DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE"

Transkript

1 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

2 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Efterlønsalder og længde af efterlønsperioden Medlemskab og efterlønsbidrag Fortrydelsesordningen Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen: Andre regler om efterløn efter fortrydelsesordningen: Ret til dagpenge Udlandet 9 5. Hvis du venter med at gå på efterløn 9 6. Skattefri præmie 9 7. Hvornår vil du gå på efterløn? Efterløn med sats for fuldtids- eller deltidsforsikrede Hvor meget kan du få? Modregning for pensioner Modregning for alle dine pensioner Sådan sker modregningen af dine pensioner Løbende udbetalt pension, led i et ansættelsesforhold Modregning for andre pensioner Pensioner med livsvarig ydelse Pensioner med depotværdi Mere end en pension Udbetalt løbende pension før efterlønsalderen Udbetalt fra depotet før efterlønsalderen 14 02

3 12. Arbejde i efterlønsperioden Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Hvor kan jeg arbejde Lønarbejde Lempeligt fradrag for kontrollabelt arbejde Ukontrollabelt arbejde Selvstændig virksomhed Indtægter der skal modregnes Ferie Fratrædelsesbeløb Borgerlige ombud og hverv Andre indtægter der modregnes Indtægter der ikke modregnes Bopæl og arbejde i et andet EØS-land mv Ophold i andre lande Arbejde i andre lande Retten til efterløn stopper Dine pligter Udbetalingen af efterløn 20 Bilag 1: Oversigt over modregning for pensioner 21 03

4 1. INDLEDNING Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter for dig, der er født i perioden 1. juli 1959 eller senere. Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du er født. Se under punkt 4.1. Din fødselsdag bestemmer også, hvor lang tid du kan få udbetalt efterløn. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på HK.DK eller på telefon Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Bevisdatoen er den dato, efterlønsbevis træder i kraft. Datoen betyder noget for størrelsen af din efterløn, og hvornår du kan begynde at optjene den skattefri præmie. Se afsnittet Hvis du venter med at gå på efterløn. Vi sender et orienteringsbrev 6 uger før din efterlønsdato. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til efterløn, hvis du skulle blive syg. Vi sender dine breve elektronisk. Du kan få automatisk besked, når der kommer ny post til dig ved at gøre dette: 1. Log ind på Mit HK. 2. Opdatér din profil 3. Sæt flueben i Send en og/eller Send en sms. 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi du kan arbejde ubegrænset som lønmodtager, mod at arbejdet modregnes i din efterløn. Hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, kan du få nogle økonomiske fordele. For at få disse fordele kræver det, at du har fået et efterlønsbevis. 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS? Efterlønsbeviset er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på den dato, hvor beviset træder i kraft. Du kan læse om betingelserne i afsnittet Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? 04

5 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS? Du kan få et efterlønsbevis, når du opfylder de betingelser, der står i dette afsnit. Du skal blandt andet have nået din efterlønsalder, og du skal opfylde kravene om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag. Se i oversigterne, hvad der gælder for dig Efterlønsalder og længde af efterlønsperioden Fødselsdato Efterlønsalder Efterlønsperiode Folkepensionsalder 1. juli dec år 3 år 67 år 1. jan dec * 65 år 3 år 68 år 1. jan og senere * 66 år 3 år 69 år * Alderen bliver forhøjet, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år. Forhøjelsen kan første gang ske med virkning fra Det blev aftalt i Velfærdsforliget i Medlemskab og efterlønsbidrag Hovedreglerne er, du skal: 1. have været medlem af en a-kasse i mindst 30 år 2. have indbetalt efterlønsbidrag i 30 år 3. betale efterlønsbidrag senest fra den dag, du er fyldt 30 år. 05

6 Der er indført overgangsordninger for dem, der ikke kan opfylde kravet om de 30 år. Du kan se i oversigten, hvad der gælder for dig. Fødselsdato Krav til medlemskab Krav til efterlønsbidrag 1. juli dec Du skal have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 1. januar 2008 og til mindst den dag, hvor du når din efterlønsalder. Dit medlemskab skal mindst være på 25 år. 1. jan december 1977 Før den 1. juli 1964 Har du været medlem uafbrudt siden den 1. juli 1999, kræves der kun medlemskab i 20 år inden for de sidste 25 år. Du skal have været medlem i 30 år. Du skal senest blive medlem, når du fylder 32 år. 1. jan og senere Du skal have været medlem i 30 år. Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. januar Du skal mindst betale i 25 år. Du skal højst betale efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år. Du skal have betalt efterlønsbidrag uafbrudt siden den 1. juli Du skal mindst betale i 20 år inden for de sidste 25 år. Du skal højst betale efterlønsbidrag i sammenlagt 30 år. Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Du skal betale efterlønsbidrag senest fra den dag, du fylder 32 år. Du skal have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, så kontakt os. 06

7 4.3 Fortrydelsesordningen Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke kan opfylde betingelserne for at opnå ret til din ordinære efterløn på noget tidspunkt inden din folkepensionsalder, så har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dette fravalg og alligevel få ret til efterløn. Du kan ikke benytte denne ordning, hvis du tidligere har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag efter tilbuddet om en kontant skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i perioden 2. april - 1. oktober Betingelser for at kunne opnå ret til efterløn efter fortrydelsesordningen: 1. Du skal være født den 1. juli 1960 eller senere 2. Du skal ikke kunne opnå ret til efterløn inden folkepensionsalderen efter de almindelige regler. 3. Du skal skriftligt melde dig til ordningen senest på din 47-års-dag. 4. Du skal betale efterlønsbidrag i mindst 15 år. Fødselsdato Krav til medlemskab af a-kasse Før den 1. januar 1973 Du skal være medlem uafbrudt fra den 1. januar januar 1973 eller senere Du skal være medlem uafbrudt fra dit 24. år Andre regler om efterløn efter fortrydelsesordningen: Satsen for efterløn efter fortrydelsesordningen vil normalt være mindre end satsen for den ordinære ordning. Efterlønnens størrelse nedsættes med 2 % af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag, i forhold til den ordinære ordning. Har du optjent timer til den skattefri præmie, så bliver præmien nedsat med 4 % for hvert hele år, du mangler at betale efterlønsbidrag, i forhold til den ordinære ordning. Er du i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig, er du velkommen til at kontakte os. 07

8

9 4.4 Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge på den dag, beviset træder i kraft. Det betyder blandt andet, at du skal opfylde indkomstkravet. Hvis du er ledig den dag, du vil på efterløn, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Du er undtaget for indkomstkravet, hvis du har mistet retten til dagpenge efter den dag, du er fyldt 50 år, og du har ret til efterløn den dag, du når din efterlønsalder. Det gælder for eksempel, hvis du er i et seniorjob. 5. HVIS DU VENTER MED AT GÅ PÅ EFTERLØN 2-års-kravet 2-års-kravet går ud på, at: Du skal have et efterlønsbevis. Du skal udskyde din overgang til efterløn i 2 år efter den dato, dit efterlønsbevis træder i kraft. Du skal have arbejdet i et bestemt antal timer i denne periode. Er du fuldtidsforsikret, så skal du have haft timer fra bevisdatoen. Du skal også være til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du for eksempel har været syg i længere tid, skal vi vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet. 4.5 Udlandet Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til at opfylde betingelserne for at få efterløn. Læs mere i pjecen: EØS og efterløn. Er du deltidsforsikret, så skal du have haft timer fra bevisdatoen. Opfylder ikke Opfylder 2-års-kravet 2-års-kravet Optjener timer til Optjener timer til skattefri præmie fra skattefri præmie fra bevisdato bevisdato Optjener ikke timer Optjener også timer efter overgang til efterløløn efter overgang til efter- 6. SKATTEFRI PRÆMIE Du kan begynde at optjene timer til en skattefri præmie fra den dag, dit efterlønsbevis træder i kraft. Alle dine arbejdstimer kan medregnes til optjening af en skattefri præmie helt frem til den dag, du når din folkepensionsalder. Du optjener en præmieportion, hver gang du har arbejdet 481 timer. De 481 timer svarer til fuldtidsarbejde med 37 timer om ugen i ét kvartal. Arbejdet kan udføres her i riget (Danmark, Grønland og Færøerne) i et andet EØS-land eller i Schweiz. 09

10 Vi kan kun udbetale hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Du kan se de aktuelle satser på skattefri præmie her Du kan højst optjene 12 gange 481 timer (5.772 timer) til den skattefri præmie, uanset hvor mange timer du har arbejdet. Vi modregner de timer, du har fået udbetalt efterløn eller arbejdsløshedsdagpenge i optjeningsperioden. Du kan gå på efterløn, mens du har fuldtidsarbejde, deltidsarbejde, eller hvis du er ledig. Du skal opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som gælder for at få et efterlønsbevis. Der er dog den store forskel, at når du har et efterlønsbevis, så kan du gå på efterløn, selv om du er blevet syg. På efterlønstidspunktet skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i riget, et andet EØS-land eller i Schweiz. Præmien kan udbetales som et engangsbeløb, når du når din folkepensionsalder. Du skal søge om at få præmien udbetalt inden 3 år efter din folkepensionsalder. Hvis du får ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, så skal din pension være frakendt på det tidspunkt, du går på efterløn. Eksempel: Er du født den 22. august 1960 er din folkepensionsalder 67 år. Du skal søge inden din 70 års dag. Er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke få efterløn. Når du er logget ind på Mit HK, kan du finde blanketten her. Hvis du har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag, så kan du ikke få udbetalt skattefri præmie. 7. HVORNÅR VIL DU GÅ PÅ EFTERLØN? Vi kan tidligst udbetale efterløn fra den dag, vi har modtaget din skriftlige ansøgning. Når du er logget ind på Mit HK, kan du finde blanketten her. 010

11 8. EFTERLØN MED SATS FOR FULDTIDS- ELLER DELTIDSFORSIKREDE Du kan få udbetalt efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede, hvis du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år. Samtidig skal mindst 52 uger være lige før overgangen til efterløn. Hvid du er deltidsforsikret, eller hvis du ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, så får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. 9. HVOR MEGET KAN DU FÅ? Vi beregner din sats som 90 pct. af den indtægt, du tidligere har haft. Dog kan din sats højst være på det fastsatte maksimum for satsen = 100 pct. Du kan se de aktuelle efterlønssatser her Når du er gået på efterløn, så får du den samme sats i hele efterlønsperioden. Satsen bliver reguleret en gang om året. Størrelsen af din efterløn afhænger af dine pensioner. Har du ingen pensioner, vil du få udbetalt den beregnede sats. Har du pensioner, vil vi modregne for dem i din efterløn. Se de næste afsnit. 10. MODREGNING FOR PENSIONER Modregningen af dine pensioner afhænger af, hvilken type pension der er tale om. Vi får automatisk oplysninger om de fleste af dine pensioner, og du får de samme oplysninger, når vi sender dit efterlønsbevis til dig. Du har pligt til at tjekke, om det er de korrekte oplysninger, vi har fået, og om der mangler oplysninger om andre (udenlandske) pensioner. Er der fejl og mangler, skal du give os besked hurtigst muligt. Har du en kapitalpension eller opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som du har ændret til en aldersopsparing, så skal du være opmærksom på, at pensionen indberettes med brutto-værdien. Det kaldes at bruttoficere pensionsværdien Modregning for alle dine pensioner Alle dine pensionsordninger vil indgå, når vi modregner for pension i din efterløn, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller først senere. Modregningen for dine pensioner den samme, uanset hvornår du går på efterløn. 11. SÅDAN SKER MODREGNINGEN AF DINE PENSIONER 11.1 Løbende udbetalt pension, led i et ansættelsesforhold Vi skal modregne 64 % af det årligt udbetalte beløb. Modregningen sker fra det tidspunkt, din pension udbetales. Eksempel: Du får udbetalt en tjenestemandspension eller en løbende pension, som er et led i et ansættelsesforhold. Der udbetales kr. pr. år (før skat). Efterløn pr. måned Løbende pension Efterløn før modregning % af Efterløn efter modregning Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år

12 11.2 Modregning for andre pensioner Der er forskel på, hvordan vi modregner for pensionerne. Beregningen afhænger af, hvilken type pension der er tale om Pensioner med livsvarig ydelse Det er for eksempel dine privattegnede pensioner med livsvarige udbetalinger. Modregningen af de privattegnede pensioner sker på samme måde, uanset om de bliver udbetalt i perioden med efterløn. Det kan også være ordninger med livsvarig ydelse, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden (opsat pension). Først opgør vi beregningsgrundlaget. Det er 80 % af det beløb, som pensionsselskabet har oplyst, at du kan få udbetalt pr. år. Det kaldes også et pensionstilsagn. Derefter tager vi 80 % af dette beløb. Resultatet er det beløb, som skal modregnes i din efterløn. Eksempel: Dit pensionsselskab har oplyst, at din årlige pension vil være kr. pr. år Pensionen bliver ikke udbetalt på nuværende tidspunkt. Den har været et led i et tidligere ansættelsesforhold, og pensionen kan senere blive løbende udbetalt. Den årlige modregning regner vi ud på denne måde: Ved beregningen bruger vi værdien af din pensionsformue på den dag, du når din efterlønsalder. 012 Opsat pension Bundfradrag 0 Efterløn før modregning % af Bundfradrag % Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension 0 I alt udbetalt pr. år I nogle tilfælde er værdien af pensionen ved din efterlønsalder ikke kendt på forhånd. Det kan for eksempel være, fordi din pensionsformue er anbragt i værdipapirer. I disse tilfælde bruger vi den værdi af pensionen, som pengeinstituttet har opgjort ½ år før din efterlønsalder Pensioner med depotværdi Det kan for eksempel være kapitalpensioner, ratepensioner, alderspensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Pensionsselskabet oplyser det beløb, der er i depotet. Beregningsgrundlaget er 5 % af depotet. Derefter tager vi 80 % af dette beløb. Eksempel: Hvis værdien af depotet er kr. på den dag, du når din pensionsalder, så beregner vi den årlige modregning på denne måde: Depotværdi Bundfradrag 0 Efterløn før modregning % af % - Bundfradrag % Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension 0 I alt udbetalt pr. år

13 Mere end en pension Mange har en pensionsordning, hvor man i sam- me ordning har både en løbende livsvarig pension, en 10-årig ratepension samt en kapitalpension (depot). Hvis vi kombinerer de tre pensioner, så beregner vi modregningen sådan: MERE END EN PENSION Efterløn pr. måned Løbende pension Opsat pension Depotbeløb Efterløn før modregning % af % af Sum Bundfradrag 0 Resultat % % af løbende pension Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år Hvis du vælger at få udbetalt din tjenestemandspension eller din pension, som har været oprettet som et led i et ansættelsesforhold fra din 60 års dag, så skal vi også modregne for det udbetalte beløb. Du har fået udbetalt kr. i 3 år fra din 61 års dag. Det svarer til i alt kr. Det samlede udbetalte beløb fordeles ud på det antal år, du højst kan få efterløn. Efterlønsperioden er 3 år. Udbetalt løbende pension fra Efterlønsperiode = 3 år Udbetalt pension pr. år Løbende pension Pensioner i alt Efterlønsalder 64 år Efterløn fra 64 år Pr. måned Løbende pension Opsat pension Depotbeløb Efterløn før modregning % af % af Sum Bundfradrag 0 Resultat % % af løbende pension Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt løbende pension før efterlønsalderen I nogle pensionsordninger er der en bestemmelse om, at pensionen kan udbetales fra den dag, du er fyldt 60 år. Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år

14 Udbetalt fra depotet før efterlønsalderen I nogle pensionsordninger er der en bestemmelse om, at pensionen kan udbetales fra den dag, du er fyldt 60 år. Hvis du vælger at få udbetalt et beløb fra en pension, som er et depot, så vil vi medregne det beløb, som du har fået udbetalt, når vi skal beregne det beløb, der skal modregnes. I eksemplet er der udbetalt kr. hvert år fra depotet. Det giver i alt en udbetaling på kr. 12. ARBEJDE I EFTERLØNSPERIODEN 12.1 Frivilligt, ulønnet arbejde og aktiviteter Du har i visse tilfælde mulighed for at udføre arbejde uden begrænsning eller modregning i efterlønnen. Se vores pjece: Kan jeg arbejde uden fradrag i efterlønnen Hvor kan jeg arbejde Arbejde i efterlønsperioden kan udføres her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Se vores pjece: Efterløn og EØS. Vi beregner den årlige modregning på denne måde: Udbetalt fra depotet fra 60 år Efterlønsperiode = 3 år Rest depot Depot i alt Efterlønsalder 64 år Efterløn fra 64 år Pr. måned Løbende pension Opsat pension Depotbeløb Lønarbejde I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal modregnes i din efterløn. Modregning for arbejde skal ske efter de samme regler som for modregning i dagpenge. Har du lønmodtagerarbejde, så skal vi modregne time for time. Hvis det er ukontrollabelt arbejde, så skal vi omregne din indtægt til timer. Mindste udbetalingsreglen Har du arbejde op til 145,5 timer om måneden som fuldtidsforsikret kan du få udbetalt efterløn for de resterende 14,8 timer. Efterløn før modregning % af % af Sum Bundfradrag 0 Resultat % % af løbende pension Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år Er du deltidsforsikret kan du arbejde op til 118 timer om måneden og få udbetalt efterløn for de resterende 12 timer Lempeligt fradrag for kontrollabelt arbejde Hvis du har en timeløn på under 235,60 kr. (2018), får du en lempeligere modregning i din efterløn for de første kr. du tjener pr. år. Hvis din timeløn er mindre end 235,60 kr., men højere end 116,21 kr. (2018), skal vi beregne fradraget for dit arbejde ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen. 014

15 Eksempel: Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke modregnes 20 timer, men kun 12,73 timer: 20 x 150,00 = 3.000,00 kr kr. : 235,60 kr. = 12,73 timer. Når du har fået en samlet indtægt på det fastsatte beløb kr. (2018), så skal vi igen modregne for 20 timer. Reglen betyder, at hvis du i en måned arbejder mere end 128 timer (fuldtidsforsikret) eller 104 timer (deltidsforsikret) - så kan vi ikke udbetale efterløn til dig for den måned. Når du har tjent op til de kr., kan du resten af året arbejde op til 145,5 timer om måneden som fuldtidsforsikret og få udbetalt efterløn for de resterende 14,8 timer. Hvis din timeløn er mindre end 116,21 kr. (2018), sætter vi dog din løn til dette beløb, når vi beregner det lempede fradrag. Er du deltidsforsikret kan du arbejde op til 118 timer om måneden og få udbetalt efterløn for de resterende 12 timer. Eksempel: Hvis du har en timeløn på 105,00 kr. og arbejder 20 timer om ugen, så har du en samlet indtægt på 2.100,00 kr. Vi sætter din timeløn til 116,21 kr. og modregner 10,14 timer. 20 x 116,21 = 2.324,20 kr ,20 kr. : 235,60 kr. = 9,86 timer. Du kan selv beregne din fordel ved lønarbejde efter reglerne om det lempelige fradrag på bm.dk Reglen gælder kun for arbejde, hvor din arbejdsgiver kan kontrollere din arbejdstid (kontrollabelt arbejde) Ukontrollabelt arbejde Hvis dit arbejde ikke er kontrollabelt, så skal vi omregne din indtægt til timer. Det gør vi ved hjælp af omregningssatsen. Omregningssatsen er på 235,60 kr. (2018). Når du har fået en samlet indtægt på det fastsatte beløb, så skal vi igen modregne for 20 timer. Beløbet nedsættes forholdsmæssigt Beløbet nedsættes forholdsmæssigt i det år, du går på efterløn. Det samme gælder i det år, hvor du når folkepensionsalderen. Eksempel: Går du på efterløn i tiden 1. juli 30. september (3. kvartal), så er grænsen det halve af beløbet. Lempeligt fradrag og mindste udbetaling Der en særlig mindsteudbetalingsregel, der gælder i den periode, hvor du er omfattet af det lempelige fradrag. Eksempel: Du har fået en opgave, som du skal aflevere en bestemt dag. Du udfører arbejdet hjemme på din egen pc. Ingen kan kontrollere, hvornår og hvor meget du arbejder. Du får kr. for opgaven. Vi omregner din løn til timer vha. a-kassens omregningssats kr. : 235,60 kr. = 12,73 timer. Det er det beregnede antal timer, der skal modregnes i din efterløn Selvstændig virksomhed Du kan få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. 015

16 Du kan også få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibe- skæftigelse i efterlønsperioden. Enten uden at ferien holdes, eller hvor ferien blev holdt, uden at du hævede dine feriepenge. Disse feriepenge bliver også modregnet i din efterløn. Timer ved selvstændig virksomhed skal mod- regnes i din efterløn. Du kan læse mere i vores pjece: Efterløn og feriepenge. Du skal have tilladelse, inden du går på efterløn, eller inden du starter virksomheden. Du kan søge i op til 6 måneder inden. Du kan læse mere i vores pjecer: Medlem af en a-kasse som selvstændig Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Fratrædelsesbeløb Hvis du indgår en aftale om frivillig fratræden med din arbejdsgiver, og I har aftalt, at du skal have udbetalt fratrædelsesbeløb, så er det vigtigt, at I indgår aftalen med mindst det varsel, som du har krav på ved opsigelse fra din arbejdsgiver. Er varslet ikke overholdt, så skal beløbet modregnes i din efterløn. 13. INDTÆGTER DER SKAL MODREGNES 13.1 Ferie Feriegodtgørelse og ferie med løn modregnes dag for dag (eller time for time) på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der udbetales som et engangsbeløb, uden at du holder ferien, modregnes også i din efterløn. Hvis din bruttoferiegodtgørelse pr. dag er mindre end din efterløn, kan du få udbetalt forskellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du i visse tilfælde få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få modregning i din efterløn med de beregnede timer. Der er efter ferieloven flere forskellige måder, uhævede feriepenge kan udbetales på. Eksempel: Du har krav på 6 måneders opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. Den 17. marts aftaler I, at du stopper dit arbejde den 30. september, og at du får at beløb på 4 måneders løn, når du fratræder. Aftalen er indgået med et varsel på mere end 6 måneder. Beløbet skal ikke modregnes i din efterløn Borgerlige ombud og hverv Indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, skal modregnes i din i efterløn. Det kan for eksempel være, når du får udbetalt honorar for arbejde i menighedsråd, vandværksbestyrelsen og lignende. Honorar for at være udvalgsformand i en kommunalbestyrelse skal modregnes, men ikke honoraret for at være menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Vi modregner dit honorar ved at omregne beløbet til timer vha. a-kassens omregningsfaktor. 016

17 Eksempel: Du får et honorar på kr. pr. måned for at varetage hvervet som kasserer i menighedsrådet. Vi omregner beløbet til timer på denne måde: kr : 235,60 kr = 12,73 timer Du vil blive modregnet pr. måned (2018) Andre indtægter der modregnes Der skal også modregnes for andre indtægter, for eksempel: Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, foto- grafier, teaterstykker og film mv. Legater. Udbetalt dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver. 14. INDTÆGTER DER IKKE MODREGNES En række indtægter modregnes ikke i efterlønnen. Det gælder bl.a.: fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom. indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig. renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster. pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne (svagelighedspension). den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension). betaling for feriefridage, som ikke holdes. 017

18 15. BOPÆL OG ARBEJDE I ET ANDET EØS-LAND MV. Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal give os besked, når du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land. Læs mere i vores pjece: EØS og efterløn 16. OPHOLD I ANDRE LANDE (Uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz) Du kan opholde dig i andre lande i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår, og samtidig få udbetalt efterløn. Du skal give os besked om, hvornår du rejser ud af Danmark. Opholder du dig i andre lande i længere tid, så stopper udbetalingen af din efterløn, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, skal vi standse udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold her i Danmark, i et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller i Schweiz, så kan vi genoptage udbetalingen af din efterløn. 17. ARBEJDE I ANDRE LANDE Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt ef- terløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a-kassen. Du skal give os besked, hvis du tager arbejde i andre lande. 018

19 18. RETTEN TIL EFTERLØN STOPPER Du kan få efterløn, så længe du er medlem af a-kassen. Når du når din folkepensionsalder, bliver du automatisk meldt ud af a-kassen med virkning fra den 1. i den næste måned. Vi kan udbetale efterløn til og med udgangen af den måned, hvor du når din folkepensionsalder. Se i skemaet, hvad der gælder for dig. Eksempel: Er du født den 2. juni 1960, så bliver du 67 år den 2. juni Vi kan udbetale efterløn til dig frem til og med den 30. juni Du bliver automatisk meldt ud af a-kassen den 1. juli Fødselsdato Efterlønsalder Efterlønsperiode Folkepensionsalder 1. juli dec år 3 år 67 år 1. jan dec år 3 år 68 år 1. jan og senere 66 år 3 år 69 år 19. DINE PLIGTER Mens du får efterløn, skal du fortsætte med at være medlem af a-kassen. Du har pligt til at oplyse a-kassen om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan for eksempel være, at du har fået arbejde, eller at der er sket ændringer i det beløb, du får udbetalt i pension. Hvis du ikke har arbejde og kun har indtægter i form af pension, så kan vi tilbyde dig, at du kun skal indsende oplysninger til os hver 6. måned. Dette tilbud gælder kun for de medlemmer, der har bopæl og ophold i Danmark. 20. UDBETALINGEN AF EFTERLØN Efterlønnen vil blive udbetalt for en kalendermåned ad gangen. Det gælder uanset om du indsender efterlønskort eller er tilmeldt ordningen med halvårserklæring. Er du fuldtidsforsikret, kan du få udbetalt efterløn for op til 160,33 timer om måneden. Som deltidsforsikret kan du få udbetalt for op til 130 timer om måneden. 019

20 BILAG 1: OVERSIGT OVER MODREGNING FOR PENSIONER Pensionsordninger: Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Udbetales løbende: Tjenestemandspensioner eller livsvarige pensioner, som er led i et ansættelsesforhold Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Livsvarige pensioner, som er private Pensioner med depotværdi, som er private ATP Ægtefællepension Beregningsgrundlaget er 80 % af den årlige ydelse Der modregnes 80 % i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 5 % af pensionsformuen ved din efterlønsalder Der modregnes 80 % i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 80 % af den årlige ydelse Der modregnes 80 % i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 5 % af pensionsformuen ved din efterlønsalder Der modregnes 80 % i efterlønnen. Modregnes ikke i efterlønnen Beregningsgrundlaget er 100 % af den årlige ydelse Der modregnes 64 % i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 100 % af den årlige ydelse Der modregnes 64 % i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 80 % af den årlige ydelse Der modregnes 80 % i efterlønnen. Beregningsgrundlaget er 5 % af den årlige ydelse Der modregnes 80 % i efterlønnen. April 2018 HK Danmarks A-kasse 020

21 021

22 HK.DK HK S A-KASSE Weidekampsgade 8 Postboks 106 DK-0900 København C TELEFON September 2018 / 06

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere