Lindebladet. Julehygge. Punkter af særlig interesse: Fredensborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindebladet. Julehygge. Punkter af særlig interesse: Fredensborg Kommune"

Transkript

1 Fredensborg Kommune Lindebladet Årgang 5 nummer Punkter af særlig interesse: - Snoezelhuset i Helsingør - Fredagscafé - Nyt fra Helle, Henriette og Mette Julehygge Traditionen tro holdt vi julehygge for beboer, pårørende og personale d. 4/12. Først blev der spist og hygget i enhederne, hvorefter vi samledes i Atriumgården for at høre på Fredensborg musikskole. Tusind tak til alle, for nogle hyggelige timer, og sæt allerede nu kryds i kalenderen den første torsdag i december Sommerfest

2 Leder ved Helle Helle Petersen Centerleder Er det ikke utroligt..? at vi år efter år kan blive overrasket over, at endnu et år er gået OG at julen igen nærmer sig?? 2014 har stået i 'konsolideringens' tegn - efter ombygning og tilbygning i årene inden. Og så alligevel sker der jo heldigvis altid udvikling og nye spændende tiltag. Vores nye beboere i hus 3 er nu godt integreret. Det skal dog ikke være nogen hemmelighed at vi bestemt har haft vores udfordringer, men kompetente og dygtige medarbejdere har løst opgaverne, så alle trives. Vi har desværre også sagt farvel til en beboer i hus 3, som i februar 2014 døde efter kort tids kræftsygdom. Vi har i 2014 sagt velkommen til 2 nye beboere på Lindegården én i hus 1 og én i hus 3. I Bofællesskaberne er der beboere som er flyttet ud i egen lejlighed og vi har omvendt sagt velkommen til nye beboere. På Linden har vi også sagt velkommen til flere nye beboere, både i STU og i dag- og aktivitetscentret. Vi har igen i år haft et godt og konstruktivt samarbejde med alle pårørende, som med stor interesse deltager i deres pårørendes hverdag og aktivitet på Lindegården. På medarbejdersiden har vi fortsat megen fokus på opkvalificering, hvor vi forsøger at matche medarbejdernes kompetencer så de stemmer overens med be- boernes og borgernes behov og udviklingspotentiale. Vi har fortsat fokus på KvaliKomBo, neuropædagogik, Marte Meo og IKT (Information Kommunikation Teknologi). Velfærdsteknologi har også i 2014 været et fokusområde hvor vi blandt at kan nævne brug MOBI:DO, øget brug af ipad s, afprøvning og indkøb af lytteklokker, indkøb af øjenstyringsscanner og fortsat brug af Parosælen, Luffe. Vi forsøger løbende at drage fordel af, at vi er en stor organisation, så vi har samarbejde på tværs i fokus. Flere aktiviteter går på tværs af både hus 1, 2 og 3 men også i samarbejde med Linden og borgerne i Bofællesskaberne og Bostøtten. Blandt andet har vores nye tiltag om fredagen, dansesnor om formiddagen og fredagscafé om eftermiddagen haft stor tilslutning og vores håb er, at beboere og borgere fra hus 3, Bofællesskaberne og bostøtten vil deltage som en form for frivillig, Side 2 Fortsættes næste side Lindebladet

3 Fortsat fra forrige side. både til gavn og glæde for dem og ikke mindst for beboeren i hus 1, 2 og 3. Vi hr i år kunne fejre diverse jubilæer. Lindegården har haft 35 års jubilæum, Linden 25 års jubilæum og Baunebjerg 10 års jubilæum TILLYKKE! Som en form for belønning er Lindegårdens dygtige og kompetente medarbejdere blevet opdaget af VISO (den nationale VIdens- og SpecialrådgivningsOrganisation under Socialstyrelsen) så vi i år har været igennem en proces og netop er godkendt som leverandør. Det betyder at andre botilbud, kommunale sagsbehandlere eller borgere generelt kan rette henvendelse til VISO hvorefter sagen kan viderevisiteres til fx Lindegården med henblik på sparring, rådgivning eller udredning. En anden glædelig ting, der er sket i år er, at vi har søgt og fået bevilget fondsmidler (1 million kr.) til opførelse af et orangeri. Byggeriet er godt i gang og forventes færdigt i starten af 2015 det glæder vi os meget til at tage i brug. En anden vigtig ting er, at socialtilsynet har gjort sit indtog i år, hvilket vi har brugt rigtig meget tid på. Vi har fået rigtig flotte tilbagemeldinger og også konstruktiv feedback på, hvad vi kan udvikle på og blive bedre til det vil forhåbentlig komme til udtryk i Rigtig glædelig jul til alle og med håb og tro på et godt, spændende og udviklende Helle Ære være Karens minde! Årgang 5 nummer 1 Side 3

4 Jytte og Erik lavede æbleskiver i ældreklubben d. 8/12. Der bliver holdt godt øje med om de er færdige. Vi ønsker jer en rigtig glædelig jul, samt et godt, konstruktivt og lyst nytår. Stor TAK til Grafisk afdeling på rådhuset for design af julekort samt trykning af Lindebladet

5 Nyt fra bofællesskaberne Bofælleskabet Byvejen var i september på ferie i Barcelona. Vi boede i en fantastisk lejlighed på 7. etage hvor elevatoren ikke virkede Det var en stor oplevelse at se Camp Nou (FC Barcelonas stadion), la Sagrada Familia og en masse andre Barcelona seværdigheder. Vi spiste på en hyggelig lokal restaurant og spillede en masse kort om aftenen, når vi skulle slappe af efter en oplevelsesrig dag.

6 Stemningsbilleder fra sommerfesten Velkomsttalen holdt Kim og Helle. Tak for kaffe sørgede for god musik. Årets først fælles oplevelse på tværs af enhederne var Rasmus Seebach Rasmus Seebach den 1. februar Fredag den 31. januar slaw. Vi blev derefter mødtes vi i Rotunden for hentet i en stor bus. at høre og se Rasmus Koncerten var fantastisk. Seebach på storskærm. Arrangørerne havde bygget en platform til os, så Vi sang med, mens vi drak kaffe og spise kage. vi kunne se, selvom mange sad i kørestole. Det var superhyggeligt og gjorde, at vi glædede Rasmus Seebach os endnu mere til dagen sang godt og vi sang efter. med. Lørdag den 1. februar Et par uger efter koncerten samles vi i Ro- var vi alle klar. Vi mødtes i Hus 3 og spiste burgere tunden. Vi havde fået med pulled pork og colle- lov til at filme noget af koncerten og det så vi på storskærm. Alt i alt en fantastisk oplevelse. Siden er der blevet spillet meget Rasmus Seebach rundt omkring på Lindegården Side 6 Lindebladet

7 Dagen før koncerten blev der varmet op i Rotunden, for alle tre huse. Og så den ægte vare. Rasmus Seebach i Helsingørhallen. Rotunden er blevet brugt til mange ting gennem året. Erik og Marianne spillede badminton i Rotunden Årgang 5 nummer 1 Side 7

8 Besøg i Lenes kolonihave hos Lene, da hendes have blomstre med de dejligste lyserøde planter. Der er tænkt over hver kvadratmeter, men alligevel udstråler haven hygge. Alle nød både den smukke have og den dejlige mad. Tak fordi vi igen måtte besøge dig, Lene. Vi glæder os til næste sommer Igen i år besøgte vi Lenes fantastiske kolonihave. Det var Bente, Pernille, Jørgen og Marie Louise, som var afsted sammen med Lisbeth og Rikke. Lene havde lavet fantastisk mad til os, som vi nød udenfor i solskinsvejret. Det er en sanseoplevelse at være på besøg Kenneth hjælper til To gange om ugen kommer der mad fra Lystholm. Kenneth hjælper gerne til med at tømme kasserne hver fredag og køre dem ud til hoveddøren igen. Jeg skal nok hjælpe dig siger Kenneth altid. Side 8 Lindebladet

9 Nyt fra Henriette Linden har lige nu en stu- tæt sammen omkring derende Nurit i gruppe 1. vores fælles borger Der arbejdes forsat med gruppe. Der har væ- forskellige musikprojekter, klang massage, mindfulness og en del ret afholdt fester, ture, nogle har været på ferie og i januar Henriette Malmberg Afdelingsleder bofællesskaberne,bostøtten,hus 3 og Linden ture ud af huset. Lige nu 2015 er der to plan- er det JULEN der er det lagte tema aftener. store omdrejningspunkt. Fælles for enhederne Velkommen tilbage til er nu, at vi har et fun- I hus tre er julehyggen for alvor i gang. Anette, der igen arbejder på Linden efter nogle år i Eng- gerende socialt borgerudvalg der i fæl- Så blev det Vi har fået en ny beboer Marielouise. Velkommen. Hver mandag er der ældreklub på Linden og dette er en land. I vores bo-støtte har vi sagt farvel til vores kollega Inge lesskab planlægger forskellige arrangementer. endelig december og lige om stor succes. Vores beboere går med stor glæde til dansesnor og cafe og velkommen til Marianne. Vi har Andreas som studerende og dette nye team ar- Nu kommer de nye infoskærme snart til at fungere så er du lidt er julen overstået. hver fredag. bejder rigtig godt sammen nysgerrig omkring Der er flere gange afholdt ude i marken. hvilke kollegaer du temafester og disco aftener i På lørdag afholder bo- egentlig har og øn- Rotunden. støtten og vores bofællesska- sker de pårørende at Nogle af os har lige været en ber den årlige julefest. se hvor flotte I er, juletur i Lubeck, hvilket igen så brug/vis frem/kig var en dejlig succes. Bofællesskaberne har haft en på disse infoskærme. Louise har sagt farvel og bor del ud/ind flytninger her i nu uden for Stockholm. 2014, så der har været fokus Godt nytår tak for Marianne arbejder i vores bo på at skabe harmoni og tryg- et godt år! -støtte, men kommer forbi hed i de enkelte enheder. med Luffe og er en del af Baunebjergvej har lige nu en vores ældreklub. studerende Anette og til februar 2015 modtager Lille- På Linden er det nye skoleår vang en studerende. gået i gang for tre nye STU 2 Personalet i bo-støtten og elever. Velkommen. bofællesskaberne arbejder Årgang 5 nummer 1 Side 9

10 KvaliKomBo kurser I 2014 er der blevet afholdt fire 4 dages kursus i KvaliKomBo. Vi har hver gang haft 3-4 medarbejdere med. KvaliKomBo sætter fokus på faglighed og dermed daglige reflektioner. Lindegården arbejder ud fra Kvali- KomBos referenceramme. Derfor hænger den også rundt i huset. Vi har i 2014 også fået lavet postkort, som vi gerne deler ud af Se mere på Kvalikombos referenceramme Menneskesyn Et menneske er aktivt kommunikerende og virksomt sammen med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra omgivelserne Professionsberedskab Ethvert menneske rummer flere resurser og kapaciteter, end der umiddelbart kan iagttages i det daglige pædagogiske arbejde eller via standardiserede funktionsbeskrivelser Værdigrundlag Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den professionelle omsorgsopgave og den må komme til syne i alle pædagogiske handlinger Nyt fra pårørenderådet Lise Rasted ønsker valg af formand finder funktionsudredninger ikke at genopstille. An- sted. og 141 handlepla- ne-marie Hildebrandt På pårørendemødet d. ner. Det nye pårørenderåd konstitueres i januar, hvor (suppleant), Michael Sprang og Ulla Jensen var på valg. Ulla, Anne-Marie og Michael genopstiller. Anne- 25/11 deltog Dorit Lund, Handicaprådgiver i Fredensborg kommune. Hun fortalte om Se referat fra både pårørenderådet og pårørendemødet på hjemmesiden. også formand Marie blev valgt som vælges. medlem, Berit Joassoen blev valgt til suppleant. Rådet bliver indkaldt i starten af 2015 hvor konstituering og Side 10 Lindebladet

11 Nyt fra Mette Så lykkedes det endelig at finde tid til dette års eneste Lindeblad. Tiden er fløjet dette år. Velkommen til Katja i Hus 1, som flyttede ind efter at Morten flyttede i Hus 3. I Hus 1 & 2 har Kvalikombo været en stor del af 2014, der har været holdt møder på kryds og tværs, afholdt studiedage medarbejdere imellem og ikke mindst har der været en del afsted på selve Kvalikombo kurset. Alt sammen for at give beboerne mere livskvalitet og medbestemmelse i hverdagen. I sommer var der Hawaii fest og i oktober var der halloween fest. Nye gode traditioner som udsprang fra Kvalikombo netværket. Både Hus 1 og 2 har været og er stadig ramt af langtidssygemeldinger, så er STOR tak til jer som har holdt fanen højt og sørget for at beboerne ikke har bemærket det. Julen nærmer sig med lynets hast og mange af beboerne har været afsted på juleture af forskellig art. I hus 1 er der planlagt en tur i jule teater d. 17/12. Julefrokost for beboerne har vi udskudt til januar, hvor vi tager på LO-skolen. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til beboer, personale og pårørende for dette år. God jul & godt nytår Mette Koudal Nielsen Afdelingsleder Hus 1 & 2 Glædelig jul til jer alle! Personalehygge i sportens tegn Til Ladywalk blev 12 kilometer gået. DHL stafetten veloverstået. Lindegården stillede op med to hold. Årgang 5 nummer 1 Side 11

12 Snoezelhuset i Helsingør Rikke Dehn, kommunikationsmedarbejder. Hver tirsdag tager vi afsted til Snoezelhuset. Der kan maximalt være 3 beboere med, da huset ikke er så stort. Målet med at bruge snoezelhuset er: Beboerne Får sanseoplevelser, udvikle sprog / sprogforståelse, selvregistrering og glæde Personale mulighed og ro til at observere beboerens kropslige og sanselige kommunikation, bedre kendskab til beboernes behov og kunnen, arbejde med kommunikation med beboeren ved at understøtte dette med sprog Sammen socialt, glæde, hygge, afslapning, se og lytte til hinanden. De fleste er med flere gange i træk og det er tydeligt, at beboeren vil det samme gang på gang. Inden vi kører fra Lindegården fortæller vi, hvad vi skal og de der skal med får et billede af Snoezelhuset. Både personale og beboere er meget glade for at være i Snoezelhuset. Særligt fordi, at der er ro og mulighed for at være sammen på nye måder. Der er ergoterapeuter tilknyttet Snoezelhuset. Her er det Lene, som viser Diana nogle sanseposer. Side 12 Lindebladet

13 Ole og Mette blev 40 år. Ole og Mette bød på lagkage den 10. oktober. De blev begge 40 år. Der var pyntet op med flag, store balloner og fødselsdagsservietter. Der var gaver og hygge. Tillykke med fødselsdagen til jer begge Jesper fyldte også 40 år i år, tillykke til dig også. Fantastisk hygge i haven Nogle fredage mødtes vi i haven, hvor vi hyggede med vand, boldspil - og selvfølgelig saft og kaffe. Vi sprøjtede med vand, så vi var flere som blev våde. Det betød ingenting, for det var dejligt varmt og sjovt. Nogle kiggede på og nød det gode humør Årgang 5 nummer 1 Side 13

14 Fredensborg Kommune Lindegården Lindelyvej Fredensborg Telefon: Fax: Fredagscafe Hver fredag mødes vi fra alle huse i fællesrummet, hvor vi hygger med kaffe, te, saft og kage. Det er ofte Erik fra hus 3, som gør klar og det er rigtigt hyggeligt. Kim, Lars og Jonas gir gerne et nummer på guitar. Her er nogle billeder fra cafedagene Besøg vores hjemmeside: lindegaarden-fk.dk Livet i centrum Erik, Jytte og Heidi lavede en fredag lagkager. De smagte dejligt.

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012

Café Paraplyen. Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Café Paraplyen Årsrapport Maj 2011 Marts 2012 Nørregade 77 79 5000 Odense C Tlf.: 6612 8585 Et spisested, et værested og en social café www.paraplyen odense.dk omsorg@paraplyen-odense.dk En social og alkoholfri

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12

Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Juli 2004 nummer 30 Årgang 12 Nyt fra redaktionen. Så lykkedes det. Et år, hvor medlemsbladet udkom hele 4 gange. Det er en dejlig fornemmelse at sidde med. Det er meget lang tid siden, jeg har kunnet

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne.

10. klasse havde sidste. maj og var i. udklædte. Det samme gjaldt lærerne. SOMMER 2008 Lederen: S. 2 Sommerhilsen fra skolebestyrelsen: S. 4 10. klasse havde sidste skoledag den 29. maj og var i den anledning festligt udklædte. Det samme gjaldt lærerne. Sikker skolevej S. 5 Sommerlejr/

Læs mere

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00.

Aktuelt. Husk at den årlige generalforsamling foregår på mandag, kl. 19.00. Uge 16 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Dejligt at være tilbage på

Læs mere

Udvikling og Forandring

Udvikling og Forandring NØRBYGÅRD NYT - om menneskelige netværk Nr. 2, 2012, 23. årg. Udvikling og Forandring -alkoholbehandlingscenter og bosted ET BLAD TIL INSPIRATION OG DEBAT - for alle med tilknytning til Nørbygårdforeningen

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie

Kendte ansigter på Granhøjen. Jeg har lært at acceptere mig selv. McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Granhøjens beboermagasin December/januar 2011/2012 Løssalg 10 kr. Kendte ansigter på Granhøjen Jeg har lært at acceptere mig selv McDonalds og bålmad - så er der dømt ferie Kursusrække for beskæftigelsesmedarbejdere

Læs mere

Årsberetning 2013. KONTAKTCENTER KLIPPEN Lille Colbjørnsensgade 9 1703 København V.

Årsberetning 2013. KONTAKTCENTER KLIPPEN Lille Colbjørnsensgade 9 1703 København V. KONTAKTCENTER KLIPPEN Lille Colbjørnsensgade 9 1703 København V. Årsberetning 2013 Kontaktcenter Klippen er et værested for hjemløse, misbrugere og prostituerede på Vesterbro i København Klippens kørselsteam

Læs mere

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014

Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Beretning 2015 Generalforsamling Tirsdag 12. Maj 2014 Generalforsamling, det er noget med at gøre status og kigge fremad. I år er vi færdige med den aktuelle sæson, modsat de 2 tidligere år, hvor vi havde

Læs mere

Når rollerne forandres...læs også

Når rollerne forandres...læs også Livet med Nr. 4, 23. årgang, december 2013 Tema Når rollerne forandres...læs også Klumme af Annette Vilhelmsen Den svære balance Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Det er dejligt at komme på ferie

Det er dejligt at komme på ferie ulf nyt A 18. årgang Nr. 6 December 2014 Det er dejligt at komme på ferie Få gode råd om kærlighed side 15 Hvorfor må jeg ikke komme ud at rejse? side 23 Dejlige feriebilleder side 17 M E D L E M S B L

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere