Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg"

Transkript

1 Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan for Målene i beskæftigelsesplanen for 2018 er opstillet ud fra budgettet for 2018 for at koble beskæftigelsesplanens mål direkte til Aalborg Kommunes udgifter på beskæftigelsesområdet. Det er dog i denne statistik valgt at anvende data fra jobindsats.dk, der er Beskæftigelsesministeriets database med statistik for beskæftigelsesområdet, da det derved bliver muligt at sammenligne resultaterne for Aalborg Kommune med resultaterne for 6-byerne og hele landet for at give et mere dækkende billede af udviklingen. Der anvendes data i jobindsats.dk. Ved vurdering af målopfyldelse og sammenligninger anvendes den næst seneste tilgængelige måned, da der ofte er et antal efterregistreringer vedrørende data for den seneste måned. Antal borgere på offentlig forsørgelse Det er et mål i beskæftigelsesplanen, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse ultimo 2018 skal være 1,9 % lavere end ultimo Det fremgår af tabel 1, at antallet af borgere på offentlig forsørgelse i de første fem måneder af 2018 ligger lavere end i samme periode i Tabel 1: Antal borgere på offentlig forsørgelse, fuldtidspersoner jan maj Pct.point. -0,4 % -0,2 % -0,2 % -1,0 % -1,4 % -2,1 % -0,7 % Noter: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Efterløn indgår ikke i opgørelsen. Det fremgår af tabel 2, at der for alle 6-byerne og hele landet er fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse fra maj 2017 til maj Resultatet for Aalborg ligger på niveau med Aarhus, mens faldet er mindre end for hele landet. Tabel 2: Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, maj 2017 maj ,4 % -5,0 % -1,5 % -2,4 % -0,6 % -1,9 % -2,3 % Tabel 3 viser andelen af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn) i 6-byerne og hele landet i maj Det fremgår, at bortset fra København har Aalborg den laveste andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse, og Aalborg ligger på niveau med hele landet.

2 Tabel 3: Andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse (eksklusiv efterløn), maj ,5 % 16,9 % 23,8 % 27,5 % 24,9 % 27,5 % 22,4 % Virksomhedsrettet indsats Samarbejdsgrad med virksomhederne Der er i beskæftigelsesplanen opstillet et mål om at samarbejdsgraden med virksomhederne ultimo 2018 skal være 2 procentpoint højere end ultimo Samarbejdsgraden måles som den andel af virksomhederne i kommunen, hvor jobcentret har haft en eller flere placeringer af borgere i fx en virksomhedspraktik, løntilskud eller fleksjob. Der er tale om et akkumuleret mål, det vil sige, at andelen af virksomheder, der samarbejdes med, løbende øges i løbet af året (resultatet for Jobcenter Aalborg i 2017 var 36,0 %). Målet er ikke et udtryk for, hvor stor en andel af kommunens virksomheder, som jobcentret har kontakt til (dette tal ligger væsentligt højere, men kan ikke opgøres i jobindsats.dk). Det fremgår af tabel 4, at samarbejdsgraden generelt hos jobcentrene er stigende, hvilket hænger sammen med det generelt øgede fokus på den virksomhedsvendte indsats. Det fremgår også, at stigningen for Jobcenter Aalborg ligger i den lave ende i forhold til 6-byerne (bortset fra København), og samarbejdsgraden er på niveau med Aarhus. Resultatet hænger sammen med, at indsatsen i Jobcenter Aalborg er justeret, så der i virksomhedskontakten i mindre omfang er fokus på støttet beskæftigelse og i højere grad fokus på rekruttering og ordinære timer. Tabel 4: Jobcentrenes samarbejdsgrad med virksomhederne, perioden januar maj ,1 % 15,8 % 28,7 % 31,7 % 33,1 % 36,4 % 25,4 % ,7 % 15,0 % 28,0 % 28,6 % 32,7 % 36,0 % 25,2 % Udvikling 0,4 0,8 0,7 3,1 0,4 0,4 0,2 Effekt af den virksomhedsvendte indsats I beskæftigelsesplanen er opstillet et mål om at effekten af den virksomhedsvendte indsats (virksomhedspraktik og løntilskud) skal være 3 procentpoint højere end i Effekten måles 4 måneder efter det kvartal, hvor borgerens aktivitet er afsluttet. Der er derfor for alle borgere, der fx har afsluttet en aktivitet i 3. kvartal 2017 gået mindst 3 måneder (oktober december 2017), inden der i januar 2018 måles på borgerens forsørgelsesstatus, jf. figur 1. 2/11

3 Figur 1 3. kvartal 2017 Forløb afsluttet mellem 1/ og 30/ Mindst 3 måneder: Sagen er afsluttet, løntilskud, praktik, andet forløb eller ingen aktivitet Forsørgelsesstatus opgøres i DREAM pr. januar 2018 De seneste opgørelser omhandler aktiveringsforløb afsluttet i 4. kvartal 2017, og resultaterne fremgår af tabel 5 nedenfor. Det fremgår, at 39,0 % af de borgere, der i 4. kvartal 2017 afsluttede en virksomhedspraktik eller et løntilskud, pr. april 2018 ikke længere var tilknyttet Jobcenter Aalborg. Det samlede resultat for 2017 blev 39,3 %. I tolkningen af tallene skal der tages højde for, at det er opgjort for alle målgrupper under ét der indgår således fx både forsikrede ledige, der ikke har udfordringer ud over ledighed, og borgere i ressourceforløb, hvor der er en række begrænsninger i arbejdsevnen. Derfor kan formålene med en praktik være meget forskellige det kan både være borgere, der blot mangler netværk på arbejdsmarkedet og borgere, der skal i en snusepraktik for at blive afklaret i forhold til fx branche. Tabel 5: Effekt af den virksomhedsvendte indsats 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Andel udsluset 40,2 % 38,6 % 39,6 % 39,0 % 39,3 % Note: Andelen der er udsluset måles som de borgere, der ikke i den 4. måned efter kvartalet hvor aktiveringen blev afsluttet modtog offentlig forsørgelse, var på SU, i fleksjob eller var flyttet fra Danmark. Data opgøres via DREAM, og det er ikke muligt at lave sammenligninger med andre jobcentre. Formidling af arbejdskraft Det er et mål, at Jobcenter Aalborg i 2018 skal lave formidlinger til virksomheder. I forbindelse med Jobcenter Aalborgs øgede fokus på effekten af den virksomhedsrettede indsats har jobcentret ændret sin registreringspraksis for fremover mere målrettet at kunne følge op på resultaterne af kontakten til virksomhederne. Denne ændring er gennemført i marts 2018, hvorfor der ikke foreligger data fra før uge Der er i perioden uge til uge lavet i alt 450 formidlinger til virksomheder i Uddannelse og opkvalificering Andel der deltager i ordinær uddannelse/kurser I beskæftigelsesplanen er der opstillet et mål om at andelen af borgere, der deltager i ordinær uddannelse i 2018 skal være 3 procentpoint højere end i Det fremgår af tabel 6, at der i 1. og 2. kvartal 2018 har været en højere andel, der har deltaget i ordinær uddannelse, men at der endnu ikke leves op til målet for Tabel 6: Andel af de aktiverede, der deltager i ordinær uddannelse (fuldtidspersoner) ,8 % 22,1 % 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Hele året ,7 % 19,6 % 17,3 % 19,5 % 19,3 % 3/11

4 Difference 1,1 2,5 4/11

5 Effekt af ordinær uddannelse/kurser Effekten af ordinære uddannelse/kurser skal i 2018 være 3 procentpoint højere end i Effekten af indsatsen måles ved at opgøre borgernes forsørgelsesstatus i den fjerde måned efter det kvartal, hvor aktiveringen er afsluttet, jf. ovenfor. Det fremgår af tabel 7, at 42,4 % af de borgere, der i 2017 afsluttede et ordinært uddannelsesforløb, efterfølgende ikke længere var tilknyttet Jobcenter Aalborg. Sammenlignes der med effekterne opgjort for den virksomhedsrettede indsats, fremstår effekterne af ordinær uddannelse/kurser umiddelbart som højere. Det skyldes, at ordinær uddannelse/kurser primært anvendes som indsats for borgere tæt på arbejdsmarkedet (forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere), mens formålene med en virksomhedsplacering som nævnt ovenfor afhænger af hvilken målgruppe, der er tale om. Tabel 7: Effekt af uddannelses/kurser 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Andel udsluset 49,9 % 40,5 % 42,9 % 34,6 % 42,4 % Note: Andelen der er udsluset måles som de borgere, der ikke i den 4. måned efter kvartalet hvor aktiveringen blev afsluttet modtog offentlig forsørgelse, var på SU, i fleksjob eller var flyttet fra Danmark. Data opgøres via DREAM, og det er ikke muligt at lave sammenligninger med andre jobcentre. Effekten af indsatsen Ud over de to mål vedrørende effekter af den virksomhedsvendte indsats og af ordinær uddannelse/kurser er der opstillet et mål om at effekten af den samlede indsats skal være 3 procentpoint højere end i I denne måling indgår ud over virksomhedsvendte indsatser og ordinære uddannelse/kurser nytteindsats, korte forløb, mentor, øvrige uddannelser mv. Det fremgår af tabel 8, at 36,2 % af de borgere, der deltog i en indsats i 2017, ikke længere var tilknyttet Jobcenter Aalborg. Tabel 8: Effekt af indsatsen 1. kvartal kvartal kvartal kvartal Andel udsluset 36,0 % 38,0 % 37,5 % 33,3 % 36,2 % Note: Andelen der er udsluset måles som de borgere, der ikke i den 4. måned efter kvartalet hvor aktiveringen blev afsluttet modtog offentlig forsørgelse, var på SU, i fleksjob eller var flyttet fra Danmark. Data opgøres via DREAM, og det er ikke muligt at lave sammenligninger med andre jobcentre. Opgørelsen omfatter sager af typen uddannelseshjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, forsikrede ledige, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og ledighedsydelse. Det bemærkes, at opgørelsen i tabel 8 omfatter aktivering for alle målgrupper, herunder dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet, og hvor effekten af indsatsen typisk er lavere. 5/11

6 Forsikrede ledige Det er et mål, at antallet af forsikrede ledige gennemsnitligt i 2018 højest må være fuldtidspersoner. Det fremgår af tabel 9, at antallet i januar maj 2018 ligger højere end målet, men på niveau med Tabel 9: Antal forsikrede ledige, fuldtidspersoner jan-maj Udvikling -1,0% 0,2% 2,5% 0,3% -0,9% -2,5% 0,2 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 10, at udviklingen blandt 6-byerne er meget forskellig Aalborg har den tredje bedste udvikling med et fald tæt på faldet for hele landet, mens nogle 6-byer oplever en stigning. Tabel 10: Udvikling i antal forsikrede ledige (fuldtidspersoner), maj 2017 maj ,9 % -2,5 % 5,9 % -3,6 % 7,1 % -0,3 % -1,2 % Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland. Hvis der i Aalborg er en stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland, stiger Aalborg Kommunes tab på beskæftigelsestilskuddet. Tabel 11 viser, at Aalborgs andel af de forsikrede ledige i Nordjylland hidtil i 2018 har været stigende i forhold til samme måned i Tabel 11: Aalborgs andel af forsikrede ledige i Nordjylland (fuldtidspersoner) ,9% 41,9% 42,3% 45,2% 46,3% 49,6% ,6% 41,1% 42,0% 44,2% 44,6% 47,0% 50,3% 49,2% 47,6% 46,3% 45,0% 42,6% Pct.point. 0,3 0,8 0,3 0,8 1,7 2,6 En af hovedårsagerne til Aalborgs stigende andel af de forsikrede ledige i Nordjylland er dimittendledigheden (jf. stigningen fra juni til august i tabel 9, der fortrinsvis kan tilskrives dimittender). Det skyldes, at antallet af dimittender fra uddannelsesinstitutionerne i Aalborg i de seneste år har været højt, og det er langt fra alle dimittender, der finder beskæftigelse umiddelbart efter at være færdige med en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere Det er et mål, at antallet af kontanthjælpsmodtagere gennemsnitligt i 2018 højest må være fuldtidspersoner. Det fremgår af tabel 12, at antallet i 1. halvår 2018 har været faldende med 5,2 % i forhold til samme periode i 2017, men antallet ligger fortsat over målet for /11

7 Tabel 12: Antal kontanthjælpsmodtagere, fuldtidspersoner jan-jun Udvikling -4,6% -5,0% -5,4% -5,5% -5,4% -5,2% -7,0% -5,2 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 13, at alle 6-byerne har et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, og at faldet i Aalborg er lavere end for 6-byerne og hele landet. Tabel 13: Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), juni 2017 juni ,2 % -12,4 % -5,8 % -6,6 % -7,0 % -8,0 % -9,3 % Langtidsledige Antallet af langtidsledige skal i 2018 falde med 5,1 % (svarende til faldet for forsikrede ledige). Det fremgår af tabel 14, at antallet af langtidsledige har været stigende siden august 2017, hvilket hænger sammen med Dagpengereform 2017, hvor det blev muligt at forlænge dagpengeretten med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. Det er derfor vanskeligt at sammenligne udviklingen i 2017 og Tabel 14: Antal langtidsledige personer jan-maj Udvikling 29,3% 35,2% 36,5% 38,1% 41,8% 33,7% 36,2 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. I opgørelsen indgår bruttoledige personer (dvs. ledige såvel som aktiverede) på a-dagpenge, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp (inkl. særlig uddannelsesydelse) og integrationsydelse med visitationskategorien "Jobparat" eller uddannelseshjælp og integrationsydelse med visitationskategorien "Åbenlys uddannelsesparat", der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode. Unge Det er et mål, at antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i 2018 gennemsnitligt højest må være unge. Resultatet i første halvår 2018 ligger noget over målet, men siden april har der været et lavere antal på uddannelseshjælp i forhold til året før. 7/11

8 Tabel 15: Antal uddannelseshjælpsmodtagere, fuldtidspersoner Jan jun Udvikling 3,0% 0,7% 0,1% -1,2% -0,6% -2,9% -5,2% -0,2 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Det fremgår af tabel 16, at alle 6-byerne bortset fra Odense har et fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Jobcenter Aalborg har med omlægningen af modtagelsen i Uddannelseshuset og en tættere opfølgning på de uddannelsesparate unge taget initiativer, der forventes at få antallet af uddannelseshjælpsmodtagere i Aalborg Kommune til at falde yderligere. Tabel 16: Udvikling i antal uddannelseshjælpsmodtagere (fuldtidspersoner), juni 2017 juni ,9 % -15,1 % -4,2 % 0,3 % -5,6 % -6,1 % -5,8 % Sygedagpenge Sygedagpengemodtagere Det er et mål, at antallet af sygedagpengemodtagere i 2018 gennemsnitligt højest må være Data fra økonomisystemet, som ligger til grund for målet, og jobindsats.dk opgøres forskelligt, og resultaterne nedenfor kan derfor ikke direkte sammenholdes med målet i beskæftigelsesplanen, hvorfor tabel 17 primært giver et billede af udviklingen i antallet, og ikke siger noget om målopfyldelsen. Det fremgår af tabellen, at antallet af sygedagpengemodtagere i starten af 2018 ligger på et lidt højere niveau end i samme periode i Tabel 17: Antal sygedagpengemodtagere, fuldtidspersoner jan - maj Udvikling 2,2% 4,1% 1,7% 0,3% -2,8% -6,4% 1,2 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt de to seneste måneder. Jobafklaring Det er et mål, at antallet af borgere i jobafklaringsforløb i 2018 gennemsnitligt højest må være 500. Resultatet i 1. halvår 2018 ligger på et lavere niveau end i 2017, og også lavere end målet for /11

9 Tabel 18: Antal borgere i jobafklaring, fuldtidspersoner jan jun Udvikling -3,6% -1,0% -2,4% -2,7% -3,4% -3,1% -5,8% -2,6 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. Af tabel 19 fremgår den samlede udvikling i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge og i jobafklaring fra maj 2017 til maj Det fremgår, at Aalborg med et fald på 2,9 % har den næstbedste udvikling blandt 6-byerne og et bedre resultat end for hele landet. Generelt er der i Aalborg Kommune en lav andel af arbejdsstyrken på sygedagpenge/jobafklaring (næstlavest blandt 6-byerne). Tabel 19: Udvikling i antal borgere på sygedagpenge og jobafklaring (fuldtidspersoner), maj 2017 maj ,9 % -2,3 % -3,6 % -1,9 % 7,2 % 1,9 % -1,1 % Borgere på kanten af arbejdsmarkedet Der er i beskæftigelsesplanen opstillet mål for antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet målt som antallet af borgere i ressourceforløb (mål gennemsnitligt højest 750), ledighedsydelse (mål gennemsnitligt højest 430), fleksjob (mål gennemsnitligt højest og førtidspension (mål gennemsnitligt højest 6.600). Det fremgår af tabel 20, at resultaterne for ressourceforløb ligger noget over målet, mens resultaterne for ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension ligger tæt på målene. Tabel 20: Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, mål og udvikling Mål Gennemsnit januar juni 2017 Gennemsnit januar juni 2018 Udvikling Ressourceforløb ,2 % Ledighedsydelse ,9 % Fleksjob ,7 % Førtidspension ,9 % I alt ,4 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned Kigger man på udviklingen for 6-byerne og hele landet fremgår det af tabel 22, at der er den største stigning i Aalborg Kommune. Det hænger sammen med et øget antal ressourceforløb, ledighedsydelsesforløb og fleksjob, mens der er et fald i antallet på førtidspension. Det er således antallet af borgere på ydelser, hvor der er en fortsat arbejdsmarkedstilknytning, der er stigende i Aalborg. 9/11

10 Endelig fremgår det af tabel 21, at bortset fra i København, er der i Aalborg den klart laveste andel af arbejdsstyrken på kanten af arbejdsmarkedet blandt 6-byerne og hele landet. Tabel 21: Udvikling i antal borgere på kanten af arbejdsmarkedet i 6-byerne, samt andel af arbejdsstyrken Udvikling juni 2017 juni 2018 Aalborg Københ avn Aarhus Odense Esbjerg Randers Hele landet 2,6 % 1,2 % 0,3 % 0,7 % -0,3 % 0,1 % 1,2 % Andel af arbejdsstyrken 9,8 % 5,2 % 12,5 % 13,5 % 13,1 % 14,8 % 11,5 % Integration Der er opstillet fem mål på integrationsområdet: Efter 1 år forventes, at 10 % er i beskæftigelse eller uddannelse. Efter 2 år forventes, at yderligere 15 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 25 % Efter 2 år forventes, at 12 % af kvinderne er i beskæftigelse eller uddannelse Efter 3 år forventes, at yderligere 25 % er i beskæftigelse eller uddannelse i alt 50 % Ultimo 2018 er der 50 IGU forløb i gang. Det fremgår af tabel 22, at målopfyldelsen efter 1 år i landet ligger noget lavere end målet, mens målene efter 2 og 3 år er opfyldt og målet for kvinder er tæt på at være opfyldt. Der er pt. 39 IGU-forløb i gang. Tabel 22: Oversigt over målene på integrationsområdet, pr. ultimo juli Måletidspunkt Antal i Målgruppen Antal udsluset til arbejde/uddannelse Andel udsluset 1 år ,9 % 10,0 % 2 år ,9 % 25,0 % 2 år kvinder ,7 % 12,0 % 3 år ,7 % 50,0 % Mål Det fremgår af tabel 23, at der primo 2018 er et pænt fald i antallet af fuldtidspersoner på integrationsydelse. Tabel 23: Antal borgere på integrationsydelse, fuldtidspersoner jan - jun Udvikling -6,2% -8,8% -11,4% -13,5% -14,9% -16,8% -21,1% 12,0 % Note: Der kan forventes et antal efterregistreringer vedrørende særligt den seneste måned. 10/11

11 Det fremgår af tabel 24, at udviklingen i Aalborg er på niveau med Aarhus, men ikke så god som for de øvrige 6-byer (bortset fra København) og hele landet. Tabel 24: Udvikling i antal borgere på integrationsydelse (fuldtidspersoner), juni 2017 juni ,8 % 6,6 % -16,8 % -17,1 % -22,3 % -20,3 % -23,5 % 11/11

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg November 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Februar 2019 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016

Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 Punkt 5. Godkendelse af effektanalyse vedr. 1. halvår 2016 2017-002748 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender, at målet for effekten af indsatsen i 2017

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Hovedkonklusioner - Udfordringer

Hovedkonklusioner - Udfordringer NØGLETAL FOR RESULTATER OG INDSATS Aalborg Alle ydelser Alle ydelser Dagpenge Kontanthjælp Sygedagpenge Placering i Benchmark 73 76 81 17 Hovedkonklusioner - Udfordringer Notatet identificerer, at Aalborg

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12

Arbejdsmarked i tal maj Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 Arbejdsmarked i tal maj 216 Kilde: jobindsats.dk Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Bruttoledigheden i Østdanmark...3 2. A-DAGPENGEMODTAGERE...4 Aktiveret A-dagpengemodtagere...4 3. Uddannelseshjælp...5

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Indsatsstatus Økonomistatus Bestand Effekt Ministerens Ministerens mål 29 mål Aktiveringsgrad Forsørgertryk 1 2-1-216 Kontanthjælp: Visitationskategori

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål

Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål 2017 Bilag 3 Bilag 3: Referencetal på resultat- og indsatsmål i strategien 0 Mål for indsatsen for de jobparate ledige Resultatmål for jobparate Der er pt. ca. 1.560 jobparate ledige i Næstved Kommune.

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11

Arbejdsmarkedet i tal November Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 Arbejdsmarkedet i tal November 2017 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Juni Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Juni 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal September 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16

Arbejdsmarkedet i tal Januar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 Arbejdsmarkedet i tal Januar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i i forhold til hele landet... 5

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017

RESULTATRAPPORT 4.KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 2017 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 7. MARTS 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014

Glostrup, den 11. august Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2011 maj/juni 2014 Glostrup, den 11. august 214 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 211 maj/juni 214 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Resultatmåls setup Politisk fokus på ydelsesgrupper Jobbarometer Horsens Politisk fokus på praksisnøgletal

Læs mere

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling Februar. 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelsesområdet Politisk fokus på udvikling 2018 Februar 1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politisk fokus på ydelsesgrupper Nøgletal for ydelsesgrupper i beskæftigelsessystemet 2018 Ændring

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017

Arbejdsmarkedet i tal Marts 2017 Arbejdsmarkedet i tal Marts 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring /SIMJAC Målopfølgning, 2. kvartal 2018 Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. Kvartal 2018 Målopfølgningen giver en status på udmøntningen af målene

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Maj Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Maj 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen i Næstved

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune August 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune August 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal August Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept

Notat. Sagsnr.: 2015/ Dato: 24. maj Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 24. maj 2016 Titel: Nyt kvartalsvist statusopfølgningskoncept Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Det nye kvartalsvise statusopfølgningskoncept

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19

Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 Arbejdsmarkedet i tal September Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 19 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17

Arbejdsmarkedet i tal Februar Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 Arbejdsmarkedet i tal Februar 217 Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. Udviklingen i Næstved i forhold til hele landet...

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016

RESULTATRAPPORT 3. KVARTAL 2016 FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 2016 RESULTATRAPPORT FREMLÆGGES PÅ BIU-MØDE D. 12. DECEMBER 216 INDHOLDSFORTEGNELSE Figur 1: Ydelsesmodtagere i pct. af befolkningen 3 Figur 2: Dagpengemodtagere i pct. af arbejdsstyrken 4 Figur 3: Jobparate

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20%

Udviklingen i tilgangen til førtidspensiom som andel af befolkningen. Seneste 13 måneder 0,32% 0,30% 0,30% 0,20% Ministermål 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december 213 ligge bedre end gennemsnittet for 6-byerne målt som andelen

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Ledelsesinformation Juni 2014

Ledelsesinformation Juni 2014 Aarhus Kommune MSB Ledelsesinformation 8940 3941 Ledelsesinformation Juni 2014 Indhold (data for februar/marts/april) Ministermål 1- Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse 2 Ministermål 2 færre tilkendelser

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Social og Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Maj 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Maj Indhold Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted november Indledning

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted november Indledning 1 Status Jobvækst Thy Jobcenter november Indledning I Kommunes Budgetforlig for 2016 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018

(Synopsis for) Resultatrevision Indsats og udvikling 1. juli juni 2018 (Synopsis for) Resultatrevision 2017-2018 Indsats og udvikling 1. juli 2017-30. juni 2018 Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 2. Vejledende beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Resultat Indledning

Status Jobvækst Thy. Resultat Indledning 1 Status Jobvækst Thy Resultat Indledning I Kommunes Budgetforlig for 2016 er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune April 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune April 1 Indhold Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Vedlagt fremsendes dagsorden og bilag til brug for mødet mellem Beskæftigelsesudvalget og det lokale beskæftigelsesråd d. 22. maj.

Vedlagt fremsendes dagsorden og bilag til brug for mødet mellem Beskæftigelsesudvalget og det lokale beskæftigelsesråd d. 22. maj. From: Morten Erbs Sent: 14. maj 2018 08:37 To: (ptho@amunordjylland.dk); Abdiwali Bashi Hassan; Anders Mogensen (anders.mogensen@meny.dk); Anders@sindskole.dk; Anna Kirsten Olesen, LO; Ann- Sofie Wagner

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted august Indledning

Status Jobvækst Thy. Jobcenter Thisted august Indledning 1 Status Jobvækst Thy Jobcenter august Indledning I Kommunes Budgetforlig for er afsat 9 mio. kr. til udvikling af beskæftigelsesindsatsen under overskriften Jobvækst Thy. Strategiplanen, der løber i periode

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen

Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Ledelsesinformation til Beskæftigelsesudvalget 22. Juni Beskæftigelsesforvaltningen Indholdsfortegnelse Indhold Side Unge 3 Virksomhedssamarbejde 4 Nøgletal Antal modtagere af kommunale forsørgelsesydelser

Læs mere

6-by barometer: Oversigt

6-by barometer: Oversigt 6-by barometer: Oversigt Barometer Resultatstatus Bestand 1 Effekt Ministeren Ministerens smål 2009 mål Indsatsstatus Økonomistatus Aktiverings -grad Forsørgertr yk Kontanthjælp: Visitationskategori -

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere