Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater."

Transkript

1 BRUGSANVISNING BTE

2 Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste kvalitet og er nemme at bruge og vedligeholde. Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. For at opfylde dine behov, kan forskellige funktioner være indstillet i dine høreapparater. Den aktuelle indstilling er markeret af din høreapparattilpasser i de forskellige afsnit i denne brugsanvisning. Se også den sidste side for en komplet oversigt over de funktioner, som er indstillet i dine høreapparater. Din høreapparattilpasser har indstillet høreapparaternes forstærkning, så den er optimeret til din personlige høreprofil. Kontakt din høreklinik, hvis du har spørgsmål om brug eller vedligeholdelse af dine høreapparater.

3 Retningslinjer for brug Hensigten med dine høreapparater er at forstærke og sende lyd direkte til dine ører og dermed kompensere for dit høretab. Dine høreapparater er egnet til milde til meget kraftige høretab.

4 VIGTIGT Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge dine høreapparater. Den indeholder forklaringer og vigtige oplysninger om brugen og vedligeholdelsen af dine høreapparater og batterier. ADVARSEL BTE Power er et kraftigt høreapparat. Hvis du har BTE Power, må du aldrig lade andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og forårsage permanente høreskader hos den, som har lånt dem.

5 Indhold BTE med hook 7a BTE med Corda minifit (tyndslange) 7b Advarsler 9 Sådan tænder du for høreapparaterne første gang 15 Udskiftning af batteriet 16 Tænd og sluk 18 Indikation af venstre/højre høreapparat 19 Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på 20 Sådan tager du dit høreapparat med Corda minifit (tyndslange) på 21 Trykknap 22 Programmer (option) 24 Volumenkontrol (option) 26 Mute (option) 27 Børnesikret batteriskuffe (option) 28 Telespole (option) 29 Forts. på næste side

6 Autotelefon (option) 30 DAI Direkte Audio Input (option) 32 FM (option) 34 Vedligeholdelse af dine høreapparater 36 Rengøring af høreapparatet 37 Vedligeholdelse af ørepropper 39 Daglig vedligeholdelse af Corda minifit (tyndslange) 42 Vandafvisning 50 Undgå varme og kemikalier 52 Otte nemme trin til bedre hørelse 53 Almindelige problemer og løsningsforslag 58 Trådløst tilbehør 60 International garanti 62 Garantibevis 63 Mobiltelefon 64 Teknisk information 66 Oversigt over indstillinger i dine høreapparater 70

7 BTE med hook Plastikslange Hook Mikrofon åbning Lydudgang Ventilationsåbning Trykknap/ Volumenkontrol (option) Øreprop Batteristørrelse: 13 Batteriskuffe 7a

8 VIGTIGT Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det, specielt om natten.

9 BTE med Corda minifit (tyndslange) Din øreprop/tip Tyndslange Mikrofonåbninger Micro øreprop Tipper: Type Åben Power Størrelse 6 mm 8 mm Trykknap/ Volumenkontrol (option) Bas, enkelt vent 10 mm Bas, dobbelt vent 12 mm Slangestyr (option) Batteriskuffe Batteristørrelse: 13 7b

10 VIGTIGT Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det, specielt om natten.

11 Advarsler Før du tager dine høreapparater i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning. Brug af høreapparaterne Dine høreapparater må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din høreapparattilpasser. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og forårsage permanente høreskader hos den, som har lånt dem Risiko for kvælning Høreapparater, deres komponenter og batterier er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv Skift aldrig batterier og justér aldrig høreapparaterne, mens babyer, mindre børn eller mentalt handicappede ser på Bortskaf brugte batterier, så de ikke er tilgængelige for babyer, mindre børn eller mentalt handicappede 9

12 Advarsler Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du indtager piller Tag under ingen omstændigheder høreapparater eller batterier i munden. De er glatte og kan let sluges ved et uheld De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis høreapparaterne skal bruges af babyer, mindre børn eller mentalt handicappede Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat. Brug af batterier Brug kun de batterier, din høreapparattilpasser har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden Forsøg ikke at genoplade almindelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige personskader Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader 10

13 Advarsler Høreapparaterne fungerer ikke Høreapparater kan ophøre med at fungere, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis slangen er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Du skal være opmærksom på dette, specielt når du er ude i trafikken eller på anden måde afhængig af advarselslyde Aktive implantater Der bør udvises forsigtighed med aktive implantater. Et generelt råd er at følge samme retningslinjer som anbefales af producenter af icd-enheder og pacemakere vedrørende brugen af mobiltelefoner: Hvis du har et aktivt implantat, skal høreapparaterne holdes min. 15 cm fra dette. Dvs. de må fx ikke puttes i brystlommen Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for oplysninger om risiko for påvirkninger 11

14 Advarsler Det medfølgende etui til opbevaring af høreapparatet kan have en indbygget magnet. Hvis det er tilfældet, og såfremt du har et implantat, fx en pacemaker eller icd, må etuiet ikke placeres i brystlommen eller på anden måde tæt på implantatet Hvis du er i tvivl om detaljer vedrørende høreapparaternes etui, kan du kontakte din høreapparattilpasser. Multiværktøjet har en indbygget magnet. Såfremt du har et implantat, fx en pacemaker eller icd, må multiværktøjet ikke placeres i brystlommen eller på anden måde tæt på implantatet Eksplosionsrisiko Høreapparatbatteriet indeholder ikke nok strøm til at forårsage brand under normale betingelser. Høreapparatet er dog ikke testet i henhold til internationale standarder for omgivelser med eksplosionsrisiko. Vi anbefaler, at høreapparaterne ikke bruges de steder, hvor der er eksplosionsfare 12

15 Advarsler Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi Tag høreapparaterne af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation, da høreapparaterne kan tage skade af kraftig stråling Power-apparater Særlig forsigtighed bør udvises ved valg, tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 db SPL (IEC 711), da der kan være risiko for at skade brugerens resterende hørelse Mulige bivirkninger Høreapparater, ørepropper eller tipper kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger. 13

16 Advarsler Interferens Dine høreapparater er blevet grundigt testet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan interferens med dit høreapparat og andre enheder forekomme for eksempel i forbindelse med nogle mobiltelefoner, walkie talkie-kanaler og butiksalarmsystemer. Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde 14

17 Sådan tænder du for høreapparaterne første gang Et høreapparat er en elektronisk enhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for apparatet, skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen. Høreapparatet tænder, når du lukker batteriskuffen. Der går et par sekunder, inden du kan høre noget. En jingle spilles under opstart.tag høreapparatet på, lige efter du har lukket batteriskuffen. Hvis høreapparatet aktiveres, mens det holdes i hånden, kan man evt. høre en fløjten. Dette ophører, når høreapparatet er placeret korrekt i øret. 15

18 Udskiftning af batteriet Dit høreapparats batteristørrelse er 13. Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor du normalt afleverer batterier. Du hører 2 bip, når batteriet skal udskiftes. Denne varsling vil blive gentaget regelmæssigt, indtil batteriet er løbet ud. Batteriet kan løbe ud kort tid efter første advarsel eller først efter et par timer, afhængig af batteriet og det individuelle høretab. Hvis batteriet løber ud, slukkes apparatet. Når det sker, høres 4 bip for at indikere, at apparatet ikke længere er tændt. Udskift batteriet. 16

19 Følg vejledningen nedenfor, når du udskifter batteriet: Åbn batteriskuffen helt ved at skubbe til den fremspringende kant i bunden af apparatet. Fjern det gamle batteri. Magneten for enden af multiværktøjet kan være en hjælp ved håndtering af batterierne Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri Det nye batteri kan isættes ved hjælp af magneten på multiværktøjet. Sørg for at + mærket på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen. Luk batteriskuffen Hvis batteriets overflade er fugtigt, bør det aftørres, før det bruges. Efter batteriet er udskiftet, varer det et par sekunder, før batteriet virker. Multiværktøj 17

20 Tænd og sluk For at tænde for høreapparatet skal du lukke batteriskuffen helt med batteriet isat. Når batteriskuffen er lukket, vil apparatet starte op med at spille en jingle. Dette betyder, at batteriet virker, og at apparatet fungerer. For at slukke høreapparatet skal du åbne batteriskuffen en anelse, indtil du føler et klik. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på. VIGTIGT Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det, særligt om natten eller i længere perioder. TÆND Klik SLUK Klik 18

21 Indikation af venstre/højre høreapparat Høreapparater er tilpasset individuelt på hvert øre, hvilket betyder, at hvis du har to apparater, så er dit venstre høreapparat programmeret anderledes end det højre. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat. For nemt at kunne identificere, om der er tale om høreapparatet til venstre eller højre øre, kan batteriskuffen forsynes med farvemarkeringer. En blå prik angiver VENSTRE høreapparat. En rød prik angiver HØJRE høreapparat. 19

22 Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på 1. Anbring spidsen af øreproppen i øregangen, drej en anelse og sørg for, at den øverste del af øreproppen (A) er skubbet ind bag og under folden (B) i øret. 1 B A 2. Øret trækkes blidt opefter, og øreproppen trykkes ind mod øregangen Når øreproppen sidder korrekt i øret, skal du placere høreapparatet bag øret ved at løfte apparatet over øret, så det falder på plads bag øret. 3 20

23 Sådan tager du dit høreapparat med Corda minifit (tyndslange) på Det kræver øvelse at tage høreapparater med tyndslange på korrekt: 1 1. Placér høreapparatet bag øret. 2. Hold ved slangens bøjning med din tommel- og pegefinger. Øreproppen skal vende ind mod øregangen. Tryk øreproppen forsigtigt ind i øregangen, indtil lydslangen ligger tæt mod dit hoved Med slangestyr: Placér slangestyret i concha ved hjælp af pegefingeren. Se i et spejl. Hvis lydslangen stikker ud af øret, sidder tippen ikke ordentligt. Hvis slangestyret stikker synligt ud af øret, sidder det ikke korrekt. Fjern i så fald apparatet ved at trække, hvor slangen bøjer. 3 Concha 21

24 Trykknap Dit høreapparat har en ergonomisk designet trykknap, der gør det muligt for dig at justere lydstyrken og skifte mellem programmer. Trykknappen kan aktiveres ved at trykke enten på den øverste del (OP) eller den nederste del (NED). OP NED 22

25 Trykknappen på høreapparatet kan programmeres til en af 3 funktioner. Venstre Højre Programskift: Tryk kort for at skifte program. Volumenkontrol: Tryk kort for at justere lydstyrken. Både volumenkontrol og programskift: Tryk kort for at justere lydstyrken og langt (cirka 2 sekunder) for at skifte program. Binaural koordinering aktiveret (se Brug af 2 høreapparater ). Brug af 2 høreapparater Hvis du har to høreapparater, ændrer et tryk på trykknappen på det ene høreapparat også indstillingen i det andet. Det betyder, at når du skifter program eller ændrer lydstyrken i det ene høreapparat, ændres dette automatisk også i det andet. Dette programmeres af din høreapparattilpasser. 23

26 Programmer (option) Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer. Det antal programmer, som er tilgængelige i dine høreapparater, er indstillet af din høreapparattilpasser. Dine høreapparater bipper, når du skifter mellem de forskellige programmer. Antallet af biptoner indikerer, hvilket program du bruger. Et bip, når du skifter til program 1 To bip, når du skifter til program 2 Tre bip, når du skifter til program 3 Fire bip, når du skifter til program 4 24

27 Ved at trykke på den øverste del af knappen skifter du til det næste program i rækken fx fra P1-P2. Ved at trykke på den nederste del af knappen skifter du til det forrige program i rækken fx fra P3-P2. På sidste side i denne brugsanvisning finder du en oversigt over og beskrivelse af programmerne, som findes i dine høreapparater. Næste Forrige 25

28 Volumenkontrol (option) En volumenkontrol kan være aktiveret. Volumenkontrollen giver dig mulighed for at justere lydstyrken i særlige lyttesituationer til et niveau, der føles behageligt. Tryk kort på den øverste del af trykknappen for at skrue op for styrken. Tryk kort på den nederste del af trykknappen for at skrue ned for styrken. Du vil høre et klik, når du skruer op eller ned for lydstyrken. Når høreapparatet tændes, starter det på det foretrukne lydstyrkeniveau. Når volumenkontrollen justeres til det foretrukne niveau, indikeres det med et bip. 26

29 Mute (option) Brug mute-funktionen, hvis du ønsker at sætte høreapparatet på standby, mens du har det på. Hold trykknappen inde i minimum 3 sekunder for at mute høreapparatet. Tryk kort på knappen for at aktivere høreapparatet igen. Bemærk: hvis der trykkes på den ene eller den anden del af knappen i 3 sekunder sættes apparatet på standby. VIGTIGT Brug ikke mute-funktionen som sluk-funktion, da høreapparatet i denne indstilling stadig bruger strøm fra batteriet. ELLER Tryk 3 sek. 27

30 Børnesikret batteriskuffe (option) Dine høreapparater kan have en børnesikret batteriskuffe for at undgå utilsigtet brug af denne og af batteriet. Dette anbefales til babyer, mindre børn og mentalt handicappede. Batteriskuffen må kun åbnes ved hjælp af et værktøj. Brug en lille skruetrækker til at åbne den. Sæt skruetrækkeren i rillen i bunden af høreapparatet, og tryk på skuffen til den åbnes. Vigtigt: Tving ikke batteriskuffen forbi dens helt åbne position. Sæt batteriet korrekt i. Overdreven kraft kan beskadige batteriskuffen, så dens låseevne mindskes. 28

31 Telespole (option) Telespolen modtager lyden fra en teleslynge. Telespolen bruges ved telefonsamtaler* og fx i teatre, kirker eller ved forelæsninger, hvor teleslyngeanlæg forefindes. Telespolen aktiveres ved hjælp af trykknappen som ved skift mellem programmer. Når telespolen er aktiveret, hører du et antal biptoner svarende til telespoleprogrammet. Se, hvor telespoleprogrammet er placeret, i afsnittet om programmer på sidste side. Dette logo er et universalsymbol for hørehjælp, hvor bogstavet T viser, at der forefindes et system kompatibelt med telespole. * Kræver en telefon med teleslynge. Teleslynge er et standard hørehjælpemiddel og sender lyden til telespolen i høreapparatet. 29

32 Autotelefon (option) Høreapparatet kan have en indbygget autotelefon-funktion. Autotelefon-programmet aktiveres, når høreapparatet befinder sig tæt ved en telefon. Når autotelefonprogrammet aktiveres, hører du et antal biptoner. Når du afslutter telefonsamtalen, vil høreapparatet automatisk vende tilbage til det foregående program. Ikke alle telefoner kan aktivere autotelefon-funktionen. Telefonrøret skal have en særlig magnet monteret. Følg venligst den separate vejledning for montering af magneten, som fås hos din høreapparattilpasser. 30

33 Advarsel Hvis du bruger en autotelefon-magnet: Magneten skal holdes uden for rækkevidde af børn og dyr. Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en magnet Bær ikke magneten i brystlommen, og hold den altid min. 30 cm fra aktive implantater. Vi anbefaler, at telefonen med magnet holdes på modsat side, hvis du har en pacemaker eller andet aktivt implantat Hold magneten på min. 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme 31

34 DAI Direkte Audio Input (option) DAI-skoen er et stik, der giver mulighed for, at lydsignaler kan modtages direkte i dine høreapparater. DAI-skoen er monteret på høreapparatet og er forbundet med en ledning til en ekstern lydkilde, fx en radio, en musikafspiller eller en håndmikrofon. Montering af DAI-skoen Start med at åbne batteriskuffen og skub DAI-skoen på høreapparatet. Høreapparat Sæt derefter DAI-ledningen i skoen. Når DAI-skoen er tilsluttet, vil høreapparatet automatisk skifte til en kombination af et DAI-program og høreapparatets mikrofonprogram. DAI-sko DAI-ledning 32

35 Hvis du ønsker at slukke for høreapparatets mikrofon-indgang og lytte til DAI alene, kan du gå videre til næste program ved hjælp af høreapparatets trykknap. Så længe DAI-skoen er tilsluttet høreapparatet, vil to programmer automatisk blive tilføjet efter standardprogrammerne, som er blevet programmeret ind i høreapparatet af din høreapparattilpasser. Du kan fortsat bruge alle standardprogrammer, mens DAI-skoen er tilsluttet. De programmer, der allerede er installeret, bevarer deres oprindelige nummerering og kan vælges ved at skifte frem og tilbage i programmerne. VIGTIGT Når DAI er tilsluttet til en lydkilde via en stikkontakt, skal lydkilden opfylde kravene i IEC-60065, IEC eller tilsvarende sikkerhedsstandarder. 33

36 FM (option) Dit høreapparat understøtter muligheden for at tilknytte et FM-system. Dette består af en FM-modtager og en FM-sender. FM-systemet gør, at du kan modtage tale- eller lydsignaler uden baggrundsstøj direkte i dine høreapparater. Montering af FM-modtageren Start med at åbne batteriskuffen. Skub FM-modtageren på høreapparatet. 1 2 Når FM-modtageren er tilsluttet og tændt, vil apparatet automatisk skifte til et program, der modtager signaler både fra høreapparatets mikrofon og en ekstern trådløs FM-sender. 34

37 Hvis du ønsker at slukke for høreapparatets mikrofon-indgang og lytte til FM alene, kan du gå videre til næste FM-program ved hjælp af høreapparatets trykknap. Så længe FM-modtageren er tilsluttet høreapparatet, vil to FM programmer automatisk blive tilføjet efter standardprogrammerne, som er blevet programmeret ind i høreapparatet af din høreapparattilpasser. Du kan fortsat bruge alle standardprogrammer, mens FM-modtageren er tilsluttet. De programmer, der allerede er installeret, bevarer deres oprindelige nummerering og kan vælges ved at skifte frem og tilbage i programmerne. For detaljeret brugervejledning om håndtering og brug af FM-modtageren, henvises der til FM-modtagerens vejledning. 35

38 Vedligeholdelse af dine høreapparater Øregangen producerer ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe øreproppens lydudgang eller ventilationsåbning. For at forhindre, at der samler sig ørevoks, som ændrer høreapparatets ydelse, skal du følge instruktionerne i dette afsnit. Når du rengør høreapparaterne, skal du holde dem over en blød overflade, så de ikke går i stykker, hvis du skulle tabe dem. Inden du går i seng: Sørg for, at der ikke sidder ørevoks i øreproppens åbninger, da voksen kan forringe apparatets ydeevne Åbn batteriskuffen, så høreapparatet kan lufttørre indvendigt VIGTIGT Selve høreapparatet må aldrig vaskes, nedsænkes i vand eller andre væsker. 36

39 Rengøring af høreapparatet Der findes en række rengøringsværktøj beregnet udelukkende til at rengøre høreapparaterne. Brug disse for at sikre, at dine høreapparater vedligeholdes korrekt og bevarer deres ydeevne. Renseslynge Multiværktøj Magnet Hætte Børste Håndtag Multiværktøjet indeholder en børste og en renseslynge til at fjerne ørevoks fra dine høreapparater. Brug kluden til at tørre apparaterne af. 37

40 Rengøring af mikrofonåbninger Sørg for at mikrofonåbningerne ikke er tilstoppede af støv og snavs. Børst alle synlige tegn på snavs omhyggeligt væk fra åbningerne. Det er kun overfladen der må børstes, og pas på at børstehårene ikke trykkes ind i åbningerne. Pas på ikke at skubbe snavset ind i mikrofonåbningerne, idet dette kan påvirke apparatets ydeevne. Mikrofonåbninger 38

41 Vedligeholdelse af ørepropper Rengøring af øreproppen Øreproppen bør rengøres regelmæssigt. Fjern evt. ørevoks som sidder omkring lydudgangen ved hjælp af børsten. Aflejringer kan fjernes med multiværktøjets renseslynge Rengør ventilationsåbningen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje den en anelse Brug en tør klud til at tørre høreapparatets overflade af. Udskift børsten efter behov. Træk den ud af håndtaget og sæt en ny, frisk børste i. Tryk den nye børste fast ind i håndtaget. Kontakt din høreapparattilpasser for henvisning til, hvordan nye børster anskaffes. 39

42 Vask af øreproppen Ørepropper bør vaskes regelmæssigt: Fjern øreproppen og slangen fra høreapparatets hook Vask øreproppen i lunkent vand tilsat mild sæbe. Brug aldrig stærke rensemidler Skyl med vand Tør øreproppen Eventuelle vanddråber i øreproppen eller slangen skal blæses ud. Du kan få en særlig luftpuster til dette formål fra din høreapparattilpasser 40

43 Øreproppen og slangen skal være helt tørre, inden du sætter dem på høreapparatet igen. Sørg for, at venstre øreprop og slange sættes på høreapparatet med indikation for venstre øre, og ligeså for højre høreapparat Udskiftning af plastikslange Plastikslangen i øreproppen skal udskiftes, når den bliver gul eller stiv. Kontakt din høreapparattilpasser. 41

44 Daglig vedligeholdelse af Corda minifit (tyndslange) 1 Corda minifit er en tynd slange, som er monteret på høreapparatets lydudgang. Hvis dine høreapparater er leveret med en Corda minifit tyndslangeløsning, skal du læse dette afsnit for at sikre korrekt vedligeholdelse og rengøring. Udskiftning af Corda minifit 2 1. Træk slangen ud af høreapparatet. 2. Sæt slangen på høreapparatet. 3. Korrekt. 3 42

45 Således rengøres Corda minifit (tyndslange) Sådan fjernes ørevoks (cerumen) fra tyndslangen: Fjern øreproppens tip eller voksfilter, før tyndslangen rengøres Træk slangen ud af høreapparatet (1) Træk rengøringsværktøjet igennem slangen (2+3) Fjern værktøjet og tryk slangen fast på høreapparatet igen (4)

46 Udskiftning af tip Tippen skal ikke rengøres. Når du har brug for en ren tip, tager du den eksisterende af og sætter en ny på. Tippen er nem at udskifte. Hold på den bredeste del af tippen og træk den af tilslutningen på slangen (1). Sæt den nye tip (2) på slangen og kontrollér, at den sidder ordentligt fast (3) Tippen udskiftes efter behov ca. en gang om måneden, eller som angivet af din høreapparattilpasser. 44

47 VIGTIGT Tippen er lavet af et blødt, medicinsk godkendt materiale. Det er ikke farligt, hvis tippen falder af i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Lad om nødvendigt en anden person hjælpe dig. Undgå at skubbe tippen længere ind i øregangen. Tryk ikke slangen ind i øret igen, før tippen er fjernet fra øregangen. Spørg din høreapparattilpasser, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre, hvis tippen falder af. 45

48 Således rengøres Corda minifit Micro øreprop Øreproppen bør rengøres regelmæssigt. Rengør ventilationsåbningen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje den en anelse. ProWax (voksfilter) Udskift børsten efter behov. Træk den ud af håndtaget og sæt en ny børste i. Tryk den nye børste fast ind i håndtaget. Kontakt din høreapparattilpasser for henvisning til, hvordan nye børster anskaffes. 46

49 Udskift voksfilteret Voksfilteret skal udskiftes: Når det kan ses, at filteret i øreproppen er tilstoppet Når høreapparatet ikke lyder normalt Voksfilterets størrelse og type afhænger af øreproppen. Anvend det voksfilter, som du har fået udleveret af din høreapparattilpasser. Detaljerede instruktioner om, hvordan voksfilteret udskiftes, findes også på dets emballage. 47

50 HÅNDTERING AF Corda minifit Vigtigt Brug kun originale dele til dine høreapparater Rengøringsværktøjet skal kun bruges til rengøring af tyndslangen, når den er taget af høreapparatet, og ikke mens høreapparatet sidder på øret Tippen skal sidde ordentlig fast på lydslangen, inden den sættes ind i øret Tipper bør kun sættes på slangen en gang Når tippen tages af slangen, skal den altid smides ud Hvis tippen ikke sidder ordentligt fast og falder af i øret: Kontakt din høreapparattilpasser eller søg læge Slangen må aldrig bruges uden tip Forebyggende pleje og vedligeholdelse vil sikre, at høreapparaterne fungerer og er driftssikre. Rengør lydslangen regelmæssigt Lad ikke andre bruge dine høreapparater eller dele hertil Sørg for, at dine hænder er rene, inden du rører ved høreapparaterne 48

51

52 Vandafvisning Dine nye Oticon høreapparater er vandafvisende Høreapparaterne er IP57*-klassificeret, hvilket betyder, at de er vandafvisende, ikke vandtætte. Skulle dit høreapparat komme i kontakt med vand og holde op med at virke, skal du følge disse retningslinjer. Tør forsigtigt vand på ydersiden af høreapparatet af Åbn batteriskuffen og tag batteriet ud Aftør forsigtigt batteriskuffen Lad høreapparatet tørre med batteriskuffen åben i ca. 30 minutter Isæt et nyt batteri - herefter burde dit høreapparat fungere normalt igen Brug af et tørresæt kan hjælpe med at undgå problemer med fugt og endda forlænge dit høreapparats levetid. Spørg din høreapparattilpasser til råds. 50

53 VIGTIGT Tag høreapparatet af, inden du går i bad Tag høreapparatet af mens du svømmer, snorkler eller dykker, idet det ikke er designet til denne slags aktiviteter Nedsænk ikke høreapparatet i vand eller andre væsker * IP-koden klassificerer og vurderer graden af beskyttelse mod indtrængen af faste genstande, støv, utilsigtet kontakt og vand i mekaniske dele og med elektriske monteringer. 51

54 Undgå varme og kemikalier Dine høreapparater må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen. De må heller ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine høreapparater. Du bør derfor altid tage høreapparaterne af, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager dine høreapparater på igen. Hvis du anvender lotion, skal dine hænder være helt tørre, inden du rører ved dine høreapparater. 52

55 Otte nemme trin til bedre hørelse Det tager tid at vænne sig til et nyt høreapparat. Hvor lang tid, det tager, varierer fra person til person. Det afhænger af mange faktorer, som fx tidligere brug af høreapparat og graden af dit høretab. 1. I ro og mag derhjemme Prøv at vænne dig til alle de nye lyde. Lyt til de mange baggrundslyde og forsøg at identificere hver enkelt lyd. Husk, at nogle lyde vil lyde meget anderledes i forhold til, hvad du er vant til. Du vil måske være nødt til at lære at genkende dem igen. Du vil med tiden vænne dig til lydene omkring dig hvis ikke, skal du tage kontakt til din høreapparattilpasser. Hvis du bliver træt af at bruge høreapparaterne, så tag dem af et stykke tid og hold en pause. Du vil gradvist vænne dig til at bruge dem i længere tid. Snart vil du uden problemer kunne bruge høreapparaterne hele dagen. 53

56 2. Samtale med en enkelt person Sid sammen med en enkelt person et sted uden baggrundsstøj. Sid over for hinanden, så du tydeligt kan se den anden persons ansigtsudtryk. Du oplever måske lige i starten nogle nye talelyde, som kan virke forstyrrende. Når hjernen har vænnet sig til de nye talelyde, vil du dog opfatte tale tydeligere. 3. Lyt til radio eller fjernsyn Lyt først til nyhedsoplæsere, da de som regel taler meget tydeligt. Prøv derefter andre programmer. Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre fjernsynet eller radioen, kan din høreapparattilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. 4. Samtale i en gruppe Gruppesituationer er normalt forbundet med mere baggrundsstøj og er derfor sværere at håndtere. I disse situationer skal du rette din opmærksomhed mod den person, du ønsker at lytte til. Hvis du går glip af et ord, så bed om at få gentaget, hvad der blev sagt. 54

57 5. Teleslynge bruges i kirker, teatre og biografer Flere og flere kirker, teatre og offentlige bygninger har nu et teleslyngeanlæg installeret. Disse anlæg udsender lyd trådløst, som derefter bliver modtaget af dit høreapparats telespole. Normalt vil der blive skiltet, hvis stedet har et teleslyngeanlæg. Spørg din høreapparattilpasser om yderligere oplysninger. 6. Brug af telefon Når du skal bruge en telefon, skal du vippe rørets kant hen over kindbenet og anbringe telefonen lidt over øret tæt ved høreapparatets mikrofon. Lyden dirigeres derved lige ind i høreapparatets mikrofonåbning. Dette gør, at høreapparatet ikke hyler, og giver dig bedst mulige betingelser for at forstå samtalen. Når du holder telefonrøret på denne måde, skal du huske at tale direkte ind i mikrofonen på telefonrøret, så personen i den anden ende kan høre dig. 55

58 Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i telefonen, kan din høreapparattilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. Hvis dit høreapparat har en indbygget telespole (og din telefon har en indbygget teleslynge), kan du skifte til teleslyngeprogrammet for at forbedre lydmodtagelsen yderligere. Husk på, at dit høreapparats telespole evt. kan opfange forstyrrende signaler fra andre elektroniske enheder såsom, faxmaskiner, computere, fjernsyn og lignende. Sørg for, at høreapparatet befinder sig 2-3 m fra sådanne enheder, når teleslyngeprogrammet anvendes. 7. Trådløs og mobiltelefoner Dine høreapparater er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog ikke alle mobiltelefoner, som er høreapparatkompatible. Forstyrrelser af forskellig grad kan skyldes typen af mobiltelefon. 56

59 Hvis du synes, at det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i mobiltelefonen, kan din høreapparattilpasser give dig mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. 8. Brug dine høreapparater hele dagen Det bedste, du kan gøre for at opnå bedre hørelse, er at øve dig i at lytte med høreapparaterne, indtil du uden besvær kan bruge dem hele dagen. I de fleste tilfælde får du ikke det fulde udbytte af høreapparaterne, hvis du kun bruger dem engang imellem. Høreapparaterne giver dig ikke en normal hørelse tilbage. De kan heller ikke forhindre eller forbedre et høretab som følge af en fysiologisk tilstand. Det, de kan gøre for dig, er at hjælpe dig til bedre at bruge den hørelse, du har. Hvis du har to høreapparater, er det vigtigt altid at bruge begge. 57

60 Almindelige problemer og løsningsforslag Problem Ingen lyd Mulig årsag Opbrugt batteri Tilstoppet lydudgang Svigtende eller svagere lyd Tilstoppet lydudgang Fugt Opbrugt batteri Tilstoppet filter i hooken Hylende støj Høreapparatet sidder ikke korrekt i øret Ørevoks i øregangen Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte din høreklinik. 58

61 Løsningsforslag Udskift batteriet s. 16 & 17 Rengør øreproppen s. 39 Rengør Corda minifit (tyndslange), udskift tippen eller ProWax-filteret s. 43, 44 & 46 Rengør øreproppen s. 39 Rengør Corda minifit (tyndslange), udskift tippen eller ProWax-filteret s. 43, 44 & 46 Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud s. 52 Udskift batteriet s. 16 & 17 Kontakt din høreapparattilpasser for at få hjælp Prøv at isætte høreapparatet igen s. 20 & 21 Konsultér din ørelæge 59

62 Trådløst tilbehør ConnectLine En række tilbehør kan tilsluttes til dine trådløse høreapparater, så du kan få endnu mere ud af dem. ConnectLine-serien kan tilslutte dine høreapparater til en række medier og lydkilder. Du kan dermed få lyden fra fjernsyn, telefoner, musikafspillere, computere eller en ekstern mikrofon sendt trådløst direkte til dine høreapparater. Kontakt din høreklinik for yderligere oplysninger om ConnectLine-systemet eller klik ind på 60

63 FM Dit høreapparat understøtter muligheden for at tilknytte et FM-system. FM-systemet gør, at du kan modtage tale- eller lydsignaler uden baggrundsstøj direkte i dine høreapparater. FM-systemet består af en lille FM-modtager, der er monteret på høreapparatet. Når den er monteret, kan høreapparatet modtage lydsignaler direkte fra den anden del af FM-systemet, som er en FM-sender. Senderen er en kompakt (kropsbåren) enhed, der omfatter en mikrofon og er placeret tæt ved den, der taler, eller lydkilden. Kontakt din høreklinik for yderligere oplysninger om FM-systemer eller klik ind på 61

64 International garanti Dine høreapparater har fra fabrikantens side en begrænset produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve høreapparatet, men ikke tilbehør såsom batterier, slanger, voksfiltre osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din høreklinik kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din høreapparattilpasser for yderligere oplysninger. Service Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer. Oticons servicecenter: Oticon A/S Tilstedvej Thisted Telefon: eller

65 Garantibevis Brugerens navn: Høreklinik: Klinikkens adresse: Klinikkens tlf. nr.: Leveringsdato: Garantiperiode: Model venstre: Model højre: Måned: Serienr.: Serienr.: Batteristørrelse: 13 63

66 Mobiltelefon Nogle høreapparatbrugere har rapporteret, at der er en summende lyd i høreapparaterne, når de bruges sammen med mobiltelefonen. Dette indikerer, at mobiltelefonen og høreapparaterne eventuelt ikke er kompatible. I henhold til ANSI C63 19 standard (ANSI C American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids) kan kompatibiliteten af et specifikt høreapparat og mobiltelefon forudsiges ved at summere høreapparatets immunitetsrating og mobiltelefonens emissionsrating. Fx ville resultatet for et høreapparat med rating 2 (M2/T2) og en mobiltelefon med rating 3 (M3/T3) give en kombineret rating på 5. Alle kombinerede ratings på mindst 5 vil give normal brug. En kombineret rating på 6 eller højere indikerer fremragende ydeevne. Immuniteten for dette høreapparat er M3/T3. Udstyrets målinger, kategorier og systemklassifikationer er baseret på de bedst mulige oplysninger, der findes, men det kan ikke garanteres, at alle brugere bliver tilfredse. 64

67 VIGTIGT Høreapparaterne fungerer forskelligt med forskellige mobiltelefoner. Det er derfor vigtigt, at du tester høreapparaterne sammen med din egen mobiltelefon, eller afprøver høreapparaterne, inden du køber en ny telefon. For yderligere vejledning kan du bede din mobiltelefonleverandør om håndbogen "Høreapparatkompatibilitet med digitale trådløse mobiltelefoner". 65

68 Teknisk information Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er < m. Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning. 66

69 Høreapparatet indeholder et modul mærket: FCC ID: U28FU2BTERIT IC: 1350B-FU2BTERIT Apparatet opfylder reglerne i afsnit 15 af FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada. Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser: 1. apparatet må ikke forårsage skadelig interferens 2. apparatet skal acceptere al modtaget interferens, herunder interferens der kan forårsage uønsket brug. Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af Oticon, kan medføre at garantien bortfalder. 67

70 Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring fås hos: Oticon A/S Kongebakken Smørum Danmark Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. N

71

72 Oversigt over indstillinger i dine høreapparater Høreapparat Venstre Højre Ja Nej Volumenkontrol Ja Nej Ja Nej Programskift Ja Nej Ja Nej Mute Ja Nej Volumenkontrol-indikatorer Til Fra Bip ved min/maks. lydstyrke Til Fra Til Fra Klik ved ændring af lydstyrke Til Fra Til Fra Bip ved foretrukken lydstyrke Til Fra Batteri-indikatorer Til Fra Advarsel ved lavt strømniveau Til Fra 70

73 Programbeskrivelse Program nr

74 135784DK / 07.13

75 135784DK / 07.13

76 People First Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUGSANVISNING IIC (Invisible-In-Canal) Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet om

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning rite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BAG-ØRET Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 PP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUgSANViSNiNg iic-cic-mic-itc-hs-fs Tak Tak fordi du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater.

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater. BRUGSANVISNING Bag-øret 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig

Læs mere

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING RITE Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSAnVISnIng RITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning RITE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Inium Sense Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2

Læs mere

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning BTE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta Pro Nera

Læs mere

BRUGSANVISNING Bag-øret 312,

BRUGSANVISNING Bag-øret 312, BRUGSANVISNING Bag-øret 312, Bag-øret Power Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat BRUGSANVISNING BTE Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne brugs anvisning m.h.t. brug og vedligeholdelse

Læs mere

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BTE BRUGSANVISNING Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning RITE Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Følgende højttalere

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning minirite

Brugsanvisning minirite Brugsanvisning minirite Modeloversigt Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: Oticon Opn 1 minirite med NFMI og 2,4 GHz radiofunktionalitet. Højttaler 60 Højttaler 85 Introduktion Denne brugsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Mikrofon

Brugsanvisning. Mikrofon Brugsanvisning Mikrofon Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye ConnectLine Mikrofon. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet om advarsler.

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Supremia 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 7 Advarsler 7 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparat

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Beskrivelse af BTE-høreapparater 7 Trin for trin-vejledning i brugen af dine høreapparater 10 Trin 1: Isæt batteri

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Chronos 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 12 Beskrivelse af

Læs mere

SecureEar. Brugervejledning

SecureEar. Brugervejledning SecureEar Brugervejledning Hjertelig tillykke med dit nye SecureEar høreværn SecureEar beskytter automatisk imod kraftige lyde, men du kan stadig føre en samtale eller høre de svage lyde fra f.eks et dyr

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B11 / B12 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B11 / B12 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

I-øret høreapparater. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. I-øret høreapparater Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Sikkerhedshåndbog til høreapparater

Sikkerhedshåndbog til høreapparater Sikkerhedshåndbog til høreapparater Indhold Sikkerhedsoplysninger 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse 3 Forklaring på symboler 3 Generelle advarsler 4 BTE eller RIC eller brugertilpassede modeller 13 Vedr.

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Nano BTE Saphira, Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Bravo serien. B1 / B2 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Bravo serien B1 / B2 Bag-øret apparatet Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N

Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N Brugervejledning FJERNBETJENING RC-N 2 Tillykke med din nye RC-N fjernbetjening. Fjernbetjeningen giver dig mulighed for at justere lydstyrken og skifte program på dine høreapparater. Før RC-N fjernbetjeningen

Læs mere

Brugsanvisning. ConnectClip

Brugsanvisning. ConnectClip Brugsanvisning ConnectClip Introduktion til denne brugsanvisning Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye ConnectClip. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet

Læs mere

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning

Standard og micro høreapparater. Betjeningsvejledning Standard og micro høreapparater Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 4 2. Vigtigt: Læs dette, for du bruger høreapparaterne første gang 6 Advarsler 6 Information om produktsikkerhed 8 3. Beskrivelse

Læs mere

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Ace primax. Brugsanvisning. Høresystemer Ace primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Siemens Life micon. Brugsanvisning. Life sounds brilliant.

Siemens Life micon. Brugsanvisning.  Life sounds brilliant. Siemens Life micon Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA

PRODUKTINFORMATION OTICON NERA PRO OTICON NERA PRODUKTINFORMATION PRO Oticon Nera er bygget på den nye Inium-platform og er den bedst ydende inden for vores mest avancerede høreløsninger. Audiologien i Nera giver brugerne den bedst mulige lytteevne

Læs mere

Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning

Ponto TM Det benforankrede høresystem. Ponto Plus høreapparat Brugervejledning Ponto TM Det benforankrede høresystem Ponto Plus høreapparat Brugervejledning Mange tak Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig tak for dit valg af et Ponto høreapparat. Ponto Plus høreapparater

Læs mere

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR

BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR BRUGSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR Widex BABY 440 høreapparatet (Udfyldes af tilpasseren) Dato: Batteristørrelse: Earset: Standard receiver eartip Custom receiver øreprop Lytteprogrammer Master

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Motion M micon Motion P micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Motion M micon Motion P micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 5 Dine høreapparater 6 Lær dine høreapparater at kende 6 Dele og betegnelser 7 Brugerkontroller

Læs mere

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer

I-øret høreapparater. Insio primax Brugsanvisning. Høresystemer I-øret høreapparater Insio primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Tilpasset lydene i din tilværelse

Tilpasset lydene i din tilværelse Tilpasset lydene i din tilværelse AVANCERET HØRETEKNOLOGI Premium Avanceret Basis Forbedrer din dagligdag med en høreløsning, der er lige så individuel, som du selv er Alle hører forskelligt. Vi opfatter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak.

Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz. Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart. www.phonak. Producent: Phonak AG Laubisrütistrasse 28 CH-8712 Stäfa Schweiz Danmark: Phonak Danmark A/S Østre Hougvej 42 44 5500 Middelfart www.phonak.dk 0459 029-0077-08/V1.00/2012-01/misyst/FO Printed in Switzerland

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere