Rapport 112. Fodermiddel tabel. Sammensætning og foderværdi af fodermidler til kvæg DANSK KVÆG DANSK KVÆG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport 112. Fodermiddel tabel. Sammensætning og foderværdi af fodermidler til kvæg DANSK KVÆG DANSK KVÆG"

Transkript

1 Rapport 112 Fodermiddel tabel 2005 Sammensætning og foderværdi af fodermidler til kvæg DANSK KVÆG DANSK KVÆG

2 Fodermiddeltabel 2005 Rapport nr. 112 Udarbejdelse Jens Møller Rudolf Thøgersen Marianne E. Helleshøj DANSK KVÆG Martin R. Weisbjerg Karen Søegaard Torben Hvelplund Danmarks JordbrugsForskning Redigering Jens Møller Opsætning Inger Camilla Fabricius og Christian E. Christensen Forsidebillede Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier August 2005 Dansk Kvæg 1

3 2

4 Forord For at kunne gennemføre en optimal fodring af kvæg er det vigtigt med et præcist kendskab til fodermidlernes sammensætning og foderværdi. I mange situationer, for eksempel ved foderplanlægning, er det ikke muligt at gennemføre analyser af alle fodermidler, og der må i vid udstrækning anvendes standardtal for fodermidlernes sammensætning. Fodermiddeltabellen er i denne sammenhæng et vigtigt hjælpeværktøj. Grundlaget for at udarbejde tabellen er kemiske analyser, forsøg, faglitteratur samt andre fodermiddeltabeller. Hvis der ikke foreligger målte værdier, repræsenterer tabellen det estimerede indhold. Fodermiddeltabellens indhold og beregningsprincipper svarer til indholdet i BEDRIFTSLØS- NING-Kvæg. Indsamling og bearbejdelse af materialet er gennemført som et fællesprojekt af medarbejdere fra Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Kvæg. Fodermiddeltabellen er således et vigtigt resultat af et udbytterigt samarbejde mellem de to institutioner. Landsudvalget for Svin Landscentret Svin takkes for at bidrage til Fodermiddeltabellen med kemiske analyser af handelsfodermidler. Foulum, juni 2005 Skejby, juni 2005 Kirsten Jacobsen Forskningschef Henrik Nygård Rådgivningschef 3

5 Indhold Forord...3 Beregningsprincipper...5 Energi...5 Protein...5 AAT og PBV...6 Fedt...6 Fordøjelighedskoefficienter...7 Tyggetid...8 Fylde...9 Makromineraler, mikromineraler og vitaminer...10 Fodermiddeltabel...10 Kraftfoderblandinger...11 Oliekager og skrå...13 Korn / frø...16 Frø / korn...17 Mølleriprodukter, mv...18 Biprodukter...21 Mælkeprodukter...24 Fiskemel og fedt...25 Roer, rod og top...26 Roetop og samensilage, gulerødder og kartofler...27 Lucerne/kløvergræs...28 Kløvergræs...29 Græs...31 Helsæd frisk...32 Helsæd frisk, lucerneensilage...33 Kløvergræs ensilage...34 Græsensilage...35 Galega-, kløver- og fodermarvkålensilage, m.v Helsædsensilage...37 Hø...40 Grønpiller...41 NH3- og NAOH- behandlet halm...42 Halm, ubehandlet...43 Mineralblandinger...44 Mineralsalte...46 Mineralsalte / urea / vitaminpræparater...47 Litteraturliste...48 Appendix...50 Composition and nutritional value...52 Alfabetisk indeks og engelsk oversættelse...54 Alphabetical index and Danish translation...60 Tidligere udgivelser i rapportserien

6 Beregningsprincipper Beregningsprincipperne, der ligger til grund for de beregnede foderværdier, fremgår af følgende afsnit. De samme principper anvendes ved foderværdiberegning i BEDRIFTSLØS- NING. Energi Beregningen af energi er for alle foderkoder gennemført efter nedenstående principper (Weisbjerg & Hvelplund, 1993; Ellermann, 1999). FE pr. kg tørstof beregnes efter formlen: FE pr. kg tørstof= -0, ,0989 x ford. energi (MJ/kg ts) - 0,347 x træstof (kg/kg ts) Fordøjelig energi (MJ/kg tørstof) i udtrykket, beregnes som følger: Fordøjelig energi i (MJ/kg tørstof) = 24,237 x fordøjeligt råprotein (kg/kg tørstof) + 34,116 x fordøjeligt råfedt (kg/kg tørstof) + 17,300 x fordøjeligt kulhydrat (kg/kg tørstof) - 0,766 x sukker (kg/kg tørstof), hvor, Fordøjeligt råprotein (kg/kg tørstof) = (0,93 x % råprotein i tørstof - 3)/100 Fordøjeligt råfedt (kg/kg tørstof) = (0,96 x % råfedt i tørstof - 1)/100 Fordøjeligt kulhydrat (kg/kg tørstof) = (FK organisk stof /100) x (100 - % råaske)/100 - fordøjeligt råprotein - fordøjeligt råfedt Sukkerkorrektion foretages kun på fodermidler, hvor sukkerindholdet er over 20 % af tørstof. Fordøjeligt råprotein i kunsttørret grønt beregnes efter formlerne side 6. Fordøjelighedskoefficienten for organisk stof (FK organisk stof) er den forventede in vivo fordøjelighed ved bestemmelse på får på vedligeholdelsesniveau. Energiberegningen må tages med forbehold ved meget lav fordøjelighed som f.eks. for rughalm og rødsvingelhalm, idet fordøjeligheden for disse fodermidler ligger udenfor beregningsformlens gyldighedsområde. Hvis der i foderblandinger er tilsat urea eller andre NPN-forbindelser (Non-Protein-Nitrogen), skal der ved EFOS-analyse korrigeres herfor i beregningen af energi (Ellermann, 1999; Møller & Flye, 1999). Protein Fordøjeligt råprotein, generelt Fordøjeligt råprotein beregnes generelt ved udtrykket (Thomsen, 1979): Fordøjeligt råprotein (% af tørstof) = 0,93 x % råprotein af tørstof 3 5

7 Fordøjeligt råprotein, kunsttørret grønt Fordøjeligt råprotein i grønpiller og grønhø beregnes ved udtrykket (Frederiksen, 1969): Fordøjeligt råprotein (% af tørstof) = 0,909 x % råprotein af tørstof - 4,46 Fordøjeligt råprotein i lucernepiller og lucernegrønhø beregnes ved udtrykket (Frederiksen, 1969): Fordøjeligt råprotein (% af tørstof) = 0,909 x % råprotein af tørstof - 3,94 AAT og PBV Aminosyrer absorberet i tarmen (AAT) og proteinbalance i vommen (PBV) beregnes efter følgende formler (Hvelplund & Madsen, 1990; Hvelplund et al., 1992; Madsen et al., 1995): AAT (g/kg tørstof) = A x (1 - B/100) x C x D/100 + (E x F x G) PBV (g/kg tørstof) = (A x B/100) - (E x F/H) hvor, A = råprotein (g/kg tørstof) B = proteinets nedbrydningsgrad (% af N). Generelt anvendes tabelværdier, men for visse fodermidler kan værdien analyseres eller beregnes, som angivet på side 8. C = aminosyreindhold i unedbrudt protein = 0,85 for kraftfoder (foderkode 2-270, 290, , , ) = 0,65 for grovfoder (foderkode , , , , ) D = tarmfordøjelighed af unedbrudt protein (%). Beregnes efter formlen side 8. E = syntese af mikrobielle aminosyrer (g/kg fordøjeligt kulhydrat) konstant = 125 dog = 135 g for frisk græs (foderkode ) F = fordøjeligt kulhydrat (kg/kg tørstof). Beregnes efter formlen side 7. G = fordøjeligheden af mikrobielle aminosyrer. Konstant = 0,85 H = andel af aminosyrer i mikrobielt protein. Konstant = 0,70 Fedt Fordøjeligt råfedt Fordøjeligt råfedt beregnes generelt ved udtrykket (Weisbjerg et al., 1991): Fordøjeligt råfedt (% af tørstof) = 0,96 x % råfedt i tørstof - 1 Fedtsyrer Indholdet af fedtsyrer er beregnet i forhold til indholdet af fedtsyrer i råfedt. Typisk er der anvendt 90% for oliefrø, 80% for kager og 70% for skrå. For korn er der anvendt 70% bortset fra havre 80% og majs 90%. For grovfodermidler er der generelt anvendt 65% fedtsyrer, hvor der ikke foreligger specielle bestemmelser. 6

8 Kulhydrat Indholdet af kulhydrat beregnes som: Kulhydrat (% af tørstof) = (% råaske + % råprotein + % råfedt) Fordøjeligt kulhydrat beregnes som: Fordøjeligt kulhydrat = fordøjeligt organisk stof - ford. råprotein - ford. råfedt eller som: Fordøjeligt kulhydrat = fordøjelige cellevægge + sukker + stivelse Fordøjelige cellevægge Indholdet af fordøjelige cellevægge beregnes som: Ford. cellevægge = ford. organisk stof - (ford. råprotein + ford. råfedt + sukker + stivelse) NDF Værdierne for NDF udtrykker et analyseret indhold af cellevægsstoffer. Værdierne for grovfodermidlerne stammer især fra danske analyser, mens de øvrige NDF-værdier i tabellen i væsentlig grad stammer fra udenlandske fodermiddeltabeller. Fordøjelighedskoefficienter Organisk stof FK organisk stof er udtryk for in vivo fordøjelighed, det vil sige fordøjelighed bestemt hos får på vedligeholdelsesniveau. FK organisk stof beregnes ud fra henholdsvis in vitro- og EFOS-analyse efter nedenstående formler. Frisk og ensileret græs, kløvergræs, lucerne, bygærte- og ærtehelsæd, ensileret byg- og hvedehelsæd samt hø, grønhø og frøgræshalm (Møller et al., 1989): FK organisk stof (%) = 4,10 + 0,959 x FK in vitro (%) Majsensilage (Søegaard et al., 2001): FK organisk stof (%) = 6,73 + 0,950 x FK in vitro (%) Frisk majs-, byg- og hvedehelsæd (Søegaard et al., 2001): FK organisk stof (%) = 26,0 + 0,658 x EFOS (%) Halm af kornarterne (Hvelplund et al., 2000): FK organisk stof (%) = 22,0 + 0,752 x EFOS (%) Kraftfoderblandinger, råvarer samt grøn- og lucernepiller (Weisbjerg & Hvelplund, 1993): FK organisk stof (%) = 5,38 + 0,867 x EFOS (%) EFOS-metoden overvurderer sandsynligvis FK organisk stof for grøn- og lucernepiller. Råprotein FK-råprotein (%) = /% råprotein af tørstof (Thomsen, 1979) For kunsttørret grønt, se dog side 6. Råfedt FK-råfedt (%) = /% råfedt af tørstof (Weisbjerg et al., 1991) 7

9 Kulhydrat FK-kulhydrat (%) = (Ford. organisk stof - (ford. råprotein + ford. råfedt)) x 100/kulhydrat Proteinnedbrydningsgrad Proteinets nedbrydningsgrad (EPN, %) er i de fleste tilfælde bestemt ved nylonposemetoden. For enkelte råvarer kan EPN beregnes ud fra stødpudeopløselighed efter følgende formler (Flye et al., 1998; Møller et al., 2000): Fedtrig rapskage (råfedt > 7%): EPN (%) = 18,3 + 1,55 x S - 0,010 x S 2 Fedtfattig rapskage (råfedt < 7%): EPN (%) = 32,0 + 1,73 x S - 0,023 x S 2 Solsikkekage og -skrå: Majsbærme: EPN (%) = 32,1 + 0,83 x S EPN (%) = 4,5 + 1,77 x S hvor S = Stødpudeopløselighed, % af N For græs og kløvergræs til afgræsning beregnes EPN ud fra FK organisk stof efter følgende formel (Weisbjerg & Søegaard, 2000): EPN (%) = 12,1 + 0,740 x FK organisk stof (%) Oprindeligt foderprotein i tarm Sand tarmfordøjelighed af oprindeligt foderprotein bestemmes ved hjælp af en mobil nylonpose, der infunderes i tarmen. Hvis der ikke foreligger en bestemmelse regnes med en værdi på 93. For græs og kløvergræs til afgræsning (foderkode , 458 og ) beregnes sand tarmfordøjelighed af oprindeligt foderprotein dog ud fra formlen (Weisbjerg & Søegaard, 2000): PO (%) = 64,9 + 0,332 x FK organisk stof (%) Unedbrudt protein i tarm Tarmfordøjeligheden af unedbrudt protein beregnes ud fra proteinets nedbrydningsgrad i vommen og sand tarmfordøjelighed af oprindeligt foderprotein (Hvelplund et al., 1992): SF (%) = (((100 - EPN) - (100 - PO)) x 100)/(100 - EPN) hvor, EPN = proteinets nedbrydningsgrad i procent PO = tarmfordøjelighed af oprindeligt foderprotein i procent Tarmfordøjeligheden af unedbrudt protein i halm sættes altid lig 0. Tyggetid For kraftfodermidler er standardtyggetiden i fint formalede foderemner 4 minutter pr. kg tørstof. Hvis der er tale om en grov formaling, er tyggetiden 10 minutter pr. kg tørstof. I tabellen er 4 minutter anvendt for alle kraftfodermidler. 8

10 For grovfoderemner beregnes tyggetiden i forhold til findeling og indholdet af træstof ud fra udtrykket (Nørgaard, 1983): Tyggetid (minut/kg tørstof) = F x 3 x % træstof, hvor faktoren F udtrykker foderemnets findeling. Eksempler på værdier for F: 0,25: Frisk og ensileret roeaffald 0,60: Finsnittet majsensilage 0,75: Finsnittet ensilage af græs og helsæd 1,00: Langt hø og halm samt frisk græs Fylde Fyldefaktor køer, FFk Fyldefaktor køer (FFk) er en fast faktor for kraftfoder og beregnes for grovfoder på grundlag af energikoncentrationen (Kristensen & Ingvartsen, 2003). Kraftfoder, tørrede biprodukter, grønpiller og -cobs samt animalske produkter: FFk/kg tørstof = 0,22 Friske afgrøder, hø og ensilage af græs, kløvergræs, grønkorn, blandede grønafgrøder (<25% tørstof ved høst) og rene bælgplanter( undtagen ærter og hestebønner) samt halm: FFk/kg tørstof = 0,74-0,32 x FE/kg tørstof Korrektion for indhold af bælgplanter (BP, %): FFk BP /kg tørstof = FFk (ukorrigeret) / (1 + 0,002 x BP) Korrektion for tørstofindhold (TS, %) i ensilage for TS < 30%: FFk TS /kg tørstof = FFk-ukorrigeret (eller FFk BP ) /(1 - (30 - TS) x 0,015) Frisk og ensileret helsæd: Rene kornarter, ærter, hestebønner, majs, blandinger af korn og bælgplanter (>25% tørstof ved høst): FFk/kg tørstof = 0,69-0,32 x FE/kg tørstof Korrektion for indhold af bælgplanter (BP, %): FFk BP /kg tørstof = FFk-ukorr/(1+0,0005 x BP) Helsæd korrigeres ikke for tørstofindhold. Fyldefaktor ungdyr, FFu Fyldefaktor ungdyr (FFu) beregnes på grundlag af fodermidlernes energikoncentration (EK, FE/kg tørstof), idet der skelnes mellem følgende 3 kategorier af fodermidler (Kristensen & Ingvartsen, 2003): Kraftfoder og findelt (formalet) grovfoder: FFu EK /kg tørstof = 1,05 Langt stråfoder: FFu EK /kg tørstof = 1,85-1,31 x EK + 0,55 x EK 2, for 0,25 EK 0,85 9

11 Snittet stråfoder, frisk græs, finsnittet græs-, majs- og helsædsensilage (tørstofindhold > 50 %; < 5 g smørsyre/kg) og roetopensilage: FFu EK /kg tørstof = 1,68-1,12 x EK + 0,50 x EK 2 Hvis græsensilage er høstet med grønthøster/snittevogn fremfor finsnitter, forventes fylden at være ca. 12 % højere end beregnet. Korrektioner for indhold af bælgplanter (BP, %), ensilagens (- roetop) tørstofindhold (TS, %) samt eventuelt ensilagekvalitet i form af smørsyreindhold (SS, g/kg tørstof) foretages således: Korrektion for indhold af bælgplanter: FFu BP /kg tørstof = FFu EK /(1 + 0,002 x BP) - FFu EK Korrektion for tørstofindhold (TS, %) i græsensilage: FFu TS /kg tørstof = FFu EK /(0, ,0247 x TS - 0, x TS 2 ) - FFu EK for 17 TS 50 Korrektion for tørstofindhold (TS,%) i helsæds- og majsensilage beregnes efter samme funktion som for græsensilage, efter at der er adderet 10 til det aktuelle tørstofindhold: FFu TS /kg tørstof = FFu EK /(0, ,0247 x (TS + 10) - 0, x (TS + 10) 2 ) - FFu EK for 17 (TS + 10) 50 Korrektion for smørsyreindhold i ensilage: FFu SS /kg tørstof = FFu EK /(65-0,256 x (SS - 5))/65 - FFu EK for SS > 5 g/kg tørstof I Fodermiddeltabellen er der ikke foretaget korrektioner for smørsyreindhold. Efter korrektion for indhold af bælgplanter, tørstofindhold samt eventuelt smørsyreindhold, beregnes FFu-værdien ved at addere disse korrektioner til FFu EK : FFu = FFu EK + FFu TS + FFu BP + ( FFu SS ) Makromineraler, mikromineraler og vitaminer Makromineralerne er udtrykt i g pr. kg tørstof, mikromineraler i mg pr. kg tørstof og vitaminer i henholdsvis internationale enheder (A- og D-vitamin) og mg (beta-caroten og E-vitamin). Vitamin A er beregnet som: 1 mg caroten = 400 i.e. A-vitamin CAB er betegnelsen for foderemnets kation-anion-balance, som på grundlag af foderets indhold af natrium, kalium, klor og svovl (g/kg tørstof) beregnes således (Nørgaard, 1992): CAB (meq/kg tørstof) = ((Na/23,0 + K/39,1) - (Cl/35,5 + S/16,0)) x

12 11

13 12

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 22

24 23

25 24

26 25

27 26

28 27

29 28

30 29

31 30

32 31

33 Lupin 32

34 33

35 34

36 35

37 Lupin, ensilage 36

38 37

39 38

40 39

41 Hø Lucernehø Kløverhø, høj FK Kløverhø, Lav FK Græshø Grønhø, Ekstra Grønhø, Plus Grønhø, Standard Grønhø, lucerne Foderkode Tørstof, procent 85,0 84,0 84,0 84,0 90,0 90,0 90,0 91,0 Procent af tørstof Råaske 8,5 9,1 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 9,0 Råprotein 16,4 14,0 10,2 11,2 18,0 18,0 17,0 17,0 Fordøjeligt råprotein 12,3 10,0 6,5 7,4 11,9 11,9 11,0 11,5 AAT 6,4 8,0 7,3 7,3 9,6 8,8 7,9 6,7 PBV 4,8-0,4-2,8-1,9 1,0 1,8 1,8 4,9 Råfedt 2,9 2,4 2,1 2,6 3,7 3,4 3,1 3,8 Fordøjeligt råfedt 1,8 1,3 1,0 1,5 2,6 2,3 2,0 2,6 Fedtsyrer 1,4 1,2 1,0 1,2 2,0 1,6 1,3 1,8 Jodtal (g I/100 g råfedt) Kulhydrat 72,2 74,5 80,2 78,7 69,3 69,6 70,9 70,2 Træstof 32,3 26,4 30,4 29,8 24,0 26,0 28,0 32,0 Sukker 8,0 8,0 8,0 8,0 13,0 8,0 6,0 8,0 Stivelse 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordøjelige cellevægge 35,2 45,4 42,7 44,7 40,8 41,5 40,2 33,3 NDF Fordøjelighedskoefficient Råprotein Protein nedbrg. (% af N) Oprindeligt protein i tarm Unedbrudt protein i tarm Råfedt Kulhydrat Organisk stof 62,5 72,8 64,5 66,6 75,0 70,0 65,0 61,0 Mineraler, pr. kg tørstof Calcium, g 16,8 6,2 6,2 4,4 7,7 8,0 8,8 12,0 Fosfor, g 2,7 3,0 3,0 2,7 4,1 3,8 3,7 3,3 Magnesium, g 2,3 1,6 1,6 1,4 2,0 2,2 2,4 2,4 Kalium, g 24,0 26,0 26,0 22,0 32,0 29,0 27,0 31,0 Natrium, g 0,5 0,5 0,5 0,9 1,8 1,8 1,5 0,8 Klor, g 8,0 12,0 12,0 8,0 12,0 12,0 12,0 8,0 Svovl, g 2,6 1,4 1,4 1,5 2,2 2,1 2,0 2,1 CAB, meq Jern, mg Mangan, mg Zink, mg Kobber, mg Cobolt, mg 0,10 0,50 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,10 Selen, mg 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 Vitaminer, pr. kg tørstof A-vitamin, 1000 i.e Beta-caroten, mg D-vitamin, 1000 i.e. E-vitamin, mg Struktur/fylde, pr. kg tørstof Tyggetid, minutter FFk, fylde køer 0,45 0,50 0,54 0,53 0,47 0,50 0,53 0,46 FFu, fylde ungdyr 1,05 1,17 1,26 1,23 1,09 1,12 1,16 0,99 Energi Ford. energi, MJ pr. kg tørstof 11,0 12,4 10,9 11,4 13,1 12,2 11,3 10,8 FE pr. kg tørstof 0,61 0,76 0,61 0,66 0,84 0,75 0,65 0,59 Indhold pr. FE Kg tørstof 1,64 1,31 1,65 1,52 1,19 1,33 1,53 1,69 Kg foder 1,93 1,56 1,96 1,81 1,32 1,48 1,70 1,85 Ford. råprotein, g AAT, g PBV, g Fedtsyrer, g Sukker, g Stivelse, g Ford. cellevægge, g FFk, fylde køer 0,74 0,66 0,89 0,81 0,56 0,67 0,81 0,77 FFu, fylde ungdyr 1,71 1,54 2,07 1,87 1,30 1,50 1,78 1,68 Tyggetid, minutter SIDE40.XLS -

42 41

43 NH3- og NaOHbehandlet halm Byghalm, NaOHbeh. Byghalm, NH3-beh., høj FK Byghalm, NH3-beh., lav FK Havrehalm, NH3-beh. Hvedehalm, NH3-beh. Rughalm, NH3-beh. Foderkode Tørstof, procent 82,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Procent af tørstof Råaske 9,5 4,5 4,5 6,0 3,1 3,6 Råprotein 4,5 8,3 6,9 8,0 8,0 8,0 Fordøjeligt råprotein 1,2 4,7 3,4 4,4 4,4 4,4 AAT 5,6 5,3 5,0 5,0 5,0 4,4 PBV -6,0-2,3-2,9-2,0-2,0-0,9 Råfedt 1,8 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 Fordøjeligt råfedt 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 Fedtsyrer 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Jodtal (g I/100 g råfedt) Kulhydrat 84,2 85,4 86,8 84,0 87,0 86,5 Træstof 41,1 41,5 43,0 41,4 45,3 44,0 Sukker 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stivelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fordøjelige cellevægge 52,4 49,9 47,4 47,3 47,1 41,0 NDF Fordøjelighedskoefficient Råprotein Protein nedbrg. (% af N) Oprindeligt protein i tarm Unedbrudt protein i tarm Råfedt Kulhydrat Organisk stof 60,0 58,0 54,0 56,0 54,0 48,0 Mineraler, pr. kg tørstof Calcium, g 3,5 3,5 3,5 4,1 3,1 2,9 Fosfor, g 0,8 0,8 0,8 1,4 0,8 1,0 Magnesium, g 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 Kalium, g 17,0 17,0 17,0 21,0 10,0 10,0 Natrium, g 28,1 3,7 3,7 2,3 1,3 1,5 Klor, g Svovl, g CAB, meq Jern, mg Mangan, mg Zink, mg Kobber, mg Cobolt, mg 0,19 0,19 0,06 0,06 0,05 Selen, mg 0,07 0,05 0,05 Vitaminer, pr. kg tørstof A-vitamin, 1000 i.e. Beta-caroten, mg D-vitamin, 1000 i.e. E-vitamin, mg Struktur/fylde, pr. kg tørstof Tyggetid, minutter FFk, fylde køer 0,60 0,59 0,61 0,60 0,61 0,64 FFu, fylde ungdyr 1,38 1,35 1,41 1,39 1,40 1,49 Energi Ford. energi, MJ pr. kg tørstof 9,6 10,0 9,3 9,6 9,5 8,5 FE pr. kg tørstof 0,44 0,48 0,40 0,43 0,41 0,31 Indhold pr. FE Kg tørstof 2,28 2,09 2,50 2,31 2,42 3,18 Kg foder 2,79 2,46 2,94 2,71 2,85 3,74 Ford. råprotein, g AAT, g PBV, g Fedtsyrer, g Sukker, g Stivelse, g Ford. cellevægge, g FFk, fylde køer 1,49 1,22 1,53 1,39 1,47 2,04 FFu, fylde ungdyr 3,16 2,81 3,54 3,19 3,39 4,75 Tyggetid, minutter SIDE42.XLS -

44 43

45 44

46 45

47 46

48 47

49 Litteraturliste Ellermann N., 1999: Rettelse til FO-meddelelse 23/98 om ændring af energivurderingssystemet til bestemmelse af energiindholdet/fe i foderblandinger til drøvtyggere og heste. Med delelse FO-10/9 9, Plantedirektoratet. Flye, J. C., Strudsholm F., Kjeldsen A. M., Weisbjerg, M. R., 1998: Enkel laboratorieanalyse kan bestemme nedbrydningsgraden af protein i rapsprodukter til kvæg. Landskontoret for Kvæg, LK- meddelelse nr. 114/1998. Frederiksen, J. Højland, 1969: Beregning af foderværdien i græsmarksafgrøder, roer og roetop Beretning, Statens Husdyrbrugsforsøg. 46 pp. Hvelplund, T. & Madsen, J., 1990: A study of the quantitative nitrogen metabolism in gastro-intestinal tract, and the resultant new protein evaluation system for ruminants. The AAT/PBV System. The Royal Veterinary and Agricultural University, Copenhagen. 215 pp. Hvelplund, T., Weisbjerg, M. & Søegaard, K., 2000: Personlig meddelelse. Hvelplund, T., Weisbjerg, M.R. & Andersen, L. S., 1992: Estimation of the true digestibility of rumen undegraded dietary protein in the small intestine of ruminants by the mobile bag technique. Acta Agric. Scand. Sect. A, Animal Sci. 42, Kristensen, V.F. & Ingvartsen, K.L., 2003: Forudsigelse af foderoptagelsen hos malkekøer og ungdyr. I: Hvelplund T. og Nørgaard P. (Red.): Kvægets ernæring og fysiologi. Bind 1. Kap 18. Rapport. Husdyrbrug nr. 53, Danmarks JordbrugsForskning. pp Madsen, J., Hvelplund, T., Weisbjerg, M. R., Bertilsson, J., Olsson, I., Spörndly, R., Harstad, O. M., Volden, H., Touri, M., Varvikko, T., Huhtanen, P., Olafsson, B. L., 1995: The AAT/PBV protein evaluation system for ruminants. A revision. Norwegian Journal of Agricultural Science. Supplement no pp. Møller, E., Andersen, P. E. & Witt, N., 1989: En sammenligning af in vitro opløselighed og in vivo fordøjelighed af organisk stof i grovfoder. 13. Beretning fra Fællesudvalget for Statens Planteavls- og Husdyrbrugsforsøg. 23 pp. Møller, J. & Flye, J. C., 1999: Urea i foderblandinger trækkes fra ved energiberegningen. LK-meddelelse nr Møller, J., Kjeldsen, A. M., og Weisbjerg, M.R., Stødpudeopløselighed til bestemmelse af nedbrydningsgraden af protein i solsikkeskrå/ -kage, majsbærme og sojaskrå. LK-meddelelse. Nørgaard, P., 1983: Fysisk struktur. I: Østergaard, V. & Neimann-Sørensen, A. (red.). Optimale foderrationer til malkekoen Beretning, Statens Husdyrbrugsforsøg Nørgaard, P., 1992: Kation-anionbalancens betydning for calciumabsorption og -omsætning, herunder relation til mælkefeber. Bilag til møde i Boologisk Selskab, 17. september pp. Sauvant. D., Perez J.-M. and Tran G. 2004: Tables of composition and nutritional value of feed materials. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands & INRA, Paris, France. 48

50 Søegaard K., Weisbjerg M., Thøgersen R., & Mikkelsen M., 2001: Laboratoriemetoder til bestemmelse af fordøjelighed i grovfoder til kvæg med særlig vægt på stivelsesholdige helsædsafgrøder. Rapport nr. 34. Husdyrbrug, Danmarks JordbrugsForskning. 28 pp. Thomsen, K. V., 1979: Angivelser og beregning af fordøjeligt råprotein til kvæg og får Meddelelse, Statens Husdyrbrugsforsøg. 4 pp. Vils, E., 2005: Ny fodermiddeltabel til svin. Forskellige foderstoffers kemiske indhold samt EFOS, EFOSi, EFNi, FEsv, FEdr, mineraler og visse aminosyrer. Landsudvalget for Svin, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret LandbrugsInfo / Svin. Fodermiddeltabel 2005 Svin Weisbjerg, M. R. & Hvelplund, T., 1993: Bestemmelser af nettoenergiindhold (FE K ) i forhold til kvæg. Forskningsrapport nr. 3, Statens Husdyrbrugsforsøg. 39 pp. Weisbjerg, M. R., Hvelplund, T., Frandsen, J., Frederiksen, J. Højland & Aaes, O., 1991: Estimering af råfedts fordøjelighed hos drøvtyggere baseret på fodermidlernes indhold af råfedt Meddelelse, Statens Husdyrbrugsforsøg. 6 pp. Weisbjerg, M.R. & Søegaard, K., 2000: Protein degradability of grass and grass/clover during the grazing season. Proceedings of the 18 th General Meeting of the European Grassland Federation,

51 Appendix Grundlag for analyserede og beregnede værdier Kraftfodermidler og korn I forhold til den seneste udgave af Fodermiddeltabellen (Rapport nr. 91) er der i denne udgave ajourført analyser for de hyppigst anvendte handelsfodermidler. Grundlaget for de ajourførte værdier er analyser af 45 fodermidler der er indsamlet og analyseret af Landscentret Svin (Vils., 2005). Ud over de ernærings-kemiske analyser er fodermidlerne også analyseret for makro- og mikromineraler. For enkelte fodermidler er mineralanalyser ajourført på grundlag af fransk fodermiddeltabel (Sauvant et al., 2004). For korn og ærter er grundlaget prøver indsamlet af Landsudvalget for Svin for høstårene Kraftfoderblandinger først i tabellen er ikke ændret i forhold til Rapport nr. 91. Biprodukter Analyseværdierne for biprodukter stammer i en vis udstrækning fra prøver analyseret på Steins Laboratorium A/S, mens andre værdier stammer fra forsøg eller specielle under søgelser gennemført med biprodukter. Grovfoder Analyseværdierne for grovfoderkoderne stammer hovedsageligt fra prøver af grovfoder fra høstårene , der er analyseret på Steins Laboratorium A/S. Disse prøver er i opgørelsen inddelt i et antal fraktiler efter FK organisk stof. Hvis der f.eks. er tre foderkoder for et grovfodermiddel, er prøverne inddelt i tre fraktiler, således at f.eks. koderne 582, 583 og 584 er gennemsnittet af henholdsvis højeste, mellemste og laveste tredjedel af prøverne med hensyn til FK organisk stof. Definitionen på de enkelte koder til afgræsning fremgår af nedenstående tabel. Kløvergræskoderne er inddelt efter græshøjde og kløverprocent og er et gennemsnit over sæsonen. Kløvergræskoderne er inddelt efter græshøjde, mulighed for vanding og tidspunkt i sæsonen. Der er forudsat en bestemt gennemsnitlig kløverprocent i hver periode (25%, 30% og 35% kløver). Græskoderne er inddelt efter græshøjde og er et gennemsnit over sæsonen. Analyseværdierne for græs stammer hovedsageligt fra undersøgelser vedrørende afgræsning gennemført af Danmarks JordbrugsForskning og Dansk Kvæg på Studielandbrug og andre udvalgte kvægbrug. 50

52 Definition på græskoder til afgræsning Foderkode Græshøjde, cm Kløverpct. Vanding Periode Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja < 1. juni Ja 1. juni aug Ja > 15. aug Nej < 1. juni Nej 1. juni aug Nej > 15. aug Ja < 1. juni Ja 1. juni aug Ja > 15. aug Nej < 1. juni Nej 1. juni aug Nej > 15. aug Nej Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen Ja Hele sæsonen 51

53 Composition and nutritional value Sammensætning og foderværdi Foderkode Feed number Tørstof, procent Dry matter, percent Procent af tørstof Percent of dry matter Råaske Ash Råprotein Crude protein Fordøjeligt råprotein Digestible crude protein AAT AAT (amino acids absorbed in the intestine) PBV PBV (protein balance rumen) Råfedt Crude fat Fordøjeligt råfedt Digestible crude fat Fedtsyrer Fatty acids Jodtal (g I/100 g råfedt) Iodine value (g I/100 g crude fat) Kulhydrat Carbohydrates Træstof Crude fiber Sukker Sugar Stivelse Starch Fordøjelige cellevægge Digestible cell walls NDF NDF Fordøjelighedskoefficient Digestibility coefficients Råprotein Crude protein Protein nedbrg. (% af N) EPD (% of N) Oprindeligt protein i tarm Original protein in the intestine Unedbrudt protein i tarm Undegraded protein in the intestine Råfedt Crude fat Kulhydrat Carbohydrates Organisk stof Organic matter Mineraler, pr. kg tørstof Minerals, per kg dry matter Calcium, g Calcium, g Fosfor, g Phosphorus, g Magnesium, g Magnesium, g Kalium, g Potassium, g Natrium, g Sodium, g Klor, g Chloride, g Svovl, g Sulfur, g CAB, meq CAB, meq (cat-anion-balance) Jern, mg Iron, mg 52

54 Mangan, mg Zink, mg Kobber, mg Cobolt, mg Selen, mg Vitaminer, pr. kg tørstof A-vitamin, 1000 i.e. Beta-caroten, mg D-vitamin, 1000 i.e. E-vitamin, mg Struktur/fylde, pr. kg tørstof Tyggetid, minutter FFk, fylde køer FFu, fylde ungdyr Energi Ford. energi, MJ pr. kg tørstof FE pr. kg tørstof Indhold pr. FE Kg tørstof Kg foder Ford. råprotein, g AAT, g PBV, g Fedtsyrer, g Sukker, g Stivelse, g Ford. cellevægge, g Tyggetid, minutter Manganese, mg Zinc, mg Cupper, mg Cobalt, mg Selenium, mg Vitamins, per kg dry matter Vit-A, 1000 I.U. Beta-carotene, mg Vit-D, 1000 I.U. Vit-E, mg Structure/fill, per kg dry matter Chewing time, minutes Filling factor cows Filling factor young stock Energy Dig. energy, MJ per kg dry matter SFU per kg dry matter Content per SFU Kg dry matter Kg feed Digestible crude protein, g AAT, g PBV, g Fatty acids, g Sugar, g Starch, g Digestible cell wall carbohydr., g Chewing time, minutes 53

55 Alfabetisk indeks og engelsk oversættelse Alphabetical index and English translation Fodermiddel Feedstuff Kode/Code Side Batatsnitter Sweet potatoes, dried Bomuldsfrøkager Cottonseed cake Bomuldsfrøskrå Cottonseed meal Byg, afskallet Barley, decorticated Byg, vinter Winter barley Byg, vår Spring barley Byghalm, NaOH behandlet Barley straw, sodium hydroxid treated Byghalm, NH3 behandlet Barley straw, ammonia treated Byghalm, vinter Barley straw, winter Byghalm, vår Barley straw, spring Byghelsæd, ensilage Barley whole crop silage, dough Byghelsæd, ensilage, (vinterbyg) Winter barley, whole crop silage, dough Byghelsæd, frisk Barley whole crop, dough Bygskalmel Barley sharps Bygært, ensilage Barley + pea silage, dough Bøgegranulat Wood pulp Cellulosepulp Cellulose pulp Citruskvas Citrus pulp, dried Efterafgrøde, helsæd, ensilage Ital. ryegrass after cereal crop, silage Fedtprodukter Fat products Fiskeensilage Fish silage Fiskemel, standard Fish meal, standard Fiskemel, tungtopl. Fish meel, low EPD Flydende mineral Liquid minerals Fodermarvkål Marrow stem kale Fodermarvkål, ensilage Marrowstem kale, silage Foderroer Fodder beets 26 Fodersalt Fodder salt Foderurea Fodder urea Forsæbet fedt Calcium soaps Forårsudl. Ital. rajgræs, ensilage Spring sown Italian ryegrass, silage Galega Fodder galega Galega, ensilage Fodder galega, silage Græs Grass Græsensilage Grass silage Græshø Grass hay Grønbyg ensilage Barley silage, boot stage

56 Fodermiddel Feedstuff Kode/Code Side Grønbyg før skrid. Green barley, boot Grønhø Grass hay, art. dried Grønhø, lucerne Lucerne hay, art. dried Grønpiller Art. Dried grass, pellets Grønrug, ensilage Rye, whole crop silage, boot Grønrug, frisk Rye, whole crop, boot Grønært, ensilage Peas, whole crop silage, boot Guarmel Guar meal Gulerødder Carrots Gærfløde Brewer s yeast Havre Oats Havre + ærte + vikke, ensilage Oats + peas + vetches, silage Havre, afskallet Oats, decorticated Havre, nøgen Oats, naked Havre, ærter, vikker Oats, peas, vetches, whole crop Havrefodermel Oat middlings Havrehalm Oat straw Havrehalm, NH3 beh. Oat straw, ammonia treated Havrehelsæd, ensilage Oats whole crop silage, dough Havrehelsæd, frisk Oats, whole crop, boot Havreskalmel Oat hulls Helsæd + top, ensilage Ensiled top + barley whole crop Hestebønner, ensilage Field beans, whole crop silage Hestebønner Field beans Hestebønner, frisk Field beans, whole crop Hundegræs, ensilage Cocksfoot, silage Hvede Wheat Hvede + græs, ensilage Wheat + grass, whole crop silage Hvedeglutenfoder Wheat gluten feed Hvedehalm Wheat straw Hvedehalm, NH3 beh. Wheat straw, ammonia treated Hvedehelsæd, ensilage Wheat, whole crop silage, dough Hvedekim Wheat germ Hvedeklid Wheat bran Hvedemel Wheat flour Hvedestrømel Wheat middlings Hvedeært, ensilage Wheat + pea, whole crop silage Hvidkløver beg. blomst, ensilage White clover, early bloom, silage Hvidkløver, beg. blomst White clover, early bloom Hvidkløverhalm White clover straw Hørfrø Linseed

57 Fodermiddel Feedstuff Kode/Code Side Hørfrøkage Linseed cake Hørfrøskrå Linseed meal Italiensk rajgræs, efter helsæd Italian ryegrass, after whole grop Italiensk rajgræs, forår Italian ryegrass, spring Jordnødskrå, delvist afskallet Groundnut meal, partly decorticated Kartoffelproteinkoncentrat Potato protein concentrate Kartoffelpulp Potato pulp Kartofler Potatoes Kløvergræs Grass/clover Kløvergræsenssilage Grass/clover silage Kløverhø Clover hay Kokoskage Coconut cake Kokoskage, fedtrig Coconut cake, rich in fat Kokosskrå Coconut meal Komælkserstatning Milk replacer Kornbærme, frisk Distillers grains, barley based, fresh Kornbærme, tørret Distillers grains, barley based, dried Kridt Limestone Kålroer Swedes Kålroetop Swedes, top Lucerne Lucerne Lucerneensilage Lucerne silage Lucernehø Lucerne hay, full bloom Lucernepiller Art. dried lucerne, pellets Lupin, smalbladet (blå) Lupin blue Lupin, gul Lupin white Lupin, ensilage Lupin whole crop, silage Lupin, frisk Lupin, whole crop Magnesiumfosfat Magnesiumphosphate Magnesiumoxyd Magnesiumoxide Majs Maize Majs, frisk Maize forage Majsbærme Distillers grain, maize based Majsensilage Maize silage Majsfodermel Maize feed meal Majsgluten Maize gluten Majsglutenfoder Maize gluten feed Majskim Maize germ Majsklid Maize bran Majsmel Maize flour Majsstivelse Maize starch

58 Fodermiddel Feedstuff Kode/Code Side Maltspirer Malt sprouts Mask, frisk Brewer s grain, fresh Mask, tørret Brewer s grain, dried Milo Sorghum Mineralblandinger Mineral mixtures Mineralsalte Mineral salts Monoammoniumfosfat Monoammonium phosphate Mættet fedt Saturated fat Natriumbikarbonat Sodium bicarbonate Natriumhydroxyd Sodium hydroxide Natriumsulfat, Glauber salt Sodium sulphate Natriumsulfat, vandfrit Sodium sulphate anhydrous Palmekage Palmkernel cake Pektinaffald Pectin residues Prolasse Prolasse Propylenglycol Propylenglycol Rajgræshalm Perennial ryegrass straw Rapsfrø, 00 Rapeseed, Rapskage, 00 Rapeseed cake, Rapsskrå, 00, 4% fedt Rapeseed meal, 00, 4% fat Ris Rice Ris, afskallet Rice, decorticated Risfodermel Rice feed meal Rod + top Root + top (fodder beets) Roeaffald, ensileret Beet pulp, ensiled Roeaffald, frisk Beet pulp Roeaffald, hp, ensil., 5% melasse Beet pulp, pressed, ensiled, 5% molasses Roemelasse Molasses, beet Roepiller, letmelasseret Beet pulp, dried, light molassed Roepiller, melasseret Beet pulp, dried, molassed Roepiller, umelasseret Beet pulp, dried Roer + halm, ensilage Ensiled beets + straw Roer + top + roepiller, ensilage Ensiled beets + top + beet pulp, dried Roetop, ensilage, 20% aske Beet top, silage, 20% ash Roetop, frisk, 20% aske Beet top, fresh, 20% ash Rug Rye Rughalm Rye straw Rughalm, NH3 beh. Rye straw, ammonia treated Rugklid Rye bran Rugstrømel Rye middlings

59 Fodermiddel Feedstuff Kode/Code Side Rødkløver beg. blomst, ensilage Red clover, early bloom, silage Rødkløver, beg. blomst Red clover, early bloom Rødsvingelhalm Red fescue straw Rørmelasse Molasses, cane Sennepsskrå Mustard meal Sesamkage Sesame (Simsim) cake Sesamskrå Sesame (Simsim) meal Skummetmælk Skim milk Skummetmælkspulver Skim milk powder Sojabønner Soya beans Sojakage Soya bean cake Sojaskaller Soya bean hulls Sojaskrå Soya bean meal Sojaskrå, afskallet Soya bean meal, decorticated Solsikkefrø Sunflower seeds Solsikkekage Sunflower cake Solsikkeskrå Sunflower meal Sukkerroer Sugar beets Sukkerroesnitter Sugar beet, sliced, dried Syrnet råmælk Fermented colostrum Sødmælk, jersey Whole milk, Jersey Sødmælk, stor race Whole milk, large breed Tapiokamel Cassava flour Top + halm + roepiller, ensilage Ensiled top + straw + beet pulp, dried Top + halm, ensilage Ensiled top + straw Top + roepiller, ensilage Ensiled top + beet pulp, dried Triticale Triticale Triticale helsæd, ensilage Triticale, whole crop silage, dough Turnips Turnips Valle Whey Vallepermeat Whey permeat Vallepulver Whey powder Varigt enggræs Permanent meadow grass Varigt enggræs, ensilage Permanent meadow grass, silage Vegetabilsk fedt Vegetable fat Vinasse Condensed molasses, solubles Vitaminpræparater Vitamin preparations Ærtehalm Pea straw Ærtehelsæd, ensilage Peas, whole crop silage, dough Ærtehelsæd, frisk Peas, whole crop, dough Ærter Peas

60 Alphabetical index and Danish translation Alfabetisk indeks og dansk oversættelse Feedstuff Fodermiddel Code/Kode Page Art. Dried grass, pellets Grønpiller Art. dried lucerne, pellets Lucernepiller Barley + pea silage, dough Bygært, ensilage Barley sharps Bygskalmel Barley silage, boot stage Grønbyg ensilage Barley straw, ammonia treated Byghalm, NH3 behandlet Barley straw, sodium hydroxid Byghalm, NaOH behandlet treated Barley straw, spring Byghalm, vår Barley straw, winter Byghalm, vinter Barley whole crop silage, dough Byghelsæd, ensilage Barley whole crop, dough Byghelsæd, frisk Barley, decorticated Byg, afskallet Beet pulp Roeaffald, frisk Beet pulp, dried Roepiller, umelasseret Beet pulp, dried, light molassed Roepiller, letmelasseret Beet pulp, dried, molassed Roepiller, melasseret Beet pulp, ensiled Roeaffald, ensileret Beet pulp, pressed, ensiled, 5% Roeaffald, hp, ensil., 5% melasse molasses Beet top, fresh, 20% ash Roetop, frisk, 20% aske Beet top, silage, 20% ash Roetop, ensilage, 20% aske Brewer s grain, dried Mask, tørret Brewer s grain, fresh Mask, frisk Brewer s yeast Gærfløde Calcium soaps Forsæbet fedt Carrots Gulerødder Cassava flour Tapiokamel Cellulose pulp Cellulosepulp Citrus pulp, dried Citruskvas Clover hay Kløverhø Cocksfoot, silage Hundegræs, ensilage Coconut cake Kokoskage Coconut cake, rich in fat Kokoskage, fedtrig Coconut meal Kokosskrå Condensed molasses, solubles Vinasse Cottonseed cake Bomuldsfrøkager Cottonseed meal Bomuldsfrøskrå Distillers grain, maize based Majsbærme Distillers grains, barley based, dried Kornbærme, tørret

61 Feedstuff Fodermiddel Code/Kode Page Distillers grains, barley based, Kornbærme, frisk fresh Ensiled beets + straw Roer + halm, ensilage Ensiled beets + top + beet pulp, Roer + top + roepiller, ensilage dried Ensiled top + barley whole crop Helsæd + top, ensilage Ensiled top + beet pulp, dried Top + roepiller, ensilage Ensiled top + straw Top + halm, ensilage Ensiled top + straw + beet pulp, Top + halm + roepiller, ensilage dried Fat products Fedtprodukter Fermented colostrum Syrnet råmælk Field beans Hestebønner Field beans, whole crop Hestebønner, frisk Field beans, whole crop silage Hestebønne, ensilage Fish meal, standard Fiskemel, standard Fish meal, low EPD Fiskemel, tungtopl Fish silage Fiskeensilage Fodder beets Foderroer 26 Fodder galega Galega Fodder galega, silage Galega, ensilage Fodder salt Fodersalt Fodder urea Foderurea Grass Græs Grass hay Græshø Grass hay, art. dried Grønhø Grass silage Græsensilage Grass/clover Kløvergræs Grass/clover silage Kløvergræsenssilage Green barley, boot Grønbyg før skrid Groundnut meal, partly decorticated Jordnødskrå, delvist afskallet Guar meal Guarmel Ital. ryegrass after cereal crop, Efterafgrøde, helsæd, ensilage silage Italian ryegrass, after whole Italiensk rajgræs, efter helsæd grop Italian ryegrass, spring Italiensk rajgræs, forår Limestone Kridt Linseed Hørfrø Linseed cake Hørfrøkage Linseed meal Hørfrøskrå Liquid minerals Flydende mineral Lucerne Lucerne

62 Feedstuff Fodermiddel Code/Kode Page Lucerne hay, art. dried Grønhø, lucerne Lucerne hay, full bloom Lucernehø Lucerne silage Lucerneensilage Lupin blue Lupin, smalbladet (blå) Lupin white Lupin, gul Lupin whole crop, silage Lupin, ensilage Lupin, whole crop Lupin, frisk Magnesiumoxide Magnesiumoxyd Magnesiumphosphate Magnesiumfosfat Maize Majs Maize bran Majsklid Maize feed meal Majsfodermel Maize flour Majsmel Maize forage Majs, frisk Maize germ Majskim Maize gluten Majsgluten Maize gluten feed Majsglutenfoder Maize silage Majsensilage Maize starch Majsstivelse Malt sprouts Maltspirer Marrow stem kale Fodermarvkål Marrowstem kale, silage Fodermarvkål, ensilage Milk replacer Komælkserstatning Mineral mixtures Mineralblandinger Mineral salts Mineralsalte Molasses, beet Roemelasse Molasses, cane Rørmelasse Monoammonium phosphate Monoammoniumfosfat Mustard meal Sennepsskrå Oat hulls Havreskalmel Oat middlings Havrefodermel Oat straw Havrehalm Oat straw, ammonia treated Havrehalm, NH3 beh Oats Havre Oats + peas + vetches, silage Havre + ærte + vikke, ensilage Oats whole crop silage, dough Havrehelsæd, ensilage Oats, decorticated Havre, afskallet Oats, naked Havre, nøgen Oats, peas, vetches, whole crop Havre, ærter, vikker Oats, whole crop, boot Havrehelsæd, frisk Palmkernel cake Palmekage Pea straw Ærtehalm Peas Ærter Peas, whole crop silage, boot Grønært, ensilage

63 Feedstuff Fodermiddel Code/Kode Page Peas, whole crop silage, dough Ærtehelsæd, ensilage Peas, whole crop, dough Ærtehelsæd, frisk Pectin residues Pektinaffald Perennial ryegrass straw Rajgræshalm Permanent meadow grass Varigt enggræs Permanent meadow grass, silage Varigt enggræs, ensilage Potato protein concentrate Kartoffelproteinkoncentrat Potato pulp Kartoffelpulp Potatoes Kartofler Prolasse Prolasse Propylenglycol Propylenglycol Rapeseed cake, 00 Rapskage, Rapeseed meal, 00, 4% fat Rapsskrå, 00, 4% fedt Rapeseed, 00 Rapsfrø, Red clover, early bloom Rødkløver, beg. blomst Red clover, early bloom, silage Rødkløver beg. blomst, ensilage Red fescue straw Rødsvingelhalm Rice Ris Rice feed meal Risfodermel Rice, decorticated Ris, afskallet Root + top (fodder beets) Rod + top Rye Rug Rye bran Rugklid Rye middlings Rugstrømel Rye straw Rughalm Rye straw, ammonia treated Rughalm, NH3 beh Rye, whole crop silage, boot Grønrug, ensilage Rye, whole crop, boot Grønrug, frisk Saturated fat Mættet fedt Sesame (Simsim) cake Sesamkage Sesame (Simsim) meal Sesamskrå Skim milk Skummetmælk Skim milk powder Skummetmælkspulver Sodium bicarbonate Natriumbikarbonat Sodium hydroxide Natriumhydroxyd Sodium sulphate Natriumsulfat, Glauber salt Sodium sulphate anhydrous Natriumsulfat, vandfrit Sorghum Milo Soya bean cake Sojakage Soya bean hulls Sojaskaller Soya bean meal Sojaskrå Soya bean meal, decorticated Sojaskrå, afskallet Soya beans Sojabønner

64 Feedstuff Fodermiddel Code/Kode Page Spring barley Byg, vår Spring sown Italian ryegrass, Forårsudl. Ital. rajgræs, ensilage silage Sugar beet, sliced, dried Sukkerroesnitter Sugar beets Sukkerroer Sunflower cake Solsikkekage Sunflower meal Solsikkeskrå Sunflower seeds Solsikkefrø Swedes Kålroer Swedes, top Kålroetop Sweet potatoes, dried Batatsnitter Triticale Triticale Triticale, whole crop silage, Triticale helsæd, ensilage dough Turnips Turnips Vegetable fat Vegetabilsk fedt Vitamin preparations Vitaminpræparater Wheat Hvede Wheat + grass, whole crop Hvede + græs, ensilage silage Wheat + pea, whole crop silage Hvedeært, ensilage Wheat bran Hvedeklid Wheat flour Hvedemel Wheat germ Hvedekim Wheat gluten feed Hvedeglutenfoder Wheat middlings Hvedestrømel Wheat straw Hvedehalm Wheat straw, ammonia treated Hvedehalm, NH3 beh Wheat, whole crop silage, Hvedehelsæd, ensilage dough Whey Valle Whey permeat Vallepermeat Whey powder Vallepulver White clover straw Hvidkløverhalm White clover, early bloom Hvidkløver, beg. blomst White clover, early bloom, silage Hvidkløver beg. blomst, ensilage Whole milk, Jersey Sødmælk, jersey Whole milk, large breed Sødmælk, stor race Winter barley Byg, vinter Winter barley, whole crop silage, Byghelsæd, ensilage, (vinterbyg) dough Wood pulp Bøgegranulat

65 Tidligere udgivelser i rapportserien Rapport nr. Titel 20 Produktionssystemer i ammekvægholdet 26 Beskrivelse af fodermidler 34 Ureaindhold i mælk 71 Fremtidens stalde til økologiske malkekvægbrug 84 Danske fodernormer til kvæg Fælleshytter til slagtekalve Selen til Kvæg 96 Leverbylder hos slagtekalve (2002) 98 Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT 99 Avlsværdivurdering (2002) 102 Dødelighed hos kalve af malkerace (2002) 103 Årsrapport Dansk Kvægavl 104 S-indeks for tyre af malke- og kombinationsracer Kødkvæg Vurdering af kviers vækst Tal om får og geder Årsstatistik - Avl

Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT

Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT Fodermidlernes indhold af aminosyrer og aminosyrernes andel af AAT Rapport nr 98 Forfattere Lorenzo Misciattelli Torben Hvelplund Martin R. Weisbjerg Danmarks JordbrugsForskning Jørgen Madsen Den Kgl.

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo. 2010 Det nedenstående materiale er del af projekt Bæredygtig ressourceeffektiv kvægproduktion - demo., som er finansieret af: Kvægafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden

Læs mere

Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor. Dansk Landbrugsrådgivning S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt

Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor. Dansk Landbrugsrådgivning S:\SUNDFODE\OEA\Fodringsdag 2004\Ole Aaes.ppt Nyt nordisk fodermiddelvurderings system - NorFor Begrundelse for nyt system Udbytte Nyt system Gammelt system Tid Dagens forskellige systemer NorFor-systemet! fælles nordisk NorFor Plan Forplanlægning

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech.

Afsnit 11. NFTS nr. er et unik nummer for hvert enkelt parameter i Nordic Field Trial System, og er kun af interesse for AgroTech. Nedenfor findes en oversigt over nogle af de beregninger der foretages i Landsforsøgene af Nordic Field Trial System. NorFor beregninger foretages ikke af Nordic Field Trial System, ønskes specificering

Læs mere

Handlingsplan til en slagtekalveeller ungtyreproducent

Handlingsplan til en slagtekalveeller ungtyreproducent Handlingsplan til en slagtekalveeller ungtyreproducent Tema 2 Kødproduktion på bedrifter med slagtekalve/ungtyre og ammekvæg Konsulent Kirstine Flintholm Jørgensen S:\SUNDFODE\s kongres 23\Tema 2\Kirstine

Læs mere

Grovfoder til svin, hvad er det? Forslag til definition. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Grovfoder til svin, hvad er det? Forslag til definition. Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Husdyrbrug nr. 9 December 00 Grovfoder til svin, hvad er det? Forslag til definition José A. Fernández & Viggo Danielsen, Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed

Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Rødkløver som foder fordøjelighed, proteinkvalitet og -nedbrydelighed Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E

Læs mere

Biprodukter fra bioethanol og biodiesel: En produktion flere fordele

Biprodukter fra bioethanol og biodiesel: En produktion flere fordele Biprodukter fra bioethanol og biodiesel: Foderkvalitet - bærme, rapskage og C5 melasse En produktion flere fordele Onsdag den 21. oktober 2009 Konsulent Jens Møller, DLBR Dansk Kvæg Landscentret Dansk

Læs mere

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fraktionering og fodermiddeltabellen NorFor Plan Fælles nordisk fodervurderingssystem til kvæg Ikke additivt system, de enkelte fodermidler har ikke en fast foderværdi Tager hensyn til samspillet

Læs mere

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen

Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Hvordan agerer vi med de nye foderstofregler? Markedsføringsforordningen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet Temadag om

Læs mere

Sådan finder du kr. på kontoen for indkøbt foder

Sådan finder du kr. på kontoen for indkøbt foder Sådan finder du 25.000 kr. på kontoen for indkøbt foder Tema 12 Få overblik og økonomi i foderkæden Konsulent Jens Møller Dansk Kvæg Højeste dækningsbidrag ved lav udgift til indkøbt foder og hjælpestoffer

Læs mere

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Riis Weisbjerg Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Plantekongres 2008A A R H U S U N I V E R S I T E T Fodringsdag Temadag

Læs mere

PROTEINFORSYNING TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER

PROTEINFORSYNING TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER AARHUS UNIVERSITET PROTEINFORSYNING TIL ØKOLOGISKE MALKEKØER INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB, AARHUS UNIVERSITET FOULUM Med bidrag fra Peter Lund, Martin Weisbjerg og Marianne Johansen VERSITET UNI AAT =

Læs mere

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage

Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Den bedste kombination af kløvergræsog majsensilage Ole Aaes, Dansk Kvæg 82 Den bedste kombination af kløvergræs og majsensilage V/ Landskonsulent Ole Aaes, Dansk Kvæg Afdeling for Ernæring og Sundhed

Læs mere

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger

Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ensilerede roer analyser, foderværdi og beregninger Ole Aaes VFL, Kvæg Fodringsdagen den 2. september 2014 Herning Udfordringer ved ensilerede produkter med roer Opbevaring Findeling Høsttider for forskellige

Læs mere

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed

Hestefoder. Viden Kvalitet Troværdighed Hestefoder Viden Kvalitet Troværdighed MM Hestefoder Hvorfor vælge hestefoder fra Mollerup Mølle? Vores hestefoder er sammensat med henblik på at dække hestens behov i flest mulige situationer, så man

Læs mere

Strategi for foderforsyning

Strategi for foderforsyning Strategi for foderforsyning Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Aftenkongres 2016 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god foderration* indeholder 6,50

Læs mere

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet:

Formål - fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Formål fjerkræ Formålet er at producere økologisk foder af høj kvalitet: Øget dyrkning af bælgsæd Forarbejdning af proteinafgrøder Øget selvforsyning og sikring af foderforsyningen Mindre afhængig af import

Læs mere

Optimer din goldkofodring. Morten Maigaard Sørensen Niels Bastian Kristensen

Optimer din goldkofodring. Morten Maigaard Sørensen Niels Bastian Kristensen Optimer din goldkofodring Morten Maigaard Sørensen Niels Bastian Kristensen Optimer din goldkofodring Energi Far-OFF / Close-UP Forsøg med vejning af goldkøer Protein CAB Praktiske løsninger og muligheder

Læs mere

Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder?

Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder? Passer NEL20 for kraftfoder i NorFors fodermiddeltabel og kan EFOS anvendes til bestemmelse af NEL20 i kraftfoder? Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg Maria Åkerlind, Växa Sverige Fodringsdagen, 12. september

Læs mere

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver

Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Fodring med de nye turbo-græsser og rødkløver Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Landscentret Dansk

Læs mere

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11

Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Hjælpemiddel Konstanter og priser til beregning af landsforsøg Afsnit 11 Nedenfor ses en oversigt over de konstanter og priser der anvendes til de beregninger der foretages af Nordic Field Trial System

Læs mere

Proteinkvalitet. Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder. Konsulent Annette Holmenlund Dansk Kvæg

Proteinkvalitet. Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder. Konsulent Annette Holmenlund Dansk Kvæg Proteinkvalitet Forum for Får og Geder aftenmøde Tema: Grovfoder og græs til får og geder Konsulent Annette Holmenlund S:\SUNDFODE\s Kongres 2003\Annette Holmenlund.ppt Immunforsvaret kræver proteinforsyning

Læs mere

Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer

Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer Gode muligheder for mere kornstivelse til malkekøer Henrik Martinussen, HusdyrInnovation Maria Sørensen, Erhvervsøkonomi KVÆGKONGRES 2018 Årlig forbrug af korn til kvæg 650.000 ton / Værdi knap 1 mia.

Læs mere

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69

Råvarekatalog. Utraditionelle råvarer...64 Boghvede... 64 Hampfrø... 65 Linser... 66 Quinoa... 67 Saflorfrø... 68 Vikker... 69 Råvarekatalog Fiskeensilage... 2 Fiskemel... 3 Grønpiller... 6 Gærfløde... 9 Gærfløde, sprit... 11 Gærfløde, øl... 12 Havre, Afskallet, Nøgen... 13 Hestebønner... 16 Hvedegluten... 19 Hvedeglutenfoder...

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

Bedre kvalitet i kornhelsæd

Bedre kvalitet i kornhelsæd Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavl - 10 - V/ Martin Mikkelsen, Landskontoret for Planteavvl På nordisk plan arbejdes der med at udvikle et nyt fodervurderingssystem, og det er planlagt, at dette

Læs mere

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter

Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Fodring med forskellige typer af græsmarksbælgplanter Grovfoderseminar 2007 Landskonsulent Ole Aaes Dansk Kvæg Er bælgplanter nye? Fra det 16. århundrede til midten af det 20. århundrede Bælgplanter, især

Læs mere

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum

Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Proteinniveau til unge kvier Martin Tang Sørensen og Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet, Foulum Indledning Ved AU-Foulum har vi gennemført et forsøg med to niveauer af protein i foderet til kvier i

Læs mere

PROTEIN og MILJØ fra GRÆS Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs?

PROTEIN og MILJØ fra GRÆS Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs? PROTEIN og MILJØ fra GRÆS Kan vi fodre kvæg, svin og høns med græs? Søren Krogh Jensen, Institut for Husdyrvidenskab Laboratorie-skala Pilot-skala Semi-produktion-skala Laboratorieanalyser Fodringsforsøg

Læs mere

Fodring af geder Jens Chr. Skov

Fodring af geder Jens Chr. Skov Fodring af geder Jens Chr. Skov Geden er drøvtygger En drøvtygger er et klovdyr, der fordøjer sin føde i 2 trin Først ved at spise råmaterialet og dernæst gylpe det op, tygge det igen og synke det ned

Læs mere

DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER

DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER Herning d. 12. september 2016 Henrik Martinussen, SEGES Kvæg Nicolaj I. Nielsen, SEGES Kvæg DANSKE BEREGNINGER PÅ ØKONOMI OG MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER MULIGHEDER FOR GMO-FRI FODER Det er i dag stort

Læs mere

NorFor Plan. En overordnet beskrivelse. Sammenstillet og bearbejdet af Projektgruppen *), NorFor

NorFor Plan. En overordnet beskrivelse. Sammenstillet og bearbejdet af Projektgruppen *), NorFor 30. juni 2004 NorFor Plan En overordnet beskrivelse Sammenstillet og bearbejdet af Projektgruppen *), NorFor *) Arnt-Johan Rygh, Maria Mehlqvist, Marie Liljeholm, Mogens Larsen, Anders H Gustafsson, Harald

Læs mere

Alternative fodermidler og foderadditiver til slagtekalve

Alternative fodermidler og foderadditiver til slagtekalve Alternative fodermidler og foderadditiver til slagtekalve Dansk Kvægs Kongres 2008 Tema 3 Slagtekalve Konsulent Jens Møller, Dansk Kvæg Milokorn (Sorghum bicolor L.) Små hårde frø (2-3 mm) Findeling nødvendig

Læs mere

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Hvordan udnytter vi rødkløverens potentiale bedst i marken? Karen Søegaard Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Rødkløver Vækst Rød- kontra hvidkløver N-respons Markens alder Afgræsning Sommervækst

Læs mere

Nettoudbytte og foderværdi

Nettoudbytte og foderværdi Nettoudbytte og foderværdi Græs Fem slæt Græs Tre slæt vedehelsæd Nettoudbytte, FE pr. ha 8.000 9.000 8.0 Fordøjelighed, FK organisk stof 79 74 70 Foderværdi, kg tørstof pr. FE 1,10 1,25 1,34 Pris pr.

Læs mere

Foderanalyser. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum

Foderanalyser. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Foderanalyser Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Fra foder til mælk, Kursus for kvægrådgivere, AU Foulum, 21. marts 2017 Foderanalyser Hvad er det relevant at analysere? I hvilke

Læs mere

Foderets fordøjelse og omsætning. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg

Foderets fordøjelse og omsætning. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Foderets fordøjelse og omsætning Oversigt over NorFor Plan Inddata: Foderoplysninger (næringsstoffer og partikkelstørrelse) Dyreoplysninger (vægt, race, laktationsstadie etc) Strukturværdi (Tyggetid) Mave-/tarmkanal

Læs mere

Omsætning af fedt i mavetarmkanalen. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum

Omsætning af fedt i mavetarmkanalen. Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Omsætning af fedt i mavetarmkanalen Martin Riis Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum Fra foder til mælk, Kursus for kvægrådgivere, AU Foulum, 21. marts 2017 Indhold Hvorfor er fedt/tilskud

Læs mere

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER HENRIK MARTINUSSEN OG FINN STRUDSHOLM BARRITSKOV, 30. APRIL 2015 1... GROVFODER ER MOTOREN I ØKOLOGISK MALKEKOFODRING, MENS TILSKUDSFODER

Læs mere

FODRING AF SLAGTEKALVE I OVERGANGSPERIODEN (10 TIL 18 UGER) KRAFTFODERPILLER, TMR ELLER BEGGE DELE?

FODRING AF SLAGTEKALVE I OVERGANGSPERIODEN (10 TIL 18 UGER) KRAFTFODERPILLER, TMR ELLER BEGGE DELE? FODRING AF SLAGTEKALVE I OVERGANGSPERIODEN ( TIL 8 UGER) KRAFTFODERPILLER, TMR ELLER BEGGE DELE? ANNEDORTE JENSEN, NATASHA DRAKE OG MOGENS VESTERGAARD EFTERÅRSMØDER DLBR SLAGTEKALVE 7 HVORFOR INTERESSERE

Læs mere

Kompromisser med næringsstoffer - hvor koster det på ydelsen?

Kompromisser med næringsstoffer - hvor koster det på ydelsen? ft her Kompromisser med næringsstoffer - hvor koster det på ydelsen? older Mette Olaf Nielsen KUdre s navn og dato : ulinjen, sæt > d / ed og ltet for Enhedens idefod Økologikongres 26 Nov 2015 Udfordringer

Læs mere

Indledning Når man ser på proteintildeling til malkekøer, er det vigtigt at inkludere effekterne af både under- og overforsyning.

Indledning Når man ser på proteintildeling til malkekøer, er det vigtigt at inkludere effekterne af både under- og overforsyning. Betydning af proteinniveau og grovfoderets fordøjelighed for mælkeydelsen og N-udnyttelsen hos malkekøer Lene Alstrup, Martin Riis Weisbjerg og Peter Lund, Aarhus Universitet, Foulum Sammendrag Ved reduceret

Læs mere

Betydningen af kraftfoderets smag i et AMS system

Betydningen af kraftfoderets smag i et AMS system Betydningen af kraftfoderets smag i et AMS system Jørgen Madsen 1, Martin R. Weisbjerg 2 og Torben Hvelplund 2 1 Inst. for Produktionsdyr og Heste Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Vi tilbyder gratis foderrådgivning til alle HorseLux kunder. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: HorseLux hestefoder udvikles og sammensættes af Miljøfoder og produceres af Vestjyllands Andel. Vores målsætning for HorseLux hestefoder er, at tilbyde et foder i højeste kvalitet til en fornuftig pris.

Læs mere

NDF-omsætningen i mave-tarmkanalen

NDF-omsætningen i mave-tarmkanalen NDF-omsætningen i mave-tarmkanalen Martin Riis Weisbjerg & Peter Lund Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Hvorfor er NDF interessant? Fordi: NDF koncentration

Læs mere

Opnået

Opnået Driftsenhed: 99999 Kvæg Opdateret: 27.05.2015 Besætning(er): 99999 KPO Rapport Dækningsbidrag, pr. årsko inkl. opdræt (1) Bruttoudbytte 33.109 32.517 30.735 31.961 36.844 Sum mælk Kr 30.917 29.458 28.510

Læs mere

Svins krav til foderafgrøder og forskelle mellem afgrøderne med hensyn til foderøkonomi

Svins krav til foderafgrøder og forskelle mellem afgrøderne med hensyn til foderøkonomi Svins krav til foderafgrøder og forskelle mellem afgrøderne med hensyn til foderøkonomi WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK EMAIL: DSP-INFO@LF.DK Seniorkonsulent Else Vils, Videncenter for Svineproduktion, L&F

Læs mere

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, AU-Foulum

Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, AU-Foulum Kvalitet og udnyttelse af protein i græs og kløver Martin Weisbjerg, Aarhus Universitet, AU-Foulum Baggrund Vurdering af proteinkvalitet - historisk Proteinnets kvalitet blev oprindeligt vurderet som fordøjeligt

Læs mere

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG

S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG S O U T H - W E S T C O M P L E T O H I G H V I T HORSE MÜSLI MIX MEGET VELSMAGENDE MÜSLI FODER MIX TIL ALLE TYPER HESTE 25 KG BESKRIVELSE: Afbalanceret all-round foder i müsliform, uden tilsætning af

Læs mere

Foderets fordøjelse og omsætning

Foderets fordøjelse og omsætning Foderets fordøjelse og omsætning 1 Oversigt over NorFor Plan Inddata: Foderoplysninger (næringsstoffer og partikkelstørrelse) Dyreoplysninger (vægt, race, laktationsstadie etc) Strukturværdi (Tyggetid)

Læs mere

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer

Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormer til malkekøer, kvier, tyre, stude og ammekøer Fodernormerne til malkekøer, kvier, tyre og stude samt ammekøer gældende i NorFor og DMS Dyreregistrering. Malkekøer Holstein,.00 kg EKM Energibehov,

Læs mere

Kaliumindhold i foderrationen til køer

Kaliumindhold i foderrationen til køer Kaliumindhold i foderrationen til køer Grovfoderseminar 2007 Konsulent Hanne Bang Bligaard Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden Højt K-indhold i foder giver tynd gødning (Fast) Gødningsscore 5,0 4,5 4,0

Læs mere

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter

Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Optimal kombination af græs og forskellige majsprodukter Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden

Læs mere

Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage

Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage LK-meddelelse Landskontoret for Kvæg Nr.: 745 Genudgivelse af nr.131-1991 7.september 2000 K-arkiv 4233 Notat vedrørende ikke saftgivende ensilage Herværende

Læs mere

KVÆGMINERALER 2014-2015

KVÆGMINERALER 2014-2015 KVÆGMINERALER 2014-2015 Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL Specialløsning. Tilpasset de aktuelle fodermidler på bedriften og dyrenes behov. NOVAMIN

Læs mere

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER

VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER KVÆGKONGRES 2016 Herning, d. 1. marts 2016 Seniorkonsulent Betina Amdisen Røjen Specialkonsulent Nicolaj Ingemann Nielsen Kvæg VÆLG DE RIGTIGE RÅVARER PROTEINKILDER TIL MALKEKØER KVÆGKONGRES 2016 POPULÆRE

Læs mere

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter

Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Høj selvforsyningsgrad på økologiske bedrifter Arne Munk, VFL Økologi Lisbeth Tønning, Jysk Økologi Kvægkongressen Herning 25. februar 2014 STØTTET AF promilleafgiftsfonden for landbrug Disposition Selvforsyningsgrad

Læs mere

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer

Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Fodres køernes med grovfoder med højt indhold af vitaminer giver det mælk med et højt indhold af vitaminer Af Lisbeth Mogensen 1, Troels Kristensen 1, Søren Krogh Jensen 2 og Karen Søegaard 1 1 Institut

Læs mere

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller

God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller God økonomi i økologisk mælkeproduktion med høj selvforsyning og optimalt sædskifte. Jens Peter Rasmussen & Anders B. Møller Disposition 1. Det økonomisk optimale kvægsædskifte Er der økonomi i at forpagte

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp på to måder. HP-Pulp i silo absolut laveste pris! Du får HP-Pulp til den billigste pris når du ensilerer i plansilo. Du får desuden et foder som er let at pakke og som har en enkel og rationel

Læs mere

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko

5 case studier. 206: 62 køer 85 ha 1,2 ha/ko. 216: 156 køer 222 ha 1,4 ha/ko. 236: 83 køer 91 ha 1,1 ha/ko. 609: 95 køer 138 ha 1,3 ha/ko Besætningens forsyning med vitaminer og mineraler - case studier og model Lisbeth Mogensen, Troels Kristensen, Karen Søegaard, Søren Krogh Jensen A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER

Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER Kvægkongres 2015 Niels Bastian Kristensen Kvæg OVERVÅG DIT INDKØBTE FODER VI HØSTER IKKE ALENE VARIATION FRA GROVFODERET Metan, CO 2 Græsens. Majsens. Tilskudsfoder TMR / PMR Ko 1 Ko 2 Ko 3 Gødning Urin

Læs mere

Mollerup Mølle A/S. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors

Mollerup Mølle A/S. Østervang 51, 7900 Nykøbing. Mors 2015 Kvægfoder Mollerup Mølle A/S Østervang 51, 7900 Nykøbing Mors 2 Kvægfoderprogram Mollerup Mølles kvægfoderprogram består af en række standard- og optiko blandinger. Optiko blandinger Optiko er skræddersyede

Læs mere

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering.

HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. HP-Pulp Fremtidens foder nr. 1 Nem håndtering. Side HP-Pulp 2 HP-Pulp kort fortalt 3 HP-Pulp i plansilo 4-7 HP-Pulp i Hård-Pak 8-9 Eksempler på foderplaner 10-11 2 HP-Pulp HP-Pulp er et unikt foderstof

Læs mere

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016

Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre til gryn og fjerkræ Økologisk Inspirationsdag 2016 Havre er ikke bare havre Ivory Grynhavresort 14355 Low lignin Lavlignin-sort 2... Sort Sorter til grynhavre Rumvægt, kg pr. hl Skaller i pct. vægt

Læs mere

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg

Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Effekt af græsblanding på foderoptagelse og mælkeydelse Betina Amdisen Røjen Niels Bastian Kristensen VFL, Kvæg Fodringsdagen Herning Kongrescenter 2. september 2014 Forskelle i morfologien mellem bælgplanter

Læs mere

Mælkeproduktion uden grovfoder

Mælkeproduktion uden grovfoder Mælkeproduktion uden grovfoder Betina Amdisen Røjen, HusdyrInnovation, SEGES Niels Bastian Kristensen, HusdyrInnovation, SEGES KVÆGKONGRES 2019 I Juli 2018 så skrækscenariet ud til at lure lige om hjørnet!

Læs mere

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor

Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Optimal kombination og kvalitet af grovfoder med NorFor Tema 7 Kom i superligaen med din foderplan Specialkonsulent Rudolf Thøgersen Dansk Kvæg Hvordan vurderer NorFor: Grovfoder med forskellig fordøjelighed?

Læs mere

Baggrundsnotat til Teknologiblad for Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer (AAT-PBV-teknologien)

Baggrundsnotat til Teknologiblad for Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer (AAT-PBV-teknologien) Baggrundsnotat til Teknologiblad for Reduceret tildeling af råprotein til malkekøer (AAT-PBV-teknologien) Beskrivelse Kvælstof (N), som malkekøer får tilført i foderet, bliver overordnet karakteriseret

Læs mere

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015

Mineraler og deres betydning. Årsmøde 2015 Mineraler og deres betydning Årsmøde 2015 Hvorfor fokus på mineraler? Velfungerende reproduktion - Mangan - Kobber Sundhed - Selen - Zink - Mg / Ca God yversundhed - Selen - Zink - Jod Stærke klove - Zink

Læs mere

Gennemsnit foderværdi: Norge Fodermiddel Græsensilage førar (slådato

Læs mere

Konsekvenser af det nye fodervurderingssystem

Konsekvenser af det nye fodervurderingssystem Konsekvenser af det nye fodervurderingssystem Ole Aaes og Rudolf Thøgersen, Dansk Kvæg - 41 - Indledning Kvægbrugets organisationer i 4 Nordiske lande (Island, Norge, Sverige og Danmark), er enige om at

Læs mere

Fodring af kvier, som kælver ved måneder

Fodring af kvier, som kælver ved måneder Fodring af kvier, som kælver ved 22-24 måneder Dansk Kvægs Kongres Tirsdag den 26. februar 2008 Herning Kongrescenter Konsulent Irene Fisker Dansk Kvæg Kælvekvierne bliver yngre Vægt ved kælvning er vigtigere

Læs mere

Program 2013-2014. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk

Program 2013-2014. Kvægmineraler. inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Program 2013-2014 Kvægmineraler inspiration. tillid. vækst www.vilomix.dk Kvægmineraler Vilomix tilbyder et komplet mineralsortiment af høj kvalitet: VILOMIN SPECIAL NOVAMIN STANDARD KOMIN TYPE ORGAMIN

Læs mere

Malkekoens lysin og metionin behov

Malkekoens lysin og metionin behov KvægInfo nr.:971 30-04-2002 Forfatter: Lorenzo Misciattelli et al. Malkekoens lysin og metionin behov Lorenzo Misciattelli 1, Torben Hvelplund 2, Martin Riis Weisbjerg 2, Christian Friis Børsting 2, Torben

Læs mere

BÆRME (DDGS) SOM PROTEINFODER TIL MALKEKØER

BÆRME (DDGS) SOM PROTEINFODER TIL MALKEKØER BÆRME (DDGS) SOM PROTEINFODER TIL MALKEKØER Jakob Sehested, Martin Tang Sørensen, Martin Riis Weisbjerg, Mogens Vestergaard, Mette Krogh Larsen, Mads Brøgger Pedersen, Aarhus Universitet, Foulum Henrik

Læs mere

Brug af urter i både mark og stald udbredt i flere lande. Typisk på økologiske og biodynamiske bedrifter (flere dyrearter)

Brug af urter i både mark og stald udbredt i flere lande. Typisk på økologiske og biodynamiske bedrifter (flere dyrearter) Hvorfor urter? Brug af urter i både mark og stald udbredt i flere lande Typisk på økologiske og biodynamiske bedrifter (flere dyrearter) Rig på bl.a. mineraler, vitaminer, sekundære plante metabolitter

Læs mere

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC

GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC GRÆSBLANDINGER SOM FODER - RESULTATER AF FODRINGSFORSØG PÅ DKC Marianne Johansen og Martin R. Weisbjerg Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet:

Troels Kristensen. Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden. Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Frem%dige udfordringer i malkekvægholdet: Klimabelastningen fra kvægbrug fodring og produk%onsstrategier i stalden Troels Kristensen Aarhus Universitet, Ins4tut for agroøkologi Indlæg ved økologi kongres

Læs mere

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER

ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER ØKOLOGISK TILSKUDSFODER TIL MALKEKØER - AKTUELLE UDFORDRINGER OG PROJEKTER HENRIK MARTINUSSEN OG FINN STRUDSHOLM BARRITSKOV, 30. APRIL 2015 1... GROVFODER ER MOTOREN I ØKOLOGISK MALKEKOFODRING, MENS TILSKUDSFODER

Læs mere

Fedtforsyningens betydning for mælkeproduktionen

Fedtforsyningens betydning for mælkeproduktionen KvægInfo nr.: 1411 Dato: 02-12-2004 Forfatter: Christian Friis Børsting, Martin Riis Weisbjerg Af centerleder Christian Friis Børsting, Kvægbrugets Forsøgscenter og seniorforsker Martin Riis Weisbjerg,

Læs mere

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger

Tolerancer for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger r for hovednæringsstoffer og makromineraler i fodermidler og foderblandinger Markedsføringsforordningen, bilag IV, del A, jf. ændringsforordning 2017/2279 til markedsføringsforordningen r for de analytiske

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer

Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg. Behov og normer Behov og normer Behov og normer Der er nedsat en fælles nordisk normgruppe af forskere og rådgivere der skal fastsætte fælles normer og anbefalinger Energi Protein Mineraler og vitaminer Tyggetid Energibehov

Læs mere

FODERMIDDELTABELLEN ER AJOURFØRT MED NYE TABELVÆRDIER OG NAVNE PÅ VIGTIGE FODERMIDLER

FODERMIDDELTABELLEN ER AJOURFØRT MED NYE TABELVÆRDIER OG NAVNE PÅ VIGTIGE FODERMIDLER & European Agricultural Fund for Rural Development FODERMIDDELTABELLEN ER AJOURFØRT MED NYE TABELVÆRDIER OG NAVNE PÅ VIGTIGE FODERMIDLER NOTAT NR. 1322 Fodermiddeltabellen er blevet ajourført i et samarbejde

Læs mere

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver

Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion. Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Betydning af grovfoderets fordøjelighed til mælkeproduktion Vibeke Duchwaider, kvægrådgiver Plantedag 2017 Det fodringsmæssige puslespil God fordøjelighed gør det nemt at lave en god foderration En god

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 2 Fodring 1) Protein i fodring tilfører hesten A) Energi til at arbejde B) Calcium for udvikling af hestens knogler C) Aminosyrer som styrker opbygning af nyt væv D)

Læs mere

Mælkens klimaaftryk beregnet i DMS

Mælkens klimaaftryk beregnet i DMS Mælkens klimaaftryk beregnet i DMS Nicolaj I. Nielsen HusdyrInnovation, SEGES KVÆGKONGRES 2019 Foder og metan er centrale for klimaaftrykket Foderets klimaaftryk Metan fra omsætning af foderrationen DMS

Læs mere

Fodermiddeltabel med bæredygtighedsparametre for foder til kvæg. Lisbeth Mogensen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet - Foulum

Fodermiddeltabel med bæredygtighedsparametre for foder til kvæg. Lisbeth Mogensen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet - Foulum Fodermiddeltabel med bæredygtighedsparametre for foder til kvæg Lisbeth Mogensen Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet - Foulum Projekt Bæredygtig Foder Formålet med denne fodermiddeltabel er, at

Læs mere

DLBR Kortperiodisk opgørelse. Konteringsguide til Ø90, Version 2.0

DLBR Kortperiodisk opgørelse. Konteringsguide til Ø90, Version 2.0 DLBR Kortperiodisk opgørelse Konteringsguide til Ø90, Version 2.0 Guide til kontering i Ø90, for kvægejendom Dette hæfte er en oversigt, omfattende de hyppigst anvendte konto nr. til produktionsgrenkode

Læs mere

Carsten Lindberg, Videbæk. KvægKongres Herning 27/2-2017

Carsten Lindberg, Videbæk. KvægKongres Herning 27/2-2017 Carsten Lindberg, Videbæk KvægKongres Herning 27/2-2017 HISTORIE Ejendommen overtaget i 2014 med 240 DH årskøer og 100 ha Kvier på lejet ejendom indtil efterår 2017 Tilkøbt ekstra ejendom med 110 Jersey-køer

Læs mere

Syv bedrifter i afgræsning og køernes produktion. Troels Kristensen & Karen Søegaard, DJF

Syv bedrifter i afgræsning og køernes produktion. Troels Kristensen & Karen Søegaard, DJF Projekt ORMILKQUAL Syv bedrifter i 2007 - afgræsning og køernes produktion. Troels Kristensen & Karen Søegaard, DJF Baggrund Variationer i køernes optag af bælgplanter antages at påvirke mælkens sammensætning.

Læs mere

Flere danske proteiner- hestebønner i foderrationen

Flere danske proteiner- hestebønner i foderrationen Flere danske proteiner- hestebønner i foderrationen Kirstine Flintholm Jørgensen Økologikonsulent, LMO Økologi Økologikongres 29. november2017 Hestebønner Stivelse og protein Proteinet har en høj opløselighedfordel

Læs mere

- Øgede krav til stabilitet i fodertildeling. - Længere afstand fra stald til mark. - Flere medarbejdere - beslutningstagen

- Øgede krav til stabilitet i fodertildeling. - Længere afstand fra stald til mark. - Flere medarbejdere - beslutningstagen Planlægning og styring af afgræsning Udfordringerne - Større besætninger - Højere ydelse - Mindre afgræsning (ts pr dag) - Mere suppleringsfoder - Øgede krav til stabilitet i fodertildeling - Længere afstand

Læs mere

ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKOLOGISKE MALKEKØER. Finn Strudsholm og Anne Mette Kjeldsen SEGES Herning, 5. september 2017

ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKOLOGISKE MALKEKØER. Finn Strudsholm og Anne Mette Kjeldsen SEGES Herning, 5. september 2017 ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKOLOGISKE MALKEKØER Finn Strudsholm og Anne Mette Kjeldsen SEGES Herning, 5. september 2017 PROJEKT OM ENERGIUDNYTTELSE HOS ØKO-KØER Baggrund: Energiudnyttelsen ligger lavere hos

Læs mere

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER

STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER STATUS PÅ FODRINGSFORSØG MED RAJSVINGEL, STRANDSVINGEL, RAJGRÆS, RØD- OG HVIDKLØVER Marianne Johansen Institut for Husdyrvidenskab Science and Technology, Aarhus Universitet -Foulum, 8830 Tjele marianne.johansen@anis.au.dk

Læs mere

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris

Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Majs på mange måder. Konservering, foderværdi og pris Dansk Kvægs Kongres 2007 Tirsdag den 27. februar i Herning Kongrescenter V/ konsulent Jens Møller Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden 1.000 ha 160

Læs mere

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8.

Prisdatabasen. Indholdsfortegnelse Side. Noget at leve af. Noget at leve for. SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8. Prisdatabasen Maj Indholdsfortegnelse Side SALGSPRISER... 2 FAKTORPRISER.. 6 UDENLANDSKE PRISER.. 8 Side 2 af 9 SALGSPRISER Danske salgspriser Indikator ------ Seneste ----- -------------- Udvikling i

Læs mere