V OPDATERET 13. MAJ dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V. 1.1 - OPDATERET 13. MAJ 2014. 1 dag á ca. 6½ time. Ca. 9 x 2 lek. Ca. 9 x 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek. 2 lek/uge. 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!"

Transkript

1 1 Ungdomsskolens Tilbud i Skolereformen Understøttende Undervisning & Valgfag For klasse Nogle målrettet særlige klassetrin V OPDATERET 13. MAJ 2014 Eleverne kan tilmeldes som Klasse Gruppe Individuel Side En dag på vandet ½ dag form/eftm X 3 Førstehjælpsbevis førstehjælp ved hjertestop + OBS ved Højresvingsulykke ½ klasse ad gangen 1 dag á ca. 6½ time ½ klasse x 4 Parkour en visuospatial guldgrube Ca. 9 x 2 lek x x x 5 Yoga finmotorik & fokus Ca. 9 x 2 lek x x x 6 Snak om tobak 1 2 lek x 7 Snak om tobak 2 2 lek x 8 Fryspunkt (alkohol+stoffer) 2 lek x 9 Dansk som 2. sprog 2 lek/uge x x x 10 Kinesisk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 11 Spansk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 12 Tysk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 13 Fransk 2 lek/uge (ikke 3. frem.sprog!) x x x 14

2 Invitation til partnerskab om Understøttende Undervisning & Valgfag 2 Kære folkeskolelærere og skoleledere Her er en invitation til partnerskab om den længere og mere varierede skoledag. Vi glæder os! Realiseringen af skolereformen skal blandt andet foregå i partnerskaber mellem folkeskolen og ungdomsskolen. Som et oplæg til samarbejde præsenterer vi i dette katalog en række tilbud og forslag til forløb, som ungdomsskolen kan varetage i samarbejde med Jer. Ungdomsskolens styrke er en fleksibel lovgivning, erfaring med frit lærervalg og andre faggrupper, projektorienteret handlekraft, demokratisk dannelse, samarbejde på tværs af skoledistrikter, inklusion og helhedstænkning. Alt sammen kan bidrage til såvel den faglige, som den sociale og personlige udvikling, som i sidste ende bidrager til trivsel og dannelse. Grydeklare tilbud og gensidig fleksibilitet De forskellige tilbud kan i nogen grad tilpasses jeres ønsker mht. skemapositioner og varighed. Hvis I har andre ønsker om indhold og aktiviteter i denne ramme, så er vi med på at lave udviklingsforsøg. Alt efter indhold og omfang kan vi rykke med kort varsel, eller vi kan indgå i aftaler med fjerne tidshorisonter. Tilpasning af starttidspunkt For hele klasser kan vi som regel aftale et starttidspunkt der passer med ringetiderne på hjemskolen. For sammensatte hold fra flere skoler tager vi hensyn til, at alle skal kunne nå frem. Vi etablerer bemandet ankomsthal på Enghøj, hvor elever kan være til undervisningen starter. Dette første år med skolereformen vil selvfølgelig gøre os klogere. Derfor forventer vi gensidig fleksibilitet, og vi håber kataloget er et passende tilbud vi ved jo ikke, hvor mange elever I kommer med. Hvis du savner varer på hylderne i kataloget, så har vi det sikkert på lager eller kan skaffe det. Vores lærere I ungdomsskolen har vi ansat håndværkere, seminarieuddannede lærere, kunstnere, universitetsstuderende og mange andre som undervisere. Alle har indgående erfaring med de fag, de underviser i. Deres baggrunde i forskellige brancher giver ungdomsskolen mulighed for at understøtte folkeskolens egen undervisning med nye og anderledes læringstilbud. Jeres lærere Ud over de enkelte hold, hvor I skal sende lærere med, så forventer vi, at I vurderer om der, pga. særlige problematikker, i øvrigt er behov for, at I sender personale med. Understøttende undervisning / valgfag / tredje fremmedsprog? I definerer aktiviteten ind i jeres rammer. Vær obs på, at sprogfagene ikke har timer nok til FSA. Økonomi Vi har i første omgang prøvet at beregnet priser, som vi kun taber lidt på. Vores lærerbruttoudgift er knap 500,-/lek á 50 min. Vi vil så gerne have kunder i butikken! Men vi vil helst ikke gå fallit. Tingene sker oppe på Enghøj De fleste aktiviteter foregår i vores fantastiske rammer oppe på Enghøj. Tilmelding Til Ungdomsskolens kontor. Først til mølle... Med venlig hilsen Lasse Johansson

3 3 En dag på vandet hele klassen ½ dag En formiddag eller eftermiddag i Hvidovre Havn med sejlaktiviteter. Her går bevægelse, koordination, udfordring, teambuilding, sjove påfund og leg i samspil i et nyt læringsrum. Formålet med dette tilbud er at styrke de sociale relationer i klassen og give de unge inspiration til en alternativ sportsgren. De unge kan finde nye kompetencer og sætter dem i spil, mens naturen og dyrelivet udforskes gang á 3½ time eller (ca. 4lektioner á 50 min). Tirsdag, onsdag eller torsdag i ugerne og i ugerne Hvidovre Havn, hvor Ungdomsskolen har undervisningslokale og sejlfaciliteter. Undervisere Anne Buch Hansen og en af ungdomsskolens øvrige kajak-, kano- og sejladsinstruktører. Træning og automatisering af færdigheder Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Fra fælles mål for idræt (uvm.dk) Bevæge sig med fortrolighed og omtanke i og på vand Planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen Udvikle og beherske kroppen og dens bevægelser Indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse Bidrage med ideer til fysisk aktivitet i forskellige arenaer Orientere sig i og afprøve lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse Vi står for faglig og sikkerhedsmæssig instruktion og ansvar. I har selv mindst 1, gerne 2 lærere med. I står for det pædagogiske og individuelle kendskab og tilsyn med eleverne, deres fremmøde og almindelige adfærd, herunder deltagelse i oprydning før næste hold kommer. I skal også stå for at indsamle forældretilladelser kr pr hold og aftale Sejladsansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

4 Førstehjælpsbevis førstehjælp ved hjertestop + OBS ved højresvingsulykke ½ klasse ad gangen - 1 dag á ca. 6½ time 4 Her kombinerer vi førstehjælp med færdselssikkerhed ved de farlige højresvingende lastbiler. (1½ times præventivt højresvingsulykke-kursus, hvor eleverne oplever chaufførens vilkår). Mål for førstehjælp At eleverne lærer at handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og ABC-principperne. Deraf kan de identificere om en person er bevidstløs med eller uden vejrtrækning og kan yde rette førstehjælp. Der læres konkret hvordan der gives korrekt hjerte-lunge-redning og hvordan en AED/hjertestarter bruges. Eleverne deles i to hold, således at et hold ikke overstiger 16. Fra 7. klasse. Max 16 elever. Den praksisnære undervisning kræver ingen særlige forudsætninger, ud over at man deltager aktivt. Varighed, antal gange og timer 6½ time (ca. 7 lektioner á 50 min) eller efter aftale. Ifølge aftale. Hvidovre Ungdomsskole på Enghøj, Førstehjælpslokalet, Bødkerporten 6A, Hvidovre, og TEC-Hvidovre / Lantmännen Schulstad. Undervisere En af ungdomsskolens førstehjælpslærere og personale fra vores partner Lantmännen Schulstad. Samarbejde ungd.udd. og UU Anvendelsesorienterede læringsformer Samarbejde med erhvervslivet Træning og automatisering af færdigh. Borgerkompetence og Livsmestring Fra fælles mål for færdselslære (uvm.dk) Ansvarlighed i trafikken og som borger. At kunne beskrive, vurdere og anvende forholdsregler ved tilskadekomst i trafikken og andre steder, herunder førstehjælp. Virkning af uhensigtsmæssig adfærd i trafikken og kendskab til forskellige stimulanser, der påvirker den trafikale adfærd. Sikker trafikal adfærd. Egen sikkerhed i kendt og ukendt område og sammenhængen mellem egen og andre trafikanters adfærd. Vigepligtsregler, afmærkning og placering på vejen. Samspil og risici. Vi står for faglig undervisning i førstehjælp samt sikkerhedsmæssig og holdningsmæssig påvirkning. Underviserne er uddannede førstehjælpsinstruktører og registreret hos Dansk Førstehjælpsråd. I står for den pædagogiske forberedelse af eleverne, så de ved, at det kræver en aktiv indsats. I modtager møderegistrering og følger selv op på den. I bistår med returnering af evalueringsskema kr pr hold (16 elever) incl. førstehjælpsbevis. Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

5 Parkour en visuospatial guldgrube ca. 9 gange 5 Parkour er en atletisk disciplin, som udvikler basale fysiske færdigheder som at løbe, hoppe, klatre osv. Parkour understøtter generelt elevens visuospatiale (rumlige) forståelse og evner, og er en skjult kognitionstræning af rum-retningsfornemmelse. Parkour tiltrækker unge, der normalt ikke er til organiseret idræt. Redskaberne er gaderummets møbler. Eleverne får bedre styrke, balance og kropsbevidsthed. De udvikler tro på egne evner og beslutninger. En træningsgang begynder med opvarmning og styrketræning. Derefter øver eleverne teknikker til at bevæge sig rundt på kanter, mure, stativer, gelændere osv. Vi slutter af med udstrækning. Vi træner fokus på at finde løsninger, hvis vejen ikke er farbar. Det handler om at mestre sine omgivelser ved brug af dem klasse 8-9 gange á 2 lek. Incl. pause. Tidspunkt kan aftales. Som udgangspunkt samme tid hver gang. indenfor 8-10 uger Der aftales en fast ugedag i ugerne 33-41/ / / /2015 : Bedst udendørs i sommerhalvåret ellers indendørs Sommerhalvåret på udendørsarealer eller idrætshal på egen skole eller efter aftale et andet sted. Vinterhalvåret idrætshal på egen skole. Parkourhal kan tilkøbes. Underviser En af vore lærere i parkournetværket. Træning af motoriske færdigheder Motion og bevægelse Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU Fra fælles mål for idræt og fysik kemi (uvm.dk) Planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen (og uderummet generelt) Udvikle og beherske kroppen og dens bevægelser Bidrage med ideer til fysisk aktivitet i forskellige arenaer Orientere sig i og afprøve lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse Benytte fysiske begreber og enkle modeller til at beskrive og forklare fænomener. Forstå tredimensionelle tegninger og former Vi står for faglig og sikkerhedsmæssig instruktion, materiellet og det sikkerhedsmæssige tilsyn. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. I står også for indsamling af forældretilladelser. Max. 900,-/elev (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 10). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

6 Yoga finmotorik &fokus ca. 9 gange 6 Yoga bidrager til opfyldelsen af kravet om 45 minutters daglig bevægelse med betoning på finmotorik og koncentration. Yoga kan styrke elevers trivsel og sociale kompetencer bl.a. gennem fælles øvelser, som stimulerer gensidig tillid; akavede øvelser og nye måder at trække vejret på kan via yoga skabe en stemning af uhøjtidelighed, hvor eleverne kan forholde sig mere åbent til hinanden. Yoga kan støtte inklusion af elever som evt. oplever sig udgrænset i øvrige sammenhænge pga. deres fysiske formåen, eller et særlig iltert eller roligt temperament klasse 8-9 gange á 2 lek. Incl. pause. Tidspunkt kan aftales. Som udgangspunkt samme tid hver gang. Fast ugedag i ugerne 33-41/ / / /2015 eller egen skole Underviser Lis Tjagvad Larsen Træning og automatisering af færdigheder Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning Motion og bevægelse i det omfang eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv Fra fælles mål for idræt engelsk og sundheds- og seksualundervisning (uvm.dk) Anvende kropslige færdigheder Forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og teori Udnytte de mange muligheder der er for at anvende engelsk uden for skolen Forstå skrevne tekster inden for forskellige genrer om en række udvalgte emner af personlig, kulturel og samfundsmæssig relevans Opstille, vurdere og afprøve forskellige strategier i forhold til et konkret sundhedstema Opstille og diskutere ideer til aktiv handling for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 900,-/elev (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 10). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

7 7 Snak om tobak 1 hele 6.-klassen - 2 lek Dette arrangementet er tænkt ind i Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse. Her i 6. klasse er det første element af to sammentænkte arrangementer i 6 og 7.klasse. Med udgangspunkt i de unges hverdag, via fakta materiale og dialog styrkes de unge til at forholde sig til rygning. Hvorfor begynder vi at ryge? Hvad sker der i kroppen, når man ryger? Er det sejt at ryge? Hvem bestemmer om jeg skal ryge? Hvem er mine rollemodeller? Og er det svært at sige nej til at ryge? 6. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner og anden mediepåvirkning på sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis og aftale Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

8 8 Snak om tobak 2 hele 7.-klassen - 2 lek Dette arrangementet er en del af Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse. Her i 7. klasse er det andet element af to sammentænkte arrangementer i 6 og 7.klasse. Med udgangspunkt i den sidste nye viden omkring rygning, de unges adfærd samt påvirkning fra venner og miljø fortsætter vi dialogen med og blandt de unge. De unge vil i dette tilbud bl.a. få mulighed for en række praktiske øvelser, der vil invitere til refleksion over rygningens skadevirkninger. 7. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner og anden mediepåvirkning på sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis og aftale Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

9 9 Fryspunkt (alkoholkultur) hele klassen 2 lek Dette arrangementet er en del af Hvidovres samlede misbrugsindsats på skolerne fra klasse, og den er en del af rusmiddelhandleplanen. Formålet med Fryspunkt er at øge bevidstheden hos de unge om resultaterne af deres egne valg i forbindelse med alkohol. Vi etablerer en dialog mellem de unge om deres brug af alkohol til fester, på ferie og i andre ungdomssammenhænge. De unge skal gennem denne dialog bevidstgøres om alkoholens virkning for at blive bedre til at tage stilling i de konkrete situationer. Interventionen er bygget op under scenariet fest. Der stilles spørgsmål, som de unge skal diskutere, og de skal finde forslag til, hvordan de ønsker at forberede sig og forholde sig til dilemmaer i praksis f.eks. at lære de unge at identificere festens højdepunkt, når det sker og ikke først dagen efter. Generelt drejer spørgsmålene i Fryspunkt sig om den unges indre styring og kontrol over eget liv. De bygger på den antagelse, at de unges tanker og følelser i forhold til alkohol er præget af ambivalens. 9. klasse To sammenhængende lektioner Aftales konkret eller egen skole Underviser Anne Buch Hansen og Stig Jensen Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for sundheds- og seksualundervisning, sundhed og sociale forhold (uvm.dk) Opstille visioner for et sundt liv og sunde levevilkår i fremtiden Analysere og vurdere interesser bag kampagner, reklamer og anden mediepåvirkning inden for sundhedsområdet Opnå et grundlæggende kendskab til sundhedsbegrebet Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet I står for at forberede eleverne på. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Gratis Ansvarlig Anne Buch Hansen på tlf , mail

10 10 Dansk som andetsprog - 1 år I dansk som andetsprog vil der blive arbejdet med det danske sprog ud fra elevernes dansksproglige begrebs- og ordforråd samt funktionsniveau. Der vil blive arbejdet med elevernes forforståelse. Som et redskab til at udbygge forforståelse, vil der blive arbejdet med den danske kultur og historie, og sætte den op mod elevernes egen kultur, for at vise dem ligheder og forskelle. Der henvises i øvrigt til fælles mål for dansk som andetsprog klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser: Therese Vedel Lektiehjælp Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Fra fælles mål for dansk som andetsprog og engelsk: Tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen Anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd Lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling Beherske forskellige læsestrategier Vurdere eget udbytte af det læste Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, max 15. reduceres v. holdstørrelse over 12).. Ansvarlig Lise Zaar på tlf ,

11 11 Kinesisk sprog og kultur -1 år Kinesisk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. Der undervises i kinesisk sprog på absolut begynderniveau, kultur og samfund. Der perspektiveres til livet i Danmark, så eleverne får en vis forståelse for hvilke samfundsforhold kineserne lever under. Målet med undervisningen i kinesisk sprog er, at eleverne skal kunne kinesisk på basalt turistniveau. De skal fx kunne hilse, smalltalke om navn, nationalitet, bestille mad mm. Der undervises meget begrænset i skrifttegn. Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Undervisningsformen vil være elevcentreret, emne- og projektorienteret, emneorienteret og projektorienteret undervisning samt praktisk-musisk. Da faget også kan være valgfag i gymnasiet, vil eleverne have bedre grundlag for at vælge det ved overgangen til gymnasiet klasse To lektioner/uge i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset skolernes ringetider. Mandag Underviser: Wei Li Zhang Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Samarbejde med erhvervslivet og kulturforskelles betydning for international handel mm. Fra fælles mål for engelsk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Vælge praktisk-musiske udtryksformer, herunder it-baserede udtryksformer. Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

12 12 Spansk valgfag 1 år Spansk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I valgfaget Spansk undervises der på begynderniveau. De lærer også om den spanske kultur mhp. en forståelse af hvilke samfundsforhold folk i forskellige spansktalende kulturer lever under, og forskellen i forhold til Danmark. Målet er, at eleverne kan tale spansk på turistniveau, altså kunne hilse, smalltalke om navn, nationalitet, bestille mad mm. Der vil blive arbejdet med udtale og samtale. Undervisningsformen vil være elevcentreret, emne- og projektorienteret, emneorienteret og projektorienteret undervisning samt praktisk-musisk. Da faget også kan være valgfag i gymnasiet, vil eleverne have bedre grundlag for at vælge det ved overgangen til gymnasiet. Der henvises i øvrigt til (kommende) fælles mål for spansk, første år klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser: Jannie Grue Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for spansk valgfag og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

13 13 Tysk sprog og kultur - 1 år Tysk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I undervisningen lærer eleverne tysk på svarende til fælles mål for faget. Vi forventer forskelligt niveau, men vil tilpasse undervisningen derefter klasse. To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser L. Ehrer eller en af vore andre lærere Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for tysk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

14 14 Fransk sprog og kultur - 1 år Fransk tilbydes 1 år ad gangen. Det kan ikke gælde som 3. fremmedsprog med afgangsprøve. I undervisningen lærer eleverne fransk på begynderniveau svarende til fælles mål for faget klasse To lektioner i tidsrummet kl hele året. Det bliver tilpasset den enkelte skoles ringetider Mandag Underviser P. Rofesseur eller en af vore andre lærere Opgaver med direkte fagrelateret indhold Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Fra fælles mål for fransk og andre sprogfag Anvende relevante lytte- og læsestrategier Anvende relevante kommunikative strategier i forbindelse med samtale og redegørelse Anvende it og mediers muligheder i forbindelse med tekstproduktion, kommunikation, informationssøgning og I forbindelse med netværk Kunne drage sammenligninger mellem egen kultur og andre kulturer Anvende centrale samtalemønstre Vi står for faglig undervisning og undervisningsmaterialet. I står for at hjælpe eleven gennem valget af holdet. I får jævnligt fremmøderapport. I bakker op gennem hele forløbet og følger op på fremmøde. Max. 4000,-/elev/år (oprettes v. 8 elever, pris reduceres v. holdstørrelse over 12). Ansvarlig Lise Zaar på tlf , mail

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø

Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Arbejdsgruppemøde om læringsmiljø Dagsorden. onsdag den 20. november 2013 kl. 14.30-16.30 på Mariager Rådhus lok.1 Mødeform: Arbejdsgruppemøde Facilitator: Jens L Pedersen Faste deltagere: Arbejdsgruppen

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Understøttende undervisning som en del af den motiverende og varierede skoledag.

Understøttende undervisning som en del af den motiverende og varierede skoledag. Gør tanke til handling VIA University College Understøttende undervisning som en del af den motiverende og varierede skoledag. -et mindsetog en praktisk fremgangsmåde til at skabe en varieret og motiverende

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm år 2

Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Fremtidens skole i Hørsholm år 2 Hørsholm kommune: Vi skal skabe fantastiske skoler - som uddanner til fremtiden De nationale mål er: 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14

Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Mål og rammer Ny Folkeskolereform 2014 Vedtaget i Byrådet 17.12.13, justeret i SDU 22.10.14 Indhold Forord...3 Understøttende undervisning...4 Samarbejde med foreningsliv, musikskole, ungdomsskole og kulturliv...6

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Folkeskolereformen - Understøttende undervisning.

Folkeskolereformen - Understøttende undervisning. Punkt 4. Folkeskolereformen - Understøttende undervisning. 2013-36153. Skoleforvaltningen indstiller Skoleudvalget godkender, skolerne ikke gives mulighed for konvertere understøttende undervisning til

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Kinesisk sprog og kultur Rismølleskolen

Kinesisk sprog og kultur Rismølleskolen Kinesisk sprog og kultur Rismølleskolen [et skal forholde sig til tre spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i valgfaget? Hvordan skal de lære det (arbejdsmåder)? Hvorfor skal de lære det?] Kinesisk tilbydes

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Samarbejde om læring folkeskolen, ungdomsskolen og folkeskolereformen

Samarbejde om læring folkeskolen, ungdomsskolen og folkeskolereformen Seminar om Den åbne skole, 14. maj 2014 Samarbejde om læring folkeskolen, ungdomsskolen og folkeskolereformen 1 Baggrund Københavns Kommune: Skolernes indsatser i den åbne skole skal styrke børnenes faglige

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014

Informationsmøde om skolereform. Tirsdag den 20. maj 2014 Informationsmøde om skolereform Tirsdag den 20. maj 2014 Lærernes arbejdstid Faste arbejdstider på skolen. Tilstedeværelse 209 dage om året 40 timer om ugen Arbejdspladser til lærerne Alle lærere får egen

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!!

HØJVANGSKOLEN !!!!!!!!!! Skolereform 2014. Højvangskolen 2014 Forældreudgave !!! HØJVANGSKOLEN Skolereform 2014 Højvangskolen 2014 Forældreudgave 1 HØJVANGSKOLEN Højvangskolen 2014 3 Folkeskolens formål & Højvangskolens vision 4 Nye begreber i reformen 6 Motion og bevægelse 9 Fra børnehave

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Årsrapport 2010/11 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter. K Kost R Røg A Alkohol M Motion S - Stress

Årsrapport 2010/11 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter. K Kost R Røg A Alkohol M Motion S - Stress Årsrapport 2010/11 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S - Stress Udarbejdet af Lise Zaar Hvidovre Ungdomsskole August 2011 1 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2007 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen April 2008 Navn: Mad der vil noget!! Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Oplæg om skolereformen på Karup Skole

Oplæg om skolereformen på Karup Skole Oplæg om skolereformen på Karup Skole Tirsdag d. 3. juni 2014 Skoleleder Thomas Born Smidt SFO-leder Susanne Ruskjær 1 Indhold og program. Lidt historik og hvad er hvad? Skolereformens indhold og begreber.

Læs mere

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen

Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Undervisningsplan for idræt på Davidskolen Formål for faget idræt Som mennesker har vi et ansvar for vort Guds-skabte legeme. Formålet med undervisningen i idræt

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014

Folkeskolereform på Vestre Skole 2014 Mål: Alle børn skal lære så meget de kan Betydningen af negativ social arv skal mindskes Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal stige Midler: En længere og mere varieret skoledag Praksisnær og anvendelsesorienteret

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole

Farstrup Skole på vej Skolereformen. Farstrup Skole på vej Skolereformen Skolereformen i praksis Farstrup skole lægger vægt på: Der er plads til alle elever Elever er forskellige og skal mødes forskelligt Eleverne mærker, at de ses og føler at de hører

Læs mere

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen:

Forligspartierne ønsker, at folkeskolens faglige niveau skal forbedres og har disse tre overordnede mål for folkeskolen: Aftalen mellem Regeringen, Venstre og DF om folkeskolen Regeringen, Venstre og DF har indgået en aftale om folkeskolen. Hvis de konservative siger ok til forliget, hvilket de indtil videre ikke har været

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole

Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Foreløbig undervisningsplan for Vind og Vejr på Ørestad Friskole Denne foreløbige undervisningsplan er udarbejdet af to af skolens undervisere i faget i løbet af skoleåret 209/2010. Planen er debatteret

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse

Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse Undervisningstilbud på Silkeborg Gymnasium til grundskolernes 6.-10. klasse følg gymnasiet på de sociale medier Invitation Silkeborg Gymnasium inviterer hermed grundskolerne til et samarbejde baseret på

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015

SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 SKOLEPAKKER 2014-2015 Grejbank Klatrevæg Kano Kajak GPS Mountainbike Førstehjælp .... Forord. 3 En dag på vandet 4 En dag på mountainbike 5 En dag på klatrevæggen. 6 GPS skattejagt.

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere