Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER (Vedea) Hvidovregade.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidovre. Lokalhistorie. 19.ÅRGAN istorn&&ljhus t0 &MBER 2001. (Vedea) Hvidovregade."

Transkript

1 Hvidovre Reserveret Post Danmark Lokalhistorie 19.ÅRGANistorN&&LJHus t0&mber 2001 Alarmpladsen 3 Avedørelejren 2650 Hvidovre Hvidovregade. (Vedea) Er iflg. Bivejsfortegnelsen, Vej no.13. Dec favne= 4.504,42 mtr alen bredde= 6,27-7,53 mtr. Dec No.13. Hvidovrevejen fra Rødovre Sogneskel gennem Hvidovre By til GI.Køge Landevej. Den første del indtil Hvidovregade kaldes.: Hvidovre Torvevej. Den sidste del af vejen kaldes i daglig tale, Mellemdigsvej. Vejen går til Roskilde Landevej, ved Damhuskroen mtr. i klasse 1 B. 6,3-7,5 mtr. bredde, uden grøfter. Dec No.13 b.hvidovregade fra Hvidovre Torvevej gennem byen til matr.13bæ. (matr. 13's sydskel) mtr. i klasse 1 B. 6,2-8.0 mtr. bredde, uden grøfter. Dec.1932 og Nr.13 d. Hv.gade fra Hvidovrevej fra matr.7ap's vestskel, gennem Hvidovre By til hjørnet af Kettevej (lb.nr.15) og Hvidovrevej (lb.nr.13) mtr. i klasse 1 B 6,2-8,0 mtr, bredde, uden grøfter. Dec nr.25 Hv.gade, fra Hvidovrevej (lb.nr13) gennem Hvidovre By til hjørnet af Kettevej (lb.nr, 15) og Hvidovrevej (lb.nr.13) mtr. i klasse 1 B 6,2-8,0 mtr. bredde, uden grøfter. Fattiggården i Hvidovre (Foto.:HLA). Kommende Aktiviteter """ sd.02. Siden sidst""""""".""" sd.03. Ernst Andersens notater".sd.04. Hvidovregade engang"" sd.05. Hvidovregade, Facts """"sd.12. Bogtilbud" "."""""""""".sd.13. Simons Batteri ".".""""""sd.14. Et par huse""."""""""""sd.16. Advent - hvad er det?""".sd.18. Hvidovregade note"."."".sd

2 !Historiem Hus Hvidovre Alarmpladsen 3 _A l e f-- Redaktion.: moh I id Kommunes Loka. lhistorise Arkiv. Per E.Hansen (ansv), Dan Olsen. ' e'cffiorgerhuset. Hv1dovreveJ Hvidovre. Tlf.: Medlemsblad trykt i 650 ekspl. Tirsdg I Onsdg. kl Torsdg kl Deadline no.4. d. 15 januar Hvidovre Lokalhistoriske Selskab. Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse. Rytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1. Post sendes til vor adresse på Rytterskolen Hvidovre. Tlf.: Giro ISSN januar. kl Foredrag i Bibliotekscafeen. Inge og Dirch Janssen fra Amagermuseet og Tårnby kommune, fortæller om tidligere svensk og hollandsk indvandring på Amager. Foredraget illustreres med diverse lysbilleder. 18.februar. kl Foredrag i Bibliotekscafeen. Etnolog Birgit Andreasen fra Rødovre lokalhistorisk forening fortæller om Rødovres historie. Der er mange paraleller til Hvidovre, men også historier, som er anderledes. 11 marts. kl Generalforsamling i Bibliotekscafeen. Den årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vore vedtægter. Bagefter vises en lokalhistorisl< film. Hvidovre Skole Kommunekontor - Rådhus Byret Dommerkontor ? v/p.e.hansen 03.okt. Udflugten til Andelslandsbyen "Nyvang" ved Holbæk var ment som en optakt til Vagn Oluf Nielsen 3 senere foredrag om Andelsbevægelsen i Danmark. Turen må siges at være populær, idet 40 medlemmer, "Bussen fuld", deltog i dette arrangement, med rundvisning, frokost og kaffe med kage. De efterfølgende foredrag, som afholdtes i Rytterskolen i løbet af efteråret, blev mødt med stor interesse. 07.okt. "Historien i Gaden". Københavns Befæstningsdags arrangement blev i Hvidovre udført under titlen "Militær i Avedøre". En mindeplade blev opsat på stedet hvor "Paradislejren" lå og i løbet af dagen var flere hændelser med til at underholde de besøgende. Ved en voldvandring om aftenen, i mørket, kunne Hjemmeværnet afslutte den gode dag med et show, som omfattede masser af krudt og kugler. Selskabets tre foredrag har i efteråret drejet sig om "Hvidovre Kommuneatlas". 1 O.sept. Planchef Judith Lauersen og byplanlægger Karsten Thøgersen, begge Hv. Kommune fortalte om og gennemgik den flotte publikation. 15.okt. "Kommuneatlas og huse i Hvidovre". Historiker Hannelene Toft Jensen holdt et foredrag om de arkitektoniske og historiske værdier ved vore huse og bebyggelser. 12 nov. Poul Sverri Id og arkitekt Kirsten Andersen delte et foredrag. Kirsten talte om vores forhold til Avedøre og om den positive udvikling, der er foregået her i de seneste 3 årtier. Poul snakkede om bygningsbevarelse og kulturmiljøer. Han sluttede med at orientere om planerne med oprettelse af en bygningsbevarelseforening i samarbejde med Hv.lokhist.selskab. Disse tre foredrag var rimeligt besøgte, især det seneste, med Poul Sverrild som magnet. 10,nov. "Arkivets dag". Åbent Hus på en lørdag viste sig at være en god ide, idet ca.30 mennesker, på et tidspunkt, trængtes i de små lokaler. Interessen for lokalhistorie må siges at være god. Det må bemærkes, at en gruppe tyrkiske interesserede medborgere var blandt de besøgende. Vor deltagelse i "Torvedagene", arrangeret af " Hvidovres Kæmper",resulterede i pænt salg af lokalhistorisk litteratur og ikke mindst i flere nye medlemmer. Selskabet har p.t. 345 medlemmer+ 43 institutioner iflg. Dan Olsen. 2 3

3 Ernst Andersens notater. (Vedea). Redigeret af P.E.Hansen.(nov.200 1).Vi kan ikke tale om Hvidovres lokalhistorie uden at nævne Ernst Andersen ( ). og hans glødende interesse for Hvidovres fortid. Han var en ægte hvidovredreng, født og opvokset i et lille hus i Hv.gade 3. Hans far var graver ved Hvidovre Kirke og Ernst blev her på stedet hele sit liv sådan indledtes en beskrivelse af Hvidovres første lokalhistoriker i dette blad, no.4.dec Man kunne også læse, at han de sidste år, som fuldmægtig på Hvidovre Rådhus, var placeret i et lokale i kælderen, som var stuvende fuld af diverse facts om Hvidovres bøndergårde, matrikler, anekdoter, historier o.lign. Ved hans død i 1976 blev det meste af dette materiale overflyttet til Hvidovres lokalhistoriske arkiv, som heldigvis var blevet etableret kort forinden med H.O.Nordlund som daglig leder. Sagerne foreligger med en vis spontanitet. Maskinskrevne ark med diverse rettelser og tilføjelser og små noter på lapper papir. Det er som at finde en skat af forskellige lokale oplysninger, især fra hans egen periode, Ar 1900 og fremover. Dette materiale kan i dag betragtes som rygraden i Hvidovre lokalhistorie. Jeg har kigget lidt i bunkerne og bringer her, lettere redigeret, nogle smagsprøver fra Ernst Andersens notater. (Vedea =ved Ernst Andersen). Ernst Andersens hus Hvidovregade 3. (Foto.: HLA) Hvidovregade, som den var engang i 1920' erne (Østlige side} Grøften langs Hv.gade fra Kildevej lå ret dybt i forhold til Hvidovre Torvevej. (ca. 1,4 mtr.), hvorfor der her i svinget var anbragt nogle afvisersten og en træbom. En vinterdag i 1912, rutsjede her en hyrebil, efter en tur til Hvidovre Kirke, ned af skrænten og væltede om på siden. Efter arealets opfyldning, på dette sted, byggede købmand Holger Michael Hansen i 1913 en købmands- og beboelsesejendom med stald og udhus. Man skulle ofte selv hente sine varer hos grossisten inde i byen, derfor var det nødvendigt for købmanden at have hest og vogn. Stald og udhus blev senere ombygget til lejlighed. Huset blev i 1945 nedrevet, for at give plads til den nuværende bygning. (Hvidovre Torv 1-3).. Hvidovre Torv 5 er en 2 etagers hvid Villa bygget af tømrermester Carl Petersen i Allerede i 1898 havde han opført "Lykkens Minde" (Hvidovre Torv 7). Det var et hus på 3 etager og 6 lejligheder. Han var dengang lige blevet gift, hvad der vel forklarer stedets navn. Huset rummede, fra 1909 til 1924, Hvidovres første Sognerådskontor, i en mindre 4 5

4 lejlighed. (11922 blev Ernst Andersen ansat her som den første lønnede kontorist i Hvidovre Kommune). Foran no.7 og no.9, var der en smal forhave. Nabohuset no.9 var meget gammelt. Her begynder vore dages Hvidovregade. (østlige side). Hv.gade 1. Var købmand Niels Andreassens forretnin m d beboelse g lige-. ledes stald til hest og vogn Han havde, som gårdene 1 øvrigt, en mødding ud til gaden. Det var bekvemt når gødningen skulle udføres til markerne. Hv.gade 3 er også et gammelt hus (Ernst Andersens fødehjem o bopæl). Siden 1915 utvivlsomt det mest fotograferede og kunstmalet hus 1 Gaden. Under betegnelsen, "Idyl i Hv.gade", kunne der købes reproduktioner af stedet og maleriet har været på udstilling bl.a. i Tyskland. Hv.gade 5 er udstykket fra no.3 og 7. Er meget gammelt, men en del ombygget. Hv.gade 7 ejet af Jens Mathisen, der også havde no.9. Hv.gade 9 ("Ellely")er også ombygget, men af nyere dato. Her var i vestenden af huset, en manufakturforretning (1901 ). Den ejdes af Jens Mathiasen og frk. Albrechtsen, der også havde forretning på Vesterbrogade 106. Hv.gade =nuværende Hv.gade 1-9, før anlæg af Hvido re TorvJ1 _ 951). Hv.gade 21 er indkørsel til "Astrupgård" matr.3a, gården havde 1 ældre tid indkørsel fra Kildevej, som ligger sydligere i Hv.gade, bagom smeden. Hv.gade 23 var et gammelt hus. Hv.gade 25 er Smedens hus. Matr.53 er udstykket fra "Holmegården" matr.4, som udflyttede i (til pladsen ved Hvidovre Station). Umiddelbart herefter, kommer omtalte Kildevej, der som skrevet, var den oprindelige vej til "Åstrupgård" samt "Torstensgården", som også lå her før dennes udflytning. Kildevej. er iflg. Bivejsfortegnelsen. Vej no og 1917 fra Hv.gade til omkring Brandposten. 14 mtr. i klasse mtr. bredde uden grøfter. Navnet "Kildevej" var rammende fordi vandet i brandposten her, navnlig ved forårstid, løb ovenud. Her lå mod syd et hus for brandsprøjten. Brandposten havde to afløbstude 1 for gående og 1 for kørende, som medførte tønder til vandet. Posten var i kraft af materialet (en udhulet træstamme) og den store løftehøjde for vandet, samt den lange og tunge pumpestang og på grund af slidtage ikke just af høj ydelsesgrad.. Hv.gade gartneriet "Godthåb" lå på "Holmegård"'s gamle gårdsplads. Sprøjtehusets grøft langs østsiden af gaden, helt til matr.2d, var ike rørlagt og meget vandførende, fordi den fra nordskellet af matr.54 modtog tilløb fra markerne mod vest. Den var en del af vandløbet, kaldet Bygrøften., Hv.gade var Peter.Mortensens eng. Her lå førhen "Baandsgård" matr.5, samt "Sønderkær", indtil den brændte i Vi løb undertiden på skøjter her, i vandhullerne efter de gamle møddinge.. (Peter Mortensen var ældre broder til Lars Peder Mortensen, der lagde navn til "Mortensens gård" matr. 7 på nuværende Hvidovre Torv). Hv.gade "Stengård"'s gamle gårdsplads (matr. 2). Her lå nu et hus med et mælkeforpagtersted. Syd for huset, midt i landsbyen var et gadekær, som blev forsynet af Bygrøften, der i sit videre forløb passerede bag om Fattighuset. Hv.gade 47.Lå øst for dette gadekær og rummede Gartner Frederik Petesens Gartneri, der som nabo no.47c. havde "Vaskemandens hus og et andet lille hus no.47b. Disse tre ejendomme lå på den udflyttede "Hvidovregård"'s gårdsplads. Hv.gade 49. Lå syd for gadekæret ud mod Hv.gade og var i flere år en lille grøn plads som blev benyttet af cirkus og andet gøgleri med luftgynger, tivoli m.m. Her blev der i 1916 bygget et hus. Hv.gade Var et gammelt dobbelthus, som rummede Hvidovres anden telefoncentral ( ). Md. Eriksen passede den første ( ). Fattighuset, der lå på adressen no 53a., havde siden 1862 rummet mange ubemidlede skæbner. Det blev endeligt nedrevet i Hv.gade 57. Var Blikkenslager Tolver Fisehers hus. Hans forretning lå ud mod gaden, hvor der i husets vestgavl var anbragt såvel vindue som dør. Hv.gade 57a og 57b. To gamle huse (matr.66 og matr. 39b), som lå i smøgen øst bag om Tolver Fisehers hus. Hv.gade 57c. I smøgen lå også, et aftægtshus for "Risbjerggård". (matr.14c). Her boede i mange år gasværksarbejder Ludvig Rasmussen, formand for Sygekassen. (Han blev sognerådsformand i1942 efter Arnold Nielsens død). Hv.gade 59. et to-familiehus. Hv.gade 61 En af de mindste grunde og et af de mindste huse i Hvidovre, sam- 6 7

5 bygget med no.61a. Hv.gade 63 et gammelt hus, kaldet mælkehandler Emil Petersens hus. Her boede senere Lauritz Olsen, der modtog medalje for ædel dåd, p.gr. af sin indsats ved redningsarbejdet omkring jernbaneulykken i Vigerslev (191 9). (Her går der kludder i Ernst Andersens kronologiske gennemgang af husene. Jeg prøver at rekonstruer hvad der står skrevet, med div. tilføjelser.) I det sidste stræde på Hvidovregades østlige side runder vi hjørnet og drejer mod nord. Her ligger på vestsiden.: Hv.gade 67a. kendt, fordi skatteopkræver og vejmand Niels Hansen boede der. Og på østsiden.: Hv.gade 67b. et gammelt dobbelthus. Tilbage i strædet går vi videre mod øst og på nordsiden ligger.: Hv.gade 67c. et meget lille hus. For enden af dette østlige stræde, lå et sted som gårdejer N.Chr.Nielsen i 1909 udstykkede fra "Bakkegården" (matr.9). (I 1931 ejes stedet, sammen med matr.14b af trioen J.P.Jensen, A.Nielsen og VE.Andersen. Her blev kolonihaverne "Hvidovrevang" anlagt og eksisterede indtil 1966, hvor bebyggelsen Næsborgvej blev opført. ) På strædets sydside ligger.: Hv.gade 69. matr. 62a + b. Det var et gammelt dobbelthus. Hv.gade 71.eller Vigerslev alle 382.(matr.61 ), havde også været et dobbelthus, men var siden 1906, blevet hovedejendom for gartner Vilhelm Poulsens Gartneri. (matr. 2g.) Matriklerne 61, 62a og 62b, blev alle nedrevet for at give plads til en tankstation. Syd herfor lå ved et lille stræde, Maler Pries ejendom, et gammelt hus. Hans kone holdt i 1800 tallets slutning, en slags skole for enkelte børn. Her har der formentlig i 1700 tallet, været en smedie, idet engen udenfor kaldes "Smedeengen". Hv.gade afsluttedes på østsiden med en gård (matr.13), som efter en brand i 1883, flyttes nogle hundrede meter sydligere med navnet "Eriksminde". På pladsen ud for denne ejendom stod kommunens vejtromle, når den ikke var i brug. (Stentromle). Hvidovregade, som den var engang i 1920' erne (Vestlige side) Hv.gade 2. Her lå et mælkeforpagterhus fra tidligt i 1800-tallet. Det bebos senere af Lars Peter Mortensen, den sidste bonde på matr.7 "Mortensens gård". Hv.gade 4. Var adressen på matr.6 "Nørregården". Hv.gade 6-8. Det gamle hus lå på lodden (1 1/4 td. Land), der blev drevet som et gartneri, ejet af gartner O.P.Andersen. (De nævnte ejendomme blev ryddet i 1951, for at give plads til Hvidovre Torv). Hv.gade tilhørte Peter Jørgensen, et gammelt hus, hvor der en overgang før 1902 var sylokale for Hvidovre Skole og skolestue for nogle af eleverne. I Peter Jørgensens have, var opstillet bistader. Hv.gade Lorenz Hansens gård "Ørgården" eller "Højgård" (matr.8.) Hv.gade 18. Huset, der tidligere havde været Degnebolig, grænsede mod vest op til "Klockergrafen". Det var en åben plads, hvor der stod noget vand. Her løb vi på skøjter om vinteren. Pladsen havde i fællesskabets tid været brugt til opmagasinering af bøndernes større markredskaber. Hv.gade 20. Syd for degneboligen lå matr.2e ved et smalt stræde ned til gaden. Her var i midten af 1800-tallet et mindre Hvidtølsbryggeri, som gav anledning til 8 9

6 navnet "Bryggeristræde". (Hvor meget øl, der er brygget her, står hen i det uvisse. Folketællingen for 1845 anfører Lars Hansen, der bor her, som Husmand, der handler med Gjær). Senere købes ejendommen af Jens Larsen. Han havde tidligere arvet et gammelt hus, som lå oppe ved gaden og herfra dyrket gartneri på lodden matr.45. Det var toften efter de udflyttede gårde "Stenshavegård" og "Skelgården". Herfra solgtes i 1901 en grund til den nye skole. (nuv.:dommerkontor). J J Hv.gade 22. Var også udstykket fra matr.45. Her var et nyt hus blevet opført. Hv.gade 24. Den nye skole blev opført her i På tomten efter de tidligere ovennævnte gårde. Hv.gade "Bakkegården", engang ejet af Kommandør H:E:Bluhme. Han var kendt for sine opmålinger på Grønland og som søn af Danmarks daværende Premier- og udenrigsminister, C.A.Bluhme. Hv.gade Også en gård, "Baunebakkegård" tæt knyttet til "Bakkegården". Hv.gade Et ubebygget jordbrugersted på tomten efter den udflyttede "Høvedstensgård". Hv.gade 38. Huset lå på "Bredalsgården'"s gamle tomt og rummede Madam Eriksens købmandsbutik. Hun havde tillige, fra 1904, telefoncentralen indtil 1915, hvor Københavns Telefonselskab overtog. Hv.gade 40. En tom grund. Hv.gade To huse efter hinanden, lå på tomten efter "Strandegård", hvor Ole Jensen engang huserede. Hv.gade 46. Her lå resten af den gamle gård ''Tvingsager". Her havde Anders Jacobsen engang sin smedie og samtidig gartneri. Sønnen Jens Andersen byggede et nyt hus på stedet og kaldte det "Fælles Flid". ("Strandegård" og "Tvingsager" var 2 halvgårde med en særlig historie omkring udskiftningen) 96 Bokkeg5rd Hv.gade 48. Gartneri på lodden med et hus på tomten efter "Friheden". Hv.gade 50. Ligeledes et hus på "Friheden"s'tomt. Hv.gade 52. "Spurvegården" med sine marker som en afslutning på den sydlige landsby. NB. Gårdnavne som er nævnt er vejledende, idet de fleste gårde først blev navngivet efter udflytningen. I fælleskabets tid er det ofte bondens navn, der knyttes til gården. (eks.: Ole Jensens gård eller måsl<e Kirkens gård o.lign.) Hvidovre Landsby. ' Husnumre (små I tal) Kort v. PEH

7 Hvidovregade Facts. (Vedea) Indtil 1904 var d.er grøfter langs begge sider af Hvidovregade. Træbroer førte over grøften til ejendommene. Flere af ejendommenes hække var klippet så de dannede en portal over indgangslågerne lagdes de første kloakrør i den da nedlagte grøft Blev der trukket telefonledninger i Hvidovregade. (luftledninger) Blev der trukket elektriske ledninger i Hvidovregade. (luftledninger). (Allerede i 1913 forelå der på et sognerådsmøde (d.4/12), anmodning fra Hvidovre Grundejerforening om opsætning af lygter i byen. Sognerådets svar, der var negativt, sluttede med. : "medens man ikke ser sig i stand til, foreløbigt, at anskaffe lygter" Husnummerering i Hvidovregade blev foretaget for strækningen fra Hvidovrevej, Hus no.1 (matr.3 i) og hus no.2 (matr. 7 ap) til udførelsen i l.g.smiths alle (matr.13 b) nr.71 og Spurvegården (matr.11 a) nr Kloakledninger nedlægges i Zone li Som følge af anlægget "Hvidovre Torv", Blev husnumrene Hv.gade nr. 1,3,5,7,9" samt 2,4,6,8 inddraget under Hvidovre Torv. 195x. Hv.gade, udfor matr. 11 bm blev nedlagt som vej og i stedet ført langs nordskellet af matr. 11 bm. til Hvidovrevej. Det nedlagte stykke vej bag om Risbjerg Kirke blev dog etableret som gangsti. Små reguleringer oppe i Hv.gade blev foretaget udfor matr. 9 a, 10 c og 71. Bogtilbud fra Arkivet til Selskabets medlemmer spar mere end 50%. Julen er over os. Det er gavetid, og i år har arkivet et ekstraordinært tilbud. Takket være en rar trykker, kan vi tilbyde den nye bog om Strandvang til under halvdelen af den ordinære pris på kr.60, Lokalhistorisk Arkivs Hans Chr. Thomsen har sammen med Svend Mortensen skrevet en bog om det sydlige Hvidovre, f som rækker langt ud over den foreningshistorie, som er bogens emne. Andetsteds i bladet findes en smagsprøve fra bogen. Ved forevisning af dette blad, kan medlemmerne købe bogen for kun kr.25,-,<\l f.1\/\/v\l\l N\l'N'v"lv\IV\/\/v\fvV\l'N lv IVVVv"1\N\llN\/v\IVVVV\l NV\l\/ Nv'f.IV'vVv\NvW>.l\lv\/ Hans Chr. Thomsen og Svend Mortensens i bog om Strandvang, kan købes på Hvidovre Kommunes Lokalarkiv Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre.? > åben.: Tirsdag/Onsdag kl Torsdag kl Forevisning af denne kupon giver adgang til at købe s 1 ekspl. for kr. 25,- (Normalpris kr.60, -) ;:> 'V"/V'l./vV-./VV\l\l'./vV'/ /V\/vVv'."v\/V'vVv\f\A/\/v\fvVv\l\;V\fv\l\A/\/v'lvVVVV 1\A/V\/'1Vv /\/\A/vV'!\N./\/',/\/ ;. L

8 Følgende historie er hentet i den nye bog.: "Strandvang" en grundejerforening ved Hvidovre Strand. Publikationen er resultatet af et godt samarbejde mellem - Arkivet/ Hans Chr. Thomsen og Grundejerforeningen/ Sv. Mortensen. En vellykket indsats og lokalhistorie, så det """"".batter. Simons Batteri. På et kort fra 1917 kan man se, at Strandvang på matriklerne 6d og 7b har haft en militær tilstedeværelse i form af et batteri. I 1986 lavede Skat Danfil, der var Bette Fifs yngste søn, en erindringsskitse om Simons Batteri, som det blev kaldt. "Sandsynligvis er jeg en af de få nulevende, der har kendt Langhøj før den i 1914 blev til "Simons batteri". Da myldrede det med arbejdssoldater, og på kort tid var der gravet en 2 m bred siksakformet skyttegrav gennem højen og ca 50 m til hver side, hvor der blev lavet 2 kanonstillinger i hver. Midtfor i højens sydøstside blev bygget 3 rum på ca 20 m 2 hver til telefon og telegrafcentral, soverum, køkken og værksted. I nordøstsiden blev lavet tilsvarende rum overdækket, men åbent ud til strand og bugt. I dette rum var kikkerter og periskop til overvågning af hav og landområdet. Der var også lysblink til vagtskibene. I nordvestsiden ligeledes 2 tilsvarende rum med indgang fra såvel foran og bagud som ind i skyttegraven, beregnet til kanonammunition og sprængstoffer o. I. Det hele var omgærdet af et 4-5 m bredt pigtrådshegn med en åbning mod Strandmarksvej. Lige indenfor var en barak der blev udnyttet af infanterivagtmandskabet, der kom fra Avedøre kaserne. Engang imellem kom feltartilleriet og besatte stillingerne og prøvede kanonerne. Nogenlunde sådan så der ud, og jeg havde som en af de få, fri adgang til det hele, på grund af det kontaktforhold det faste mandskab fik med mine forældre, der boede for enden af Strandmarksvej. Der var 8 mand fast stationeret i højen. De blev kaldt ingeniørsoldater. Det var ingeniører, polyteknikere og højere uddannede håndværkere. De skulle selv lave deres mad på skift. En skønne dag kom en meget ulykkelig "kok" ned til mor og spurgte om hun ikke kunne hjælpe dem med noget mad den dag. Han havde svedet ærterne og flæsket. Jo, sagde mor, kom du bare med det til grisene, så slagter jeg nogle kyllinger og så kan I komme herned og spise. Disse soldater kedede sig, men med deres færdigheder og kundskaber producerede de masser af husflid fremstillet af hylstre fra gevær-og kanonammunition, kobberledninger, tin, zink og bly og hvad de ellers kunne få fat i fra hærens depoter. Resultatet var standerlamper, bordlamper, skåle, fade, askebægre, skrivesæt, papirknive og måske også bronzetidsvåben. Vi fik noget af det, men det er væk nu. Tilbage blev smadrede telefoner, centraler, husgeråd og og andre rariteter, og det hele blev jævnet. Hvis man i dag graver 4-5 meter ned i højen vil man finde efterladenskaber fra de "vikinger" der var der fra NB. Der er en vis usikkerhed omkring de to høje, Langhøj og Simons Høj. Dels om det er gravhøje fra vor fortid eller om det er naturlige forekomster i terrainet. I hvert fald er Langhøj fredet af nationalmuseet pr. 6 jan En redegørelse af de faktiske forhold vil blive behandlet senere, her i bladet. (Kortgrundlag.:Copyrihgt. Kort & Matrikelstyrelsen, Rentemcstcrvej 8, 2400 Kbhvn Nv.) Første gang i Hvidovre Avis Red

9 ET PAR HUSE I HVIDOVREGADE ca.1?2.t Hv.gade 38. Huset lå på "Bredalsgården"'s gamle tomt og rummede Madam Eriksens købmandsbutik. Hun havde tillige, fra 1904, telefoncentralen indtil 1915, hvor Københavns Telefonselskab overtog. Hv.gade 57. Var Blikkenslager Tolver Fisehers hus. Hans forretning lå ud mod gaden, hvor der i husets vestgavl var anbragt såvel vindue som dør

10 ADVENT - hvad er det? Så er det atter tiden, hvor vi tæller ned til årets to store begivenheder, nemlig Julen og Nytåret. Specielt Julen reklameres tidligere for hvert år. I hvert fald begynder forberedelserne allerede i løbet af november måned, der skal jo skabes omsætning. Hos børnene bliver forventningerne skruet op, dag for dag, ved hjælp af nedtællinger i form af kalenderlys og diverse julekalendere, enten i hjemmet eller via TV's store udbud af forskellige julerier. Lige nu fejres Advent, symboliseret ved kransen og de fire lys. Hvorfor gør vi det og hvad er Advent?. Slår man op i et leksikon finder man følgende forklaring.: Advent er kirkeårets sidste fire uger før jul og begynder tidligst sidste søndag i november. Navnet, som kommer fra latin (adventus), kan oversættes med snarlig komme, forventning, glædelig ankomst el. lign" Det betyder altså glæden ved Jesu fødsel og/eller forventningen om hans senere genkomst. (Som det ønskes i bønnen. :... komme Guds rige). Brugen af adventskrans kommer til Danmark omkring første verdenskrig. Skikken kom til Åbenrå i 1915, hvor den første krans var tændt i Set. Nicolai kirke. I Sønderjylland var kransen almindelig i 1930'erne, og bredte sig herfra til det øvrige land. En adventskrans er monteret med fire lys, og kun fire. Adventstiden havde i den romersk-katolske kirke præg af bod. Man skulle i tiden forberede sig på Herrens genkomst, rense sig og gøre bod. I kirkens liturgi er violet, bodsfarven. Derfor violette bånd på en adventskrans. (Rød er kirkens farve for glæde og nogle syntes Glæden er vigtigere end Boden). I Sønderjylland tændes hver søndag et lys mere for hver uge, medens man på Sjælland tænder alle fire lys hver uge. Den sønderjydske måde er den ældste og sikkert den rigtige. Den symboliserer mere og mere lys til kulmination på årets mørkeste tid. Inspiration.: Jørn Jørgensens bog.:"- så ved jeg julen kommer". (1975).. -t! Skikken er bare meget ældre end den kristne kirkes optakt til Jesus Kristus. Allerede de gamle grækere kendte fænomenet. På græsk hed det, Epidemi (epi =ned over, demos =folket). I vor tid har ordet fået en negativ klang, men meningen var oprindeligt glædelig forventning, en fest i betydningen.: Guderne viser sig. Specielt guden Apollons fødselsdag var en epidemifest. Man talte altså om adventus i forbindelse med optakten til større begivenheder. Det kunne være forberedelser til offentlige festdage, f.eks. regentens eller andre prominente personers fødselsdag. En periode, hvor der blev indbudt gæster fra fjern og nær, indsamlet forråd, pyntet op og gjort klar til en stor fest. Solhverv, som er en hedensk fest, gjorde også brug af adventus. Her var det solen og dermed lysets snarlige sejr over de mørke magter, som blev forberedt. Det er nok denne hedenske skik, som blev overtaget af de kristne og tillempet kirkeåret som vi kender i dag. Posten skal ud. (Foto.:HLA) Hvidovre Lokalhistoriske Selskab ønsker hermed vore medlemmer, venner og bekendte, en glædelig Jul og et godt Nytår

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling

Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling 1 Beretning til Lokalhistorisk forening for Brøndby Strands 10. generalforsamling Da dette er Lokalhistorisk forenings 10. generalforsamling vil beretningen blive anderledes end tidligere års beretninger.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl

10 vigtigste ting at vide om advent L -Xl Adventskransens fire lys symboliserer de fire adventssøndage inden jul. Levende lys hører adventstiden til, fordi julen ifølge kristendommen handler om, at Jesus kom til jorden som verdens lys - at han

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3.s. i fasten 2015.docx 08-03-2015. side 1. Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. side 1 Prædiken til 3. s. i fasten 2015. Tekst: Luk. 11,14-28. Gud er den stærkeste magt, som kan beskytte et menneske på dets vej gennem livet. Jeg vil tage jer med til landet med 13 måneders solskin.

Læs mere

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter

Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Hvor går grænsen mellem Sejs og Svejbæk? Skrevet af Bente Rytter Det er et spørgsmål, vi somme tider har fået stillet i foreningen, og svaret er, at det et godt spørgsmål, hvilket på nutidsdansk betyder,

Læs mere

Matr.nr Hus midt i landsbyen

Matr.nr Hus midt i landsbyen Matr.nr. 20 - Hus midt i landsbyen Matr.nr. (1808-1859) Status (1811) Jordareal (1808-1859) Huset (1871) Beliggenhed 20, Vester Egede by og sogn Fæstehus under Gisselfeld Kloster Grund i byen på 2.490

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007

Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Nr. 43- Persillekræmmeren - 2007 Digteren H. C. Andersen skrev i 1854: Hist, hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt. Væggene lidt skæve stå, ruderne er ganske små, osv. "Stensballehus" Verslinjerne

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa

Østerbrogade. Udgiver: Vilhelm Hansen, Grenaa Østerbrogade Amtssygehuset Østerbrogade nr. 20 fra 1901, blev bygget til afløsning af det gamle Amtssygehus som siden 1860 havde ligget på Grønland nr. 47 og blev i 1922 afløst af sygehuset på Baunehøj.

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017

Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 Konfirmationsprædiken af Signe Høg d. 12. (7.b) og 14. maj (7.c) 2017 (Evangelietekst Johannesevangeliet kapitel 15, 1-12) (Det sande vintræ v1 Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden.

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Ved Bylles Bæk 2008/2 Mindeord I Lokalhistorisk Forening har vi meget at sige Tom tak for. Han renskrev artikler og bøger, lavede billeder og meget andet. Vi forstår

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Opgaver til Landsbyen ved søen

Opgaver til Landsbyen ved søen Opgaver til Landsbyen ved søen 1. Bønderne klager Bønderne vil klage til kongen. Det gør vi ikke i dag. Men hvem kan man klage til, hvis man ikke bliver behandlet ordentligt på sit arbejde? _ 2. Kornsorter

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen.

Åbningshilsen. Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Amen. 1 Prædiken lidt stikordsagtig til Helligtrekongers søndag. Sct. Pauls kirke 3. januar 2016 kl. 16.00. Salmer: 108//362/439/136/ Hvad er det der gør jul til noget særligt /138 Åbningshilsen. Nåde være med

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI SETRIN VESTER AABY KIRKE KL Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 3.JULI 2010 2. SETRIN VESTER AABY KIRKE KL. 10.15 Tekster: Es.25,6-9; 1.Joh.3,13-18; Luk.14,16-24 Salmer: 751,684,411,320,400 Lad dit ord med glæden springe I vor høje gæstehal. Lad

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 19. april 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Henrik 11-9 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Kathrine 10-7, Kenni 5-115

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune.

Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. PÅ VEJ TIL 1 Hæftet er udarbejdet til Karlebo lokalhistoriske Forening med hjælp til trykning af Fredensborg Kommune. Jeg håber, hæftet i sin nuværende form vil vække interesse for møllens historiske betydning.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere