Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked"

Transkript

1 NØGLETAL UGE 41 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere negative nyheder end positive på den økonomiske front. Først og fremmest kom Den Internationale Valutafond IMF med opdaterede skøn for den globale økonomiske vækst i år og næste år. IMF nedjusterede deres forventninger til den globale vækst til 3,7 pct. i både 2018 og I juli lød vækstskønnet på 3,9 pct. for begge år. IMF forklarede, at det var handelskrigen mellem de to økonomiske sværvægtere, USA og Kina, som blandt andet var med til at lægge en dæmper på deres økonomiske forventninger. Derudover pointerede IMF også, at nøgletal fra fx eurozonen, Storbritannien og Japan for tiden udvikler sig svagere end tidligere. Udsigt til lavere global vækst er ikke godt nyt for dansk økonomi. Den danske eksport har haltet gennem hele 2018, og skulle den internationale efterspørgsel gå hen og blive lavere, bliver forudsætningerne for vækst i den danske eksport mindre gode. Tirsdag i denne uge offentliggjorde Danmarks Statistik tal for den danske udenrigshandel. Tallene viste et skuffende fald i den danske eksport af varer i august, og lige nu er der ikke udsigt til den store vækst i vareeksporten i Røde tal på aktiemarkedet har også fyldt en del i den forgangne uge. Både indenlandsk og udenlandsk har vi i den seneste uge set faldende aktiekurser. Der er flere grunde til, at markedet synes at trække følehornene til sig for tiden. Den amerikanske centralbank FED er blandt andet i gang med at sætte de amerikanske renter op som modreaktion på et strammere amerikansk arbejdsmarked. Det får investorer til at trække penge ud af aktier og placerer dem i obligationer i stedet. Derudover spiller handelskrigen mellem Kina og USA også en rolle. Markedet frygter, at konflikten vil lægge en dæmper på vækstmulighederne og er derfor mindre risikovillig. I Europa oplever vi desuden for tiden politisk uro omkring Italien og Brexit, hvilket også kan være med til at trække i retning af en svagere udvikling på aktiemarkedet. Den kommende uge synes de økonomiske nøgletal at være gået på en form for efterårsferie. Der udkommer ikke nøgletal herhjemme i næste uge, hvorfor NøgletalsNyt ikke vil blive udsendt i uge 42. Til gengæld vender NøgletalsNyt stærkt tilbage fredag i uge 43. Nøgletal Side Vareeksporten tager et dyk i august 2 Fremgang i forbruget med dankort i 3 Bilsalget på vej mod stærkt 2018 til trods for svag udvikling i Inflationen faldt igen i 5 Firmaernes salg er tilbage på sporet i august C25 indeks

2 Vareeksporten tager et dyk i august Danmarks Statistik har offentliggjort tal for den danske vareeksport frem til og med august i år. Vareeksporten har været nedadgående siden sidste efterår, men tog dog revanche lige før sommerferien, men faldt dog igen i juli. De nyeste tal for august viser dog, at vareeksporten endnu engang skuffer. Eksporten af varer ekskl. brændsel, skibe og fly faldt med 1,9 pct. fra juli til august, når der tages højde for normale sæsonudsving. I løbet af årets første 8 måneder er eksporten blot 0,4 pct. højere end samme periode sidste år. At danske virksomheders salg til udlandet ikke vokser mere er ikke tilfredsstillende. Set i lyset af solid vækst i både USA og Europa vil man forvente, at eksportvæksten var højere. Der kan være flere forklaringer på den svage udvikling. Valutakursudviklingen har været en udfordring. Den effektive danske krone er blevet styrket henover det seneste år. Det betyder alt andet lige, at det bliver dyrere for danske virksomheder at afsætte varer i udlandet. Derudover kan manglen på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked også have spillet en rolle. Mange private virksomheder oplever i øjeblikket mangel på kvalificeret arbejdskraft, og det er en af de største udfordringer for erhvervslivet. En løsning er at gøre det lettere for virksomheder at ansætte udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU. Regeringen kom i sidste uge med et udspil, der bl.a. sænker beløbsgrænsen for arbejdstagere fra udvalgte tredjelande og lette bureaukratiet på området. Regeringens udspil er et skridt i den rigtige retning, så højt kvalificeret udenlandske medarbejdere hjælpe på nogle virksomheders mangel på arbejdskraft. BNP-væksten i første halvår var primært trukket af den ene af de to største motorer for dansk økonomi nemlig privatforbruget, mens eksporten trak i den forkerte retning. De svage tal for vareeksporten i juli og august giver ikke umiddelbart forhåbningerne om at eksporten igen kommer til at trække væksten i anden halvår. Det er dog endnu for tidligt at slå fast. Vi har heldigvis fortsat gode forudsætninger for fremgang i det private forbrug; vi har rekord høj beskæftigelse, stigende realløn samt stigende boligpriser. Vareeksporten i 2018 viser ikke tegn på vækst i forhold til 2017 Mia. kr august 2014 august 2015 august 2016 august 2017 august 2018 Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger Note: Tallene er sæsonkorrigerede og der er ikke taget højde for prisudviklingen / Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Uge 41 oktober

3 Fremgang i forbruget med dankort i Nets har onsdag offentliggjort forbruget med dankort i. Tallene viste at forbruget i var 31,4 mia. kr., når man tager højde for sæsonudsving (Dansk Erhverv har sæsonkorrigeret tidsserien). Det er 1,2 pct. højere end i august. Det ser dermed ud til at danskernes forbrug er gået et gear op i august og, efter mindre fald i juni og juli. I årets første 9 måneder kan vi se at forbruget med dankort er 1,9 pct. højere end de tilsvarende 9 måneder sidste år. Det er der også en god grund til. Vi ser i øjeblikket gode forudsætninger for fremgang i det private forbrug. Reallønnen er stigende, beskæftigelsen er rekordhøj og ledigheden er lav. Det er alt samme faktorer, der trækker i retning af øget forbrug herhjemme. Vi er derfor også optimistiske mht. væksten i det private forbrug resten af året. Vi forventer at væksten i andet halvår kommer til at blive trukket af fremgang i det private forbrug. Dankortforbruget vender og går frem i Mio. kr Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Nets Note: Tallene er sæsonkorrigeret af Dansk Erhverv og der er ikke taget højde for prisudviklingen. / Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Uge 41 oktober

4 Bilsalget på vej mod stærkt 2018 til trods for svag udvikling i Danmarks Statistik har offentliggjort tal for udviklingen i bilsalget frem til og med i år. De nyeste tal viser, at antallet af nyregistrerede biler i endte på ca , når der tages højde for den normale sæsonudsving det er 33 pct. færre end i august. Faldet skyldes dog først og fremmest teknik, da der 1. trådte nye regler i kraft for test af bilers brændstofforbrug. Det fremrykkede en del af bilsalget fra til august, som også blev en måned med et rekordhøjt salg af biler. Omvendt blev salget i så det lavere end man ellers kunne forvente. Sammenligner man 3. kvartal med 2. kvartal ses det, at bilsalget korrigeret for sæsonudsving er faldet med 0,8 pct. Det peger isoleret set i retning af dæmpet privatforbrug i 3. kvartal. I løbet af årets første 9 måneder blev der solgt ca nye biler. Det er biler flere end samme periode sidste år svarende til en vækst på 1 pct. Der er med andre ord tegn på, at bilsalget i år bliver et af de stærkeste, vi har oplevet. Der er også mange familier, der i øjeblikket har gode privatøkonomiske forudsætninger for at købe ny bil. Beskæftigelsen er rekord høj, ledigheden er lav samtidig er der pæn reallønsfremgang herhjemme. Bilsalget i 2018 tegner til at blive et af de stærkeste, vi har oplevet Antal Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger Note: Tallene er sæsonkorrigerede. / Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Uge 41 oktober

5 Inflationen faldt igen i Danmarks Statistik har onsdag offentliggjort nye tal for udviklingen i de danske forbrugerpriser i. Tallene viser, at forbrugerpriserne faldt med 0,3 pct. i sammenlignet med august det er et betydeligt fald. Inflationen (årlige prisstigninger) for ender på 0,6 pct., hvilket er lavere end i august, hvor inflationen var 1 pct. I er det i sær priserne på sommerhusleje og charterrejser, der isoleret set har bidraget mest til faldet i forbrugerprisindekset. Tilsammen har de to komponenter trukket forbrugerprisindekset ned med 0,58 pct.-point i. En inflation på 0,6 pct. er lavt set i et historisk perspektiv, men inflationen har været lav over de senere år. Vi oplever i øjeblikket pæn økonomisk fremgang herhjemme normalt ville et opsving give et opadgående pres på priserne, men vi har dog endnu ikke set. Det forventer vi, at vi kommer til at se over det næste år. I 2. kvartal i år kunne vi allerede set at lønvæksten tog et hop op, og vi skal ti år tilbage før vi sidst havde så høje lønstigninger. Når vi sammenholder inflationen med udviklingen i lønningerne, kan vi se, at i løbet af det sidste år er lønnen er steget betydeligt mere end priserne. Lønnen er nemlig steget med 2,6 pct. (2. kvartal 2018 sammenlignet med 2. kvartal 2017). Lønmodtagerne har dermed i løbet af det sidste år oplevet pæn fremgang i reallønnen lønstigning når der er taget højde for prisstigninger. Det peger dermed ligesom en række andre gode nøgletal, vi får i øjeblikket i retning af stigende privat forbrug herhjemme. Når man ser, hvad inflationen betyder for en almindelig husholdning med 2 voksne og 2 børn og en årlig indkomst på kr. før skat, så kan vi se, at rådighedsbeløbet blot bliver udhulet med ca kr. på årsbasis. Når der tages højde for at lønnen stiger mere end priserne, betyder det at en almindelig familie samlet vil opleve fremgang i rådighedsbeløbet på ca kr. En fremgang i rådighedsbeløbet på kr. er høj. Der giver gode muligheder for fremgang i de private forbrugsmuligheder for den enkelte familie. Udvikling i rådighedsbeløb for en almindelig familie m. 2 voksne og 2 børn, Inflationens betydning for rådighedsbeløbet Lønudviklingens betydning for rådighedsbeløbet Samlet udvikling i løbet af det sidste år 8700 Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistiks forbrugerundersøgelse, forbrugerprisindeks samt DA s lønstatistik. Note: Note: En almindelig familie med 2 voksne og 2 børn er her antaget, at have en samlet indkomst på kr. før skat, efter pensionsindbetalinger. Lønudviklingen før skat er baseret på stigningen fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal kr. / Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Uge 41 oktober

6 Firmaernes salg er tilbage på sporet i august Danmarks Statistik offentliggjorde fredag tal for udviklingen i firmaernes salg frem til og med august i år. De nyeste tal viser, at virksomhedernes salg ekskl. energi steg med 1,2 pct. i august sammenlignet med juli, når der korrigeres for sæsonmæssige udsving. Stigningen bygger på blandt andet højere salg i industrien. Ud over den pæne udvikling i salget i august melder Danmarks Statistik om opjusteringer af salgstallene for både juni og juli. Det er godt nyt for dansk økonomi og forventningerne til vækst i resten af Virksomhedernes salg (ekskl. energi) lå i perioden juni-august 1,4 pct. højere end i perioden marts-maj. Efter en skuffende start på året, virker det til, at firmaernes salg er kommet tilbage på vækstsporet igen. Særligt i starten af året oplevede vi en noget skuffende udvikling med negativ udvikling i firmaernes salg. Isoleret set peger tallene for firmaernes salg i august i retning af, at dansk økonomi fortsat vokser. Det er selvsagt godt nyt for udsigterne til yderligere vækst i dansk økonomi i resten af 2018 som ellers ikke har været et år hvor væksten har været i højeste gear. Forudsætninger for stigende afsætning fra danske virksomheder er overordnet set gode, som følge af både globalt økonomisk opsving samt gode privatøkonomiske forudsætninger på herhjemme. Fremgang i virksomhedernes salg i august Mio. kr Kilde: Danmarks Statistik / Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Uge 41 oktober

7 Kontakt Henvendelser angående Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kan ske til økonom Kristian Skriver på eller tlf eller Jonas Meyer på eller tlf / Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Uge 41 oktober

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter NØGLETAL UGE 28 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal. Vi fik endelig

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere NØGLETAL UGE 24 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge kom der nye meldinger fra ECB. Her annoncerede Mario Draghi

Læs mere

3. kvartal satte gang i væksten

3. kvartal satte gang i væksten NØGLETAL UGE 46 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 3. kvartal satte gang i væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi Danmarks Statistiks første og meget foreløbige bud

Læs mere

Pæn start på 2019 for vareeksporten

Pæn start på 2019 for vareeksporten 2018M02 2018M06 2018M08 2018M12 2019M02 NØGLETAL UGE 15 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Pæn start på 2019 for vareeksporten Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian

Læs mere

God slutning, men eksporten skuffede i 2018

God slutning, men eksporten skuffede i 2018 NØGLETAL UGE 2 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt God slutning, men eksporten skuffede i 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for udviklingen i vareeksporten i november,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2? NØGLETAL UGE 32 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav nogle interessante nøgletal. Først og fremmest fik tal

Læs mere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere NØGLETAL UGE 45 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var kort og godt positiv for dansk økonomi. Danmarks

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering NØGLETAL UGE 22 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge blev vi rigere på prognoser for dansk økonomi.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år? NØGLETAL UGE 36 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har ikke budt på så mange nye nøgletal. Men fredag fik vi

Læs mere

Mørkere skyer i eksporthorisonten

Mørkere skyer i eksporthorisonten NØGLETAL UGE 3 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Mørkere skyer i eksporthorisonten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har vi fået tal for væksten i Tyskland sidste år, der endte

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst NØGLETAL UGE 33 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har der været størst fokus på de hjemlige nøgletal. Danmarks Statistik

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen NØGLETAL UGE 25 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge fik vi tal, der bekræftede, at udviklingen i den danske

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. NØGLETAL UGE 39 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav en bekræftelse på, at det økonomiske opsving ikke buldrer

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 maj-18 NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år NØGLETAL UGE 6 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 218: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge bød i tråd med de foregående

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 NØGLETAL UGE 43 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne har budt på nøgletal fra både ind- og udland. Den mest positive

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten? jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 NØGLETAL UGE 15 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten? Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal NØGLETAL UGE 7 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom Danmarks Statistik med

Læs mere

NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017

NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017 NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017 AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den forgangne uge bød på fremgang på de globale aktiemarkeder efter de voldsomme kursfald ugen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom De forgangne

Læs mere

Lastbiler på sporet af økonomisk vækst

Lastbiler på sporet af økonomisk vækst NØGLETAL UGE 40 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbiler på sporet af økonomisk vækst Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har været relativ stilfærdig for dansk økonomi. Dét

Læs mere

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik Af: Kristian Skriver, økonom og Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom. Den forgangne uge kom Danmarks Statistik

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kr.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kr. NØGLETAL UGE 44 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 1..52.27. kr. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var præget af sløje tal for væksten i den europæiske økonomi. Vi fik det første

Læs mere

IMF: Svagere global vækst i år

IMF: Svagere global vækst i år NØGLETAL UGE 4 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt IMF: Svagere global vækst i år Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav et lidt blandet billede af udviklingen i dansk og global

Læs mere

Optimismen i Euro-området daler

Optimismen i Euro-området daler NØGLETAL UGE 13 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen i Euro-området daler Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi et nyt og bedre bud på, hvordan væksten i dansk økonomi sluttede 2018 af.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 NØGLETAL UGE 27 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangne

Læs mere

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal NØGLETAL UGE 48 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har blandt andet gjort os en smule klogere på udviklingen

Læs mere

NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise

NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge har den klart vigtigste nyhed været, at dansk økonomi var overraskende svag

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter!

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter! NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge bød på (endnu) en rekord

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder NØGLETAL UGE 5 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom de økonomiske vismænd med deres forårsrapport, der blandt andet indeholder en ny prognose

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving NØGLETAL UGE 18 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for ledigheden frem til marts. Ledigheden steg

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom Den forgangne

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal april 2019

Status på økonomiske nøgletal april 2019 NØGLETAL APRIL 219 Status på økonomiske nøgletal april 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav

NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på en række interessante nøgletal. For det første fik vi tal

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal marts 2019

Status på økonomiske nøgletal marts 2019 NØGLETAL MARTS 219 Status på økonomiske nøgletal marts 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

OECD: Væksten har toppet

OECD: Væksten har toppet NØGLETAL UGE 47 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt OECD: Væksten har toppet Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge kom OECD med en ny prognose. OECD vurderer, at væksten allerede

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere NØGLETAL UGE 16 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den vigtigste økonomiske nyhed i den forgangne

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge har vi fået tal for både bilsalget,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 NØGLETAL UGE 26 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge

Læs mere

Nøgletalsnyt Forbrugspause

Nøgletalsnyt Forbrugspause Nøgletalsnyt Forbrugspause AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I denne uge fik vi onsdag tal for dankortomsætningen i september, og fredag blev der offentliggjort tal detailomsætningen.

Læs mere

NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret

NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på både op og nedture. Mandag offentliggjorde Danmark Statistik tal for Danmarks

Læs mere

Vareeksporten i fin fremgang men tjenesteeksporten falder. Forbrugerpriser 4 Inflation på 1,5 pct. i oktober lønnen stiger dog mere.

Vareeksporten i fin fremgang men tjenesteeksporten falder. Forbrugerpriser 4 Inflation på 1,5 pct. i oktober lønnen stiger dog mere. NØGLETALSNYT To! AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge fik vi reviderede BNP-tal for 2016. Tallene bød på en positiv overraskelse væksten blev således revideret

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 2018M01 NØGLETAL UGE 14 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

Vi høster gevinster af reformerne

Vi høster gevinster af reformerne NØGLETAL UGE 12 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi høster gevinster af reformerne Af: Kristian Skriver, økonom og Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi. Den forgangne uge har budt

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal november 2018

Status på økonomiske nøgletal november 2018 NØGLETAL NOVEMBER 218 Status på økonomiske nøgletal november 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Væksten kommer i år til at være på et lavere niveau end de seneste tre år, hvor væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal juni 2019

Status på økonomiske nøgletal juni 2019 NØGLETAL JUNI 219 Status på økonomiske nøgletal juni 219 Af: Kristian Skriver, økonom Fremgangen i dansk økonomi kom fint fra start i 219 med en vækst på,2 pct. i 1. kvartal. Trods væksten var en anelse

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt !

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt ! NØGLETAL UGE 12 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 2.728.761! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uges klart vigtigste økonomiske nøgletal var tallene

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal december 2018

Status på økonomiske nøgletal december 2018 NØGLETAL DECEMBER 218 Status på økonomiske nøgletal december 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom 218 er ved at gå på hæld, og 219 er lige rundt om hjørnet. Væksten i 218 kommer formentlig

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal august 2018

Status på økonomiske nøgletal august 2018 NØGLETAL AUGUST 218 Status på økonomiske nøgletal august 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den seneste måned er der kommet flere økonomiske nøgletal. Udviklingen i detailsalget tyder

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal juli 2018

Status på økonomiske nøgletal juli 2018 NØGLETAL JULI 218 Status på økonomiske nøgletal juli 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den seneste måned er der kommet en række nye økonomiske nøgletal. Det er svært at blive klog

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal februar 2019

Status på økonomiske nøgletal februar 2019 NØGLETAL FEBRUAR 219 Status på økonomiske nøgletal februar 219 Af: Kristian Skriver, økonom Den økonomiske udvikling i euroområdet var svag i andet halvår af 218, hvor væksten i både 3. og 4. kvartal var

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal august 2019

Status på økonomiske nøgletal august 2019 NØGLETAL AUGUST 219 Status på økonomiske nøgletal august 219 Af: Kristian Skriver, økonom Det seneste år er udsigterne for væksten i verdensøkonomien blevet forværret væsentligt. I sommeren sidste år udsendte

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser og tvangsauktioner Renter

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2015

Status på udvalgte nøgletal november 2015 Status på udvalgte nøgletal november 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men ser dog indtil videre

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN De forgangne uger har været forholdsvis stille på nøgletalsfronten. Lidt er der dog sket. Vi

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal september 2018

Status på økonomiske nøgletal september 2018 NØGLETAL SEPTEMBER 218 Status på økonomiske nøgletal september 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Dansk økonomi befinder sig i en pudsig situation. Vi oplever for tiden positive vækstrater,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2016

Status på udvalgte nøgletal august 2016 Status på udvalgte nøgletal august 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Beskæftigelsesfremgangen fortsatte i maj, mens ledigheden faldt igen i juni. Flaskehalse

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Dansk økonomi. Vækst september 2018

Dansk økonomi. Vækst september 2018 Dansk økonomi Vækst 18 28. september 218 Regeringens hjælpepakke til landbruget som følge af tørken Forudsætninger for hjælpepakke Regeringens hjælpepakke er udarbejdet ud fra to forudsætninger: 1) Initiativerne

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge bød desværre på fornyede aktiekursfald

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal januar 2019

Status på økonomiske nøgletal januar 2019 NØGLETAL JANUAR 219 Status på økonomiske nøgletal januar 219 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom 219 har lagt fra land med mørke skyer i den økonomiske horisont. For det første er opsvinget

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2010

Status på udvalgte nøgletal december 2010 Status på udvalgte nøgletal december 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Lille stigning i bruttoledigheden Bruttoledigheden steg med 1.2 personer, således at der i oktober var

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2014

Status på udvalgte nøgletal marts 2014 Status på udvalgte nøgletal marts 214 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling 213 blev ikke et jubelår for Danmark hvad angår økonomisk vækst. Den første foreløbige opgørelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2015

Status på udvalgte nøgletal december 2015 Status på udvalgte nøgletal december 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling 215 bliver samfundsøkonomisk set ikke noget jubelår, men det ser dog indtil

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2018

Status på udvalgte nøgletal januar 2018 Status på udvalgte nøgletal januar 218 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De nyeste nøgletal indikerer, at 4. kvartal sidste år var stærkt rent vækstmæssigt. Fremgangen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016

Status på udvalgte nøgletal oktober 2016 Status på udvalgte nøgletal oktober 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Ledigheden er nu steget svagt i to måneder i træk, men vi vurderer ikke, at det

Læs mere

Usikkerheden stiger og væksten aftager

Usikkerheden stiger og væksten aftager 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk vejr- og boligudsigt

Økonomisk vejr- og boligudsigt Økonomisk vejr- og boligudsigt Scandic Odense den 25. januar 2017 Troels Theill Eriksen, Dansk Ejendomsmæglerforening Dagsorden Stor usikkerhed med Trump, Brexit og Kina Dansk økonomi væksten der kom tilbage

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dansk økonomi: robust opsving

Dansk økonomi: robust opsving Dansk økonomi: robust opsving Opsvinget herhjemme er nu på sit sjette år, og vi ser gode muligheder for, at væksten kan fortsætte i et moderat tempo både i år og næste år. Det har indtil videre været et

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere