STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER"

Transkript

1 FREDERICIA GYMNASIUM STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D

2 Læsevejledning Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes resultater fra målt i forhold til hinanden. Bedste resultat får altid indeks 1. Derved er det for andre resultater hurtigt at se forskellen til bedste praksis. Hver tabel er indekseret på baggrund af kriteriet, som er beskrevet i overskriften af tabellen. I hver datacelle angives to tal: 1. Øverste tal i hver celle er enten procentandelen af svarpersoner, som opfylder kriteriet (Indekskriterium) eller i de tilfælde, hvor der benyttes 1-skalaen, er indekskriterium gennemsnittet af alle afgivne svar. 2. Indekstallet for hvert undersøgelsesår angiver, hvor langt årets resultater procentuelt ligger fra det undersøgelsesår, hvor der er opnået bedste resultat. Det er det nederste tal i hver celle. Hvis indekstallet fx er 9, betyder det, at der i det pågældende år var færre, der opfyldte indekskriteriet end i året med det bedste resultat. Procentandel/Indekstal betyder, at spørgsmålet ikke blev stillet (eller formuleret anderledes) det pågældende år. Som en tommelfingerregel skal forskelle på mindre end 5 1 indekspoint ikke overfortolkes, da der kan være tale om helt tilfældige statistiske udsving. Det er altid bedst at få så højt indekstal som muligt. Totalkolonnen og basen Total viser det gennemsnitlige resultat for de syv undersøgelser på Fredericia Gymnasium, for både STX og HF. STX totalen vises lige ved siden af. Det kan være nyttigt at sammenligne sig med både bedste praksis samt gennemsnittet. Basen viser, hvor mange svar, der indgår i beregningen i kolonnen. Spørgsmål, der ikke er indekseret De spørgsmål, hvor det ikke giver mening at tale om bedst eller dårligst er ikke indekserede. Besvarelsesprocenter 21 STX: 647 ud af 721 mulige, 211 STX: 731 ud af 7 mulige, 212 STX: 758 ud af 851 mulige, 213 STX: 759 ud af 846 mulige, 214 STX: 6 ud af 783 mulige 88, 215 STX: 72 ud af 783 mulige, 216 STX: 722 ud af 784 mulige,. ASPEKT R&D A/S Side 2 af 18

3 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Overordnede vurderinger Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er dårligst og 1 er bedst) Total Base Skolen som helhed Elevernes egen indsats i undervisningen 6,9 Elevernes motivation til at lære nyt Undervisernes faglige dygtighed 8,1 Undervisernes engagement i undervisningen Undervisernes evne til at formidle stoffet 7,1 Undervisningen Variationen i undervisningsformer 6,5 Skolens sociale miljø 8,2 8, 6,9 8,1 7,1 6,5 8,3 7,8 6,7 8,1 7,8 7, 6,3 8,2 6,8 6,9 7,6 6,4 8, 8, 7,1 1 7,6 1 8,1 7,1 7,8 1 6,7 1 8,3 8,2 1 6,9 8,2 7,2 1 7,8 1 6,5 8,4 1 8,1 6,8 8,2 8, 1 7,2 1 7,8 1 6,5 8,4 1 8,1 7, 7,5 8,3 1 8, 1 7,2 1 7,8 1 6,6 8,2 8, 6,9 7,3 8,1 7,1 6,4 8,3 Klassens sammenhold 7,3 Lectio 7,8 Rektor, vicerektor og uddannelsesledere 8, Uddannelsens studievejledning Skolens fysiske undervisningsforhold Skolens rengøring 8,6 Skolens indretning og udseende 8,6 7,8 8, 8,7 8,7 7,6 7,6 9, 7,6 8,3 8,4 7,5 7,6 7,8 7, 9 8,5 8,1 1 8,3 1 8, 8,8 8,6 7,6 7,6 8, 7,5 1 8,2 1 8,8 8,9 1 7,5 7,5 1 8,2 1 8,9 1 8,9 1 7,1 8,3 8, 7,3 8, 8,7 8,9 7,2 8,4 1 8,2 8, 8,6 8,9 1 ASPEKT R&D A/S Side 3 af 18

4 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Indfriede forventninger I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "slet ikke" og 1 er "fuldt ud") Total Base Uddannelsen lever op til forventningerne 7,6 7,5 1 1 Anbefaling af skolen I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Gennemsnit, 1-skalaen (hvor 1 er "kan slet ikke anbefale" og 1 er "kan fuldt ud anbefale") Total Base Anbefaler skolen til andre 8,5 8,7 8,5 8,4 8,8 1 8,8 1 8,7 8,7 8,6 ASPEKT R&D A/S Side 4 af 18

5 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Elevernes motivation og indsats Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Jeg har relevant undervisningsmateriale fx,9 bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden,7 Jeg afleverer mine opgaver til tiden,4 Jeg overholder aftaler med underviserne,5 Jeg er med til at skabe arbejdsro 85,6,3,,,6 86,1,1 1, 88,9,7 1 83,2,8,9,4, 84,3,6,9,4,1 86,6,6 1,7,1, 1 88,4 1,6,6,5,1 87,5,7, 1, 1,1 1 87,,9,9,2,9 1 85,6 Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Ikke indekseret Total Base Antal timer (gennemsnit) 9,39 9,8 7, 9,62 9, 1,42 1,43 1,32 9,84 ASPEKT R&D A/S Side 5 af 18

6 Undervisere Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Underviserne virker godt forberedte,9 Underviserne virker opdaterede på deres fag,6 Underviserne anvender opdaterede,1 materialer Underviserne inddrager it og elektroniske,2 medier i undervisningen Underviserne giver ofte tilbagemeldinger på 71,4 mine præstationer og min arbejdsindsats Underviserne overholder aftaler,7 Underviserne kommer til tiden 8 Underviserne giver plads til humor i undervisningen Underviserne er gode til at samarbejde om undervisningen 85,4 8,5,1,1,6,2 71,4,9,4 86,8 8,5, 1,,3 1, 69,3, 1, 1 87,5,,3,,8, 65,9 85,9 9,4 8 1,,6,,9, 66,8 86,4 9,9 8 1,,1,3 1,7,6 74,1, 85,6 9 85,3 83,4 1,5 1,6 9,5,4 7,3,3 88,8 88, 1 79,7,4,7 9,3,3 1 76,1,1 87,1 85,7 78,9,8 1,7 1,4,5 1 77,5 1,5 1 88,8 85,5 79,9 ASPEKT R&D A/S Side 6 af 18

7 Undervisning Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Jeg oplever sammenhæng mellem fagene 81, Vi har indflydelse på undervisningen 63,2 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er tilstrækkeligt arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre 79,1 67, ,1 8,4 63,2 8, ,2 8,8 67,3 1 8,7 61, ,5 78,9 63,3 78,8 63, ,6 81,5 66,1 81,9 68, ,5 82, 1 65,6 8,3 74,4 87,3 1 81,8 1 66,8 8,7 8,5 1 86,6 78,5 56, ,4 1 73,5 86,1 79,3 56, ,3 74,5 87, 1 Andel som svarer "altid" og "ofte" Total Base Undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger Google Drev i forbindelse med undervisningen 61,1 59,7 77, ,4 9 59,7 79, ,9 1 64,7 1 51,9 57 6,1 58,4 9 82,5 9 62,3 58, ,9 59,4 65,3 71 6,7 5,2 55, ,5 1 53, ,3,4 ASPEKT R&D A/S Side 7 af 18

8 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Uddannelses sværhedsgrad Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Andel som svarer "passende" Total Base Passende sværhedsgrad 49,8 48,5 41, , ,9 49,7 5,1 52,9 1 5,2 Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? Ikke indekseret Total For svært Svært, men jeg klarer mig Passende 27 For let ASPEKT R&D A/S Side 8 af 18

9 Fravær og frafald Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Andel, som i spørgsmålet "Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned?" svarer "nej, slet ikke" Total Base Nej, slet ikke pjækket 56, ,2 9 51,8 79 6,8 57, , ,7 65,9 1 62,5 Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Ikke indekseret Total Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer Ja, 1-3 dage 25 Ja, 4 dage eller mere % % Andel som i spørgsmålet "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen?" svarer "nej" Total Base Nej, har ikke overvejet at "droppe ud" af skolen 88,9 9, 86,2,1,5,9 1 9,1,1 1 88,5 Har du i dette skoleår seriøst overvejet at "droppe ud" af skolen? Ikke indekseret Total Ja Nej 5287 % % % % ASPEKT R&D A/S Side 9 af 18

10 Socialt miljø Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Skolen er et rart sted at være,2 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os,1 godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse,7 Stemningen i min klasse er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt m.m. uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser 78,5 8,9 79,8,1,9,6 8,8,2,1 81,,3 1,,5 1 8,8 9,6 1,3 83,4 1,2 88,6,1 8,4 9,8 1 9,2 8,2,2,,1 8,6 9,4 1,8 79,9,5 1,3,6 83,4 1,1,6 1 83,2 1,6,, 82,8 9,,6 82,,1,9,2 75,3 9 85,9, 78,9,7 1,4 1 9,7 82,3 87,3,5 79,6 Mobning Andel som svarer "nej, aldrig" Total Base Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater? Har du været med til at mobbe andre elever? Er du blevet mobbet af en eller flere af dine undervisere? Har du været med til at mobbe en eller flere af dine undervisere? 9,9,4,,,2,6,6,6,,,,,,,,,,,,,,,,,7 1,3,7,9 9,8,2 1,2 1,4 9,3,2,9,4 1 ASPEKT R&D A/S Side 1 af 18

11 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Organisering og kommunikation Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 83,9 76,7 66,4 81,4 66, 84, 77, 66,6 82,9 66,2 81,6 6 81, 83,7 6 79,8 72, ,7 79,8 68,5 85,4 77,1 68,8 83,7 62, , 83,2 1 7,8 1 84,4 61, ,3 64,2 81,5 68,1 82,8 78,5 63,3 8,9 62, ,1 8,5 67,5 86,1 1 72,7 1 It Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Skolens it-medarbejdere er gode til at hjælpe mig med mine it-problemer,2 76,4 9,4 76,8 87,5, 88,9,,,,5 1 81,9 1,7 72, ,8 74,6 88,8 7 ASPEKT R&D A/S Side 11 af 18

12 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? Total Aldrig 413 Sjældent 6 1 Ofte 21 3 Altid % % % 2 39% underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv.? Total Aldrig 3 1 Sjældent Ofte 11 3 Altid % % % informationssøgning? Total Aldrig 17 Sjældent 441 Ofte Altid % % % % ASPEKT R&D A/S Side 12 af 18

13 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport It - ikke indekseret Hvor tit bruger du computeren til... individuelt arbejde? Total Aldrig 128 Sjældent 46 Ofte Altid % % % % % gruppearbejde? Total Aldrig 11 Sjældent 379 Ofte Altid % % % % ASPEKT R&D A/S Side 13 af 18

14 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Skolevalg - ikke indekseret, rangeret Sæt kryds ud for de punkter, som har haft størst betydning for dit valg af skolen... (kun 1. års elever) Total Der er gode muligheder for videreuddannelse , Skolen har ry for at have et godt socialt 765 miljø 57, Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg 678 vil i fremtiden 51, Skolens udbud af linjer/studieretninger , Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem , Skolen har ry for at have et højt fagligt 457 niveau 34, Der er gode muligheder for senere 386 beskæftigelse 29, Mine kammerater skulle også begynde/gik 343 på skolen 25, Brobygningskurser , Der er tradition i min familie for at gå på , gymnasium (stx, hhx, htx, hf) Mine forældre anbefalede mig skolen ,9% Andet 132 9,9% Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 129 9, Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 7, Skolens hjemmeside 44 3, Introduktionskurser 19 1, , 622 6, , , , , 2 28, 26 25, 1 18,9% , , 74 7, , 7 6, 32 3, 15 1,,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% , , , , 88 32, 15 39, 87 32, 71 26, 45 16, 45 16, 28 1, 19 7, 36 13, 2 7, 5 1,9% 3 1, , , , 141 6, 82 35,% 86 36, 59 25, 64 27, 52 22, 35 15,% 34 14, 15 6, 18 7, 27 11, 7 3,% 2,9% , ,9% ,% , 35, 1 38,% 75 28, 64 24, 52 19, 39 14, 28 1, 19 7, 26 9,9% 12 4, 1 3, 2, , 16 6, , , 33, 86 32, 75 28, 61 23,% 46 17, 26 9, 38 14, 21 % 39 14, 11 4, 1 3, 8 3,% ASPEKT R&D A/S Side 14 af 18

15 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Fremtidsplaner - ikke indekseret Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? Rangeret Total Tage sabbatår Læse videre Ved endnu ikke Andet 119 Tage et arbejde 87 Få en uddannelsesaftale 4 Få en læreplads % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? Total Akademiuddannelse 69 Professionsbachelor 242 Videregående uddannelse Andet % % % % % % % % % % % % % % ASPEKT R&D A/S Side 15 af 18

16 Fysisk miljø Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Andel som svarer "i orden" Total Base Pladsforhold 59,9 9 Stole og borde 56,1 86 Udstyr 72,8 Lysforhold 72,9 Indeklima generelt 42,2 85 Støj 57,5 9 Skolens netværk 48,1 Skolens printere 35,2 Laboratorier, fx fysik- og kemilokaler 83, 6,4 58,5 9 72,7 72,9 41, ,9 48,4 33,9 84,5,,,,,,,,, 52, , , 73,7 35, ,1 85,, 68, , ,8 8 72,2 44,3 56,1 88,, 84,3 66,1 1 61,8 74,5 1 67,2 49,7 1 56,7 45,6 3, 79 86,4 66,4 1 65,1 1 74,2 75,4 1 41, ,9 4 33, 87 9,7 1 63,1 6,5 73,2 75,4 1 38, ,3 48,9 38,1 1,4 61, 56, ,8 75, ,7 1 51,4 1 34,8 87,6 Områder til gruppearbejde 64,6 Videnscenter 84,7 Oprydning 49,3 9 Rengøring 8,7 65,6 86,2 49,6 9 82,1,,,, 49,7 7 81,5 9 41, ,9 64,8 81,6 9 44, ,7 7,5 86,2 51,2 82,7,4 55,1 1 86, 1 67,2 9,6 1 53,8 8,8 71,3 1 88,8 51,8 79,9 Æstetisk miljø Andel som svarer "helt enig" og "delvis enig" Total Base Undervisningslokalerne er indrettet så de virker inspirerende 6,2 85 Fællesarealerne er spændende at opholde 83,9 sig i Der er mange hyggekroge på skolen 78,4 Skolen er flot udsmykket 88,3 Elever har indflydelse på skolens indretning og udseende 71,5 6, ,2 78,9 9,4 72,4 43, ,1 55, ,4 88 6, 75 5, ,7 69, ,5 87 8, 1 59, ,4 82,7 88,5 73,6 65,5 88,7 1 85,3,4 73,9 65,9 88,7 1 88, 1, 1 68, ,4 87,8 83,8,7 73,5 1 87,2 85,2, 1 75,5 ASPEKT R&D A/S Side 16 af 18

17 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Klasseskift: Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? Total Ja Nej % % % 74 Køn Total Kvinde Mand % % % % Selvoplevet dygtighed Total Jeg er en af de bedste Der er nogle få, der er bedre end mig Der er mange, der er bedre end mig % % Fritids-/erhvervsarbejde: Hvor mange timers fritids-/erhvervsarbejde har du haft den seneste uge? Total Base Antal timer (gennemsnit) 6,36 6,32 5,63 6,58 5, 6,51 6,81 6,7 6,65 ASPEKT R&D A/S Side 17 af 18

18 Fredericia Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport Baggrundsspørgsmål - ikke indekseret Stx studieretninger Total Kunstnerisk Naturvidenskabelig Samfundsvidenskabelig 1525 Sproglig Andet 22 Ved ikke/endnu ikke valgt % Forældres uddannelsesmæssige baggrund Total Grundskole/folkeskole 353 Faglig uddannelse 1 1 Gymnasial uddannelse Videregående uddannelse Ved ikke % ASPEKT R&D A/S Side 18 af 18

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER FREDERICIA GYMNASIUM HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER - BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Fredericia Gymnasium HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rødkilde Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rødkilde Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER RØDKILDE GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-217 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-216 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-216 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har

Læs mere

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Fredericia Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelser Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Udarbejdet af ASPEKT R&D Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 21 215 - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER ROSBORG GYMNASIUM & HF HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-2 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S SVENDBORG GYMNASIUM & HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 21-21 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Svendborg Gymnasium & HF Elevtrivselsundersøgelser 21 21 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport

Læs mere

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER

STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER AALBORG KATEDRALSKOLE STX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSER 2-26 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelser 2 26 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 EUC NORD HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S EUC Nord Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF STX

Rosborg Gymnasium & HF STX Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - STX Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 IBC afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, afdelinger HHX Elevtrivselsundersøgelse 2015 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport

Elevtrivselsundersøgelser Vestfyns Gymnasium. Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2-2 Vestfyns Gymnasium Benchmarkingrapport Læsevejledning Vestfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelser 2-2 - Benchmarkingrapport Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre

Læs mere

Campus Vejle HHX 1. årgang

Campus Vejle HHX 1. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Horsens Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Horsens Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Det Blå Gymnasium HHX

Det Blå Gymnasium HHX Benchmarkingrapport Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Det Blå Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsted Benchmarkingrapport Erhvervsgymnasiet Grindsted og Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Erhvervsgymnasiet Grindsted - og Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Rosborg Gymnasium & HF HF

Rosborg Gymnasium & HF HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Rosborg Gymnasium & HF HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Rosborg Gymnasium & HF - HF Elevtrivselsundersøgelser 21-215 Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole

Elevtrivselsundersøgelser Benchmarkingrapport. Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål

Læs mere

Handelsskolen København Nord Afdelinger

Handelsskolen København Nord Afdelinger Benchmarkingrapport HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Handelsskolen København Nord Afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord HHX og STX Elevtrivselsundersøgelse 15 Benchmarkingrapport

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 TRADIUM HANDELSGYMNASIER HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige afdelinger

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 VEJEN BUSINESS COLLEGE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D

Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Benchmarkingrapport STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Uddannelsesbenchmark.dk Netværk D Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Uddannelsesbenchmark.dk STX Elevtrivselsundersøgelse 14 Benchmarkingrapport

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HHX. årgang - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang

Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet, Campus Vejle - HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Benchmarkingrapport Rybners Gymnasium STX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Rybners Gymnasium, STX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Handelsskolen København Nord

Handelsskolen København Nord Benchmarkingrapport Handelsskolen København Nord HHX Elevtrivselsundersøgelser - Udarbejdet af ASPEKT R&D Handelsskolen København Nord - HHX Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX

Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Benchmarkingrapport Aalborg Handelsgymnasium Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Aalborg Handelsgymnasium, Saxogade - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 2. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i

Læs mere

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX 3. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 CAMPUS VEJLE HHX. ÅRGANG ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser 21-2 Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt enkelt at sammenligne undersøgelsernes

Læs mere

Vejen Business College HHX

Vejen Business College HHX Benchmarkingrapport Vejen Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord Frederikshavn HTX

EUC Nord Frederikshavn HTX Benchmarkingrapport EUC Nord Frederikshavn HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord Frederikshavn, HTX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

EUC Nord HTX afdelinger

EUC Nord HTX afdelinger Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2012 EUC Nord HTX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord, HTX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2012 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Skive

Handelsgymnasiet Skive Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelser

Elevtrivselsundersøgelser Elevtrivselsundersøgelser - Bagsværd Kostskole og Gymnasium Gymnasiet Benchmarkingrapport BK Gymnasiet Elevtrivselsundersøgelser - Læsevejledning Denne benchmarkingrapport har til formål at gøre det relativt

Læs mere

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 HANDELSGYMNASIET SKIVE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S Handelsgymnasiet Skive HHX Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse 2013. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

Aalborg Katedralskole

Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole STX og HF Elevtrivselsundersøgelser - Benchmarkingrapport Læsevejledning Denne benchmarkingrapport

Læs mere

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX

Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet på EUC Nord HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Svendborg HandelsGymnasium

Svendborg HandelsGymnasium Benchmarkingrapport Svendborg HandelsGymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg HandelsGymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX

Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Benchmarkingrapport Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Handelsgymnasiet Silkeborg Business College HHX Elevtrivselsundersøgelse

Læs mere

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX

EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Benchmarkingrapport EUC Nord Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D EUC Nord, Handelsgymnasiet HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for IJG Gymnasium IJG Gymnasium / Elevtrivselsundersøgelse / Benchmarkingrapport / Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt

Læs mere

Vejen Handelsgymnasium HHX

Vejen Handelsgymnasium HHX Benchmarkingrapport Vejen Handelsgymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsgymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Saxogade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Saxogade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Saxogade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Aalborg Handelsskole. Turøgade HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Turøgade HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Aalborg Handelsskole, Turøgade HHX - Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. EUC Nord HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport EUC Nord HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige klasser målt i forhold

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Netværk A, HHX. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport, HHX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse, HHX Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt

Læs mere

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE

HHx ELEVTRIVSEL. Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE -- HHx - ELEVTRIVSEL Bent Ole Madsen FREDERIKSHAVN HANDELSSKOLE Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang A B C E F. årgang A B C E F. årgang A B C E F Spørgsmål : Har du gået i denne klasse fra

Læs mere

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S HORSENS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 26 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Horsens Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 2 mulige - samlet svarprocent er 9,. Undersøgelsens

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse EUC Nord HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning EUC Nord - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Vejen Business College HG

Vejen Business College HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 214 Vejen Business College HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Business College - HG Elevtrivselsundersøgelse 214 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Vejle Handelsgymnasium HHX 2. årgang. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Vejle Handelsgymnasium HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejle Handelsgymnasium, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning

Læs mere

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S NORDFYNS GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 25 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 25 Der har deltaget i alt elever ud af 5

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 BAGSVÆRD KOSTSKOLE OG GYMNASIUM GRUNDSKOLEN ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S BK Grundskolen Elevtrivselsundersøgelse Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre

Læs mere

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG

Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Erhvervsgymnasiet Grindsted HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsgymnasiet Grindsted, HG Elevtrivselsundersøgelser 2010-2011 Denne

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse Vejen Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole - HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 83% (53 besvarelser ud af 8 mulige) Formål Undersøge elevernes trivsel Resultater bruges i forbindelse med UMV og nye indsatsområder

Læs mere

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S

Benchmarkingrapport. Elevtrivselsundersøgelse Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser ASPEKT R&D A/S Læsevejledning Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 21 Gymnasiale uddannelser Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S FREDERICIA GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Fredericia Gymnasium Fredericia Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 206 Elevtrivselsundersøgelsen er i

Læs mere

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG

Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 04 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til formål at gøre det relativt enkelt at se

Læs mere

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S DET BLÅ GYMNASIUM HADERSLEV HANDELSSKOLE HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 0 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Det Blå Gymnasium HHX Elevtrivselsundersøgelse 0 Undersøgelsen på Det Blå Gymnasium, Haderslev Handelsskole

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle HG. Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle - HG Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S MUNKENSDAM GYMNASIUM ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 6 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 6 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget 48.g elever

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 216 For de gymnasiale uddannelser Stenhus Gymnasium og HF Svarprocent: 81% (1165 besvarelser ud af 1434 mulige) Elevtrivsel 1 Stenhus Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Varde Handelsskole HG

Varde Handelsskole HG Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 0 Varde Handelsskole HG Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Varde Handelsskole, HG Elevtrivselsundersøgelse 0 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (588 besvarelser ud af 653 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 79%

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (922 besvarelser ud af 949 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 4 [-3] 76 Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Holstebro Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (733 besvarelser ud af 737 mulige) Elevtrivsel Holstebro Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (526 besvarelser ud af 7 mulige) Baggrund for valg af skole Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 76% Skolen havde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse 205 Aalborg Katedralskole STX Datarapportering Aalborg Katedralskole STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, STX Der har deltaget i alt 778 STX

Læs mere

Munkensdam Gymnasium

Munkensdam Gymnasium Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 5 Munkensdam Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Munkensdam Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 5 Undersøgelsen på Munkensdam Gymnasium Der har i alt deltaget.g

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: ikke oplyst (713 besvarelser) Elevtrivsel Herlev Gymnasium og HF Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat

Læs mere

Vejen Handelsskole HG

Vejen Handelsskole HG Benchmarkingrapport Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Vejen Handelsskole HG Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har

Læs mere

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 AALBORG KATEDRALSKOLE HF ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt hf

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 203 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 203 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS)

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) - ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - BENT OLE MADSEN (BOM - FHS) ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE - Spørgsmål : Hvilken klasse går du i? Total. årgang,% HHA,% HHC,% HHE,% HHF,%,%,%. årgang,% HHA,% HHB,% HHC,% HHE,% HHF,%.

Læs mere

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S

TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S TIETGEN HANDELSGYMNASIUM HHX ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE 206 DATARAPPORTERING ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Tietgen Handelsgymnasium Der har deltaget i alt.34 hhx elever ud af.540 mulige - samlet svarprocent

Læs mere

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Nordfyns Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Nordfyns Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 03 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Nordfyns Gymnasium Nordfyns Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 03 Der har deltaget i alt 59 elever ud af

Læs mere

Svendborg Tekniske Gymnasium

Svendborg Tekniske Gymnasium Benchmarkingrapport Svendborg Tekniske Gymnasium HTX Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Svendborg Tekniske Gymnasium - HTX Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Roskilde Handelsskole HHX årgange

Roskilde Handelsskole HHX årgange Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 211 Roskilde Handelsskole Udarbejdet af ASPEKT R&D Roskilde Handelsskole, - Elevtrivselsundersøgelse 211 Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2015

Elevtrivselsundersøgelse 2015 Elevtrivselsundersøgelse Aalborg Katedralskole HF Datarapportering Aalborg Katedralskole HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Aalborg Katedralskole, HF Der har deltaget i alt HF elever ud af 8

Læs mere