Drømmeboliger på Nordens største byggeudstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drømmeboliger på Nordens største byggeudstilling"

Transkript

1 noncetillæg til Politiken fredag d. 30. marts 2007 Drømmeboliger på Nordens største byggeudstilling Lavenergi Godt indeklima Svanemærkede Arkitekttegnede 18 af de unikke nye huse er klar til besøg 64 parcelhuse 12 rækkehuse Oplev Nordens største boligudstilling med arkitekttegnede og svanemærkede lavenergiparcelhuse. Find inspiration i de 18 færdige huse, og bliv helt klar til at sætte personligt præg på et af de kommende huse, hvis I vælger at bo i denne attraktive udstykning i Herfølge nær Køge, der netop er kåret som Danmarks hyggeligste handelsby. Herfølge ligger centralt i forhold til natur, strand, motorvej samt offentlig transport, og byen har naturligvis skoler, fritidsordninger, børnehaver samt indkøb og sportsanlæg Åben i påsken april 2007 kl Bemærk: Lukket lørdag den 7. april 2007 Lørdag og søndag april 2007 kl Lørdag og søndag april 2007 kl

2 I Køge går vi fremtiden i møde 2 Velkommen til Fremtidens Parcelhuse Af Tommy B. Olsen, leder af Det Grønne Hus Aldrig før er der bygget Svanemærkede huse i Danmark og aldrig før har den danske parcelhusbranche deltaget så aktivt i et byggeprojekt med fokus på fremtidens miljø og energiforbrug. Det Grønne Hus og Køges Agenda 21 udvalg vil gerne byde dig velkommen til en enestående udstilling. Projektets idé har hele tiden været at vise Danmark, at man i dag kan bygge parcelhuse med et lavt energiforbrug og et sundt miljø, uden at det skal være støttet af kommuner eller staten, og uden at der er anvendt løsninger, som gør det besværligt at bo i husene. Dette er til fulde lykkedes i Fremtidens Parcelhuse. Udstillingen byder på mange forskellige variationer af parcelhuset, fra de meget traditionelle, som ligner de huse en stor del af danskerne allerede bor i, over de populære træhuse til huse med inspirerende nyt design. Tak til.. Fremtidens Parcelhuse er blevet en succes ud over alle grænser. Oprindeligt var håbet, at der kunne bygges huse. I dag deltager 24 fi rmaer, som bygger 76 boliger. Dette havde ikke været muligt uden gevaldige bidrag fra mange sider. De deltagende byggefi rmaer har ydet en stor indsats i projektet. Det har kostet tid og energi at være de første, der skulle igennem de nye energirammeberegninger. Det helt nye Svanemærke for parcelhuse rummede Hvad koster husene? Huspriser er en s vær størrelse. Sammenlignes priserne på husene i Fremtidens Parcelhuse med tilsvarende nye huse i Herfølgeområdet, kan man ikke se forskel. Påstanden er derfor, at prisen er den samme. Spørger man byggefi rmaerne om ekstraudgifter for et sundt lavenergihus, siger de, at merprisen er 5 til 10%. Med tiden vil den ende på 5%. Det skyldes, at der bruges fl ere materialer til f.eks. isolering. Et krav til et lavenergihus er imidlertid også, at det er tæt. Tætheden kontrolleres i de færdige huse. Måske koster denne ekstra opmærksomhed også ekstra penge, men køberen får et bedre hus. Sammenlignes husets totaløkonomi (huspris + driftsomkostninger), bliver de nye huse billigere end andre huse. Et kvalifi ceret bud er, at man i gennemsnit sparer ca kr. om året på varme. Huse i hele landet Fremtidens Parcelhuse følges meget tæt ligeledes udfordringer, og betyder nu at en række fi rmaer fremover kan bygge spændende sunde lavenergihuse i hele landet. Det økonomiske grundlag for projektet er lagt gennem fi nansiering og timer fra Realdania, som har vægtet faglig sparring og evaluering af projektet, Nykredit Køge og Nykredit Fond, med bidrag til udstillingselementer og aktiviteter, Energitjenesten, med mange faglige timer til gavn for byggefi rmaerne, og Miljømærkning Danmark med støtte til PR og mange faglige timer til byggefi rmaerne. Fremtidens Parcelhuse er startet som en idé i Køges Agenda 21 udvalg. Agenda 21 af både byggebranchen, kommunerne og staten. Derfor vil der være fokus på husene, både i Herfølge og i resten af landet. Mange kommuner vil de kommende år stille krav om lavenergibyggeri, dels inspireret af Fremtidens Parcelhuse, dels fordi der er en ny lov på vej, som giver kommunerne mulighed for at stille krav til byggeriet. De udstillede huse kan bygges hvor som helst. Udstillingen er derfor ikke kun for dem, som ønsker at bo i Herfølge. Vi håber at Fremtidens Parcelhuse vil give dig inspiration enten når du skal vælge hus eller til, hvilke løsninger du skal bruge i dit eksisterende hus. Vil du læse mere om projektet eller se, hvilke huse du kan vælge, kan du gå ind på eller udvalget består at byrådspolitikere samt erhvervs- og miljøforeninger. Udvalget har derfor god baggrund for at tænke på tværs af traditionelle faggrænser. Køge Kommune har velvilligt lagt en grund til projektet, og i dialog med byggefi rmaerne udviklet en spændende lokalplan. Det Grønne Hus er projektleder for Fremtidens Parcelhuse. Husets forskellige kompetencer har givet mulighed for et projekt, hvor både information, planlægning, undervisning, faglig sparring og konkrete energiberegninger er vigtige elementer. Foto Elmer Madsen Miljøkrav i lokalplanen Af Finn Buch Petersen, Viceborgmester, Formand for teknik- og miljøudvalget, Køge Kommune Af Marie Stærke, Borgmester Køge Kommune Køge Kommune har alle dage været en by, hvor vi skuer fremad. Vi ønsker at skabe en blomstrende by, hvor erhvervslivet trives og by og land skaber kvalitet i borgernes hverdagsliv. I en årrække har miljøet fået voksende plads på den internationale og nationale dagsorden. Og særligt klimaforandringer og CO2 udledninger skaber bekymrede panderynker. Med Fremtidens Parcelhuse i Herfølge går Køge Kommune foran og vi ser nu de første eksempler på, at helt almindelige familier kan få sunde energivenlige boliger. At boligerne har en sund driftsøkonomi er et ekstra plus, for der er ingen tvivl om, at især børnefamilier vægter sikkerheden ved husene højt, både den sundhedsmæssige sikkerhed som svanemærket giver og den driftsøkonomiske sikkerhed. Det interessante ved projektet er, at vi her kan se en spændende variation af huse, ikke Fremtidens Parcelhuse ved Køge er et stærkt eksempel på den vej, det må forventes at ville gå indenfor byggeriet. Den voksende bevågenhed omkring energiudledningerne stiller større og større krav til energieffektivitet i branchen. Men ansvaret ligger ikke hos byggeriet alene. I kommunerne skal vi forholde os til, hvordan vi kan underbygge den vigtige udvikling, der er nødvendig af hensyn til miljøet. Agendaarbejdet i Køge giver rige muligheder for, at vi lokalt kan leve op til de globale udfordringer som først Brundtlandrapporten og senere Riokonferencen satte højt på dagsordnen. I Køges Agenda 21 udvalg lægger vi vægt på, at se fremad og arbejde intenst med miljø- og energiproblematikkerne på mange planer. Fremtidens Parcelhuse er et enestående eksempel på, hvordan lokalplan og miljøkrav kan gå op i en højere enhed. Vi har med udstykningen lavet en lokalplan, der fastsætter krav til bæredygtighed og skaber den rigtige platform for en innovativ planlægnings- og byggeproces. I projektet Fremtidens Parcelhuse er energi- og miljøløsningerne tænkt ind i byggeriet fra de allerførste streger på tegnebordet. Udviklingen af nye processer og tekniske landvindinger har stået højt på dagsordenen fra den første dag. to er ens. Det giver området en særlig værdi, da mange forskellige mennesker vil kunne fi nde deres drømmehus her. Med både private parcelhuse og andelsrækkehuse kan ældre og yngre fl ytte hertil og være med til at skabe et levende kvarter, der også understøttes af de mange stier og smutveje gennem området. Herfølge er i forvejen en by, med aktive borgernetværk. I de kommende år vil vi se en stærk udvikling af de værdier, der allerede kendetegner det lille bysamfund: nærhed, deltagelse, kultur og natur. Det har været spændende at komme ind i processen omkring Fremtidens Parcelhuse, følge projektet og se det engagement, som byggefi rmaer, planlæggere og eksperter har lagt for dagen. Den store interesse fra andre kommuner og for eksempel engelske og japanske repræsentanter giver et fi ngerpeg om, at Køge går fremtiden i møde, med vores nye sunde boliger. En af de vigtige ting vi kan tage med os i det videre arbejde, er den læring som planlæggere, arkitekter, ingeniører og entreprenører har været en del af og som har været hjulpet godt på vej af uafhængige eksperter inklusive Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Det er læring for fremtiden, som skaber den fornødne viden, ikke bare for de involverede fi rmaer men for planlæggere, bygherrer og kommuner landet over. I Køge Kommune er vi stolte over, at vi er kommet så godt fra start og vi ser med glæde hvordan mange andre kommuner ønsker at tage ved lære af projektet. De mange henvendelser viser, at andre kan bruge vores erfaringer fra både processen og de resultater vi har opnået. 3

3 Flyt sammen med Svanen Et svanemærket hus er bygget med mere miljøvenlige materialer, som er med til at sikre et godt indeklima. Energi krav til husene tager hensyn til klodens klima. Af Heidi Belinda Bugge, Miljømærkning Danmark Langt den største del af livet leves inden døre. Faktisk tilbringer vi danskere i gennemsnit mere end 16 timer i egen bolig på et hverdagsdøgn. Påvirkninger i indeklimaet har derfor stor betydning for vores sundhed. Køber man et svanemærket hus, er man garanteret et godt indeklima. Alle mindre huse som fx villaer, rækkehuse og parcelhuse kan svanemærkes. Fremtidens parcelhuse i Herfølge er Danmarks første svanemærkede huse. De omfatter mere end 70 boliger og illustrerer tydeligt, at man godt kan bo energi- og miljøvenligt i et parcelhuskvarter. Uden at være selvbygger eller halmbygger og uden at gå på kompromis med den traditionelle boligs komfort, byggeteknik og æstetik. Fremtidens parcelhuse rummer alt fra klassiske murermestervillaer til stramt modernistiske huse. Sundt indeklima I et svanemærket hus er mange ting med til at sikre et godt indeklima. Alle opholdsrum er sikret masser af frisk luft og god ventilation. Og byggematerialerne er nøje udvalgt for at undgå så mange miljø- og sundhedsskadelige stoffer som muligt. Fx må phtalater blødgørende stoffer, som bl.a. kan skade forplantningsevnen ikke bruges i indvendige gulv-, loft- og vægbeklædninger i opholdsrum. Der stilles også skrappe krav til formaldehyd, der bl.a. bruges som konserveringsmiddel i maling og som lim i byggeplader. Stoffet er allergifremkaldende og det kan give kræft. Inden gulvet bliver lagt, sikres huset mod fugt, så der ikke pludselig dukker fugtskader op, som kan give problemer med fx skimmelsvamp. Miljøet mærker indsatsen Den største miljøbelastning for et hus sker, når huset bebos. Det er nemlig energiforbruget til opvarmning af boligen, der belaster miljøet mest. I et svanemærket hus i Køge skal kravene til husets energiforbrug leve op til lavenergiklasse 2. Det nyder husets beboere godt af på fl ere måder. Ikke mindst fordi det har en positiv effekt på både varme- og elregningen. I forhold til varmeudgiften i et gennemsnits-hus sparer man mindst kroner i et lavenergihus klasse 2 (på 150 m2). Om året. Også klimaet nyder godt af el- og varmebesparelserne. De betyder nemlig, at der udledes mindre CO2. Man sparer altså 2,4 ton CO2 pr. år i forhold til forureningen med et gennemsnits-hus. Med et svanemærket hus er man sikret: Et hus med et godt indeklima Er hus med et lavt energiforbrug Et hus, hvor kvaliteten er i orden Et hus, hvor der er sat skrappe krav til brug af kemikalier i byggematerialerne Et hus, hvor der er taget hensyn til klimaet. Se mere på Byg nyt, byg om eller renovér med omtanke Brug miljømærkede materialer Du kender måske det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen fra produkter, du bruger i din hverdag. Du har også mulighed for at bygge et helt hus, som er svanemærket. Men uanset om du bygger nyt, bygger om eller renoverer din bolig, kan du vælge miljømærkede materialer. Miljømærkede materialer kan være med til at sikre et godt indeklima i din bolig Og så er de skånsomme over for miljøet, både mens du arbejder med dem, og når det færdige resultat står klar. Når du bruger miljømærkede produkter, ved du, at kvaliteten er god, og at du sparer dig selv og din omverden for miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Blomsten og Svanen administreres af Miljømærkning Danmark, som også kontrollerer, at alle de miljømærkede produkter lever op til mærkernes skrappe krav. Du kan hente informationsmaterialer og læse meget mere på ecolabel.dk. Du kan også kontakte nogle af de virksomheder, som forhandler miljømærkede materialer til dit bygge- eller renoveringsprojekt. Husk at spørge specifikt efter deres miljømærkede produkter: Spånplader: Byggelit Forestia Swedspan Træpaneler til loft og væg: Siljan Wood Products Akustikplader: Saint Gobain Ecophon 4 Mange miljømærkede materialer Det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen fi ndes på en stor del af de materialer, som danske huse er bygget af og indrettet med. Af Heidi Belinda Bugge, Miljømærkning Danmark Hvad end der er tale om et svanemærket hus eller et hvilket som helst andet produkt med Blomsten eller Svanen, er der tre ting, man altid kan være sikker på: Produktet lever op til skrappe miljøkrav. Der er taget hensyn til sundheden, og produktet er af høj kvalitet. Køber man et svanemærket hus, er man garanteret denne sikkerhed. Men man har også mulighed for at forbedre sit indeklima, selv om man ikke bor i et svanemærket hus. Står man fx og skal bygge om eller bygge til, kan man bruge miljømærkede materialer. Det samme gælder, hvis man skal male hjemmet eller lægge nyt gulv. Miljø og sundhed kan også tænkes med i indretningen. Det fi ndes fx miljømærkede senge, madrasser, brændeovne, tv og vaskemaskiner. Og så er der selvfølgelig vedligeholdelsen af det hele f.eks. fås stort set alle rengøringsmidler i miljømærkede udgaver. Gulve: Linoleum: Forbo Armstrong DLW armstrong-dlw.dk, Tarkett Træ/parket: Siljan Wood Products Tarkett Laminat: Pergo Fliser: Atlas Concorde Caesar Refin Ceramiche Marazzi Maling: Beck & Jørgensen bj.dk, Beckers Jotun Liwa Colour Center Malernes Lagersalg Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund, Tlf.: , Miljømærkesekretariatet har pr. 15. marts 2007 skiftet navn til Miljømærkning Danmark. Som navnet understreger, er vi en del af det europæiske og nordiske samarbejde om Blomsten og Svanen - de eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Miljømærkning Danmark er uafhængig af både myndigheder og producenter. Det eneste vi har ændret, er vores navn. Miljømærkning

4 Fremtidens Parcelhuse er realiseret af Det Grønne Hus Af Tommy B. Olsen, leder af Det Grønne Hus Det Grønne Hus har som projektleder udviklet Fremtidens Parcelhuse til at være et af de mest ambitiøse og vidtrækkende byggeprojekter indenfor nytænkende miljøvenligt lavenergibyggeri. Det er sket med udgangspunkt i husets store kendskab til dialogprocesser, faglig viden på miljø- og energiområdet, og kreative løsninger, hvor man når langt med små midler. Fremtidens Parcelhuse er en naturlig følge af Det Grønne Hus vækst fra Agenda21 center med 2 ansatte til landets største videncenter for miljø og energi med fokus på dialog og involvering. Workshops, læring og samarbejde på tværs har været dagsordnen både inden og imens fi rmaerne tegnede og regnede på solindfald og energiforbrug. At Det Grønne Hus har ekspertisen til at udføre energiberegninger og give sparring på tagudhæng og opvarmningsformer, har haft stor betydning, særligt for de mindre arkitektfi rmaer og entreprenørvirksomheder. Fremtidens Parcelhuse er et svendestykke, der viser hvordan fremtiden kan byde på huse med et minimalt energiforbrug, bedre miljø og et sundt indeklima. Husene fremviser samtidig en variation, der er så bred, at de fl este kan fi n- de, hvad hjertet begærer. Her er der individualitet og variation, mangfoldighed og spændvidde. Projektet har således ramt Det Grønne Hus målgrupper bredt. Byggebranchen har fået hjælp og læring under udviklingen af et nyt koncept, kommunerne har fået idéer til, hvordan de kan påvirke det fremtidige byggeri og den private borger har fået nye huse at vælge imellem og demonstrationer af teknikker, som kan bruges i deres egne huse. Fremtiden for projektet Som videncenter vil Det Grønne Hus arbejde aktivt for at Fremtidens Parcelhuse får betydning for fremtidens husbyggeri. En større evaluering bliver iværksat for at følge udviklingen på området, og et samarbejde med SBi skal sikre at erfaringerne kan bruges, når reglerne for energirammeberegningerne fastsættes i fremtiden. Allerede nu har interesserede fra ind- og udland meldt sig på banen for at få viden og høre om erfaringerne med at stille krav og skabe muligheder for et sundere, mere fremsynet byggeri. Det Grønne Hus er glade for den store interesse og byder med stolthed velkommen til udstillingen Fremtidens Parcelhuse. Det Grønne Hus giver vejledning til private, firmaer, butikker og kommuner. Arbejdsområdet dækker bredt fra byggeri over trafik, sundhed og bevægelse, økologi, kemi i hverdagen til naturbeskyttelse. 9 engagerede medarbejdere giver en bred tværfaglig indgang til opgaverne. Læs mere på Vi vil også bo i et miljørigtigt hus!! Af arkitekt m.a.a Rie Øhlenschlæger, AplusB Hvem vil ikke foretrække at bo i et godt og smukt hus med et behageligt og sundt indeklima og hvem vil ikke gerne være miljørigtig. Vi køber økologiske æg og drikker økologisk mælk, fordi det er godt for os og vore børn, og fordi vi samtidig sikrer dyrevelfærd og mindre forurening. Men mange huskøbere er ikke klar over, at de samme valg også skal træffes, når der skal købes ny bolig. Boligkøberne kan, med både økonomisk, sundheds- og miljømæssig fordel, forlange at deres nye bolig skal have en bedre miljøkvalitet end Bygningsreglementets standardkrav end boligmarkedets standardudbud. Og, ja man får kun det man bestiller og man skal se sig godt for, for det er stadigvæk en forbavsende lille del af nyhusmarkedet som kan prale af at være fremtidssikret, når det drejer sig om energi og miljø. I Køge sker der noget nu fremtidens miljørigtige parcelhuse opført med Lavenergiklasse 2 og 1 standard. Det er huse som kun får en årlig varmeudgift på kr. - mindre end halvdelen af energiregningen i de fl este nyere parcelhuse. Med fokus på energi og miljø kan man bruge lidt fl ere penge på at bygge gode huse fordi den lavere energiregning sikrer, at det ikke bliver dyrere at bo i de miljørigtige huse. Bliver bygherren snydt? Ca. 40% af Danmarks samlede energiforbrug går til drift af bygninger. Det svarer til årlige udgifter på godt 50 milliarder kroner. Dette energiforbrug kan reduceres med %, men kun hvis vi forlanger det. Hvis bygherren stiller krav om, at han vil have mursten, så får han mursten. Tilsvarende, hvis bygherren stiller krav om, at han vil have et energiforbrug til opvarmning på max 15 kwh/m2/år, et passivhus - så får han det. Og hvis bygherren frabeder sig materialer som er sundhedsfarlige eller farlige for miljøet, kan han også få det. Men hvis han ikke siger noget, får han dagens normalstandard og den er ikke god nok. Danmark er bagefter Når det gælder udviklingen af miljørigtigt og energioptimeret byggeri er Danmark bagefter vores nabolande. Der er f.eks. i Østrig omkring 1600 miljørigtige boliger i passivhus standard, det vil sige gode og sunde boliger med et maksimalt energiforbrug til opvarmning på 15 kwh/m2/år. Det er parcelhuse, rækkehuse og etageboliger. Det er traditionelt udseende boliger og det er avancerede designerboliger som blot alle har det tilfælles, at de er udformet med omtanke for miljøet og så der ikke mistes energi gennem utætheder og kuldebroer. I Tyskland er der omkring 6000 passivboliger og i Danmark er der mindre end 10. Vi ved at Bygningsreglementet om 3 og 8 år skal revideres således at energi- og miljøkravene bliver skærpet så den kloge huskøber sikrer sig altså allerede nu et hus i fremtidens standard for at undgå store energirenoveringer i et, allerede om få år, forældet hus. Arkitekt m.a.a. Rie Øhlenschlæger AplusB Haslehøjvej 21 DK-8210 Århus V tlf CVR Besøg de svanemærkede drømmehuse 18 af de i alt 64 parcelhuse er nu opført og står klar til udstilling Af Sia Boesen, Det Grønne Hus På udstillingen kan du besøge de 18 huse og få en snak med arkitekter og byggefi rmaer. Du kan også besøge Miljømærkning Danmarks udstilling om svanemærket og se hvilke særlige miljø- og sundhedskrav husene lever op til. Store velrenommerede navne blander sig med små unikke tegnestuer, når Fremtidens Parcelhuse byder indenfor Se på midtersiderne, hvilke fi rmaer, der deltager. I planlægningen af udstykningen har byggefi r- maer, planlæggere og byplaneksperter i fællesskab skabt en landskabsplan, hvor vejene giver beboerne tilhørsforhold, mens stier og grønne områder skaber sammenhæng og fællesskaber på tværs i området. Variationen i byggerierne giver særegenhed og identitet til hver enkelt parcel. Der bliver masser af oplevelser for sanserne, hvad enten man tager en spadseretur for at se på husene eller man nyder åens forløb og trædestenenes ufordringer over den lille lavning, der ved kraftige regnfald bliver en smuk lille sø. Der vil også være et serveringstelt, hvor Mad med Mening trakterer med økologiske retter. HUSK: De svanemærkede lavenergihuse kan bygges overalt i Danmark. Det sikrer en sund bolig for fremtiden. Aktiv miljøpolitik Af arkitekt m.a.a Rie Øhlenschlæger, AplusB Anlægsudgiften, når man bygger energi- og miljøoptimeret, vil i de første år være lidt større, fordi byggebranchen ikke har de optimerede bygninger på standardprogrammet. Den hurtle har Tyskland og Østrig forceret ved at lade staten give fordelagtige lån og tilskud til de fremtidsorienterede og miljøbevidste bygherrer, som jo samtidig med at de sikrer sig selv et godt boligmiljø også er med til at reducere den alt for store udledning af CO2. Hvis staten både gav incitamenter til det private byggeri og samtidig pålagde sig selv udelukkende at opføre og renovere offentlige bygninger energi- og miljøoptimeret ville byggebranchen hurtigt lære at bygge de miljørigtige huse, og dermed mindske miljøbelastningen og CO2 udledningen, - og i øvrigt sikre et enormt exportpotentiale for byggesektoren. Med udsigt til højere energipriser, usikre energileverancer og strammere CO2-kvoter er sunde, miljørigtige lavenergibygninger nok det smarteste valg man kan gøre, uanset om man er privat huskøber eller politiker som skal træffe beslutninger for kommune eller stat. 7

5 Lavenergihuse kan det betale sig? Energibesparelsen i Fremtidens Parcelhus kan fi nansiere dyrere materialer eller mere luxus Af Projektleder Ole Alm, energivejleder, Det Grønne Hus I projektet Fremtidens Parcelhuse må husene maksimalt have et energibehov svarende til det der kaldes lavenergi klasse 2 det vil sige et energibehov, der er 25 % mindre end lovens krav. En del af husene er helt nede i et Årlige udgifter til opvarmning af et 180 m2 hus med naturgas. energibehov svarende til lavenergi klasse 1, som er 50 % mindre end lovens krav. 70 er Lavenergibyggeri Lavenergibyggeri parcelhuset Nyt almindeligt hus klasse 2 klasse 1 Ca ,- Ca ,- Ca ,- Ca ,- Der bruges fl ere materialer til at bygge et lavenergihus, f.eks. har fl ere af husene op til en halv meter isolering i gulvet og på loftet, og der bruges dyrere materialer i form af f.eks. super lavenergivinduer. Og det store spørgsmål er altid kan det betale sig at bygge et lavenergihus, eller er merudgiften så stor, at tilbagebetalingstiden bliver meget lang? Som det ses i boksen, spares der omkring ,- om året ved at bygge et 180 m2 lavenergi klasse 1 hus i stedet for et hus, der lige lever op til lovens krav. Det er måske ikke meget i forhold til hvad vi bruger på fl adskærme, tøj og biler i løbet af året. Men har du pga. det lave energiforbrug ,- mere om året til afdrag på dit realkreditlån, vil du afhængigt af lånetypen kunne låne ,- mere. Et lavenergihus må derfor godt være dyrere at bygge uden at det går ud over privatøkonomien. Flere af Fremtidens Parcelhuse har en årlig varmeregning som er endnu lavere. I forhold til en typisk 70 er parcelhus er der endnu fl ere penge at spare, da det kun koster omkring % at opvarme et nyt lavenergi hus i forhold til den år gamle villa. Og for de penge kan der lånes ,- ekstra. Der er derfor god økonomi i at bo i et lavenergihus, og når energipriserne stiger så er fortjenesten endnu større. Køgekriterierne: Køge Kommune har opstillet nogle miljø- og energikriterier, de såkaldte Køgekriterier. Husene skal være Svanemærkede, se side 4 Maksimalt energiforbrug svarende til lavenergiklasse 2, se side 8 & 37 Stor andel af grønt på grunden og i området, se side 36 Regnvand ledes uden om kloak, se side 8 Læs hvad kriterierne betyder i de forskellige artikler i avisen. Varmepumper - et hot emne Omkring halvdelen af husene i Fremtidens Parcelhuse opvarmes med en varmepumpe, ofte i form af jordvarme Af Astrid Espenhain, Det Grønne Hus og Energitjenesten Hvad er en varmepumpe? En varmepumpe transporterer populært sagt varmen fra jorden, luften, grundvandet eller havet ind i huset. Og den gør det på en måde, der er mere effektiv end både el-radiatorer og olie- eller gasfyr. Selvom varmepumpen er eldrevet, har den nemlig et relativt lavt el-forbrug i forhold til den mængde varme, systemet genererer. En varmepumpe har en høj effektfaktor, som typisk ligger mellem 2 og 5, dvs. at den yder 2-5 kw varme pr. kw el. Luft-varme I luft-til-luft varmepumpen består varmepumpen af - en udedel, som henter varmeenergi fra udeluften ved et lavt temperaturniveau - en kompressor, som hæver temeperaturen - en indedel, som ved hjælp af en blæser varmer fx en stue op I luft-til-vand varmepumper erstattes indedelen af et vandbårent system som gulvvarme eller radiatorer. Derudover kan varmepumpen sørge for varmt brugsvand. Jordvarme Et jordvarmeanlæg er den mest effektive type varmepumpe, og den omformer den solenergi, der er lagret i det øverste jordlag til varme. Plastslanger med frostsikret væske graves ned i cm dybde på ca m 2 fx i ens have eller et stykke jord, der ligger tæt på boligen. Frostvæsken i plastslangerne opvarmes af jorden og varmepumpen sørger for at denne varme transporteres rundt i husets radiatorer eller gulvvarmesystem. Selvom der kun er nogle få graders temperaturforskel mellem jorden og frostvæsken i de slanger, der ligger i jorden, er metoden så effektiv, at et jordvarmeanlæg uden problemer kan dimensioneres til at levere både varme og varmt brugsvand uanset årstid og boligstørrelse. Hvad skal man vælge? Jordvarme er et godt alternativ til huse, der i dag er opvarmet med elvarme, olie eller naturgas. Hvis man er i besiddelse at et stykke jord, hvor plastslangerne kan graves ned, er det derfor altid en god ide at etablere jordvarme i boligen. Der skal som tommelfi ngerregel anvendes m 2 jord til opvarmning af 100 m 2 bolig. På grund af gravearbejdet, er jordvarme specielt velegnet i forbindelse med nybyggeri. En luft-til-luft varmepumpe har begrænset kapacitet og er vanskelig at forbinde til et egentligt varmefordelingssystem. Derfor er denne type varmepumpe bedst i mindre huse, som små helårshuse og sommerhuse, der bliver opvarmet med almindelig elvarme og hvor det vil være for besværligt at installere et centralvarme-anlæg eller huse, hvor varmepumpen kan anvendes som supplement, fx i huse, der har brændeovn. En luft-til-vand varmepumpe er et godt valg, hvis man ikke ønsker eller har mulighed for at grave slanger ned. I forbindelse med luft-luft og luft-vand skal man være opmærksom på at udedelen placeres, så støjen fra den generer både en selv og eventuelle naboer mindst muligt. Blæseren i luft-luft-anlæget er heller ikke lydløs. Nogle vil opleve at den giver anledning til gener, andre ikke. Læs mere om jordvarme og varmepumper på eller På Teknologisk Instituts hjemmeside findes både information og en positivliste med godkendte varmepumper 8 Bred lokalplan Lokalplanen til Fremtidens Parcelhuse tager højde for miljø og energi, grønne områder og naturlige mødesteder. Den er udviklet i dialog mellem byggefi rmaer, Køge Kommune og Det Grønne Hus Af Tommy B. Olsen, leder af Det Grønne Hus Lokalplanen giver frie rammer for byggeriet. Det betyder, at byggefirmaerne kan vælge frit mellem løsningsmuligheder vil man have solvarme, store vinduespartier, træbeklædning eller murede huse. Alle husene er forskellige, og området bliver derfor spændende at gå rundt i. Miljø og lokalplaner Lovgivning giver ikke mange muligheder for at inkorporere miljøkrav i lokalplanen. Fremtidens Parcelhuse har været med til at synliggøre dette problem, og derfor er der en ny lovgivning på vej. I lokalplanen for udstykningen i Herfølge er der både indskrevet nogle krav og åbnet for nogle muligheder, der kan forbedre miljøet: Det er muligt at bygge i to etager eller som dobbelthuse, hvilket giver bedre isolering. Husene skal helst placeres på grunden, så solens energi kan udnyttes bedst muligt. Regnvand må ikke ledes til kloak, men skal genbruges, nedsives eller ledes til vandløb. Overskudsjord skal udnyttes, så transport undgås. Der er ikke krav om naturgas, men mere miljøvenlige varmekilder kan anvendes. Hvor mødes man? Et godt socialt miljø opstår hvor mennesker mødes naturligt. Lokalplanen arbejder med grønne strøg, et fritlagt vandløb, trædesten over et mindre vådområde og mange stiforløb. Samtidig ligger husene samlet i grupper om små stikveje, hvor mennesker naturligt mødes. Et krav om, at der ikke etableres hække i skel ud mod fællesarealer åbner også for nabomøder. Kan varmepumper betale sig? Af Astrid Espenhain, Det Grønne Hus og Energitjenesten Selv om det er dyrt at skifte til jordvarme, vil det i mange tilfælde kunne betale sig. Anlægsudgifterne er kr inkl. udgifter til nedgravning af plastslanger. Til gengæld reduceres udgifterne til opvarmning af boligen med 40-65%. Det er altid en god ide at få lavet en beregning, som viser hvor meget man sparer. Vær i øvrigt opmærksom på at jodvarmeanlægget skal godkendes hos kommunen inden arbejdet påbegyndes. Hvis man ikke har plads eller mulighed for at grave jordslanger ned uden for sin bolig, er et luftbaseret varmpumpeanlæg et godt alternativ. I tabellen er der sammenlignet priser på forskellige typer opvarmning af en bolig på ca. 150m 2. Boligen skønnes at bruge hvad der svarer til ca kwh/år. Som det fremgår, er der en stor besparelse ved at gå fra el-varme til jordvarme også selv om anlægsudgifterne er relativt store. Gevinsten er ikke helt så stor, hvis man i forvejen har olie eller naturgas. Men hvis dit fyr er gammelt og alligevel skal skiftes, kan der være fordele forbundet med skift til et varmepumpeanlæg. I alle tilfælde anbefales det at man kontakter en forhandler og får lavet en beregning på både udskiftning og driftomkostninger ud fra konkrete forudsætninger. Kilde: IVT Naturvarme Pris pr. enhed *) Årlig varmeudgift Elvarme 1,60 kr./kwh ca kr. Oliefyr (2.100 liter olie) 8,00 kr./liter kr. Naturgasfyr (1.700 m 3 ) 8,94 kr./m kr. Luft-luft eller luft-vand varmepumpe 1,60 kr./kwh kr. Jordvarme 1,60 kr./kwh kr. *) Vær opmærksom på at energipriserne varierer meget. Priserne i tabellen er hentet på 9

6 Køge Herfølge børnefamiliernes paradis Af Ane Kollerup, Det Grønne Hus Når man nævner Herfølge, er der nok en del, der tænker på et fodboldhold, der havde sin storhedstid omkring årtusindskiftet. Men Herfølge er meget mere end det, og kan sole sig i glansen af attraktioner, som er langt mere vedvarende end et Danmarksmesterskab i fodbold. Herfølge er en lille by, med ca indbyggere. Byen ligger i naturskønne omgivelser i nærheden af skovområder og med kort afstand til stranden syd for Køge. Motorvejen ligger 2 km fra byen, og herfra er der 50 km til Københavns centrum. Med offentlig transport tager det ca. en time at komme til København. Fra Herfølge er der togforbindelser til Køge, som ligger 6 km. væk, og hvorfra der er fast S-togsdrift. Der er ligeledes fast togdrift til Roskilde og Næstved fra Herfølge. Afstanden og transportmulighederne er overkommelige, så det er muligt at beholde arbejdsplads og nyde andre aktiviteter i København eller Roskilde. Både Køge og Herfølge har bevaret deres særlige identitet trods den tætte tilknytning til hovedstaden. Med den smukke gamle og velbevarede bykerne, emmer Køge af historisk bevidsthed, og der er et stort udbud af fritidstilbud og kulturelle aktiviteter. For børnefamilier, der er trætte af stenbroen og den trange plads på de meget dyre københavnske kvadratmeter, er Herfølge det perfekte alternativ. Mulighederne for børnepasning, skolegang og uddannelse er gode i Herfølge og Køge. I Herfølge ligger der en vuggestuer og tre børnehaver, og der er en folkeskole til 9. klassetrin med tilhørende skolefritidsordning. I Køge ligger der et gymnasium, en handelsskole og en teknisk skole. En opvækst i Herfølge byder på trygge rammer i en by, der ikke er større end man nogenlunde ved hvem hinanden er. Der er masser af kultur og fritidsaktivitet, hvad enten man tilmelder sig den kommunale musikskole for at lære at spille violin, eller Herfølges gymnastikforening for at slå vejrmøller. Der er en fantastisk natur, som man ikke kan lade være med at boltre sig i, og en fodboldklub, der bare venter på nyt blod og oprejsning, så svundne tiders højder igen kan nås. - HISTORIE, STEMNING OG MILJØ Køge Kommune 10 Af Ane Kollerup, Det Grønne Hus Med sin placering kun 40 km syd for København er Køge en integreret del af hovedstadens erhvervsliv. Endvidere er byen et trafi kalt knudepunkt, med Køgebugtmotorvejen, der er ved at blive udvidet, gode togforbindelser og en havn under stadig udbygning. Samtidig er Køge Kommune placeret i et meget naturskønt område, med marker, skove og strande. Køge Kommune har pasningsgaranti og gode daginstitutioner, en aktiv boligpolitik, samt masser af uddannelsestilbud og fritidsaktiviteter. Fakta om Køge Kommune Antal indbyggere: ca Areal: 255 km2 Borgmester: Marie Stærke, A Byråd: 27 medlemmer Skatteprocent 24,91% Vuggestuer:6 Børnehaver:26 Integrerede daginstitutioner: 21 Folkeskoler: 17 Gymnasium:1 Handelsskole:1 Tekniskskole:1 Som gæst i Køge Kommune finder du alt, hvad hjertet begærer: Kommunens største by, Køge, er en meget smuk middelalderby med et nænsomt restaureret bymiljø og et pragtfuldt torv, der i dag står som et af Danmarks bedst bevarede middelaldertorve. I Køge finder du også Danmarks ældst fungerende rådhus, hvorfra Køge Kommune administreres. Rådhuset er fra ca Køge blev i 2006 kåret til Danmarks hyggeligste handelsby. Byen har et meget velfungerende handelsliv med butikker for enhver smag. Mange af butikkerne gemmer sig inde bag den gamle bykernes facader. Og her i Køges gårdmiljø er der om sommeren mulighed for at lade sig underholde af levende musik til en kold forfriskning. Hver onsdag og lørdag formiddag er Køge Torv fyldt med boder og handlende. Lørdag formiddag summer Køge af liv. I baggårdene er der ofte levende musik og gode chancer for at smage spændende øl. For eksempel fra Køges eget bryggeri Braunstein eller et af de andre små, danske bryggerier, der er skudt op. Smukt moseområde Ved Borup inde i landet ligger Dyndet, et moseområde, hvor der engang blev hentet store mængder tørv. Siden har området fået fred til at udvikle et rigt plante og dyreliv. Midt i Dyndet ligger det gamle traktørsted Malerklemmen og Mosehusets Købmands handel. Begge steder er det som at gå flere hundrede år tilbage i Danmarks historie, når man træder indenfor. Rigt kulturliv Køge er især kendt som kunstby med Danmarks eneste specialmuseum for kunstnerens arbejdsproces som største attraktion. Kunst museet Køge Skitsesamling har en lang række skitser og forlæg til den færdige kunst, der samtidig giver et helt eksklusivt indblik i arbejdsprocessen. Mest kendt er billedhuggeren Bjørn Nørgaards forlæg til Dronning Margrethes gobeliner. Bjørn Nørgaard fik i 1988 opgaven med at lave 17 skitser - kartoner - som oplæg til vævningen af Dronning Margrethe II s gobeliner. Gobelinerne fortæller 1000 års Danmarkshistorie med små sidehistorier. De store skitser kan ses i museets flotte tagetage der også byder på byens flotteste udsigt! Besøg også Kjøge Mini-By der er en historisk korrekt model af Køge anno 1865 i størrelsesforholdet 1:10. De færdige modeller er udstillet på området, hvor Kjøge byplan er udlagt. Der er også publikumsadgang til værkstederne, hvor husene fremstilles. Yderligere oplysninger på Køge Turistbureau Vestergade Køge tlf

7 /0307 Kontakt Sekretariatet for Danske Delebiler Blegdamsvej 4B, 2200 København N Delebilsordning for Østsjælland Køge Delebil Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge Tel.: / Eternit PLAN Slut med endeløs vedligeholdelse af udvendigt træværk V E D L I G E H O L D E L S E S F R I T P L A N - S E A L B E H A N D L E T MILJØVENLIGT FIBERCEMENT MANGE FORSKELLIGE FARVER GENNEMFARVET KVALITET 190 delebiler på landsplan Antallet af delebiler i Danmark stiger dag for dag. Pt. er ca husstande medlem af en delebilsordning. Medlemmerne ejer ikke deres bil, men har i stedet adgang til forskellige biler - store som små - efter ønske og behov Af Julius Nielsen, Det Grønne Hus og Energitjenesten Billigt og fleksibelt Som medlem af en delebilsordning har man i princippet ubegrænset adgang til at råde over en bil, mens udgiften er knyttet til den konkrete anvendelse af bilen. Bilerne er placeret således, at brugerne har kortest mulig afstand til nærmeste plads. Herfra henter og bringer brugeren selv bilen. Hvor er der Delebiler? Der fi ndes delebilsordninger i: Albertslund, Allerød, Ballerup, Birkerød, Brønshøj, Borup, Esbjerg, Farum, Frederiksberg, Gladsaxe, Hellerup, Helsingør, Hillerød, Høje Tåstrup, Kastrup, Københavns brokvarterer, Køge, Odense, Roskilde, Rønne, Silkeborg, Sundby, Valby, Vanløse, Værløse, Ålborg og Århus. Også for virksomheder Hvis du eller din virksomhed bor i et område, hvor der ikke allerede er en delebilsordning, kan du kontakte en af de eksisterende delebilsordninger og få information om muligheden for at få placeret en delebil i dit område - til fælles brug for virksomhedens ansatte. Eternit PLAN brædder er fremstillet af fi berarmeret cement. Et miljøvenligt produkt med fremragende egenskaber. Brædderne er lette at tilskære og montere, og de er næsten uforgængelige og vedligeholdelsesfrie. Eternit PLAN brædder er velegnede som beklædning overalt på husets facader, gavle og udhæng samt til udhuse, carporte og meget andet. Bliv inspireret på Eternit PLAN brædder er gennemfarvede i otte smukke nuancer, der står perfekt til de fl este byggematerialer. Brædderne er imprægnerede med en særlig PLAN-Seal behandling, der beskytter effektivt imod fugt og snavs. Dermed beholder brædderne deres pæne udseende mange år ud i fremtiden. Få en delebil hvor du bor Hertz Delebilen FORDI Hertz Delebilen ikke har noget indmeldelsesgebyr Hertz Delebilen ikke har noget depositum Hertz Delebilen sørger for, at bilerne er rengjorte Hertz Delebilen har biler over hele landet Hertz Delebilen har mange forskellige biltyper Hvis I er 7 delebilsmedlemmer, parkerer vi en delebil lige, hvor I bor. Det er ganske GRATIS! Du kan køre i delebil i én time, fire timer, en dag eller en uge. Du bruger din delebil efter behov og betaler KUN for dit forbrug. Politiken Plus medlemmer 50% rabat på abonnement Du skal ikke tænke på benzin, forsikringer, grønne afgifter, rengøring eller serviceeftersyn. ALT er inkluderet! Bliv kørt til og fra arbejde skattefrit Regnvand til toilet og vaskemaskine Spar op til 50 % af drikkevandsforbruget BASIC BYG ApS BLEGDAMSVEJ KØBENHAVN Ø TLF NYE ANDELSBOLIGER SVANEMARKEN 1-23 I HERFØLGE Hertz Delebilen garanterer, at der altid er en bil, når du har brug for det Kontakt Hertz Delebilen på og hør, hvordan du får en delebil, dér hvor du bor. Vask tøj rent med mindre mængde vaskemiddel! BESTEM SELV INDRETNINGEN I DIN NYE ANDELSBOLIG BASISBOLIGER PÅ 75 M 2 OG 95 M 2 Med et Erhvervskort til bus, tog og metro kan medarbejderne få et skattefrit personalegode - uden at det koster virksomheden noget Klik ind på movia.dk/erhvervskort og se mere. Tlf.: TRÆBASERET BYGGERI BÆREDYGTIG UDVIKLING

8 Familievenllige, energibesparende huse hvor boligen fl yder sammen med haven udenfor taghave INDIVIDUELLE TRÆHUSE w Type 1: Æblehuset- Svaneengen solgt Type 2: Bækhuset- Svaneengen incl. grund wwww.svanehuset.eu Martin Trier Mørk, ark. maa,par Torben Pryning ark maa par orangeri fra Excl. grund fra Excl. grund Attraktive byggegrunde sælges! ÅBENT HUS Se mere på Til salg Nyt økologisk hus fra - miljøvenlige materi - godt indeklima - lavt varmeforbrug Spændende individuelle træhuse i særklasse Miljøbevidste - nu også Svanemærkede huse - ingen dampspærre - hørisolering - et hus der ånder - pillefyr - varmegenvinding - solfangere - sandvarmelager Energirigtige huse energiklasse 1-2 Vi har over 10 års erfaring og har bygget mere end 500 træhuse RealMæglerne Ottar aps - svanemærkes Skæve vinkl Svanholm Træ & Økobyg Svanholm Alle Skibby Tlf Grund Svanemarken nr. 6 Pris Udbetaling Brutto Netto Boligareal 209 Antal værelser /plan 5/2 Ring og hør nærmere Tlf Sjælland Se mere på Vintapperbuen Kirke Hyllinge

9 ECO SVANELUNDEN 5, 4681 HERFØLGE TIL SALG: HOME KØGE, SAGSNR. 215A5884 tel: tel: tel: ECO 197 KVM. 2 PLANS VILLA, 2 TAGTERRASSER LAVENERGI HUS, KUN MILJØGODKENDTE MATERIALER LYS, LUFT OG HØJT TIL LOFTET VALBÆK BRØRUP ARKITEKTER SVANEMÆRKET HUS tel: tel: PDF created with pdffactory Pro trial version tel: Spar 50% på varmeregningen i dette Danish Smart House Eco, et økologisk svanemærket lavenergihus i to etager. Huset på 197 m2 er formet som et L, vendt mod sydvendt have. Sol og udsigt over marker og haver nydes fra stor tagterrasse og sydvendt altan. Funktionelle og smukke lyse m2 fordelt i stueplan på rummelig entre, bryggers, badeværelse, 2 lyse børneværelser, stort køkken med spiseplads, spisestue og stor stue med pejs. Store sydvendte vinduer og glasdøre, der går helt til loft, skaber tæt kontakt til have og himmel. 1.salen indeholder eksklusivt soveværelse med udgang til sydvendt altan, badeværelse og walk-in-closet, stue/arbejdsværelse med udgang til stor tagterrasse. Materialer i høj kvalitet, med lang holdbarhed, begrænset vedligeholdelsesbehov, der patinerer smukt. Facade beklædt med eksklusive store hvide keramiske klinker. Smukke vinduer i massivt hårdttræ og energiglas. Elegante badeværelser. Indvendigt materialevalg lyst og venligt med massive trægulve og hvidmalede vægge og lofter. Fuldautomatisk ventilationsanlæg og solvarme der sammen med de miljøvenlige svanemærkede byggematerialer, sikrer et godt og sundt indeklima. Mos-Sedum tagvegetation Veg Tech tel: Stueplan Førstesals plan Svanelunden 5, 4681 Herfølge Til salg: HOME Køge sagsnr. 215A5884 Pris Bolig areal 197 kvm. Grund areal 676 kvm. Antal værelser 5 Ventilation varmegenvindingsanlæg Tagbeplantning mos-sedum Solvarme 250L Solafskærmning udvendige screens Brændeovn svanemærket indbygningsovn ECO VALBÆK BRØRUP ARKITEKTER Ryesgade 19A, 3. sal DK-2200 Kbh N Telefon

10 Teknik Kosteskab VM TT Spiseplads KØL OVN OPV Vi bygger hjem der holder på varmen Danhaus har udstillingshuse flere steder i landet Se mere på COPSØ A/S Tlf I FREMTIDENS PARCELHUS Boligens overordnede idé er en opdeling af længehuset i 2 halvdele gennem tagryggens akse og dernæst en forskydning af disse. Den ene halvdel rummer de private rum, den anden de fælles. Den private del vender mod nord og rummer 4 store værelser, 2 badeværelser og 1 bryggers. Værelserne har alle egen udgang til haven. Den fælles del vender sig mod syd og består af et langt, åbent rum. Rummet indeholder entré, køkken/alrum og opholdsstue, har loft til kip i hele husets længde og har udgang til haven 3 forskellige steder. Der placeres to terrasser, hvoraf den ene ligger mod øst/syd lige ud til en grøn kile og den anden terrasse ligger mod syd/vest. Boligen er på 168 m², grunden er på 699 m². Tilsalg kr Energiklasse: 2 Biofaktor: 0,67 Svanemærket: Ja For informationer vedrørende salg og opførsel, kontakt venligst Bülow & Nielsens salgsafdeling. Telefon nr.: Klassisk villa i nye rammer Drømmer du om en klassisk villa med minimalt vedligehold, et energiregnskab til UG og individuel planløsning skabt til dig og din familie? GrønneLykke har specialiseret sig i at genopføre klassiske villaer efter originale tegninger fra perioden GrønneLykke skaber synergi mellem smuk traditionsrig arkitektur og nutidens visioner for fremtidens familiebolig. GrønneLykke leverer teknologisk helhedstænkning, jordvarme som standard og højt til loftet til en kvadratmeter pris, der giver dig luft i budgettet. Priser fra kr. pr. m 2. Bryggers Værelse Værelse Bad Værelse Soveværelse Bad ÅBENT HUS HELE APRIL HVER WEEKEND & ALLE PÅSKE DAGE FRA KL Fisker J.P. Christiansens Villa, SvaneEngen 8, Grund 7 SOLGT Hjul & Karetmager O. Nielsens Villa, SvaneLunden 17, Grund 28 SOLGT Entré Køkken Stue Terrasse I Påsken starter vi salget på 3 NYE svanemærkede GrønneLykke Villaer på Grund 10, 30 & 46. Terrasse Bestil i Påsken og få Ægget med! NCC Enfamiliehuse bestående af Bülow & Nielsen, OC huset og HOLMBO-huse har sammen skabt dette»fremtidens Parcelhus«. På gensyn hos GrønneLykke Havnegade København K. Tel

11 Svaneengen Her opfører byggefi rmaerne 76 miljørigtige drømmeboliger Svaneengen 2 Eurodan-Huse/SOLGT Svaneengen 4 Trelleborg Typehuse Holding A/S Svaneengen 6 Eurodan-Huse/SOLGT Svaneengen 8 Grønnelykke/SOLGT Svaneengen 10 Zoom/SOLGT Svanelunden 9 Townscape Svanelunden 7 Townscape Svanelunden 5 Danish Smart House Svanelunden 3 Svanelunden 1 ADDvision Svaneengen 1 Svaneengen 3 NCC Svaneengen 5 Vinzent entreprise ApS Svaneengen 7 Arkitekterne KØGE Svaneengen 9 Grønnelykke Svaneengen 11 Zoom Svanelunden Svanelunden 11 Basicbyg Svanelunden 13 Basicbyg Svanelunden 15 Lind og Risør Svanelunden 17 Grønnelykke/ SOLGT Svanelunden 19 Aandahl og Boisen Svanemarken 8 Svanemarken 10 HS Byggeentreprise/ SOLGT Svanemarken 28 Grønnelykke Svanemarken 30 Reform Arkitekter Molbek Development A/S Svanemarken 32 Svanemarken 6 Svanemarken 26 AA Huse ApS Svanholm Træ og Økobyg Svanemarken 17 Reform Arkitekter Molbek Development A/S HS Byggeentreprise Svanemarken 24 AA Huse ApS Svanemarken 34 ADDvision Svanelunden 45 Svanelunden 43 Svanelunden 41 Svanelunden 39 Svanemarken 4 Lind & Risør Svanemarken 14 Svanemarken 22 Danhaus Bolig A/S Brdr. Beierholm ApS/ SOLGT ADDvision/SOLGT Svanemarken 36 Basicbyg Svanelunden Svanemarken 2 Svanemarken 20 CanDan Cedar Imports Svanelunden 47 Svanelunden 49 Svanelunden 51 Svanemarken 16 Basicbyg Svanelunden 53 Svanemarken 38 Basicbyg/solgt Svanemarken 18 CanDan Cedar Imports Svanemarken Svanelunden 61 Lind og Risør Svanelunden 59 Lind og Risør Svanelunden 57 Svanemarken 40 Basicbyg Thyholm Huse Svanelunden 55 Lind og Risør Svanelunden Svanemarken 1-23 Basicbyg Rækkehuse Svanemarken 27 Lind og Risør Svanemarken 33 Hornsherredhus ApS Svanelunden 63 Jersie Totalbyg A/S/ SOLGT Svanelunden 71 Lind og RisørSvanelunden 69 Svanelunden 73 Lind og Risør Svanelunden 75 Elkiær + Ebbeskov Arkitekter Svanemarken 29 Lind og Risør Svanemarken 31 Grønnelykke Svanelunden 65 ADDvision Svanelunden 67 Reform Arkitekter Molbek Development A/S Reform Arkitekter Molbek Development A/S/ SOLGT Toiletter

12 Svanemarken Herfølge Funkis-serien fra Lind & Risør -en kendt moderne arkitektur anno 2007 Model EHY 150 med skur og dobbelt integreret vognport Funkis Serien X model - set fra havefacaden med de store vinduespartier Funkis Serien Y model her vist med fritliggende carport Fremtidens parcelhus - hvor spændende arkitektur og kompromisløs byggekvalitet går op i en højere enhed. Spændende enfamiliehus med ensidig taghældning. Huset indeholder entreé, børneafdeling bestående af 2 værelser samt badeværelse. Stort spændende køkken/alrum i åben forbindelse til opholdsstue med loft til kip og spændende lysindfald via de mange vinduespartier og ikke mindst tagvinduerne. Stort soveværelse med eget badeværelse. Bryggers i forbindelse med køkken. Dobbelt integreret vognport med redskabsrum i samme arkitektur som øvrige hus. Svanemarken 4, 4681 Herfølge Pris Bolig areal 150 m² Antal værelser/rum 3/5 Modelbetegnelse EHY 150 Arkitekttegnede huse Funkis Serien er moderne, funktionelle og strømlinede huse - som gør en forskel. Både for familien, som ønsker en personlig individuel bolig og for miljøet som huset skal indgå i. Det er huse for familien som ønsker stil og flot arkitektur og som tør at bo i et hus som skiller sig ud fra naboens. Det er kvalitetshuse som opfylder selv den mest krævende families krav om komfort og sikkerhed og fuld kontrol med byggeprocessen og de samlede omkostninger for den færdige drømmebolig. Kvalitet er en mærkesag i dit nye Lind & Risør hus Det arkitektoniske udtryk er elegant og tidløst nærmest minimalistisk. Husene er uden tagudhæng, har høje store vinduespartier, ovenlys og dermed et enestående lysindfald i både alrum og stue. De store dimensioner og skrålofter danner en inspirerende ramme om familiens liv og ideelle rammer for både individuelle aktiviteter og socialt samvær. Lind & Risør har samme filosofi i dag, som for 25 år siden. Vi bygger enfamiliehuse, som er individuelt udformede til hvert enkelt familie og dennes behov. Og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. Hverken i materialevalg eller når det gælder de byggetekniske konstruktioner. Vi bygger huse i kompromisløs kvalitet og vores grundlæggende høje kvalitetskrav gælder alle vores huse. Så tag en snak med Lind & Risør om dit nye hus. Størrelsen på husene i Funkis Serien varierer fra m². Der er altså tale om rummelige huse med plads til hele familien og dens behov også i fremtiden. Indretningen, udstyret og udførelsen af hvert enkelt hus, lever fuldt op til alle de forventninger og krav, som familien med rette kan stille til landets førende byggefirma af enfamiliehuse. Erik Husfeldts Vej Taastrup Tlf:

13 Svanelunden 39, Herfølge Svanemærket hus 145 m 2 med integreret carport og udhus Håndværkerudgifter kr ,- inkl. moms Eksl. byggegrund og evt. tilslutningsafgifter, haveanlæg, låneudgifter, advokat, stempel m.v. YDERVÆGGE: Mursten, 190 mm isolering, 10 cm. porebeton. TAG: Gitterspær med betontagsten type Danfl ock VINDUER OG DØRE: Træ/alu med lavenergiruder. GULVE: Beton, 275 mm isolering, klinker eller parket. LOFTER: Gipsplade med fi lt, 395 mm isolering. INDV. DØRE: Massive hvide fyldningsdøre model Finland INVENTAR OG BORDPLADER: HTH OPVARMNING: Gulvevarme med gasfyr. SOLVARMEANLÆG varmt brugsvand FREMTIDENS VINKELHUSE - til miljø- og energibevidste familier Modelfoto Salg og information Tlf Mere end 30 års erfaring med boligbyggeri af høj håndværksmæssig kvalitet Thyholm Huset BASIC BYG ApS BLEGDAMSVEJ KØBENHAVN Ø TLF Thyholm Huset type 3 er en fleksibel og moderne muret familiebolig på 150 m 2. Eneste danske fuldmurede lavenergihus i Klasse 1. MILJØVENLIG LAVENERGIBOLIG SVANELUNDEN 13 I HERFØLGE Årligt energiforbrug er 38,9 kwh/m 2 Samtidig med opfyldelse af de skrappeste energikrav indfrier Thyholm Huset type 3, kravene til Svanemærket. Se tegninger og yderligere beskrivelser af huset på vores hjemmeside INDIVIDUELT TILPASSET TRÆHUSEBYGGERI MED KOMFORT OG SUNDT INDEKLIMA Velbeliggende byggegrunde sælges Byggejord til parcelhuse/tæt-lav byggeri købes kontant TRÆBASERET BYGGERI BÆREDYGTIG UDVIKLING Rødekro Herning Odense Roskilde Århus Tlf

14 prøvehuset i august i Herfølge. Trelleborg Helårshuse - Fritidshuse A/S har siden 1963 opført over 6000 træhuse. Vores speciale er produktion og opførelse af højisolerede huse af særdeles god kvalitet. Trelleborg Kvalitetstræhuse siden

15 Husk at pleje dine møbler... Energirigtig belysning i boligen Udbudet af lyskilder og lyskildetyper er stort Unikke og funktionelle vinduer og døre UnikFunkis systemer i fyrretræ, mahogni og træ/alu energi opfylder kravene til energiklasse A. Se mere på UnikFunkis Vinduer & Døre A/S Livøvej 10 DK Viborg Tlf Fax Træpleje med: Hold på varmen - isoler huset med papiruld! Papiruld er den billigeste isolering Papiruld er den bedste Isolering Isoleringsmaterialet papiruld har gennem årene fundet vej til de danske hjem og fremstår i dag som det klart bedste valg, når man kigger på den kommende varmeregning, prisen for materialet, produktets egenskaber og ikke mindst miljøet. Alt er veldokumenteret af uvildige organer, der alle kommer frem til den samme konklusion: Papiruld er markedets bedste isoleringsmateriale - imprægneret imod påvirkning af brand, råd, svamp og skadedyr. Af Astrid Espenhain, Energitjenesten og Det Grønne Hus En del af lyskilderne er velegnede i boligen, men der er meget stor forskel på, hvor energirigtige de forskellige typer er. I denne artikel får du gode råd om, hvordan du kan sikre at belysningen i dit hjem er så energirigtig som muligt. Lyskildernes energieffektivitet Om en lyskilde er energirigtig afhænger af dens energieffektivitet. I hjemmet anvendes typisk glødepærer, halogenpærer, sparepærer og forskellige typer lysstofrør. Mens gløde- og halogenpærer giver meget lidt lys i forhold til energiforbruget, er sparepærer og lysstofrør langt mere energieffektive. Til gengæld er farveegenskaberne hos sparepærer og lysstofrør ikke helt så gode som for gløde- og halogenpærer. Derfor er det en god idé at tage stilling til hvert enkelt lampested. Hvor kan der passende anvendes energirigtige lyskilder? - Og hvor er det nødvendigt at anvende glødeeller halogenpærer, så gengivelsen af farver bliver optimal? Hvilken sparepære skal jeg vælge? Du skal altid vælge en sparepære, hvis lysmængde svarer til den glødepære du ville have valgt. I tabellen herunder kan du se, hvilke sparepærer der kan erstatte hvilke glødepærer. Glødepære Sparepære 25W 7-9W 40W 11-12W 60W 15W 75W 20W 100W 23W Værdierne i tabellen stemmer ikke med de oplysninger, der står på mange sparepære-emballager. På en 11W sparepærer vil man ofte kunne læse at den svarer til en 60W glødepærer. Sandheden er, at en standard 60W glødepærer udsender lys svarende til en sparepære på 13-14W. En 11W sparepære udsender altså mindre lys end en 60W glødepære, mens en 15W sparepære udsender mere lys. Erfaringer viser imidlertid, at mange mennesker foretrækker lidt mere lys, når de skal bytte en glødepære ud med en sparepære. Lysstofrør i mange udformninger Lysstofrør findes i flere udformninger; almindelige aflange, cirkulære og såkaldte kompakte, hvor røret er bukket. Mange af de kompakte lysstofrør minder om sparepærer, men har en anden sokkel og anvendes i lamper med indbygget elektronik, som er beregnet til denne type lyskilder. Lysstofrør findes i flere farvekvaliteter. Når lysstofrør anvendes i køkkenet eller på badeværelset, anbefales altid lysstofrør med optimale farveegenskaber spørg efter lysstofrør med et farvegengivelsesindex over 90, de fås både i en neutralhvid og en koldhvid udgave. I øvrige rum, som fx bryggers, arbejdsrum, kældre og lignende bør de anvendte lysstofrør have et farvegengivelsesindex på 80 eller derover. Udnyt dagslyset Hvorfor betale for kunstigt lys, når dagslyset er gratis? Dagslyset har stor betydning for menneskers trivsel. Rigelige mængder dagslys gør os generelt i bedre humør og giver os desuden mulighed for at spare på elforbruget. Udnyt derfor dagslyset i det omfang det er muligt. Og husk i øvrigt at slukke lyset, når du ikke har brug for det. Du kan finde flere oplysninger om energirigtig boligbelysning i Elsparefondens pjece,godt lys i boligen. Papiruld kan leveres fri for Borsalte Papiruld kan installeres i mange konstruktioner uden at der er behov for dampspærre, godt for indeklimaet Papiruld installeres af Autoriserede isolatører som er tilsluttet MILJØ ISOLERINGS Kvalitets sikring Papiruld! - Når kun det bedste er godt nok Aut. isolatør Miljø Isolering ApS Brødeskovvej 40 Postbox Hillerød Papiruld er genbrug og e t godt og miljørigtigt valg Miljø Isolering har frems t i l l e t p a p i r u l d s i d e n Virksomheden ligger i Hammersholt ved Hillerød og modtog i 1997 Hillerød Kommunes miljøpris. Oprindeligt blev papirisolering patenteret i 1892 i USA. Papiruld udmærker sig ved at bestå af gamle aviser, hvilket er yderst miljøpolitisk korrekt og meget anerkendt af eksempelvis den danske stat. Brugen af avispapir er dog langt fra ensbetydende med brandfare, og Dansk Brandteknisk institut har da også målt papiruld til at have høj brandmodstand, én af markedets højeste. Ifølge VIF har Papiruld Danmark bedste isoleringsevne af alle løsfyldsmaterialer! 7% bedre end nr. 2 Isolering af loft Få et gratis tilbud på isolering af Deres hus.! Vi leverer høj kvalitet til lave priser. Forskel på halogenpærer Halogenpærer er generelt ikke særlig energieffektive Af Astrid Espenhain, Energitjenesten og Det Grønne Hus Der fi ndes halogenpærer på markedet, som har samme kvalitet og lysudbytte (lysmængde), men et lavere elforbrug end dem, der ofte anvendes. Fx kan en 35W standard halogenpære i mange tilfælde byttes ud med en energieffektiv 20W, hvorved der spares ca. 40 %. Handelsnavne for disse typer pærer er OSRAM Decostar 51 IRC eller Philips Masterline ES, Energy Saver. Skift til de mere energieffektive halogenpærer i eksisterende installationer kræver, at den installerede transformer har et interval, der passer til den nye belastning. Det anbefales derfor at få en installatør til at undersøge om belysningsanlægget er dimensioneret til dette skift. I forbindelse med indkøb af spots eller lamper til halogenpærer, anbefales det, at du vælger den energieffektive type halogenpærer med lille effekt, fx 20W refl ektorhalogenpærer i stedet for 35W. 29

16 Batec solfangere kan monteres på alle huse. Solfangerne kan installeres på taget men kan også integreres som en del af bygningen. Smukt og harmonisk. Batec solvarmeanlæg, den bedste investering i nybyggeri Sparer op til 70% af al energi til det varme vand Sparer forurening Sparer olie, gas og el Sparer mange penge Lang levetid, over 30 år Minimal vedligeholdelse Smukt signal til omverdenen Solvarmeanlægget kan også bruges til opvarmning forår og efterår, ligesom om vinteren når solen skinner. BATEC Solvarme Tlf Hjemmeside: Solfangeren kan installeres så den tilpasses resten af installationerne på taget. Her ved nybygning. Solfangeren kan installeres på taget af eksisterende bygning. Installationen er særlig attraktiv når der skiftes varmtvands-beholder i huset. SOLVARMEANLÆG til varmt vand og rumvarme PRISEKSEMPEL Komplet solvarmeanlæg m. buffertank, varmtvandsstation (=helt frisk, varmt vand), avanceret varmeanlægs-styring m. trinløs motorshunt mm. Str. midi, 9 m2 / 500 l kr inkl moms og levering Til kombination med Olie- og gasfyr Masseovn, brændeovn med gris Pille-, stoker- og brændefyr Hvorfor hos os? Høj kvalitet, egen import og udvikling Intelligent design... (=ingen kogning!) Gennemarbejdede vejledninger Fornuftige priser Ordentlig besked VARMT VAND FRA SOLEN Butik: Gunløgsgade København S Tlf info, produkter og priser på Fremtidens Parcelhuse et samarbejde med Energitjenesten energi- og miljøløsninger, når der skal bygges nyt. Energitjenesten arbejder for at vi alle sparer på energien, hvor vi kan. Det gælder i vores boliger, på arbejdet og hvor vi ellers færdes. Vi giver information og vejledning til private forbrugere, mindre virksomheder og offentlige institutioner gennem fi re indsatsområder: Spørg om Energi Generel information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi. Skolernes EnergiForum Vi arrangerer aktiviteter og stiller viden og materialer til rådighed for undervisningsinstitutioner i arbejdet med miljø og energi. Håndværkernes EnergiForum Vi arbejder sammen med små og mellemstore håndværksvirksomheder om salg og installation af energirigtige løsninger. Grønne Diplomer Tiltag til forbedring af energi- og miljøcertifi - cering af institutioner, butikker og kontorer. Energitjenesten er blevet til i et samarbejde mellem Organisationen for Vedvarende Energi (OVE) og Sammenslutningen af de danske energi- og miljøforeninger (SEK). Energitjenesten er støttet af Energisparepuljen, som administreres af Dansk Energi-Net. Energitjenesten er bygget op omkring 12 lokale Energitjenester fordelt i hele landet og med et fælles sekretariat i Århus. En stor del af vores energiforbrug går til opvarmning af bygninger Af Anne-Mette Hald, Informationsmedarb. Energitjenesten Næsten 50% af det samlede danske energiforbrug går til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Skal man bygge nyt eller renovere et eksisterende hus, er det derfor en god idé at tænke i energirigtige løsninger fra første færd. Det kan Energitjenesten hjælpe med. Vi er en landsdækkende organisation, der giver information og vejledning om energibesparelser og vedvarende energi uvildigt og ganske gratis. At det er muligt at bygge energi- og miljøvenligt til en fornuftig pris, viser Fremtidens Parcelhuse 76 gode eksempler på. Energitjenesten har været med i projektet som faglig ekspert og samarbejdspartner, fra idé til udstilling. Vi håber udstillingens 76 bud på fremtidens huse kan inspirere både den almindelige forbruger og byggebranchen til at tænke i fremsynede Du kan finde din lokale Energitjeneste på Du kan også ringe så får du automatisk fat i den nærmeste lokale Energitjeneste. Fremtidens Parcelhuse - et eksempel på lokalt engagement i miljø og energi Af Anne-Mette Hald, Informationsmedarb. Energitjenesten Fremtidens Parcelhuse er et godt eksempel på et succesfuldt, lokalt projekt, der spås en stor betydning for miljøet og fremtidens energiforbrug for såvel Køge Kommune som resten af landet, i kraft af sin nytænkning. Energitjenesten Østsjælland har sammen med resten af Det Grønne Hus og Agenda 21 centret i Køge taget initiativ til Fremtidens Parcelhuse. Energitjenesten Østsjælland er én af de 12 lokale Energitjenester, der er fordelt over hele landet. I Energitjenesten mener vi, at lokalkendskab er vigtigt for at kunne give en optimal information og vejledning. Vores lokale Energitjenester svarer på alle henvendelser om energibesparelser og vedvarende energi. Derudover tager vi løbende initiativ til aktiviteter, projekter, arrangementer og kampagner, der sætter fokus på energi og miljø i netop dit område. Du kan finde din lokale Energitjeneste på Her kan du også se, hvilke arrangementer, der afholdes i nærheden af dig. 31

17 Frisk luft inden døre Det har altid været meningen, at huse skulle bygges tætte, men det er først nu, at kommunerne kan stille krav om, at man skal teste, at de vitterligt også er det Af Ole Alm, projektleder, Det Grønne Hus Som en del af Svanemærkets krav bliver alle Fremtidens Parcelhuse testet for deres tæthed. Mange af de svanemærkede huse vil være mere tætte end loven kræver, da det er med til at sikre, at energitabet fra huset er så lavt som muligt. Og det er en skrøne, at nye huse bliver så tætte, at det går ud over indeklimaet. Huse kan ikke blive for tætte men vi er ofte for dårlige til at lufte ud! En familie på fi re producerer om- kring 10 liter fugt hver dag, når de tager bad, laver mad, og når de trækker vejret. Og det er vigtigt, at den fugt bliver ventileret væk fra huset, da den ellers vil sætte sig i konstruktionen, hvor den kan give grobund for skimmelsvamp, der er under stærk mistanke for at kunne give allergi. Langt de fl este af Fremtidens Parcelhuse har installeret mekanisk ventilationsanlæg til at fjerne fugten og til at sikre den fornødne tilførsel af frisk luft. I ventilationsanlægget er der en varmeveksler, der overfører varmen fra luften, der bliver suget ud af huset, til luften der bliver blæst ind i huset. Derved bliver varmen i huset, og der spares mere på varmeregningen end det koster i forøget elforbrug til ventilationsanlægget. Det er også en skrøne, at mekanisk ventilationsanlæg støjer meget og giver trækproblemer. Installeret korrekt er anlægget stort set lydløst, og det sikrer, at der altid er frisk luft i alle rum. Du kan selvfølgelig stadig åbne vinduet for at lufte ud men det vil sjældent være nødvendigt. Anlægget kræver dog en del vedligeholdelse i form af skift af fi ltre samt rengøring af kanalerne. De største kilder til dårligt indeklima er ofte beboerne og deres adfærd, så selvom Fremtidens Parcelhuse indeholder et minimum af skadelige kemiske stoffer, har beboerne stadig stor indfl ydelse på det endelige resultat. Rygning og mangelfuld rengøring er klassiske eksempler, men vi får også mange kemiske påvirkninger fra f. eks. maling, møbler, tæpper, TV, PC og alle de andre ting, vi fylder vores hjem med. Produkter der er svane- eller indeklimamærkede vil ofte være dem, der giver den mindste påvirkning af indeklimaet. Tjen penge på et sundere indeklima! B O L I G V E N T I L A T I O N M E D V A R M E P U M P E Udnyt solens varme Solenergi een af de mest naturlige energiformer, vi har Den svenske professor Jan Sundell, Center for Indeklima og Energi på DTU siger den 8. april 2003 i Davak Magasinet: Fås også med køl 32 Af Astrid Espenhain, Det Grønne Hus og Energitjenesten Solenergi belaster miljøet langt mindre end de konventionelle energikilder og er især fordelagtig til opvarmning af brugsvand. Udover passiv solvarme udnyttes solens energi primært i to typer anlæg, nemlig solvarme- og solcelleanlæg. Hvad er solvarme? Et solvarmeanlæg består af en solfanger, der optager energi fra solen og omdanner den til varme. Solfangeren består af et solfangermodul, som typisk placeres på taget af et hus eller en garage gerne mod syd og med en hældning på 45 o, så udnyttelsen bliver optimal. Varmen fra solfangeren overføres til en varmtvandsbeholder via et lukket rørsystem, som er fyldt med en frostsikret væske. I varmtvandsbeholderen afgiver solfangervæsken sin varme via en varmeveksler, hvorefter væsken pumpes tilbage i solfangeren til fornyet opvarmning. For at udnytte solens energi bedst muligt, skal solfangermodulet placeres tæt på det sted, hvor varmen bruges. En solfanger kan typisk dække 2/3 af en families varmtvandsforbrug. Kan solvarme betale sig? Den økonomiske gevinst er ikke voldsomt stor, men den er der. Energistyrelsen har beregnet tilbagebetalingstider på mellem 10 og 15 år, hvis man har kombinerer solvarme med olieeller gasfyr, afhængig af om fyret er nyt eller gammelt. Til gengæld er solvarme meget miljøvenligt. Fx er drivhuseffekten ved solopvarmning af vand gange mindre end for vand opvarmet med konventionelle energiformer. Få mere information om solvarme (og solceller) på eller på energistyrelsens hjemmeside hvor du også kan fi nde publikationen Fokus på solenergi. Allergierne øges hurtigt i hele verden. FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER PÅ ALLE NILANS PRODUKTER OVERHOLDER DET NYE BYGNINGSREGLEMENT

18 Energivinduer i alle mulige og umulige mål Kernetræ, energiglas og optimal U-værdi 0,87 W/m 2 K Varde Look Varde Look serien, er 5KW miljørigtige brændeovne, der opvarmer rum op til 100 kvm. Varde Look kan tilpasses dine helt personlige ønsker. Du kan få Varde Look serien i grå og sort stål, med stålsider i mange forskellige farver eller med fedtstenssider. Og så leveres den med ståltop, fedtstenstop eller glastop. Kort sagt: Du bestemmer selv dit helt eget Varde Look! Ring og få et godt tilbud på super lavenergivinduer. 36 energihuse under opførelse i Stenløse Syd plus 1 i Herfølge. Bredgade Vildbjerg Tlf.: Den nye Varde Look serie leveres såvel med top- som bagudgang. Stående på gulvet eller hængende på væggen, du vælger selv placeringen af din kommende Varde Look ovn. Alle ovne i serien har kolde greb for nem betjening uden handske. Varde Look nyheden vil være at finde hos forhandlere fra 1. juni. Allerede i dag kan du finde den nærmeste forhandler og det øvrige produktprogram på Varde Ovne A/S Kongevejen 246, Tiset 6510 Gram Tlf

19 Den økologiske have 36 En have med variation skaber gode betingelser for alle planter og dyr og ikke mindst havens brugere Af Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus Skadedyr kan ikke undgås, men gode betingelser for de insekter, fugle og dyr, der lever af skadedyrene, er en god strategi. Det handler om at have blomstrende krydderurter, blomstrende løgplanter, blomstrende træer, frugttræer, fuglekasser, fuglebassin, grenbunker og stenbunker i haven. Kompostpladsen Det er en god ide at tage højde for kompostens placering allerede når haven anlægges. Så bliver pladsen en integreret del af havens arkitektur. Pladsen må ikke være for lille. Til en almindelig parcelhushave er det en god Biofaktoren Af Astrid Espenhain, Det Grønne Hus og Energitjenesten Biofaktoren for en grund er et udtryk for, hvor meget grønt der er på den del af grunden, der ikke er bebygget. Er hele grunden fl iser og rullegræs fås en lille biofaktor, mens en grund med naturgræs, træer og bevoksning på husvæggene får en høj biofaktor. Artsdiversiteten er i tilbagegang Antallet af dyr- og plantearter i Danmark falder dvs. at artsdiversiteten er i tilbagegang. Det er sket før i evolutionens forløb, men det foruroligende er, at de fleste ændringer, som vi ser i dag, er et resultat af de miljøbelastninger, vi påfører naturen som følge af vores menneskeskabte aktiviteter fx produktion (især landbrug), byggeri og transport. ide at sætte ca. 10m 2 af. Så er der plads til en kompostbeholder (husholdningsaffald), en varmkompost, en samlebunke og evt. en kompostkværn. Ukrudt i belægninger Belægninger er det sted i haven, hvor de fl este haveejere har overvejet at bruge sprøjtemidler. Samtidig er belægningerne det mest problematiske sted at bruge pesticider, fordi sprøjtemidlerne ofte vil blive overdoseret og dermed er en større belastning af grundvandet. Når pesticider anvendes på belægninger er der også en risiko for at sprøjtemidlerne skylles direkte ned i vejens regnvandsafl edning, som mange steder løber direkte til vandløb, hvor selv små mængder kemikalier kan gøre stor skade på vandløbets liv. Herunder fi ndes en række praktiske råd til anlæg af belægninger i haven: Bruge rene materialer som underlag for belægningen. Sand fra en bunke bagest i haven vil være fyldt med ukrudtsfrø og virker som et regulært såbed. Der kan også anvendes fi berdug eller lignende som underlag for belægningen. Brug kun belægninger der hvor sliddet er størst. Slid holder ukrudtet nede på den mest naturlige måde. Reducer fugearealet - det vil reducere problemet med ukrudt. F.eks. vil brugen af chaussesten øge fugearealet betydeligt, Giftstoffer og smagsforstyrrere i drikkevandet Hvis vi vil fortsætte med at hente rent drikkevand op fra grundvandsdepoterne, må vi holde op med at sende giftstoffer og/eller smagsforstyrrere ned til grundvandet. Naturoplevelser mindsker stress Internationale og danske undersøgelser viser, at naturoplevelser, muligheden for at opholde sig i grønne omgivelser, følge dyre- og planteliv, har en positiv indflydelse på mennesker det mindsker stress og er helbredende. Der er altså flere gode grunde til at sikre vores natur så meget som muligt omkring livet i byerne og på landet. Minimum 0,6 I Fremtidens Parcelhuse stilles krav om en biofaktor på minimum 0.6. Det er naturligvis ikke let at have en høj byggefaktor på en helt ny grund uden beplantning, derfor bliver biofaktoren beregnet ud fra etablerede udearealer, eller som udendørsarealerne er projekteret til at se ud efter etablering. mens store fl iser vil reducere det. Reducer fugebredden, dog uden at fl iserne rører hinanden. Fyld fugerne med rent materiale. Når fugen komprimeres godt og fyldes helt, har ukrudt vanskeligere ved at spire. Det er også vigtigt at holde fugerne fyldt og med års mellemrum udskifte en jordfyldt fuge med rent materiale. I den daglige vedligeholdelse er en stiv kost det bedste redskab. Ved at feje regelmæssig fjernes støv, jord og ukrudtsfrø. Mos i græs Mos kan ligeledes få haveejeren til at bruge sprøjtemidler. Jernvitriol til behandling af mos udgør 90% af de sprøjtemidler, der sælges til almindelige husstande. Mos trives i skygge og undgås derfor lettest ved at anlægge plænen, så den får mest muligt sollys. Samtidig er det vigtigt at plænegræsset holdes i god trivsel. Det gøres først og fremmest ved at holde klippehøjden på 4 cm. Så har græsplanterne tilstrækkelig top til at kunne danne et sundt og kraftigt rodsystem, der kan udkonkurrere andre planter inklusive mos. Græsplænen har også godt af at blive vertikalskåret en gang imellem - det giver nyt liv til rødderne. Lad græsafklippet blive i plænen det gøder og reducerer behovet for ekstra næring. Hvis plænen har behov for ekstra næring, kan der tilføres en god kompost. Komposten skal være meget fi n og tør for at undgå svidning. Vejen frem mod lavenergihuset Ole Michael Jensen og Klaus Hansen, SBi Ole Michael Jensen og Klaus Hansen, SBi Med effektiv isolering, effektive varmeanlæg, energiruder, ventilation med varmegenvinding og brug af vedvarende energi er vore dages arkitekter udstyret med en række håndtag, de kan regulere på, når der skal bygges huse med lavt energiforbrug. Af samme grund har myndighederne tilladt sig at skærpe energibestemmelserne i bygningsreglementet yderligere, således at et nyopført standardhus ikke må bruge mere end ca. 80 kwh pr. m2 pr. år. Samtidig er der lagt op til, at man kan gå Lavenergihuse er det sidste trin i den udvikling, der blev igangsat af energikrisen i Siden er det gået slag i slag frem til i dag, hvor et nyt hus kan sikre beboerne et behageligt indeklima med et meget begrænset forbrug af energi. Det skyldes i hovedsagen en indsats på fem områder: effektiv isolering, effektive varmeanlæg, energiruder, ventilation med varmegenvinding og brug af vedvarende energi. Siden energikrisen har politikerne med jævne mellemrum strammet reglerne for nye bygningers energiforbrug til opvarmning. Det har været muligt, fordi nye tekniske løsninger hele tiden tillod det. Fra og med energikrisen har det handlet om valutabesparelser og forsyningssikkerhed; med truslen om den globale opvarmning handler det også om at minimere CO2-udslippet. Da energikrisen brød ud i 1973 blev energiprisernes himmelfl ugt i sig selv et godt argument for at gøre noget ved energiforbruget. På få år steg energipriserne til det fi re-dobbelte og i løbet af 10 år til det 16-dobbelte. Der blev isoleret og sat termoruder i som aldrig før. I videre og bygge lavenergihuse klasse 1 og 2, der kun må bruge henholdsvis 40 og 60 kwh pr. m2, lidt afhængig af husets størrelse. Det er den slags huse, man fi nder på den aktuelle udstilling i Herfølge. Men historien ender ikke der. Allerede nu ved vi, at det, der i dag er et lavenergihus klasse 2, vil være standard i 2010, mens et lavenergihus klasse 1 vil være standard i Ja, lige nu taler man sågar om Bolig+ huse, dvs. huse som, både hvad angår varme og elforbrug, har et energi- og CO2-regnskab, der går i nul, når året er omme. Sådanne huse producerer selv samme periode arbejdede forskerne ihærdigt på at fi nde byggeteknikker, der kunne øge isoleringen og eliminere kuldebroerne. Men energipriserne faldt, og energibesparelser mistede den politiske bevågenhed. Godt nok blev kravene til isolering i bygningsreglementet strammet et par gange, men indsatsen gjaldt fortsat mere isolering. Med til historien hører også, at olie- og gasfyrsfabrikanterne langsomt blev dygtigere, så brændslerne i dag kan udnyttes mere effektivt, ligesom vi også senere har set det indenfor varmepumper og andre energikrævende installationer. Energiruder og varmegenvinding Ellers skete der ikke noget afgørende, før rudeproducenterne for nylig opfandt en rude, der kunne halvere varmetabet gennem vinduerne eller rettere hindre den varme, der blev dannet, når sollys ramte indbo, gulve og vægge, i at strømme ud igen. Alle nye huse får i dag indsat energiruder, ligesom det næsten altid kan betale sig for ejere af gamle huse at udskifte til energiruder eller forsatsrammer med energiglas. Herefter er det varmetabet gennem karm og vinduesramme, der er udfordringen. Snart kom endnu en opfi ndelse til: Det kontrollerede luftskifte med varmegenvinding. Med dette system kunne varmetabet ved husets ventilation reduceres kraftigt. Faktisk blev der taget hul på denne opfi ndelse allerede under energikrisen i 1973, hvor mange tapede revner og sprækker til rundt om vinduer og dørkarme. De færreste var imidlertid klar over, at ca. halvdelen af den luft, der fi ndes inden døre, skal skiftes ud med ny luft en gang i timen for at sikre et godt indeklima. Det opnår man imidlertid, hvis man kombinerer huse, der på forhånd er tætte, med balanceret luftskifte og varmegenvinding. Endelig er nutidens lavenergihuse blevet energiproducerende i kraft af indbygning af effektive solvarme- og solcelleanlæg. Det er således ikke længere kun el fra vindmøller og brug af biobrændsler i fjernvarmeværkerne, der bidrager til reducere CO2-udslippet fra vore boligers energiforbrug. Flere håndtag og fl ere ambitiøse planer energi svarende til deres forbrug. Hvorom alting er, så viser husene i Herfølge vej mod en situation, hvor husejere ikke længere behøver at bidrage til den globale opvarmning endsige bruge los af jordens sparsomme energiressourcer. Se mere på 37

20 NYHED EXPAN er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning, der dokumenterer, at elementer fra EXPAN hverken afgiver lugt eller uønskede stoffer til indeklimaet. Læs mere på p Masseovnen - fortidens og frem ideelle varmekilde Masseovnen benytter menneskehedens ældste brændsel på en enkel, men alligevel avanceret måde FÅ EN SUND, SOLID OG MILJØRIGTIG BOLIG MED EXPAN Villa Den lever i høj grad op til de ideelle krav, man kan stille til den moderne varmekilde. Fremtidens meget velisolerede hus kræver kun beskedne mængder energi, men af hensyn til vores og vore børns fremtid skal den være energimæssig og miljømæssig bæredygtig dvs., den skal baseres på vedvarende energi. Masseovnen, kombineret med solvarme, leverer den ideelle løsning. Masseovnen: giver en næsten 100 % forsyning med CO2 neutral, vedvarende energi. giver en særdeles behagelig, sund og allergivenlig varme, med meget jævn varmefordeling. kan udgøre kernen i et meget fleksibelt fl og driftsikkert varmesystem. er meget energieffektiv og billig i drift. er relativt billig i anskaffelse (kort tilbagebetalingstid) brænder særdeles rent og miljøvenligt. leverer både rum- og vandvarme. udgør et smukt og individualiseret hjerte i huset. er uafhængig af fremtidens olie-, gas- og elektricitetspriser samt energiafgifter. kræver ingen vedligeholdelse kan bygges af murer eller som med- eller selvbyg. EXPAN Villa er indvendige vægge af letklinkerbeton, der danner husets stærke kerne en gennemprøvet løsning til dig, der gerne vil bo i naturlige materialer Vægelementer af letklinkerbeton fremstilles af små, luftfyldte lerkugler, der er brændt som tegl og støbt sammen med sand og cement. En solid og naturlig løsning, baseret på samme råmaterialer som et traditionelt murstenshus. Få mere information på og EXPAN Villa er sund fornuft og solid økonomi Kendetegnet for EXPAN Villa er store, skræddersyede vægelementer, der samles på byggepladsen. Det tager kun en enkelt dag at montere de indvendige vægge i hele huset. Det er enkelt og rationelt byggeri. EXPAN er tilsluttet Dansk Indeklima Mærkning EXPAN Vægelementer af beton og letklinkerbeton er afprøvet efter den nye standard for vægog loftsystemer og har opnået godkendelse i bedste klasse. EXPAN Villa er fri arkitektur og individuelle løsninger Sammen med din EXPAN Villa leverandør kan du udforme din bolig, som du ønsker: Planløsning, indretning og valg af facade teglsten, træbeklædning, pladebeklædning eller andre spændende beklædninger. Valget er dit EXPAN består af naturlige, uorganiske materialer. Væggene angribes derfor ikke af nedbrydende fugt, råd eller svampe. Det giver et sundt indeklima. EXPAN Villa gør det hele lidt enklere... Mange af de største danske parcelhusproducenter vælger EXPAN Villa, når de bygger sundt, solidt og miljørigtigt men også enkelt og rationelt. Læs mere på og find din EXPAN Villa leverandør eller bestil brochuren på tlf Temperaturregulerende EXPAN Vægge holder på varmen og giver mindre temperaturudsving. Det giver velvære og bonus på varmeregningen. Lydisolerende EXPAN Vægge dæmper støj mellem rummene. Det sikrer en høj komfort i din bolig. Brandisolerende EXPAN Vægge er brandsikre, da de ikke antændes af ild. Det giver sikkerhed og tryghed.

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede

Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Fremtidens Parcelhuse - er svanemærkede Ole Alm ole@detgroennehus.dk www.detgroennehus.dk www.fremtidensparcelhuse.dk www.energitjenesten.dk Fremtidens Parcelhuse Initiativ: Agenda 21 Udvalget i Køge Kommune

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS

LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS LAVT ENERGIFORBRUG ALTERNATIVE BYGGEMATERIALER FLEKSIBLE LØSNINGER GOD PRIS Lautrup & Lyngsø opfører gennemarbejdede kvalitetshuse med fokus på form, funktion, fornyelse og fornuftige priser LAUTRUPOGLYNGSOE.DK

Læs mere

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic

unika hus til tiden Fra boligdrøm til drømmebolig funkis gårdhave nordic unika funkis gårdhave nordic Fra boligdrøm til drømmebolig FBA A/ S hus til tiden 3 Vi har alle forskellige ønsker, drømme og behov. Sæt ord på jeres ideer og lad FBA HUSE hjælpe med at få ønskerne opfyldt.

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed...

GrønBo...huse med personlighed... GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Du/I sidder sikkert lige nu og drømmer om et helårs hus til familien, eller et sommerhus, der kan rumme alle Jeres

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

Karréen: Udsigt til det gode liv

Karréen: Udsigt til det gode liv Karréen: Udsigt til det gode liv Oplev verden fra toppen Karréen i Kongensgade bliver en oase af eksklusiv komfort, hjemlighed og liv. Oplev storbypuls, afslappet idyl og kompromisløs kvalitet i hjertet

Læs mere

Bæredygtighed og kvalitet

Bæredygtighed og kvalitet Anebjergspillet Skanderborg den 4. november 2008 Vision Den sunde og landskabelige by Anebjerg Bæredygtighed og kvalitet Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB Rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed

Læs mere

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup

2.etape. Fredensborgparken. Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup 2.etape Fredensborgparken Anden etape af eksklusivt rækkehusprojekt i Stavtrup [ 2 ] Illustrationerne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

maskulint drømmehus i luksus

maskulint drømmehus i luksus maskulint drømmehus i luksus Danish Smart House Eco er et nyt svanemærket hus tegnet af de unge, visionære arkitekter maa Eva Kristine Brørup og Stefan Valbæk fra Valbæk Brørup Arkitekter. Stilen er firkantet,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Fremtidens Parcelhuse

Fremtidens Parcelhuse Fremtidens Parcelhuse I en ny udstykning i Køge sørger skrappe kriterier i salgsbetingelserne for, at parcelhusene skal have det nordiske miljømærke, Svanen, og at der bliver tænkt miljø og energi i alle

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

HD BOLIG // ECO2020 VILLA

HD BOLIG // ECO2020 VILLA Vi bygger passivhuse og energirigtige boliger altid på forkant med gældende krav og anbefalinger HD BOLIG // ECO2020 VILLA OPLEV EN GENNEMFØRT OG FREMTIDSSIKRET 2020-BOLIG... HUSET ER EN ÆGTE BR2020 BOLIG

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

HD BOLIG // ECO2020 VILLA

HD BOLIG // ECO2020 VILLA Vi bygger passivhuse og energirigtige boliger altid på forkant med gældende krav og anbefalinger HD BOLIG // ECO2020 VILLA OPLEV EN GENNEMFØRT OG FREMTIDSSIKRET 2020-BOLIG... VILLAEN ER OPFØRT I KVALITETS-

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsnæbsvej 52 Postnr./by: 4673 Rødvig Stevns BBR-nr.: 336-006987 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energimærkning nr.: 100201288 Gyldigt 5 år fra: 11-01-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Gevninge Bygade 46 B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009019-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snubbekorsvej 58 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-014294 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Tingstedvej VED REERSLEV FREMTIDENS ENERGIVENLIGE DRØMMEHUSE

Tingstedvej VED REERSLEV FREMTIDENS ENERGIVENLIGE DRØMMEHUSE Tingstedvej VED REERSLEV FREMTIDENS ENERGIVENLIGE DRØMMEHUSE 2 V E L K O M M E N T I L R E E R S L E V Kort om Klimahuse 4 Kort om Reerslev og området 6 Målgruppen 8 Situationsplan forslag 9 Størrelser

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Botoftevej 14 Postnr./by: 4600 Køge BBR-nr.: 259-008948 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet

Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Stenløse Syd Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunalt initiativ på bygnings- og energiområdet Willy Eliasen Viceborgmester Formand

Læs mere

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet

GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet GrønBo...huse med personlighed... Livsstil design kvalitet Velkommen til GrønBo s univers Sidder I lige nu og drømmer om et fritidshus, der kan rumme alle jeres ønsker - så kan Grønbo hjælpe jer.... et

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

6 stk. nyopførte rækkehuse med carport til leje på Kildeagervej 266-278, Kolt/Hasselager Overtagelse 01.06.2013

6 stk. nyopførte rækkehuse med carport til leje på Kildeagervej 266-278, Kolt/Hasselager Overtagelse 01.06.2013 6 stk. nyopførte rækkehuse med carport til leje på Kildeagervej 266-278, Kolt/Hasselager Overtagelse 01.06.2013 Beliggende i naturskønne omgivelser, og tæt ved Aarhus midtbys mange faciliteter og muligheder,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle Grejsdal Åpark 28 nybyggede familieboliger i Vejle Dejlige boliger med flot udsigt til Grejsdalen fra egne altaner og terrasser Afdeling 959-0 Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og 20 7100 Vejle Lejerbo Vejle

Læs mere

arkitekttegnede typehuse

arkitekttegnede typehuse arkitekttegnede typehuse m²concept brochure 2014 m²plus :: østre kanalgade 20 :: 9000 aalborg :: 61 61 31 31 m²concept - inspired by life De oplyste priser gælder for JYLLAND m²plus har udviklet en række

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2014 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Samlet nøglefærdig pris*

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701

Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701 Hirtshalsvej 246 9800 Hjørring Tlf.: 9625 8746 Anders: 2944 7372 Henrik: 2944 7701 samarbejdspartnere 03 Oplev et samarbejde ud over det sædvanlige Kom indenfor hos Fjordbak Byg og mød Henrik Fjordbak

Læs mere

Svensk atmosfære dansk kvalitet. Fra husdrømme til

Svensk atmosfære dansk kvalitet. Fra husdrømme til Svensk atmosfære dansk kvalitet Fra husdrømme til Et hus fra Dana-bo Træhuse A/S er ikke bare et lavenergi hus, men en ramme om hele familiens liv gennem mange år. Derfor er det vigtigt, at rammerne fungerer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Rækkehusprojekt i Stavtrup attraktive huse i 1 og 2 plan. Vestergårdsvangen. 3.etape

Rækkehusprojekt i Stavtrup attraktive huse i 1 og 2 plan. Vestergårdsvangen. 3.etape Rækkehusprojekt i Stavtrup attraktive huse i 1 og 2 plan Vestergårdsvangen 3.etape [ 2 ] Billederne kan have tilvalg og der tages forbehold for fejl og ændringer. Tegninger er ikke målfaste. Rækkehusprojekt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørsted Bygade 13 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 265-198235 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 77 99 70 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkemosevej 10 Postnr./by: 4293 Dianalund BBR-nr.: 340-002240 Energikonsulent: Jørgen Boe Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER

KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER KILDESTRØMMEN BOLIGER I GRØNNE OMGIVELSER NÆR AALBORG CENTRUM KD BOLIGER TLF.: 93 39 28 40 www.kdboliger.dk KILDESTRØMMEN Nær Aalborg centrum, på den grund der tidligere husede Dansk Eternit Fabrik, opføres

Læs mere

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Brokkedalvej 8 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-101434-001 Energikonsulent: Søren Erik Krogh Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Funkisplan. - Serien - 2 plan

Funkisplan. - Serien - 2 plan Funkisplan - Serien - 2 plan 110 Kvadratisk og supermoderne FunkisPlan i 2 fulde plan i et supermoderne look. Helt kvadratisk med hjørnevinduer, fladt tag med skjult tagfald, store vinduespartier og optimalt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14

NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 NY UDSIGTSVILLA STRANDVEJEN 49 7120 VEJLE ØST BREDBALLE GREENFLAKE 14 Strandvejen 49 Grunden er på 910 m² og fra den nye villa er der udsigt over fjorden og Vejle bakker. Strandevejen hører til det mondæne

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2015

Nye boliger til leje i efteråret 2015 Nye boliger til leje i efteråret 2015 Vejlevej 4A-L Kontakt os! Lejerbo udvider byggeriet på Vejlevej med endnu flere lækre boliger! Har du drømt om, at bo tæt på grønne områder og alligevel bo centralt?

Læs mere

Nar arkitekten tegner... Inspiration til Fri arkitektur

Nar arkitekten tegner... Inspiration til Fri arkitektur Nar arkitekten tegner... Inspiration til Fri arkitektur 2 Når arkitekten tegner Vi bygger fremtidens eftertragtede huse Citat fra Lind & Risør annonce 1982 3 Når arkitekten tegner 4 Når arkitekten tegner

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bygaden 56 D Postnr./by: 2630 Taastrup BBR-nr.: 169-180008 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gartnervej 12 Postnr./by: 6094 Hejls BBR-nr.: 621-256928 Energikonsulent: Torben Bo Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Abildlunden 49 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-012644 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bistrupgårdsvej 25 Postnr./by: 3460 Birkerød BBR-nr.: 230-013397 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere