Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. www.cabiweb.dk. 14.10.2013 Side 1"

Transkript

1 Heldagstemaarrangement - netværket Sygefravær hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Netværksansvarlig Center for Aktiv og Seniorkonsulent Beskæftigelsesindsats Camilla Høholt Åboulevarden Smith, mobil 70, , Aarhus mail T: Side 1

2 Camilla Høholt Smith Netværksansvarlig og Seniorkonsulent Socialrådgiver Diplom i projektledelse Samspil virksomheder jobcentre Ledelse og organisations udvikling Virksomhedskultur Lederuddannelse i håndtering af sygefravær og forebyggelse, den svære samtale Side 2

3 Birgitte Poulsen Seniorkonsulent og HR-ansvarlig HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Samspil virksomheder og jobcentre Sygefravær Fleksjobreformen Flygtninge og indvandrere Side 3

4 Gratis viden og værktøjer til din rådighed Side 4

5 Dagens agenda Fra privat til fælles anliggende Love og regler virksomhedsrettet Samtaler, kontakt med jobcentret, hjælp Fastholdelsesplan Mulighedserklæring Delvis syg eller rask Den svære samtale Tips og tricks praksisnære huskelister til når du skal afholde en effektfuld samtale med en medarbejder, hvor der er noget på spil. Øvelser og læring Side 5

6 Kort og godt hvem er vi? Navn Virksomhed og funktion Jeg er optaget af. Det skal jeg have med hjem! Side 6

7 Sygefravær er IKKE en privatsag! - hvad vi taler om er ikke uvæsentligt Sygdom er personligt og handler om hvad vi fejler Sygefraværet er et fælles anliggende og har konsekvenser for flere end den der er syg Side

8 Sygefraværet i Danmark Ca sygemelder sig hver dag Ca. 5 % af arbejdsstyrken er sygemeldt Det koster samfundet mere end 37 milliarder om året, bare i løn og sygedagpenge Sygefraværet er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, brancher og ansættelsesforhold Og en ting er helt sikkert sygefravær smitter! Side 8

9 Sygefraværet er ulige fordelt Staten = 8 dage Kommune/region = 13 dage Private = 7,5 dage Egen sygdom (ikke medtaget ansatte i fleksjob, barsel og barns sygdom) Kilde: Danmarks Statistik 2009 tal Kvinder har højere sygefravær end mænd (for alle sektorer mellem 40 og 50 % højere) 78 % af de ansatte i kommuner og region er kvinder. 43 % i staten er kvinder 37 % af de privatansatte er kvinder De årige har det højeste sygefravær registreret i sygedagpengesystemet Side 9

10 Sygefravær en farlig cocktail Hver 4. der er sygemeldt i mere end 3 måneder, kommer ikke tilbage til sin arbejdsplads. Hver 5. der er sygemeldt i over et år, forbliver sat udenfor arbejdsmarkedet på en førtidspension. I Danmark er vi rigtig dårlige til at fastholde medarbejdere med helbredsproblemer på arbejdsmarkedet Side 10

11 Ledelse og organisation Forebyggelse, fastholdelse og orden i ledelsesværktøjskassen Som leder skal man gå foran og huske at få medarbejderne med Kulturen på arbejdspladsen skal tages i ed Synlighed, værdi, vilje, ressourcer, mål og fællesskab Det er organisationer der træffer beslutninger, ledere der eksekverer dem og det er altid mennesker der betaler prisen Side 11

12 Love og regler omkring sygefravær Side 12

13 Den svære samtale et lovkrav Krav om at arbejdsgiver inden udgangen af 4. sygeuge afholder samtale med medarbejderen Fokus på tilbagevenden til arbejdet - fastholdelse Skal primært ske personligt, men kan ske over telefonen Skal ikke holdes med medarbejdere i opsagt stilling, hvis fratræden sker indenfor 8 uger Gulerodsmodel, der bygger på at frivillighed (- konsekvens) Trådte i kraft den 4. januar Side 13

14 Hvad må man spørge om? Forventet varighed? Hvilke funktioner i dit job kan du ikke udføre? Er der nogle andre funktioner du godt kan lave selvom du er syg? Er der noget her på arbejdspladsen der er skyld i dit sygefravær og kan vi lave noget om? Er der noget jeg/virksomheden kan støtte dig med for at få dig hurtigt tilbage i jobbet? Lovgivning: Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet se vejledning på Side 14

15 Lederne siger.. I Ledernes store undersøgelse af sygefraværshåndteringen og de nye regler om virksomhedsansvar, gives der et klart billede af, at sygesamtalen er det redskab der har størst effekt på fastholdelsen. Ledere giver ofte udtryk for at de gerne vil holde de svære sygesamtaler deres usikkerhed er hvordan og om hvad de skal holde samtalen Side 15

16 Fastholdelsesplan Hvis medarbejderen ikke kan vende tilbage indenfor 8 uger kan medarbejderen anmode arbejdsgiver om at få lavet en plan Kan laves ved 4 ugers samtalen, eller på et hvilket som helst andet tidspunkt i sygeforløbet Formålet er at drøfte og beskrive mulighederne for fastholdelse og hurtig tilbagevende i arbejdet evt. delvist Medarbejderen skal medbringe planen til opfølgningen i Jobcentret, der så vidt muligt skal inddrage planen i sagsbehandlingen Trådte i kraft den 4. januar Side 16

17 Virksomheden bør tage stilling til! Skriftlighed i planen Hvornår i forløbet vil det give mening at lave en plan Skal det skrives ind i vores sygefraværspolitik Hvad kan vi og vil vi i fastholdelse Hvordan og hvornår siger vi nej til at udarbejde en fastholdelsesplan Skal vi have lægen til at skønne det helbredsmæssige? Side 17

18 Jobcentret er din samarbejdspartner Forebyggelse af sygefravær Fastholdelses muligheder Sparring omkring medarbejderens rettigheder og pligter Viden om redskaber og lovgivning Samspil er væsentlig for din medarbejders vej igennem systemet Side 18

19 Mulighedserklæringen 5/ Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed afskaffes Arbejdsgiver skal sammen med medarbejderen udfylde del 1 Hvilke arbejdsrelaterede funktionsnedsættelser er der? Hvilke jobfunktioner er påvirket? Hvilke jobfunktioner, sammen med øvrige tilpasninger, kan være aktuelle under sygdommen. Praktiserende læge og patient/medarbejder udfylder del 2 Skønnes arbejdsforholdende efter det anførte forsvarlige? Tilrådes fuldt eller delvist fravær Uddybende kommentarer til lægens vurderinger Varighed Side 19

20 Friattest m.m. Varighedserklæring afgives på lægens papir, arbejdsgivers ret i.f.h.t. funktionærer. Friattest afgives på lægens papir, lønmodtagers forfald er lovligt grundet sygdom Tro og love erklæringer fra lønmodtager kan stadig forlanges af arbejdsgiver Side 20

21 At være aktiv og syg Det skal altid afklares først om medarbejderen kan vende delvis tilbage på egen virksomhed Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads Der kan etableres mentorstøtte under det aktive tilbud Sygemeldte med klar diagnose og fuld raskmelding indenfor 8 uger kan ikke få et tilbud, udover delvis tilbagevenden. Der er pligt til deltagelse for at modtage sygedagpenge Side 21

22 Delvis syg eller rask Delvis rask = fra sygefravær mod arbejde Delvis syg = fra arbejde mod sygefravær Arbejdsgiver betaler løn for de timer der arbejdes, der søges sygedagpengerefusion for sygetimerne Eneste krav er at der er min. 4 timers sygefravær, ellers overgår man til fuld raskmelding Den mest effektive vej til varig fastholdelse Der starter ikke en ny arbejdsgiverperiode ved tilbagefald til fuld sygefravær Side 22

23 Den svære samtale - ØVELSER Det bliver aldrig sværere i virkeligheden end det bliver lige her i dette rum i dag! Side 23

24 Rammesætning Side 24

25 En svær samtale er.. En samtale/dialog hvor der er noget på spil for én eller flere af samtaleparterne. Hvorfor det går fra snak til samtale, hvor måden, udfaldet og alt det der sker indimellem har betydning Side 25

26 At SAM-TALE Samtale er udveksling af holdninger, følelser, tanker og synspunkter imellem to eller flere mennesker Samtale er udover kropssprog, betoning, øjenkontakt o.a. også vores sprog. Tænk over at sarkasme, jokes og ironi ikke er givende for samtalen når én part er sårbar Side 26

27 1. Forberedelse Rammen om en samtale 2. Afholdelse 3. Opfølgning Side 27

28 Hvilke udfordringer vil du arbejde med i dag? Det er ikke nok at sige jeg vil arbejde med at blive bedre til samtalen det er en øvelse for livet Hvilke max. 3 udfordringer vil du specifikt arbejde med i praksis i dag? Hvad udfordrer dig fagligt i lederskabets samtaler Hvor bliver du personligt trængt Hvilke grænser og værdier gør det svært Side 28

29 Træningsrummet Det er i træningsrummet, det er okay at lave fejl, sige noget dumt og forsøge sig frem det er sådan vi lærer noget! Hvis du skal kunne blotte dine talenter her sammen med os, så skal vi have tillid, fortrolighed og stole på at det der sker her bliver her! Du kan kun lære ved at forsøge og ingen er verdensmestre i kommunikation, det bliver man aldrig! Side 29

30 En træningsmodel Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 30

31 Værktøjskassen Side 31

32 Teknik og metode i samtalen Åbne spørgsmål (HV ordene uden hvorfor) Kan bruges til at skabe en god dialog og tillid til at i får et fælles billede De åbne spørgsmål kan bruges til at danne billeder og fortælle historien Side 32

33 Tips og Tricks! Målet for samtalen er desværre ofte både skjult for leder og medarbejder! Arbejd med at kende dit mål, så bliver samtalen lettere at styre og du ender op med at få noget ud af den! Målet er dit stærkeste våben Side 33

34 Tips og Tricks! Hvis du ved hvad du skal have svar på i samtalen så er der en større sandsynlighed for at du får det? Side 34

35 Tips og Tricks! Lyt mere end du taler det er trods alt dig som leder, der skal blive klogere af samtalen! Stil et spørgsmål ad gangen og lyt til svaret det er den måde du gør dig selv klogere på medarbejderens virkelighed Side 35

36 Når lederen afholder den svære samtale Sæt rammen for samtalen tydeligt op Læg mærke til al den kommunikation der foregår Lyt mere end du taler Lyt til samtalen taler i om sygdom eller fravær? Hold øjenkontakt Vær oprigtig nysgerrig, ellers afbryd talestrømmen Gentag dit mål med samtalen Lav klare aftaler og rollefordelinger Side 36

37 En træningsmodel Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 37

38 Teknik og metode i samtalen Vend tilbage til de væsentligste dialoger Hørte du rigtigt, forstod du hvad der blev sagt? Vær reelt nysgerrig på situationen Du skal ikke lade som om du er interesseret i at høre historien Spørg ind til det du ikke forstår Side 38

39 Tips og Tricks! PAUSEN er den vigtigste teknik i en samtale! Det er her du tvinger medarbejderen til at reflektere og blive aktiv i samtalen. Pauser er kulturelt en stor udfordring for os i samtaler. Pauser skal nogen gange trækkes til det bliver pinligt! Side 39

40 Tips og Tricks! Sig ikke MEN hvis du mener det du siger brug is stedet ordet OG! At sige men i mellem to sætninger gør at den første devalueres. Du har altså ikke rigtig forstået medarbejderen, når du siger men! Side 40

41 Tips og Tricks! JEG-sproget er et effektivt sprog at blive i, når der er noget på spil i en dialog. Når du bliver i et sprog omkring hvad du ser, tænker, føler og mener, kan det ikke modsiges og du bliver ikke opfattet anklagende, som et DU sprog kan blive Side 41

42 En træningsmodel Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 42

43 Tips og Tricks! Skala spørgsmål På en skala fra 1-10 hvor ondt har du så? Hvor tror du, at du skal være på skalaen for at være tilbage i jobbet? Hvordan kommer vi fra a til b? Lad os bruge linjen til at følge op på hvordan det går Side 43

44 Tips og Tricks! Refleksive spørgsmål Hvad tror du der ville ske, hvis du startede op stille og roligt på arbejdet i morgen? Hvad er det værste der kan ske? Hvad ville være en succes hvis du prøvede? Side 44

45 Tips og Tricks! At flyttet svaret udenfor rummet Kan bruges til at løsne det svære op, når det hele er meget tungt for den medarbejder i har i stolen. Hvad nu hvis vi spurgte din mand, hvad ville han så svare? Side 45

46 Modstand er også kommunikation Gå med modstanden hvis du hører den Lad være med at negligere det du hører, men sig hvis du forstår hvordan de har det, men gerne vil høre mere om hvad de reelt tænker. Find ud af om der er tale om angst for fremtiden og det ukendte, eller om det handler om, at medarbejderen ikke selv har erkendt situationen. Brug pauser som en teknik Side 46

47 En træningsmodel Den varme stol Et samtaletræningsforløb hvor alle er aktive! Gennemspil en samtale Fokus på samtalens forløb Hvad sker der i samtalen? Hvor bliver det svært? Får lederen hørt medarbejderen og når målet? Side 47

48 Sæt mål op for din læring! Sæt dig mål for hvad du gerne vil fokusere på lige nu. Evaluer på hvordan du synes det forberedes hvad gør at det går godt og hvornår synes du det er svært? Spørg dine samtale partnere direkte, hvordan de oplevede samtalen, hvad de tænkte var forandret osv. Inddrag andre i dine læringsmål og inviter dem til at være deltagende Side 48

49 Ris og Ros Fik DU noget med hjem? Er der noget der kunne have været mere af? Var der noget der gav særlig mening for DIG? Ønsker til fremtidige arrangementer? Side 49

50 Nyttige links for virksomheder om psykisk sårbarhed Side 50

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato

Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale. Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato Sygefravær - hvem, hvad og hvordan og den svære samtale Birgitte Poulsen, seniorkonsulent Skriv sted, dato HD i Organisation & Ledelse Proceskonsulent ISS Facility Services Handelshøjskolen i Århus Birgitte

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune

September 2011. Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune September 2011 Midtvejsevaluering Sygefravær og fastholdelse i Tønder Kommune Indledning I 2010 igangsatte Tønder Kommune projektet Godt tilpas i ældreplejen samt i døgntilbud for voksne. Projektets mål

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen

Fokus på sygefravær. Vejledning til lederen Fokus på sygefravær Vejledning til lederen Godkendt i MED-Hovedudvalget 12.november 2007 Indholdsfortegnelse Sygefravær i Vesthimmerlands Kommune et ledelsesværktøj side 3 Fokus på sygefravær side 4 Procedure

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere