Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen."

Transkript

1 Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9. Økonomi Ad. 1 Banen Vinteren i 2014 var generelt mild og vi blev tilsmilet af et tidligt forår. Vi kunne spille golf allerede fra starten af marts måned med baneforhold, der efter årstiden var virkeligt fine. Flotte grønne faiways og greens, der stort set ikke havde lidt skade gennem vinteren. Det var planen at hul 17 skulle startes op omkring sommerferien i 2014, men det blev først sidst på sæsonen, at vi kunne åbne hullet, og endda med en green der ikke var helt klar. Vi forventer at hullet er næsten klar til starten på den nye sæson inklusive de nye tee-steder på hul 13. Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Søer og vandløb har igen i år vist sig fra deres bedste side gennem hele sæsonen. Sidst på sæsonen gik greenkeepere og sølauget amok i endnu en runde træplantning Denne gang ved at flytte eksisterende træer til de strategisk rigtige steder på banen. Mere end 200 træer blev flyttet, og hvis de ellers vil gro har vi nu fået banen shapet som vi gerne vil have det. I øvrigt har vi haft held med de sidste års træplantning. Utrætteligt arbejde med vanding har sikret at næsten alle træerne har overlevet den første svære tid.

2 Med lidt hjælp fra vejret og rigtigt dygtigt arbejde af vores greenkeepere holdt banen gennem hele sæsonen et meget flot niveau, og selv om bunkers stadig halter efter, synes vi godt, at vi igen kan tillade os at sige, at banen i 2014 var bedre end nogensinde før, og at vi stadigt arbejder os ind på målet om at have den mest attraktive bane i området. Greenkeeperne vil fra sæsonstarten i år have helt nye og klart forbedrede arbejdsbetingelser, idet at vi i løbet af vinteren har fået renoveret og udbygget greenkeepergården. Nyt tag, betongulv i stedet for grus og en udvidelse med 260m2 vil fremover sikre bedre betingelser for både de ansatte og vores dyre maskiner. Arbejdet har kostet en del penge, men en fantastisk hjælp fra frivillige og sponsorer har igen været med til at holde udgifterne nede. Som en sidegevinst har byggeriet givet plads til at 12 el-biler vil kunne holde indendørs, men herom senere. Der er allerede hektisk aktivitet i greenkeepergården før den nye sæson. Omkring 35 arbejdsopgaver/projekter skal færdiggøres og samtidig skal der ryddes op og flyttes ind i de nye omgivelser. Det bliver også nødvendigt at forbedre vores bunkers. I et samarbejde med vores sandleverandør er det aftalt, at gøre forsøg med at blande det eksisterende sand med nyt skarp sand. Det skulle kunne give bedre sand at slå fra. I modsætning til sidste år slap vi ikke i gennem vinteren uden skader på banen. Vejret har været usædvanligt mildt og vådt i efteråret/vinteren, så vi kommer noget senere i gang i år end sidste år. Pasningen af banen vil i øvrigt følge den plan vi har lagt for år tilbage, og som gerne skulle sikre at forholdene løbende forbedres. Vi vil fortsætte med at bruge mange kræfter på at sikre, at banen udvikler sig positivt gennem langsigtet og systematisk pasning. Dette skulle gerne give en forbedret golfoplevelse både på kort og lang sigt.

3 Sidste år fortalte vi, at broen mellem hul 5 og 6 havde en begrænset levetid. Det er nu blevet til et år mindre, og vi bliver nødt til at få broen lavet. Der foregår en dialog med kommunen omkring godkendelser af en ny bro. Vi havde håbet, at få love til at udskifte det meste af den eksisterende bro med en dæmning, men der bliver vist ikke godkendt. I stedet vil vi nok forsøge at forstærke den eksisterende bro bl.a. med nye granpæle af egen avl. Vi arbejder videre med både løsning og finansiering og håber vi kan få forholdene på plads til næste vinter. Gran kan vi få fra området omkring hul 6, hvor alle træer vil blive fældet og erstattet af buske i løbet af sommeren. Det er lidt ærgerligt, da hullet er rigtigt flot i dag, men træerne er blevet så store, at der nu kommer for lidt lys til greenen, der næsten ikke er til at holde. Vores leasingaftale på de grønne maskiner løber ud her i 2015 og vi har sammensat et pakke af nye maskiner, der er ved at blive indkøbt. Det er målet med de nye maskiner, at kunne nedsætte timeforbruget på banen. Leasingomkostningerne ventes samlet at blive lidt mindre end det vi har i dag. Ligesom klubben er vores vandingsanlæg også ved at være 10 år gammelt og det er nødvendig med en større renovering i år. Vi fik sidste år etableret et filter, så det vand der sendes i gennem anlægget ikke er så fyldt med skidt som tidligere. I år gælder det så en lidt større udskiftning af ventiler. Et driftsikkert vandingsanlæg er en forudsætning for gode greens og tee-steder. Som I kan høre er der ikke mangel på opgaver. En stor tak til banepersonalet og Sølauget der året igennem har ydet en stor og god indsats.

4 Ad. 2 Medlemsudvikling Der blev igen i 2014 gennemført en række tiltag for at øge antallet af medlemmer. Som noget nyt lavede vi et tilbud om et gratis golfsæt, til de der meldte sig ind som prøvemedlemmer. Om det skyldes det gratis golfsæt skal jeg være usagt, men vi fik et rekord stort antal prøvemedlemmer. I alt gik 142 gennem begynderforløbet mod 70 året før. Ca. 60 af dem meldte sig ind i løbet af sæsonen. Resten har vi nu inviteret på kaffe, for at få så mange som muligt meldt ind til den nye sæson. Samlet har vi fået omkring 75 nye medlemmer og som den eneste klub i ØGR-samarbejdet har vi fået flere medlemmer i Det kan vi da godt være lidt stolte af. For første gang har vi gennemført en tilfredshedsundersøgelse hos prøvemedlemmerne. Det var generelt en meget positiv tilbagemelding, men der var bestemt også punkter vi nemt kan forbedre fremover. Det samlede antal medlemmer er vokset fra 965 til 984, hvilket er rigtigt dejligt, men det vigtigste er, at vi for 4 år i træk har øget antallet af seniormedlemmer, og i år med hele 5%, svarende til 27. Også antallet af aktive medlemmer er steget for 5 år i træk. Fritspilsordningen har igen i 2014 været en succes. Der blev spillet i alt runder golf, hvilket er en stigning på 19% og der blev solgt kort, hvilket er en stigning på 7%. Vi solgte selv 230 kort, svarende til en stigning på 7%, og der blev spillet runder hos os, hvilket er ny rekord og en stigning på omkring 13%. Vi er i øvrigt den 3. mest spillede bane, kun overgået af Skanderborg og Horsens.

5 Vi kan med glæde konstatere at ordningen fortsætter på uændrede betingelser i 2015, og så er der endda blevet endnu en klub at vælge imellem, idet Århus Golfklub allerede fra denne sæson deltager i samarbejdet. Og til samme pris. Med udgangspunkt i vores erfaringer fra sidste år, har bestyrelsen valgt at fastholde målsætningen om, at øge medlemstallet over det næste 2-3 år, så vi kan komme op omkring medlemmer. I 2015 skal vi gerne have op mod 150 nye medlemmer i gang i klubben. Indsatsen for at få de mange nye medlemmer, bliver øget med yderligere annoncering og synliggørelse af vores tilbud. Vi har også stor tiltro til at vores pro, Lars Rysgaard, med sine tiltag vil kunne bidrag til at trække flere nye medlemmer. Vi vil fortsætte en del af de aktiviteter, vi har haft de seneste år. Jeg har ved flere lejligheder sagt, at vores bedste mulighed for at skaffe flere medlemmer er at aktivere vores sælgere. Det har vi bl.a. tidligere gjort ved, at man har kunnet invitere venner og bekendte til en gratis golfoplevelse. Det har givet nye medlemmer og i år vil vi i forbindelse med vores jubilæum gerne give den en tand mere. Det betyder at I, vores medlemmer, får et helt fantastisk tilbud. Hvis I finder et nyt medlem og hjælper med at få vedkommende meldt ind enten som seniormedlem på den store bane eller som seniormedlem på korthulsbanen, så fratrækker vi kr i jeres kontingent ved næste betalingstermin. De nærmere regler for ordningen vil snart blive udsendt. Øget aktivitet for legegolferne og et nyt aktivt juniorudvalg kommer til at spille en vigtig rolle i at få flere unge mennesker til at komme og spille golf i vores klub. Herom i et senere punkt. Begynderudvalget har også en meget aktiv rolle i hvervningen af nye medlemmer, og vi håber at de i lighed med tidligere år, vil stille deres arbejdskraft til rådighed ved åbent-hus arrangementer, onsdagsmatcher og lignende. De samlede indtægter fra kontingenter er budgetteret mere forsigtigt i år, hvor vi for første gang starter sæsonen med flere seniormedlemmer end vi har budgetteret, men det skal ikke være

6 en sovepude, for en positiv medlemsudvikling er vores bedste garanti for en fortsat positiv udvikling af Hedensted Golfklub. Ad 3. Sponsorarbejde & kommercielle aktiviteter Sponsorindtægterne i 2014 blev 54 t.kr. mindre end budgetteret og 65 t.kr. mindre end sidste år. Det er selvfølgelig ikke helt tilfredsstillende, men til den samlede vurdering høre, at flere af vores sædvanlige sponsorer i 2014 konverterede indbetalte sponsorater med naturalie sponsorater i forbindelse med opbygningen af den nye cafe og renovering og udbygning af greenkeepergården. Ellers er det specielt vores sponsorer fra den finansielle sektor, der generelt har skåret meget i deres sponsorbudgetter. Erhvervsklubben har i 2014 afholdt 4 møder. Tak til Jesper Juul Jensen for det arbejde han har lagt i de fine arrangementer. Er der nogen til stede, der endnu ikke har hørt om mulighederne i Erhvervsklubben er de meget velkomne til at kontakte Michael Kongsmark. Jesper ønsker at holde en pause som tovholder i Erhvervsklubben. Skulle en af jer have lyst til at tage del i det arbejde, høre vi meget gerne fra jer. Vi nåede kun lige omkring halvdelen af de indtægter vi havde budgetteret fra company-dage. Målt på antal, holdt vi ret mange arrangementer, men de var generelt med få deltagere. Den væsentligste afvigelse skyldes dog at Slaget i Bakkerne blev aflyst, og at vi herved gik glip af en indtægt på t.kr.. Vi kunne desværre ikke finde nogen, der ville hjælpe med arrangementet, og det kneb også lidt på sponsorsiden. Den tidlige sæsonstart og vores flotte bane hjalp med til at sikre en rekord stor indtægt fra greenfee på over 900 t.kr.. Det rygtes at vores bane bliver flottere og flottere, og med en intensiveret salgsindsats, håber vi på en stigning i antallet af greenfee gæster igen i Også selv om vi lidt forsigtigt har budgetteret med en nedgang på 100 t.kr.

7 Vi håber, at vi kan opretholde støtten fra vores sponsorer i 2015 og har valgt at budgettere en tilgang af nye sponsorer på ca. 150 t.kr.. Vi er i bestyrelsen utroligt taknemmelige for den støtte vi har fået fra vores sponsorer, og vi glæder os til samarbejdet fremover. Som medlemmer kan I vise jeres taknemmelighed ved at støtte sponsorerne, når i skal vælge leverandør derhjemme eller på jeres arbejdspladser. Ad 4. Marketing/Kommunikation Selv om det sommetider kniber at få opdateret vores hjemmeside hurtigt nok, er det vores opfattelse, at vi har et effektivt kommunikationsværktøj, både rettet mod vores medlemmer, vores gæste og interessenter i det hele taget. I 2015 vil vi fortsætte arbejdet med yderligere forbedringer af hjemmesiden. Desuden vil der blive arbejdet med yderligere aktivitet på de sociale medier, for at sikre at Hedensted Golfklub får en tilstrækkelig og positiv tilstedeværelse. Al arbejde med kommunikation skal fra sæsonstarten indarbejdes i en egentlig kommunikationsplan, hvor vi også vil forsøge at sikre, at der er en sammenhæng mellem vores ambitioner på den ene side og vores ressourceser og økonomiske muligheder på den anden side. Ellers vil der i årets løb blive annonceret efter nye medlemmer, ligesom vores jubilæum vil blive tilgodeset i annoncebudgettet. Ad 5. Medlemstrivsel Det kan være vanskeligt at måle om vores medlemstrivsel udvikler sig i den rigtige retning, men taget ud fra de ydre tegn - opbakning til de afholdte arrangementer, deltagelse i vores turneringer og antallet af skriftlige klager til formanden så har vi igen i 2014 haft en god sæson med et super hyggeligt kammeratskab.

8 Det er bestyrelsens opfattelse, at de mange, der deltager med frivilligt arbejde. Udover at hjælpe med til at pleje vores huse og arealerne omkring golfbanen, hjælper de også med deres indsats og kammeratskab til at bidrage med det gode sociale miljø i klubben. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, hvad enten de deltager i de forskellige udvalg, Sølauget, i Husudvalget eller på anden måde. Vores elitehold fik mange gode udfordringer i 2014, men desværre lykkedes det ikke, det godt kæmpende hold, at rykke op fra 4. Division. Til gengæld rykkede 2. holdet op, men måtte alligevel blive i deres række, da vi ikke må have to hold i samme række. Flot nok af vores bedste spillere. Vi tror på oprykning i den kommende sæson. Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at den gode trivsel i klubben ikke er en selvfølge, og at udfordringerne for at opretholde den gode trivsel måske endda er stigende med klubbens alder. Vi vil derfor også fremover gøre alt, hvad vi kan for at formidle og støtte den gode trivsel. Vi er mange forskellige mennesker, der skal have det godt sammen. Det kræver forståelse og fleksibilitet af den enkelte. Og sådan er det heldigvis hos os. Fra og med i år har vi købt et IT-modul, der vil sikre at vi med faste mellemrum får feedback fra både medlemmer og gæster. På den måde håber vi, at få en mere sikker viden om, hvilke områder vi med størst fordel kan arbejde på at forbedre. Vi håber I vil tage godt imod det nye initiativ og hjælpe med at holde svarprocenten høj. Mange analyser viser, at de medlemmer en golfklub taber, tabes fordi medlemmet ikke socialt har kunnet finde sig tilrette i klubben. Derfor vil vi i 2015 gøre en ekstra indsats omkring indslusningen af nye medlemmer. Vi ved at de nye medlemmer føler sig godt modtaget i begynderudvalget, men vi ved også, at det for nogen er en lidt svær overgang fra man er færdig som begynder, til man

9 efterfølgende får etableret et socialt netværk i klubben. Vores sektions har lovet at hjælpe mere til med at løse denne opgave, men I som medlemmer må også gerne være opmærksomme på, at hjælpe de nye medlemmer til at finde kammeratskabet i klubben. Med hjælp fra vores pro og et nyt udvalg til at hjælpe på juniorsiden, håber vi at kunne tiltrække flere unge mennesker til klubben. Der er fire forældre, der har sagt ja til at deltage i DGU s juniortræningsprogram og efterfølgende hjælpe Lars med at træne de mange unge. Der er etableret samarbejde med naboklubberne og der vil blive afholdt en fælles sommerlejr. Som noget nyt vil juniorer kunne optages til kun kr om året, hvis de kun spiller på korthulsbanen. Unge mennesker er med til at give liv i klubben, og vi ved, at de også tager deres forældre med, så der er megen god mening i den indsats. Der afholdes desuden en DGU sommerlejr i vores klub i løbet af sommerferien. I 2015 kan vi fejre vores 10-års jubilæum. I vil senere i dag høre om de planer vi har. Alle sektions har haft god tilslutning fra medlemmerne i Vi takker bestyrelserne for deres store arbejde, og håber deres aktiviteter kan udbygges yderligere i 2015 til glæde for klubbens medlemmer. Ad 6. Klubhus og restaurant Restauranten er et stort aktiv for golfklubben. God mad og hyggelige omgivelser, er en perfekt ramme om en god dag på golfbanen. Op til sæsonstarten 2014 fik vi færdiggjort et helt nyt barområde ved indgangen til restauranten. Med en fantastisk hjælp fra frivillige og sponsorer har vi fået et meget flot resultat. Da vi samtidig tegnede en ny forpagteraftale med Dorte og Helle, kunne de

10 passende være værter ved en fælles reception og indvielse, hvor hundrede mennesker mødte op. Efter en lidt hektisk start på sæsonen har samarbejdet med Dorte og Helle fungeret bedre og bedre hen over sæsonen, og vi er glade for, at de på trods af en svær start og et begrænset økonomisk udkomme er klar til en ny sæson. Vi tror alle på, at erfaringen og den øgede kendskabsgrad i byen generelt, nok skal føre en til god forretning for os alle sammen. Dorte og Helle vil senere i dag fortælle lidt om planerne for den nye sæson, så det jeg vil ikke bruge mere tid på her. Når man bor i et gammelt hus underforstået et dejligt hus med sjæl er der altid noget der skal ordnes. I løbet af sæsonen 2014 havde vi flere perioder, hvor der var meget lidt tryk på vandet fra vores egen boring. Undersøgelser har vist, at det dels skyldes at vores filtre hurtig stopper til og dels at vores pumpe trænger til en udskiftning. Samtidig har vi fra kommunen fået besked på at vores vand skal testes for pesticider og urenheder, og vi er noget nervøse ved, hvad det vil komme til at betyde. For at være på forkant med problemerne har vi undersøgt muligheden for at blive koblet til den lokale vandforsyning. Det koster desværre omkring 100 t.kr.. men vi vurdere alligevel er nødvendigt, og arbejdet er nu så langt, at vi kan kobles på vandværket i løbet af et par dage. Igen har vi haft glæde af hjælp fra frivillige og sponsorer, så vi har kunnet holde omkostningerne nede. Ad 7. Pro en Sæsonen 2014 var en ny god sæson for Lars. Efter en meget travl sæson i 2013, prøvede Lars at ansatte Nicolai Dandanell som fast medhjælp. Det gik fint og Lars havde flere timer til rådighed for servicering af medlemmerne. Desværre viste det sig også, at det var umuligt for Lars at få økonomien til at hænge sammen med

11 den ekstra lønudgift. Og Nicolai fandt ud af, at livet som Pro alligevel ikke var noget for ham. I 2015 kommer vi derfor til at klare os uden den ekstra hjælp, og selv om Lars får sin kone, Mette til at hjælpe til i butikken, vil det samlede serviceniveau nok desværre blive lidt dårligere, men vi vil gøre, hvad der er muligt for at få tingene til at fungere så godt som muligt. I løbet af vinteren har vi fået færdiggjort det nye træningsakademi, og vi vil kunne åbne den nye sæson med et af de bedste træningsanlæg i Jylland. Lars vil kunne gennemføre træning med video, faldskærm og TrackMan launchmonitor fra de nye indendørs faciliteter. Med nye måtter og med nyt udstyr fra Titleist vil der ikke være mange gode undskyldninger for ikke at bruge driving range fremover. Priserne på træning bliver fra den nye sæson på 165 kr. for en video-lektion og 195 kr. for en lektion med trackmann. Butikken bugner allerede af nyheder til den nye sæson, og som noget nyt, vil der i år kunne købes forskellige produkter med vores 10-års jubilæumslogo. Lars har i efteråret og vinteren arrangeret rejser til stor gælde for deltagerne, og nye rejser er under planlægning. Vi glæder os til en nye aktiv sæson med Lars til at hjælpe os ned i handicap. Ad 8. Sekretariat Med Michael på fuld tid og Ida på deltid er det vores opfattelse at vi har kunne yde medlemmerne en god service i løbet af sæsonen 2014, og endda haft mulighed for weekend åbent i starten af sæsonen, hvor travlheden er størst. Der er meget administrativt arbejde forbundet med at drive en golfklub, og vi arbejder hele tiden på at finde forenklinger. I år tror vi, at det vil lykkes at komme af med greenfee bogen, idet registreringerne nu kan foretages direkte i Golfbox. Det betyder til

12 gengæld at alle også medlemmerne fremover skal registrere deres runde i golfbox for at spille på vores anlæg. Scorekortet vil fremover være kvittering for, at man har ret til at spille på banen, og det skal kunne forevises ved banekontrol. Der er til gengæld ikke længere behov for back-mærker. Opkrævning af kontingenter er en anden af vores meget tidskrævende opgaver. Rigtigt mange glemmer at betale til tiden og arbejdet med at rykke for betalingerne er blevet for stort. Vi appellerer til at så mange som muligt får lagt deres betalinger over på betalingsservice, så betalingerne kan ske automatisk. Det er vores plan at fortsætte med samme bemanding i 2015, og vi vil samtidig forsøge at udvide vores service, ved med hjælp fra frivillige at lave en aktiv baneservice i weekenderne. Aktiv således, at der kan være hjælp at hente for vores gæster, når de ankommer til klubben, og hjælp til at modtage og svare på spørgsmål fra gæster, der måske ønsker at blive medlemmer hos os. I sekretariatet vil vi desuden arbejde på at intensivere salgsarbejdet rettet mod sponsorer, salg af company days og green fee. Ad. 9 Økonomi Samlet har vi haft et overskud på 4 t. kr., hvilket er på niveau med sidste år og 77 t. kr. dårligere end budgetteret. Årets likviditetsforskydning er opgjort til -123 t.kr., heraf er kassekreditten steget med 105 mio. kr.. Den lange gæld er i løbet af året afdraget med 355 t.kr. Der er for 2015 budgetteret med et overskud på 69 t.kr.. Investeringerne i greenkeepergården, det nye akademi og en ny vandforsyning vil i løbet af 2015 sætte vores likviditet under pres. I henhold til budgettet for 2015, vil der være behov for et overtræk på vores kassekredit på omkring 500 t. kr. ved årsskiftet 2015/16.

13 Middelfart Sparekasse har givet accept af finansieringen, hvis vi overholder budgettet for Regnskabet, budgettet og likviditeten gennemgås mere detaljeret under generalforsamlingens punkt 3 og 4. PK/

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Sponsorklubben Grenaa Golf.

Sponsorklubben Grenaa Golf. Sponsorklubben Grenaa Golf. Reklame værdi Kundepleje Værdi Individuel værdi Sponsor aftale Medarbejder værdi Udviklings Værdi - værdiskabelse er grundlaget for et godt samarbejde! Kære sponsorer. I er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

Klubbens beretning for 2009

Klubbens beretning for 2009 Klubbens beretning for 2009 www.nordborg-golfklub.dk 1 af 7 Indledning v/ Ib Johannesen 2009 har været en økonomisk meget god sæson. Trods en tilbagegang i greenfee besøg fra vores naboklubber, har vores

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 18. august 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden: 1.

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme.

Arbejdstilsynet har været på besøg. Et enkelt lille påbud om at løfte olietromler blev rettet med det samme. Generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015. Formandens beretning. Årets løb. Baneudvalget. Mulighed for vanding af alle fore greens er startet i 2014 med etablering af springler med dyse til vanding

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015.

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2014. Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015. Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Regnskabet er fremlagt og godkendt på klubbens generalforsamling den 17/2-2015 Dirigent Sønderborg Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen

De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD. v/ golfmanager Helge Caspersen De frivillige hjælpere er Køge Golf Klubs GULD v/ golfmanager Helge Caspersen Danske Bank pokalen Pokalen uddeles hvert år til et medlem eller et udvalg i Køge Golf Klub, som har ydet en særlig stor indsats

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) 230209 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2009 HUC Holmboes Allè 2, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 36. driftsår(1971-2008) REFERAT Dato: Ref.: 230209 Karsten

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015

Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Nyt fra Roskilde Golf Klub September 2015 Siden sidst Så er sæsonen ved at tage sin afslutning og diverse Klub i Klub, ungdoms- og elite afdelinger afholder i disse dage deres årlige afslutningsarrangementer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013

Odder Golfklub. Generalforsamling Den 8. april 2013 Odder Golfklub Generalforsamling Den 8. april 2013 Kontingent senior / indskud / medlemmer Klub Kontingent Senior kr. 2012 2013 Stign.% Indskud kr. Medl. pr. 30.09.12 iflg. DGU 112 - Hammel 4.900 5.075

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer.

Vi kan lave arrangementer for både øvede og uøvede golfere, fra 20 personer og helt op til 100 personer. COMPANY DAY Læs her hvilke muligheder Hjørring Golfklub tilbyder, når du ønsker at lave et golfarrangement for dine kunder, forretningsforbindelser eller medarbejdere. Vi kan lave arrangementer for både

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamling 21. januar 2013

Generalforsamling 21. januar 2013 Generalforsamling 21. januar 2013 Klubsponsorer AG Service Bosch Service Ebeltoft Autocenter Bygholm Carlsberg Danske Bank dansommer Dansk Tidskontrol Deres Frisør / v. Hanne Albæk Djurslands Bank Ebeltoft

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007

Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab for 2007 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Århus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nørhald Golfklub, Støvringgaard Regnskab

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

- meget mere end golf

- meget mere end golf Mollerup Golf Club - meget mere end golf graphichouse.dk Møder, kurser, firmafester og events (Company day & Golf for sjov) MGC_Brochure.indd 2 25/11/13 14.15 Skal du eller din virksomhed holde firmafest,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 17. februar 2014 Formandens beretning Årets løb. Baneudvalget. Banen har i 2013 fået endnu et løft. Greenkeeperne, med Adam i spidsen har igen lavet et rigtigt flot stykke arbejde. Banen roses meget både af medlemmer og gæster. Nye tiltag

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit

Nyhedsbrev for Hvideklit Nyhedsbrev for Hvideklit Nyt fra bestyrelsen Nr. 9 september 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Klubdag 3 Juniorer og begyndere 4 Nyt fra proen 5 Økonomi 6 Banen nyt fra green-keeper Både Green-fee

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage.

Greenfee-spillere er også velkommen, og er der ledigt, kan der bookes starttider på Old Course på hverdage. VELKOMMEN På The Scandinavian får du en golfoplevelse ud over det sædvanlige. Centralt for hovedstad og lufthavn finder du den tyste og naturskønne oase, hvor golfspillere kan møde andre, der også nærer

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011

Årsregnskab. 1. januar - 31. december 2011 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2011 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg CVR 70102013 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2011-31. december 2011 r 2011 2010 Indtægter: 1 Kontingenter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 18. januar 2013 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Baneansvarlig - Egon Christensen (EC) Turneringsansvarlig

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret

En superbane tog imod eliten med landsholdsspillere. Redaktion: Nyt fra kontoret Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikations-udvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april

Tidsbestilling fra lørdag den 5. april Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub 13. marts 2008 Tilstede: Uffe Steffensen, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Peter Bragh, Peter D. Svendsen, Klaus Frejo Dagsorden: 08-11: Godkendelse af

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Jeg er glad og jeg glæder mig

Jeg er glad og jeg glæder mig Redaktion: Dette nyhedsbrev udgives af Kommunikationsudvalget i Søllerød golfklub. Udvalget består af: Peter Windfeld-Hansen (formand) Erik Jørgensen Helle Hessellund Birte Linnebjerg Skriv til Kommunikationsudvalget

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT

Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Nordborg den 9. januar 2009 SPONSORKONCEPT Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der

Læs mere

FAQ om FGK's golfbane

FAQ om FGK's golfbane FAQ om FGK's golfbane (Ofte stillede spørgsmål) Indhold Banens turnering... 3 Hvad er det for en turnering?... 3 Banens længde.... 4 Er banens længde altid de meter der står på scorekortet?... 4 Bunkerriven....

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk

Nordborg Golfklub www.nordborg-golfklub.dk Nordborg d. 12. marts 2008 Skal Deres firma være synligt på golfbanen? Nordborg Golfklubs 18 hullers golfbane, er beliggende imellem Nordborg og Havnbjerg. En rigtig flot golfbane, der på smukkeste vis

Læs mere

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015

40 års Jubilæum. + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 40 års Jubilæum + indvielse af den renoverede bane 5. til 7. juni 2015 3 dage med masser af golf, puttekonkurrencer, short games, fest samt muligheden for at prøve helt nye træningsforside: 40 år + indvielse

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB

VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB VELKOMMEN TIL FREDERIKSSUND GOLFKLUB 2015 SPONSOR & MARKEDSFØRINGSKATALOG 1 BESTYRELSE OG DAGLIG LEDELSE Klubbens bestyrelse består i henhold l klubbens vedtægter af 7 medlemmer. For 2015 består bestyrelsen

Læs mere

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub

Formandsmøde. Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: Kl. 18.30 Sted: klubhuset Ordstyrer: Ole Jensen Dagsorden: Referent: Lone Rytter Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART

TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART TEMAMØDE DANSK GOLF UNION 20. MARTS 2015, COMWELL MIDDELFART UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Alvah Routhledge UDDELING AF SØLVNÅL v/ Søren Casparij Modtager: Ole Riger-Kusk UDDELING AF

Læs mere

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej

Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 1800-21.00 i Tennishallen, Stadionvej Bestyrelsesmøde i ØTK Steen Refnov (SR)Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS), Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO)Hans Jørgen Jensen, (HJJ)(afbud) Mona Aagaard (MA)

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Strategier for den moderne golfklub

Strategier for den moderne golfklub Strategier for den moderne golfklub Konkurrencesituation, den bagvedliggende økonomi, potentialer og behov for ledelsesinformation DGU Udviklingskonference, Korsør den 20. november 2010 Udarbejdet af Lars

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 18. august 2015 kl. 16.30 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere