ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014 2015"

Transkript

1 ÅRSBERETNING INDLEDNING Det forløbne år har for Gentofte Børnevenner igen været et år med mange nye initiativer og store udfordringer. Noget af det, der har glædet os allermest er, at nye institutioner er kommet til, og vi har i første halvår 2015 hilst velkommen til Regnbuen, Bregnehøj og Maglehøj, og mindst 2 mere er i allernærmeste fremtid på vej. Dette styrker i høj grad Gentofte Børnevenner og beviser, at trods kritiske røster fra specielt forvaltningen, står selvejet fortsat stærkt i Gentofte, og kampen for at fastholde vores værdier er stadig værd at kæmpe. Bæredygtig struktur har i det forgangne år været nøgleord, der har fyldt meget for vores institutioner. Og ordene lyder flot, når det handler om at skabe kvalitet i daginstitutionen, men når det undervejs i processen viser sig, at det overordnede mål på trods af hvad der indledningsvist blev sagt fra forvaltningens side - er besparelser, har vi svært ved at acceptere, at det igen er børnene, det går ud over. Eksempelvis viser nyeste forskning, at de små daginstitutioner er bedst, og det er også det, forældrene og personalet i vores institutioner ønsker. Ærgerligt er det så, at kommunen tvinger os til at bruge så meget energi på at finde løsningsmodeller med henblik på at skabe større enheder og effektivisere, når al forskning viser, at det er nærhed, der mangler i daginstitutionerne. Hovedbestyrelsen har haft en omfattende dialog med Gentofte kommune og forsøgt at præge processen. Vi har afholdt temaaften for institutionsbestyrelserne og leder/souschefmøder for at hjælpe vores institutioner med at være klædt på til forhandlingerne. Kommunens plan er at have et samlet situationsbillede af resultatet af sammenlægninger og forpligtende samarbejde klar til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i juni. Hos Gentofte Børnevenner følger vi spændt udviklingen. Samtidig med denne store udfordring fra kommunens side har vi kigget grundigt på samarbejdet med Frie Børnehaver & Fritidshjem. Efter længere tids frustration over ikke at få de aftalte serviceydelser, besluttede vi ved årsskiftet at opsige samarbejdet med Frie Børnehaver pr og gerne før. Dette har selvsagt betydet en øget arbejdsbyrde for vores frivillige hovedbestyrelse, som dels har kortlagt det svigtende samarbejde og dels været i forhandlinger med nye leverandører for at få en ny, detaljeret aftale på plads med henblik på at sikre, at vores institutioner fremover får den serviceydelse, som de har krav på. I mellemtiden nærmere bestemt sidste mandag den 4. maj - gik Frie Børnehaver konkurs, hvilket naturligvis fremskyndede processen, og vi er derfor utroligt glade og stolte over, at vi i dag kan præsentere vores nye samarbejdspartner SPIA v/henrik Danielsen og Annette Foltmann, som står klar til at tage over fra dags dato i vores hus og med de samme medarbejdere. Vi glæder os meget til samarbejdet med SPIA, som uden tvivl også bliver hilst meget velkommen af vores institutioner.

2 Hovedbestyrelsen består af: Sabina Holm Larsen, formand Bo Baltzersen, næstformand Nikolai Klausen Theresa Moltke Iben Toftegaard, formand i Institutionsrådet Paola Uggla Anna Busk Ebbesen, lederrepræsentant GENERALFORSAMLING 2014 Årets generalforsamling blev afholdt den 8. maj. Iben Toftegaard, Anne Busk Ebbesen og Paola Uggla blev nyvalgt. Bo Baltzersen og Nikolai Klausen blev valgt som suppleanter. I løbet af efteråret indtrådte suppleanterne dog i bestyrelsen, da Christina Gregart og Jan Winge på grund af arbejdspres så sig nødsaget til at trække sig. BØRN & VENNER Gentofte Børnevenner har siden 2012 udgivet magasinet Børn & Venner, som er blevet godt modtaget i institutionerne. Den seneste udgave i oktober 2014 havde specielt fokus på vigtigheden af at have et værdigrundlag i institutionerne samt sammenlægninger i vores daginstitutioner. Endvidere var der et portræt af Gentofte Håndarbejdsværksted, som er en specialinstitution under Gentofte Børnevenner, der fungerer som arbejdsplads for 31 medarbejdere med nedsat funktionsevne. Her arbejdes med bl.a. bogbinding og vævning af højeste kvalitet, og produkterne kan købes i værkstedes butik på Teglgårdsvej 21 A i Skovshoved. GENTOFTE BØRNEVENNERS FONDE To gange om året har vores institutioner mulighed for at søge Gentofte Børnevenners fonde, som har til formål at uddele støtte til projekter, der falder inden for de enkelte fondes støtteformål. Fondene er følgende: Gertie Wandelfonden Uddannelsesfonden Jubilæumsfonden Børn- og naturfonden og Østerledfonden. Man kan læse mere om fondene på vores hjemmeside, Ved efterårsuddelingen 2014 blev der uddelt følgende: Uddannelsesfonden: Østerled: kr. til kursus for ledelsen vedr. værdigrundlag. Fuglegården: kr. til rytmikforløb for pædagoger. Gertie Wandelfonden: Adelaide Vuggestue: kr. til teatertur for børnene. Børn og Miljø: kr. til Juleteaterforestilling.

3 Børn- og naturfonden: Kirsebærgården: kr. til bondegårdstur. Børn og Miljø: kr. til udendørs musikinstrument. Fuglegården: kr. til blomsterløg, fræsning og ny jord. Ved forårsuddelingen 2015 blev der uddelt følgende: Uddannelsesfonden: Børn og Miljø: kr. til deltagelse i konference i Grønne Spirer. Fuglegården: kr. til aftenkursus i Marte Meo. Børnehaven Højgården: kr. til personaledag i forbindelse med sammenlægning med vuggestuen. Vuggestuen Højgården: kr. til personaledag i forbindelse med sammenlægning med børnehaven. Ribisgården: kr. til kursus i kommunikation og samarbejde. Børn- og naturfonden: Adelaide Børnehave: kr. til musikforløb med Anders Bøgelund. Adelaide Vuggestue: kr. til sansehave. Adelaide Vuggestue: kr. til bondegårdstur for de ældste. Børn & Miljø: kr. til krydderurte- og sansehavebede. Fuglegården: kr. til bondegårdstur for hele huset. Ribisgården: kr. til bålplads. Stolpegård/Regnbuen: til bondegårdstur. Gertie Wandelfonden: Adelaide Vuggestue: kr. til hestevognstur i Dyrehaven. Børn & Miljø: kr. til pony- eller kapertur i Dyrehaven. Ribisgården: kr. til bondegårdstur. Jubilæumsfonden: Gentofte Hospitals Vuggestue: kr. i forbindelse med 50 års jubilæum. Det glæder os utroligt meget at have mulighed for at uddele disse midler, og vi kan kun opfordre vores institutioner til at benytte denne mulighed. Ud over fondsuddelinger til vores institutioner har foreningen i år sponsoreret Gentofte Atletik med kr. til indkøb af T-shirts med GBV-logo til Gentofte-løbet den 9. maj. INSTITUTIONSRÅDET Institutionsrådets overordnede formål er at forestå kontakten mellem Gentofte Børnevenner og de daginstitutioner, der er tilknyttet foreningen, herunder at styrke dialogen mellem institutionens daglige ledelse, forældrene og bestyrelserne i de enkelte institutioner. Yderligere ønsker Institutionsrådet at udbrede kendskabet til de muligheder, det selvejende princip giver institutionerne, særligt med fokus på drift, pædagogik, osv.

4 Institutionsrådet har i foråret 2014 gentaget succesen med et motorikforløb i samarbejdede med pædagog og bevægelseskonsulent Fie Illum denne gang målrettet vuggestuebørn. 7 vuggestuer deltog i forløbet, som mundede ud i et stormøde for personale og forældrene fra de involverede institutioner med henblik på at vise, hvor nemt man kan videreføre de gode vaner i hverdagen. Institutionsrådet valgte i 2014, at fokusområdet skulle være kvalitet i daginstitutionen. Dette førte til en foredragsrække hen over vinterhalvåret, hvor lektor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, cand. psych. Grethe Kragh-Müller over 2 aftener havde oplæg om, hvad pædagogisk kvalitet er, og hvordan man kan vurdere og udvikle den pædagogiske kvalitet i praksis i daginstitutionen. Der var stor interesse for dette emne ikke mindst da resultatet af Grethe Kragh-Müllers seneste forskningsrapport blev offentliggjort i februar. Den viste med al tydelighed, at små daginstitutioner er bedst. I marts 2015 havde Institutionsrådet inviteret socialpædagog og familievejleder Lola Jensen til at holde et foredrag om rolle- og ansvarsfordeling det gode barneliv hjemme og i daginstitutionen. Dette var noget af et tilløbsstykke, og vi måtte på et tidspunkt lukke for tilmeldinger. Heldigvis har Institutionsrådet besluttet at gentage successen i efteråret 2015 og derved give mulighed for dem, der blev afvist, til at høre hende. En del af Institutionsrådets arbejde er også at tilrettelægge leder-/souschef-møder. Der afholdes 4 årlige leder/souschefmøder, hvor vi mødes til en åben dialog om, hvad der rører sig i institutionerne og i foreningen. Det har stor betydning for institutionerne at have dette frirum til at kunne tale frit om de specielle udfordringer og mange muligheder, der specifikt ligger i det selvejende system. Da bæredygtig struktur har fyldt rigtig meget i institutionerne i det forløbne år, har dette emne naturligvis også været bragt op på disse møder, hvor det har været rart for både ledere og souschefer at kunne tale frit fra leveren. Institutionsrådet har igen i år søgt og fået bevilget midler fra TrygFonden til at kunne afholde 15 gratis førstehjælpskurser for personale og forældre. Personalekurserne ligger ude i institutionerne, hvor man enten selv kan afholde kursus for egen personalegruppe eller slå sig sammen med en anden institution. Forældrekurserne afholdes i konferencesalen på Smakkegårdsvej. Undervisningen varetages af brandmand Michael Brandt, som vi med stor tilfredshed har brugt til tidligere førstehjælpskurser. Institutionsrådet består af: Iben Toftegaard, formand, bestyrelsesrepræsentant Paul Wiberg-Jørgensen, bestyrelsesrepræsentant Helle Christoffersen, lederrepræsentant Søren Broberg, lederrepræsentant Nete Hejgaard, udpeget af Gentofte Børnevenner LEDELSESKONFERENCE 2015 Den årlige Ledelseskonference på Schæffergården blev i år afholdt den 21. marts for institutionernes ledere, souschefer, bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Konferencen havde i år særligt fokus på kvalitet i daginstitutionen, og vi havde inviteret lektor ved Aarhus Universitet, cand.psych. Grethe Kragh-Müller til at tale om den seneste forskning inden for området. I forlængelse heraf fortalte institutionsleder i Solstrålen Helle Christoffersen om de erfaringer, Solstrålen havde gjort

5 sig i forbindelse med afprøvning af det pædagogiske værktøj KIDS. Herefter var der et oplæg vedr. inklusion i daginstitutionen ved lektor og udviklingskonsulent, cand.pæd. Annette D. Bentzen. Alt sammen var inspirerende input til institutionerne, og aftenen fortsatte med velkomstdrink i Schæffergårdens hyggelige pejsestue efterfulgt af en festlig jubilæumsmiddag med dejlige vine i anledning af Gentofte Børnevenners 70 års jubilæumsår. Under middagen var der underholdning ved Bobo Moreno, som sang sig ind i pigernes hjerter, hvilket fik mange af deltagerne til at fortsætte festen på dansegulvet i cafeen til ud på de små timer. Arrangementet var igen i år en stor succes og er blevet en tilbagevendende begivenhed, som næste gang vil finde sted i foråret 2016 på Schæffergården. Målet er, at alle vores institutioner er repræsenteret med flest mulige deltagere fra bestyrelser og daglig ledelse. DAGINSTITUTIONER I det forløbne år er der sket følgende ændringer i vores daginstitutioner: Børnehuset Dalgården og Vuggestuen Troldehøj, som er naboer, har fundet det naturligt at lægge sig sammen som ét stort børnehus med 3 afdelinger med Anette Schumacher som leder. Dette har betydet, at Troldehøjs leder Tanja Gad Jarlshøi desværre har søgt andre græsgange og har fundet et godt lederjob i nabokommunen. Lisbeth Jensen, der har været børneven i mange år, bl.a. som leder i Regnbuen og senest som leder i Bøgegården og tidligere medlem af Hovedbestyrelsen, er gået på pension og har overladt roret til souschef Salli Refstrup Pedersen. Også Børnehaven Globus har sagt farvel til deres leder Lillian Aagaard Rasmussen, som også har fundet et godt job i andet regi. Her har souschef Vibeke Klostergaard taget over. Phistergården har indgået et forpligtende samarbejde med Bregnehøj og Maglehøj med henblik på egentlig sammenlægning som Børnehuset Helleruphøj inden sommerferien. Nymose, Stolpegård og Regnbuen har ligeledes indgået et forpligtende samarbejde, hvor Nymose og Stolpegård sammenlægges til en integreret institution med nyt navn, og Regnbuen forbliver som den er. Dette sker også inden sommerferien. Flere andre af vores institutioner taler sammen, og vi vil formentlig i 2016 se flere sammenlægninger og forpligtende samarbejder. Mærkedage i institutionerne: var der indvielse af Brobækhus nye legeplads fejrede Ellegården 25 års jubilæum fejrede Gentofte Hospitals Vuggestue 50 års jubilæum. SPECIALINSTITUTIONER Gentofte Håndarbejdsværksted, er et dagtilbud for psykisk handicappede, hvor der bliver arbej-

6 det med køkken/kantine, bogbinderi, projektværksted og tekstil. De smukt producerede varer bliver hovedsageligt solgt ved den årlige julestue i værkstedet, Teglgårdsvej 21 A i Skovshoved, men også på hverdage i tidsrummet Bofællesskabet Østerled i Skovshoved er et døgntilbud for psykisk handicappede. Der arbejdes med at motivere, engagere og udvikle beboerne til at leve det gode liv, de ønsker. Endvidere sørges der for, at medarbejderne hele tiden arbejder med de nyeste socialpædagogiske metoder og redskaber for at kunne rådgive, vejlede og støtte det enkelte menneske så godt som overhovedet muligt. De pårørende bliver løbede informeret og inddrages i hverdagens udfordringer på forskellig vis. Østerleds 29 boliger er organiseret som et alment boligselskab Østerleds Boliger, hvor Gentofte Børnevenner udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen arbejder primært med drift og vedligeholdelse af bygningerne. Boliger for unge med lettere funktionsnedsættelser: Gentofte Børnevenner og Gentofte Kommune har de seneste år samarbejdet om 8 lejeboliger i bygningen Tranegårdsvej 33, 2. sal, som Gentofte Børnevenner stiller til rådighed for unge voksne med lettere funktionsnedsættelser. Initiativet er organiseret som en selvstændig afdeling tilknyttet Østerled, som bistår beboerne i deres dagligdag med rådgivning, støtte og vejledning. UDPEGEDE BESTYRELSESREPRÆSENTANTER Gentofte Børnevenner udpeger 2 bestyrelsesrepræsentanter i hver daginstitution, 3 i Østerled, 2 i Østerleds Boliger og 4 i Gentofte Håndarbejdsværksted. Disse udpegninger følger kommunalvalgsperioden, og udpegningerne sker i forbindelse med et informationsmøde her på Smakkegårdsvej, hvor repræsentanterne informeres om, hvad det indebærer at besidde denne post. Det betyder rigtig meget for foreningen at have disse ambassadører, som til enhver tid har til opgave at efterleve de selvejendes værdier i institutionerne. PSYKOLOGORDNINGEN Gentofte Børnevenner yder økonomisk støtte til en psykologordning, som således tilbydes vore institutioner til en yderst favorabel pris. Vores dygtige psykolog Helle Scheele arbejder dels med børnene, familierne, institutionsledelsen og personalet og kan kontaktes som rådgiver, uden at der sker en registrering, eller at der udarbejdes rapport. Denne ordning er et stort aktiv for foreningen, og næsten alle vore institutioner benytter denne mulighed. Helle Scheele kan kontaktes direkte på tlf BØRNEARRANGEMENTER I samarbejde med Grøn Guide Gentofte har vi igen i 2014 arrangeret et Læringsforløb for de største børnehavebørn i villahaven på Smakkegårdsvej. Temaerne var Havens dyre- og planteliv, Affald og kredsløb, Energi og klima samt Friluftsliv. Børnehavegrupper på børn har mulighed for at deltage for et symbolsk beløb. Temadagene har været og er stadig en stor succes, som også gentages hen over sommeren Traditionen tro har vi igen i år haft besøg af CIRKUS 3. Som altid er det en festlig og underholdende event. Dog havde vi i år lidt færre tilmeldinger, hvilket er en skam. Vi håber dog, at vi næste år kan få fyldt salen op, så vi kan fastholde denne gode tradition til glæde for de mange børnehaver, der betragter det som en god adspredelse i de mørke vintermåneder.

7 FAMILIEARRANGEMENTER Juletræsfesten for Gentofte Børnevenners medlemmer og deres børn samt børnene i vores institutioner er en tradition, som hvert år trækker fulde huse. Tidspunktet er altid 2. søndag i advent. I år havde vi dog ændret lidt på konceptet, og skabt mere musik og sjov suppleret med ballonmand og ansigtsmaler, der lavede de skønneste små ansigtsdekorationer, der strålede om kap med de forventningsfulde barneøjne. Fastelavnsfesten, som altid afholdes fastelavnssøndag, måtte vi desværre i år aflyse, da den faldt i skolernes vinterferie. Vi satser dog på, at den næste år kan gennemføres uden konflikt med vinterferien, da det plejer at være noget af et tilløbstykke, hvor børnene har mulighed for at fremvise deres flotte kostumer en ekstra gang. REPRÆSENTANTSKABER: GENTOFTE KOMMUNES ADVISORY BOARD Gentofte Kommunes Børneråd er nu ændret til Advisory Board med en fornyet struktur. Gentofte Børnevenner er fortsat præsenteret ved Bo Baltzersen, som også er næstformand i foreningens hovedbestyrelse. Også her har bæredygtig struktur fyldt en del, så vi er rigtig glade for at have en repræsentant dér, som kan tale vores sag. GRØN GUIDE GENTOFTE Som tidligere nævnt har Gentofte Børnevenner et godt samarbejde med Grøn Guide Gentofte, Lisbeth Boye Jensen, hvor foreningen er repræsenteret i styregruppen. Styregruppemøderne afholdes i Børnevennernes lokaler, og det er også Gentofte Børnevenner, der varetager administrationen af den grønne guide mht. regnskab og lønudbetaling. Den grønne guide er involveret i de mangeartede projekter, der ligger inden for natur og miljø og kan kontaktes på DANSK ERHVERV SELVEJE DANMARK Gentofte Børnevenner er medlem af Dansk Erhverv, som har brancheorganisationen Selveje Danmark. Selveje Danmark er med til at genskabe en tydelig politisk platform, ud fra hvilken den selvejende non-profit aktør på social-, velfærds- og sundhedsområdet kan tale deres sag. Overordnet er målet at få skabt en forståelse af, at de selvejende institutioner og tilbud har en særlig samfundsmæssig værdi, bestående af en værdibaseret tilgang til området og en geninvestering af et eventuelt overskud i området. GENTOFTE BØRNEVENNERS EJENDOMME Ejendommen på Smakkegårdsvej består ud over selve administrationen af det røde hus ud mod vejen, som siden 1. januar 2011 har været udlejet til Frivilligcenter Gentofte. I lejemålet indgår tilladelse til at kunne benytte vores konferencesal 108 dage om året, hvilket giver liv i huset. 1. sal i hovedhuset er udlejet til Dansk Kinesiologiskole ved Annemarie Goldschmidt, som har drevet skolen i mange år. Vores smukke konferencesal udlånes flittigt til vores institutioner, som vederlagsfrit kan benytte salen til faglige arrangementer. Desuden udlejes konferencesalen til eksterne faglige arrangementer.

8 MEDLEMMER Kernen i Gentofte Børnevenner er naturligvis vores institutioner, men vigtigt er det også at have en stor portion personlige medlemmer, som igennem deres medlemskab i foreningen er med til at give Gentofte Børnevenner legitimitet og styrke i vores arbejde. Det er også medlemmernes engagement og indsats, som gennem årene har udviklet foreningen, og ført til oprettelsen af de mange institutioner, som for de flestes vedkommende findes i dag. Det er derfor af stor betydning for foreningen at arbejde for en stadig tilgang af nye medlemmer. - Et stort medlemstal giver større politisk indflydelse! AFSLUTNING Til slut vil jeg gerne rette en stor personlig tak til hovedbestyrelsen og Grethe. Arbejdet her er baseret på frivillighed, og alle i hovedbestyrelsen byder ind med det, der er muligt. Men arbejdspresset i det forgange år har været helt enormt, og det vil jeg gerne takke hovedbestyrelsen for at have lagt så uhyggeligt mange timer i. Det er ikke en hemmelighed, at havde denne hovedbestyrelse ikke være her nu og lagt det arbejde, der er blevet lagt, havde foreningen og institutionerne stået i en meget vanskelig situation med Fries konkurs, så tak fordi I, og du Grethe, er her og kæmper det er uvurderligt! Også en stor tak til Institutionsrådet, medlemmer og andre, som har støttet op om foreningen og dens aktiviteter i det forløbne år. Sabina Holm Larsen Foreningsformand Foreningen har for tiden 608 medlemmer.

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur.

Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Evaluerings rapport af Askelundens ressource person og nuværende struktur. Forord: Denne rapport, eller lille historie, som det måske nok er blevet til, er en fortælling om Askelundens forandringsproces,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk

Café Paraplyen. Årsrapport April 2012 Marts 2013. www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk Café Paraplyen Årsrapport April 2012 Marts 2013 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En selvejende

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

Jysk børneforsorg Fredehjem

Jysk børneforsorg Fredehjem Jysk børneforsorg Fredehjem Lege i livstræets krone Årsskrift 2009 Jysk børneforsorg/fredehjem Indhold Årsskrift 2009 Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem Redaktion Bent Ulrikkeholm (ansv. redaktør)

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12

Kvalitet: Tema om tidlig og forebyggende indsats. nr. 16 september 2014. Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 nr. 16 september 2014 BU nyt Festugen: Lær for Livet : Sjovt og anderledes side 12 hmu: Effektiviseringerne kan mærkes side 14 Digitalisering: Fælles strategi for Børn og Unge side 15 FU: Otte områder

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere