Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd. Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ"

Transkript

1 Aldersfordeling Restlevetid Pensionsal der Merledighed Folkepensionist Arbejd ældre løshed Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæg Grundbeløb Indkomstinterval Helbredstillæg Boligydelse i tal indvandrer kasse satsregulering Folkepensionsalde Restlevetid Pensionsalder Merledighed Folkepensionist Arbejdsløshed 2007 Ældrech Ældrecheck Pensionstillæg Grundbeløb g arbejdsmarked Helbredstillæg satsre lering Merledighed indvandrer A-kasse pensionist ejere og lejere Aldersfordel Ældrecheck Nettoformue Pensionstillæ øb Restlevetid indkomster og formuer me ledighed helbredstillæg Boligydelse ind ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

2 Ældre i tal Udarbejdet af cand.polit. Claus Blendstrup, cand. oecon. Peter Halkjær og cand.polit. Jens Højgaard Redaktion: Journalist Gerda Grønning, gerda.groenning@aeldresagen.dk Kilder: Hvor kilde ikke er anført, er tallene hentet fra Danmarks Statistik. Ældre Sagens indkomstregister bygger på en stikprøve fra Danmarks Statistik. Tryk: P. J. Schmidt Layout: Ann Scales Oplag: 1200 Ældre i tal findes også som pdf-fil på Ældre Sagen Nørregade København K Tlf December ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

3 indhold Hvor mange ældre er der? 4 hvordan lever ældre sammen? 6 hvor dør ældre? 7 hvordan bor ældre? 8 hvor mange bor i pleje- og ældreboliger? 10 ledighed og beskæftigelse 11 hvilke offentlige ydelser kan ældre få? 13 tillæg til folkepensionen 14 pensionisternes indkomst og formue 15 hvor mange ældre får hjemmehjælp? 17 hvad koster ældreomsorg? 18 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

4 4 mænd og 19 kvinder er over 105 år Hvor mange ældre er der? Kønsfordeling for 65+årige Aldersfordeling for 65+årige 43% 27% 57% Kvinder 73% årige Mænd 80+ årige 15 procent er over 65 år I januar 2007 var der danskere på 65 år og derover. De 65+årige udgør 15 pct. af den samlede befolkning på 5,45 mio af de over 65-årige er mænd (43 pct.), mens er kvinder (57 pct.) er mellem 65 og 79 år, og er over 80 år personer er over 90 år. 715 personer er over 100 år. Heraf er 620 kvinder, svarende til 87 pct. af de over 100- årige. 23 personer er over 105 år. Flere ældre indvandrere indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er over 65 år. Heraf er over 80 år. I 2050 ventes der at være over 65 år med anden etnisk baggrund vil være over 80 år. Andelen af over 65-årige stiger Andelen af ældre over 65 år er blevet fordoblet fra 1900 til I de sidste 25 år har der været en pause i stigningen. Men nu begynder andelen af over 65-årige at stige igen. Fra 2010 tager væksten fart i takt med, at de store årgange fra 1940 erne når pensionsalderen. Fra 2035 vil de over 65-årige udgøre lidt over en fjerdedel af befolkningen dobbelt så mange over 65 I 2100 forventes der at være 1,7 mio. over 65 år. I 2050 forventes der at være 1,5 mio. over 65 år. Det er en stigning på cirka 70 pct. i forhold til De over 65-årige vil i 2050 udgøre 25 pct. af den samlede befolkning. 47 pct. vil være mænd, og 53 pct. vil være kvinder. Hele danskere er over 90 år. Det er lige så mange, som der bor i Brønderslev Kommune. 4 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

5 En nyfødt pige kan i 2100 forvente at leve i 92 år Restlevetid for 0-årige Udviklingen i forventet restlevetid Restlevetid for 65-årige 0-år Mand 0-år Kvinde 65-år Mand år Kvinde Kilde: Dream 100 års stigende levetid Den gennemsnitlige levetid har været stigende i de sidste 100 år, og den udvikling forventes at fortsætte. Det er baggrunden for den store stigning i andelen af personer over 65 år. på, at middellevetiden stiger knap 14 pct. for kvinder og 17 pct. for mænd. En nyfødt pige kan i 2100 forvente at blive 92 år og en nyfødt dreng 89 år, altså forventes stigningen i levetiden relativt set at blive større for de ældre. I 1900 kunne en nyfødt pige forvente at leve 54 år, og en nyfødt dreng 50½ år. En 65-årig kvinde kunne forvente at leve yderligere 12½ år, mens en mand havde 11½ år tilbage (restlevetid). Op gennem det 20. århundrede steg levetiden. Middellevetiden steg på 100 år med ca. 25 år for en kvinde og med 24 år for en mand. For en 65- årig steg den forventede restlevetid med godt 6 år for en kvinde og godt 4 år for en mand. mænd og kvinder nærmer sig Udviklingen fortsætter ifølge prognoserne de næste 100 år. I 2006 kunne en 65-årig kvinde forvente at leve i yderligere 19 år og en mand i lidt over 16 år. I 2100 skønnes restlevetiden for en 65-årig at være steget til 27 år for en kvinde og 25 år for en mand. Det er en forlængelse på 43 pct. for en 65-årig kvinde og 53 pct. for en mand. Til sammenligning peger prognoserne Levealderen forventes at stige for både mænd og kvinder, men stigningen er lidt større for mænd. Det betyder, at forskellen i den forventede levealder mellem kønnene bliver lidt mindre. Det gælder både for de 0-årige og for de 65-årige. Med de nye regler skal folkepensionsalderen fremover stige i takt med levealderen. Derfor vil pensionsalderen være 75½ år i Andelen af folkepensionister vil i 2100 være den samme som i 2007, fordi folkepensionsalderen stiger i takt med levealderen. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 5

6 1621 folkepensionister, 1595 mænd og 26 kvinder, har hjemmeboende børn under 18 år hvordan lever ældre sammen? Civilstand for 65+ årige 2007 Skilte Kvinder 11% 40% 44% 5% Gifte Enker/enkemænd Ugifte Mænd 10% 68% 16% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hver tiende er skilt af de over 65-årige er gift eller registrerede partnere hvilket svarer til 52 pct. af aldersgruppen. Heraf er 455 registrerede partnere af de over 65-årige er enker/enkemænd hvilket svarer til 33 pct. af aldersgruppen af dem er skilt hvilket svarer til 10 pct. af aldersgruppen af dem er ugifte hvilket svarer til 5 pct. af aldersgruppen. Kun 16 pct. er enkemænd 68 pct. af mændene på 65 år og derover er gift. Det samme gælder kun for 40 pct. af kvinderne. Næsten 45 pct. af kvinderne er enker, mens kun 16 pct. af mændene er enkemænd. Skilsmissegenerationen på pension Hver tiende over 65 år er skilt, for 25 år siden var det kun hver tyvende. Fra 1999 til 2006 er antallet af over 65-årige, som gifter sig, steget med 29 pct. Samtidig er antallet af skilsmisser steget med 53 pct. Giftermål 990 personer over 65 blev gift i 2006 heraf var 606 mænd, mens 384 var kvinder. Af de over 65-årige, der blev gift i 2006, var 36 pct. enker eller enkemænd, 53 pct. var skilte, mens 11 pct. blev gift for første gang. Af de årige, der blev gift i 2006, var kun 2 pct. enker eller enkemænd, mens 22 pct. var skilt, og 76 pct. ikke havde været gift før. Skilsmisser 650 over 65 blev skilt i 2006, heraf var 438 mænd, mens 212 var kvinder. En fjerdedel af de skilte mænd havde været gift i mere end 40 år, og godt en tredjedel af de skilte kvinder havde været gift i mere end 40 år. Hvert år er det kun 2 ud af tusinde gifte over 65, der bliver skilt, mod lidt over 20 af hver tusinde for de årige. 455 homoseksuelle over 65 år lever i registreret partnerskab. 6 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

7 Knap hver tredje ældre dør på plejehjem hvor dør ældre? Hvor dør kvinder over 65 år? Hvor dør mænd over 65 år? 2% 3% 18% 22% 42% Andre steder 52% Andre steder 38% Eget hjem Plejehjem 23% Eget hjem Plejehjem Sygehus Sygehus Kilde: Sundhedsstyrelsen De fleste dør på sygehus Ifølge Sundhedsstyrelsen døde i pct. svarende til personer var over 65 år, og 20 pct. svarende til personer var under 65 år. Blandt de over 65-årige, der døde i 2005, var der flere kvinder end mænd. 55 pct. af de døde var kvinder, og 45 pct. var mænd. Lidt Dødssteder over halvdelen for kvinder af over 65-årige mænd, der døde i 2005, levede i parforhold. For kvindernes vedkommende gjaldt det kun hver 2% femte. For de under 65-årige er 18% forholdet anderledes. Her var kun halvdelen af de døde kvinder enlige mod 42% næsten 60 pct. af de døde mænd. Andet hjem Blandt de under 65-årige var 39 pct. kvinder, 61 pct. var mænd. Knap hver andet dødsfald blandt de over 65- årige (46 pct.) skete på et sygehus. Relativt flere mænd end kvinder døde på sygehus. Eget hjem To tredjedele af dem, 38% der døde i 2005, var Plejehjem enlige. Næsten hver andet dødsfald sker på sygehus. Sygehus plejehjemsdød 31 pct. af de over 65-årige døde på plejehjem. Flere kvinder end mænd døde på plejehjem, mens relativt flere mænd døde i eget hjem. Flere kvinder end mænd dør på plejehjem. Det skyldes, at langt flere kvinder end mænd bor på plejehjem. De yngre under 65 år dør typisk på sygehus. I 2005 skete 55 pct. af alle dødsfald blandt danskere under 65 år på sygehus. 30 pct. døde i eget hjem. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 7

8 85 pct. af københavnere over 65 år bor i lejebolig hvordan bor ældre? Hvor bor ejerne? Andelen i procent af 65+ årige i ejerbolig Andelen af ejere er opgjort for 2006, men fordelt efter kommuneinddelingen i For kommuner, der er delt ved kommunalreformen, er ejere og lejere fordelt på samme måde, som indbyggertallet var fordelt pr. 1. januar ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

9 Gribskov er den kommune, hvor flest ældre bor i ejerbolig Boligtyper efter aldersgrupper % 21% 42% 4% 4% 46% 17% 29% 7% 1% Parcelhuse Rækkehuse Etageejendomme Plejehjem m.v. Anden bolig % 11% 32% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flest ejere 60 pct. af befolkningen bor i ejerboliger, resten er lejere Andelen af ejere er mindst for de årige og de over 80-årige. Kun omkring hver tredje i disse grupper bor i ejerbolig svarende til 52 pct. af alle over 65 år bor i ejerbolig, mens resten er lejere Blandt de årige er andelen af ejere 57 pct. Ser man bort fra den del, der bor i ældre- og plejeboliger, bor næsten hver anden over 80 år i ejerbolig. Store geografiske forskelle Der er store geografiske forskelle på, hvor mange over 65 år der bor i ejerbolig. I og omkring København er andelen af ejere lav. I de 10 kommuner, hvor der er færrest 65-årige i ejerbolig, er andelen af ejere kun 23 pct. For resten af landet er den gennemsnitlige ejerandel 57 pct. Den geografiske forskel i fordelingen af ejere og lejere gælder alle aldersgrupper. I de 10 kommuner, hvor andelen af over 65-årige i ejerbolig er lavest, er andelen af årige i ejerbolig tilsvarende lav. Den udgør kun 28 pct., mens den er 67 pct. for resten af landet. Ældre bor næsten som andre Samlet set bor de ældre stort set som resten af befolkningen. Alderen afspejles dog tydeligt, når man ser på de over 80-åriges boligtype. Kun halvt så mange af de over 80-årige bor i parcelhus som blandt de årige. Til gengæld er andelen, der bor i etageejendomme og i rækkehus, højere blandt de over 80-årige. Gennem de sidste 25 år er der sket en markant stigning i andelen af årige, der bor i parcelhus, en stigning fra 38 til 46 pct. Dermed ligner denne gruppes boligmønster de åriges. De over 80-årige har ikke ændret boligform på samme måde. Andelen, der bor i rækkehus og lign., er steget kraftigt, mens andelen, der bor på plejehjem, er faldet. Grunden er bl.a., at mange ældreboliger i dag bygges som rækkeeller kædehuse. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 9

10 Der findes omkring 300 ældrebofællesskaber hvor mange bor i pleje- og ældreboliger? 80+årige i pleje- og ældreboliger og øvrige boliger 5% 1% 15% 3% Plejehjem 76% Beskyttede boliger Ældreboliger Andre boliger for ældre Øvrige boligformer De fleste bor i eget hjem Selv blandt de ældste bor langt hovedparten i eget hjem. 77 pct. over 80 år bor i eget hjem, mens 23 pct. bor på plejehjem eller i ældrebolig. For den yngre aldersgruppe mellem 65 og 79 år er det blot 4 pct., der bor på plejehjem eller i ældrebolig. 96 pct. bor i eget hjem. et fåtal bor i sommerhus Omkring 8000 pensionister bor i sommerhus hele året. Det er stadig en beskeden gruppe, men antallet har været stigende. Pleje- ældreboliger personer over 65 år svarende til 9 pct. af alle over 65 år bor i en pleje- eller ældrebolig. 67 pct. af beboerne eller personer er over 80 år. Det svarer til 23 pct. af alle over 80 år. 33 pct. af beboerne eller personer er mellem 65 og 79 år. Det svarer til 4 pct. af de årige. 10 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

11 Omkring hver fjerde går på efterløn fra arbejdsløshed ledighed og beskæftigelse Udviklingen i ledigheden for årige Ledighed 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% årige mænd årige kvinder mænd ialt kvinder ialt I 2007 nåede antallet af ledige et meget lavt niveau. Ledigheden nåede ned mod fuldtidsledige. Den samlede ledighed ser ud til at flade ud, men er fortsat med at falde for de årige. Denne gruppe har dog fortsat en merledighed i forhold til yngre. For mænd er merledigheden cirka 1 pct. og for kvinder cirka 1,5 pct. Kvinder sidst i 50 erne er den gruppe, der er hårdest ramt af arbejdsløshed. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 11

12 flere årige er kommet i job siden 2000 Beskæftigede i aldersgruppen år Andel af folkepensionister 60% Andel af beskæftigede mænd i aldersgruppen 50% 40% 30% Andel af beskæftigede kvinder i aldersgruppen 20% 10% 0% flere årige har job i 2006 end i år % 30% 20% 10% 0% Andel af befolkningen i aldersgruppen år der er beskæftigede Herudover er mulighederne for job blevet Andelen af beskæftigede i alderen år er steget fra 31 pct. til 39 pct. fra 2000 til % Kvindernes andel af de beskæftigede årige er vokset fra 36 pct. til 39 pct. fra % til Andelen af beskæftigede i alderen år har været stigende de senere år. Det hænger bl.a. sammen med indførelsen af nye efterlønsregler betydelig bedre de senere år også for den ældste del af arbejdsstyrken. Dog kommer stadig en betragtelig del af efterlønsmodtagerne fra arbejdsløshed. F.eks. gjaldt det godt af de knap , der gik på efterløn i Andel af mænd i aldersgruppen som er beskæftigede ny dagsorden Andel af kvinder i For få år siden hed det, at ældre skulle gøre aldersgruppen som er plads for de unge. I dag er det ønsket at få beskæftigede flere ældre til at blive på arbejdsmarkedet. De årige har dog stadig en merledighed i forhold til yngre. 12 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

13 modtager folkepension hvilke offentlige ydelser kan ældre få? Andel af folkepensionister, der får fuld folkepension, dvs. ældrecheck, pensionstillæg og grundbeløb 2007 Fuld ydelse Ældrecheck 21% 5% 74% Reduceret ydelse Ingen udbetaling Pensionstillæg 57% 29% 14% Grundbeløb 94% 5% 1% Anm.: Tal for ældrecheck er fra % 20% 40% 60% 80% 100 Folkepension Folkepensionen er langt den væsentligste ydelse til ældre. Efter at ældrechecken (den supplerende pensionsydelse) er blevet gjort permanent, består folkepensionen af tre elementer: Grundbeløbet på kr. årligt udbetales til næsten alle folkepensionister. 94 pct. får det fulde grundbeløb Pensionstillægget er på kr. for enlige og kr. for andre folkepensionister. Pensionstillægget udbetales til 86 pct. af pensionisterne, men kun 57 pct. får det fulde beløb. indkomst og formue bestemmer Folkepensionen afhænger af, hvor stor indkomst pensionisten og dennes ægtefælle har udover folkepensionen og for ældrecheckens vedkommende tæller også den likvide formue med. For en enlig pensionist uden anden indkomst og formue udgør pensionen i kr. og for par kr. pr. ægtefælle. Det er imidlertid kun godt 20 pct. af de folkepensionister, der får det fulde beløb. Resten får pensionen reduceret, fordi de har anden indkomst eller formue. Ældrechecken er i sin fulde udgave på kr. Udover indkomst afhænger ældrecheckens størrelse af den likvide formue. 26 pct. af folkepensionisterne får ældrecheck. Ældrechecken blev som led i finanslovsaftalen for 2007 forbedret. For det første ved en ekstra forhøjelse ud over satsreguleringen og for det andet ved, at ældrechecken fremover ikke indgår i indtægten ved beregning af boligydelse. Kun hver femte folkepensionist får folkepensionens fulde beløb. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 13

14 Flest enlige får boligydelse 8,5% 17% Ejere tillæg til folkepensionen 74% 18% Andelshavere Lejere af ældrebolig Lejere af almindelig lejlighed Modtagere af boligydelse ,5% Fordeling af boligydelse til folkepensionister 8,5% 17% 18% 18% Ejere 74% Andelshavere Lejere af ældrebolig 64% Enlige mænd Enlige kvinder 18% Lejere af almindelig lejlighed Par Kilde: Indkomstregister Boligydelse Fordeling af boligydelse til folkepensionister Knap pensionistfamilier modtog boligydelse i Boligydelsen kan udbetales til folkepensionister og førtidspensionister på den gamle ordning. 18% 18% Den altovervejende del af modtagerne af boligydelse er lejere husstande er almindelige lejere, mens bor i ældrebolig. Enlige mænd husstande bor i andelsbolig, resten bor i ejerboliger 64% og bofællesskaber. Enlige kvinder Den gennemsnitlige månedlige boligydelse pr. Par husstand er ca kr. For ældreboliger er den ca kr., og knap kr. for andelsboliger. Mere end totredjedel af modtagerne af boligydelse er folkepensionister. Blandt de folkepensionist-husstande, der modtog boligydelse i 2005, bestod størstedelen af én person, mens kun 18 pct. var par. Langt de fleste, der får boligydelse, er kvinder. Enlige kvinder udgør således mere end halvdelen af de folkepensionister, der modtager boligydelse. Helbredstillæg, varmetillæg og andre personlige tillæg Udover boligydelsen er helbredstillægget og varmetillægget de vigtigste supplerende ydelser. Pensionister med en beskeden indkomst og formue kan søge kommunen om helbredstillæg til delvis dækning af udgifter til medicin, briller m.v. og varmetillæg til dækning af varmeudgifter. Helbredstillæg og varmetillæg aftrappes, når pensionisten har en årlig indkomst, udover folkepensionen, på kr. for enlige og kr. for par. Tillægget falder helt bort ved en årlig indkomst udover folkepensionen på kr. for enlige og kr. for par (2007-tal). Helbredstillægget gives slet ikke, hvis pensionisten har en likvid formue på over kr. Andre personlige tillæg tildeles efter en individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. 14 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

15 Flere kvinder end mænd modtager ældrecheck pensionisternes indkomst og formue Antal pensionister Pensionister fordelt efter bruttoindkomst Enlige Par Kilde: Indkomstregister Indkomst opgjort som personlig indkomst, positiv kapitalindkomst og aktieindkomst. Indkomsten er delt ligeligt mellem ægtefæller. Pensionister er opgjort som personer over folkepensionsalderen primo Indkomst Over Snævert indkomstinterval Hovedparten af pensionisterne har indkomster inden for et relativt snævert indkomstinterval. Intervallet svarer til folkepensionen for hhv. enlige og par. 60 pct. af de enlige pensionister har en indkomst på mellem kr. og kr. Lidt over 50 pct. af pensionistparrene har en indkomst på mellem kr. og kr. pr. ægtefælle. De ældste har mindst Lidt over 20 pct. af pensionisterne har så lav en indkomst og formue, at de er berettiget til fuld ældrecheck, helbredstillæg mv. Andelen, der får ældrecheck, stiger med alderen og er størst blandt de ældste pensionister. Der er betydeligt flere enlige end par og flest kvinder, der modtager ældrecheck. Pensionister med lav indkomst og formue Andel af folkepensionister 35% 30% 25% 20% 15% Mænd Kvinder 10% 5% 0% Kilde: Indkomstregister Lav indkomst og formue er defineret som folkepensionister, der har personlig tillægsprocent på 100 og likvid formue under grænsen for helbredstillæg. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 15

16 En pensionists formue var i 2005 gennemsnitlig kr. Gennemsnitlig formue pr. person fordelt på aldersgrupper Alle Ejere Lejere Kilde: Indkomstregister Formuen er opgjort som aktiver minus passiver, der er registreret på selvangivelsen formue afhænger af boligform Den gennemsnitlige formue hænger tæt sammen med boligformen. Ejere har betydelig større formue end lejere. relativ lille blandt pensionisterne. Yngre ejere under 65 år har i gennemsnit en negativ formue, når man ser bort fra boligen. Formuen er stigende med alderen for såvel ejere som lejere. Da andelen af lejere er relativ høj blandt de ældste pensionister, er den gennemsnitlige formue for alle pensionister næsten konstant med alderen. Den gennemsnitlige formue for en pensionist var i 2005 godt kr. Ser man bort fra værdien af boligen, er forskellen på ejeres og lejeres gennemsnitlige formue Det er altså først i pensionsalderen, at man som boligejer i gennemsnit bliver gældfri. (Gældfri betyder i denne forbindelse, at værdien af opsparing i aktier, obligationer og indestående i bank er større end gæld, herunder prioritetsgæld). Gælden falder jævnt med alderen for såvel ejere som lejere. Samtidig stiger den likvide formue, dvs. den samlede finansielle nettoformue vokser med alderen, hvad enten man er ejer eller lejer. Gennemsnitlig formue excl. fast ejendom pr. person Alle Ejere Lejere Kilde: Indkomstregister ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

17 Hver anden over 80 år klarer sig uden hjælp hvor mange ældre får hjemmehjælp? Modtagere af varig hjemmehjælp Leverede hjemmehjælpstimer 9% 5% 9% 51% 40% Personlig pleje 86% Personlig pleje Praktisk hjælp Praktisk hjælp Både personlig pleje og praktisk hjælp Både personlig pleje og praktisk hjælp Ugentlige timer pr. modtager - praktisk hjælp Modtagere af varig hjemmehjælp 1% Ugentlige timer pr. modtager - personlig pleje eller personlig pleje og praktisk hjælp 14% 51% 9% 99% 40% P ers o nlig pleje P rak t is k hjælp B åde pers o nlig pleje o g 2-7,9 prak timert is k hjælp 24% 34% 28% 20 timer og derover 8-19,9 timer 2-7,9 timer Under 2 timer Under 2 timer Hjemmehjælp personer over 65 år modtog hjemmehjælp i var år, mens var 80 år eller derover. Dvs. at halvdelen af de over 80-årige modtager hjemmehjælp, mens den anden halvdel klarer sig uden hjælp. 4 ud af 5 over 65 år får ikke hjemmehjælp. 40 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne får i gennemsnit hjælp i 0,7 timer pr. uge. 40 pct. af modtagerne af varig hjemmehjælp modtager kun praktisk hjælp. Men det er kun godt 5 pct. af det samlede antal hjemmehjælpstimer, der alene går til modtagere af praktisk hjælp. I gennemsnit får en pensionist, der alene modtager praktisk hjælp, og det er 40 pct. af alle hjemmehjælpsmodtagere, kun hjemmehjælp i 0,7 timer pr. uge. Pensionister, der får personlig pleje og praktisk hjælp, har i gennemsnit hjemmehjælp i 9,3 timer om ugen. ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 17

18 Ældreomsorg koster i gennemsnit kr. pr. ældre over 65 år Kr. (2007-niveau) Udgifter til ældreomsorg pr. person på hvad koster ældreomsorg? Udgifter til ældreomsorg pr. person på 65+ Kr. (2007-niveau) Kilde: Socialministeriet og Ældre Sagen. uændret udgift pr. ældre De samlede udgifter til ældreomsorg (hjemmehjælp, plejeboliger mv.) er steget fra 29,3 mia. kr. i 2001 til 30,7 mia. kr. i 2006 (faste priser). Målt i forhold til antal personer på 65 år og derover har de årlige udgifter til ældreomsorg i de sidste 5 år været stort set konstante, nemlig ca kr. pr. person over 65 år. Selv om kommunerne i denne periode har fået tildelt ekstra puljer til ældreområdet, har udgifterne kun lige kunnet holde trit med stigningen i antal ældre. Udgifterne pr. person over 65 år er i løbet af de 5 år steget under 1 pct. Fra 2001 til 2006 steg de samlede udgifter til ældreomsorg med ca. 5 pct. i faste priser. I samme periode er BNP steget med ca. 10 pct. Samfundets samlede velstand er således steget dobbelt så meget som udgifterne til ældreomsorg. På fem år er samfundets velstand steget dobbelt så meget som udgifterne til ældreomsorg. Årlig vækst i udgifter til ældreomsorg og i BNP 3,5 3,0 2,5 Udgifter til ældreomsorg BNP 2,0 1,5 1,0 0, ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

19 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen 19

20 ldrecheck Pensionstillæg Grundbeløb rbejdsmarked Helbredstillæg satsregu lering Merledighed indvandrer A-kas pensionist ejere og lejere Alders Vidste du også det Pensionister køber bøger for 535 kr. om året. Det er halvt så meget som gennemsnittet af befolkningen. Ud af i alt folkepensionister bor i udlandet. Næst efter Danmark er Sverige med det land, hvor der bor flest danske folkepensionister. I alt bor danske folkepensionister i Frankrig og Spanien. 86 pct. af alle folkepensionister har så lav indkomst, at de modtager pensionstillæg. 7 pct. af folkepensionisterne betaler topskat. Gribskov er den kommune, der har den største andel af pensionister i ejerbolig. Tre ud af fire over 65 år bor i ejerbolig. Pensionister bruger 50 kr. mere på cigarer og cerutter, men 700 kr. mindre på cigaretter end gennemsnittet af befolkningen. 40 pct. af pensionistfamilierne har bil. 20 ældre i tal 2007 / Ældre Sagen

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Antal Ældre - 2018 Ældre Sagen Maj 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

De ældres boligforhold 2018

De ældres boligforhold 2018 ÆLDRE I TAL 2018 De ældres boligforhold 2018 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer

Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2016 Folkepensionisternes indkomst og formue 2014 Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2014 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen September 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013

Folkepension 2013. Ældre Sagen september 2013 Ældre Sagen september 2013 Folkepension 2013 Antallet af folkepensionister er steget I januar 2013 var der 979.861 herboende 1 folkepensionister. Det er en stigning på 30.374 i forhold til 2012. Fra 2003

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2015 Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen November 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2017 Supplerende ydelser 2015 - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen August 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2018 Befolkningsudvikling - 2018 Ældre Sagen Juni 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Modtagere af boligydelse

Modtagere af boligydelse 23. APRIL 215 Modtagere af boligydelse AF ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN OG TOBIAS WENZEL ANDERSEN Sammenfatning Der er i 211 253. folkepensionister, der bor i en husstand, som modtager boligstøtte. Det svarer

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst

Folkepensionisternes indkomst ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionisternes indkomst og formue 2015 Ældre Sagen November 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Plejeboliger til de ældre

Plejeboliger til de ældre Plejeboliger til de ældre Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Hvor mange ældre har behov for en plejebolig eller en plads på et plejehjem, når de store årgange nærmer sig 80-års alderen? Det er et af de

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2016 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg ældrecheck Ældre Sagen August 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

De ældres boligforhold 2017

De ældres boligforhold 2017 ÆLDRE I TAL 2017 De ældres boligforhold 2017 Ældre Sagen December 2017/April 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet

Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 12. marts 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Langt flere mænd end kvinder står uden økonomisk sikkerhedsnet 275. beskæftigede står til hverken at kunne få kontanthjælp

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel

Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Ældres økonomiske vilkår Nyt kapitel Gennem det seneste årti er ældres disponible indkomster steget markant mere end andre aldersgruppers. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år i takt med

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2015 Befolkningsudvikling - 2015 Ældre Sagen December 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2014 Befolkningsudvikling - 2014 Ældre Sagen December 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens Hvor lang tid bor man alene efter partnerens død? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk E-mail: NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvor lang tid de ældre bor alene efter

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2017 Befolkningsudvikling - 2017 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 ÆLDRE I TAL 2016 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2014 Ældre Sagen Januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Befolkningsudvikling

Befolkningsudvikling ÆLDRE I TAL 2016 Befolkningsudvikling - 2016 Ældre Sagen November 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 ÆLDRE I TAL 2017 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2015 Ældre Sagen September 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Socialudvalget B 63 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Socialudvalget - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 9. marts 2007 Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20.

Læs mere

Ældre Sagen Marts 2017

Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2016 Efterløn - 2015 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Ældre Sagen December 2017

Ældre Sagen December 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Efterløn - 2016 Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 ÆLDRE I TAL 2018 Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2016 Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

Effekt og Analyse Analyseteam

Effekt og Analyse Analyseteam Relativt fattige i Danmarks Statistik har som opfølgning på FN s bæredygtighedsmål om at reducere fattigdommen i 2018 udviklet et nyt mål for relativ økonomisk fattigdom. På baggrund af dette mål opgøres

Læs mere

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord

Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Tilbagetrækning Juni Dansk pensionsalder vil sætte international rekord Der er udsigt til en markant forhøjelse af de officielle tilbagetrækningsaldre i i de kommende årtier. Sammenlignet med andre europæiske

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser

2.0 Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser 2. Indledning til registerstudie af forbrug af sundhedsydelser I det følgende beskrives sygdomsforløbet i de sidste tre leveår for -patienter på baggrund af de tildelte sundhedsydelser. Endvidere beskrives

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Seniorer på arbejdsmarkedet - de kan og vil 15. januar 2018 Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 1 Dansk opsving: Stigende beskæftigelse Mia. Kr. (2010-priser) 2100 2000 1900 1800 1.000 personer

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre

Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Formuerne bliver i stigende grad koncentreret hos de ældre Nettoformuerne bliver i stigende grad koncentreret hos personer over 6 år. For 15 år siden havde personer over 6 år knap 6 pct. af den samlede

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre - 2015 Ældre Sagen Juli 2016/januar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017/Januar 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Befolkning og folkekirke Hover Sogn

Befolkning og folkekirke Hover Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 233 189 422 223 182 405 05-09 år

Læs mere

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn

Befolkning og folkekirke X-strup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2014 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 370 368 738 317 325 642 05-09 år

Læs mere