EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN"

Transkript

1 EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

2 Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge- og efterlønsteam har styr på paragrafferne og er klar med hjælp og råd. Der gælder forskellige regler for efterlønnen, alt efter hvornår man er født. I denne pjece kan du finde svar på det meste. De indrammede beskrivelser af reglerne i denne pjece er målrettet til dig, der er født i tidsrummet 1. januar 1956 til og med 30. juni 1956 og som måske kan gå på efterløn andet halvår Hvis din fødselsdato ligger uden for dette tidsrum, skal du have fat i en anden pjece. Efterlønsreglerne kort fortalt Hvis man vil have mest muligt ud af efterlønsreglerne, er det en god idé at sætte sig ind i, hvad der er hensigten med reglerne. Og hensigten er kort fortalt at få os til at udskyde efterlønnen og arbejde i stedet. Derfor er efterlønnen gjort fleksibel, og reglerne forsøger at gøre det attraktivt at trække sig gradvist tilbage. Den meget korte version af efterlønsreglerne er: Der er ikke noget loft over, hvor meget man må arbejde som lønmodtager efter man har fået ret til efterløn. Arbejde under efterlønnen modregnes i efterlønsudbetalingen. Til gengæld kan man opnå en højere efterlønssats, hvis man udskyder efterlønnen og i stedet arbejder længe nok og tilstrækkeligt meget. Man kan optjene skattefri præmieportioner, der udbetales, når man går på pension, hvis man udskyder efterlønnen og arbejder tilstrækkelig mange timer i stedet. Hvis du vælger at få udbetalt livsvarige og/eller ratepension før du går på efterløn, vi det medføre en modregning i din efterløn. 2 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

3 Hvor længe, man skal udskyde efterlønnen for at arbejde, og hvor mange timer man skal arbejde for at få fordelene, afhænger af hvornår man er født. Der gælder forskellige regler. Men for de fleste gælder, at selv hvis man udskyder eller giver afkald på dele af sin efterløn, efter man har ret til den, kan det ofte betale sig på lidt længere sigt. Læs denne pjece. Du kan få mere information og vejledning på de efterlønsmøder, som BUPL-A og PBU holder. Eller du kan kontakte a-kassens dagpenge- og efterlønsteam. Hvad er et efterlønsbevis? Når man opfylder betingelserne for ret til at gå på efterløn, kan man få et efterlønsbevis. A-kassen sender et brev, hvor vi beder dig bekræfte eller rette oplysningerne i din persionsopgørelse i Den Digitale A-kasse. Herefter sender a-kassen et efterlønsbevis, som er gældende forudsat du ikke er syg. Med et efterlønsbevis er man sikret retten til at gå på efterløn. Også selv om man skulle gå hen og blive syg på et senere tidspunkt og dermed ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Bliver man derimod syg, inden man har fået sit efterlønsbevis, kan det gå ud over retten til at gå på efterløn. Hvornår kan man gå på efterløn og hvor længe? Efterlønsalderen og folkepensionsalderen er fastsat ud fra, hvor gamle vi forventes at blive. Jo yngre man er, desto længere skal man vente på både efterløn og folkepension, og jo færre år kan man være på efterløn. Fra 2014 bliver efterlønsalderen gradvist forhøjet indtil den i 2023 er 64 år. Samtidig nedtrappes efterlønsperioden fra fem til tre år. Efterløn I 1. jan-30. juni

4 Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni er din efterlønsalder 62½ år, og din folkepensionsalder er 67 år. Du kan få efterløn i højst 4½ år. Hvad er betingelserne for at kunne få efterløn? For at få ret til efterløn skal man som hovedregel have været medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Man skal være medlem og betale til ordningen senest fra den dag, man fylder 30 år. Det er desuden et krav, at pensioner er indberettet til Pensionsstyrelsen, og man skal have bopæl her i landet eller i et andet EØS-land. Det vil sige de 27 EU-lande samt Norge, Island og Lichtenstein. Men i forbindelse med den seneste efterlønsreform er der indført en række overgangsordninger. Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni er betingelserne for, at du kan gå på efterløn: Medlemskab af en a-kasse og betaling af efterlønsbidrag For at få ret til efterløn når du fylder 62½ år, skal du være medlem af en a-kasse. Og det skal du have været i mindst 20 år inden for de foregående 25 år. Desuden skal du have betalt efterlønsbidrag i princippet også i 20 år inden for de foregående 25 år. Men eftersom efterlønsbidraget først blev indført pr. 1. juli 1999, er det nok, hvis du har betalt UAFBRUDT siden 1. juli Dagpengeberettiget Du skal være dagpengeberettiget, som er en slags bevis for, hvor meget du har arbejdet, og for at du står til rådighed. I praksis betyder det, at hvis du er i arbejde, så skal du have haft arbejde i mindst / timer ( fuldtid / deltid ) inden for de sidste tre år, når du skal have dit efterlønsbevis. 1. juli 2017 kommer der nye regler på området. 4 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

5 at hvis du er ledig på dagpenge, så skal din dagpengeret række, indtil du har fået dit efterlønsbevis, med mindre du går på efterløn fra seniorjob. at du skal være rask og dermed i stand til at arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret. Hvis du er længerevarende sygemeldt (ikke influenza eller lignende), når du runder 62½ år, vil a-kassen vente med at udstede dit efterlønsbevis, til du er rask igen. at du har ret til efterløn, selv om du har opbrugt din dagpengeret, hvis du overgår til efterløn fra seniorjob. Kommer du fra et seniorjob, modtager du ikke noget efterlønsbevis, men kan overgå til efterløn, hvis du er rask (som beskrevet oven for) og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvor meget kan jeg få i efterløn? Det afhænger helt af dine personlige forhold, hvornår du går på efterløn, og hvor meget du eventuelt arbejder imens og om du er fuldtidseller deltidsforsikret. Den højeste efterlønssats er som udgangspunkt 91 procent af den højeste dagpengesats. Hvis man udskyder sin efterløn og arbejder tilstrækkeligt mange timer den første del af efterlønsperioden, forhøjes satsen til 100 procent af den højeste dagpengesats de sidste tre år på efterløn. På Beskæftigelsesministeriets webside efterloensberegner.dk kan du få et mere præcist svar. Men det kræver, at du har et overblik over dine pensionsforhold og ved, hvor meget du evt. vil arbejde og til hvilken timeløn. Efterløn I 1. jan-30. juni

6 Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni gælder følgende for dig: Vi beregner grundbeløbet på din efterløn ud fra dine tre seneste lønudbetalinger. Efterlønnen er på 90 procent af din tidligere løn dog med et maksimum på 91 procent af det højeste dagpengebeløb. Hvis du udskyder efterlønnen og arbejder i stedet: Hvis du udskyder efterlønnen i mindst 1½ år, og hvis du samtidig har arbejdet mindst 2.340/1.872 timer (fuldtid / deltid) fra den dag, dit efterlønsbevis er gyldigt, så stiger dit maksimum for efterlønsudbetaling til 100 procent af det højeste dagpengebeløb det vil sige ca kr. (2016) per måned for fuldtidsforsikrede og kr. (2016) per måned for deltidsforsikrede. Beløbene er før eventuelle modregninger. Hvis du ikke udskyder efterlønnen for at arbejde: Hvis du ikke opfylder ovenstående arbejdskrav, vil dit maksimum være 91 procent af den højeste dagpengesats det vil sige ca kr. per måned for fuldtidsforsikrede og kr. per måned for deltidsforsikrede. Beløbene er før eventuelle modregninger. I praksis er efterlønsudbetalingen ofte lavere, end dét der er beskrevet ovenfor, fordi der sker forskellige former for modregninger på grund af arbejde og / eller pensionsforhold. Modregning på grund af arbejde Du kan arbejde, så meget du vil, samtidig med at du er på efterløn, men arbejdstimerne medfører modregning i din efterløn. Som udgangspunkt sker modregningen time for time. Reglerne på området minder meget om dem, der gælder for modregning i dagpengene på grund af arbejde mm. For arbejdende efterlønnere gælder dog en særlig regel om lempelig modregning. Hvis du får mindre end 225,13 kr. i timen (i 2016), kan du få reduceret den modregning, som arbejdstimerne medfører. Det gælder dog kun for de første kr., du tjener i kalenderåret. Det 6 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

7 betyder, at hvis du fx har 10 arbejdstimer med en timeløn på 180 kr., skal du kun trækkes for 7,99 timer i efterlønnen. Omregningen lyder 10 x 180 / 225,13 = 7,99 timer. Modregning på grund af pensioner Der sker i de fleste tilfælde en modregning (fradrag) i din efterløn, hvis du har en pensionsordning. Reglerne for, hvor meget der bliver modregnet, og hvordan modregningen sker, afhænger af, hvornår du er født. Men hovedreglen er, at modregningen bliver mindre, hvis du udnytter dine muligheder for at udskyde efterlønnen og arbejder i stedet. Hvis du vil se, hvor meget du bliver modregnet i efterlønnen på grund af pension, er den nemmeste måde at gå ind på pensionsinfo.dk eller pbu.dk De fleste pensioner bliver hentet automatisk fra pensionsselskaberne. Oplysningerne om pensionsopsparing findes i de årlige oversigter fra pensionsselskabet, banken eller lignende. Beløbene kan være angivet som saldo eller som et engangsbeløb under depotværdi eller hensættelser. Hvis du vælger at få udbetalt hele eller dele af din pension i perioden fra du er fyldt 60 år til du går på efterløn, skal du være opmærksom på, at der i så fald skal sker en modregning i din efterløn, som du siden får udbetalt. Hvordan og hvor meget der modregnes i din efterløn afhænger af, hvilken type pension, der er udbetalt, hvornår du er født, og andre meget individuelle forhold. Kontakt BUPL-A s Efterløns- og ferieteam, hvis du har brug for en individuel beregning. Efterløn I 1. jan-30. juni

8 Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni gælder følgende for dig: Alle dine pensioner bliver modregnet i din efterløn, uanset om de bliver udbetalt eller ej. Beregning af efterlønnen uden udbetaling af pensioner: Modregningen for livsvarige pensioner og ratepensioner er i første omgang 80 procent af den årlige udbetaling, hvis du vælger IKKE at få pensionen, udbetalt mens du er på efterløn. Modregningen af dine øvrige pensioner beregnes som fem procent af depotværdien, som pensionsselskabet har oplyst. Den samlede modregning beregnes som 80 procent af dette beløb. Beregning af efterlønnen med udbetaling af pensioner: Modregningen for livsvarige pensioner og ratepensioner, der udbetales, modregnes der 64 procent af den årlige pensionsudbetaling. Bagest i denne pjece kan du se nogle regneeksempler, der viser, hvor meget du i alt får udbetalt afhængig af dine pensionsforhold og dine valg. 8 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

9 Hvad er en skattefri præmie? Den skattefri præmie belønner folk, der udskyder deres efterløn og arbejder, efter de har fået deres efterlønsbevis. Præmien udbetales, når man går på pension. Præmien optjenes som præmieportioner. I 2016 er en præmieportion kr. for fuldtidsforsikrede og kr. for deltidsforsikrede. Man kan optjene op til 12 skattefri præmieportioner. Hvor længe man minimum skal arbejde, og hvor mange timer, man skal arbejde for at optjene skattefri præmieportioner, afhænger af, hvornår man er født. Fordi du er født i tidsrummet 1. januar 1956 til og med 30. juni 1956 gælder følgende for dig: For at optjene skattefri præmieportioner skal du udskyde efterlønnen i to år, fra du har fået dit efterlønsbevis, og du skal have haft arbejde i mindst 3.120/2.496 timer (heltid/deltid). Selvom du kun har ret til 4½ år på efterløn, vil du stadig kunne optjene op til 12 skattefri præmier, hvis du fortsætter med at arbejde 37 timer ugentligt. Lovgivningen giver ret til, at medtage arbejdstimer 3 år tilbage fra folkepensionsalderen, hvis man opfylder 2 års reglen (3.120 timer) fra bevisdatoen. Når du opfylder disse betingelser, vil du kunne optjene en portion, hver gang du har haft 481 arbejdstimer, indtil du går på efterløn. Kravet gælder, uanset om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Hvis du efter de to år vælger at arbejde 25 timer om ugen og får supplerende efterløn, så fortsætter du med at optjene skattefri præmier. Du vil højst kunne optjene 12 portioner, som bliver udbetalt når du fylder 67 år. Du kan højst optjene timer til præmie. Vær opmærksom på, at udbetalinger af efterløn eller dagpenge fra a-kassen fratrækkes de timer. Efterløn I 1. jan-30. juni

10 Kan jeg stadig nå at få udbetalt mine efterlønsindbetalinger? Ja, det kan du godt. Men så skal du betale skat af beløbet. Du kan vælge at få dit efterlønsbidrag overført til en dansk pensionsordning efter eget valg. Den eneste forudsætning er, at pensionsordningen er omfattet af Pensionsbeskatningsloven. Du kan fx overføre dit efterlønsbidrag til din pensionsordning i PBU eller i din bank, hvis du har oprettet en kapitalpension. Vil du vide mere? Oplysningerne i pjecen er ikke nødvendigvis helt udtømmende - der kan være andre ting, som du skal tage højde for. Vi vil derfor anbefale dig at læse mere på bupl.dk/a-kassen Her vil du kunne finde flere oplysninger om efterløn såsom Ferie kan jeg det?, Selvstændig virksomhed kan jeg det? Efterløn i udlandet og meget mere. 10 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

11 Efterløn I 1. jan-30. juni

12 Regneeksempler: Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni kunne følgende regneeksempel gælde for dig: Eksempel 1. Du vælger efterløn så snart du opfylder den generelle efterlønsalder (du har ikke haft 1½ år og arbejdstimer) og du vælger IKKE at få din livsvarige pension løbende udbetalt. I dette eksempel har du ret til 91 % satsen som årligt er kr brutto (2016 sats) for fuldtidsforsikrede. Så er fradraget for din livsvarige pension i efterlønnen er 80%. Og dine øvrige pensionsdepoter fradrages på følgende måde: 5% af dine pensionsdepoter (f.eks., engangssum og lønmodtagernes dyrtidsfond) og herefter 80% af beregningsbeløbet. Se eksempel her: Du har en livsvarig pension på kr. gang 80% = kr. + Du har depotværdier på kr. gang 5% = kr. Beregningsgrundlaget er i alt = kr. Der skal modregnes 80% af beregningsgrundlaget = kr. (Pensionsfradraget) Efterlønnen er nu årligt = kr. - pensionsfradraget = kr. Total i efterløn minus fradrag for pension = kr. Efterløn i snit pr. måned = kr. 12 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

13 Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni kunne følgende regneeksempel gælde for dig: Eksempel 2. Du vælger efterløn så snart du opfylder den generelle efterlønsalder (du har ikke haft 1½ år og arbejdstimer) og du vælger at få din livsvarige pension løbende udbetalt. I dette eksempel har du ret til 91 % satsen som årligt er kr brutto (2016 sats) for fuldtidsforsikrede. Der skal modregnes fem procent af dine pensionsdepoter (fx engangssum og Lønmodtagernes Dyrtidsfond). Og så modregnes 80 procent af beregningsbeløbet. Herefter modregnes udbetalingen fra din livsvarige pension med procent. Se eksempel her: Du har en livsvarig pension på kr. gang 64% = kr. + Du har depotværdier på kr. gang 5% = kr. Herefter 80% af de kr. = kr. Fradraget i efterlønnen = kr. Efterlønnen årligt er = kr. - pensionsfradraget = kr. Total i efterløn minus fradrag for pension = kr. + pensionen du har valgt at få udbetalt = kr. Total i efterløn og pension årligt er = kr. Efterløn i snit pr. måned inkl. pension = kr. Hertil kommer den livsvarige pension, du har valgt at få udbetalt. Efterløn I 1. jan-30. juni

14 Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni kunne følgende regneeksempel gælde for dig: Eksempel 3. Du vælger efterløn 1½ år efter efterlønsbevisdato og du har haft 2.340/1.872 arbejdstimer og du vælger IKKE at få din livsvarige pension løbende udbetalt. I dette eksempel har du ret til 100% satsen som årligt er kr brutto (2016 sats) for fuldtidsforsikrede. Fradraget for din livsvarige pension i efterlønnen er 80%. Dine øvrige pensionsdepoter fradrages på følgende måde: 5% af dine pensionsdepoter (f.eks., engangssum og lønmodtagernes dyrtidsfond) og herefter 80 af beregningsbeløbet. Du har en livsvarig pension på kr. gang 80% = kr. + Du har depotværdier på kr. gang 5% = kr. Beregningsgrundlaget er i alt = kr. Der skal modregnes 80% af beregningsgrundlaget = kr. (Pensionsfradraget) Efterlønnen er nu årligt = kr. - pensionsfradraget = kr. Total i efterløn minus fradrag for pension = kr. Efterløn i snit pr. måned = kr. 14 Efterløn I 1. jan-30. juni 1956

15 Fordi du er født i tidsrummet 1. jan 1956 til og med 30. juni kunne følgende regneeksempel gælde for dig: Eksempel 4. Du vælger efterløn 1½ år efter efterlønsbevisdato og du har haft 2.340/ arbejdstimer og du vælger at få din livsvarige pension løbende udbetalt. I dette eksempel har du ret til 100 % satsen som årligt er kr brutto (2016 sats) for fuldtidsforsikrede. Fradraget for din livsvarige pension i efterlønnen er 64%. Dine øvrige pensionsdepoter fradrages på følgende måde: 5% af dine pensionsdepoter (f.eks., engangssum og lønmodtagernes dyrtidsfond) og herefter 80% af summen for depotværdien. Du har en livsvarig pension på kr. gang 64% = kr. + Du har depotværdier på kr. gang 5% = kr. Herefter 80% af de kr. = kr. Fradraget i efterlønnen (Pensionsfradraget) = kr. Efterlønnen årligt er -pensionsfradraget = kr. = kr. Total i efterløn minus fradrag for pension = kr. + pension (din livsvarig pension) = kr. Total i efterløn og pension Efterløn snit pr. måned = kr. = kr. Efterløn I 1. jan-30. juni

16 EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Juli 2017 BUPL-A A-kassen for pædagoger og klubfolk Postboks København C Tlf.: bupl.dk/a-kassen Grafisk design: Jeanne Olsen Modelfoto: Colourbox BUPL A-KASSEN DAGPENGE- OG EFTERLØNSTEAMET Alle andre spørgsmål og dagpenge og efterløn ledighed, dimittender, ydelser, ferie, feriekort, feriedagpenge, supplerende dagpenge, arbejdsgivergodtgørelse, sygemeldinger, arbejdsophør, karantæne samt vejledning forud for efterløn, efterlønsbevis, ferie på efterløn, efterlønsansøgning, fradrag i pensioner, efterlønsmøder mm. dagpengeogefterlon@bupl.dk Telefon:

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 1586 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 15. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 18/14019

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere