstitutionerne. Hovedbestyrelsen har haft en omfattende dialog med Gentofte kommune og forsøgt at præge processen. Vi har afholdt temaaften for institutionsbestyrelserne og leder/souschefmøder for at hjælpe vores institutioner med at være klædt på til forhandlingerne. Kommunens plan er at have et samlet situationsbillede af resultatet af sammenlægninger og forpligtende samarbejde klar til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i juni. Hos Gentofte Børnevenner følger vi spændt udviklingen. Samtidig med denne store udfordring fra kommunens side har vi kigget grundigt på samarbejdet med Frie Børnehaver & Fritidshjem. Efter længere tids frustration over ikke at få de aftalte serviceydelser, besluttede vi ved årsskiftet at opsige samarbejdet med Frie Børnehaver pr og gerne før. Dette har selvsagt betydet en øget arbejdsbyrde for vores frivillige hovedbestyrelse, som dels har kortlagt det svigtende samarbejde og dels været i forhandlinger med nye leverandører for at få en ny, detaljeret aftale på plads med henblik på at sikre, at vores institutioner fremover får den serviceydelse, som de har krav på. I mellemtiden nærmere bestemt sidste mandag den 4. maj - gik Frie Børnehaver konkurs, hvilket naturligvis fremskyndede processen, og vi er derfor utroligt glade og stolte over, at vi i dag kan præsentere vores nye samarbejdspartner SPIA v/henrik Danielsen og Annette Foltmann, som står klar til at tage over fra dags dato i vores hus og med de samme medarbejdere. Vi glæder os meget til samarbejdet med SPIA, som uden tvivl også bliver hilst meget velkommen af vores institutioner.

2 Hovedbestyrelsen består af: Sabina Holm Larsen, formand Bo Baltzersen, næstformand Nikolai Klausen Theresa Moltke Iben Toftegaard, formand i Institutionsrådet Paola Uggla Anna Busk Ebbesen, lederrepræsentant GENERALFORSAMLING 2014 Årets generalforsamling blev afholdt den 8. maj. Iben Toftegaard, Anne Busk Ebbesen og Paola Uggla blev nyvalgt. Bo Baltzersen og Nikolai Klausen blev valgt som suppleanter. I løbet af efteråret indtrådte suppleanterne dog i bestyrelsen, da Christina Gregart og Jan Winge på grund af arbejdspres så sig nødsaget til at trække sig. BØRN & VENNER Gentofte Børnevenner har siden 2012 udgivet magasinet Børn & Venner, som er blevet godt modtaget i institutionerne. Den seneste udgave i oktober 2014 havde specielt fokus på vigtigheden af at have et værdigrundlag i institutionerne samt sammenlægninger i vores daginstitutioner. Endvidere var der et portræt af Gentofte Håndarbejdsværksted, som er en specialinstitution under Gentofte Børnevenner, der fungerer som arbejdsplads for 31 medarbejdere med nedsat funktionsevne. Her arbejdes med bl.a. bogbinding og vævning af højeste kvalitet, og produkterne kan købes i værkstedes butik på Teglgårdsvej 21 A i Skovshoved. GENTOFTE BØRNEVENNERS FONDE To gange om året har vores institutioner mulighed for at søge Gentofte Børnevenners fonde, som har til formål at uddele støtte til projekter, der falder inden for de enkelte fondes støtteformål. Fondene er følgende: Gertie Wandelfonden Uddannelsesfonden Jubilæumsfonden Børn- og naturfonden og Østerledfonden. Man kan læse mere om fondene på vores hjemmeside, Ved efterårsuddelingen 2014 blev der uddelt følgende: Uddannelsesfonden: Østerled: kr. til kursus for ledelsen vedr. værdigrundlag. Fuglegården: kr. til rytmikforløb for pædagoger. Gertie Wandelfonden: Adelaide Vuggestue: kr. til teatertur for børnene. Børn og Miljø: kr. til Juleteaterforestilling.

3 Børn- og naturfonden: Kirsebærgården: kr. til bondegårdstur. Børn og Miljø: kr. til udendørs musikinstrument. Fuglegården: kr. til blomsterløg, fræsning og ny jord. Ved forårsuddelingen 2015 blev der uddelt følgende: Uddannelsesfonden: Børn og Miljø: kr. til deltagelse i konference i Grønne Spirer. Fuglegården: kr. til aftenkursus i Marte Meo. Børnehaven Højgården: kr. til personaledag i forbindelse med sammenlægning med vuggestuen. Vuggestuen Højgården: kr. til personaledag i forbindelse med sammenlægning med børnehaven. Ribisgården: kr. til kursus i kommunikation og samarbejde. Børn- og naturfonden: Adelaide Børnehave: kr. til musikforløb med Anders Bøgelund. Adelaide Vuggestue: kr. til sansehave. Adelaide Vuggestue: kr. til bondegårdstur for de ældste. Børn & Miljø: kr. til krydderurte- og sansehavebede. Fuglegården: kr. til bondegårdstur for hele huset. Ribisgården: kr. til bålplads. Stolpegård/Regnbuen: til bondegårdstur. Gertie Wandelfonden: Adelaide Vuggestue: kr. til hestevognstur i Dyrehaven. Børn & Miljø: kr. til pony- eller kapertur i Dyrehaven. Ribisgården: kr. til bondegårdstur. Jubilæumsfonden: Gentofte Hospitals Vuggestue: kr. i forbindelse med 50 års jubilæum. Det glæder os utroligt meget at have mulighed for at uddele disse midler, og vi kan kun opfordre vores institutioner til at benytte denne mulighed. Ud over fondsuddelinger til vores institutioner har foreningen i år sponsoreret Gentofte Atletik med kr. til indkøb af T-shirts med GBV-logo til Gentofte-løbet den 9. maj. INSTITUTIONSRÅDET Institutionsrådets overordnede formål er at forestå kontakten mellem Gentofte Børnevenner og de daginstitutioner, der er tilknyttet foreningen, herunder at styrke dialogen mellem institutionens daglige ledelse, forældrene og bestyrelserne i de enkelte institutioner. Yderligere ønsker Institutionsrådet at udbrede kendskabet til de muligheder, det selvejende princip giver institutionerne, særligt med fokus på drift, pædagogik, osv.

4 Institutionsrådet har i foråret 2014 gentaget succesen med et motorikforløb i samarbejdede med pædagog og bevægelseskonsulent Fie Illum denne gang målrettet vuggestuebørn. 7 vuggestuer deltog i forløbet, som mundede ud i et stormøde for personale og forældrene fra de involverede institutioner med henblik på at vise, hvor nemt man kan videreføre de gode vaner i hverdagen. Institutionsrådet valgte i 2014, at fokusområdet skulle være kvalitet i daginstitutionen. Dette førte til en foredragsrække hen over vinterhalvåret, hvor lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, cand. psych. Grethe Kragh-Müller over 2 aftener havde oplæg om, hvad pædagogisk kvalitet er, og hvordan man kan vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i praksis i daginstitutionen. Der var stor interesse for dette emne ikke mindst da resultatet af Grethe Kragh-Müllers seneste forskningsrapport blev offentliggjort i februar. Den viste med al tydelighed, at små daginstitutioner er bedst. I marts 2015 havde Institutionsrådet inviteret socialpædagog og familievejleder Lola Jensen til at holde et foredrag om rolle- og ansvarsfordeling det gode barneliv hjemme og i daginstitutionen. Dette var noget af et tilløbsstykke, og vi måtte på et tidspunkt lukke for tilmeldinger. Heldigvis har Institutionsrådet besluttet at gentage successen i efteråret 2015 og derved give mulighed for dem, der blev afvist, til at høre hende. En del af Institutionsrådets arbejde er også at tilrettelægge leder-/souschef-møder. Der afholdes 4 årlige leder/souschefmøder, hvor vi mødes til en åben dialog om, hvad der rører sig i institutionerne og i foreningen. Det har stor betydning for institutionerne at have dette frirum til at kunne tale frit om de specielle udfordringer og mange muligheder, der specifikt ligger i det selvejende system. Da bæredygtig struktur har fyldt rigtig meget i institutionerne i det forløbne år, har dette emne naturligvis også været bragt op på disse møder, hvor det har været rart for både ledere og souschefer at kunne tale frit fra leveren. Institutionsrådet har igen i år søgt og fået bevilget midler fra TrygFonden til at kunne afholde 15 gratis førstehjælpskurser for personale og forældre. Personalekurserne ligger ude i institutionerne, hvor man enten selv kan afholde kursus for egen personalegruppe eller slå sig sammen med en anden institution. Forældrekurserne afholdes i konferencesalen på Smakkegårdsvej. Undervisningen varetages af brandmand Michael Brandt, som vi med stor tilfredshed har brugt til tidligere førstehjælpskurser. Institutionsrådet består af: Iben Toftegaard, formand, bestyrelsesrepræsentant Paul Wiberg-Jørgensen, bestyrelsesrepræsentant Helle Christoffersen, lederrepræsentant Søren Broberg, lederrepræsentant Nete Hejgaard, udpeget af Gentofte Børnevenner LEDELSESKONFERENCE 2015 Den årlige Ledelseskonference på Schæffergården blev i år afholdt den 21. marts for institutionernes ledere, souschefer, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Konferencen havde i år særligt fokus på kvalitet i daginstitutionen, og vi havde inviteret lektor ved Aarhus Universitet, cand.psych. Grethe Kragh-Müller til at tale om den seneste forskning inden for området. I forlængelse heraf fortalte institutionsleder i Solstrålen Helle Christoffersen om de erfaringer, Solstrålen havde gjort

5 sig i forbindelse med afprøvning af det pædagogiske værktøj KIDS. Herefter var der et oplæg vedr. inklusion i daginstitutionen ved lektor og udviklingskonsulent, cand.pæd. Annette D. Bentzen. Alt sammen var inspirerende input til institutionerne, og aftenen fortsatte med velkomstdrink i Schæffergårdens hyggelige pejsestue efterfulgt af en festlig jubilæumsmiddag med dejlige vine i anledning af Gentofte Børnevenners 70 års jubilæumsår. Under middagen var der underholdning ved Bobo Moreno, som sang sig ind i pigernes hjerter, hvilket fik mange af deltagerne til at fortsætte festen på dansegulvet i cafeen til ud på de små timer. Arrangementet var igen i år en stor succes og er blevet en tilbagevendende begivenhed, som næste gang vil finde sted i foråret 2016 på Schæffergården. Målet er, at alle vores institutioner er repræsenteret med flest mulige deltagere fra bestyrelser og daglig ledelse. DAGINSTITUTIONER I det forløbne år er der sket følgende ændringer i vores daginstitutioner: Børnehuset Dalgården og Vuggestuen Troldehøj, som er naboer, har fundet det naturligt at lægge sig sammen som ét stort børnehus med 3 afdelinger med Anette Schumacher som leder. Dette har betydet, at Troldehøjs leder Tanja Gad Jarlshøi desværre har søgt andre græsgange og har fundet et godt lederjob i nabokommunen. Lisbeth Jensen, der har været børneven i mange år, bl.a. som leder i Regnbuen og senest som leder i Bøgegården og tidligere medlem af Hovedbestyrelsen, er gået på pension og har overladt roret til souschef Salli Refstrup Pedersen. Også Børnehaven Globus har sagt farvel til deres leder Lillian Aagaard Rasmussen, som også har fundet et godt job i andet regi. Her har souschef Vibeke Klostergaard taget over. Phistergården har indgået et forpligtende samarbejde med Bregnehøj og Maglehøj med henblik på egentlig sammenlægning som Børnehuset Helleruphøj inden sommerferien. Nymose, Stolpegård og Regnbuen har ligeledes indgået et forpligtende samarbejde, hvor Nymose og Stolpegård sammenlægges til en integreret institution med nyt navn, og Regnbuen forbliver som den er. Dette sker også inden sommerferien. Flere andre af vores institutioner taler sammen, og vi vil formentlig i 2016 se flere sammenlægninger og forpligtende samarbejder. Mærkedage i institutionerne: var der indvielse af Brobækhus nye legeplads fejrede Ellegården 25 års jubilæum fejrede Gentofte Hospitals Vuggestue 50 års jubilæum. SPECIALINSTITUTIONER Gentofte Håndarbejdsværksted, er et dagtilbud for psykisk handicappede, hvor der bliver arbej-

6 det med køkken/kantine, bogbinderi, projektværksted og tekstil. De smukt producerede varer bliver hovedsageligt solgt ved den årlige julestue i værkstedet, Teglgårdsvej 21 A i Skovshoved, men også på hverdage i tidsrummet Bofællesskabet Østerled i Skovshoved er et døgntilbud for psykisk handicappede. Der arbejdes med at motivere, engagere og udvikle beboerne til at leve det gode liv, de ønsker. Endvidere sørges der for, at medarbejderne hele tiden arbejder med de nyeste socialpædagogiske metoder og redskaber for at kunne rådgive, vejlede og støtte det enkelte menneske så godt som overhovedet muligt. De pårørende bliver løbede informeret og inddrages i hverdagens udfordringer på forskellig vis. Østerleds 29 boliger er organiseret som et alment boligselskab Østerleds Boliger, hvor Gentofte Børnevenner udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder primært med drift og vedligeholdelse af bygningerne. Boliger for unge med lettere funktionsnedsættelser: Gentofte Børnevenner og Gentofte Kommune har de seneste år samarbejdet om 8 lejeboliger i bygningen Tranegårdsvej 33, 2. sal, som Gentofte Børnevenner stiller til rådighed for unge voksne med lettere funktionsnedsættelser. Initiativet er organiseret som en selvstændig afdeling tilknyttet Østerled, som bistår beboerne i deres dagligdag med rådgivning, støtte og vejledning. UDPEGEDE BESTYRELSESREPRÆSENTANTER Gentofte Børnevenner udpeger 2 bestyrelsesrepræsentanter i hver daginstitution, 3 i Østerled, 2 i Østerleds Boliger og 4 i Gentofte Håndarbejdsværksted. Disse udpegninger følger kommunalvalgsperioden, og udpegningerne sker i forbindelse med et informationsmøde her på Smakkegårdsvej, hvor repræsentanterne informeres om, hvad det indebærer at besidde denne post. Det betyder rigtig meget for foreningen at have disse ambassadører, som til enhver tid har til opgave at efterleve de selvejendes værdier i institutionerne. PSYKOLOGORDNINGEN Gentofte Børnevenner yder økonomisk støtte til en psykologordning, som således tilbydes vore institutioner til en yderst favorabel pris. Vores dygtige psykolog Helle Scheele arbejder dels med børnene, familierne, institutionsledelsen og personalet og kan kontaktes som rådgiver, uden at der sker en registrering, eller at der udarbejdes rapport. Denne ordning er et stort aktiv for foreningen, og næsten alle vore institutioner benytter denne mulighed. Helle Scheele kan kontaktes direkte på tlf BØRNEARRANGEMENTER I samarbejde med Grøn Guide Gentofte har vi igen i 2014 arrangeret et Læringsforløb for de største børnehavebørn i villahaven på Smakkegårdsvej. Temaerne var Havens dyre- og planteliv, Affald og kredsløb, Energi og klima samt Friluftsliv. Børnehavegrupper på børn har mulighed for at deltage for et symbolsk beløb. Temadagene har været og er stadig en stor succes, som også gentages hen over sommeren Traditionen tro har vi igen i år haft besøg af CIRKUS 3. Som altid er det en festlig og underholdende event. Dog havde vi i år lidt færre tilmeldinger, hvilket er en skam. Vi håber dog, at vi næste år kan få fyldt salen op, så vi kan fastholde denne gode tradition til glæde for de mange børnehaver, der betragter det som en god adspredelse i de mørke vintermåneder.

7 FAMILIEARRANGEMENTER Juletræsfesten for Gentofte Børnevenners medlemmer og deres børn samt børnene i vores institutioner er en tradition, som hvert år trækker fulde huse. Tidspunktet er altid 2. søndag i advent. I år havde vi dog ændret lidt på konceptet, og skabt mere musik og sjov suppleret med ballonmand og ansigtsmaler, der lavede de skønneste små ansigtsdekorationer, der strålede om kap med de forventningsfulde barneøjne. Fastelavnsfesten, som altid afholdes fastelavnssøndag, måtte vi desværre i år aflyse, da den faldt i skolernes vinterferie. Vi satser dog på, at den næste år kan gennemføres uden konflikt med vinterferien, da det plejer at være noget af et tilløbstykke, hvor børnene har mulighed for at fremvise deres flotte kostumer en ekstra gang. REPRÆSENTANTSKABER: GENTOFTE KOMMUNES ADVISORY BOARD Gentofte Kommunes Børneråd er nu ændret til Advisory Board med en fornyet struktur. Gentofte Børnevenner er fortsat præsenteret ved Bo Baltzersen, som også er næstformand i foreningens hovedbestyrelse. Også her har bæredygtig struktur fyldt en del, så vi er rigtig glade for at have en repræsentant dér, som kan tale vores sag. GRØN GUIDE GENTOFTE Som tidligere nævnt har Gentofte Børnevenner et godt samarbejde med Grøn Guide Gentofte, Lisbeth Boye Jensen, hvor foreningen er repræsenteret i styregruppen. Styregruppemøderne afholdes i Børnevennernes lokaler, og det er også Gentofte Børnevenner, der varetager administrationen af den grønne guide mht. regnskab og lønudbetaling. Den grønne guide er involveret i de mangeartede projekter, der ligger inden for natur og miljø og kan kontaktes på DANSK ERHVERV SELVEJE DANMARK Gentofte Børnevenner er medlem af Dansk Erhverv, som har brancheorganisationen Selveje Danmark. Selveje Danmark er med til at genskabe en tydelig politisk platform, ud fra hvilken den selvejende non-profit aktør på social-, velfærds- og sundhedsområdet kan tale deres sag. Overordnet er målet at få skabt en forståelse af, at de selvejende institutioner og tilbud har en særlig samfundsmæssig værdi, bestående af en værdibaseret tilgang til området og en geninvestering af et eventuelt overskud i området. GENTOFTE BØRNEVENNERS EJENDOMME Ejendommen på Smakkegårdsvej består ud over selve administrationen af det røde hus ud mod vejen, som siden 1. januar 2011 har været udlejet til Frivilligcenter Gentofte. I lejemålet indgår tilladelse til at kunne benytte vores konferencesal 108 dage om året, hvilket giver liv i huset. 1. sal i hovedhuset er udlejet til Dansk Kinesiologiskole ved Annemarie Goldschmidt, som har drevet skolen i mange år. Vores smukke konferencesal udlånes flittigt til vores institutioner, som vederlagsfrit kan benytte salen til faglige arrangementer. Desuden udlejes konferencesalen til eksterne faglige arrangementer.

8 MEDLEMMER Kernen i Gentofte Børnevenner er naturligvis vores institutioner, men vigtigt er det også at have en stor portion personlige medlemmer, som igennem deres medlemskab i foreningen er med til at give Gentofte Børnevenner legitimitet og styrke i vores arbejde. Det er også medlemmernes engagement og indsats, som gennem årene har udviklet foreningen, og ført til oprettelsen af de mange institutioner, som for de flestes vedkommende findes i dag. Det er derfor af stor betydning for foreningen at arbejde for en stadig tilgang af nye medlemmer. - Et stort medlemstal giver større politisk indflydelse! AFSLUTNING Til slut vil jeg gerne rette en stor personlig tak til hovedbestyrelsen og Grethe. Arbejdet her er baseret på frivillighed, og alle i hovedbestyrelsen byder ind med det, der er muligt. Men arbejdspresset i det forgange år har været helt enormt, og det vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen for at have lagt så uhyggeligt mange timer i. Det er ikke en hemmelighed, at havde denne hovedbestyrelse ikke være her nu og lagt det arbejde, der er blevet lagt, havde foreningen og institutionerne stået i en meget vanskelig situation med Fries konkurs, så tak fordi I, og du Grethe, er her og kæmper det er uvurderligt! Også en stor tak til Institutionsrådet, medlemmer og andre, som har støttet op om foreningen og dens aktiviteter i det forløbne år. Sabina Holm Larsen Foreningsformand Foreningen har for tiden 608 medlemmer.

Velkommen til bestyrelseskursus Gentofte Børnevenner

Velkommen til bestyrelseskursus Gentofte Børnevenner Velkommen til bestyrelseskursus Gentofte Børnevenner Selvejet og dets betydning v/bo Baltzersen Selvejet går langt tilbage civilsamfundet tog ansvar Gertie Wandel 1945 For at klare presset må vi styrke

Læs mere

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne

GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN. Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne GRANBOHUS SKOVRIDERGÅRDEN Fritid for unge og voksne med nedsat funktionsevne Tryg fritid i en gammel gård med sjæl De rette fysiske rammer til personer med specielle behov Skovridergården ligger midt i

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Velkommen til bestyrelseskursus Gentofte Børnevenner

Velkommen til bestyrelseskursus Gentofte Børnevenner Velkommen til bestyrelseskursus Gentofte Børnevenner Selvejet og dets betydning v/bo Baltzersen Selvejet går langt tilbage civilsamfundet tog ansvar Gertie Wandel 1945 For at klare presset må vi styrke

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013

Synscenter Refsnæs. Skolebestyrelsens årsberetning 2013 1 Synscenter Refsnæs Skolebestyrelsens årsberetning 2013 2 Skolebestyrelsens medlemmer: Tina Klarskov Olesen (formand) Gisselørevej 14 4400 Kalundborg Tlf. 5951 6069 Mail: tina.klarskov.olesengmail.com

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Juni Nyhedsbrev Eriksminde vuggestue. Læs i dette blad om: Nyt fra forældrebestyrelse Nyt fra vuggestuen Aktiviteter og arrangementer

Juni Nyhedsbrev Eriksminde vuggestue. Læs i dette blad om: Nyt fra forældrebestyrelse Nyt fra vuggestuen Aktiviteter og arrangementer Juni 2010 Nyhedsbrev Eriksminde vuggestue Læs i dette blad om: Nyt fra forældrebestyrelse Nyt fra vuggestuen Aktiviteter og arrangementer 1 Kære forældre. Så kom sommeren endelig. Vi tilbringer jo meget

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj)

Lone M (Forældrerepræsentant, Store Vigerslevgård) Julie (Næstformand og forældrerepræsentant, Troldehøj) Klynge VA2 Valby Referat af bestyrelsesmøde den 27. marts 2012 Til stede: Camilla (formand og forældrerepræsentant, Valnødden) Henrik (klyngeleder) Anette (pædagogisk lederrepræsentant, Valnødden) Rikke

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011

Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Velkommen til årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj 2011 Dagsorden Ordstyrer: Troels Bo Knudsen afdelingsbestyrelsen Toveshøj 1. Året der gik i Samvirket Fællessang 2. Udpegning af medlemmer til Samvirkets

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

BESTYRELSESNYT. 3. Liggehal på Sabroesvej Etablering af liggehallen

BESTYRELSESNYT. 3. Liggehal på Sabroesvej Etablering af liggehallen BESTYRELSESNYT Rigtig godt nytår til alle forældre i Gurreparkens Børnehus. Vi håber, at I har haft nogle gode juledage, og vi glæder os til at tage hul på et nyt år. Det gøres bl.a. med dette nyhedsbrev,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur

Skårup Børnehus 31. maj 2015 NYHEDSBREV. Biller på Helgetur NYHEDSBREV Biller på Helgetur 1 Mens vi venter på, at sommeren skal komme til os her i Skårup, er her lidt nyt fra huset. Vi har haft et forår i børnehuset med mange dejlige aktiviteter og arrangementer.

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE

IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE IDé + INITIATIV = INDFLYDELSE VELKOMMEN I FRIE BØRNEHAVER OG FRITIDSHJEM Denne pjece er til dig, som er ny forælder i en af Frie Børnehaver og Fritidshjems tilknyttede selvejende eller private institutioner.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017

Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 Kandidater til BUPL Nordsjællands bestyrelse på valg ved generalforsamlingen 2017 BUPL Nordsjællands bestyrelse består af 15 medlemmer, der alle vælges for en toårig periode. Herunder kan du se, hvilke

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 2015 Referat af bestyrelsesmøde Vibeke Overgaard Larsen Hobbitten Børnehus 10-03-2015 Indholdsfortegnelse Deltagere:... 2 Pkt. 1. Valg af referent:... 2 Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde....

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE September 2014 Successen fortsætter - flere Fars køkkenskoler På rekordtid oplevede vi at få 5 fyldte køkkenskoler, som er startet op i august og september. Det er dermed

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå

Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00. I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå Referat fra bestyrelsesmøde i Børnehusene Nivå Onsdag den 5. november kl. 17.30 20.00 Børnehusene Nivå Jane Sys Toftesgaard Telefon 72 56 53 44 JSTO@fredensborg.dk I Lærkereden, Nivåhøj 80, 2990 Nivå 1.

Læs mere

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter.

Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. Højvangskolen 2012 Valg til skolebestyrelsen Vi skal I dette forår afholde valg til Skolebestyrelsen. Der skal vælges 3 nye medlemmer og gerne et antal suppleanter. I dette materiale præsenterer kandidaterne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 2015 Tilstede: Holger (forælder, SolsikkenÅby), Jonna (forælder, Heimdalsvej), Trine (pædagogisk leder, Hobbitten), Gitte (forælder, dagplejen), Lone (pædagog, SolsikkenÅby),

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 25. marts 2015. På generalforsamlingen sidste år indledte jeg med at sige, at det har været et spændende år i Frivilligcenter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde 2014 Referat af bestyrelsesmøde Vibeke Overgaard Larsen Hobbitten Børnehus 10-06-2014 Indholdsfortegnelse Deltagere:... 2 Referent: Vibeke Overgaard Larsen... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Pkt. 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016

Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Ordinær generalforsamling på Norddjurs Friskole Onsdag den 13. april 2016 Velkommen til generalforsamlingen på Norddjurs Friskole 2016. Bestyrelsen sagde sidste år farvel til Morten Melin, der gennem en

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016

Referat fra ordinært afdelingsmøde afd Bavndysseparken, 2016 Referat fra ordinært afdelingsmøde afd. 2004-6 Bavndysseparken, 2016 Mødet blev afholdt den 8. september 2016 kl. 14.00 i fælleshuset, Bavnager 3. Der deltog i alt 9 hustande. 40,9 % af lejemålene deltog.

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Ærtebjerghave Børnecenter er fuld af sang og musik

Ærtebjerghave Børnecenter er fuld af sang og musik Ærtebjerghave Børnecenter er fuld af sang og musik Tryghed, tillid og rummelighed i hverdagen I Ærtebjerghave Børnecenter vil du og dit barn blive modtaget med åbne arme af både medarbejdere og børn.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Beretning og fremtid. Gentofte Kommune. entofte Kommune Gen. tofte Kommune Gento. mune Gentofte Kom

Beretning og fremtid. Gentofte Kommune. entofte Kommune Gen. tofte Kommune Gento. mune Gentofte Kom PMF AFDELING 1 Beretning og fremtid te Kommune Gentofte une Gentofte Kommu ofte Kommune Gentof mune Gentofte Komm tofte Kommune Gento mmune Gentofte Kom Gentofte Kommune G mmune Gentofte Kom entofte Kommune

Læs mere

Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6

Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6 Ugen der gik i projekt Social Balance Værebro Park - uge 6 Til interesserede i projekt Social Balance Nedenfor kan du i kort form læse om, hvad der gennem den sidste uge har rørt sig i og rundt om Sekretariatet

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt

Referatet blev godkendt. Dagsordnen blev godkendt Dagsorden til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 19. november 2014 Sted Langeland

Læs mere

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015

Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Børnehuset Midgård Tølløsevej 4340 Tølløse Referat fra Midgårds forældrerådsmøde d. 25. marts 2015 Deltagere: Poul, Lasse, Ditte, Marlene, Charlotte, Leif, Helle, Rikke, Maria, Jeanita, Dorte og Jeanette

Læs mere

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017

Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Årsberetning Bøvling fri- og idrætsefterskole generalforsamling 21. April 2017 Så er endnu et år gået på syd området største skole. I 2016 har vi haft i alt 195,9 årselever med følgende fordeling friskolen

Læs mere

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11

SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 SPJELLERUP FRISKOLENYT Nr. 11 Kære alle sammen Så sidder jeg endnu engang foran tastaturet, for at videregive nyheder, informationer og tanker om, hvad der sker i skoleverdenen i almindelighed og på Spjellerup

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Institution: Dagtilbuddet Riisvangen Mødedato: Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.00 21.00 Mødested: Deltagere: Afbud: Referent: Afd. Riisvangens Børnehus,

Læs mere

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk

Telefon nr.: 50 42 83 82 Telefon nr.: 65 97 22 97 Mail: lone@lindberg-carstensen.dk Mail: mai.lan@mail.dk Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn Sjældent har adoption fyldt så meget i medierne som i de forløbne måneder, og bevågenheden har været stor også politisk. For en adoptivfamilie er denne bevågenhed både

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne

Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne Sammenskrivning af halvdelen af udviklingsplanerne 0 Indholdsfortegnelse: Generelt Formål med udviklingsplanen 2 Tilbagemelding udviklingsplanerne 2 Hvem har afleveret og hvem har været inddraget 2 Indsatsområder

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge:

Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Fritter 1's nyhedsbrev for november 2009. Efterårsferien Så gik efterårsferien og her på fritter1, blev det en begivenhedsrig uge: Sæbekasse løb Tirsdag deltog vi i sæbekasse løb. Deltagerne fra 2.&3.klasse

Læs mere