Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves"

Transkript

1 og Anlægget bliver udlagt til græsningsareal for får og geder Af Hans Winther Gjorde overskriften ingen indtryk på dig, hører du måske til den gruppe af borgere, der mener, at foreningslivets opretholdelse i Andst er der andre, der må tage sig af, hvis de absolut så gerne vil det. Julebelysningen bliver kun sat op så længe, at der er en flok ildsjæle, der har lyst og energi til at gøre det, og Anlæggets vedligeholdelse afhænger af de samme "sjæles" indsats, og at de nødvendige økonomiske midler er til rådighed. I modsat fald bliver de røde lanterner liggende i depot til ingen nytte, og det smukke anlæg overgår til anden anvendelse end rekreativt område - og dermed er overskriften blevet til virkelighed. Borgerforeningen står for udførelsen af de nævnte opgaver samt mange andre større eller mindre tiltag. Foreningen er - som alle andre foreninger i Andst - afhængig af, at der er personer, der aktivt går ind i bestyrelsesarbejdet og tager en tørn til gavn og glæde for sognets beboere, eller støtter ved at betale et foreningskontingent. Et lokalsamfunds bæredygtighed og tiltrækningskraft for bosættelse og udvikling er i stor udstrækning et resultat af beboernes velvillighed over for at deltage i det frivillige arbejde i foreninger og organisationer. Er der liv, er der tiltrækningskraft! Hvis de aktive hænder pludselig slap op, ville idrætsforeningen, spejderne, borgerforeningen, forsamlingshusene, linje 5, pensionistforeningen, Andst avisen, kirkelivet, lokalrådet, Andst hallen og byfesten m.m. lukke ned og aktiviteterne ophøre. Ingen julebelysning, intet juletræ på torvet, intet torv, ingen idrætsaktiviteter, ingen flagalle, intet Anlæg eller legeplads, ingen festlokaler, ingen fællesspisning, ingenting ud over en øredøvende og uinspirerende stilhed, som omklamrer fællesskabets liv og levevis. Tilbage ville være en "død" by, hvor stenmennesket på torvet er gået ud af sit gode skind i ærgrelse over samfundets ubegribelige udvikling (eller afvikling) med hensyn til et ellers givende og berigende lokalt idræts- og foreningsliv for alle aldersgrupper. Sociale relationer menneske til menneske skaber en livskvalitet af højeste karat - den kan ikke købes for penge, men erhverves gennem arbejde i foreningslivet som bestyrelsesmedlem eller som en af de personer, der træder til, når et projekt til fællesskabets gavn skal realiseres eller videreføres. Lad ikke overskriften blive til virkelighed. Gennem årtier har utallige frivillige hænder været i gang for at skabe aktiviteter og holde traditioner i hævd - men hænderne kan blive trætte eller livsbetinget gå i stå - så er det i den grad afgørende for det fremtidige virke, at nye og andre hænder er klar til at tage over! Men der er desværre tendens til, at det bliver sværere og sværere at få besat posterne inden for foreningsarbejdet. Forklaringerne kan være mange - men det er sjældent på grund af tidsnød, for det er ofte de samme personer, der trækker læsset i flere foreninger - de finder tiden, fordi de kan se en mening med at gøre en forskel til fællesskabets bedste. Hurra for dem! Hører dine hænder til blandt dem, der er klar til at bidrage til foreningslivets fortsatte beståen, arbejdsmæssigt eller økonomisk? Eller lader du andre om at holde hjulene i gang, fordi det er den nemme løsning? Eller er du bare helt og aldeles ligeglad? Dit valg er afgørende for fremtiden for både dig og alle andre i lokalområdets "forpligtende" fællesskab. Valget er selvfølgelig dit - men konsekvensen af dit valg kommer i høj grad til at vedrøre alle! Hus udlejes i Andst Nyrenoveret og moderne indrettet rækkehus på 98 m2 samt 24m2 carport / redskabsrum. Tilhørende mindre have med terrasse. Husleje 5950,- + forbrug. Indskud 3 mdr. husleje. Henv

2 Andst Borgerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 20. februar kl i Andst Forsamlingshus Generalforsamlingen afholdes med følgende rammedagsorden: Valg af ordstyrer og referent. Formandens beretning. Aflæggelse af regnskab for det foregående regnskabsår. Fremlæggelse af budget for det igangværende regnskabsår. Bestyrelsens øvrige punkter. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen og valg af 2 revisorer. Eventuelt. Motiverede forslag fra foreningens medlemmer til punkter på dagsordenen, skal sendes til formanden, Steen Stoltenborg, Glipstrupvej 11, 6600 Vejen og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Velmødt Andst Borgerforening Så er det tid for indbetaling af kontingent til Andst Borgerforening. Det koster: 120 kr. for ægtepar 60 kr. for enlige og pensionist par 30 kr. for enlig pensionist Husk at skrive navn og adresse på indbetalingen. Kontant indbetaling kan også ske til en fra bestyrelsen eller på konto nr Girokort kan også hentes hos Høkeren. Der er igen i år mulighed for at indbetale kontant hos Høkeren. Vil du forsat have: Anlægget incl. legeplads Lyngbakkerne Natursti incl. fugletårn En årlig affaldssamledag Sct. Hans-bål i anlægget Julepynt i St. Andst Juletræs tænding med julemand Så er det med at komme ud af starthullerne, der er nemlig brug for dig! Det er nemlig borgerforeningen, som tager sig af disse ting! Altså - alle os der bor her i området og der er altid brug for hjælpere Kom til generalforsamlingen d. 20. februar i Andst Forsamlingshus Borgerforeningen har også en mail liste, man kan tilmelde sig. Mail til og du bliver automatisk indbudt til at holde byen i gang. Man kan til hver en tid udmelde sig af listen igen. Bestyrelsen består i dag af: Steen Stoltenborg Steffen B. Schelde Jens Erik Mulvad Anne-Marie Stenderup Per Birk Henrik Holm Bendtsen Nicolai Lorentzen SE HER

3 Mandag den 27. januar fik Andst besøg af Rune Strøm. Kommunikation og konflikthåndtering var titlen på hans foredrag. Oprindeligt var arrangementet planlagt til at ligge i efteråret, men orkanen Allan gjorde, at det blev aflyst i sidste øjeblik. Selvom Danmark var dækket af sne - kom Rune denne gang. Andst Børnehave stod bag arrangementet, og sammen med SFO en var de vært med hhv. frugt, kaffe og kage. Omkring 80 forældre, Andstborgere og ansatte ved Andst Børne- Center havde fundet vej, til Nytorv, denne aften. Det var en rigtig underholdende, spændende og hyggelig aften. Rune fik på en humoristist måde og med gode visualiseringer fortalt og forklaret om hhv. god og dårlig kommunikation. Bl.a sammenlignede han kommunikation med en dåsecola: Dåsen repræsenterer vores sind (eller vores person). Colaen i dåsen, kan sammenlignes med vores kommunikation, og boblerne i colaen er vores følelser. (...) Til tider sker der noget i vores møde med vores medmennesker, der ryster vores sind. På samme måde som når en cola bliver rystet. Hvis vi åbner colaen, når boblerne er ude af kontrol, kan colaen blive ubehagelig. Colaen eksploderer og søler den person, der har rystet os til... Sammen med beretninger fra eget liv og sammenligninger med dagligdags -episoder fik han gjort kommunikation og konflikthåndtering jordnært, morsomt og tankevækkende. Som afslutning på aftenen kunne man få sig et kig på, og evt. købe Runes nye bog: Så tal dog pænt for helvede! - Alene titlen understreger Runes lune, som satte sit præg hele denne aften. Bibi Fisker kiggede forbi Skolebestyrelsen for Andst BørneCenter havde valgt at invitere analyse-eksperten, Bibi Fisker, til at komme og forelægge sin rapport, som hun på baggrund af interviews, havde fortaget i Andst. Rapporten udgjorde en sang - som ved fælles hjælp blev afsunget denne aften. Sagen er den, at der i løbet af foråret skal være valg til skolebestyrelsen. Bibi har fået kortlagt en del interesser blandt forældrene her i Andst. Der var mange som ønskede guldkorn som fast sortiment blandt morgenmadsprodukterne i børnehaven. Flere forældre til skolebørnene havde udtalt en bekymring omkring, at det ikke længere var muligt at købe kakaomælk til sine børns frokost via skolemælks-ordningen. Konklusionen på rapporten (sangen) var, at hvis man virkelig ønsker ændringer i forbindelse med sine børns hverdag - så må man tage sit ansvar alvorligt. Man kan vælge at stille op til valget og komme med i bestyrelsesarbejdet - eller i hvert fald lade sin stemme blive hørt - ved at deltage aktivt i valget - med sin stemme. (Bibis rapport (sang) var ret efterspurgt - så mon ikke den bliver at finde i Andst Avisen i den nærmeste fremtid...?!) På vegne af Andst Børnehave, SFO og bestyrelse - med tak for en dejlig aften Rikke Ulbrandt Henriksen (For de af læserne, som ikke var til stede denne aften, skal det nævnes at Bibi Fisker var en practikal joke. Et forsøg på fra bestyrelsens side - at få prikket lidt til forældrene her i byen - på en anderledes og humoristisk måde. Vi (bestyrelsen) håber på større interesse for det kommende valg - og for vores arbejde omkring Andst BørneCenter - på den ene eller den anden måde)

4 Lørdag den 25. januar deltog dagplejerne i Andst i Dagplejens Bazar i Brøruphallerne. En meget velbesøgt Bazar. Utrolig dejligt at opleve så mange mennesker støtte op omkring arrangementet. Vore "stande" vil være udstillet i klubhuset i uge 6 og 7 samt i Andst Borger- og Aktivitetscenter fra uge 8, så alle får mulighed for at se dem. Book tid på Søndergade Vejen Christina Brix Petersen & Betina Uhrskov BANKOSPIL I GAMST Onsdag den 5. februar kl Har du ikke været med - så prøv nu! Der er en rigtig god, hyggelig stemning. Vi spiller om gode kødpakker, kontanter og købmandskurve. Startbanko og amerikansk lotteri. I pausen er der gratis kaffe og kage. Vi har tre gange tilbage og spiller hver anden onsdag. Håber vi ses. Gamst Forsamlingshus. Synger igen fra første tirsdag i FEBRUAR, nemlig på tirsdag i konfirmandstuen. Velkommen til alle gamle sangere - og velkommen til nye! Vi glæder os til at se og høre jer. MENIGHEDSRÅDET. BRUGERRÅDET Andst Pensionistforening på Linie Fem TORSDAG, D. 20. KL Dagsorden ifølge lovene. Bestyrelsen

5 FORMANDSBERETNING På Andst.Info kan du læse en fyldig formandsberetning fra John Raahauge. Der fortælles om frivilligheden, om idrætslivet, om AUI s mange forskellige aktiviteter og det at skaffe midler til aktiviteterne. Men også om en opgørelse over medlemstallet, som ikke er tilfredsstillende. Vær med til at give input til, hvad der evt. mangler for de årige! God læsning. Kommer i denne uge ud til alle husstande i Andst sogn, hvilket er 660. Er du én af dem, som måske ikke plejer at få avisen, kan vi oplyse følgende: Avisen kan modtages som mail. Send en mail til Andst.info og bed om at få den tilsendt. Avisen kan hentes i papir -udgave ved 10 kasser rundt i sognet, hvor den normalt ligger klar søndag eftermiddag. tirsdag, 4. februar 14:00 Læsekreds 16:00 Trollinger 19:00 Lejlighedskor onsdag, 5. februar 19:30 Banko i Gamst forsamlingshus torsdag, 6. februar 15:30 Power Kids 16:30 Spring Rytme 18:00 Far, Mor og Barn fredag, 7. februar 20:00 AUI Rulleskøjter i ABA søndag, 9. februar 09:30 Motionstræf badminton 10:00 Gudstjeneste Vi er i gang igen AUT. EL-INST. Gamstvej Vejen Tlf Privat EHMSEN søndag den 9. februar i Andsthallen kl Kom og vær med. Du behøver ikke have en makker bare du kommer. Vi mixer holdene hele dagen. Vi hygger med lidt morgenmad og spiller derefter 3 timer med forskellige med- og modspillere og masser af godt humør alt sammen for kun 100 kr. incl. bolde (80 kr. hvis man er under uddannelse). Tilmelding senest torsdag på Eventuelle spørgsmål til Karin Rachlitz tlf

6 Indleveringsfrister - tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr. Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624 Avisudvalg: Viggo K (Ansv. red./skriv/annonc), Hans W (Skriv), Svend Aage (Økonomi), Tage (Faste annonc.), Anne -Marie Stenderup

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst.

Kom og vær med til at tænde juletræet og julebelysningen i Andst. Så sker det! Nu kan Andst igen komme på landkortet. En ny vejadgang er meget snart færdiganlagt. Byrådet har foræret Jørgen Lykke og Sølykke en offentlig vej til deres private boligområde. Kære Andst-borgere.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset

Høkeren. Spis hvad du kan. Kokke-teamet er fra AFMM. Billetter købes hos. Torsdag 07/02 kl. 18:00. er der igen familie-café i forsamlingshuset Torsdag 07/02 kl. 18:00 er der igen familie-café i forsamlingshuset Spis hvad du kan Voksne 40 kr. Børn 30 kr. Dessert 10 kr. Kokke-teamet er fra AFMM Ved Kommunemesterskaberne i Holsted lørdag den 5.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården

LOKALT NYT. Jeg glæder mig i denne tid. God sæson for Alsønderups seniorspillere. Musikforening i Alsønderup. Nyt idrætsanlæg ved Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Jeg glæder mig i denne tid Arresø Nejede Lykkesholm Alsønderup Harløse Tulstrup Tjæreby Ny Harløse Sønder Strødam Bendstrup Vester Strødam Harløse Overdrev Hillerød

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Tingstedet til ære. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2014 Tingstedet til ære Foreningsbladet har set på historien bag Tingstedet i Kollemorten og dens brug til at

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

aviskassen i Roved. Den kommer fremover til at stå, hvor Rovedvej munder ud i Horskærvej.

aviskassen i Roved. Den kommer fremover til at stå, hvor Rovedvej munder ud i Horskærvej. Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Red Bæverne! Andst Spejderne vil gerne takke for en fantastisk byfest. Det var skønt at have så mange gæster i spejderland og mærke opbakningen fra jer alle sammen! Under byfest-optoget

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Kasserer løb med pengene

Kasserer løb med pengene Nummer 2, 16. årgang, februar 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Ældre i chok: Kasserer løb med pengene Kassereren for Busforeningen på Egebo hævede 20 års sparepenge

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart

Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe. stikken. Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BudN r. 145/4 23. årgang aug.09 stikken Debatten: læs Gerda Petersen's indlæg Vita's drenge laver mad Havbundsløb på Mandø Idræt sæsonstart Budstikken Randi Hansen

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer...

Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 14. årgang Nr. 2 juni 2010 Beboer- Kultur-hus i dejlige rammer... 2 Beboer- Kultur-huset det gamle bibliotek/den gamle skole maj 2010 Forsidefoto, samt side 2 : sq + kf Layout, grafik, sats: K & S Tryk

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

16. årgang Nr. 3 september 2012

16. årgang Nr. 3 september 2012 16. årgang Nr. 3 september 2012 Mad & Motion 2012 2 // Mad & Motion Nr. 3 september 2012 Saltvig Skovhuse Stokkemarke Abed Tjennemarke Keldernæs Blans Havlykke Sørup Rersnæs Nørreballe Pårup Østofte Erikstrup

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere