1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være?"

Transkript

1 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2 Slidt eller defekt kompressor 3. Der er vand i trykluftbeholdere. 4. Der er forlang vandring i transformeren. 2). Hvilke krav stiller færdselsloven til en bussens fjernlys? 1. Fjernlyset kan være hvidt eller gulligt. 2. Fjernlyset skal være hvidt. 3. Fjernlyset skal oplyse vejen mindst 300 meter foran bilen. 4. Fjernlyset skal oplyse vejen mindst 100 meter foran bilen. 3). Hvad kan årsagen være til at et dæk kun er slidt på den ene side? 1. For hurtigt kørsel i sving. 2. Fejl i bilens støddæmper. 3. Fejl i bussens styretøjs mål (sporing) 4. For lavt dæktryk. 4). Hvornår skal bussens registreringsattest medbringes som genpart eller i kopi? 1. Den skal altid medbringes. 2. Den skal aldrig medbringes i originaludgave 3. Den skal medbringes ved kørsel i udlandet 4. Den skal medbringes ved kørsel med påhængskøretøj 5). Efter ca. 5 minutters kørsel opdager du at ABS lampen lyser. Hvad kan dette betyde? 1. Tændt ABS lampe er en kontrollampe for at systemet er i orden. 2. Tændt ABS lampe betyder at der er fejl i systemet. 3. Forsat kørsel til nærmeste værksted er tilladt. 4. ABS lampen skal lyse de første 5 minutter af kørslen Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 1 af 24

2 6). Hvilke regler gælder for køre-/hviletider for en turistbus chauffør? 1. Et hvil kan holdes i en særlig godkendt køje i en kørende bus. 2. Et hvil kan holdes i en særlig godkendt køje i en bus som holder stille. 3. En køretid uden pause må normalt højst være 4,5 time. 4. En køretid uden pause må normalt højst være 8 timer. 7). Hvad er den største promille man lovligt må føre en bus med? 1. Højst en promille på 0,5 2. Højst en promille på 0,8 3. Højst en promille på Højst en promille på 2,0 8). Hvilke lovbestemmelser om udgange gælder for en bus? 1. Antallet af udgange skal passe til det tilladte antal passagerer 2. Der skal kun være udgange i højre side af bussen 3. Der skal være nødudgange i begge sider af bussen 4. Nødudgange skal være tydeligt mærkede med skilt, både ind- og udvendigt 9). Hvilke regler gælder for kontrol af automatiske døre? 1. Føreren skal fra sin plads kunne kontrollere alle automatiske døre 2. Kontrol af døre kan ske alene ved spejle og videoovervågning. 3. Kontrol af døre skal ske ved hjælp af spejle og signaler. 4. Kontrol kan være nok via tilråb fra passagerne. 10). Hvilke spejle skal der altid være på en bus? 1. Et førerspejl på venstre side 2. Et nærzone spejl på højre side 3. Et førerspejl på højre side. 4. Et vidvinkel spejl på højre side. Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 2 af 24

3 11). Hvilke lovbestemmelser gælder for nødudgangsdøre i en bus? 1. Der skal være nødudgangsdøre i begge sider af en bus. 2. De normale udgangsdøre kan fungere som nødudgangsdøre. 3. Den normale dørautomatik skal kunne sættes ud af funktion. 4. Nødudgangsdøre skal være tydeligt afmærkede smed nødudgangsskilt 12). Hvilke bremser skal en bus være forsynet med? 1. En 2. kredsdriftsbremse 2. En mekanisk motorbremse 3. En nødbremse 4. En mekanisk parkeringsbremse 13). Du har for minutter siden startet motoren med tomme luftbeholdere og, ser, at kontrollampen for lavt lufttryk stadig er tændt. Hvad kan årsagen være? 1. For kort oppumpningstid 2. For lang oppumpningstid 3. For lang vandring i transformere eller bremsemembraner 4. Slap kilerem til Kompressoren 14). Hvad er den største tilladte længde en 2-aksel bus må have med eller uden læs? 1. Højst 10,00 meter. 2. Højst 13,50 meter. 3. Højst 14,00 meter. 4. Højst 18,75 meter. 15). Hvad er den største tilladte længde en 3-aksel bus må have med eller uden læs? 1. Højst 12,00 meter. 2. Højst 13,50 meter. 3. Højst 15,00 meter. 4. Højst 18,75 meter Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 3 af 24

4 16). Hvordan skal en bus være indrettet for at sikre førerens udsyn? 1. Forruden skal kunne holdes ren med visker og vasker 2. Forruden skal kunne holdes fri for dug med en varmluftsblæser 3. De forreste sideruder skal være termoruder eller kunne holdes fri for dug med en varmluftsblæser 4. Det er tilstrækkeligt, at de forreste sideruder kan holdes dugfri ved aftørring med en klud 17). Hvad er årsagen til, at bilens elektriske system skal være forsynet med sikringer? 1. Sikringerne skal forhindre kortslutning i det elektriske system 2. Sikringerne skal forhindre brand ved kortslutning 3. Sikringerne skal forhindre kortslutning i akkumulatoren 4. Sikringerne skal sikre fortsat strømforsyning ved en kortslutning 18). Hvilke påskrifter skal der være på begge sider af en bus? 1. Påskrift om størst tilladt last 2. Påskrift om faktisk totalvægt 3. Påskrift om størst tilladt totalvægt 4. Påskrift om størst tilladte antal sidepladser til passagerer 19). Hvilke lovbestemmelser gælder for bilens styretøj? 1. Styreapparatet skal virke let, sikkert og hurtigt 2. Styreapparatet skal være hurtigt, sikkert og virksomt 3. Væsentligt slør i styretøjets enkelte dele er forbudt 4. Mindre slør i styrekugler er tilladt 20). Hvad kan ratslør være tegn på? 1. Slør i styreforbindelser 2. Manglende smøreolie 3. Styrehuset sidder løst på chassisrammen 4. Slør i hjulophæng Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 4 af 24

5 21). Hvor i styreapparatet må der forekomme mindre væsentligt slør p.g.a. slid? 1. Mellem rat og ratstamme 2. I kardanled på ratstamme 3. I styrekugler 4. Mellem svingarm og forhjulsspindel 22). Hvilken forhold påvirker en Disels motors drift? 1. Luftfilteret 2. Pollenfiltret 3. Brændstoffiltret 23). Hvilken regler gælder for standsning og parkering ved denne tavle? 1. Det er tilladt at parkerer bussen her 2. Der er tilladt at læsse bagage af i f.eks. 10 minutter 3. Det er tilladt at holde her i f.eks. 10 minutter uden at læsse af, blot chaufføren sidder bag rettet 4. Det er tilladt at holde her i 2 minutter uden at chaufføren er ved bussen 24). Hvilke bremser skal en bus være forsynet med? 1. En to-kreds driftsbremse 2. Trykluft-mekanisk bremse 3. Nødbremse 4. Parkeringsbremse 25). Hvilke regler gælder for bussens nødbremse? 1. Nødbremsen kan være kombineret med driftsbremsen 2. Nødbremsen kan være kombineret med parkeringsbremsen 3. Nødbremsen kan være et separat bremsesystem 4. Nødbremsen skal ved 1 aktivering virke på alle bussens hjul Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 5 af 24

6 26). Hvis man med tomme lufttanke starter motoren og ca. 1 minut senere konstaterer at kontrollyset for trykluft slukker, hvad kan årsagen så være? 1. For kort oppumpningstid 2. Utæthed i forsyningskredsen 3. Vand i trykluftbeholderne 4. Kompressoren er defekt 27). Hvis man med tomme lufttanke starter motoren og minutter senere konstaterer, at kontrollyset for trykluft stadig er tændt, hvad kan årsagen så være? 1. Utætheder i bremseanlægget 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Slidt kompressor 4. Forkertindstillet ALB-ventil 28). Under moderate opbremsninger trækker bilen skævt til den ene side, hvad kan årsagen være? 1. For lang vandring i transformerne 2. Uens slid af bremsebelægningen 3. Fugt eller snavs på bremsebelægningen 4. En defekt bremsemembran 29). Under moderate opbremsninger, sker der huggende og ujævn bremsning på et eller flere hjul. Hvad kan det skyldes? 1. Fejl ved bremsetromler 2. Vand i trykluftbeholdere 3. Fejl ved bremsebelægning 4. Kompressorens kilerem er knækket 30). Efter 3-4 svage opbremsninger tænder kontrollampen for trykluft. Hvad kan årsagen være? 1. For stort luftforbrug 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Fugt eller snavs på bremsebelægningen 4. For lang vandring i transformere eller trykluftmembraner Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 6 af 24

7 31). Ved en moderat opbremsning blokerer bussens baghjul. Hvad kan årsagen være? 1. For stort tryk i forsyningskredsen 2. Forkert indstillet alb-ventil 3. For kort vandring i transformere 4. Defekt alb-ventil 32). Hvad er grunden til, at bilens elektriske anlæg skal være forsynet med sikringer? 1. For at sikre ligelig fordeling af strømmen i ledningsnettet 2. For at hindre kortslutning i ledningsnettet 3. For at hindre brand ved en eventuel kortslutning 4. For at sikre dynamoen overtager strømforsyningen, hvis akkumulatoren kortslutter 33). Hvilken lovbestemmelser gælder for udgange i en bus? 1. Der skal altid være nødudgangsdøre i hver side af bussen 2. De normale udstigningsdøre kan fungere som udgange 3. Nødudgangsdøre kan fungere som udgange 4. Nødudgangsvinduer kan fungere som udgange 34). Hvilke lovbestemmelser gælder for bussens lygter? 1. Kun påbudte og tilladte lygter må monteres på bussen 2. Lygter skal parvis være ens i farve og styrke 3. Alle lygter skal være af samme farve og styrke 4. Markeringslys, positionslys, nummerpladelys og baglygter skal kunne lyse selv om tændingen er afbrudt 35). Hvilke lovbestemmelser gælder for positionslyset? 1. Der skal være 2 eller 4 positionslys 2. Der må kun være 2 positionslys 3. Positionslyset skal være hvidt 4. Positionslyset kan på visse betingelser være gult Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 7 af 24

8 36). Hvilke lovbestemmelser gælder for nærlyset? 1. Der skal være 2 nærlyslygter 2. Der må være 4 nærlyslygter 3. Nærlyset skal være hvidt eller gulligt 4. Nær og fjernlyset skal være bygget ind i samme lygtehus 37). Hvilke lovbestemmelser gælder for fjernlyset? 1. Der skal være 2 fjernlyslygter 2. Der skal være 4 fjernlyslygter 3. Der må være 4 fjernlyslygter 4. Fjernlyset skal tydeligt kunne oplyse vejen mindst 100 m foran bussen 38). Hvilke lovbestemmelser gælder for markeringslygter foran på bussen? 1. Når bredden overstiger 2 meter skal bussen have markeringslygter 2. Markeringslyset skal være hvidt 3. Markeringslyset skal kunne ses mindst 300 meter væk 4. Når bredden overstiger 2.10 meter skal bilen have markeringslygter 39). Hvilke lovbestemmelser gælder for lygter bag på bussen 1. Der skal være mindst 2 røde baglygter 2. Der må være 4 eller 6 røde baglygter 3. Når bredden overstiger 2.10 m skal der være 2 røde markerings lygter 4. Der må være 4 røde markeringslygter bag på bussen 40). Hvilke lovbestemmelser gælder for reflekser bag på busser? 1. Alle reflekser skal være godkendte 2. Busser skal normalt være forsynet med refleksplanke 3. Reflekser skal være gule 4. Reflekser skal være røde Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 8 af 24

9 41). Hvilke lovbestemmelser gælder for reflekser på siden af bussen? 1. Sidereflekser skal være gule 2. Sidereflekser kan være hvide 3. Sidereflekser skal være godkendte 4. Sidereflekser skal være fordelt på bussens sider 42). Hvilke lovbestemmelser gælder for bussens blinklys? 1. Der skal være blinklys foran, bag på og på siden af bussen 2. Blinklysene skal være gule 3. Blinklysene skal kunne ses i stærkt sollys 4. Blinklyset skal kunne virke som havariblink 43). Hvilke lov bestemmelser gælder for lygter og lys foran på en bus? 1. Bussen skal have 2 positionslys 2. Bussen skal have 2 nærlys 3. Bussen må have 4 nærlys 4. Bus over 3,5 tons totalvægt må have reklame eller destinationsskilt med lys. 44). Hvad kan ratslør være tegn på? 1. Slør i styreforbindelser 2. Slør i hjulophæng 3. Manglende smøreolie 4. Styrehuset sidder løst på chassiset 45). Bussen holder her fordi chaufføren læsser kufferter af, hvilken regler her? 1. Bussen må kun holde her i 3 minutter 2. Bussen må holde her i 5 minutter 3. Bussen må holde her i 10 minutter 4. Bussen må først holde her efter klokken 20 Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 9 af 24

10 46). Hvad kan være grunden til, at dækket slides unormalt? 1. Slør i hjulophænget. 2. Styrehuset sidder løst på chassiset 3. For lavt dæktryk i hjulene. 4. For højt dæktryk i hjulene. 47. Du har for 10 minutter siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollampen for lavt lufttryk stadig lyser, hvad kan det være tegn på? 1. For lang oppumpningstid 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Slidt kompressor 4. Utæthed i bremseanlægget 48). Du har for mindre end 1 minut siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollyset for trykluft allerede er slukket, hvad kan det være tegn på? 1. For kort oppumpningstid 2. Slidt kompressor 3. Tilstoppet luftfilter 4. Vand i trykluftbeholdere 49). Hvad kan årsagen være, hvis kontrollyset for trykluft tænder, efter 3-4 svage opbremsninger? 1. Utæthed i forsyningskredsen 2. Vand i trykluftbeholderne 3. For lang vandring i bremsemembraner eller transformere 4. Utæthed i bremsekredsen 50). Under opbremsning oplever du et stort trykfald, hvad kan det være tegn på? 1. Forlang vandring i bremsecylinderen 2. Forlang vandring i bremsepedalen 3. For lang vandring i transformere 4. Forkert indstillet ALB-ventil Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 10 af 24

11 51). Ved en moderat opbremsning blokerer bussens baghjul, hvad kan årsagen være? 1. For højt tryk i forsyningskredsen 2. Trykregulatoren er defekt 3. Defekt eller forkert indstillet alb-ventil 4. Luft i det hydrauliske bremseanlæg 52). Hvad er grunden til, at indersiden af dækket samt ankerpladen er våd? 1. Vand i tryklufttankene 2. Utæt hydraulisk hjulcylinder 3. Luft i det hydrauliske bremsesystem 4. Dækket er vådt efter at have kørt gennem en vandpyt 53). Hvad kan årsagen være, når der render olie ud at støddæmperen? 1. Støddæmperen er lige blevet smurt 2. Støddæmperen er nymonteret og ikke kørt til endnu 3. Støddæmperen er utæt 4. Støddæmperen er defekt 54). Hvilke regler gælder for lygter på en bus? 1. Der må kun være 2 lygter med nærlys 2. Der skal være 2 eller 4 lygter med nærlys 3. Der skal være 2 eller 4 lygter med fjernlys (ikke 1 eller 3) 4. Markerings-, positions- og baglygter skal kunne holdes tændt når motoren er standset 55). Hvilke lygter skal der være bag på en bus der er så bred som loven tillader 1. Mindst 2 røde baglygter 2. Mindst 2 røde markeringslygter 3. Mindst 2 hvide baklygter 4. Mindst 1 nummerpladelygte med hvidt lys Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 11 af 24

12 56). Hvilke regler gælder for spejle på en bus til over 19 personer? 1. Spejlet på højre side skal kunne holdes dugfrit ved opvarmning 2. Spejlet på venstre side skal kunne holdes dugfrit ved opvarmning 3. Alle spejle skal kunne holdes dugfrie på alle busser ved opvarmning 4. Der skal være 2 dugrfrie spejle på bussens højre side 57). Hvilke påskrifter skal der være på begge sider af en bus? 1. Køretøjets tilladte længde 2. Det tilladte antal passagerer, fordelt på stå- og siddepladser 3. Den tilladte lasteevne 4. Den faktiske bagagevægt 58). Hvilke regler gælder for førerens overvågning af udgange i en bus? 1. Føreren skal fra sin plads kunne overvåge alle bussens nødudgange 2. Føreren skal fra sin plads kunne overvåge alle automatisk virkende døre 3. Overvågning kan ske alene ved hjælp af spejle eller videoovervågning 4. Overvågningen skal ske ved hjælp af spejle samt lys og lydsignaler 59). Hvilke regler gælder der normalt om udgange i en bus? 1. Der skal være udgange i begge sider af bussen 2. Antallet af udgange skal svare til det tilladte antal passagerer 3. De normale udgange kan anvendes som nødudgange 4. Bussens forrude skal være indrettet som nødudgang 60). Hvilke lovbestemmelser gælder for bussens bærende dele? 1. Forakslen skal være affjedret 2. Bagakslen skal være affjedret 3. Har bussen flere bagaksler skal de alle være affjedrede 4. Alle bussens aksler skal have virksomme støddæmper Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 12 af 24

13 61). Hvad kan årsagen være, når der kommer olie ud af støddæmperen? 1. Støddæmperen er nymonteret og ikke kørt til endnu 2. Støddæmperen er utæt 3. Der er ved sidste olieskift kommet for meget olie på støddæmperen 4. Støddæmperen er defekt 62). Hvilke lovbestemmelser og tegn på fejl gælder for chassisrammen? 1. Chassisrammen skal være hel og ubeskadiget 2. Chassisrammen skal være nymalet 3. Revner i malingen kan være tegn på brud 4. Rust ved nitter og bolte kan tyde på, at de er løse 63). Hvilke bestemmelser gælder for brug af dæk? 1. Alle bussens hjul skal have dæk af samme type 2. Dæk på samme aksel skal være af samme fabrikat 3. Dæk og fælg skal være hele og ubeskadigede 4. Dæk på samme aksel skal være af samme type 64). Hvilke bestemmelser gælder for hjul, dæk og fælge på en bus på over 3500 kg.? 1. Dæk skal have mindst 1,6 mm slidbane 2. Alle hjul skal være forsynet med hjulkapsel 3. Dæk skal have mindst 1 mm slidbane 4. Kun hjul, hvor bolte og møtrikker rækker uden for hjulets plan skal have hjulkapsel 65). Hvad kan være årsag til unormalt dækslid? 1. Forkert dæktryk 2. Defekt støddæmper 3. Akslen sidder løs på fjedrene 4. Forkerte styretøjsmål Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 13 af 24

14 66). Hvad kan årsagen være, når et dæk er unormalt slidt på den ene kant? 1. Akslen har forskubbet sig på fjederen 2. For lavt dæktryk 3. Forkerte styretøjsmål (sporing) 4. Defekt støddæmper 67). Hvilke påskrifter skal der være på siden af et dæk? 1. Dækkets størrelse 2. Dækkets bæreevne 3. Bæreevnen skal svare til bilens tilladte totalvægt 4. Bæreevnen skal svare til det tilladte akseltryk 68). Hvilke bestemmelser gælder for brug af dæk? 1. Alle bussens hjul skal have dæk af samme type 2. Dæk på samme aksel skal være af samme type og dimension 3. Dæktrykket skal være efter dækfabrikantens forskrifter 4. Dæktrykket skal være efter bilfabrikantens forskrifter 69). Hvad kan være tegn på forkert dæktryk? 1. Efter kort tids kørsel bliver dækket unormalt varmt 2. Køretøjet trækker skævt til den ene side 3. Dækket har en unormal form ved vejbanen 4. Der sker et unormalt slid af dækket 70). Hvad kan der ske, hvis en kantsten gentagne gange påkøres med et forhjul? 1. Støddæmperen kan blive overbelastet og ødelagt 2. Dækkets slidbane kan blive ødelagt 3. Akslen kan forskubbe sig på fjedrene 4. Dækkets karkasse kan blive ødelagt Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 14 af 24

15 71). Hvilke regler gælder for enkeltmonteret dæk på en aksel? 1. Dæk på en aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være diagonaldæk 2. Dæk på en aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være radialdæk 3. Bæreevnen skal svare til bilens tilladte totalvægt 4. Bæreevnen skal svare til det tilladte akseltryk 72). Hvad kan der ske, hvis man anvender en forkert type dieselolie om vinteren? 1. Motoren kører med for høje omdrejninger 2. Dieselolien kan tilstoppe brændstofsystemet 3. Udstødningen oser unødig meget 4. Udstødningen bliver tilstoppet med uforbrændte kulpartikler 73). Hvad kan årsagen være, når der kommer sort røg ud af udstødningen? 1. Der anvendes en forkert type brændstof i forhold til årstiden 2. Brændstofpumpe er slidt, defekt eller forkert indstillet 3. Brændstofdyserne er slidt 4. Motoren er slidt 74). Hvornår kan det være nødvendigt at udlufte en dieselmotor? 1. Hvis motoren har været overbelastet gennem længere tid 2. Hvis motoren har stået stille i meget lang tid 3. Hver gang der er tanket brændstof 4. Hvis der er trængt luft ind i brændstofsystemet 75). Under kørsel lige ud ad vejen er det vanskeligt at skifte gear og der kommer mislyde fra transmissionen, hvad kan det skyldes? 1. Motoren er slidt 2. Koblingen er slidt eller defekt 3. Udstødningen er defekt 4. Gearkassen er slidt eller defekt Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 15 af 24

16 76). Ved gasgivning øges motorens omdrejninger, uden at hastigheden ændres, hvad kan årsagen være? 1. Motorbremsen er aktiveret 2. Der er luft i brændstofsystemet 3. Koblingen er slidt 4. Der køres i et forkert gear i forhold til hastigheden 77). Hvilke risikoforhold gør sig gældende, når man kører med tilkoblet differentialespærre? 1. Bussen får betydeligt ændrede køreegenskaber 2. Under ligeudkørsel er der øget risiko for hjulspind 3. Ved kørsel i sving er der risiko for ødelæggelse af differentialet 4. Ved svage opbremsninger er der risiko for tidlig baghjulsblokade 78). Hvilke lovkrav er der til bussens bærende dele, karosseri og opbygning? 1. En bus skal i hver side have et passende antal udgange 2. Der skal kun være udgange i venstre side 3 Køretøjets hjul skal være afskærmet så andre trafikanter ikke tilstænkes 4. Karosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter og udragende dele der kan skade andre trafikanter 79). Hvilken lovbestemmelser gælder for hjul dæk og fælg. 1. Dækkets dimension skal svare til fælgen 2. Hjul skal være afskærmet så andre trafikkanter beskyttes mod stænk 3. Fælge skal være afmærket med hvid eller gul refleks 4. Dæk og fælge skal være uden beskadigelser 80). Hvilken lovbestemmelser gælder for ildslukker i en bus? 1. Ildslukkeren skal være godkendt 2. Der skal være mindst 1 ildslukker 3. Der skal være mindst 2 ildslukkere 4. Ildslukkere skal være i nærheden af førerens plads Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 16 af 24

17 81). Hvilken lovbestemmelser gælder for markerings lygter bag på en bus? 1. De skal være gule 2. De skal være røde 3. Hvis bussen er bredere end 2.1 m. Skal der være 2 markeringslygter 4. Der skal være markerings lygter bag på alle busser 82). Hvilke udvendige spejle skal der altid være på en bus? 1. Udvendigt spejl i venstre side 2. Udvendigt spejl i højre side 3. Et nærzone spejl 4. Et vidvinkel spejl 83). Hvilke påskrifter skal en bus være forsynet med? 1. Den største tilladte vægt af lasten 2. Den faktiske totalvægt 3. Den største tilladte totalvægt 4. Det største tilladte antal siddepladser til passager 84). Hvilke bestemmelser gælder for kontrolapparatet (fartskriveren)? 1. Kontrolapparatet skal normalt være installeret i busser 2. Kontrolapparatet skal efterses hvert år på et autoriseret værksted 3. Kontrolapparatet skal efterses hvert andet år på et autoriseret værksted 4. Kontrolapparatet skal efterses hvert 5 år 85). Hvilken lovbestemmelser gælder for nødudgangsdøre i en bus? 1. Der skal være nødudgangsdøre i hver side af bussen 2. De normale udgangsdøre kan fungere som nødudgangsdøre 3. Den normale dørautomatik skal kunne sættes ud af funktion 4. Nødudgangsdøre skal være tydeligt afmærket med f.eks. standardiseret nødudgangs symbol Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 17 af 24

18 86). Hvad kan årsagen være til at et dæk har en unormal form ved kørebanen? 1. For hurtigt kørsel i sving. 2. Fejl i bilens støddæmper. 3. Fejl i bussens styretøjs mål (sporing) 4. For lavt dæktryk. 87). Hvilken regler gælder for køre/hviletider for en turistbus chauffør? 1. Et hvil kan holdes i en særlig køje i en kørende bus. 2. Et hvil kan holdes i en særlig køje i en bus som holder stille. 3. En køretid uden pause må normalt højst være 4,5 time. 4. En køretid uden pause må normalt højst være 8 timer. 88). Hvor ligger promille grænsen for hvornår det er strafbar at køre bus? 1. Ved en alkoholpromille på 0,5 2. Ved en alkoholpromille på 0,8 3. Ved en alkoholpromille på 1,2 4. Først ved en alkohilpromille på 2,0 89). Hvordan skal en bus være indrettet for at sikre førerens udsyn? 1. Forruden skal kunne holdes ren med visker og vasker 2. Forruden skal kunne holdes fri for dug med en varmtluftsblæser 3. De forreste sideruder skal være termoruder eller kunne holdes fri for dug med en varmtluftsblæser 4. Det er tilstrækkeligt at de forreste sideruder kan holdes dugfri ved aftørring med en klud 90). Hvilke regler gælder for bussens nødbremse? 1. Nødbremsen kan være kombineret med driftsbremsen 2. Nødbremsen kan være kombineret med parkeringsbremsen 3. Nødbremsen kan være et separat bremsesystem 4. Nødbremsen skal ved 1 aktivering virke på alle bussens hjul Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 18 af 24

19 91). Hvilke lovbestemmelser gælder for bussens lygter? 1. Kun påbudte og tilladte lygter må monteres på bussen 2. Lygter skal parvis være ens i farve og styrke 3. Alle lygter skal være af samme farve og styrke 4. Markeringslys, positionslys, nummerpladelys og baglygter skal kunne lyse selv om tændingen er afbrudt 92). Hvilke lovbestemmelser gælder for markeringslygter foran på bussen? 1. Når bredden overstiger 2 meter skal bussen have markeringslygter 2. Markeringslyset skal være hvidt 3. Markeringslyset skal kunne ses mindst 300 meter væk 4. Når bredden overstiger 2.10 meter skal bilen have markeringslygter 93). Hvilke lovbestemmelser gælder for reflekser på siden af bussen? 1. Reflekser skal være godkendte 2. Reflekser skal være trekantet 3. Reflekser skal være hvide 4. Reflekser skal være gule 94). Du har for 10 minutter siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollampen for lavt lufttryk stadig lyser, hvad kan det være tegn på? 1. For lang oppumpningstid 2. Vand i trykluftbeholderne 3. Slidt kompressor 4. Utæthed i bremsesystemet 95). Du har for mindre end 1 minut siden startet motoren med tomme luftbeholdere og ser, at kontrollyset for trykluft allerede er slukket, hvad kan det være tegn på? 1. For kort oppumpningstid 2. Slidt kompressor 3. Tilstoppet luftfilter 4. Vand i trykluftbeholdere Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 19 af 24

20 96). Ved en moderat opbremsning blokere bussens baghjul, hvad kan årsagen være? 1. For højt tryk i forsyningskredsen 2. Trykregulatoren er defekt 3. Defekt eller forkert indstillet alb-ventil 4. Luft i det hydrauliske bremseanlæg 97). Hvilke lovbestemmelser gælder for nødudgange i en bus? 1. Nødudgangsvinduer skal indvendigt være tydeligt afmærket med f.eks. nødudgang 2. Nødudgangsvinduer skal udvendigt være tydeligt afmærket med f.eks. nødudgang 3. Ved nødudgangsvinduer skal der om nødvendigvis forefindes en tydelig betjeningsvejledning 4. Værktøj til knusning af nødudgangsvinduer skal af sikkerhedshensyn kun forefindes ved føreren 98). Hvilke regler gælder for enkeltmonteret dæk på en aksel? 1. Dæk på aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være diagonaldæk 2. Dæk på aksel med over 8 tons tilladt akseltryk skal være radialdæk 3. Dæktrykket skal være efter dækfabrikantens forskrifter 4. Dæktrykket skal være efter bilfabrikantens forskrifter 99). Hvornår kan det være nødvendigt at udlufte en dieselmotor? 1. Hvis motoren har været overbelastet gennem længere tid 2. Hvis motoren har stået stille i meget lang tid 3. Hver gang der er tanket brændstof 4. Hvis der er trængt luft ind i brændstofsystemet 100). Hvad er grunden til, at bilens elektriske anlæg skal være forsynet med sikringer? 1. For at sikre ligelig fordeling af strømmen i ledningsnettet 2. For at hindre kortslutning i ledningsnettet 3. For at hindre brand ved en eventuel kortslutning 4. For at sikre strømforsyningen fra generatoren ved kortslutning Færdselsteori Opg. 24 marts. 16 Side 20 af 24

21 2 Ja nej 3 Ja nej 4 Ja nej 5 Ja nej 6 Ja nej 7 Ja nej 8 Ja nej 9 Ja nej 10 Ja nej 1 12 Ja nej 13 Ja nej 14 Ja nej 15 Ja nej 16 Ja nej 17 Ja nej 18 Ja nej 19 Ja nej 20 Ja nej 2 22 Ja nej 23 Ja nej 24 Ja nej 25 Ja nej 26 Ja nej 27 Ja nej 28 Ja nej 29 Ja nej 30 Ja nej 3 32 Ja nej 33 Ja nej 34 Ja nej 35 Ja nej 36 Ja nej 37 Ja nej 38 Ja nej 39 Ja nej 40 Ja nej

22 4 46 Ja nej 5 56 Ja nej 6 66 Ja nej 7 76 Ja nej 42 Ja nej 47 Ja nej 52 Ja nej 57 Ja nej 62 Ja nej 67 Ja nej 72 Ja nej 77 Ja nej 43 Ja nej 48 Ja nej 53 Ja nej 58 Ja nej 63 Ja nej 68 Ja nej 73 Ja nej 78 Ja nej 44 Ja nej 49 Ja nej 54 Ja nej 59 Ja nej 64 Ja nej 69 Ja nej 74 Ja nej 79 Ja nej 45 Ja nej 50 Ja nej 55 Ja nej 60 Ja nej 65 Ja nej 70 Ja nej 75 Ja nej 80 Ja nej

23 8 82 Ja nej 83 Ja nej 84 Ja nej 85 Ja nej 86 Ja nej 87 Ja nej 88 Ja nej 89 Ja nej 90 Ja nej 9 92 Ja nej 93 Ja nej 94 Ja nej 95 Ja nej 96 Ja nej 97 Ja nej 98 Ja nej 99 Ja nej 100 Ja nej

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under ½ minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Færdselsteori Lastbil

Færdselsteori Lastbil 1). Du har startet motoren med tomme lufttanke for under et minut siden og opdager at lampen for trykfald allerede er slukket. Hvad kan årsagen være? 1. Kompressorens luftfilter er tilstoppet. 2. Kileremmen

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse)

Bremser. En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Bremser En bil skal være forsynet med 3 bremser: 1. Driftsbremse (fodbremsen) 2. Nødbremse 3. Parkeringsbremse (håndbremse) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Gennemgang af bilens teknik

Gennemgang af bilens teknik Gennemgang af bilens teknik Her kan du læse om bilens teknik det er disse emner den sagkyndige vil spørge ind til, inden selve kørslen til den praktiske prøve. Der bliver typisk stillet 2-4 spørgsmål,

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail:

Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil E- Mail: Copyright 2018 afskrift og kopi er ikke tilladt! Hans Køreskoles Uddannelsescenter Mobil 21777585 E- Mail: hanskoreskole@gmail.com Kategori B ( Alm. bil ) Dette materiale er tænkt som et elektronisk materiale,

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så er svaret:

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Du skal kunne dette udenad:

Du skal kunne dette udenad: 1 Du skal kunne dette udenad: Ansvar for køretøjet Ejeren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i lovlig stand - dvs forsikring m.m. Føreren af motorcyklen har ansvaret for, at den er i forsvarlig

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse

Teori til køreprøven BIL-TEKNIK. Dansk kørelæreruddannelse Teori til køreprøven BIL-TEKNIK Dansk kørelæreruddannelse Til køreprøven, kan du forvente, at den prøvesagkyndige stiller dig nogle spørgsmål om bilens indretning og udstyr. Hvis ikke du kan svare på de

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

Kontrolstof til Køreprøven - MC

Kontrolstof til Køreprøven - MC Kontrolstof til Køreprøven - MC Betjeningsudstyr: Kontakt til: tænding, elektrisk starter, motorstop og horn, positionslys, nærlys, fjernlys, blinklys. Evt. benzinhane Håndtag til gas og choker Greb til

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve

Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Kontroller m.m. i forbindelse med den praktiske prøve Eleven skal: - kontrollere, vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til om de i de pågældende kontrolafsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) Bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. (* 1) I henhold til 35, stk. 1,2 og 4, 68, stk. 1, 70, stk. 3, og 118, stk. 3, i færdselslov nr. 287 af 10. juni 1976 fastsættes: Kapitel 1. Bestemmelser

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

Påfyldning af olie. Kontrol af olie

Påfyldning af olie. Kontrol af olie Motorrummet Påfyldning af olie Kontrol af olie Beholder til sprinklervæske Beholder til kølervæske Beholder til bremsevæske Hovedcylinder til bremsen Beholder til servovæske Støddæmper Bremseforstærker

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Kontrol stof Til den praktiske prøve

Kontrol stof Til den praktiske prøve Kontrol stof Til den praktiske prøve -Motor og udstødningssystem mv. Røg og støj (start motor og speed op og se efter røg lyt efter støj ) Sidde fast og være tæt Kontrollerer motorolie (min-max) Kontrollerer

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 28. november 2014. Nr. 1310. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Love og regler iht. ECE-regulativ 48

Love og regler iht. ECE-regulativ 48 Love og regler iht. ECE-regulativ 48 For motorkøretøjer og påhængskøretøjer 2 3 Samlet oversigt over regler om lys og lygter De lovmæssige bestemmelser skal følges ved eftermontering af lys og lygter

Læs mere

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret.

Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Teoriundervisning Til din første teoritime får du en del praktiske informationer, og du kan stille spørgsmål om emner, som du ønsker afklaret. Før du kan komme til køreprøve, skal du ifølge loven gennemgå

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve.

Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. Kontrolpunkter Folderen indeholder de kontrolpunkter du skal kunne tjekke ved den praktiske prøve. 1 Du skal kunne udpege følgende betjeningsudstyr: 1) Kontakt til ratlås, tænding, elektrisk starter, rudevisker

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE

HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE HUSKELISTE PRAKTISKPRØVE Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit pas og evt. din dåbsattest.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 1. maj 2009. Nr. 342. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 Udskriftsdato: 30. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd

Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøveplan Nørregade 56, 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 E-.Maril: Leanderk@Live.dk Her er vores Køreprøveplan med 12. Grønne råd Køreprøve: Inden du kommer ud og køre med den prøvesagkyndige skal du

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1301 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1297 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve):

Du skal kunne aflæse vigtige kontrollamper, samt udpege vigtigt betjeningsudstyr. Styreapparat (Teoriprøve og køreprøve): Du skal (uden brug af værktøj) kunne kntrllere, at køretøjet er i rden g fri fr fejl eller mangler, herunder kunne frklare, hvrdan kntrllen udføres. Du skal kunne aflæse vigtige kntrllamper, samt udpege

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere færdigheder

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1) BEK nr 1098 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus 1) BEK nr 1098 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) BEK nr 342 af 01/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til

Læs mere

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe.

1. En cykel og påhængs eller sidevogn hertil skal være således indrettet og holdes i en sådan stand, at den kan benyttes uden fare eller ulempe. Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.1) I medfør af 50, stk. 2 3, 68, stk. 1 og 2, 69, stk. 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, 7 og 10, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) 1) BEK nr 1302 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1087. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige i vognen. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styrtøjet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så er svaret:

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne.

Påhængsvognsbremser. Generelt. Påhængsvognsbremser. Komponentoversigt. Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvognsbremser Generelt Komponentoversigt Man skelner inden for påhængskøretøjer mellem påhængsvogne og sættevogne. Påhængsvogn En påhængsvogn skal, hvis den er bygget efter 1989, kunne præstere en

Læs mere

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler

Trafikkens tæthed og art (skoler, stadion, indkøbscenter, sportspladser, mm) Tavle med børn, tavle med ryttere, mange busser, mange parkerede biler Til Teoriprøven VEJENS OMGIVELSER Mange blade på kørebanen Bevoksning / skov skygge på vejen i forbindelse med sne/is Åbne marker ved sne/sand fygning VEJENS UDSTYR ELLER STANDARD Meget smal/bred kørebane

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2

Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 1 Hvilke(t) af følgende præstationskrav indgår i den praktiske prøve? 1. Angive årsager til, indhold eller betydning af 2. Aflæse og forstå betydningen af 3. Opfatte og bedømme 4. Ved øvelse

Læs mere

Styreapparatet. Bremser

Styreapparatet. Bremser Styreapparatet 1 Væskestanden i en servobeholder skal følge bilfabrikantens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved, at væskestanden er mellem min. - og max. -mærket, eller ved, at kontrollampen herfor

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) 1) BEK nr 198 af 26/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 A Senere ændringer til forskriften BEK nr 1518

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1) BEK nr 1639 af 15/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1)

Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v. 1) I medfør af 50, stk. 2-3, 68, stk. 1 og 2, 70, stk. 3, 83, 84, stk. 1, 85, stk. 1 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

Vejledning vedr. nødudgange i busser

Vejledning vedr. nødudgange i busser Vejledning vedr. nødudgange i busser Version 1.0, den 01.04.2018 Denne vejledning er tænkt og udarbejdet som et værktøj til at forstå og håndtere reglerne om nødudgange i busser generelt og i forbindelse

Læs mere

Vedligeholdelsesguide Dæk

Vedligeholdelsesguide Dæk Vedligeholdelsesguide Dæk Du kan forlænge levetiden på dæk, hvis du sørger for en passende vedligeholdelse. Der er mange faktorer, der påvirker holdbarheden af dæk og i nedenstående gennemgår vi følgende

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) BEK nr 1087 af 25/11/2012 Udskriftsdato: 3. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil 1) BEK nr 1087 af 25/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

UDKAST. Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej 28. juni 213 I medfør af 43, stk. 10 og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej

Bekendtgørelse om betingelser for Tempo 100-busser på motorvej BEK nr 986 af 07/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS20000-00019 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Reparation, ombygning m.v.

Reparation, ombygning m.v. Vejledning om syn af køretøjer AFSNIT 18 Reparation, ombygning m.v. 18. Indhold Side 1 18.01 Oversigt...3 18.02 Biler beregnet til motorløb...5 18.03 Motorcykler til motorløb...11 AFSNIT 18 Vejledning

Læs mere

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER...

279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... Indhold 279B-1. GENERELT... 2 279B-1.1. Definitioner...2 279B-1.2. Vægt...2 279B-1.3. Udstødning...2 279B-1.4. Brændstof...2 279B-1.5. Hjul og Dæk...2 279B-2. TILLADTE ÆNDRINGER OG FORSKRIFTER... 3 279B-2.1.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

Titel: Teorien.dk. Teoribog til personbil kategori B Copyright 2018 by Teorien.dk

Titel: Teorien.dk. Teoribog til personbil kategori B Copyright 2018 by Teorien.dk Titel: Teorien.dk. Teoribog til personbil kategori B Copyright 2018 by Teorien.dk Udgiver: Teorien.dk Byparken 52 D 3450 Allerød Tlf. 22644016 Cvr 14870075 E-mail: teoriendk@gmail.com 1. udgave 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HRN HMMWV EFTERSYN DEC03

HRN HMMWV EFTERSYN DEC03 HRN 737-007 HMMWV EFTERSYN DEC03 Hærens Operative Kommando DEC03 l. Gyldighedsområde Denne publikation Autorisation HRN 737-007, "HMMWV" fastsætter reglementariske bestemmelser for eftersyns- og vedligeholdelsestjeneste

Læs mere

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Teoribog.dk og mcskolen.dk. MC-Kontollisten. meget vigtig!

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Teoribog.dk og mcskolen.dk. MC-Kontollisten. meget vigtig! MC-Kontollisten. meget vigtig! Denne kontrolliste er lavet så du kan øve dig inden prøven på en rigtig mc. Der skal ikke medbringes værktøj til prøven, men du skal vise du har et solidt kendskab til motorcyklens

Læs mere

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel.

Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. Kørekortkategorier, alderskrav samt køretøjer der må anvendes til øvelseskørsel. 1. Kørekortkategorier, alderskrav mv. i BEK nr. 886, kørekortbekendtgørelsen. Kørekort kategori AM (Stor knallert) A1 (lille

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog Færdselsstyrelsen Bilteknisk Afdeling Dato: J. nr.: 11. juni 2007 FS302-12 Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog I medfør af 68, 70a og 118, stk. 8, samt i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr I medfør af 68, stk. 1, og 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1047 af 24. oktober 2011, samt efter bemyndigelse

Læs mere