Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen."

Transkript

1 Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9. Økonomi Ad. 1 Banen Vinteren i 2014 var generelt mild og vi blev tilsmilet af et tidligt forår. Vi kunne spille golf allerede fra starten af marts måned med baneforhold, der efter årstiden var virkeligt fine. Flotte grønne faiways og greens, der stort set ikke havde lidt skade gennem vinteren. Det var planen at hul 17 skulle startes op omkring sommerferien i 2014, men det blev først sidst på sæsonen, at vi kunne åbne hullet, og endda med en green der ikke var helt klar. Vi forventer at hullet er næsten klar til starten på den nye sæson inklusive de nye tee-steder på hul 13. Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Søer og vandløb har igen i år vist sig fra deres bedste side gennem hele sæsonen. Sidst på sæsonen gik greenkeepere og sølauget amok i endnu en runde træplantning Denne gang ved at flytte eksisterende træer til de strategisk rigtige steder på banen. Mere end 200 træer blev flyttet, og hvis de ellers vil gro har vi nu fået banen shapet som vi gerne vil have det. I øvrigt har vi haft held med de sidste års træplantning. Utrætteligt arbejde med vanding har sikret at næsten alle træerne har overlevet den første svære tid.

2 Med lidt hjælp fra vejret og rigtigt dygtigt arbejde af vores greenkeepere holdt banen gennem hele sæsonen et meget flot niveau, og selv om bunkers stadig halter efter, synes vi godt, at vi igen kan tillade os at sige, at banen i 2014 var bedre end nogensinde før, og at vi stadigt arbejder os ind på målet om at have den mest attraktive bane i området. Greenkeeperne vil fra sæsonstarten i år have helt nye og klart forbedrede arbejdsbetingelser, idet at vi i løbet af vinteren har fået renoveret og udbygget greenkeepergården. Nyt tag, betongulv i stedet for grus og en udvidelse med 260m2 vil fremover sikre bedre betingelser for både de ansatte og vores dyre maskiner. Arbejdet har kostet en del penge, men en fantastisk hjælp fra frivillige og sponsorer har igen været med til at holde udgifterne nede. Som en sidegevinst har byggeriet givet plads til at 12 el-biler vil kunne holde indendørs, men herom senere. Der er allerede hektisk aktivitet i greenkeepergården før den nye sæson. Omkring 35 arbejdsopgaver/projekter skal færdiggøres og samtidig skal der ryddes op og flyttes ind i de nye omgivelser. Det bliver også nødvendigt at forbedre vores bunkers. I et samarbejde med vores sandleverandør er det aftalt, at gøre forsøg med at blande det eksisterende sand med nyt skarp sand. Det skulle kunne give bedre sand at slå fra. I modsætning til sidste år slap vi ikke i gennem vinteren uden skader på banen. Vejret har været usædvanligt mildt og vådt i efteråret/vinteren, så vi kommer noget senere i gang i år end sidste år. Pasningen af banen vil i øvrigt følge den plan vi har lagt for år tilbage, og som gerne skulle sikre at forholdene løbende forbedres. Vi vil fortsætte med at bruge mange kræfter på at sikre, at banen udvikler sig positivt gennem langsigtet og systematisk pasning. Dette skulle gerne give en forbedret golfoplevelse både på kort og lang sigt.

3 Sidste år fortalte vi, at broen mellem hul 5 og 6 havde en begrænset levetid. Det er nu blevet til et år mindre, og vi bliver nødt til at få broen lavet. Der foregår en dialog med kommunen omkring godkendelser af en ny bro. Vi havde håbet, at få love til at udskifte det meste af den eksisterende bro med en dæmning, men der bliver vist ikke godkendt. I stedet vil vi nok forsøge at forstærke den eksisterende bro bl.a. med nye granpæle af egen avl. Vi arbejder videre med både løsning og finansiering og håber vi kan få forholdene på plads til næste vinter. Gran kan vi få fra området omkring hul 6, hvor alle træer vil blive fældet og erstattet af buske i løbet af sommeren. Det er lidt ærgerligt, da hullet er rigtigt flot i dag, men træerne er blevet så store, at der nu kommer for lidt lys til greenen, der næsten ikke er til at holde. Vores leasingaftale på de grønne maskiner løber ud her i 2015 og vi har sammensat et pakke af nye maskiner, der er ved at blive indkøbt. Det er målet med de nye maskiner, at kunne nedsætte timeforbruget på banen. Leasingomkostningerne ventes samlet at blive lidt mindre end det vi har i dag. Ligesom klubben er vores vandingsanlæg også ved at være 10 år gammelt og det er nødvendig med en større renovering i år. Vi fik sidste år etableret et filter, så det vand der sendes i gennem anlægget ikke er så fyldt med skidt som tidligere. I år gælder det så en lidt større udskiftning af ventiler. Et driftsikkert vandingsanlæg er en forudsætning for gode greens og tee-steder. Som I kan høre er der ikke mangel på opgaver. En stor tak til banepersonalet og Sølauget der året igennem har ydet en stor og god indsats.

4 Ad. 2 Medlemsudvikling Der blev igen i 2014 gennemført en række tiltag for at øge antallet af medlemmer. Som noget nyt lavede vi et tilbud om et gratis golfsæt, til de der meldte sig ind som prøvemedlemmer. Om det skyldes det gratis golfsæt skal jeg være usagt, men vi fik et rekord stort antal prøvemedlemmer. I alt gik 142 gennem begynderforløbet mod 70 året før. Ca. 60 af dem meldte sig ind i løbet af sæsonen. Resten har vi nu inviteret på kaffe, for at få så mange som muligt meldt ind til den nye sæson. Samlet har vi fået omkring 75 nye medlemmer og som den eneste klub i ØGR-samarbejdet har vi fået flere medlemmer i Det kan vi da godt være lidt stolte af. For første gang har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos prøvemedlemmerne. Det var generelt en meget positiv tilbagemelding, men der var bestemt også punkter vi nemt kan forbedre fremover. Det samlede antal medlemmer er vokset fra 965 til 984, hvilket er rigtigt dejligt, men det vigtigste er, at vi for 4 år i træk har øget antallet af seniormedlemmer, og i år med hele 5%, svarende til 27. Også antallet af aktive medlemmer er steget for 5 år i træk. Fritspilsordningen har igen i 2014 været en succes. Der blev spillet i alt runder golf, hvilket er en stigning på 19% og der blev solgt kort, hvilket er en stigning på 7%. Vi solgte selv 230 kort, svarende til en stigning på 7%, og der blev spillet runder hos os, hvilket er ny rekord og en stigning på omkring 13%. Vi er i øvrigt den 3. mest spillede bane, kun overgået af Skanderborg og Horsens.

5 Vi kan med glæde konstatere at ordningen fortsætter på uændrede betingelser i 2015, og så er der endda blevet endnu en klub at vælge imellem, idet Århus Golfklub allerede fra denne sæson deltager i samarbejdet. Og til samme pris. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra sidste år, har bestyrelsen valgt at fastholde målsætningen om, at øge medlemstallet over det næste 2-3 år, så vi kan komme op omkring medlemmer. I 2015 skal vi gerne have op mod 150 nye medlemmer i gang i klubben. Indsatsen for at få de mange nye medlemmer, bliver øget med yderligere annoncering og synliggørelse af vores tilbud. Vi har også stor tiltro til at vores pro, Lars Rysgaard, med sine tiltag vil kunne bidrag til at trække flere nye medlemmer. Vi vil fortsætte en del af de aktiviteter, vi har haft de seneste år. Jeg har ved flere lejligheder sagt, at vores bedste mulighed for at skaffe flere medlemmer er at aktivere vores sælgere. Det har vi bl.a. tidligere gjort ved, at man har kunnet invitere venner og bekendte til en gratis golfoplevelse. Det har givet nye medlemmer og i år vil vi i forbindelse med vores jubilæum gerne give den en tand mere. Det betyder at I, vores medlemmer, får et helt fantastisk tilbud. Hvis I finder et nyt medlem og hjælper med at få vedkommende meldt ind enten som seniormedlem på den store bane eller som seniormedlem på korthulsbanen, så fratrækker vi kr i jeres kontingent ved næste betalingstermin. De nærmere regler for ordningen vil snart blive udsendt. Øget aktivitet for legegolferne og et nyt aktivt juniorudvalg kommer til at spille en vigtig rolle i at få flere unge mennesker til at komme og spille golf i vores klub. Herom i et senere punkt. Begynderudvalget har også en meget aktiv rolle i hvervningen af nye medlemmer, og vi håber at de i lighed med tidligere år, vil stille deres arbejdskraft til rådighed ved åbent-hus arrangementer, onsdagsmatcher og lignende. De samlede indtægter fra kontingenter er budgetteret mere forsigtigt i år, hvor vi for første gang starter sæsonen med flere seniormedlemmer end vi har budgetteret, men det skal ikke være

6 en sovepude, for en positiv medlemsudvikling er vores bedste garanti for en fortsat positiv udvikling af Hedensted Golfklub. Ad 3. Sponsorarbejde & kommercielle aktiviteter Sponsorindtægterne i 2014 blev 54 t.kr. mindre end budgetteret og 65 t.kr. mindre end sidste år. Det er selvfølgelig ikke helt tilfredsstillende, men til den samlede vurdering høre, at flere af vores sædvanlige sponsorer i 2014 konverterede indbetalte sponsorater med naturalie sponsorater i forbindelse med opbygningen af den nye cafe og renovering og udbygning af greenkeepergården. Ellers er det specielt vores sponsorer fra den finansielle sektor, der generelt har skåret meget i deres sponsorbudgetter. Erhvervsklubben har i 2014 afholdt 4 møder. Tak til Jesper Juul Jensen for det arbejde han har lagt i de fine arrangementer. Er der nogen til stede, der endnu ikke har hørt om mulighederne i Erhvervsklubben er de meget velkomne til at kontakte Michael Kongsmark. Jesper ønsker at holde en pause som tovholder i Erhvervsklubben. Skulle en af jer have lyst til at tage del i det arbejde, høre vi meget gerne fra jer. Vi nåede kun lige omkring halvdelen af de indtægter vi havde budgetteret fra company-dage. Målt på antal, holdt vi ret mange arrangementer, men de var generelt med få deltagere. Den væsentligste afvigelse skyldes dog at Slaget i Bakkerne blev aflyst, og at vi herved gik glip af en indtægt på t.kr.. Vi kunne desværre ikke finde nogen, der ville hjælpe med arrangementet, og det kneb også lidt på sponsorsiden. Den tidlige sæsonstart og vores flotte bane hjalp med til at sikre en rekord stor indtægt fra greenfee på over 900 t.kr.. Det rygtes at vores bane bliver flottere og flottere, og med en intensiveret salgsindsats, håber vi på en stigning i antallet af greenfee gæster igen i Også selv om vi lidt forsigtigt har budgetteret med en nedgang på 100 t.kr.

7 Vi håber, at vi kan opretholde støtten fra vores sponsorer i 2015 og har valgt at budgettere en tilgang af nye sponsorer på ca. 150 t.kr.. Vi er i bestyrelsen utroligt taknemmelige for den støtte vi har fået fra vores sponsorer, og vi glæder os til samarbejdet fremover. Som medlemmer kan I vise jeres taknemmelighed ved at støtte sponsorerne, når i skal vælge leverandør derhjemme eller på jeres arbejdspladser. Ad 4. Marketing/Kommunikation Selv om det sommetider kniber at få opdateret vores hjemmeside hurtigt nok, er det vores opfattelse, at vi har et effektivt kommunikationsværktøj, både rettet mod vores medlemmer, vores gæste og interessenter i det hele taget. I 2015 vil vi fortsætte arbejdet med yderligere forbedringer af hjemmesiden. Desuden vil der blive arbejdet med yderligere aktivitet på de sociale medier, for at sikre at Hedensted Golfklub får en tilstrækkelig og positiv tilstedeværelse. Al arbejde med kommunikation skal fra sæsonstarten indarbejdes i en egentlig kommunikationsplan, hvor vi også vil forsøge at sikre, at der er en sammenhæng mellem vores ambitioner på den ene side og vores ressourceser og økonomiske muligheder på den anden side. Ellers vil der i årets løb blive annonceret efter nye medlemmer, ligesom vores jubilæum vil blive tilgodeset i annoncebudgettet. Ad 5. Medlemstrivsel Det kan være vanskeligt at måle om vores medlemstrivsel udvikler sig i den rigtige retning, men taget ud fra de ydre tegn - opbakning til de afholdte arrangementer, deltagelse i vores turneringer og antallet af skriftlige klager til formanden så har vi igen i 2014 haft en god sæson med et super hyggeligt kammeratskab.

8 Det er bestyrelsens opfattelse, at de mange, der deltager med frivilligt arbejde. Udover at hjælpe med til at pleje vores huse og arealerne omkring golfbanen, hjælper de også med deres indsats og kammeratskab til at bidrage med det gode sociale miljø i klubben. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, hvad enten de deltager i de forskellige udvalg, Sølauget, i Husudvalget eller på anden måde. Vores elitehold fik mange gode udfordringer i 2014, men desværre lykkedes det ikke, det godt kæmpende hold, at rykke op fra 4. Division. Til gengæld rykkede 2. holdet op, men måtte alligevel blive i deres række, da vi ikke må have to hold i samme række. Flot nok af vores bedste spillere. Vi tror på oprykning i den kommende sæson. Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at den gode trivsel i klubben ikke er en selvfølge, og at udfordringerne for at opretholde den gode trivsel måske endda er stigende med klubbens alder. Vi vil derfor også fremover gøre alt, hvad vi kan for at formidle og støtte den gode trivsel. Vi er mange forskellige mennesker, der skal have det godt sammen. Det kræver forståelse og fleksibilitet af den enkelte. Og sådan er det heldigvis hos os. Fra og med i år har vi købt et IT-modul, der vil sikre at vi med faste mellemrum får feedback fra både medlemmer og gæster. På den måde håber vi, at få en mere sikker viden om, hvilke områder vi med størst fordel kan arbejde på at forbedre. Vi håber I vil tage godt imod det nye initiativ og hjælpe med at holde svarprocenten høj. Mange analyser viser, at de medlemmer en golfklub taber, tabes fordi medlemmet ikke socialt har kunnet finde sig tilrette i klubben. Derfor vil vi i 2015 gøre en ekstra indsats omkring indslusningen af nye medlemmer. Vi ved at de nye medlemmer føler sig godt modtaget i begynderudvalget, men vi ved også, at det for nogen er en lidt svær overgang fra man er færdig som begynder, til man

9 efterfølgende får etableret et socialt netværk i klubben. Vores sektions har lovet at hjælpe mere til med at løse denne opgave, men I som medlemmer må også gerne være opmærksomme på, at hjælpe de nye medlemmer til at finde kammeratskabet i klubben. Med hjælp fra vores pro og et nyt udvalg til at hjælpe på juniorsiden, håber vi at kunne tiltrække flere unge mennesker til klubben. Der er fire forældre, der har sagt ja til at deltage i DGU s juniortræningsprogram og efterfølgende hjælpe Lars med at træne de mange unge. Der er etableret samarbejde med naboklubberne og der vil blive afholdt en fælles sommerlejr. Som noget nyt vil juniorer kunne optages til kun kr om året, hvis de kun spiller på korthulsbanen. Unge mennesker er med til at give liv i klubben, og vi ved, at de også tager deres forældre med, så der er megen god mening i den indsats. Der afholdes desuden en DGU sommerlejr i vores klub i løbet af sommerferien. I 2015 kan vi fejre vores 10-års jubilæum. I vil senere i dag høre om de planer vi har. Alle sektions har haft god tilslutning fra medlemmerne i Vi takker bestyrelserne for deres store arbejde, og håber deres aktiviteter kan udbygges yderligere i 2015 til glæde for klubbens medlemmer. Ad 6. Klubhus og restaurant Restauranten er et stort aktiv for golfklubben. God mad og hyggelige omgivelser, er en perfekt ramme om en god dag på golfbanen. Op til sæsonstarten 2014 fik vi færdiggjort et helt nyt barområde ved indgangen til restauranten. Med en fantastisk hjælp fra frivillige og sponsorer har vi fået et meget flot resultat. Da vi samtidig tegnede en ny forpagteraftale med Dorte og Helle, kunne de

10 passende være værter ved en fælles reception og indvielse, hvor hundrede mennesker mødte op. Efter en lidt hektisk start på sæsonen har samarbejdet med Dorte og Helle fungeret bedre og bedre hen over sæsonen, og vi er glade for, at de på trods af en svær start og et begrænset økonomisk udkomme er klar til en ny sæson. Vi tror alle på, at erfaringen og den øgede kendskabsgrad i byen generelt, nok skal føre en til god forretning for os alle sammen. Dorte og Helle vil senere i dag fortælle lidt om planerne for den nye sæson, så det jeg vil ikke bruge mere tid på her. Når man bor i et gammelt hus underforstået et dejligt hus med sjæl er der altid noget der skal ordnes. I løbet af sæsonen 2014 havde vi flere perioder, hvor der var meget lidt tryk på vandet fra vores egen boring. Undersøgelser har vist, at det dels skyldes at vores filtre hurtig stopper til og dels at vores pumpe trænger til en udskiftning. Samtidig har vi fra kommunen fået besked på at vores vand skal testes for pesticider og urenheder, og vi er noget nervøse ved, hvad det vil komme til at betyde. For at være på forkant med problemerne har vi undersøgt muligheden for at blive koblet til den lokale vandforsyning. Det koster desværre omkring 100 t.kr.. men vi vurdere alligevel er nødvendigt, og arbejdet er nu så langt, at vi kan kobles på vandværket i løbet af et par dage. Igen har vi haft glæde af hjælp fra frivillige og sponsorer, så vi har kunnet holde omkostningerne nede. Ad 7. Pro en Sæsonen 2014 var en ny god sæson for Lars. Efter en meget travl sæson i 2013, prøvede Lars at ansatte Nicolai Dandanell som fast medhjælp. Det gik fint og Lars havde flere timer til rådighed for servicering af medlemmerne. Desværre viste det sig også, at det var umuligt for Lars at få økonomien til at hænge sammen med

11 den ekstra lønudgift. Og Nicolai fandt ud af, at livet som Pro alligevel ikke var noget for ham. I 2015 kommer vi derfor til at klare os uden den ekstra hjælp, og selv om Lars får sin kone, Mette til at hjælpe til i butikken, vil det samlede serviceniveau nok desværre blive lidt dårligere, men vi vil gøre, hvad der er muligt for at få tingene til at fungere så godt som muligt. I løbet af vinteren har vi fået færdiggjort det nye træningsakademi, og vi vil kunne åbne den nye sæson med et af de bedste træningsanlæg i Jylland. Lars vil kunne gennemføre træning med video, faldskærm og TrackMan launchmonitor fra de nye indendørs faciliteter. Med nye måtter og med nyt udstyr fra Titleist vil der ikke være mange gode undskyldninger for ikke at bruge driving range fremover. Priserne på træning bliver fra den nye sæson på 165 kr. for en video-lektion og 195 kr. for en lektion med trackmann. Butikken bugner allerede af nyheder til den nye sæson, og som noget nyt, vil der i år kunne købes forskellige produkter med vores 10-års jubilæumslogo. Lars har i efteråret og vinteren arrangeret rejser til stor gælde for deltagerne, og nye rejser er under planlægning. Vi glæder os til en nye aktiv sæson med Lars til at hjælpe os ned i handicap. Ad 8. Sekretariat Med Michael på fuld tid og Ida på deltid er det vores opfattelse at vi har kunne yde medlemmerne en god service i løbet af sæsonen 2014, og endda haft mulighed for weekend åbent i starten af sæsonen, hvor travlheden er størst. Der er meget administrativt arbejde forbundet med at drive en golfklub, og vi arbejder hele tiden på at finde forenklinger. I år tror vi, at det vil lykkes at komme af med greenfee bogen, idet registreringerne nu kan foretages direkte i Golfbox. Det betyder til

12 gengæld at alle også medlemmerne fremover skal registrere deres runde i golfbox for at spille på vores anlæg. Scorekortet vil fremover være kvittering for, at man har ret til at spille på banen, og det skal kunne forevises ved banekontrol. Der er til gengæld ikke længere behov for back-mærker. Opkrævning af kontingenter er en anden af vores meget tidskrævende opgaver. Rigtigt mange glemmer at betale til tiden og arbejdet med at rykke for betalingerne er blevet for stort. Vi appellerer til at så mange som muligt får lagt deres betalinger over på betalingsservice, så betalingerne kan ske automatisk. Det er vores plan at fortsætte med samme bemanding i 2015, og vi vil samtidig forsøge at udvide vores service, ved med hjælp fra frivillige at lave en aktiv baneservice i weekenderne. Aktiv således, at der kan være hjælp at hente for vores gæster, når de ankommer til klubben, og hjælp til at modtage og svare på spørgsmål fra gæster, der måske ønsker at blive medlemmer hos os. I sekretariatet vil vi desuden arbejde på at intensivere salgsarbejdet rettet mod sponsorer, salg af company days og green fee. Ad. 9 Økonomi Samlet har vi haft et overskud på 4 t. kr., hvilket er på niveau med sidste år og 77 t. kr. dårligere end budgetteret. Årets likviditetsforskydning er opgjort til -123 t.kr., heraf er kassekreditten steget med 105 mio. kr.. Den lange gæld er i løbet af året afdraget med 355 t.kr. Der er for 2015 budgetteret med et overskud på 69 t.kr.. Investeringerne i greenkeepergården, det nye akademi og en ny vandforsyning vil i løbet af 2015 sætte vores likviditet under pres. I henhold til budgettet for 2015, vil der være behov for et overtræk på vores kassekredit på omkring 500 t. kr. ved årsskiftet 2015/16.

13 Middelfart Sparekasse har givet accept af finansieringen, hvis vi overholder budgettet for Regnskabet, budgettet og likviditeten gennemgås mere detaljeret under generalforsamlingens punkt 3 og 4. PK/

Vi reagerede på utilfredsheden ved at gå tilbage til klipningsmønsteret fra 2014, og fra sommerferien og resten af sæsonen var banen i fin stand.

Vi reagerede på utilfredsheden ved at gå tilbage til klipningsmønsteret fra 2014, og fra sommerferien og resten af sæsonen var banen i fin stand. Beretning Hedensted Golfklub 2015/2016 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat

Læs mere

Beretning Hedensted Golfklub 2012/13

Beretning Hedensted Golfklub 2012/13 Beretning Hedensted Golfklub /13 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9. Økonomi

Læs mere

Ad. 1 Banen. Lidt afhængig af vejret venter vi at kunne åbne hullet omkring sommerferien 2014.

Ad. 1 Banen. Lidt afhængig af vejret venter vi at kunne åbne hullet omkring sommerferien 2014. Beretning Hedensted Golfklub 2013/14 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014

Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Hedensted Golf Klub Generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013 til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for 2014 til

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015

Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Generalforsamling i Volstrup Golfklub søndag den 15.03. 2015 Velkomst. Kære medlemmer. Traditionen tro holder vi jo vores generalforsamling her i midten af marts måned. Det plejer at være omkring det tidspunkt,

Læs mere

Bestyrelsens beretning over året 2016

Bestyrelsens beretning over året 2016 Bestyrelsens beretning over året 2016 Velkommen til generalforsamling, hvor vi aflægger beretning for 2016. Vi indleder med at mindes de af vores medlemmer, som er gået bort i det forløbne år med et minuts

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 17. februar 2010 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 17. februar 2010 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 17. februar 2010 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

Vision på Jyllands smukkeste parkbane! En unik golfoplevelse. Baggrund

Vision på Jyllands smukkeste parkbane! En unik golfoplevelse. Baggrund En unik golfoplevelse på Jyllands smukkeste parkbane! Baggrund I 2007 blev der i Herning Golf Klub gennemført en visionsproces, som for alvor satte fokus på udvikling af klubben på områder Banen Klubhuset

Læs mere

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen.

Udstykning af arealet startes op allerede nu, så salget kan blive godkendt på generalforsamlingen. Referat af bestyrelsesmøde, torsdag 3. december kl. 19.00 Mødested: Kontor Syd Afbud: John Larssen 1. Godkendelse af referat fra den 15. oktober 2015 Referatet er godkendt 2. Økonomi samt medlemsstatus.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 Bestyrelsens beretning 2013 Økonomi Golfklubberne i Danmark har det svært i disse tider, klubber går konkurs og der kæmpes om medlemmerne. I vores nærområde gik Greve Golf Klub konkurs i foråret 2012,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007.

Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Referat fra ordinær generalforsamling den 20. november 2007. Generalforsamlingen blev afholdt i klubhuset fra kl. 19.00. Der deltog 128 medlemmer i generalforsamlingen. Referatet er udarbejdet af Kim Dalsgaard.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/ Dato: 13. maj 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 13/5-17.00 Dato: 13. maj 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 kl. 17.00 20.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL)

Læs mere

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub

Vision og strategi for perioden fra 2015 til Oplæg til generalforsamlingen Grenaa Golfklub Vision og strategi for perioden fra 2015 til 2025 Oplæg til generalforsamlingen 2015 Grenaa Golfklub Baggrund for vision og strategi Den tidligere vision og strategi er udløbet Faldende medlemstal Presset

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Mandag den 23. marts 2015 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Nyt fra formanden - april 2014

Nyt fra formanden - april 2014 Kære medlem. Har du i år endnu ikke spillet 18- huls banen, har du en oplevelse af de helt store til gode. Banen står utrolig flot i al sin pragt med forårets lysegrønne løv, super fairways og greens,

Læs mere

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension

Bestyrelsesmøde kl Godkendelse af det seneste møde ( ) 5. Stillingtagen til eventuel etablering af hundepension Møde: Referat bestyrelsesmøde den 28. april 2014 kl. 17:00 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Bjarne Hansen, Søren Eske Christensen

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for

Medlemsudvikling: Bestyrelsens beretning for Kære medlemmer. Det har været et spændende og begivenhedsrigt år, hvor der siden sommerferien har været brugt meget tid på at sondere muligheder for fusion af golfklubben. Vi har fortsat det positive frivillige

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen den 24. marts 2015 Endnu et begivenhedsrigt år er gået og tiden er inde til et tilbageblik på 2014. Året har budt på store udfordringer og heldigvis har vi

Læs mere

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn.

2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Beretning 2013 2012 var igen et både godt og travlt år for Hou Lystbådehavn. Vi kom ud af 2012 med et lille overskud, alle bådpladser var besatte, og vi nåede ca. samme antal af gæstesejlere som de sidste

Læs mere

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning 2016 Bestyrelsen 2016 er snart historie. Det er det første år med syv medlemmer i bestyrelsen for Trehøje Golfklub. Jeg vil gerne sige hele bestyrelsen 1000 tak for et super godt og konstruktivt

Læs mere

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset

Generalforsamling tirsdag den kl i klubhuset Generalforsamling tirsdag den 19.3.2013 kl. 19.00 i klubhuset Formandsberetning: Brande Golfklub 2012 Trods en del konkurser så lysner det faktisk lidt omkring i de forskellige golfklubber. Jeg vil indlede

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling

Mandagspigerne afholder ordinær generalforsamling 1. Generalforsamling 2. Mandagspigerne 3. Bagskabe 4. Begynderafdelingen 5. Parmatchklubben 6. Kaninklubben 7. HCA-G3 8. Herreklubben 9. Regionsgolf 10. Vi spiller golf 11. Juniorudvalget 1. GENERALFORSAMLING

Læs mere

Inden vi går i gang vil vi traditionen tro mindes dem der ikke er blandt os mere. Følgende medlemmer er afgået ved døden:

Inden vi går i gang vil vi traditionen tro mindes dem der ikke er blandt os mere. Følgende medlemmer er afgået ved døden: GOLFKLUBBEN STORSTRØMMEN Generalforsamling 17. marts 2016 Velkommen Velkommen til den ordinære generalforsamling. Vi har jo allerede haft en generalforsamling i år, så vi er glade for at se alle jer der

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er vi meget opmærksomme på den udvikling, der i øjeblikket sker på Djursland på golfområdet. Djursland

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl

Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl Bestyrelsesmøde i Hedensted Golf Klub Tirsdag den 06. september 2016 kl. 17.30 Deltagere: Formand: Per Kristensen (PK), Næstformand Karsten Fabrin (KF), bestyrelsesmedlem Michael Andersen (MA), bestyrelsesmedlem

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 17. juni 2014. Til stede var: Benny Larsen Michael Svendsen Peter Norskov Kristensen Johnny Haugaard Jens Erik Poulsen Afbud: John Friis Per B. Nielsen.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde

Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: Afbud fra, Lars Lundby. Referatet skal underskrives ved næste møde Referat af bestyrelsesmøde den 26.august 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte Afbud fra, Lars Lundby B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Referatet skal underskrives ved næste

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014

Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 Odsherred Golfklub Odsherred Golfklub Virksomhedsplan 2014 1 Overordnede mål og strategier Det helt overordnede mål for Odsherred Golfklub i 2014 bliver at skaffe nye medlemmer. Det nuværende antal medlemmer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016

Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Golfklub 12/2016 Dato og tid: Torsdag den 8. december 2016 kl. 17.30 Sted: I Fælleshuset på Præsteager Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: John Sahlertz Claus Kristiansen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012

Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Vinteraktiviteter 1. november 2011-15. marts 2012 Golf spilles hele året - i hvert fald i Smørum Smørum Golfcenter Åben og aktiv - hele året!! 27 lange huller, par 35, 35, 36 9 huller Intermediate 9 huller

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ.

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 21. marts 2017 kl i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 18.30 i klubhuset, Murhusbakken 21, 8930 Randers NØ. DAGSORDEN: 1: Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole H. Clausen Ole H. Clausen

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

Læs mere

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år

ÅRET DER GIK. Og lidt om det kommende år ÅRET DER GIK Og lidt om det kommende år INDHOLD 3 Passebækgård A/S 5 Greenkeeperen 6 Sponsormatch 2017 7 Klubmestre 2016 8 Hole-in-on 2016 9 Tak til vores sponsorer ÅRET DER GIK side 2 PASSEBÆKGÅRD A/S

Læs mere

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE

DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE DIALOG OG VIDENSDELING VED BORDENE Fastholdelse og det sociale miljø Hvad gør I for at styrke det sociale miljø og klublivet i jeres golfklub? Hvordan sikrer I, at klubber i klubben bidrager positivt til

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen

Åbent Hus. Brugt udstyr søges. Resultater fra SuperSenior. Resultater fra Åbningsturneringen MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus Brugt udstyr søges Resultater fra SuperSenior Resultater fra Åbningsturneringen Gahrn-Jensen Cup søndag den 17. april - sidste tilmelding torsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 19. september 2013 Til stede var: Benny Larsen John Friis Henrik Jørgensen Henrik Leth Peter Norskov Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev

Nyhedsbrev. Hedens golfklub Sponsorer i Klubben. Formanden har ordet. Nyhedsbrev Hedens Golfklub juni. 2017 Hedens Golfklub xx. måned år Hedens golfklub 2017 Formanden har ordet Foråret er gået på held, og vi er nu godt på vej ind i sommerperioden. Vi håber derfor på mere stabilt vejr

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Sidste referat Markedsføringsudvalg Eventuelt Regnskab og budgetter IT udvalg Bestyrelsen 10. Sportsudvalg 11.

Emne Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Sidste referat Markedsføringsudvalg Eventuelt Regnskab og budgetter IT udvalg Bestyrelsen 10. Sportsudvalg 11. Emne Bestyrelsesmøde Dato: 21. august 2015 kl. 17:30 21:30 Sted: Skovbo Golfklub Mødedeltagere: Henning Larsen (HRL) Michael Østerbye (MØ) Henrik Østerbye (HØ) Jesper Wedersøe (JW) Mads Bjørn Hansen (MH)

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2013/2014 Kære medlemmer, Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2013/2014 Den forgangne sæson har på mange måder været spændende. Vi skulle i denne

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere