Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni Nr Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vores Blad. Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne. Juni 2009 - Nr. 107. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn"

Transkript

1 Vores Blad Juni Nr. 107 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Allan Faurskov Cykkeldemonstration. Alle op på barrikaderne

2 Indhold Formanden har ordet Side 3 Sankt Hans Side 4 Referat fra generalforsamling i Beboerforeningen Side 5 Referat fra generalforsamling i Nørre Vissing Nordre Vandværk Side 6 Snegle-ekspert: Krigen er vundet Side 9 Gåture søsterloge flæskelaug Side 10 Hvem har været årets gris? Side 11 Cykel billeder Side 12 Cykel demonstration Side 13 Fastelavnsfesten Side 15 Ny i bestyrelsen fokus på trafikken på Låsbyvej Side 16 Trafiktælling Side 17 Annoncer Side 18 Fibernet og Nyt tiltag i Vores Blad Side 21 Tur til Endelave + Nrvissing net Side 22 Foreningsbestyrelser Side 23 Redaktionen bestod denne gang af: Anders Beck-Rasmussen (ABR), Per Andersen (PA), Søren Erik Pedersen(SEP). Reklamekonsulent: Tove Skrumsager Trykning af Bladet: Jesper Rantzau Næste nummer af Vores Blad nr. 108 udkommer i uge Hvis du har lyst til at være med i redaktionen med ideer og indlæg, er du velkommen til at deltage i det første indledende redaktionsmøde torsdag den 24 September kl.19:00 hos Åse og Anders Vidkærvej 29 Kontakt: redaktionelt stof Layout 2

3 Formanden har ordet Lige netop nu sidder du og læser i Vores Blad, det er 32 år siden det første blad udkom, det vil sige at der er udkommet ca. 3,4 blad om året det passer ikke helt for de første par år kom der et nyt blad hver 2 måned, de sidste 10 år er der max udkommet 2 blade pr år, hvilket nok også vil være det realistiske antal fremover. Vores Blad er ikke kun dit, mit eller deres nej det er VORES Vores Blad Det er med til at øge sammenholdet i det lille lokalsamfund som vi alle er en del af. I Nørre Vissing er der mange små foreninger, det kunne være sjovt at alle er repræsenteret i Vores Blad og dermed talerør til alle.ofte høres spørgsmålene hvornår udkommer bladet? Hvorfor er det ikke omtalt i bladet? Ja hvorfor er det ikke det? det kan det blive hvis vi alle ser Vores Blad som Vores og er med til at bidrage stort som småt alt har interesse, det kunne netop være at din ide/ dit indlæg der er med til at bevare Vores Blad og sikre at der de næste 32 år fortsat udkommer 2 blade om året. Jeg vil her gerne takke Claus og Gert som har været redaktører af Vores Blad gennem flere år og som nu har overladt styringen til Anders Besk-Rasmussen og Søren Erik Pedersen samt bestyrelsen i Beboerforeningen, vi glæder os meget til samarbejdet. På side 2 kan ses information om hvem, hvad og hvornår næste blad udkommer. PA Efterlysning Er der nogen der har set vores stige? Er der nogen der har glemt at levere beboerforeningens stige tilbage?. Hvis det er tilfældet er der frit lejde med hensyn til at levere den tilbage. Der er flere der meget gerne vil leje stigen til diværste reparationer. Bestyrelsen Efterlysning Veng Lokalarkiv har fra Australien fået en henvendelse, hvor man beder os hjælpe med at finde danske slægtninge. På Låsbyvej 120 matr.nr. 56a - i Nørre Vissing boede i 1925 en 67-årig enkefrue Frederikke Louise Charlotte Hansen, hendes ugifte datter på 40 år, dameskrædderinde Mathilde Petrea Hansen, født i 1885 og en slægtning, 9-årige Aksel Wulff Hansen, født i Denne dreng var søn af vognmand Mads Peter Hansen og hustru Marie Nielsen. De boede formentlig i Jaungyden 1. I ægteskabet var der også en anden søn Ejler Hansen, født i Er der blandt Nørre Vissings beboere nogen, som kender til denne familie og deres videre skæbne, hører vi meget gerne fra jer. Den australske gren af familien venter spændt på at høre fra deres slægtninge. Arkivet har familiens historie, og den kan hentes hos undertegnede. Erna Bachmann, Ryvejen 43, Hårby, tlf , mail: 3

4 Tirsdag den 23. juni 2009 kl Ved Gadekæret Igen i år har en af byens svinebønder velvilligt doneret en gris til den fælles menu: Helstegt gris med kartoffelsalat samt grøn salat ad libitum (medbring evt. selv bestik) Pris kr. 60,- pr voksen, børn 30,- vin, øl og vand til rimelige priser. (Drikkevare må ikke selv medbringes) Der er gratis snobrød til børnene (medbring selv pinde) Bålet tændes kl. ca Båltaler? Med venlig hilsen Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn NB: Mandag den 22 juni fra kl. 18:00 opstilles teltet og borde og stole hentes HJÆLP OS!!! TAK Onsdag den 24 juni fra kl. ca. 16:00 skal det hele pakkes væk igen HJÆLP OS!! TAK 4

5 Generalforsamling i Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn D. 12. marts var der generalforsamling nede på kroen. Der var kaldt sammen til kl. 19 og cirka en ca. 30 medlemmer mødte op. Som sædvanlig blev det en hyggelig aften med Carl Smed som ordstyrer, og efter Pers beretning blev der drøftet forskellige emner. Et af de for byen vigtige emner var trafikken på Låsbyvej og Vidkærvej. Der var flere der gerne ville have ordet, en af dem var Erik der bor nede på Ballen. Han har gjort et stort arbejde for at råbe de forskellige myndigheder op for at få gjort nogle tiltag. Måske i form af chikaner, byporte, og lign.. Parkeringen op igennem Vidkærvej var også til debat. Der var både for og imod parkeringen, men hvis der parkeres så busser og større køretøjer kan komme forbi, mente flere, at det kunne virke trafikdæmpende med de parkerede biler. Legepladsen og forholdene med hensyn til sandkasse, legetøj og legeredskaber var også oppe og vende. Gert og Claus ville gerne afløses med hensyn til redaktionen af Vores Blad, og Anders og Søren Erik har indvilliget i at overtage jobbet. Efter en kop kaffe og hyggelig snakken med naboer, genboer og andre beboere sluttede aftenen med det traditionelle bankospil. Det skal lige tilføjes at Erik nede på Ballen blev valgt ind i bestyrelsen,da Bent ikke ønskede genvalg. Tove og Per, der var på valg, modtog genvalg. Ligeledes blev revisorer og suppleanter genvalgt. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige Bent rigtig mange tak for et godt og hyggeligt samarbejde i den tid han var med i bestyrelsen. - Doktor, doktor, jeg har mistet min hukommelse. - Hvornår er det sket? - Hvornår er hvad sket? ABR 5

6 Referat fra: Nørre Vissing Nordre Vandværk Generalforsamling afholdes onsdag den 15/ kl på Nørre Vissing Kro Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent: Karl Smed. Generalforsamling lovligt indkaldt, via annonce i Skanderborg ugeavis. Der er lidt utilfredshed med at generalforsamlingen ikke afholdes senest i februar som vedtægterne foreskriver. Dette kunne løses med en vedtægtsændring. Bestyrelsen ønsker ikke at der skal en vedtægtsændring til, men lover at overholde vedtægterne fremover. Altså generalforsamling senest ved udgangen af februar. 2. Beretning om det forløbne år: Årsberetning for år 2008 Nr. Vissing Nordre Vandværk. Vi er stadig 125 forbrugere i Nørre Vissing Nordre Vandværk. Der er ikke kommet nye forbrugere i det forløbne år. Det har været en rimelig rolig periode, bestyrelse har afholdt 1 møde. Der har dog været et par uregelmæssigheder: 2 vandmålere viste ved aflæsning samme tal som sidste år, de er nu blevet udskiftet. Et brud på den gamle hovedledning på Vidkærvej, den der er lavet af støbejern. Det er faktisk temmelig alvorligt, dels har det forårsaget unødigt vandspild, dels kan det være en indikation på, at hele støbejernsledningen snart er tjenlig til udskiftning. Tilsyn: Amterne er nedlagt, og tilsynet med vandværker er overgået til kommunerne. Det betyder, at det er nye mennesker der ser på prøveresultaterne. Indholdet af aggr. CO2 har indtil nu altid været for højt, men der har aldrig været reaktion fra amtet af den grund. Ved sidste ordinære prøvetagning var værdien 3, grænsen er 2. Ikke desto mindre fik jeg en henvendelse fra kommunen om at få værdien ned, med efterfølgende prøvetagning. Prøven blev dog taget i forbindelse med næste ordinære prøvetagning, og det lykkedes at få værdien under 2. Vandkvaliteten er nu i orden på alle punkter. Vandkvalitetskontrol Begrænset kontrol: 1 pr. år 24/ / / / / / / / Normal kontrol: 1 hvert 2. år 18/ / / Udvidet kontrol: 1 hvert 2. år 31/ / / Sporstof lille pakke: 1 hvert 2. år 30/ Sporstof stor pakke: Ingen Organiske mikroforu.: 1 hvert 2. år 18/ / Boringskontrol: 1 hvert 5. år 6/ / Gennemsnitspris over 5 år kr. 6192,- Udpumpet vandmængde: 2005: m3 2006: m3 2007: m3 2008: m3 Faktureret vandmængde i 2008: m3, Økonomi: Kassebeholdning 31/ : ca ,- 31/ : ca ,- 31/ : ca ,- 31/ : ca. 585,000,- 6

7 Administrationen af opkrævninger og forbrug varetages fortsat af Vandværkernes EDB-service, det fungerer tilfredsstillende. Planer for år 2009: Ingen aktiviteter ud over almindelig vedligehold. Vi må forvente, at det åbne filter skal renoveres inden for en overskuelig fremtid. Og vi må nok se i øjnene, at støbejernsledningen måske snart skal renoveres. Jeg vil slutte min årsberetning med at sige tak til vandværkspasseren, bestyrelsen og kassereren for godt samarbejde. 1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. (bilag) Regnskabet blev godkendt. Der blev stillet spørgsmål til vandværkets likvide beholdning. ( ialt kr ,34) Der blev luftet meninger om at det er mange penge, og om ikke de kunne bruges til forebyggende ledningsarbejde. Diskussion frem og tilbage, bestyrelsen går ikke ind for at skifte ledninger når de ikke fejler noget. Man kan aldrig vide om det er der hvor der evt. vil ske et brud næste gang. Hvis der sker brud på en vandledning bliver den lavet omgående. F.eks. er det en gammel ledning og det skønnes at der skal en større udskiftning til i stedet for lappeløsninger bliver det gjort. Sker der noget uforudset mener bestyrelsen også at det er bedre at der er penge til dette, frem for at låne pengene med efterfølgende prisstigninger til følge. 2. Budget for det kommende år fremlægges. Godkendt. Driftsbudget for år 2008 Indtægter Fast afgift ,- Vand m3 afregning ,- Forbrugsdata til kommunen ,- Udgifter Bank og giro gebyr 3.000,- Elforbrug ,- Ejendomsskat 700,- Forsikringer 4.300,- Kontingenter 2.800,- Vedligehold og henlæggelser ,- Investeringer 0.000,- Vandanalyser 6.000,- Løn ,- Administration og opkrævninger ,- Ledningsregistrering 2.700,- Kørsel og telefon 3.000,- Diverse (kontorartikler, porto, møder) 5.000,- Vandafgift til amt , , ,- 3. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen. På valg er Jimmy Siggård, Karl Henrik Thiel og Jørgen Kimer. De modtager alle genvalg. Suppleant: Palle Garly Alle genvalgt. 4. Valg af revisor og revisorsuppleant. Søren E Pedersen og Bent Sørensen genvalgt. 5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag. 6. Eventuelt. Opfordring til at der kommer referat i beboerbladet. Det er hermed gjort. Drikkevandskvalitet Hårdhed 10,7 0 dh vejledende dh Jern 0,02 mg/l højest 0,2 Mangan <0,005 mg/l højest 0,02 Nitrat <0,5 mg/l højest 50 7

8 Nr. Vissing Nordre Vandværk Regnskab for perioden 1/ til 31/ Indtægter ind ud vandforbrug incl. Grøn afgift og moms ,59 ny ledning tilslut 0,00 renteindt ,93 Aflæsningsgebyr (komm) 4.192,18 moms ,00 Udgifter Grøn afgift ,00 Grundvandsbeskyttelse (Amtet) 0,00 Moms ,00 gebyr faktureringsservice PBS/porto 2.819,13 Flytteopgørelser/refusioner 4.159,72 renteudgifter 30,41 Elforbrug ,34 Ejendomsskat 738,57 Forsikringer 4.271,03 Kontingenter 2.837,50 Vedligeholdelse/nyanlæg ,98 nyanlæg 0,00 vedligehold vandværksgrund 1.000,00 diverse 1.975,00 Løn ,00 Vandanalyse 6.104,14 Administration ,85 Ledningsreg ,03 Kontorartikler 0,00 Porto 163,00 Møder/generalforsamling 2.175,00 Kørselsgodtgørelse og tlf ,00 A-skat/Ambidrag , , ,70 beh. 1/ ,34 driftkonto ,60 indestående bank ,93 giro ,81 beh 31/ ,34 driftkonto ,10 indestående bank ,83 giro ,41 Balance , ,04 Regnskab revideret den 13/ Bent Sørensen og Søren E Pedersen Kasserer Birgit Kimer 8

9 Her er en artikel af Henrik Grønvald som vi syntes kunne have interesse for læserne af Vores Blad Henrik Grønvald`s adresse er: Snegle-ekspert: Krigen er vundet En anerkendt norsk civilagronom mener, at han har fundet en effektiv metode til at bekæmpe dræbersnegle: Om få år vil sneglen være næsten udryddet i Norge. Dansk ekspert: Lovende idé. Den norske civilagronom Torstein Mo er den person i Norge, som er længst fremme i kampen mod dræbersnegle. I to årtier har han været involveret i bekæmpelsen, og i fjor vandt han Lanbrugsdepartementets førstepris for udviklingen af nye metoder til at bekæmpe den iberiske skovsnegl. Civilagronomen har fundet en metode, som udnytter, at dræbersneglen er kannibal. Ved at give indsamlede snegle nematoder, slå dem ihjel og lægge dem ud i haven igen, kan man ifølge Torstein Mo effektivt komme sneglene til livs. Garanteret effektivt "Jeg kan garantere, at det er effektivt. Efter at vi har lagt lokkemaden ud, strømmer sneglene til i et tempo, så man næsten kan se fartstriberne," siger Torstein Mo til tb.no. Nematoder indeholder mikrobiologiske orm, som afliver sneglen. Midlet Nemaslug, som kan købes i havecentre og nettet, skal normalt vandes ud eller påføres agurkestykker, som lægges ud. Men det anbefaler Torstein Mo ikke. "Bruges Nemaslug, sådan som der står på brugsanvisningen, vil det tage mindst 20 år at udrydde sneglene. Ved brug af døde snegle, som er dyppet i Nemaslug, tager det bare et par år, før snegleproblemet er borte selv om der sikkert altid vil være enkelte snegle, som overlever," siger Torstein Mo. Fælles projekt Han gik for to-tre år siden i spidsen for indsamling og udlægning af døde dræbersnegle i et boligområde i Fræna Kommune, hvor han selv bor. Siden er området blevet nærmest sneglefrit. Civilagronomen anbefaler, at beboere i et område går sammen om bekæmpelsen, som derved bliver mest effektiv. Biolog Stine Slotsbo fra Danmarks Miljøundersøgelser i Silkeborg har skrevet en rapport om dræbersnegle. Hun mener, at metoden lyder lovende. "Præparatet er kendt i forvejen. Det er metoden, som er ny. Og det lyder umiddelbart som en god idé, fordi bekæmpelsen breder sig med de smittede snegle," siger hun. Udryddelse meget vanskelig Biologen advarer dog mod at tro, at dræbersnegle kan udryddes helt. "Det er meget vanskeligt, for der skal bare være en lille park eller et naturområde, hvor det offentlige ikke gør noget, så har sneglene et fristed der. En fuldstændig udrydning vil være meget vanskelig. Bestanden kan efter nogle år vokse frem igen, hvis forholdene er til det," siger Stine Slotsbo. Efter et tørt forår er der meldinger om meget små dræbersnegleforekomster i Danmark. Torstein Mo's opskrift 1 - Saml store mængder snegle ind fra haven eller boligområdet. 2 - Nemaslug opløses i lunkent vand i en spand. 3 - Sneglene lægges i et dørslag og dyppes i spanden. 4 - Sneglene klippes i to med en saks og dyppes igen i spanden. 5 - Snegleresterne lægges ud som lokkemad på skyggefulde steder og der, hvor sneglene ellers trives. 6 - Hæld resten af midlet fra spanden over snegleresterne. 7 - Sneglene spiser resterne af sine artsfæller, bliver selv smittet og dør og bliver derefter spist af andre, friske snegle, som også bliver syge og dør. Snart er boligområdet sneglefrit. OBS!! Medlemmer af beboerforeningen kan stadig købe FERRAMOL sneglegift til ca. 50,-kr. Pr kg. Hos Tove på Låsbyvej 130 9

10 Hyggelige tirsdage ude i det blå. Jeg er tilflytter (næsten da) boet her i byen i 1½ år. Jeg har haft min gang her i mange år før og haft min adr. her i 5 år. Men for at komme til at kende nogle af disse nye ansigter, man møder når man kører i bilen, var jeg nød til at finde på noget, det blev at gå med på de ture tirsdag aften som beboerforeningen arrangerer, når man som mig kun kendte til de ældre som næsten alle er væk nu. Man lærer nogle nye hyggelige mennesker at kende hver gang vi går tur, vi er ca.15 personer hver gang, og hvis alle mødte op hver gang tror jeg vi ville være ca. 30, der er jo altid nogle der er forhindret. På sådan nogle ture finder man nye stier som man ikke kendte til i forvejen, og vi ser det smukke landskab vi er omgivet af fra nye vinkler. Vi støder på ting i naturen som man ikke ved hvad er, og der kommer en stor diskussion i gang, og til sidst griner vi af det hele, for den ene er jo altid klogere end den anden. Vi går en tur på 5-8 km. og holder en pause undervejs, hvor vi indtager vores medbragte brød og drikkevarer. Jeg kan kun anbefale at benytte sig af dette fantastiske gode tilbud, naturen opleves samtidig med at man får en hyggelig aften og får styrket de sociale relationer. Det er GRATIS og SUNDT for krop og sjæl. Vi ses næste gang alle tirsdage fra maj til midt i september Udgangspunkt Gadekæret i Nørre Vissing kl. 19:00 En trofast vandrer Anette Sørensen Høvervej 6 Søsterlogen 2009 For ottende gang samledes Nørre Vissings kvinder i søsterlogen fredag d. 13. marts Der var ligesom sidste år 37 tilmeldte søstre, som havde fundet vej til Nørre Vissing Kro iført fin hat. Lige fra starten gik snakken lystigt i den blå stue og det var svært at få ørenlyd. Udover søsterloge sangen havde vi samlet sangene fra året før - årets indslag var Jeopardy bl.a. med paratviden om Nr. Vissing og omegn! Alt i alt en vellykket aften, når vi selv skal sige det :-) Mange hilsener Jytte Grønlund Hansen, Kirstine Christensen, Helle Thuehøj og Jeanette Rasmussen Det Højeste Råd 2010: Birgit Kimer Else Munk-Pedersen Anette Christensen Lonnie Vestergaard Nielsen Flæskelaug 2009 For niende gang (ja vi er foran kvinderne) blev der afholdt generalforsamling i foreningen Flæskelaug for mænd fredag 24 april 2009 i Javngyde forsamlingshus. 67 tilmeldte (også her slår vi kvinderne) de fine hatte og manérer havde vi ladet blive hjemme, for vi skulle hugge os og SNAKKE. Sild og snaps til forret og derefter stegt flæsk og persillesovs samt fadøl. Eneste kvinde i forsamlingshuset (undvære dem kan vi jo ikke) var Anette fra Høvervej som stegte flæsket det var en FED oplevelse for hende, næsten 60 kg flæsk skulle steges, der var alm. Stegt flæsk, paneret flæsk og bacon der var rigeligt og det smagte GODT s ÅRETS GRIS Jørgen Christensen udnævnte en ny 2009 ÅRETS GRIS og det blev Anders Beck Rasmussen. Ny bestyrelse til 2010 er: Peter (bakspejl) Henningsen, Bækgårdsvej Flemming Munk Pedersen, Bækgårdsvej Kennet Oxholm, Østerlundsvej Peter Mortensen, Ersholtvej Indkaldelse til Flæskelaug 2010 er Fredag 23. april 2010 kl. 18:30 i Javngyde forsamlingshus 10

11 Hvem har haft den store ære at bære navnet og været indehaver af ÅRETS GRIS siden foreningen NØRRE VISSING FLÆSKELAUG FOR MÆND startede i Søren Erik Pedersen 2002 Ole Christensen 2003 Per Andersen 2004 Karl Smed 2005 Jørgen Jørgensen 2006 Flemming Frandsen 2007 Henning Hansen 2008 Jørgen Christensen 2009 Anders Beck Rasmussen PA 11

12 12

13 Cykeldemonstration 17/5 kl (ABR) Allan og Claus tog initiativ til at lave en demonstration for cykelsti til Haarby fra Nr.Vissing. Initiativtagerne og os andre, der ville deltage, havde krydset fingre for at vejret ville blive brugbart. Og vejrguderne var med os selv om vejrudsigten ikke lød alt for god. Vi mødtes på legepladsen og masser af børn og voksne mødte op. Derefter kørte vi, som politiet havde bedt os om, i grupper på cirka 20 og to og to af sted til skolen. Inden vi drog af sted holdt Allan følgende tale: Nr. Vissing inden afgang Velkommen Det er fantastisk at se, at der er så mange der har afsat tid til at støtte dette projekt. Jeg skal fatte mig i korthed: Da Claus og jeg planlagde denne cykeldemonstration var det oprindeligt vores plan at lave en meget anarkistisk demonstration, hvor vi simpelthen annekterede hele Låsbyvej og blokerede al trafik i nogle få timer. Det var vores plan at demonstrationen skulle støttes af et eller flere store køretøjer, som kunne sikre deltagerne mod aggressive bilister. Gerne lastvogne men allerhelst en kampvogn. Kampvognen blev senere i planlægningsfasen afløst af Oles lille traktor. Og vi er endt med at nøjes med at udstyre den bageste cyklist, nemlig Claus, med en gul sikkerhedsvest eventuelt suppleret med en redningsvest. Vi er nemlig blevet fanget i dilemmaet mellem at sikre størst mulig sikkerhed for alle deltagere i cykeldemonstrationen og vore professionelle behov for pletfrie straffeattester. Vi har derfor valgt at efterleve Politiets forslag til afvikling af arrangementet. Politiet har meddelt os følgende: Der meddeles hermed tilladelse (til cykeldemonstration) under følgende forudsætninger: - at færdselslovens 49, overholdes. Herunder, at der kun føres 2 cyklister ved siden af hinanden, hvor der er tilstrækkelig plads dertil. En vis ulempe for den øvrige færdsel kan altså accepteres, f.eks. når en voksen følger et barn. og - at cyklisterne sendes ud på ruten i grupper af f.eks. 20 personer og med et tidsinterval af ca. 1½ min. Dette betyder i praksis, at vi vil bede om, at I opdeler jer i grupper på ca personer, hvor der i hver gruppe er én der udpeges til at køre forrest, og en anden der udpeges til at køre bagest, og hvor der er voksne nok til at holde øje med børnene og sikre deres sikkerhed. Den person der kører forrest, sørger for at holde en vis afstand til den forankørende gruppe, således at hensynsfulde bilister får mulighed for at overhale. Endestationen er Veng Fællesskole, hvor vi samles på græsset bag ved skolen (alternativt i gymnastiksalen). Her vil vi iværksætte en underskriftsindsamling, og spise madpakker i det omfang vi har medbragt sådan nogen. Claus og jeg har desuden tænkt os at sige et par borgerlige ord og det vil vi også opfordre jer til, hvis der er nogen af jer, der har noget på hjerte, som er relevant for folk der er interesserede i cykelstier og den slags. 13

14 Herefter gælder det om, på en sikker måde, at komme hjem igen, og vi forestiller os at dette foregår på samme måde som udturen. Hvis der er nogen der har mulighed for at tage et par gode billeder undervejs, så vil Claus og jeg meget gerne have en kopi af de bedste, så vi har noget vi kan sende til aviserne bagefter. Til sidst vil jeg bare opfordre til 2 ting: Pas godt på børnene og hinanden. Nyd turen, for det er en utroligt flot tur, ikke mindst i dag. Oppe ved skolen blev der lavet et indslag til tv2-østjylland, som gik i æteren samme aften. Og efter opholdet oppe på skolen, hvor Allan rundede af med følgende, gik turen hjemad igen, alt sammen i tørvejr og højt humør. Veng Fællesskole Velkommen Det er mig en glæde, der overgår enhver forstand, at se, at så mange har valgt at bruge en søndag formiddag på at støtte en god sag. Vi er samlet her i dag, for at virkeliggøre en fælles drøm. Vi vil have et af vore største ønsker opfyldt. Og nej, jeg tænker ikke på et kulturhus. Eller en svømmehal. Eller et bibliotek. Eller mindre gylle på markerne. Eller en rundkørsel med springvand og flot granit. Nej, vi er meget mere beskedne. Vi vil bare gerne ha en cykelsti. Det bedste ville være at den gik fra Randers til Skanderborg eller bare fra Låsby til Skanderborg. Men vi kan nøjes med mindre. Vi beder bare om en cykelsti mellem Nr. Vissing og Hårby. Det vil føre alt, alt for vidt, her at opremse de mange, mange positive ting, der kan komme ud af sådan en cykelsti. Men jeg vil da i flæng nævne, at; det vil blive fantastisk dejligt for børnene, når de kan besøge de andre landsbyer på cykel, det vil sikre at lokalområdet bliver endnu mere tiltrækkende for tilflyttere og det vil i det hele taget skabe en masse muligheder for lokalsamfundet, som vi ikke har i dag. Den eneste ulempe er sådan set, at den koster penge. Men det er en sandhed med modifikationer. Det er rigtigt, at en cykelsti koster cirka 5 millioner kroner. Altså cirka det samme som en rundkørsel i Ry koster, alene i budgetoverskridelse. Godt nok med både springvand og flot granit. Men alligevel. Men regnestykket er jo ikke så simpelt. Man skal jo også huske at medregne; 14

15 mulighed for pendling på cykel, tilskyndelse til at børn og unge cykler mere, prisstigninger på egnens ejendomme, med deraf følgende højere skatteindtægter, flere krogæster, med deraf følgende højere skatteindtægter værdien af bedre helbred hos kommunens borgere, med deraf følgende reducerede plejeomkostninger, og så videre. I forbindelse med dette arrangement har vi kontaktet Skanderborg Byråd, for at sikre, at man fra Byrådets side prioriterer vores cykelsti højt og at man udnytter de midlertidige muligheder der ligger for at opnå tilskud fra Staten. Vi har fået lutter positive tilbagemeldinger. Faktisk mange positive tilbagemeldinger. Og masser af moralsk støtte. Men ingen løfter. Dog er det utroligt positivt, at Byrådet har sat gang i byggeriet af den del af cykelstien der skal gå fra Hårby til Veng Fællesskole. Den vil altså stå klar inden for en overskuelig fremtid, hvilket jo er en fantastisk god start. Det bliver virkeligt lækkert for børn og voksne i Hårby, at kunne cykle til Skolen og til Borgernes Hus, uden at sætte liv og lemmer på spil. Og det er jo noget helt fuldstændig håndgribeligt og konkret, som viser at Byrådet faktisk mener det de siger. Nu mangler vi bare resten af cykelstien! Og her ligger det jo så heldigt, at selveste Staten har valgt at støtte byggeriet af cykelstier med 1 milliard gode, danske kroner, over de næste 5 år. Der er nogle krav, der skal opfyldes, for at man kan komme i betragtning, men her er det sørme så heldigt, at netop vores cykelsti meget præcist lever op til disse krav. Der skal herfra lyde en ganske kort og helt præcis opfordring til Skanderborg Kommune om at tale vores sag over for Staten, uden unødigt ophold, med henblik på at få finansieret op mod halvdelen af cykelstien, og samtidig begynde at lede efter de resterende 2-3 millioner kroner, i de kommunale budgetter. Og nej, vi kan ikke så godt vente i 5, 10 eller 20 år mere. Vi har nemlig masser af små børn, som gerne vil nå at prøve at cykle i skole, inden de bliver voksne. Vi har unge, der gerne vil besøge deres kærester. Cykelhandleren i Galten har allerede udvidet butikken til det dobbelte. Søren Erik står på spring til at udstykke flere grunde i Nr. Vissing. Og så har vi vist et par stykker der, af forskellige grunde, slet ikke har noget kørekort. Alle erfaringer viser, at cykelstier giver færre biler og flere cyklister. Og det er det vi vil have. Hermed et lille indlæg til "Vores Blad" fra fastelavnsfesten. Fastelavn faldt i år d. 22. februar 2009 og traditionen tro var der tøndeslagningen ved gadekæret med kåring af årets kattekonger og -dronninger. Dernæst var alle inviteret til fastelavnshygge i Lysthuset og som altid var rammerne for en dejlig eftermiddag helt i top. Underholdningen bestod i historier, musik og sanglege. Både de traditionelle sanglege som vi alle kender og elsker, men også et par nye sanglege, blandt andet om verdens forskellige lande. Vi fik også besøg at hånddukken Sofus, som kommer på besøg hvert år og hilser på alle børnene. Der var naturligvis også forplejning til både børn og voksne bestående af fastelavnsboller, kaffe, the osv. Jeg tror, at jeg taler på alles vegne, når jeg siger tusind tak til Anders og Aase for en hyggelig eftermiddag i Lysthuset. Med venlig hilsen Tanja Krag Elmholdt 15

16 Velkommen til vores nye medlem i bestyrelsen. Erik Bahnsen der er vores nye medlem i bestyrelsen, har gjort et stort stykke arbejde for at få reguleret færdslen på Låsbyvej, og her i Vores Blad vil vi gerne uddybe hvad Erik kom frem med på generalforsamlingen. Efter at have set på rigtig mange huse rundt i området faldt Erik og Lene pladask for Holgers hus nede på Ballen. De havde godt nok været opmærksomme på at Låsbyvej ikke er en stille villavej, men de er alligevel blevet forbavset over så hensynsløst folk kører. Det var og er Erik indstillet på at gøre noget ved, så det første han gjorde var at måle hvor hurtigt bilerne kørte på Ballen. De resultater forelagde han så kommunen, og der blev lavet den skiltning, vi har nu. Det er ikke en god løsning, da hastighedskravet stadig er nøjagtigt det samme er der kun sket det, at byzonen er blevet ophævet fra Ballen og op til resten af byen. Det medfører bl.a., at der ikke må parkeres på strækningen. Efter at have fået kontakt med politiet i Skanderborg er der ved at ske noget positivt i sagen. Politiet mener ikke at den nuværende skiltning er brugbar, og der er blevet iværksat en trafiktælling (se venligst nedenfor) som belyser køremønstret igennem ballen. Hvad der videre sker med hensyn til trafikregulering i vores by hører I om, når Erik får arbejdet videre med sagen. Lene nævnte, da vi fik en hyggelig snak, at det vil være en stor fordel for vores sag, at alle uheld og hasarderede kørsler bliver indberettet til Skanderborg Politi. Det vil altid være med til at belyse sagen endnu mere. Erik tager nummer og navn samt klokkeslæt på de lastbiler, der kører uforskammet igennem vores by, og så ringer han til firmaet og siger, at de i hvert fald ikke skal regne med ham som kunde, når deres firmabiler kører på den måde. Det har medført flere undskyldninger og løfte om at give pågældende chauffør en skideballe. Erik har også kontaktet foreningen af landbysamfund og drøftet hvordan man gør andre steder. Noget der måske kan undre er, at i flere landsbyer på Sjælland har man fået bevilliget stærekasser (fotofæller), men ikke mange steder i Jylland. Det ville ellers være en god ide på vores Låsbyvej. Det var dejligt at høre, at Erik og Lene er meget glade for at være kommet til vores landbysamfund, og vi vil da også benytte lejligheden til at sige velkommen og tak for jeres arbejde med at forbedre trafikken igennem vores by. ABR 16

17 17

18 GALTEN DYREKLINIK SØNDERGADE 24 TLF RY DYREKLINIK SKANDERBORGVEJ 17 TLF

19 Se vores avis på Hovedgaden Låsby Tlf Åbningstider: Mandag-Fredag kl. 8:00-19:00 Lørdag-Søndag kl. 7:30-19:00 19

20 Tirsdagstilbud Tre forestillinger en pris! Som noget nyt tilbyder vi fremover hver tirsdag kokkens torvemenu med årstidens råvare og vine til. Prisen er som i Spanien, temperaturen lavere og rejsen billigere. Skal forudbestilles! 3 retter s Torvemenu og 3 glas vin Kr. 333,- Dagens ret på hjul Vore kokke tilbereder hver dag et enkelt, smagende og veltillavet aftensmåltid. Det er lige til at afhente og køre hjem og nyde. Et godt alternativ til et fastfood helvede med olierede fritter Kr. 80, - Skal bestilles inden og afhentes imellem / laves alle dage undtagen lørdag Nørre Vissing Kro Låsbyvej 122 Nørre Vissing 8660 Skanderborg Tlf Kløvet træ & træflis sælges Kan afhentes eller eventuelt leveres (max 5 km) Henvendelse: Høvervej 6, Nr.Vissing eller mobil:

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012

Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Søtofte Vandværk, General forsamling 2012. Side 1 of 5 Søtofte Vandværk - Generalforsamling 12. marts 2012 Store Merløse Hallen REFERAT 1. Valg af dirigent a. Kenth Poulsen blev valgt til ordstyrer b.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Vores Blad. Og der kom Cirkus til byen. November 2009 - Nr. 108. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn. Foto: Anders Beck Rasmussen

Vores Blad. Og der kom Cirkus til byen. November 2009 - Nr. 108. Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn. Foto: Anders Beck Rasmussen Vores Blad November 2009 - Nr. 108 Udgivet af Beboerforeningen for Nørre Vissing og Omegn Foto: Anders Beck Rasmussen Og der kom Cirkus til byen. Indhold Formanden har ordet Side 3 Der kom cirkus til byen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk

Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk . maj 201 Ordinær Generalforsamling Bøsserup Vandværk Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 31. maj 2013, kl 10:00 i Egebjerg Forsamlingshus, Ved Kirken, Egebjerg, 500 Nykøbing

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden

Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Dagsorden Ebeltoft @ Net Referat Foreningens ordinære generalforsamling den 17. marts 2015. Generalforsamlingen blev afviklet med 24 deltagere og ægteparret Bahnsen havde pyntet flot op ved 2 store borde midt i

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 15. Maj 2008 kl 19:00 Sted: Dagsorden: Ad 4: Ad 6: Ad 8: Ad 9: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 38. årgang nr. 2 April 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 afholder Grundejerforeningen Beringsminde ordinær generalforsamling

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 I/S HØVELTE VANDVÆRK REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30 På KFUM's soldaterhjem, Hesselgårdsvej 29, 3460 Birkerød. 0. Indledning På bestyrelsens vegne har formand

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk

Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Andelsselskabet Agtrup Sdr. Bjert Vandværk Generalforsamling Tirsdag den 20. april 2010, kl. 19.30 Sdr. Bjert Kro Dagsorden: 1: Valg af dirigent. 2: Beretning for det forløbne regnskabsår - 2009. 3: Fremlæggelse

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere