ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 2015"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INDLEDNING Det forløbne år har for Gentofte Børnevenner igen været et år med mange nye initiativer og store udfordringer. Noget af det, der har glædet os allermest er, at nye institutioner er kommet til, og vi har i første halvår 2015 hilst velkommen til Regnbuen, Bregnehøj og Maglehøj, og mindst 2 mere er i allernærmeste fremtid på vej. Dette styrker i høj grad Gentofte Børnevenner og beviser, at trods kritiske røster fra specielt forvaltningen, står selvejet fortsat stærkt i Gentofte, og kampen for at fastholde vores værdier er stadig værd at kæmpe. Bæredygtig struktur har i det forgangne år været nøgleord, der har fyldt meget for vores institutioner. Og ordene lyder flot, når det handler om at skabe kvalitet i daginstitutionen, men når det undervejs i processen viser sig, at det overordnede mål på trods af hvad der indledningsvist blev sagt fra forvaltningens side - er besparelser, har vi svært ved at acceptere, at det igen er børnene, det går ud over. Eksempelvis viser nyeste forskning, at de små daginstitutioner er bedst, og det er også det, forældrene og personalet i vores institutioner ønsker. Ærgerligt er det så, at kommunen tvinger os til at bruge så meget energi på at finde løsningsmodeller med henblik på at skabe større enheder og effektivisere, når al forskning viser, at det er nærhed, der mangler i daginstitutionerne. Hovedbestyrelsen har haft en omfattende dialog med Gentofte kommune og forsøgt at præge processen. Vi har afholdt temaaften for institutionsbestyrelserne og leder/souschefmøder for at hjælpe vores institutioner med at være klædt på til forhandlingerne. Kommunens plan er at have et samlet situationsbillede af resultatet af sammenlægninger og forpligtende samarbejde klar til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i juni. Hos Gentofte Børnevenner følger vi spændt udviklingen. Samtidig med denne store udfordring fra kommunens side har vi kigget grundigt på samarbejdet med Frie Børnehaver & Fritidshjem. Efter længere tids frustration over ikke at få de aftalte serviceydelser, besluttede vi ved årsskiftet at opsige samarbejdet med Frie Børnehaver pr og gerne før. Dette har selvsagt betydet en øget arbejdsbyrde for vores frivillige hovedbestyrelse, som dels har kortlagt det svigtende samarbejde og dels været i forhandlinger med nye leverandører for at få en ny, detaljeret aftale på plads med henblik på at sikre, at vores institutioner fremover får den serviceydelse, som de har krav på. I mellemtiden nærmere bestemt sidste mandag den 4. maj - gik Frie Børnehaver konkurs, hvilket naturligvis fremskyndede processen, og vi er derfor utroligt glade og stolte over, at vi i dag kan præsentere vores nye samarbejdspartner SPIA v/henrik Danielsen og Annette Foltmann, som står klar til at tage over fra dags dato i vores hus og med de samme medarbejdere. Vi glæder os meget til samarbejdet med SPIA, som uden tvivl også bliver hilst meget velkommen af vores institutioner.

2 Hovedbestyrelsen består af: Sabina Holm Larsen, formand Bo Baltzersen, næstformand Nikolai Klausen Theresa Moltke Iben Toftegaard, formand i Institutionsrådet Paola Uggla Anna Busk Ebbesen, lederrepræsentant GENERALFORSAMLING 2014 Årets generalforsamling blev afholdt den 8. maj. Iben Toftegaard, Anne Busk Ebbesen og Paola Uggla blev nyvalgt. Bo Baltzersen og Nikolai Klausen blev valgt som suppleanter. I løbet af efteråret indtrådte suppleanterne dog i bestyrelsen, da Christina Gregart og Jan Winge på grund af arbejdspres så sig nødsaget til at trække sig. BØRN & VENNER Gentofte Børnevenner har siden 2012 udgivet magasinet Børn & Venner, som er blevet godt modtaget i institutionerne. Den seneste udgave i oktober 2014 havde specielt fokus på vigtigheden af at have et værdigrundlag i institutionerne samt sammenlægninger i vores daginstitutioner. Endvidere var der et portræt af Gentofte Håndarbejdsværksted, som er en specialinstitution under Gentofte Børnevenner, der fungerer som arbejdsplads for 31 medarbejdere med nedsat funktionsevne. Her arbejdes med bl.a. bogbinding og vævning af højeste kvalitet, og produkterne kan købes i værkstedes butik på Teglgårdsvej 21 A i Skovshoved. GENTOFTE BØRNEVENNERS FONDE To gange om året har vores institutioner mulighed for at søge Gentofte Børnevenners fonde, som har til formål at uddele støtte til projekter, der falder inden for de enkelte fondes støtteformål. Fondene er følgende: Gertie Wandelfonden Uddannelsesfonden Jubilæumsfonden Børn- og naturfonden og Østerledfonden. Man kan læse mere om fondene på vores hjemmeside, Ved efterårsuddelingen 2014 blev der uddelt følgende: Uddannelsesfonden: Østerled: kr. til kursus for ledelsen vedr. værdigrundlag. Fuglegården: kr. til rytmikforløb for pædagoger. Gertie Wandelfonden: Adelaide Vuggestue: kr. til teatertur for børnene. Børn og Miljø: kr. til Juleteaterforestilling.

3 Børn- og naturfonden: Kirsebærgården: kr. til bondegårdstur. Børn og Miljø: kr. til udendørs musikinstrument. Fuglegården: kr. til blomsterløg, fræsning og ny jord. Ved forårsuddelingen 2015 blev der uddelt følgende: Uddannelsesfonden: Børn og Miljø: kr. til deltagelse i konference i Grønne Spirer. Fuglegården: kr. til aftenkursus i Marte Meo. Børnehaven Højgården: kr. til personaledag i forbindelse med sammenlægning med vuggestuen. Vuggestuen Højgården: kr. til personaledag i forbindelse med sammenlægning med børnehaven. Ribisgården: kr. til kursus i kommunikation og samarbejde. Børn- og naturfonden: Adelaide Børnehave: kr. til musikforløb med Anders Bøgelund. Adelaide Vuggestue: kr. til sansehave. Adelaide Vuggestue: kr. til bondegårdstur for de ældste. Børn & Miljø: kr. til krydderurte- og sansehavebede. Fuglegården: kr. til bondegårdstur for hele huset. Ribisgården: kr. til bålplads. Stolpegård/Regnbuen: til bondegårdstur. Gertie Wandelfonden: Adelaide Vuggestue: kr. til hestevognstur i Dyrehaven. Børn & Miljø: kr. til pony- eller kapertur i Dyrehaven. Ribisgården: kr. til bondegårdstur. Jubilæumsfonden: Gentofte Hospitals Vuggestue: kr. i forbindelse med 50 års jubilæum. Det glæder os utroligt meget at have mulighed for at uddele disse midler, og vi kan kun opfordre vores institutioner til at benytte denne mulighed. Ud over fondsuddelinger til vores institutioner har foreningen i år sponsoreret Gentofte Atletik med kr. til indkøb af T-shirts med GBV-logo til Gentofte-løbet den 9. maj. INSTITUTIONSRÅDET Institutionsrådets overordnede formål er at forestå kontakten mellem Gentofte Børnevenner og de daginstitutioner, der er tilknyttet foreningen, herunder at styrke dialogen mellem institutionens daglige ledelse, forældrene og bestyrelserne i de enkelte institutioner. Yderligere ønsker Institutionsrådet at udbrede kendskabet til de muligheder, det selvejende princip giver institutionerne, særligt med fokus på drift, pædagogik, osv.

4 Institutionsrådet har i foråret 2014 gentaget succesen med et motorikforløb i samarbejdede med pædagog og bevægelseskonsulent Fie Illum denne gang målrettet vuggestuebørn. 7 vuggestuer deltog i forløbet, som mundede ud i et stormøde for personale og forældrene fra de involverede institutioner med henblik på at vise, hvor nemt man kan videreføre de gode vaner i hverdagen. Institutionsrådet valgte i 2014, at fokusområdet skulle være kvalitet i daginstitutionen. Dette førte til en foredragsrække hen over vinterhalvåret, hvor lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, cand. psych. Grethe Kragh-Müller over 2 aftener havde oplæg om, hvad pædagogisk kvalitet er, og hvordan man kan vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i praksis i daginstitutionen. Der var stor interesse for dette emne ikke mindst da resultatet af Grethe Kragh-Müllers seneste forskningsrapport blev offentliggjort i februar. Den viste med al tydelighed, at små daginstitutioner er bedst. I marts 2015 havde Institutionsrådet inviteret socialpædagog og familievejleder Lola Jensen til at holde et foredrag om rolle- og ansvarsfordeling det gode barneliv hjemme og i daginstitutionen. Dette var noget af et tilløbsstykke, og vi måtte på et tidspunkt lukke for tilmeldinger. Heldigvis har Institutionsrådet besluttet at gentage successen i efteråret 2015 og derved give mulighed for dem, der blev afvist, til at høre hende. En del af Institutionsrådets arbejde er også at tilrettelægge leder-/souschef-møder. Der afholdes 4 årlige leder/souschefmøder, hvor vi mødes til en åben dialog om, hvad der rører sig i institutionerne og i foreningen. Det har stor betydning for institutionerne at have dette frirum til at kunne tale frit om de specielle udfordringer og mange muligheder, der specifikt ligger i det selvejende system. Da bæredygtig struktur har fyldt rigtig meget i institutionerne i det forløbne år, har dette emne naturligvis også været bragt op på disse møder, hvor det har været rart for både ledere og souschefer at kunne tale frit fra leveren. Institutionsrådet har igen i år søgt og fået bevilget midler fra TrygFonden til at kunne afholde 15 gratis førstehjælpskurser for personale og forældre. Personalekurserne ligger ude i institutionerne, hvor man enten selv kan afholde kursus for egen personalegruppe eller slå sig sammen med en anden institution. Forældrekurserne afholdes i konferencesalen på Smakkegårdsvej. Undervisningen varetages af brandmand Michael Brandt, som vi med stor tilfredshed har brugt til tidligere førstehjælpskurser. Institutionsrådet består af: Iben Toftegaard, formand, bestyrelsesrepræsentant Paul Wiberg-Jørgensen, bestyrelsesrepræsentant Helle Christoffersen, lederrepræsentant Søren Broberg, lederrepræsentant Nete Hejgaard, udpeget af Gentofte Børnevenner LEDELSESKONFERENCE 2015 Den årlige Ledelseskonference på Schæffergården blev i år afholdt den 21. marts for institutionernes ledere, souschefer, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Konferencen havde i år særligt fokus på kvalitet i daginstitutionen, og vi havde inviteret lektor ved Aarhus Universitet, cand.psych. Grethe Kragh-Müller til at tale om den seneste forskning inden for området. I forlængelse heraf fortalte institutionsleder i Solstrålen Helle Christoffersen om de erfaringer, Solstrålen havde gjort

5 sig i forbindelse med afprøvning af det pædagogiske værktøj KIDS. Herefter var der et oplæg vedr. inklusion i daginstitutionen ved lektor og udviklingskonsulent, cand.pæd. Annette D. Bentzen. Alt sammen var inspirerende input til institutionerne, og aftenen fortsatte med velkomstdrink i Schæffergårdens hyggelige pejsestue efterfulgt af en festlig jubilæumsmiddag med dejlige vine i anledning af Gentofte Børnevenners 70 års jubilæumsår. Under middagen var der underholdning ved Bobo Moreno, som sang sig ind i pigernes hjerter, hvilket fik mange af deltagerne til at fortsætte festen på dansegulvet i cafeen til ud på de små timer. Arrangementet var igen i år en stor succes og er blevet en tilbagevendende begivenhed, som næste gang vil finde sted i foråret 2016 på Schæffergården. Målet er, at alle vores institutioner er repræsenteret med flest mulige deltagere fra bestyrelser og daglig ledelse. DAGINSTITUTIONER I det forløbne år er der sket følgende ændringer i vores daginstitutioner: Børnehuset Dalgården og Vuggestuen Troldehøj, som er naboer, har fundet det naturligt at lægge sig sammen som ét stort børnehus med 3 afdelinger med Anette Schumacher som leder. Dette har betydet, at Troldehøjs leder Tanja Gad Jarlshøi desværre har søgt andre græsgange og har fundet et godt lederjob i nabokommunen. Lisbeth Jensen, der har været børneven i mange år, bl.a. som leder i Regnbuen og senest som leder i Bøgegården og tidligere medlem af Hovedbestyrelsen, er gået på pension og har overladt roret til souschef Salli Refstrup Pedersen. Også Børnehaven Globus har sagt farvel til deres leder Lillian Aagaard Rasmussen, som også har fundet et godt job i andet regi. Her har souschef Vibeke Klostergaard taget over. Phistergården har indgået et forpligtende samarbejde med Bregnehøj og Maglehøj med henblik på egentlig sammenlægning som Børnehuset Helleruphøj inden sommerferien. Nymose, Stolpegård og Regnbuen har ligeledes indgået et forpligtende samarbejde, hvor Nymose og Stolpegård sammenlægges til en integreret institution med nyt navn, og Regnbuen forbliver som den er. Dette sker også inden sommerferien. Flere andre af vores institutioner taler sammen, og vi vil formentlig i 2016 se flere sammenlægninger og forpligtende samarbejder. Mærkedage i institutionerne: var der indvielse af Brobækhus nye legeplads fejrede Ellegården 25 års jubilæum fejrede Gentofte Hospitals Vuggestue 50 års jubilæum. SPECIALINSTITUTIONER Gentofte Håndarbejdsværksted, er et dagtilbud for psykisk handicappede, hvor der bliver arbej-

6 det med køkken/kantine, bogbinderi, projektværksted og tekstil. De smukt producerede varer bliver hovedsageligt solgt ved den årlige julestue i værkstedet, Teglgårdsvej 21 A i Skovshoved, men også på hverdage i tidsrummet Bofællesskabet Østerled i Skovshoved er et døgntilbud for psykisk handicappede. Der arbejdes med at motivere, engagere og udvikle beboerne til at leve det gode liv, de ønsker. Endvidere sørges der for, at medarbejderne hele tiden arbejder med de nyeste socialpædagogiske metoder og redskaber for at kunne rådgive, vejlede og støtte det enkelte menneske så godt som overhovedet muligt. De pårørende bliver løbede informeret og inddrages i hverdagens udfordringer på forskellig vis. Østerleds 29 boliger er organiseret som et alment boligselskab Østerleds Boliger, hvor Gentofte Børnevenner udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder primært med drift og vedligeholdelse af bygningerne. Boliger for unge med lettere funktionsnedsættelser: Gentofte Børnevenner og Gentofte Kommune har de seneste år samarbejdet om 8 lejeboliger i bygningen Tranegårdsvej 33, 2. sal, som Gentofte Børnevenner stiller til rådighed for unge voksne med lettere funktionsnedsættelser. Initiativet er organiseret som en selvstændig afdeling tilknyttet Østerled, som bistår beboerne i deres dagligdag med rådgivning, støtte og vejledning. UDPEGEDE BESTYRELSESREPRÆSENTANTER Gentofte Børnevenner udpeger 2 bestyrelsesrepræsentanter i hver daginstitution, 3 i Østerled, 2 i Østerleds Boliger og 4 i Gentofte Håndarbejdsværksted. Disse udpegninger følger kommunalvalgsperioden, og udpegningerne sker i forbindelse med et informationsmøde her på Smakkegårdsvej, hvor repræsentanterne informeres om, hvad det indebærer at besidde denne post. Det betyder rigtig meget for foreningen at have disse ambassadører, som til enhver tid har til opgave at efterleve de selvejendes værdier i institutionerne. PSYKOLOGORDNINGEN Gentofte Børnevenner yder økonomisk støtte til en psykologordning, som således tilbydes vore institutioner til en yderst favorabel pris. Vores dygtige psykolog Helle Scheele arbejder dels med børnene, familierne, institutionsledelsen og personalet og kan kontaktes som rådgiver, uden at der sker en registrering, eller at der udarbejdes rapport. Denne ordning er et stort aktiv for foreningen, og næsten alle vore institutioner benytter denne mulighed. Helle Scheele kan kontaktes direkte på tlf BØRNEARRANGEMENTER I samarbejde med Grøn Guide Gentofte har vi igen i 2014 arrangeret et Læringsforløb for de største børnehavebørn i villahaven på Smakkegårdsvej. Temaerne var Havens dyre- og planteliv, Affald og kredsløb, Energi og klima samt Friluftsliv. Børnehavegrupper på børn har mulighed for at deltage for et symbolsk beløb. Temadagene har været og er stadig en stor succes, som også gentages hen over sommeren Traditionen tro har vi igen i år haft besøg af CIRKUS 3. Som altid er det en festlig og underholdende event. Dog havde vi i år lidt færre tilmeldinger, hvilket er en skam. Vi håber dog, at vi næste år kan få fyldt salen op, så vi kan fastholde denne gode tradition til glæde for de mange børnehaver, der betragter det som en god adspredelse i de mørke vintermåneder.

7 FAMILIEARRANGEMENTER Juletræsfesten for Gentofte Børnevenners medlemmer og deres børn samt børnene i vores institutioner er en tradition, som hvert år trækker fulde huse. Tidspunktet er altid 2. søndag i advent. I år havde vi dog ændret lidt på konceptet, og skabt mere musik og sjov suppleret med ballonmand og ansigtsmaler, der lavede de skønneste små ansigtsdekorationer, der strålede om kap med de forventningsfulde barneøjne. Fastelavnsfesten, som altid afholdes fastelavnssøndag, måtte vi desværre i år aflyse, da den faldt i skolernes vinterferie. Vi satser dog på, at den næste år kan gennemføres uden konflikt med vinterferien, da det plejer at være noget af et tilløbstykke, hvor børnene har mulighed for at fremvise deres flotte kostumer en ekstra gang. REPRÆSENTANTSKABER: GENTOFTE KOMMUNES ADVISORY BOARD Gentofte Kommunes Børneråd er nu ændret til Advisory Board med en fornyet struktur. Gentofte Børnevenner er fortsat præsenteret ved Bo Baltzersen, som også er næstformand i foreningens hovedbestyrelse. Også her har bæredygtig struktur fyldt en del, så vi er rigtig glade for at have en repræsentant dér, som kan tale vores sag. GRØN GUIDE GENTOFTE Som tidligere nævnt har Gentofte Børnevenner et godt samarbejde med Grøn Guide Gentofte, Lisbeth Boye Jensen, hvor foreningen er repræsenteret i styregruppen. Styregruppemøderne afholdes i Børnevennernes lokaler, og det er også Gentofte Børnevenner, der varetager administrationen af den grønne guide mht. regnskab og lønudbetaling. Den grønne guide er involveret i de mangeartede projekter, der ligger inden for natur og miljø og kan kontaktes på DANSK ERHVERV SELVEJE DANMARK Gentofte Børnevenner er medlem af Dansk Erhverv, som har brancheorganisationen Selveje Danmark. Selveje Danmark er med til at genskabe en tydelig politisk platform, ud fra hvilken den selvejende non-profit aktør på social-, velfærds- og sundhedsområdet kan tale deres sag. Overordnet er målet at få skabt en forståelse af, at de selvejende institutioner og tilbud har en særlig samfundsmæssig værdi, bestående af en værdibaseret tilgang til området og en geninvestering af et eventuelt overskud i området. GENTOFTE BØRNEVENNERS EJENDOMME Ejendommen på Smakkegårdsvej består ud over selve administrationen af det røde hus ud mod vejen, som siden 1. januar 2011 har været udlejet til Frivilligcenter Gentofte. I lejemålet indgår tilladelse til at kunne benytte vores konferencesal 108 dage om året, hvilket giver liv i huset. 1. sal i hovedhuset er udlejet til Dansk Kinesiologiskole ved Annemarie Goldschmidt, som har drevet skolen i mange år. Vores smukke konferencesal udlånes flittigt til vores institutioner, som vederlagsfrit kan benytte salen til faglige arrangementer. Desuden udlejes konferencesalen til eksterne faglige arrangementer.

8 MEDLEMMER Kernen i Gentofte Børnevenner er naturligvis vores institutioner, men vigtigt er det også at have en stor portion personlige medlemmer, som igennem deres medlemskab i foreningen er med til at give Gentofte Børnevenner legitimitet og styrke i vores arbejde. Det er også medlemmernes engagement og indsats, som gennem årene har udviklet foreningen, og ført til oprettelsen af de mange institutioner, som for de flestes vedkommende findes i dag. Det er derfor af stor betydning for foreningen at arbejde for en stadig tilgang af nye medlemmer. - Et stort medlemstal giver større politisk indflydelse! AFSLUTNING Til slut vil jeg gerne rette en stor personlig tak til hovedbestyrelsen og Grethe. Arbejdet her er baseret på frivillighed, og alle i hovedbestyrelsen byder ind med det, der er muligt. Men arbejdspresset i det forgange år har været helt enormt, og det vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen for at have lagt så uhyggeligt mange timer i. Det er ikke en hemmelighed, at havde denne hovedbestyrelse ikke være her nu og lagt det arbejde, der er blevet lagt, havde foreningen og institutionerne stået i en meget vanskelig situation med Fries konkurs, så tak fordi I, og du Grethe, er her og kæmper det er uvurderligt! Også en stor tak til Institutionsrådet, medlemmer og andre, som har støttet op om foreningen og dens aktiviteter i det forløbne år. Sabina Holm Larsen Foreningsformand Foreningen har for tiden 608 medlemmer.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Store institutioner trods forskningsresultater taler imod Skolereformen har fyldt meget, og det gør den desværre stadig. Fritidspædagogikken har fået trange kår mange steder i landet.

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Børnekonferencen 2013

Børnekonferencen 2013 Børnekonferencen 2013 Lisbeth Zornig Andersen Per Larsen Anne-Dorte Hestbæk Morten Ejrnæs Per Schultz Jørgensen Lene Kamm Lola Jensen Karen Hækkerup Benny Andersen Velkommen til Børnekonferencen 2013 Den

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset

Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset Til stede: Medarbejdere: Ulla Løwenstein, Helle Høgh Nilsson Forældre: Mette Hededam Hummel

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag

31. årgang nr. 8 2014 Oktober. Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag 31. årgang nr. 8 2014 Oktober Tillykke med de 32 år i Borgervænget ønskes Fritids-og ungdomsklubben Lavuk - kom og vær med til festen på fredag Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Pædagogisk Superstjerne Program

Pædagogisk Superstjerne Program Vil du være pædagogisk mindfulness pioner på din arbejdsplads - og i dit eget liv i 2013? Pædagogisk Superstjerne Program - for dig, der brænder for at gøre en forskel og ønsker et (arbejds-)liv, funderet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015

Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Aftale mellem Varde Byråd og S/I Søndermarken 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud

Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge. Dagtilbudsavisen 4. udgave. Gl. Åby Dagtilbud Område Silkeborgvej, Børn & Unge Dagtilbudsavisen 4. udgave Gl. Åby Dagtilbud NR. 4 August 2013 Introduktion Ved dagtilbudsleder Tina Haugstrup Andersen Kære alle Velkommen tilbage efter sommerferien sikke

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 25. juni 2013 - Kl. 18:00-21:00

Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag d. 25. juni 2013 - Kl. 18:00-21:00 Jjjjj Brønsparkens Fritidscenter Hegnshusene 9A 2700 Brønshøj Tlf.: 38 74 69 20 Fax: 38 74 69 24 bruk@bruk.dk P-nr : 1018092448 Danske Bank: 4180 3125024289 www.sbbu.dk CVR : 34744238 Brønshøj, d. 17.

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen

Informationspjece 2010. Byskovgård. Specialafdelingen Informationspjece 2010 Byskovgård Specialafdelingen Byskovgård Specialafdelingen Søløverne En del af en integreret institution Byskovgård er en integreret børneinstitution med en vuggestueafdeling, en

Læs mere

Historien om lille grundlovsdag Børnenes Dag

Historien om lille grundlovsdag Børnenes Dag Historien om lille grundlovsdag Børnenes Dag Børnenes grundlovsdag Børnenes Dag I 1996 besluttede en række fagforeninger og organisationer med interesse for børneområdet, at markere børns rettigheder på

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen

Med håb om en meningsfuld sammenlægning. Pæd. Leder Casper Frandsen Sammenlægning D. 30/5 var forældrerådene fra begge institutioner samlet for at høre, hvad der er af tanker og idéer ang. sammenlægningen af Skattekisten og Vingesuset. Referatet er vedhæftet. Her er en

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme

GRANBOHUS SKOVLYST. Tryg fritid for børn og unge med autisme GRANBOHUS SKOVLYST Tryg fritid for børn og unge med autisme Tryg fritid med kammerater og gode oplevelser I Skovlyst vil barnet hver gang møde de samme børn og voksne Skovlyst er et ferie- og aflastningstilbud,

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014.

Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. Nyreforeningen Kreds Fyn Bestyrelsens beretning for året 2014. 2014 har været et år for Nyreforeningen Kreds Fyn, men store udfordringer. Lone Kiilerich valgte at trække sig som formand, efter at have

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007

Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Dagplejeområde Nord årsberetning 2007 Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn Kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog, mål og aftaler, kræver det løbende opfølgning,

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Historien om lille grundlovsdag - Børnenes Dag

Historien om lille grundlovsdag - Børnenes Dag Historien om lille grundlovsdag - Børnenes Dag lille grundlovsdag - Børnenes Dag I 1996 besluttede en række fagforeninger og organisationer med interesse for børneområdet, at den 4. juni skulle være lille

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015

Sundhedstjenesten Slagelse Kommune Indstilling til årets Hygiejnepris 2015 Sundhedstjenesten i Slagelse Kommune under Hygiejneugen 2014 Sundhedstjenestens Hygiejnegruppe vil gerne indstille Slagelse Kommunes Sundhedstjeneste til Hygiejneprisen for året 2015. I nedenstående har

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Kastanjehuset Mørke. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school

INDLEDNING: Aktiviteter i Nepal Shree Laxmi school Årsberetning for Skoleliv i Nepal 2013 INDLEDNING: I 2013 steg aktivitetsniveauet i Skoleliv i Nepal (SIN) drastisk. Den øgede medlemsbase og styrkelse af bestyrelsen, som startede i 2012, satte en kædereaktion

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Generalforsamling 13. maj 2014

Generalforsamling 13. maj 2014 Generalforsamling 13. maj 2014 Lokalforeningen Ligeværd Sønderborg Deltagere fra bestyrelsen: Jørn Thrane, Lone Pedersen, Benedikte Daabeck, Gitte Beier, Leif Thomassen og Alan Mortensen Referent: Alan

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Nyhedsbrev Juli 2015 Aktivitetskalender 3. kvartal 2015 Torsdagscafé hver anden torsdag fra kl. 14.00 til 16.00 i Sorø Torsdagscafeen tilbyder mange aktiviteter. Du har

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere