Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August"

Transkript

1 Nr Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne

2 Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik 8 Skovby GF 9 Kirken side sidst 10 Præstens ferie 10 Kirkekalender 11 Trinitatistiden 14 Nyt fra Pastoratsrådet 15 Gudstj. Søbo & Møllehaven 16 Kirkelige handlinger 17 Oplag: 900 Ansvarsh. redaktør: Jakob Daniel Lund Olesen tlf.: Redaktion: Henrik Nielsen tlf.: Layout: Hanne Lauritzen tlf.: Hjemmeside: Kirkebil Skovby, Ore & Guldbjerg: Henvendelse til Karstens Taxa på tlf.: senest dagen før. Børnekor 18 Koncert i Skovby Kirke 18 Aktivitetskalender 19 2 Deadline for indlevering til næste nr.: den 11. aug. -14 Materiale - tekst og billeder, sendes til: eller

3 Sognepræst Skovby, Ore, Guldbjerg sogne Jakob Daniel Lund Olesen Skovby Præstegård, Middelfartvej Bogense, tlf.: Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelse udleveres på sygehuset. Forældrenes personlige attester indleveres til præsten senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivning Man henvender sig til præsten inden 6 mdr. efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til præsten senest 14 dage før. Bryllup/vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, som skal udstedes af Borgerservice i bopælskommunen. Man henvender sig først på Borgerservice, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse/bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål. Skovby sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Tine Kærup Holmquist, Abildrovej 54, tlf.: Graverkontoret: Mobil: Organist: Inge Lynggaard, tlf.: Kirkesanger: Kirsten Rexbye, Dyssevænget 24, Hasmark, 5450 Otterup tlf.: Ore sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Inga Hansen, Middelfartvej 126, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby Guldbjerg sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Helga Nielsen, Ejlbyvej 1, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby 3

4 Børnehuset Dragen Det kribler og krabler, træerne får blade og alt bliver grønt. Det er en skøn tid vi går i møde for børn og voksne i Børnehuset Dragen. Vi nyder at gå over i vores skov og se på alle de nye ting, der pibler op af jorden. Og plukker anemoner, som sættes i vaser. 1. marts tog vi afsked med alle vores store børn, som startede i før SFO, hold da op, hvor blev her stille, men kun for et kort øjeblik, for der kommer heldigvis nye børn til, så vi snart er oppe på fuldt hus igen. Vi har været på Bogense Bibliotek og se teaterforestillingen Auto Otto, det var en stor succes, især fordi vi skulle køre i den store bus derind. Traditionen tror holdt vi fastelavnsfest i skoven sammen med områdets dagplejere. Vi havde en skøn dag med tøndeslagning, lækkerier og sang. Den 19. marts holdt vi generalforsamling for Dragen og dens støtteforening. Der var som sædvanligt et fint fremmøde og vi fik takket af med vores formand Per Mølgaard, som gik af efter næsten 10 år på posten. Vi kan ikke takke Per nok for hans uvurderlige indsats gennem årene. Heldigvis stod der nye engagerede forældre klar til at overtage posten, og der blev valgt en ny bestyrelse, som vil konstituere sig på det kommende bestyrelsesmøde. Den 26. april holder vi arbejdslørdag, så vi kan få gjort vores hus og grund forårsklar, vi mødes kl til fælles morgenbord og slutter af med fælles frokost. Lørdag den 10. maj holder vi loppemarked. Så der vil være mulighed for at komme og gøre et godt køb, og få en tår kaffe og et stykke kage. Som altid har vi travlt i Dragen. Man er altid velkommen til at aflægge os et besøg. Vi har stadigt få ledige pladser til resten af året. Lisbeth Leder Børnehuset Dragen. 4

5 Skovby Forsamlingshus Efter en lang og trist grå vinter, er det endelig blevet forår. Vildtarrangementet med 60 er rock, blev holdt efter samme opskrift som de foregående 10 år, igen en glad aften med megen gensynsglæde blandt de deltagende gæster. Knud Erik havde igen tryllet med utallige vildtretter. I marts måned fyldte Knud Erik 60 år. Det blev fejret med åbent hus for familie, venner og bekendte. Der blev lavet rigtig meget mad til det store ta`selv bord, kager blev fremstillet i stor stil. Det blev en festlig dag med med ca. 200 gæster. Kirsten holdt en personlig tale for at hylde den travle vært. Stolegymnasterne havde fremstillet en fødseldagskage, pyntet med 60 lys, men kagen var ikke det eneste, de havde lavet. En sang var skrevet til lejligheden. En helt igennem fantastisk dag. Forårets komme er også konfimationstid, en travl tid i forsamlingshuset. Tænke sig, at stolegymnasterne nu holder pause i gymnastikken, men glæder sig til opstart igen til efteråret. Generalforsamlingen blev afholdt i marts måned. Tak til alle som støtter op om vores lokale forsamlingshus. Hilsen vært og bestyrelse Skovby forsamlingshus Bogense Skole, afdeling Kongslund Foråret er kommet. Lidt tidligt men det er jo kun dejligt. Alt skyder op og springer ud, og børnene har gang i alle legene uden for. Der er afsat penge til nye legeredskaber, så der diskuteres ivrigt og indhentes tilbud på mulige løsninger. Det helt store arbejde for de voksne på skolen har været - og er stadig at få implementeret den nye folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale for lærerne. Der er rigtig meget, der skal tages hensyn til. Det gælder indretning af lærerarbejdspladser, planlægning af børnenes udvidede skoledag samt et hav af andre ting, som skal være på plads, inden vi går på sommerferie, så vi er klar til at 5

6 gå i gang i det nye skoleår. Der er brugt rigtig mange resurser på i samarbejde med alle faggrupper at finde de bedste løsninger for både børn og voksne, og vi håber, at det vil afspejle sig i hverdagen det næste skoleår og videre fremover. I god tråd med skolereformen og den dermed ændrede skoledag har klasse siden januar 2014 i kortere eller længere tid arbejdet på en anderledes måde i dansk og matematiktimer. Ugeskemarevolutionen går kort fortalt ud på, at læreren laver et skema for en hel uge med alle de opgaver eleverne skal lave. De skal så selv krydse opgaverne af efterhånden som de laver dem. Læreren afsætter et passende antal timer til løsning af opgaverne, og eleverne bestemmer selv, i hvilken rækkefølge de vil løse dem. I skemaet er også afsat tid til pauser, som eleverne selv bestemmer, hvornår de vil holde. Efter påske skal klasse også prøve at arbejde med ugeskemaet i dansk og matematik. I marts startede 13 søde børn i førskolegruppen, og de er allerede faldet rigtig godt til på skolen. Det er i år, at der er valg til skolebestyrelsen, og der er vist stor interesse fra forældrekredsen for at være en del af dette vigtige arbejde. læsekonferencer osv., men det er også tiden for: Skolernes Sangdag fredag den 11. april Hyttetur for 3. klasse den maj Støtteuge i dagene juni med Sommerfest og skolekomedie torsdag den 12. juni samt Sponsorløb om fredagen den 13. juni. Den sidste uge før sommerferien har vi fagdage, hvor hele skolen bl.a. tager til stranden og sidste skoledag er fredag den 27. juni. Skolen starter igen den 11. august. Kl På vegne af Bogense Skole Afd. Kongslund Inge Stein 6 Foråret er som altid en travl tid med Nationale Tests, andre læse-og matematikprøver, skole-hjem-samtaler,

7 Nyt fra Spirevippen Vores hjemmelavede vindmølle - projekt bæredygtig energi Så skriver vi april, og der er lysegrønt overalt, også i vores børnehave, hvor børnene nyder, at de, nogen dage, kan løbe ud i kun en varm jakke og kondisko. Det varme tøj er dog ikke helt lagt væk, for der er stadig kolde og våde dage. Men det tager vores børn med godt humør. Vi har i de første måneder arbejdet med et vindmølle projekt, og her først i april, kunne vi stolte se på, at vores 6 meter høje vindmølle blev rejst oppe i vores mark hvor den drejer lystigt rundt, her er jo sjældent vindstille. Den er en del af vores arbejde med grønne projekter og skal være med til at synliggøre over for børnene, at ud af noget så enkelt som vind, kan man lave noget så vigtigt som energi. Der vil blive lavet små forsøg med lys og vand m.m., så børnene med egne øjne kan se, at vind kan blive til f.eks strøm. Siden sidst har vi også været så heldige at få del i fondsmidler fra Dansk Friluftsråd, hvilket har bevirket, at vi har fået en stor, flot tipi på vores legeplads. Den passer rigtig godt ind i vores grønne koncept, og børnene har allerede indtaget den med tæpper, borde og bænke, bøger og legetøj, og hvad der ellers skal til for at have nogle sjove lege i tipien. Den kan bruges både som læ for regn og blæst, og som skygge på en varm sommerdag, så den får vi helt sikkert megen glæde af. Her sidst i april er der arbejdsdag, hvor vores engagerede forældre tropper op, med værktøj, pensler, div. maskiner og køretøjer, og ikke mindst godt humør. Der bliver hamret, banket, malet, pudset og poleret til den store guldmedalje, og når vi kommer igen mandag morgen, er det en dejlig fornemmelse, at se det fine resultat af forældrenes arbejde. Den sidste dag i april skal alle de store børn i Spirevippen optræde i Skovby kirke for deres forældre og søskende. De har igennem 5-6 uger øvet forskellige sange/lege med Inge (organisten) og vores præst Jakob. Det er en fin aktivitet, hvor børnene oplever det som noget særligt, at få lov til at synge i et kirkerum, hvor der er en helt anden klang end hjemme i børnehaven. De lærer også kirken lidt bedre at kende, inden de skal være med i årets krybbespil. I maj, afholder vi traditionen tro vores bedsteforældre dag, hvor solen altid 7

8 I Juni skal hele børnehaven på den årlige sommerudflugt, og samme dag låner dagplejen vores børnehave. Et arrangement, som er til glæde for alle. Vi skal også i juni måned sende vores altid flotte hjemmelavet heks af sted til Bloksbjerg. Vores nye Tipie skinner. Børnene er glade og stolte, og personalet nyder at se de to generationer hygge sammen med kaffe, saft og boller, grillmad og snak ved bordene og på tæpperne rundt omkring. Der plejer at være fuldt hus, og det håber vi også der bliver i år. De få børn, der ikke får besøg af bedsteforældrene, bliver der taget hånd om fra personalets side, og nogen gange ser vi også, at andre søde bedsteforældre tager et ekstra lille barnebarn under deres vinger. Som noget nyt inviterer vi på forældrekaffe to eftermiddage i juni, hvor vi vil fortælle om arbejdet med vores læreplaner. Temaerne i april-maj-juni er : natur og natur fænomener og sociale kompetencer. Vi håber, at forældrene vil vise interesse for dette nye tiltag og møde op med en masse gode og nyttige spørgsmål omkring vores arbejde med disse temaer. I juli og august har vi ikke fastlagte aktiviteter, men nyder blot de skønne sommerdage her i Spirevippen, da vi som privat børnehave ikke har sommerferielukket. Mange forårshilsner fra alle i Spirevippen Stolegymnastik Allerførst en stor tak til Knud Erik for den dejlige og hyggelige fødselsdag han holdt. Vi på stolegymnastikholdet var rigtig glade for at kunne være med til at fejre dig og tak for en rigtig hyggelig dag. Så vil vi også gerne sige tak for denne sæson. Det har været rigtig hyggeligt som det plejer og du er jo bare så fantastisk. Vi er så glade for at være hos dig. Håber vi ses til september, hvor vi starter op igen. Mange kærlige knus fra os alle. 8 Ruth, Annie og Hanne

9 Skovby GF Så er foråret også startet med fodbold i Skovby GF. Vi har haft god tilgang på vores pigehold (U11), hvor der pt er 18 spillere, som Thomas og Morten holder styr på. Også vore drenge (U13), som er startet på 11 mands er der god tilgang. Ca 20 spillere er der at gøre godt med. Her er det Kwang, som skal holde styr på tropperne hjulpet af Daniel og Martin, der begge spiller på det nye seniorhold, som er startet her i foråret. Patrick fra Kærby ville gene se, om vi ikke kunne starte et seniorhold efter U17 og U19 stoppede sidste år. Og jeg må sige, at han har gjort et rigtig godt stykke arbejde, for nu er der 21 spillere, og det vel at bemærke inden for 2 måneder. Godt gået, Patrick! Vi glæder os til et godt samarbejde med det nye seniorhold. Ny bestyrelse har vi også fået. Ud gik Torben Jedorf, Asger Holm og Claus Jørgensen. Og ind fik vi Lonnie Brunsvig, Carin Olsen og Kwang Ho. Fastelavn holdt vi igen i år på Kongslundskolen. Også her var der godt besøgt som altid, med gode konger og dronninger og flotte udklædninger. Den vil der være Kom ud af pomfritten i samarbejde med SFO på Kongslundskolen. Se info på Skovby GF`s hjemmeside, når vi nærmer os dagen. Det skal også nævnes, at til vores årlige firmafodbold den 9. august, kan man som gade godt tilmelde et hold. To gader må også slå sig sammen. Bare der er et hold, er det ok for os. Det er ikke kun for firmaer. Så skrab et hold sammen og kom og vær med til en hyggelig dag i Skovby GF. Hilsen fra Skovby GF Vidste du at... At Skovby kirke er indviet til den hellige Martin af Tours, som boede i Frankrig i midten af 300-tallet? På dansk hedder han Sankt Morten. Ham som Mortens aften har som historisk baggrund. 9

10 :: Kirken siden sidst :: 10 De sidste tre måneder har været fyldt med et væld af sjove og spændende ting for alle aldre, så jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal vælge at fremhæve, men her kommer et par ting. Den 9. marts deltog vi i landsindsamlingen for Folkekirkens nødhjælp. Det er primært vores konfirmander som træder til hvert år og hjælper med at dække en rigtig stor del af vores tre sogne. I år samlede vi omkring 2500 kr. ind. Det rækker til at hjælpe mange afrikanske familier i det næste halve års tid. I marts måned var vi på en weekendtur til København sammen med konfirmandholdet. Det var en rigtig god tur, og den var fyldt med anderledes måder at se og gå i kirke på. Bl.a. så vi DJ s fortolke domkirkens kirkerum med lyd og lys. Vi var til påskesang i Trinitatis kirke. Søndag formiddag var vi på Amager, hvor vi deltog i Københavnerkirkens gudstjeneste. Denne kirke er meget speciel, da den udelukkende består af frivillige der sørger for hele gudstjenesten og alt omkring den. Gudstjenesten havde deltagelse af omkring 250 mennesker, band, lovsang for småbørn m.m., så bestemt en god og anderledes oplevelse for de unge. Præstens ferie I slutningen af marts måned havde vi dåbstræf i Skovby kirke for børn i alderen 3-5 år. Det blev til en rigtig hyggelig og velbesøgt formiddag, hvor børnene havde deres bamser med i kirke for bedre at kunne forstå, hvad Gud fortæller os om sit forhold til os. Til slut var der uddeling af børnebibler til alle og afslutning med saftevand, småkage og frugt i Sognehuset. Vi glæder os allerede til næste træf! I Ore kirke havde vi d. 28. besøg af konfirmandholdet fra årgang 1954, d. v. s. at det var 60 år siden, at de blev konfirmeret, og det skulle fejres! Først havde vi en markering i Ore kirke og efterfølgende var der fællesspisning i Sognehuset. At dømme efter hvornår den sidste bil forlod parkeringspladsen, havde der vist været masser af sjove og tankevækkende oplevelser at dele med hinanden. Det sidste jeg vil nævne var vores afslutning på årets Kirkehøjskole. Som noget nyt tilbød vi i år en bustur rundt på Fyn for at se på moderne kunst i diverse kirker. Det tog 22 imod. Vi havde en rigtig hyggelig og vidensfyldt tur rundt til bl.a. Sønder Broby kirke og Bederslev kirke. Jakob Olesen Jeg holder sommerferie i uge 26, 27 og 28. Embedet varetages i denne periode af forskellige præster. Når man ringer på embedets telefonnummer, vil man fra uge til uge blive henvist til den aktuelle sognepræst. Jakob Olesen

11 Kirkekalender Indvielse af kirkeskib Søndag d. 1. juni vil der i forlængelse af søndagens gudstjeneste være indvielse af Guldbjerg kirkes nye kirkeskib. Kirkeskibet blev i februar måned tilbudt kirken som en gave af Steen Zoffmann, der er modelskibsbygger. Pastoratsrådet synes, skibet passer fint ind i kirkerummet. Guldbjerg kirke er den eneste af vore kirker, som ikke har et kirkeskib. Traditionen byder, at kirkeskibet skal skænkes til kirken som en gave, så da muligheden bød sig, slog pastoratsrådet til. Det vil blive fejret med en festlig gudstjeneste, hvorefter der vil være kaffe og kage samt de taler og sange der hører til en kirkeskibsindvielse. Pastoratsrådet Ældredflugten har fået nyt navn Onsdag d. 4. juni vil vi afholde den årlige udflugt for vore sogne. Udflugten har skiftet navn fra ældreudflugt til sogneudflugt, da pastoratsrådet gerne vil give mulighed for at så mange som muligt kan komme med på turen. Alternativet var, at man skulle arrangere en tur for sognets øvrige sognebørn på et andet tidspunkt. Det giver ikke så meget mening, da vi også synes, det er vigtigt, at ældre og unge får muligheder for at mødes og berige hinanden. Men turen vil som altid være sat sammen sådan, at der er taget særlig hensyn til de ældre og svagt gående. Turen går i år bl.a. til Valdemar slot, Bregninge mølle og til spisning på Gl. Avernæs. Prisen vil i år være 150 kr. I den pris er der inkluderet bus, kaffe og kage, entreer og aftensmad. Det er muligt allerede nu at melde sig til hos enten Inga Hansen fra Ore (Telefon ) eller Jakob Olesen fra Skovby ( ) - seneste tilmelding den 28. maj. Pastoratsrådet Grill i præstegårdshaven Efter gudstjenesten d. 27. juli vil vi gerne åbne præstegårdshaven til eftermiddagskaffe og efterfølgende grill. Man kan allerede nu tilmelde sig hos undertegnede. Det er efterhånden blevet en rigtig hyggelig og fast tradition, og vi glæder os hvert år til at se alle som kommer med. Arrangementet er gratis. Ønsker man andet end Ringridderpølser og kylling, er man meget velkommen til at tage eget grillkød med. Tabita og Jakob Olesen Praktiske informationer om den kommende sæsons konfirmandforløb: D. 17. august kl. afholder vi konfirmandindskrivning i Skovby kirke. I forlængelse af søndagens gudstjene- 11

12 12 ste vil der være mulighed for at komme og melde sig til næste sæson af konfirmandundervisning. Det er også her vi mødes for første gang og hilser på hinanden og får lidt praktisk information. Konfirmationerne i 2015 er lagt til hhv. 12. april i Ore kirke og den 19. april i Skovby kirke. Ønsker man at blive konfirmeret i Guldbjerg kirke, kan man ringe og aftale dette med mig. På grund af den nye skolereform bliver konfirmandforløbet i år markant anderledes. Vi har skullet forhandle med de enkelte skoledistrikter om hvordan og hvornår, vi skulle have vores ca. 26 undervisningsgange. Det har mundet ud i en fælles aftale med Bogense skole for konfirmanderne fra hhv. Bogense, Skovby og Grindløse pastorat. Aftalen er, at vi frem til jul har ugentlig undervisning om onsdagen. Det vil være som morgenundervisning og efter efterårsferien vil det være eftermiddagsundervisning. Efter nytår vil undervisningen være samlet på 2 temadage og her er der mulighed for et samarbejde med skolen eller de andre konfirmandhold. I ugerne op til konfirmationerne vil der igen være en række sammenhængende ugentlige undervisningstimer. Vi glæder os til at høste erfaringer med denne nye måde at have konfirmanderne på og når forløbet er til ende skal det evalueres. Første gang morgenundervisning er onsdag d. 20. august kl i Sognehuset. Jakob Olesen Fællesspisning: Mange har givet udtryk for at det kunne være hyggeligt at mødes engang imellem og spise sammen. Maden smager nu bedst, når man spiser den sammen med andre, særligt hvis man sidder meget alene. Medbring selv det som du kan spise og så sætter vi alt, hvad vi medbringer på et fælles bord og så deles vi om det alt sammen. Der er også mulighed for at varme maden i Sognehuset. Er gudstjenesten i Ore eller Guldbjerg vil vi selvfølgelig drage til Sognehuset i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten. Man bestemmer selv hvor længe man bliver til fællesspisningen og hvor tit man har lyst til at komme og være med. Men nu er muligheden der i hvert fald for at mødes, og det er mange, der er glade for. Er man forhindret I at deltage i gudstjenesten, så forventes det at fællesspisningen begynder kl hver gang. Datoerne for de næste fællesspisninger er: Søndag d. 4. maj Søndag d. 3. august Søndag d. 7. september

13 Kirkegangstællinger: Biskop Tine Lindhardt bad os sidste år om at tælle, hvor mange der bruger kirkerne på Fyn. Det, der har været talt, har været søndagsgudstjenester, særgudstjenester, vielser og begravelser. Tallene skal bruges til at afdække, hvordan folk på Fyn bruger kirken og hvornår. Kirkegangstællingen afløser den gamle model, hvor man har været forpligtet til at melde til stiftet, når der var messefald. Det gav en meget snæver tælling, og man så kun de steder, hvor den lokale kirke havde haft problemer. I stedet for kan den nye model, hvor alt tælles, bruges til at vise, hvor meget liv der rent faktisk er i den lokale kirke. Det kan også vise, hvor der ikke er så meget liv, men så kan man gå ind og bruge det i sit fremadrettede arbejde. Når vi har alle tal klar vil de blive sendt ind til biskoppen, men vi lægger dem også ind på vores hjemmeside, så folk kan se tallene. Her i vores tre sogne har vi ikke haft messefald i mange år, og det er skønt, og jeg håber også at tallene vil afspejle et godt og stabilt deltagerantal til søndagshøjmessen og til særlige gudstjenester og lejligheder. Jakob Olesen Vidste du at... Der i vores tre sogne er 1548 medlemmer af folkekirken? Udvalgte gudstjenester: Bededagsaften: Denne aften i Ore kirke har efterhånden udviklet sig til at være en elsket og uundværlig del af kirkeåret. I gamle dage skulle bageren holde lukket på årets store bededag, som altid falder en fredag. Men selvom mennesket ikke lever af brød alene, så kan det dog heller ikke leve uden det. Så bageren bagte om torsdagen særlige brød, som kunne holde sig til om fredagen. Men ak, der gik ikke lang tid før danskerne begyndte at spise brødet allerede torsdag aften, da det trods alt smagte bedst lunt og frisk. Så hellere faste fredag! Og det er den tradition, som mange i Danmark hylder: At spise varme hveder aftenen før store bededag. Det vil vi også gøre her hos os. Gudstjenesten begynder i Ore kirke kl. 19 og bagefter vil der være kaffe, kakao og varme hveder. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste, så alle aldre kan være med. Vi håber at mange vil være med til at fylde kirken på denne aften. Kristi himmelfarts dag: Gudstjenesten denne dag begynder kl.. Vi får særlige gæster på besøg. I hvert fald bliver der sendt invitationer ud til de to børnehaver i sognene. Vi håber, at rigtig mange børn har lyst til at komme og hjælpe med at opklare, hvordan Jesus kunne fare til himmels 13

14 uden en flyvemaskine, og hvad det mon skulle gøre godt for? Vi vil også lade mange ting fare til himmels denne dag. Pinsedag og 2. pinsedag: Pinse er lig med fornyet liv. Pinsens farve er rød, og rød symboliserer bl.a. kærlighed og passion. Vi kalder også pinsen for kirkens fødselsdag, for det var på pinsedag, de første kristne blev fyldt med Helligånden og fik mod til at gå ud og forandre verden med evangeliets grænseoverskridende og befriende budskab. Mennesket fik nyt liv. Det vil vi fejre pinsedag i Ore kl. med vores dejlige sognekor Benedictus. Efter gudstjenesten vil vi fejre kirkens fødselsdag med en fødselsdagskage. 2. pinsedag bruger vi naturen som baggrund for pinsens fortælling. Er der noget som naturen handler om på denne tid af året, så er det, at den er i fuld vækst og med alle sine farver kaster den et uundværligt skær ind over vores liv. Vi vil på denne dag holde friluftgudstjeneste på bakken ved Guldbjerg kirke kl Man opfordres til at medbringe egne tæpper og stole. Der er mulighed for at nyde egen medbragt kaffe efter gudstjenesten. Trinitatis-tidens mange gudstjenester: 14 Efter et halvt år med mange særlige gudstjenester og højtider, bevæger vi os fra midten af juni ind i resten af kirkeåret, som strækker sig lige frem til adventstiden begynder. Denne tid bliver kaldt for trinitatis og dækker i år over 22 søndage med dette navn. Trinitatis betyder trehed og dækker over de tre måder hvorpå Gud har vist sig. Som: Gud skaber, Jesus Kristus og Helligånden. Hvor det første halve år handler om den store historie om, hvordan Gud tog kød på sig en julenat i Betlehem, voksede op og til sidst endte sit liv på et kors, men opstod igen

15 en påskesøndag, for til himmels og siden sendte hos sin Helligånd, som muliggør og levendegør fortællingen om Kristus, ja, så handler hele trinitatistiden om, hvad det betyder for mit liv. Trinitatistiden er grøn, og symboliserer derfor på fineste måde, at målet for trinitatistiden på en særlig måde er vækst i det menneskelige liv. At troen må vokse, Gud til ære og vore næste til gavn. Trinitatistiden forsøger at fortælle, at Guds historie også er historien om vores liv. At vores tilværelse ikke kan adskilles fra Guds virkelighed, men at vi er vævet ind i hinanden, alt sammen igennem Jesus Kristus. På den måde er hver søndag en festgudstjeneste og særligt i trinitatistiden får vi glæden over dette forkyndt. Nyt fra Pastoratsrådet Dato for næste pastoratrådsmøde: Tirsdag d. 13. maj kl Alle møder er offentlige og foregår i Sognehuset Nu nærmer pinsen sig og tankerne bliver naturligt ledt hen på indledningen i Apostlenes Gerninger kapital 2; Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. I efteråret oplevede vi også at kraftige vindstød ramte vores kirker. Værst er det gået ud over Ore Kirke, som har mistet en del tagsten. Taget vil blive midlertidigt repareret og vi forventer at kunne begynde en totalrenovering af taget i Trods storme står vores kirker og menighed fast i troen på Kristus som beskrevet i lignelsen om huset på klippen og huset på sand (Mat 7; 24-25) Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Så derfor kan vi fortsætte vores liv i kirken og menigheden trods de udfordringer, der måtte komme undervejs. Vi har et mangfoldigt liv i og omkring kirken, som strækker sig videre end søndagens gudstjeneste; kor for børn og voksne, bibelmaraton, debatog bibelstudiegruppe, sogneudflugt, minikonfirmander og konfirmandundervisning for blot at nævne nogle. Særligt jer konfirmander vil jeg gratulere og ønske tillykke med, at I har valgt at tage i mod Guds løfte fra jeres dåb om, at uanset, hvilke udfordringer og storme i livet, I møder, så vil I ikke blive blæst omkuld, for jeres hus er bygget på klippen. I kan, som alle os andre, stole trygt på ordene fra Peters prædiken pinsedag om at; enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses ikke kun de fromme og andægtige, men enhver. Glædelig pinse og god sommer til jer alle. På pastoratsrådets vegne 15 Maibritt Buchhave

16 Vidste du at... Der hvert år budgetteres med 3800 mandetimer til at holde vores tre kirkegårde flotte? 16 Gudstjenester på Søbo Kaffe kl Gudstjeneste kl Onsdag d. 7.5 v/bente Thomsen med altergang Onsdag d v/karen Agersnap Onsdag d. 4.6 v/jakob Olesen med altergang Onsdag d v/bente Thomsen Onsdag d. 2.7 v/karen Agersnap med altergang Onsdag d v/jakob Olesen Onsdag d v/bente Thomsen med altergang Onsdag d v/karen Agersnap Onsdag d v/jakob Olesen med altergang Gudstjenester på Møllehaven Kaffe kl Gudstjeneste kl Torsdag d. 8.5 v/bente Thomsen med altergang Torsdag d v/karen Agersnap Torsdag d. 5.6 Intet, grundet Grundlovsdag. Vi henviser til 4. juni på Søbo. Torsdag d v/bente Thomsen Torsdag d. 3.7 v/karen Agersnap med altergang Torsdag d v/jakob Olesen Torsdag d v/bente Thomsen med altergang Torsdag d v/karen Agersnap Torsdag d v/jakob Olesen med altergang

17 Kirkelige handlinger - siden sidst Døbte: Laura Lund Christiansen Skovby Kirke Dicte Aarøe Lawaetz Guldbjerg Kirke Daniel Benjamin Lund Olesen Skovby Kirke Begravede/bisatte: Anna Marie Henriette Christiansen Ore Kirke Gerda Knudsen Skovby Kirke Jimmy Halberg Rasmussen Skovby Kirke Aksel Andersen Skovby Kirke Poul Sørensen Skovby, bisat i Bogense Kirke Christian Hansen Skovby Kirke Årets konfirmander Følgende blev konfirmeret i Skovby kirke d. 27. april 2014: Maja Christensen Ann-Sofie Ærenlund Frederiksen Martine Christiansen Grave Caroline Benneth Holmquist Karoline Josefine Jensen Malene Koch Lau Nico Erbæk Brunsvig Emil Nancke Christiansen Emil Walentin Kjærgaard Casper Lønberg Kristensen 17

18 Børnekor Børnekoret fortsætter efter sommerferie helt sikkert. Men jeg ved ikke lige på hvilket tidspunkt. Den nye skolereform skal først på plads, og derefter kan vi lægge os fast på tidspunktet. Jeg glæder mig til at møde nye 3. klasses børn efter sommerferie. Koncert i Skovby Kirke Inge Lynggaard Der indbydes til et spændende koncertforedrag i Skovby Kirke søndag den 24. august kl. 16:00 Sangeren Karsten Holm og band vil tage os med på en rejse gennem den amerikanske sanger Johnny Cash`s liv og sange. En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner. Koncerten vil især focusere på de sidste 10 år af Johnny Cash`s liv og give os fortællingerne om hans forhold til kærligheden, sin elskede og familien - og til de udstødte og fattige. Udover sangeren Karsten Holm består bandet af Martin Blom på guitar, Bjørn Bønne Petersen på kontrabas og Knud Erik Fuddi Steensgaard på violin. 18 Der er gratis entre til koncerten. Inge Lynggaard

19 Aktivitetskalender: Maj: 4 Sognehuset Fællesspisning 10 Dragen Loppemarked 13 Sognehuset Pastoratrådsmøde Juni: 1 Guldbjerg Kirke Indvielse af kirkeskib 4 Sognehuset Sogneudflugt 12 Bogense skole afd. Kongslund Sommerfest & skolekomedie 13 Bogense skole afd. Kongslund Sponsorløb 16 Skovby GF Kom ud af pomfritten 27 Bogense skole afd. Kongslund Sidste skoledag Juli: 27 Præstegårdshaven Eftermiddagskaffe og grill August: 3 Sognehuset Fællesspisning 9 Skovby GF Firmafodbold 11 Bogense skole afd. Kongslund Første skoledag 16 Skovby GF Kom ud af pomfritten 17 Skovby Kirke Konfirmandindskrivning 24 Skovby Kirke Koncert 19

20 GUDSTJENESTER SKOVBY ORE GULDBJERG Søndag d. 4/5 2. søndag efter påske Søndag d. 11/5 3. søndag efter påske Torsdag d. 15/5 Bededagsaften Søndag d. 18/5 4. søndag efter påske Søndag d. 25/5 5. søndag efter påske Torsdag d. 29/5 Kristi himmelfarts dag Søndag d. 1/6 6. søndag efter påske Søndag d. 8/6 Pinsedag Mandag d. 9/6 2. pinsedag Søndag d. 15/6 Trinitatis søndag Søndag d. 22/6 1. s.e. trinitatis Søndag d. 29/6 2. s.e. trinitatis Søndag d. 6/7 3. s.e. trinitatis Søndag d. 13/7 4. s.e. trinitatis Søndag d. 20/7 5. s.e. trinitatis Søndag d. 27/7 6. s.e. trinitatis Søndag d. 3/8 7. s.e. trinitatis Søndag d. 10/8 8. s.e. trinitatis Søndag d. 17/8 9. s.e. trinitatis Søndag d. 24/8 10. s.e. trinitatis Søndag d. 31/8 11. s.e. trinitatis Søndag d. 7/9 12. s.e. trinitatis særlige gæster sognenes børnehaver m. mulighed for kaffe & grill eftf. konfirmandindskriv Familiegudstjeneste m. varme hveder Kirkekaffe m. voksenkor Høstgudstjeneste m. kirkekaffe 9.00 Mette Lise Bjerregård Kirkeskibsindvielse Friluftsgudstjeneste 9.00 m. kirkekaffe

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 20 Egvad side 21 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk Marts - maj 2015 I Årgang 9 -

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy

Nors - Tved Tidende. Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10. Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Nors - Tved Tidende Jul. - aug. 2014 4. udg. - årg. 10 Lokalt vinderbillede -fra fotokonkurrencen i Nationalpark Thy Sankt Hans Fest i Parken Det er nu blevet en tradition, at vi afholder bålfest i Parken

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Jul for åbne døre og for dem ude på marken

Jul for åbne døre og for dem ude på marken DECEMBER 2012 JANUAR FEBRUAR 2013 NUMMER 1 38 ÅRGANG Vig kirke Nr. Asmindrup kirke Egebjerg kirke Jule-gospelkoncert s. 3 Mit hjerte har fire kamre Sognepræst HENNING HANSEN NR: ASMINDRUP KIRKE s. 6 Jul

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 39. Årgang - Juni 2015. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 39. Årgang - Juni 2015 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Fredag d. 24. april blev Bundsø indviet af borgmester Erik Lauritzen. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Vigersted & Kværkeby lokalnyt

Vigersted & Kværkeby lokalnyt Vigersted & Kværkeby lokalnyt 1 2014 Nyt fra VIF 2 Dilettant 4 De grønne pigespejdere 5 Vigersted Lokalråd 6 Vigersted 4H 7 Jystrup Vuggestue 7 Vigersted Børnehus 8 Vigersted Skole 9 Vigersted Forsamlingshus

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

kirkehilsen fra Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne 2011 - Nr 2 Kvartalets tema: Konfirmation - 1 - Årets konfirmander nogle af Årets minikonfirmander

kirkehilsen fra Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne 2011 - Nr 2 Kvartalets tema: Konfirmation - 1 - Årets konfirmander nogle af Årets minikonfirmander kirkehilsen fra Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup sogne 2011 - Nr 2 Årets konfirmander Kvartalets tema: Konfirmation - 1 - nogle af Årets minikonfirmander Kirkelig Vejviser SOGNEPRÆST: Kristian Gylling Hvedstrupvej

Læs mere

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne.

Indhold: Venlig hilsen redaktørerne. FOCUS PÅ NO nr. 115 Marts 2008 Ja så er det allerede snart marts måned vi skriver som tiden dog iler og udenfor er det efter årstiden jo ganske mildt, det er lige før man får forårskuller. Vi håber for

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby

Juni - august 2014. Sognebladet. for Skæve og Hørby Juni - august 2014 Sognebladet for Skæve og Hørby Hvad hedder du? For først når man kender navnet, har man noget at forholde sig til. Navnet er det der adskiller en person fra mængden. Så når man hører

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere