Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni Nr Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn"

Transkript

1 Vores Blad Juni Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne

2 Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side 4 Referat fra generalforsamling i Beboerforeningen Side 5 Referat fra generalforsamling i Nørre Vissing Nordre Vandværk Side 6 Snegle-ekspert: Krigen er vundet Side 9 Gåture søsterloge flæskelaug Side 10 Hvem har været årets gris? Side 11 Cykel billeder Side 12 Cykel demonstration Side 13 Fastelavnsfesten Side 15 Ny i bestyrelsen fokus på trafikken på Låsbyvej Side 16 Trafiktælling Side 17 Annoncer Side 18 Fibernet og Nyt tiltag i Vores Blad Side 21 Tur til Endelave + Nrvissing net Side 22 Foreningsbestyrelser Side 23 Redaktionen bestod denne gang af: Anders Beck-Rasmussen (ABR), Per Andersen (PA), Søren Erik Pedersen(SEP). Reklamekonsulent: Tove Skrumsager Trykning af Bladet: Jesper Rantzau Næste nummer af Vores Blad nr. 108 udkommer i uge Hvis du har lyst til at være med i redaktionen med ideer og indlæg, er du velkommen til at deltage i det første indledende redaktionsmøde torsdag den 24 September kl.19:00 hos Åse og Anders Vidkærvej 29 Kontakt: redaktionelt stof Layout 2

3 Formanden har ordet Lige netop nu sidder du og læser i Vores Blad, det er 32 år siden det første blad udkom, det vil sige at der er udkommet ca. 3,4 blad om året det passer ikke helt for de første par år kom der et nyt blad hver 2 måned, de sidste 10 år er der max udkommet 2 blade pr år, hvilket nok også vil være det realistiske antal fremover. Vores Blad er ikke kun dit, mit eller deres nej det er VORES Vores Blad Det er med til at øge sammenholdet i det lille lokalsamfund som vi alle er en del af. I Nørre Vissing er der mange små foreninger, det kunne være sjovt at alle er repræsenteret i Vores Blad og dermed talerør til alle.ofte høres spørgsmålene hvornår udkommer bladet? Hvorfor er det ikke omtalt i bladet? Ja hvorfor er det ikke det? det kan det blive hvis vi alle ser Vores Blad som Vores og er med til at bidrage stort som småt alt har interesse, det kunne netop være at din ide/ dit indlæg der er med til at bevare Vores Blad og sikre at der de næste 32 år fortsat udkommer 2 blade om året. Jeg vil her gerne takke Claus og Gert som har været redaktører af Vores Blad gennem flere år og som nu har overladt styringen til Anders Besk-Rasmussen og Søren Erik Pedersen samt bestyrelsen i Beboerforeningen, vi glæder os meget til samarbejdet. På side 2 kan ses information om hvem, hvad og hvornår næste blad udkommer. PA Efterlysning Er der nogen der har set vores stige? Er der nogen der har glemt at levere beboerforeningens stige tilbage?. Hvis det er tilfældet er der frit lejde med hensyn til at levere den tilbage. Der er flere der meget gerne vil leje stigen til diværste reparationer. Bestyrelsen Efterlysning Veng Lokalarkiv har fra Australien fået en henvendelse, hvor man beder os hjælpe med at finde danske slægtninge. På Låsbyvej 120 matr.nr. 56a - i Nørre Vissing boede i 1925 en 67-årig enkefrue Frederikke Louise Charlotte Hansen, hendes ugifte datter på 40 år, dameskrædderinde Mathilde Petrea Hansen, født i 1885 og en slægtning, 9-årige Aksel Wulff Hansen, født i Denne dreng var søn af vognmand Mads Peter Hansen og hustru Marie Nielsen. De boede formentlig i Jaungyden 1. I ægteskabet var der også en anden søn Ejler Hansen, født i Er der blandt Nørre Vissings beboere nogen, som kender til denne familie og deres videre skæbne, hører vi meget gerne fra jer. Den australske gren af familien venter spændt på at høre fra deres slægtninge. Arkivet har familiens historie, og den kan hentes hos undertegnede. Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf , mail: 3

4 Tirsdag den 23. juni 2009 kl Ved Gadekæret Igen i år har en af byens svinebønder velvilligt doneret en gris til den fælles menu: Helstegt gris med kartoffelsalat samt grøn salat ad libitum (medbring evt. selv bestik) Pris kr. 60,- pr voksen, børn 30,- vin, øl og vand til rimelige priser. (Drikkevare må ikke selv medbringes) Der er gratis snobrød til børnene (medbring selv pinde) Bålet tændes kl. ca Båltaler? Med venlig hilsen Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn NB: Mandag den 22 juni fra kl. 18:00 opstilles teltet og borde og stole hentes HJÆLP OS!!! TAK Onsdag den 24 juni fra kl. ca. 16:00 skal det hele pakkes væk igen HJÆLP OS!! TAK 4

5 Generalforsamling i Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn D. 12. marts var der generalforsamling nede på kroen. Der var kaldt sammen til kl. 19 og cirka en ca. 30 medlemmer mødte op. Som sædvanlig blev det en hyggelig aften med Carl Smed som ordstyrer, og efter Pers beretning blev der drøftet forskellige emner. Et af de for byen vigtige emner var trafikken på Låsbyvej og Vidkærvej. Der var flere der gerne ville have ordet, en af dem var Erik der bor nede på Ballen. Han har gjort et stort arbejde for at råbe de forskellige myndigheder op for at få gjort nogle tiltag. Måske i form af chikaner, byporte, og lign.. Parkeringen op igennem Vidkærvej var også til debat. Der var både for og imod parkeringen, men hvis der parkeres så busser og større køretøjer kan komme forbi, mente flere, at det kunne virke trafikdæmpende med de parkerede biler. Legepladsen og forholdene med hensyn til sandkasse, legetøj og legeredskaber var også oppe og vende. Gert og Claus ville gerne afløses med hensyn til redaktionen af Vores Blad, og Anders og Søren Erik har indvilliget i at overtage jobbet. Efter en kop kaffe og hyggelig snakken med naboer, genboer og andre beboere sluttede aftenen med det traditionelle bankospil. Det skal lige tilføjes at Erik nede på Ballen blev valgt ind i bestyrelsen,da Bent ikke ønskede genvalg. Tove og Per, der var på valg, modtog genvalg. Ligeledes blev revisorer og suppleanter genvalgt. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige Bent rigtig mange tak for et godt og hyggeligt samarbejde i den tid han var med i bestyrelsen. - Doktor, doktor, jeg har mistet min hukommelse. - Hvornår er det sket? - Hvornår er hvad sket? ABR 5

6 Referat fra: Nørre Vissing Nordre Vandværk Generalforsamling afholdes onsdag den 15/ kl på Nørre Vissing Kro Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent: Karl Smed. Generalforsamling lovligt indkaldt, via annonce i Skanderborg ugeavis. Der er lidt utilfredshed med at generalforsamlingen ikke afholdes senest i februar som vedtægterne foreskriver. Dette kunne løses med en vedtægtsændring. Bestyrelsen ønsker ikke at der skal en vedtægtsændring til, men lover at overholde vedtægterne fremover. Altså generalforsamling senest ved udgangen af februar. 2. Beretning om det forløbne år: Årsberetning for år 2008 Nr. Vissing Nordre Vandværk. Vi er stadig 125 forbrugere i Nørre Vissing Nordre Vandværk. Der er ikke kommet nye forbrugere i det forløbne år. Det har været en rimelig rolig periode, bestyrelse har afholdt 1 møde. Der har dog været et par uregelmæssigheder: 2 vandmålere viste ved aflæsning samme tal som sidste år, de er nu blevet udskiftet. Et brud på den gamle hovedledning på Vidkærvej, den der er lavet af støbejern. Det er faktisk temmelig alvorligt, dels har det forårsaget unødigt vandspild, dels kan det være en indikation på, at hele støbejernsledningen snart er tjenlig til udskiftning. Tilsyn: Amterne er nedlagt, og tilsynet med vandværker er overgået til kommunerne. Det betyder, at det er nye mennesker der ser på prøveresultaterne. Indholdet af aggr. CO2 har indtil nu altid været for højt, men der har aldrig været reaktion fra amtet af den grund. Ved sidste ordinære prøvetagning var værdien 3, grænsen er 2. Ikke desto mindre fik jeg en henvendelse fra kommunen om at få værdien ned, med efterfølgende prøvetagning. Prøven blev dog taget i forbindelse med næste ordinære prøvetagning, og det lykkedes at få værdien under 2. Vandkvaliteten er nu i orden på alle punkter. Vandkvalitetskontrol Begrænset kontrol: 1 pr. år 24/ / / / / / / / Normal kontrol: 1 hvert 2. år 18/ / / Udvidet kontrol: 1 hvert 2. år 31/ / / Sporstof lille pakke: 1 hvert 2. år 30/ Sporstof stor pakke: Ingen Organiske mikroforu.: 1 hvert 2. år 18/ / Boringskontrol: 1 hvert 5. år 6/ / Gennemsnitspris over 5 år kr. 6192,- Udpumpet vandmængde: 2005: m3 2006: m3 2007: m3 2008: m3 Faktureret vandmængde i 2008: m3, Økonomi: Kassebeholdning 31/ : ca ,- 31/ : ca ,- 31/ : ca ,- 31/ : ca. 585,000,- 6

7 Administrationen af opkrævninger og forbrug varetages fortsat af Vandværkernes EDB-service, det fungerer tilfredsstillende. Planer for år 2009: Ingen aktiviteter ud over almindelig vedligehold. Vi må forvente, at det åbne filter skal renoveres inden for en overskuelig fremtid. Og vi må nok se i øjnene, at støbejernsledningen måske snart skal renoveres. Jeg vil slutte min årsberetning med at sige tak til vandværkspasseren, bestyrelsen og kassereren for godt samarbejde. 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. (bilag) Regnskabet blev godkendt. Der blev stillet spørgsmål til vandværkets likvide beholdning. ( ialt kr ,34) Der blev luftet meninger om at det er mange penge, og om ikke de kunne bruges til forebyggende ledningsarbejde. Diskussion frem og tilbage, bestyrelsen går ikke ind for at skifte ledninger når de ikke fejler noget. Man kan aldrig vide om det er der hvor der evt. vil ske et brud næste gang. Hvis der sker brud på en vandledning bliver den lavet omgående. F.eks. er det en gammel ledning og det skønnes at der skal en større udskiftning til i stedet for lappeløsninger bliver det gjort. Sker der noget uforudset mener bestyrelsen også at det er bedre at der er penge til dette, frem for at låne pengene med efterfølgende prisstigninger til følge. 2. Budget for det kommende år fremlægges. Godkendt. Driftsbudget for år 2008 Indtægter Fast afgift ,- Vand m3 afregning ,- Forbrugsdata til kommunen ,- Udgifter Bank og giro gebyr 3.000,- Elforbrug ,- Ejendomsskat 700,- Forsikringer 4.300,- Kontingenter 2.800,- Vedligehold og henlæggelser ,- Investeringer 0.000,- Vandanalyser 6.000,- Løn ,- Administration og opkrævninger ,- Ledningsregistrering 2.700,- Kørsel og telefon 3.000,- Diverse (kontorartikler, porto, møder) 5.000,- Vandafgift til amt , , ,- 3. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg er Jimmy Siggård, Karl Henrik Thiel og Jørgen Kimer. De modtager alle genvalg. Suppleant: Palle Garly Alle genvalgt. 4. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren E Pedersen og Bent Sørensen genvalgt. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6. Eventuelt. Opfordring til at der kommer referat i beboerbladet. Det er hermed gjort. Drikkevandskvalitet Hårdhed 10,7 0 dh vejledende dh Jern 0,02 mg/l højest 0,2 Mangan <0,005 mg/l højest 0,02 Nitrat <0,5 mg/l højest 50 7

8 Nr. Vissing Nordre Vandværk Regnskab for perioden 1/ til 31/ Indtægter ind ud vandforbrug incl. Grøn afgift og moms ,59 ny ledning tilslut 0,00 renteindt ,93 Aflæsningsgebyr (komm) 4.192,18 moms ,00 Udgifter Grøn afgift ,00 Grundvandsbeskyttelse (Amtet) 0,00 Moms ,00 gebyr faktureringsservice PBS/porto 2.819,13 Flytteopgørelser/refusioner 4.159,72 renteudgifter 30,41 Elforbrug ,34 Ejendomsskat 738,57 Forsikringer 4.271,03 Kontingenter 2.837,50 Vedligeholdelse/nyanlæg ,98 nyanlæg 0,00 vedligehold vandværksgrund 1.000,00 diverse 1.975,00 Løn ,00 Vandanalyse 6.104,14 Administration ,85 Ledningsreg ,03 Kontorartikler 0,00 Porto 163,00 Møder/generalforsamling 2.175,00 Kørselsgodtgørelse og tlf ,00 A-skat/Ambidrag , , ,70 beh. 1/ ,34 driftkonto ,60 indestående bank ,93 giro ,81 beh 31/ ,34 driftkonto ,10 indestående bank ,83 giro ,41 Balance , ,04 Regnskab revideret den 13/ Bent Sørensen og Søren E Pedersen Kasserer Birgit Kimer 8

9 Her er en artikel af Henrik Grønvald som vi syntes kunne have interesse for læserne af Vores Blad Henrik Grønvald`s adresse er: Snegle-ekspert: Krigen er vundet En anerkendt norsk civilagronom mener, at han har fundet en effektiv metode til at bekæmpe dræbersnegle: Om få år vil sneglen være næsten udryddet i Norge. Dansk ekspert: Lovende idé. Den norske civilagronom Torstein Mo er den person i Norge, som er længst fremme i kampen mod dræbersnegle. I to årtier har han været involveret i bekæmpelsen, og i fjor vandt han Lanbrugsdepartementets førstepris for udviklingen af nye metoder til at bekæmpe den iberiske skovsnegl. Civilagronomen har fundet en metode, som udnytter, at dræbersneglen er kannibal. Ved at give indsamlede snegle nematoder, slå dem ihjel og lægge dem ud i haven igen, kan man ifølge Torstein Mo effektivt komme sneglene til livs. Garanteret effektivt "Jeg kan garantere, at det er effektivt. Efter at vi har lagt lokkemaden ud, strømmer sneglene til i et tempo, så man næsten kan se fartstriberne," siger Torstein Mo til tb.no. Nematoder indeholder mikrobiologiske orm, som afliver sneglen. Midlet Nemaslug, som kan købes i havecentre og nettet, skal normalt vandes ud eller påføres agurkestykker, som lægges ud. Men det anbefaler Torstein Mo ikke. "Bruges Nemaslug, sådan som der står på brugsanvisningen, vil det tage mindst 20 år at udrydde sneglene. Ved brug af døde snegle, som er dyppet i Nemaslug, tager det bare et par år, før snegleproblemet er borte selv om der sikkert altid vil være enkelte snegle, som overlever," siger Torstein Mo. Fælles projekt Han gik for to-tre år siden i spidsen for indsamling og udlægning af døde dræbersnegle i et boligområde i Fræna Kommune, hvor han selv bor. Siden er området blevet nærmest sneglefrit. Civilagronomen anbefaler, at beboere i et område går sammen om bekæmpelsen, som derved bliver mest effektiv. Biolog Stine Slotsbo fra Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg har skrevet en rapport om dræbersnegle. Hun mener, at metoden lyder lovende. "Præparatet er kendt i forvejen. Det er metoden, som er ny. Og det lyder umiddelbart som en god idé, fordi bekæmpelsen breder sig med de smittede snegle," siger hun. Udryddelse meget vanskelig Biologen advarer dog mod at tro, at dræbersnegle kan udryddes helt. "Det er meget vanskeligt, for der skal bare være en lille park eller et naturområde, hvor det offentlige ikke gør noget, så har sneglene et fristed der. En fuldstændig udrydning vil være meget vanskelig. Bestanden kan efter nogle år vokse frem igen, hvis forholdene er til det," siger Stine Slotsbo. Efter et tørt forår er der meldinger om meget små dræbersnegleforekomster i Danmark. Torstein Mo's opskrift 1 - Saml store mængder snegle ind fra haven eller boligområdet. 2 - Nemaslug opløses i lunkent vand i en spand. 3 - Sneglene lægges i et dørslag og dyppes i spanden. 4 - Sneglene klippes i to med en saks og dyppes igen i spanden. 5 - Snegleresterne lægges ud som lokkemad på skyggefulde steder og der, hvor sneglene ellers trives. 6 - Hæld resten af midlet fra spanden over snegleresterne. 7 - Sneglene spiser resterne af sine artsfæller, bliver selv smittet og dør og bliver derefter spist af andre, friske snegle, som også bliver syge og dør. Snart er boligområdet sneglefrit. OBS!! Medlemmer af beboerforeningen kan stadig købe FERRAMOL sneglegift til ca. 50,-kr. Pr kg. Hos Tove på Låsbyvej 130 9

10 Hyggelige tirsdage ude i det blå. Jeg er tilflytter (næsten da) boet her i byen i 1½ år. Jeg har haft min gang her i mange år før og haft min adr. her i 5 år. Men for at komme til at kende nogle af disse nye ansigter, man møder når man kører i bilen, var jeg nød til at finde på noget, det blev at gå med på de ture tirsdag aften som beboerforeningen arrangerer, når man som mig kun kendte til de ældre som næsten alle er væk nu. Man lærer nogle nye hyggelige mennesker at kende hver gang vi går tur, vi er ca.15 personer hver gang, og hvis alle mødte op hver gang tror jeg vi ville være ca. 30, der er jo altid nogle der er forhindret. På sådan nogle ture finder man nye stier som man ikke kendte til i forvejen, og vi ser det smukke landskab vi er omgivet af fra nye vinkler. Vi støder på ting i naturen som man ikke ved hvad er, og der kommer en stor diskussion i gang, og til sidst griner vi af det hele, for den ene er jo altid klogere end den anden. Vi går en tur på 5-8 km. og holder en pause undervejs, hvor vi indtager vores medbragte brød og drikkevarer. Jeg kan kun anbefale at benytte sig af dette fantastiske gode tilbud, naturen opleves samtidig med at man får en hyggelig aften og får styrket de sociale relationer. Det er GRATIS og SUNDT for krop og sjæl. Vi ses næste gang alle tirsdage fra maj til midt i september Udgangspunkt Gadekæret i Nørre Vissing kl. 19:00 En trofast vandrer Anette Sørensen Høvervej 6 Søsterlogen 2009 For ottende gang samledes Nørre Vissings kvinder i søsterlogen fredag d. 13. marts Der var ligesom sidste år 37 tilmeldte søstre, som havde fundet vej til Nørre Vissing Kro iført fin hat. Lige fra starten gik snakken lystigt i den blå stue og det var svært at få ørenlyd. Udover søsterloge sangen havde vi samlet sangene fra året før - årets indslag var Jeopardy bl.a. med paratviden om Nr. Vissing og omegn! Alt i alt en vellykket aften, når vi selv skal sige det :-) Mange hilsener Jytte Grønlund Hansen, Kirstine Christensen, Helle Thuehøj og Jeanette Rasmussen Det Højeste Råd 2010: Birgit Kimer Else Munk-Pedersen Anette Christensen Lonnie Vestergaard Nielsen Flæskelaug 2009 For niende gang (ja vi er foran kvinderne) blev der afholdt generalforsamling i foreningen Flæskelaug for mænd fredag 24 april 2009 i Javngyde forsamlingshus. 67 tilmeldte (også her slår vi kvinderne) de fine hatte og manérer havde vi ladet blive hjemme, for vi skulle hugge os og SNAKKE. Sild og snaps til forret og derefter stegt flæsk og persillesovs samt fadøl. Eneste kvinde i forsamlingshuset (undvære dem kan vi jo ikke) var Anette fra Høvervej som stegte flæsket det var en FED oplevelse for hende, næsten 60 kg flæsk skulle steges, der var alm. Stegt flæsk, paneret flæsk og bacon der var rigeligt og det smagte GODT s ÅRETS GRIS Jørgen Christensen udnævnte en ny 2009 ÅRETS GRIS og det blev Anders Beck Rasmussen. Ny bestyrelse til 2010 er: Peter (bakspejl) Henningsen, Bækgårdsvej Flemming Munk Pedersen, Bækgårdsvej Kennet Oxholm, Østerlundsvej Peter Mortensen, Ersholtvej Indkaldelse til Flæskelaug 2010 er Fredag 23. april 2010 kl. 18:30 i Javngyde forsamlingshus 10

11 Hvem har haft den store ære at bære navnet og været indehaver af ÅRETS GRIS siden foreningen NØRRE VISSING FLÆSKELAUG FOR MÆND startede i Søren Erik Pedersen 2002 Ole Christensen 2003 Per Andersen 2004 Karl Smed 2005 Jørgen Jørgensen 2006 Flemming Frandsen 2007 Henning Hansen 2008 Jørgen Christensen 2009 Anders Beck Rasmussen PA 11

12 12

13 Cykeldemonstration 17/5 kl (ABR) Allan og Claus tog initiativ til at lave en demonstration for cykelsti til Haarby fra Nr.Vissing. Initiativtagerne og os andre, der ville deltage, havde krydset fingre for at vejret ville blive brugbart. Og vejrguderne var med os selv om vejrudsigten ikke lød alt for god. Vi mødtes på legepladsen og masser af børn og voksne mødte op. Derefter kørte vi, som politiet havde bedt os om, i grupper på cirka 20 og to og to af sted til skolen. Inden vi drog af sted holdt Allan følgende tale: Nr. Vissing inden afgang Velkommen Det er fantastisk at se, at der er så mange der har afsat tid til at støtte dette projekt. Jeg skal fatte mig i korthed: Da Claus og jeg planlagde denne cykeldemonstration var det oprindeligt vores plan at lave en meget anarkistisk demonstration, hvor vi simpelthen annekterede hele Låsbyvej og blokerede al trafik i nogle få timer. Det var vores plan at demonstrationen skulle støttes af et eller flere store køretøjer, som kunne sikre deltagerne mod aggressive bilister. Gerne lastvogne men allerhelst en kampvogn. Kampvognen blev senere i planlægningsfasen afløst af Oles lille traktor. Og vi er endt med at nøjes med at udstyre den bageste cyklist, nemlig Claus, med en gul sikkerhedsvest eventuelt suppleret med en redningsvest. Vi er nemlig blevet fanget i dilemmaet mellem at sikre størst mulig sikkerhed for alle deltagere i cykeldemonstrationen og vore professionelle behov for pletfrie straffeattester. Vi har derfor valgt at efterleve Politiets forslag til afvikling af arrangementet. Politiet har meddelt os følgende: Der meddeles hermed tilladelse (til cykeldemonstration) under følgende forudsætninger: - at færdselslovens 49, overholdes. Herunder, at der kun føres 2 cyklister ved siden af hinanden, hvor der er tilstrækkelig plads dertil. En vis ulempe for den øvrige færdsel kan altså accepteres, f.eks. når en voksen følger et barn. og - at cyklisterne sendes ud på ruten i grupper af f.eks. 20 personer og med et tidsinterval af ca. 1½ min. Dette betyder i praksis, at vi vil bede om, at I opdeler jer i grupper på ca personer, hvor der i hver gruppe er én der udpeges til at køre forrest, og en anden der udpeges til at køre bagest, og hvor der er voksne nok til at holde øje med børnene og sikre deres sikkerhed. Den person der kører forrest, sørger for at holde en vis afstand til den forankørende gruppe, således at hensynsfulde bilister får mulighed for at overhale. Endestationen er Veng Fællesskole, hvor vi samles på græsset bag ved skolen (alternativt i gymnastiksalen). Her vil vi iværksætte en underskriftsindsamling, og spise madpakker i det omfang vi har medbragt sådan nogen. Claus og jeg har desuden tænkt os at sige et par borgerlige ord og det vil vi også opfordre jer til, hvis der er nogen af jer, der har noget på hjerte, som er relevant for folk der er interesserede i cykelstier og den slags. 13

14 Herefter gælder det om, på en sikker måde, at komme hjem igen, og vi forestiller os at dette foregår på samme måde som udturen. Hvis der er nogen der har mulighed for at tage et par gode billeder undervejs, så vil Claus og jeg meget gerne have en kopi af de bedste, så vi har noget vi kan sende til aviserne bagefter. Til sidst vil jeg bare opfordre til 2 ting: Pas godt på børnene og hinanden. Nyd turen, for det er en utroligt flot tur, ikke mindst i dag. Oppe ved skolen blev der lavet et indslag til tv2-østjylland, som gik i æteren samme aften. Og efter opholdet oppe på skolen, hvor Allan rundede af med følgende, gik turen hjemad igen, alt sammen i tørvejr og højt humør. Veng Fællesskole Velkommen Det er mig en glæde, der overgår enhver forstand, at se, at så mange har valgt at bruge en søndag formiddag på at støtte en god sag. Vi er samlet her i dag, for at virkeliggøre en fælles drøm. Vi vil have et af vore største ønsker opfyldt. Og nej, jeg tænker ikke på et kulturhus. Eller en svømmehal. Eller et bibliotek. Eller mindre gylle på markerne. Eller en rundkørsel med springvand og flot granit. Nej, vi er meget mere beskedne. Vi vil bare gerne ha en cykelsti. Det bedste ville være at den gik fra Randers til Skanderborg eller bare fra Låsby til Skanderborg. Men vi kan nøjes med mindre. Vi beder bare om en cykelsti mellem Nr. Vissing og Hårby. Det vil føre alt, alt for vidt, her at opremse de mange, mange positive ting, der kan komme ud af sådan en cykelsti. Men jeg vil da i flæng nævne, at; det vil blive fantastisk dejligt for børnene, når de kan besøge de andre landsbyer på cykel, det vil sikre at lokalområdet bliver endnu mere tiltrækkende for tilflyttere og det vil i det hele taget skabe en masse muligheder for lokalsamfundet, som vi ikke har i dag. Den eneste ulempe er sådan set, at den koster penge. Men det er en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at en cykelsti koster cirka 5 millioner kroner. Altså cirka det samme som en rundkørsel i Ry koster, alene i budgetoverskridelse. Godt nok med både springvand og flot granit. Men alligevel. Men regnestykket er jo ikke så simpelt. Man skal jo også huske at medregne; 14

15 mulighed for pendling på cykel, tilskyndelse til at børn og unge cykler mere, prisstigninger på egnens ejendomme, med deraf følgende højere skatteindtægter, flere krogæster, med deraf følgende højere skatteindtægter værdien af bedre helbred hos kommunens borgere, med deraf følgende reducerede plejeomkostninger, og så videre. I forbindelse med dette arrangement har vi kontaktet Skanderborg Byråd, for at sikre, at man fra Byrådets side prioriterer vores cykelsti højt og at man udnytter de midlertidige muligheder der ligger for at opnå tilskud fra Staten. Vi har fået lutter positive tilbagemeldinger. Faktisk mange positive tilbagemeldinger. Og masser af moralsk støtte. Men ingen løfter. Dog er det utroligt positivt, at Byrådet har sat gang i byggeriet af den del af cykelstien der skal gå fra Hårby til Veng Fællesskole. Den vil altså stå klar inden for en overskuelig fremtid, hvilket jo er en fantastisk god start. Det bliver virkeligt lækkert for børn og voksne i Hårby, at kunne cykle til Skolen og til Borgernes Hus, uden at sætte liv og lemmer på spil. Og det er jo noget helt fuldstændig håndgribeligt og konkret, som viser at Byrådet faktisk mener det de siger. Nu mangler vi bare resten af cykelstien! Og her ligger det jo så heldigt, at selveste Staten har valgt at støtte byggeriet af cykelstier med 1 milliard gode, danske kroner, over de næste 5 år. Der er nogle krav, der skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning, men her er det sørme så heldigt, at netop vores cykelsti meget præcist lever op til disse krav. Der skal herfra lyde en ganske kort og helt præcis opfordring til Skanderborg Kommune om at tale vores sag over for Staten, uden unødigt ophold, med henblik på at få finansieret op mod halvdelen af cykelstien, og samtidig begynde at lede efter de resterende 2-3 millioner kroner, i de kommunale budgetter. Og nej, vi kan ikke så godt vente i 5, 10 eller 20 år mere. Vi har nemlig masser af små børn, som gerne vil nå at prøve at cykle i skole, inden de bliver voksne. Vi har unge, der gerne vil besøge deres kærester. Cykelhandleren i Galten har allerede udvidet butikken til det dobbelte. Søren Erik står på spring til at udstykke flere grunde i Nr. Vissing. Og så har vi vist et par stykker der, af forskellige grunde, slet ikke har noget kørekort. Alle erfaringer viser, at cykelstier giver færre biler og flere cyklister. Og det er det vi vil have. Hermed et lille indlæg til "Vores Blad" fra fastelavnsfesten. Fastelavn faldt i år d. 22. februar 2009 og traditionen tro var der tøndeslagningen ved gadekæret med kåring af årets kattekonger og -dronninger. Dernæst var alle inviteret til fastelavnshygge i Lysthuset og som altid var rammerne for en dejlig eftermiddag helt i top. Underholdningen bestod i historier, musik og sanglege. Både de traditionelle sanglege som vi alle kender og elsker, men også et par nye sanglege, blandt andet om verdens forskellige lande. Vi fik også besøg at hånddukken Sofus, som kommer på besøg hvert år og hilser på alle børnene. Der var naturligvis også forplejning til både børn og voksne bestående af fastelavnsboller, kaffe, the osv. Jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger tusind tak til Anders og Aase for en hyggelig eftermiddag i Lysthuset. Med venlig hilsen Tanja Krag Elmholdt 15

16 Velkommen til vores nye medlem i bestyrelsen. Erik Bahnsen der er vores nye medlem i bestyrelsen, har gjort et stort stykke arbejde for at få reguleret færdslen på Låsbyvej, og her i Vores Blad vil vi gerne uddybe hvad Erik kom frem med på generalforsamlingen. Efter at have set på rigtig mange huse rundt i området faldt Erik og Lene pladask for Holgers hus nede på Ballen. De havde godt nok været opmærksomme på at Låsbyvej ikke er en stille villavej, men de er alligevel blevet forbavset over så hensynsløst folk kører. Det var og er Erik indstillet på at gøre noget ved, så det første han gjorde var at måle hvor hurtigt bilerne kørte på Ballen. De resultater forelagde han så kommunen, og der blev lavet den skiltning, vi har nu. Det er ikke en god løsning, da hastighedskravet stadig er nøjagtigt det samme er der kun sket det, at byzonen er blevet ophævet fra Ballen og op til resten af byen. Det medfører bl.a., at der ikke må parkeres på strækningen. Efter at have fået kontakt med politiet i Skanderborg er der ved at ske noget positivt i sagen. Politiet mener ikke at den nuværende skiltning er brugbar, og der er blevet iværksat en trafiktælling (se venligst nedenfor) som belyser køremønstret igennem ballen. Hvad der videre sker med hensyn til trafikregulering i vores by hører I om, når Erik får arbejdet videre med sagen. Lene nævnte, da vi fik en hyggelig snak, at det vil være en stor fordel for vores sag, at alle uheld og hasarderede kørsler bliver indberettet til Skanderborg Politi. Det vil altid være med til at belyse sagen endnu mere. Erik tager nummer og navn samt klokkeslæt på de lastbiler, der kører uforskammet igennem vores by, og så ringer han til firmaet og siger, at de i hvert fald ikke skal regne med ham som kunde, når deres firmabiler kører på den måde. Det har medført flere undskyldninger og løfte om at give pågældende chauffør en skideballe. Erik har også kontaktet foreningen af landbysamfund og drøftet hvordan man gør andre steder. Noget der måske kan undre er, at i flere landsbyer på Sjælland har man fået bevilliget stærekasser (fotofæller), men ikke mange steder i Jylland. Det ville ellers være en god ide på vores Låsbyvej. Det var dejligt at høre, at Erik og Lene er meget glade for at være kommet til vores landbysamfund, og vi vil da også benytte lejligheden til at sige velkommen og tak for jeres arbejde med at forbedre trafikken igennem vores by. ABR 16

17 17

18 GALTEN DYREKLINIK SØNDERGADE 24 TLF RY DYREKLINIK SKANDERBORGVEJ 17 TLF

19 Se vores avis på Hovedgaden Låsby Tlf Åbningstider: Mandag-Fredag kl. 8:00-19:00 Lørdag-Søndag kl. 7:30-19:00 19

20 Tirsdagstilbud Tre forestillinger en pris! Som noget nyt tilbyder vi fremover hver tirsdag kokkens torvemenu med årstidens råvare og vine til. Prisen er som i Spanien, temperaturen lavere og rejsen billigere. Skal forudbestilles! 3 retter s Torvemenu og 3 glas vin Kr. 333,- Dagens ret på hjul Vore kokke tilbereder hver dag et enkelt, smagende og veltillavet aftensmåltid. Det er lige til at afhente og køre hjem og nyde. Et godt alternativ til et fastfood helvede med olierede fritter Kr. 80, - Skal bestilles inden og afhentes imellem / laves alle dage undtagen lørdag Nørre Vissing Kro Låsbyvej 122 Nørre Vissing 8660 Skanderborg Tlf Kløvet træ & træflis sælges Kan afhentes eller eventuelt leveres (max 5 km) Henvendelse: Høvervej 6, Nr.Vissing eller mobil:

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

Mogenstrup Sportsuge 2016

Mogenstrup Sportsuge 2016 Daglige aktiviteter Teltet og slik boden er åben hver aften fra onsdag. Tennis-, ringoog volley-banerne er åbne hver dag Hoppeborg Sumobrydning Diverse lege for børn Mogenstrup Sportsuge 2016 Onsdag d.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Søtofte Vandværk, General forsamling 2013. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 11. marts 2013 Store Merløse Hallen REFERAT Formanden byder velkommen 1. Valg af dirigent a. Erik Bonde Pedersen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Generalforsamlingen år 2007

Generalforsamlingen år 2007 Generalforsamlingen år 2007 Blokhus Vandværk I/S www.blokhusvand.dk Blokhus vandværk indbyder hermed interessenterne til ordinær generalforsamling på restaurant Nordstjernen i Blokhus lørdag den 24/3 2007

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Vores Blad. En gammel arbejdshest. Juni 2011 - Nr. 111. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Vores Blad. En gammel arbejdshest. Juni 2011 - Nr. 111. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Vores Blad Juni 2011 - Nr. 111 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn En gammel arbejdshest Indhold Formandens klumme + opskrift Side 3 Fastelavn Side 4 Sankt Hans ved gadekæret Side 5

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/

ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK. https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK https://joerlundeoestvand.wordpress.com/ GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

Bjert Stenderup Vandværk

Bjert Stenderup Vandværk Andelsselskabet Bjert Stenderup Vandværk Generalforsamling Torsdag den 7. april 2011, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2010. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Aalborg Danse - og Spillemandslaug

Aalborg Danse - og Spillemandslaug Aalborg Danse - og Spillemandslaug Foråret 2014 Nytårsbal med Schmykkers Nøkker Lørdag den 18. januar 2014 Spillemandsfestival Lørdag den 12. april 2014 Trekanten Kultur & Foreningshus Sebbersundvej 2A,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

www.gangforeningen-bornholm.dk

www.gangforeningen-bornholm.dk www.gangforeningen-bornholm.dk Deadline næste udgave 10. marts 2015 Turplan 5 og 10 km. Start kl. 9.00, hvor intet andet er nævnt. Dato Sted Turleder Telefon 04.01. Granpavillonen, Fyrvejen 5 Poul Hansen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN JUNGSHOVED SØPARK

GRUNDEJERFORENINGEN JUNGSHOVED SØPARK Referat fra den ordinære generalforsamling Lørdag den 23. april 2016 kl. 10.00 på Jungshoved skole, 4720 Præstø. 1. Valg af dirigent Flemming Krogh Hansen blev valgt. 2. Valg af stemmetællere Jakob Løndsmann

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00.

Fastelavn på Kulturcenter Værestedet. SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavn på Kulturcenter Værestedet SØNDAG D. 7. Februar mellem kl. 10.00 og 12.00. Fastelavnsudvalget tager imod børn og voksne til et brag af en fastelavnsfest. Vi vil synge gode og velkendte fastelavnssange,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole

BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Indkaldelse til GENERALFORSAMLING 2015 for: BOELSMOSEGAARD Grundejerforening Tid: Søndag d. 14. juni 2014 kl. 10.00 (2. søndag i juni) Sted: Blistrup Skole Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere