Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet"

Transkript

1 Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Indledning Værdier Pædagogiske principper Læringsforståelse 3 2 GENERELLE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANSTEMAER DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL ARBEJDET MED LÆRINGSMÅL FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV ARBEJDET MED LÆRINGSMÅL FOR METODER OG AKTIVITETER TIL INKLUSION ARBEJDET MED LÆRINGSMÅL FOR SPROGINDSATSEN ARBEJDET MED OVERGANGE OG SAMMENHÆNG METODER OG AKTIVITETER I ARBEJDET MED OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 4 3 PRIORITERING, DOKUMENTATION OG EVALUERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER FAKTA OM INSTITUTIONEN PRIORITERING - LÆREPLANER VÆRKTØJER TIL DOKUMENTATION METODER TIL EVALUERING DAGTILBUDDETS ANVENDELSE AF EVALUERING TIL UDVIKLING AF DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS 6 4 MÅLSÆTNINGER FOR DE ENKELTE LÆREPLANSTEMAER ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROGLIG UDVIKLING KROP OG BEVÆGELSE NATUR OG NATURFÆNOMENER KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER 11 5 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ SOM EN INTEGRERET DEL AF DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ ARBEJDET MED BØRNEMILJØVURDERINGER 13 6 AFSLUTNING 14

3 1 INDLEDNING 1.1 Indledning Illustration Værdier 1.3 Pædagogiske principper 1.4 Læringsforståelse Illustration 2

4 2 GENERELLE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANSTEMAER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL 2.2 ARBEJDET MED LÆRINGSMÅL FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV 2.3 ARBEJDET MED LÆRINGSMÅL FOR METODER OG AKTIVITETER TIL INKLUSION 2.4 ARBEJDET MED LÆRINGSMÅL FOR SPROGINDSATSEN 2.5 ARBEJDET MED OVERGANGE OG SAMMENHÆNG 2.6 METODER OG AKTIVITETER I ARBEJDET MED OVERGANGE OG SAMMENHÆNG Illustration 3

5 3 PRIORITERING, DOKUMENTATION OG EVALUERING AF ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER 3.1 FAKTA OM INSTITUTIONEN Dagtilbuddets beskrivelse: Vi er en vuggestue-gruppe på ca. 12 børn i alderen 0-3. Bestående af 6 børn i alderen 1-2, 6 børn i alderen 2-3 Børnegruppen består af både danske børn, samt børn af internationale familier, der opholder sig i Danmark i forbindelse med job hos bl.a. LEGO. Vi er 2 kvindlige pædagoger i alderen 37, 55 år tilknyttet gruppen og 2 medhjælpere på 45 år. Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogisk tilgang. I vores aktiviteter vægter vi at inddele børnene i mindre grupper, hvor der tages udgangspunkt i børnenes forskelligheder og udvikling. Der skal være plads til nærvær og fordybelse. Vi planlægger ofte vores aktiviteter udfra forskellige temaer og fokuspunkter. 3.2 PRIORITERING - LÆREPLANER Under udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner er følgende prioritering af de enkelte læreplanstemaer angivet: Alle læreplanstemaer har bidraget lige meget til børnenes udvikling. Kommentar Som udgangspunkt prioriterer vi alle læreplanstemaer lige højt. Vi vælger løbende fokuspunkter og temaer som tager udgangspunkt i nuværende børnegruppe. 3.3 VÆRKTØJER TIL DOKUMENTATION Under udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner er det angivet, at følgende værktøjer særligt benyttes til dokumentation af arbejdet med læreplanerne: Praksisfortællinger Foto Iagttagelser/observationer

6 3.4 METODER TIL EVALUERING I forbindelse med udarbejdelsen af læreplanerne er det angivet, at der er benyttet følgende metoder til at evaluere arbejdet med læreplanerne: SMTTE 3.5 DAGTILBUDDETS ANVENDELSE AF EVALUERING TIL UDVIKLING AF DEN PÆDAGOGISKE PRAKSIS I forbindelse med udarbejdelsen af læreplanerne er det angivet, hvordan evalueringer skal anvendes til udvikling af den pædagogiske praksis: Vi bruger løbende stuemøder og personalemøder til at evaluere afsluttede temaer og fokuspunkter, for at udvikle og målrette kommende aktiviteter. Illustration 4

7 4 MÅLSÆTNINGER FOR DE ENKELTE LÆREPLANSTEMAER 4.1 ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHÆNG følgende fokus for jeres arbejde (sammenhæng) med alsidig personlig udvikling angivet: I vuggestuen har vi i de daglige rutiner fokus på børnenes personlige udvikling, som selvhjulpenhed, MÅLSÆTNING OG TEGN følgende overordnede mål for arbejdet med alsidig personlig udvikling angivet: Dagtilbuddets overordnede mål: Det er vores mål at børnene er i trivsel, og udvikles til at blive selvhjulpne, selvbevidste og indgå i sociale sammenhæng og aktiviteter. Følgende tegn på læring hos børnene blev formuleret: 1. Tegn: Udvise glæde 2. Tegn: Nysgerrighed 3. Tegn: Selvstændighed 4. Tegn: Indgår i relatationer med andre børn TILTAG I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med alsidig personlig udvikling angivet: 1. Tiltag: Tæt forældresamarbejde 2. Tiltag: Tydelig og åben dialog med forældrene omkring barnets udvikling 3. Tiltag: Udgangspunkt i barnets udviklingspotentiale 4. Tiltag: Være anerkendende overfor det enkelte barn 5. Tiltag: Skabe tryghed omkring barnet 6. Tiltag: Støtte og guide barnet

8 4.2 SOCIALE KOMPETENCER SAMMENHÆNG følgende fokus for jeres arbejde (sammenhæng) med sociale kompetencer angivet: Gennem leg, aktivitet og daglige rutiner lærer vi børnene at udvise empati MÅLSÆTNING OG TEGN følgende overordnede mål for arbejdet med sociale kompetencer angivet: Dagtilbuddets overordnede mål: Vi vil opnå børn der fungere i forskellige sociale sammenhæng. Følgende tegn på læring hos børnene blev formuleret: 1. Tegn: Børnene leger sammen 2. Tegn: Børnene skaber kontakter 3. Tegn: Børnene er opmærksomme på hinandens kropssprog TILTAG I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med sociale kompetencer angivet: 1. Tiltag: Lære at vente på tur 2. Tiltag: Lære at sige fra 3. Tiltag: Være aktive deltagende 4. Tiltag: Skabe rammer og små legemiljøer 5. Tiltag: Gennem samlinger lære at se hinanden 4.3 SPROGLIG UDVIKLING SAMMENHÆNG følgende fokus for jeres arbejde (sammenhæng) med sproglig udvikling angivet: Det er vigtigt at arbejde med børnene sprog, da det er forudsætningen for at barnet kan udvikle sig og indgår i fællesskab. MÅLSÆTNING OG TEGN følgende overordnede mål for arbejdet med sproglig udvikling angivet:

9 Dagtilbuddets overordnede mål: Målet er at udvikle barnets sprog gennem alle hverdagens aktiviteter. Følgende tegn på læring hos børnene blev formuleret: 1. Tegn: Børnene kommunikere 2. Tegn: Børnene kopiere/gentager ord 3. Tegn: Børnene synger med 4. Tegn: Børnene gør sig forståelig TILTAG I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med sproglig udvikling angivet: 1. Tiltag: Sang 2. Tiltag: Rim og remser 3. Tiltag: Dialogisk læsning 4. Tiltag: Dukketeater 5. Tiltag: Sætte ord på hverdagens handlinger og gøremål 6. Tiltag: Visualisering 7. Tiltag: Mundmotorik 4.4 KROP OG BEVÆGELSE SAMMENHÆNG følgende fokus for jeres arbejde (sammenhæng) med krop og bevægelse angivet: Det er vigtigt at børnene udfordres motorisk og oplever glæde igennem bevægelse. MÅLSÆTNING OG TEGN følgende overordnede mål for arbejdet med krop og bevægelse angivet: Dagtilbuddets overordnede mål: Børnene skal blive fortrolige med deres krop og får lyst til at være aktive og bevæge sig. Følgende tegn på læring hos børnene blev formuleret: 1. Tegn: Børne udvikler sig og tør udfordre sig selv 2. Tegn: Udviser glæde ved bevægelse 3. Tegn: Gør brug at diverse legeredskaber

10 TILTAG I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med krop og bevægelse angivet: 1. Tiltag: Gåture i skoven 2. Tiltag: Musik, sangleg og dans 3. Tiltag: Idræt 4. Tiltag: Daglige gøremål 5. Tiltag: Skabe rammer der indbyder til bevægelse 4.5 NATUR OG NATURFÆNOMENER SAMMENHÆNG følgende fokus for jeres arbejde (sammenhæng) med naturen og naturfænomener angivet: Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden samt interesse for og viden om naturen MÅLSÆTNING OG TEGN følgende overordnede mål for arbejdet med natur og naturfænomener angivet: Dagtilbuddets overordnede mål: Børn skal opleve glæden ved at være i naturen på forskellige årstider, udvikle deres sanser, og få erfaring og kendskab til planter og dyr. Følgende tegn på læring hos børnene blev formuleret: 1. Tegn: Børnene genkender dyr og planter 2. Tegn: Børne viser interesse og lyst til fordybelse 3. Tegn: Gør brug af naturen som legeplads TILTAG I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med natur og naturfænomener angivet: 1. Tiltag: Skovtur 2. Tiltag: Udforske dyr og plante 3. Tiltag: Tema 4. Tiltag: Sange om dyr

11 4.6 KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER SAMMENHÆNG følgende fokus for jeres arbejde (sammenhæng) med kulturelle udtryksformer og værdier angivet: Børnene skal have mulighed for at deltage i og få kendskab til kulturelle til traditioner. MÅLSÆTNING OG TEGN følgende overordnede mål for arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier angivet: Dagtilbuddets overordnede mål: Børnene skal have forståelse for og kendskab til forskellige fastetraditioner, for at opnå bevidsthed om egen kulturelle rødder. Følgende tegn på læring hos børnene blev formuleret: 1. Tegn: Børnene deltager i aktiviteterne 2. Tegn: Genkendelse TILTAG I forbindelse med formuleringen af pædagogiske læreplaner blev følgende tiltag i arbejdet med kulturelle udtryksformer og værdier angivet: 1. Tiltag: Højtider og traditioner fejres 2. Tiltag: Institutioner egen traditioner 3. Tiltag: Dukketeater 4. Tiltag: Madkultur Illustration 5

12

13 5 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ SOM EN INTEGRERET DEL AF DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE 5.1 ARBEJDET MED ET GODT BØRNEMILJØ 5.2 ARBEJDET MED BØRNEMILJØVURDERINGER

14 6 AFSLUTNING

15 Hjernen&Hjertet Hjernen&Hjertet er et IT-system, som Rambøll har udviklet til at understøtte arbejdet med udvikling og dokumentation af kvalitet i dagtilbud. Systemet hedder Hjernen&Hjertet, fordi det forener den logisk-rationelle hjerneaktivitet det er at måle og dokumentere kvalitet, med den hjerteaktivitet, det er at levere kvalitet i samværet med vores fælles børn. Hjernen&Hjertet samler oplysninger fra de pædagogiske læreplaner, oplysninger til pædagogisk tilsyn, Dialogprofiler til brug i forbindelse med forældresamtalerne og andre oplysninger om den pædagogiske kvalitet. Oplysninger fra alle disse forskellige dokumentationsopgaver, suppleret med kommunale nøgletal gør det muligt gennem Hjernen&Hjertet at give alle et bedre overblik over kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Du kan læse mere om Hjernen&Hjertet på hjemmesiden: 1

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Vejle Kommune (Private) Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 3 1.4

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-01-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 2 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Dagplejen EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0- ÅR FRA 01-01-015 TIL 01-01-017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 4 3 PRIORITERING,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Herning Kommune Børnehuset Solstrålen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2018 TIL 31-12-2019 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Herning Kommune. Klatretræet, Natur og Idræt PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Klatretræet, Natur og Idræt PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Klatretræet, Natur og Idræt PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Herning Kommune. Børneoasen Lind PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Børneoasen Lind PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Børneoasen Lind PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4

Læs mere

Pædagogisk læreplan for vuggestuen

Pædagogisk læreplan for vuggestuen Pædagogisk læreplan for vuggestuen Personlige kompetencer - At udvikle og styrke sit selvvære. - At egne grænser respekteres. - At lære, at respektere andres grænser. - At udvikle og videreudvikle kompetencer.

Læs mere

GREVE KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE DAGPLEJEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-09-2013 TIL 30-04-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Dragør Kommune NORDSTRANDENS VUGGESTUE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Dragør Kommune NORDSTRANDENS VUGGESTUE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Dragør Kommune NORDSTRANDENS VUGGESTUE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 5

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE. Dagplejen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

DRAGØR KOMMUNE. Dagplejen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet DRAGØR KOMMUNE Dagplejen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 5 2 GENERELLE RAMMER

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 01-02-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier

Læs mere

Herning Kommune. Børnehuset Solstrålen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Børnehuset Solstrålen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Børnehuset Solstrålen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2018 TIL 31-12-2019 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Herning Kommune Galaxen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 4 1.4 Læringsforståelse

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechsminde UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 09-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Dialogbaseret aftale 3 2 TOPI 4 3 Udviklingsprocesser 5 4 forældresamarbejde 6

Læs mere

Greve Kommune. SANDRØJEL Selvejende PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Greve Kommune. SANDRØJEL Selvejende PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Greve Kommune SANDRØJEL Selvejende PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 30-04-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm

Pædagogisk Handleplan. - Børnehuset Kildeholm Børnehuset Kildeholm Pædagogisk Handleplan - Børnehuset Kildeholm Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen. Den pædagogiske

Læs mere

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet NORDSTRANDENS VUGGESTUE Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 3 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

Læs mere

KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET -- Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske principper 4 1.4 Institutionens

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Indledning 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3

Læs mere

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER EVALUERING AF PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR ALDERSGRUPPEN 0 TIL 2 ÅR 1. INTRODUKTION 2. GENEREL EVALUERING AF ARBEJDET MED DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2.1 DE OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL Kommunens fastsatte overordnede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHAVEN ÆBLEGÅRDEN FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 74,1% Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNET TILFREDSHED 3 1.1 Samlet tilfredshed med dagtilbuddet

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd

Pædagogisk læreplan Børnehuset Tusindfryd Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Dagplejen Dragør Kommune KVALITETSRAPPORT 2018 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 DIALOGPROFIL 4 2.1 Læreplanstemaerne 4 2.2 Trivsel 6 2.3 Sundhed 7 2 1 FORORD I Dragør Kommune bliver der

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-11-2012 TIL 01-02-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Herning Kommune. Børnehuset Molevitten PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Børnehuset Molevitten PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Børnehuset Molevitten PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2018 TIL 31-12-2019 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Viborg Kommune. Lyngens Børnehuse PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Lyngens Børnehuse PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Lyngens Børnehuse PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2 GENERELLE

Læs mere

Herning Kommune. Skalmejegården PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Skalmejegården PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Skalmejegården PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 GENTOFTE KOMMUNE GALAKSEN FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Antal besvarelser: 62 Svarprocent: 79,5% Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 OVERORDNET TILFREDSHED 3 1.1 Samlet tilfredshed med dagtilbuddet 3 1.2

Læs mere

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-08-2014 TIL 31-12-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN, ASSENS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

MARIAGERFJORD KOMMUNE BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN, ASSENS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet MARIAGERFJORD KOMMUNE BØRNEHAVEN KRUDTUGLEN, ASSENS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-03-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Trekløveren PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Trekløveren PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Trekløveren PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2

Læs mere

VEJEN KOMMUNE. *Veerst-Bække PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

VEJEN KOMMUNE. *Veerst-Bække PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet VEJEN KOMMUNE *Veerst-Bække PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2017 TIL 31-12-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE GALAXEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-08-2012 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Indledning 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Viborg Kommune Ørum Børnehus PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 4 1.4 Læringsforståelse 5 2 GENERELLE

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Greve Kommune ÅSAGERGÅRD BØRNEHAVE selvejend PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 30-04-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Hammershøj PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Hammershøj PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Hammershøj PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Viborg Kommune. Dagplejen Område Sydvest PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Dagplejen Område Sydvest PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Dagplejen Område Sydvest PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 5

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Herning Kommune. Skalmejegården PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Skalmejegården PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Skalmejegården PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 4 1.4

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Viborg Kommune Lyngens Børnehuse PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 4 1.4 Læringsforståelse 5 2 GENERELLE

Læs mere

VEJEN KOMMUNE. *Veerst-Bække PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

VEJEN KOMMUNE. *Veerst-Bække PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet VEJEN KOMMUNE *Veerst-Bække PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2017 TIL 31-12-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse

Læs mere

Sammenhæng. Mål. Tegn

Sammenhæng. Mål. Tegn Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan skal indeholde en Indledning (hvem er vi vores børnegruppe- de fysiske rammer) dette kan evt. suppleres af institutionens profil som kan ses på institutionens

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Herning Kommune Klatretræet, Natur og Idræt PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Greve Kommune. ÅSAGERGÅRD VUGGESTUE Selvejend PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Greve Kommune. ÅSAGERGÅRD VUGGESTUE Selvejend PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Greve Kommune ÅSAGERGÅRD VUGGESTUE Selvejend PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 30-04-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Viborg Kommune Spurvehuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 4 1.4 Læringsforståelse 5 2 GENERELLE

Læs mere

Herning Kommune. Børnecenter Nord PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Børnecenter Nord PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Børnecenter Nord PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 4

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Greve Kommune SANDRØJEL Selvejende PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 30-04-2018 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling.

Hvordan vi i dagligdagen arbejder med læreplanerne. Barnets alsidige og personlige udvikling. Læreplaner For børn fra 26 uger til 6 år. August 2017. De seks læreplanstemaer. 1. Alsidig personlig udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sproglig udvikling 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet

Vinding Børnehus Herning Kommune KVALITETSRAPPORT. Hjernen&Hjertet Herning Kommune KVALITETSRAPPORT 2017 Hjernen&Hjertet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BØRNENES PROFIL 3 1.1 Børnenes kompetencer (læreplanstemaerne) 3 1.2 Børnenes trivsel 5 1.3 Børnenes sundhed 6 2 SPROGVURDERING

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan

Pædagogisk læreplan 2012-2014 Pædagogisk læreplan Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring 2012-2014 Indholdsfortegnelse Pædagogisk læreplan... 1 De 6 læreplanstemaer... 1 Tema: Alsidig personlige udvikling... 1 Tema: Sociale kompetencer...

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

dii grøften Grøfthøjparken Viby J Tlf

dii grøften Grøfthøjparken Viby J Tlf Grøfthøjparken 2 8260 Viby J Tlf. 4185 5723 Indhold Indledning s. 04 Relationer s. 05 Pædagogens rolle s. 06 Børns kompetencer s. 08 Krop og bevægelse s. 09 Børns venskaber s. 10 Læring og kvalitet s.

Læs mere

HERNING KOMMUNE SKALMEJEGÅRDEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE SKALMEJEGÅRDEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE SKALMEJEGÅRDEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-02-2014 TIL 01-02-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Indledning 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 4 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE

2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE 2016/2017 MÅL, HANDLINGER OG PÆDAGOGISK BEGRUNDELSE FOR IMPLEMENTERING AF KERNEOMRÅDERNE Indholdsfortegnelse Indledning Pædagogikken i vuggestue og børnehave Mål Pædagogisk begrundelse Handlinger Dokumentation/evaluering

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechs Minde PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Videbechs Minde PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Videbechs Minde PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Dragør Kommune Børnehaven Sølyst PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2 GENERELLE

Læs mere

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE KLATRETRÆET, NATUR OG IDRÆT KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 17-10-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Herning Kommune Børnehuset Molevitten PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2018 TIL 31-12-2019 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Hvis barnet skal have opfattelsen af at det er legalt at give udtryk for egne ønsker, kræver det at vi respektere disse udtryk!

Hvis barnet skal have opfattelsen af at det er legalt at give udtryk for egne ønsker, kræver det at vi respektere disse udtryk! LÆREPLAN LÆRINGSBEGREBET Vuggestuen Vestervangs Pædagogiske grundholdninger er: ANERKENDELSE Vi anerkender barnets ret til at give udtryk for egne ønsker og behov, til at vise følelser og til at have indflydelse

Læs mere

HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet

HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET Hjernen&Hjertet HERNING KOMMUNE BØRNEHØJEN KVALITETSRAPPORT RAPPORT DANNET 25-09-2014 Hjernen&Hjertet Indhold 1 OM INSTITUTIONEN 3 1.1 Fakta om institutionen 3 1.2 Institutionens værdigrundlag 3 1.3 Institutionens pædagogiske

Læs mere

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige

værdier Pædagogisk læreplan Solsikken Kulturelle udtryksformer Sociale BARNET Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomen Personlige Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige / alsidig personlighedsu dvikling At

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Herning Kommune Børnecenter Nord PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 3 1.3 Pædagogiske principper 4

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE SPJALD BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE SPJALD BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE SPJALD BØRNEHAVE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Evaluering af pædagogiske læreplaner

Evaluering af pædagogiske læreplaner Evaluering af pædagogiske læreplaner 2016-2017 Ifølge Dagtilbudslovens 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan og dertil skal arbejdet med lærerplanerne evalueres, jf. 9,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Dragør Kommune Hollænderhuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2 GENERELLE

Læs mere

Mål og indikatorer på vej mod to år

Mål og indikatorer på vej mod to år Mål og indikatorer på vej mod to år Pædagogiske læringsmål I Institution XX understøtter vi forældresamtalerne gennem det digitale dialogredskab 'Rambøll Dialog'. Derfor har du modtaget link med adgang

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR

PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Viborg Kommune Børnehuset Hammershøj PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2

Læs mere

Viborg Kommune. Børnehuset Tommeliden PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Børnehuset Tommeliden PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Børnehuset Tommeliden PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2

Læs mere

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.:

Lene & Franks dagpleje. Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St Holsted Tlf.: Lene & Franks dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene og Frank Petersen Lyngparken 42, Holsted St. 6670 Holsted Tlf.: 75393645 Lene Winther Petersen Frank René Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Læs mere

Dragør Kommune. Hollænderhuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet

Dragør Kommune. Hollænderhuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR. Hjernen&Hjertet Dragør Kommune Hollænderhuset PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 5 1.4 Læringsforståelse 6 2 GENERELLE

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Herning Kommune. Galaxen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet

Herning Kommune. Galaxen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA TIL Hjernen&Hjertet Herning Kommune Galaxen PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2016 TIL 31-12-2017 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 3 1.1 Indledning 3 1.2 Værdier 4 1.3 Pædagogiske principper 4 1.4 Læringsforståelse

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere