PG MPG MPG MPG MPG MPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PG MPG MPG MPG MPG MPG"

Transkript

1 M M P P P M M Master of Public overnance den fleksible offentlige lederuddannelse

2 P VI HAR FÅET LEDELSE PÅ DASORDNEN P P Min stedfortræder, Rasmus Kaag, har afsluttet en -uddannelse med et brugbart udbytte for Bocenter Syd, der er en del af Aarhus Kommunes decentrale tilbud for voksne med handicap. Uddannelsen har løbende givet anledning til brugbare refleksioner omkring vores daglige ledelsespraksis. Ledelse som profession er kommet på dagsordnen i forbindelse med bl.a. ledelsesperspektiver, læring, organisationsanalyse, strategi, offentlig styring, bevidning og forandringsprocesser samt mange andre ledelsestemaer. Efter endt er læringen fra uddannelsen stadig i spil, fordi den rammer plet i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, vi står midt i. Uddannelsen har tillige bevirket, at vi er blevet bedre til at inddrage teorier i vores refleksioner samt gå bag om disse teo rier og både se deres styrker og svagheder i forskellige praktiske sammenhænge. Så alt i alt er -uddannelsen en rigtig god investering for Bocenter Syd. P M INA NISSEN, BOCENTERCHEF JE BRUER MIN VIDEN DIREKTE Jeg bliver enormt motiveret af at læse. Jeg bruger den viden, jeg får på uddannelsen, direkte i mit job. En af de helt store ting, som vi har taget til os, er Leadership pipelinemetoden. Metoden handler i grove træk om systematisk lederudvikling, og det er virkelig noget, der motiverer hele chefgruppen. CARSTEN IVERSEN, BEREDSKABSCHEF, ROSKILDE KOMMUNE, -STUDERENDE MP M P

3 M aster of P ublic overnance er en lederuddannelse, der giver dig værktøjerne og den teoretiske indsigt til at blive en bedre leder. kombinerer generelle kompetencer og teori inden for styring og ledelse med personlig ledelsesudvikling. er en fleksibel uddannelse, hvor du selv sammensætter dit individuelle uddannelsesforløb. P

4 TET VAR T, KUNNE MP En dynamisk offentlig sektor stiller krav til sine ledere krav om økonomisk ansvarlighed, effektivitet, bare kvalitet at og kvalificeret personaleledelse. Med JE ER BLEVET det ikke længere nok som leder også være en i stand bliver til du rustet til at møde udfordringerne. Du KLAR OVER elv om du har færre får ressourcer teoretiske værktøjer, der forbedrer dine kompetencer et er sværere og kræver inden for naturnden måde: Hvis budgettet Økonomivar styring og ledelse på områder som: MIN ROLLE HR Kommunikation Forandring og strategi fokuserer samtidig på, at du udvikler din personlige ledelsespraksis. Uddannelsen er fleksibel og kan tilrettelægges individuelt, så den passer til dine interesseområder, dine behov og den tid, du har til rådighed. HAR DI I FOKUS er en fleksibel deltidsuddannelse i offentlig ledelse. Den adskiller sig fra andre uddannelser i offentlig ledelse ved at lægge stor vægt på udviklingen af både generelle lederkompetencer og den enkelte leders personlige ledelsespraksis. Desuden er uddannelsen tilrettelagt, så du kan skræddersy forløbet efter dine behov. Du har mulighed for enten at gennemføre hele uddannelsen i sammenhæng og/eller at tage de enkelte moduler som enkeltfag. Det er således muligt alene at følge et eller nogle få fag. Med få undtagelser kan du selv vælge modulernes sammensætning og rækkefølge, så din uddannelse svarer til dit behov for kompetenceudvikling. Tempoet sætter du selv. Uddannelsen kan gennemføres på to-seks år og kan derfor nemmere forenes med et krævende lederjob. Jeg har valgt at læse, fordi der er fokus på udvikling af mine personlige lederegenskaber. Jeg er blevet langt mere reflekterende omkring min ledelses- stil. Og jeg arbejder med den på et mere strategisk niveau end tidligere. Jeg er blevet mere klar på min egen rolle i organisationen og de udfordringer, der ligger i at lede gennem andre. Min studiegruppe er et rigtig godt sted for erfaringsudveksling. Og det er givende at diskutere jobmæssige problemstillinger med andre, der har samme teoretiske viden, som jeg selv. Vi har et fælles sprog. JETTE HUSTH, DISTRIKTSLEDER, DISTRIKT NORD, HJØRRIN KOMMUNE, -STUDERENDE M MP MP

5 S STRUKTUR O INDHOLD Den samlede masteruddannelse svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS). Uddannelsen består af følgende moduler: 1. DET LEDELSESFALIE RUNDFORLØB introducerer til lederskabets forskellige aspekter og særligt den offentlige leders udfordringer i en politisk styret kontekst. Modulet afsluttes med, at der udarbejdes en personlig udviklingsplan for hver studerende samt dannes udviklingsgrupper. 2. DET PERSONLIE UDVIKLINSFORLØB omsætter faglig viden fra de øvrige uddannelsesmoduler til personlig ledelsesudvikling. Der sættes fokus på handlemulighederne i den enkeltes arbejde som leder. Forløbet tager udgangspunkt i udviklingsgrupperne fra det ledelsesfaglige grundforløb. 3. DE OBLIATORISKE LEDELSESFALIE moduler tilbyder viden, færdigheder og kompetencer inden for centrale ledelsesopgaver. Hver studerende skal i løbet af uddannelsen vælge fire af følgende moduler: Strategisk ledelse i offentlig, politisk kontekst Offentlig styring Ledelse af reform og forandring Kommunikation og ledelse Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv Personligt lederskab og dialogisk coaching 4. DE VALFRIE MODULER giver den studerende mulighed for selvstændig specialisering og at uddybe viden og færdigheder fra de obligatoriske ledelsesfaglige moduler. Listen over mulige valgfag er omfattende. Her er et par eksempler: Magt og etik i offentlige organisationer Sundhedsvæsenets organisation og ledelse Evaluering Organisering og innovation på tværs P 5. MASTERPROJEKTET er afslutningen på uddannel- sen og skal færdiggøres for at opnå mastergraden. Projektet kan være en traditionel akademisk afhandling, et MP strategisk projekt eller et ledelsesudviklingsprojekt med udgangspunkt i den studerendes egen organisation. IVER DI O DIN ARBEJDS- PLADS ET FORSPRIN styrker dig i både din ledelsesfaglige viden og dit personlige lederskab. Uddannelsen lægger op til teoretisk refleksion over hverdagens praksis og viser, hvordan du omsætter refleksionerne til konkrete ledelsesmæssige tiltag. Samtidig giver uddannelsen dig et nyt grundlag for at overveje og kvalificere dine egne udviklingsmuligheder. gør dig med andre ord til en refleksiv leder, som har teoretiske og analytiske kompetencer på et højt fagligt niveau kan anvende og omsætte disse kompetencer på praktiske ledelsesudfordringer kan tænke og handle strategisk og normativt reflekteret inden for en politisk, offentlig kontekst. Med disse kompetencer i bagagen bliver du bedre i stand til at tænke strategisk og løse dine opgaver: At levere kvalitet i servicen, dokumentere resultaterne, sikre økonomisk ansvarlighed og gøre organisationen til en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og yder optimalt, og hvor dygtige folk har lyst til at blive ansat. STYRKER DIT NETVÆRK På møder du ledere fra mange grene af den offentlige sektor, samt fra organisationer og private virksomheder, der samarbejder med det offentlige. De studerende kommer fra alle dele af den offentlige sektor fra sundheds- og socialsektoren til politiet og forsvaret. Det styrker muligheden for at tænke tværinstitutionelt og biddrager til nytænkning og innovation. På grund af uddannelsens fleksible forløb, hvor du selv vælger sammensætningen af fag, vil du indgå på flere forskellige hold. Du får en bred kontaktflade af medstuderende og rig lejlighed til at styrke dit netværk.

6 UNDERVISERNE PER NIKOLAJ BUKH M HVIS BUDETTET VAR UBERÆNSET, KUNNE ENHVER LEDE PROFESSOR, PH.D., UNDERVISER PÅ I OFFENTLI STYRIN Når budgetterne er skåret til benet, er det ikke længere nok bare at være god til at holde budgettet. Du skal som leder også være i stand til at skabe mere kvalitet og bedre effekt, selv om du har færre ressourcer til rådighed. Det er en helt anden rolle. Det er sværere og kræver naturligvis nye redskaber. Eller sagt på en anden måde: Hvis budgettet var ubegrænset, kunne enhver lede. S UNDERVISNIN Undervisningen foregår på seminarer af en-to dages varighed og ligger på hverdage. er forankret i veletablerede og aktive forskningsmiljøer. Det sikrer, at undervisningen er ajour med de nyeste tendenser og erkendelser på ledelsesfeltet. Som studerende vil man møde undervisere, der til daglig forsker i ledelse i den offentlige sektor. Med særligt henblik på at styrke udviklingen af de studerendes personlige lederskab involverer også erfarne organisations-, ledelses- og proceskonsulenter. Undervisningen tager afsæt i de studerendes egne erfaringer og anvender ledelsesteorier til at udfordre og udvikle deres praksis. MP

7 VI DISKUTERER HVERDAENS UDFORDRINER KIM NORMANN ANDERSEN PROFESSOR, PH.D., UNDERVISER PÅ PÅ MASTERMODULET Vores studerende på er engagerede mennesker. Det gør undervisningen meget givende ikke mindst for os, der underviser. De studerende bringer en rig praktisk erfaring ind i undervisningen. Derudover står de som oftest over for nogle store, konkrete udfordringer i deres arbejde. Det er med til at gøre undervisningen relevant, håndgribelig og rigtig spændende. Vi giver dem nogle teoretiske værktøjer, som de kan bruge i deres daglige arbejde til at forstå og definere problemerne ud fra. Vi faciliterer processen og skaber et forum, hvor de studerende kan mødes med ligesindede for at diskutere de udfordringer, de møder i deres hverdag. JOHANNES ANDERSEN BLIVER HER P MP ALLE KLOERE LEKTOR, UNDERVISER PÅ I KOMMUNIKATION O LEDELSE Mødet med masterstuderende er for mig noget af det mest inspirerende, jeg oplever som underviser på universitetet. De studerende er topmotiverede til at lære mere, samtidig med at de har en masse erfaring, som hele tiden kan bringes i spil og perspektivere undervisningens teoretiske pointer - til stor inspiration for de øvrige studerende, der på denne måde får deres egne erfaringer og problemer perspektiveret gennem både teori og erfaringer fra andre. Når det går rigtig godt, sitrer timerne af engageret videbegær og nye indsigter. Her bliver alle klogere. Også os undervisere.

8 I PRAKSIS Optagelse på -uddannelsen kræver, at du har en relevant videre gående uddannelse på bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver og ledelsesansvar. Du kan søge om dispensation fra de uddannelsesmæssige betingelser. udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Copen hagen Business School og Aalborg Universitet. Det vil derfor være muligt at vælge moduler i både Aalborg og København. Hent ansøgningsskema og læs mere om uddannelsens faglige indhold, optagelseskrav, merit, pris, ansøgningsfrist, studiestart mm. på Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mastersekretariatet på eller MASTER OF PUBLIC OVERNANCE AD NYE VEJE

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Forår København Med forbehold for ændringer Indholdsfortegnelse Moduludbud på MPG forår... 4 Afvikling af modulerne... 7 Obligatoriske ledelsesfaglige

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig?

Mastermodulet E13. Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? Hvordan vurderer du tilrettelæggelsen af mastermodul? Hvordan vurderer du mastermodulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du mastermodulets faglige indhold? Hvordan vurderer du 4mastermodulets pædagogiske

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Kursuskatalog - Speditørskolen

Kursuskatalog - Speditørskolen Kursuskatalog - Speditørskolen Uddannelsesvejen er lagt Uddannelse og kompetenceudvikling er to af nøgleordene der skal sikre vores fremtid og vores branche Kravene fra vores kunder stiger, og udenlandske

Læs mere

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau

Evaluering af certificering af uddannelseselementer. på diplomniveau 30. november 2012 Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte For information

Læs mere

Skab forandring med it

Skab forandring med it Master i it Skab forandring med it Læs Master i it en fleksibel efteruddannelse 2014 SOFTWAREARKITEKTUR OG DESIGN SIDE 4 FORRETNINGSUDVIKLING MED IT SIDE 6 UDVIKLING MED OG TIL BRUGERNE SIDE 8 STUDERENDE

Læs mere

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder.

FLUK. Baggrund. Hvad kan du bruge FLUK til? Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. 1.7.04 FLUK Fagbevægelsens Leder Uddannelse for Kvinder. - er en uddannelse for kvinder i fagbevægelsen, der er, eller gerne vil være ledere, og som er parate til at lade sig forstyrre, som er parate til

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET KOMPETENCE- UDVIKLING Kompetence opdatering Få opdateret virksomhedens kompetencer DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Decentralisering af HR Opnå fordele med decentrale løsninger af HR KOMPETENCE- Nr. 1 / Maj 09 UDVIKLING

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

En kur mod sygefravær?

En kur mod sygefravær? En kur mod sygefravær? Helhedsorienterede indsatser for et lavere sygefravær Erfaringer fra fire udvalgte kommuner Indhold Forord... 3 En kur mod sygefravær?... 4 De fire udvalgte kommuner... 10 Fundamentet

Læs mere