FN s definition på hustruvold:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FN s definition på hustruvold:"

Transkript

1 Årsskrift 2011

2 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte, sparke, ramme ud efter, slå med knytnæve, chokere, brænde, slå med kølle, stikke med kniv, smide med kogende vand eller syre og sætte ild til. Resultatet af sådan fysisk vold kan strække sig fra brud til drab; det, der begynder som et mindre overgreb, kan eskalere i både intensitet og hyppighed. Psykisk vold kan bestå i gentagne mundtlige overgreb og plagerier, indskrænkninger i og berøvelse af fysiske, finansielle og personlige ressourcer. Kontakt med familiemedlemmer og venner bliver kontrolleret. Begrebet vold mod kvinder betyder enhver kønsbaseret voldelig handling, som resulterer i fysisk, seksuel eller psykologisk skade eller lidelse for kvinder, inklusive trusler om sådanne handlinger, tvungen eller vilkårlig frihedsberøvelse, enten i offentligheden eller i privatlivet.

3 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens årsberetning side 3 Breaking news side 5 Bidragsydere side 6 Statistik side 8 Politiaften side 19 Aktivitetsplan side 20 Ligestillingsminister Lykke Friis på besøg. side 22 Udslusningsgruppens ferietur med tidl. beboere. side 23 Årsberetning fra Etikgruppen side 24 Værdier side 25 Input om Stalking side 26 Gå glad i bad side midler til nyt sengelinned side 28 Julearrangement side 29 Faktiske og praktiske oplysninger side 30 Vedtægter side 32 Børnepolitik på centeret side 37 Det Sjove Hus` love side 38 Leg med børn fortæller side 40 Den internationale deklaration af etiske principper side 41 Årsskrift

4 2 Årsskrift 2011

5 Bestyrelsens årsberetning 2011 Det blev året, hvor vi fik et nyt begreb at forholde os til: stalking. Det er rigtig godt, når nye begreber opstår omkring kendte problemstillinger, fordi det medfører ny bevågenhed fra myndighederne og befolkningen i det hele taget. Og vi nød at høre Stalking- Lise fortælle både i Aabenraa sammen med de andre sønderjyske krisecentre og her på sygehuset til FNs dag til bekæmpelse af vold mod kvinder. - Og nu kommer stalking med i lovgivningen. Det blev året, hvor vi satte sidste punktum i vores personalepolitik. Tænk engang, vi havde glemt at beskrive vores egen virksomheds forholden sig til voldsramte medarbejdere - det var da vist årets joke. Det blev også året, hvor vi måtte sige farvel til Lissi fra sin pind på kontoret. Cpr.nr. talte sit eget sprog og Lissi ønskede tid til andet end os. - Forstå det, hvem der kan! Vi kan heldigvis trække lidt på hende endnu som efterlønner. Tak for det Lissi. Endnu ved vi ikke helt, hvordan kontorfunktionen skal se ud i fremtiden. Og så var det badeværelserne, der stod for tur. Flot og lækkert er det blevet, vi håber brugerne nyder det. Vi glæder os over, at vores hus fremstår som flotte respektfulde rammer, når kvinder i krise kommer hertil. Psykologordningen for børnene og rådgiverfunktionen til mødrene kører rigtig godt, og har fundet sig en naturlig plads. Via satspuljerne er der nu skabt midler til, at også kvinderne på krisecentre kan få gratis psykologhjælp. Vi søger stadig - igen og igen - om udvidelse af vores lønbudget. Det kan bare ikke passe, at vi ikke kan få midler til bl.a. rengøring (som jo er min private kæphest) og til ernæringsdelen! Det kan jeg personligt (og bestyrelsen med, ved jeg) rent faktisk ikke acceptere. Og da slet ikke, når jeg sammeligner os med andre krisecentre, som vi normalt sammenligner os med. Jeg har villet det og arbejdet på det i samtlige otte år, jeg har siddet som formand. Og det er desværre ikke lykkedes. Vi har været flot repræsenteret på byens blå rambla - det omtales ude i byen som et positivt indslag. De frivillige havde en dejlig sommerudflugt til Ærø. Bestyrelsen afholdt temadag i sommerhus på Kegnæs over emnet: Kulturel intelligens og det morderne krisecenter. Udslusningsgruuppen fik Old Timer prisen på kr. fra Lions. Flot, flot. Den 12/12 var som vanligt velbesøgt. 230 kom forbi vores hus og vi fik sengetøj i julegave af Sønderborg kommune. Årsskrift

6 Og så til statistik for år 2011: Der har været afviklet 924 ambulante krisesamtaler i samtale-afde lingen, så antallet af henvendelser holder sig som vanligt. Heraf er der 6 mænd, mod tidligere en enkelt her og der. Vi har haft i alt 986 overnatninger, som fordelte sig på i alt 64 personer. I alt 33 voksne og 31 børn. Gennemsnitsopholdet var 15,4 døgn. Måske et positivt resultat af al aktiviteten i samtale-afdelingen. Vi har måttet afvise 38 personer. En del pga aktiv psykisk sygdom. Vi har rigtig mange givere, vi skal takke: Først og fremmest alle I frivillige, det være sig vagtgrupperne, etik gruppen, udslusningsgruppen, leg med børn gruppen, bestyrelsen. Og til ansatgruppen: Lissi, Jytte, Hannah, Lis revisor og alle jer, der er her i kortere tid og sidst men ikke mindst til Ruth for din rummelighed, din iderigdom, din stædighed og for dit kæmpe arbejde med at søge fonde. Til alle dem udefra: fonde, afdelinger i kommunen, privatpersoner og virksomheder som har betænkt os med gaver. Alle skal have en tak for både store og små bidrag, uden dem gik det ikke. Til slut vil jeg selv gerne betone, at det har været morsomt at følge bestyrelsens arbejde og arbejdsmetoder, fra vi nærmest sprang ud af eller op af græsrodsbevægelsens strømninger og ideer om stormøder, hønsestrik og meget andet, til det vi nu er, nemlig en professionelt fungerende bestyrelse, der tager godt vare på ideologiske tanker og ideer, moralske og etiske tilkendegivelser samt politisk og samfunds mæssig stillingtagen til alle problemstillinger, der vedrører kvinder. På bestyrelsens vegne Lis Augustenborg formand 4 Årsskrift 2011

7 Breaking news Kvindeforeningens bestyrelsesformand gennem 8 år, Lis Augustenborg, valgte ved generalforsamlingen 2012 at fratræde formandsposten. Ny bestyrelsesformand for kvinde foreningen blev Janne Rasmussen Lis Augustenborg giver formands stafetten videre til Janne Rasmussen i form af en optimistisk Optimist. Årsskrift

8 Bidragsydere Tusind tak til alle, der i året 2011 har støttet Centret dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at Centret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling. Årsregnskabet for 2011 er godkendt af revisor samt af foreningens gene ralforsamling den 20. marts 2012, og kan indhentes ved henvendelse til centret i forbindelse med sagsbehandling af fonds- og puljean søg nin ger. Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragsydere.: Offentligt driftstilskud og 18 midler fra Sønderborg Kommune. Tips og Lottopuljen Fonde og legater, gaver og tilskud: - William & Hugo Evers Fond - Oddfellowlogen 100 Sønderborg - 3 F, Als - Lions Club Sønderborg - Carl August og Jenny Andersens Fond - Broager Sparekasse - Lauritzenfonden - Danmarks Radio Giro Gerda Laustens Fond - Jyllands-Postens Fond - Ernst og Vibeke Husmans Fond - Lions Club Broager-Gråsten Oldtimerprisen Dansk Metal Sønderborg - Y-Mensclub, Alssund - Y-Mens Egne, Sundeved - Marie & M.B. Richters Fond - Frantz Hoffmanns Mindelegat - Bikubenfonden - H.K. Samuelsens Fond - Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary - Frants Richters Fond - Bygma-Fonden 6 Årsskrift 2011

9 - Direktør Henry Jørgensen og Hustru Rigmor Jørgensens Fond - Det Warburgske Legat - Børnesagens Fællesråd (De fleste beløb er øremærkede til særlige opgaver) Egne aktiviteter: Amerikansk lotteri til julehyggedag og loppemarked. Tak for gaver, smil, breve, kager, kaffe, tøj, legetøj, møbler, frugt, slik m.m. i årets løb. Årsskrift

10 Statistik Nedenstående statistikker er opdelt i hhv. henvendelser og ophold. Henvendelser: I 2010 var tallet på 807. I 2011 var tallet på 924. Henvendelser i år 2010 var fordelt på: 204 personlige, 525 telefoniske og 78 skriftlige henvendelser. Henvendelser i år 2011 var fordelt på: 244 personlige, 639 telefoniske og 41 skriftlige henvendelser. Henvendelser fordelt på ugedage: Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage Fredage Lørdage Søndage I alt Registrerede henvendelser til akut krisesamtale fordelt på nationalitet: Antal % Antal % Norden , ,4 Vesteuropa 17 2,1 20 2,2 Østeuropa 88 10,9 12 1,3 Balkan 15 1,9 77 8,3 Mellemøsten 48 5,9 27 2,9 Fjernøsten 46 5,7 33 3,6 Afrika 33 4,0 47 5,1 Sydamerika 0 0,0 0 0,0 Uoplyst 24 3,0 48 5,2 USA 0 0,0 0 0,0 I alt Årsskrift 2011

11 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på forsørgelsesgrundlag: 2010 / antal 2011 / antal Ordinært ansættelsesforhold Pension/efterløn/ overgangsydelse Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering Sygedagpenge/barsel Selvstændig virksomhed 1 2 Medhjælpende hustru 1 0 Under uddannelse via SU Hjemmearbejdende Andet** Uoplyst I alt ** Skoleelever under 18 år Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på alder: 2010 / antal 2011 / antal Under 18 år år år år år over 60 år 8 13 Uoplyst I alt Årsskrift

12 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer: 2010 / antal 2011 / antal Kvinder voldsramte Mænd 1 6 Andre pva kvinden *) Uoplyst 0 0 I alt *) Andre pva kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation. Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommune/region: 2010 / antal 2011 / antal Sønderborg Kommune Øvrige kommuner i region syd Kommuner fra andre regioner Uoplyst I alt Årsskrift 2011

13 Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på måneder: 2010 / antal 2011 / antal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt flyve frit som en fugl! Årsskrift

14 Ophold Der har i 2011 boet 33 voksne og 31 børn på centeret mod hhv. 31 voksne og 39 børn i år Det vil for år 2011 sige i alt 64 beboere med et samlet antal overnatninger på 986 døgn mod 1844 døgn året før. Gennemsnitsophold år 2011 er 15,4 døgn mod 26 døgn i Tallene gælder antal beboere, der har haft midlertidigt ophold på Centret. På side 18 findes en samlet statistik gennem 28 år. Det er da et monster. Indflytning fordelt på ugedage: 2010 / antal 2011 / antal Mandage 5 7 Tirsdage 3 6 Onsdage 8 4 Torsdage 8 5 Fredage 4 3 Lørdage 0 2 Søndage 3 6 I alt Årsskrift 2011

15 Om voksne beboere er der oplyst følgende om forsørgelsesgrundlag: 2010 / antal 2011 / antal Ordinært ansættelsesforhold 5 5 Pension/efterløn/ overgangsydelse 4 6 Kontanthjælp/Sprogskole/ uddannelse/aktivering Arbejdsløshedsdagpenge/ jobtræning/aktivering 1 3 Sygedagpenge/barsel 4 5 Selvstændig virksomhed 1 0 Medhjælpende hustru 0 0 Under uddannelse via SU 2 2 Hjemmearbejdende 3 1 Andet 0 0 Uoplyst 1 1 I alt Om voksne beboere er der oplyst følgende om nationalitetsfordeling: 2010 / antal 2011 / antal Norden *) Vesteuropa 2 1 Østeuropa 3 1 Balkan 1 8 Mellemøsten 0 0 Fjernøsten 2 2 Afrika 3 1 Sydamerika 0 0 Uoplyst 0 0 I alt *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne. Årsskrift

16 Om voksne beboere er der oplyst følgende om aldersfordeling: 2010 / antal 2011 / antal Under 18 år år år år år og derover 0 1 Uoplyst 0 0 I alt Om voldens art fortæller voksne beboere: 2010 / antal 2011 / antal Trusler om vold Psykisk vold* 8 4 Fysisk og psykisk vold ** Anvendt våben/genstande 2 2 Materiel vold *** 9 3 Økonomisk vold **** 5 8 Seksuel vold 5 2 Uoplyst 1 0 * Ved psykisk vold forstås eksempelvis: mundtlige overgreb, plagerier, nedgø ring, kontakt med familie og venner bliver kontrolleret. ** Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning, brækkede lemmer, knivstik. *** Smadret indbo, døre, mobiltelefon. Det, kvinden holder af osv. **** Indskrænkning/berøvelse af finansielle midler. Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold. 14 Årsskrift 2011

17 Ved fraflytning valgtes følgende boform: 2010 / antal 2011 / antal Egen ny bolig 7 6 Egen tidligere bolig, samlever fraflyttet 5 3 Tilbage til samlever uden samfundsstøtte 4 12 Tilbage til samlever med samfundsstøtte 2 2 Til familie, indtil indflytning i egen ny bolig 6 6 Til venner, indtil indflytning i egen ny bolig 4 1 Andet krisecenter 1 1 Andet 0 0 Uoplyst 2 2 I alt Afvisninger til beboerafdelingen grundet: 2010 / antal 2011 / antal Pladsmangel 4 3 Aktuel fysisk sygdom 0 0 Aktuel psykisk sygdom 3 11 Aktuel misbruger af stoffer/alkohol 0 2 Mænd 0 2 Andet Uoplyst 0 0 I alt Andet = Andet tilbud eller eksempelvis ikke voldsramt eller ikke vores målgruppe. Årsskrift

18 Overnatninger: Personer Døgn Personer Døgn Børn ekskl. samværsbørn Voksne I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Aldersfordeling: Antal Antal 0-2 år år år år år år 2 1 Uoplyst 0 0 I alt Børnebeboere ekskl. samværsbørn - Nationalitetsfordeling: Antal Antal Norden *) Vesteuropa 4 0 Østeuropa 1 1 Balkan 0 12 Mellemøsten 0 0 Fjernøsten 1 3 Afrika 0 1 Uoplyst 0 0 I alt Samværsbørn i alt 0 *) Norden: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Grønland, Island, Færøerne 16 Årsskrift 2011

19 Voldens følgevirkninger Samlivsvold har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssigt (psykisk/fysisk), socialt og juridisk. Det medfører ofte kontakt til en række instanser. Om de 924 henvendelser og 33 voksne beboere oplyses det, at samlivsvold har medført kontakt til eksempelvis: Statsforvaltning/eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær. Sundhedsområdet/eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, coach, afspænding. Socialområdet/eks.: Økonomisk hjælp, familie- børne- og ungevejledning, skoler, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter. Politi/eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold og stalking, ansøgning om alarm, samtale, råd og vejledning. Advokat/eks.: Statsforvaltning, byret/ landsret vedr.: sep./skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling. Andet/eks.: Faglige organisationer, arbejdsmarkedscenter, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister. Vedr. dansk statsborgerskab. Mange kvinder af anden etnisk oprindelse har søgt og fået dansk statsborgerskab. Denne statistik fortæller intet om etnisk oprindelse hvad angår fødeland. Årsskrift

20 28-års statistik År Krisesamt. ambulant Overnatn. voksne Overnatn. børn Overnatn i alt Antal voksne Antal børn Beboere i alt G snit døgn voksne G snit døgn børn G snit døgn i alt ,0 13,4 13, ,4 12,9 12, ,7 8,4 8, ,4 9,7 10, ,6 24,8 20, ,9 18,4 16, ,4 7,0 7, ,0 26,2 23, ,7 23,0 22, ,7 31,5 22, ,0 17,6 16, ,1 11,3 11, ,2 16,3 16, ,1 23,4 23, ,6 37,3 23, ,9 20,8 21, ,7 22,8 25, ,6 12,3 16, ,1 42,7 31, ,1 19,2 23, ,2 22,0 25, ,3 9,8 10, ,3 19,3 18, , ,5 13, ,1 23,3 20, ,8 27,5 26, ,9 12,8 15,4 28 år ,1 19,9 19,0 Samværsbørn er ikke talt med i statistikken. 18 Årsskrift 2011

21 Den årlige politiaften Sønderborg Politi og Sønderborg Kvinde- & Krisecenter har gennem årene opbygget et vigtigt samarbejde, som helt tydeligt er til gavn for de voldsramte kvinder og deres evt. medfølgende børn. Sammen med Sønderborg Politi hjælper Centret voldsramte kvinder med rådgivningssamtaler, stalkingrådgivning, IT-sikkerhed, anmeldelse, begæring om tilhold, ansøgning om overfaldsalarm og hensigtsmæssig adfærd. Centret havde i år inviteret vicepolitiinspektør Preben Westh, som fortalte om den nye stalkinglov, som folketinget har vedtaget den En rigtig god lov, som giver politiet nogle gode værktøjer til at arbejde med til gavn for de voldsramte kvinder og deres evt. børn. Vicepolitiinspektør Preben Westh Se også side 26: Input om Stalking Årsskrift

22 AKTIVITETSKALENDER 2011 MÅNED DATO AKTIVITET KL. Januar 4. Etikmøde Onsd.gr. møde To.gr. møde Udsl.gr. Møde Intro Bestyrelsesmøde Børnegruppe møde Mand.gr. Møde Februar 1. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Udsl.gr. Møde To.gr. møde Politiaften Mand.gr. Møde Marts 1. Etikmøde Kvindedag Onsd.gr. møde Intro Udsl.gr. Møde Tavshedspligt + 1.-hjælp Generalforsamling Mand.gr. Møde Børnegruppe møde To.gr. møde April 5. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Kunstterapi Mand.gr. Møde Aktiv lytning Udsl.gr. Møde Maj 3. Etikmøde Onsd.gr. Møde To.gr. møde Tilsyn E. Fick Fra mammelukker til G-streng 23. Mand.gr. Møde Brandøvelse Børnegruppe møde Lady-walk Årsskrift 2011

23 Juni 6. Udsl.gr. Møde Etikmøde Glaspigen foredrag Mand.gr. Møde To.gr. møde Juli SOMMERPAUSE August 2. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Onsd.gr. Møde Udsl.gr. Møde Udflugt 25. Børnegruppe møde Torsd.gr. Møde Mand.gr. Møde September 6. Etikmøde Intro Brandøvelse Onsd.gr. Møde Udsl.gr. Møde Mand.gr. Møde Torsd.gr. Møde Oktober 4. Etikmøde Tirsd.gr. Møde Tavshedspligt + 1.-hjælp Hævnen filmaften Børnegruppe møde Mand.gr. Møde November 1.Etikmøde Onsd.gr. Møde Intro Torsd.gr. Møde Udslusnings møde Aktiv Lytning Mand.gr. Møde Onsd.gr. Møde December 1. Børnegruppe møde Etikmøde Tirsd.gr. Møde Udslusnings møde Julehyggedag Torsd.gr. Møde Årsskrift

24 Ligestillingsminister Lykke Friis på besøg Et moderne krisecenter og et moderne samfund er steder, hvor den nyeste viden er i spil siger ligestillingsminister Lykke Friis under et besøg på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter i januar Og hun fortsætter Gennem årerne har der i perioder været stor fokus på vold mod kvinder og endnu har det ikke været en succes. Vi er først ved at have succes, når der opstår en folkelig bevægelse imod vold i hjemmene, og der er vi endnu ikke nået til. Centret tilstræber at være øjenåbnere og nedbryde mentale og kultureltprægede regelsæt, der fastholder mennesket som en modtagende forbruger (ofre) og som ikke udvikler en givende samfundsborger med magt over eget liv siger leder Ruth Malle. 22 Årsskrift 2011

25 Udslusningsgruppens ferietur med tidl. beboere Hej. Tusind tak til de dejlige frivillige damer, som har haft lyst til at bruge deres tid på mig og min lille familie. Vi har haft en alletiders dejlig ferie med en masse gode oplevelser, som jeg ikke ville have haft økonomi/mulighed for, selv at give mine børn. En hilsen fra en mor. Om mandagen kom vi. Om tirsdagen var vi i Reepark, det var sjovt. Om onsdagen var vi i Kattegatcenter, det var mega sjovt. Om torsdagen skulle vi rydde op og vi skulle hjem. Slut prut. En hilsen fra en dreng. Vi har været i Ree Dyrepark, Kattegatcentret og på hyggelig shoppetur i Ebeltoft, så alt i alt dejlige ture med lidt for enhver alder og smag. Mange tusind tak for en dejlig ferie. Hilsen fra en pige. Årsskrift

26 Årsberetning fra Etikgruppen 2011 Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget. Andre vigtige opgaver er bl.a.: at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer. at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned. at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinjer som arbejdsredskab for frivillige og ansatte. Kurser og undervisning: Kurser, der danner basis for oplæringen som krisevagt, tilbydes 2 gange om året, forår og efterår. Basiskurser er aktiv lytning og kriseforståelse, tavshedspligt, førstehjælp og brandøvelse. Hensigten er også, at alle frivillige/ansatte med 2-3 års mellemrum deltager i basiskurser og dermed holder sig opdateret. Håndbogen Retningslinjer for samtaler er vores allesammens arbejdsmappe, som Etikgruppen årligt supplerer med nye faglige emner. 2011: Sidste år har Etikgruppen afsluttet emnet humor (faglig viden som kompetence). Et tillæg til arbejdsmappen. I år planlægger etikgruppen et weekend-seminar som opstart til nye arbejdsformer og input til opgaven, som vi skal varetage. 24 Årsskrift 2011

27 Værdier ANSVARLIGHED Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. Vi respekterer og overholder tavshedspligten. Vi overholder aftaler. Vi har fokus på løbende dygtiggørelse gennem kurser og efteruddannelser. Vi samarbejder med andre krisecentre samt politiet og andre offentlige myndigheder. RUMMELIGHED Vi rummer voldsramte kvinders og deres børns historier og reaktioner uden at gøre deres problemer til vores. Vi har den tid, voldsramte kvinder og deres børn har brug for. Vi støtter og bakker op om hinanden. RESPEKT Vi møder alle lige værdigt. Vi respekterer og accepterer forskelligheder. Vi er ærlige overfor hinanden. Vi står inde for det vi siger og gør. HUMOR Ingen humor uden kærlighed. Vi bruger godmodigt drilleri til at lette negative tanker. Vi bruger kærlig humor til at flytte fokus i svære situationer. Der er plads til at dumme sig. Vi har plads til glæden midt i krisen. INDLEVELSE Vi møder voldsramte kvinder og deres børn i deres virkelighed med aktiv lytning, vi er nærværende og omsorgsfulde. Vi tilbyder trygge rammer til voldsramte kvinder og deres børn. Vi tager udgangspunkt i voldsramte kvinder og deres børn og møder dem med tolerance. VISION Vi synliggør voldsproblematikken. Vi nedbryder tabuer om voldsramte kvinder og deres børn. Vi yder hjælp til selvhjælp. Vi er opmærksomme på samfundsforandringer og vi handler! Årsskrift

28 Input om Stalking Efter et grundtigt forarbejde vedtog et enigt Folketing at kriminalisere Stalking loven træder i kraft 1. marts 2012 Stalking er en bevidst, uforudsigelig og destruktiv adfærd, der indeholder systematisk gentagen, påtrængende og intimiderende uønskede kontaktforsøg af forfølgelse og chikane af et menneske, som stalkeren ud fra et eller andet tankemotiv udser sig som offer. Stalkeren tilhører ikke en bestemt personlighedstype. Stalking er ikke nødvendigvis køns- eller relationsbekendt. Den kan være ekstrem aggressiv og indeholde fysisk såvel som psykisk kontrollerende formynderskab. En ond beregnende og farlig plageånd, der kan blive besat af stalking og opslugt af sine gøremål med tiltagende forudlempelse og ødelæggelse af andres liv - og livskunst. Det kan tage år at udvikle stalkerfærdigheder af ekstrem art. Da stalkeren er i besiddelse af motiv, vilje og kapacitet til at gennemføre sit forehavende med ofret som hovedperson, er det uhyre vigtigt, at stalkeren stoppes på et tidligt handlestadium, så stalkeren ikke får muligheden for yderligere ødelæggelse af liv. Stalking er en bevidst handling, som stalkeren vil noget med og som er vigtig for denne og giver denne mening. Gennem 2011 har centret deltaget i flere seminarer og undervisningstilbud 26 Årsskrift 2011 i Stalking. Input herfra medfører, at centret i oktober nedsætter en ad hoc studiegruppe i fordybelse af emnet med henblik på at blive påklædt inden loven om Stalking træder i kraft. De enkelte medlemmer af studiegruppen har påtaget sig hvert sit ansvarsområde indenfor Stalking. F.eks skriver Anne: Jeg meldte mig til studiegruppen, efter at have hørt et foredrag af Lise Linn Larsen. Det blev tydeligt for mig, at omfanget og problemstillingerne i forhold til stalking er mangeartede og dybt, dybt problematiske, fordi vi i samfundet ikke ved nok om de konsekvenser, det medfører. Studiegruppen giver mig mulighed for indsigt og viden om emnet, plads til fordybelse og forhåbentligt vil det munde ud i, at de erfaringer vi høster, kan anvendes i en bredere sammenhæng. I første omgang til gavn for den, der bliver udsat for stalking, men også i forhold til forebyggelse og bedre hjælp til den, der stalker. Jeg har kastet mig over lovstoffet, som er en udfordring, fordi jeg ikke tidligere har beskæftiget mig ret meget med love og. Hvordan bliver en lov lavet, hvilke tanker ligger bag og ikke mindst, hvordan virker den i praksis?

29 Bad 1. sal Gå glad i bad Bad 2. sal Bad stuen Vores 3 badeværelser har fået et totalt make-over. Se, hvor lækre de er blevet. Tusind tak til sponsorerne, der gjorde dette muligt. Årsskrift

30 18 midler til nyt sengelinned På selveste julehyggedagen fik vi en rigtig dejlig gave. Den nuværende socialudvalgsformand Jørgen Jørgensen overrakte os midler til fornyelse af husets sengelinned. Tusind tak, det blev vi meget glade for. 28 Årsskrift 2011

31 Julearrangement 2011 Igen i år inviterede Centret tidligere og nuværende brugere, frivillige og ansatte med familie, venner af centret og dets samarbejdspartnere til julehyggedag. Ca 250 juleglade mennesker børn såvel som voksne - tog imod invitationen og gjorde dagen til en vellykket, hyggelig og glad dag. Arbejdsgruppen Leg med børn havde inviteret en trylle-nisse til at underholde og de havde pakket flotte godteposer til alle børnene. Julehyggedagen 2011 blev støttet af Bikubenfonden. Årsskrift

32 Faktiske og praktiske oplysninger Foreningens navn: Sønderborg Kvinde- & Krisecenter Adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg Tlf.nr.: Faxnr.: Hjemmeside: CVR nummer: Nemkonto: Kreditbanken Organisationsform: En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i Den årlige generalforsamling er øverste beslutnings or gan. Formåls : Foreningen har til formål at virke for familie re lateret vold og de relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse ved: stk. 1 at tilbyde voldsramte kvinder og deres medfølgende børn krisehjælp og midlertidig husly døgnet rundt. stk. 2 at den voldsramte kvinde i krise støttes gennem hjælp til selvhjælp. stk. 3 at arbejde på såvel et individuelt som et samfundsmæssigt plan, for derigennem at gøre voldsramte kvinder i krise opmærksomme på rettigheder, muligheder og forpligtelser. stk. 4 at sprede viden og erfaring for at samfundsforholdende ændres til fordel for voldsramte kvinder i krise og deres børn. stk. 5 at give voldsramte kvinder i krise og deres børn mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser. Geografisk dækning: Primært Sønderborg Kommune ( indbyggere) og sekundært, landsdækkende samarbejde med øvrige danske centre. Der samarbejdes også med centre i Schleswig-Holstein. Samlivsvold: Samlivsvold forefindes i alle samfundslag, voksenaldre, nationaliteter og trosretninger. Brugertal: I bo-afdelingen er der mulighed for 3000 overnatninger årligt, inkl. samværsbørn. Akut samtaleafdelingen havde i 2011 i alt 924 henvendelser. Døgnåben: 70 frivillige krisemedarbejdere udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at centret er døgnåbent. Andre 45 frivillige medarbejdere yder anden form for arbejde. Gruppen Leg med børn har til formål at give børn gode oplevelser under opholdet. 30 Årsskrift 2011

33 Administration: På hverdage kl. 7 til 18 er administrationen åben, al øvrig tid er frivillig tid. Af ugens 168 døgntimer er 55 timer løntimer og 113 timer er frivilligtid. Revision: Foreningen lønner 1/8 tids ansat økonomisk rådgiver, samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab. Brugerbetaling: Beboere betaler et symbolsk beløb for forbrug og kost. Offentlige tilskud: Fra Sønderborg Kommune et årligt driftstilskud, der er refusionsberettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større end, at megen fonds- og legatsøgning er påkrævet. Tilsyn: Ifølge lovgivningen skal Sønderborg Kommune føre tilsyn med Centret. Sundhedsafdelingen har beskrevet en kvalitetsstandard for Centret. Se Arbejdstilsyn og brandtilsyn finder ligeledes sted. Uddybende materiale: På foreningens hjemmeside findes flere informationer. Årsskrift og folder kan downloades. Yderligere kan henvises til Hjælp til selvhjælps princippet: Foreningen arbejder ud fra selvhjælpsprincippet. Det vil sige, at brugerne skal evne at modtage og drage nytte efter dette princip. Kvinder, hvis aktuelle livskvalitet er afhængig af et behandlingstilbud, henvises om muligt til et sådant. Etik: Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig Den internationale deklaration af etiske principper (Beskrevet her i Årsskrift). Fonde og andre tilskudsgivere: Foreningen er afhængig af økonomiske bidrag fra fonde, legater, faglige organisationer, erhvervslivet og private for at realisere foreningens formålsparagraf. Årsskrift

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER

Formålsparagraffen 1. Navn, hjemsted og formål: Stk. 1 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. VÆRDIER VÆRDIER VÆRDIER ANSVARLIGHED - Vi passer på og beskytter voldsramte kvinder og deres børn, os selv og hinanden. - Vi respekterer og overholder tavshedspligten. - Vi overholder aftaler. - Vi har fokus på løbende

Læs mere

F O R E N I N G S V E D T Æ G T

F O R E N I N G S V E D T Æ G T F O R E N I N G S V E D T Æ G T 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Navn Foreningens navn er Nepal 2010. Foreningen er stiftet den 2. januar 2010 af Anne-Sofie og Tommy Legène Jørgensen. Stk. 2. Hjemsted Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Sønderjysk pigekor

Vedtægter for Sønderjysk pigekor Vedtægter for Sønderjysk pigekor 1 Foreningen. 1.1 Foreningens navn er Sønderjysk Pigekor. Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune. Foreningens formål er at fremme korsang for piger i alderen 6-20 år..

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G

V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P E R H V E R V S F O R E N I N G Advokat Susanne Bundgaard Møller Torvet 2 5900 Rudkøbing tlf 62 51 10 32 J.nr. 3-11-16893 (UDKAST af den 16/5 2006) Formateret: Lige margener V E D T Æ G T E R F O R B A G E N K O P Formateret: Engelsk

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2012 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2010 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden.

V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. V E D T Æ G T E R V E D T Æ G T E R F O R KLITTENS BORGERFORENING 1. Foreningens navn er KLITTENS BORGERFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Ringkøbing-Skjern kommune, og adressen er c/o formanden. 3.

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Danske Naturister København

Vedtægter for Danske Naturister København Vedtægter for Danske Naturister København Revideret 5.03.2006 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister København, forkortet DN-KBH. Foreningens hjemsted er København Kommune. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2013 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsskrift 2014 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme, spytte,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Vedtægter for PRIMO DANMARK

Vedtægter for PRIMO DANMARK Vedtægter for PRIMO DANMARK Foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor som vedtaget den 27. maj 2005. Ændret på den ordinære generalforsamling den 6. december 2006. Ændret på den ordinære

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode.

4 - Udmeldelse Udmeldelse sker ved henvendelse til foreningen via  eller brev. Udmeldelse sker til udgangen af en kontingentperiode. DINNødhjælp Vedtægter 1 Navn, Stiftelse, hjemsted Den humanitære forening DINNødhjælp er stiftet den 12. december 2012 og har hjemsted i Århus kommune. 2 - Værdier/mission og formål/vision Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul!

Vedtægter! for! Rejseforeningen Tur På Hjul! Vedtægter for Rejseforeningen Tur På Hjul Foreningens navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Rejseforeningen Tur På Hjul. 2. Foreningens hjemsted er Jylland. 3. Foreningens formål er, at indsamle

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er Kommune.

1.2 Foreningens adresse er <adresse> og foreningens hjemsted er <kommune navn> Kommune. VEDTÆGTER Vedtægter for den lokale netværksforening af Powerjobsøgerne 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Powerjobsøgerne 1.2 Foreningens adresse er og foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune.

Foreningen Ulstrup IF er stiftet den og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. Ulstrup IF 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningen Ulstrup IF er stiftet den 15.06.2010 og har hjemsted i Ulstrup i Favrskov Kommune. 2: FORMÅL. Foreningens formål er, med udgangspunkt i afdelingerne, at skabe

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT

VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT VEDTÆGTER FOR SILKEBORG MOTOR SPORT 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er Silkeborg Motor Sport forkortet SMS Stk.2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af/

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt.

A. Arrangerer årets premiere tur med Sværd alene eller i samarbejde med SportsDres. B. Arrangerer pirketure generelt. Vedtægter for Torskehalerne 1 Navn og hjemsted. Stk.1. Foreningens navn er: Torskehalerne. Foreningens hjemsted er: [Den til enhver tid siddende formands adresse] Slåenvej 24.2. 2 Formål. Stk.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet

Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet Vedtægter for De Frie Producenter Stiftet 23.04.2008 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er De Frie Producenter stiftet 23.04.2008. Foreningens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

FN s definition på hustruvold:

FN s definition på hustruvold: Årsberetning 2004 FN s definition på hustruvold: Vold i parforhold forårsaget af manden mod kvinden omhandler handlinger og forsømmelser, der har taget form af fysiske overgreb så som at skubbe, klemme,

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere