FN s definition på hustruvold:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold:"

Transkript

1 Årsskrift 2011

2 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. Begrebet vold mod kvinder betyder enhver kønsbaseret voldelig handling, som resulterer i fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, inklusive trusler om sådanne handlinger, tvungen eller vilkårlig frihedsberøvelse, enten i offentligheden eller i privatlivet.

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens årsberetning side 3 Breaking news side 5 Bidragsydere side 6 Statistik side 8 Politiaften side 19 Aktivitetsplan side 20 Ligestillingsminister Lykke Friis på besøg. side 22 Udslusningsgruppens ferietur med tidl. beboere. side 23 Årsberetning fra Etikgruppen side 24 Værdier side 25 Input om Stalking side 26 Gå glad i bad side midler til nyt sengelinned side 28 Julearrangement side 29 Faktiske og praktiske oplysninger side 30 Vedtægter side 32 Børnepolitik på centeret side 37 Det Sjove Hus` love side 38 Leg med børn fortæller side 40 Den internationale deklaration af etiske principper side 41 Årsskrift

4 2 Årsskrift 2011

5 Bestyrelsens årsberetning 2011 Det blev året, hvor vi fik et nyt begreb at forholde os til: stalking. Det er rigtig godt, når nye begreber opstår omkring kendte problemstillinger, fordi det medfører ny bevågenhed fra myndighederne og befolkningen i det hele taget. Og vi nød at høre Stalking- Lise fortælle både i Aabenraa sammen med de andre sønderjyske krisecentre og her på sygehuset til FNs dag til bekæmpelse af vold mod kvinder. - Og nu kommer stalking med i lovgivningen. Det blev året, hvor vi satte sidste punktum i vores personalepolitik. Tænk engang, vi havde glemt at beskrive vores egen virksomheds forholden sig til voldsramte medarbejdere - det var da vist årets joke. Det blev også året, hvor vi måtte sige farvel til Lissi fra sin pind på kontoret. Cpr.nr. talte sit eget sprog og Lissi ønskede tid til andet end os. - Forstå det, hvem der kan! Vi kan heldigvis trække lidt på hende endnu som efterlønner. Tak for det Lissi. Endnu ved vi ikke helt, hvordan kontorfunktionen skal se ud i fremtiden. Og så var det badeværelserne, der stod for tur. Flot og lækkert er det blevet, vi håber brugerne nyder det. Vi glæder os over, at vores hus fremstår som flotte respektfulde rammer, når kvinder i krise kommer hertil. Psykologordningen for børnene og rådgiverfunktionen til mødrene kører rigtig godt, og har fundet sig en naturlig plads. Via satspuljerne er der nu skabt midler til, at også kvinderne på krisecentre kan få gratis psykologhjælp. Vi søger stadig - igen og igen - om udvidelse af vores lønbudget. Det kan bare ikke passe, at vi ikke kan få midler til bl.a. rengøring (som jo er min private kæphest) og til ernæringsdelen! Det kan jeg personligt (og bestyrelsen med, ved jeg) rent faktisk ikke acceptere. Og da slet ikke, når jeg sammeligner os med andre krisecentre, som vi normalt sammenligner os med. Jeg har villet det og arbejdet på det i samtlige otte år, jeg har siddet som formand. Og det er desværre ikke lykkedes. Vi har været flot repræsenteret på byens blå rambla - det omtales ude i byen som et positivt indslag. De frivillige havde en dejlig sommerudflugt til Ærø. Bestyrelsen afholdt temadag i sommerhus på Kegnæs over emnet: Kulturel intelligens og det morderne krisecenter. Udslusningsgruuppen fik Old Timer prisen på kr. fra Lions. Flot, flot. Den 12/12 var som vanligt velbesøgt. 230 kom forbi vores hus og vi fik sengetøj i julegave af Sønderborg kommune. Årsskrift

6 Og så til statistik for år 2011: Der har været afviklet 924 ambulante krisesamtaler i samtale-afde lingen, så antallet af henvendelser holder sig som vanligt. Heraf er der 6 mænd, mod tidligere en enkelt her og der. Vi har haft i alt 986 overnatninger, som fordelte sig på i alt 64 personer. I alt 33 voksne og 31 børn. Gennemsnitsopholdet var 15,4 døgn. Måske et positivt resultat af al aktiviteten i samtale-afdelingen. Vi har måttet afvise 38 personer. En del pga aktiv psykisk sygdom. Vi har rigtig mange givere, vi skal takke: Først og fremmest alle I frivillige, det være sig vagtgrupperne, etik gruppen, udslusningsgruppen, leg med børn gruppen, bestyrelsen. Og til ansatgruppen: Lissi, Jytte, Hannah, Lis revisor og alle jer, der er her i kortere tid og sidst men ikke mindst til Ruth for din rummelighed, din iderigdom, din stædighed og for dit kæmpe arbejde med at søge fonde. Til alle dem udefra: fonde, afdelinger i kommunen, privatpersoner og virksomheder som har betænkt os med gaver. Alle skal have en tak for både store og små bidrag, uden dem gik det ikke. Til slut vil jeg selv gerne betone, at det har været morsomt at følge bestyrelsens arbejde og arbejdsmetoder, fra vi nærmest sprang ud af eller op af græsrodsbevægelsens strømninger og ideer om stormøder, hønsestrik og meget andet, til det vi nu er, nemlig en professionelt fungerende bestyrelse, der tager godt vare på ideologiske tanker og ideer, moralske og etiske tilkendegivelser samt politisk og samfunds mæssig stillingtagen til alle problemstillinger, der vedrører kvinder. På bestyrelsens vegne Lis Augustenborg formand 4 Årsskrift 2011

7 Breaking news Kvindeforeningens bestyrelsesformand gennem 8 år, Lis Augustenborg, valgte ved generalforsamlingen 2012 at fratræde formandsposten. Ny bestyrelsesformand for kvinde foreningen blev Janne Rasmussen Lis Augustenborg giver formands stafetten videre til Janne Rasmussen i form af en optimistisk Optimist. Årsskrift

8 Bidragsydere Tusind tak til alle, der i året 2011 har støttet Centret dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at Centret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2011 er godkendt af revisor samt af foreningens gene ralforsamling den 20. marts 2012, og kan indhentes ved henvendelse til centret i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljean søg nin ger. Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere.: Offentligt driftstilskud og 18 midler fra Sønderborg Kommune. Tips og Lottopuljen Fonde og legater, gaver og tilskud: - William & Hugo Evers Fond - Oddfellowlogen 100 Sønderborg - 3 F, Als - Lions Club Sønderborg - Carl August og Jenny Andersens Fond - Broager Sparekasse - Lauritzenfonden - Danmarks Radio Giro Gerda Laustens Fond - Jyllands-Postens Fond - Ernst og Vibeke Husmans Fond - Lions Club Broager-Gråsten Oldtimerprisen Dansk Metal Sønderborg - Y-Mensclub, Alssund - Y-Mens Egne, Sundeved - Marie & M.B. Richters Fond - Frantz Hoffmanns Mindelegat - Bikubenfonden - H.K. Samuelsens Fond - Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary - Frants Richters Fond - Bygma-Fonden 6 Årsskrift 2011

9 - Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond - Det Warburgske Legat - Børnesagens Fællesråd (De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver) Egne aktiviteter: Amerikansk lotteri til julehyggedag og loppemarked. Tak for gaver, smil, breve, kager, kaffe, tøj, legetøj, møbler, frugt, slik m.m. i årets løb. Årsskrift

10 Statistik Nedenstående statistikker er opdelt i hhv. henvendelser og ophold. Henvendelser: I 2010 var tallet på 807. I 2011 var tallet på 924. Henvendelser i år 2010 var fordelt på: 204 personlige, 525 telefoniske og 78 skriftlige henvendelser. Henvendelser i år 2011 var fordelt på: 244 personlige, 639 telefoniske og 41 skriftlige henvendelser. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt Registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: Antal % Antal % Norden , ,4 Vesteuropa 17 2,1 20 2,2 Østeuropa 88 10,9 12 1,3 Balkan 15 1,9 77 8,3 Mellemøsten 48 5,9 27 2,9 Fjernøsten 46 5,7 33 3,6 Afrika 33 4,0 47 5,1 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst 24 3,0 48 5,2 USA 0 0,0 0 0,0 I alt Årsskrift 2011

11 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på forsørgelsesgrundlag: 2010 / antal 2011 / antal Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 1 2 Medhjælpende hustru 1 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende Andet** Uoplyst I alt ** Skoleelever under 18 år Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på alder: 2010 / antal 2011 / antal Under 18 år år år år år over 60 år 8 13 Uoplyst I alt Årsskrift

12 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer: 2010 / antal 2011 / antal Kvinder voldsramte Mænd 1 6 Andre pva kvinden *) Uoplyst 0 0 I alt *) Andre pva kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommune/region: 2010 / antal 2011 / antal Sønderborg Kommune Øvrige kommuner i region syd Kommuner fra andre regioner Uoplyst I alt Årsskrift 2011

13 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på måneder: 2010 / antal 2011 / antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt flyve frit som en fugl! Årsskrift

14 Ophold Der har i 2011 boet 33 voksne og 31 børn på centeret mod hhv. 31 voksne og 39 børn i år Det vil for år 2011 sige i alt 64 beboere med et samlet antal overnatninger på 986 døgn mod 1844 døgn året før. Gennemsnitsophold år 2011 er 15,4 døgn mod 26 døgn i Tallene gælder antal beboere, der har haft midlertidigt ophold på Centret. På side 18 findes en samlet statistik gennem 28 år. Det er da et monster. Indflytning fordelt på ugedage: 2010 / antal 2011 / antal Mandage 5 7 Tirsdage 3 6 Onsdage 8 4 Torsdage 8 5 Fredage 4 3 Lørdage 0 2 Søndage 3 6 I alt Årsskrift 2011

15 Om voksne beboere er der oplyst følgende om forsørgelsesgrundlag: 2010 / antal 2011 / antal Ordinært ansættelsesforhold 5 5 Pension/efterløn/ overgangsydelse 4 6 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 1 3 Sygedagpenge/barsel 4 5 Selvstændig virksomhed 1 0 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 2 2 Hjemmearbejdende 3 1 Andet 0 0 Uoplyst 1 1 I alt Om voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: 2010 / antal 2011 / antal Norden *) Vesteuropa 2 1 Østeuropa 3 1 Balkan 1 8 Mellemøsten 0 0 Fjernøsten 2 2 Afrika 3 1 Sydamerika 0 0 Uoplyst 0 0 I alt *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne. Årsskrift

16 Om voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: 2010 / antal 2011 / antal Under 18 år år år år år og derover 0 1 Uoplyst 0 0 I alt Om voldens art fortæller voksne beboere: 2010 / antal 2011 / antal Trusler om vold Psykisk vold* 8 4 Fysisk og psykisk vold ** Anvendt våben/genstande 2 2 Materiel vold *** 9 3 Økonomisk vold **** 5 8 Seksuel vold 5 2 Uoplyst 1 0 * Ved psykisk vold forstås eksempelvis: mundtlige overgreb, plagerier, nedgø ring, kontakt med familie og venner bliver kontrolleret. ** Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning, brækkede lemmer, knivstik. *** Smadret indbo, døre, mobiltelefon. Det, kvinden holder af osv. **** Indskrænkning/berøvelse af finansielle midler. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 14 Årsskrift 2011

17 Ved fraflytning valgtes følgende boform: 2010 / antal 2011 / antal Egen ny bolig 7 6 Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 5 3 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 4 12 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 2 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 6 6 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 4 1 Andet krisecenter 1 1 Andet 0 0 Uoplyst 2 2 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: 2010 / antal 2011 / antal Pladsmangel 4 3 Aktuel fysisk sygdom 0 0 Aktuel psykisk sygdom 3 11 Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 0 2 Mænd 0 2 Andet Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke vores målgruppe. Årsskrift

18 Overnatninger: Personer Døgn Personer Døgn Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: Antal Antal 0-2 år år år år år år 2 1 Uoplyst 0 0 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: Antal Antal Norden *) Vesteuropa 4 0 Østeuropa 1 1 Balkan 0 12 Mellemøsten 0 0 Fjernøsten 1 3 Afrika 0 1 Uoplyst 0 0 I alt Samværsbørn i alt 0 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne 16 Årsskrift 2011

19 Voldens følgevirkninger Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 924 henvendelser og 33 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, coach, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børne- og ungevejledning, skoler, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold og stalking, ansøgning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/ landsret vedr.: sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab. Mange kvinder af anden etnisk oprindelse har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. Årsskrift

20 28-års statistik År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn i alt Antal voksne Antal børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7,0 7, ,0 26,2 23, ,7 23,0 22, ,7 31,5 22, ,0 17,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37,3 23, ,9 20,8 21, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, ,2 22,0 25, ,3 9,8 10, ,3 19,3 18, , ,5 13, ,1 23,3 20, ,8 27,5 26, ,9 12,8 15,4 28 år ,1 19,9 19,0 Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 18 Årsskrift 2011

21 Den årlige politiaften Sønderborg Politi og Sønderborg Kvinde- & Krisecenter har gennem årene opbygget et vigtigt samarbejde, som helt tydeligt er til gavn for de voldsramte kvinder og deres evt. medfølgende børn. Sammen med Sønderborg Politi hjælper Centret voldsramte kvinder med rådgivningssamtaler, stalkingrådgivning, IT-sikkerhed, anmeldelse, begæring om tilhold, ansøgning om overfaldsalarm og hensigtsmæssig adfærd. Centret havde i år inviteret vicepolitiinspektør Preben Westh, som fortalte om den nye stalkinglov, som folketinget har vedtaget den En rigtig god lov, som giver politiet nogle gode værktøjer til at arbejde med til gavn for de voldsramte kvinder og deres evt. børn. Vicepolitiinspektør Preben Westh Se også side 26: Input om Stalking Årsskrift

22 AKTIVITETSKALENDER 2011 MÅNED DATO AKTIVITET KL. Januar 4. Etikmøde Onsd.gr. møde To.gr. møde Udsl.gr. Møde Intro Bestyrelsesmøde Børnegruppe møde Mand.gr. Møde Februar 1. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Udsl.gr. Møde To.gr. møde Politiaften Mand.gr. Møde Marts 1. Etikmøde Kvindedag Onsd.gr. møde Intro Udsl.gr. Møde Tavshedspligt + 1.-hjælp Generalforsamling Mand.gr. Møde Børnegruppe møde To.gr. møde April 5. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Kunstterapi Mand.gr. Møde Aktiv lytning Udsl.gr. Møde Maj 3. Etikmøde Onsd.gr. Møde To.gr. møde Tilsyn E. Fick Fra mammelukker til G-streng 23. Mand.gr. Møde Brandøvelse Børnegruppe møde Lady-walk Årsskrift 2011

23 Juni 6. Udsl.gr. Møde Etikmøde Glaspigen foredrag Mand.gr. Møde To.gr. møde Juli SOMMERPAUSE August 2. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Onsd.gr. Møde Udsl.gr. Møde Udflugt 25. Børnegruppe møde Torsd.gr. Møde Mand.gr. Møde September 6. Etikmøde Intro Brandøvelse Onsd.gr. Møde Udsl.gr. Møde Mand.gr. Møde Torsd.gr. Møde Oktober 4. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Tavshedspligt + 1.-hjælp Hævnen filmaften Børnegruppe møde Mand.gr. Møde November 1.Etikmøde Onsd.gr. Møde Intro Torsd.gr. Møde Udslusnings møde Aktiv Lytning Mand.gr. Møde Onsd.gr. Møde December 1. Børnegruppe møde Etikmøde Tirsd.gr. Møde Udslusnings møde Julehyggedag Torsd.gr. Møde Årsskrift

24 Ligestillingsminister Lykke Friis på besøg Et moderne krisecenter og et moderne samfund er steder, hvor den nyeste viden er i spil siger ligestillingsminister Lykke Friis under et besøg på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter i januar Og hun fortsætter Gennem årerne har der i perioder været stor fokus på vold mod kvinder og endnu har det ikke været en succes. Vi er først ved at have succes, når der opstår en folkelig bevægelse imod vold i hjemmene, og der er vi endnu ikke nået til. Centret tilstræber at være øjenåbnere og nedbryde mentale og kultureltprægede regelsæt, der fastholder mennesket som en modtagende forbruger (ofre) og som ikke udvikler en givende samfundsborger med magt over eget liv siger leder Ruth Malle. 22 Årsskrift 2011

25 Udslusningsgruppens ferietur med tidl. beboere Hej. Tusind tak til de dejlige frivillige damer, som har haft lyst til at bruge deres tid på mig og min lille familie. Vi har haft en alletiders dejlig ferie med en masse gode oplevelser, som jeg ikke ville have haft økonomi/mulighed for, selv at give mine børn. En hilsen fra en mor. Om mandagen kom vi. Om tirsdagen var vi i Reepark, det var sjovt. Om onsdagen var vi i Kattegatcenter, det var mega sjovt. Om torsdagen skulle vi rydde op og vi skulle hjem. Slut prut. En hilsen fra en dreng. Vi har været i Ree Dyrepark, Kattegatcentret og på hyggelig shoppetur i Ebeltoft, så alt i alt dejlige ture med lidt for enhver alder og smag. Mange tusind tak for en dejlig ferie. Hilsen fra en pige. Årsskrift

26 Årsberetning fra Etikgruppen 2011 Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer. at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinjer som arbejdsredskab for frivillige og ansatte. Kurser og undervisning: Kurser, der danner basis for oplæringen som krisevagt, tilbydes 2 gange om året, forår og efterår. Basiskurser er aktiv lytning og kriseforståelse, tavshedspligt, førstehjælp og brandøvelse. Hensigten er også, at alle frivillige/ansatte med 2-3 års mellemrum deltager i basiskurser og dermed holder sig opdateret. Håndbogen Retningslinjer for samtaler er vores allesammens arbejdsmappe, som Etikgruppen årligt supplerer med nye faglige emner. 2011: Sidste år har Etikgruppen afsluttet emnet humor (faglig viden som kompetence). Et tillæg til arbejdsmappen. I år planlægger etikgruppen et weekend-seminar som opstart til nye arbejdsformer og input til opgaven, som vi skal varetage. 24 Årsskrift 2011

27 Værdier ANSVARLIGHED Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. Vi respekterer og overholder tavshedspligten. Vi overholder aftaler. Vi har fokus på løbende dygtiggørelse gennem kurser og efteruddannelser. Vi samarbejder med andre krisecentre samt politiet og andre offentlige myndigheder. RUMMELIGHED Vi rummer voldsramte kvinders og deres børns historier og reaktioner uden at gøre deres problemer til vores. Vi har den tid, voldsramte kvinder og deres børn har brug for. Vi støtter og bakker op om hinanden. RESPEKT Vi møder alle lige værdigt. Vi respekterer og accepterer forskelligheder. Vi er ærlige overfor hinanden. Vi står inde for det vi siger og gør. HUMOR Ingen humor uden kærlighed. Vi bruger godmodigt drilleri til at lette negative tanker. Vi bruger kærlig humor til at flytte fokus i svære situationer. Der er plads til at dumme sig. Vi har plads til glæden midt i krisen. INDLEVELSE Vi møder voldsramte kvinder og deres børn i deres virkelighed med aktiv lytning, vi er nærværende og omsorgsfulde. Vi tilbyder trygge rammer til voldsramte kvinder og deres børn. Vi tager udgangspunkt i voldsramte kvinder og deres børn og møder dem med tolerance. VISION Vi synliggør voldsproblematikken. Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn. Vi yder hjælp til selvhjælp. Vi er opmærksomme på samfundsforandringer og vi handler! Årsskrift

28 Input om Stalking Efter et grundtigt forarbejde vedtog et enigt Folketing at kriminalisere Stalking loven træder i kraft 1. marts 2012 Stalking er en bevidst, uforudsigelig og destruktiv adfærd, der indeholder systematisk gentagen, påtrængende og intimiderende uønskede kontaktforsøg af forfølgelse og chikane af et menneske, som stalkeren ud fra et eller andet tankemotiv udser sig som offer. Stalkeren tilhører ikke en bestemt personlighedstype. Stalking er ikke nødvendigvis køns- eller relationsbekendt. Den kan være ekstrem aggressiv og indeholde fysisk såvel som psykisk kontrollerende formynderskab. En ond beregnende og farlig plageånd, der kan blive besat af stalking og opslugt af sine gøremål med tiltagende forudlempelse og ødelæggelse af andres liv - og livskunst. Det kan tage år at udvikle stalkerfærdigheder af ekstrem art. Da stalkeren er i besiddelse af motiv, vilje og kapacitet til at gennemføre sit forehavende med ofret som hovedperson, er det uhyre vigtigt, at stalkeren stoppes på et tidligt handlestadium, så stalkeren ikke får muligheden for yderligere ødelæggelse af liv. Stalking er en bevidst handling, som stalkeren vil noget med og som er vigtig for denne og giver denne mening. Gennem 2011 har centret deltaget i flere seminarer og undervisningstilbud 26 Årsskrift 2011 i Stalking. Input herfra medfører, at centret i oktober nedsætter en ad hoc studiegruppe i fordybelse af emnet med henblik på at blive påklædt inden loven om Stalking træder i kraft. De enkelte medlemmer af studiegruppen har påtaget sig hvert sit ansvarsområde indenfor Stalking. F.eks skriver Anne: Jeg meldte mig til studiegruppen, efter at have hørt et foredrag af Lise Linn Larsen. Det blev tydeligt for mig, at omfanget og problemstillingerne i forhold til stalking er mangeartede og dybt, dybt problematiske, fordi vi i samfundet ikke ved nok om de konsekvenser, det medfører. Studiegruppen giver mig mulighed for indsigt og viden om emnet, plads til fordybelse og forhåbentligt vil det munde ud i, at de erfaringer vi høster, kan anvendes i en bredere sammenhæng. I første omgang til gavn for den, der bliver udsat for stalking, men også i forhold til forebyggelse og bedre hjælp til den, der stalker. Jeg har kastet mig over lovstoffet, som er en udfordring, fordi jeg ikke tidligere har beskæftiget mig ret meget med love og. Hvordan bliver en lov lavet, hvilke tanker ligger bag og ikke mindst, hvordan virker den i praksis?

29 Bad 1. sal Gå glad i bad Bad 2. sal Bad stuen Vores 3 badeværelser har fået et totalt make-over. Se, hvor lækre de er blevet. Tusind tak til sponsorerne, der gjorde dette muligt. Årsskrift

30 18 midler til nyt sengelinned På selveste julehyggedagen fik vi en rigtig dejlig gave. Den nuværende socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen overrakte os midler til fornyelse af husets sengelinned. Tusind tak, det blev vi meget glade for. 28 Årsskrift 2011

31 Julearrangement 2011 Igen i år inviterede Centret tidligere og nuværende brugere, frivillige og ansatte med familie, venner af centret og dets samarbejdspartnere til julehyggedag. Ca 250 juleglade mennesker børn såvel som voksne - tog imod invitationen og gjorde dagen til en vellykket, hyggelig og glad dag. Arbejdsgruppen Leg med børn havde inviteret en trylle-nisse til at underholde og de havde pakket flotte godteposer til alle børnene. Julehyggedagen 2011 blev støttet af Bikubenfonden. Årsskrift

32 Faktiske og praktiske oplysninger Foreningens navn: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Tlf.nr.: Faxnr.: Hjemmeside: CVR nummer: Nemkonto: Kreditbanken Organisationsform: En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i Den årlige generalforsamling er øverste beslutnings or gan. Formåls : Foreningen har til formål at virke for familie re lateret vold og de relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse ved: stk. 1 at tilbyde voldsramte kvinder og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidig husly døgnet rundt. stk. 2 at den voldsramte kvinde i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. stk. 3 at arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan, for derigennem at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtelser. stk. 4 at sprede viden og erfaring for at samfundsforholdende ændres til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres børn. stk. 5 at give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser. Geografisk dækning: Primært Sønderborg Kommune ( indbyggere) og sekundært, landsdækkende samarbejde med øvrige danske centre. Der samarbejdes også med centre i Schleswig-Holstein. Samlivsvold: Samlivsvold forefindes i alle samfundslag, voksenaldre, nationaliteter og trosretninger. Brugertal: I bo-afdelingen er der mulighed for 3000 overnatninger årligt, inkl. samværsbørn. Akut samtaleafdelingen havde i 2011 i alt 924 henvendelser. Døgnåben: 70 frivillige krisemedarbejdere udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at centret er døgnåbent. Andre 45 frivillige medarbejdere yder anden form for arbejde. Gruppen Leg med børn har til formål at give børn gode oplevelser under opholdet. 30 Årsskrift 2011

33 Administration: På hverdage kl. 7 til 18 er administrationen åben, al øvrig tid er frivillig tid. Af ugens 168 døgntimer er 55 timer løntimer og 113 timer er frivilligtid. Revision: Foreningen lønner 1/8 tids ansat økonomisk rådgiver, samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab. Brugerbetaling: Beboere betaler et symbolsk beløb for forbrug og kost. Offentlige tilskud: Fra Sønderborg Kommune et årligt driftstilskud, der er refusionsberettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større end, at megen fonds- og legatsøgning er påkrævet. Tilsyn: Ifølge lovgivningen skal Sønderborg Kommune føre tilsyn med Centret. Sundhedsafdelingen har beskrevet en kvalitetsstandard for Centret. Se Arbejdstilsyn og brandtilsyn finder ligeledes sted. Uddybende materiale: På foreningens hjemmeside findes flere informationer. Årsskrift og folder kan downloades. Yderligere kan henvises til Hjælp til selvhjælps princippet: Foreningen arbejder ud fra selvhjælpsprincippet. Det vil sige, at brugerne skal evne at modtage og drage nytte efter dette princip. Kvinder, hvis aktuelle livskvalitet er afhængig af et behandlingstilbud, henvises om muligt til et sådant. Etik: Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig Den internationale deklaration af etiske principper (Beskrevet her i Årsskrift). Fonde og andre tilskudsgivere: Foreningen er afhængig af økonomiske bidrag fra fonde, legater, faglige organisationer, erhvervslivet og private for at realisere foreningens formålsparagraf. Årsskrift

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsberetning 2004 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2009 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

FN s definition på hustruvold

FN s definition på hustruvold Årsskrift 2007 FN s definition på hustruvold Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

FN s definition på hustruvold

FN s definition på hustruvold Årsskrift 2008 FN s definition på hustruvold Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2006 1 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere