ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2013

2 Vi er på rette vej Vi kan nu begynde at mærke resultaterne af Muskelsvindfondens strategiske fokus, som blev vedtaget på foreningens landsmøde i Med andre ord er vi på rette vej i forhold til de områder, vi har prioriteret i vores arbejde: holdningsbearbejdelse, politisk arbejde og forskning og rehabilitering. Den store medlemsundersøgelse blandt Muskelsvindfondens medlemmer, som blev fremlagt og drøftet på landsmødet i maj 2013, har givet et godt udgangspunkt for konkrete indsatsområder og handleplaner. Bl.a. at øge vores medlemstal og oprette flere tilbud til personer med muskelsvind, der er gående eller personer med bestemte muskelsvinddiagnoser, som hidtil ikke har været så godt repræsenteret i foreningen eller måske ligefrem har fravalgt at være medlem. Det har sat fokus på behovet for at udvikle Muskelsvindfonden til at blive en bredere forening - eller for at bruge et andet udtryk: en relevant forening for alle med muskelsvind. Den kommende udbygning af Musholm Bugt Feriecenter har også været på dagsordenen i adskillige sammenhænge i Muskelsvindfonden i løbet af året. Fra arkitektkonkurrencen blev afgjort i februar 2013, og til projektet i slutningen af året kunne sendes i licitation, har flere hundrede mennesker været involveret i at kvalificere projektet og tænke nyt. Muskelsvindfondens medlemsafdeling, konsulenter fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind, idrætseksperter, handicapidrætsudøvere, medlemmer og mennesker med andre handicap end muskelsvind har været inddraget. Det har bl.a. resulteret i nye I 2013 blev Muskelsvindfondens drøm om at få verdens mest tilgængelige feriecenter for alvor omsat til konkrete tegninger. I løbet af bliver tegningerne omsat til virkelighed. Illustration: Aart Architects.

3 ÅRSBERETNING 2013 Sådan tjente vi pengene i 2013 ideer til aktiviteter og rehabiliteringsmetoder, en beskrivelse af krav til sportsfaciliteter og en drøftelse og afprøvning af toiletløsninger. Alt sammen for at blive samlet i et byggeprojekt, som forhåbentlig vil være med til at sætte nye standarder for dansk byggeri - også i international målestok. På indsamlingssiden har de fantastiske resultater fra Grøn Koncert-turneen i sommeren 2013 og de succesrige Cirkus Summarum-forestillinger i juliaugust gjort sit til, at vi kan sætte handling bag vores visioner. På de følgende sider kan du se, hvordan vi i 2013 har arbejdet, og hvad vi har gjort i forhold til vores indsatsområder. 3% Bidrag 14% Arv 9% Statslotto 9% Cirkus Summarum, Roskilde Festival, Ledreborg Slotsfestival m.m. 56% Grøn Koncert m.m. 3% Annoncesalg Muskelkraft 1% Medlemskontingenter 5% Øvrige indtægter Sådan brugte vi pengene i % Udgifter i forbindelse med indsamlingsaktiviteter 37% Udgifter til formålsbestemte aktiviteter: bl.a. medlemsarbejde, kommunikation, handicappolitisk arbejde 19% Udbygning af Musholm Bugt Feriecenter 10% Adm. og ledelsesomkostninger

4 FORSKNING OG REHABILITERING 1 MEDLEMSTILBUD TIL NYE GRUPPER Betina Møller syntes egentlig ikke, at hun havde brug for at snakke med andre med samme muskelsvinddiagnose som hende selv. Hun havde jo ikke så mange symptomer på sin sygdom. Først da hun og kæresten overvejede at få børn, dukkede der pludselig et hav af spørgsmål op. Deres barn skulle i hvert fald ikke arve hendes sygdom, men var det indsatsen værd at gå igennem hormonbehandling og ægsortering for at få et barn? Og hvad med hendes egen diagnose, som nu gav flere symptomer? Invitationen fra Muskelsvindfondens medlemsafdeling om at deltage i en ny medlemsgruppe for unge kvinder med hendes diagnose, Dystrofia myotonica, kom derfor lige på det rigtige tidspunkt for Betina Møller og hendes kæreste. Det var fantastisk at møde nogle med samme diagnose. Der var nogle, der lignede mig! siger hun efter sit første møde i gruppen. Gruppen blev etableret med 6 kvinder og deres ægtefæller/kærester og var et konkret eksempel på det fokus, Muskelsvindfonden har rettet mod grupper blandt medlemmerne, der ikke tidligere har haft sådanne tilbud. Et andet område, som også har fået højere prioritet i 2013, er voksne børn til personer med diagnosen ALS - Amyotrofisk Lateral Sklerose. To grupper er foreløbig blevet etableret, og flere er på vej. En tredje gruppe er gående kvinder med muskelsvind, som fik stor tilslutning efter en enkelt opfordring på Muskelsvindfondens facebook-side. Det er helt vildt! Det strømmer ind med medlemmer. Jeg har skrevet rundt, at næste års møde muligvis må flyttes til Parken, lød det begejstret fra Louise Vistisen, kontaktperson til gruppen, der pludselig kunne tælle 31 medlemmer. Behovet for at mødes med personer i samme situation gjaldt mange flere, end hun havde forestillet sig. Gående kvinder med muskelsvind mellem 29 og 50 år, der har børn, job og mand. De klarer sig ofte uden fleksjob, men savner at være sammen med andre, der forstår deres situation. Medlemsarbejde fordeling af omkostninger i % Medlemsgrupper 10% Ungdomsprojekter 17% Øvrige omk. 9% Andre medlemsaktiviteter 7% Landsmøde Pigegruppen er blot én af de mange medlemsgrupper i Muskelsvindfonden, der i 2013 har haft stort udbytte af at netværke med andre, der også har muskelsvind inde på livet. Foto: Maria Hedegaard. 28% Personaleomk. 12% Ferielejre mv.

5 ÅRSBERETNING 2013 Omkostninger anvendt til medlemsarbejde i forhold til årets resultat mio. kr Medlemsarbejde Resultat MEDLEMMER I TAL (2013) MEDLEMMER: 2496 MEDLEMSGRUPPER OG DERES AKTIVITETER: 9 forældregrupper med i alt 78 familier (med børn/unge 2-18 år) - 9 weekendkurser og 5 temadage 1 pigegruppe (18-22 år) med 9 piger - 2 weekendkurser 1 ungdomsgruppe (18-35 år) med 47 deltagere - 2 weekendkurser 1 Handicapnetværk i Aarhus (mænd år) med 7 deltagere - ugentlige møder på MarselisborgCentret, 4-dages ophold på Musholm Bugt Feriecenter. 1 Midtgruppe (25-50 år) med 51 deltagere - 2 weekendkurser 1 Qwinde-gruppe (gående kvinder år) med 6 deltagere - 1 weekendkursus 1 Mødregruppe med 10 deltagere 1 weekendkursus 1 Voksengruppe (over 30 år) med 12 deltagere - 1 weekendkursus 1 Myasteni-gruppe (alle med myasteni) - 2 arbejdsgruppemøder 1 ALS-gruppe (over 25 år) med 20 deltagere - 1 weekendkursus 9 ALS-pårørendegrupper (ægtefæller, voksne børn) med 87 deltagere - grupperne har typisk månedlige møder 2 CMT netværksgrupper m. 46 deltagere 3 temamøder (diagnosen Charcot-Marie-Tooth) 2 Lokalgrupper (Ålborg og København) 65 deltagere 3 temadage 56 medlemmer er aktive i de kommunale handicapråd og DH s lokalafdelinger ØVRIGE MEDLEMSAKTIVITETER: 3 sommerlejre á 1 uge (9-17 år) for i alt 77 børn/unge med muskelsvind 2 x 4 dages efterårslejr/klubdage (10-17 år) for i alt 46 børn/unge 1 højskoleuge på Egmont Højskole for unge (18-35 år) med 4 deltagere med muskelsvind. 130 deltagere i alt 1 november-skole 8 dage (voksne med Dystrofia myotonica år) med 31 deltagere - afviklet i samarbejde med RCfM 1 højskoleuge for seniorer (over 40 år) arrangeret af Muskelbundtet / seniorgruppen med 68 deltagere 1 nordisk ALS-møde på Musholm Bugt Feriecenter med 85 deltagere 1 tre-dages landsmøde i Korsør med 272 deltagere (medlemmer, pårørende, hjælpere m.v.) 1 netværksmøde for aktive kontaktpersoner og politikere i Muskelsvindfonden med 61 deltagere + 42 hjælpere og 13 medarbejdere - 1 weekend M-power-projektet for 16 unge og 7 voksne mentorer - 5 weekendsamlinger, 6 dages studietur til Holland, 1 uddannelsesmodul for de voksne mentorer M-Power El-hockey Cuppen 6 unge arrangører, Egmont Højskolen, pinselørdag, 120 deltagere. DET POLITISKE ARBEJDE I MUSKELSVINDFONDEN 4 repræsentantskabsmøder 5 bestyrelsesmøder

6 RCFM OG MUSKELSVINDFONDEN HAR FÆLLES MÅL FOR REHABILITERING RehabiliteringsCenter for Muskelsvind (RCfM) og Muskelsvindfonden har mange fælles berøringsflader i arbejdet på at støtte mennesker med muskelsvind bedst muligt og understøtte deres muligheder for at deltage i samfundslivet som enhver anden borger. Fællesnævneren for RCfM og Muskelsvindfonden er rehabilitering, og i 2013 betød det f.eks., at sommerskolen for personer med diagnosen Dystrofia myotonica blev arrangeret i et tæt samarbejde mellem rehabiliteringscentret og Muskelsvindfonden - og som en ny partner Egmont Højskolen. Det blev til en uges kursus, hvor de 31 deltagere dels skulle prøve at følge en uges højskoleprogram for at fornemme, om de kunne indgå i et almindeligt højskoleforløb på et senere tidspunkt. Dels afviklede sommerskolen sit eget målrettede program for dem, der havde brug for et stramt styret forløb i mindre grupper. Erfaringerne fra sommerskolen skal i RCfM bl.a. indgå i den individuelle rådgivning, mens Muskelsvindfonden bruger erfaringerne til at målrette kommende medlemstilbud til netop denne diagnosegruppe. FORSKNINGSPROJEKTER BIDRAGER MED NY VIDEN På forskningsområdet har RCfM i 2013 haft mange projekter i gang, men også afsluttet nogle af de flerårige forløb. Det resulterede i to ph.d.-afhandlinger, som har været med til at give ny viden til rehabiliteringscentrets arbejde, men også tilført ny viden internationalt. Det ene ph.d.-projekt handlede om metoder til at måle træthed for mennesker med diagnosen Kongenit myopati og Spinal muskelatrofi. Det andet ph.d.-projekt viste, at journalistiske fortællinger fra personer med Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS) kan bidrage til at give fagpersoner et mere nuanceret billede af den ALS-ramte og bl.a. se mennesket bag sygdommen. RCfM afsluttede også et treårigt europæisk projekt om diagnosen Duchennes muskeldystrofi, DMD. Rehabiliteringscentrets bidrag til projektet (Care NMD) var at undersøge livskvaliteten hos børn, unge og voksne Læs mere om RCfM s arbejde og projekter på med DMD i syv europæiske lande og bl.a. se ligheder og forskelle ud fra de behandlingstilbud, det enkelte land giver til personer med DMD. Resultaterne blev fremlagt på en international konference i Budapest. Debatten om inklusion i folkeskolen har fyldt meget Sommerskolen for personer med Dystrofia myotonica foregik i år på Egmont Højskolen i Hou, hvor deltagerne skulle prøve at følge højskolelivet. Casper Moldt Flensted valgte faget: Bold, bad og bevægelse som en del af sit ugeprogram. Foto: Rikke Kaalund.

7 ÅRSBERETNING 2013 i den offentlige debat, og Muskelsvindfonden og RehabilteringsCenter for Muskelsvind har naturligvis også været involveret. RCfM har bl.a. bidraget til en stor undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer har stået for, og som har været med til at skabe debat om, hvordan inklusion kan lykkes. Fra Muskelsvindfonden har inklusionsdebatten blandt forældregrupper og andre i foreningen f.eks. ført til etableringen af et forældrenetværk på tværs af forældregrupperne. Netværket vil arbejde politisk og give forældre en direkte stemme i debatten. Antal brugere i Rehabiliterings- Center for Muskelsvind SAMARBEJDSPROJEKT SKAL FÅ UNGE MED HANDICAP IND PÅ ARBEJDSMARKEDET REHABILITERINGSCENTER FOR MUSKELSVIND MEDARBEJDERE: 28 Når Muskelsvindfonden arbejder for at åbne arbejdsmarkedet og give plads til forskelle, gælder budskabet ikke kun vores egne medlemmer, men alle med et handicap. Derfor har Muskelsvindfonden i 2013 valgt at indgå i og støtte et samarbejdsprojekt mellem Slagelse kommune, Odense kommune, Handicapidrættens Videnscenter, Egmont Højskolen og Spastikerforeningen om at finde frem til, hvordan man kan tilrettelægge de ressourceforløb, mennesker med handicap skal tilbydes for at komme i gang med en uddannelse eller et arbejde. Idéen med ressourceforløb er opstået i forbindelse med førtidspensionsreformen, hvor regeringen har ønsket, at færre unge får førtidspension og i stedet kommer ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Men hvad disse ressourceforløb skal indeholde, har kommunerne endnu ikke fastlagt, og det er her, samarbejdsprojektet vil lave nogle demonstrationsforløb. Muskelsvindfonden har desuden et nyt projekt i støbeskeen på beskæftigelsesområdet. Projekt Klar, parat, start, som har projektstart i 2014, har to målgrupper: dels unge, der enten skal i erhvervspraktik, i studiepraktik eller på anden måde ud på arbejdsmarkedet i kortere forløb, dels virksomheder, der via de korte forløb kan se, hvordan mennesker med handicap kan inkluderes og bidrage på en arbejdsplads. KURSER M.V.: 7 internatkurser med i alt 475 deltagere (heraf 174 brugere) 1 novemberskole for voksne med Dystrofia mytonica, afviklet i samarbejde med Muskelsvindfonden (31 deltagere) Temadag for personer med Primær lateral sklerose, PLS, med 17 deltagere (heraf 7 brugere) Specialskoletemadag med 93 deltagere (relateret til 50 brugere) Temaaftenmøder omkring ALS med 200 deltagere (heraf 81 brugere) FAGLIGE ARRANGEMENTER ALS-teamseminar med 100 fagpersoner PROJEKTER I RCFM OG UDVIKLINGSCENTRET 2013 Care NMD - europæisk projekt om behandling af personer med Duchennes muskeldystrofi (DMD) Ph.d.-projekt om metoder til at vurdere muskelkraft og funktioner hos personer med Spinal muskelatrofi og Kongenit myopati Ph.d.-projekt om journalistiske fortællinger som redskab i rehabiltering af personer med ALS Levevilkår og livskvalitet hos voksne mænd med Duchennes muskeldystrofi Socialmedicinsk undersøgelse af erhvervsaktive personer med Myastenia gravis Undersøgelse af, hvordan piger med muskelsvind (12-18 år) oplever deres muskelsvindsygdom Læs også Udviklingscentrets årsrapport 2013 på forskning-udvikling/uc-aarsrapporter/

8 HOLDNINGSBEARBEJDELSE 2 MANGFOLDIGHED OG PLADS TIL FORSKELLE- BUDSKABET NÅR LÆNGERE UD Hej med jer. Jeg var på Grøn Koncert og fik nogle tatoveringer af en dame, der sidder i en rullestol. Jeg blev ret glad for den og synes, den er meget sigende og rammende. Derfor vil jeg høre, om I har flere af den? For så vil jeg gå med den og ikke mindst fortælle historien og betydningen af den. Sådan lød det i en mail, der dukkede op i indbakken hos Muskelsvindfondens kommunikationsafdeling efter sommerens Grøn Koncert-turné. En dejlig mail at få, for den viste, at vores budskab om at skabe et samfund med plads til forskelle også blev taget med hjem fra koncertpladsen og bredt ud til andre end blot koncertpublikummet. Og det var netop ét af målene med plads til forskelle-kampagnen ved årets arrangementer. Et andet var at påvirke vores sponsorer ved både Grøn Koncert og Cirkus Summarum til at tage et medansvar for at omsætte budskabet i deres aktiviteter. Og det lykkedes på mange måder. F.eks. indrettede Lego et legeområde på Cirkus Summarum med Lego-borde i forskellige højder, så både gående og kørestolsbrugere kunne bygge med klodser. Og på Grøn Koncert havde virksomheden Peter Larsen kaffe, der var en af samarbejdspartnerne ved Grøn Koncert, udstyret en medarbejder med en kaffe-rygsæk. Han gik rundt på koncertpladsen og tilbød gæsterne en gratis kop kaffe, hvis de ville illustrere, hvad de forstod ved plads til forskelle i samfundet. De mange skøre indfald blev foreviget med mobilkameraet. Fra Muskelsvindfondens side er disse mange små brikker med til at skubbe budskabet om et samfund med plads til forskelle længere ud, end vi selv kan nå. Muskelsvindfondens ny sponsorstrategi lyder populært sagt: Vi vil ikke bare have jeres penge. Vi vil have jer til at skabe plads til forskelle! Og helst ikke kun på Grøn Koncert-pladsen eller til Cirkus Summarum. Vi håber, at virksomhederne vil tage budskabet med hjem og bruge det til at skabe rummelighed på arbejdspladsen, ansætte fleksjobbere, lave praktikpladser og skabe tilgængelighed, så mennesker med handicap også kan deltage i samfundslivet. PRESSEOMTALE I 2013 Muskelsvindfonden, muskelsvind og foreningens indsamlingsaktiviteter blev omtalt 3075 gange i de forskellige medier i 2013, fordelt på følgende emner; Grøn Koncert omtaler Muskelsvind omtaler Muskelsvindfonden omtaler Cirkus Summarum omtaler Medierne er både lokale/regionale dagblade, landsdækkende dagblade, ugeaviser, fagblade, magasiner, radio- og tv-indslag, webmedier og nyhedsbureauer. EGNE MEDIER Muskelkraft - medlemsmagasin, 5 numre, oplag ca Ny hjemmeside - lanceret i maj 2013 med nyt indbydende design, nyheder, fortællinger, foreningsliv og viden. Muskelsvindfondens ansigt udadtil Facebook - officiel side: Muskelsvindfonden - plads til forskelle, samt mange aktive grupper for diverse medlemsgrupper i foreningen Nyhedsbreve - interne og eksterne nyhedsbreve DE GODE HISTORIER SKAL NEDBRYDE FORDOMME Holdningsbearbejdelse handler for Muskelsvindfonden også om at fortælle de gode historier og få offentligheden til at få øjnene op for, at mennesker med handicap altså kan noget og ikke bare er deres handicap. F.eks. når avisen Sjællandske bringer et portræt af 20-årige Jacob Ove Larsen fra Næstved, der har muskelsvind, og som opfatter sig som alle andre på hans egen alder. Jeg gør bare tingene på en anden måde, siger Jacob, der læser til handelsøkonom og gerne vil arbejde med salg.

9 ÅRSBERETNING årige Antoniett Vebel Pharao, der har muskelsvind, modtog Aarhus Kommunes handicappris. Jeg vil gerne nedbryde fordommene om, hvad handicappede kan og ikke kan. Det gør jeg ved at vise andre, at jeg er lige så meget menneske, som de er, siger Antoniett i et interview i Aarhus Stiftstidende. Foto: Aarhus Kommune Eller 35-årige Peter Johnsen fra Vonsild, der i et interview med Lokalavisen siger, at noget af det værste, han ved, er, når folk henvender sig til hans hjælper hen over hovedet på ham. Rigtig mange mennesker ser en handicappet, og så stejler de. Men selv om jeg ser sådan her ud, så fejler mit hoved ikke noget, siger han. Vi tror på, at en større synlighed af mennesker med handicap vil give en større forståelse og et mere nuanceret syn i samfundet på de barrierer og fordomme, som mennesker med handicap møder - og især være med til at nedbryde dem. Mediernes omtale af Grøn Koncert og Cirkus Summarum har i 2013 i langt højere grad end tidligere fokuseret på formålet med arrangementerne og Muskelsvindfondens vision. En hurtig optælling af indholdet i omtalerne hen over sommeren 2012 viser, at hvor ca. 4 ud af 10 omtaler sidste år handlede om Muskelsvindfonden, plads til forskelle og muskelsvind, var fordelingen i 2013 næsten det dobbelte ca. 7 ud af 10. Resten drejede sig om selve koncerterne, musikerne m.m.

10 Et besøg i Danske Handicaporganisationers hus i Høje Taastrup har været med til at give byggerådgivere, arkitekter og idrætsrådgivere inspiration til den kommende udvidelse af Musholm. Foto: Aart Architects. INKLUDERENDE DESIGN OG ARKITEKTUR Ergoterapeut Helle Munkholm fra Rehabiliterings- Center for Muskelsvind (RCfM) bliver altid glad, når folk, der besøger hende på hendes arbejdsplads i Høje Taastrup, går derfra med følelsen af, at det slet ikke behøver at være svært at skabe plads til forskelle. Det her er ikke et hus fyldt med teknologi, men et hus fyldt med sund fornuft, siger Helle Munkholm om Danske Handicaporganisationers hus i Høje Taastrup, hvor Muskelsvindfonden og RCfM er flyttet ind samme med 17 andre handicaporganisationer. Huset er bygget, så det tager højde for alle former for handicap, og alle detaljer er tænkt ind fra starten, så det falder naturligt ind i arkitekturen. Og det er sådan, det skal og bør være i alle fremtidige byggerier, mener både DH og Muskelsvindfonden. Derfor er DH s hus et forbillede for tilgængeligt byggeri, og sådan forventer vi også, at udvidelsen af Musholm Bugt Feriecenter i Korsør vil give masser af inspiration og være det gode eksempel for byggebranchen. Udvidelsen af Musholm forventes at være færdig i efteråret Musholms nye profil er også ved at være klar til markedsføring. Allerede i foråret 2014 vil Musholm få nyt logo, et kortere navn og en titel, der signalerer en bredere og mere aktiv profil. Det vil ikke længere blot være et feriecenter, men et Musholm, der får undertitlen ferie, sport, konference.

11 POLITIK ÅRSBERETNING 2013 FORBEDRINGER TIL BPA-ORDNINGEN HAR KRÆVET EN IHÆRDIG INDSATS Muskelsvindfondens handicappolitiske medarbejdere har i 2013 brugt ufattelig meget tid på at få styr på reglerne for BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) til respiratorbrugere. Især i Region Hovedstaden, hvor sundhedsloven og serviceloven er blevet tolket, så lovene kolliderer og giver urimelige forhold for respiratorbrugerne i regionen. Det ser ud til, at vi nu har løst de fleste problemer, men tilbage står, at der stadig er mange regler, som påvirker hverdagen for respiratorbrugere i hele landet, så de ofte føler sig umyndiggjort. Muskelsvindfonden har i 2013 også prioriteret at få indflydelse på den revision af BPAordningen, som er på vej. Bl.a. om forhåndsgodkendelse af de private firmaer, der tilbyder at være arbejdsgiver for BPAbrugere, og fastsættelse af faste og ensartede takser i udmålingen af hjælpen, uanset hvor brugeren bor. Meget tyder på, at politikerne har lyttet til bl.a. Muskelsvindfondens kommentarer, så de fleste problemer vil blive løst, men det endelige resultat kendes endnu ikke. Når det lykkes at få politikerne til at lytte til vores argumenter og handle på baggrund af den viden, vi giver dem, er det en sejr. Men meget ofte er det et langt sejt træk, der skal til, før der er politisk lydhørhed for at løse en problemstilling. Faktisk kan det i disse år føles, som om politikerne har lukket sig om sig selv. Der sker løbende forringelser på mange områder, f.eks. i praktisk hjælp, BPA, hjælpemidler og handicapbiler, og det kræver mange ressourcer blot at holde de værste angreb for døren, lyder meldingen fra Muskelsvindfondens handicappolitiske chef, Jørgen Lenger. AFGØRELSE FRA ANKESTYRELSEN PÅVIRKER KOMMUNERS SPAREIVER Den længe ventede afgørelse fra Ankestyrelsen i en sag fra Horsens Kommune kom i 2013 og fik stor betydning - ikke kun i den konkrete sag, hvor et af Muskelsvindfondens medlemmer fik halveret sine hjælpertimer, så det var svært at opretholde en fuldtidsstilling og et almindeligt familieliv med små børn. Muskelsvindfonden gik ind i sagen, og kommunen blev underkendt. Det betød, at også andre kommuner, bl.a. Aarhus, blev nødt til at droppe tilsvarende indgreb, som man ellers var tæt på at gennemføre. En tæt dialog med Muskelsvindfondens medlemmer om lovgivning, sagsbehandling, ankesager m.v. har også fyldt meget i Kontakten er både sket via direkte møder, telefon og mail, men også via de mange facebookgrupper, som er dukket op i de senere år. F.eks. gruppen Skønne unger med muskelsvind, hvor forældre bruger hinanden til sparring og til at læsse af, men også stiller faglige spørgsmål om gældende regler i lovgivningen. Her kan et svar fra en handicappolitisk medarbejder både komme hurtigt ud og nå ud til flere på én gang.

12 FUNDRAISING OG ORGANISATION EVENT SAFETY HAR MANGE OPGAVER OG KUNDER Det kører for fulde gardiner. Hele 26 ud af 30 dage er Event Safety på landevejen i juni 2013: Præhospital beredskab til Runrig i Fængslet i Horsens, et stort beredskab til Electronic Dance Musicfestival i København, Copenhell i København, Northside Festival i Aarhus, Lunden i Horsens og Forum i København. Opbakningen fra kunder og frivillige er fantastisk. Meldingen runger ud på Muskelsvindfondens intranet fra lederen af Event Safety, Kasper Sønderdahl, så kolleger i hele organisationen kan følge med i den succes, Muskelsvindfondens eget sikkerheds- og førstehjælpkorps, Event Safety, har. Ingen tvivl om, at der er gang i butikken, og at Event Safety har fået både organisering, materiel og uddannelse på plads, så de kan levere varen. Lige nu er der så mange opgaver på ordreblokken, at Event Safety har startet uddannelsen af 30 nye førstehjælpsassistenter og 30 nye event vagter. Event Safety opstod for 10 år siden for at sikre et godt beredskab til Muskelsvindfondens egne arrangementer, men siden er både vagtberedskabet og det såkaldte præhospitale korps blev udviklet, så det i dag kan sælge sine ydelser til eksterne kunder og dermed være en indtægtskilde for Muskelsvindfonden. FRIVILLIGE FÅR LEDERUDDANNELSE - NYT TILBUD TIL EKSTERNE KUNDER Et andet nyt tiltag er udbuddet af en lederuddannelse til frivillige. Frivilligheden har altid spillet en stor rolle i Muskelsvindfonden, og hvorfor ikke videregive de mange års erfaringer til andre organisationer, spillesteder, festivaler, virksomheder m.fl.? I 2013 har vi derfor etableret Muskelsvindfondens uddannelsesafdeling, som hidtil har stået for lederuddannelsen af vores egne frivillige, men nu også vil udbyde lederuddannelsen til eksterne kunder, der gør brug af frivillige. Det nye tiltag er en styrkelse af vores egen frivillighed, men kan også ses som en udvidelse af vores forretningsområde, der dog først i 2014 for alvor vil blive eksponeret.

13 ÅRSBERETNING 2013 ET AF DE BEDSTE INDSAMLINGSRESULTATER NOGENSINDE Jens Isbak står i Valby og kigger ud over menneskehavet. Han er for første gang med på Grøn Koncert som føl i projektlederrollen. En solrig sæson med masser af mennesker, fest og hårdt arbejde. Det lakker mod enden. I hjernen kører, at det tegner til at blive det bedste indsamlingsresultat nogensinde. Hvor har de frivillige dog fortjent, at det er gået så godt. De har knoklet så vildt. Det bliver spændende, når jeg næste år skal sætte endnu et verdensklassehold til at levere den her fest, tænker han. Walkien skratter. Han når lige at sende en tanke til sin kone, der er højgravid. Hun har termin om to dage. Hold kæft, hvor er det heldigt, at hun ikke har født endnu Da indsamlingsafdelingen i august 2013 skal gøre status over sommerens resultater, er der glæde i Muskelsvindfondens hovedsæde: En Grøn Koncert-turné med gæster og et resultat, der er bedre end rekordåret Et Cirkus Summarum-forløb, der sætter publikumsrekord med en belægning på over 90 % og giver et rekordstort økonomisk udbytte til Muskelsvindfonden. En Roskilde Festival, der desværre ikke helt når det forventede resultat trods en intensiv indsats fra de frivillige i madboderne, men giver erfaringer, der kan bruges til at justere det fremtidige engagement på festivalen. Og et helt nyt tiltag - både for Muskelsvindfonden og Arla Food, der er arrangør - Arla Food Fest - en madfestival i Kongens Have i København. Muskelsvindfondens indsamlingsafdeling står for den praktiske udvikling og afvikling med 15 frivillige over to dage i august. En stor succes, som bliver gentaget i Fordeling af nettoindtægter fra indsamlingsaktiviteter 2013 Grøn Koncert Roskilde Festival Cirkus Summarum Andre events Udgifter indsamlingsafdelingen Samlet resultat DKK Nettoindtjening indsamlingsaktiviteter mio. kr Resultatet af sommerens Grøn Koncertturné var fantastisk: God stemning, flot vejr, stort publikum og et rekordstort overskud. Foto: Morten Rygaard

14 DE FRIVILLIGE I TAL (2013) MUSKELTERERNE (frivillige børnepassere) 28 aktive muskelterer, heraf 6 børneledere med overordnet ansvar for kurserne Muskeltererne har været i funktion på 10 kurser samt på landsmødet 2 muskelter-weekender med fokus på afklaring af værdier og vision, viden om muskelsvind og planlægning af nye tiltag i muskeltérkorpset DET GRØNNE CREW medlemmer af Det Grønne Crew. Faldet fra 2012 til 2013 skyldes, at vi fremover kun tæller frivillige, der har været aktive inden for de seneste tre år, og som stadig ønsker at være crew har været aktive i løbet af 2013 Crewet har løst opgaver på følgende arrangementer: Grøn Koncert, Cirkus Summarum, Roskilde Festival, Lego World, Ledreborg Slotskoncert, Arla Food Fest, Muskelsvindfondens Landsmøde, i forbindelse med Efterslukfesten for de frivillige samt 6 lager-weekender på vores Lager i Hedensted Der har været afholdt 2 sektionschefweekender: en forberedende weekend (ca. 120 frivillige sektions- og souschefer) og en evalueringsweekend (ca. 80 frivillige sektionschefer) Muskelsvindfondens egen lederuddannelse for frivillige er i gang med det 5. hold med 18 deltagere samt 3 ansatte fra Muskesvindfonden. I alt har ca. 90 personer gennemgået lederuddannelsen siden starten i Der har været holdt 2 informationsmøder for nye frivillige i henholdsvis Høje Taastrup og Aarhus med i alt ca. 100 deltagere Der har været en tilgang på ca. 300 nye aktive frivillige, der har meldt sig ind og deltaget på et arrangement EVENT SAFETY 116 frivillige arbejder for Event Safety, heraf 46 som event vagter, 52 i præhospital afdeling (førstehjælpsberedskab) samt 18 tilknyttet Logistikgruppen Event Safety løste uddannelses-, security- og præhospitale-opgaver svarende til 236 arrangementsdage Event Safety har leveret førstehjælpskurser til bl.a. Muskelsvindfonden og Aarhus Teater samt specialiserede førstehjælpsuddannelser til Securitas personale på bl.a. Carlsberg, Coop, DONG og Bavarian Nordic. Event Safety s og Dansk Live s uddannelse til event vagt er nu godkendt og certificeret af Rigspolitiet Event Safety har som fast leverandør leveret Crowd Safety uddannelse til kontrollørkorpset i Tivoli i Køben havn Event Safety har leveret Security beredskab på Muskelsvindfondens egne arrangementer samt til eksterne opgaver på bl.a. Distortion, NorthSide Festival, Nephew Arena Tour og Kapsejladsen på AAU. Event Safety har leveret præhospitalt beredskab til Muskelsvindfondens egne arrangementer samt til eksterne opgaver bl.a. på Roskilde Festival, Northside Festival, Distortion samt til koncerter og events arrangeret af bl.a. Live Nation, Horsens & Friends, Messecenter Herning, Arla, DHF og Maersk Line Event Safety s personale har gennemført faglige opgraderinger og obligatoriske eksaminationer, og den præhospitale afdeling har fået nyt avanceret behandlingsudstyr. 38

15 ÅRSBERETNING 2013 Resultat Muskelsvindfonden Muskelsvindfondens årsrapport for 2013, hvor vi bringer en grundig gennemgang af årsresultatet for 2013, kan fra 1. maj 2014 ses på FORVENTNINGER TIL er allerede godt i gang, og flere af de planlagte opgaver og aktiviteter i året begynder at tage form. F.eks. begynder den store udvidelse af Musholm i marts, når første spadestik bliver taget, og selve byggeriet går i gang. Men der vil fortsat skulle bruges ressourcer på at følge byggeriet, indlede markedsføringen af stedet og søge midler til at gøre den kommende multihal endnu mere attraktiv for bl.a. handicapidrætten. På det politiske område forventer vi, at et nyetableret netværk blandt forældre til børn med muskelsvind vil blive mere synligt - både internt i foreningen og eksternt i forhold til politikere og andre beslutningstagere. Også de unge medlemmer af Muskelsvindfonden har etableret en gruppe, der ønsker at markere sig i den offentlige debat med konkrete aktiviteter. De vil ikke bare snakke, men også handle. Gruppen vil være med til at gøre noget ved de barrierer og fordomme, der forhindrer, at mennesker med handicap kan nå deres mål. I samarbejde med SUMH - Sammenslutningen af Unge Med Handicap - indleder vi i 2014 en kampagne, der skal sætte fokus på tilgængeligheden på spillesteder, koncertpladser og festivaler. Målet er at sikre, at der også på dette område vil være plads til at deltage i musikbegivenheder, uanset om man har et handicap eller ej. Cirkus Summarum er ikke bare en anderledes cirkusforestilling. Det er også en spændende forplads med aktiviteter, hvor plads til forskelle er tænkt ind i legemulighederne. Foto: Gorm Branderup Muskelkraft 2/

16 Foto på omslag: Johnny Anthon Wichmann, Per Gudmann, Tao Lytzen, Gregers Kirdorf, Jakob Boserup, Lars Mikkelsen, Søren Holm / Chili, Daniel Buchwald Rasmussen, Morten Rygaard, Rasmus Dissing Nielsen, Tommy Verting, Claus Haagensen / Chili, Helene Bagger, Maria Hedegaard

Årsberetning. muskelsvindfonden i 2012

Årsberetning. muskelsvindfonden i 2012 Årsberetning muskelsvindfonden i 2012 Handling bag ordene Foto: Morten Rygaard Vi vil påvirke samfundet, vi vil skabe bedre forhold, og vi vil styrke vores medlemmer! Sådan kort fortalt lyder hovedpunkterne

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Muskelsvindfonden 2014

Medlemsaktiviteter. i Muskelsvindfonden 2014 Medlemsaktiviteter i Muskelsvindfonden 2014 Dette er en oversigt over Muskelsvindfondens kurser og aktiviteter i 2014. Alle arrangementer foregår på Musholm Bugt Feriecenter www.musholm.dk ved Korsør,

Læs mere

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015

MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 MEDLEMSAKTIVITETER I MUSKELSVINDFONDEN 2015 DETTE ER EN OVERSIGT OVER MUSKELSVINDFONDENS AKTIVITETER I 2015. Alle arrangementer foregår på Musholm ved Korsør www.musholm.dk, hvis ikke andet er angivet.

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2014

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2014 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I I marts tog borgmester i Slagelse kommune Stén Knuth og Muskelsvindfondens formand Evald Krog i fællesskab det første spadestik til udbygningen af Musholm. Foto: Per Gudmann.

Læs mere

Muskelkraft. Mudder, sjov og alvor - søskende deler erfaringer. information i refleksion i inspiration i 2/2014. side 9.

Muskelkraft. Mudder, sjov og alvor - søskende deler erfaringer. information i refleksion i inspiration i 2/2014. side 9. t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 2/2014 Årsberetning 2013 Mudder, sjov og alvor - søskende deler erfaringer side 9 annonceside 5 Første spadestik til nyt Musholm 7 Kort nyt indhold

Læs mere

Årsberetning. muskelsvindfonden i 2011

Årsberetning. muskelsvindfonden i 2011 Årsberetning muskelsvindfonden i 40 år i arbejdstøjet Viljestyrke og kampånd var vigtige elementer, da Muskelsvindfonden i 1971 blev stiftet. De samme ord kan også bruges om begivenhederne i 40 år efter

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN 2015

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN 2015 MUSKELSVINDFONDEN et år hvor drømme gik i opfyldelse Sådan tjente vi pengene i Resultat 21 - Muskelsvindfonden Mio. kr. 12 1 8 6 4 21 212 213 214 2 er et af Muskelsvindfondens mest succesfulde år. Det

Læs mere

Årsberetning. musk elsv indfonden i 2009

Årsberetning. musk elsv indfonden i 2009 Årsberetning musk elsv indfonden i Plads til forskelle - og til nytænkning Selv om Muskelsvindfonden i 2011 runder 40 år, er foreningen stadig aktiv, nytænkende og visionær. Det viste vi for alvor i, hvor

Læs mere

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2010

ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I 2010 ÅRSBERETNING MUSKELSVINDFONDEN I Der er brug for os som aldrig før har været et fantastisk år for Muskelsvindfonden. Vores indsamlingsaktiviteter Grøn Koncert og Cirkus Summarum er gået over al forventning,

Læs mere

Hvad er forskellen på frivilligt arbejde og gratis arbejde?

Hvad er forskellen på frivilligt arbejde og gratis arbejde? Muskelsvindfondens frivillighed( Århus 28. april 2015 Muskelsvindfonden( Per Larsen HR-/crewmanager Center for Frivillighed & Ledelse Frivilligheden Frivillighed Hvad er forskellen på frivilligt arbejde

Læs mere

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund

Klar-Parat-Start PROJEKTMEDARBEJDER SØGES. Baggrund PROJEKTMEDARBEJDER SØGES Klar-Parat-Start Her kan du læse mere om projektet Klar-Parat-Start, og de aktiviteter vi ønsker at gennemføre med projektet, samt de områder vi ønsker at få afsøgt gennem projektperioden

Læs mere

25 Muskelkraft 2/2009

25 Muskelkraft 2/2009 25 Muskelkraft 2/2009 Et fantastisk år 2008 blev et særdeles godt år for Muskelsvindfonden. Ikke bare økonomisk, også foreningsmæssigt. Efter den økonomiske nedtur i 2007 blev bøtten vendt, og måske var

Læs mere

Årsberetning 2007 Muskelsvindfonden

Årsberetning 2007 Muskelsvindfonden Årsberetning 2007 Muskelsvindfonden En lærerig dukkert Efter flere år, hvor Muskelsvindfondens aktiviteter er gledet med strømmen og med vinden, oplevede foreningen i 2007 nærmest strid modvind og modstrøm.

Læs mere

Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden

Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden Årsberetning 2003 Muskelsvindfonden Formandsvalg, vision og struktur Formålsbestemte omkostninger Muskelsvindfonden 2003 20% 2% 19% Tre formandskandidater på landsmødet i 2003. Foto: Niels Nyholm. Næppe

Læs mere

Familieliv med fart på

Familieliv med fart på Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2005 Familieliv med fart på For familien Berenth er en hverdag fuld af aktiviteter en vigtig del af livet med muskelsvind Af Bodil Jensen Der er ikke mange aftener, hvor familien

Læs mere

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter

Invitation til MG Seminar 2016 Musholm bugt feriecenter Vi i Muskelsvindfondens myastenigruppe vil gerne invitere dig til MG- Seminar på Musholm Sport Ferie og Konference. Fredag den 28. Oktober kl. 17.00 til søndag den 30. Oktober 2016 kl. ca. 13.00 Vi vedlægger

Læs mere

Sammen skaber vi plads til forskelle.

Sammen skaber vi plads til forskelle. Sammen skaber vi plads til forskelle. Vores strategi er vores pejlemærke, vores fyrtårn og vores fælles landkort. Strategimateriale 2014-2016 Muskelsvindfonden Vi er allerede nået langt... Muskelsvindfonden

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Vigtig anerkendelse af træthed

Vigtig anerkendelse af træthed Vigtig anerkendelse af træthed Træthed er et typisk symptom hos personer med kongenit myopati, viser den nyeste forskning fra RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Af Jane W. Schelde Foto: Gert Skærlund

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

MUSKELKRAFT. Hvem skal være Muskelsvindfondens nye formand? Kommuner bryder bevidst loven INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 2/2016

MUSKELKRAFT. Hvem skal være Muskelsvindfondens nye formand? Kommuner bryder bevidst loven INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 2/2016 MUSKELKRAFT INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 2/2016 Hvem skal være Muskelsvindfondens nye formand? Læs alt om valget Kommuner bryder bevidst loven - og tjener penge på det Årsberetning 2015 Køb,

Læs mere

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen?

trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Hvordan skaber man trygge events? Kan nationale og internationale retningslinjer vise os vejen? Læs om ConCom Safetys holdning. Den er baseret på viden indsamlet gennem internationalt samarbejde, akademisk

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef

Jobbeskrivelse. Kreativ & rummelig Partnerskabschef Jobbeskrivelse Kreativ & rummelig Partnerskabschef 1. Indledning Muskelsvindfonden søger en Partnerskabschef, som kan hjælpe virksomheder med at styrke deres værdi ved at styrke vores arrangementer. Vi

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

ÅRSBERETNING 2006 MUSKELSVINDFONDEN

ÅRSBERETNING 2006 MUSKELSVINDFONDEN ÅRSBERETNING 2006 MUSKELSVINDFONDEN Et livligt år Muskelsvindfondens nye hus i Århus er et flot og synligt bevis på, at 2006 blev et godt år for foreningen. Et spændende og fuldt tilgængeligt hus i glas

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Jeg har muskelsvind!

Jeg har muskelsvind! Jeg er fuld. Jeg har muskelsvind! Jim Richelsen har måttet opgive at finde arbejde, fordi han har nedsat muskelkraft og hurtigt bliver træt. I stedet har han valgt at være hjemmegående far med ansvar for

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse

1 års rapport Høreforeningens Projekt Netværksdannelse 0 1 års rapport 1 års rapport - Find vej i hørejunglen, med netværksgruppen som GPS http://www.hoereforeningen.dk/netvaerksgrupper Netværk kan give styrke til at klare de høremæssige udfordringer jobmæssigt

Læs mere

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten.

Jeg ved dog godt at der kan opstå problemer med teksten når man vælger fast for og bagkant, som vil skabe huller i teksten. Typografi Sab Consult Folder Jeg fik til opgave at lave en folder for Sab Consult og valgte at fortsætte stilen i det rene og rolige layout. Der er brugt stemningsfyldte billeder og jeg valgte at bruge

Læs mere

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter

Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Kravprofil for centerleder på Musholm Bugt Feriecenter Virksomhedsprofil Musholm Bugt Feriecenter Musholmvej 100 4220 Korsør www.musholm.dk Kontaktperson: Muskelsvindfondens og Musholmfondens direktør:

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

RehabiliteringsCenter for

RehabiliteringsCenter for for Muskelsvind RCfM Et sygehus uden senge for Muskelsvind M for muskelsvind C for center R for rehabilitering M for muskelsvind = Neuromuskulære sygdomme > 3000 personer i rcfm, måske < 5000 i dk > 25

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009

Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009 Godkendt referat af møde i Muskelsvindfondens repræsentantskab den 19. september 2009 Til stede: Janne Sander, Isak Kornerup Houe, Niels Staghøj, Peter Balslev, Dorthe Berendt, Ole Lauth, Peter Bach Nielsen,

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Slutdokument Aktiv hele livet

Slutdokument Aktiv hele livet Slutdokument Aktiv hele livet Opsamling fra omstillingsgruppen Indhold Proces... 2 Konferencen den 24. april 2014... 3 Paradigmeskift i velfærden... 4 Kommunikationsstrategi... 4 De indkomne forslag...

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Muskelkraft. Cirkus for alle side 10. Forsker dokumenterer træthed side 27. information i refleksion i inspiration i 4/2013

Muskelkraft. Cirkus for alle side 10. Forsker dokumenterer træthed side 27. information i refleksion i inspiration i 4/2013 t Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 4/2013 Cirkus for alle side 10 Forsker dokumenterer træthed side 27 5 Hvad skal overskuddet bruges til? Race på sommerlejren En stuntkører var et

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Sorg kan ødelægge børn og unges liv

Sorg kan ødelægge børn og unges liv Sorg kan ødelægge børn og unges liv Men du kan hjælpe dem. Bliv sponsor for Team Giv Håb og lad hele Danmark se, at din virksomhed er med til at hjælpe børn og unge, der rammes af ødelæggende sorg. Team

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

03-12-2013. Præsentation. Hvad er muskelsvind? Præsentation. Funktion. Muskelsvindsygdomme

03-12-2013. Præsentation. Hvad er muskelsvind? Præsentation. Funktion. Muskelsvindsygdomme Præsentation Hvordan og på hvilket niveau måler vi fysisk funktion og rehabilitering? Og hvordan sikrer vi, at vores metoder afspejler det er der vigtigt for brugeren? Hvem er jeg? Hvad er RehabiliteringsCenter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Generalforsamling den. 11. juni 2016. MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCECENTER Musholmvej 100 4220 Korsør MØDEMATERIALE.

Generalforsamling den. 11. juni 2016. MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCECENTER Musholmvej 100 4220 Korsør MØDEMATERIALE. Generalforsamling den 11. juni 2016 MUSHOLM FERIE, SPORT OG KONFERENCECENTER Musholmvej 100 4220 Korsør MØDEMATERIALE Generalforsamling 2016 Bilag 1 Punkt 1 Forslag til dirigent Indstilling: Generalforsamlingen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

ÅRSBERETNING RETNING NG 2005 MUSKELSVINDFONDEN

ÅRSBERETNING RETNING NG 2005 MUSKELSVINDFONDEN ÅRSBERETNING RETNING NG 2005 MUSKELSVINDFONDEN Cirkus, sild, skærmtegl og strukturreform På landsmødet jonglerede børnene og indøvede cirkusnumre med rigtige cirkusartister, mens de voksne var til møde.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft Foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 3. november 2015 Landsindsatsen EN AF OS fremtiden Projektleder Johanne Bratbo, projektkoordinator Anja Kare Vedelsby og projektmedarbejder Lars Toft

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Årsberetning for året 2013.

Årsberetning for året 2013. Årsberetning for året 2013. Indledning. Vores landsforening har fået nyt medlemssystem og det har betydet at man har fået ryddet lidt op i medlemslisterne, så i år har vi her i Østjylland 1138 medlemmer

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Kampagne: Livemusik for alle mere holdning end ramper side 8

Kampagne: Livemusik for alle mere holdning end ramper side 8 t INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 2/2015 Kampagne: Livemusik for alle mere holdning end ramper side 8 Årsberetning 2014 VORES FILOSOFI: Kvalitetsmad lige til døren Fra bonde til bord (med/uden

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION Københavns Lokalgruppes 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION I 2014 havde KØBENHAVNS LOKALGRUPPE I MUSKELSVINDFONDEN 40 års jubilæum, men var nødsaget til at udsætte arrangementet. SØNDAG DEN

Læs mere

MUSKELKRAFT. Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60. Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33

MUSKELKRAFT. Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60. Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33 MUSKELKRAFT INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 3/2014 Evas skolestart lykkedes Læs hvorfor side 60 Verdens mest tilgængelige center på vej Tema om Musholm side 33 ANNONCESIDE 5 7 HOTLINE FOR MEDLEMMER

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap

Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Manifest fra Tænketank om fremtidens boliger til mennesker med handicap Hvem skal bestemme, hvor mennesker med handicap skal bo? Hvem mennesker med handicap skal bo sammen med? Og hvordan mennesker med

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen.

Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Arbejdsgruppe: Samarbejde med private virksomheder om sundhedsfremme på arbejdspladsen. Gruppens formål: Formålet med gruppens arbejde er at udarbejde et oplæg til en overordnet/generisk model til etablering

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj

Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Referat af bestyrelsesmøde 4. maj Tilstede: Rasmus Storgaard, Isabella Leandri-Hansen, Osman Sari, Rie Lynge Rasmussen, Mads Brix Baulund, Camilla Heide Sørensen, Tim Hansen og Miriam Madsen (referent)

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere