Frederikshavn Erhvervsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Erhvervsråd"

Transkript

1 Silovej Frederikshavn Tlf.: ÅRSBERETNING Frederikshavn Erhvervsråd Ordinær generalforsamling den 30. april 2014 Formandens beretning ved Karl Erik Slynge Jeg vil i min beretning give jer et overblik over vores overordnede struktur og fortælle lidt om arbejdet i de tre erhvervsforeninger i Skagen, Sæby og Frederikshavn. Efterfølgende vil jeg overlade ordet til Niels, der vil fortælle om arbejdet i Erhvervshus Nord Møder i erhvervsforeningerne og rådet Skagen, Frederikshavn og Sæby erhvervsforeninger indgår i én samlet struktur i forhold til erhvervsudviklingen i Frederikshavn Kommune. Virksomhederne melder sig ind og er medlemmer i én af de tre erhvervsforeninger. Hver erhvervsforening vælger en bestyrelse på deres egen årlige generalforsamling. Bestyrelsen i de tre erhvervsforeninger nedsætter alle et forretningsudvalg, som består af tre medlemmer fra bestyrelsen (hvoraf én er formanden). Forretningsudvalget i de tre erhvervsforeninger ni medlemmer i alt repræsenterer erhvervsforeningerne i Frederikshavn Erhvervsråd. Frederikshavn Erhvervsråd består af i alt 13 medlemmer. Foruden de ni medlemsrepræsentanter udpeger Frederikshavn Kommunes Økonomiudvalg to repræsentanter (som pt. er borgmester Birgit Hansen og byrådsmedlem for Venstre Lars Møller) og DI og LO udpeger hver én repræsentant. Frederikshavn Erhvervsråd udgør bestyrelsen for den fælles driftsorganisation Erhvervshus Nord. I hver af de tre erhvervsforeninger har vi i 2013 afholdt tre bestyrelsesmøder og én generalforsamling. Vi har ligeledes i Frederikshavn Erhvervsråd afholdt tre bestyrelsesmøder og én generalforsamling i Formandsskifte i Frederikshavn Erhvervsråd I 2013 havde vi et formandsskifte i Frederikshavn Erhvervsråd, og det er dermed mit første år som formand. Den 17.maj 2013 sagde vi pænt farvel til Kaj Christiansen efter seks år på formandsposten ved en velbesøgt reception i Restaurant Snerlen med godt 130 gæster. Kaj Christiansen fik mange rosende ord med på vejen for det store stykke arbejde, han har gjort på posten som erhvervsrådsformand.

2 Side 2 af 6 Erhvervskontrakter Frederikshavn Erhvervsråd indgår hvert år en samarbejdsaftale med Frederikshavn Kommune om at varetage erhvervsservicen og udføre erhvervsudviklingsaktiviteter i kommunen. I 2013 modtog vi ca. 4,8 mio. kr. i driftstilskud fra kommunen til løsning af opgaven, og der er indgået en tilsvarende aftale for år Vores fokus er rettet mod de fire vækstspor, som er: det maritime område, oplevelsesøkonomi, energi og fødevarer. Derudover har vi vedtaget at arbejde med to tværgående vækstspor: HR/kompetenceudvikling og iværksætteri. Vi har selvfølgelig også fokus på alt andet, der ikke falder ind under ovennævnte kategorier. Det kalder vi for erhvervssporet. Vi har også indgået en ny aftale med Læsø Kommune om at varetage erhvervsservicen på Læsø for tredje år i træk. Stor fremgang i DI s erhvervsundersøgelse for 2013 Frederikshavn Kommune er en erhvervsvenlig kommune med et attraktivt erhvervsklima, og det blev tydeligt i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner. Her blev Frederikshavn Kommune en af højdespringerne med en fremgang på 32 pladser og en plads som nr. 39. Kommunen havde fremgang på 10 ud af 11 parametre, og virksomhedernes vurdering af erhvervsvenligheden i kommunen er gået frem fra en plads som nummer 69 til 37. Undersøgelser som disse kan gå frem og tilbage, men den er et udtryk for, at der i kommunen er en dedikeret indsats for at skabe de absolut bedste rammer for erhvervslivet. Vækst og Vilje erhvervs- og kulturarrangement Frederikshavn Erhvervsråd var medarrangør ved årets Vækst og Vilje prisuddeling den 17. januar På trods af snevejret var omkring 200 personer mødt op til arrangementet i Det Musiske Hus. Frederikshavn Kommunes nye borgmester Birgit Hansen bød velkommen, mens årets indlægsholder var Jan Fritz Hansen, vicedirektør i Danmarks Rederiforening. Han fortalte om Danmark som søfartsnation og betydningen af de maritime miljøer i Frederikshavn Kommune. Vinderen af årets Vækst og Vilje Erhvervspris 2013 blev Vestergaard Marine Service A/S i Frederikshavn, som var nomineret sammen med 14 andre særdeles kvalificerede kandidater. Der var seks nominerede til Iværksætterprisen 2013, som gik til Grenen Maskinfabrik ApS i Skagen. Fokus på nye medlemmer I de tre erhvervsforeninger har vi 403 medlemsvirksomheder i alt fordelt på følgende måde: 84 medlemmer i Skagen Erhvervsforening 233 medlemmer i Frederikshavn Erhvervsforening 86 medlemmer i Sæby Erhvervsforening Så vi har rigtig god lokal tilslutning til vort arbejde. Det er rigtig vigtigt, at erhvervslivet står sammen og bakker op om at skabe vækst og arbejdspladser her i Frederikshavn Kommune. Jo flere jo bedre, og derfor har alle tre erhvervsforeninger besluttet, at de i 2014 vil have fokus på hvervning af endnu flere medlemmer. Skagen Erhvervsforening Den 20. marts 2014 afholdt Skagen Erhvervsforening generalforsamling. Jakob Johnsen,

3 Side 3 af 6 HjulmandKaptain og Jens Pedersen på mandat fra SUC var på valg og begge blev genvalgt. Skagen Erhvervsforenings bestyrelse består af i alt 17 medlemmer. Generalforsamlingen blev afholdt på Skagen Skipperskole og indbefattede et virksomhedsbesøg på Elektromarine A/S, hvor direktør Thomas Lund fortalte om virksomheden. I Skagen Erhvervsforening blev der afholdt to medlemsarrangementer i 2013/14. Første arrangement blev afholdt 13. juni 2013 et inspirationsmøde om Det værdiskabende bestyrelsesarbejde. Det var et godt arrangement med ca. 30 deltagere. Det andet arrangement blev afholdt 27. marts 2014, hvor Troels Kløvedal gav et spændende indlæg omkring sit Kinatogt. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Skagens Venner, og der deltog ca I hele 2013 fejrede man 600 års købstadsjubilæum i Skagen med mange arrangementer og aktiviteter samt et besøg af Dronning Margrethe og prinsgemalen den 2. september. Frederikshavn Erhvervsforening Den 24. marts 2014 holdt Frederikshavn Erhvervsforening generalforsamling på Restaurant Snerlen med ca. 100 deltagere. Indlægsholder og forfatter Jakob Bøtter gav et indlæg omkring ledelse med overskriften UNBOSS tid til forandring. Der blev vedtaget nye vedtægter for foreningen således, at bestyrelsen fremover er reduceret fra 20 til 16 medlemmer. De generalforsamlingsvalgte repræsentanter er øget fra fem til seks. LO og DI er reduceret med hver én repræsentant. Byrådet er fremover ikke repræsenteret i foreningen, da de er repræsenteret i Frederikshavn Erhvervsråd. Der blev på generalforsamlingen kampvalg om de fire generalforsamlingsvalgte pladser, som var på valg til bestyrelsen tre eksisterende pladser samt den netop vedtagne ekstra generalforsamlingsvalgte plads. På forhånd stillede følgende fire op til genvalg og valg til bestyrelsen: Willy Larsen (Larsen & Tamborg A/S), Vagner Jensen (Norisol), Lene Bildtoft (Arbejdsmiljøeksperten) og Karl Erik Slynge (Trigon), som tidligere har siddet på et DI-mandat. Yderligere to meldte sig på valg ved generalforsamlingen: Marianne Bredevang (Scandic The Reef) og Flemming Hartmann (Niras). Willy Larsen valgte at trække sig for nye kræfter, mens Lene Bildtoft ikke modtog genvalg. Frederikshavn Erhvervsforening havde den 25. september 2013 et medlemsarrangement om Skab værdi med bestyrelsesarbejdet med omkring 40 deltagere. Sæby Erhvervsforening Den 26. marts 2014 afholdt Sæby Erhvervsforening generalforsamling. Der blev sagt farvel til bestyrelsesmedlem Flemming Larsen, Præstbro Maskiner, der ikke genopstillede til posten. Nyvalgt blev Brian Fabricius fra Hotel Viking. Derudover var der genvalg til Torben Schioldan, Nordjyske Bank og Kim Dybdahl, Dybdahl Erhvervstøj. Sæby Erhvervsforenings bestyrelse består af 10 medlemmer. Efter generalforsamlingen, som blev afholdt på A/S Sæby Fiske-Industri, var der rundvisning ved direktør Henrik Mikkelsen. Sæby Erhvervsforenings bestyrelse besluttede på deres første bestyrelsesmøde i 2013 at arbejde med Vækst Sæby, som et af indsatsområderne i Projektet har fokus på demografien i Sæby, som viser, at der om fem år vil der være knap 300 færre borgere under 39 år i Sæby, mens der vil være knapt 400 flere ældre borgere over 65 år. Det er derfor vigtigt at få trukket børnefamilier til området. En gruppe bestående af 12 lokalpersoner er gået i samarbejde med Udvikling og Erhverv fra

4 Side 4 af 6 Frederikshavn Kommune for at arbejde med Vækst Sæby. Her arbejdes der med at udstykke 200 nye byggegrunde og at tiltrække 600 tilflyttere. Pt. er der udstykket 16 nye grunde, hvoraf de 2 er solgt. Området bliver kaldt Strandager. Sæby Erhvervsforening har i de seneste tre-fire år arbejdet på, at der skal udstykkes nye erhvervsarealer i Sæbyområdet. Foreningen har været i tæt dialog med Teknik og Miljø, og kommunen har haft forhandlinger med Naturstyrelsen omkring planlægning af erhvervsområder ved Trafikcenteret og ved Aalborgvej. Forhandlingerne lykkes, og områderne er nu klar til at blive udstykket. Indlæg fra erhvervsdirektør Niels Christensen Erhvervshus Nord er driftsorganisation for Skagen, Sæby og Frederikshavn Erhvervsforeninger samt for Frederikshavn Erhvervsråd. Der er p.t. tilknyttet 18 medarbejder til Erhvervshus Nord. Vores overordnede mål er at skabe: vækst i økonomien, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet. Mange projekter i gang Erhvervshus Nord er gået i gang med et større analysearbejde af vækstpotentialerne på energisporet, hvor der også er planer om at oprette DIEM (Dansk Internationalt Energi- og Miljøcenter) et showroom for vedvarende energi. Den primære målgruppe for besøgscentret er beslutningstagere inden for kommunale forsyningsvirksomheder, tekniske forvaltninger og lignende i ind- og udland. Projektet Offshore Base Scandinavia er et nyt samarbejde sammen med Hirtshals Havn, Frederikshavn Havn, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, MARCOD og 20 maritime virksomheder, som har til formål at tiltrække renoveringsopgaver af borerigge til området. Der vil være et betydeligt beskæftigelsespotentiale for hele Nordjylland, når de første borerigge kommer i havn. Projektet Nordjysk Erhvervsfremstød Norge har fokus på at skabe forretningsrelationer mellem de nordjyske og norske virksomheder inden for særligt den industrielle og maritime branche. En konsulent er ansat på fuld i projektet til at besøge norske aktører for at afdække behovet for samarbejde med nordjyske virksomheder, som allerede har resulteret i konkrete samarbejder og forretningsaftaler. Et andet nyt projekt, som også fortsætter i 2014, har til formål at afdække mulighederne for at tiltrække private servicecentre og dermed arbejdspladser til kommunen. Der er i kommunen en ledig arbejdskraftreserve inden for HK-området, som et privat servicecenter kunne drage god nytte af. Vi har samtidig i kommunen en stor maritim sektor i vækst, som har brug for arbejdskraft. Det er vigtigt, at vi sideløbende arbejder på at sikre job til ægtefællen, som dette projekt også kunne være løsningen på. Med havneudvidelsen af Skagen Havn vil det være muligt at tage større og flere krydstogtskibe ind, som er en vigtig indtægtskilde for byen. Nord og Skagen Havn samarbejder derfor om et projekt, hvor en fuldtidsansat har til opgave at kontakte krydstogtrederier med den målsætning at øge antallet af gæster fra cirka til på tre år. Hvis potentialet skal realiseres, kræver det, at såvel Skagen Havn som det nordjyske erhvervsliv klargøres til at kunne imødekomme den fremtidige efterspørgsel. Projektets andet formål er derfor at være med til at gøre det lokale erhvervsliv parat til modtage det øgede antal gæster, så virksomhederne kan kapitalisere mest muligt på det store potentiale. Et tæt samarbejde mellem Arbejdsmarkedscenteret og Erhvervshus Nord har bevirket, at Frederikshavn Kommune er topscorer i regionen med jobrotationsprojekter i 82 private virksomheder

5 Side 5 af 6 på halvandet år. Også målt på antallet af ansatte, der har været på uddannelse, ligger Frederikshavn højest med 415 ansatte. Det succesfulde samarbejde fortsætter i 2014, hvor der er fokus på at få et større udbud af faglært arbejdskraft til kommunens virksomheder. Iværksætteri I 2013 var der mere end 125 potentielle iværksættere igennem iværksætterrådgivningen hos Erhvervshus Nord, hvilket er 25 flere end i Mange ministerbesøg i Frederikshavn Kommune De mange ministerbesøg i løbet af 2013 vidner om den udvikling, der er i gang på mange områder i Frederikshavn Kommune, som har politikernes opmærksomhed. 11/11: Statsminister Helle Thorning-Schmidt besøgte Orskov Yard A/S Statsministeren fik rundvisning på Orskov Yard A/S og hørte om havneudvidelserne i Frederikshavn og Skagen, den maritime klynge og MARCOD. Oplæg ved erhvervsdirektør Niels Christensen. 11/11: Uddannelsesminister Morten Østergaard besøg på MARTEC Frokostmøde med deltagelse af erhvervsdirektør Niels Christensen med fokus på erhvervslivets behov for maritim arbejdskraft + efterfølgende studiedebat. 23/09: Finansminister Bjarne Corydon Bjarne Corydon besøgte MAN Diesel & Turbo SE, Karstensens Skibsværft A/S og Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME), hvor han fik indsigt i den spændende erhvervsudvikling og havneudvidelser i vores område. Mødet koordineret af Erhvervshus Nord og FME. 05/09: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Besøg på Martin Professional. 18/03: Daværende erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen Ved et maritimt vækstmøde i Kattegat Siloen talte erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen om regeringens Vækstplan for Det Blå Danmark. Mødet var arrangeret af Danske Maritime, Danske Havne, MARCOD og Danmarks Rederiforening. 11/03: Børne - og undervisningsminister Christine Antorini Indvielse af Nordstjerneskolen. Derudover har der været en række andre vigtige politiske møder i løbet af 2013: 19/03: Møde med Søfartsstyrelsen omkring MARCOD 25/06: Afdeling for Regional Udvikling holder møde i Kattegat Siloen 04/07: Vækstforum Nordjylland på besøg i Kattegat Siloen 13/09: Møde hos Forsvarskommandoen omkring udlicitering 31/10: Indlæg for alle medarbejdere hos Søfartsstyrelsen 31/10: Advisory Board møde i København om Danmarks Maritime Klynge 08/11: Møde hos Erhvervs- og Vækstministeriet på Christiansborg om MARCOD Arrangementer I løbet af 2013 har vi afholdt en række arrangementer: 18/01: Vækst og Vilje erhvervs- og kulturarrangement 23/01: Konference om billige grønne færger (MARKIS/MARCOD)

6 30/01: Gå-hjem-møde om Digitalisering i byggeriet 01/03: Konference om forretningsmuligheder i ballastvand 05/03: Deltagelse på Karrieremessen i Gigantium 02/05: Matchmaking og virksomhedsdag for højtuddannede 16/05: Gå-hjem-møde Sådan får du succes med E-handel 17/05: Reception formandsskifte Frederikshavn Erhvervsråd 29/05: Infomøde om ISO 9001-certificering 13/06: Gå-hjem-møde Det værdifulde bestyrelsesarbejde / Skagen Erhvervsforening 24/09: Arrangement om Generationsskifte 25/09: Gå-hjem-møde Skab værdi med bestyrelsesarbejdet / Frederikshavn Erhvervsforening 06/11: Infomøde Achilles et must i den norske offshorebranche i samarbejde med MARCOD 19/11: Inspirationsmøde for iværksættere Sådan når du dine kunder 22/11: Maritim Konference Det blå Danmark fra vækstplan til virkelighed Side 6 af 6

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Ivan Leth, formand

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale 2 3 DIREKTØREN TRÆDER TILBAGE DANMARKSMESTER I OPBAKNING Efter knap 18 år som erhvervsdirektør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har Torben

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO

DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO DOMICIL MAGASIN OM NORDJYLLANDS MEST ATTRAKTIVE KONTORER I KATTEGAT SILO Kattegat Siloen har givet os... Rum til udvikling! Victor A/S en virksomhed med vokseværk. I Kattegat Siloen har Victor A/S haft

Læs mere

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position

Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Maskinmestre har fortsat vækst og en stærk position Der er rekordmange studerende på landets maskinmesterskoler, næsten fuld beskæftigelse og et arbejdsmarked med udsigt

Læs mere

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer

Erhvervsjord sælges. nr. 2 december 2004 udvidet nummer Erhvervsjord sælges Middelfart-området har landets mest attraktive erhvervsjord - Middelfart-området har noget af Danmarks mest attraktive erhvervsjord. Eksempelvis det nye, 250.000 kvm. store erhvervsområde

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING 03 /2013» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt.

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010

Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer. INDLEDNING: Marts 2010 Årsberetning 2009 for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: Marts 2010 Året 2009 har været præget af en historisk tilbagegang i vores branche, med det resultat at hovedparten af branchens virksomheder

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17

Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2013 - Nr. 3 Forsvaret fyrer i Frederikshavn og Hjørring Se side 17 Faget på studietur til Skipperskolen, Martec, EUC Nord og SOSU Nord Side 10-14 Læs hvad dagpengeaftalen

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad

Faget på studietur - Se 10-15. HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F. Frederikshavns fælles fagblad Frederikshavns fælles fagblad AUGUST 2014 - Nr. 3 Faget på studietur - Se 10-15 HUSK sektorgeneralforsamlinger i FOA samt mange andre aktiviteter i Metal og 3F Frederikshavns fælles fagblad Fælles LEDER

Læs mere