Undervisningsbeskrivelse matematik A 3A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse matematik A 3A"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse matematik A 3A Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners HTX htx Matematik A (Studieretning: Fysik A, Matematik A og Astronomi C) Inga Bjørnskov-Christensen. Matematik A 8HX3173a

2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb i 1. og 2 semester Titel 1 Geometri- geogebra Titel 2 Trigonometri Titel 3 Cirkel Titel 4 Rotationsuger Titel 5 Overflader Titel 6 Rumlige figurer areal og rumfangsberegninger Titel 7 Analytisk plangeometri Titel 8 Vektorer i planen Titel 9 Funktioner I Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 3. og 4. semester Titel Bæredygtig udvikling - SO-projekt 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Funktioner II Differentialregning Integralregning Omdrejningslegemer Vektorer i rummet MIDI - SRP - (SO-kompetencer) Oversigt over planlagte undervisningsforløb 5. og 6. semester Titel Differentiallligninger -forberedelsesmateriale 17 Titel 18 Vektorerfunktioner

3 Titel 19 Titel 20 Titel 21 Titel 22 Titel 23 Titel 24 Titel 25 Titel 26 Numeriske metoder Integrationsprincipper Dobbeltintegraler Differentialligninger Optimeringsstrategier Matricer Sandsynlighedsregning Mundtlig og skriftlig formidling

4 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Geometri-Geogebra Fronter: noter vedr. Geogebra -konstruktioner. P. Madsen:Teknisk matematik. (Erhvervsskolernes Forlag) punkter, linjer, linjestykker, vinkler, normaler, Cirklen, grundkonstruktioner (med passer og lineal og i Geogebra), trekanter, Pythagoras, sider i ensvinklede trekanter, trekant højde, median, vinkelhalvering, indskreven cirkel, omskreven cirkel, firkanter og polygoner. Opgaverne i noterne laves som hjemmearbjede, herudover skal der afleveres et sæt svarende til 4 timers elevtid 10 timer At eleven kan: - opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af Geogeba Hjemmeopgave 1 Mundtlig formidling

5 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 2 Trigonometri Teknisk matematik af Preben Madsen elektroniskversion Definition af cosinus, sinus og tangens Geometriske og trigonometriske beregninger i forbindelse med retvinklede og vilkårlige trekanter. Cirklen som en geometrisk figur 22 timer kunne opstille, løse og tolke geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem kunne anvende WordMat og Geogebra til såvel beregninger som dokumentation. kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. anvendelse af it og matematikprogrammer på pc eller lommeregner til såvel symbolsk som talmæssig matematikbehandling, simulering og fortolkning af resultater, benyttelse af it-værktøjer til opbygning af en besvarelse med korrekt matematisk notation. Kernestof: enhedscirkel med vinkelmål grader, definition af cosinus, sinus og tangens grundlæggende klassisk geometri og trigonometri, herunder trekantsberegninger i retvinklede og vilkårlige trekanter ( længde af sider, vinkler, indskreven og omskreven cirkels radius, areal af trekant), Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Hjemmeopgave 2 Mundtlig formidling

6 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 3 Cirklen Elektronisk version af Teknisk matematik af Preben Madsen kap 5 Cirklen som geometrisk figur Definition radianer, omregning mellem rad og grader cirkelberegninger (korde, pilhøjde, buelængde, omkreds, areal, areal af cirkeludsnit, areal af cirkelafsnit) Udledning af formlerne 12 timer At eleven selvstændigt kan anvende kendt stof i en ny sammenhæng. Opnår kompetencer i at kunne identificere geometriske punkter i figurer hvor der er kombinationer af cirkler, linjer og trekanter. Mundtlig formidling Gruppearbjede Skriftlig arbejde Hjemmeopgave 4

7 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 4 Rotationsuger : Matfys retningen er bekrevet nedenfor. Tidevand 5 lektioner plus 10 lektioner på de andre studieretninger. At eleven kan anvende teorier på virkeligheden. Modellering It. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Den harmoniske svingning Bestemmelse af forskrift for en harmonisk svingning baseret på måledata for tidevandshøjder Esbjerg Havn Klasseundervisning Anvendelse af WordMat

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 5 Overflader Elektronisk version af Preben Madsen Teknisk matematik (Kernestof): Der arbejdes med overflader og rumfang af forskellige figurer herunder: prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, (kugle, kugleudsnit, kugleafsnit) 12 timer Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - Kunne opstille formler ud fra en ikke matematisk beskrivelse af et problem - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag - kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Studieområde del 1: Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af trigonometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde Projekter: design/emballage og logistik del 1 Mundtlig formidling

9 Titel 6 Rumlige figurer - rumfang Elektronisk versionpreben Madsen Teknisk matematik (Kernestof): Der arbejdes med overflader og rumfang af forskellige figurer herunder: prisme, cylinder, kegle, keglestub, pyramide, pyramidestub, (kugle, kugleudsnit, kugleafsnit) 12 timer Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - Kunne opstille formler ud fra en ikke matematisk beskrivelse af et problem - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag - kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Studieområde del 1: Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af trigonometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde hjemmeopgave 1 i studieretningen Projekter: Silo den rettede version kan tilgås elektronisk på fronter Mundtlig formidling

10 Titel 7 Analytisk plangeometri (incl. Ligningsløsning) Lærebøger: Preben Madsen Teknisk matematik Elektronisk version Koordinatsystemet og dets kvadranter, afstand mellem to punkter, Midtpunkt af linjestykke, Areal af trekant (determinant), linjens ligning, hældning, vinkel til vandret, ortogonale linjer, parallelle linjer, afstand punkt til linje, ligningsløsning( 1 grad med en ubekendt, og 2 ligninger med 2 ubekendte), Metoder: lige store koefficienters metode, indsættelses metode 2.gradsligninger Cirklens centrumsligning 16 timer Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - Kunne opstille formler ud fra en ikke matematisk beskrivelse af et problem - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag - kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation (Geogebra) It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger og dokumentation Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af plangeometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning, Individuel læring Anvendelse af WordMat oggeogebra Skriftligt arbejde Hjemmeopgave 2 og 3 i studieretningen

11 Projekter: Gangbro den rettede version kan tilgås elektronisk på fronter Mundtlig formidling

12 Titel 8 Vektorer i planen Lærebøger: Preben Madsen Teknisk matematik Elektronisk version Vektordefinition, koordinater, længde, længde/retning, multiplikation med reelt tal, stedvektor, addition, modstat vektor, subtraktion, ligevægt, komposanter, Enhedsvektor, skalarprodukt, tværvektor, trekantsareal/tyngdepunkt, projektion af vektor på vektor, afstand punkt linje (2 forskellige), parameterfremstilling for linje. 20 timer Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CASværktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. - kunne anvende matematiske teorier og metoder til at formulere, matematisere, analysere og løse praktiske problemer samt validere og dokumentere deres løsninger, primært inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger, visualiseringer og dokumentation Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Projektarbejde Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af plangeometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning, Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra Skriftligt arbejde Hjemmeopgaver + prøve Projekter: Sejlads den rettede version kan tilgås elektronisk på fronter Mundtlig formidling

13 Titel 9 Funktioner I Lærebøger: Preben Madsen Teknisk matematik Elektronisk version Funktionsbegerebet, introduktiion til monotoniforhold, definitions og værdimængde, 1. grads funktion og de dertil hørende ligningsystemer, (en lignin g med en ubekendt, to ligninger med to ubekendte, 1 gradsuligheder, dobbeltuligheder, førstegrads ligninger med numerisktegn, stykke vise funktioner, gentagelse af 2 gradsfunktion og de dertilhørende ligninger (2. gradsligning og 2 grads ulighed), toppunkt og skæringer med akser, 20 timer Faglige mål: - kunne opstille, løse og tolke simple geometriske problemer ved hjælp af klassisk geometri - kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CASværktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation - Kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. -kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet It. Geogebra anvendes til visualisering, konstruktion og dokumentation. WordMat anvendes til beregninger, visualiseringer og dokumentation Excel: Visualisering og beregninger Kernestof: Projektarbejde Faglige mål - dokumentere og præsentere et projektforløb, et eksperiment eller en undersøgelse skriftligt, mundtligt og/eller visuelt - anvende projektarbejdsformen på grundlæggende niveau - indgå i samarbejdsrelationer på grundlæggende niveau - evaluere kvaliteten af eget arbejde - redegøre for udbyttet af arbejdet med en given problemstilling i forhold til de opstillede mål Anvendelse af programmet WordMat til dokumentation og løsning af plangeometriske opgaver samt rapportskrivning Klasseundervisning, Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra Hjemmeopgave 4

14 Prøve Mundtlig formidling Titel 10 Bæredygtig udvikling Se oplæg i mappen for studieområdet Grafisk repræsentation og regression 4 timer Fortolkning og formidling af data Anvendelse af regression til analyse af data Selvstændigt arbejde

15 Titel 11 Funktioner. (II) Lineære funktioner, 2. gradsfunktioner, stykkevise funktioner, omvendte funktioner, sammensatte funktioner, eksponentialfunktioner, logaritmefunktion, potensfunktioner og logaritmiske funktioner (ln(x) og log(x) (regneregler for logaritmer) trigonometriske funktioner (harmonisksvingning) Definitions- og værdimængde, regneforskrift, grafisk fremstilling, begrebet lige/ulige funktion, enkelt-logaritmisk og dobbeltlogaritmisk plot, regression. Halverings- og fordoblingskonstant, ligningsløsning med logaritmer Løsning af ligninger i forbindelse med de enkelte funktionstyper Eleverne skal arbejde med Excel og WordMat eller geogebra i forbindelse med regression 40 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikkematematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne analysere konkrete teoretiske og praktiske problemstillinger primært inden for teknik og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse det matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens evt. begrænsninger og dens validitet. kunne anvende WordMat og Excel til såvel beregninger som dokumentation kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. anvendelse af it og matematikprogrammer på pc eller lommeregner til såvel symbolsk som talmæssig matematikbehandling, simulering og fortolkning af resultater, benyttelse af it-værktøjer til opbygning af en besvarelse med korrekt matematisk notation. Kernestof:

16 ligningsløsning både analytisk, grafisk og ved hjælp af it herunder simple trigonometriske ligninger og uligheder/dobbeltuligheder, regler for regning med potenser. funktionsbegrebet, egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier, eksponential og eksponentiel vækstfunktion, potensfunktioner og logartimefunktioner, beskrivelse af en graf, bestemmelse af en forskrift, herunder regneregler for logaritmer,halveringstid, fordoblingstid. Benyttelse af regression, ligningsløsning og anvendelse af funktioner ved opstilling af modeller og løsning af tekniske eller naturvidenskabelige problemstillinger. Enkelt og dobbeltlogaritmisk afbildning. Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat, Excel og GeoGebra Skriftligt arbejde,3 afleveringsopgaver Modellering Mundtlig formidling

17 Titel 12 Differentialregning Preben Madsen; Teknisk matematik Erhvervskolernes forlag Elektronisk version af supplerende stof ligger på fronter Grænseværdibegrebet herunder regneregler her for, kontinuitet/differentiabilitet, tretrinsreglen. Differentialkvotient for elementære funktioner Lineære funktioner, 2. gradsfunktioner, polynomier, omvendte funktioner, eksponentialfunktioner (a x ) e x, potensfunktioner og trigonometriske funktioner (sin(x) cos(x), tan(x)) logaritmiske funktioner (ln(x) og log(x) herudover regler for produkt og kvotient og sammensatte funktioner (kæderegel) Definitions- og værdimængde, regneforskrift, grafisk fremstilling, monotoniforhold, maksimum og minimum og regression. Særfagligt: Bestemmelse af skrå, vandret og lodrette asymptoter. Implicit differentiation, beviser for udvalgte differentialkvotienter 40 timer kunne opstille formler og funktionsudtryk ud fra en ikkematematisk beskrivelse af problemer med variabelsammenhænge samt løse disse matematiske problemer og fortolke resultaterne kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer kunne anvende CAS-værktøjer og matematikprogrammer til såvel beregninger som dokumentation kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat Skriftligt arbejde,3 afleveringsopgaver Mundtlig formidling

18 Titel 13 Projekt: Optimering Integralregning. litteratur: Teknisk Matematik 3 af Preben Madsen, Erhvervsskolernes forlag, 1997, s samt egne noter Bestemt/ubestemt integral, Fundamentalsætning, arealbestemmelse, Bestemmelse af stamfunktioner for polynomier, trigonometriske funktioner(sinx, cosx tanx) hyperbler 1/x, eksponential/tiel funktion a x og e x, den naturlige logaritmefunktionen ln(x) Supplerende stof: integration ved substitution og partiel integration Forberedelsesmateriale om integrationsprincipper (herunder overfladeareal af omdrejningslegemer og tyngdepunkter) Alt ligger elektronisk på fronter 25 timer Beregning og anvendelse af stamfunktioner Anvendelse til arealbestemmelse Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. kunne beregne, fortolke og anvende udtryk for såvel den afledede funktion Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Selvstændigt læsning af nyt teoretisk stof Klasseundervisning Anvendelse af CAS Skriftlige opgaver, såvel hjemmeopgaver som træningsopgaver i undervisningen Mundtlig fremlæggelse beviser og opgaver Projektarbejder: Tidevand og diger Den rettede version kan tilgås via fronter

19 Titel 14 Omdrejningslegemer Elektroniskversion af materiale kan tilgåes via fronter Bestemmelse af volumen af omdrejningslegemer ved interalregning (hhv. x- og y-akse) Bestemmelse af kurvelængde Bestemmelse af overfladeareal af omdrejningslegeme (hhv x og y-akse) Der bliver ikke anvendt /udleveret lærerbogsmateriale! Beviser er på Fronter 15 timer Faglige mål - Beregning og anvendelse af stamfunktioner - Anvendelse til arealbestemmelse - Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. - Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. - Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. - Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement - Bevisførelse Kernestof: Bestemmelse af volumen af omdrejningslegemer ved interalregning (hhv. x- og y-akse) Supplerende stof Bestemmelse af kurvelængde Bestemmelse af overfladeareal af omdrejningslegeme (hhv x og y-akse) Klasseundervisning Anvendelse af CAS Skriftlige opgaver, såvel hjemmeopgaver som træningsopgaver i undervisningen Mundtlig fremlæggelse beviser og opgaver Projektarbejde Silo del 2 Den rettede version kan tilgås via fronter

20 Titel 15 Vektorer i rummet. Projekt: Avedøre værket e-bog Teknisk matematik 3, Erhvervskolernesforlag (+e-bog. Jensen, Marthinus: htx Mat A s (Systime )) Noter om kugle og kuglens tangentplan kan tilgås på fronter Vektorer i rummet, herunder det rumlige koordinatsystem, afstandsbestemmelse, stedvektor, enhedsvektor, længde af vektor, skalarprodukt, vinkel mellem vektorer, projektion, linjens parameterfremstilling, vindskæve linjer, planens parameterfremstilling, planens ligning, linjens skæring med plan, krydsprodukt, skæring mellem planer, vinkel mellem planer, skæring mellem linje og plan, vinkel mellem linje og plan, afstand mellem punkt og plan, afstand mellem punkt og linje. Kuglen, tangentplan til en kugle, skæring mellem: En linje og en kugle. Plan og kugle. 22 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Eleverne skal lære at søge information, arbejde i grupper med teoretisk stof, opgaveløsning. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Projektarbejde. Avedøreværket Den rettede version kan tilgås på fronter Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling.

21 Titel 16 Midi SRP Fysik og matematik- Husholdningsmaskiner Formålet med temaet er at introducere eleverne for arbejdsformen i forbindelse med udarbejdelse af Studieretningsprojektet på 3. år Alt i denne forbindelse kan tilgås via studieområdemappen på fronter Der arbejdes med projektet i en uge Der laves indledende samtaler Se SO oplæg under studieområde Selvevaluering stor skriftlig opgave omfang op til 8 normalsider

22 Titel 17 Differentialligninger -forberedelsesmateriale forberedelsesmateriale HTX skr. prøve 2011, ligger elektronisk på fronter 8 timer Eleverne skal lære selvstændigt under vejledningat, arbejde med teoretisk stof og opgaveløsning. Materialet ligger i umiddelbar forlæggelse af kendt stof Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Kernestof: grundlæggende differentialligninger, eftervisning af løsning ved indsættelse, linjeelementer, løsningskurve y + q y = p(t)og y (t) = h(t)g(y) Individuel læring Anvendelse af WordMat. Skriftligt arbejde prøve

23 Titel 18 Vektorfunktioner. e-bog Preben Madsen Teknisk matematik 3 A Erhevervsskolernes forlag noter til supplerende stof kan tilgås vis Fronter Kernestof: Banekurve, koordinatfunktioner, afbildning af banekurve, den rette linje, afstand, cirklen, ellipsen, skæring med akserne, vandret og lodret tangentvektor, hastighed, fart, acceleration, sammensatte bevægelser, cykloiden cardioiden, Archimedes spiral, omskrivning af vektorfunktion til funktion og omvendt Særfagligt stof Bestemmelse af areal af lukket område afgrænset af vektorfunktion. Bestemmelse af areal afgrænset af banekurve og x-aksen Bestemmelse af dobbeltpunkter Bestemmelse af kurvelængder 22 timer Faglige mål - Eleverne skal lære at søge information, arbejde i grupper med teoretisk stof, opgaveløsning. - Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement. - Bevisførelse - kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet - kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CASværktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, samt til dokumentation. Endvidere kunne benytte it til beregning og undersøgelse af udtryk Kernestof: Banekurve, koordinatfunktioner, afbildning af banekurve, den rette linje, afstand, cirklen, ellipsen, skæring med akserne, vandret og lodret tangentvektor, hastighed, fart, acceleration, sammensatte bevægelser, cykloiden cardioiden, Archimedes spiral, omskrivning af

24 vektorfunktion til funktion og omvendt Særfagligt stof Bestemmelse af areal af lukket område afgrænset af vektorfunktion. Bestemmelse af areal afgrænset af banekurve og x-aksen. Bestemmelse af dobbeltpunkter. Bestemmelse af kurvelængder. Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Projektarbejde: Kran Den rettede version kan tilgåes via Fronter Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Titel 19 Numeriske metoder Noter om numerisk integration kan tilgås via fronter Numerisk bestemmelse af nulpunkter, bisektion og Newton Raphsonmetode. Numerisk integration, højresummer, venstresummer, midtpunktssummer, trapezsummer 10 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Med det formål at styrke elevens studiekompetence arbejder eleverne selvstændigt med et matematisk område under vejledning her interpolation og numerisk integration, trapez og simpsonsmetode. Eleverne skal lære selvstændigt under vejledning at, arbejde med teoretisk stof og opgaveløsning. Materialet ligger i umiddelbar forlæggelse af kendt stof Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt Excel/wordmat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse.

25 Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Der udarbejdes en prøve i emnet samt projekt : Fotosyntese Den rettede version kan tilgås via fronter

26 Titel 20 Integrationsprincipper- (tyngdepunkter) et svarer til HTX forberedelsesmateriale. Materialet kan tilgåes via fronter 10 timer r Eleverne skal lære selvstændigt under vejledning at, arbejde med teoretisk stof og opgaveløsning. Materialet ligger i umiddelbar forlæggelse af kendt stof Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Individuel læring Anvendelse af WordMat/wordmat. Skriftligt arbejde: opgaver i forberedelsesmateriale samt prøve i emnet

27 Titel 21 Dobbeltintegraler et svarer til HTX forberedelsesmateriale. Eleverne skal lære selvstændigt under vejledningat, arbejde med teoretisk stof og opgaveløsning. Materialet ligger i umiddelbar forlæggelse af kendt stof Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse r 12 timer Der arbejdes med selvstændigt arbejde og evalueres med skriftlig prøve, eksamenssæt i emnet Individuel læring Anvendelse af WordMat/wordmat. Skriftligt arbejde: opgaver i forberedelsesmateriale samt terminsprøve Projekt: Silo-del 3 Rettet version kan tilgås via fronter Titel 22 Differentialligninger (II) e-bog Preben Madsen: Teknisk matematik el. Teknisk Matematik Bind 3 s ( Erhvervsskolernes Forlag 1997 ). Grundbegreber. Der arbejdes med forskellige typer af differentialligninger y =h(t), y =h(t),y =ky, y =y(b-ay), y +q y=p(t) y (t)=h(t)g(y) herunder også forberedelsesmateriale HTX skr. prøve 2011 (udført tidligere) 25 timer

28 Eleverne skal lære at, arbejde med teoretisk stof, opgaveløsning. Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Kernestof: simple differentialligninger, eftervisning af løsning ved indsættelse, linjeelementer, løsningskurve, opstilling af differentialligninger ud fra en sproglig beskrivelse Særfagligt: Separation af de variable og løsning af følgende differentialligningstyper: y = h(t), y = h(t), y (t) = h(t)g(y) y = ky, y = y(b ay), y + q y = p(t) Klasseundervisning Individuel læring Anvendelse af WordMat. Skriftligt arbejde prøve og Projekt: Nedbøjning Den rettede version kan tilgås via fronter Mundtlig formidling

29 Titel 23 Optimeringsstrategier Emnet svarer til det vejledende forberedelsesmateriale i emnet: Lineær optimering i to variable Den elektroniske version af denne kan tilgås via fronter 14 timer Kompetencer, læreplanens mål, progression Med det formål at styrke elevens studiekompetence arbejder eleverne selvstændigt med et matematisk område under vejledning her lineær optimering Eleverne skal lære at, arbejde med teoretisk stof, opgaveløsning. Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Skriftligt arbejde. Prøve: eksamenssæt i emnet Titel 24 Matricer Den elektroniske version af nedennævnte materialer kan tilgås via fronter Emnet svarer til det vejledende forberedelsesmateriale, omkring skalering og rotationsmatricer (selvstændigt arbejde) Emnet har desuden, elementære regneregler samt løsning af n-ligninger med n ubekendte (linære) ved Gauss-elmimination 16 timer

30 Eleverne skal lære at, arbejde med teoretisk stof, opgaveløsning. Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Individuel læring Anvendelse af WordMat og Geogebra. Skriftligt arbejde. Mundtlig formidling. Prøve: eksamenssæt

31 Titel 25 Sandsynlighedsregning et svarer til HTX forberedelsesmateriale omkring sandsynlighedsregning Den elektroniske version af materialet kan tilgås via Fronter. 10 timer r Der arbejdes med selvstændigt arbejde og evalueres med skriftlig prøve, eksamenssæt i emnet Eleverne skal lære at, arbejde med teoretisk stof, opgaveløsning. Beregning Anvendelse praksis Træning af den skriftlige kompetence, herunder korrekt matematisk sprog og symbolbrug. Anvendelse af CAS-værktøjer specielt WordMat til beregning og dokumentation. Træning i at kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer. Specielt den matematisk korrekte og den notation der benyttes i matematik programmer. Forståelse af matematisk tankegang og ræsonnement Bevisførelse Individuel læring Anvendelse af WordMat/wordmat. Skriftligt arbejde: opgaver i forberedelsesmateriale samt terminsprøve

32 Titel 26 Skriftlig og mundtlig formidling-repetition Der arbejdes med gamle eksamensopgaver, hvor vi i plenum diskuterer hvad en ordentlig dokumentation er, Der arbejdes med mundtlig repetition af de områder som vores projekter dækker, der evalueres på klassen. De elektroniske versioner af opgaverne ligger i repetitionsmappen på fronter 14 timer

Undervisningsbeskrivelse matematik A 2A

Undervisningsbeskrivelse matematik A 2A Undervisningsbeskrivelse matematik A 2A 2016-2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2019 Rybners HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer August 2017-juni 2020 (1.,2, og3. år) Rybners HTX Matematik A Antonia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse matematik A 1A 2015-2018

Undervisningsbeskrivelse matematik A 1A 2015-2018 Undervisningsbeskrivelse matematik A 1A 2015-2018 Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2017 ( 1 og 2. År) Rybners HTX Matematik B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK GYMNASIUM HTX Fag og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2018 Rybners Tekniske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvor undervisningen afsluttes maj 2016 RYBNERS - TEKNISK

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners Tekniske Skole Esbjerg EUX Matematik A Lærer(e) Bassel Mustapha

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) August 2015- juni 2018 ( 1,2 og 3. År) Rybners HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juni 2018 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid

Læs mere

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger:

Undervisningsplan og -beskrivelse Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Bøger: Undervisningsplan og -beskrivelse Udarbejdet april 2018 Termin November 2017 Juni 2020 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Esbjerg Htx Matematik A Steffen Podlech Hold 1.B Bøger: Teknisk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin aug 2014 - jun 2015 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Klavs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2017 juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Rybners htx Matematik B Jørn Uldall

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2019 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Vicki Jacob

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 til juli 2017 Institution Teknisk Gymnasium Sønderborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX A Steffen Podlech Hold 2.E Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik B Shihua Wang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Lærer(e) Helle Kruchov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016til juni 2019 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Uddannelsestid i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010

Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Undervisningsbeskrivelse Mat A 2007-2010 Termin Maj 2010 Institution HTX-Sukkertoppen Uddannelse HTX Fag og Niveau Matematik A Lærer Reza Farzin Hold HTX 3.L / science Titel 1 Titel 2 Titel 4 Titel 5 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anders

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 10-juni 11 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B2 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 og maj-juni 12/13 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC-Nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2009-forår 2011 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Rybners htx HTX Matematik A Esben Øvland Hold 3.e

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: juni 2019 Skoleår: januar-juni 2019 Institution Den jydske Haandværkerskole,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hansenberg Gymnasium htx Matematik A Thomas Voergaard.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2. semester 2011-2012 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2017-forår 2018 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2018 Skoleår: august-december 2018 Institution Den jydske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3. semester efterår 2010 Titel 5 til og med Titel 10 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag

Læs mere

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige

Klasseundervisning, opgaveløsning ved tavle, samt som selvstændige STUDIEPLAN Matematik A 1C 1Z HTX 2009 10 Tal og Algebra Tid Uge 34 35 Faglige mål At kunne beherske de grundlæggende regneregler. Fagligt indhold Algebra, brøker, potenser og rødder. Ligninger Tid Uge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 Maj/juni 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Skive Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Niveau A Emil Hartvig emh@skivets.dk 1bhtx13 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hotel- og Restaurantskolen EUX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2013-forår 2014 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Matematik A (st.retn.fag)

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11

Studieplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Termin Aug 10- jun 11 Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 10- jun 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium HTX Matematik B1 Klavs Skjold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juli 2015 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Rybners HTX Esbjerg HTX Matematik A Henrik Lambæk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009-juni 2012 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016/17 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Valghold Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 5. 6. semester efterår 2015-forår 2016 Institution Grenaa Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2017 HANSENBERG

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Københavns Tekniske Skole, HTX Vibenhus Uddannelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12/13 og maj/juni 13/14 Institution Teknisk gymnasium Thisted, EUC - nordvest Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2016-forår 2019 Institution Videndjurs, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2010 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1.2.3.4. semester efterår 2013-forår 2015 Institution VID gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution Viden Djurs - VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni skoleåret 2017/18 Institution VID Gymnasier HTX Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 08 jun10 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Gymnasium htx Matematik B2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik B Jacob Debel 12HTX11 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2018/19 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Københavns

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Matematik A Anne

Læs mere

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas

UVB. Skoleår: 2013-2014. Claus Vestergaard og Franka Gallas UVB Skoleår: 2013-2014 Institution: Fag og niveau: Lærer(e): Hold: Teknisk Gymnasium Skive Matematik A Claus Vestergaard og Franka Gallas 3. A Titel 1: Rep af 1. og 2. år + Gocart Titel 2: Vektorer i rummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Skoleår efterår18, eksamen V18 Kolding HF & VUC Hfe Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-juni 2011 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 2014 Institution Vid Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Matematik A Hasse Rasmussen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-juni 2013 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august 2015 maj 2016 Institution Rybners Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Matematik A Steffen Podlech 3F Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvor undervisningen afsluttes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 HTX Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår forår 2019, eksamen maj-juni 2019 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse STX Fag og niveau Matematik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008 til juli 2011 Institution Teknisk Gymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 EUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Uddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan 2016 - Juni 2019 Institution Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX ernæringsassistent

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj / Juni 2016 Institution Den Jyske Håndværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold EUX - Tømre Matematik

Læs mere

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Matematik B. Undervisningsbeskrivelser for EUC Syd Aabenraa a16hx2z. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Matematik B Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser jfr. Htx-bekendtgørelsen, juni 2010 bilag 22 Termin Eksamen forår 2017 Institution EUC Syd - Aabenraa

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-juni 2014 Institution Sukkertoppen/Københavns tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere