Dagplejeren som sundhedsformidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagplejeren som sundhedsformidler"

Transkript

1 Passiv rygning Forebyggelses og dokumentationsafdelingen Kræftens Bekæmpelse Dagplejeren som sundhedsformidler - evaluering af projekt om passiv rygning i Allerød Kommunes dagpleje 1

2 Dagplejeren som sundhedsformidler - evaluering af projekt om passiv rygning i Allerød Kommunes dagpleje Kræftens Bekæmpelse rapport nr. 05/2009 Tekst: Bodil Schroll Harboe, cand. comm. Marianne Søholm Iversen, stud. scient.san.publ. Forside fotos: Allerød Dagpleje Billederne er taget i et dagplejehjem, hvor dagplejeren har klistret kanariefuglen - Kræftens Bekæmpelses symbol for ren luft - op på væggene i badeværelset. Denne rapport kan hentes i elektronisk form på

3 Jeg synes, det er underligt, at dagplejen kan få lov til det (ryge i hjemmet, red.). [ ] Man har hele tiden dækket sig ind under, jamen det er jo et privat hjem. Jamen ja, det er rigtigt, men vi må heller ikke have små søer i haven, for så kan børnene drukne. Altså, jeg kan ikke se forskellen. Der bliver grebet ind i vores råderum omkring vores hjem, når vi har det job, men det er jo en del af det at have det job. Og altså, jeg kan ikke se, det ene er værre end det andet. Det er jo ikke værre at drukne end at dø af lungekræft.

4 Indhold Forord 5 Indledning 6 Metode og projekt 7 Resultater 9 Reaktion på projektet 10 Oplevelser med røg 12 Snak om røg 13 Ændringer i hjemmet 15 Rygeregler i hjemmet 16 Hvad mangler dagplejerne? 18 Hvad skal andre kommuner gøre? 19 Opsamling og anbefalinger 20

5 Forord I efteråret 2007 gennemførte Allerød Dagpleje og Kræftens Bekæmpelse et samarbejdsprojekt, hvor Kræftens Bekæmpelse klædte dagplejerne på til at være sundhedsformidlere og rollemodeller med udgangspunkt i en dialog om passiv rygning. Denne rapport er en status over projektet et år efter projektet blev afsluttet i februar

6 Indledning Passiv rygning er sundhedsskadeligt og årsag til kræft, hjertesygdom og luftvejssygdomme. Selv kortvarig udsættelse for tobaksrøg er skadeligt for helbredet ved blot 30 minutters udsættelse for passiv rygning påvirkes blodkar og celler i blodet. Vi opholder os 90% af tiden indendørs, så den luft, vi indånder indendørs skal være fri for kræftfremkaldende stoffer og sundhedsskadelige partikler. Børn i røgfri omgivelser Børn er særligt sårbare overfor passiv rygning, det er derfor vigtigt, at børn vokser op og færdes i omgivelser uden at blive udsat for de skadelige stoffer fra røgen. Ca. 1/3 af alle børn i Danmark, i alderen 0-3 år, passes i dagplejetilbud. Ifølge 15 i lov om røgfri miljøer fra 2007 er det: ikke tilladt at ryge i dagplejehjemmet og i andre lokaler til brug for dagpleje, når der passes børn. Lokaler, der primært er indrettet som børnenes lege- og opholdsrum, skal være røgfri hele døgnet. Selv om der ikke ryges indendørs i dagplejens åbningstid vil de skadelige stoffer fra røgen stadig være i hjemmet, når børnene bliver passet. Den nuværende lovgivning beskytter derfor ikke børnene mod passiv rygning. Fokus var derimod på, hvordan man skaber de bedste rammer for de børn, der passes i dagplejen. Det var ud fra en teori om det man kan kalde learning by teaching. Det vil sige, at man lærer og tager viden til sig på en anden måde, når man lærer noget for at skulle formidle det videre i dette tilfælde til forældrene og andre dagplejere. Hypotesen var også, at det er nemmere at ændre adfærd, når man gør det for nogle andre i dette tilfælde for at skabe nogle gode rammer for børnene end hvis man bare gør det for sig selv. Vi ønskede derfor med projektet at klæde dagplejerne i Allerød på til at beskytte børnene mod passiv rygning og formidle viden om passiv rygning til forældrene. Dagplejeren som sundhedsformidler Projektet om dagplejeren som sundhedsformidler opstod som et samarbejde mellem Allerød Dagpleje og Kræftens Bekæmpelse i 2007 i et ønske om at skabe en dialog om passiv rygning i dagplejen. Forud for projektet var der foregået en hed debat i medierne om, hvorvidt man kan lovgive om der må ryges i private hjem, der også fungerer som arbejdsplads for en dagplejer. Vi ønskede med projektet at flytte fokus fra dagplejerens egne rygevaner. Projektet handlede ikke om, hvorvidt dagplejeren var ryger eller ikkeryger. 6

7 Metode og projektelementer Projektet om passiv rygning i Allerød Dagpleje startede med en temadag om passiv rygning i september På temadagen underviste Kræftens Bekæmpelse lederen af dagplejen og tre tilsynsførende pædagoger i viden om passiv rygning og i hvordan de tilsynsførende pædagoger kunne starte en dialog om passiv rygning med dagplejerne. Dialogredskab Dialogen blev sat i gang med et interview på basis af et spørgeskema som de tilsynsførende pædagoger udfyldte sammen med dagplejeren. Interviewet fandt sted i forbindelse med et tilsyn i dagplejehjemmet. I september-oktober 2007 gennemførte de tilsynsførende pædagoger interviewene med de, på daværende tidspunkt, 37 dagplejere i kommunen. Interviewene varede i gennemsnit 1-1½ time, hvilket var meget tidskrævende for pædagogerne, men de opfattede det også som meningsfuldt, fordi de fik taget godt hul på den svære problematik om passiv rygning i dagplejehjemmet. Et emne, der tidligere havde været berøringsangst overfor og som nemt kunne opfattes som grænseoverskridende på grund af den debat, der foregik i medierne på det pågældende tidspunkt. Men pædagogerne oplevede tvært imod, at dagplejerne gerne ville tale om emnet, uanset hvilken rygepolitik de havde i hjemmet og at det lange interview gav god tid til at komme rundt om mange sider af problematikken (viden, holdninger og adfærd). Temaaften I november 2007 blev alle dagplejere og deres ægtefæller inviteret til en temaaften om passiv rygning. Her fortalte Kræftens Bekæmpelse om viden om passiv rygning. Det var obligatorisk for dagplejerne at deltage i mødet, men kun få ægtefæller deltog. På mødet fik dagplejerne også materialer, de enten kunne bruge selv eller i dialogen med forældrene: Pjece, postkort og henvisning til, hvor de kunne opsøge mere viden om passiv rygning. Manglende forældreopbakning Et forældremøde om passiv rygning var planlagt, men mødet blev aflyst pga. manglende tilmelding fra forældrene. Den manglende interesse fra forældreside blev forklaret med, at de fleste forældre havde røgfri hjem og derfor ikke følte, at emnet var relevant for dem. Politik Sideløbende med, at projektet kørte, udarbejdede Allerød Dagplejes ledelse og forældrebestyrelsen for dagplejen en ny tobakspolitik for Allerød Dagpleje. Tobakspolitikken er ikke strammet i forhold til 15 i lov om røgfri miljøer, men det er indskrevet i politikken, at Allerød Dagpleje arbejder hen i mod at blive fuldstændig røgfri, så der aldrig ryges indendørs i dagplejehjemmet, døgnet rundt, året rundt. Politiken blev vedtaget i Evaluering I januar-februar 2008 gennemførte Kræftens Bekæmpelse et telefoninterview med 24 dagplejere, der havde givet udtryk for at de gerne ville interviewes igen. Set retrospektivt var det ærgerligt, at ikke alle var blevet bedt om at deltage, da der nok var en tendens til, at der var en overvægt af de dagplejere, der allerede har indført røgfrit hjem, der deltog i interviewet. For at undersøge, hvordan det så ud i dagplejen et år efter projektets afslutning gennemførte Kræftens Bekæmpelse et telefoninterview med alle 32 dagplejere i kommunen. Siden første interview med 7

8 dagplejerne er 6 dagplejere holdt op 1 og en ny er kommet til. Dagplejerne blev ringet op af en student fra Kræftens Bekæmpelse og interviewene varede ca. 15 min. 1 Blandt dem, der er holdt op med at være dagplejere, i året efter projektets afslutning, var der ingen rygere og de boede alle i ikkeryger hjem. 8

9 Ryger du eller har du tidligere røget? Resultater fra undersøgelsen Antal Procent Ja, hver dag % Ja, lejlighedsvis 1 3.1% Nej, jeg har aldrig røget % Er r der nogen i husstanden, der ryger? (mere end ét t kryds muligt) Nej, men jeg har tidligere røget dagligt % Nej, men jeg har tidligere røget lejlighedsvis 3 9.4% Total % Antal Procent Ægtefælle/samlever er ryger % Dagplejer er ryger % Børn er rygere 0 0.0% Er r der specielle regler om, hvor og hvornår rygningen må foregå/ikke foregå? (mere end ét t kryds) Andre 0 0.0% Nej, ingen i husstanden ryger % Antal Procent Nej, der må ryges i hele huset 1 3,1% Der må kun ryges udendørs (røgfrit indendørs) % Der må kun ryges i bestemte rum/bestemte dele af huset 2 6,2% Der må kun ryges i de rum, hvor børnene ikke opholder sig 1 3,1% Der må ryges bag lukkede døre 0 0,0% Der må kun ryges under emhætte 0 0,0% Der må kun ryges uden for dagplejens åbningstid % Der må ikke ryges i nærheden af børnene udendørs 0 0.0% Der må ikke ryges i nærheden af børnene indendørs 0 0.0% Der ryges aldrig hverken inde eller ude 3 9.4% Andet % 9

10 Reaktion på projektet De fleste dagplejere synes de har fået meget ud af at deltage i projektet. De har fået ny viden om passiv rygning. De har fået hjælp til at ændre deres rygepolitik i hjemmet og argumenter og viden om passiv rygning, der kan bruges overfor forældre og andre. Jeg har fået nogle ting at vide, som jeg egentlig ikke vidste, hvor meget sådan noget røg egentlig betød at det (røgen.red) f.eks. kan kravle ind gennem nøglehuller og sådan noget, det var jeg ikke klar over. Jeg var godt klar over, at det var skadeligt. De føler sig bedre rustet til at sige fra overfor røg og nogle har i projektet fundet hjælp eller et skub til selv at holde op med at ryge eller få deres ægtefælle til at holde op med at ryge. Det fik mig bare til at tænke over, at det kan give børnene nogle sygdomme, både allergier og luftvejsproblemer og det der, som man måske ikke tænkte over før. Nogle få giver udtryk for at de ikke har fået så meget ud af at deltage i projektet. De giver udtryk for at de vidste det meste i forvejen eller at de ikke føler sig berørt af problematikken. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg har fået så frygteligt meget ud af det, fordi vi ryger ikke i vores familie. Men selvfølgelig har jeg fået nogle oplysninger, altså det er jo endnu farligere end jeg troede, vil jeg sige, men det har ikke rigtig haft nogen indflydelse på vores liv. Ny viden Det, der har gjort størst indtryk på dagplejerne er den nye viden, de har fået om emnet. Det der med, at det siver op alle mulige steder, det var jeg simpelthen ikke klar over. Jeg troede, at når der blev røget i ét rum, så blev det hovedsageligt derinde. At partiklerne lugter og ligger der, selv om du har gjort rent og sådan noget. Også selv om de røg inde i stuen, så løb det rundt i de andre rum. Det er især hvordan partiklerne spreder sig og bliver hængende i møblerne og bæres med tøjet ind. Jeg har virkelig lært, hvor farligt det er. Det er farligere end jeg troede, ikke? Altså bl.a. sådan noget med hvor mange giftstoffer, der er i en cigaret, og det der med, at folk står og ryger ud af vinduerne, at det ikke er nok og sådan nogle ting, ikke? Det synes jeg var meget relevant. Også, fordi folk, der ryger, de tror, at den hellige grav er velforvaret, når de står og ryger ud af vinduet. Det er også ny viden for dagplejerne, at udluftning og emhætte ikke fjerner de skadelige stoffer fra røgen. Viden om røgens sammensætning og sammenhængen mellem passiv rygning, symptomer og sygdomme, fx astma og luftvejssygdomme, har også gjort indtryk. Lettere at håndtere røg? 31% af dagplejerne siger, at det er blevet lettere at håndtere passiv rygning efter de har deltaget i projektet, fordi de føler, de har fået en viden, der gør dem i stand til at sige fra 10

11 overfor passiv rygning, at argumentere for et røgfrit hjem og tale med forældrene om passiv rygning. Når 59 % af dagplejerne siger, at de ikke synes, at det er blevet lettere, skyldes det, at der stort set ikke har været situationer på arbejdet, hvor de skulle håndtere passiv rygning. Kun en enkelt siger direkte, at hun ikke ønsker at blande sig i om folk ryger og hvor de ryger. Synes situationer have tioner deltaget du, det med i er projektet? rygning/passiv blevet lettere at rygning t håndtere efter er at Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 3 9.4% Total % 11

12 Oplevelser med røg Mange af dagplejerne har i deres privatliv oplevet situationer, hvor de er blevet irriteret over røg. Nogle få har haft oplevelser i dagplejen med forældre, der har røget i dagplejehjemmet eller børn, der kom fra rygerhjem, der lugtede af røg. jeg sagt til hende, hun er velkommen her, og der går hun også ud og ryger, men jeg har ikke lyst til at komme og besøge hende, fordi jeg simpelthen ikke kan holde ud at sidde der. Jeg har haft en dreng, hvor faderen røg. Og der synes jeg, det har været svært med hans tøj. Og jeg har ikke turdet sige noget, fordi det vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle håndtere. Men jeg synes, det har været et problem, også fordi de andre børns tøj skal hænge op ad hans. Jeg tænker lidt sådan, at når man har børn, der kommer med forældre, der ryger, de kommer med deres dagpleje-net (taske, red.) og hvis det kommer fra rygerhjem, jamen så har man det (partiklerne, red.) jo inde, ikke? Der er jeg også sådan lidt obs på, hvor er det så, jeg placerer tingene, eller har jeg mulighed for at have det hængende, så det ikke er inde, hvor børnene er og sådan, ikke? Men ellers beskriver dagplejerne primært, at det er svært at sige fra overfor røg, hvis man er i andres hjem eller at de oplever ubehag ved folk, der ryger eller lugter af røg i det offentlige rum og de beskriver, hvordan de prøver at flytte sig fra røgen. Nogle dagplejere beskriver også, at det kan have konsekvenser for de sociale relationer, når de siger fra overfor venner eller families røg. Jeg har faktisk også mistet lidt en veninde på den konto, fordi at de ryger rigtig, rigtig meget hjemme hos hende. Og når man er der, så er man simpelthen ved at blive kvalt. Og de lader ikke være med at ryge, når man er der Så det har 12

13 Snak om røg Med kolleger Det var især mens projektet stod på og i tiden lige efter, at dagplejerne talte med deres kolleger om passiv rygning. Mange taler stadig sammen om problemer med børn, der lugter af røg, hvordan man taler med forældrene om problemet og hvad man stiller op, hvis børnenes ting og tøj lugter af røg og fører partikler med ind i garderoben til de andres børns ting og tøj. Det vi har snakket noget om, det er jo børn, hvis forældre ryger Det kan godt være, vi skal have et røgfrit hjem, men vi skal jo tage imod et barn, hvis forældre ryger, ikke? Og så ved jeg ikke, hvor meget røgfrit det så er mere. Fordi så er partiklerne jo inde i huset. Men vi ved bare ikke hvor meget, det skader i forhold til, hvis man er i det hele tiden. Men også hvad man gør ved ægtefællers rygning er blevet debatteret blandt kollegerne. Der er dog stor forskel på, hvor meget og hvordan man taler om passiv rygning og rygning i de grupper, hvor der er rygende dagplejere og dem, hvor der kun er ikkerygere blandt dagplejerne. Det er blevet lettere at tale om emnet, fordi de nu har en fælles viden at tale ud fra. Vi har den da oppe og vende en gang imellem. Og jeg synes også, det er blevet nemmere at snakke med dem (kollegerne, red.) om det, fordi de også har fået de samme oplysninger, ikke også. At vi generelt alle har fået de samme oplysninger om farer og ulemper og alt det der. Med venner og familie Dagplejerne taler også med venner og familie om passiv rygning især lige efter projektet. Men for mange er det ikke så aktuelt, fordi deres hjem er røgfrit og de omgås ingen rygere. Nogle fortæller, at det kan være konfliktfyldt at tage op i fx familien, men mange beskriver hvordan dels tiden har forandret sig i retning af øget røgfrihed og hvordan klare rygeregler i hjemmet har fjernet snakken om rygning rygerne går ud af sig selv det er ikke længere et diskussions eller konflikt emne. Jeg har da fortalt nogen omkring noget af den viden, jeg har fået via den her kampagne, ikke? Med at det er altså ikke bare nok at lade et vindue stå åbent, vel? Jeg har fortalt, om de godt ved, at de står og spiser frugt med nikotin på, ikke? Jamen, det gør man jo, det er jo det, de gør. Én fortæller, at hun bruger det argument, at hjemmet er hendes arbejdsplads, når hun sender folk langt ned i haven for at ryge. Jeg er så heldig, at både på min side og min mands side har vi overhovedet ingen rygere. Men så har jeg jo en hjemmeboende datter på 22, som nogen gange har nogle kammerater, der ryger. Og de får så simpelthen en urtepotte med noget sand i og går helt langt væk, hvis de skal ryge udenfor. Og det accepterer de alle. Og det er fordi, jeg siger til dem, mit hjem det er jo en arbejdsplads, og der må ikke ryges. Og det er rigtig godt at have det at kunne sige. Èn anden argumenterer omvendt for rygning indendørs med, at så længe det er hende, der betaler huslejen for dagplejehjemmet, så må der også ryges i hendes hjem. 13

14 Nu er det jo et privat hjem, så vil de jo gerne have, at vi var totalt, helt røgfri. Og så siger vi, ja, den dag de betaler vores husleje, så kan de bestemme det. Men altså, når jeg har fyraften, så vil jeg godt have mig en smøg. Med forældre Det har jeg jo så, talt med det forældrepar, jeg har. Fordi de slukker cigaretten, når de går ud af bilen, når de kommer og henter, og kommer ind og lugter helt vildt af røg og sætter sig ud i den der røgede bil.[ ] De kunne ikke forstå, hun (datteren, red.) blev ved med at hoste og sådan noget. [ ] Altså, de lytter til, hvad jeg siger, men de gør jo det samme dagen efter. Mange af dagplejerne beskriver, hvordan de tog en snak med forældrene i dagplejen i forbindelse med projektet og udleverede folderen om Ren luft til ungerne. Men mange fortæller også, at det ikke er aktuelt at tale med forældrene, fordi alle dem, de har kontakt med er ikkerygere. Èn beskriver, at hun har snakket med forældre, hvor bedsteforældrene røg, men at hun kun tager det op med forældre, når samtalen naturligt falder på emnet. Der er en del, der har berøringsangst over for at tale med forældre til børn, der lugter af røg. De er bange for forældrenes reaktion og føler, at det er pinligt at blande sig i folks privatliv. Flere af dagplejerne beskriver, hvordan de har talt med forældre til børn med fx luftvejssymptomer og flere oplever, at forældre tager viden til sig. Det er nemmere at tale om passiv rygning, når dagplejerne har noget de kan udlevere og/eller noget de kan handle i forhold til, fx et symptom eller en konkret hændelse. Dagplejerne giver udtryk for, at de har brug for hjælp til at skabe gode anledninger til at bringe emnet på bane. Jeg har fire par forældre, og de tre af dem ryger ikke, men den fjerde af dem ryger. Og hendes barn har så astmatisk bronkitis, og så brugte jeg ligesom, om det ikke var en god idé at lade være med at ryge, i hvert fald indendørs. Og det har hun da taget til sig. Det kom ligesom af sig selv, fordi nu barnet var så sygt [ ] og så kunne det være medårsag til det. Jo, det har jeg gjort (snakket med forældre, red.), og de har også fået de brochurer, som vi har fået fra jer. Men jeg har ikke, altså når hans far kom her, så sad han og røg ude i bilen, hvor drengen så skulle ud bagefter. Men det kunne jeg ikke lide at sige til ham, jeg synes, det er en dårlig idé, du sidder ude i bilen og ryger. [ ] Det kommer sgu ikke dig ved. Det var måske lidt den, jeg var nervøs for. Og jeg vil ikke have et dårligt forhold til en forælder pga. at han røg. 14

15 Ændringer i hjemmet efter projektet Cirka halvdelen af dagplejerne har ikke foretaget sig nogen ændringer i hjemmet efter projektets udløb. Primært, fordi de i forvejen havde et røgfrit hjem. Den anden halvdel beskriver, hvordan de selv eller deres ægtefælle er holdt op med at ryge, at de har taget en beslutning om at gøre hjemmet helt røgfrit, at de sender folk længere væk fra huset, når de skal ryge eller at de er blevet mere strikse med at overholde rygereglerne i hjemmet. Altså ændringer, ja. Det har jeg jo, fordi jeg har sagt, at folk må slet ikke komme ind og ryge, heller ikke i weekenden. De må ryge udenfor. Hvis der er gæster, der ryger, så er det ud. Det foregår udenfor [ ]. Det gør også, at de gæster man har, de ryger ikke helt så meget, når de skal gå udenfor, vel? Andre mennesker, vil jeg gerne indrømme, har fået lov til at ryge her, men slet ikke nogen efter projektet. Heller ikke de der gamle nogen. Når de kommer, så siger jeg, jeg vil ikke have det. [ ] Og det var det jeg sagde, da jeg var med til det møde der, jeg sagde, jeg kan ikke få mig selv til at sige det til de der ældre mennesker. Det kan jeg bare ikke. Men det kunne jeg, da jeg havde gået og fundet ud af, jamen hold da helt op, hvis det her det er rigtigt, så er det her jo rigtig skadeligt for de her små børn, der kravler rundt nede på Hvor gulvtæppet. ofte ryges Så det der her, indendørs? det må vi have stoppet. Og det gjorde jeg. Antal Procent Hver dag 2 6.2% Ca. en gang om ugen 0 0.0% Sjældnere end hver uge 1 3.1% Ved særlige lejligheder 2 6.2% Der ryges aldrig indendørs, kun udendørs. Der ryges aldrig hverken inde eller ude % 3 9.4% Ved ikke 0 0.0% Total % 15

16 Rygeregler i hjemmet Begrundelsen er, at det er usundt med passiv rygning, jo. Og så også at jeg synes, det lugter. Altså, man kunne jo bruge en hel weekend på at lufte ud. Så begrundelsen er, at jeg synes, det lugter grimt. Og så at det er giftigt, ikke? Langt størstedelen af dagplejerne - 27 ud af 32 - har røgfri hjem, hvor der aldrig ryges indendørs og kun to dagplejere har hjem, hvor der ryges indendørs dagligt. De dagplejere, der tillader rygning indendørs i hjemmet giver udtryk for, at det ikke er noget de vil ændre på, fordi det enten vil stride imod deres holdning til passiv rygning eller fordi det er for svært i forhold til ægtefællens rygning. Altså man kan sige, jeg bor her og betaler husleje. Og kommer det til det punkt, hvor dagplejen siger sådan her (rygeforbud udenfor dagplejens åbningstid, red.), så er det noget vi skal snakke om, og så må jeg jo så, hvis han (manden, red.) ikke vil acceptere det, så må jeg jo sige mit job op. Den store gruppe af dagplejere, der har et røgfrit hjem, beskriver begrundelserne for at gøre hjemmet røgfrit som: Røgen skaber dårligt indeklima, den lugter og det er ulækkert Det kom af sig selv, fordi ingen var rygere i husstanden og ingen af dem, der kom på besøg var rygere Dårligt helbred (eget eller familiemedlemmers) Professionen et dagplejehjem bør være røgfrit Rigtig mange bruger også sundhedsargumentet Jamen altså, det er ikke noget, vi har gjort bevidst, det er bare noget, der er kommet, ikke? Og det passer mig egentlig helt fint, fordi jeg synes heller ikke det er rart, når man kommer ind et sted, hvor der er røget, så kan man lugte det, ikke? Så indeklimaet er heller ikke særligt rart. Så det er bare kommet sådan helt naturligt næsten, uden at vi har gjort noget for det. 11 ud af 29 dagplejere har altid haft et røgfrit hjem. 13 ud af de 18, der beskriver, at der tidligere er blevet røget i hjemmet, har indført rygereglerne for mellem 1-25 år siden. De resterende 5, der har indført røgfrit hjem, indenfor det sidste år, beskriver hvordan projektet har givet det sidste skub til at gøre hjemmet røgfrit indendørs. Min mand fik jo lov til at ryge herinde i stuen. Men det er slut. Han er holdt helt op, og det sagde jeg så også til ham dengang, at der skulle laves rygeforbud (efter projektet, red.). Så nu er det et ikkeryger-hjem. Så vi fik malet om og tapetseret, og vi fik lavet det helt store. En ny frisk start, ja. De fleste dagplejere beskriver, at det ikke var svært at indføre røgfrit hjem, når man først havde taget beslutningen. I starten kunne det være svært at bede folk om at gå udenfor for at ryge, men med tiden blev det naturligt og nu hvor passiv rygning fylder mere og mere i medierne er det blevet langt nemmere. Jeg synes, i starten var det svært. Der syntes jeg, det var svært ligesom at gå ind og sige det til folk. Også fordi du kommer ind sådan lidt privat og skal sige, jamen altså, jeg synes da ikke, du skal ryge, vel? Kunne du ikke bare holde op i stedet for? Det var ligesom derhen, man egentlig gerne ville dreje den. Men den holder jo bare ikke. Den kan man ikke få alle med på. Så i starten var det svært. Men nu er 16

17 det blevet naturligt, at der ikke bliver røget her i hjemmet. Det var egentlig lige at tage fat dengang, der var svært, ikke? Det var det der med at komme i gang. 17

18 Hvad mangler dagplejerne? Dagplejerne føler sig godt oplyste og rustede efter de har deltaget i projektet. De føler, at det er blevet lettere og mere legalt at bringe passiv rygning på banen. Således savner størstedelen af dagplejerne ikke noget. De, der savner noget, efterlyser hjælp til dialogen med forældre, der ryger. Vi mangler en eller anden måde til at få gjort de her rygere opmærksomme på, at lugten kommer jo med barnet, og barnet sover jo faktisk i en dyne med lugten, og skiftetøjet lugter jo også. Pjecen til forældre om, hvordan man beskytter børn mod passiv rygning kan rekvireres hos Sundhedsstyrelsen, sst.dk Over for forældrene, hvis jeg kan lugte, der bliver røget, ikke, i hjemmene, der synes jeg egentlig godt, jeg kunne bruge de der foldere. Dem I har. En efterlyser mod til at tage dialogen med forældrene. Materialer de kan dele ud til forældrene, fx nogle flere pjecer som Ren luft til ungerne vil også være en hjælp. Ikke viden, men altså måske hvordan gør man det.. Altså, jeg tænker på den enkelte far, og hver gang han kommer, jeg synes, han lugter meget [ ]. Og så har jeg det faktisk så svært, ligesom åh, hvordan kan jeg sige det til ham, ikke? Det er ikke behageligt at sige til en person. Hjælp til enten egen eller mandens rygestop ønskes af nogle få dagplejere. 18

19 Hvad skal andre kommuner gøre? Jeg ville jo foreslå, at når man ansatte nye dagplejere, at så skulle det være 100 % røgfrit. Hele huset. Det skulle være ikkerygere. Når man har med små børn under tre år at gøre, så skal det være et ikkeryger-hjem, 100 %. Dagplejerne i Allerød synes sagtens, at projektet kan overføres til andre kommuner. Det fungerede rigtig godt og er en god model for, hvordan man kan gribe det an. Størstedelen synes, at indholdet i projektet - primært temaaftenen - var godt. Nogle giver udtryk for at det var befriende, at der ikke var løftede pegefingre, mens nogle få syntes, at der var tale om skræmmekampagne. Det var godt at inddrage ægtefællerne. Det synes jeg er meget relevant, at alle dagplejere er til det her møde, så vi ikke kun er nogen, der skal formidle det videre. Men netop at alle er med. Og vi havde så også mulighed for at have vores bedre halvdel med, hvis vi har haft brug for det, og det synes jeg også er en rigtig god idé. Nogle syntes, at spørgeskemaet var lidt for langt med for mange gentagelser for ikkerygerne. Andre påpeger, at man bør gøre mere ud af at inddrage forældrene. at få fat I alle, ikke? Så var det måske bedre, man lavede en decideret forældre-pjece, man kunne dele ud og så give de her forældre. Men man kan heller ikke vide, om de læser den, vel? Men så har man da i det mindste gjort det. Det er måske bedre frem for at prøve at få forældrene til et møde. Det er vigtigt, at der følges op på projektet og måske især overfor forældrene. Og så skal dialogen om passiv rygning i dagplejen holdes ved lige. Jeg synes bestemt, man skal tage fat i andre kommuner. Jeg har et barnebarn, der har været i dagpleje på Amager, hvor der blev røget i hjemmet. [ ] Altså, hallo! [ ] Jeg synes, det er underligt, at dagplejen kan få lov til det. [ ]. Det er jo så det, man hele tiden har dækket sig ind under, jamen det er jo et privat hjem. Jamen ja, det er rigtigt, men vi må heller ikke have små søer i haven, for så kan børnene drukne. Altså, jeg kan ikke se forskellen. Der bliver grebet ind i vores råderum omkring vores hjem, når vi har det job, men det er jo en del af det at have det job. Og altså, jeg kan ikke se, det ene er værre end det andet [ ]. Det er jo ikke værre at drukne end at dø af lungekræft. Og det er nok der jeg synes, man godt kan gå ud, og jeg tror, sådan nogle kampagner (projektet, red.), vi har haft, at det måske lige kan rykke bare en lille smule. Så man i hvert fald får øjnene op for, jamen kære venner, det er jo ikke kun røgen, det er også de partikler, der sidder i hjemmet. Nu har jeg jo ikke selv haft problematikken, men jeg har da nogle dagplejere, hvis børns forældre ryger, og hvor det er ret ubehageligt at få barnet og barnets tøj indenfor. Der kunne det være, hvis man på en eller anden måde kunne få forældrene med, så ville det være rigtig fint. Men så er det så spørgsmålet, om dem man nu føler, har mest brug for det, kommer de så også, ikke? Det er jo svært 19

20 Opsamling og Kræftens Bekæmpelses anbefalinger Fokus på passiv rygning Hold fokus på passiv rygning og hvordan man sikrer børnene sunde rammer. Dagplejernes egen rygning kan behandles i et selvstændigt projekt, der handler om hjælp til rygestop. Det vil sige, at det i første omgang handler om HVOR, der ryges i dagplejehjemmet og ikke OM dagplejeren eller nogen andre i husstanden ryger. Dialog Tag udgangspunkt i en dialog med dagplejerne om deres holdninger, viden og adfærd i forhold til passiv rygning. Selv om det kan være tidskrævende giver dialogen alle dagplejerne mulighed for at komme til orde og er samtidig med til at kortlægge omfanget af problemet. Viden Giv alle dagplejerne viden om passiv rygning og skab en dialog om, hvordan man skaber de bedste rammer for børnene. Diskuter hvordan man kan gøre dagplejehjemmene røgfri indendørs og hvordan man skaber en dialog med forældrene om passiv rygning. Et obligatorisk møde for dagplejerne med mulighed for at medbringe ægtefæller er en god måde at sikre, at alle dagplejere bliver klædt godt på og får et fælles fundament af viden. ved at skulle gå i dialog med forældre, der udsætter deres børn for passiv rygning. Men brug projektet som afsæt for en dialog med forældrene og fortæl, at det drejer sig om at skabe gode rammer for børnene. Find gode anledninger til at gå i dialog. Materialer til uddeling kan for nogle dagplejere skabe en anledning til at gå i dialog. For andre kan symptomer hos barnet være den anledning, der gør, at de tager passiv rygning op med forældrene. Politik Brug dialogen i projektet om passiv rygning som afsæt til at diskutere, hvordan kommunen kan udforme tobakspolitikken for dagplejen, så der skabes de bedst mulige rammer for børn, der passes i dagplejen. Få hjælp til processen Kræftens Bekæmpelse kan hjælpe og vejlede om, hvordan man sætter fokus på og starter en dialog om passiv rygning i dagplejen. Kræftens Bekæmpelse kan også hjælpe med at klæde dagplejerne og andre personalegrupper på som sundhedsformidlere indenfor andre forebyggelsestemaer: Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Sol. Kontakt projektleder Bodil Schroll Harboe, , Forældreinddragelse Det lykkedes ikke at inddrage forældrene i Allerød Dagpleje til et møde om passiv rygning, og det er også dialogen med forældrene, dagplejerne ser som den største udfordring. Dagplejerne vil gerne være rollemodeller for børnene, men har sværere 20

21

22 Kanariefuglen er symbol på ren luft. Minearbejderne brugte kanariefuglen som advarsel mod gasudslip i mineskakterne. Så længe kanariefuglen synger, er luften god.

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod passiv rygning Ren luft til ungerne Beskyt børn mod passiv rygning Børn og passiv rygning Man ryger passivt, når man indånder røgen fra andres rygning. I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Børn og passiv rygning

Børn og passiv rygning Børn og passiv rygning Det er svært at holde op med at ryge, men hvis du har børn og ryger i hjemmet, er dit barn udsat for passiv rygning. Denne brochure er måske dit første skridt mod et røgfrit liv

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du

Monitorering af danskernes rygevaner, 2009, hele stikprøven Overblik over data: Side 1 af 88. år er du. år er du. år er du Overblik over data: Side 1 af 88 Kvinde Mand 15-19 år 20-29 år 30-39 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år og Abs % Under 15 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15-19 år 395 8 192 8 203 8 395 100 0 0

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 0 - KVINDE 1275 100,0% Alder 15-19 år 120 9,4% 20-29 år 115 9,0% 30-39 år 242 19,0% 40-49 år 222 17,4% 50-59 år 205 16,1% 60-69 år 177 13,9% 70+ år 193 15,2% Region Hovedstaden 372 29,1% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 100,0% KVINDE 0 - Alder 15-19 år 126 10,3% 20-29 år 140 11,4% 30-39 år 223 18,1% 40-49 år 229 18,6% 50-59 år 206 16,7% 60-69 år 172 14,0% 70+ år 134 10,9% Region Hovedstaden 388 31,6% Sjælland

Læs mere

TNS Gallup December 2007

TNS Gallup December 2007 Køn MAND 1230 49,1% KVINDE 1275 50,9% Alder 15-19 år 246 9,8% 20-29 år 255 10,2% 30-39 år 465 18,6% 40-49 år 451 18,0% 50-59 år 411 16,4% 60-69 år 349 13,9% 70+ år 328 13,1% Region Hovedstaden 760 30,3%

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Projektvejledning. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Projektvejledning Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget Velkommen til anden del af Ren luft til ungerne Kære frivillige Vi har et vigtigt budskab: Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening

Læs mere

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse

Program dag Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg Rammer, regler og rollemodeller inkl. øvelse Forebyggerkursus Kræftens Bekæmpelse 3.-4. februar 2016, KB, København Undervisere: Louise Wohllebe Program dag 2 08.30 09.00 Kaffe og morgenbrød 09.00 10.30 Forebyggelsesprogrammet X:IT og Cool Uden Røg

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 30 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 31 Kapitel 3: Indhold Kapitlet gennemgår den gældende lov for det røgfri

Læs mere

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK

Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK Birgit Irene Puch Jørgensen HVERDAGENS HELTE WWW.AUTISMEFILM.DK UNDERVISNINGSMATERIALE HVERDAGENS HELTE Lærervejledning og pædagogisk vejledning til Hverdagens helte 4 - om autisme Et undervisningsmateriale

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 26 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 27 Kapitel 3: Hvad siger rygeloven Flere og flere steder bliver det

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 5 - Rygning

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 5 - Rygning 1. Det kradser i halsen Issa: Hvad? Er det der egentlig dine cigaretter? Simon: Nej, jeg ryger ikke. Det er nok Martin fra min klasses. Han er begyndt at ryge igen. Issa: Er der ellers mange fra din klasse,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter

Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Monitorering af rygevaner 2006 Frekvenser Alle respondenter Region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden 473 10,5% 1009 22,3% 973 21,5% 700 15,5% 1362 30,2% Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen.

Fortæller: Hver eneste cigaret skader. Rygning kan få blodet til at klumpe sig sammen. Det kan give blodpropper i hjernen. Transskription af Sundhedsstyrelsens TV-spot [En kvinde går ud af huset, bag hende ser man børnene lege, og her tænder hun en cigaret. Cigarettens flammer lyser op, overdrevet lyd fra flammen, man følger

Læs mere

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED

Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Rygestop kursus DIN GENVEJ TIL SUNDHED Et bedre helbred dag for dag Efter 20 minutter Blodtryk og puls bliver normalt Efter 1 døgn Risikoen for en blodprop er formindsket Efter 2 døgn Kulilten i blodet

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn

Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Bonusmor: Et liv med dit barn og mit barn Et liv med dit barn og mit barn er langtfra uden konflikter. Og tabuerne er svære at bryde Af Susanne Johansson, 30. september 2012 03 Bonusmor med skyld på 06

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Evaluering af børnesamtalen

Evaluering af børnesamtalen Evaluering af børnesamtalen 15. august - 14. oktober 2011 Statsforvaltningernes evaluering af børnesamtalen 1. Indledning I resultatkontrakt 2011 er der fastsat et krav om, at statsforvaltningerne i 2011

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med:

Har du brug for en ven, der bare er der? I samarbejde med: I samarbejde med: Har du brug for en ven, der bare er der? Denne folder er til dig som er barn eller ung Mangler du af og til en forstående voksen at snakke med? Synes du, at de voksne tit har for travlt

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Bilag 4: Elevinterview 3

Bilag 4: Elevinterview 3 Bilag 4: Elevinterview 3 Informant: Elev 3 (E3) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 09:01 LO: Hvordan er en typisk hverdag for dig her på gymnasiet? E3: Bare her på gymnasiet? LO: Mmm.

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Få hjælp til røgfri arbejdstid

Få hjælp til røgfri arbejdstid Få hjælp til røgfri arbejdstid Rygestopkonsulenterne ApS 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Intern Service, Vejen Kommune Ill.: Rygestopkonsulenterne Ordrenr.: 1005-19 Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juni 2019

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total

Tobaksrøg, 2011. Krydstabeller Alle. Total Køn Alder Region Privat eller offentlig (q5) Hvem bor du sammen med? (q7) Børn i husstanden (q8) Mand Kvinde 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland,

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Spørgsmålsark til aktiviteten Spil om tobak

Spørgsmålsark til aktiviteten Spil om tobak Spørgsmålsark til aktiviteten Spil om tobak Find mere inspiration på www.op-i-roeg.dk Note til underviseren: Herunder finder du spørgsmålsark til de faglige udfordringer med spørgsmål om tobak. Der er

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

BEREADY TRIGE: KVALITATIV ANALYSE. Mia Kruse Rasmussen Seniorantropolog

BEREADY TRIGE: KVALITATIV ANALYSE. Mia Kruse Rasmussen Seniorantropolog BEREADY TRIGE: KVALITATIV ANALYSE Mia Kruse Rasmussen Seniorantropolog METODE OG OMFANG Kvalitative interviews med 15 personer i 13 forskellige lejligheder Hometours + billeder Lydoptagelser transkriberet

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. NYE ORD Rygning

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. NYE ORD Rygning Sundhedsdansk Rygning og alkohol Her kan du lære danske ord om rygning og alkohol. Du kan også få viden om, hvad rygning og alkohol gør ved kroppen. NYE ORD Rygning Match tekst med billede. Læs sætningen.

Læs mere

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Rygning og alkohol. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Rygning. Oversæt til eget sprog - forklar

Rygning og alkohol. Sundhedsdansk. Sundhedsdansk Rygning og alkohol. ORDLISTE Hvad betyder ordet? NYE ORD Rygning. Oversæt til eget sprog - forklar ORDLISTE Hvad betyder ordet? Ordet på dansk Oversæt til eget sprog - forklar Sundhedsdansk Rygning og alkohol Her kan du lære danske ord om rygning og alkohol. Du kan også få viden om, hvad rygning og

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR FOR CI-BRUGERE, DØVE OG UNGE MED HØRETAB - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 2016-2017 5 FACTS OM NAVIGATOR * Uddannelsen varer 42 uger fra august 2016 til juni 2017 * Eleverne bor på Navigator

Læs mere

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE

KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE KRÆFT FAKTA OG FOREBYGGELSE Kræft - en folkesygdom Omkring 32.000 danskere rammes hvert år af kræft. Sygdommen er kendetegnet ved, at en enkelt eller flere celler begynder at dele sig, uden at kroppen

Læs mere

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat

Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Transskribering af interview med tidligere fængselsindsat Den fængselsindsattes identitet vil blive holdt anonym, derfor vil der i transskriberingen blive henvist til informanten med bogstavet F og intervieweren

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere