Det tavse flertal i Seest godt tilfreds

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tavse flertal i Seest godt tilfreds"

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad - Særnummer: Seest Foto: Nils Rosenvold Det tavse flertal i Seest godt tilfreds Undersøgelse: Enkeltsager har præget mediebilledet efter ulykken i Seets, men langt de fleste forsikringskunder er godt tilfreds, viser uvildig undersøgelse Af Anders Lehmann Fakta dokumenterer nu, at langt størstedelen af de beboere i Seest, der har haft skader på deres hus, bil, indbo eller andet, er godt tilfredse med deres forsikringsselskab. Selvom enkeltsager med utilfredse kunder har fyldt avisernes spalter efter fyrværkerikatastrofen, viser en uvildig undersøgelse, at mere end otte ud af ti kunder enten er tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået af deres forsikringsselskab. Helt præcis er der tale om, at 83 pct. af forsikringskunderne i Seest totalt set er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp de har fået af deres forsikringsselskab. Knap ni procent af de spurgte i undersøgelsen svarer, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse, mens lidt under syv procent svarer hverken/eller. Det dokumenterer en uvildig undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Topdanmark blandt kunderne hos samtlige forsikringsselskaber i Seest. Læs mere side 3 Taksatorens balancegang side 4-5 Seest Huse klar på rekordtid side 6 Seest gav gode erfaringer side 11

2 God snak høvlede mange knast Kundetilfredshed: Topdanmark har undgået tvister med kunderne ved både domstole, voldgiftsnævn og ankenævn efter fyrværkeribranden på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik, viser statusopgørelse Af Anders Lehmann Huse der er blæst væk i en trykbølge. Haver der ligner en byggeplads eller biler, som er mere velegnet til langtidsparkering hos en auto-ophugger end parkering i indkørslen. Ulykker har der været nok af, og mange komplicerede skader har lagt et hårdt pres på både kunder og medarbejdere i Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring. Men et bevidst og målrettet arbejde for at skabe en fornuftig dialog med kunderne ser umiddelbart ud til at have virket for medarbejderne i almindelighed - og taksatorerne i Seest i særdeleshed. Enighed om erstatninger Topdanmark har således opnået enighed om erstatningernes størrelse i samtlige de 12 sager, hvor kundernes huse har været totalskadet. Det samme gør sig gældende i yderligere 11 tilfælde med svære skader på kundernes huse, samt i de 336 tilfælde, hvor der er tale om mindre skader på huse i Seest. Ud af de 336 mindre sager var 245 afsluttet da der blev gjort status pr. 1. juni Opgørelsen, der omfattede anmeldte skader til Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring, indgik som en del af en samlet rapport, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har givet erhvervsminister Bendt Bendtsen. "Vores kunder har været i en meget ulykkelig situation, som har krævet en stor indsats af alle medarbejdere. Naturligvis vil der opstå frustrationer, når man som familie kommer ud for så store omvæltninger, men fakta viser, at det generelt er lykkedes at skabe en god og konstruktiv dialog mellem kunder og selskab. Både medarbejdere og kunder fortjener stor ros for, at vi er kommet så langt i forløbet uden at ende i tvister," siger Topdanmarks skadedirektør Lars Halling. Ingen retssager Siden eksplosionsbranden den 3. november sidste år har der været holdt tusindvis af Rådgivning med et menneskelig Rådgiver: Husejerne i Seest fik meget fokus, da fyrværkerifabrikken i Seest røg i luften. De uvildige rådgivere var tæt på begivenhederne, og det var ikke kun tekniske problemer, de blev konfronteret med Af Kaj Skaaning Eksplosionen i fyrværkerifabrikken i Seest kom som en voldsom overraskelse for de fleste. Og det gjorde den også for de rådgivere, som i mange af sagerne kom ind i billedet som det uvildige led mellem forsikringsselskaberne og husejerne. For dem betød eksplosionen opgaver af en karakter, de ikke bliver involveret i hver dag. Projektleder Søren Roland fra det rådgivende ingeniørfirma COWI er en af de uvildige rådgivere, der arbejder med at vurdere bygningsskader i Seest, men hans hovedopgave har været at koordinere alle COWI-rådgivernes aktiviteter. Skaderne i Seest har et omfang, som gør opgaven noget speciel, erkender Søren Roland. "Skaderne er jo ikke bare tekniske men også menneskelige, og man må sige, at husejerne i Seest har fået meget fokus på deres huse som følge af ulykken. Dermed får de også øje på skader, som lige så godt kunne have været der hele tiden, men på det område er vi enige med forsikringsselskaberne om, at vi må have tillid til husejerne, og at enhver tvivl skal komme dem til gode. Det har alle forsikringsselskaberne heldigvis været enige i," siger han. For Søren Roland og COWI har det været meget vigtigt fra begyndelsen at vælge den klare politik kun at gå ind i opgaver, hvor der var enighed mellem husejeren og forsik- 2

3 er Forsat fra forside: Det tavse flertal i Seest godt tilfreds møder med kunder om deres skader på huse, biler og indbo. Trods naturlige frustrationer blandt nogle kunder over at være i en ulykkelige situation, så er det i fællesskab med kunderne lykkedes at løse eventuelle uoverensstemmelser om erstatningernes størrelse uden at skulle gøre brug af hverken domstole eller voldgiftsretter. Og opgørelsen fra Seest viser samtidig, at der heller ikke er nogen klagesager i Ankenævnet for Forsikring. "Det er næsten uundgåeligt, at der vil være forskellige holdninger til, hvad et hus, bil eller arvesølvet er værd, når en skade skal gøres op. Vi har ikke betalt os til fred med at give for høje erstatninger, som ikke var omfattet af forsikringen, men gjort vores bedste for at sikre, at skaderne blev gjort korrekt op, og i langt de fleste situationer har vi haft en god dialog med vores kunder og deres rådgivere," siger Lars Halling Skadesager hurtigt afsluttet Håndværkerne mangler stadig at slå de sidste søm i gulvet og male væggene på nogle af de store skader, men flere familier er allerede flyttet ind i deres nye hjem. Og når det gælder skader på løsøre som eksempelvis cykler, haveredskaber, indbo og lignende, så var 76 ud af 88 sager helt afsluttet pr. 1. juni Ligesom seks ud af seks sager med kunder, der skulle have erstattet deres bil, er afsluttet. Samme billede gør sig gældende for de erhvervsvirksomhederne, som Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring har i området. Lastbiler, varevogne og maskiner som blev ødelagt eller beskadiget af eksplosionen er alle vurderet, takseret og erstatninger udbetalt. Endnu udestår nogle skader på erhvervsbygninger, men kunderne har i alle tilfælde accepteret erstatningernes størrelse. Vi har ikke betalt os til fred men gjort vores bedste for at sikre, at skaderne blev gjort korrekt op, siger skadedirektør Lars Halling, Topdanmark. Foto: Claus Boesen/MediaPress 500 forsikringskunder i Kolding-forstaden Seest har i perioden fra 3. oktober til 14. oktober i år svaret anonymt på undersøgelsen. Vi er tæt på at have ringet til samtlige kunder i Seest, der har haft skader, så undersøgelsens resultater er meget valide, siger Søren Hoelgaard Justesen, direktør i Epinion A/S, der gennemførte undersøgelsen. Kunderne har blandt andet svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de har været med den behandling, de har fået af deres forsikringsselskab. Det har selvfølgelig til tider været frustrerende at læse om de få kunder, der har følt sig dårligt behandlet af deres forsikringsselskab, når vi i Topdanmark hele tiden har haft en fornemmelse af, at det store flertal af vores kunder har følt sig godt hjulpet. Nu viser en uvildig og anonym undersøgelse, at Topdanmark og mange af vores kolleger i branchen får flotte karakterer af de kunder, som rent faktisk har fået hjælp af deres forsikringsselskab. Det glæder os meget, siger skadedirektør Lars Halling. Otte ud af 10 kunder i Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring er enten tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået efter fyrværkeriulykken. Tilfredshed i Seest t ansigt ringsselskabet om at få en uvildig rådgiver på banen. Stærkt påvirkede "Vi har lagt vægt på, at vi er uvildige og objektive, og det har været ekstra vigtigt at holde den fane højt, fordi vi har haft med mennesker at gøre, som er stærkt påvirkede af ulykken. Vi har været ude for mennesker, som var meget kede af det, men vi har også været ude for mennesker, hvor uligevægtigheden er kammet over i aggressioner, og jeg har da fået mange hidsige kommentarer," siger Søren Roland, som mener, at der grund til at have forståelse for reaktionerne. "Det må man tage i stiv arm, men det gør naturligvis, at man vejer sine ord," siger Søren Roland, som kalder mange af opgaverne "uhyggelige", men som også vælger at se det positive i, at de har givet ny og værdifuld viden. "Eksplosionen i Seest var meget voldsom, og den har også givet et spændende indblik i bygningsfysik. Vi har da - ligesom med de store storme - høstet know how og erfaringer, som man ikke kan få i forsøg eller øvelser," siger Søren Roland. Meget utilfreds 5% Utilfreds 4% Hverken/eller 7% Tilfreds 27% Ved ikke 1% Meget tilfreds 56% Over halvdelen af kunderne i Seest er meget tilfredse med den behandling de har fået af deres forsikringsselskab. Kilde: Epinion 3

4 Seest Huse på plads i ny fabrik på rekordtid Stor indsats: "De skulle have en medalje", siger direktør Gert Skare fra Seest Huse om sine medarbejdere, som har holdt gryden i kog under hele genopbygningen af virksomhedens produktion Af Kaj Skaaning "Der er noget med tallet 35," siger direktør Gert Skare fra Seest Huse. Hans produktionsanlæg blev delvist smadret og hans administrationsbygning blev slået otte centimer skævt af fyrværkerieksplosionen. Og hvad er det nu med de der 35? "Jamen, det tog 35 år at bygge virksomheden op, og det tog 35 sekunder at smadre den. Godt, sagde vi så, så skal vi være flyttet og på plads i en ny fabrik om 350 dage," siger Gert Skare. Og holdt det så? "Ja da, Vi er ved at flytte den sidste del af produktionen til en helt ny fabrik i Bramdrupdam. Og mens alt det er foregået, har mine omkring 80 medarbejdere holdt produktionen i gang. Jeg sagde ret hurtigt efter ulykken til dem, at de ikke ville komme til at se en hel masse til mig. Men de klarede bare sig selv. Det er derfor, de skulle have en medalje, men mon ikke vi i stedet holder en god fest," siger Gert Skare. På strandhugst Og så er det han læner sig frem, kigger én dybt i øjnene og siger: "Og selvom konkurrenterne straks gik på strandhugst, har vi ikke mistet en eneste ordre på grund af eksplosionen. Det eneste, der kan få os til at miste ordrer lige nu er manglen på kvalificerede tømrere." Tanken om at bruge anledningen til at stoppe på arbejdsmarkedet har været ind over - ikke mindst hos Gert Skares hustru. Gert Skare driver i alt 12 byggeselskaber - herunder Skare Byg, som bliver det nye bærende selskab i koncernen. Og alene det at få en aftale med ham, da vi fra Focus skal til Seest, vidner om, at han formentlig ikke vader rundt i fritid. "Jeg har jo altid haft det sjovt med at bygge huse. Jeg er selv håndværkeruddannet, og jeg tror faktisk ikke, jeg kunne stilles ved at spille golf. Jeg har en søn og en datter med i virksomheden, og da jeg var kommet til den erkendelse, at jeg ville fortsætte, sagde vi til hinanden: OK, lad os finde noget nyt. Og det gjorde vi så," siger Gert Skare, som giver Topdanmark og taksator Erik Bjerregaard en god del af æren for, at opbygningen efter eksplosionsulykken er gået så godt, som den er. Alle kender Seest Huse "Topdanmark var meget hurtigt ude, så vi kunne hurtigt begynde at disponere. Vi tog i fællesskab Cowi som rådgiver, og jeg har intet at klage over i det forløb, der fulgte," siger Gert Skare, der helt tydeligt er en mand, der kan se de positive vinkler midt i alle problemerne. "Jeg er da ikke blind for, at ulykken har givet os en masse presseomtale. Alle kender Seest Huse og vi har ordrebogen fuld til efter sommerferien 2006," siger Gert Skare med et lunt smil. Gert Skare er egentlig ikke en mand med store armbevægelser, men glæden over sin nye fabrik i Bramdrupdam kan han ikke skjule. Foto: Nils Rosenvold 4

5 Foto: Nils Rosenvold Da Arne og Ellens tilværelse brød fuldstændig sammen Hård tid: Ellen og Arne Rasmussen fra Højbjergvej i Seest har ikke haft det nemt det sidste års tid. Deres hus blev delvist ødelagt af eksplosionen i fyrværkerifabrikken. Alvorlig sygdom kom oven i Af Kaj Skaaning Arne Rasmussen har tabt 16 kilo det seneste års tid. Midt i genopbygningen af huset på Højbjergvej i Seest blev den tidligere tømrer ramt af et slagtilfælde. Det tog hårdt på både Arne Rasmussen og hans kone Ellen at se deres højt elskede hus blive ødelagt. Og oven i kom så den alvorlige sygdom. "Det er som om hele tilværelsen bryder sammen. Alt det man har arbejdet for gennem så mange år bliver pludselig ødelagt på et splitsekund," siger Arne Rasmussen. Ægteparret var genhuset i et hus i Bramdrupdam tæt på Kolding i et halvt år, mens håndværkerne baksede med huset. "Arne tog til Seest hver dag for at holde øje med, at alt gik rigtigt til. Han er jo håndværker," siger Ellen Rasmussen, som heller ikke selv er kommet ud af den voldsomme oplevelse uden skrammer. Dårlig periode "Det halve år, vi ikke kunne bo i vores hus, var det som om jeg slet ikke levede. Vi har jo boet her i 30 år, og det er her, vi vil bo. Det andet sted kom jeg stort set ikke uden for en dør i det halve år. Jeg fulgte ikke med i medierne. Ja, men kan faktisk godt sige, at jeg var mere eller mindre stået af," siger Ellen Rasmussen. Trods de store praktiske og psykiske problemer, har ægteparret Rasmussen ikke benyttet sig af den psykologhjælp, som Topdanmark tilbød lige efter den voldsomme begivenhed. Og det siger måske lidt om den ydmyghed, der også præger de to. For selvom håndværkerne får et drag over nakken for det arbejde, de har præsteret, så er det vanskeligt at presse den store utilfredshed ud af ægteparret. "Jamen, dem vi efter eksplosionen har haft med at gøre, kan jo ikke gøre for, at en fyrværkerifabrik ryger i luften. Og jeg kan heller ikke forstå alle dem, der mener, at de skal have et splinternyt hus, selvom deres hus godt kan repareres. Vi har kun godt at sige om for eksempel Topdanmark. Både bygningstaksator Niels Erhardtsen og løsøretaksator John Zappe har været suveræne. Vi har til gengæld også efter min mening behandlet Topdanmark fair. Vi har selv lagt lidt til. For eksempel har vi selv købt nye gulvtæpper," siger Ellen Rasmussen. Det hjalp Og har det så hjulpet at komme tilbage til Seest? "Det har ikke rettet op på det hele. Vi har haft nok at se til og vel ikke givet os selv den tid, vi har haft brug for. Jo, vi rev da fire dage ud af kalenderen for at tage til Ålborg, hvor jeg har en søster. Men nu skal vi for alvor videre, og det skal vi nok også komme," siger Ellen Rasmussen. 5

6 Taksatorerne bliver ikke færdige med Seest foreløbig. Et år efter dukker der fortsat nye skader frem, som skal behandles. Cheftaksator Egon Jensen (til venstre) og Niels Erhardtsen i et område, som de efterhånden kender alt for godt. Foto: Nils Rosenvold Skadebehandling: Arbejdet som taksator handler meget om at kunne sætte den rigtige pris på en skade. Men det handler også om at kunne sætte sig i kundens sted. Taksatorerne havde i høj grad brug for begge evner i Seest Af Erik Lorentz Larsen Selv om Topdanmarks erfarne taksatorer før har stået foran familier med ødelagte hjem, var det ekstra hårdt i Seest, hvor skaderne var så massive. Det siger cheftaksator Egon Jensen. "Det påvirkede jo alle dybt, at det ikke bare var den enkelte familie, der blev ramt, men også naboerne. Det er meget uvirkeligt at se et helt kvarter ødelagt," siger han. De første mange dage gik således med bare at tale med beboerne i Seest. "De var rystede og havde mest af alt brug for at snakke. Selve det sædvanlige arbejde med at vurdere og prisfastsætte skader kom derfor først senere," fortæller Egon Jensen. Derfor bliver han også ærgerlig, når han tænker på, hvordan forsikringsselskaberne i nogle dele af pressen i enkelte tilfælde kritiseres for at bruge for mange husbesøg til at afslutte en stor skade på et hus. "Mange beboere var slet ikke klar til at gennemgå skaderne ved første besøg. Det ville have været utroligt ufølsomt at mase på med prislisten, når folk stadig havde behov for at snakke. Ikke alle i pressen forstod Seest-borgernes situation," mener han. Hurtig reaktion Fra beboerne selv var der til gengæld hovedsageligt ros. Topdanmark var blandt Taksatorer mellem de første forsikringsselskaber på de skoler, der var samlingssteder, og butikken i Kolding holdt dagligt åben i to uger efter ulykken. Der blev sikret genhusning og kontanter til de, der havde mistet alt. Imens blev gaderne i Seest fordelt mellem de 19 taksatorer fra Topdanmark, der øjeblikkeligt var hentet særligt ind for at sikre en hurtig og effektiv behandling. "Det betød, at vi i mange tilfælde havde været inde i husene allerede, inden beboerne vendte tilbage. De blev derfor lettede, når de fandt et visitkort med navnet på deres kontaktperson," siger Egon Jensen. Værre end det så ud Men forinden var der fem ulideligt lange dage, hvor borgerne slet ikke kunne komme hjem og se skaderne. Egon Jensen og taksator Niels Erhardtsen var nogle af de første ikke-redningsfolk, der kom ind i Seest - også før beboerne. "Det var rystende. Vi så rækker med ødelagte huse, og når vi kiggede nærmere, kunne vi se, at skaderne på tilsyneladende uberørte huse ofte var mere omfattende, end de umiddelbart så ud," siger Niels Erhardtsen. Derfor var det også gribende for de to at se busser med Seest-borgerne køre rundt i området. "De måtte jo ikke gå ud af bussen og hang oppe i ruderne for at få et indtryk af skaderne på deres hjem. Og de kunne jo ikke se de omfattende skader indvendig," siger han. 6

7 Fakta om Seest 19 Topdanmark- taksatorer var klar til at behandle skaderne i Seest dagen efter fyrværkerikatastrofen. I alt var 25 taksatorer i arbejde for Topdanmark i Seest. Topdanmarks forsikringsbutik holdt åbent dagligt i 22 dage efter ulykken. 12 kunder fik udbetalt kontanter i forsikringsbutikken til almindelige fornødenheder. Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring havde 27 privathuse, der var beskadiget med mere end 30 procent - af dem var tolv totalskadede. 11 familier har sagt ja tak til psykologhjælp gennem Topdanmark. Topdanmark indgik i marts en aftale med Dansikring for at sikre, at tyveri af byggematerialer ikke forsinker kundernes mulighed for at vende hjem hurtigt. Aftalen løber indtil videre ind i fornuft og følelse Derfor sikrede taksatorene sig, at der stod psykologer klar til at tage imod Seest-borgerne, når de vendte tilbage til skolen med bussen. Derefter tog Egon Jensen og Niels Erhardtsen deres viden om de huse, de havde besøgt, med tilbage til Topdanmarks butik i Kolding. Her blev kunderne stille og roligt forberedt på, at skaderne i flere tilfælde var betydeligt værre, end de så ud udefra. Forskellige vilkår Efterhånden som det blev en slags hverdag igen, tog problemerne imidlertid fart. Nogle steder var der uenighed om skadens omfang og erstatningen. Det kunne for eksempel være svært at forstå, at ens hus havde været så solidt, at det ikke var totalskadet, hvis naboernes huse var raslet sammen, så de kunne få et nyt, mens man selv måtte "nøjes" med en gennemgribende renovering. Taksatorerne kom ofte på ekstra hårdt arbejde efter weekender og ferier, fortæller Niels Erhardtsen. "Så havde mange kunder været sammen med familie og venner eller sammenlignet sig med naboerne, og så var de blevet forvirret. Det forstår jeg godt, og vi afsatte ofte ekstra tid til at gennemgå sagerne ansigt til ansigt med kunderne for at forklare sagen. Oftest viste det sig, at enten havde de selv, naboen eller onklen med det gode råd misforstået noget, eller også var der tale om forskellige forsikringer med forskellige dækninger," siger han. Den individuelle forskel Men Seest er et lille område, og selvfølgelig bliver der snakket og sammenlignet. Det er også helt fint, siger cheftaksator Egon Jensen. "Vi gjorde vores bedste for at sikre os, at alle vores kunder har fået, hvad de skal have - hverken mere eller mindre. Vi har lagt vægt på at afslutte vores sager hurtigt og korrekt, så alle kan komme videre," siger han. 7

8 Erik Bendixen med den stærkt beskadigede fabrik til højre og i baggrunden det sted, hvor fyrværkerifabrikken lå. Maskinerne i baggrunden arbejder med at fjerne ruinerne af PNA83's værkstedsbygning. Foto: Nils Rosenvold Eriks kapløb med tiden Ventetid: Virksomheden PNA83 behandler madaffald og skal helst holde hjulene i gang hele tiden. Det kneb efter eksplosionen den 3. november. Lige nu lever virksomheden i uvished Af Kaj Skaaning "Vi vil bare gerne vide, hvordan vi kommer videre." Så enkelt beskriver Erik Bendixen sine problemer knap et år efter eksplosionen i fyrværkerifabrikken. Og lige nøjagtig så enkelt er det ikke. Erik Bendixen ejer nu det tidligere kommunale beskæftigelsesprojekt "Projekt Nyt Arbejde", som er blevet til virksomheden PNA83, der indsamler og forarbejder madaffald fra offentlige og private køkkener. Tidligere blev affaldet omdannet til forskellige former for dyrefoder. Men det forbød EU, og nu bruges det færdigbehandlede produkt til biobrændsel og er dermed med til at skabe alternativ energi. Erik Bendixen og hans omkring 20 medarbejdere havde kun én ting i hovedet, da eksplosionen skete for næsten et år siden: At komme i gang igen. PNA83 lå lige ved siden af fyrværkerifabrikken. Virksomhedens værksted blev jævnet med jorden og produktionshallen var brændt. Men betondækket, som adskilte etagerne i produktionsbygningerne, modstod trykket fra eksplosionen. "Vi stod ikke ret langt væk, men vi kunne og måtte jo ikke komme hen til anlægget. Først en uge efter kunne vi gå i gang, og det viste sig, at produktionsapparatet var nogenlunde intakt," siger Erik Bendixen. Han fik god hjælp af sine to forsikringsselskaber. Bygningerne var forsikret hos Codan og løsøret hos Topdanmark, og i fællesskab hjalp de to selskaber virksomheden med at få produktionsapparatet hurtigt på fode. På næsten mirakuløs vis lykkedes det på bare 14 dage at gøre rent, rydde op og udføre de mest nødvendige reparationer, og tre uger efter var produktionen i gang i begrænset omfang. Den har kørt siden på omkring tre fjerdedeles kapacitet. "Det er vigtigt for os at holde os i gang, for vore leverandører skal jo af med deres affald. Lige efter eksplosionen blev vi kimet ned. Det var tæt på psykisk terror. Men det lykkedes os via breve og andre informationskanaler og i et godt samarbejde med myndighederne at få vejledt vore leverandører i, hvad de skulle gøre i mellemtiden. Heldigvis var det jo en årstid uden den store risiko for hurtig forrådnelse," siger Erik Bendixen, som egentlig overordnet set er ganske godt tilfreds med den måde, virksomheden og myndighederne fik tacklet situationen. Men han har et problem. "Vi er den eneste deciderede procesvirksomhed i Seest. Og vi er en eksisterende og lovlig virksomhed. Men det er jo vedtaget, at totalt beskadigede virksomheder ikke må genopføres i Seest. Og vi ved faktisk ikke lige nu, hvilken status vi har. For mig handler det om, at vi kan køre på nogenlunde kraft og med så få afbræk som muligt. Så må vi tage alt det andet, efterhånden som det dukker op," siger Erik Bendixen. 8

9 Når problemerne bare hober sig op Irritation: Gitte Nielsen og hendes familie har været hele turen igennem efter eksplosionen i Seest. Men de er kommet styrkede ud af den voldsomme oplevelse Af Kaj Skaaning "Jamen, det var da en voldsom oplevelse, og både min søn Bo og min mand Peter måtte en tur omkring psykologen." Sådan siger Gitte Nielsen på Lunavej 2A i nærheden af kirken i Seest. Familiens hus var egentlig ikke et af de værst medtagede, selvom både vinduer, døre, loftsbjælker, udestue og badeværelse blev beskadiget. Men efterfølgende har de små, irriterende problemer bare hobet sig op, ligesom magtesløsheden har været vanskelig at tackle. "Min mand Peter var på fisketur med genboen og stod i den anden ende af byen, da det skete. Det var slemt for ham at være uden kontrol over situationen og familiens ve og vel. Det ikke at kunne komme hjem, tog hårdt på ham. Han blev sur og gal på det hele, men det hjalp at tale med en professionel om det," siger Gitte Nielsen. Sønnen Bo på 10 år har også været en tur omkring psykologen. Det tog hårdt på drengen, at han både havde kaniner, marsvin og vagtler i drivhuset hjemme på Lunavej, og at han ikke kunne komme dem til hjælp, fordi området var afspærret. Drivhuset var jævnet med jorden, og vagtlerne var væk. Derimod fejlede kaniner og marsvin ikke noget. Og nu er der nye vagtler i drivhuset. Problemerne er imidlertid ikke overstået. Sendrægtige håndværkere "Vi sagde jo nej til genhusning og var kun to dage væk fra huset. Men jeg har altså været noget irriteret på håndværkerne. Nu er huset begyndt at revne igen. Jeg talte med mureren om det for en måned siden, men jeg har endnu ikke hørt noget fra ham. Nu venter vi spændt på, hvad frosten vil gøre ved huset, og vi kunne godt være alle disse problemer foruden nu," siger Gitte Nielsen, som også har haft en lidt blandet oplevelse af sit forsikringsselskab, Danske Forsikring. "Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper og skulle hjælpe til med at evakuere beboerne på et plejehjem. Derfor havde jeg behov for at skifte tøj og kunne jo ikke komme hjem. Derfor ringede jeg til Danske Forsikring for at høre, om de kunne hjælpe. Men jeg blev mødt af en meget afvisende medarbejder. Det løste sig, da jeg fik fat i en anden, men det er jo ikke lige den modtagelse, man har brug for i en presset situation," siger Gitte Nielsen, som alt andet lige mener, at familien og hele kvarteret er kommet styrket ud af den voldsomme oplevelse. Hjælp til selvhjælp "Vi taler meget om det i kvarteret, og det er nok det, der er baggrund for, at vi har kunnet få en hjemmeside op at stå, og at vi har fået dannet selvhjælpsgrupper. Jeg har indtryk af, at mange mennesker synes, det er pinligt at give udtryk for, at man har brug for hjælp. Men de fleste herude går nok rundt med et eller andet inde i sig, som de har svært ved at komme ud med. Der tror jeg, at selvhjælpsgrupperne har deres berettigelse," siger Gitte Nielsen. Gitte Nielsen og sønnen Bo har igen fået vagtler i drivhuset. Marsvinet overlevede eksplosion. Foto: Nils Rosenvold 9

10 Rystelser rystede kunderne Krisehjælp: Eksplosionen på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik gav ikke kun fysiske skader. 11 familier tog mod Topdanmarks tilbud om gratis psykologhjælp efter fyrværkeriulykken Af Bo Christensen De voldsomme fysiske ødelæggelser i Seest var ikke den eneste følge af fyrværkerieksplosionen. En del af indbyggerne reagerede også psykisk på den voldsomme oplevelse. Derfor tilbød Topdanmark sine kunder samtaler med en psykolog. Røde Kors tog sig af den praktiske formidling. I alt tog 11 familier mod tilbuddet på vegne af en eller flere af familiens medlemmer. For de 10 familiers vedkommende var det psykolog Ib Friberg, der tog sig af dem. "Jeg fik både folk ind i dagene lige efter eksplosionen og over lidt længere tid, men de fleste henvendte sig, så snart reaktionerne på oplevelsen begyndte at melde sig," forklarer Ib Friberg. Han oplevede, at nogle af fyrværkeriofrene reagerede stærkt. "De fleste reagerede på selve chokket i hændelsen. Den efterlod meget stærke indtryk. Andre reagerede mere på usikkerheden: Hvad skal der ske med os nu," siger Ib Friberg. Normal reaktion Ib Friberg har ikke indtryk af, at beboerne reagerede anderledes end andre, der har oplevet voldsomme begivenheder. Blandt reaktionerne på begivenhederne i Seest var søvnforstyrrelser, genoplevelse, nedsat hukommelse, nedsat koncentrationsevne og kraftige følelsesudsving. "Det er et klassisk mønster. De fleste kommer sig relativt hurtigt, men jeg kan ikke udelukke, at der kan være langtidsvirkninger, vi ikke har set endnu," understreger Ib Friberg. Han peger samtidig på, at der normalt er to ting, der kan give folk traumer i forbindelse med voldsomme oplevelser. Det første er selve oplevelsen. Det andet er omgivelsernes reaktion og forståelse. "Manglende forståelse fra omgivelserne kan forværre traumer eller ligefrem foranledige nye sekundære traumer. Ib Friberg finder det positivt, at mange af Seest-borgerne løbende har snakket om oplevelserne med hinanden. "Det er vigtigt i den slags situationer, at der er nogen at bearbejde oplevelsen sammen med; nogen man kan støtte sig til og kollektivt handle sammen med." Udover at nogle af forsikringsselskaberne tilbød deres kunder gratis psykologrådgivning, åbnede Kolding Kommune gratis rådgivning i Seest. Derfor er det heller ikke muligt at sige, præcis hvor mange Topdanmark- kunder, der har benyttet sig af psykologer efter fyrværkerieksplosionen. 10

11 Dyrekøbt viden fra Seest Udvikling: Bedre kommunikation og så undgå afvigelsen fra forsikringsvilkårene er nogle af de steder, hvor branchen kan gøre det bedre. Men overordnet er erfaringerne fra Seest positive Af Anders Lehmann Var det en skøjtekonkurrence, så blev de tekniske karakterer for behandlingen af kunderne i Seest højere end stilkarakteren i offentligheden, men i begge kategorier var præstationen af medarbejderne absolut i den bedste ende af karakterskalaen. Sådan lyder vurderingen af indsatsen i Seest et år efter fyrværkerifabrikken sprang i luften og spredte død og ødelæggelse. Vi kom hurtig på plads i Seest og fik fra begyndelse skabt et første overblik over situationens alvor. Vores vision for behandling af skader i Topdanmark er blandt andet, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp, og godt begyndt er halvt fuldendt. Jeg synes, at erfaringerne fra Seest har bekræftet os i, at det er rigtigt, og det er meget positivt, siger Topdanmarks skadedirektør, Lars Halling Men et par impulsive udmeldinger om særbehandling af kunderne og afvigelse af de indgåede aftaler i kundernes favør forvirrede billedet. Tilbud om gratis psykologhjælp og konkurrence mellem flere forsikringsselskaber om at droppe selvrisikoen på kundernes forsikringer, var i udgangspunktet meget menneskelig og prisværdig. Problemet var og er stadigvæk - at andre kunder med rette havde svært ved at forstå denne særbehandling. Omtanke med en god tanke Topdanmark tog ikke initiativ til at fravige de aftaler, der oprindeligt var indgået med kunderne, men omvendt mente vi, at vores kunder ikke burde være dårligere stillet end kunderne i andre selskaber. Derfor besluttede vi eksempelvis, at vi også ville betale for psykologhjælp til vores kunder, men der skal branchen nok tænke sig bedre om i fremtiden, mener skadedirektør Lars Halling Kritik i både medier og blandt andre kunder var således resultatet. Hvorfor skal eksempelvis andre kunder, hvis hus er brændte eller som har været udsat for traumatiske oplevelser i forbindelse med et biluheld, ikke have tilbudt gratis psykologhjælp eller slippe for at betale selvrisiko. Det er et helt reelt spørgsmål, som vi har fået fra andre kunder, og hvor vi nok må erkende, at den i udgangspunktet sunde konkurrence mellem selskaberne om at hjælpe kunderne i Seest bedst muligt, viste sig at have nogle uheldige konsekvenser, siger Lars Halling. Små skønhedspletter Men bortset fra nogle små skønhedspletter, som ifølge Lars Halling aldrig vil kunne undgås, er meldingen klar. Hvis katastrofer i fremtiden bliver håndteret lige så godt, så vil jeg have det godt, siger han. Etablering af et lokalt beredskabscenter i butikken i Kolding. Hurtig tilstedeværelse på Ålykkeskolen, hvor kunderne blev samlet, og hurtig kontakt til alle Topdanmarks kunder i løbet af de første dage efter ulykken, hvor der ikke blev ventet på at kunderne selv skulle henvende sig, er således blot nogle af de ting Lars Halling fremhæver. Impulsive udmeldinger førte til bedre vilkår for de hårdt ramte husejere, som stadig for manges vedkommende har besøg af håndværkere. Foto: Nils Rosenvold 11

12 Seest i medierne Næste Focus Deadline REDAKTION Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Bo Christensen, Erik Lorentz Larsen og Kaj Skaaning Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

fiasko med fjeldstad + LÆS OM: DEn USYNLIGE uafhængighed undersøgelse AF HåNDBOLDSPILLERES UDDANNELSESNIVEAU DET NORSKE håndbold-helvede

fiasko med fjeldstad + LÆS OM: DEn USYNLIGE uafhængighed undersøgelse AF HåNDBOLDSPILLERES UDDANNELSESNIVEAU DET NORSKE håndbold-helvede 10. ÅRGANG DECEMBER 2008 NR. 4 håndboldspillernes EgEt magasin Spillernyt: fiasko med fjeldstad På rekordtid gik Skive fhs 1. divisionskvinder fra harmoni og succes til splittelse og krise. I dag har flere

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice.

Topdanmark efter en skade høje karakterer. Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 4, 28.02.2003 Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger Omdømme: Ni ud af ti små- og mellemstore virksomheder er tilfredse med at være kunder i Topdanmark, viser

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

stærke historier om efterværn

stærke historier om efterværn 10 stærke historier om efterværn Kære læser D u sidder her med et lille udsnit af 10 fantastiske unge menneskers liv i hånden. De har alle, på trods af svære odds i livet, arbejdet og kæmpet sig frem til

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik 3.618

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder

Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder De utilpassede Voksne mænd med ADHD - Barrierer og muligheder Erfaringer, observationer og casefortællinger fra Handicapidrættens Videnscenters projekt: Voksne mænd med ADHD, 2012-2013 De utilpassede

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere