Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen."

Transkript

1 Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9. Økonomi Ad. 1 Banen Vinteren i 2014 var generelt mild og vi blev tilsmilet af et tidligt forår. Vi kunne spille golf allerede fra starten af marts måned med baneforhold, der efter årstiden var virkeligt fine. Flotte grønne faiways og greens, der stort set ikke havde lidt skade gennem vinteren. Det var planen at hul 17 skulle startes op omkring sommerferien i 2014, men det blev først sidst på sæsonen, at vi kunne åbne hullet, og endda med en green der ikke var helt klar. Vi forventer at hullet er næsten klar til starten på den nye sæson inklusive de nye tee-steder på hul 13. Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Søer og vandløb har igen i år vist sig fra deres bedste side gennem hele sæsonen. Sidst på sæsonen gik greenkeepere og sølauget amok i endnu en runde træplantning Denne gang ved at flytte eksisterende træer til de strategisk rigtige steder på banen. Mere end 200 træer blev flyttet, og hvis de ellers vil gro har vi nu fået banen shapet som vi gerne vil have det. I øvrigt har vi haft held med de sidste års træplantning. Utrætteligt arbejde med vanding har sikret at næsten alle træerne har overlevet den første svære tid.

2 Med lidt hjælp fra vejret og rigtigt dygtigt arbejde af vores greenkeepere holdt banen gennem hele sæsonen et meget flot niveau, og selv om bunkers stadig halter efter, synes vi godt, at vi igen kan tillade os at sige, at banen i 2014 var bedre end nogensinde før, og at vi stadigt arbejder os ind på målet om at have den mest attraktive bane i området. Greenkeeperne vil fra sæsonstarten i år have helt nye og klart forbedrede arbejdsbetingelser, idet at vi i løbet af vinteren har fået renoveret og udbygget greenkeepergården. Nyt tag, betongulv i stedet for grus og en udvidelse med 260m2 vil fremover sikre bedre betingelser for både de ansatte og vores dyre maskiner. Arbejdet har kostet en del penge, men en fantastisk hjælp fra frivillige og sponsorer har igen været med til at holde udgifterne nede. Som en sidegevinst har byggeriet givet plads til at 12 el-biler vil kunne holde indendørs, men herom senere. Der er allerede hektisk aktivitet i greenkeepergården før den nye sæson. Omkring 35 arbejdsopgaver/projekter skal færdiggøres og samtidig skal der ryddes op og flyttes ind i de nye omgivelser. Det bliver også nødvendigt at forbedre vores bunkers. I et samarbejde med vores sandleverandør er det aftalt, at gøre forsøg med at blande det eksisterende sand med nyt skarp sand. Det skulle kunne give bedre sand at slå fra. I modsætning til sidste år slap vi ikke i gennem vinteren uden skader på banen. Vejret har været usædvanligt mildt og vådt i efteråret/vinteren, så vi kommer noget senere i gang i år end sidste år. Pasningen af banen vil i øvrigt følge den plan vi har lagt for år tilbage, og som gerne skulle sikre at forholdene løbende forbedres. Vi vil fortsætte med at bruge mange kræfter på at sikre, at banen udvikler sig positivt gennem langsigtet og systematisk pasning. Dette skulle gerne give en forbedret golfoplevelse både på kort og lang sigt.

3 Sidste år fortalte vi, at broen mellem hul 5 og 6 havde en begrænset levetid. Det er nu blevet til et år mindre, og vi bliver nødt til at få broen lavet. Der foregår en dialog med kommunen omkring godkendelser af en ny bro. Vi havde håbet, at få love til at udskifte det meste af den eksisterende bro med en dæmning, men der bliver vist ikke godkendt. I stedet vil vi nok forsøge at forstærke den eksisterende bro bl.a. med nye granpæle af egen avl. Vi arbejder videre med både løsning og finansiering og håber vi kan få forholdene på plads til næste vinter. Gran kan vi få fra området omkring hul 6, hvor alle træer vil blive fældet og erstattet af buske i løbet af sommeren. Det er lidt ærgerligt, da hullet er rigtigt flot i dag, men træerne er blevet så store, at der nu kommer for lidt lys til greenen, der næsten ikke er til at holde. Vores leasingaftale på de grønne maskiner løber ud her i 2015 og vi har sammensat et pakke af nye maskiner, der er ved at blive indkøbt. Det er målet med de nye maskiner, at kunne nedsætte timeforbruget på banen. Leasingomkostningerne ventes samlet at blive lidt mindre end det vi har i dag. Ligesom klubben er vores vandingsanlæg også ved at være 10 år gammelt og det er nødvendig med en større renovering i år. Vi fik sidste år etableret et filter, så det vand der sendes i gennem anlægget ikke er så fyldt med skidt som tidligere. I år gælder det så en lidt større udskiftning af ventiler. Et driftsikkert vandingsanlæg er en forudsætning for gode greens og tee-steder. Som I kan høre er der ikke mangel på opgaver. En stor tak til banepersonalet og Sølauget der året igennem har ydet en stor og god indsats.

4 Ad. 2 Medlemsudvikling Der blev igen i 2014 gennemført en række tiltag for at øge antallet af medlemmer. Som noget nyt lavede vi et tilbud om et gratis golfsæt, til de der meldte sig ind som prøvemedlemmer. Om det skyldes det gratis golfsæt skal jeg være usagt, men vi fik et rekord stort antal prøvemedlemmer. I alt gik 142 gennem begynderforløbet mod 70 året før. Ca. 60 af dem meldte sig ind i løbet af sæsonen. Resten har vi nu inviteret på kaffe, for at få så mange som muligt meldt ind til den nye sæson. Samlet har vi fået omkring 75 nye medlemmer og som den eneste klub i ØGR-samarbejdet har vi fået flere medlemmer i Det kan vi da godt være lidt stolte af. For første gang har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos prøvemedlemmerne. Det var generelt en meget positiv tilbagemelding, men der var bestemt også punkter vi nemt kan forbedre fremover. Det samlede antal medlemmer er vokset fra 965 til 984, hvilket er rigtigt dejligt, men det vigtigste er, at vi for 4 år i træk har øget antallet af seniormedlemmer, og i år med hele 5%, svarende til 27. Også antallet af aktive medlemmer er steget for 5 år i træk. Fritspilsordningen har igen i 2014 været en succes. Der blev spillet i alt runder golf, hvilket er en stigning på 19% og der blev solgt kort, hvilket er en stigning på 7%. Vi solgte selv 230 kort, svarende til en stigning på 7%, og der blev spillet runder hos os, hvilket er ny rekord og en stigning på omkring 13%. Vi er i øvrigt den 3. mest spillede bane, kun overgået af Skanderborg og Horsens.

5 Vi kan med glæde konstatere at ordningen fortsætter på uændrede betingelser i 2015, og så er der endda blevet endnu en klub at vælge imellem, idet Århus Golfklub allerede fra denne sæson deltager i samarbejdet. Og til samme pris. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra sidste år, har bestyrelsen valgt at fastholde målsætningen om, at øge medlemstallet over det næste 2-3 år, så vi kan komme op omkring medlemmer. I 2015 skal vi gerne have op mod 150 nye medlemmer i gang i klubben. Indsatsen for at få de mange nye medlemmer, bliver øget med yderligere annoncering og synliggørelse af vores tilbud. Vi har også stor tiltro til at vores pro, Lars Rysgaard, med sine tiltag vil kunne bidrag til at trække flere nye medlemmer. Vi vil fortsætte en del af de aktiviteter, vi har haft de seneste år. Jeg har ved flere lejligheder sagt, at vores bedste mulighed for at skaffe flere medlemmer er at aktivere vores sælgere. Det har vi bl.a. tidligere gjort ved, at man har kunnet invitere venner og bekendte til en gratis golfoplevelse. Det har givet nye medlemmer og i år vil vi i forbindelse med vores jubilæum gerne give den en tand mere. Det betyder at I, vores medlemmer, får et helt fantastisk tilbud. Hvis I finder et nyt medlem og hjælper med at få vedkommende meldt ind enten som seniormedlem på den store bane eller som seniormedlem på korthulsbanen, så fratrækker vi kr i jeres kontingent ved næste betalingstermin. De nærmere regler for ordningen vil snart blive udsendt. Øget aktivitet for legegolferne og et nyt aktivt juniorudvalg kommer til at spille en vigtig rolle i at få flere unge mennesker til at komme og spille golf i vores klub. Herom i et senere punkt. Begynderudvalget har også en meget aktiv rolle i hvervningen af nye medlemmer, og vi håber at de i lighed med tidligere år, vil stille deres arbejdskraft til rådighed ved åbent-hus arrangementer, onsdagsmatcher og lignende. De samlede indtægter fra kontingenter er budgetteret mere forsigtigt i år, hvor vi for første gang starter sæsonen med flere seniormedlemmer end vi har budgetteret, men det skal ikke være

6 en sovepude, for en positiv medlemsudvikling er vores bedste garanti for en fortsat positiv udvikling af Hedensted Golfklub. Ad 3. Sponsorarbejde & kommercielle aktiviteter Sponsorindtægterne i 2014 blev 54 t.kr. mindre end budgetteret og 65 t.kr. mindre end sidste år. Det er selvfølgelig ikke helt tilfredsstillende, men til den samlede vurdering høre, at flere af vores sædvanlige sponsorer i 2014 konverterede indbetalte sponsorater med naturalie sponsorater i forbindelse med opbygningen af den nye cafe og renovering og udbygning af greenkeepergården. Ellers er det specielt vores sponsorer fra den finansielle sektor, der generelt har skåret meget i deres sponsorbudgetter. Erhvervsklubben har i 2014 afholdt 4 møder. Tak til Jesper Juul Jensen for det arbejde han har lagt i de fine arrangementer. Er der nogen til stede, der endnu ikke har hørt om mulighederne i Erhvervsklubben er de meget velkomne til at kontakte Michael Kongsmark. Jesper ønsker at holde en pause som tovholder i Erhvervsklubben. Skulle en af jer have lyst til at tage del i det arbejde, høre vi meget gerne fra jer. Vi nåede kun lige omkring halvdelen af de indtægter vi havde budgetteret fra company-dage. Målt på antal, holdt vi ret mange arrangementer, men de var generelt med få deltagere. Den væsentligste afvigelse skyldes dog at Slaget i Bakkerne blev aflyst, og at vi herved gik glip af en indtægt på t.kr.. Vi kunne desværre ikke finde nogen, der ville hjælpe med arrangementet, og det kneb også lidt på sponsorsiden. Den tidlige sæsonstart og vores flotte bane hjalp med til at sikre en rekord stor indtægt fra greenfee på over 900 t.kr.. Det rygtes at vores bane bliver flottere og flottere, og med en intensiveret salgsindsats, håber vi på en stigning i antallet af greenfee gæster igen i Også selv om vi lidt forsigtigt har budgetteret med en nedgang på 100 t.kr.

7 Vi håber, at vi kan opretholde støtten fra vores sponsorer i 2015 og har valgt at budgettere en tilgang af nye sponsorer på ca. 150 t.kr.. Vi er i bestyrelsen utroligt taknemmelige for den støtte vi har fået fra vores sponsorer, og vi glæder os til samarbejdet fremover. Som medlemmer kan I vise jeres taknemmelighed ved at støtte sponsorerne, når i skal vælge leverandør derhjemme eller på jeres arbejdspladser. Ad 4. Marketing/Kommunikation Selv om det sommetider kniber at få opdateret vores hjemmeside hurtigt nok, er det vores opfattelse, at vi har et effektivt kommunikationsværktøj, både rettet mod vores medlemmer, vores gæste og interessenter i det hele taget. I 2015 vil vi fortsætte arbejdet med yderligere forbedringer af hjemmesiden. Desuden vil der blive arbejdet med yderligere aktivitet på de sociale medier, for at sikre at Hedensted Golfklub får en tilstrækkelig og positiv tilstedeværelse. Al arbejde med kommunikation skal fra sæsonstarten indarbejdes i en egentlig kommunikationsplan, hvor vi også vil forsøge at sikre, at der er en sammenhæng mellem vores ambitioner på den ene side og vores ressourceser og økonomiske muligheder på den anden side. Ellers vil der i årets løb blive annonceret efter nye medlemmer, ligesom vores jubilæum vil blive tilgodeset i annoncebudgettet. Ad 5. Medlemstrivsel Det kan være vanskeligt at måle om vores medlemstrivsel udvikler sig i den rigtige retning, men taget ud fra de ydre tegn - opbakning til de afholdte arrangementer, deltagelse i vores turneringer og antallet af skriftlige klager til formanden så har vi igen i 2014 haft en god sæson med et super hyggeligt kammeratskab.

8 Det er bestyrelsens opfattelse, at de mange, der deltager med frivilligt arbejde. Udover at hjælpe med til at pleje vores huse og arealerne omkring golfbanen, hjælper de også med deres indsats og kammeratskab til at bidrage med det gode sociale miljø i klubben. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, hvad enten de deltager i de forskellige udvalg, Sølauget, i Husudvalget eller på anden måde. Vores elitehold fik mange gode udfordringer i 2014, men desværre lykkedes det ikke, det godt kæmpende hold, at rykke op fra 4. Division. Til gengæld rykkede 2. holdet op, men måtte alligevel blive i deres række, da vi ikke må have to hold i samme række. Flot nok af vores bedste spillere. Vi tror på oprykning i den kommende sæson. Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at den gode trivsel i klubben ikke er en selvfølge, og at udfordringerne for at opretholde den gode trivsel måske endda er stigende med klubbens alder. Vi vil derfor også fremover gøre alt, hvad vi kan for at formidle og støtte den gode trivsel. Vi er mange forskellige mennesker, der skal have det godt sammen. Det kræver forståelse og fleksibilitet af den enkelte. Og sådan er det heldigvis hos os. Fra og med i år har vi købt et IT-modul, der vil sikre at vi med faste mellemrum får feedback fra både medlemmer og gæster. På den måde håber vi, at få en mere sikker viden om, hvilke områder vi med størst fordel kan arbejde på at forbedre. Vi håber I vil tage godt imod det nye initiativ og hjælpe med at holde svarprocenten høj. Mange analyser viser, at de medlemmer en golfklub taber, tabes fordi medlemmet ikke socialt har kunnet finde sig tilrette i klubben. Derfor vil vi i 2015 gøre en ekstra indsats omkring indslusningen af nye medlemmer. Vi ved at de nye medlemmer føler sig godt modtaget i begynderudvalget, men vi ved også, at det for nogen er en lidt svær overgang fra man er færdig som begynder, til man

9 efterfølgende får etableret et socialt netværk i klubben. Vores sektions har lovet at hjælpe mere til med at løse denne opgave, men I som medlemmer må også gerne være opmærksomme på, at hjælpe de nye medlemmer til at finde kammeratskabet i klubben. Med hjælp fra vores pro og et nyt udvalg til at hjælpe på juniorsiden, håber vi at kunne tiltrække flere unge mennesker til klubben. Der er fire forældre, der har sagt ja til at deltage i DGU s juniortræningsprogram og efterfølgende hjælpe Lars med at træne de mange unge. Der er etableret samarbejde med naboklubberne og der vil blive afholdt en fælles sommerlejr. Som noget nyt vil juniorer kunne optages til kun kr om året, hvis de kun spiller på korthulsbanen. Unge mennesker er med til at give liv i klubben, og vi ved, at de også tager deres forældre med, så der er megen god mening i den indsats. Der afholdes desuden en DGU sommerlejr i vores klub i løbet af sommerferien. I 2015 kan vi fejre vores 10-års jubilæum. I vil senere i dag høre om de planer vi har. Alle sektions har haft god tilslutning fra medlemmerne i Vi takker bestyrelserne for deres store arbejde, og håber deres aktiviteter kan udbygges yderligere i 2015 til glæde for klubbens medlemmer. Ad 6. Klubhus og restaurant Restauranten er et stort aktiv for golfklubben. God mad og hyggelige omgivelser, er en perfekt ramme om en god dag på golfbanen. Op til sæsonstarten 2014 fik vi færdiggjort et helt nyt barområde ved indgangen til restauranten. Med en fantastisk hjælp fra frivillige og sponsorer har vi fået et meget flot resultat. Da vi samtidig tegnede en ny forpagteraftale med Dorte og Helle, kunne de

10 passende være værter ved en fælles reception og indvielse, hvor hundrede mennesker mødte op. Efter en lidt hektisk start på sæsonen har samarbejdet med Dorte og Helle fungeret bedre og bedre hen over sæsonen, og vi er glade for, at de på trods af en svær start og et begrænset økonomisk udkomme er klar til en ny sæson. Vi tror alle på, at erfaringen og den øgede kendskabsgrad i byen generelt, nok skal føre en til god forretning for os alle sammen. Dorte og Helle vil senere i dag fortælle lidt om planerne for den nye sæson, så det jeg vil ikke bruge mere tid på her. Når man bor i et gammelt hus underforstået et dejligt hus med sjæl er der altid noget der skal ordnes. I løbet af sæsonen 2014 havde vi flere perioder, hvor der var meget lidt tryk på vandet fra vores egen boring. Undersøgelser har vist, at det dels skyldes at vores filtre hurtig stopper til og dels at vores pumpe trænger til en udskiftning. Samtidig har vi fra kommunen fået besked på at vores vand skal testes for pesticider og urenheder, og vi er noget nervøse ved, hvad det vil komme til at betyde. For at være på forkant med problemerne har vi undersøgt muligheden for at blive koblet til den lokale vandforsyning. Det koster desværre omkring 100 t.kr.. men vi vurdere alligevel er nødvendigt, og arbejdet er nu så langt, at vi kan kobles på vandværket i løbet af et par dage. Igen har vi haft glæde af hjælp fra frivillige og sponsorer, så vi har kunnet holde omkostningerne nede. Ad 7. Pro en Sæsonen 2014 var en ny god sæson for Lars. Efter en meget travl sæson i 2013, prøvede Lars at ansatte Nicolai Dandanell som fast medhjælp. Det gik fint og Lars havde flere timer til rådighed for servicering af medlemmerne. Desværre viste det sig også, at det var umuligt for Lars at få økonomien til at hænge sammen med

11 den ekstra lønudgift. Og Nicolai fandt ud af, at livet som Pro alligevel ikke var noget for ham. I 2015 kommer vi derfor til at klare os uden den ekstra hjælp, og selv om Lars får sin kone, Mette til at hjælpe til i butikken, vil det samlede serviceniveau nok desværre blive lidt dårligere, men vi vil gøre, hvad der er muligt for at få tingene til at fungere så godt som muligt. I løbet af vinteren har vi fået færdiggjort det nye træningsakademi, og vi vil kunne åbne den nye sæson med et af de bedste træningsanlæg i Jylland. Lars vil kunne gennemføre træning med video, faldskærm og TrackMan launchmonitor fra de nye indendørs faciliteter. Med nye måtter og med nyt udstyr fra Titleist vil der ikke være mange gode undskyldninger for ikke at bruge driving range fremover. Priserne på træning bliver fra den nye sæson på 165 kr. for en video-lektion og 195 kr. for en lektion med trackmann. Butikken bugner allerede af nyheder til den nye sæson, og som noget nyt, vil der i år kunne købes forskellige produkter med vores 10-års jubilæumslogo. Lars har i efteråret og vinteren arrangeret rejser til stor gælde for deltagerne, og nye rejser er under planlægning. Vi glæder os til en nye aktiv sæson med Lars til at hjælpe os ned i handicap. Ad 8. Sekretariat Med Michael på fuld tid og Ida på deltid er det vores opfattelse at vi har kunne yde medlemmerne en god service i løbet af sæsonen 2014, og endda haft mulighed for weekend åbent i starten af sæsonen, hvor travlheden er størst. Der er meget administrativt arbejde forbundet med at drive en golfklub, og vi arbejder hele tiden på at finde forenklinger. I år tror vi, at det vil lykkes at komme af med greenfee bogen, idet registreringerne nu kan foretages direkte i Golfbox. Det betyder til

12 gengæld at alle også medlemmerne fremover skal registrere deres runde i golfbox for at spille på vores anlæg. Scorekortet vil fremover være kvittering for, at man har ret til at spille på banen, og det skal kunne forevises ved banekontrol. Der er til gengæld ikke længere behov for back-mærker. Opkrævning af kontingenter er en anden af vores meget tidskrævende opgaver. Rigtigt mange glemmer at betale til tiden og arbejdet med at rykke for betalingerne er blevet for stort. Vi appellerer til at så mange som muligt får lagt deres betalinger over på betalingsservice, så betalingerne kan ske automatisk. Det er vores plan at fortsætte med samme bemanding i 2015, og vi vil samtidig forsøge at udvide vores service, ved med hjælp fra frivillige at lave en aktiv baneservice i weekenderne. Aktiv således, at der kan være hjælp at hente for vores gæster, når de ankommer til klubben, og hjælp til at modtage og svare på spørgsmål fra gæster, der måske ønsker at blive medlemmer hos os. I sekretariatet vil vi desuden arbejde på at intensivere salgsarbejdet rettet mod sponsorer, salg af company days og green fee. Ad. 9 Økonomi Samlet har vi haft et overskud på 4 t. kr., hvilket er på niveau med sidste år og 77 t. kr. dårligere end budgetteret. Årets likviditetsforskydning er opgjort til -123 t.kr., heraf er kassekreditten steget med 105 mio. kr.. Den lange gæld er i løbet af året afdraget med 355 t.kr. Der er for 2015 budgetteret med et overskud på 69 t.kr.. Investeringerne i greenkeepergården, det nye akademi og en ny vandforsyning vil i løbet af 2015 sætte vores likviditet under pres. I henhold til budgettet for 2015, vil der være behov for et overtræk på vores kassekredit på omkring 500 t. kr. ved årsskiftet 2015/16.

13 Middelfart Sparekasse har givet accept af finansieringen, hvis vi overholder budgettet for Regnskabet, budgettet og likviditeten gennemgås mere detaljeret under generalforsamlingens punkt 3 og 4. PK/

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2014 klubbens 42. driftsår For første gang i klubbens historie fik vi en officiel Danmarksmester. Der skulle gå mere end 41 år før Kamilla Bang, som den første i Horsens Golfklub,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår

Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Bestyrelsens årsberetning for 2013 klubbens 41. driftsår Et år er passeret, og igen i år har bestyrelsen haft fokus på at styre klubben godt igennem den krise, der fortsat hersker i Dansk Golf. Det er

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Nyhedsbrev maj - juni 2013

Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nyhedsbrev maj - juni 2013 Nord 1 green Golf er det sjoveste, man kan foretage sig - uden at tage tøjet af Juan Antonio "Chi-Chi" Rodríguez (born October 23, 1935). A Puerto Rican professional golfer 1

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

BERETNING FOR ÅRET 2011

BERETNING FOR ÅRET 2011 BERETNING FOR ÅRET 2011 Det har som sædvanlig været et meget spændende år i Brøndby IF. Sportsligt kan det uden tvivl konstateres, at med en enkelt undtagelse, så er det absolut det bedste år nogensinde

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning:

Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Ordinær Generalforsamling i Halsnæs Bryghus A/S 19.05.2012. Beretning: Også i år må jeg indlede med at sige, at det er en kæmpe fornøjelse at få lov til at aflægge beretning for Halsnæs Bryghus A/S. Året

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere