Børnehuset Hesselholt - TILLÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnehuset Hesselholt - TILLÆG"

Transkript

1 Børnehuset Hesselholt - TILLÆG Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken Arden Tlf; / Åbningstider; Mandag til torsdag; Fredag,

2 Nu nærmer sig tiden, hvor jeres barn skal starte i Børnehuset Hesselholt; En ret ny daginstitution i Arden by, idet vi kun har eksisteret siden 1. april Vi har til huse i en nedlagt skole, som vi nu deler med Børnehaveafdelingen Hesselholt, der flyttede ind i januar Hele huset, ca m3, har fået en kæmpe overhaling i det meste af 2013 og fremstår nu med helt ny renoverede lokaler, som tilbyder langt flere kvadratmeter end gængse daginstitutioner. Vi kan også prale af at være kommunens eneste børnehus med gymnastiksal - hvilket understøtter vores profil, som sætter børns sundhed, krop og bevægelse i hovedsædet! Førskolegruppe; Hvad skal det egentlig gøre godt for? For at starte ved starten, så begyndte man i Arden by for ca. 10 år siden, for alvor at arbejde målrettet med at skabe en god overgang (brobygning) fra børnehaverne til skolen. Vi har, i Arden, været rigtig godt i gang, siden 2006, hvor Førskolegruppen Skelhus blev oprettet. Siden er dette arbejde blevet formaliseret bl.a. i kommunens børnepolitik. Det oprindelige formål med etablering af førskolegruppe i Arden var ( og er) ; At etablere et miljø, som udvikler relationer mellem børnene på tværs af hjeminstitutioner. At give børnene udfordringer, for bl.a. at opøve deres motorik, selvværd og selvhjulpenhed. At opkvalificere og specialisere det pædagogiske arbejde med førskoleparathed. At opkvalificere samarbejdet til Arden skole og gennemføre en god overgang fra dagtilbud til skole. Er førskolegruppe så en skole, før skolen? Svaret er entydigt nej! Det kommende år, betragter vi, som det sidste år i børnehaveregi, og vi har derfor ingen ambitioner om at skole jeres børn før tid! Imidlertid har vi en unik mulighed for at ruste jeres børn til de forventninger og krav, som vi ved vil møde dem i skolen. Børnehaveklasse, nu kaldet 0. klasse, er markant anderledes end for bare 10 år siden; Børnene skal forholde sig til større faglige krav og går ret hurtigt i gang med decideret undervisning. Vores hovedfokus er stillet ind på børnenes sociale liv og trivsel, som er grundlaget for overhovedet at kunne tage ny læring til sig. Det betyder, at legen har gode kår, og at vi er bevidste om, at tilbyde en hverdag, som sikrer succeser frem for nederlag! På næste side, kan I se, hvordan vi prioriterer året, bygget på de erfaringer, vi har gjort os de seneste 6 år. Et årshjul, som vi vil beskrive og dokumentere løbende Ugeplaner; Vi benytter ugeplaner, (offentliggøres på hvor vi kort beskriver dagens indhold for de enkelte hold, ting I evt. skal huske at medbringe, ture ud af huset, hvor I skal vide afgang og hjemkomst m.m. Med ugeplaner sikrer vi, at årsplanen overholdes, men derudover giver ugeplanen jer mulighed for at snakke med jeres barn om hvad der skal foregå, og ikke mindst hvad dagen har budt på :) Ikke alle børn er lige meddelsomme og her er ugeplanen en måde at spørge ind til dagens aktiviteter...

3 ÅRETS GANG I HESSELHOLT; August + september; Vi arbejder primært med relationer børn og voksne imellem, børn og børn imellem. Vi arbejder med Trin for trin, et værktøj, som understøtter børnenes sociale kompetencer. Vi arbejder fortrinsvis holdopdelt, men også kønsopdelt i denne periode. Vi vægter en struktureret hverdag, fordi den giver børnene en tryg start. Vi vil bruge tid på at introducere børnene til husets muligheder, ude som inde. Vi prioriterer tid til forældresamarbejde! Oktober + november; Vi arbejder med forskellige temaforløb, hvor vi har fokus på Krop og bevægelse samt Natur og udeliv. Vi har faste dage med løbe eller cykelhold. Vi har fokus på selvhjulpenhed f.eks. med påklædning, toiletbesøg m.m. Vi laver i november en SPU = SkoleParathedsUndersøgelse på alle børn (mere info følger ). December; Vi fejrer julen, som højtid. Bedsteforældre indbydes til Lucia optog. Januar; Vi afholder forældresamtaler vedr. alle børn. Vi har fokus på krop og bevægelse, sproglig opmærksomhed; rim og remser m.m. Vi vægter at komme på ture ud af huset. Februar; Vi arbejder med temaforløb, hvor vi igen har fokus på krop og bevægelse - herunder Motorisk screening af førskolebørn derudover har vi fokus på sproglig opmærksomhed, herunder begyndende snusen til tal og bogstaver. Fastelavn markeres med et weekendarrangement, som forældrerådet inddrages i. Marts + april; Vi øger fokus på de sociale spilleregler i en gruppe, vi igangsætter legeskole -aktiviteter, hvor børnene oplever at blive stillet overfor opgaver, som de vil blive mødt med i 0. klasse, blot ikke så krævende... I april måned får vi klarhed over evt. skoleudsættelser - dvs. børn, som skal have lov til at gå et ekstra år i førskolegruppe. Vi har faste dage med cykel og løbehold ( eller svømmehold) i vores fokus på krop og bevægelse. Derudover markeres påsken. Maj og juni; Brobygning til Arden skole er i højsædet! Vi har gensidige besøg og børnene vil, i juni, opleve at gå i rigtig skole. Vi arbejder desuden med modtagelse af den kommende Spiregruppe. Vi holder Sct. Hans. Juli; Feriesammenkøring med dagtilbuddets øvrige børnehuse!

4 Pædagogisk profil; Børnehuset Hesselholt har i forbindelse med udformningen af Helhedsplan for Dagtilbud i Mariagerfjord kommune besluttet at profilere sig, som et børnehus med fokus på sundhed, krop og bevægelse. Bl.a. derfor er vi nu i besiddelse af en kostpolitik, (som vist nok allerede er verdensberømt i Arden og omegn), men også en skøn gymnastiksal, og en stor legeplads, som vi bruger rigtig meget. Vi har planer om at videreuddanne os indenfor pædagogisk idræt. Nogle gode grunde til at arbejde med Krop og bevægelse er; At børn (også) lærer via kroppen, derfor skal kroppen sættes i centrum. At børnenes selvværd og selvtillid stimuleres gennem oplevelser i idrætten. At børnene lærer at udvise omsorg, social indstilling, hensyntagen og at blive en del af et forpligtende fællesskab. At børnene lærer at samarbejde, løse konflikter og mestre konkurrence. At børnene lærer at tabe uden at blive tabere. At børnene udvikler deres individualitet. At børnenes evne til at lære forbedres. At børnenes legekompetencer styrkes. At børnenes bevægelsesglæde bibeholdes og udvikles, og at de får bevægelse ind som en naturlig og sund del af deres liv, som medvirker til udvikling af gode idræts- og bevægelsesvaner. At bevægelse og fysisk aktivitet styrker hjerte, muskler, knogler, sener og ledbånd. At børn med alsidige motoriske færdigheder har større selvværd og lettere indgår i sociale sammenhænge. Ovenstående, ser vi som rigtig gode kompetencer i forhold til kommende skolestart. Al forskning viser, at børn, som får mulighed for at bruge deres krop, kende dens muligheder og begrænsninger, grov- såvel, som finmotorisk, har langt nemmere ved at lære nyt - foruden en anden sidegevinst; Større trivsel! Betyder dette så, at børnene i Hesselholt skal springe rundt, som gazeller dagen lang?! Nej... vi indtænker Sundhed, Krop og bevægelse i en stor del af vores praksis, men vi arbejder selvfølgelig også med mange andre aktiviteter, hen over året :) Vi forpligtiger os, jf. Dagtilbudsloven af 2004, til at arbejde med 6 Læreplanstemaer (= Alsidig, personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier ). Dog har vi mulighed for at sætte de forskellige emner ind i en ramme, som understøtter vores hovedfokus; Sundhed, Krop og bevægelse.

5 Personalet i førskolegruppen. Camilla Kvist, pædagog 32 t/uge har været ansat i Dagtilbud Rold Skov siden december Camilla er mor til 2 søde piger, gift og bosiddende i Hadsund. I sit arbejde står børn med særlige behov, et konstruktivt og åbent forældresamarbejde samt arbejdet, som Dagtilbud Rold Skovs Arbejdsmiljø repræsentant højt på Camillas prioriteringsliste. Derudover elsker Camilla et aktivt udeliv, gerne i Rold skov og omegn! Else Marie Christensen, pædagog 35 t/uge har været ansat i vores Dagtilbud siden marts Else Marie er bosiddende i Arden, med 2 voksne børn, der nu er fløjet fra reden. Else Marie elsker at lege, hun er primus motor i gymnastiksalen og er vores motorikguru med et utal af lege og aktiviteter på harddisken! Else Marie er tovholder i forhold til motorisk screening af alle børn, samt kontaktpædagog ifht. 2-sprogede børn. Ditte Yde Sørensen, pædagogisk assistent 20 t/uge har været ansat i Hesselholt siden januar Ditte bor sammen med sin kæreste i Vebbestrup og skal arbejde i Hesselholt indtil d. 1. november 2014, hvor vi får ny studerende Ditte har haft ansvar for små grupper, hvor relations arbejdet har været i fokus, og hun har derforuden været meget fleksibel i samarbejdet mellem børnehave og førskolegruppe. Thomas Nielsen, pædagog 32 t/uge - bosat i Aalborg i lejlighed/kolonihave med kæreste og kommende barn :) Siden Thomas blev ansat har han været dagtilbuddets udsendte korrespondent i diverse børnehaver; Ikke fordi Thomas er specielt flyvsk, men fordi hans store arbejdsglæde og evne til at fokusere på det direkte arbejde med børn har gjort ham til en attraktiv voksen/ medarbejder. Thomas elsker LEGO, nyder fysisk aktivitet- inde, som ude, og er desuden optaget af arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. Lotte Laugesen, pædagog 30 t/uge har været ansat siden dec Lotte bor ude i Als, med sin mand (og kat), og har 2, efterhånden, voksne piger Lotte brænder for aktiviteter hvor kroppen er i fokus, hun elsker løb, (natur)ture ud af huset - og ikke mindst det nærværende relations arbejde med enkelte børn/små børnegrupper. Lotte fungerer som Dagtilbuddets tillidsrepræsentant og har således også fokus på personalets ve og vel. Ulrik Hansen pædagogmedhjælper 34 t/uge er vores seneste nye skud på Hesselholtstammen! Ulrik er far til 2, gift, og bosiddende v. Astrup. Ulrik har vi head hunted fra Skovbørnehaven, hvor han er værdsat for sin positive tilgang til arbejdet, sin nærværende og sin tillidsvækkende personlighed ;) Velkommen på holdet Ulrik - vi glæder os til at lære dig bedre at kende :)

6 Arrangementer. I Hesselholt har vi ikke så mange kaffedage og fester, som andre huse måske har. Det er såmænd ikke fordi vi er nogle kedelige tørvetrillere, men fordi vi prioriterer hverdag frem for fest. Hen over et år, kan I forvente, at vi festligholder; En vellykket opstart! - m Kaffedag i september ( dato endnu ukendt). Jul med forældrekaffe (dato endnu ukendt) og et bedsteforældrearrangement d. 12. december Fastelavn afholdes søndag d. 15. februar ( Forældrerådet arrangerer ). Påsken markeres med børnefrokost i dagtimerne. Afslutningsfest for førskolegruppen i uge 25, (dato endnu ukendt). Det er i hverdagen børnelivet først og fremmest leves og læres; Hvor børnene dagligt gør sig erfaring med det sociale liv og oplevelser i et børnefællesskab. Hvor de spejler sig i andre børn (og voksnes) holdninger, krav og forventninger, hvor nye færdigheder opøves og erfaringer dannes. Vi vægter den vigtige hverdag i de aktiviteter og tiltag, vi vælger at bruge tid og ressourcer på. Et aftenarrangement med personaledeltagelse koster hurtigt 18 timer, - timer, som vi hellere vil bruge hver dag... Dette betyder ikke, at livet i Hesselholt foregår i en kedelig ( og sukkerløs) trummerum! Kunsten er at finde små fester HVER DAG - og det synes vi faktisk, vi er ret gode til :) Har I forældre lyst til mere børnefest, er I velkommen til at låne vores hus - sidste år arrangerede forældregruppen en sommerfest samt en kaffedag, som afslutning på sæson Forældresamarbejde. Vi ser arbejdet omkring børnenes liv og trivsel i børnehaven, som et gensidigt samarbejde, hvor I forældre og børnehave deler ansvaret ALTID med børnene i fokus! Det er vores faste overbevisning, at forældre er eksperter på deres barn vi er eksperter på børn, hvilket betyder, at vi altid inddrager jer vedr. barnets trivsel, i spørgsmål om legekammerater, om kost, søvn og meget andet Med 1 år til rådighed, kan det være svært at nå opstartssamtaler med samtlige børn, og derfor prioriterer vi at afholde skoleparathedssamtaler - først i januar måned. Dette kan for nogle forældre føles som lang tid at vente på en status, og derfor tilbyder vi en opstartssamtale såfremt der er et behov - enten fra jeres eller vores side. Vi kan, i en travl hverdag, have svært ved at tage længere samtaler vedr. børnene f.eks. i garderoben, men vi kan altid finde tid til en planlagt samtale indenfor alm. åbningstid. Derudover er det vores opfattelse, at børn ikke skal opleve sig drøftet af voksne, slet ikke hvis andre børn eller forældre er til stede. Vi opfordrer jer til alle tider om at henvende jer, hvis I er bekymrede over jeres barns trivsel, hvis I undrer jer over vores gøren og laden eller hvis der sker ting hjemme, som I mener kan påvirke jeres barns hverdag i børnehaven. Kom hellere en gang for meget end en gang for lidt!

7 Er Hesselholt gået helt fra kosten?! I Mariagerfjord Kommune har Sund by, for nylig, lavet en statistik over andelen af overvægtige børn - og her ligger Arden by og omegn, desværre i en kedelig topplacering! Denne statistik, har vi tænkt os at gøre til skamme, bl.a. med en kostpolitik, som er baseret på SUND fornuft og med masser af bevægelse i hverdagen. En tydelig kostpolitik har sine fordele og ulemper; Nogle reaktioner på vores kostpolitik kunne være: Skal MIT barn straffes, fordi andres børn er for tykke!? Hvad gør vi, når Jens KUN vil spise lyst brød og helst med Nutella??!! Er dét nu noget, børnehaven skal blande sig i!? De pædagoger er da også blevet sukkerforskrækkede og vil nægte børn alt det gode?! Vi har stor forståelse for, at man, som forælder, gerne vil sende lidt (sød) kærlighed med i madpakken, og at det måske heller ikke kan betyde så meget med toastbrød, lidt kage eller en håndfuld småkager i ny og næ... Imidlertid, har vi en holdning til, hvad der giver børn en driftsikker benzin til en travl og aktiv børnehavedag. Vi har, i det forgangne år, set mange børn medbringe sunde, varierede madpakker, som læner sig op ad de råd, vi beskriver i vores velkomstmateriale. Men vi oplever også en stor forskel på, hvordan forældre forvalter og udlever en såkaldt sund madpakke, så derfor finder vi det hensigtsmæssigt at have en fælles kostpolitik - ikke mindst i børns perspektiv, hvor det kan være svært at håndtere andres lækkerier Og ja; vi har også oplevet forældre blive vrede over kostpolitikken og nogle af disse forældre, tænkte (måske); Den der kostpolitik, skal jeg sørme nok selv styre!, og har, i stille protest, sendt diverse lækkerier med i madpakken. Deres barn er blevet mødt af andre børns undrende spørgsmål; Hvorfor må du ha kage/mælkesnitte/ Danone med?! og barnet oplever sig pludselig udstillet Dette har aldrig været hensigten med en tydelig kostpolitik. Derfor gør man sit barn en stor tjeneste ved at drøfte vores kostpolitik med personalet, frem for at vise sin holdning i madpakken eller til fødselsdagen. I kan forvente, at vi henvender os, hvis vi oplever madpakker, som f.eks. indeholder Mælkesnitter, slik, chips, Mariekiks, diverse hjemmebagte (og supermarked) frembragte kager/snacks med slikdrys og lign. Vi har, sammen med forældre, det forgangne år bl.a. drøftet spegepølse versus pålægschokolade, Hvad er sundest!? Hvad med E numrene i leverpostej og næringsværdien i pasta? Vi anerkender, at vi ikke er ernæringseksperter og beder kun om, at I vil bruge jeres sunde fornuft, når I aften efter aften står bøjet over madpakkene... Kærlighed i madpakken, kan også vises i form af en flot serviet, et par jordbær, nogle nødder el. lign :) Det skal, i denne kosthistorie, OGSÅ nævnes at vi også fået mange POSITIVE tilkendegivelser fra forældre, som er lettede over at slippe for at debattere barnets ønske om diverse snacks i Faktas køledisk. Forældre til overvægtige børn samt forældre til småt spisende børn, har også udtrykt deres tilfredshed Og med hensyn til madpakker. I det samlede Dagtilbud Rold Skov arbejdes der pt. med at udarbejde en fælles kostpolitik, samt undersøge muligheden for madordning bl.a. i Hesselholt. Disse tanker er endnu på tegnebrættet, så indtil videre, skal børnene i Hesselholt selv medbringe madpakker og eftermiddagsmad. Kost og madordning vil være øverst på dagsordenen - i Forældrebestyrelsen - det kommende efterår, og vi glæder os til at få en konstruktiv dialog om emnet.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS.

HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. HVORFOR VI GØR SOM VI GØR TANKER BAG NOGLE AF VALGENE I VORES PÆDAGOGISKE PRAKSIS. Tilfredshedsundersøgelsen i 2013 viste nogle steder, hvor vi ikke har formået at informere vore forældre tilstrækkeligt

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere