Budgetoplysninger drift Bår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoplysninger 2015 - drift Bår"

Transkript

1 Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter excl. boligstøtte Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive Ledelse og administration Lønninger Uddannelse og kurser Øvrige personalerelaterede udgifter Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Materialer IT, inventar og materiel Inventar og materiel - anskaffelse og drift Forsikringer Øvrige indtægter Ikke anvendt niveau Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Produktionsskoler Produktionsskoler Ikke anvendt niveau Grundtilskud til produktionsskoler Ikke anvendt niveau Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Andre sundhedsudgifter Offentlig sygesikring Begravelseshjælp Ikke anvendt niveau Befordringsgodtgørelse Ikke anvendt niveau Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) BOMI - Beskyttet beskæftigelse Arbejdsvederlag ( 105) Personale Aktiviteter og materialer

2 budget 505 Institutionsudgifter vedr. brugere Kantinedrift Momsfrit salt til kommunens egne institutioner Produktion Salgsomkostninger ved produktionsvirksomhed IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Forsikringer Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Sprogcenter Skive Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter Grunde og bygninger Husleje, leje Betalinger andre offentlige myndigheder Indtægter Introduktionsprogram - Jobstart Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 a Personale Aktiviteter og materialer Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationslovens 23 c samt 24 b Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge Integrationslovens Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til 092 voksne Tilskud udlændinge til mindreårige m.fl. uledsagede asylansøgere Resultattilskud for udlændinge, der har bestået en danskprøve eller er kommet i ordinær beskæftigelse ( 45, stk. 17 i Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Aktiviteter Forsikringer Refusion - Introduktionsprogram

3 budget Rækkenavne 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001- Udgift Indtægt Refusion af udgifterne på gruppering og Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Introduktionsydelse Kontanthjælp til udlændinge - Jobstartomfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Skattepligtig ydelse - tilbagebet Ikke skattepligtig ydelse Ikke skattepligtig ydelse - tilbagebet Gift fyldt 25 år Enlig fyldt 25 år Ung udeboende Ung hjemmeboende Enlig voksen Gift voksen Hjælp Beskæftigelsestillæg i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Enkeltudgifter pgf. 35 ikke sk.pligtig Sygebehandling pgf. 36 ikke sk.pligtig Særlig hjælp vedr. børn Flytning pgf Pfg. 34 deltagelse i introprogram Hjælp mod tilbagebet. pligt Refusion - Introduktionsydelse Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge Repatriering Repatriering - Jobstart Hjælp til repatriering Repatriering - skattefri Refusion - Repatriering Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion Førtidspensioner og personlige tillæg (48) Personlige tillæg m.v Personlige tillæg-kmd soc. Pension Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, 006 stk. Andre 1 ( 17, personlige stk. 2) tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1)

4 budget 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og 012 psykologbehandling, Fodbehandling, helbredstillæg, a, ( a ( ) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk Varmetillæg - EDB Offentlige Refusion af pensioner personlige - tillæg refusioner og helbredstillæg Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 50 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering Edb - skattepligtig Edb - skattefri Manuel - skattepl. KMD soc. pension Manuel - skattefri KMD soc. pension Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunale medfinansiering Edb - skattepligtig Edb - skattefri Manuel - skattepl. KMD soc. pension Manuel - skattefri KMD soc. pension Betalinger andre offentlige myndigheder Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 65 pct. refusion Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering EDB - skattefri Edb - skattepligtig Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering EDB - skattefri Edb - skattepligtig Betalinger andre offentlige myndigheder Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra januar Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Betaling off. myndigheder Kontante ydelser Sygedagpenge Dagpenge ved sygdom Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6 i lov om sygedagpenge Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge

5 budget 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4,5 og 8 i lov om sygedagpenge Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Refusion - Dagpenge ved sygdom/arbejdsskade Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003 og 005 minus 090) Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) Sociale formål Sociale ydelser - udbetalingsenheden Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84) Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) Skattefrie ydelser Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Skattefrie ydelser Boligindskud - tilbagebetalingspligtig Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Refusion - overførselsindkomstrammen til statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på grupperingerne (SEL 176) Arbejdsmarkedsafdelingen Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 017 minus Arbejdsmarkedsafdelingen Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp passive Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a i Lov om aktiv Forsørger A-skattepligtig Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte pgf

6 budget 018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr. 6, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) Ikke forsørger - A-skattepligtig Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 30 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 a i Lov om aktiv Kontanthjælp til unge under 30 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv Ung udeboende - A-skattepligtig Ung hjemmeboende - A-skattepligtig Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Refusion - Kontanthjælp Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013, 016, 017, Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Aktiverede kontankhjælpsmodtagere Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 83) Pgf Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion Forsørger Ej forsørger Udeboende Hjemmeboende Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51) Ung Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 25, 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.) Forsørger - A-skattepligtig Kontanthjælp under forrevalidering med 50 pct. refusion Forrevalidering virksomhed/uddannelse ung

7 budget 016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med Kontanthjælp forsørger ung aktiv Kontanthjælp ung ude aktiv Kontanthjælp ej forsørger voksen aktiv Kontanthjælp forsørger voksen aktiv Refusion - Kontanthjælpsmodtagere Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 015 og 016 minus gruppering Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 minus Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligydelse til pensionister Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Efterreguleringer Tilbagebetaling af lån og renter Betalinger andre offentlige myndigheder Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Efterreguleringer Dagpenge til forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109, i lov om en Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Særlig uddannelsesydelse Særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion Særlig uddannelsesydelse under uddannelse og virksomhedspraktik med Driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct

8 budget Refusion - Særlig uddannelsesydelse Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 30 pct. refusion, grp. 001 minus grp Refusion af udgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 50 pct. refusion, grp 002 og Refusion af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 50 pct. refusion, grp. 003 og Revalidering Revalidering Revalidering - sygedagpenge team Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) Alm. virksomhed - voksen Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4 og Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2) Voksen Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) Refusion - løntilskud Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006, 012 og 013 minus 091 og Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008 og 011 minus Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe , nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæ Løntilskud til personer i fleks- /skånejob 008 Løntilskud - specialteam til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

9 budget 012 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Personale Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Betalinger andre offentlige myndigheder Ledighedsydelse Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 104, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf. 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik Refusion - Løntilskud, fleks-/ skånejob Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106,

10 budget 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , 111 og 112 minus grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, Refusion - Ledighedsydelse Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, minus Ressourceforløb Ressourceforløb Ressourceforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv Drift Ressourceforløb Jobstart Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion Rressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f Jobafklaringsforløb Jobafklaringsforløb, 30 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Jobafklaringsforløb, 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv Refusion - Ressourceforløb Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og Statsrefusion - Ressourceforløb drift Jobstart Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og Refusion - Jobafklaringsforløb Refusion af udgifter 30 pct. refusion minus grp. 091 og Refusion af udgifter 50 pct. refusion minus grp. 092 og Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Ikke anvendt niveau

11 budget 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Ikke anvendt niveau Øvrige driftsudgifter dagpengemodtagere 002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Drift Ej refusion Øvrige driftsudgifter - kontanthjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Ej refusion BOMI - Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Personale Aktiviteter og materialer Kantinedrift Produktion Salgsomkostninger ved produktionsvirksomheder IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter Fleksjob-projekt BOMI Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Personale BOMI - Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodtagere 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Personale Aktiviteter og materialer Kantinedrift Produktion Salgsomkostninger ved produktionsvirksomheder IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter

12 budget Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsas Aktiviteter og materialer Aktiviteter Aktivering Øvrige driftsudgifter (5.90) for dagpengemodtagere Personale Aktiviteter og materialer Momsfrit salg til kommunens egne institutioner IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Forsikringer Indtægter "Omorganisering" Øvrige driftsudgifter - Jobhuset for dagpengemodtagere Drift Øvrige driftsudgifter - uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere IT, inventar og materiel Grunde og bygninger Øvrige driftsudgifter - Kontanthjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Drift kontanthjælp Øvrige driftsudg. - kontanthjælpsmodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Arbejdsmarkedsuddannelser Ordinære uddannelsesforløb Uddannelse enkeltfag Undervisning Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Danskundervisning Drift jobkonsulenter Kursus jobkonsulenter Noget for noget Tilbud i jobstart Værkstedspladser - Bomi Andre uddannelser Motion Afklaring / korridoren

13 budget Driftsudgifter ordinær udd. dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Uddannelse borgere Arbejdsmarkedsteam Uddannelse borgere Virksomhedsservice Driftsudgifter ordinær udd. kontanthjælpsmodtager Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Ikke anvendt niveau Arbejdsmarkedsuddannelser Ordinære uddannelsesforløb Uddannelse enkeltfag Driftsudgifter deltagelse 6-ugers uddannelse Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse Ikke anvendt niveau Kommunal beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Ikke anvendt niveau Psykolog Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige Aktiviteter driftsudgifter og materialer for sygedagpengemodtagere Ikke anvendt niveau Tjenestekørsel Personale Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Ikke anvendt niveau Tjenestekørsel Driftsudgifter ledighedsydelse Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Ikke anvendt niveau Drift Refusion - Kommunal beskæftigelsesindsats

14 budget 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 015 minus grp. 090 og Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats VEUD tilskud til erhverv - forsikret Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats VEUD beskæ. overførsel til kommuner gammel model VEUD beskæ. overførsel til kommuner ny model VEUD beskæ. tilskud erhverv gammel model VEUD beskæ. tilskud erhverv ny model VEUD beskæ. tilskud selvej.inst. gammel model VEUD beskæ. tilskud selvej.inst. ny model Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv Stat og region Selvejende Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ikke anvendt niveau Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv Ikke anvendt niveau Pulje, Flexjobambasadør Personlig assistance Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv Hørelse Nedsat funktion Psykiske handicap Syn Refusion - Beskæftigelsesindsats ledige Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion (grp. 013,014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 015 kun for udgifter vedr

15 budget 006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra Statsrefusion - Personlig assistance Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob Løn til personer i seniorjob Beskæftigelsesordninger Skåne/fleksjob i eget regi Personale Lønninger Personalerelaterede udgifter Jobstart Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Intern social mentor Partnerskabsaftaler Orlovsydelse Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesprojekter - sygedagpengeteam Udgifter til mentor med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ikke anvendt niveau Refusion - Beskæftigelsesordninger sygedagpenge Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere af ledighedsydelse Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion Refusion - Udgifter til Mentorstøtte, Jobstart Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

16 budget 99 Øvrige sociale formål Diverse - sociale formål (SAS) Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Jobcentre Job og Kompetence Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Møder, rejser og repræsentation Aktiviteter Rådgivning og konsulentbistand IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Grunde og bygninger Vedligeholdelse Jobhuset, "Omorganisering" Daglig drift Personale Lønninger IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Sygedagpenge Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift Jobstart Daglig drift Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter IT, inventar og materiel IT - anskaffelse og drift Inventar og materiel - anskaffelse og drift

17 budget Task Force Daglig drift Personale Lønninger Familien i fokus Personale Lønninger Uddannelse og kurser Personalerelaterede udgifter Aktiviteter og materialer Administration Rådgivning og konsulentbistand Mentorer Indtægter Erhverv og Turisme Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Erhverv/Turisme Erhverv/turisme Bidrag til EU kontor Diverse tilskud Skive Erhverv Skiveegnens Erhvervscenter Udviklingsaktiviteter Netværk Limfjord Innovation og ny teknologi Erhvervsudvikling Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Implementering af bosætningsstrategi Aktiviteter og materialer Ikke anvendt niveau Erhvervsservice og iværksætteri Erhverv/Turisme Væksthuse Hovedtotal

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 117 Indkomstoverførsler 423.800.400-117.817.000 305.983.400 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.216.000-4.677.800 4.538.200 Indkomstoverførsler 3901050001 9.216.000-4.677.800 4.538.200

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk.

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab

Regnskabsoversigter. Halvårsregnskab Regnskabsoversigter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Årsberetning 2012 side 1 REGNSKABSOVERSIGT 00 Direktionen * 9.416 18.523 16.010 1.949 00 Direktion * 9.416 16.010 1.949 1

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 225 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2015 Budget 2015 i 2016 Budgetændring Budget 2016 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.449.200

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 001 Refusion vedr. funktion 5.28.25

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 29. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-10105 Doknr. 152407 Dato 10-10-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB

F-14-100-002, F-14-100-003, F-14-100-004, F-14-100-005, F-14-105-001 og F-14-105-002 Forventet regnskab 2014 og tillægsbevillinger - MSB Tillægsbevilling i alt 0 0 0 0 0 0 1.01 Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret Socialt - Familiecenter - Decentraliseret

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 237 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2017 i 2018 Budgetændring Budget 2018 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.566.200

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.1 - side 1 Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 5 Sociale opgaver og beskæftigelse CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget

Budget Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018-2021 Talspecifikationer Arbejdsmarkedsudvalget 1 Drift (i 1.000 kr.) Type Funktion Profitcenter Artskonto Arbejdsmarkedspulje 053540 Beskæftigelsesindsats 056890 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241

Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Børn Unge og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 241 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2017 Budget 2016 i 2017 Budgetændring Budget 2017 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler: 4.538.200

Læs mere

Budget (G2 niveau) høring

Budget (G2 niveau) høring Vejen kommune 9 9 215 1 Budget 216 19 ( niveau) høring Struktur og tekst (1. kr) M / BF 216 BO 217 BO 218 BO 219 138.25 56.15 Regn 14 (16 152.621 58.343 OB215 (16 151.53 56.62 1 dvalget for Teknik og miljø

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019

BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 ILLINGSOVERSIGT BUDGET 2019 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 2019 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter totalbudgetprincippet

Læs mere

Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2018 BESKÆFTIGELSESUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse MÅL OG BEMÆRKNINGER Side Beskæftigelsesudvalget... 5 17 Forsørgelse og beskæftigelse... 7 BESKÆFTIGELSESUDVALGET

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.8 - side 1 5 Sociale opgaver og beskæftigelse REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 5.58.80 Revalidering 1 Drift 001 Afløb af merudgifter

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

3 Undervisning og kultur

3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 092 Deltagerbetaling 200 Ledelse og administration

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238

Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238 Børne, Uddannelses- og Kulturudvalget Indkomstoverførsler 238 Indkomstoverførsler: Sociale formål - 3901050001: Budget 2019 Budget 2018 i 2019 Budgetændring Budget 2019 pris- og lønniveau Indkomstoverførsler:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013

Oversigt over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 over Statslige og kommunale regnskabstal for regnskabsåret 2011 der indgår i beregningsgrundlaget for satspuljen i finansår 2013 Oversigt Kilde: Statsregnskabet2011 www.oes-cs.dk 44.980,3 Dagpenge 20.619.300.000

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere