MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012."

Transkript

1 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning er trykt i indkaldelsen til denne generalforsamling. Dispositionen for den mundtlige beregning er opdelt i 2 hovedafsnit: 1. Kraftvarmeværket i Sakskøbing MSK. a. Muligheden for køb af MSK. b. Hvad gør vi så? 2. Alt det andet: a. Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. b. Driften af varmeværket herunder nye tilslutninger. c. Fjernaflæsning af varmemålere. d. Værkets driftsøkonomi og hensættelser til fornyelser m.v.. e. Varmepriser fra Maribo Varmeværk nu og fremover. f. Forsyningssikkerheden. g. Lovpligtige energibesparelser. h. Afkøling af returvandet fra brugerne. i. CO2 og forurening generelt j. Afslutning. Maribo Sakskøbing Kraftvarmeværk MSK. I det tidlige forår 2011 meldte DONG Energi A/S ud, at man ønskede at afhænde 7 mindre kraftvarmeværker, herunder kraftvarmeværket ( kaldet MSK ) i Sakskøbing. MSK er det største af de kraftvarmeværker, som Dong satte til salg. Dong ønskede, at interesserede købere skulle henvende sig for informationsmateriale og for afgivelse af indikativt købstilbud inden for en frist, der blev sat til den 27. september Dong indkaldte i foråret til flere møder med Maribo Varmeværk, hvor man solgte ideen med at Maribo og/eller Sakskøbing skulle købe MSK. Også Dansk Fjernvarmeforening mente at det ville være rigtigst og sikrest at købe MSK. Sakskøbing Fjernvarmeselskab og Maribo Varmeværk blev ret hurtig enige om, at vi i fællesskab skulle arbejde på et køb. Bestyrelserne for de to selskaber enedes om at hyre rådgivere, der var eksperter indenfor området, og det endte med vi valgte følgende rådgivere: Dansk Fjernvarmes Projektselskab, Kolding. Advokatfirmaet Energi & miljø i Århus. Revisionsfirmaet Aage Maagensen, Maribo.

2 Der var her stor ekspertise til stede og vi havde bl.a. fornøjelsen af at arbejde sammen med den ingeniør som havde stået for opbygning og ledelse af MSK i værkets første 5-6 årige levetid. I løbet af sommeren og frem til september måned opbyggede bestyrelserne gennem en række rapporter fra vores rådgivere og en lang række møder, et så stort kendskab til MSK, at vi kunne afgive et købstilbud på kraftvarmeværket. Også det indbyrdes samarbejde mellem Sakskøbing Fjernvarmeselskab og Maribo Varmeværk omkring MSK blev klarlagt og aftalt, og der blev udarbejdet kontraktforslag herom. Den 20. september 2011 afsendte bestyrelserne via vores advokat et indikativt købstilbud på MSK lydende på 91 mill. kr. Vi blev inviteret til et enkelt møde hos Dong s advokat, hvor dagsordenen ikke var en forhandling, men mere information parterne imellem. Dong meddelte i oktober måned 2011 at Refa købte MSK og at der ikke blev forhandlinger med Maribo Varmeværk. Refa købte værket for 92 mill. kr. en enkelt million mere end vores første og eneste bud. Maribo Varmeværk er ikke tilfreds med den måde hvorpå salget af MSK blev forhandlet på plads. Vi føler, at Lolland Kommunes politikere er gået i konkurrence med kommunens egne borgere ja faktisk føler vi os svigtet af kommunen. Lolland Kommune har været informeret om at fjernvarmeværkerne i Maribo og Sakskøbing ønskede at erhverve MSK, idet borgmester Stig Vestergaard allerede i juli 2011 modtog information herom. Maribo Varmeværk ønsker nu at forhandle med Refa om leveringskontrakt efter 2020, hvor vores nuværende kontakt udløber. Spørgsmålet er om vi selv skal producere varmen eller om vi skal aftage den fra kraftvarmeværket i Sakskøbing. Bestyrelsen for Maribo Varmeværk skal her give en opfordring til borgmester Stig Westergaard der er næstformand i Refa til at sikre at Maribo Varmeværk får en fair behandling og mulighed for at opnå et fornuftigt forhandlingsresultat med Refa. Som afrunding vil jeg gerne anføre, at Maribo Varmeværk selvfølgelig må og skal respektere, at det blev Refa der købte kraftvarmeværket i Sakskøbing, og at vi naturligvis vil indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med Refa.

3 Og så til alt det andet Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Vores bestyrelse består af: Rasmus Schifter Næstformand Jens Lorenzen Repræsentant for storkunder. Svend Aage Johannesen Erik Holsko Fl. Møller Jensen Formand. Vi har fortsat et forretningsudvalg - FU - bestående af Rasmus, Jens og undertegnede, suppleret af vores drifsleder Jørgen Jørgensen. FU har ikke været benyttet i det forgangne år, idet alle beslutninger er taget af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen har i kalenderåret 2011 afholdt 6 bestyrelsesmøder og 2 fælles møder med Sakskøbing Fjernvarmeselskab. Herudover er der afholdt 16 møder hvor dele af eller hele bestyrelsen har deltaget alle møder omkring MSK. Som et kuriosum kan nævnes, at blot for mit vedkommende har jeg registreret tæt på 500 mails fra foråret til udgangen af 2011 og kun omkring MSK. Endvidere har der været deltagelse i en række kurser, samt Dansk Fjernvarmes regionale møde i Maribo og Dansk Fjernvarmes Årsmøde i Ålborg. Året 2011 har således været et uhyre aktivt år for bestyrelsen i Maribo Varmeværk. Og jeg bør allerede her udtale en stor tak til bestyrelsen for et ihærdigt og engageret arbejder i Driften af varmeværket. Vores varmeværk har også i 2010/11 kørt upåklageligt. Der har selvfølgelig været almindelige vedligeholdelse og reparationer, der er klaret løbende. Vi har selv leveret en stor del af den fjernvarme der er brugt i Maribo, idet kraftvarmeværket ikke har kapacitet til at levere tilstrækkelig varme til både Sakskøbing og Maribo når ude temperaturen kommer under +2 grader celsius. Sakskøbing får først og Maribo får så den resterende varme, som MSK kan producere. Vi har i varmeåret selv produceret 28% af den varme som vi i Maribo tilsammen har forbrugt, medens resten er modtaget fra MSK i Sakskøbing. Den daglige drift varetages af vores driftsleder Jørgen Jørgensen og øvrigt personale.

4 I 2011 har vi taget imod 30 nye andelshavere og der resterer nu kun godt 100 huse i Maribo, der ikke har fjernvarme. Fjernaflæsning af varmemålere. Som besluttet på sidste års generalforsamling fik vi i foråret 2011 monteret de sidste ca nye fjernaflæsningmålere, således at alle knapt 2300 varmemålere nu kan fjernaflæses. Det betyder, at værkets personale kan aflæse alle varmemålere på 1-2 dage og lægge data direkte ind på IT-systemerne. Herved kan vi opfylde Energitilsynets krav om sammenfald mellem varmeaflæsning og varmeår. Yderligere har vi opnået en stor administrativ besparelse, og samtidig slipper andelshaverne for selv at skulle aflæse varmemålere. Udgiften til den sidste store udskiftning af målere var budgetteret til kr. 3 mill + moms og den endelige udgift blev på kr ,- + moms. Bestyrelsen er glad og tilfreds med det opnåede resultat og vi håber at også andelshaverne er tilfredse. Værkets driftsøkonomi og hensættelser til fornyelser m.v.. Som det fremgår af bagsiden på indkaldelsen til denne generalforsamling har varmeåret budt på et underskud på driften på kr ,-. Hertil kommer nogle andre indtægter på ca. kr ,-, inklusiv en indtægtsførelse af kr ,- fra den oprindelige betaling fra år 1999, vi fik for at indgå aftale om at modtage varme fra kraftvarmeværket i Sakskøbing. Efter finansielle omkostninger udgør årets resultat kr. 0,- - opgjort efter ny metode alle fjernvarmeværker i DK er blevet pålagt. Dette er helt efter budgettet. 2010/11 blev året, hvor vi tilbageførte de sidste henlæggelser ( opsparinger ) og det betyder at vi i de sidste 5 forudgående år har tilbageført ( = indtægtsført ) omkring kr. 8 mill. Vi har nu ikke flere henlæggelser, hvilket betyder at vi ikke har flere indtægter ad den vej. Bestyrelsen har ikke vedtaget nye henlæggelser, idet vi afventer igangværende forhandlinger med den nye ejer af kraftvarmeværket i Sakskøbing - Refa Energi A/S - omkring varmelevering efter Maribo Varmeværk s likviditet synes tilstrækkelig for driften i indeværende varmeår, idet vi i dag har en kassekredit i SparLolland på kr. 2 mill.

5 Varmepriser fra Maribo Varmeværk nu og fremover. I det seneste varmeår 2010/11 havde vi igen uændrede varmepriser på 9. år, når ses bort fra en nedsættelse af effektbidraget i 2006/07 fra kr. 18/m2 til kr. 10/m2. I indeværende varmeår /12 - er netop effektbidrag hævet lidt igen fra kr. 10/m2 til kr. 12,50 /m2 hvilket har været nødvendigt for at varmeværkets økonomi kan hænge sammen. Som før omtalt har vi fremover ikke flere gamle henlæggelser der skal indtægtsføres. Derfor står det klart, at vi fra næste varmeår må tilvejebringe denne manglende indtægt på anden måde og det vil i bund og grund sige stigninger på varmeprisen. Et gæt kunne være en stigning på omkring 5% af den nuværende pris for at varme huset op. Hertil kommer, at folketinget før jul vedtog finansloven for 2012, hvor afgifter på luftforurening - de såkaldte NOx-afgifter - bliver 5-doblet fra Det betyder, at vi alle skal betale en afgift for luftforurening der vil udgøre i omegnen af kr. 10,- pr. MWh vi bruger til opvarmning fra sommeren 2012 eller ca. kr. 200,- årligt på et standard hus. Lige i disse dage forhandles der på Christiansborg om et nyt energiforlig, hvor alt tegner til at ekstra statslige afgifter som også rammer varmeprisen i Maribo. Vi skal forvente at disse nye afgifter vil give en gennemsnitlig merudgift til varme på op imod kr ,- årligt. På skærmen kan I se et avisudklip fra i lørdags der viser hvilke afgifter vi på den korte bane kan forvente. Desværre er det nok sådan, at når politikerne først får indført en ny måde at opkræve skatter på, ja så er det nemt at skrue lidt mere på den knap, når dronningeriget fattes penge. Det er da også meldt ud, at energiafgifterne på fjernvarme vil komme til at stige i årerne fremover. Hvad kan vi så gøre ved det? det gode råd er, at vi alle skal kikke på energiforbruget i vore huse, der er helt sikkert muligheder for at gøre varmeisoleringen meget bedre, lave varmestyring og meget mere. Det vil kunne betale sig på den mellemlange bane. Og endelig skal vi indenfor de næste par år påbegynde opsparing til udskiftning af den ene biokeddel. Endelig beslutning herom er endnu ikke truffet. Alt i alt betyder de omtalte dele, at varmeprisen i hele Danmark og dermed også i Maribo vil stige i de kommende år, men varmeudgiften vil fortsat være en hel del ( meget ) lavere end alternativer som oliefyr og el-varme.

6 Forsyningssikkerheden. Det er bestyrelsens vurdering, at sikkerheden for at modtage fjernvarme fra Maribo Varmeværk er meget høj. Skulle kraftvarmeværket i Sakskøbing få leveringsvanskeligheder, kan vi producere al nødvendig varme på vore egne kedler. Skulle el-forsyningen til pumperne svigte har vi et moderne nødstrømsanlæg stående, så vi kan fordele varmen alligevel. Og skulle der ske store brud på ledningsnettet i gaden, så er værkets medarbejder og vore samarbejds-partnere hurtige til at udbedre skaderne, så varmeforsyningen hurtigt kan komme i gang igen. Vi ved fra opgravede prøver af de ældste fjernvarmerør i byen, at tilstanden er god, så der er ikke noget der tilsiger at der sker ledningsbrud. Værkets medarbejdere vil endvidere fortsat arbejde på, at forsyningssikkerheden kan bevares helt i top. Lovpligtige energibesparelser. Varmeværket er fra myndighedernes side fortsat pålagt at opnå årlige besparelser på 1243 MWh. Heraf opnåede vi i kalenderåret 2011 ca. 400 MWh, hvilket jo langt fra er nok. De manglende energibesparelser er udlignet med de tidligere opkøbte fremmede besparelser ( sådan nogen kan man købe fra andre virksomheder der har overskud af energibesparelser for ca. kr. 300,- pr. MWh. ). Vi har stadig en mindre ubrug saldo på energiregnskabet. For 2012 har vi allerede indkøbt 500 MWh for at kunne dække det forventede behov. Aftalen om køb af disse MWh er sket med Sydfalster Fjernvarme i Væggerløse, der har opstillet et større solfanger anlæg hvorfra deres overskud på energiregnskabet kommer. Bestyrelsen og driftsleder afsøger til stadighed mulighederne for selv at lave økonomisk fordelagtige energibesparelser. Afkøling af returvandet fra brugerne Det er jo en gammel traver. Varmeværket vil så gerne have, at I afkøler fjernvarmevandet mere end I gør nu. Afkølingen er blevet marginalt bedre indenfor det seneste års tid men endnu ikke nok. Årsagen til at det er så vigtigt at vi alle afkøler fjernvarmevandet bedst muligt er:

7 a. Vi er kontraktligt forpligtet til at levere returvandet til MSK til en lavere temperatur end vi gør. b. Det er økonomisk fordelagtigt både for den enkelte varmebruger og for varmeværket at returvandstemperaturen er så lav som muligt. Der skal simpelthen bruges mindre energi til den samme opvarmning. Hvor mange grader bør returvandstemperaturen så maximalt være? Gerne 40 grader og derunder man kan se returvandstemperaturen på måleren. Og hvordan opnås en bedre afkøling? Typisk er det vandvarmere der er hovedårsagen til den for lille afkøling og det kan typisk være på grund af tilkalkning af varmelegemerne i beholderen eller måske en for gammel vandvarme. Så derfor kontroller hvor gammel din varmtvandsbeholder er og hvornår du sidst har fået den afkalket. Er det mere end 3 år siden bør du kontakte din VVS-mand og bede ham om at afkalke beholderen. Så har du også mulighed for at bede VVS-manden se efter med om dit fjernvarmeanlæg er indstillet korrekt. Ellers er det gode råd, at du skal lukke op for alle radiatorer til samme niveau, det er billigere end at lade en eller få radiatorer klare opvarmningen. Og så får man tillige en bedre varmekomfort. I det seneste varmeår 2010/11 opkrævede Maribo Varmeværk hele kr ,- i gebyr for utilstrækkelig afkøling - og det er penge vi helst vil være foruden. Det ville være bedre om alle afkølede korrekt. Der har været enkelte andelshavere der har måttet betale optil kr ,- i strafgebyr det vil være en god forretning om andelshaveren i stedet fik afkalket vandvarmeren og indstillet varmeanlægget korrekt. CO2 og forurening generelt Fjernvarmeværker forurener væsentligt mindre end hvis vi alle havde oliefyr i stedet. Maribo Varmeværk har endnu engang ikke brugt olie til opvarmning, men alene biomasse træpiller i Maribo og halm i Sakskøbing. Det betyder at vi er CO2 neutrale. Både varmeværket i Maribo og kraftvarmeværket i Sakskøbing renser røgen for partikler, således at vi forurener minimalt og i øvrigt under de grænseværdier der er foreskrevet.

8 Afslutning. I 2011 havde varmeværket en medarbejder der kunne holde 40 års jubilæum. Jørgen ønskede ikke noget officiel markering af jubilæet, men arbejdskollegaerne arrangerede et større morgenbord på dagen og bestyrelsen uddelte et gratiale til Jørgen. Selvom du formentlig ikke bryder dig om det vil jeg alligevel gerne her på generalforsamling udtrykke en stor tak for din ihærdige og meget loyale indsat for Maribo Varmeværk gennem de mange år. Mange tak skal du have. Sluttelig skal der lyde en stor tak til alle som yder en indsats for Maribo Varmeværk, og her tænker jeg ikke mindst varmeværkets medarbejdere, men også til alle andelshavere der jo både er varmebrugere og varmeværkets ejere. Endelig bør der også lyde en tak til alle bestyrelsesmedlemmer, incl. suppleanter for en ekstra stor indsats i og et glimrende samarbejde. En afsluttende bemærkning: Denne mundtlige beretning vil indenfor kort tid kunne ses på varmeværkets hjemmeside hvor der tillige findes en række andre og nyttige oplysninger. /fm

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13

Indledning. Produktionen. Varmeprisen. Formandsberetning 2012/13 1 Formandsberetning 2012/13 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Vi er i aften i konkurrence med andre vigtige aktiviteter i byen

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen

Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Knud V Christensen Revision af 1. april 2011 Politisk og teknisk situation for BV undersøgelse ved Denne samling af aspekter ud fra kontakt til de, som jeg har fundet kunne være nyttig har ikke en helt logisk opstilling.

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Årsrapport 2010 2011

Årsrapport 2010 2011 Årsrapport 2011 2010 Indhold side 2-6 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10-12 side 13 side 14 side 15 Fotos: side 2-3 side 4-6 Selskabsoplysninger: Ledelsesberetning Ledelsespåtegning og revisionspåtegning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere