Bekæmp med al din vid og flid den tåge tåber spreder, for visseligen ting ta r tid, men ævl ta r evigheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekæmp med al din vid og flid den tåge tåber spreder, for visseligen ting ta r tid, men ævl ta r evigheder."

Transkript

1 NOVEMBER 2008 NR. 11

2 Bekæmp med al din vid og flid den tåge tåber spreder, for visseligen ting ta r tid, men ævl ta r evigheder. Piet Hein THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF THORØHUSE BYLAUG Ansvarshavende Redaktør: Hanne Yderstræde Thorøhusevej 40 Tlf / Reporter/ Teknisk konsulent: Tony Christensen Bådstræde 3 Tlf

3 Fredag d. 14. november: Lørdag d. 22. november: Ålegilde Lang Limken (DK) og Jenna Reid Band (Sco) Søndag d. 30 november: julestue kl Mandag d. 29 december: Onsdag d. 31. december: juletræ kl for de ældre og kl. 19 for børn Nytårsaften i Huset. BILLETTER TIL ÅLEGILDET D : Der bliver medlemssalg hos Johnny og Dorthe søndag d fra kl Hvert medlem kan invitere en med. Altså salg af 2 billetter pr. medlem. Fra mandag d bliver resten af billetterne frigivet til salg for ikke-medlemmer (hvis der er nogen i overskud) SKULLE DER VÆRE ENKELTE THORØHUSERE SOM ENDNU IKKE ER MEDLEM AF FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET, KAN MAN HENVENDE SIG TIL JOHNNI JENSEN (KASSER I FORSAMLINGSHUSET) OG LILLIAN NIELSEN (KASSER I BYLAUGET) SE TELEFONNUMRE PÅ BAGSIDEN AF AVISEN.

4 I skrivende stund, sidder instruktøren i Thorøhuse og planlægger prøver, indhold, musik osv. osv. Der er på nuværende tidspunkt givet tilsagn om medvirken fra stort set alle på holdet. Datoen bliver d. 6 marts 2009, som sædvanligt i vort forsamlingshus. Reserver allerede nu i kalenderen. Vi lukker 100 personer ind. Der er endnu ikke taget beslutning om en evt. ekstraforestilling, men det kan der læses mere om i næste Thorøhuse Post d Stoor teaterhilsen Instruktøren Tony Nytårsaften i forsamlingshuset Bestyrelsen i Thorøhuse Forsamlingshus har vejret stemningen i fiskerlejet og fundet ud af, at der igen i år er stemning for en fælles Nytårsaften i forsamlingshuset. Blot denne reminder, sådan at de, der ikke har nogen planer for aftenen, har mulighed at fejre den i forsamlingshuset. Der vil komme yderligere information om tilmelding osv. ved opslag på pælene. Jeppe

5 Med en flok på ca. 40 thorøhusere og et par enkelte saltoftere, drog snapselauget til Tyskland. Vi fik vist alle indkøbt en del af de våde varer, og havde en hyggelig tur. Tak til Lene for køreturen. Bare rolig,.. Oldermanden har planlagt en ny tur til det tyske inden jul.. Lene Kastrup kører igen søndag d. 7 december Vi kører fra Thorøhuse kl og der serveres kaffe og rundstykker på turen derned, samt en smagsprøve fra snapselauget. Vi handler og spiser frokost i Tyskland på Seggelund cafeteria, og for de der hellere vil ha en madpakke med, har Lene tilladt, at den må nydes i bussen. Prisen for køretur, kaffe og rundstykker er 90,- pr. person. Forventet hjemkomst kl. 17 i Thorøhuse. Tilmelding til Oldermanden på tlf eller hos skriveren på tlf

6 Hans Christian Christoffersen 2007 Har forfattet et hæfte med historier og fortællinger fra sin fars, Gunnar Christoffersen. liv, bl.a. i Thorøhuse. I dette nummer bringer vi endnu et uddrag fra hæftet, som kan læses i sin helhed ved henvendelse til redaktøren. EN LILLE HISTORIE AF EN FORHENVÆRENDE THORØHUSER... Efter at have læst bogen om Thorøhuse, med meget interesse og efter at jeg i en del år havde godt kendskab til området, idet jeg har boet der, syntes jeg at der mangler noget mere om beboerne. Thorøhuserne var ikke sådan uden videre at komme i kontakt med, man skulle kendes først, inden man kunne tillade sig at have en mening. I bogen er nævnt børsen ved Petroleumshuset ved siden af Barkegryden, ja det var den første Børs. I min tid mødtes vi hver eftermiddag, eller først på aftenen, alt efter årstiden, nede ved Forsamlingshuset. Det var Børsen, hvor ca mand mødtes, og diskuterede alt, hvad politikkerne ikke kunne finde ud af, kunne vi ordne i en håndvending, altså alt hvad der havde almen interesse i vores lille samfund, og her var det for det meste den sunde fornuft der rådede, hellere gå med et par gamle lappede bukser, end et par der ikke var betalt. Pengene var små dengang ca. midt i 1930-erne. Kommunen satte et stykke arbejde i gang nede ved Nyhusene, vejen var så lav neden for bakken, at ved lidt højvande stod vejen under vand, den blev derfor hævet ca.1 meter, og der blev støbt en cementmur ud mod vandet. Det var i sommeren 1937, vi fik den fyrstelige løn af 90 øre i timen. Kort efter blev overenskomsten med kommunen opsagt, og ved genforhandlingen blev det aftalt, at kommunen for eftertiden skulle følge de alm. stigninger i lønnen på det alm. Arbejdsmarkede, der på den tid var 1.05 kr pr time.

7 Det holdt hårdt, men det gik. En anden ting var også på de tider, at var man ledig og stemplede på fagforeningen, og havde opbrugt sine stempeldage, 90 dage pr år, og derfor evt. var henvist til socialhjælp, var hjælpen 6.00 kr pr dag pr voksen kr pr barn, altså mand+kone+barn = kr pr uge, og man måtte ikke nægte at tage et stykke anvist arbejde, som overnævnte vejarbejde. Ingen arbejde, ingen penge. Huslejen var kr pr måned, dertil sygekassen, fagforening og skat m.m. Engang imellem et par dages arbejde hos en bondemand til 5.00 kr pr dag + kost. Så man skulle nok finde ud af at lave sig en skilling. Nogle kørte rundt og solgte fisk, fersk såvel som røget, de der ikke kunne finde ud af det blev af kommunen sat til at slå skærver,. En fandt ud af at fiske sten til dette brug. Hellere fiske og sælge stenene til kommunen, end slå skærver. Fiske dem kunne man når vejret var derefter, og i de dage kunne man stemple ved fagforeningen, men først sælge stenene når man var i arbejde et eller andet sted, så overtrådte man ikke reglerne. Den kommunale vejmand skulle så komme og kontrollere hvor mange kubikmeter man havde, og derefter kunne man hente pengene ved kommunen, det kunne godt gå, det var jo en ekstra skilling. Engang da jeg skulle have målt op sammen med vejmanden, en dag med fint sommervejr, en af de der dage der er så få af, hvor man tydeligt kan høre stemmer klart på flere kilometers afstand, var en hel masse skolebørn ved stranden nede ved Nyhusene, og nogle var ude at bade, altså en herlig dag man kunne nyde. Pludselig, med ca. 100 meters afstand, kom der to meget kraftige damer i badetøj ned til stranden. De ville selvfølgelig også ud at bade, da lyder der en meget kraftig drengestemme ude fra vandet " Du Christian, kan du lige sætte mine træsko højere op på land, for nu gi`r det dæleme høj-vande". Det varede lidt inden vi kunne måle flere sten. Ellers gik alle og ventede på, at Sukkerfabrikken i Assens skulle sætte i gang ca. oktober til ca. jul, hvor man da især i den tid kunne tjene nogle penge, så evt. klatgæld kunne komme ud af verden. Når man så havde sørget for at samle kartofler hos bondemand Madsen, man fik hver femte række, for at samle hans op, og når vi så også havde et par store stenkrukker, en med saltet sild, og en med saltet torsk, og i løbet af sommeren opfedet en gris, der blev slagtet før jul, så kunne man roligt se vinteren i møde i de enkelte familier. Andre grøntsager havde vi selv i vore haver.

8 Vinteren gik så ellers med daglige ting. Var der meget sne, hvad der nogle gange var, måtte alle mand af huse for at skovle sne. Der var en snefoged der skulle sørge for det, og hvert hus skulle stille med en mand, og det fik man intet for. Så var der ellers om aftenen, vinteren igennem, forskellige ting der blev afholdt i Forsamlingshuset. Gymnastik og folkedans er allerede nævnt, men om vinteren havde vi jo også det årlige store torskegilde, hvor faktisk alle var med, Kvinderne kogte torsk, og mændene hjalp til. Det var højdepunktet, når vi alle var bænket omkring bordene, og bare spiste væk af al den dejlige fisk. Skylles ned skulle det jo også, og stemningen var altid høj. Taler af forskellig art blev hørt. Især engang Bager Jensen`s svigerfar rejste sig, og selvfølgelig roste initiativet til festen m.m. og sluttede med at sige, I ved jo alle, at Laurits`s melsække er meget efterspurgt, der kan jo også laves mange gode ting af dem. Min kone har syet sig en dejlig særk af sådan et par sække. Bag på står der Munke Mølle, og foran står der Prima Vare, men det er jo også den side jeg nyder. Det blev til megen morskab blandt vi andre, og sådan en aften blev sammenholdet endnu bedre, ja der var mange pudsige situationer i vort lille samfund, hvor alle kendte hinanden mere eller mindre. Dem der levede af fiskeriet, og det var jo de fleste der havde hver deres speciale. Nogle med snurrevod, eller skovlvod, alt efter årstiden, og nogle der udelukkende fiskede efter ål, det var før tangen forsvandt ca. i midten af 30-erne. Det var ret godt fiskeri, ellers med kroge, ude på sandbunden efter fladfisk og torsk, og nogle enkelte havde udelukkende bundgarn, og de havde fortrinsret til Drejet som tørre og reparationsplads, og de enkelte huse på Hagen til opbevaring for deres grej og ophalerbedding med spil til at trække de lidt større både op til eftersyn, reparation m.m. Skulle en af de større både op, var der altid brug for nogle ekstra hænder. Så gik byhornet, og dem der kunne gav møde, en hjælpende hånd var der altid.

9 En anden dag var det måske en selv der havde brug derfor. Så var der selvfølgelig også åleopkøbere der sejlede rundt syd for Fyn og op igennem Lillebælt. Hver fisker havde faktisk sin opkøber at handle med, bl.a. var der en vi ikke kunne undgå at lægge mærke til, det var Banke, vist nok fra Dyreborg, Når han kom med sin kvase, med en gammel Houmøller 4 takt maskine i. Der sad Banke altid ude bag på lønningen, så han lige kunne se forbi styrehuset, og styrede med det ene ben, med sin halvlange pibe i munden. Den ældre maskine slog et ordentlig PUF, og samtidig tog Banke et sug af piben, maskinen sagde rasle-rasle-rasle. Båden sejlede ca 1/2 sømil, så gentog hele processen sig igen. Engang Banke kom til Thorøhuse for at handle, og lå på siden af en af fiskerne, det var Sofus Christoffersen, kom fiskerikontrollen. De lagde til ved den modsatte side, og efter de almindelige høfligheds fraser der altid er i sådan en situation, spørger kontrolløren så skipper Banke, om han lige må se hans Bismervægt. Det måtte han da, men hvorfor, ville Banke gerne vide. Jo, siger kontrolløren, der er blevet klaget over at den vejer for lidt, så fiskerne føler sig snydt af dig. Hvad er det dog du siger, råber Banke op, hvis det er sådan noget ulovligt noget jeg har ombord, skal det ikke være her. Han drejer sig rask omkring, snupper sin gamle bismervægt på maskinruffet, og smider den udenbords. Derefter går han ind i styrehuset og henter en helt ny bismervægt, han havde hængende der. Her kan I se folkens, ingen snyd hos mig. Så fik Sofus sine ål vejet rigtigt ind, for han havde set Banke komme helt oppe ved Helnæs Fyr, så han havde selv vejet sine på forhånd, alt i orden til den efterfølgende snaps Banke altid gav efter en god handel. Hans Christian Christoffersen

10 Jeg blev spurgt om jeg kunne tænke mig at skive et indlæg til Thorøhuse Posten om, hvorfor vi er flyttet netop til dette skønne sted. Ja, tænkte jeg det bliver en udfordring, for det er faktisk helt tilfældigt, at det netop blev i denne lille by vi skulle bosætte os i. Vi er en familie på 4 personer der har boet i Kolding i mange år. Det har været dejligt for vi var så heldige at bo et meget smukt sted, godt for børnene og med gode venner. Men Fyn har altid trukket, og specielt her de senere år, da vi har færdes meget på Helnæs i sommerhus året rundt, også for at fejre Jul og Nytår, og så er jeg født og opvokset på Fyn, hvor jeg har min familie. Jeg skulle lige have overtalt resten af familien til at flytte, for det er en stor beslutning, når man har børn i skolealderen. Assens kendte vi, og følte os godt tilpas i, nok af kulturelle tilbud, gode handlemuligheder, og altid smilende ekspedienter i forretningerne. Derfor blev det i dette område vi ville flytte til, det var også vigtigt for os at børnene kendte området. For at sætte skub i sagen, satte vi vores hus til salg. Det var da en start tænkte jeg, men at der så kun skulle gå 3 uger var ikke helt meningen, og at køberne så ville overtage det med 14 dages varsel var en udfordring. Vi pakkede i kasser og fik det hele opbevaret i en opvarmet lagerhal, og flyttede så i sommerhus på Helnæs. Vi var heldige at det var i maj og sommeren nærmede sig, så hvad kunne lige gå galt. Et hus i Assens kunne vel ikke være svært at finde inden det blev vinter, men vi var enige om, at et gammelt hus skulle det bestemt ikke være, for vi har gjort et hus i stand, og det tager tid når man nu gerne vil have det gjort ordentlig og i harmoni med området og naturen.. Vi så på mange huse men fandt intet. Lige indtil vi ad omveje hørte, at der måske var et hus til salg i Thorøhuse. Vi fik også at vide at der skulle gøres noget ved huset, og måske var det for lille. Vi kørte så turen en dag, for det kunne jo aldrig skade at se et hus mere eller mindre, men det blev så det hus vil skulle have. Vi faldt fuldt og holdent for huset og den skønne beliggenhed, nærmest uberørt og ikke ødelagt af turisme, hyggeligt og med en lille havn. Jeg kontaktede ejerne, og der gik lige et par uger inden vi fik en afklaring, for det var ikke til salg officielt.

11 Det har været en hård tid med ophold i sommerhus i næsten 14 måneder, men glæden var stor da vi kunne flytte ind her i juli måned, selv om vi mangler en del, både ude og inde, men vi trængte til at komme tættere på Assens da børnene går på Assensskolen. Området er helt fantastisk og en fryd for øjet hver dag man står op og kommer hjem fra en travl arbejdsdag. Vi har fået en fin modtagelse af vores naboer, folk er meget flinke til at hilse og tage sig tid til en snak. Vi vil gerne tage del i livet her i Thorøhuse og give en hånd med, men det har vi først haft overskud til nu. Med venlig hilsen Thomas på 13 år, Jeppe på 11 år og Hanne & Peter Herzog, Fælleden 7 Næste folkemusikkoncert. Thorøhuse Forsamlingshus har folkemusikkoncert på plakaten igen lørdag d. 22. november. Vi slutter sæsonen med en dobbeltkoncert med såvel national som international optræden. Fra Shetlandsøerne, Skotland får vi besøg af violinspilleren og sangerinden Jenna Reid med support. Det vides i skrivende stund ikke hvor stor en besætning, hun møder med. Det er anden gang Jenna Reid optræder i Thorøhuse Forsamlingshus, idet hun også besøgte os sammen med pigebandet Dochas for et par år siden. Jenna Reid har på det seneste haft stor succes i Skotland og har efterhånden også en del cd er på samvittigheden. Fra Danmark får vi besøg af et legendarisk navn inden for genren. Lang Linken har præget dansk folkemusik i omkring 40 år, og det er med stor glæde, vi også har fået lejlighed til at præsentere dem i forsamlingshuset. De optræder ved aftenens koncert som trio. De er ikke bare danske, men endda helt lokale, idet Carl Erik Lundgaard og Poul Lendal er flyttet til Assens. Den sidste brik i trioen hedder Keld Nørgaard. Førstnævnte er tilknyttet Carl Nielsen Akademiet i Odense som underviser og har i indeværende år fået særdeles flotte anmeldelser for cd en Yderland. Billetterne vil for denne aften koste 150 kr. og som sædvanlig være i forsalg hos Expert i Assens. Vore folkemusikkoncerter støttes af Statens Kunstråd og Assens Kommune.

12 at han fra næste år stopper med salg af kartofler, for i stedet at sælge VIAGRA. Det er netop sagt i radioen, at der sælges 7 viagra-tabletter i sekundet, og den skarpe Oldermand har regnet ud, at det kan blive til tabletter i timen, som han nok kan tjene 1 kr. på pr. pille. DERFOR KÆRE KUNDER, ER DET NOK SIDSTE ÅR MED KARTOFFELSALG FRA OLDERMANDEN... Med i overvejelserne er også, om det mon kan svare sig at investere i lagerbygning i den gamle sukkerfabrik. Det forlyder ikke om der stadig bydes på øl og en lille thorø snaps ved køb af viagra pillen, som vi jo kender det fra kartoffelsalget. Indtil viagra-salget starter, kan der stadig købes kartofler og løg hos Oldermanden på Lundshøj...

13 Så stor fortjeneste til de 4 brobyggere, Egon, Preben, Niels samt idémanden Jørgen Overgård hvor er det bekræftende, i en tid med Finans krise, skuddrama og dårlig trafik kultur, at nogle ildsjæle kan afse tid og energi, til bevarelse af et stykke lokal kultur Vi på redaktionen kipper med flaget. Udsendte reporter Tony Renovering Som vel en del Thorøhusere har erfaret, har den gamle Høkerbro på Drejet, fået en pæn ansigtsløftning. Under Jørgen Overgårds kyndige vejledning, mødtes en flok raske brobyggere en lys forårsdag i 2008, for at tage den gamle bro i øjesyn. Man blev enig om at tage fat på en omfattende renovering, primus motor Overgård fik lagt en arbejdsplan, og straks efter gik man i gang med at istandsætte den gamle nostalgiske Høkerbro, opkaldt efter afdøde Thorøhuser Kaj Høker. Vor udsendte reporter mindes en sommerdag i 1990, hvor han var sejlet fra Middelfart i sin store motorsejler, et træskib fra omkring 1900, i øvrigt den navnkundige forfatter og grønlandsfarer Peter Freuctens gamle båd, opkaldt efter sin norske kæreste Teje Viken. Vel ankommet til Thorøvig, lagde han frejdigt til ved Høkerbroen. 15 min. senere tonede en stor bred mand med en hund frem. Han så med et anerkende blik på den store træbåd, hvorefter han venligt, men bestemt, udbad sig en vis erkendtlighed for at benytte hans bro! Med et lunt glemt i øjnene, sagde han henkaste, at sprut eller cigaretter var velkomne. Efter en hastig indkøbstur til Assens, kunne aftalen besegles, med et karton cigaretter samt en flaske kirsebærvin Det hører med til historien, at Teje Viken lå 5 uger ved Høkerbroen, og vor udsendte reporter, måtte foretage en tur til Flensborg, for at opfylde de strenge krav til benyttelse at Høkerbroen. Dog skal det nævnes, at der blev tilbragt mangen en aften, i det gule fiskerhus ved forsamlingshuset, med smagsprøver af de forskellige produkter og en tår kaffe. Der findes formodentlig mange pudsige historier om den gamle hæderkronet Høkerbro, som stadig lever videre i Thorøhuse.

14 VI KIPPER MED FLAGET!!! Københavns lærerforening har besluttet at sælge Thorøgaragerne til Thorøhuse by!!! Man har fra lærerforeningens side meddelt, at huset nu kan overtages af Thorøhuse by for kr. Det har vi med stor glæde sagt ja tak til. Man har ment, at det skulle sælges til det bedste formål for byen, og det er vi utrolig glade for. Den eneste garanti der stilles er, at Jeppe fra Thorø samt posten, skal have lidt rum til sortering af post m.m. samt selvfølgelig en nøgle. HUSET ER ET FÆLLES PROJEKT FOR NYHUSE OG THORØHUSE Vi kan forestille os et hus med en værktøjsdel, feks. til udlån, og hobbyarbejde, samt et kreativt rum, som måske kan indebære, at man kan finde en gensidig hjælp til hinanden. Men, ellers er de mange gode ideer velkommen. Det kunne være:patchwork, systue, maling, vævning, og meget mere.. Huggehus-gruppen inviterer ALLE thorøhusere og nyhusere til ÅBEN HUS SØNDAG D KL , hvor vi i gruppen gerne vil have JERES forslag til hvad huggehuset skal indeholde. Vi byder på øl / vand og en varm pølse.mød op denne dag DET ER ALLES HUS DET ER ALLES IDEER DET ER ALLES PROJEKT Huggehus-gruppen

15 3.10 startede den 6. jazz sæson op i Thorehuse forsamlingshus. Primus motor Tony, havde set frem til netop denne aften, efter 5 gode sæsoner med godt publikums besøg, specielt også, da et nyt lokalt jazz band skulle debutere på den lille intime scene. Man ak!!!!! Fredag, få timer før dørene skulle slås op for et forventningsfyldt stam publikum, kunne man konstatere, at 7 billetter var solgt - stor bestyrtelse, ikke mindst hos Tony. Der var købt mad ind, pigerne kokkerere i køkkenet, musikerne indfandt sig. KAOS!. Takket være et besindigt forsamlingshus personale, lykkedes det at bringe Tony til hægterne, og sammen blev man enig om at lave en fest ud af det. Så der blev spist kæmpe portioner af Dortes veltillavede flæskesteg med rødkål og brun sovs. Kl besluttede musikkerne FOOTWARMERS, at nu de var kommet, ku de ligeså godt spille, selvom de ikke fik løn for det. Se det er den rigtige ånd. Bravo til de 6 musikere fra FOOTWARMERS. Så de to par der dansede, havde gulvet for sig selv, de blev vist vild med Vild med dans. Kl pakkede bandet sammen, vi havde fået en særlig uforglemmelig aften, trods alt.. Men virkeligheden er sådan, at sådan et underskud kan vi ikke tåle en gang mere. Alt gik åbenbart galt denne 3 okt., hvad angår vort ellers trofaste publikum. Vi stiller os selv spørgsmålet: Hvor blev I af? Er vinterjazz efter 5 gode sæsoner DØD? Det vil vise sig, når vi atter prøver vinter jazz den 9 januar. De 7 trofaste gæster samt personalet fra forsamlingshuset og primusmotor Tony

16 Af lokalhistoriker Esben Brage Den istidsskabte del af Thorø er dels moræne dels smeltevandsaflejringer. Den nordlige strandeng, som denne artikel omhandler, er et vinkelforlandsdannet af forskellige strømmes aflejringer af nedbrudt materiale andre steder fra, en proces der er sket for årtusinder siden. Vinkelforlandet er startet som konvergerende odder meget lig Gammelodde og Nyodde, der sluttelig har omkranset vandet og afskåret det fra Lillebælt. I år 1780 beskrives dette vand som Thorø Sø med et areal på 8 td. land,. Søen havde et kort udløb til Lillebælt, hvori man kunne fiske ørreder, udløbet kan endnu ses på GI-kort fra I dag er søen det mere beskedne Vesterkær, der år efter år mindskes, grundet tilgroning af forskellig vegetation. Det nutidige plante og dyreliv kan kort beskrives således: På strandengens laveste områder vokser strandgåsefod, strandasters, strandtrehage og strandvejbred. I de fugtige lavninger findes tre gåsefodsarter: Blågrøn, rød og den mere sjældne druegåsefod. De fleste fugle på Thorø holder til på strandengen og i Vesterkær. Her ses små kolonier af hættemåge, stormmåge, den større sølvmåge og den elegante havterne. Endvidere ses stor præstekrave og strandskade blandt de ynglende vadefugle, ligesom der er en del toppede skalleslugere, der bygger rede langs kysten. I Harald Plums ejertid ( ) foregik der en omfattende ralgravning på denne strandeng. Der blev anlagt en udskibningsbro på den nordøstlige strandbred, derfra gik der tipvognespor ind i området, der var opstillet en triør (ral-sorteringsmaskine), der blev bygget et matrielhus og smedje, kaldt Klippen, beliggenheden var 175 m. øst for granitkorset, det

17 ...fortsat Da smedjen havde udtjent sit formål ved ral-udvindingens ophør, forærede Harald Plum denne til Assens Roklub, hvorefter medlemmerne restaurerede den til en form for klubhus, som man kaldte Weekend-huset. Tilladelsen til at bruge stedet fortsatte efter, at Københavns Kommunelærerforening købte Thorø i Iflg. Sven Sørensen (97 år) anvendte man tapet indvendig til restaurering. Under ralgravningen i 1928 fandt man 3 skeletter 1.m. under niveau, ca. 200 m. sydøst for det sted, hvor granitkorset senere blev placeret. Fyens Stiftsmuseum undersøgte fundstedet, hvor man også fandt nogle ildsteder, hvorved man kunne tidsfæste skeletterne til at være fra Ældre Stenalder Den gamle smedje på Thorø Fortsættes..

18 fortsat Harald Plum så igen her en mulighed for at skabe opmærksomhed om sin person, ved at promovere sig ved en helt speciel måde med hans tendens til nekrolatri ~ dyrkelse af døden og afdøde, hvilket den svulstige, nu ulæselige tekst på granitsoklen afslører: Juleaften 1928 rejstes dette Kors til Minde om tre ukendte Mand, Kvinde og Barn, hvis sidste Hvilested blev det haarde Stenleje under Korsets Fod. Det skal staa til Minde om den uudforskelige Ulykke, der for Aarhundrede siden endte disse Menneskers Liv her og som Varsel mod Sø og over Land om at Fred og Sikkerhed nu og for al Fremtid skal modtage hver den der kommer til Thorøs Jord Sangaften i Forsamlingshuset Her hvor sangens år så småt rinder ud, faldt det mig ind, at vi her i Thorøhuse vel skulle mødes, og synge sammen. Netop i denne globaliseringstid med internationalt samvær tværs over grænserne, skulle vi måske prøve at fastholde den danske sangskat, mødes og synge af fuld hals. Så derfor forsøger vi, Bylaug og forsamlingshus at lave en sangaften, torsdag den 25 november i forsamlingshuset. Duoen Øst - Vest ( Tony & Ejnar) vil akkompagnere, henholdsvis på klaver og harmonika, og I, kære medborgere, synger så loftet løfter sig I de små pauser, hvor I skal skylle og klare stemmen, vil Øst Vest underholde med små indslag. Denne sangaften bliver programsat af duoen Øst Vest ligesom alle sange vil ligge færdig-trykt på bordene i salen. Der vil være fri adgang til denne aften, ligeledes kan I købe kaffe, øl og vand. Så reserver torsdag d. 27 nov. Lad os mødes og synge sammen. Tony

19

20 TELEFONLISTE BYLAUGET: FORMAND: NIELS NIELSEN KASSERER: LILLIAN JENSEN SEKRETÆR: BOLETTE EGGERS MEDLEM: MARGRETHE VESTERGAARD MEDLEM: TONY CHRISTENSEN SUPPLEANT: SØREN POULSEN SUPPLEANT: BRIAN MYNTMANN FORSAMLINGSHUSET: FORMAND: PREBEN PETERSEN KASSERER: JOHNNI JENSEN SEKRETÆR: PAULA FALLESEN MEDLEM: JEPPE NIELSEN MEDLEM: OLE NIELSEN MEDLEM: FINN NIELSEN MEDLEM: ANJA LARSEN SUPPLEANT: EVA CHRISTENSEN

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk

JUNI 2015. Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk JUNI 2015 Maglebrænde Sogns Beboerforening www.maglebraendeforsamlingshus.dk Bestyrelsen Kaj Andersen og Henny Boch har ønsket at udtræde af bestyrelsen. I stedet er indtrådt Niels Hansen og Carl Petersen.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere

Nyhedsbrev. Husk at sætte kryds i kalenderen til Konsumfisk netværksdag torsdag den 1. november 2012. Oktober 2012. Kære læsere Nyhedsbrev Oktober 2012 Kære læsere Generationsskifte-selskaberne i både Hvide Sande og Thyborøn-Thorsminde vil gerne gøre opmærksom på, at de hjælper unge, der gerne vil købe sig ind i fiskeriet. Idéen

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet

Goddag Kære Læser. NYT FRA SFO Læs i denne uge om forældrervikarefterlysning, ny praktitant og den længeventede beretning fra besøg på Plejehjemmet Goddag Kære Læser Og velkommen til endnu et fredagsbrev. Men hov tænker De nok, I dag er det jo lørdag Og der Kære Læser har De en god pointe. Fredagsbrevet er simpelthen først blevet færdigt i dag. Vi

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.!

Hold%Øje%uge%35.% Jubilæum% %30%år % Det%skal%fejres!%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30!% Kære!alle.! Jubilæum% %30%år % Sæt % Det%skal%fejres%%?%fredag%d.%6/9%kl.%14?16.30% Viharplanlagt,atvibruge2dagetiljubilæumsGforberedelser.Alle klasserneforbereder2boder.derbliverbådeaktivitetsgog madboder,derkommerunderholdning,ogsåerderbestiltgodtvejr

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 9. Nyhedsbrev uge 26-2013 Nyhedsbrev uge 26-2013 Side 1 Sidste skoleuge 2012-2013... Side 2 Børnedyrskue Side 3 FILUR-CUP2013 Side 4 Sommer-info fra biblioteket Side 6 Side 8 Side 9 Børnehaven Afslutningsfest for Førskolen Overnatning

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby

Fredagscaféer. januar - marts 2014. Svendborgvej 319 Højby Fredagscaféer januar - marts 2014 Svendborgvej 319 Højby 2014 Godt nytår! 2013 var året, hvor vi kunne fejre vort 25 års jubilæum, og året har været et år med mange gode og velbesøgte arrangementer. Ikke

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om:

Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Sennels Skoles Nyhedsbrev nr. 74 December 2011 I dette nr. kan du læse om: Nyt fra skolelederen Hilsen fra Bodil Nyt fra forældrebestyrelsen Skolekomedie Hold krudtet tørt Lucia 2011 Fyrværkeri råd Bagsiden

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere