Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August"

Transkript

1 Nr Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne

2 Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik 8 Skovby GF 9 Kirken side sidst 10 Præstens ferie 10 Kirkekalender 11 Trinitatistiden 14 Nyt fra Pastoratsrådet 15 Gudstj. Søbo & Møllehaven 16 Kirkelige handlinger 17 Oplag: 900 Ansvarsh. redaktør: Jakob Daniel Lund Olesen tlf.: Redaktion: Henrik Nielsen tlf.: Layout: Hanne Lauritzen tlf.: Hjemmeside: Kirkebil Skovby, Ore & Guldbjerg: Henvendelse til Karstens Taxa på tlf.: senest dagen før. Børnekor 18 Koncert i Skovby Kirke 18 Aktivitetskalender 19 2 Deadline for indlevering til næste nr.: den 11. aug. -14 Materiale - tekst og billeder, sendes til: eller

3 Sognepræst Skovby, Ore, Guldbjerg sogne Jakob Daniel Lund Olesen Skovby Præstegård, Middelfartvej Bogense, tlf.: Fødselsanmeldelse Fødselsanmeldelse udleveres på sygehuset. Forældrenes personlige attester indleveres til præsten senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivning Man henvender sig til præsten inden 6 mdr. efter barnets fødsel. Anmodning om dåb sker ved henvendelse til præsten senest 14 dage før. Bryllup/vielse Der skal bruges en prøvelsesattest, som skal udstedes af Borgerservice i bopælskommunen. Man henvender sig først på Borgerservice, hvor man medbringer personnummerbevis, dåbsattest og evt. andre personlige attester. Derefter henvender man sig til præsten og medbringer de samme attester samt den udstedte prøvelsesattest. Nogen tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler salmer m.m. Begravelse/bisættelse Henvendelse sker til præsten. Som regel kontaktes en bedemand vedrørende de praktiske spørgsmål. Skovby sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Tine Kærup Holmquist, Abildrovej 54, tlf.: Graverkontoret: Mobil: Organist: Inge Lynggaard, tlf.: Kirkesanger: Kirsten Rexbye, Dyssevænget 24, Hasmark, 5450 Otterup tlf.: Ore sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Inga Hansen, Middelfartvej 126, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby Guldbjerg sogn Pastoratsrådets formand: Maibritt Buchhave. Lindevej 16, 5474 Veflinge. Telefon: Kirkeværge: Helga Nielsen, Ejlbyvej 1, tlf.: Graver: se Skovby Organist: se Skovby Kirkesanger: se Skovby 3

4 Børnehuset Dragen Det kribler og krabler, træerne får blade og alt bliver grønt. Det er en skøn tid vi går i møde for børn og voksne i Børnehuset Dragen. Vi nyder at gå over i vores skov og se på alle de nye ting, der pibler op af jorden. Og plukker anemoner, som sættes i vaser. 1. marts tog vi afsked med alle vores store børn, som startede i før SFO, hold da op, hvor blev her stille, men kun for et kort øjeblik, for der kommer heldigvis nye børn til, så vi snart er oppe på fuldt hus igen. Vi har været på Bogense Bibliotek og se teaterforestillingen Auto Otto, det var en stor succes, især fordi vi skulle køre i den store bus derind. Traditionen tror holdt vi fastelavnsfest i skoven sammen med områdets dagplejere. Vi havde en skøn dag med tøndeslagning, lækkerier og sang. Den 19. marts holdt vi generalforsamling for Dragen og dens støtteforening. Der var som sædvanligt et fint fremmøde og vi fik takket af med vores formand Per Mølgaard, som gik af efter næsten 10 år på posten. Vi kan ikke takke Per nok for hans uvurderlige indsats gennem årene. Heldigvis stod der nye engagerede forældre klar til at overtage posten, og der blev valgt en ny bestyrelse, som vil konstituere sig på det kommende bestyrelsesmøde. Den 26. april holder vi arbejdslørdag, så vi kan få gjort vores hus og grund forårsklar, vi mødes kl til fælles morgenbord og slutter af med fælles frokost. Lørdag den 10. maj holder vi loppemarked. Så der vil være mulighed for at komme og gøre et godt køb, og få en tår kaffe og et stykke kage. Som altid har vi travlt i Dragen. Man er altid velkommen til at aflægge os et besøg. Vi har stadigt få ledige pladser til resten af året. Lisbeth Leder Børnehuset Dragen. 4

5 Skovby Forsamlingshus Efter en lang og trist grå vinter, er det endelig blevet forår. Vildtarrangementet med 60 er rock, blev holdt efter samme opskrift som de foregående 10 år, igen en glad aften med megen gensynsglæde blandt de deltagende gæster. Knud Erik havde igen tryllet med utallige vildtretter. I marts måned fyldte Knud Erik 60 år. Det blev fejret med åbent hus for familie, venner og bekendte. Der blev lavet rigtig meget mad til det store ta`selv bord, kager blev fremstillet i stor stil. Det blev en festlig dag med med ca. 200 gæster. Kirsten holdt en personlig tale for at hylde den travle vært. Stolegymnasterne havde fremstillet en fødseldagskage, pyntet med 60 lys, men kagen var ikke det eneste, de havde lavet. En sang var skrevet til lejligheden. En helt igennem fantastisk dag. Forårets komme er også konfimationstid, en travl tid i forsamlingshuset. Tænke sig, at stolegymnasterne nu holder pause i gymnastikken, men glæder sig til opstart igen til efteråret. Generalforsamlingen blev afholdt i marts måned. Tak til alle som støtter op om vores lokale forsamlingshus. Hilsen vært og bestyrelse Skovby forsamlingshus Bogense Skole, afdeling Kongslund Foråret er kommet. Lidt tidligt men det er jo kun dejligt. Alt skyder op og springer ud, og børnene har gang i alle legene uden for. Der er afsat penge til nye legeredskaber, så der diskuteres ivrigt og indhentes tilbud på mulige løsninger. Det helt store arbejde for de voksne på skolen har været - og er stadig at få implementeret den nye folkeskolereform og den nye arbejdstidsaftale for lærerne. Der er rigtig meget, der skal tages hensyn til. Det gælder indretning af lærerarbejdspladser, planlægning af børnenes udvidede skoledag samt et hav af andre ting, som skal være på plads, inden vi går på sommerferie, så vi er klar til at 5

6 gå i gang i det nye skoleår. Der er brugt rigtig mange resurser på i samarbejde med alle faggrupper at finde de bedste løsninger for både børn og voksne, og vi håber, at det vil afspejle sig i hverdagen det næste skoleår og videre fremover. I god tråd med skolereformen og den dermed ændrede skoledag har klasse siden januar 2014 i kortere eller længere tid arbejdet på en anderledes måde i dansk og matematiktimer. Ugeskemarevolutionen går kort fortalt ud på, at læreren laver et skema for en hel uge med alle de opgaver eleverne skal lave. De skal så selv krydse opgaverne af efterhånden som de laver dem. Læreren afsætter et passende antal timer til løsning af opgaverne, og eleverne bestemmer selv, i hvilken rækkefølge de vil løse dem. I skemaet er også afsat tid til pauser, som eleverne selv bestemmer, hvornår de vil holde. Efter påske skal klasse også prøve at arbejde med ugeskemaet i dansk og matematik. I marts startede 13 søde børn i førskolegruppen, og de er allerede faldet rigtig godt til på skolen. Det er i år, at der er valg til skolebestyrelsen, og der er vist stor interesse fra forældrekredsen for at være en del af dette vigtige arbejde. læsekonferencer osv., men det er også tiden for: Skolernes Sangdag fredag den 11. april Hyttetur for 3. klasse den maj Støtteuge i dagene juni med Sommerfest og skolekomedie torsdag den 12. juni samt Sponsorløb om fredagen den 13. juni. Den sidste uge før sommerferien har vi fagdage, hvor hele skolen bl.a. tager til stranden og sidste skoledag er fredag den 27. juni. Skolen starter igen den 11. august. Kl På vegne af Bogense Skole Afd. Kongslund Inge Stein 6 Foråret er som altid en travl tid med Nationale Tests, andre læse-og matematikprøver, skole-hjem-samtaler,

7 Nyt fra Spirevippen Vores hjemmelavede vindmølle - projekt bæredygtig energi Så skriver vi april, og der er lysegrønt overalt, også i vores børnehave, hvor børnene nyder, at de, nogen dage, kan løbe ud i kun en varm jakke og kondisko. Det varme tøj er dog ikke helt lagt væk, for der er stadig kolde og våde dage. Men det tager vores børn med godt humør. Vi har i de første måneder arbejdet med et vindmølle projekt, og her først i april, kunne vi stolte se på, at vores 6 meter høje vindmølle blev rejst oppe i vores mark hvor den drejer lystigt rundt, her er jo sjældent vindstille. Den er en del af vores arbejde med grønne projekter og skal være med til at synliggøre over for børnene, at ud af noget så enkelt som vind, kan man lave noget så vigtigt som energi. Der vil blive lavet små forsøg med lys og vand m.m., så børnene med egne øjne kan se, at vind kan blive til f.eks strøm. Siden sidst har vi også været så heldige at få del i fondsmidler fra Dansk Friluftsråd, hvilket har bevirket, at vi har fået en stor, flot tipi på vores legeplads. Den passer rigtig godt ind i vores grønne koncept, og børnene har allerede indtaget den med tæpper, borde og bænke, bøger og legetøj, og hvad der ellers skal til for at have nogle sjove lege i tipien. Den kan bruges både som læ for regn og blæst, og som skygge på en varm sommerdag, så den får vi helt sikkert megen glæde af. Her sidst i april er der arbejdsdag, hvor vores engagerede forældre tropper op, med værktøj, pensler, div. maskiner og køretøjer, og ikke mindst godt humør. Der bliver hamret, banket, malet, pudset og poleret til den store guldmedalje, og når vi kommer igen mandag morgen, er det en dejlig fornemmelse, at se det fine resultat af forældrenes arbejde. Den sidste dag i april skal alle de store børn i Spirevippen optræde i Skovby kirke for deres forældre og søskende. De har igennem 5-6 uger øvet forskellige sange/lege med Inge (organisten) og vores præst Jakob. Det er en fin aktivitet, hvor børnene oplever det som noget særligt, at få lov til at synge i et kirkerum, hvor der er en helt anden klang end hjemme i børnehaven. De lærer også kirken lidt bedre at kende, inden de skal være med i årets krybbespil. I maj, afholder vi traditionen tro vores bedsteforældre dag, hvor solen altid 7

8 I Juni skal hele børnehaven på den årlige sommerudflugt, og samme dag låner dagplejen vores børnehave. Et arrangement, som er til glæde for alle. Vi skal også i juni måned sende vores altid flotte hjemmelavet heks af sted til Bloksbjerg. Vores nye Tipie skinner. Børnene er glade og stolte, og personalet nyder at se de to generationer hygge sammen med kaffe, saft og boller, grillmad og snak ved bordene og på tæpperne rundt omkring. Der plejer at være fuldt hus, og det håber vi også der bliver i år. De få børn, der ikke får besøg af bedsteforældrene, bliver der taget hånd om fra personalets side, og nogen gange ser vi også, at andre søde bedsteforældre tager et ekstra lille barnebarn under deres vinger. Som noget nyt inviterer vi på forældrekaffe to eftermiddage i juni, hvor vi vil fortælle om arbejdet med vores læreplaner. Temaerne i april-maj-juni er : natur og natur fænomener og sociale kompetencer. Vi håber, at forældrene vil vise interesse for dette nye tiltag og møde op med en masse gode og nyttige spørgsmål omkring vores arbejde med disse temaer. I juli og august har vi ikke fastlagte aktiviteter, men nyder blot de skønne sommerdage her i Spirevippen, da vi som privat børnehave ikke har sommerferielukket. Mange forårshilsner fra alle i Spirevippen Stolegymnastik Allerførst en stor tak til Knud Erik for den dejlige og hyggelige fødselsdag han holdt. Vi på stolegymnastikholdet var rigtig glade for at kunne være med til at fejre dig og tak for en rigtig hyggelig dag. Så vil vi også gerne sige tak for denne sæson. Det har været rigtig hyggeligt som det plejer og du er jo bare så fantastisk. Vi er så glade for at være hos dig. Håber vi ses til september, hvor vi starter op igen. Mange kærlige knus fra os alle. 8 Ruth, Annie og Hanne

9 Skovby GF Så er foråret også startet med fodbold i Skovby GF. Vi har haft god tilgang på vores pigehold (U11), hvor der pt er 18 spillere, som Thomas og Morten holder styr på. Også vore drenge (U13), som er startet på 11 mands er der god tilgang. Ca 20 spillere er der at gøre godt med. Her er det Kwang, som skal holde styr på tropperne hjulpet af Daniel og Martin, der begge spiller på det nye seniorhold, som er startet her i foråret. Patrick fra Kærby ville gene se, om vi ikke kunne starte et seniorhold efter U17 og U19 stoppede sidste år. Og jeg må sige, at han har gjort et rigtig godt stykke arbejde, for nu er der 21 spillere, og det vel at bemærke inden for 2 måneder. Godt gået, Patrick! Vi glæder os til et godt samarbejde med det nye seniorhold. Ny bestyrelse har vi også fået. Ud gik Torben Jedorf, Asger Holm og Claus Jørgensen. Og ind fik vi Lonnie Brunsvig, Carin Olsen og Kwang Ho. Fastelavn holdt vi igen i år på Kongslundskolen. Også her var der godt besøgt som altid, med gode konger og dronninger og flotte udklædninger. Den vil der være Kom ud af pomfritten i samarbejde med SFO på Kongslundskolen. Se info på Skovby GF`s hjemmeside, når vi nærmer os dagen. Det skal også nævnes, at til vores årlige firmafodbold den 9. august, kan man som gade godt tilmelde et hold. To gader må også slå sig sammen. Bare der er et hold, er det ok for os. Det er ikke kun for firmaer. Så skrab et hold sammen og kom og vær med til en hyggelig dag i Skovby GF. Hilsen fra Skovby GF Vidste du at... At Skovby kirke er indviet til den hellige Martin af Tours, som boede i Frankrig i midten af 300-tallet? På dansk hedder han Sankt Morten. Ham som Mortens aften har som historisk baggrund. 9

10 :: Kirken siden sidst :: 10 De sidste tre måneder har været fyldt med et væld af sjove og spændende ting for alle aldre, så jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal vælge at fremhæve, men her kommer et par ting. Den 9. marts deltog vi i landsindsamlingen for Folkekirkens nødhjælp. Det er primært vores konfirmander som træder til hvert år og hjælper med at dække en rigtig stor del af vores tre sogne. I år samlede vi omkring 2500 kr. ind. Det rækker til at hjælpe mange afrikanske familier i det næste halve års tid. I marts måned var vi på en weekendtur til København sammen med konfirmandholdet. Det var en rigtig god tur, og den var fyldt med anderledes måder at se og gå i kirke på. Bl.a. så vi DJ s fortolke domkirkens kirkerum med lyd og lys. Vi var til påskesang i Trinitatis kirke. Søndag formiddag var vi på Amager, hvor vi deltog i Københavnerkirkens gudstjeneste. Denne kirke er meget speciel, da den udelukkende består af frivillige der sørger for hele gudstjenesten og alt omkring den. Gudstjenesten havde deltagelse af omkring 250 mennesker, band, lovsang for småbørn m.m., så bestemt en god og anderledes oplevelse for de unge. Præstens ferie I slutningen af marts måned havde vi dåbstræf i Skovby kirke for børn i alderen 3-5 år. Det blev til en rigtig hyggelig og velbesøgt formiddag, hvor børnene havde deres bamser med i kirke for bedre at kunne forstå, hvad Gud fortæller os om sit forhold til os. Til slut var der uddeling af børnebibler til alle og afslutning med saftevand, småkage og frugt i Sognehuset. Vi glæder os allerede til næste træf! I Ore kirke havde vi d. 28. besøg af konfirmandholdet fra årgang 1954, d. v. s. at det var 60 år siden, at de blev konfirmeret, og det skulle fejres! Først havde vi en markering i Ore kirke og efterfølgende var der fællesspisning i Sognehuset. At dømme efter hvornår den sidste bil forlod parkeringspladsen, havde der vist været masser af sjove og tankevækkende oplevelser at dele med hinanden. Det sidste jeg vil nævne var vores afslutning på årets Kirkehøjskole. Som noget nyt tilbød vi i år en bustur rundt på Fyn for at se på moderne kunst i diverse kirker. Det tog 22 imod. Vi havde en rigtig hyggelig og vidensfyldt tur rundt til bl.a. Sønder Broby kirke og Bederslev kirke. Jakob Olesen Jeg holder sommerferie i uge 26, 27 og 28. Embedet varetages i denne periode af forskellige præster. Når man ringer på embedets telefonnummer, vil man fra uge til uge blive henvist til den aktuelle sognepræst. Jakob Olesen

11 Kirkekalender Indvielse af kirkeskib Søndag d. 1. juni vil der i forlængelse af søndagens gudstjeneste være indvielse af Guldbjerg kirkes nye kirkeskib. Kirkeskibet blev i februar måned tilbudt kirken som en gave af Steen Zoffmann, der er modelskibsbygger. Pastoratsrådet synes, skibet passer fint ind i kirkerummet. Guldbjerg kirke er den eneste af vore kirker, som ikke har et kirkeskib. Traditionen byder, at kirkeskibet skal skænkes til kirken som en gave, så da muligheden bød sig, slog pastoratsrådet til. Det vil blive fejret med en festlig gudstjeneste, hvorefter der vil være kaffe og kage samt de taler og sange der hører til en kirkeskibsindvielse. Pastoratsrådet Ældredflugten har fået nyt navn Onsdag d. 4. juni vil vi afholde den årlige udflugt for vore sogne. Udflugten har skiftet navn fra ældreudflugt til sogneudflugt, da pastoratsrådet gerne vil give mulighed for at så mange som muligt kan komme med på turen. Alternativet var, at man skulle arrangere en tur for sognets øvrige sognebørn på et andet tidspunkt. Det giver ikke så meget mening, da vi også synes, det er vigtigt, at ældre og unge får muligheder for at mødes og berige hinanden. Men turen vil som altid være sat sammen sådan, at der er taget særlig hensyn til de ældre og svagt gående. Turen går i år bl.a. til Valdemar slot, Bregninge mølle og til spisning på Gl. Avernæs. Prisen vil i år være 150 kr. I den pris er der inkluderet bus, kaffe og kage, entreer og aftensmad. Det er muligt allerede nu at melde sig til hos enten Inga Hansen fra Ore (Telefon ) eller Jakob Olesen fra Skovby ( ) - seneste tilmelding den 28. maj. Pastoratsrådet Grill i præstegårdshaven Efter gudstjenesten d. 27. juli vil vi gerne åbne præstegårdshaven til eftermiddagskaffe og efterfølgende grill. Man kan allerede nu tilmelde sig hos undertegnede. Det er efterhånden blevet en rigtig hyggelig og fast tradition, og vi glæder os hvert år til at se alle som kommer med. Arrangementet er gratis. Ønsker man andet end Ringridderpølser og kylling, er man meget velkommen til at tage eget grillkød med. Tabita og Jakob Olesen Praktiske informationer om den kommende sæsons konfirmandforløb: D. 17. august kl. afholder vi konfirmandindskrivning i Skovby kirke. I forlængelse af søndagens gudstjene- 11

12 12 ste vil der være mulighed for at komme og melde sig til næste sæson af konfirmandundervisning. Det er også her vi mødes for første gang og hilser på hinanden og får lidt praktisk information. Konfirmationerne i 2015 er lagt til hhv. 12. april i Ore kirke og den 19. april i Skovby kirke. Ønsker man at blive konfirmeret i Guldbjerg kirke, kan man ringe og aftale dette med mig. På grund af den nye skolereform bliver konfirmandforløbet i år markant anderledes. Vi har skullet forhandle med de enkelte skoledistrikter om hvordan og hvornår, vi skulle have vores ca. 26 undervisningsgange. Det har mundet ud i en fælles aftale med Bogense skole for konfirmanderne fra hhv. Bogense, Skovby og Grindløse pastorat. Aftalen er, at vi frem til jul har ugentlig undervisning om onsdagen. Det vil være som morgenundervisning og efter efterårsferien vil det være eftermiddagsundervisning. Efter nytår vil undervisningen være samlet på 2 temadage og her er der mulighed for et samarbejde med skolen eller de andre konfirmandhold. I ugerne op til konfirmationerne vil der igen være en række sammenhængende ugentlige undervisningstimer. Vi glæder os til at høste erfaringer med denne nye måde at have konfirmanderne på og når forløbet er til ende skal det evalueres. Første gang morgenundervisning er onsdag d. 20. august kl i Sognehuset. Jakob Olesen Fællesspisning: Mange har givet udtryk for at det kunne være hyggeligt at mødes engang imellem og spise sammen. Maden smager nu bedst, når man spiser den sammen med andre, særligt hvis man sidder meget alene. Medbring selv det som du kan spise og så sætter vi alt, hvad vi medbringer på et fælles bord og så deles vi om det alt sammen. Der er også mulighed for at varme maden i Sognehuset. Er gudstjenesten i Ore eller Guldbjerg vil vi selvfølgelig drage til Sognehuset i umiddelbar forlængelse af gudstjenesten. Man bestemmer selv hvor længe man bliver til fællesspisningen og hvor tit man har lyst til at komme og være med. Men nu er muligheden der i hvert fald for at mødes, og det er mange, der er glade for. Er man forhindret I at deltage i gudstjenesten, så forventes det at fællesspisningen begynder kl hver gang. Datoerne for de næste fællesspisninger er: Søndag d. 4. maj Søndag d. 3. august Søndag d. 7. september

13 Kirkegangstællinger: Biskop Tine Lindhardt bad os sidste år om at tælle, hvor mange der bruger kirkerne på Fyn. Det, der har været talt, har været søndagsgudstjenester, særgudstjenester, vielser og begravelser. Tallene skal bruges til at afdække, hvordan folk på Fyn bruger kirken og hvornår. Kirkegangstællingen afløser den gamle model, hvor man har været forpligtet til at melde til stiftet, når der var messefald. Det gav en meget snæver tælling, og man så kun de steder, hvor den lokale kirke havde haft problemer. I stedet for kan den nye model, hvor alt tælles, bruges til at vise, hvor meget liv der rent faktisk er i den lokale kirke. Det kan også vise, hvor der ikke er så meget liv, men så kan man gå ind og bruge det i sit fremadrettede arbejde. Når vi har alle tal klar vil de blive sendt ind til biskoppen, men vi lægger dem også ind på vores hjemmeside, så folk kan se tallene. Her i vores tre sogne har vi ikke haft messefald i mange år, og det er skønt, og jeg håber også at tallene vil afspejle et godt og stabilt deltagerantal til søndagshøjmessen og til særlige gudstjenester og lejligheder. Jakob Olesen Vidste du at... Der i vores tre sogne er 1548 medlemmer af folkekirken? Udvalgte gudstjenester: Bededagsaften: Denne aften i Ore kirke har efterhånden udviklet sig til at være en elsket og uundværlig del af kirkeåret. I gamle dage skulle bageren holde lukket på årets store bededag, som altid falder en fredag. Men selvom mennesket ikke lever af brød alene, så kan det dog heller ikke leve uden det. Så bageren bagte om torsdagen særlige brød, som kunne holde sig til om fredagen. Men ak, der gik ikke lang tid før danskerne begyndte at spise brødet allerede torsdag aften, da det trods alt smagte bedst lunt og frisk. Så hellere faste fredag! Og det er den tradition, som mange i Danmark hylder: At spise varme hveder aftenen før store bededag. Det vil vi også gøre her hos os. Gudstjenesten begynder i Ore kirke kl. 19 og bagefter vil der være kaffe, kakao og varme hveder. Gudstjenesten er en familiegudstjeneste, så alle aldre kan være med. Vi håber at mange vil være med til at fylde kirken på denne aften. Kristi himmelfarts dag: Gudstjenesten denne dag begynder kl.. Vi får særlige gæster på besøg. I hvert fald bliver der sendt invitationer ud til de to børnehaver i sognene. Vi håber, at rigtig mange børn har lyst til at komme og hjælpe med at opklare, hvordan Jesus kunne fare til himmels 13

14 uden en flyvemaskine, og hvad det mon skulle gøre godt for? Vi vil også lade mange ting fare til himmels denne dag. Pinsedag og 2. pinsedag: Pinse er lig med fornyet liv. Pinsens farve er rød, og rød symboliserer bl.a. kærlighed og passion. Vi kalder også pinsen for kirkens fødselsdag, for det var på pinsedag, de første kristne blev fyldt med Helligånden og fik mod til at gå ud og forandre verden med evangeliets grænseoverskridende og befriende budskab. Mennesket fik nyt liv. Det vil vi fejre pinsedag i Ore kl. med vores dejlige sognekor Benedictus. Efter gudstjenesten vil vi fejre kirkens fødselsdag med en fødselsdagskage. 2. pinsedag bruger vi naturen som baggrund for pinsens fortælling. Er der noget som naturen handler om på denne tid af året, så er det, at den er i fuld vækst og med alle sine farver kaster den et uundværligt skær ind over vores liv. Vi vil på denne dag holde friluftgudstjeneste på bakken ved Guldbjerg kirke kl Man opfordres til at medbringe egne tæpper og stole. Der er mulighed for at nyde egen medbragt kaffe efter gudstjenesten. Trinitatis-tidens mange gudstjenester: 14 Efter et halvt år med mange særlige gudstjenester og højtider, bevæger vi os fra midten af juni ind i resten af kirkeåret, som strækker sig lige frem til adventstiden begynder. Denne tid bliver kaldt for trinitatis og dækker i år over 22 søndage med dette navn. Trinitatis betyder trehed og dækker over de tre måder hvorpå Gud har vist sig. Som: Gud skaber, Jesus Kristus og Helligånden. Hvor det første halve år handler om den store historie om, hvordan Gud tog kød på sig en julenat i Betlehem, voksede op og til sidst endte sit liv på et kors, men opstod igen

15 en påskesøndag, for til himmels og siden sendte hos sin Helligånd, som muliggør og levendegør fortællingen om Kristus, ja, så handler hele trinitatistiden om, hvad det betyder for mit liv. Trinitatistiden er grøn, og symboliserer derfor på fineste måde, at målet for trinitatistiden på en særlig måde er vækst i det menneskelige liv. At troen må vokse, Gud til ære og vore næste til gavn. Trinitatistiden forsøger at fortælle, at Guds historie også er historien om vores liv. At vores tilværelse ikke kan adskilles fra Guds virkelighed, men at vi er vævet ind i hinanden, alt sammen igennem Jesus Kristus. På den måde er hver søndag en festgudstjeneste og særligt i trinitatistiden får vi glæden over dette forkyndt. Nyt fra Pastoratsrådet Dato for næste pastoratrådsmøde: Tirsdag d. 13. maj kl Alle møder er offentlige og foregår i Sognehuset Nu nærmer pinsen sig og tankerne bliver naturligt ledt hen på indledningen i Apostlenes Gerninger kapital 2; Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. I efteråret oplevede vi også at kraftige vindstød ramte vores kirker. Værst er det gået ud over Ore Kirke, som har mistet en del tagsten. Taget vil blive midlertidigt repareret og vi forventer at kunne begynde en totalrenovering af taget i Trods storme står vores kirker og menighed fast i troen på Kristus som beskrevet i lignelsen om huset på klippen og huset på sand (Mat 7; 24-25) Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Så derfor kan vi fortsætte vores liv i kirken og menigheden trods de udfordringer, der måtte komme undervejs. Vi har et mangfoldigt liv i og omkring kirken, som strækker sig videre end søndagens gudstjeneste; kor for børn og voksne, bibelmaraton, debatog bibelstudiegruppe, sogneudflugt, minikonfirmander og konfirmandundervisning for blot at nævne nogle. Særligt jer konfirmander vil jeg gratulere og ønske tillykke med, at I har valgt at tage i mod Guds løfte fra jeres dåb om, at uanset, hvilke udfordringer og storme i livet, I møder, så vil I ikke blive blæst omkuld, for jeres hus er bygget på klippen. I kan, som alle os andre, stole trygt på ordene fra Peters prædiken pinsedag om at; enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses ikke kun de fromme og andægtige, men enhver. Glædelig pinse og god sommer til jer alle. På pastoratsrådets vegne 15 Maibritt Buchhave

16 Vidste du at... Der hvert år budgetteres med 3800 mandetimer til at holde vores tre kirkegårde flotte? 16 Gudstjenester på Søbo Kaffe kl Gudstjeneste kl Onsdag d. 7.5 v/bente Thomsen med altergang Onsdag d v/karen Agersnap Onsdag d. 4.6 v/jakob Olesen med altergang Onsdag d v/bente Thomsen Onsdag d. 2.7 v/karen Agersnap med altergang Onsdag d v/jakob Olesen Onsdag d v/bente Thomsen med altergang Onsdag d v/karen Agersnap Onsdag d v/jakob Olesen med altergang Gudstjenester på Møllehaven Kaffe kl Gudstjeneste kl Torsdag d. 8.5 v/bente Thomsen med altergang Torsdag d v/karen Agersnap Torsdag d. 5.6 Intet, grundet Grundlovsdag. Vi henviser til 4. juni på Søbo. Torsdag d v/bente Thomsen Torsdag d. 3.7 v/karen Agersnap med altergang Torsdag d v/jakob Olesen Torsdag d v/bente Thomsen med altergang Torsdag d v/karen Agersnap Torsdag d v/jakob Olesen med altergang

17 Kirkelige handlinger - siden sidst Døbte: Laura Lund Christiansen Skovby Kirke Dicte Aarøe Lawaetz Guldbjerg Kirke Daniel Benjamin Lund Olesen Skovby Kirke Begravede/bisatte: Anna Marie Henriette Christiansen Ore Kirke Gerda Knudsen Skovby Kirke Jimmy Halberg Rasmussen Skovby Kirke Aksel Andersen Skovby Kirke Poul Sørensen Skovby, bisat i Bogense Kirke Christian Hansen Skovby Kirke Årets konfirmander Følgende blev konfirmeret i Skovby kirke d. 27. april 2014: Maja Christensen Ann-Sofie Ærenlund Frederiksen Martine Christiansen Grave Caroline Benneth Holmquist Karoline Josefine Jensen Malene Koch Lau Nico Erbæk Brunsvig Emil Nancke Christiansen Emil Walentin Kjærgaard Casper Lønberg Kristensen 17

18 Børnekor Børnekoret fortsætter efter sommerferie helt sikkert. Men jeg ved ikke lige på hvilket tidspunkt. Den nye skolereform skal først på plads, og derefter kan vi lægge os fast på tidspunktet. Jeg glæder mig til at møde nye 3. klasses børn efter sommerferie. Koncert i Skovby Kirke Inge Lynggaard Der indbydes til et spændende koncertforedrag i Skovby Kirke søndag den 24. august kl. 16:00 Sangeren Karsten Holm og band vil tage os med på en rejse gennem den amerikanske sanger Johnny Cash`s liv og sange. En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp mellem det religiøse og tilværelsens skyggesider, der var en enorm drivkraft for ham som kunstner. Koncerten vil især focusere på de sidste 10 år af Johnny Cash`s liv og give os fortællingerne om hans forhold til kærligheden, sin elskede og familien - og til de udstødte og fattige. Udover sangeren Karsten Holm består bandet af Martin Blom på guitar, Bjørn Bønne Petersen på kontrabas og Knud Erik Fuddi Steensgaard på violin. 18 Der er gratis entre til koncerten. Inge Lynggaard

19 Aktivitetskalender: Maj: 4 Sognehuset Fællesspisning 10 Dragen Loppemarked 13 Sognehuset Pastoratrådsmøde Juni: 1 Guldbjerg Kirke Indvielse af kirkeskib 4 Sognehuset Sogneudflugt 12 Bogense skole afd. Kongslund Sommerfest & skolekomedie 13 Bogense skole afd. Kongslund Sponsorløb 16 Skovby GF Kom ud af pomfritten 27 Bogense skole afd. Kongslund Sidste skoledag Juli: 27 Præstegårdshaven Eftermiddagskaffe og grill August: 3 Sognehuset Fællesspisning 9 Skovby GF Firmafodbold 11 Bogense skole afd. Kongslund Første skoledag 16 Skovby GF Kom ud af pomfritten 17 Skovby Kirke Konfirmandindskrivning 24 Skovby Kirke Koncert 19

20 GUDSTJENESTER SKOVBY ORE GULDBJERG Søndag d. 4/5 2. søndag efter påske Søndag d. 11/5 3. søndag efter påske Torsdag d. 15/5 Bededagsaften Søndag d. 18/5 4. søndag efter påske Søndag d. 25/5 5. søndag efter påske Torsdag d. 29/5 Kristi himmelfarts dag Søndag d. 1/6 6. søndag efter påske Søndag d. 8/6 Pinsedag Mandag d. 9/6 2. pinsedag Søndag d. 15/6 Trinitatis søndag Søndag d. 22/6 1. s.e. trinitatis Søndag d. 29/6 2. s.e. trinitatis Søndag d. 6/7 3. s.e. trinitatis Søndag d. 13/7 4. s.e. trinitatis Søndag d. 20/7 5. s.e. trinitatis Søndag d. 27/7 6. s.e. trinitatis Søndag d. 3/8 7. s.e. trinitatis Søndag d. 10/8 8. s.e. trinitatis Søndag d. 17/8 9. s.e. trinitatis Søndag d. 24/8 10. s.e. trinitatis Søndag d. 31/8 11. s.e. trinitatis Søndag d. 7/9 12. s.e. trinitatis særlige gæster sognenes børnehaver m. mulighed for kaffe & grill eftf. konfirmandindskriv Familiegudstjeneste m. varme hveder Kirkekaffe m. voksenkor Høstgudstjeneste m. kirkekaffe 9.00 Mette Lise Bjerregård Kirkeskibsindvielse Friluftsgudstjeneste 9.00 m. kirkekaffe

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April

Et ganske særligt træf i Skobby Kirke. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April Nr. 1 2014 Et ganske særligt træf i Skobby Kirke Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Kirken siden sidst 4 Kirkekalender 5 Korene ved kirkerne 9 Kampen mod

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet

Nr. 3 2015. efterår. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. September Oktober November. Sognebladet Nr. 3 2015 EEt spændende efterår September Oktober November Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Kirken siden sidst 5 Hjælp kirkegårdens medarb. 5

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Hellerup Skoles Traditionsmappe

Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skoles Traditionsmappe Hellerup Skole I løbet af et skoleår på Hellerup skole sker der en masse sjove og anderledes ting end lige undervisning og projekter. Vi har nogle traditioner, vi gerne

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup

KIRKEBLAD. Sommerglæder. Glesborg. Fjellerup KIRKEBLAD 1/6 30/8 2009 Glesborg Fjellerup Sommerglæder Sommeren er over os. Hele tre måneder har vi at se frem til, og vi, der er så heldige at bo nær skov, strand og vand har masser af muligheder for

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT

KIRKE OG SOGN. Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT KIRKE OG SOGN Sommer 2013 nr. 3 FOR ØSTER LØGUM-GENNER PASTORAT ØSTER LØGUM OG GENNER KIRKER Sognepræst: Ann Bork Damsgaard Søndergade 9, Øster Løgum Tlf. 7466 4492, e-mail: abd@km.dk Organist: Kirsten

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. marts 2015 Fredagsbrev nr. 816 Næste uge: 28.marts 02.april 05.april Konfirmation i Korskirken Påskeferie Skole igen Lærermøde Forældrerådsmøde Skov.bh.haven 5.kl.forældre

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere