Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15"

Transkript

1 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej Thisted 7700 Thisted Telefon: Telefon: og

2 Indholdsfortegnelse Vuggestuens og Børnehavens værdigrundlag og pædagogiske mål 3 Venteliste, indmeldelse og udmeldelse 4 Budget samt takster 6 Børnehuset Kaleb 7 De pædagogiske mål 8 Læreplaner 10 Børnemiljøplan 11 Udsatte børn 12 Fotos af børnene 14 Indkøring af nye børn/forældre 15 Eksempel på mulig indkøring 16 En typisk dagligdag 17 Gængse spørgsmål fra nye forældre 18 Vores traditioner 20 Kostpolitik 22 Sygdomspolitik 23 Smykker og snore 24 Legetøj med hjemmefra 24 Forældre samarbejde 25 Samarbejde med forældrebestyrelsen 27 Forældrebestyrelsen 28 2

3 Vuggestuens og Børnehavens værdigrundlag og pædagogiske mål I Børnehuset Kaleb og i Josva, både i vuggestuedelen som i børnehavedelen bygger vores værdigrundlag på et kristent grundlag og livssyn hvor hvert enkelt individ uden undtagelse skal ses som enestående, værdifuldt og skabt af Gud. Vi ønsker at dette skal afspejle sig igennem det daglige arbejde, omgangstonen og pædagogikken med såvel børn, forældre og personale. Vi ønsker at det skal være en mærkbar atmosfære når man træder ind i huset. Følgende nøgleord ønsker vi skal danne rammen om institutionen: Kærlighed, Tryghed, Respekt og Anerkendelse Vi ønsker disse nøgleord integreret i et lege- og læringsmiljø, et miljø som lægger op til undersøgelse og forskertrang både på det individuelle og på det kollektive plan. Målet er glade sociale børn med lyst og vilje til at lære livet igennem. I den forbindelse er det af stor betydning for resultatet, at børnehaven/vuggestuen er i besiddelse af kvalificerede og engagerede medarbejdere. Vi skal supplere og samarbejde med forældregruppen i opdragelsen af deres børn. Børnene er forældrenes børn, men da de i langt de fleste af deres vågne timer er her, må vi supplere der hvor forældrene ikke kan træde ind. Vi skal være en personalegruppe som skal være gode til at implementere/fastholde de ting der beriger os og forkaster det som stopper os i udviklingen. Alt pædagogisk personale skal, når der laves læringsforløb eller når børnene leger frit, sammenholde samfundets krav med barnets interesser og forudsætninger. Det anderledes ved Josva og Kaleb Og hvad er det så der gør denne vuggestuen/børnehave anderledes end alle andre? Jo det er, at det er tilladt barnet og de voksne at snakke om eller synge om Jesus. Vi vil ikke sidde og prædike for dit barn, men en naturlig snak om hvad der er rigtig og forkert, en sang eller en historie. Ethvert barn både med og uden kristne forældre har spørgsmål om Gud liggende i sig prøv selv at lytte efter. Vi ønsker at have en vuggestue/børnehave hvor der er sjovt og godt at være. Så ønsker vi at børnene skal lære at tale pænt til og om hinanden, at de skal passe godt på sig selv og hinanden, naturen og de ting omkring dem, at de må se udfordringerne frem for begrænsningerne, og dér må vi være gode forbilleder hele vejen igennem. Vi ønsker at de skal omsluttes med kærlighed, tryghed og åbne arme, at lade dem vide hvor vigtige og værdifulde de er, hver eneste en af dem. 3

4 Venteliste, indmeldelse og udmeldelse Et nyfødt barn kan skrives op på vores venteliste til både vuggestue og børnehave, denne kan udprintes fra vores hjemmeside eller fås ved henvendelse til os. Ancennitetsdatoen er den dag vi modtager skemaet. Når tiden nærmer sig, kontakter vi jer for indmeldelse og indkøringsperiode. Er barnet først indskrevet i vuggestuen vil overflytningen til børnehaven foregår helt automatisk. Udmeldelse kan ske med én måneds varsel til d. 1. eller 15. i måneden. I Josva er der deltidspladser. Der er 5 deltidspladser i børnehaven og 3 i vuggestuen, som er til rådighed i det omfang de er ledige, til dem der kun har behov for en plads imellem kl Ligesom nedenfor beskrevet for fuldtidsbørn udenfor åbningstid, er der også ekstrabetaling på 100 kr. pr. halve time, for deltidsbørn hvis de er her udenfor tidsrummet Kommunen har uanmeldt tilsyn hos os. Åben og lukketid Josvas åbningstid: 6,15-16,30 dog fredag kun til 16. Kalebs åbningstid: 6,45-16,15 dog fredag kun til 16. Dette betyder at alle børn skal være hentet inden, så vi som personale kan låse døren på dette tidspunkt. Hvis et barn er her udover lukketid, vil der blive opkrævet 100 kr. for hver påbegyndt halve time. Vi åbner og lukker huset samlet, Josva: kl åbner vi på den ene af stuerne, hvor både vuggestuebørn og børnehavebørn er samlet indtil ca. kl. 8.30, hvor vi så deler os på begge stuer. Ca. kl samles vi igen indtil vi lukker i Josva. Kaleb: kl. 6,45 åbner vi Kaleb, hvor både børnehavebørn og SFO børn er samlet indtil kl. 8, hvor SFO børnene går i skole og kl, 15 samles vi igen indtil vi lukker i SFO en. 4

5 Hvad skal vi have med Vi forventer at I som forældre altid sørger for at jeres børn har tørt og rent skiftetøj liggende i barnets kasse, samt regntøj, gummistøvler og indendørs fodtøj. Derud over forventer vi også at børnene har varmt tøj samt gode støvler til at have på om vinteren. Børnehavebørn skal derudover medbringe bleer hvis barnet endnu ikke er renlig. I både overtøj og regntøj, samt sko og støvler skal der være navn. Skoleferier alle skoleferier holder Kaleb lukket, hvor børnene passes i Josva - I uge 42 har skolerne efterårsferie - I uge 7 har skolerne vinterferie - Skolernes påskeferie er fra Palmesøndag til 2. Påskedag - hele juli har skolerne sommerferie Lukkedage - Lukkedage alle dage imellem jul og nytår - Lukkedag dagen efter Kr. himmelfart - Lukkedag 5. juni (grundlovsdag) 5

6 Budget Det er bestyrelsen i samarbejde med lederen, som lægger budgettet. Igennem året revideres dette løbende. Der skal ikke tjenes penge på institutionsdrift, men det skal hvile i sig selv. Da vi er privat er vi ikke med i indkøbsaftale som tit gør det dyrere for de små institutioner. Vores økonomi og personaletimer afhænger hele tiden af hvor mange børn der er indskrevet. Kommunen har opstillet krav til normeringen som vi følger og bestyrelsen har besluttet at der kan kaldes vikar ind ved behov. Prisen hos os er den samme som de kommunale integreret institutioner. Taksten kan ses på vores hjemmeside: Der gives søskende rabat ligegyldig hvor i kommunen børnene er. Der kan søges friplads afhængigt af forældreindkomst, ansøgningsskema fås ved henvendelse til kommunen. 6

7 Børnehuset Kaleb Er normeret til 15 børn og har til huse i en midlertidig pavillon på Lerpyttervej 25, indtil vi samme sted får bygget vores børnehus, der skal stå klar senest oktober Denne skal kunne rumme børnehavebørn samt skolens SFO. Kalebs åbningstider er 6,45-16,15 hvor vi i ydertimerne er sammen med SFO en Kaleb har ligesom SFO en lukket i alle skoleferie, hvor børnene så vil være i Josva på Hasselvej 8, sammen med nogle af de voksne fra Kaleb eller SFO en. Det vil ikke være fremmed for børnene at være i Josva, da vi har et rigtig godt samarbejde, hvor vi tager på fælles oplevelser i løbet af året og besøger hinanden. 7

8 De pædagogiske mål Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbudsloven 7, Stk. 2. Man kan mene mange ting om Ro, Regelmæssighed og Renlighed, men det er meget vigtigt for det lille barns udvikling, at man skaber forudsigelighed i hverdagen, så det ikke skal bruge energi på konstant at skulle omstille sig. Dette giver det lille barn ro til fremadrettet udvikling. For de lidt større børn er det vigtigt at de foruden forudsigelighed også at blive udfordret i nye retninger, hvor de kommer til at opleve sig selv i situationer hvor de skal yde lidt mere og dog få sejre. I vuggestuen og børnehaven lægges der vægt på at skabe trygge og rare forhold for børn, forældre og ansatte. Vores mål er at støtte og opdrage børnene til en sund og alsidig udvikling i samarbejde med forældrene. Vi vil give børnene en hverdag med omsorg, tillid, respekt og glæde samt udfordringer og oplevelser. Børnene skal opleve et stimulerende miljø, hvor der tages hensyn til det enkelte barns alder, ønsker og behov. Barnet opmuntres og støttes til selvhjulpenhed. Her udvikles forståelse for det gode og nødvendige i at gøre ting for og med hinanden. Børnene tilbringer meget af deres tid i institutionen, og det er vigtigt at vi kan give dem den rette omsorg. Det kan dreje sig om fysisk omsorg i vuggestuen som; knus og kram, varmt tøj, søvn, en ren ble og mad. Og i børnehaven drejer omsorgen sig mere om: knus og kram, støtten, udfordringer, tørt og varmt tøj samt mad. Men også den psykiske omsorg begge steder der omhandler børnenes selvværd og selvtillid. Børnene skal mødes af voksne der kan se, læse og forstå dem. Det er meget vigtigt at barnet får oparbejdet en tryghed ved de voksne på stuen, således at de f.eks. kan tage imod den omsorg vi tilbyder. Lysten og modet til at orientere sig videre ud på stuen, væk fra de voksne, tage imod nye udfordringer og kammerater udspringer også af tryghed. Det er vigtigt at vi støtter børnene i at skabe nye venskaber og relationer til andre børn. Der skal være plads, tid, og rum til kulturelle og intellektuelle udfordringer, og vi går ind og vurderer hvad vi synes er vigtigt for det enkelte barn. 8

9 For at vi kan opnå de pædagogiske mål, som vi har sat os, mener vi at følgende ting skal opfyldes fra både personalets og forældrenes side: Det er meget vigtigt for os, at vi har ansat nogle pædagoger som kan arbejde reflekterende i forhold til det pædagogiske arbejde i huset. Vi skal være gode identifikations-modeller for børnene både i den måde vi agerer overfor børnene, men i ligeså høj grad i den måde vi agerer overfor hinanden, således at de får gode, sociale relationer til andre mennesker. Tolerance og forståelse for det andet køn, andre kulturer og forskelligheder hos mennesker er vigtig, således at vi fremstår som en institution med rummelighed og alsidighed. Samarbejdet mellem personale og forældre skal være ligeværdigt. Det er forældrene, der kender barnet bedst, mens det er personalet der ved mest om hvordan barnet trives og håndterer sine kompetencer i dagtilbuddet. For at opnå disse pædagogiske mål, er det meget vigtigt at vi som personale og I som forældre samarbejder tæt omkring barnet i en åben og ærlig dialog. Ved at være i dialog om barnet skabes de bedste rammer for sammenhæng mellem hjem og institution. 9

10 Læreplaner Hvad er læring? Al læring foregår i relationer. Pædagogen skal skabe forudsætninger og mulighed for at lære - både om sig selv, på kundskabsområdet og om andre mennesker. Pædagogens anerkendende holdning skaber mulighed for at barnet får en stærkere selvfølelse. Når selvfølelsen styrkes, frigøres ressourcer til oplevelses- og erkendelsesmuligheder - barnet bliver mere modtageligt. Det at give barnet et positivt forhold til læring, er et mål i sig selv, samtidig med at det skaber forudsætninger for videre læring i fremtiden. Alle børn, inkl. børn med særlige behov/udsatte børn, har glæde og nytte af et godt læringsmiljø/rum i vuggestue samt i børnehave. Vi vil ikke lave særlige regler og fremgangsmåder for udsatte børn i forhold til læring, som altid er gældende. Alle børn er forskellige og det skal der rum til i vores daglige arbejde. Vi arbejder med 3 forskellige slags læringsrum: Læringsrum 1 er typisk aktiviteter med et fastlagt indhold. Pædagogen har til hensigt at lære børnene noget bestemt og går foran barnet. Det kan f.eks. være normer for hvordan man spiser sammen, venter på tur til samlinger eller har regler for en bestemt leg. Læringsrum 2 er de aktiviteter hvor børnenes idéer, forslag og handlinger former projekter og aktiviteter. Det kan være projekter, hvor børnenes medbestemmelse er medtænkt og hvor indfald gribes og udvikles med børnene i situationen. Det kan være i aktiviteter og samlinger hvor der skiftes mellem læringsrum 1 og 2. I læringsrum 2 findes også de situationer, hvor den voksne går ind og støtter børnenes læring gennem samtale eller anden indgriben. Hvor pædagogen følger børns spor. I Læringsrum 3 ligger legen og de læringsmuligheder som miljøet giver. Her er de pædagogiske handlinger og overvejelser ikke direkte synlige, men ligger underforstået i miljøet. Det kan dreje sig om overvejelser over legepladsens indretning, legesteders muligheder og indkøb af materialer og legetøj. 10

11 Læreplanerne er opdelt i seks temaer: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alle 6 temaer skal være en del af læringsmiljøet, men de vil ikke altid være at finde i en og samme aktivitet. Vi har valgt at dokumentere vores arbejde igennem vores dagbog i gangen, fotos på hjemmesiden, samt ophæng af de mere kreative udformninger. Derudover har vi også et punkt på vores personalemøde som omhandler praksisfortællinger om et barn, børnene imellem eller voksen barn imellem. Fortællinger der opmuntre, som viser at det vi gør, giver læring, udvikling, sociale kompetencer eller som gør at vi må omforme noget af vores praksis. Læreplanerne findes på vores hjemmeside: Børnemiljøplan Er regeringsbestemt nu en del af læreplanen. Så den kan læses deri. 11

12 Udsatte børn Et udsat barn er et barn der i en kortere eller længere periode har brug for særlig opmærksomhed og/eller støtte. Det er altså et barn vi er bekymrede for i større eller mindre grad. Det kan dreje sig om fysiske/psykiske/sproglige/sociale og mange andre slags problemstillinger. Alt hvad vi foretager os omkring børnene i institutionen, sker i samarbejde med forældrene. Det gælder altså også de børn vi har særlige bekymringer omkring. Når vi mærker en bekymring vedr. et barn taler vi først med forældrene til det pågældende barn. Derefter bliver det taget op mellem pædagogerne på stuen, og Hanne (leder). Og for at få så mange vinkler på barnet som muligt, spørges de andre pædagoger i huset også hvad de ser. Derefter vil der blive foretaget nogle observationer af barnet, i forskellige relevante situationer. Disse observationer bruges til afdække hvilke problemstillinger vi skal arbejde med og om der eventuelt skal inddrages andre samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere er: - Talepædagogen, hun kommer her jævnligt, hvor hun er med til at give børn med ekstra behov et løft eller en træning i sproget. Børn bliver ikke henvist til hende uden at vi først har snakket med forældrene og fået jeres samtykke. I er som forældre også velkommen til at kontakte hende. Derudover giver hun også rådgivning og vejledning til os samt barnets forældre. - Den pædagogiske konsulent kommer her, når der er behov for en ekstra specialpædagogisk indsats til et barn. Hun giver rådgivning og vejledning til os. Hun kigger aldrig på et barn eller drøfter det med os uden at forældrene har givet samtykke. - Derudover kommer ergoterapeuten en gang om året til vuggestuen, for at kigge på børnene i et motorisk forløb som hun laver. Før hun kommer gives der besked til alle vuggestueforældrene med tidspunkt. Her er der mulighed for at stille de spørgsmål som vi ikke kan svare på, igennem os. Vi kan også tilkalde hende hvis der er et barn hvor vi eller I som forældre er usikre på barnets motorik. Selvfølgelig kræver det også her jeres samtykke. - Derudover har vi også mulighed for, med jeres samtykke, at tilkalde sundhedsplejerske, dagplejepædagogen (hvis barnet kommer fra dagplejen) og psykolog, som vi har tilknyttet. Som leder har Hanne lov til at spørge de pågældende samarbejdspartnere om et anonymt barn, for at give en retning eller en mulighed at arbejde udfra, men aldrig et specifikt barn uden jeres tilladelse. Togange om året er der kompetenceteam møder her i institutionen, her er alle samarbejdspartnerne samlet, hvor der kan vendes en problemstilling. Hvis vi igennem 12

13 vores fremkommende resultater ser at det vil være til barnets bedste at tage det op på dette møde er forældrene til barnet selvfølgelig altid informeret. Som forældre har man også mulighed for at kontakte vores samarbejdspartnere fra kommunen. Nogle af dem har vi foldere fra, andre kan vi være jer behjælpelige med mht. information, men I kan også på kommunens hjemmeside finde de forskellige navne og telefonnumre. Inklusion og rummelighed Børn har forskellige forudsætninger for at indgå i fællesskaber og læreprocesser og pædagogens opgave er at se kompetencer og muligheder frem for problemer og fejl. Vi sætter rummelighed og social inklusion som udgangspunkt for arbejdet med udsatte børn, da det er meget vigtigt for alle børn at være en del af et fællesskab. Det at være en del af et fællesskab styrker barnets selvværd. Vi tror på at vi kan styrke barnets selvværd gennem at understøtte barnet i at være mester for eget liv. Formålet med inklusion er at skabe helhed. Inklusion har fokus på, at det er pædagogikken og praksis der skal ændres, ikke barnet. At arbejde med en inkluderende pædagogik betyder at man som pædagog må acceptere forskellighed som en udfordring og ikke som en hindring. Inklusion handler om at styrke børnenes identitet og selvfølelse ved at ændre børns fortælling om sig selv gennem positive oplevelser og forventninger. Rummelighed kan defineres som "plads" til at opleve sig selv som en del af fællesskabet. Rummeligheden og fællesskabsfølelsen må være den ramme der omgiver alle børn. 13

14 Fotos af børnene Vi bruger meget ofte fotos af børnene i forskellige situationer, når vi skal dokumentere vores arbejde. Disse bliver lagt på vores hjemmeside hvor I selv kan downloade dem. Der vil være billeder for både Josva og Kaleb. Når de bliver fornyet (ca. 1 gang om måneden) er der opslag i børnehaven, med nye billeder. 14

15 Indkøring af nye børn/forældre Da forældre og børn er forskellige, er der ikke et fast indkøringsforløb. Vi har en pædagogisk retningslinie for, hvordan vi mener, en indkøring af børn og forældre skal foregå. Vi oplever, at der er stor forskel på hvor parate I som forældre er til at aflevere jeres børn. Det er vigtigt, at I er åbne i forhold til det at jeres barn skal starte i vuggestuen eller børnehave. På den måde får vi de bedste forudsætninger for at I og jeres barn får en god start. I er velkomne til at ringe og høre til jeres barns velbefindende. I kan også altid bede om en samtale, udover den daglige kontakt med personalet. Her kan I kan få uddybet nogle af de tanker og bekymringer I måtte have. Vi giver jer altid et tilbud om en samtale inden for de første 4 mdr. Som udgangspunkt regner vi med en uges tid til at køre nye børn ind. I nogle tilfælde kan det strække sig over længere tid, afhængig af forældrenes tid til indkøringen. Det er rart og trygt for børnene, hvis der i starten af indkøringsforløbet fortrinsvis er tilknyttet én eller to voksne. Det giver tryghed for barnet, at de i starten af deres indkøring, ikke skal forholde sig til samtlige voksne på stuen, men kan starte stille og roligt op og derefter kan søge videre og knytte nye kontakter. Nogle gange vælger barnet en anden voksen end vi på forhånd havde aftalt skulle stå for indkøringen. Det er ikke noget problem. Vi lægger stor vægt på en åben og ærlig dialog med forældrene under indkøringen og videre frem, så vi bedst muligt kan tage imod jeres barn, som I jo netop kender bedst. 15

16 Eksempel på mulig indkøring: 1. dag. Barnet kommer 9.30 sammen med forældrene for at barnet kan se vuggestuen eller børnehaven an og for at vi kan udveksle information omkring vuggestuen/børnehaven og barnet/familien. Ugens forløb aftales så vidt muligt. 2. dag. Ankomst kl Hvis barnet er parat (bliver optaget af leg / bevæger sig væk fra forældrene) prøver forældrene at sige farvel og kommer tilbage lidt efter, for at se hvordan barnet reagerer på afsked og gensyn. Vi har en personalestue, som er velegnet til forældre der venter i spænding eller I kan gå en lille tur. Pædagogen/medhjælperen der indkører, er parat til at tage sig af barnet. Barn og forældre går hjem før frokost. 3. dag. Hvis det er gået godt med at sige farvel, prøver vi at lade barnet blive her lidt længere tid alene, spise med til frokost evt. sammen med forældrene og derefter gå hjem. 4. dag. Forældrene bliver til barnet er i gang med at lege eller personalet vurderer at det er i orden at gå, siger farvel til barnet og personalet og går (det gør man også selv om barnet er ked af det) og henter vuggestuebarnet efter frokost ca og børnehavebarnet efter en tid på legepladsen ca. kl dag. I dag skal barnet for første gang sove i vuggestuen og hentes det når det har sovet til middag - ca. kl. 14, hvis ikke andet er aftalt med personalet. Og børnehavebarnet vil nu være klar til at blive til omkring frugttid ca. kl. 14 Det er selvfølgelig individuelt hvor lang tid en indkøring tager og om ovenstående indkøringsmodel er brugbar i forhold til alle børn. Alt afhænger af hvordan barnet reagerer på de nye indtryk. Den første uge af indkøringen er kun en lille del af det at starte i vuggestue og børnehave. Der er meget der skal "fordøjes" og vi ser ofte at barnet først har taget det til sig efter nogle uger eller måneder. Ofte falder specielt børnhavebørnene i søvn før aftensmaden i starten, da der sker så meget nyt. 16

17 Dagligdag for Vuggestuen Dagligdagen i Josva ser ca. sådan ud: Kl Morgenhygge, leg, historielæsning (morgenmad indtil 7.30) Kl. 9 Formiddagsmad som vil bestå af frugt og brød Kl Vi går på legepladsen, på tur eller laver en aktivitet indenfor. Vi vil også jævnligt benytte husets gymnastiksal i kælderen. Kl. 11 Frokost Kl. 12 Middagslur Kl. 14 Eftermiddagsmad brød, frugt m.m. Kl Leg Kl (fre. 16) Lukkes Dagligdag for Børnehaven Dagligdagen i Josva og i Kaleb ser ca. sådan ud: Kl Josva åbner Kl 6,45 Kaleb åbner Kl. 9 Kl Kl. 11 Kl Kl. 12 Kl. 14 Kl Kl 16,15 (fre 16) Kl (fre. 16) Morgenhygge, leg, historielæsning (morgenmad indtil 7.30 i Josva og 7,45 i Kaleb) Formiddagsmad som vil bestå af frugt Aktiviteter og leg inde eller ude eller tur I de daglige aktiviteter vil vi lægge vægt på det sproglige, motoriske og det sociale igennem sang, musik, historier, gymnastik, kravle og klatre, leg, klippe, klister, save, hamre, maling, bagning, maddag, oplevelser og mange, mange andre ting. Samling Sang, musik, historie, snak, lege.. Frokost Legeplads eller en middagslur for dem der har behov for dét Eftermiddagsmad brød, frugt m.m. Leg Lukkes i Kaleb Lukkes i Josva Alle tider er ca-tider, hvis vi er godt i gang med noget, eller er på tur, hænger vi os ikke i hvad klokken er. Dagen afhænger selvfølgelig også af årstiden. For børnehavebørnene kan turene sagtens foregå over hele dagen. Der er så mange muligheder i og udenfor vores huse og vi ønsker at udnytte det på bedste måde for hvert enkelt barn. Imellem kl 8 og 15 er afdelingerne adskilt, men før 8 og efter 15 er Kaleb og SFO sammen og vuggestuen og børnehaven i Josva er sammen 17

18 De mest gængse spørgsmål fra nye forældre: - Må man hente sit barn på et hvilket som helst tidspunkt? - Ja, det det må man gerne! Aftal bare tidspunkt med stuen hvis det er et andet tidspunkt end i plejer, - dette pga. evt. ture, aktiviteter eller middagssøvn - Må vi godt holde en fridag? -Ja, det er jo jeres barn, men vi anbefaler at man gør indkøringsperioden kontinuerlig, så barnet får en stabil hverdag og føler sig tryg ved vuggestuen/børnehaven før I tager en fridag. Men husk altid at gøre personalet opmærksom på når dit barn ikke kommer, enten dagen før eller inden kl. 9 dette gælder også hvis dit barn er sygt. - Kommer I meget på tur? - Vuggestuen tager engang imellem på længere ture ud af huset, f.eks. skovtur, tur til havet, bondegårdstur, osv. Men vi bruger i langt højere grad vores nærområde som byder på mange udfordringer for små børn og ikke kræver en lang og trættende transporttid. For børnehavens vedkommende tager vi jævnligt på tur, både i grupper men også samlet, både i nærområdet og længere væk. Når vi tager på tur, går vi kl. 9,30 hold øje med tavlen - Skal man aflevere sit barn inden kl. 9.30? -Vi vil meget gerne at du gør det, da vi som regel har planlagt aktiviteter eller ture fra kl Men selvfølgelig skal man det ikke, men så ring hvis I vil møde senere, da det er rart for stuerne at vide hvor mange børn der kommer og det er bedst for barnet at være med til aktiviteterne fra starten, nogle børn har også svært ved at komme ind i leg når de kommer senere. Man kan også risikere at stuen er gået og barnet må afleveres på den anden stue. - Vil I gerne give mit barn mere tøj på, eller lade hende blive inde, da hun er forkølet? -Det er en stor misforståelse at man kan komme af med en forkølelse, ved at klæde sig ekstra varmt på. Det er vigtigt at barnet kan bevæge sig og ikke sveder og derved bliver fugtig. Er det et vuggestuebarn du har, kan man mærke barnet i nakken hvis du er i tvivl om hvorvidt det er klædt rigtigt på og tal i øvrigt med pædagogerne på stuen, da de dagligt vurderer hvad børnene skal have på og af. Der er også forskel på at sidde stille i en klapvogn eller sandkasse end at løbe rundt, når vi vurderer barnets påklædning. 18

19 -Gældende for både vuggestuebørn og børnehavebørn er, at de skal kunne deltage i en almindelig dag her og det gælder også at komme ud, er dit barn for sløj til det, skal det blive hjemme. -Ringer I hvis mit barn er ked af det? -Det er en vurderingssag (i samarbejde med jer) om vi ringer til jer eller om I istedet bliver informeret når I henter jeres barn. Det er meget vigtigt at I som forældre melder ud hvad der passer jer bedst! Et barn under indkøring bliver af og til ked af det, det er helt naturligt! Her er det os som pædagoger der overtager jeres omsorgsrolle og skal gøre barnet trygt. Vi vil ringe til jer hvis vi synes at vi mangler informationer eller er bekymrede for jeres barns adfærd, ligeså ringer vi også efter jer, hvis barnet bliver sygt. -Ringer I til mig hvis mit barn kommer til skade? -Det er en vurderingssag. Små skader informerer vi jer om når I henter jeres barn. Er vi det mindste usikre på skadens omfang, kontakter vi jer for at I kan bringe barnet til lægen eller tandlæge. Er det alvorligt tager vi på skadestuen samtidig med at I kontaktes. -Er prisen den samme i den periode hvor mit barn holder ferie? -Ja, det er den. Betalingen i både de private og kommunale institutioner er udregnet på at man betaler de 11 måneder og så intet i juli, da børn også har brug for ferie. Hvis I så holder ferie på et andet tidspunkt har I stadig kun betalt de 11 af månederne. -Må andre hente mit barn? -Ja, hvis det er aftalt med personalet! Der er omstændigheder, når vi taler om søskende, hvor vi går ind og vurderer at det kan være et for stort ansvar at pålægge et andet barn. Vi ønsker også at bevare den daglige kontakt med forældrene da dialogen er meget vigtig. -Hvad sker der hvis mit barn ikke bliver hentet? Fuldtidsbørn: -Hvis klokken bliver over i Josva eller 16,15 i Kaleb (fredag 16,00 begge steder) og jeres barn stadig ikke er hentet, ringer vi efter jer (husk at give os så mange tlf. numre som muligt). Kan vi ikke få fat på jer, og har I på stamkortet anført andre personer der må hente barnet, ringer vi til dem. Kan vi ikke få kontakt med nogen som helst, SKAL vi ifølge loven, kontakte den sociale døgnvagt, og i Thisted kommune er det hos politiet. Hvis dit barn ikke er afhentet og ude af døren kl. 16,30 og om fredagen kl. 16, vil I modtage et girokort pålydende 100 kr. pr pågyndt halve time til dækning af personaltimer. Da vi ser det som barnets tarv, at det er her frem for at det bliver afleveret på politistationen. Deltidsbørn: En deltidsplads er kun i tidsrummet 8-14, der er ikke personale dækning til disse børn uden for denne tid, derfor gælder det samme her, som ved fultidsbørn at det koster et girokort pålydende 100 kr. pr pågyndt halve time.. 19

20 Vores traditioner, familiedage og andre faste arrangementer Foruden den daglige/ugentlige plan vil vi også gerne indføre nogle traditioner, såsom at fejre: - Fødselsdag: Vi ønsker at børnene skal føle, at deres fødselsdag er noget helt særligt. Derfor bliver dagen fejret med flag, sang, hygge og gave om formiddagen. I er denne dag velkomne til at medbringe kage/is eller lignende. I vuggestuen beder vi jer dog om at det er noget sundt. Som forældre er I meget velkommen til at deltage i fejringen. Eller måske vil I hellere inviterer os hjem til Jer for at fejre dagen, det vil vi naturligvis også gerne. - Fastelavn: I ugen op til fastelavn indbyder vi bedsteforældrene til at komme og være med til at pynte fastelavnsris og spise fastelavnsboller. Fastelavnsmandag har vi tøndeslagning samt vi spiser fastelavnsboller. Denne dag kommer børnene udklædte. - Årsmøde: I marts måned, hvor der er nyt om hvad vi laver, samt har valg til bestyrelse - Arbejdsdag: en dag i maj eller august samles vi alle med værktøj, malerpensler og lugegrej, til en hyggelig eftermiddag hvor der arbejdes, samt drikkes kaffe/the/saft og spises kage - Sommerfest en dag i juni kl. 17,30-20: Denne dag er en stor begivenhed for familien og os, hvor børnene optil dagen har forberedt noget de vil opføre, denne dag uddeles der også diplomer og medaljer til de børn der skal i skole efter ferien. Hver familie medbringer mad der bliver sat på fælles tá-selv bord. 20

21 - efter efterårsferien opstartes gruppen for de største børn, hvor vi kigger lidt på det skoleparate barn. Vi kalder ikke gruppen for skolebørn, da børnene ikke nødvendigvis altid er klar til skolestart selvom alderen siger at det ville være muligt at komme i skole. Beslutningen om skole eller et år mere i børnehave handler om hvad der vil være bedst for barnet og ikke om alderen. - der er indskrivning i december til skolestart for dem der starter i skole i april eller august året efter. - Sidste onsdag (Kaleb) og torsdag (Josva) før 1. søndag i advent holder vi juledekorationsdag, hvor forældre, søskende og bedsteforældre bliver inviteret. Der hygger vi med æbleskiver, pebernødder og fabrikationer af juledekorationer. - Vi vil også gøre noget ud af højtiderne, snakke om hvorfor vi holder dem, pynte op og hygge os. - F.eks. hele december har vi julehygge med pakkekalender, dans om juletræ, i kirke eller besøg af en præst, samt risengrød. I løbet af denne måned bliver der måske også lavet små hemmeligheder, som forældrene ikke må vide mere om - ikke før juleaften i hvert fald. 21

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: okt. 14 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9

Indhold. Lidt om Rønnehuset s. 2. Pædagogisk målsætning s. 3. Rønnehusets dagligdag s. 6. Forældresamarbejde s. 8. Studerende s. 9 Indhold Lidt om Rønnehuset s. 2 Pædagogisk målsætning s. 3 Rønnehusets dagligdag s. 6 Forældresamarbejde s. 8 Studerende s. 9 Praktiske oplysninger s. 10 Se også vores hjemmeside for yderligere oplysninger

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE.

VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. VELKOMMEN I UNGDOMSGÅRDENS BØRNEHAVE. Vi er en institution, som startede d. 24 april 1972, med plads til 75-80-85 heldagsbørn, 5 deltidsbørn og 10 busbørn i alderen 3-6 år. Pædagogiske mål og principper.

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - Vuggestuen i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle lidt om

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.:

Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen. til vuggestuen i Eventyrhaven. Grønsværen 5, Aulum Tlf.: Vi glæder os til at lege med dig! Velkommen til vuggestuen i Eventyrhaven Grønsværen 5, Aulum Tlf.: 9628 6999 Velkommen! Med denne lille forældrepjece vil vi gerne byde jeres barn og jer velkommen i vuggestuen.

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Dagtilbudsdistrikt Syd. Værd at vide om livet i børnehaven

Dagtilbudsdistrikt Syd. Værd at vide om livet i børnehaven Dagtilbudsdistrikt Syd Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Vuggestuen Heimdalsvej

Vuggestuen Heimdalsvej Velkommen til Vuggestuen Heimdalsvej Heimdalsvej 5 8230 Åbyhøj Tlf: 87 13 81 51 Kære. og forældre. Vi glæder os til, at du skal starte her hos os i vuggestuen Du skal gå på.. stue. De voksne på din stue

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg

Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Kære Velkommen i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg, afd. Brunebjerg Du skal være på Dit mærke er Dine primærvoksne er: Vi glæder os til, du starter i vuggestue. Med venlig hilsen Alle de voksne i Daginstitutionen

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue

Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Velkommen til Valdes Børnehus - Vuggestue Overgang fra hjem til vuggestue. Vuggestuen er ofte barnets første rigtige møde med nye og anderledes omgivelser, hvor det indgår i en sammenhæng med andre børn

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Åbningstider: Mandag fredag 6:

Åbningstider: Mandag fredag 6: Den Grønne Kile er for 3-6 årige i Hvalsø kommune og kan rumme 40 børnehavebørn. Med denne lille folder får du her kort de vigtigste og praktiske oplysninger samt et lille indtryk af hverdagen i børnehuset.

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted

Velkommen til. Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Velkommen til Esbønderup Børnehus Kornbakken 12 3230 Græsted Esbønderup Børnehus Børnehuset er kommunal og opført i 1972, den er beliggende i et villakvarter i et lille landsbysamfund i Gribskov kommune.

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase.

Kære. huse man kan sidde og lege i, biller, mariehøns og mange andre spændende ting. Det er vores egen lille oase. Kære Du skal snart starte i Børnehaven Bølgen, og du kan tro, vi glæder os til at møde dig og dine forældre. Inden du starter på, må du og din mor og far gerne komme på besøg. Det er en god ide, hvis din

Læs mere

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre,

Velkomstbrochure. Regnbuens pædagogiske værdier: Kære forældre, Velkomstbrochure Kære forældre, Børnehuset Regnbuen Råbrovej 16 2765 Smørum Velkommen til vores børnehus Regnbuen. Når ens barns starter i daginstitution, er der mange oplysninger, man skal forholde sig

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 140 børn i alderen 2 år og 9 måneder

Læs mere

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828

Velkommen i. Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Velkommen i Menighedsvuggestuen Østergade 67, 7620 Lemvig. 9663 1828 Menighedsvuggestuen er en afdeling af den selvejende institution, Lemvig Menighedsbørnehave og vuggestue, Børnehaven, Skolevej 7 og

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Kontakt : Mogens :87871400 Vuggestuen :51507017 Mail : mbd@viborg.dk Ved overgang til vuggestuen, er I velkommen til at være sammen med jeres barn i en indkøringsperiode.

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

VELKOMMEN I Lærkereden

VELKOMMEN I Lærkereden VELKOMMEN I Lærkereden - en daginstitution med barnet i centrum BARNET I CENTRUM FORÆLDRE PERSONALE - en institution i Skive kommune Side 1 af 11 HEJ Børn og voksne på Siger VELKOMMEN til dig og din familie

Læs mere

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen

Velkommen i. Børnehuset Brillesøen Hej Velkommen i Børnehuset Brillesøen Afd. Kærmosen & Tranekæret 1 Du skal gå i De voksne på din stue hedder: 2 Børnehuset Brillesøen www.brillesoen.albertslund.dk Afd. Kærmosen Tranehusene 75 2620 Albertslund

Læs mere

En god start kan for eksempel se således ud:

En god start kan for eksempel se således ud: En god start i Firkløverens Vuggestue. Det kan virke meget overvældende at starte i en institution. Der er mange nye børn og voksne - og støjniveauet er til tider højt. Derfor er det en god ide, at I bruger

Læs mere

Velkommen til Børnegården i Ollerup

Velkommen til Børnegården i Ollerup Velkommen til Børnegården i Ollerup Børnegården Ollerup Svendborgvej 3 D 5762 Vester Skerninge Børnegården i Ollerup er en privatejet natur- og idrætsinstitution, som ligger ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen:

Kære nye forældre! Overgang mellem vuggestue og børnehave: Personalegruppen: Forældresamtaler: Kontaktperson: Information fra stuen: Kære nye forældre! Vi håber at I sammen med Jeres barn får nogle gode år her i Børnehuset Rosenkilden. Denne folder fortæller lidt om os, vores hverdag og hvordan vi arbejder. Heri står alle de praktiske

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i børnehaven, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 13 Side 2 af 13 Kære Velkommen til Frøgårdens Børnehave. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP

VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP VELKOMMEN I BØRNEHUSET DYRUP 1 Revideret oktober 2009. Børnehusets telefonnummer: 6375 0275. Rød stues telefonnummer: 6375 0276. Blå stues telefonnummer: 6375 0277. Børnehusets mailadresse: dyrupbh.buf@odense.dk

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre

Velkomstfolder til nye børn og deres forældre B Ø R N E H A V E N F A R V E L A D E N Velkomstfolder til nye børn og deres forældre BØ R NE HA VEN FA R VELADEN Nørremarken 4/Østparken 43 6690 Gørding Børnehaven Farveladen Nørremarken 4 / Østparken

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Hverdagen ser nogenlunde sådan

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større

Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større Rævehøjvej 40 et godt sted at blive større 1 Praktiske informationer Børnehuset Rævehøjen er normeret til 60 børn. 24 vuggestuebørn fordelt på 2 stuer og 1 gruppe bestående af 36 børnehavebørn, opdelt

Læs mere