Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15"

Transkript

1 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej Thisted 7700 Thisted Telefon: Telefon: og

2 Indholdsfortegnelse Vuggestuens og Børnehavens værdigrundlag og pædagogiske mål 3 Venteliste, indmeldelse og udmeldelse 4 Budget samt takster 6 Børnehuset Kaleb 7 De pædagogiske mål 8 Læreplaner 10 Børnemiljøplan 11 Udsatte børn 12 Fotos af børnene 14 Indkøring af nye børn/forældre 15 Eksempel på mulig indkøring 16 En typisk dagligdag 17 Gængse spørgsmål fra nye forældre 18 Vores traditioner 20 Kostpolitik 22 Sygdomspolitik 23 Smykker og snore 24 Legetøj med hjemmefra 24 Forældre samarbejde 25 Samarbejde med forældrebestyrelsen 27 Forældrebestyrelsen 28 2

3 Vuggestuens og Børnehavens værdigrundlag og pædagogiske mål I Børnehuset Kaleb og i Josva, både i vuggestuedelen som i børnehavedelen bygger vores værdigrundlag på et kristent grundlag og livssyn hvor hvert enkelt individ uden undtagelse skal ses som enestående, værdifuldt og skabt af Gud. Vi ønsker at dette skal afspejle sig igennem det daglige arbejde, omgangstonen og pædagogikken med såvel børn, forældre og personale. Vi ønsker at det skal være en mærkbar atmosfære når man træder ind i huset. Følgende nøgleord ønsker vi skal danne rammen om institutionen: Kærlighed, Tryghed, Respekt og Anerkendelse Vi ønsker disse nøgleord integreret i et lege- og læringsmiljø, et miljø som lægger op til undersøgelse og forskertrang både på det individuelle og på det kollektive plan. Målet er glade sociale børn med lyst og vilje til at lære livet igennem. I den forbindelse er det af stor betydning for resultatet, at børnehaven/vuggestuen er i besiddelse af kvalificerede og engagerede medarbejdere. Vi skal supplere og samarbejde med forældregruppen i opdragelsen af deres børn. Børnene er forældrenes børn, men da de i langt de fleste af deres vågne timer er her, må vi supplere der hvor forældrene ikke kan træde ind. Vi skal være en personalegruppe som skal være gode til at implementere/fastholde de ting der beriger os og forkaster det som stopper os i udviklingen. Alt pædagogisk personale skal, når der laves læringsforløb eller når børnene leger frit, sammenholde samfundets krav med barnets interesser og forudsætninger. Det anderledes ved Josva og Kaleb Og hvad er det så der gør denne vuggestuen/børnehave anderledes end alle andre? Jo det er, at det er tilladt barnet og de voksne at snakke om eller synge om Jesus. Vi vil ikke sidde og prædike for dit barn, men en naturlig snak om hvad der er rigtig og forkert, en sang eller en historie. Ethvert barn både med og uden kristne forældre har spørgsmål om Gud liggende i sig prøv selv at lytte efter. Vi ønsker at have en vuggestue/børnehave hvor der er sjovt og godt at være. Så ønsker vi at børnene skal lære at tale pænt til og om hinanden, at de skal passe godt på sig selv og hinanden, naturen og de ting omkring dem, at de må se udfordringerne frem for begrænsningerne, og dér må vi være gode forbilleder hele vejen igennem. Vi ønsker at de skal omsluttes med kærlighed, tryghed og åbne arme, at lade dem vide hvor vigtige og værdifulde de er, hver eneste en af dem. 3

4 Venteliste, indmeldelse og udmeldelse Et nyfødt barn kan skrives op på vores venteliste til både vuggestue og børnehave, denne kan udprintes fra vores hjemmeside eller fås ved henvendelse til os. Ancennitetsdatoen er den dag vi modtager skemaet. Når tiden nærmer sig, kontakter vi jer for indmeldelse og indkøringsperiode. Er barnet først indskrevet i vuggestuen vil overflytningen til børnehaven foregår helt automatisk. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden. I Josva er der deltidspladser. Der er 5 deltidspladser i børnehaven og 3 i vuggestuen, som er til rådighed i det omfang de er ledige, til dem der kun har behov for en plads imellem kl Ligesom nedenfor beskrevet for fuldtidsbørn udenfor åbningstid, er der også ekstrabetaling på 100 kr. pr. halve time, for deltidsbørn hvis de er her udenfor tidsrummet Kommunen har uanmeldt tilsyn hos os. Åben og lukketid Josvas åbningstid: 6,15-16,30 dog fredag kun til 16. Kalebs åbningstid: 6,45-16,15 dog fredag kun til 16. Dette betyder at alle børn skal være hentet inden, så vi som personale kan låse døren på dette tidspunkt. Hvis et barn er her udover lukketid, vil der blive opkrævet 100 kr. for hver påbegyndt halve time. Vi åbner og lukker huset samlet, Josva: kl åbner vi på den ene af stuerne, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn er samlet indtil ca. kl. 8.30, hvor vi så deler os på begge stuer. Ca. kl samles vi igen indtil vi lukker i Josva. Kaleb: kl. 6,45 åbner vi Kaleb, hvor både børnehavebørn og SFO børn er samlet indtil kl. 8, hvor SFO børnene går i skole og kl, 15 samles vi igen indtil vi lukker i SFO en. 4

5 Hvad skal vi have med Vi forventer at I som forældre altid sørger for at jeres børn har tørt og rent skiftetøj liggende i barnets kasse, samt regntøj, gummistøvler og indendørs fodtøj. Derud over forventer vi også at børnene har varmt tøj samt gode støvler til at have på om vinteren. Børnehavebørn skal derudover medbringe bleer hvis barnet endnu ikke er renlig. I både overtøj og regntøj, samt sko og støvler skal der være navn. Skoleferier alle skoleferier holder Kaleb lukket, hvor børnene passes i Josva - I uge 42 har skolerne efterårsferie - I uge 7 har skolerne vinterferie - Skolernes påskeferie er fra Palmesøndag til 2. Påskedag - hele juli har skolerne sommerferie Lukkedage - Lukkedage alle dage imellem jul og nytår - Lukkedag dagen efter Kr. himmelfart - Lukkedag 5. juni (grundlovsdag) 5

6 Budget Det er bestyrelsen i samarbejde med lederen, som lægger budgettet. Igennem året revideres dette løbende. Der skal ikke tjenes penge på institutionsdrift, men det skal hvile i sig selv. Da vi er privat er vi ikke med i indkøbsaftale som tit gør det dyrere for de små institutioner. Vores økonomi og personaletimer afhænger hele tiden af hvor mange børn der er indskrevet. Kommunen har opstillet krav til normeringen som vi følger og bestyrelsen har besluttet at der kan kaldes vikar ind ved behov. Prisen hos os er den samme som de kommunale integreret institutioner. Taksten kan ses på vores hjemmeside: Der gives søskende rabat ligegyldig hvor i kommunen børnene er. Der kan søges friplads afhængigt af forældreindkomst, ansøgningsskema fås ved henvendelse til kommunen. 6

7 Børnehuset Kaleb Er normeret til 15 børn og har til huse i en midlertidig pavillon på Lerpyttervej 25, indtil vi samme sted får bygget vores børnehus, der skal stå klar senest oktober Denne skal kunne rumme børnehavebørn samt skolens SFO. Kalebs åbningstider er 6,45-16,15 hvor vi i ydertimerne er sammen med SFO en Kaleb har ligesom SFO en lukket i alle skoleferie, hvor børnene så vil være i Josva på Hasselvej 8, sammen med nogle af de voksne fra Kaleb eller SFO en. Det vil ikke være fremmed for børnene at være i Josva, da vi har et rigtig godt samarbejde, hvor vi tager på fælles oplevelser i løbet af året og besøger hinanden. 7

8 De pædagogiske mål Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbudsloven 7, Stk. 2. Man kan mene mange ting om Ro, Regelmæssighed og Renlighed, men det er meget vigtigt for det lille barns udvikling, at man skaber forudsigelighed i hverdagen, så det ikke skal bruge energi på konstant at skulle omstille sig. Dette giver det lille barn ro til fremadrettet udvikling. For de lidt større børn er det vigtigt at de foruden forudsigelighed også at blive udfordret i nye retninger, hvor de kommer til at opleve sig selv i situationer hvor de skal yde lidt mere og dog få sejre. I vuggestuen og børnehaven lægges der vægt på at skabe trygge og rare forhold for børn, forældre og ansatte. Vores mål er at støtte og opdrage børnene til en sund og alsidig udvikling i samarbejde med forældrene. Vi vil give børnene en hverdag med omsorg, tillid, respekt og glæde samt udfordringer og oplevelser. Børnene skal opleve et stimulerende miljø, hvor der tages hensyn til det enkelte barns alder, ønsker og behov. Barnet opmuntres og støttes til selvhjulpenhed. Her udvikles forståelse for det gode og nødvendige i at gøre ting for og med hinanden. Børnene tilbringer meget af deres tid i institutionen, og det er vigtigt at vi kan give dem den rette omsorg. Det kan dreje sig om fysisk omsorg i vuggestuen som; knus og kram, varmt tøj, søvn, en ren ble og mad. Og i børnehaven drejer omsorgen sig mere om: knus og kram, støtten, udfordringer, tørt og varmt tøj samt mad. Men også den psykiske omsorg begge steder der omhandler børnenes selvværd og selvtillid. Børnene skal mødes af voksne der kan se, læse og forstå dem. Det er meget vigtigt at barnet får oparbejdet en tryghed ved de voksne på stuen, således at de f.eks. kan tage imod den omsorg vi tilbyder. Lysten og modet til at orientere sig videre ud på stuen, væk fra de voksne, tage imod nye udfordringer og kammerater udspringer også af tryghed. Det er vigtigt at vi støtter børnene i at skabe nye venskaber og relationer til andre børn. Der skal være plads, tid, og rum til kulturelle og intellektuelle udfordringer, og vi går ind og vurderer hvad vi synes er vigtigt for det enkelte barn. 8

9 For at vi kan opnå de pædagogiske mål, som vi har sat os, mener vi at følgende ting skal opfyldes fra både personalets og forældrenes side: Det er meget vigtigt for os, at vi har ansat nogle pædagoger som kan arbejde reflekterende i forhold til det pædagogiske arbejde i huset. Vi skal være gode identifikations-modeller for børnene både i den måde vi agerer overfor børnene, men i ligeså høj grad i den måde vi agerer overfor hinanden, således at de får gode, sociale relationer til andre mennesker. Tolerance og forståelse for det andet køn, andre kulturer og forskelligheder hos mennesker er vigtig, således at vi fremstår som en institution med rummelighed og alsidighed. Samarbejdet mellem personale og forældre skal være ligeværdigt. Det er forældrene, der kender barnet bedst, mens det er personalet der ved mest om hvordan barnet trives og håndterer sine kompetencer i dagtilbuddet. For at opnå disse pædagogiske mål, er det meget vigtigt at vi som personale og I som forældre samarbejder tæt omkring barnet i en åben og ærlig dialog. Ved at være i dialog om barnet skabes de bedste rammer for sammenhæng mellem hjem og institution. 9

10 Læreplaner Hvad er læring? Al læring foregår i relationer. Pædagogen skal skabe forudsætninger og mulighed for at lære - både om sig selv, på kundskabsområdet og om andre mennesker. Pædagogens anerkendende holdning skaber mulighed for at barnet får en stærkere selvfølelse. Når selvfølelsen styrkes, frigøres ressourcer til oplevelses- og erkendelsesmuligheder - barnet bliver mere modtageligt. Det at give barnet et positivt forhold til læring, er et mål i sig selv, samtidig med at det skaber forudsætninger for videre læring i fremtiden. Alle børn, inkl. børn med særlige behov/udsatte børn, har glæde og nytte af et godt læringsmiljø/rum i vuggestue samt i børnehave. Vi vil ikke lave særlige regler og fremgangsmåder for udsatte børn i forhold til læring, som altid er gældende. Alle børn er forskellige og det skal der rum til i vores daglige arbejde. Vi arbejder med 3 forskellige slags læringsrum: Læringsrum 1 er typisk aktiviteter med et fastlagt indhold. Pædagogen har til hensigt at lære børnene noget bestemt og går foran barnet. Det kan f.eks. være normer for hvordan man spiser sammen, venter på tur til samlinger eller har regler for en bestemt leg. Læringsrum 2 er de aktiviteter hvor børnenes idéer, forslag og handlinger former projekter og aktiviteter. Det kan være projekter, hvor børnenes medbestemmelse er medtænkt og hvor indfald gribes og udvikles med børnene i situationen. Det kan være i aktiviteter og samlinger hvor der skiftes mellem læringsrum 1 og 2. I læringsrum 2 findes også de situationer, hvor den voksne går ind og støtter børnenes læring gennem samtale eller anden indgriben. Hvor pædagogen følger børns spor. I Læringsrum 3 ligger legen og de læringsmuligheder som miljøet giver. Her er de pædagogiske handlinger og overvejelser ikke direkte synlige, men ligger underforstået i miljøet. Det kan dreje sig om overvejelser over legepladsens indretning, legesteders muligheder og indkøb af materialer og legetøj. 10

11 Læreplanerne er opdelt i seks temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alle 6 temaer skal være en del af læringsmiljøet, men de vil ikke altid være at finde i en og samme aktivitet. Vi har valgt at dokumentere vores arbejde igennem vores dagbog i gangen, fotos på hjemmesiden, samt ophæng af de mere kreative udformninger. Derudover har vi også et punkt på vores personalemøde som omhandler praksisfortællinger om et barn, børnene imellem eller voksen barn imellem. Fortællinger der opmuntre, som viser at det vi gør, giver læring, udvikling, sociale kompetencer eller som gør at vi må omforme noget af vores praksis. Læreplanerne findes på vores hjemmeside: Børnemiljøplan Er regeringsbestemt nu en del af læreplanen. Så den kan læses deri. 11

12 Udsatte børn Et udsat barn er et barn der i en kortere eller længere periode har brug for særlig opmærksomhed og/eller støtte. Det er altså et barn vi er bekymrede for i større eller mindre grad. Det kan dreje sig om fysiske/psykiske/sproglige/sociale og mange andre slags problemstillinger. Alt hvad vi foretager os omkring børnene i institutionen, sker i samarbejde med forældrene. Det gælder altså også de børn vi har særlige bekymringer omkring. Når vi mærker en bekymring vedr. et barn taler vi først med forældrene til det pågældende barn. Derefter bliver det taget op mellem pædagogerne på stuen, og Hanne (leder). Og for at få så mange vinkler på barnet som muligt, spørges de andre pædagoger i huset også hvad de ser. Derefter vil der blive foretaget nogle observationer af barnet, i forskellige relevante situationer. Disse observationer bruges til afdække hvilke problemstillinger vi skal arbejde med og om der eventuelt skal inddrages andre samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere er: - Talepædagogen, hun kommer her jævnligt, hvor hun er med til at give børn med ekstra behov et løft eller en træning i sproget. Børn bliver ikke henvist til hende uden at vi først har snakket med forældrene og fået jeres samtykke. I er som forældre også velkommen til at kontakte hende. Derudover giver hun også rådgivning og vejledning til os samt barnets forældre. - Den pædagogiske konsulent kommer her, når der er behov for en ekstra specialpædagogisk indsats til et barn. Hun giver rådgivning og vejledning til os. Hun kigger aldrig på et barn eller drøfter det med os uden at forældrene har givet samtykke. - Derudover kommer ergoterapeuten en gang om året til vuggestuen, for at kigge på børnene i et motorisk forløb som hun laver. Før hun kommer gives der besked til alle vuggestueforældrene med tidspunkt. Her er der mulighed for at stille de spørgsmål som vi ikke kan svare på, igennem os. Vi kan også tilkalde hende hvis der er et barn hvor vi eller I som forældre er usikre på barnets motorik. Selvfølgelig kræver det også her jeres samtykke. - Derudover har vi også mulighed for, med jeres samtykke, at tilkalde sundhedsplejerske, dagplejepædagogen (hvis barnet kommer fra dagplejen) og psykolog, som vi har tilknyttet. Som leder har Hanne lov til at spørge de pågældende samarbejdspartnere om et anonymt barn, for at give en retning eller en mulighed at arbejde udfra, men aldrig et specifikt barn uden jeres tilladelse. Togange om året er der kompetenceteam møder her i institutionen, her er alle samarbejdspartnerne samlet, hvor der kan vendes en problemstilling. Hvis vi igennem 12

13 vores fremkommende resultater ser at det vil være til barnets bedste at tage det op på dette møde er forældrene til barnet selvfølgelig altid informeret. Som forældre har man også mulighed for at kontakte vores samarbejdspartnere fra kommunen. Nogle af dem har vi foldere fra, andre kan vi være jer behjælpelige med mht. information, men I kan også på kommunens hjemmeside finde de forskellige navne og telefonnumre. Inklusion og rummelighed Børn har forskellige forudsætninger for at indgå i fællesskaber og læreprocesser og pædagogens opgave er at se kompetencer og muligheder frem for problemer og fejl. Vi sætter rummelighed og social inklusion som udgangspunkt for arbejdet med udsatte børn, da det er meget vigtigt for alle børn at være en del af et fællesskab. Det at være en del af et fællesskab styrker barnets selvværd. Vi tror på at vi kan styrke barnets selvværd gennem at understøtte barnet i at være mester for eget liv. Formålet med inklusion er at skabe helhed. Inklusion har fokus på, at det er pædagogikken og praksis der skal ændres, ikke barnet. At arbejde med en inkluderende pædagogik betyder at man som pædagog må acceptere forskellighed som en udfordring og ikke som en hindring. Inklusion handler om at styrke børnenes identitet og selvfølelse ved at ændre børns fortælling om sig selv gennem positive oplevelser og forventninger. Rummelighed kan defineres som "plads" til at opleve sig selv som en del af fællesskabet. Rummeligheden og fællesskabsfølelsen må være den ramme der omgiver alle børn. 13

14 Fotos af børnene Vi bruger meget ofte fotos af børnene i forskellige situationer, når vi skal dokumentere vores arbejde. Disse bliver lagt på vores hjemmeside hvor I selv kan downloade dem. Der vil være billeder for både Josva og Kaleb. Når de bliver fornyet (ca. 1 gang om måneden) er der opslag i børnehaven, med nye billeder. 14

15 Indkøring af nye børn/forældre Da forældre og børn er forskellige, er der ikke et fast indkøringsforløb. Vi har en pædagogisk retningslinie for, hvordan vi mener, en indkøring af børn og forældre skal foregå. Vi oplever, at der er stor forskel på hvor parate I som forældre er til at aflevere jeres børn. Det er vigtigt, at I er åbne i forhold til det at jeres barn skal starte i vuggestuen eller børnehave. På den måde får vi de bedste forudsætninger for at I og jeres barn får en god start. I er velkomne til at ringe og høre til jeres barns velbefindende. I kan også altid bede om en samtale, udover den daglige kontakt med personalet. Her kan I kan få uddybet nogle af de tanker og bekymringer I måtte have. Vi giver jer altid et tilbud om en samtale inden for de første 4 mdr. Som udgangspunkt regner vi med en uges tid til at køre nye børn ind. I nogle tilfælde kan det strække sig over længere tid, afhængig af forældrenes tid til indkøringen. Det er rart og trygt for børnene, hvis der i starten af indkøringsforløbet fortrinsvis er tilknyttet én eller to voksne. Det giver tryghed for barnet, at de i starten af deres indkøring, ikke skal forholde sig til samtlige voksne på stuen, men kan starte stille og roligt op og derefter kan søge videre og knytte nye kontakter. Nogle gange vælger barnet en anden voksen end vi på forhånd havde aftalt skulle stå for indkøringen. Det er ikke noget problem. Vi lægger stor vægt på en åben og ærlig dialog med forældrene under indkøringen og videre frem, så vi bedst muligt kan tage imod jeres barn, som I jo netop kender bedst. 15

16 Eksempel på mulig indkøring: 1. dag. Barnet kommer 9.30 sammen med forældrene for at barnet kan se vuggestuen eller børnehaven an og for at vi kan udveksle information omkring vuggestuen/børnehaven og barnet/familien. Ugens forløb aftales så vidt muligt. 2. dag. Ankomst kl Hvis barnet er parat (bliver optaget af leg / bevæger sig væk fra forældrene) prøver forældrene at sige farvel og kommer tilbage lidt efter, for at se hvordan barnet reagerer på afsked og gensyn. Vi har en personalestue, som er velegnet til forældre der venter i spænding eller I kan gå en lille tur. Pædagogen/medhjælperen der indkører, er parat til at tage sig af barnet. Barn og forældre går hjem før frokost. 3. dag. Hvis det er gået godt med at sige farvel, prøver vi at lade barnet blive her lidt længere tid alene, spise med til frokost evt. sammen med forældrene og derefter gå hjem. 4. dag. Forældrene bliver til barnet er i gang med at lege eller personalet vurderer at det er i orden at gå, siger farvel til barnet og personalet og går (det gør man også selv om barnet er ked af det) og henter vuggestuebarnet efter frokost ca og børnehavebarnet efter en tid på legepladsen ca. kl dag. I dag skal barnet for første gang sove i vuggestuen og hentes det når det har sovet til middag - ca. kl. 14, hvis ikke andet er aftalt med personalet. Og børnehavebarnet vil nu være klar til at blive til omkring frugttid ca. kl. 14 Det er selvfølgelig individuelt hvor lang tid en indkøring tager og om ovenstående indkøringsmodel er brugbar i forhold til alle børn. Alt afhænger af hvordan barnet reagerer på de nye indtryk. Den første uge af indkøringen er kun en lille del af det at starte i vuggestue og børnehave. Der er meget der skal "fordøjes" og vi ser ofte at barnet først har taget det til sig efter nogle uger eller måneder. Ofte falder specielt børnhavebørnene i søvn før aftensmaden i starten, da der sker så meget nyt. 16

17 Dagligdag for Vuggestuen Dagligdagen i Josva ser ca. sådan ud: Kl Morgenhygge, leg, historielæsning (morgenmad indtil 7.30) Kl. 9 Formiddagsmad som vil bestå af frugt og brød Kl Vi går på legepladsen, på tur eller laver en aktivitet indenfor. Vi vil også jævnligt benytte husets gymnastiksal i kælderen. Kl. 11 Frokost Kl. 12 Middagslur Kl. 14 Eftermiddagsmad brød, frugt m.m. Kl Leg Kl (fre. 16) Lukkes Dagligdag for Børnehaven Dagligdagen i Josva og i Kaleb ser ca. sådan ud: Kl Josva åbner Kl 6,45 Kaleb åbner Kl. 9 Kl Kl. 11 Kl Kl. 12 Kl. 14 Kl Kl 16,15 (fre 16) Kl (fre. 16) Morgenhygge, leg, historielæsning (morgenmad indtil 7.30 i Josva og 7,45 i Kaleb) Formiddagsmad som vil bestå af frugt Aktiviteter og leg inde eller ude eller tur I de daglige aktiviteter vil vi lægge vægt på det sproglige, motoriske og det sociale igennem sang, musik, historier, gymnastik, kravle og klatre, leg, klippe, klister, save, hamre, maling, bagning, maddag, oplevelser og mange, mange andre ting. Samling Sang, musik, historie, snak, lege.. Frokost Legeplads eller en middagslur for dem der har behov for dét Eftermiddagsmad brød, frugt m.m. Leg Lukkes i Kaleb Lukkes i Josva Alle tider er ca-tider, hvis vi er godt i gang med noget, eller er på tur, hænger vi os ikke i hvad klokken er. Dagen afhænger selvfølgelig også af årstiden. For børnehavebørnene kan turene sagtens foregå over hele dagen. Der er så mange muligheder i og udenfor vores huse og vi ønsker at udnytte det på bedste måde for hvert enkelt barn. Imellem kl 8 og 15 er afdelingerne adskilt, men før 8 og efter 15 er Kaleb og SFO sammen og vuggestuen og børnehaven i Josva er sammen 17

18 De mest gængse spørgsmål fra nye forældre: - Må man hente sit barn på et hvilket som helst tidspunkt? - Ja, det det må man gerne! Aftal bare tidspunkt med stuen hvis det er et andet tidspunkt end i plejer, - dette pga. evt. ture, aktiviteter eller middagssøvn - Må vi godt holde en fridag? -Ja, det er jo jeres barn, men vi anbefaler at man gør indkøringsperioden kontinuerlig, så barnet får en stabil hverdag og føler sig tryg ved vuggestuen/børnehaven før I tager en fridag. Men husk altid at gøre personalet opmærksom på når dit barn ikke kommer, enten dagen før eller inden kl. 9 dette gælder også hvis dit barn er sygt. - Kommer I meget på tur? - Vuggestuen tager engang imellem på længere ture ud af huset, f.eks. skovtur, tur til havet, bondegårdstur, osv. Men vi bruger i langt højere grad vores nærområde som byder på mange udfordringer for små børn og ikke kræver en lang og trættende transporttid. For børnehavens vedkommende tager vi jævnligt på tur, både i grupper men også samlet, både i nærområdet og længere væk. Når vi tager på tur, går vi kl. 9,30 hold øje med tavlen - Skal man aflevere sit barn inden kl. 9.30? -Vi vil meget gerne at du gør det, da vi som regel har planlagt aktiviteter eller ture fra kl Men selvfølgelig skal man det ikke, men så ring hvis I vil møde senere, da det er rart for stuerne at vide hvor mange børn der kommer og det er bedst for barnet at være med til aktiviteterne fra starten, nogle børn har også svært ved at komme ind i leg når de kommer senere. Man kan også risikere at stuen er gået og barnet må afleveres på den anden stue. - Vil I gerne give mit barn mere tøj på, eller lade hende blive inde, da hun er forkølet? -Det er en stor misforståelse at man kan komme af med en forkølelse, ved at klæde sig ekstra varmt på. Det er vigtigt at barnet kan bevæge sig og ikke sveder og derved bliver fugtig. Er det et vuggestuebarn du har, kan man mærke barnet i nakken hvis du er i tvivl om hvorvidt det er klædt rigtigt på og tal i øvrigt med pædagogerne på stuen, da de dagligt vurderer hvad børnene skal have på og af. Der er også forskel på at sidde stille i en klapvogn eller sandkasse end at løbe rundt, når vi vurderer barnets påklædning. 18

19 -Gældende for både vuggestuebørn og børnehavebørn er, at de skal kunne deltage i en almindelig dag her og det gælder også at komme ud, er dit barn for sløj til det, skal det blive hjemme. -Ringer I hvis mit barn er ked af det? -Det er en vurderingssag (i samarbejde med jer) om vi ringer til jer eller om I istedet bliver informeret når I henter jeres barn. Det er meget vigtigt at I som forældre melder ud hvad der passer jer bedst! Et barn under indkøring bliver af og til ked af det, det er helt naturligt! Her er det os som pædagoger der overtager jeres omsorgsrolle og skal gøre barnet trygt. Vi vil ringe til jer hvis vi synes at vi mangler informationer eller er bekymrede for jeres barns adfærd, ligeså ringer vi også efter jer, hvis barnet bliver sygt. -Ringer I til mig hvis mit barn kommer til skade? -Det er en vurderingssag. Små skader informerer vi jer om når I henter jeres barn. Er vi det mindste usikre på skadens omfang, kontakter vi jer for at I kan bringe barnet til lægen eller tandlæge. Er det alvorligt tager vi på skadestuen samtidig med at I kontaktes. -Er prisen den samme i den periode hvor mit barn holder ferie? -Ja, det er den. Betalingen i både de private og kommunale institutioner er udregnet på at man betaler de 11 måneder og så intet i juli, da børn også har brug for ferie. Hvis I så holder ferie på et andet tidspunkt har I stadig kun betalt de 11 af månederne. -Må andre hente mit barn? -Ja, hvis det er aftalt med personalet! Der er omstændigheder, når vi taler om søskende, hvor vi går ind og vurderer at det kan være et for stort ansvar at pålægge et andet barn. Vi ønsker også at bevare den daglige kontakt med forældrene da dialogen er meget vigtig. -Hvad sker der hvis mit barn ikke bliver hentet? Fuldtidsbørn: -Hvis klokken bliver over i Josva eller 16,15 i Kaleb (fredag 16,00 begge steder) og jeres barn stadig ikke er hentet, ringer vi efter jer (husk at give os så mange tlf. numre som muligt). Kan vi ikke få fat på jer, og har I på stamkortet anført andre personer der må hente barnet, ringer vi til dem. Kan vi ikke få kontakt med nogen som helst, SKAL vi ifølge loven, kontakte den sociale døgnvagt, og i Thisted kommune er det hos politiet. Hvis dit barn ikke er afhentet og ude af døren kl. 16,30 og om fredagen kl. 16, vil I modtage et girokort pålydende 100 kr. pr pågyndt halve time til dækning af personaltimer. Da vi ser det som barnets tarv, at det er her frem for at det bliver afleveret på politistationen. Deltidsbørn: En deltidsplads er kun i tidsrummet 8-14, der er ikke personale dækning til disse børn uden for denne tid, derfor gælder det samme her, som ved fultidsbørn at det koster et girokort pålydende 100 kr. pr pågyndt halve time.. 19

20 Vores traditioner, familiedage og andre faste arrangementer Foruden den daglige/ugentlige plan vil vi også gerne indføre nogle traditioner, såsom at fejre: - Fødselsdag: Vi ønsker at børnene skal føle, at deres fødselsdag er noget helt særligt. Derfor bliver dagen fejret med flag, sang, hygge og gave om formiddagen. I er denne dag velkomne til at medbringe kage/is eller lignende. I vuggestuen beder vi jer dog om at det er noget sundt. Som forældre er I meget velkommen til at deltage i fejringen. Eller måske vil I hellere inviterer os hjem til Jer for at fejre dagen, det vil vi naturligvis også gerne. - Fastelavn: I ugen op til fastelavn indbyder vi bedsteforældrene til at komme og være med til at pynte fastelavnsris og spise fastelavnsboller. Fastelavnsmandag har vi tøndeslagning samt vi spiser fastelavnsboller. Denne dag kommer børnene udklædte. - Årsmøde: I marts måned, hvor der er nyt om hvad vi laver, samt har valg til bestyrelse - Arbejdsdag: en dag i maj eller august samles vi alle med værktøj, malerpensler og lugegrej, til en hyggelig eftermiddag hvor der arbejdes, samt drikkes kaffe/the/saft og spises kage - Sommerfest en dag i juni kl. 17,30-20: Denne dag er en stor begivenhed for familien og os, hvor børnene optil dagen har forberedt noget de vil opføre, denne dag uddeles der også diplomer og medaljer til de børn der skal i skole efter ferien. Hver familie medbringer mad der bliver sat på fælles tá-selv bord. 20

21 - efter efterårsferien opstartes gruppen for de største børn, hvor vi kigger lidt på det skoleparate barn. Vi kalder ikke gruppen for skolebørn, da børnene ikke nødvendigvis altid er klar til skolestart selvom alderen siger at det ville være muligt at komme i skole. Beslutningen om skole eller et år mere i børnehave handler om hvad der vil være bedst for barnet og ikke om alderen. - der er indskrivning i december til skolestart for dem der starter i skole i april eller august året efter. - Sidste onsdag (Kaleb) og torsdag (Josva) før 1. søndag i advent holder vi juledekorationsdag, hvor forældre, søskende og bedsteforældre bliver inviteret. Der hygger vi med æbleskiver, pebernødder og fabrikationer af juledekorationer. - Vi vil også gøre noget ud af højtiderne, snakke om hvorfor vi holder dem, pynte op og hygge os. - F.eks. hele december har vi julehygge med pakkekalender, dans om juletræ, i kirke eller besøg af en præst, samt risengrød. I løbet af denne måned bliver der måske også lavet små hemmeligheder, som forældrene ikke må vide mere om - ikke før juleaften i hvert fald. 21

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Nyhedsbrev for februar

Nyhedsbrev for februar Nyhedsbrev for februar Kære forældre Jeg vil først og fremmest indlede med, at fortælle hvor glad jeg er for, at være blevet pædagogisk leder i Spirrevippen. Jeg glæder mig over, at se og mærke engagerede

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære

VELKOMMEN I VUGGESTUEN. Kære VUGGESTUEN 2 VELKOMMEN I VUGGESTUEN Kære Du skal gå hos, hvor de voksne hedder Du skal starte d. kl. I løbet af den første uge tager vi en snak med dine forældre for at lære dig lidt bedre at kende, så

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre

Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre Forældrefolder Praktisk information om dagligdagen Fra Personale og forældre til forældre 1 Velkommen Kære forældre Personalet vil gerne byde jer velkommen til Børnehuset Kildebjerg. Vi er en institution

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg

Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg Tillægskontrakt mellem forældre og den private børnepasser i Dagplejen Musik & Leg 1. Åbningstider Mandag- torsdag: 7:00-16:00 Fredag: 7:00-15:15 Jeres barn skal afleveres efter den angivne åbningstid

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue

VELKOMSTFOLDER. samuelsgaardens vuggestue VELKOMSTFOLDER Samuelsgaarden Rådmandsgade 31 2200 København N www.samuelsgaarden.kk.dk mail@samuelsgaarden.kk.dk tlf: 35 83 31 71 samuelsgaardens vuggestue Kære forældre. Velkommen i Samuelsgaardens vuggestue.

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer.

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer. Som en institution i Vejle kommune arbejder vi på, at skabe et inkluderende miljø, hvor børnene oplever sig som en del af et fællesskab hvor der er plads til alle. For at lykkedes med det, er det vigtigt

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere