T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T"

Transkript

1 GEELMUYDEN KIESE AS RENOVERING T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : O L I V E R B R Y D E N H O L D T A L H A M B R AV E J F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R T E L E F O N / / E - M A I L M E G A F O M E G A F O N. D K / / W W W. M E G A F O N. D K

2 INDHOLD 1 OM UNDERSØGELSEN 2 FREKVENSTABELLER 3 KRYDSTABELLER 4 SPØRGESKEMA 5 S Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet må kun anvendes af Geelmuyden Kiese AS og denne virksomheds rådgivere. Materialet må ikke videregives, herunder kopieres til tredje part, uden skriftlig tilladelse fra MEGAFON. Offentliggørelse af materialet eller deraf udledte oplysninger er kun tilladt efter skriftlig tilladelse og kun med opgivelse af analyseinstituttet MEGAFON som kilde. A L H A M B R AV E J F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R T E L E F O N / / E - M A I L M E G A F O M E G A F O N. D K / / W W W. M E G A F O N. D K

3 1 OM UNDERSØGELSEN OM UNDERSØGELSEN // SIDE 1

4 1.1 UNDERSØGELSENS FORMÅL Geelmuyden Kiese AS ønsker med denne undersøgelse at afdække forskellige afspekter blandt danskere som har købt hus inden for de sidste 10 år, og renoveret det indenfor de første 5 år. 1.2 UNDERSØGELSESMETODE OG TEKNIK Undersøgelsen er gennemført med medlemmer af MEGAFON-panelet som en ren internetundersøgelse. Denne metode sikrer en meget stor spredning inden for målgruppen, samtidig med at undersøgelsen kan gennemføres inden for relativt begrænsede tidsmæssige og økonomiske rammer. En ren internetundersøgelse er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at gennemføre interview med et større antal respondenter inden for de givne økonomiske rammer, end en undersøgelse baseret på telefoninterview eller personlige interview. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Geelmuyden Kiese AS, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af Geelmuyden Kiese ASs spørgsmål. Medlemmerne af MEGAFON-panelet har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interview til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt i internetundersøgelsen, er gengivet i afsnit 4. REKRUTTERING TIL MEGAFON-PANELET Medlemmerne af MEGAFON-panelet bliver løbende rekrutteret telefonisk i forbindelse med MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser for at sikre den højest mulige grad af repræsentativitet. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser bliver kontaktet på hverdage i tidsrummet fra kl til kl og i weekender fra kl til kl For at sikre en tilfældig udvælgelse af respondenterne ved rekrutteringen, er det den person i husstanden, der tilhører målgruppen, og som sidst havde fødselsdag, der bliver forsøgt rekrutteret. Tilhører ingen personer målgruppen, bliver husstanden fravalgt. Er rette vedkommende ikke hjemme, bliver der forsøgt lavet en aftale om, hvornår vi kan ringe igen. Er der ingen hjemme overhovedet, bliver samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange i løbet af den pågældende undersøgelsesperiode. Respondenterne i MEGAFONs almindelige befolkningsundersøgelser er udtrukket simpelt tilfældigt fra MEGAFONs telefonnummerbase over samtlige fastnet- og mobilnumre i Danmark. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 2

5 1.3 GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN Internetundersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 07. december til 12. december Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med Geelmuyden Kiese AS fastsat til personer der har købt et hus inden for de sidste 10 år og fået det renoveret. Respondenterne i undersøgelsen er kontaktet via ved undersøgelsens start. De har haft mulighed for at besvare spørgsmålene fra 7. december kl til 12. december kl De udsendte s er gengivet i afsnit 5. For en undersøgelse af denne art er 500 interview et passende antal interview til at give tilstrækkelig statistisk sikkerhed for de opnåede resultater. Til undersøgelsen blev anvendt en bruttostikprøve på s. 501 brugbare interview er gennemført. Tabel A nedenfor viser gennemførelsesstatistikken for undersøgelsen. En gennemførelsesprocent på 45% er tilfredsstillende for en internetundersøgelse. TABEL A. UNDERSØGELSENS GENNEMFØRELSESSTATISTIK Absolutte antal og procent n % Bruttostikprøve 1119 Ikke brugbare adresser 67 Nettostikprøve % Nægtere 0 0% Ikke besvaret % Gennemførte interview % MEGAFON 1.4 TABELLERNE De forskellige tabelnumre svarer til nummeret på det tilsvarende spørgsmål i spørgeskemaet. Tabel 3 angiver således, at tabellen viser besvarelserne af spørgsmål 3 i spørgeskemaet. Der er lavet krydstabeller med følgende spørgsmål: spm. 13. Hvad er dit køn? spm. 14. Hvad er din alder? spm. 15. Hvilken region bor du i? OM UNDERSØGELSEN // SIDE 3

6 I såvel frekvenstabeller som krydstabeller er angivet både antallet af respondenter, der har angivet det pågældende svar, og procentandelen af det samlede antal besvarelser. 1.5 STATISTISKE USIKKERHEDER I nedenstående tabel B er de statistiske usikkerheder angivet på et 95% signifikansniveau for forskellige svarpopulationer med tilfældigt udvalgte respondenter. 95%-niveauet er en alment accepteret standard i både kommerciel og videnskabelig sammenhæng. TABEL B. USIKKERHEDER FOR POPULATIONERS SVARFORDELINGER, 95% SIGNIFIKANSNIVEAU Svarfordeling, % Population, n Usikkerheder, % ,04 4,27 3,49 3,02 2,47 1,91 1,51 1,35 1,10 0, ,32 5,88 4,80 4,16 3,39 2,63 2,08 1,86 1,52 1, ,90 7,00 5,71 4,95 4,04 3,13 2,47 2,21 1,81 1, ,09 7,84 6,40 5,54 4,53 3,51 2,77 2,48 2,02 1, ,00 8,49 6,93 6,00 4,90 3,80 3,00 2,68 2,19 1, ,70 8,98 7,33 6,35 5,19 4,02 3,18 2,84 2,32 2, ,22 9,35 7,63 6,61 5,40 4,18 3,31 2,96 2,41 2, ,58 9,60 7,84 6,79 5,54 4,29 3,39 3,04 2,48 2, ,79 9,75 7,96 6,89 5,63 4,36 3,45 3,08 2,52 2, ,86 9,80 8,00 6,93 5,66 4,38 3,46 3,10 2,53 2,19 Af tabellen fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks interview, og 15% af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95% sikkerhed indenfor det observerede +/- 2,21 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 4

7 1.6 STRATIFICERING OG VÆGTNING AF DATAMATERIALET Der er ikke foretaget vægtning af datamaterialet. Rapporten er udarbejdet af Oliver Brydenholdt. MEGAFON er medlem af ESOMAR og er certificeret efter DS/EN ISO :2012 standarderne. DS/EN ISO-20252:2012 er de internationale branchespecifikke standarder for markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser. Standarderne sikrer, at der udføres fast og dokumenteret kvalitetskontrol af alle led i procedurerne fra den første kontakt med kunden helt frem til den endelige rapport. Derudover supplerer ISO-standarderne ESOMAR s regler vedrørende etiske retningslinjer og korrekt adfærd overfor kunder og respondenter. OM UNDERSØGELSEN // SIDE 5

8 2 FREKVENSTABELLER 501 RESPONDENTER

9 01. Har du købt nyt hus inden for de sidste 10 år? [inkl. rækkehus] n % Ja % Nej 0 0% Total % 02. Renoverede du dit hus i løbet af de første fem år efter købet? Dette inkluderer alle former for renovering. n % Ja % Nej 0 0% Total % 03. Hvor meget renoverede du n % for? Mindre end DKK % DKK % DKK 83 17% DKK 46 9% Mere end DKK 87 17% Total % 04. Hvornår foretog du den n % væsentligste renovation af huset? Før jeg flyttede ind % Samtidig med, at jeg flyttede ind 93 19% Inden for det første år 83 17% Inden for de første tre år % Senere end tre år efter jeg/vi var flyttet ind 53 11% Total % 05. Hvad renoverede du? n % Tag % Vinduer/døre % Gulve % Vægge % Facade/ydermur % Fundament 29 6% Kælder 59 12% Køkken % Bad % Efterisolering % Hulmursisolering 55 11% Installationer (el, radiatorer, % termostater, cirkulationspumpe mm.) Varmekilde (udskiftning af % oliefyr, varmepumpe, solceller eller lignende) Tilbygning 47 9% Andet 63 13% Svar i alt % Total % 06. Hvorfor renoverede du n % huset? Huset passede ikke til mit/vores % behov på det tidspunkt Husets var i en stand, hvor det % var nødvendigt for os at renovere det Vi ville gerne have et hus med et % lavere energiforbrug Andet 39 8% Svar i alt % Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 1

10 07. Hvordan oplevede du det at n % skulle renovere dit hus, mens du boede i det? Det var besværligt, fordi der var 77 32% flere rum, vi ikke kunne benytte Det var besværligt, fordi vi måtte 9 4% flytte ud af huset i en periode Det var besværligt, fordi der blev 18 7% koldt i huset Det var besværligt, fordi der var % byggerod i huset Jeg oplevede det ikke som 98 40% besværligt Jeg oplevede det som noget positivt at bo i huset under renoveringen 11 5% Svar i alt % Total % 08. Hvorfor ventede du med at n % renovere huset? Jeg havde ikke råd, da jeg 61 26% flyttede ind i huset. Jeg havde ikke behov for at 40 17% renovere, da jeg flyttede ind i huset. Det var uklart for mig, hvilke 30 13% fordele der ville være ved at renovere huset Jeg vidste ikke, at der var behov 39 17% for at renovere, da jeg/vi flyttede ind i huset. Andet (Notér) 66 28% Total % Andet: 66 respondenter 66 besvarelser 1 AFventede arkitekt og hånværkere 1 Blev først besluttet efter indflytning 1 De folk omkring mig, der skulle hjælpe skulle mig, skulle inddrages i tidsplan 1 De nødvendige valg ifm projekterne tager lang tid. 1 Der var for kort tid fra overtagelse til indflytning til at foretage renoveringer i den mellemliggende tid 1 Det er et sommerhus 1 Det foregik løbende i det første år 1 Det kunne godt vente 1 Det skulle shines op ;) 1 Det tager tid at undersøge behov, udførelse og pris. 1 Det var vinter, og vi skulle lave hul i facaden :D 1 Dovenskab;-) 1 For kort tid mellem overtagelse og indflytning 1 fordi der var andre prioriteter dengang! 1 Fordi jeg havde brug for et sted at bo med det samme 1 Havde brug for at mærke efter hvad der var brug for. 1 Havde et andet hus til salg. 1 Havde ikke andet sted at bo 1 Havde ikke andre steder at bo, så vi kunne ikke renovere, før vi flyttede ind. 1 havde ikke råd og var uklart hvad der skulle gøres 1 havde ikke tid inden indflytning da vi byttede lejlighed-hus så skulle ud og ind samme dag. 1 Håndværkeren kunne først gå i gang et par mdr efter vi var flyttet ind. 1 Ikke råd til udgift til to boliger 1 Ikke væsentlig da vi flyttede ind 1 Ingen ledige håndværkere 1 Jamen vi startede da med det samme - der var bare mange projekter 1 Jeg havde ikke råd og jeg havde et 3 mdr gammelt spædbarn, så det var ikke muligt at få en hånd fri til at renovere (jeg ammede) 1 Jeg skulle have afgjort en forsikringssag 1 Jeg var nødt til at flytte fra det tidligere hus da det var solgt 1 Jeg ventede på at håndværkerne havde tid 1 nåede ikke det hele inden 1 nødvendighed 1 Skulle bo i huset en periode, før det stod klart, præcis hvad der skulle laves 1 Skulle fornemme huset før endelige planer blev lagt 1 Skulle lige "mærke" huset og få flere idéer 1 Skulle lige på plads i huset førend vi påbegyndte renovering 1 Tid 1 Tidsmangel + dårlig årstid 1 tidspunktet var mere passende senere 1 Tog det hen af vejen 1 Udførte selv renoveringen og havde mange ting der skulle passe med hinanden 1 uklarhed over omfanget mm 1 Ved ikke 1 Vi flyttede ind kort tid efter overtagelse 1 Vi har konstant renoveret i de første 3+ år. 1 Vi havde ikke afklaret vores ønsker 1 Vi havde ikke andre steder at bo 1 Vi havde ikke tid til renoveringen inden vi flyttede ind 1 Vi havde lejere i huset frem til vi flyttede ind 1 Vi havde solgt tidligere bolig, så vi havde ikke andre muligheder end at bo i huset, hvilket kunne lade sig gøre 1 Vi havde solgt tidligere hus 1 Vi kunne ikke vente med at flytte ind 1 Vi renoverede Før, under og efter indflytning - grundet tid 1 Vi renoverede i flere år løbende 1 vi skulle finde ud af hvad der var smart at renovere først 1 Vi skulle lige på plads, inden vi gik i gang. 1 Vi skulle overtage før renovering da kreditforening skulle godkende ombygningen inden vi ku låne til det 1 Vi stod selv for renoveringen og derfor blev det spredt over tid. Vi gik i gang ligeså snart vi flyttede ind og det varede 2 år. FREKVENSTABELLER // SIDE 2

11 1 Vi ventede ikke, men det tog flere år at renovere alt det vi ville have gjort 1 Vi vidste ikke lige umiddelbart hvordan vi skulle gå til projektet 1 Ville spare op 1 Vores behov ændrede sig 1 Vores første hus. Kendte ikke vore behov, så vi ventede indtil de forskellige behov blev tydelige. 1 Vores gamle hus var solgt 1 Vores gamle hus var solgt, alternativet til at bo i huset var en skurvogn 1 Vores lejlighed blev solgt 09. Var du bevidst om, at der er n % en række energikrav i bygningsreglementet, da du gik i gang med din renovering? Ja % Nej % Total % 12A. Hvornår er huset bygget? n % Før % % % % % % 2000 eller senere 25 5% Not asked 50 10% Total % 10. Hvad prioriterede du højest i n % forhold til pris og kvalitet i din renovering? Det var vigtigst for mig, at det 99 20% var billigt Det var vigtigst for mig, at det havde en god kvalitet % Total % 11. Spillede husets energimærke n % nogen rolle i forhold til renoveringen? Ja, jeg/vi ønskede et bedre % energimærke og lavere udgifter Nej, husets energimærke var % tilfredsstillende. Nej, husets energimærke % spillede ikke nogen rolle for mig/os. Ved ikke 25 5% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 3

12 12A. Alle svar Hvornår er huset bygget? n % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 12A. Alle svar Hvornår er huset bygget? n % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % FREKVENSTABELLER // SIDE 4

13 12A. Alle svar Hvornår er huset bygget? n % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ved ikke 50 10% Total % 12B. Alle svar Hvilket år købte du huset? n % 1989 eller tidligere 2 0% % % % % Ved ikke 41 8% Total % 12B. Alle svar Hvilket år købte du huset? n % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Ved ikke 41 8% Total % 12C. Hvilket type hus? n % Landejendom 33 7% Paracelhus % Rækkehus 68 14% Villa % Andet (notér) 79 16% Ved ikke 47 9% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 5

14 12C. Hvilken type hus, er der tale om? 79 respondenter 80 besvarelser 6 Enfamiliehus 5 Dobbelthus 4 Ejerlejlighed 3 sommerhus 3 Bungalow 2 Andelsbolig rækkehus 2 Bindingsværkhus 2 mursten 2 murstenshus 1 1 1/2-plans villa 1 1 plan 1 1 plans 1 1 plans hud 1 1 plans typehus 1 1 plans villa 1 2 etager 1 2 familie hus 1 2-plans 1 Alm familiehus med kælder 1 Almindeligt hus 1 Andelbolig 1 Bedre byggeskik. to etager med kælder 1 Bofællesskab, gammel gård 1 Bungalow m. kælder 1 Byhus 1 Etage hus 1 Etageejendom 1 Etplanshus 1 Etplanshus gasbeton 1 Etplanshus med kælder 1 Flexbolig 1 Fritidsbolig 1 Fritidshus 1 Gammelt bondehus 1 Gammelt faldefærdigt hus / Et plans længehus 1 Gammelt fiskerhus 1 Gammelt værksted/bolig 1 Gasbeton 1 Gård 1 Halvt dobbelthus 1 Hus i 2 etager på landet 1 husmandssted 1 Ideel aparts lejlighed 1 Kalmarhus 1 Klyngehus 1 Labdsbyhus 1 Lægehus i landsby 1 Patricier villa 1 Patricievilla 1 Sommerhus træ 1 Stråtækt med bindingsværk 1 Stuehus 1 Stuehus på landet 1 Tidligere landejendom 1 to-plan 1 Træhus 1 Træhus m. tilbygning i mursten 1 Tvillingehus 1 Vandmølle 1 Ældre stuehus 12D. Hvor mange m2 er huset? n % Mindre end 100 m2 47 9% m % m % m2 0 0% m % Mere end 200 m % Ved ikke 45 9% Total % 12E. Hvordan er huset n % opvarmet? Fjernvarme % Gas % Oliefyr 17 3% Pillefyr 21 4% Andet (notér) 61 12% Ved ikke 52 10% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 6

15 12E. Hvordan er huset opvarmet? 61 respondenter 61 besvarelser 10 El 8 varmepumpe 6 Jordvarme 4 Centralvarme 2 El varme 2 Elvarme 2 Jordvarme og solceller 2 Solceller og jordvarme 1 Brændeovn 1 brændeovn og varmepumpe 1 brændeovn, luft/luft varme, vandbåren elvarme 1 Brændselsfyr 1 EL + luft/luftvarmepumper 1 el brændeovn varmepumpe 1 El og brændeovn 1 el og brændeovne og varmepumpe 1 el/brændeovne/varmeveksler 1 fastbrændsel 1 Fyr 1 fyr og el 1 Gulvarme 1 Jordvarm og sol 1 Luft til luft og brænde 1 Luft til luft varmepumpe + elpaner 1 Luft til vand 1 Luft til varme 1 luft/vand varmepumpe 1 Solcelle, træpillefyr, varmepumpe og elvarme 1 Solceller 1 Vand/luft 1 Varmepumpe luft/vand 1 Varmepumpe,Pilleovn og el 1 Ventilationsanlæg med varmegenvinding og brændeovn 12F. Hvad er husets energimærke? n % A++ 2 0% A+ 2 0% A 9 2% B 26 5% C 82 16% D 82 16% E 32 6% F 17 3% G 9 2% Ved ikke/husker ikke % Total % 13. Hvad er dit køn? n % Kvinde % Mand % Total % 14. Hvad er din alder? n % år 7 1% år % år % år 81 16% år 38 8% 70 år eller derover 22 4% Vil ikke svare 12 2% Total % 15. Hvilken region bor du i? n % Hovedstaden % Sjælland 78 16% Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland 43 9% Total % 16. Hvad er din højest n % gennemførte uddannelse? Folkeskole (til og med % klasse/real) Studentereksamen (HF/HH/HTX 17 3% m.v.) Erhvervsuddannelser 66 13% (HG/EFG/mesterlære m.v.) Videregående uddannelse ( % års varighed) Universitetsuddannelse el % tilsvarende (min. 5 års varighed) Anden uddannelse 7 1% Vil ikke oplyse 1 0% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 7

16 17. Hvad er husstandens samlede bruttoindkomst før skat? n % kr. eller derunder 3 1% kr. 25 5% kr. 45 9% kr % kr % kr % kr % Kr 44 9% Kr 38 8% Mere end Kr 77 15% Vil ikke oplyse 42 8% Total % FREKVENSTABELLER // SIDE 8

17 3 KRYDSTABELLER 501 RESPONDENTER

18 01. Har du købt nyt hus inden for de sidste 10 år? [inkl. rækkehus] 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Ja % % % Nej 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % 01. Har du købt nyt hus inden for de sidste 10 år? [inkl. rækkehus] 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Ja 7 100% % % % % % % % Nej 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total 7 100% % % % % % % % 01. Har du købt nyt hus inden for de sidste 10 år? [inkl. rækkehus] Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Ja % % % % % % Nej 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 1

19 02. Renoverede du dit hus i løbet af de første fem år efter købet? Dette inkluderer alle former for renovering. 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Ja % % % Nej 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % 02. Renoverede du dit hus i løbet af de første fem år efter købet? Dette inkluderer alle former for renovering. 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Ja 7 100% % % % % % % % Nej 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total 7 100% % % % % % % % 02. Renoverede du dit hus i løbet af de første fem år efter købet? Dette inkluderer alle former for renovering. Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Ja % % % % % % Nej 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 2

20 03. Hvor meget renoverede du for? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Mindre end DKK 90 35% 75 31% % DKK 67 26% 53 22% % DKK 39 15% 44 18% 83 17% DKK 21 8% 25 10% 46 9% Mere end DKK 41 16% 46 19% 87 17% Total % % % 03. Hvor meget renoverede du for? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Mindre end DKK 3 43% 61 33% 49 32% 31 38% 11 29% 7 32% 3 25% % DKK 2 29% 53 28% 38 25% 8 10% 11 29% 4 18% 4 33% % DKK 0 0% 38 20% 23 15% 15 19% 3 8% 3 14% 1 8% 83 17% DKK 0 0% 13 7% 14 9% 9 11% 4 11% 2 9% 4 33% 46 9% Mere end DKK 2 29% 21 11% 31 20% 18 22% 9 24% 6 27% 0 0% 87 17% Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 3

21 03. Hvor meget renoverede du for? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Mindre end DKK 50 31% 29 37% 40 34% 34 33% 12 28% % DKK 41 26% 16 21% 32 27% 19 19% 12 28% % DKK 28 18% 11 14% 17 14% 17 17% 10 23% 83 17% DKK 14 9% 8 10% 8 7% 9 9% 7 16% 46 9% Mere end DKK 26 16% 14 18% 22 18% 23 23% 2 5% 87 17% Total % % % % % % 04. Hvornår foretog du den 13. Hvad er dit køn? Total væsentligste renovation af Kvinde Mand huset? n % n % Før jeg flyttede ind 71 28% 48 20% % Samtidig med, at jeg flyttede ind 54 21% 39 16% 93 19% Inden for det første år 40 16% 43 18% 83 17% Inden for de første tre år 65 25% 88 36% % Senere end tre år efter jeg/vi var flyttet ind 28 11% 25 10% 53 11% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 4

22 04. Hvornår foretog du den væsentligste renovation af huset? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Før jeg flyttede ind 2 29% 41 22% 36 23% 16 20% 11 29% 12 55% 1 8% % Samtidig med, at jeg flyttede ind 1 14% 39 21% 24 15% 17 21% 8 21% 1 5% 3 25% 93 19% Inden for det første år 2 29% 25 13% 28 18% 12 15% 7 18% 4 18% 5 42% 83 17% Inden for de første tre år 1 14% 62 33% 53 34% 23 28% 6 16% 5 23% 3 25% % Senere end tre år efter jeg/vi var flyttet ind 1 14% 19 10% 14 9% 13 16% 6 16% 0 0% 0 0% 53 11% Total 7 100% % % % % % % % 04. Hvornår foretog du den væsentligste renovation af huset? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Før jeg flyttede ind 46 29% 14 18% 25 21% 28 27% 6 14% % Samtidig med, at jeg flyttede ind 31 19% 13 17% 28 24% 15 15% 6 14% 93 19% Inden for det første år 25 16% 18 23% 17 14% 18 18% 5 12% 83 17% Inden for de første tre år 49 31% 21 27% 35 29% 33 32% 15 35% % Senere end tre år efter jeg/vi var flyttet ind 8 5% 12 15% 14 12% 8 8% 11 26% 53 11% Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 5

23 05. Hvad renoverede du? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Tag 58 22% 70 29% % Vinduer/døre % % % Gulve % % % Vægge % % % Facade/ydermur 42 16% 58 24% % Fundament 13 5% 16 7% 29 6% Kælder 24 9% 35 14% 59 12% Køkken % % % Bad 90 35% 89 37% % Efterisolering 61 24% 76 31% % Hulmursisolering 22 9% 33 14% 55 11% Installationer (el, radiatorer, termostater, cirkulationspumpe mm.) Varmekilde (udskiftning af oliefyr, varmepumpe, solceller eller lignende) 96 37% % % 59 23% 82 34% % Tilbygning 20 8% 27 11% 47 9% Andet 38 15% 25 10% 63 13% Svar i alt % % % Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 6

24 05. Hvad renoverede du? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Tag 2 29% 42 23% 45 29% 20 25% 12 32% 5 23% 2 17% % Vinduer/døre 4 57% 87 47% 79 51% 40 49% 24 63% 10 45% 6 50% % Gulve 5 71% % 86 55% 40 49% 18 47% 15 68% 4 33% % Vægge 5 71% % 88 57% 34 42% 18 47% 14 64% 7 58% % Facade/ydermur 3 43% 23 12% 31 20% 22 27% 12 32% 5 23% 4 33% % Fundament 1 14% 10 5% 9 6% 2 2% 3 8% 3 14% 1 8% 29 6% Kælder 0 0% 23 12% 22 14% 7 9% 3 8% 2 9% 2 17% 59 12% Køkken 3 43% 74 40% 76 49% 37 46% 23 61% 14 64% 3 25% % Bad 3 43% 52 28% 54 35% 38 47% 17 45% 10 45% 5 42% % Efterisolering 3 43% 45 24% 44 28% 23 28% 13 34% 7 32% 2 17% % Hulmursisolering 2 29% 19 10% 14 9% 7 9% 5 13% 7 32% 1 8% 55 11% Installationer (el, radiatorer, 3 43% 72 39% 68 44% 33 41% 14 37% 10 45% 3 25% % termostater, cirkulationspumpe mm.) Varmekilde (udskiftning af 2 29% 43 23% 42 27% 24 30% 18 47% 8 36% 4 33% % oliefyr, varmepumpe, solceller eller lignende) Tilbygning 1 14% 12 6% 18 12% 9 11% 4 11% 2 9% 1 8% 47 9% Andet 1 14% 26 14% 18 12% 8 10% 6 16% 3 14% 1 8% 63 13% Svar i alt % % % % % % % % Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 7

25 05. Hvad renoverede du? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Tag 44 28% 23 29% 28 24% 26 25% 7 16% % Vinduer/døre 67 42% 45 58% 58 49% 57 56% 23 53% % Gulve 89 56% 36 46% 67 56% 57 56% 21 49% % Vægge 84 53% 43 55% 63 53% 55 54% 21 49% % Facade/ydermur 27 17% 22 28% 21 18% 21 21% 9 21% % Fundament 6 4% 5 6% 5 4% 11 11% 2 5% 29 6% Kælder 21 13% 11 14% 9 8% 12 12% 6 14% 59 12% Køkken 63 40% 36 46% 58 49% 49 48% 24 56% % Bad 64 40% 24 31% 43 36% 37 36% 11 26% % Efterisolering 33 21% 24 31% 40 34% 32 31% 8 19% % Hulmursisolering 22 14% 9 12% 12 10% 10 10% 2 5% 55 11% Installationer (el, radiatorer, 68 43% 38 49% 43 36% 39 38% 15 35% % termostater, cirkulationspumpe mm.) Varmekilde (udskiftning af 42 26% 28 36% 31 26% 31 30% 9 21% % oliefyr, varmepumpe, solceller eller lignende) Tilbygning 14 9% 9 12% 9 8% 11 11% 4 9% 47 9% Andet 17 11% 14 18% 9 8% 14 14% 9 21% 63 13% Svar i alt % % % % % % Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 8

26 06. Hvorfor renoverede du huset? Huset passede ikke til mit/vores behov på det tidspunkt Husets var i en stand, hvor det var nødvendigt for os at renovere det Vi ville gerne have et hus med et 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % 78 30% 71 29% % % % % 83 32% 78 32% % lavere energiforbrug Andet 25 10% 14 6% 39 8% Svar i alt % % % Total % % % 06. Hvorfor renoverede du huset? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 2 29% 55 30% 57 37% 20 25% 9 24% 5 23% 1 8% % Huset passede ikke til mit/vores behov på det tidspunkt Husets var i en stand, hvor det 7 100% % % 50 62% 28 74% 14 64% 10 83% % var nødvendigt for os at renovere det Vi ville gerne have et hus med et 3 43% 60 32% 50 32% 25 31% 11 29% 8 36% 4 33% % lavere energiforbrug Andet 1 14% 16 9% 9 6% 11 14% 1 3% 1 5% 0 0% 39 8% Svar i alt % % % % % % % % Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 9

27 06. Hvorfor renoverede du huset? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Huset passede ikke til mit/vores 53 33% 22 28% 30 25% 33 32% 11 26% % behov på det tidspunkt Husets var i en stand, hvor det % 53 68% 81 68% 66 65% 29 67% % var nødvendigt for os at renovere det Vi ville gerne have et hus med et 45 28% 30 38% 38 32% 35 34% 13 30% % lavere energiforbrug Andet 13 8% 5 6% 11 9% 5 5% 5 12% 39 8% Svar i alt % % % % % % Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 10

28 07. Hvordan oplevede du det at skulle renovere dit hus, mens du boede i det? Det var besværligt, fordi der var flere rum, vi ikke kunne benytte Det var besværligt, fordi vi måtte flytte ud af huset i en periode Det var besværligt, fordi der blev koldt i huset Det var besværligt, fordi der var byggerod i huset Jeg oplevede det ikke som besværligt Jeg oplevede det som noget positivt at bo i huset under renoveringen 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % 33 31% 44 33% 77 32% 3 3% 6 4% 9 4% 9 8% 9 7% 18 7% 47 44% 56 41% % 41 38% 57 42% 98 40% 7 7% 4 3% 11 5% Svar i alt % % % Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 11

29 07. Hvordan oplevede du det at skulle renovere dit hus, mens du boede i det? Det var besværligt, fordi der var flere rum, vi ikke kunne benytte Det var besværligt, fordi vi måtte flytte ud af huset i en periode Det var besværligt, fordi der blev koldt i huset Det var besværligt, fordi der var byggerod i huset Jeg oplevede det ikke som besværligt Jeg oplevede det som noget positivt at bo i huset under renoveringen 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 1 33% 31 34% 27 33% 11 31% 3 23% 0 0% 4 50% 77 32% 1 33% 2 2% 2 2% 3 8% 0 0% 1 11% 0 0% 9 4% 2 67% 6 7% 5 6% 4 11% 0 0% 0 0% 1 13% 18 7% 1 33% 36 40% 43 52% 13 36% 4 31% 2 22% 4 50% % 1 33% 35 39% 33 40% 16 44% 6 46% 5 56% 2 25% 98 40% 0 0% 6 7% 1 1% 2 6% 1 8% 1 11% 0 0% 11 5% Svar i alt 6 200% % % % % 9 100% % % Total 3 100% % % % % 9 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 12

30 07. Hvordan oplevede du det at skulle renovere dit hus, mens du boede i det? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 28 35% 11 28% 17 33% 15 29% 6 30% 77 32% Det var besværligt, fordi der var flere rum, vi ikke kunne benytte Det var besværligt, fordi vi måtte 3 4% 1 3% 2 4% 2 4% 1 5% 9 4% flytte ud af huset i en periode Det var besværligt, fordi der blev 5 6% 3 8% 3 6% 6 12% 1 5% 18 7% koldt i huset Det var besværligt, fordi der var 37 47% 18 45% 17 33% 22 43% 9 45% % byggerod i huset Jeg oplevede det ikke som 28 35% 16 40% 23 44% 22 43% 9 45% 98 40% besværligt Jeg oplevede det som noget 2 3% 3 8% 4 8% 2 4% 0 0% 11 5% positivt at bo i huset under renoveringen Svar i alt % % % % % % Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 13

31 08. Hvorfor ventede du med at renovere huset? Jeg havde ikke råd, da jeg flyttede ind i huset. Jeg havde ikke behov for at renovere, da jeg flyttede ind i huset. Det var uklart for mig, hvilke fordele der ville være ved at renovere huset Jeg vidste ikke, at der var behov for at renovere, da jeg/vi flyttede ind i huset. 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % 25 24% 36 27% 61 26% 16 15% 24 18% 40 17% 13 12% 17 13% 30 13% 20 19% 19 15% 39 17% Andet (Notér) 31 30% 35 27% 66 28% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 14

32 08. Hvorfor ventede du med at renovere huset? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 1 33% 28 32% 21 26% 9 26% 2 15% 0 0% 0 0% 61 26% Jeg havde ikke råd, da jeg flyttede ind i huset. Jeg havde ikke behov for at 0 0% 11 13% 16 20% 8 23% 4 31% 1 11% 0 0% 40 17% renovere, da jeg flyttede ind i huset. Det var uklart for mig, hvilke 1 33% 11 13% 10 12% 2 6% 3 23% 2 22% 1 13% 30 13% fordele der ville være ved at renovere huset Jeg vidste ikke, at der var behov 1 33% 12 14% 14 17% 4 11% 2 15% 3 33% 3 38% 39 17% for at renovere, da jeg/vi flyttede ind i huset. Andet (Notér) 0 0% 25 29% 20 25% 12 34% 2 15% 3 33% 4 50% 66 28% Total 3 100% % % % % 9 100% 8 100% % KRYDSTABELLER // SIDE 15

33 08. Hvorfor ventede du med at renovere huset? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Jeg havde ikke råd, da jeg 26 35% 6 15% 16 31% 10 20% 3 15% 61 26% flyttede ind i huset. Jeg havde ikke behov for at 8 11% 9 23% 10 19% 11 22% 2 10% 40 17% renovere, da jeg flyttede ind i huset. Det var uklart for mig, hvilke 8 11% 5 13% 5 10% 7 14% 5 25% 30 13% fordele der ville være ved at renovere huset Jeg vidste ikke, at der var behov 14 19% 10 26% 6 12% 5 10% 4 20% 39 17% for at renovere, da jeg/vi flyttede ind i huset. Andet (Notér) 18 24% 9 23% 15 29% 18 35% 6 30% 66 28% Total % % % % % % 09. Var du bevidst om, at der er 13. Hvad er dit køn? Total en række energikrav i Kvinde Mand bygningsreglementet, da du gik i n % n % gang med din renovering? Ja % % % Nej 88 34% 74 30% % Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 16

34 09. Var du bevidst om, at der er en række energikrav i bygningsreglementet, da du gik i gang med din renovering? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Ja 5 71% % % 58 72% 25 66% 17 77% 6 50% % Nej 2 29% 67 36% 46 30% 23 28% 13 34% 5 23% 6 50% % Total 7 100% % % % % % % % 09. Var du bevidst om, at der er en række energikrav i bygningsreglementet, da du gik i gang med din renovering? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Ja 95 60% 61 78% 87 73% 70 69% 26 60% % Nej 64 40% 17 22% 32 27% 32 31% 17 40% % Total % % % % % % 10. Hvad prioriterede du højest i 13. Hvad er dit køn? Total forhold til pris og kvalitet i din Kvinde Mand renovering? n % n % Det var vigtigst for mig, at det 56 22% 43 18% 99 20% var billigt Det var vigtigst for mig, at det havde en god kvalitet % % % Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 17

35 10. Hvad prioriterede du højest i forhold til pris og kvalitet i din renovering? Det var vigtigst for mig, at det var billigt Det var vigtigst for mig, at det havde en god kvalitet 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 1 14% 46 25% 33 21% 8 10% 6 16% 3 14% 2 17% 99 20% 6 86% % % 73 90% 32 84% 19 86% 10 83% % Total 7 100% % % % % % % % 10. Hvad prioriterede du højest i forhold til pris og kvalitet i din renovering? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Det var vigtigst for mig, at det 39 25% 13 17% 20 17% 21 21% 6 14% 99 20% var billigt Det var vigtigst for mig, at det havde en god kvalitet % 65 83% 99 83% 81 79% 37 86% % Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 18

36 11. Spillede husets energimærke nogen rolle i forhold til renoveringen? Ja, jeg/vi ønskede et bedre energimærke og lavere udgifter Nej, husets energimærke var tilfredsstillende. Nej, husets energimærke spillede ikke nogen rolle for mig/os. 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % 91 35% 73 30% % 86 33% 59 24% % 60 23% % % Ved ikke 21 8% 4 2% 25 5% Total % % % 11. Spillede husets energimærke nogen rolle i forhold til renoveringen? Ja, jeg/vi ønskede et bedre energimærke og lavere udgifter Nej, husets energimærke var tilfredsstillende. Nej, husets energimærke spillede ikke nogen rolle for mig/os. 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 4 57% 64 34% 52 34% 21 26% 11 29% 9 41% 3 25% % 1 14% 54 29% 44 28% 25 31% 10 26% 7 32% 4 33% % 2 29% 62 33% 49 32% 32 40% 14 37% 4 18% 4 33% % Ved ikke 0 0% 6 3% 10 6% 3 4% 3 8% 2 9% 1 8% 25 5% Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 19

37 11. Spillede husets energimærke nogen rolle i forhold til renoveringen? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 52 33% 32 41% 39 33% 31 30% 10 23% % Ja, jeg/vi ønskede et bedre energimærke og lavere udgifter Nej, husets energimærke var 55 35% 21 27% 27 23% 33 32% 9 21% % tilfredsstillende. Nej, husets energimærke 44 28% 22 28% 44 37% 35 34% 22 51% % spillede ikke nogen rolle for mig/os. Ved ikke 8 5% 3 4% 9 8% 3 3% 2 5% 25 5% Total % % % % % % 12A. Hvornår er huset bygget? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Før % 40 16% 75 15% % 44 18% 79 16% % 61 25% % % 41 17% 96 19% % 21 9% 45 9% % 5 2% 14 3% 2000 eller senere 16 6% 9 4% 25 5% Ved ikke 28 11% 22 9% 50 10% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 20

38 12A. Hvornår er huset bygget? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Før % 26 14% 18 12% 16 20% 7 18% 5 23% 1 8% 75 15% % 20 11% 33 21% 14 17% 8 21% 2 9% 0 0% 79 16% % 46 25% 41 26% 14 17% 6 16% 4 18% 4 33% % % 48 26% 25 16% 12 15% 4 11% 6 27% 1 8% 96 19% % 12 6% 13 8% 11 14% 7 18% 2 9% 0 0% 45 9% % 9 5% 3 2% 0 0% 0 0% 2 9% 0 0% 14 3% 2000 eller senere 1 14% 10 5% 7 5% 5 6% 2 5% 0 0% 0 0% 25 5% Ved ikke 0 0% 15 8% 15 10% 9 11% 4 11% 1 5% 6 50% 50 10% Total 7 100% % % % % % % % 12A. Hvornår er huset bygget? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Før % 17 22% 14 12% 14 14% 10 23% 75 15% % 12 15% 24 20% 13 13% 7 16% 79 16% % 15 19% 17 14% 25 25% 10 23% % % 22 28% 25 21% 21 21% 7 16% 96 19% % 3 4% 18 15% 13 13% 1 2% 45 9% % 3 4% 2 2% 2 2% 2 5% 14 3% 2000 eller senere 12 8% 2 3% 4 3% 5 5% 2 5% 25 5% Ved ikke 18 11% 4 5% 15 13% 9 9% 4 9% 50 10% Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 21

39 12B. Alle svar Hvilket år købte du huset? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % 1989 eller tidligere 2 1% 0 0% 2 0% % 58 24% % % 86 35% % % 59 24% % % 19 8% 41 8% Ved ikke 20 8% 21 9% 41 8% Total % % % 12B. Alle svar Hvilket år købte du huset? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % 1989 eller tidligere 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 1 8% 2 0% % 21 11% 31 20% 27 33% 14 37% 12 55% 0 0% % % 65 35% 67 43% 27 33% 12 32% 3 14% 4 33% % % 68 37% 40 26% 12 15% 6 16% 3 14% 1 8% % % 19 10% 5 3% 7 9% 3 8% 3 14% 1 8% 41 8% Ved ikke 0 0% 13 7% 12 8% 7 9% 3 8% 1 5% 5 42% 41 8% Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 22

40 12B. Alle svar Hvilket år købte du huset? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % 1989 eller tidligere 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 2 0% % 16 21% 35 29% 16 16% 12 28% % % 22 28% 39 33% 47 46% 13 30% % % 26 33% 28 24% 25 25% 11 26% % % 9 12% 4 3% 8 8% 4 9% 41 8% Ved ikke 15 9% 5 6% 12 10% 6 6% 3 7% 41 8% Total % % % % % % 12C. Hvilket type hus? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Landejendom 19 7% 14 6% 33 7% Paracelhus 61 24% 68 28% % Rækkehus 40 16% 28 12% 68 14% Villa 73 28% 72 30% % Andet (notér) 45 17% 34 14% 79 16% Ved ikke 20 8% 27 11% 47 9% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 23

41 12C. Hvilket type hus? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Landejendom 1 14% 9 5% 6 4% 12 15% 4 11% 1 5% 0 0% 33 7% Paracelhus 0 0% 61 33% 37 24% 18 22% 3 8% 8 36% 2 17% % Rækkehus 1 14% 21 11% 20 13% 13 16% 5 13% 6 27% 2 17% 68 14% Villa 1 14% 57 31% 60 39% 17 21% 7 18% 0 0% 3 25% % Andet (notér) 3 43% 23 12% 18 12% 13 16% 15 39% 7 32% 0 0% 79 16% Ved ikke 1 14% 15 8% 14 9% 8 10% 4 11% 0 0% 5 42% 47 9% Total 7 100% % % % % % % % 12C. Hvilket type hus? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Landejendom 3 2% 5 6% 10 8% 9 9% 6 14% 33 7% Paracelhus 30 19% 16 21% 37 31% 34 33% 12 28% % Rækkehus 41 26% 6 8% 11 9% 10 10% 0 0% 68 14% Villa 42 26% 27 35% 32 27% 29 28% 15 35% % Andet (notér) 24 15% 17 22% 16 13% 15 15% 7 16% 79 16% Ved ikke 19 12% 7 9% 13 11% 5 5% 3 7% 47 9% Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 24

42 12D. Hvor mange m2 er huset? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % Mindre end 100 m % 21 9% 47 9% m % 77 32% % m % 57 23% % m2 0 0% 0 0% 0 0% m % 29 12% 64 13% Mere end 200 m % 39 16% 71 14% Ved ikke 25 10% 20 8% 45 9% Total % % % 12D. Hvor mange m2 er huset? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Mindre end 100 m2 1 14% 9 5% 12 8% 12 15% 7 18% 6 27% 0 0% 47 9% m2 3 43% 62 33% 58 37% 25 31% 10 26% 5 23% 2 17% % m2 0 0% 51 27% 30 19% 12 15% 8 21% 5 23% 3 25% % m2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% m2 1 14% 26 14% 19 12% 11 14% 3 8% 3 14% 1 8% 64 13% Mere end 200 m2 1 14% 22 12% 24 15% 14 17% 7 18% 2 9% 1 8% 71 14% Ved ikke 1 14% 16 9% 12 8% 7 9% 3 8% 1 5% 5 42% 45 9% Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 25

43 12D. Hvor mange m2 er huset? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Mindre end 100 m % 7 9% 8 7% 10 10% 2 5% 47 9% m % 21 27% 48 40% 31 30% 20 47% % m % 19 24% 22 18% 14 14% 6 14% % m2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% m % 7 9% 14 12% 20 20% 5 12% 64 13% Mere end 200 m2 12 8% 18 23% 15 13% 20 20% 6 14% 71 14% Ved ikke 16 10% 6 8% 12 10% 7 7% 4 9% 45 9% Total % % % % % % 12E. Hvordan er huset 13. Hvad er dit køn? Total opvarmet? Kvinde Mand n % n % Fjernvarme % % % Gas 69 27% 63 26% % Oliefyr 8 3% 9 4% 17 3% Pillefyr 8 3% 13 5% 21 4% Andet (notér) 34 13% 27 11% 61 12% Ved ikke 27 10% 25 10% 52 10% Total % % % KRYDSTABELLER // SIDE 26

44 12E. Hvordan er huset opvarmet? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % Fjernvarme 5 71% 82 44% 73 47% 30 37% 16 42% 8 36% 4 33% % Gas 1 14% 56 30% 40 26% 21 26% 6 16% 5 23% 3 25% % Oliefyr 0 0% 4 2% 6 4% 4 5% 3 8% 0 0% 0 0% 17 3% Pillefyr 0 0% 9 5% 3 2% 8 10% 1 3% 0 0% 0 0% 21 4% Andet (notér) 0 0% 16 9% 19 12% 9 11% 9 24% 8 36% 0 0% 61 12% Ved ikke 1 14% 19 10% 14 9% 9 11% 3 8% 1 5% 5 42% 52 10% Total 7 100% % % % % % % % 12E. Hvordan er huset opvarmet? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % Fjernvarme 43 27% 24 31% 68 57% 60 59% 23 53% % Gas 68 43% 28 36% 17 14% 11 11% 8 19% % Oliefyr 7 4% 3 4% 3 3% 1 1% 3 7% 17 3% Pillefyr 0 0% 6 8% 5 4% 6 6% 4 9% 21 4% Andet (notér) 19 12% 11 14% 12 10% 17 17% 2 5% 61 12% Ved ikke 22 14% 6 8% 14 12% 7 7% 3 7% 52 10% Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 27

45 12F. Hvad er husets energimærke? 13. Hvad er dit køn? Total Kvinde Mand n % n % A++ 1 0% 1 0% 2 0% A+ 0 0% 2 1% 2 0% A 4 2% 5 2% 9 2% B 12 5% 14 6% 26 5% C 45 17% 37 15% 82 16% D 48 19% 34 14% 82 16% E 10 4% 22 9% 32 6% F 9 3% 8 3% 17 3% G 4 2% 5 2% 9 2% Ved ikke/husker ikke % % % Total % % % 12F. Hvad er husets energimærke? 14. Hvad er din alder? Total år år år år år 70 år eller derover Vil ikke svare n % n % n % n % n % n % n % A++ 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 5% 0 0% 0 0% 2 0% A+ 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% A 0 0% 2 1% 5 3% 1 1% 0 0% 1 5% 0 0% 9 2% B 0 0% 7 4% 12 8% 5 6% 1 3% 1 5% 0 0% 26 5% C 2 29% 36 19% 26 17% 7 9% 4 11% 7 32% 0 0% 82 16% D 2 29% 38 20% 26 17% 9 11% 4 11% 1 5% 2 17% 82 16% E 0 0% 11 6% 16 10% 3 4% 2 5% 0 0% 0 0% 32 6% F 0 0% 6 3% 4 3% 2 2% 3 8% 2 9% 0 0% 17 3% G 0 0% 7 4% 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 9 2% Ved ikke/husker ikke 3 43% 79 42% 65 42% 51 63% 22 58% 10 45% 10 83% % Total 7 100% % % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 28

46 12F. Hvad er husets energimærke? Hovedstade n 15. Hvilken region bor du i? Total Sjælland Syddanmar k Midtjylland Nordjylland n % n % n % n % n % A++ 1 1% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0% A+ 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 0 0% 2 0% A 3 2% 0 0% 1 1% 5 5% 0 0% 9 2% B 9 6% 1 1% 8 7% 8 8% 0 0% 26 5% C 29 18% 12 15% 14 12% 22 22% 5 12% 82 16% D 28 18% 16 21% 19 16% 11 11% 8 19% 82 16% E 10 6% 7 9% 7 6% 7 7% 1 2% 32 6% F 3 2% 5 6% 5 4% 2 2% 2 5% 17 3% G 3 2% 1 1% 3 3% 2 2% 0 0% 9 2% Ved ikke/husker ikke 73 46% 35 45% 61 51% 44 43% 27 63% % Total % % % % % % KRYDSTABELLER // SIDE 29

47 4 SPØRGESKEMA

48 Spørgeramme energibesparelsespotentiale ved køb og renovering af hus, inden for 5 år Målgruppe: Danskere, der er flyttet i nyt hus [inkl. rækkehus] inden for de seneste 10 år, og som har foretaget renoveringer inden for deres første fem år som ejere af huset (gælder ikke almindelig vedligeholdelse). 1. Har du købt nyt hus inden for de sidste 10 år? [inkl. rækkehus] Ja Nej {Hvis nej, afslut } 2. Renoverede du dit hus i løbet af de første fem år efter købet? Dette inkluderer alle former for renovering. Ja Nej {Hvis nej, afslut } 3. Hvor meget renoverede du for? Mindre end DKK DKK DKK DKK Mere end DKK 4. Hvornår foretog du den væsentligste renovation af huset? Før jeg flyttede ind Samtidig med, at jeg flyttede ind Inden for det første år Inden for de første tre år Senere end tre år efter jeg/vi var flyttet ind 5. Hvad renoverede du? Tag Vinduer/døre Gulve Vægge Facade/ydermur Fundament Kælder Køkken Bad Efterisolering Hulmursisolering Installationer (el, radiatorer, termostater, cirkulationspumpe mm.) Varmekilde (udskiftning af oliefyr, varmepumpe, solceller eller lignende) Tilbygning Andet SPØRGESKEMA // SIDE 1

49 6. Hvorfor renoverede du huset? Huset passede ikke til mit/vores behov på det tidspunkt Husets var i en stand, hvor det var nødvendigt for os at renovere det Vi ville gerne have et hus med et lavere energiforbrug Andet Spm 7 stilles hvis der er svaret 3 eller 4 i spm Hvordan oplevede du det at skulle renovere dit hus, mens du boede i det? Det var besværligt, fordi der var flere rum, vi ikke kunne benytte Det var besværligt, fordi vi måtte flytte ud af huset i en periode Det var besværligt, fordi der blev koldt i huset Det var besværligt, fordi der var byggerod i huset Jeg oplevede det ikke som besværligt Jeg oplevede det som noget positivt at bo i huset under renoveringen Spm 8 stilles hvis der er svaret 3 eller 4 i spm Hvorfor ventede du med at renovere huset? Jeg havde ikke råd, da jeg flyttede ind i huset. Jeg havde ikke behov for at renovere, da jeg flyttede ind i huset. Det var uklart for mig, hvilke fordele der ville være ved at renovere huset Jeg vidste ikke, at der var behov for at renovere, da jeg/vi flyttede ind i huset. Andet 9. Var du bevidst om, at der er en række energikrav i bygningsreglementet, da du gik i gang med din renovering? Ja Nej 10. Hvad prioriterede du højest i forhold til pris og kvalitet i din renovering? Det var vigtigst for mig, at det var billigt Det var vigtigst for mig, at det havde en god kvalitet 11. Spillede husets energimærke nogen rolle i forhold til renoveringen? Ja, jeg/vi ønskede et bedre energimærke og lavere udgifter Nej, husets energimærke var tilfredsstillende. Nej, husets energimærke spillede ikke nogen rolle for mig/os. Ved ikke Merge screens i spm Hvis muligt, indtast gerne stamdata om dit hus. Efterlad tom hvis du ikke ved det. Hvornår er huset bygget? Noter#: Hvilket år købte du huset? Noter#: Hvilken type hus, er der tale om? Noter: SPØRGESKEMA // SIDE 2

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017

KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 DANS K S YGE PL EJE RÅD KO N FL I KT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G EL S E M A R T S 2017 P R O J E K T L E D E R E : M I C H A E L U. L A R S E N C A S P E R O. J E N S E N A

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER PÅ BORNHOLM T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E A P R I L 2 0 1 9 P R O J E K T L E D E R E : C O N N I E F. L A R S E N

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N SUNDHEDSSTYRELS EN ALKOHOL T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E S E P T E M B E R 2018 P R O J E K T L E D E R : C A S P E R O T T A R J E N S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP

ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP ERHVERVSTILFREDSHED BALLERUP TABELRAPPORT, TELEFONUNDERSØGELSE 2017 ADM. DIR. ASGER H. NIELSEN PROJEKTLEDER CONNIE F. LARSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N

T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N UNDERSØGELSE OM DANKORT T A B E L R A P P O R T, I N T E R N E T U N D E R S Ø G E L S E 2 0 1 9 A D M. D I R. A S G E R H. N I E L S E N P R O J E K T L E D E R O L I V E R B R Y D E N S H O L T A L H

Læs mere

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E REBILD KOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E M A J - J U L I 2018 P R O J

Læs mere

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E GLADSAXE KOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E M A J - J U L I 2018 P R

Læs mere

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder

De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder De Samvirkende Købmænd Undersøgelse om storcentre og hypermarkeder Tabelrapport, internetundersøgelse Februar 2015 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : A S G E R N I E L S E N

T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : A S G E R N I E L S E N 2 erne UNGE VÆLGERE T A B E L R A P P O R T, T E L F O N U N D E R S Ø G E L S E D E C E M B E R 2017 P R O J E K T L E D E R : A S G E R N I E L S E N A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Konkurrence og Forbrugerstyrelsen Streaming Tabelrapport, internetundersøgelse Oktober 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Thore Stenfeldt Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Resultater og effekter af energidagene

Resultater og effekter af energidagene Resultater og effekter af energidagene Overordnede resultater 1. 13 ud af 49 deltagende husstande har udført i alt 49 forskellige energiforbedringer 2. De 13 husstande har brugt 600.000 kr. = 12.250 pr.

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen

Penge- og Pensionspanelet Økonomi efter julen Penge- og Pensionspanelet Økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete udgifter

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter

Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter Penge- og Pensionspanelet Opsparing til uforudsete udgifter 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Operate A/S 25. 29. oktober 2007

Operate A/S 25. 29. oktober 2007 Jobno. DK2007-989 25. 29. oktober 2007 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Tabeller Åbne besvarelser Spørgeskema 2007 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København N - Tel 70 27 22 24 - Fax 70 27 22 25 -

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi

Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi Penge- og Pensionspanelet: Jul og økonomi 09-11-2018 Om undersøgelsen Kantar Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes økonomi ift. julen, uforudsete

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Selvforsyning med energi

Selvforsyning med energi Selvforsyning med energi Marts 2010 Tabel 1 [D_Accommodation_2] _ Bor du i... abs % Ejerbolig 548 62 Andelsbolig 79 9 Lejebolig 255 29 Resp. 882 100 [Q1] Har du planer om at energieffektivisere din bolig

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012

Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner. April 2012 Albertslund, Glostrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner Undersøgelse vedrørende rottebekæmpelse Ishøj/Vallensbæk Tabelrapport, telefonundersøgelse April 2012 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie Flausø

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling

Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for byggesagsbehandling Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Brugertilfredshed for miljøtilsyn

Brugertilfredshed for miljøtilsyn Plan- og Miljøudvalget 31-05-2011 Brugertilfredshed for miljøtilsyn Sagstype: Åben Type: Plan- og Miljøudvalget A Sagsnr.: 10/21622 Sagsfremstilling Som en del af Teknik- og Miljøcenterets kvalitetscertificering

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser

Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser Skov- og Naturstyrelsen Danskernes natur- og friluftsoplevelser Tabelrapport, telefonundersøgelse November 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed

Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed Boligejernes forståelse af boliglån Bidragssats, rentetillæg, afdragsfrihed En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar Gallup

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier

SoMe og demokratiet. en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier SoMe og demokratiet en befolkningsundersøgelse om danskernes holdning til den politiske debat i sociale medier DEL 1: PERSPEKTIVER INDHOLD DEL 1: PERSPEKTIVER DEL 2: RESULTATER SOCIALE MEDIER OG DEMOKRATI...

Læs mere

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE EN DEL AF DEN NATIONALE CYKLISTUNDERSØGELSE 2018 SAMMENFATNING AF RESULTATER S E P T E M B E R 2018 I N D H O L D 1. O M U N D E R S Ø G E L S E N S. 3 2. O

Læs mere

Familiepolitik er usynlig for danskerne

Familiepolitik er usynlig for danskerne Familiepolitik er usynlig for danskerne Næsten hver anden dansker kan ikke få øje på noget parti, der specielt kæmper børnefamiliernes sag. Når danskerne skal pege på de partier, der bedst kæmper børnefamiliernes,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Energi, Forsynings og Klimaudvalget 1617 EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt Energi, Forsynings og Klimaudvalget Christiansborg 12 København K Ministeren Dato. januar 17 J nr. 17 193

Læs mere

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke

Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser. Wilke Forbrugerundersøgelse: Brug af håndværkerydelser Wilke SIDE 2 KAPITEL 1FORBRUGERUNDERSØGELSE: BRUG AF HÅNDVÆRKSYDELSER Indhold Kapitel 1 3 Appendiks... 3 1.1 Metode... 3 1.2 Afrapportering af resultater...

Læs mere

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011

Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Lyngallup om den økonomiske krise Dato: 2. november 2011 Metode Feltperiode: 31. oktober -2. november 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker?

1. Frekvenstabeller. Tabel 1: Ville du være modstander af, at din datter giftede sig med en dansker? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 5 3. Kryds med alder... 7 4. Kryds med Region... 9 5. Kryds med Indkomst... 11 6. Kryds med oprindelsesland... 13 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Dansk Skuespillerforbund Skuespiller

Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Dansk Skuespillerforbund Skuespiller Tabelrapport, Telefonundersøgelse Oktober 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Lyngallup om genbrug

Lyngallup om genbrug Lyngallup om genbrug Metode Feltperiode: 15.-17. februar 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.133 personer

Læs mere

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011

Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om boligpriser Dato: 27. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 13 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Undersøgelsen i Sverige

Undersøgelsen i Sverige Undersøgelsen i Sverige Om analysen Vil du vide mere? Metode Undersøgelsen er foretaget i et Sverigespanel. Panelet består af mere end 50.000 tilfældigt udvalgte svenskere. Indsamling er foretaget via

Læs mere

GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UNDERSØGELSESART FORETAGET APRIL RESPONDENTER

GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UNDERSØGELSESART FORETAGET APRIL RESPONDENTER GRØN OMSTILLING OG VINDMØLLER BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE UNDERSØGELSESART FORETAGET 1. 4. APRIL 2019 500 RESPONDENTER 1.INTRODUKTION OM MEGAFON MEGAFON har gennem mere end 25 år været en af Danmarks mest

Læs mere

Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om folkeskolen Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om folkeskolen 7 3 Statistisk sikkerhed 14 Kontaktperson Camilla

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra.

Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Jeg håber en dag at flytte tilbage til det land, jeg oprindeligt kommer fra. Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 11 3. Kryds med alder... 19 4. Kryds med Region... 27 5. Kryds med Indkomst... 35 6. Kryds med oprindelsesland... 43 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E

E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E AALBORG KOMMUNE CYKLISTUNDERSØGELSE E N D E L A F D E N N A T I O N A L E C Y K L I S T U N D E R S Ø G E L S E T A B E L R A P P O R T, T E L E F O N U N D E R S Ø G E L S E M A J - J U L I 2018 P R O

Læs mere

Penge og Pensionspanelet

Penge og Pensionspanelet Penge og Pensionspanelet Barometerundersøgelsen 2009: Befolkningsundersøgelse om danskernes finansielle adfærd og opfattelse af de finansielle sektorer 0 Indhold 1 2 3 Baggrundsvariable Demografi Finansiel

Læs mere

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews

Kvotering: Der er sat en totalkvote på gennemførte interviews Metodenotat Dataindsamling: Foretaget via NORSTATS onlinepanel. Feltperiode: 19. januar 25. januar 2007 Stikprøve: 1002 Svarprocent: Sampling: Der er sendt ud nationalt repræsentativt til befolkningen

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sommerhusejere. Gennemført af YouGov på vegne af Bolius

Sommerhusejere. Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Sommerhusejere Gennemført af YouGov på vegne af Bolius Metodebeskrivelse Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. februar - 5. marts 2018 via internettet med

Læs mere

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet?

a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? a1 Skal der være begrænsninger for, hvor mange timer om ugen dagpengemodtagere må arbejde frivilligt, hvis de står til rådighed for arbejdsmarkedet? STEMME I MORGEN TOTAL (A) Socialdemokr(B) Radikale Ven

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri juni Public 57174 TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsfri 22.-24. juni 2010 Public 57174 Metode Feltperiode: 22.-24. juni 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig?

Føler du overordnet set, at det danske samfund har taget godt eller dårligt imod dig? Indholdsfortegnelse 1. Frekvenstabeller... 3 2. Kryds med køn... 10 3. Kryds med alder... 17 4. Kryds med Region... 24 5. Kryds med Indkomst... 31 6. Kryds med oprindelsesland... 38 7. Om undersøgelsen...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R

P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I R E S P O N D E N T E R HJEMMEPLEJEUNDERSØGELSE KØGE KOMMUNE P O S TA L U N D E R S Ø G E L S E J U N I 2 0 1 7 764 R E S P O N D E N T E R P R O J E K T K O N S U L E N T E R C O N N I E F : L A R S E N, K A R I N A N Y H O

Læs mere

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise

Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise Lyngallup Om økonomi, bolig og finanskrise TNS Dato: Projekt: 58902 Feltperiode: Den 6.7. november 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011

Lyngallup om unge og uddannelse. Dato: 5. januar 2011 Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om unge og uddannelse Dato: 5. januar 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Kendskabet til Nota maj 2013

Kendskabet til Nota maj 2013 t Kendskabet til Nota - 2013 15351 13. maj 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenstabeller... 5 4. Kryds med

Læs mere

S og V er lige økonomisk ansvarlige

S og V er lige økonomisk ansvarlige S og V er lige økonomisk ansvarlige Venstre og Socialdemokraterne er i høj eller nogen grad økonomisk ansvarlige partier, der kan tage regeringsansvar for Danmarks økonomi. Det mener to ud af tre vælgere.

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269

TNS Gallup - Public Tema: Den voldsomme regn august Public 57269 TNS Gallup Public Tema: 18.19. august 2010 Public 57269 Metode Feltperiode: 18.19. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter

Boligkontoret Danmark. 1007 respondenter Boligkontoret Danmark Telefoninterview foretaget 4. 16. oktober 2012 1007 respondenter 1 01. Hvad er de primære årsager til, at du bor i din nuværende bolig? 1193 besvarelser 0% 10% 20% 30% 40% Pris og

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Indenrigs- & Socialministeriet og KL September 2009 RESULTATER Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig/plejehjem INDHOLDSFORTEGNELSE Kort om Capacent Research... 3 1 Indledning...

Læs mere

MEGAFON. Vi kender danskerne. 1g.megafon.dk. Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre

MEGAFON. Vi kender danskerne. 1g.megafon.dk. Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre MEGAFON Vi kender danskerne Rådgivning og analyse, der bringer dig godt videre 1g.megafon.dk En god markedsanalyse kræver kun 2 ting: Almindelig sund fornuft Tænk jer godt og grundigt om. Er alt klart,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-parathed

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-parathed Erhvervs- og Selskabsstylsen IT-parathed Tabelrapport, telefonundersøgelse September 2009 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle ttigheder til undersøgelsesmaterialet tilhør MEGAFON.

Læs mere

Forbrugerrådet Tog til tiden

Forbrugerrådet Tog til tiden Trafikudvalget B 35 - Bilag 4 Offentligt Forbrugerrådet Tog til tiden Rapport - Epinion A/S 30. august 2005 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 2.1 Indledning...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Metoderapport: Større forbrugerundersøgelse Penge- og Pensionspanelet Århusgade 110 2100 København Ø Spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre

F. Socialistisk Folkeparti. B. Radikale Venstre Danskerne vil af med mellem- og topskatten Danskerne er parate til at skrotte både mellem- og topskatten ved en kommende skattereform. Det viser en meningsmåling foretaget af Megafon. Således erklærer

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til screening (store bygninger)

BedreBolig-tjekliste til screening (store bygninger) BedreBolig-tjekliste til screening (store bygninger) Kunde: Adresse: Vejledning til anvendelse af denne tjekliste a) Indtast grunddata for bygningen under punkt 1. b) Brug spørgsmålene under punkt 2 til

Læs mere

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd Det Kriminalpræventive Råd Befolkningsundersøgelse af danskernes erfaringer, holdninger og viden i forhold til hæleri. Web- og telefonundersøgelse foretaget 17. november 5. januar 2015/16 2311 respondenter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011

Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om ferie Dato: 29.juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 3 Statistisk sikkerhed 11 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske Tidende Sektor

Læs mere

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten

Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten Boligejernes forståelse af boliglån beslutninger, boligrenten, forventninger til renten En undersøgelse for Penge- og Pensionspanelet Dorthe Ibinger & Christian Brüggemann 24-10-2017 Om undersøgelsen Kantar

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der inden for de seneste 36 måneder har oplevet, at deres ægtefælle/samlever er gået bort ved døden Grafikrapport København,

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen

Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Analyse af energieffektiviseringsområdet Installatørbranchen Februar 2016 Indhold 1. Om undersøgelsen... 3 1.1 Baggrund og formål med undersøgelsen... 3 1.2 Undersøgelsens metode... 3 1.3 Stikprøvestørrelse

Læs mere

Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011

Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011 Dato: 29. juni 2011 1 AGENDA Lyngallup om mobilitet Dato: 29. juni 2011 1 Metode 3 2 Resultater 5 2.1 Lyngallup om mobilitet 7 3 Statistisk sikkerhed 18 Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Kunde Berlingske

Læs mere

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783

Lyngallup. Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål. Lyngallup. TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt 2. levering - 3 nye spørgsmål TNS Dato: 11. oktober 2012 Projekt: 58783 Fødevarer bakterier i frugt og grønt Feltperiode: Den 9.-11. oktober 2012 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010

Lyngallup om flekslån. Dato: 18. november 2010 Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om flekslån Dato: 18. november 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe Berlingske

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger Kunde: Adresse: Øvrige grunddata om boligen er noteret i markskema eller BedreBolig-program: Vejledning i anvendelse af denne tjekliste a) Brug

Læs mere