Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni Nr Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn"

Transkript

1 Vores Blad Juni Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne

2 Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side 4 Referat fra generalforsamling i Beboerforeningen Side 5 Referat fra generalforsamling i Nørre Vissing Nordre Vandværk Side 6 Snegle-ekspert: Krigen er vundet Side 9 Gåture søsterloge flæskelaug Side 10 Hvem har været årets gris? Side 11 Cykel billeder Side 12 Cykel demonstration Side 13 Fastelavnsfesten Side 15 Ny i bestyrelsen fokus på trafikken på Låsbyvej Side 16 Trafiktælling Side 17 Annoncer Side 18 Fibernet og Nyt tiltag i Vores Blad Side 21 Tur til Endelave + Nrvissing net Side 22 Foreningsbestyrelser Side 23 Redaktionen bestod denne gang af: Anders Beck-Rasmussen (ABR), Per Andersen (PA), Søren Erik Pedersen(SEP). Reklamekonsulent: Tove Skrumsager Trykning af Bladet: Jesper Rantzau Næste nummer af Vores Blad nr. 108 udkommer i uge Hvis du har lyst til at være med i redaktionen med ideer og indlæg, er du velkommen til at deltage i det første indledende redaktionsmøde torsdag den 24 September kl.19:00 hos Åse og Anders Vidkærvej 29 Kontakt: redaktionelt stof Layout 2

3 Formanden har ordet Lige netop nu sidder du og læser i Vores Blad, det er 32 år siden det første blad udkom, det vil sige at der er udkommet ca. 3,4 blad om året det passer ikke helt for de første par år kom der et nyt blad hver 2 måned, de sidste 10 år er der max udkommet 2 blade pr år, hvilket nok også vil være det realistiske antal fremover. Vores Blad er ikke kun dit, mit eller deres nej det er VORES Vores Blad Det er med til at øge sammenholdet i det lille lokalsamfund som vi alle er en del af. I Nørre Vissing er der mange små foreninger, det kunne være sjovt at alle er repræsenteret i Vores Blad og dermed talerør til alle.ofte høres spørgsmålene hvornår udkommer bladet? Hvorfor er det ikke omtalt i bladet? Ja hvorfor er det ikke det? det kan det blive hvis vi alle ser Vores Blad som Vores og er med til at bidrage stort som småt alt har interesse, det kunne netop være at din ide/ dit indlæg der er med til at bevare Vores Blad og sikre at der de næste 32 år fortsat udkommer 2 blade om året. Jeg vil her gerne takke Claus og Gert som har været redaktører af Vores Blad gennem flere år og som nu har overladt styringen til Anders Besk-Rasmussen og Søren Erik Pedersen samt bestyrelsen i Beboerforeningen, vi glæder os meget til samarbejdet. På side 2 kan ses information om hvem, hvad og hvornår næste blad udkommer. PA Efterlysning Er der nogen der har set vores stige? Er der nogen der har glemt at levere beboerforeningens stige tilbage?. Hvis det er tilfældet er der frit lejde med hensyn til at levere den tilbage. Der er flere der meget gerne vil leje stigen til diværste reparationer. Bestyrelsen Efterlysning Veng Lokalarkiv har fra Australien fået en henvendelse, hvor man beder os hjælpe med at finde danske slægtninge. På Låsbyvej 120 matr.nr. 56a - i Nørre Vissing boede i 1925 en 67-årig enkefrue Frederikke Louise Charlotte Hansen, hendes ugifte datter på 40 år, dameskrædderinde Mathilde Petrea Hansen, født i 1885 og en slægtning, 9-årige Aksel Wulff Hansen, født i Denne dreng var søn af vognmand Mads Peter Hansen og hustru Marie Nielsen. De boede formentlig i Jaungyden 1. I ægteskabet var der også en anden søn Ejler Hansen, født i Er der blandt Nørre Vissings beboere nogen, som kender til denne familie og deres videre skæbne, hører vi meget gerne fra jer. Den australske gren af familien venter spændt på at høre fra deres slægtninge. Arkivet har familiens historie, og den kan hentes hos undertegnede. Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf , mail: 3

4 Tirsdag den 23. juni 2009 kl Ved Gadekæret Igen i år har en af byens svinebønder velvilligt doneret en gris til den fælles menu: Helstegt gris med kartoffelsalat samt grøn salat ad libitum (medbring evt. selv bestik) Pris kr. 60,- pr voksen, børn 30,- vin, øl og vand til rimelige priser. (Drikkevare må ikke selv medbringes) Der er gratis snobrød til børnene (medbring selv pinde) Bålet tændes kl. ca Båltaler? Med venlig hilsen Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn NB: Mandag den 22 juni fra kl. 18:00 opstilles teltet og borde og stole hentes HJÆLP OS!!! TAK Onsdag den 24 juni fra kl. ca. 16:00 skal det hele pakkes væk igen HJÆLP OS!! TAK 4

5 Generalforsamling i Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn D. 12. marts var der generalforsamling nede på kroen. Der var kaldt sammen til kl. 19 og cirka en ca. 30 medlemmer mødte op. Som sædvanlig blev det en hyggelig aften med Carl Smed som ordstyrer, og efter Pers beretning blev der drøftet forskellige emner. Et af de for byen vigtige emner var trafikken på Låsbyvej og Vidkærvej. Der var flere der gerne ville have ordet, en af dem var Erik der bor nede på Ballen. Han har gjort et stort arbejde for at råbe de forskellige myndigheder op for at få gjort nogle tiltag. Måske i form af chikaner, byporte, og lign.. Parkeringen op igennem Vidkærvej var også til debat. Der var både for og imod parkeringen, men hvis der parkeres så busser og større køretøjer kan komme forbi, mente flere, at det kunne virke trafikdæmpende med de parkerede biler. Legepladsen og forholdene med hensyn til sandkasse, legetøj og legeredskaber var også oppe og vende. Gert og Claus ville gerne afløses med hensyn til redaktionen af Vores Blad, og Anders og Søren Erik har indvilliget i at overtage jobbet. Efter en kop kaffe og hyggelig snakken med naboer, genboer og andre beboere sluttede aftenen med det traditionelle bankospil. Det skal lige tilføjes at Erik nede på Ballen blev valgt ind i bestyrelsen,da Bent ikke ønskede genvalg. Tove og Per, der var på valg, modtog genvalg. Ligeledes blev revisorer og suppleanter genvalgt. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige Bent rigtig mange tak for et godt og hyggeligt samarbejde i den tid han var med i bestyrelsen. - Doktor, doktor, jeg har mistet min hukommelse. - Hvornår er det sket? - Hvornår er hvad sket? ABR 5

6 Referat fra: Nørre Vissing Nordre Vandværk Generalforsamling afholdes onsdag den 15/ kl på Nørre Vissing Kro Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent: Karl Smed. Generalforsamling lovligt indkaldt, via annonce i Skanderborg ugeavis. Der er lidt utilfredshed med at generalforsamlingen ikke afholdes senest i februar som vedtægterne foreskriver. Dette kunne løses med en vedtægtsændring. Bestyrelsen ønsker ikke at der skal en vedtægtsændring til, men lover at overholde vedtægterne fremover. Altså generalforsamling senest ved udgangen af februar. 2. Beretning om det forløbne år: Årsberetning for år 2008 Nr. Vissing Nordre Vandværk. Vi er stadig 125 forbrugere i Nørre Vissing Nordre Vandværk. Der er ikke kommet nye forbrugere i det forløbne år. Det har været en rimelig rolig periode, bestyrelse har afholdt 1 møde. Der har dog været et par uregelmæssigheder: 2 vandmålere viste ved aflæsning samme tal som sidste år, de er nu blevet udskiftet. Et brud på den gamle hovedledning på Vidkærvej, den der er lavet af støbejern. Det er faktisk temmelig alvorligt, dels har det forårsaget unødigt vandspild, dels kan det være en indikation på, at hele støbejernsledningen snart er tjenlig til udskiftning. Tilsyn: Amterne er nedlagt, og tilsynet med vandværker er overgået til kommunerne. Det betyder, at det er nye mennesker der ser på prøveresultaterne. Indholdet af aggr. CO2 har indtil nu altid været for højt, men der har aldrig været reaktion fra amtet af den grund. Ved sidste ordinære prøvetagning var værdien 3, grænsen er 2. Ikke desto mindre fik jeg en henvendelse fra kommunen om at få værdien ned, med efterfølgende prøvetagning. Prøven blev dog taget i forbindelse med næste ordinære prøvetagning, og det lykkedes at få værdien under 2. Vandkvaliteten er nu i orden på alle punkter. Vandkvalitetskontrol Begrænset kontrol: 1 pr. år 24/ / / / / / / / Normal kontrol: 1 hvert 2. år 18/ / / Udvidet kontrol: 1 hvert 2. år 31/ / / Sporstof lille pakke: 1 hvert 2. år 30/ Sporstof stor pakke: Ingen Organiske mikroforu.: 1 hvert 2. år 18/ / Boringskontrol: 1 hvert 5. år 6/ / Gennemsnitspris over 5 år kr. 6192,- Udpumpet vandmængde: 2005: m3 2006: m3 2007: m3 2008: m3 Faktureret vandmængde i 2008: m3, Økonomi: Kassebeholdning 31/ : ca ,- 31/ : ca ,- 31/ : ca ,- 31/ : ca. 585,000,- 6

7 Administrationen af opkrævninger og forbrug varetages fortsat af Vandværkernes EDB-service, det fungerer tilfredsstillende. Planer for år 2009: Ingen aktiviteter ud over almindelig vedligehold. Vi må forvente, at det åbne filter skal renoveres inden for en overskuelig fremtid. Og vi må nok se i øjnene, at støbejernsledningen måske snart skal renoveres. Jeg vil slutte min årsberetning med at sige tak til vandværkspasseren, bestyrelsen og kassereren for godt samarbejde. 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. (bilag) Regnskabet blev godkendt. Der blev stillet spørgsmål til vandværkets likvide beholdning. ( ialt kr ,34) Der blev luftet meninger om at det er mange penge, og om ikke de kunne bruges til forebyggende ledningsarbejde. Diskussion frem og tilbage, bestyrelsen går ikke ind for at skifte ledninger når de ikke fejler noget. Man kan aldrig vide om det er der hvor der evt. vil ske et brud næste gang. Hvis der sker brud på en vandledning bliver den lavet omgående. F.eks. er det en gammel ledning og det skønnes at der skal en større udskiftning til i stedet for lappeløsninger bliver det gjort. Sker der noget uforudset mener bestyrelsen også at det er bedre at der er penge til dette, frem for at låne pengene med efterfølgende prisstigninger til følge. 2. Budget for det kommende år fremlægges. Godkendt. Driftsbudget for år 2008 Indtægter Fast afgift ,- Vand m3 afregning ,- Forbrugsdata til kommunen ,- Udgifter Bank og giro gebyr 3.000,- Elforbrug ,- Ejendomsskat 700,- Forsikringer 4.300,- Kontingenter 2.800,- Vedligehold og henlæggelser ,- Investeringer 0.000,- Vandanalyser 6.000,- Løn ,- Administration og opkrævninger ,- Ledningsregistrering 2.700,- Kørsel og telefon 3.000,- Diverse (kontorartikler, porto, møder) 5.000,- Vandafgift til amt , , ,- 3. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg er Jimmy Siggård, Karl Henrik Thiel og Jørgen Kimer. De modtager alle genvalg. Suppleant: Palle Garly Alle genvalgt. 4. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren E Pedersen og Bent Sørensen genvalgt. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6. Eventuelt. Opfordring til at der kommer referat i beboerbladet. Det er hermed gjort. Drikkevandskvalitet Hårdhed 10,7 0 dh vejledende dh Jern 0,02 mg/l højest 0,2 Mangan <0,005 mg/l højest 0,02 Nitrat <0,5 mg/l højest 50 7

8 Nr. Vissing Nordre Vandværk Regnskab for perioden 1/ til 31/ Indtægter ind ud vandforbrug incl. Grøn afgift og moms ,59 ny ledning tilslut 0,00 renteindt ,93 Aflæsningsgebyr (komm) 4.192,18 moms ,00 Udgifter Grøn afgift ,00 Grundvandsbeskyttelse (Amtet) 0,00 Moms ,00 gebyr faktureringsservice PBS/porto 2.819,13 Flytteopgørelser/refusioner 4.159,72 renteudgifter 30,41 Elforbrug ,34 Ejendomsskat 738,57 Forsikringer 4.271,03 Kontingenter 2.837,50 Vedligeholdelse/nyanlæg ,98 nyanlæg 0,00 vedligehold vandværksgrund 1.000,00 diverse 1.975,00 Løn ,00 Vandanalyse 6.104,14 Administration ,85 Ledningsreg ,03 Kontorartikler 0,00 Porto 163,00 Møder/generalforsamling 2.175,00 Kørselsgodtgørelse og tlf ,00 A-skat/Ambidrag , , ,70 beh. 1/ ,34 driftkonto ,60 indestående bank ,93 giro ,81 beh 31/ ,34 driftkonto ,10 indestående bank ,83 giro ,41 Balance , ,04 Regnskab revideret den 13/ Bent Sørensen og Søren E Pedersen Kasserer Birgit Kimer 8

9 Her er en artikel af Henrik Grønvald som vi syntes kunne have interesse for læserne af Vores Blad Henrik Grønvald`s adresse er: Snegle-ekspert: Krigen er vundet En anerkendt norsk civilagronom mener, at han har fundet en effektiv metode til at bekæmpe dræbersnegle: Om få år vil sneglen være næsten udryddet i Norge. Dansk ekspert: Lovende idé. Den norske civilagronom Torstein Mo er den person i Norge, som er længst fremme i kampen mod dræbersnegle. I to årtier har han været involveret i bekæmpelsen, og i fjor vandt han Lanbrugsdepartementets førstepris for udviklingen af nye metoder til at bekæmpe den iberiske skovsnegl. Civilagronomen har fundet en metode, som udnytter, at dræbersneglen er kannibal. Ved at give indsamlede snegle nematoder, slå dem ihjel og lægge dem ud i haven igen, kan man ifølge Torstein Mo effektivt komme sneglene til livs. Garanteret effektivt "Jeg kan garantere, at det er effektivt. Efter at vi har lagt lokkemaden ud, strømmer sneglene til i et tempo, så man næsten kan se fartstriberne," siger Torstein Mo til tb.no. Nematoder indeholder mikrobiologiske orm, som afliver sneglen. Midlet Nemaslug, som kan købes i havecentre og nettet, skal normalt vandes ud eller påføres agurkestykker, som lægges ud. Men det anbefaler Torstein Mo ikke. "Bruges Nemaslug, sådan som der står på brugsanvisningen, vil det tage mindst 20 år at udrydde sneglene. Ved brug af døde snegle, som er dyppet i Nemaslug, tager det bare et par år, før snegleproblemet er borte selv om der sikkert altid vil være enkelte snegle, som overlever," siger Torstein Mo. Fælles projekt Han gik for to-tre år siden i spidsen for indsamling og udlægning af døde dræbersnegle i et boligområde i Fræna Kommune, hvor han selv bor. Siden er området blevet nærmest sneglefrit. Civilagronomen anbefaler, at beboere i et område går sammen om bekæmpelsen, som derved bliver mest effektiv. Biolog Stine Slotsbo fra Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg har skrevet en rapport om dræbersnegle. Hun mener, at metoden lyder lovende. "Præparatet er kendt i forvejen. Det er metoden, som er ny. Og det lyder umiddelbart som en god idé, fordi bekæmpelsen breder sig med de smittede snegle," siger hun. Udryddelse meget vanskelig Biologen advarer dog mod at tro, at dræbersnegle kan udryddes helt. "Det er meget vanskeligt, for der skal bare være en lille park eller et naturområde, hvor det offentlige ikke gør noget, så har sneglene et fristed der. En fuldstændig udrydning vil være meget vanskelig. Bestanden kan efter nogle år vokse frem igen, hvis forholdene er til det," siger Stine Slotsbo. Efter et tørt forår er der meldinger om meget små dræbersnegleforekomster i Danmark. Torstein Mo's opskrift 1 - Saml store mængder snegle ind fra haven eller boligområdet. 2 - Nemaslug opløses i lunkent vand i en spand. 3 - Sneglene lægges i et dørslag og dyppes i spanden. 4 - Sneglene klippes i to med en saks og dyppes igen i spanden. 5 - Snegleresterne lægges ud som lokkemad på skyggefulde steder og der, hvor sneglene ellers trives. 6 - Hæld resten af midlet fra spanden over snegleresterne. 7 - Sneglene spiser resterne af sine artsfæller, bliver selv smittet og dør og bliver derefter spist af andre, friske snegle, som også bliver syge og dør. Snart er boligområdet sneglefrit. OBS!! Medlemmer af beboerforeningen kan stadig købe FERRAMOL sneglegift til ca. 50,-kr. Pr kg. Hos Tove på Låsbyvej 130 9

10 Hyggelige tirsdage ude i det blå. Jeg er tilflytter (næsten da) boet her i byen i 1½ år. Jeg har haft min gang her i mange år før og haft min adr. her i 5 år. Men for at komme til at kende nogle af disse nye ansigter, man møder når man kører i bilen, var jeg nød til at finde på noget, det blev at gå med på de ture tirsdag aften som beboerforeningen arrangerer, når man som mig kun kendte til de ældre som næsten alle er væk nu. Man lærer nogle nye hyggelige mennesker at kende hver gang vi går tur, vi er ca.15 personer hver gang, og hvis alle mødte op hver gang tror jeg vi ville være ca. 30, der er jo altid nogle der er forhindret. På sådan nogle ture finder man nye stier som man ikke kendte til i forvejen, og vi ser det smukke landskab vi er omgivet af fra nye vinkler. Vi støder på ting i naturen som man ikke ved hvad er, og der kommer en stor diskussion i gang, og til sidst griner vi af det hele, for den ene er jo altid klogere end den anden. Vi går en tur på 5-8 km. og holder en pause undervejs, hvor vi indtager vores medbragte brød og drikkevarer. Jeg kan kun anbefale at benytte sig af dette fantastiske gode tilbud, naturen opleves samtidig med at man får en hyggelig aften og får styrket de sociale relationer. Det er GRATIS og SUNDT for krop og sjæl. Vi ses næste gang alle tirsdage fra maj til midt i september Udgangspunkt Gadekæret i Nørre Vissing kl. 19:00 En trofast vandrer Anette Sørensen Høvervej 6 Søsterlogen 2009 For ottende gang samledes Nørre Vissings kvinder i søsterlogen fredag d. 13. marts Der var ligesom sidste år 37 tilmeldte søstre, som havde fundet vej til Nørre Vissing Kro iført fin hat. Lige fra starten gik snakken lystigt i den blå stue og det var svært at få ørenlyd. Udover søsterloge sangen havde vi samlet sangene fra året før - årets indslag var Jeopardy bl.a. med paratviden om Nr. Vissing og omegn! Alt i alt en vellykket aften, når vi selv skal sige det :-) Mange hilsener Jytte Grønlund Hansen, Kirstine Christensen, Helle Thuehøj og Jeanette Rasmussen Det Højeste Råd 2010: Birgit Kimer Else Munk-Pedersen Anette Christensen Lonnie Vestergaard Nielsen Flæskelaug 2009 For niende gang (ja vi er foran kvinderne) blev der afholdt generalforsamling i foreningen Flæskelaug for mænd fredag 24 april 2009 i Javngyde forsamlingshus. 67 tilmeldte (også her slår vi kvinderne) de fine hatte og manérer havde vi ladet blive hjemme, for vi skulle hugge os og SNAKKE. Sild og snaps til forret og derefter stegt flæsk og persillesovs samt fadøl. Eneste kvinde i forsamlingshuset (undvære dem kan vi jo ikke) var Anette fra Høvervej som stegte flæsket det var en FED oplevelse for hende, næsten 60 kg flæsk skulle steges, der var alm. Stegt flæsk, paneret flæsk og bacon der var rigeligt og det smagte GODT s ÅRETS GRIS Jørgen Christensen udnævnte en ny 2009 ÅRETS GRIS og det blev Anders Beck Rasmussen. Ny bestyrelse til 2010 er: Peter (bakspejl) Henningsen, Bækgårdsvej Flemming Munk Pedersen, Bækgårdsvej Kennet Oxholm, Østerlundsvej Peter Mortensen, Ersholtvej Indkaldelse til Flæskelaug 2010 er Fredag 23. april 2010 kl. 18:30 i Javngyde forsamlingshus 10

11 Hvem har haft den store ære at bære navnet og været indehaver af ÅRETS GRIS siden foreningen NØRRE VISSING FLÆSKELAUG FOR MÆND startede i Søren Erik Pedersen 2002 Ole Christensen 2003 Per Andersen 2004 Karl Smed 2005 Jørgen Jørgensen 2006 Flemming Frandsen 2007 Henning Hansen 2008 Jørgen Christensen 2009 Anders Beck Rasmussen PA 11

12 12

13 Cykeldemonstration 17/5 kl (ABR) Allan og Claus tog initiativ til at lave en demonstration for cykelsti til Haarby fra Nr.Vissing. Initiativtagerne og os andre, der ville deltage, havde krydset fingre for at vejret ville blive brugbart. Og vejrguderne var med os selv om vejrudsigten ikke lød alt for god. Vi mødtes på legepladsen og masser af børn og voksne mødte op. Derefter kørte vi, som politiet havde bedt os om, i grupper på cirka 20 og to og to af sted til skolen. Inden vi drog af sted holdt Allan følgende tale: Nr. Vissing inden afgang Velkommen Det er fantastisk at se, at der er så mange der har afsat tid til at støtte dette projekt. Jeg skal fatte mig i korthed: Da Claus og jeg planlagde denne cykeldemonstration var det oprindeligt vores plan at lave en meget anarkistisk demonstration, hvor vi simpelthen annekterede hele Låsbyvej og blokerede al trafik i nogle få timer. Det var vores plan at demonstrationen skulle støttes af et eller flere store køretøjer, som kunne sikre deltagerne mod aggressive bilister. Gerne lastvogne men allerhelst en kampvogn. Kampvognen blev senere i planlægningsfasen afløst af Oles lille traktor. Og vi er endt med at nøjes med at udstyre den bageste cyklist, nemlig Claus, med en gul sikkerhedsvest eventuelt suppleret med en redningsvest. Vi er nemlig blevet fanget i dilemmaet mellem at sikre størst mulig sikkerhed for alle deltagere i cykeldemonstrationen og vore professionelle behov for pletfrie straffeattester. Vi har derfor valgt at efterleve Politiets forslag til afvikling af arrangementet. Politiet har meddelt os følgende: Der meddeles hermed tilladelse (til cykeldemonstration) under følgende forudsætninger: - at færdselslovens 49, overholdes. Herunder, at der kun føres 2 cyklister ved siden af hinanden, hvor der er tilstrækkelig plads dertil. En vis ulempe for den øvrige færdsel kan altså accepteres, f.eks. når en voksen følger et barn. og - at cyklisterne sendes ud på ruten i grupper af f.eks. 20 personer og med et tidsinterval af ca. 1½ min. Dette betyder i praksis, at vi vil bede om, at I opdeler jer i grupper på ca personer, hvor der i hver gruppe er én der udpeges til at køre forrest, og en anden der udpeges til at køre bagest, og hvor der er voksne nok til at holde øje med børnene og sikre deres sikkerhed. Den person der kører forrest, sørger for at holde en vis afstand til den forankørende gruppe, således at hensynsfulde bilister får mulighed for at overhale. Endestationen er Veng Fællesskole, hvor vi samles på græsset bag ved skolen (alternativt i gymnastiksalen). Her vil vi iværksætte en underskriftsindsamling, og spise madpakker i det omfang vi har medbragt sådan nogen. Claus og jeg har desuden tænkt os at sige et par borgerlige ord og det vil vi også opfordre jer til, hvis der er nogen af jer, der har noget på hjerte, som er relevant for folk der er interesserede i cykelstier og den slags. 13

14 Herefter gælder det om, på en sikker måde, at komme hjem igen, og vi forestiller os at dette foregår på samme måde som udturen. Hvis der er nogen der har mulighed for at tage et par gode billeder undervejs, så vil Claus og jeg meget gerne have en kopi af de bedste, så vi har noget vi kan sende til aviserne bagefter. Til sidst vil jeg bare opfordre til 2 ting: Pas godt på børnene og hinanden. Nyd turen, for det er en utroligt flot tur, ikke mindst i dag. Oppe ved skolen blev der lavet et indslag til tv2-østjylland, som gik i æteren samme aften. Og efter opholdet oppe på skolen, hvor Allan rundede af med følgende, gik turen hjemad igen, alt sammen i tørvejr og højt humør. Veng Fællesskole Velkommen Det er mig en glæde, der overgår enhver forstand, at se, at så mange har valgt at bruge en søndag formiddag på at støtte en god sag. Vi er samlet her i dag, for at virkeliggøre en fælles drøm. Vi vil have et af vore største ønsker opfyldt. Og nej, jeg tænker ikke på et kulturhus. Eller en svømmehal. Eller et bibliotek. Eller mindre gylle på markerne. Eller en rundkørsel med springvand og flot granit. Nej, vi er meget mere beskedne. Vi vil bare gerne ha en cykelsti. Det bedste ville være at den gik fra Randers til Skanderborg eller bare fra Låsby til Skanderborg. Men vi kan nøjes med mindre. Vi beder bare om en cykelsti mellem Nr. Vissing og Hårby. Det vil føre alt, alt for vidt, her at opremse de mange, mange positive ting, der kan komme ud af sådan en cykelsti. Men jeg vil da i flæng nævne, at; det vil blive fantastisk dejligt for børnene, når de kan besøge de andre landsbyer på cykel, det vil sikre at lokalområdet bliver endnu mere tiltrækkende for tilflyttere og det vil i det hele taget skabe en masse muligheder for lokalsamfundet, som vi ikke har i dag. Den eneste ulempe er sådan set, at den koster penge. Men det er en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at en cykelsti koster cirka 5 millioner kroner. Altså cirka det samme som en rundkørsel i Ry koster, alene i budgetoverskridelse. Godt nok med både springvand og flot granit. Men alligevel. Men regnestykket er jo ikke så simpelt. Man skal jo også huske at medregne; 14

15 mulighed for pendling på cykel, tilskyndelse til at børn og unge cykler mere, prisstigninger på egnens ejendomme, med deraf følgende højere skatteindtægter, flere krogæster, med deraf følgende højere skatteindtægter værdien af bedre helbred hos kommunens borgere, med deraf følgende reducerede plejeomkostninger, og så videre. I forbindelse med dette arrangement har vi kontaktet Skanderborg Byråd, for at sikre, at man fra Byrådets side prioriterer vores cykelsti højt og at man udnytter de midlertidige muligheder der ligger for at opnå tilskud fra Staten. Vi har fået lutter positive tilbagemeldinger. Faktisk mange positive tilbagemeldinger. Og masser af moralsk støtte. Men ingen løfter. Dog er det utroligt positivt, at Byrådet har sat gang i byggeriet af den del af cykelstien der skal gå fra Hårby til Veng Fællesskole. Den vil altså stå klar inden for en overskuelig fremtid, hvilket jo er en fantastisk god start. Det bliver virkeligt lækkert for børn og voksne i Hårby, at kunne cykle til Skolen og til Borgernes Hus, uden at sætte liv og lemmer på spil. Og det er jo noget helt fuldstændig håndgribeligt og konkret, som viser at Byrådet faktisk mener det de siger. Nu mangler vi bare resten af cykelstien! Og her ligger det jo så heldigt, at selveste Staten har valgt at støtte byggeriet af cykelstier med 1 milliard gode, danske kroner, over de næste 5 år. Der er nogle krav, der skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning, men her er det sørme så heldigt, at netop vores cykelsti meget præcist lever op til disse krav. Der skal herfra lyde en ganske kort og helt præcis opfordring til Skanderborg Kommune om at tale vores sag over for Staten, uden unødigt ophold, med henblik på at få finansieret op mod halvdelen af cykelstien, og samtidig begynde at lede efter de resterende 2-3 millioner kroner, i de kommunale budgetter. Og nej, vi kan ikke så godt vente i 5, 10 eller 20 år mere. Vi har nemlig masser af små børn, som gerne vil nå at prøve at cykle i skole, inden de bliver voksne. Vi har unge, der gerne vil besøge deres kærester. Cykelhandleren i Galten har allerede udvidet butikken til det dobbelte. Søren Erik står på spring til at udstykke flere grunde i Nr. Vissing. Og så har vi vist et par stykker der, af forskellige grunde, slet ikke har noget kørekort. Alle erfaringer viser, at cykelstier giver færre biler og flere cyklister. Og det er det vi vil have. Hermed et lille indlæg til "Vores Blad" fra fastelavnsfesten. Fastelavn faldt i år d. 22. februar 2009 og traditionen tro var der tøndeslagningen ved gadekæret med kåring af årets kattekonger og -dronninger. Dernæst var alle inviteret til fastelavnshygge i Lysthuset og som altid var rammerne for en dejlig eftermiddag helt i top. Underholdningen bestod i historier, musik og sanglege. Både de traditionelle sanglege som vi alle kender og elsker, men også et par nye sanglege, blandt andet om verdens forskellige lande. Vi fik også besøg at hånddukken Sofus, som kommer på besøg hvert år og hilser på alle børnene. Der var naturligvis også forplejning til både børn og voksne bestående af fastelavnsboller, kaffe, the osv. Jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger tusind tak til Anders og Aase for en hyggelig eftermiddag i Lysthuset. Med venlig hilsen Tanja Krag Elmholdt 15

16 Velkommen til vores nye medlem i bestyrelsen. Erik Bahnsen der er vores nye medlem i bestyrelsen, har gjort et stort stykke arbejde for at få reguleret færdslen på Låsbyvej, og her i Vores Blad vil vi gerne uddybe hvad Erik kom frem med på generalforsamlingen. Efter at have set på rigtig mange huse rundt i området faldt Erik og Lene pladask for Holgers hus nede på Ballen. De havde godt nok været opmærksomme på at Låsbyvej ikke er en stille villavej, men de er alligevel blevet forbavset over så hensynsløst folk kører. Det var og er Erik indstillet på at gøre noget ved, så det første han gjorde var at måle hvor hurtigt bilerne kørte på Ballen. De resultater forelagde han så kommunen, og der blev lavet den skiltning, vi har nu. Det er ikke en god løsning, da hastighedskravet stadig er nøjagtigt det samme er der kun sket det, at byzonen er blevet ophævet fra Ballen og op til resten af byen. Det medfører bl.a., at der ikke må parkeres på strækningen. Efter at have fået kontakt med politiet i Skanderborg er der ved at ske noget positivt i sagen. Politiet mener ikke at den nuværende skiltning er brugbar, og der er blevet iværksat en trafiktælling (se venligst nedenfor) som belyser køremønstret igennem ballen. Hvad der videre sker med hensyn til trafikregulering i vores by hører I om, når Erik får arbejdet videre med sagen. Lene nævnte, da vi fik en hyggelig snak, at det vil være en stor fordel for vores sag, at alle uheld og hasarderede kørsler bliver indberettet til Skanderborg Politi. Det vil altid være med til at belyse sagen endnu mere. Erik tager nummer og navn samt klokkeslæt på de lastbiler, der kører uforskammet igennem vores by, og så ringer han til firmaet og siger, at de i hvert fald ikke skal regne med ham som kunde, når deres firmabiler kører på den måde. Det har medført flere undskyldninger og løfte om at give pågældende chauffør en skideballe. Erik har også kontaktet foreningen af landbysamfund og drøftet hvordan man gør andre steder. Noget der måske kan undre er, at i flere landsbyer på Sjælland har man fået bevilliget stærekasser (fotofæller), men ikke mange steder i Jylland. Det ville ellers være en god ide på vores Låsbyvej. Det var dejligt at høre, at Erik og Lene er meget glade for at være kommet til vores landbysamfund, og vi vil da også benytte lejligheden til at sige velkommen og tak for jeres arbejde med at forbedre trafikken igennem vores by. ABR 16

17 17

18 GALTEN DYREKLINIK SØNDERGADE 24 TLF RY DYREKLINIK SKANDERBORGVEJ 17 TLF

19 Se vores avis på Hovedgaden Låsby Tlf Åbningstider: Mandag-Fredag kl. 8:00-19:00 Lørdag-Søndag kl. 7:30-19:00 19

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10

TIDENDE TIDENDE. Herringløse. Herringløse. Julelysene blev tændt - side 8. Ny sti blev indviet og våd - side 4. Gambia inspirerede - side 10 Herringløse Herringløse TIDENDE TIDENDE Februar 2015 Julelysene blev tændt - side 8 Ny sti blev indviet og våd - side 4 Gambia inspirerede - side 10 Forrygende jazz på skolen - side 22 Historien om byens

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3

Lokalhistorisk Forening har vokseværk Læs side 17. Tema om børneunivers i Sdr. Stenderup Læs side 11, 12 og 13. Læs side 3 Nummer 4, 21. årgang, april 2015 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Den ny ledelse af skolerne i Sdr. Stenderup og Bjert Læs side 3 Lokalhistorisk Forening har vokseværk

Læs mere

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3

SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Nummer 5, 16. årgang, maj 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup SSC overlevede på den korte bane - men det kræver... Læs side 3 Borgerfesten i Bjert blev bragende

Læs mere

Kasserer løb med pengene

Kasserer løb med pengene Nummer 2, 16. årgang, februar 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Ældre i chok: Kasserer løb med pengene Kassereren for Busforeningen på Egebo hævede 20 års sparepenge

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 49 August 2011 Årgang 13. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 49 August 2011 Årgang 13 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Materiale til Låsbybladet Det er herligt, at så mange skriver indlæg til Låsbybladet.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3

Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind igen Læs side 3 Nummer 10, 16. årgang, november 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Efterlod 13 kr. i cigarkasse Bjert-kasserer stjal 125.000 kr. Nu har de samlet 80.000 ind

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Update Tema: De passer på vores afdelinger

Update Tema: De passer på vores afdelinger Ringgården Update Tema: De passer på vores afdelinger Juni 2015 # 114 Manden med nøglerne et tilbageblik Fem ejendomsfunktionærer fortællinger fra hverdagen Et kig i krystalkuglen fremtidens ejendomsfunktionær

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011

cardinalen Cardinalen nr. 3 2011 cardinalen L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R. 3 O k t o b e r 2 0 11 1 c a r d i n a l e n n r. 2 2 0 0 1 Cardinalen nr. 3 2011 Bestyrelsen Formand: Holger Riis-Jensen

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline

Til foreninger / klubber, firmaer, m.v. Så bringer vi det i bladet - (hvis pladsen tillader) Skriv og send inden det er for sent, husk deadline Gelsted Bladet Bladet er trykt i 2500 eksemplarer og omdeles i Gelsted, Ålsbo, Husby, Tanderup en del af Ejby., m.fl. Layout Billedværkstedet Gelsted Bladets adresse: Postkassen v/pakkebordet, SuperBrugsen,

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET

Beboerblad for. Nr. 5 35. årgang Oktober 2012. Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3. Generalforsamlinger i HUSET Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 5 35. årgang Oktober 2012 Gadeteater ved Stillingehallen blev en succes Læs side 3 Generalforsamlinger i HUSET 2 2 sogne Lokalrådets medlemmer: Carsten Berg 26

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere