Det tavse flertal i Seest godt tilfreds

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det tavse flertal i Seest godt tilfreds"

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad - Særnummer: Seest Foto: Nils Rosenvold Det tavse flertal i Seest godt tilfreds Undersøgelse: Enkeltsager har præget mediebilledet efter ulykken i Seets, men langt de fleste forsikringskunder er godt tilfreds, viser uvildig undersøgelse Af Anders Lehmann Fakta dokumenterer nu, at langt størstedelen af de beboere i Seest, der har haft skader på deres hus, bil, indbo eller andet, er godt tilfredse med deres forsikringsselskab. Selvom enkeltsager med utilfredse kunder har fyldt avisernes spalter efter fyrværkerikatastrofen, viser en uvildig undersøgelse, at mere end otte ud af ti kunder enten er tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået af deres forsikringsselskab. Helt præcis er der tale om, at 83 pct. af forsikringskunderne i Seest totalt set er tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp de har fået af deres forsikringsselskab. Knap ni procent af de spurgte i undersøgelsen svarer, at de enten er utilfredse eller meget utilfredse, mens lidt under syv procent svarer hverken/eller. Det dokumenterer en uvildig undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har foretaget for Topdanmark blandt kunderne hos samtlige forsikringsselskaber i Seest. Læs mere side 3 Taksatorens balancegang side 4-5 Seest Huse klar på rekordtid side 6 Seest gav gode erfaringer side 11

2 God snak høvlede mange knast Kundetilfredshed: Topdanmark har undgået tvister med kunderne ved både domstole, voldgiftsnævn og ankenævn efter fyrværkeribranden på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik, viser statusopgørelse Af Anders Lehmann Huse der er blæst væk i en trykbølge. Haver der ligner en byggeplads eller biler, som er mere velegnet til langtidsparkering hos en auto-ophugger end parkering i indkørslen. Ulykker har der været nok af, og mange komplicerede skader har lagt et hårdt pres på både kunder og medarbejdere i Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring. Men et bevidst og målrettet arbejde for at skabe en fornuftig dialog med kunderne ser umiddelbart ud til at have virket for medarbejderne i almindelighed - og taksatorerne i Seest i særdeleshed. Enighed om erstatninger Topdanmark har således opnået enighed om erstatningernes størrelse i samtlige de 12 sager, hvor kundernes huse har været totalskadet. Det samme gør sig gældende i yderligere 11 tilfælde med svære skader på kundernes huse, samt i de 336 tilfælde, hvor der er tale om mindre skader på huse i Seest. Ud af de 336 mindre sager var 245 afsluttet da der blev gjort status pr. 1. juni Opgørelsen, der omfattede anmeldte skader til Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring, indgik som en del af en samlet rapport, som brancheorganisationen Forsikring & Pension har givet erhvervsminister Bendt Bendtsen. "Vores kunder har været i en meget ulykkelig situation, som har krævet en stor indsats af alle medarbejdere. Naturligvis vil der opstå frustrationer, når man som familie kommer ud for så store omvæltninger, men fakta viser, at det generelt er lykkedes at skabe en god og konstruktiv dialog mellem kunder og selskab. Både medarbejdere og kunder fortjener stor ros for, at vi er kommet så langt i forløbet uden at ende i tvister," siger Topdanmarks skadedirektør Lars Halling. Ingen retssager Siden eksplosionsbranden den 3. november sidste år har der været holdt tusindvis af Rådgivning med et menneskelig Rådgiver: Husejerne i Seest fik meget fokus, da fyrværkerifabrikken i Seest røg i luften. De uvildige rådgivere var tæt på begivenhederne, og det var ikke kun tekniske problemer, de blev konfronteret med Af Kaj Skaaning Eksplosionen i fyrværkerifabrikken i Seest kom som en voldsom overraskelse for de fleste. Og det gjorde den også for de rådgivere, som i mange af sagerne kom ind i billedet som det uvildige led mellem forsikringsselskaberne og husejerne. For dem betød eksplosionen opgaver af en karakter, de ikke bliver involveret i hver dag. Projektleder Søren Roland fra det rådgivende ingeniørfirma COWI er en af de uvildige rådgivere, der arbejder med at vurdere bygningsskader i Seest, men hans hovedopgave har været at koordinere alle COWI-rådgivernes aktiviteter. Skaderne i Seest har et omfang, som gør opgaven noget speciel, erkender Søren Roland. "Skaderne er jo ikke bare tekniske men også menneskelige, og man må sige, at husejerne i Seest har fået meget fokus på deres huse som følge af ulykken. Dermed får de også øje på skader, som lige så godt kunne have været der hele tiden, men på det område er vi enige med forsikringsselskaberne om, at vi må have tillid til husejerne, og at enhver tvivl skal komme dem til gode. Det har alle forsikringsselskaberne heldigvis været enige i," siger han. For Søren Roland og COWI har det været meget vigtigt fra begyndelsen at vælge den klare politik kun at gå ind i opgaver, hvor der var enighed mellem husejeren og forsik- 2

3 er Forsat fra forside: Det tavse flertal i Seest godt tilfreds møder med kunder om deres skader på huse, biler og indbo. Trods naturlige frustrationer blandt nogle kunder over at være i en ulykkelige situation, så er det i fællesskab med kunderne lykkedes at løse eventuelle uoverensstemmelser om erstatningernes størrelse uden at skulle gøre brug af hverken domstole eller voldgiftsretter. Og opgørelsen fra Seest viser samtidig, at der heller ikke er nogen klagesager i Ankenævnet for Forsikring. "Det er næsten uundgåeligt, at der vil være forskellige holdninger til, hvad et hus, bil eller arvesølvet er værd, når en skade skal gøres op. Vi har ikke betalt os til fred med at give for høje erstatninger, som ikke var omfattet af forsikringen, men gjort vores bedste for at sikre, at skaderne blev gjort korrekt op, og i langt de fleste situationer har vi haft en god dialog med vores kunder og deres rådgivere," siger Lars Halling Skadesager hurtigt afsluttet Håndværkerne mangler stadig at slå de sidste søm i gulvet og male væggene på nogle af de store skader, men flere familier er allerede flyttet ind i deres nye hjem. Og når det gælder skader på løsøre som eksempelvis cykler, haveredskaber, indbo og lignende, så var 76 ud af 88 sager helt afsluttet pr. 1. juni Ligesom seks ud af seks sager med kunder, der skulle have erstattet deres bil, er afsluttet. Samme billede gør sig gældende for de erhvervsvirksomhederne, som Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring har i området. Lastbiler, varevogne og maskiner som blev ødelagt eller beskadiget af eksplosionen er alle vurderet, takseret og erstatninger udbetalt. Endnu udestår nogle skader på erhvervsbygninger, men kunderne har i alle tilfælde accepteret erstatningernes størrelse. Vi har ikke betalt os til fred men gjort vores bedste for at sikre, at skaderne blev gjort korrekt op, siger skadedirektør Lars Halling, Topdanmark. Foto: Claus Boesen/MediaPress 500 forsikringskunder i Kolding-forstaden Seest har i perioden fra 3. oktober til 14. oktober i år svaret anonymt på undersøgelsen. Vi er tæt på at have ringet til samtlige kunder i Seest, der har haft skader, så undersøgelsens resultater er meget valide, siger Søren Hoelgaard Justesen, direktør i Epinion A/S, der gennemførte undersøgelsen. Kunderne har blandt andet svaret på spørgsmål om, hvor tilfredse de har været med den behandling, de har fået af deres forsikringsselskab. Det har selvfølgelig til tider været frustrerende at læse om de få kunder, der har følt sig dårligt behandlet af deres forsikringsselskab, når vi i Topdanmark hele tiden har haft en fornemmelse af, at det store flertal af vores kunder har følt sig godt hjulpet. Nu viser en uvildig og anonym undersøgelse, at Topdanmark og mange af vores kolleger i branchen får flotte karakterer af de kunder, som rent faktisk har fået hjælp af deres forsikringsselskab. Det glæder os meget, siger skadedirektør Lars Halling. Otte ud af 10 kunder i Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring er enten tilfredse eller meget tilfredse med den behandling, de har fået efter fyrværkeriulykken. Tilfredshed i Seest t ansigt ringsselskabet om at få en uvildig rådgiver på banen. Stærkt påvirkede "Vi har lagt vægt på, at vi er uvildige og objektive, og det har været ekstra vigtigt at holde den fane højt, fordi vi har haft med mennesker at gøre, som er stærkt påvirkede af ulykken. Vi har været ude for mennesker, som var meget kede af det, men vi har også været ude for mennesker, hvor uligevægtigheden er kammet over i aggressioner, og jeg har da fået mange hidsige kommentarer," siger Søren Roland, som mener, at der grund til at have forståelse for reaktionerne. "Det må man tage i stiv arm, men det gør naturligvis, at man vejer sine ord," siger Søren Roland, som kalder mange af opgaverne "uhyggelige", men som også vælger at se det positive i, at de har givet ny og værdifuld viden. "Eksplosionen i Seest var meget voldsom, og den har også givet et spændende indblik i bygningsfysik. Vi har da - ligesom med de store storme - høstet know how og erfaringer, som man ikke kan få i forsøg eller øvelser," siger Søren Roland. Meget utilfreds 5% Utilfreds 4% Hverken/eller 7% Tilfreds 27% Ved ikke 1% Meget tilfreds 56% Over halvdelen af kunderne i Seest er meget tilfredse med den behandling de har fået af deres forsikringsselskab. Kilde: Epinion 3

4 Seest Huse på plads i ny fabrik på rekordtid Stor indsats: "De skulle have en medalje", siger direktør Gert Skare fra Seest Huse om sine medarbejdere, som har holdt gryden i kog under hele genopbygningen af virksomhedens produktion Af Kaj Skaaning "Der er noget med tallet 35," siger direktør Gert Skare fra Seest Huse. Hans produktionsanlæg blev delvist smadret og hans administrationsbygning blev slået otte centimer skævt af fyrværkerieksplosionen. Og hvad er det nu med de der 35? "Jamen, det tog 35 år at bygge virksomheden op, og det tog 35 sekunder at smadre den. Godt, sagde vi så, så skal vi være flyttet og på plads i en ny fabrik om 350 dage," siger Gert Skare. Og holdt det så? "Ja da, Vi er ved at flytte den sidste del af produktionen til en helt ny fabrik i Bramdrupdam. Og mens alt det er foregået, har mine omkring 80 medarbejdere holdt produktionen i gang. Jeg sagde ret hurtigt efter ulykken til dem, at de ikke ville komme til at se en hel masse til mig. Men de klarede bare sig selv. Det er derfor, de skulle have en medalje, men mon ikke vi i stedet holder en god fest," siger Gert Skare. På strandhugst Og så er det han læner sig frem, kigger én dybt i øjnene og siger: "Og selvom konkurrenterne straks gik på strandhugst, har vi ikke mistet en eneste ordre på grund af eksplosionen. Det eneste, der kan få os til at miste ordrer lige nu er manglen på kvalificerede tømrere." Tanken om at bruge anledningen til at stoppe på arbejdsmarkedet har været ind over - ikke mindst hos Gert Skares hustru. Gert Skare driver i alt 12 byggeselskaber - herunder Skare Byg, som bliver det nye bærende selskab i koncernen. Og alene det at få en aftale med ham, da vi fra Focus skal til Seest, vidner om, at han formentlig ikke vader rundt i fritid. "Jeg har jo altid haft det sjovt med at bygge huse. Jeg er selv håndværkeruddannet, og jeg tror faktisk ikke, jeg kunne stilles ved at spille golf. Jeg har en søn og en datter med i virksomheden, og da jeg var kommet til den erkendelse, at jeg ville fortsætte, sagde vi til hinanden: OK, lad os finde noget nyt. Og det gjorde vi så," siger Gert Skare, som giver Topdanmark og taksator Erik Bjerregaard en god del af æren for, at opbygningen efter eksplosionsulykken er gået så godt, som den er. Alle kender Seest Huse "Topdanmark var meget hurtigt ude, så vi kunne hurtigt begynde at disponere. Vi tog i fællesskab Cowi som rådgiver, og jeg har intet at klage over i det forløb, der fulgte," siger Gert Skare, der helt tydeligt er en mand, der kan se de positive vinkler midt i alle problemerne. "Jeg er da ikke blind for, at ulykken har givet os en masse presseomtale. Alle kender Seest Huse og vi har ordrebogen fuld til efter sommerferien 2006," siger Gert Skare med et lunt smil. Gert Skare er egentlig ikke en mand med store armbevægelser, men glæden over sin nye fabrik i Bramdrupdam kan han ikke skjule. Foto: Nils Rosenvold 4

5 Foto: Nils Rosenvold Da Arne og Ellens tilværelse brød fuldstændig sammen Hård tid: Ellen og Arne Rasmussen fra Højbjergvej i Seest har ikke haft det nemt det sidste års tid. Deres hus blev delvist ødelagt af eksplosionen i fyrværkerifabrikken. Alvorlig sygdom kom oven i Af Kaj Skaaning Arne Rasmussen har tabt 16 kilo det seneste års tid. Midt i genopbygningen af huset på Højbjergvej i Seest blev den tidligere tømrer ramt af et slagtilfælde. Det tog hårdt på både Arne Rasmussen og hans kone Ellen at se deres højt elskede hus blive ødelagt. Og oven i kom så den alvorlige sygdom. "Det er som om hele tilværelsen bryder sammen. Alt det man har arbejdet for gennem så mange år bliver pludselig ødelagt på et splitsekund," siger Arne Rasmussen. Ægteparret var genhuset i et hus i Bramdrupdam tæt på Kolding i et halvt år, mens håndværkerne baksede med huset. "Arne tog til Seest hver dag for at holde øje med, at alt gik rigtigt til. Han er jo håndværker," siger Ellen Rasmussen, som heller ikke selv er kommet ud af den voldsomme oplevelse uden skrammer. Dårlig periode "Det halve år, vi ikke kunne bo i vores hus, var det som om jeg slet ikke levede. Vi har jo boet her i 30 år, og det er her, vi vil bo. Det andet sted kom jeg stort set ikke uden for en dør i det halve år. Jeg fulgte ikke med i medierne. Ja, men kan faktisk godt sige, at jeg var mere eller mindre stået af," siger Ellen Rasmussen. Trods de store praktiske og psykiske problemer, har ægteparret Rasmussen ikke benyttet sig af den psykologhjælp, som Topdanmark tilbød lige efter den voldsomme begivenhed. Og det siger måske lidt om den ydmyghed, der også præger de to. For selvom håndværkerne får et drag over nakken for det arbejde, de har præsteret, så er det vanskeligt at presse den store utilfredshed ud af ægteparret. "Jamen, dem vi efter eksplosionen har haft med at gøre, kan jo ikke gøre for, at en fyrværkerifabrik ryger i luften. Og jeg kan heller ikke forstå alle dem, der mener, at de skal have et splinternyt hus, selvom deres hus godt kan repareres. Vi har kun godt at sige om for eksempel Topdanmark. Både bygningstaksator Niels Erhardtsen og løsøretaksator John Zappe har været suveræne. Vi har til gengæld også efter min mening behandlet Topdanmark fair. Vi har selv lagt lidt til. For eksempel har vi selv købt nye gulvtæpper," siger Ellen Rasmussen. Det hjalp Og har det så hjulpet at komme tilbage til Seest? "Det har ikke rettet op på det hele. Vi har haft nok at se til og vel ikke givet os selv den tid, vi har haft brug for. Jo, vi rev da fire dage ud af kalenderen for at tage til Ålborg, hvor jeg har en søster. Men nu skal vi for alvor videre, og det skal vi nok også komme," siger Ellen Rasmussen. 5

6 Taksatorerne bliver ikke færdige med Seest foreløbig. Et år efter dukker der fortsat nye skader frem, som skal behandles. Cheftaksator Egon Jensen (til venstre) og Niels Erhardtsen i et område, som de efterhånden kender alt for godt. Foto: Nils Rosenvold Skadebehandling: Arbejdet som taksator handler meget om at kunne sætte den rigtige pris på en skade. Men det handler også om at kunne sætte sig i kundens sted. Taksatorerne havde i høj grad brug for begge evner i Seest Af Erik Lorentz Larsen Selv om Topdanmarks erfarne taksatorer før har stået foran familier med ødelagte hjem, var det ekstra hårdt i Seest, hvor skaderne var så massive. Det siger cheftaksator Egon Jensen. "Det påvirkede jo alle dybt, at det ikke bare var den enkelte familie, der blev ramt, men også naboerne. Det er meget uvirkeligt at se et helt kvarter ødelagt," siger han. De første mange dage gik således med bare at tale med beboerne i Seest. "De var rystede og havde mest af alt brug for at snakke. Selve det sædvanlige arbejde med at vurdere og prisfastsætte skader kom derfor først senere," fortæller Egon Jensen. Derfor bliver han også ærgerlig, når han tænker på, hvordan forsikringsselskaberne i nogle dele af pressen i enkelte tilfælde kritiseres for at bruge for mange husbesøg til at afslutte en stor skade på et hus. "Mange beboere var slet ikke klar til at gennemgå skaderne ved første besøg. Det ville have været utroligt ufølsomt at mase på med prislisten, når folk stadig havde behov for at snakke. Ikke alle i pressen forstod Seest-borgernes situation," mener han. Hurtig reaktion Fra beboerne selv var der til gengæld hovedsageligt ros. Topdanmark var blandt Taksatorer mellem de første forsikringsselskaber på de skoler, der var samlingssteder, og butikken i Kolding holdt dagligt åben i to uger efter ulykken. Der blev sikret genhusning og kontanter til de, der havde mistet alt. Imens blev gaderne i Seest fordelt mellem de 19 taksatorer fra Topdanmark, der øjeblikkeligt var hentet særligt ind for at sikre en hurtig og effektiv behandling. "Det betød, at vi i mange tilfælde havde været inde i husene allerede, inden beboerne vendte tilbage. De blev derfor lettede, når de fandt et visitkort med navnet på deres kontaktperson," siger Egon Jensen. Værre end det så ud Men forinden var der fem ulideligt lange dage, hvor borgerne slet ikke kunne komme hjem og se skaderne. Egon Jensen og taksator Niels Erhardtsen var nogle af de første ikke-redningsfolk, der kom ind i Seest - også før beboerne. "Det var rystende. Vi så rækker med ødelagte huse, og når vi kiggede nærmere, kunne vi se, at skaderne på tilsyneladende uberørte huse ofte var mere omfattende, end de umiddelbart så ud," siger Niels Erhardtsen. Derfor var det også gribende for de to at se busser med Seest-borgerne køre rundt i området. "De måtte jo ikke gå ud af bussen og hang oppe i ruderne for at få et indtryk af skaderne på deres hjem. Og de kunne jo ikke se de omfattende skader indvendig," siger han. 6

7 Fakta om Seest 19 Topdanmark- taksatorer var klar til at behandle skaderne i Seest dagen efter fyrværkerikatastrofen. I alt var 25 taksatorer i arbejde for Topdanmark i Seest. Topdanmarks forsikringsbutik holdt åbent dagligt i 22 dage efter ulykken. 12 kunder fik udbetalt kontanter i forsikringsbutikken til almindelige fornødenheder. Topdanmark, BG Forsikring og Danske Forsikring havde 27 privathuse, der var beskadiget med mere end 30 procent - af dem var tolv totalskadede. 11 familier har sagt ja tak til psykologhjælp gennem Topdanmark. Topdanmark indgik i marts en aftale med Dansikring for at sikre, at tyveri af byggematerialer ikke forsinker kundernes mulighed for at vende hjem hurtigt. Aftalen løber indtil videre ind i fornuft og følelse Derfor sikrede taksatorene sig, at der stod psykologer klar til at tage imod Seest-borgerne, når de vendte tilbage til skolen med bussen. Derefter tog Egon Jensen og Niels Erhardtsen deres viden om de huse, de havde besøgt, med tilbage til Topdanmarks butik i Kolding. Her blev kunderne stille og roligt forberedt på, at skaderne i flere tilfælde var betydeligt værre, end de så ud udefra. Forskellige vilkår Efterhånden som det blev en slags hverdag igen, tog problemerne imidlertid fart. Nogle steder var der uenighed om skadens omfang og erstatningen. Det kunne for eksempel være svært at forstå, at ens hus havde været så solidt, at det ikke var totalskadet, hvis naboernes huse var raslet sammen, så de kunne få et nyt, mens man selv måtte "nøjes" med en gennemgribende renovering. Taksatorerne kom ofte på ekstra hårdt arbejde efter weekender og ferier, fortæller Niels Erhardtsen. "Så havde mange kunder været sammen med familie og venner eller sammenlignet sig med naboerne, og så var de blevet forvirret. Det forstår jeg godt, og vi afsatte ofte ekstra tid til at gennemgå sagerne ansigt til ansigt med kunderne for at forklare sagen. Oftest viste det sig, at enten havde de selv, naboen eller onklen med det gode råd misforstået noget, eller også var der tale om forskellige forsikringer med forskellige dækninger," siger han. Den individuelle forskel Men Seest er et lille område, og selvfølgelig bliver der snakket og sammenlignet. Det er også helt fint, siger cheftaksator Egon Jensen. "Vi gjorde vores bedste for at sikre os, at alle vores kunder har fået, hvad de skal have - hverken mere eller mindre. Vi har lagt vægt på at afslutte vores sager hurtigt og korrekt, så alle kan komme videre," siger han. 7

8 Erik Bendixen med den stærkt beskadigede fabrik til højre og i baggrunden det sted, hvor fyrværkerifabrikken lå. Maskinerne i baggrunden arbejder med at fjerne ruinerne af PNA83's værkstedsbygning. Foto: Nils Rosenvold Eriks kapløb med tiden Ventetid: Virksomheden PNA83 behandler madaffald og skal helst holde hjulene i gang hele tiden. Det kneb efter eksplosionen den 3. november. Lige nu lever virksomheden i uvished Af Kaj Skaaning "Vi vil bare gerne vide, hvordan vi kommer videre." Så enkelt beskriver Erik Bendixen sine problemer knap et år efter eksplosionen i fyrværkerifabrikken. Og lige nøjagtig så enkelt er det ikke. Erik Bendixen ejer nu det tidligere kommunale beskæftigelsesprojekt "Projekt Nyt Arbejde", som er blevet til virksomheden PNA83, der indsamler og forarbejder madaffald fra offentlige og private køkkener. Tidligere blev affaldet omdannet til forskellige former for dyrefoder. Men det forbød EU, og nu bruges det færdigbehandlede produkt til biobrændsel og er dermed med til at skabe alternativ energi. Erik Bendixen og hans omkring 20 medarbejdere havde kun én ting i hovedet, da eksplosionen skete for næsten et år siden: At komme i gang igen. PNA83 lå lige ved siden af fyrværkerifabrikken. Virksomhedens værksted blev jævnet med jorden og produktionshallen var brændt. Men betondækket, som adskilte etagerne i produktionsbygningerne, modstod trykket fra eksplosionen. "Vi stod ikke ret langt væk, men vi kunne og måtte jo ikke komme hen til anlægget. Først en uge efter kunne vi gå i gang, og det viste sig, at produktionsapparatet var nogenlunde intakt," siger Erik Bendixen. Han fik god hjælp af sine to forsikringsselskaber. Bygningerne var forsikret hos Codan og løsøret hos Topdanmark, og i fællesskab hjalp de to selskaber virksomheden med at få produktionsapparatet hurtigt på fode. På næsten mirakuløs vis lykkedes det på bare 14 dage at gøre rent, rydde op og udføre de mest nødvendige reparationer, og tre uger efter var produktionen i gang i begrænset omfang. Den har kørt siden på omkring tre fjerdedeles kapacitet. "Det er vigtigt for os at holde os i gang, for vore leverandører skal jo af med deres affald. Lige efter eksplosionen blev vi kimet ned. Det var tæt på psykisk terror. Men det lykkedes os via breve og andre informationskanaler og i et godt samarbejde med myndighederne at få vejledt vore leverandører i, hvad de skulle gøre i mellemtiden. Heldigvis var det jo en årstid uden den store risiko for hurtig forrådnelse," siger Erik Bendixen, som egentlig overordnet set er ganske godt tilfreds med den måde, virksomheden og myndighederne fik tacklet situationen. Men han har et problem. "Vi er den eneste deciderede procesvirksomhed i Seest. Og vi er en eksisterende og lovlig virksomhed. Men det er jo vedtaget, at totalt beskadigede virksomheder ikke må genopføres i Seest. Og vi ved faktisk ikke lige nu, hvilken status vi har. For mig handler det om, at vi kan køre på nogenlunde kraft og med så få afbræk som muligt. Så må vi tage alt det andet, efterhånden som det dukker op," siger Erik Bendixen. 8

9 Når problemerne bare hober sig op Irritation: Gitte Nielsen og hendes familie har været hele turen igennem efter eksplosionen i Seest. Men de er kommet styrkede ud af den voldsomme oplevelse Af Kaj Skaaning "Jamen, det var da en voldsom oplevelse, og både min søn Bo og min mand Peter måtte en tur omkring psykologen." Sådan siger Gitte Nielsen på Lunavej 2A i nærheden af kirken i Seest. Familiens hus var egentlig ikke et af de værst medtagede, selvom både vinduer, døre, loftsbjælker, udestue og badeværelse blev beskadiget. Men efterfølgende har de små, irriterende problemer bare hobet sig op, ligesom magtesløsheden har været vanskelig at tackle. "Min mand Peter var på fisketur med genboen og stod i den anden ende af byen, da det skete. Det var slemt for ham at være uden kontrol over situationen og familiens ve og vel. Det ikke at kunne komme hjem, tog hårdt på ham. Han blev sur og gal på det hele, men det hjalp at tale med en professionel om det," siger Gitte Nielsen. Sønnen Bo på 10 år har også været en tur omkring psykologen. Det tog hårdt på drengen, at han både havde kaniner, marsvin og vagtler i drivhuset hjemme på Lunavej, og at han ikke kunne komme dem til hjælp, fordi området var afspærret. Drivhuset var jævnet med jorden, og vagtlerne var væk. Derimod fejlede kaniner og marsvin ikke noget. Og nu er der nye vagtler i drivhuset. Problemerne er imidlertid ikke overstået. Sendrægtige håndværkere "Vi sagde jo nej til genhusning og var kun to dage væk fra huset. Men jeg har altså været noget irriteret på håndværkerne. Nu er huset begyndt at revne igen. Jeg talte med mureren om det for en måned siden, men jeg har endnu ikke hørt noget fra ham. Nu venter vi spændt på, hvad frosten vil gøre ved huset, og vi kunne godt være alle disse problemer foruden nu," siger Gitte Nielsen, som også har haft en lidt blandet oplevelse af sit forsikringsselskab, Danske Forsikring. "Jeg arbejder som social- og sundhedshjælper og skulle hjælpe til med at evakuere beboerne på et plejehjem. Derfor havde jeg behov for at skifte tøj og kunne jo ikke komme hjem. Derfor ringede jeg til Danske Forsikring for at høre, om de kunne hjælpe. Men jeg blev mødt af en meget afvisende medarbejder. Det løste sig, da jeg fik fat i en anden, men det er jo ikke lige den modtagelse, man har brug for i en presset situation," siger Gitte Nielsen, som alt andet lige mener, at familien og hele kvarteret er kommet styrket ud af den voldsomme oplevelse. Hjælp til selvhjælp "Vi taler meget om det i kvarteret, og det er nok det, der er baggrund for, at vi har kunnet få en hjemmeside op at stå, og at vi har fået dannet selvhjælpsgrupper. Jeg har indtryk af, at mange mennesker synes, det er pinligt at give udtryk for, at man har brug for hjælp. Men de fleste herude går nok rundt med et eller andet inde i sig, som de har svært ved at komme ud med. Der tror jeg, at selvhjælpsgrupperne har deres berettigelse," siger Gitte Nielsen. Gitte Nielsen og sønnen Bo har igen fået vagtler i drivhuset. Marsvinet overlevede eksplosion. Foto: Nils Rosenvold 9

10 Rystelser rystede kunderne Krisehjælp: Eksplosionen på N.P. Johnsens fyrværkerifabrik gav ikke kun fysiske skader. 11 familier tog mod Topdanmarks tilbud om gratis psykologhjælp efter fyrværkeriulykken Af Bo Christensen De voldsomme fysiske ødelæggelser i Seest var ikke den eneste følge af fyrværkerieksplosionen. En del af indbyggerne reagerede også psykisk på den voldsomme oplevelse. Derfor tilbød Topdanmark sine kunder samtaler med en psykolog. Røde Kors tog sig af den praktiske formidling. I alt tog 11 familier mod tilbuddet på vegne af en eller flere af familiens medlemmer. For de 10 familiers vedkommende var det psykolog Ib Friberg, der tog sig af dem. "Jeg fik både folk ind i dagene lige efter eksplosionen og over lidt længere tid, men de fleste henvendte sig, så snart reaktionerne på oplevelsen begyndte at melde sig," forklarer Ib Friberg. Han oplevede, at nogle af fyrværkeriofrene reagerede stærkt. "De fleste reagerede på selve chokket i hændelsen. Den efterlod meget stærke indtryk. Andre reagerede mere på usikkerheden: Hvad skal der ske med os nu," siger Ib Friberg. Normal reaktion Ib Friberg har ikke indtryk af, at beboerne reagerede anderledes end andre, der har oplevet voldsomme begivenheder. Blandt reaktionerne på begivenhederne i Seest var søvnforstyrrelser, genoplevelse, nedsat hukommelse, nedsat koncentrationsevne og kraftige følelsesudsving. "Det er et klassisk mønster. De fleste kommer sig relativt hurtigt, men jeg kan ikke udelukke, at der kan være langtidsvirkninger, vi ikke har set endnu," understreger Ib Friberg. Han peger samtidig på, at der normalt er to ting, der kan give folk traumer i forbindelse med voldsomme oplevelser. Det første er selve oplevelsen. Det andet er omgivelsernes reaktion og forståelse. "Manglende forståelse fra omgivelserne kan forværre traumer eller ligefrem foranledige nye sekundære traumer. Ib Friberg finder det positivt, at mange af Seest-borgerne løbende har snakket om oplevelserne med hinanden. "Det er vigtigt i den slags situationer, at der er nogen at bearbejde oplevelsen sammen med; nogen man kan støtte sig til og kollektivt handle sammen med." Udover at nogle af forsikringsselskaberne tilbød deres kunder gratis psykologrådgivning, åbnede Kolding Kommune gratis rådgivning i Seest. Derfor er det heller ikke muligt at sige, præcis hvor mange Topdanmark- kunder, der har benyttet sig af psykologer efter fyrværkerieksplosionen. 10

11 Dyrekøbt viden fra Seest Udvikling: Bedre kommunikation og så undgå afvigelsen fra forsikringsvilkårene er nogle af de steder, hvor branchen kan gøre det bedre. Men overordnet er erfaringerne fra Seest positive Af Anders Lehmann Var det en skøjtekonkurrence, så blev de tekniske karakterer for behandlingen af kunderne i Seest højere end stilkarakteren i offentligheden, men i begge kategorier var præstationen af medarbejderne absolut i den bedste ende af karakterskalaen. Sådan lyder vurderingen af indsatsen i Seest et år efter fyrværkerifabrikken sprang i luften og spredte død og ødelæggelse. Vi kom hurtig på plads i Seest og fik fra begyndelse skabt et første overblik over situationens alvor. Vores vision for behandling af skader i Topdanmark er blandt andet, at hurtig hjælp er dobbelt hjælp, og godt begyndt er halvt fuldendt. Jeg synes, at erfaringerne fra Seest har bekræftet os i, at det er rigtigt, og det er meget positivt, siger Topdanmarks skadedirektør, Lars Halling Men et par impulsive udmeldinger om særbehandling af kunderne og afvigelse af de indgåede aftaler i kundernes favør forvirrede billedet. Tilbud om gratis psykologhjælp og konkurrence mellem flere forsikringsselskaber om at droppe selvrisikoen på kundernes forsikringer, var i udgangspunktet meget menneskelig og prisværdig. Problemet var og er stadigvæk - at andre kunder med rette havde svært ved at forstå denne særbehandling. Omtanke med en god tanke Topdanmark tog ikke initiativ til at fravige de aftaler, der oprindeligt var indgået med kunderne, men omvendt mente vi, at vores kunder ikke burde være dårligere stillet end kunderne i andre selskaber. Derfor besluttede vi eksempelvis, at vi også ville betale for psykologhjælp til vores kunder, men der skal branchen nok tænke sig bedre om i fremtiden, mener skadedirektør Lars Halling Kritik i både medier og blandt andre kunder var således resultatet. Hvorfor skal eksempelvis andre kunder, hvis hus er brændte eller som har været udsat for traumatiske oplevelser i forbindelse med et biluheld, ikke have tilbudt gratis psykologhjælp eller slippe for at betale selvrisiko. Det er et helt reelt spørgsmål, som vi har fået fra andre kunder, og hvor vi nok må erkende, at den i udgangspunktet sunde konkurrence mellem selskaberne om at hjælpe kunderne i Seest bedst muligt, viste sig at have nogle uheldige konsekvenser, siger Lars Halling. Små skønhedspletter Men bortset fra nogle små skønhedspletter, som ifølge Lars Halling aldrig vil kunne undgås, er meldingen klar. Hvis katastrofer i fremtiden bliver håndteret lige så godt, så vil jeg have det godt, siger han. Etablering af et lokalt beredskabscenter i butikken i Kolding. Hurtig tilstedeværelse på Ålykkeskolen, hvor kunderne blev samlet, og hurtig kontakt til alle Topdanmarks kunder i løbet af de første dage efter ulykken, hvor der ikke blev ventet på at kunderne selv skulle henvende sig, er således blot nogle af de ting Lars Halling fremhæver. Impulsive udmeldinger førte til bedre vilkår for de hårdt ramte husejere, som stadig for manges vedkommende har besøg af håndværkere. Foto: Nils Rosenvold 11

12 Seest i medierne Næste Focus Deadline REDAKTION Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Bo Christensen, Erik Lorentz Larsen og Kaj Skaaning Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret

Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 169 Offentligt (01) Dias 1 Konsekvenserne af stormen Bodil for de 250 familier i Roskilde Kommune, som fik deres hjem smadret Eksempler og

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning

Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning Tricket 8X Christianshavns Døttreskole 4. Gennemskrivning 1. Int. Jakobs værelse. Dag. Jakob (14 år, kedeligt tøj: matte farver, gør ikke noget ud af sit hår) sidder ved sit skrivebord. Der ligger en stak

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast

1 Bilag. 1.1 Vignet 1. udkast 1 Bilag 1.1 Vignet 1. udkast Case Fase 1: Forventninger Yousef er 17 år gammel og er uledsaget mindreårig flygtning fra Irak. Yousef har netop fået asyl i Danmark og kommunen skal nu finde et sted, hvor

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 138 Bilag 26 Offentligt Kære politikere Jeg vil starte med at tage jer et par tusind år tilbage i tiden og oplæse et lille digt om den barmhjertige samaritan.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt. Aktionsgruppen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Aktionsgruppen Aktionsgruppen vil meget gerne sige et dybtfølt TAK for den interesse og det engagement, vi har oplevet siden

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

hjælpeguide når ulykken er sket...

hjælpeguide når ulykken er sket... hjælpeguide når ulykken er sket... Ly n g b y - Ta a r b æ k B r a n d væ s e n når skaden er sket Denne guide er tænkt som hjælp i en svær situation efter en brand, hvor du har mistet dine ejendele eller

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted.

Philip, 17 år. Om Philip. En ung mand. Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Philip, 17 år En ung mand Jeg møder Philip på produktionsskolens tømrerværksted. Det er hans lærer, der kalder på ham, og Philip kommer imod mig fra det fjerneste hjørne i værkstedet, hvor der står en

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK

Konkurrent. fb FORSIKRINGS SAMMENLIGNING BETINGELSER.DK Konkurrent SAMMENLIGNING Hvilke forbedringer opnår kunder ved et skifte til jeres selskab samt hvilke forringelser følger med når jeres kunder skifter til et konkurrerende selskab? fb FORSIKRINGS BETINGELSER.DK

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine

Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU. Roman. Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen. Vild Maskine Lars Mæhle FUCK OFF I LOVE YOU Roman Oversat af Arko Højholt og Mads Heinesen Vild Maskine FUCK OFF / I LOVE YOU er oversat fra nynorsk af Arko Højholt og Mads Heinesen. Copyright Det Norske Samlaget 2013

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2

KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KATRINES DAGE EN HISTORIE OM ET BOSTED KAPITEL 1 & 2 KAPITEL 1 Næste gang skal alt det hvide lugte af den her Grøn Æblehave, synes du ikke Katrine? Camillas øjne lyser af begejstring, mens hun holder den

Læs mere

Et rigtigt familieliv

Et rigtigt familieliv For et år siden fik jeg en mail fra en gammel kæreste, hvor der stod, at jeg var far til en pige på ti. Nå ja, Nando, men du er jo også latino, siger jeg drillende. Ja, lidt cucaracha kakerlak er jeg.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Stormflodsloven i praksis

Stormflodsloven i praksis Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 129 Offentligt Hvordan er det gået siden vedtagelsen af ny stormflodslov? Stormflodsloven i praksis Konsekvens efter Bodil Rammerne i loven

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere

Realkreditlånet vælges med omtanke

Realkreditlånet vælges med omtanke Realkreditlånet vælges med omtanke Størstedelen af de danske boligejere har allerede taget stilling til låntypen inden rådgivning og. Rådgivningen lever op til boligejernes individuelle behov, mens det

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø

Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Foto: Andreas Danø Se, opdag og SHAPE! af Amalie Mathilde Jacobsen (danseskribent) Hej du, tag dig lige et ekstra kig omkring. Måske du får øje på noget nyt. Stop lige op et sekund. Din hverdagsvej vil altid være der, når

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom

Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Behandling er afgørende for unge med psykisk sygdom Flertallet af unge, der har eller har haft en psykisk sygdom, oplever, at den rette behandling er afgørende for, at de kan få det bedre. Mere end otte

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com

Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet. V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprogets betydning i mødet V. Lisa Duus, konsulent /sundhed for etniske minoriteter duuslisa@gmail.com Dialogen, sprog og kropssprog Jeg var med en kvinde til læge, hvor lægen siger

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder

Kapitel 4. Noget om køn og lidt om alder Kapitel 4 Noget om køn og lidt om alder 1 19 En lærerig proces Uffe Er det ikke hårdt at have tvillinger? Nu kender jeg jo ikke andet, men øh jeg vil sige jo, selvfølgelig er det hårdt. Hvor gamle er de?

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Undersøgelse om ros og anerkendelse

Undersøgelse om ros og anerkendelse Undersøgelse om ros og anerkendelse Lønmodtagere savner ros af chefen Hver tredje lønmodtager får så godt som aldrig ros og anerkendelse af den nærmeste chef. Til gengæld er de fleste kolleger gode til

Læs mere