Det tavse flertal i Seest godt tilfreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tavse flertal i Seest godt tilfreds"

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad - Særnummer: Seest Foto: Nils Rosenvold Det tavse flertal i Seest godt tilfreds Undersøgelse: Enkeltsager har præget mediebilledet efter ulykken i Seets, men langt de fleste forsikringskunder er godt tilfreds, viser uvildig undersøgelse Af Anders Lehmann Fakta dokumenterer nu, at langt størstedelen af de beboere i Seest, der har haft skader på deres hus, bil, indbo eller andet, er godt tilfredse med deres forsikringsselskab. Selvom enkeltsager med utilfredse kunder har fyldt avisernes spalter efter fyrværkerikatastrofen, viser en uvildig undersøgelse, at mere end otte ud af ti kunder enten er tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået af deres forsikringsselskab. Helt præcis er der tale om, at 83 pct. af forsikringskunderne i Seest totalt set er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp de har fået af deres forsikringsselskab. Knap ni procent af de spurgte i undersøgelsen svarer, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse, mens lidt under syv procent svarer hverken/eller. Det dokumenterer en uvildig undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Topdanmark blandt kunderne hos samtlige forsikringsselskaber i Seest. Læs mere side 3 Taksatorens balancegang side 4-5 Seest Huse klar på rekordtid side 6 Seest gav gode erfaringer side 11

2 God snak høvlede mange knast Kundetilfredshed: Topdanmark har undgået tvister med kunderne ved både domstole, voldgiftsnævn og ankenævn efter fyrværkeribranden på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik, viser statusopgørelse Af Anders Lehmann Huse der er blæst væk i en trykbølge. Haver der ligner en byggeplads eller biler, som er mere velegnet til langtidsparkering hos en auto-ophugger end parkering i indkørslen. Ulykker har der været nok af, og mange komplicerede skader har lagt et hårdt pres på både kunder og medarbejdere i Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring. Men et bevidst og målrettet arbejde for at skabe en fornuftig dialog med kunderne ser umiddelbart ud til at have virket for medarbejderne i almindelighed - og taksatorerne i Seest i særdeleshed. Enighed om erstatninger Topdanmark har således opnået enighed om erstatningernes størrelse i samtlige de 12 sager, hvor kundernes huse har været totalskadet. Det samme gør sig gældende i yderligere 11 tilfælde med svære skader på kundernes huse, samt i de 336 tilfælde, hvor der er tale om mindre skader på huse i Seest. Ud af de 336 mindre sager var 245 afsluttet da der blev gjort status pr. 1. juni Opgørelsen, der omfattede anmeldte skader til Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring, indgik som en del af en samlet rapport, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har givet erhvervsminister Bendt Bendtsen. "Vores kunder har været i en meget ulykkelig situation, som har krævet en stor indsats af alle medarbejdere. Naturligvis vil der opstå frustrationer, når man som familie kommer ud for så store omvæltninger, men fakta viser, at det generelt er lykkedes at skabe en god og konstruktiv dialog mellem kunder og selskab. Både medarbejdere og kunder fortjener stor ros for, at vi er kommet så langt i forløbet uden at ende i tvister," siger Topdanmarks skadedirektør Lars Halling. Ingen retssager Siden eksplosionsbranden den 3. november sidste år har der været holdt tusindvis af Rådgivning med et menneskelig Rådgiver: Husejerne i Seest fik meget fokus, da fyrværkerifabrikken i Seest røg i luften. De uvildige rådgivere var tæt på begivenhederne, og det var ikke kun tekniske problemer, de blev konfronteret med Af Kaj Skaaning Eksplosionen i fyrværkerifabrikken i Seest kom som en voldsom overraskelse for de fleste. Og det gjorde den også for de rådgivere, som i mange af sagerne kom ind i billedet som det uvildige led mellem forsikringsselskaberne og husejerne. For dem betød eksplosionen opgaver af en karakter, de ikke bliver involveret i hver dag. Projektleder Søren Roland fra det rådgivende ingeniørfirma COWI er en af de uvildige rådgivere, der arbejder med at vurdere bygningsskader i Seest, men hans hovedopgave har været at koordinere alle COWI-rådgivernes aktiviteter. Skaderne i Seest har et omfang, som gør opgaven noget speciel, erkender Søren Roland. "Skaderne er jo ikke bare tekniske men også menneskelige, og man må sige, at husejerne i Seest har fået meget fokus på deres huse som følge af ulykken. Dermed får de også øje på skader, som lige så godt kunne have været der hele tiden, men på det område er vi enige med forsikringsselskaberne om, at vi må have tillid til husejerne, og at enhver tvivl skal komme dem til gode. Det har alle forsikringsselskaberne heldigvis været enige i," siger han. For Søren Roland og COWI har det været meget vigtigt fra begyndelsen at vælge den klare politik kun at gå ind i opgaver, hvor der var enighed mellem husejeren og forsik- 2

3 er Forsat fra forside: Det tavse flertal i Seest godt tilfreds møder med kunder om deres skader på huse, biler og indbo. Trods naturlige frustrationer blandt nogle kunder over at være i en ulykkelige situation, så er det i fællesskab med kunderne lykkedes at løse eventuelle uoverensstemmelser om erstatningernes størrelse uden at skulle gøre brug af hverken domstole eller voldgiftsretter. Og opgørelsen fra Seest viser samtidig, at der heller ikke er nogen klagesager i Ankenævnet for Forsikring. "Det er næsten uundgåeligt, at der vil være forskellige holdninger til, hvad et hus, bil eller arvesølvet er værd, når en skade skal gøres op. Vi har ikke betalt os til fred med at give for høje erstatninger, som ikke var omfattet af forsikringen, men gjort vores bedste for at sikre, at skaderne blev gjort korrekt op, og i langt de fleste situationer har vi haft en god dialog med vores kunder og deres rådgivere," siger Lars Halling Skadesager hurtigt afsluttet Håndværkerne mangler stadig at slå de sidste søm i gulvet og male væggene på nogle af de store skader, men flere familier er allerede flyttet ind i deres nye hjem. Og når det gælder skader på løsøre som eksempelvis cykler, haveredskaber, indbo og lignende, så var 76 ud af 88 sager helt afsluttet pr. 1. juni Ligesom seks ud af seks sager med kunder, der skulle have erstattet deres bil, er afsluttet. Samme billede gør sig gældende for de erhvervsvirksomhederne, som Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring har i området. Lastbiler, varevogne og maskiner som blev ødelagt eller beskadiget af eksplosionen er alle vurderet, takseret og erstatninger udbetalt. Endnu udestår nogle skader på erhvervsbygninger, men kunderne har i alle tilfælde accepteret erstatningernes størrelse. Vi har ikke betalt os til fred men gjort vores bedste for at sikre, at skaderne blev gjort korrekt op, siger skadedirektør Lars Halling, Topdanmark. Foto: Claus Boesen/MediaPress 500 forsikringskunder i Kolding-forstaden Seest har i perioden fra 3. oktober til 14. oktober i år svaret anonymt på undersøgelsen. Vi er tæt på at have ringet til samtlige kunder i Seest, der har haft skader, så undersøgelsens resultater er meget valide, siger Søren Hoelgaard Justesen, direktør i Epinion A/S, der gennemførte undersøgelsen. Kunderne har blandt andet svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de har været med den behandling, de har fået af deres forsikringsselskab. Det har selvfølgelig til tider været frustrerende at læse om de få kunder, der har følt sig dårligt behandlet af deres forsikringsselskab, når vi i Topdanmark hele tiden har haft en fornemmelse af, at det store flertal af vores kunder har følt sig godt hjulpet. Nu viser en uvildig og anonym undersøgelse, at Topdanmark og mange af vores kolleger i branchen får flotte karakterer af de kunder, som rent faktisk har fået hjælp af deres forsikringsselskab. Det glæder os meget, siger skadedirektør Lars Halling. Otte ud af 10 kunder i Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring er enten tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået efter fyrværkeriulykken. Tilfredshed i Seest t ansigt ringsselskabet om at få en uvildig rådgiver på banen. Stærkt påvirkede "Vi har lagt vægt på, at vi er uvildige og objektive, og det har været ekstra vigtigt at holde den fane højt, fordi vi har haft med mennesker at gøre, som er stærkt påvirkede af ulykken. Vi har været ude for mennesker, som var meget kede af det, men vi har også været ude for mennesker, hvor uligevægtigheden er kammet over i aggressioner, og jeg har da fået mange hidsige kommentarer," siger Søren Roland, som mener, at der grund til at have forståelse for reaktionerne. "Det må man tage i stiv arm, men det gør naturligvis, at man vejer sine ord," siger Søren Roland, som kalder mange af opgaverne "uhyggelige", men som også vælger at se det positive i, at de har givet ny og værdifuld viden. "Eksplosionen i Seest var meget voldsom, og den har også givet et spændende indblik i bygningsfysik. Vi har da - ligesom med de store storme - høstet know how og erfaringer, som man ikke kan få i forsøg eller øvelser," siger Søren Roland. Meget utilfreds 5% Utilfreds 4% Hverken/eller 7% Tilfreds 27% Ved ikke 1% Meget tilfreds 56% Over halvdelen af kunderne i Seest er meget tilfredse med den behandling de har fået af deres forsikringsselskab. Kilde: Epinion 3

4 Seest Huse på plads i ny fabrik på rekordtid Stor indsats: "De skulle have en medalje", siger direktør Gert Skare fra Seest Huse om sine medarbejdere, som har holdt gryden i kog under hele genopbygningen af virksomhedens produktion Af Kaj Skaaning "Der er noget med tallet 35," siger direktør Gert Skare fra Seest Huse. Hans produktionsanlæg blev delvist smadret og hans administrationsbygning blev slået otte centimer skævt af fyrværkerieksplosionen. Og hvad er det nu med de der 35? "Jamen, det tog 35 år at bygge virksomheden op, og det tog 35 sekunder at smadre den. Godt, sagde vi så, så skal vi være flyttet og på plads i en ny fabrik om 350 dage," siger Gert Skare. Og holdt det så? "Ja da, Vi er ved at flytte den sidste del af produktionen til en helt ny fabrik i Bramdrupdam. Og mens alt det er foregået, har mine omkring 80 medarbejdere holdt produktionen i gang. Jeg sagde ret hurtigt efter ulykken til dem, at de ikke ville komme til at se en hel masse til mig. Men de klarede bare sig selv. Det er derfor, de skulle have en medalje, men mon ikke vi i stedet holder en god fest," siger Gert Skare. På strandhugst Og så er det han læner sig frem, kigger én dybt i øjnene og siger: "Og selvom konkurrenterne straks gik på strandhugst, har vi ikke mistet en eneste ordre på grund af eksplosionen. Det eneste, der kan få os til at miste ordrer lige nu er manglen på kvalificerede tømrere." Tanken om at bruge anledningen til at stoppe på arbejdsmarkedet har været ind over - ikke mindst hos Gert Skares hustru. Gert Skare driver i alt 12 byggeselskaber - herunder Skare Byg, som bliver det nye bærende selskab i koncernen. Og alene det at få en aftale med ham, da vi fra Focus skal til Seest, vidner om, at han formentlig ikke vader rundt i fritid. "Jeg har jo altid haft det sjovt med at bygge huse. Jeg er selv håndværkeruddannet, og jeg tror faktisk ikke, jeg kunne stilles ved at spille golf. Jeg har en søn og en datter med i virksomheden, og da jeg var kommet til den erkendelse, at jeg ville fortsætte, sagde vi til hinanden: OK, lad os finde noget nyt. Og det gjorde vi så," siger Gert Skare, som giver Topdanmark og taksator Erik Bjerregaard en god del af æren for, at opbygningen efter eksplosionsulykken er gået så godt, som den er. Alle kender Seest Huse "Topdanmark var meget hurtigt ude, så vi kunne hurtigt begynde at disponere. Vi tog i fællesskab Cowi som rådgiver, og jeg har intet at klage over i det forløb, der fulgte," siger Gert Skare, der helt tydeligt er en mand, der kan se de positive vinkler midt i alle problemerne. "Jeg er da ikke blind for, at ulykken har givet os en masse presseomtale. Alle kender Seest Huse og vi har ordrebogen fuld til efter sommerferien 2006," siger Gert Skare med et lunt smil. Gert Skare er egentlig ikke en mand med store armbevægelser, men glæden over sin nye fabrik i Bramdrupdam kan han ikke skjule. Foto: Nils Rosenvold 4

5 Foto: Nils Rosenvold Da Arne og Ellens tilværelse brød fuldstændig sammen Hård tid: Ellen og Arne Rasmussen fra Højbjergvej i Seest har ikke haft det nemt det sidste års tid. Deres hus blev delvist ødelagt af eksplosionen i fyrværkerifabrikken. Alvorlig sygdom kom oven i Af Kaj Skaaning Arne Rasmussen har tabt 16 kilo det seneste års tid. Midt i genopbygningen af huset på Højbjergvej i Seest blev den tidligere tømrer ramt af et slagtilfælde. Det tog hårdt på både Arne Rasmussen og hans kone Ellen at se deres højt elskede hus blive ødelagt. Og oven i kom så den alvorlige sygdom. "Det er som om hele tilværelsen bryder sammen. Alt det man har arbejdet for gennem så mange år bliver pludselig ødelagt på et splitsekund," siger Arne Rasmussen. Ægteparret var genhuset i et hus i Bramdrupdam tæt på Kolding i et halvt år, mens håndværkerne baksede med huset. "Arne tog til Seest hver dag for at holde øje med, at alt gik rigtigt til. Han er jo håndværker," siger Ellen Rasmussen, som heller ikke selv er kommet ud af den voldsomme oplevelse uden skrammer. Dårlig periode "Det halve år, vi ikke kunne bo i vores hus, var det som om jeg slet ikke levede. Vi har jo boet her i 30 år, og det er her, vi vil bo. Det andet sted kom jeg stort set ikke uden for en dør i det halve år. Jeg fulgte ikke med i medierne. Ja, men kan faktisk godt sige, at jeg var mere eller mindre stået af," siger Ellen Rasmussen. Trods de store praktiske og psykiske problemer, har ægteparret Rasmussen ikke benyttet sig af den psykologhjælp, som Topdanmark tilbød lige efter den voldsomme begivenhed. Og det siger måske lidt om den ydmyghed, der også præger de to. For selvom håndværkerne får et drag over nakken for det arbejde, de har præsteret, så er det vanskeligt at presse den store utilfredshed ud af ægteparret. "Jamen, dem vi efter eksplosionen har haft med at gøre, kan jo ikke gøre for, at en fyrværkerifabrik ryger i luften. Og jeg kan heller ikke forstå alle dem, der mener, at de skal have et splinternyt hus, selvom deres hus godt kan repareres. Vi har kun godt at sige om for eksempel Topdanmark. Både bygningstaksator Niels Erhardtsen og løsøretaksator John Zappe har været suveræne. Vi har til gengæld også efter min mening behandlet Topdanmark fair. Vi har selv lagt lidt til. For eksempel har vi selv købt nye gulvtæpper," siger Ellen Rasmussen. Det hjalp Og har det så hjulpet at komme tilbage til Seest? "Det har ikke rettet op på det hele. Vi har haft nok at se til og vel ikke givet os selv den tid, vi har haft brug for. Jo, vi rev da fire dage ud af kalenderen for at tage til Ålborg, hvor jeg har en søster. Men nu skal vi for alvor videre, og det skal vi nok også komme," siger Ellen Rasmussen. 5

6 Taksatorerne bliver ikke færdige med Seest foreløbig. Et år efter dukker der fortsat nye skader frem, som skal behandles. Cheftaksator Egon Jensen (til venstre) og Niels Erhardtsen i et område, som de efterhånden kender alt for godt. Foto: Nils Rosenvold Skadebehandling: Arbejdet som taksator handler meget om at kunne sætte den rigtige pris på en skade. Men det handler også om at kunne sætte sig i kundens sted. Taksatorerne havde i høj grad brug for begge evner i Seest Af Erik Lorentz Larsen Selv om Topdanmarks erfarne taksatorer før har stået foran familier med ødelagte hjem, var det ekstra hårdt i Seest, hvor skaderne var så massive. Det siger cheftaksator Egon Jensen. "Det påvirkede jo alle dybt, at det ikke bare var den enkelte familie, der blev ramt, men også naboerne. Det er meget uvirkeligt at se et helt kvarter ødelagt," siger han. De første mange dage gik således med bare at tale med beboerne i Seest. "De var rystede og havde mest af alt brug for at snakke. Selve det sædvanlige arbejde med at vurdere og prisfastsætte skader kom derfor først senere," fortæller Egon Jensen. Derfor bliver han også ærgerlig, når han tænker på, hvordan forsikringsselskaberne i nogle dele af pressen i enkelte tilfælde kritiseres for at bruge for mange husbesøg til at afslutte en stor skade på et hus. "Mange beboere var slet ikke klar til at gennemgå skaderne ved første besøg. Det ville have været utroligt ufølsomt at mase på med prislisten, når folk stadig havde behov for at snakke. Ikke alle i pressen forstod Seest-borgernes situation," mener han. Hurtig reaktion Fra beboerne selv var der til gengæld hovedsageligt ros. Topdanmark var blandt Taksatorer mellem de første forsikringsselskaber på de skoler, der var samlingssteder, og butikken i Kolding holdt dagligt åben i to uger efter ulykken. Der blev sikret genhusning og kontanter til de, der havde mistet alt. Imens blev gaderne i Seest fordelt mellem de 19 taksatorer fra Topdanmark, der øjeblikkeligt var hentet særligt ind for at sikre en hurtig og effektiv behandling. "Det betød, at vi i mange tilfælde havde været inde i husene allerede, inden beboerne vendte tilbage. De blev derfor lettede, når de fandt et visitkort med navnet på deres kontaktperson," siger Egon Jensen. Værre end det så ud Men forinden var der fem ulideligt lange dage, hvor borgerne slet ikke kunne komme hjem og se skaderne. Egon Jensen og taksator Niels Erhardtsen var nogle af de første ikke-redningsfolk, der kom ind i Seest - også før beboerne. "Det var rystende. Vi så rækker med ødelagte huse, og når vi kiggede nærmere, kunne vi se, at skaderne på tilsyneladende uberørte huse ofte var mere omfattende, end de umiddelbart så ud," siger Niels Erhardtsen. Derfor var det også gribende for de to at se busser med Seest-borgerne køre rundt i området. "De måtte jo ikke gå ud af bussen og hang oppe i ruderne for at få et indtryk af skaderne på deres hjem. Og de kunne jo ikke se de omfattende skader indvendig," siger han. 6

7 Fakta om Seest 19 Topdanmark- taksatorer var klar til at behandle skaderne i Seest dagen efter fyrværkerikatastrofen. I alt var 25 taksatorer i arbejde for Topdanmark i Seest. Topdanmarks forsikringsbutik holdt åbent dagligt i 22 dage efter ulykken. 12 kunder fik udbetalt kontanter i forsikringsbutikken til almindelige fornødenheder. Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring havde 27 privathuse, der var beskadiget med mere end 30 procent - af dem var tolv totalskadede. 11 familier har sagt ja tak til psykologhjælp gennem Topdanmark. Topdanmark indgik i marts en aftale med Dansikring for at sikre, at tyveri af byggematerialer ikke forsinker kundernes mulighed for at vende hjem hurtigt. Aftalen løber indtil videre ind i fornuft og følelse Derfor sikrede taksatorene sig, at der stod psykologer klar til at tage imod Seest-borgerne, når de vendte tilbage til skolen med bussen. Derefter tog Egon Jensen og Niels Erhardtsen deres viden om de huse, de havde besøgt, med tilbage til Topdanmarks butik i Kolding. Her blev kunderne stille og roligt forberedt på, at skaderne i flere tilfælde var betydeligt værre, end de så ud udefra. Forskellige vilkår Efterhånden som det blev en slags hverdag igen, tog problemerne imidlertid fart. Nogle steder var der uenighed om skadens omfang og erstatningen. Det kunne for eksempel være svært at forstå, at ens hus havde været så solidt, at det ikke var totalskadet, hvis naboernes huse var raslet sammen, så de kunne få et nyt, mens man selv måtte "nøjes" med en gennemgribende renovering. Taksatorerne kom ofte på ekstra hårdt arbejde efter weekender og ferier, fortæller Niels Erhardtsen. "Så havde mange kunder været sammen med familie og venner eller sammenlignet sig med naboerne, og så var de blevet forvirret. Det forstår jeg godt, og vi afsatte ofte ekstra tid til at gennemgå sagerne ansigt til ansigt med kunderne for at forklare sagen. Oftest viste det sig, at enten havde de selv, naboen eller onklen med det gode råd misforstået noget, eller også var der tale om forskellige forsikringer med forskellige dækninger," siger han. Den individuelle forskel Men Seest er et lille område, og selvfølgelig bliver der snakket og sammenlignet. Det er også helt fint, siger cheftaksator Egon Jensen. "Vi gjorde vores bedste for at sikre os, at alle vores kunder har fået, hvad de skal have - hverken mere eller mindre. Vi har lagt vægt på at afslutte vores sager hurtigt og korrekt, så alle kan komme videre," siger han. 7

8 Erik Bendixen med den stærkt beskadigede fabrik til højre og i baggrunden det sted, hvor fyrværkerifabrikken lå. Maskinerne i baggrunden arbejder med at fjerne ruinerne af PNA83's værkstedsbygning. Foto: Nils Rosenvold Eriks kapløb med tiden Ventetid: Virksomheden PNA83 behandler madaffald og skal helst holde hjulene i gang hele tiden. Det kneb efter eksplosionen den 3. november. Lige nu lever virksomheden i uvished Af Kaj Skaaning "Vi vil bare gerne vide, hvordan vi kommer videre." Så enkelt beskriver Erik Bendixen sine problemer knap et år efter eksplosionen i fyrværkerifabrikken. Og lige nøjagtig så enkelt er det ikke. Erik Bendixen ejer nu det tidligere kommunale beskæftigelsesprojekt "Projekt Nyt Arbejde", som er blevet til virksomheden PNA83, der indsamler og forarbejder madaffald fra offentlige og private køkkener. Tidligere blev affaldet omdannet til forskellige former for dyrefoder. Men det forbød EU, og nu bruges det færdigbehandlede produkt til biobrændsel og er dermed med til at skabe alternativ energi. Erik Bendixen og hans omkring 20 medarbejdere havde kun én ting i hovedet, da eksplosionen skete for næsten et år siden: At komme i gang igen. PNA83 lå lige ved siden af fyrværkerifabrikken. Virksomhedens værksted blev jævnet med jorden og produktionshallen var brændt. Men betondækket, som adskilte etagerne i produktionsbygningerne, modstod trykket fra eksplosionen. "Vi stod ikke ret langt væk, men vi kunne og måtte jo ikke komme hen til anlægget. Først en uge efter kunne vi gå i gang, og det viste sig, at produktionsapparatet var nogenlunde intakt," siger Erik Bendixen. Han fik god hjælp af sine to forsikringsselskaber. Bygningerne var forsikret hos Codan og løsøret hos Topdanmark, og i fællesskab hjalp de to selskaber virksomheden med at få produktionsapparatet hurtigt på fode. På næsten mirakuløs vis lykkedes det på bare 14 dage at gøre rent, rydde op og udføre de mest nødvendige reparationer, og tre uger efter var produktionen i gang i begrænset omfang. Den har kørt siden på omkring tre fjerdedeles kapacitet. "Det er vigtigt for os at holde os i gang, for vore leverandører skal jo af med deres affald. Lige efter eksplosionen blev vi kimet ned. Det var tæt på psykisk terror. Men det lykkedes os via breve og andre informationskanaler og i et godt samarbejde med myndighederne at få vejledt vore leverandører i, hvad de skulle gøre i mellemtiden. Heldigvis var det jo en årstid uden den store risiko for hurtig forrådnelse," siger Erik Bendixen, som egentlig overordnet set er ganske godt tilfreds med den måde, virksomheden og myndighederne fik tacklet situationen. Men han har et problem. "Vi er den eneste deciderede procesvirksomhed i Seest. Og vi er en eksisterende og lovlig virksomhed. Men det er jo vedtaget, at totalt beskadigede virksomheder ikke må genopføres i Seest. Og vi ved faktisk ikke lige nu, hvilken status vi har. For mig handler det om, at vi kan køre på nogenlunde kraft og med så få afbræk som muligt. Så må vi tage alt det andet, efterhånden som det dukker op," siger Erik Bendixen. 8

9 Når problemerne bare hober sig op Irritation: Gitte Nielsen og hendes familie har været hele turen igennem efter eksplosionen i Seest. Men de er kommet styrkede ud af den voldsomme oplevelse Af Kaj Skaaning "Jamen, det var da en voldsom oplevelse, og både min søn Bo og min mand Peter måtte en tur omkring psykologen." Sådan siger Gitte Nielsen på Lunavej 2A i nærheden af kirken i Seest. Familiens hus var egentlig ikke et af de værst medtagede, selvom både vinduer, døre, loftsbjælker, udestue og badeværelse blev beskadiget. Men efterfølgende har de små, irriterende problemer bare hobet sig op, ligesom magtesløsheden har været vanskelig at tackle. "Min mand Peter var på fisketur med genboen og stod i den anden ende af byen, da det skete. Det var slemt for ham at være uden kontrol over situationen og familiens ve og vel. Det ikke at kunne komme hjem, tog hårdt på ham. Han blev sur og gal på det hele, men det hjalp at tale med en professionel om det," siger Gitte Nielsen. Sønnen Bo på 10 år har også været en tur omkring psykologen. Det tog hårdt på drengen, at han både havde kaniner, marsvin og vagtler i drivhuset hjemme på Lunavej, og at han ikke kunne komme dem til hjælp, fordi området var afspærret. Drivhuset var jævnet med jorden, og vagtlerne var væk. Derimod fejlede kaniner og marsvin ikke noget. Og nu er der nye vagtler i drivhuset. Problemerne er imidlertid ikke overstået. Sendrægtige håndværkere "Vi sagde jo nej til genhusning og var kun to dage væk fra huset. Men jeg har altså været noget irriteret på håndværkerne. Nu er huset begyndt at revne igen. Jeg talte med mureren om det for en måned siden, men jeg har endnu ikke hørt noget fra ham. Nu venter vi spændt på, hvad frosten vil gøre ved huset, og vi kunne godt være alle disse problemer foruden nu," siger Gitte Nielsen, som også har haft en lidt blandet oplevelse af sit forsikringsselskab, Danske Forsikring. "Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper og skulle hjælpe til med at evakuere beboerne på et plejehjem. Derfor havde jeg behov for at skifte tøj og kunne jo ikke komme hjem. Derfor ringede jeg til Danske Forsikring for at høre, om de kunne hjælpe. Men jeg blev mødt af en meget afvisende medarbejder. Det løste sig, da jeg fik fat i en anden, men det er jo ikke lige den modtagelse, man har brug for i en presset situation," siger Gitte Nielsen, som alt andet lige mener, at familien og hele kvarteret er kommet styrket ud af den voldsomme oplevelse. Hjælp til selvhjælp "Vi taler meget om det i kvarteret, og det er nok det, der er baggrund for, at vi har kunnet få en hjemmeside op at stå, og at vi har fået dannet selvhjælpsgrupper. Jeg har indtryk af, at mange mennesker synes, det er pinligt at give udtryk for, at man har brug for hjælp. Men de fleste herude går nok rundt med et eller andet inde i sig, som de har svært ved at komme ud med. Der tror jeg, at selvhjælpsgrupperne har deres berettigelse," siger Gitte Nielsen. Gitte Nielsen og sønnen Bo har igen fået vagtler i drivhuset. Marsvinet overlevede eksplosion. Foto: Nils Rosenvold 9

10 Rystelser rystede kunderne Krisehjælp: Eksplosionen på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik gav ikke kun fysiske skader. 11 familier tog mod Topdanmarks tilbud om gratis psykologhjælp efter fyrværkeriulykken Af Bo Christensen De voldsomme fysiske ødelæggelser i Seest var ikke den eneste følge af fyrværkerieksplosionen. En del af indbyggerne reagerede også psykisk på den voldsomme oplevelse. Derfor tilbød Topdanmark sine kunder samtaler med en psykolog. Røde Kors tog sig af den praktiske formidling. I alt tog 11 familier mod tilbuddet på vegne af en eller flere af familiens medlemmer. For de 10 familiers vedkommende var det psykolog Ib Friberg, der tog sig af dem. "Jeg fik både folk ind i dagene lige efter eksplosionen og over lidt længere tid, men de fleste henvendte sig, så snart reaktionerne på oplevelsen begyndte at melde sig," forklarer Ib Friberg. Han oplevede, at nogle af fyrværkeriofrene reagerede stærkt. "De fleste reagerede på selve chokket i hændelsen. Den efterlod meget stærke indtryk. Andre reagerede mere på usikkerheden: Hvad skal der ske med os nu," siger Ib Friberg. Normal reaktion Ib Friberg har ikke indtryk af, at beboerne reagerede anderledes end andre, der har oplevet voldsomme begivenheder. Blandt reaktionerne på begivenhederne i Seest var søvnforstyrrelser, genoplevelse, nedsat hukommelse, nedsat koncentrationsevne og kraftige følelsesudsving. "Det er et klassisk mønster. De fleste kommer sig relativt hurtigt, men jeg kan ikke udelukke, at der kan være langtidsvirkninger, vi ikke har set endnu," understreger Ib Friberg. Han peger samtidig på, at der normalt er to ting, der kan give folk traumer i forbindelse med voldsomme oplevelser. Det første er selve oplevelsen. Det andet er omgivelsernes reaktion og forståelse. "Manglende forståelse fra omgivelserne kan forværre traumer eller ligefrem foranledige nye sekundære traumer. Ib Friberg finder det positivt, at mange af Seest-borgerne løbende har snakket om oplevelserne med hinanden. "Det er vigtigt i den slags situationer, at der er nogen at bearbejde oplevelsen sammen med; nogen man kan støtte sig til og kollektivt handle sammen med." Udover at nogle af forsikringsselskaberne tilbød deres kunder gratis psykologrådgivning, åbnede Kolding Kommune gratis rådgivning i Seest. Derfor er det heller ikke muligt at sige, præcis hvor mange Topdanmark- kunder, der har benyttet sig af psykologer efter fyrværkerieksplosionen. 10

11 Dyrekøbt viden fra Seest Udvikling: Bedre kommunikation og så undgå afvigelsen fra forsikringsvilkårene er nogle af de steder, hvor branchen kan gøre det bedre. Men overordnet er erfaringerne fra Seest positive Af Anders Lehmann Var det en skøjtekonkurrence, så blev de tekniske karakterer for behandlingen af kunderne i Seest højere end stilkarakteren i offentligheden, men i begge kategorier var præstationen af medarbejderne absolut i den bedste ende af karakterskalaen. Sådan lyder vurderingen af indsatsen i Seest et år efter fyrværkerifabrikken sprang i luften og spredte død og ødelæggelse. Vi kom hurtig på plads i Seest og fik fra begyndelse skabt et første overblik over situationens alvor. Vores vision for behandling af skader i Topdanmark er blandt andet, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp, og godt begyndt er halvt fuldendt. Jeg synes, at erfaringerne fra Seest har bekræftet os i, at det er rigtigt, og det er meget positivt, siger Topdanmarks skadedirektør, Lars Halling Men et par impulsive udmeldinger om særbehandling af kunderne og afvigelse af de indgåede aftaler i kundernes favør forvirrede billedet. Tilbud om gratis psykologhjælp og konkurrence mellem flere forsikringsselskaber om at droppe selvrisikoen på kundernes forsikringer, var i udgangspunktet meget menneskelig og prisværdig. Problemet var og er stadigvæk - at andre kunder med rette havde svært ved at forstå denne særbehandling. Omtanke med en god tanke Topdanmark tog ikke initiativ til at fravige de aftaler, der oprindeligt var indgået med kunderne, men omvendt mente vi, at vores kunder ikke burde være dårligere stillet end kunderne i andre selskaber. Derfor besluttede vi eksempelvis, at vi også ville betale for psykologhjælp til vores kunder, men der skal branchen nok tænke sig bedre om i fremtiden, mener skadedirektør Lars Halling Kritik i både medier og blandt andre kunder var således resultatet. Hvorfor skal eksempelvis andre kunder, hvis hus er brændte eller som har været udsat for traumatiske oplevelser i forbindelse med et biluheld, ikke have tilbudt gratis psykologhjælp eller slippe for at betale selvrisiko. Det er et helt reelt spørgsmål, som vi har fået fra andre kunder, og hvor vi nok må erkende, at den i udgangspunktet sunde konkurrence mellem selskaberne om at hjælpe kunderne i Seest bedst muligt, viste sig at have nogle uheldige konsekvenser, siger Lars Halling. Små skønhedspletter Men bortset fra nogle små skønhedspletter, som ifølge Lars Halling aldrig vil kunne undgås, er meldingen klar. Hvis katastrofer i fremtiden bliver håndteret lige så godt, så vil jeg have det godt, siger han. Etablering af et lokalt beredskabscenter i butikken i Kolding. Hurtig tilstedeværelse på Ålykkeskolen, hvor kunderne blev samlet, og hurtig kontakt til alle Topdanmarks kunder i løbet af de første dage efter ulykken, hvor der ikke blev ventet på at kunderne selv skulle henvende sig, er således blot nogle af de ting Lars Halling fremhæver. Impulsive udmeldinger førte til bedre vilkår for de hårdt ramte husejere, som stadig for manges vedkommende har besøg af håndværkere. Foto: Nils Rosenvold 11

12 Seest i medierne Næste Focus Deadline REDAKTION Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Bo Christensen, Erik Lorentz Larsen og Kaj Skaaning Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring

En god guide på nettet. Test: Familieforsikring Gå efter prisen Medmindre du har særlige fritidsinteresser eller for eksempel dyre haveredskaber, kan du godt vælge den billigste familieforsikring. Trods små forskelle dækker alle selskaber basisbehovet

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt.

Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Tilegnet min onkel Georg Mavredakis. Tak for alt. Indledning. Forklaring følger Det er sværere at køre en isbjørn ind i en stue, end man skulle tro. Det kræver et vindue stort nok til, at en bil kan køre

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv TEMA: Undgå driftstab Hvad ville det betyde for din forretning, hvis det værste skulle ske? Sikring mod driftstab er mere end bare forsikring Stadig undertøj til danske

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent

Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Johnny Arildtoft, arbejdsmarkedskonsulent Der kan gøres noget! Af en eller anden grund er det lidt svært for mig at skrive disse linier. Jeg har godt nok taget tilløb nogle gange. Jeg tror, at det skyldes,

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8

Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Erhverv Fokus Kundeblad nr. 8 Landbrug TEMA: Undgå driftstab Det er ikke nemt at være landmand Find svaghederne og kend risikoen i din bedrift Da høsten blev presset Masser af halm, der skal presses til

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring

Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring Skimmelsvamp og ejerskifteforsikring FAKTA Publiceret: mandag 9. februar 2009 Du kan få skimmelsvampeskader dækket af en ejerskifteforsikring, men ikke i alle tilfælde. Det a@ænger bl.a. af husets alder

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.

Her er de billigste forsikringer. Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen. Her er de billigste forsikringer Søndagsavisen 4. april 2013 af Søren Strandman-Møller Research: Laurids Simonsen ssm@sondagsavisen.dk Så Stor Er Prisforskellen På Forsikringer http://sondagsavisen.dk/2013/14/~/media/845ec023029f487b80e6ac48a6d7bbc3.ashx

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler,

HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, HJÆLPEGUIDE NÅR ULYKKEN ER SKET... 1 Driftsmæssige forskrifter for hoteller med videre, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker NÅR SKADEN ER SKET Denne

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 13/06. afsagt den 14. august 2006 ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 13/06 afsagt den 14. august 2006 ****************************** REJSEMÅL Antalya, Tyrkiet. 7. 21.9.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 3404 kr. Ødelagt bagage på hjemrejsen.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

totalservice > Vi løser alle opgaver...

totalservice > Vi løser alle opgaver... totalservice > Kimo Totalservice totalservice > www.kimototalservice.dk HVEM Kimo Totalservice er din kvalitetsbevidste samarbejdspartner. Vores 30 års erfaring i branchen har givet os en uvurderlig ekspertise

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

guide FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING PRIS TJEK April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING PRIS TJEK April 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide April 2015 PRIS TJEK FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 FIND DEN BILLIGSTE ULYKKESFORSIKRING INDHOLD SIDE 4 Der kan være mange penge at spare ved at

Læs mere

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi

Brandmænd på arbejde. Henrik Lyng. Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog. Direktør i Center for Beredskabspsykologi Odsherred Brandvæsen September 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og beredskabspsykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Privatpraktiserende psykolog i

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere