BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN. Et månedligt overblik over status og udvikling"

Transkript

1 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSKRAFTRESERVEN Et månedligt overblik over status og udvikling Udarbejdet i september 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT 5 Regional udvikling i arbejdskraftreserven 2. ARBEJDSKRAFTRESERVEN LOKALT 7 Udvikling i arbejdskraftreserven i jobcentrene Udgiver: Beskæftigelsesregion Midtjylland

3 SAMMENFATNING Status for ARBEJDSKRAFTRESERVEN September 2010 Arbejdskraftreserven er i juli 2010 på personer i Midtjylland. Arbejdskraftreserven er det seneste år steget med 40,4%. Reserven er faldet igennem de seneste 3 måneder og er den seneste måned faldet med 11,2%. Det seneste år er den største stigning sket blandt dagpengemodtagerne i arbejdskraftreserven, hvor der har været en stigning på 51,8%, mens der for kontanthjælpsmodtagerne har været en stigning på 13,7%. Arbejdskraftreserven er siden september 2009 steget forholdsvis mere end antallet af ledighedsberørte i perioden. Arbejdskraftreserven udgør 39,5% af de ledighedsberørte i juli Blandt de ledighedsberørte dagpengemodtagere er 35,8% i arbejdskraftreserven og blandt de ledighedsberørte kontanthjælpsmodtagere er der 58,3% i arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er det seneste år steget mere i Midtjylland (40,4%) end i landet som helhed (32,4%). Arbejdskraftreserven i Midtjylland udgør imidlertid fortsat en mindre andel af de ledige, nemlig 39,5% mod 41,6% for hele landet. Ledighedslængden for dagpengemodtagerne i Midtjylland for juni 2010 viser, at knap 31% har været ledige i over 26 uger, heraf har 8,2%-point været ledige over 52 uger. Den tilsvarende andel for kontanthjælpsmodtagerne udgør knap 36,7% (heraf 14,8%-point været ledige over 52 uger). Lokalt varierer andelen af ledige med mere end 26 ugers ledighed fra 27,4% til 37,8% blandt dagpengemodtagerne (5,7-11,1%-point over 52 uger), mens andelen blandt de ikke forsikrede varierer fra 23,1% til 45,7% (0-22,3%-point over 52 uger).. Arbejdskraftreserven i Midtjylland i juli 2010 består af: 75,8% dagpengemodtagere 58% mænd 29% i aldersgruppen årige Blandt de forsikrede er 26,2% medlemmer af 3F og 11,4% medlemmer af HK 8,1% dagpengemodtagere og 14,2% ikke-forsikrede er ledige i mere end et år. Godt hver tredje ledig dagpengemodtager og godt hver anden kontanthjælpsmodtager er i arbejdskraftreserven. Blandt dagpengemodtagerne har 8,2% været ledige over 52 uger og 14,8% blandt de ikkeforsikrede. 3

4 SAMMENFATNING Udviklingen i arbejdskraftreserven i Midtjylland dækker over forholdsvise store lokale forskelle. Således varierer udviklingen de seneste tre måneder fra et fald på 5,9% til et fald på 32,6%. Stigningen det seneste år har været på mellem 9,4% og 112,1%. Udviklingen blandt kontanthjælpsmodtagerne det seneste år varierer mellem et fald på 43,6% til en stigning på 114,3%, tilsvarende varierer udviklingen blandt dagpengemodtagere fra stigninger på 24,8% til 124,6%. Arbejdskraftreservens andel af de ledighedsberørte varierer en del fra jobcenter til jobcenter. Således er mellem 33,8% og 43,4% af de ledighedsberørte i arbejdskraftreserven. Mændenes andel af de forsikrede i arbejdskraftreserven varierer fra en andel på 52,8% til 65,6%. Andelen af dagpengemodtagere i arbejdskraftreserven der er medlem af 3F varierer fra godt 13,4% til 47,1% mellem jobcentrene. Dagpengemodtagernes andel af arbejdskraftreserven varierer lokalt mellem 68,3% og 92,6%. Andelen af ledige dagpengemodtagere, der har haft mere end et års ledighed varierer fra 5,7% til 11,1%, blandt kontanthjælpsmodtagerne går variationen fra 0% til 22,3%. 4

5 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN - REGIONALT Regional udvikling i arbejdskraftreserven FIGUR 1. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND (JAN 09-JUL 10). FIGUR 2. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN OG LEDIGHEDSBERØRTE, MIDTJYLLAND (INDEX: JUL-09=100). 5

6 TABEL 1. ARBEJDSKRAFTRESERVEN FORDELT PÅ YDELSESGRUPPER OG LEDIGHEDSBERØRTE, MIDTJYLLAND OG HELE LANDET (JULI 2010). Antal i alt Andel af ledighed jul-10 - heraf andel af ledige på a- dagpenge Antal Antal a- ledige i alt dagpengemodtagere Antal kontant- og starthjælpsmodtagere - heraf andel af ledige kontant- og starthjælps modtagere Udvikling det seneste år Midtjylland , , ,3 40,4% Hele landet , , ,5 32,4% TABEL 2. UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN FORDELT PÅ ALDER OG ANDEL LEDIGHEDSBERØRTE, MIDTJYLLAND (JULI 2010). Midtjylland Fordeling Antal Andel af ledighed Udvikling i antal ift. sidste år år 1,7% ,1 9,6% år 11,8% ,8 24,6% år 15,5% ,8 44,4% år 13,4% ,5 36,0% år 12,0% ,3 30,1% år 11,5% ,3 37,1% år 10,7% ,5 61,7% år 9,4% ,6 57,6% år 10,8% ,9 47,5% år 3,2% ,8 55,3% 65+ år For jobcenteropdelt data henvises til nedenstående afsnit, samt til 6

7 2. ARBEJDSKRAFTRESERVEN LOKALT Udvikling i arbejdskraftreserven i jobcentrene TABEL 3. STATUS OG UDVIKLING FOR ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND, FORDELT PÅ JOBCENTRE (JULI 2010). Antal i AKR Status Udviklingen i antal i AKR Udvikling i antal ledige Antal ledige AKR's andel af antal ledige Ift. samme måned året før Ift. måneden før Ift. for 3 måneder siden Ift. samme måned året før Ift. måneden før Ift. for 3 måneder siden Udviklinge n i antal i den øvrige klynge ift.året før Sammenligning Andel i den øvrige klynge i gnsn. Bedst i klyngen (udv. ift. samme md. året før) Midtjylland , ,4% -11,2% -15,9% 18,5% -13,2% -17,0% 30,5% 41,6 25,7% Favrskov , ,4% -11,0% -24,3% 7,6% -18,2% -23,1% 60,9% 41,8 9,4% Hedensted , ,1% -7,8% -7,6% 37,0% -15,1% -24,0% 46,2% 41,3 9,4% Herning , ,9% -9,2% -14,9% 26,5% -13,1% -20,0% 47,1% 42,9 24,4% Holstebro , ,8% -11,4% -23,2% 14,9% -14,4% -20,2% 48,1% 42,9 24,4% Horsens , ,7% -11,0% -8,0% 36,3% -12,7% -13,2% 40,2% 44,3 13,7% Ikast-Brande , ,4% -8,0% -16,2% 27,8% -12,7% -17,7% 38,2% 40,7 20,1% Lemvig , ,3% -18,6% -32,6% 3,8% -13,9% -23,6% 40,3% 40,9 5,7% Norddjurs , ,1% -8,6% -22,9% 13,9% -16,9% -21,8% 39,9% 43,0 6,0% Odder , ,0% -16,5% -5,9% 33,2% -17,1% -20,2% 53,7% 41,6 9,4% Randers , ,6% -12,1% -19,8% 26,1% -14,2% -17,2% 38,6% 43,3 6,0% Ringkøbing-Skjern , ,4% -12,1% -17,1% 20,9% -14,6% -18,9% 54,5% 41,7 9,4% Silkeborg , ,3% -13,4% -15,0% 25,0% -14,8% -18,3% 39,1% 41,2 20,1% Skanderborg , ,1% -12,5% -21,4% 6,4% -16,7% -22,5% 57,9% 41,6 9,4% Skive ,9% -11,0% -22,2% 17,3% -15,6% -21,9% 39,3% 40,8 20,1% Struer , ,7% -8,8% -21,9% 13,1% -13,2% -15,4% 41,3% 41,3 20,1% Syddjurs ,7% -8,8% -13,9% 26,0% -12,9% -18,1% 39,8% 40,8 20,1% Viborg , ,4% -9,3% -17,6% 19,5% -12,0% -19,1% 48,4% 42,8 24,4% Århus/Samsø , ,4% -12,0% -11,7% 8,8% -9,9% -10,5% 24,7% 41,5 12,9% TABEL 4: UDVIKLINGEN I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ JOBCENTRE OG YDELSESGRUPPER (JULI 2009-JULI 2010). I alt A-dagpenge Kontant- og starthjælp Antal Andel af Antal Andel af Andel af Antal Andel af Andel af jul-10 Udvikling berørte Udvikling berørte AKR Udvikling berørte AKR jul-10 jul-10 seneste år seneste år seneste år Midtjylland ,4% 39, ,8% 35,8 75,8% ,7% 58,3 24,2% Favrskov 371 9,4% 37, ,9% 35,4 84,6% 57-43,6% 60,0 15,4% Hedensted ,1% 41, ,6% 40,6 87,9% 53 51,4% 52,5 12,1% Herning ,9% 38, ,5% 35,2 78,5% ,9% 62,0 21,5% Holstebro ,8% 39, ,2% 37,6 86,7% 69-2,8% 52,7 13,3% Horsens ,7% 40, ,5% 36,1 68,3% ,3% 56,8 31,7% Ikast-Brande ,4% 43, ,7% 40,2 73,5% ,3% 55,4 26,5% Lemvig ,3% 33, ,6% 33,8 92,6% 11-31,3% 33,3 7,4% Norddjurs ,1% 40, ,0% 38,1 81,5% 73 14,1% 60,8 18,5% Odder ,0% 39, ,3% 35,2 76,0% 46 76,9% 64,8 24,0% Randers ,6% 37, ,2% 35,6 81,3% ,2% 53,6 18,7% Ringkøbing-Skjern ,4% 38, ,0% 34,3 73,6% ,0% 60,0 26,4% Silkeborg ,3% 38, ,5% 35,8 77,9% 186-7,5% 53,6 22,1% Skanderborg ,1% 39, ,8% 36,1 80,2% 83-2,4% 66,9 19,8% Skive ,9% 42, ,5% 39,4 78,1% ,7% 54,7 21,9% Struer ,7% 38, ,8% 36,8 83,4% 36 71,4% 46,2 16,6% Syddjurs ,7% 42, ,5% 37,3 71,9% ,3% 61,9 28,1% Viborg ,4% 39, ,6% 36,5 74,0% 231 5,0% 54,4 26,0% Århus/Samsø ,4% 38, ,1% 33,3 69,6% 986-0,8% 62,4 30,4% 7

8 Midtjylland Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus/Samsø FIGUR 3: MÆNDS ANDEL AF RESERVEN FORDELT PÅ YDELSESGRUPPER OG JOBCENTRE (JULI 2010). TABEL 5: ARBEJDSKRAFTRESERVEN FORDELT PÅ JOBCENTRE OG A-KASSER (JULI 2010). Forsikrede ledige i alt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Journalistik, Komm & Sprog 1,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,6% 2,8% Min A-kasse 0,9% 1,0% 1,3% 0,6% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 1,1% 2,1% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,3% ASE 3,5% 4,5% 4,9% 2,1% 3,1% 2,5% 3,9% 2,2% 3,4% 4,8% 3,0% 3,1% 3,2% 4,8% 3,5% 2,8% 4,2% 4,0% 3,8% Akademikernes 2,5% 1,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,8% 0,8% 0,0% 0,9% 2,1% 0,8% 0,0% 1,5% 1,5% 0,0% 0,0% 2,6% 0,6% 7,6% BUPL 0,7% 1,6% 0,8% 1,0% 0,7% 0,4% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,2% 1,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,9% 0,2% Business Danmarks 1,4% 1,9% 1,3% 1,6% 0,9% 1,3% 0,8% 0,0% 1,2% 2,7% 1,4% 1,0% 3,0% 2,7% 0,0% 0,0% 1,3% 1,4% 1,3% Byggefagenes 1,0% 1,3% 0,0% 0,6% 1,6% 0,6% 1,0% 2,2% 1,6% 0,0% 1,0% 0,8% 1,2% 2,4% 0,7% 1,7% 0,0% 0,6% 0,9% CA, 1,6% 1,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,4% 4,9% Dana 0,9% 0,0% 1,0% 0,6% 0,0% 0,8% 0,0% 2,2% 1,9% 0,0% 0,3% 1,3% 0,9% 0,0% 0,7% 0,0% 1,0% 1,2% 1,3% DLF-A 0,4% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,7% Danske Lønmodtageres 2,7% 3,2% 3,4% 2,1% 1,1% 3,3% 3,4% 0,0% 2,5% 2,1% 2,7% 2,9% 2,0% 4,2% 1,5% 2,2% 2,6% 2,9% 3,2% DSA 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% El-Fagets 1,1% 0,0% 0,8% 1,0% 2,4% 0,8% 1,0% 2,9% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 1,4% 0,9% 2,2% 1,7% 0,0% 0,9% 0,8% FOA - Fag og Arbejdes 2,8% 4,5% 1,8% 2,9% 3,6% 3,6% 2,6% 2,9% 4,7% 0,0% 4,6% 1,8% 4,4% 1,8% 2,2% 1,7% 4,2% 2,4% 1,5% FTF- 2,9% 1,0% 0,8% 2,1% 2,7% 6,0% 2,9% 0,0% 0,0% 5,5% 1,7% 1,6% 3,0% 2,7% 2,0% 0,0% 4,9% 2,3% 3,9% Faglig Fælles (3F) 26,2% 26,4% 35,4% 24,4% 30,0% 29,7% 31,1% 47,1% 34,8% 30,1% 28,3% 47,1% 24,0% 20,8% 31,8% 41,4% 28,3% 28,3% 13,4% Frie Funktionærers 0,9% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,9% 1,8% 1,1% 0,0% 1,0% 0,6% 1,3% Funkt.& Servicefagenes 0,3% 0,0% 0,0% 0,5% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% NNF 1,7% 2,2% 1,8% 1,9% 2,9% 1,3% 1,0% 2,2% 1,2% 2,1% 2,3% 0,8% 0,6% 1,8% 3,5% 5,5% 1,6% 2,3% 0,8% HK /Danmarks 11,4% 9,2% 9,1% 11,1% 11,8% 11,7% 7,0% 7,2% 15,2% 13,0% 14,4% 6,3% 11,7% 15,8% 9,2% 7,2% 10,7% 12,8% 12,0% Ingeniørernes 1,9% 2,5% 1,3% 1,8% 0,7% 1,7% 0,0% 0,0% 1,2% 2,1% 1,7% 0,8% 0,8% 2,1% 0,7% 0,0% 1,6% 1,4% 3,8% Kristelig 10,2% 9,9% 10,9% 17,1% 11,1% 9,0% 22,5% 5,8% 9,0% 8,2% 10,4% 7,3% 13,1% 8,0% 5,9% 9,9% 8,5% 9,6% 8,0% Ledernes 2,1% 1,9% 3,6% 3,9% 1,3% 1,3% 1,0% 2,2% 0,0% 0,0% 1,7% 0,8% 2,6% 3,6% 2,6% 0,0% 3,6% 2,1% 2,2% Magistrenes 3,1% 2,9% 0,0% 0,6% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 1,2% 2,1% 1,3% 0,0% 1,2% 2,4% 0,0% 0,0% 3,6% 1,5% 9,5% Metalarbejdernes 6,5% 8,3% 6,0% 3,4% 6,4% 8,6% 3,1% 8,0% 7,5% 11,0% 8,0% 5,7% 7,0% 10,4% 5,7% 8,3% 5,2% 7,9% 5,4% Soc.pædagogernes 0,5% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% Teknikernes 2,9% 1,9% 2,1% 4,8% 1,8% 5,0% 2,1% 0,0% 1,9% 0,0% 2,3% 2,1% 3,0% 2,1% 3,5% 2,8% 2,9% 2,9% 3,3% Træ-Industri-Bygs 8,3% 7,0% 9,6% 12,4% 13,6% 6,4% 10,7% 7,2% 7,5% 4,1% 7,6% 13,5% 9,0% 5,1% 20,5% 8,3% 4,2% 10,0% 3,9% 8

9 TABEL 6. UDVIKLING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ JOBCENTRE, ALDER (UNDER 30 ÅR) OG KØN (JULI 2009 JULI 2010). jul år år år I alt Udvikling år år år I alt Midtjylland Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus/Samsø Køn i alt ,6% 24,6% 44,4% 33,3% Kvinder ,2% 17,9% 39,9% 26,7% Mænd ,3% 32,4% 48,5% 40,3% Køn i alt ,0% -31,6% 6,3% -20,2% Kvinder ,6% -54,5% -20,0% -36,7% Mænd ,0% 0,0% 50,0% -2,9% Køn i alt ,0% 31,8% 131,6% 72,7% Kvinder ######## -16,7% 300,0% 88,9% Mænd ,0% 90,0% 53,8% 50,0% Køn i alt ,0% 14,1% 77,4% 44,9% Kvinder ,0% 5,4% 109,1% 49,2% Mænd ######## 22,0% 54,8% 43,1% Køn i alt ,0% 36,2% 24,1% 29,5% Kvinder ,3% 20,0% 50,0% 33,3% Mænd ######## 54,5% 8,8% 26,8% Køn i alt ,4% 62,9% 80,6% 65,1% Kvinder ,6% 57,9% 94,7% 60,2% Mænd ,0% 70,0% 70,9% 70,5% Køn i alt ,3% 31,5% 67,5% 42,2% Kvinder ,4% 6,1% 107,1% 25,0% Mænd ######## 71,4% 46,2% 70,2% Køn i alt ######## -20,0% 35,7% 12,5% Kvinder ######## -50,0% 50,0% 7,1% Mænd ######## 25,0% 16,7% 20,0% Køn i alt ,0% 82,1% 70,6% 67,7% Kvinder ######## 33,3% 154,5% 84,6% Mænd ######## 138,5% 30,4% 69,4% Køn i alt ######## 70,0% 100,0% 120,0% Kvinder ######## 50,0% ######## 233,3% Mænd ######## 100,0% 0,0% 76,9% Køn i alt ,3% 53,3% 48,6% 44,5% Kvinder ,0% 64,4% 30,6% 36,6% Mænd ,0% 42,2% 63,8% 50,0% Køn i alt ,3% -7,1% 71,4% 24,6% Kvinder ,0% 20,0% 86,4% 45,3% Mænd ,0% -29,0% 59,3% 6,6% Køn i alt ,2% 27,5% 45,3% 25,2% Kvinder ,5% 22,0% 41,0% 20,9% Mænd ,0% 35,7% 50,0% 27,8% Køn i alt ######## 6,3% 14,3% 18,9% Kvinder ######## 0,0% 0,0% 9,5% Mænd ######## 13,3% 35,3% 25,0% Køn i alt ,3% 63,4% 41,5% 55,0% Kvinder ######## 185,7% 45,8% 110,5% Mænd ######## 0,0% 39,0% 30,9% Køn i alt ######## 5,0% 111,1% 55,3% Kvinder ######## 42,9% 80,0% 64,7% Mænd ######## -15,4% 150,0% 47,6% Køn i alt ######## 100,0% 53,3% 98,2% Kvinder ######## 16,7% 53,8% 60,0% Mænd ######## 176,9% 52,9% 130,0% Køn i alt ,6% -3,5% 73,4% 28,7% Kvinder ,2% -38,0% 78,8% 5,3% Mænd ,7% 45,7% 69,6% 54,0% Køn i alt ,3% 13,0% 24,3% 19,2% Kvinder ,4% 12,4% 8,9% 10,5% Mænd ,6% 13,8% 42,2% 29,8% KILDE: JOBINDSATS.DK 9

10 TABEL 7. UDVIKLING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND FORDELT PÅ JOBCENTRE, ALDER (OVER 30 ÅR) OG KØN (JULI JULI 2010) år jul år år år 50+ år I alt år år Udvikling år år 50+ år I alt Midtjylland Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing- Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus/Samsø Køn i alt ,0% 30,1% 37,1% 61,7% 52,2% 43,6% Kvinder ,9% 26,3% 46,9% 63,0% 42,4% 40,4% Mænd ,7% 33,3% 30,1% 60,9% 57,6% 45,8% Køn i alt ,3% 7,7% 11,1% 13,5% 26,6% 19,2% Kvinder ,4% 12,0% 9,5% 0,0% 6,3% 11,9% Mænd ,8% 3,7% 12,5% 25,0% 40,4% 25,5% Køn i alt ,5% 120,0% 93,8% 129,2% 154,5% 122,8% Kvinder ,7% 154,5% 150,0% 133,3% 235,3% 162,5% Mænd ,2% 92,9% 50,0% 126,7% 130,6% 101,0% Køn i alt ,1% 38,4% 60,0% 66,0% 59,2% 61,0% Kvinder ,8% 23,3% 80,8% 20,7% 50,0% 56,9% Mænd ,0% 48,8% 44,1% 120,8% 65,4% 64,0% Køn i alt ,2% 41,3% 59,0% 109,7% 44,7% 50,2% Kvinder ,2% 13,0% 38,1% 200,0% 29,7% 39,3% Mænd ,1% 69,6% 83,3% 72,7% 52,6% 58,0% Køn i alt ,1% 47,6% 81,3% 132,7% 51,2% 72,2% Kvinder ,8% 27,5% 92,6% 207,7% 82,6% 76,3% Mænd ,9% 66,7% 75,0% 105,6% 32,9% 69,5% Køn i alt ,1% 35,7% 64,9% 97,1% 77,3% 66,4% Kvinder ,8% 63,6% 88,2% 112,5% 60,0% 67,6% Mænd ,2% 5,0% 45,0% 83,3% 97,4% 68,1% Køn i alt ,5% 36,4% 21,4% 42,9% 60,0% 47,6% Kvinder ######## 57,1% 133,3% 16,7% 0,0% 42,9% Mænd ,9% 0,0% -9,1% 62,5% 100,0% 54,9% Køn i alt ,6% 5,4% 34,5% 80,8% 23,9% 28,5% Kvinder ,2% -31,8% 40,0% 100,0% -3,1% 10,5% Mænd ,1% 60,0% 28,6% 72,2% 43,1% 44,4% Køn i alt ,3% 15,8% 35,3% 46,2% 114,3% 51,0% Kvinder ,0% 0,0% 0,0% 100,0% 200,0% 29,4% Mænd ,4% 30,0% 66,7% 30,0% 135,0% 71,7% Køn i alt ,1% 44,2% 57,7% 71,4% 48,8% 56,0% Kvinder ,9% 28,2% 50,0% 34,6% 50,0% 39,9% Mænd ,1% 57,4% 63,6% 97,3% 48,4% 66,1% Køn i alt ,5% 65,7% 31,4% 152,0% 82,2% 69,6% Kvinder ,1% 50,0% 26,9% 75,0% 92,3% 50,9% Mænd ,9% 86,7% 36,0% 223,1% 76,6% 87,7% Køn i alt ,1% 22,1% 31,1% 118,9% 81,1% 60,3% Kvinder ,4% 20,5% 29,4% 100,0% 123,5% 64,0% Mænd ,7% 23,8% 32,5% 134,5% 68,6% 59,1% Køn i alt ,2% 24,4% 20,0% 32,3% 38,6% 34,6% Kvinder ,0% 10,5% 78,6% 137,5% 0,0% 24,0% Mænd ,2% 36,4% -6,5% -4,3% 60,4% 41,8% Køn i alt ,1% 35,4% 13,5% 60,0% 94,0% 47,0% Kvinder ,0% 14,3% 108,3% 27,8% 57,1% 32,0% Mænd ,4% 51,9% -15,0% 81,5% 103,2% 53,7% Køn i alt ,0% -10,0% -23,8% 25,0% 54,7% 23,8% Kvinder ,0% -22,2% -20,0% 16,7% 38,9% 20,8% Mænd ,2% 0,0% -27,3% 30,0% 61,8% 24,7% Køn i alt ,9% 42,5% 30,2% 38,1% 36,6% 33,6% Kvinder ,0% 68,4% 4,8% 53,3% 12,5% 25,7% Mænd ,5% 19,0% 54,5% 29,6% 52,0% 39,4% Køn i alt ,4% 33,7% 30,5% 34,8% 70,7% 43,6% Kvinder ,2% 32,4% 50,0% 33,3% 40,9% 32,3% Mænd ,8% 34,7% 16,7% 35,3% 92,2% 52,6% Køn i alt ,7% 16,6% 23,3% 25,6% 23,3% 19,7% Kvinder ,8% 22,1% 29,4% 40,5% 13,8% 26,0% Mænd ,6% 12,9% 19,4% 17,7% 27,1% 16,0% 10

11 FIGUR 4: ANDELEN AF DAGPENGEMODTAGERE I RESERVEN OPDELT PÅ KØN I JULI

12 Sidste 3 måneder FIGUR 5: UDVIKLING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND PÅ ÅRS OG KVARTALSSIGT (SENESTE ÅR OG SENESTE 3 MÅNEDER, JULI 2010). 0% -10% Århus/Samsø Odder Horsens Hedensted Syddjurs Silkeborg Herning Midtjylland Ikast-Brande Viborg Ringkøbing-Skjern -20% Favrskov Randers Skanderborg Struer Skive Norddjurs Holstebro -30% Lemvig -40% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% år FIGUR 6: JOBCENTER-PLACERINGER IFT. ALLE LANDETS JOBCENTRE UD FRA JOBCENTRETS RESULTATER DET SENESTE ÅR OG DE SENESTE 3 MÅNEDER (UDVIKLING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN). 12

13 FIGUR 7: LEDIGE DAGPENGEMODTAGERE I JUNI 2010 OPDELT PÅ JOBCENTRE OG LEDIGHEDSLÆNGDE. BRUTTOLEDIGHED (LEDIGE OG AKTIVEREDE). FIGUR 8: LEDIGE DAGPENGEMODTAGERE I 3F, HK, KRIFA OG METAL I JUNI 2010 OPDELT PÅ JOBCENTRE OG LEDIGHEDSLÆNGDE. BRUTTOLEDIGHED (LEDIGE OG AKTIVEREDE). 13

14 FIGUR 9: LEDIGE JOBKLARE KONTANT- OG STARTHJÆLPSMODTAGERE I JUNI 2010 OPDELT PÅ JOBCENTRE OG LEDIGHEDSLÆNGDE BRUTTOLEDIGHED (LEDIGE OG AKTIVEREDE). FIGUR 10: JOBCENTRENES ANDEL AF ARBEJDSKRAFTRESERVEN I MIDTJYLLAND OG ANDEL AF LEDIG- HEDSBERØRTE I MIDTJYLLAND I JULI % 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus/Samsø Arbejds-kraftreserven Ledighedsberørte 14

15 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND Søren Frichs Vej 38K st Åbyhøj Telefon:

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M2 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 Mænd 12.52 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i februar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i februar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 13.124 12.435 11.377 1.964 1.85 11.413 11.339 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 12.183 Kvinder 12.775 12.175 11.193

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i januar 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i januar 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i januar 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 12.791 13.124 12.435 11.378 1.966 1.85 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 Kvinder 12.79 12.775 12.175 11.192

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i november 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i november 2017 Ledighedstal for i november 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 1.274 11.37 12.792 13.125 12.435 11.379 1.967 1.849 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 Kvinder 11.714 11.832 12.79 12.776 12.175 11.194

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i oktober 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i oktober 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 217M9 217M1 Mænd 9.621 1.261 11.288 12.759 13.93

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i august 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i august 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 217M4 217M5 217M6 217M7 217M8 Mænd 9.598 9.257 9.624 1.267 11.293 12.761

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i april 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i april 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i april 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 1.547 9.689 9.2 9.12 9.293 9.97 9.19 9.829 1.482 12.38 12.889 12.553 11.486 Kvinder 11.544 11.259 11.193 11.18 11.194

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i december 2017 Ledighedstal for i december 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 11.37 12.791 13.124 12.436 11.379 1.967 1.851 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.28 Kvinder 11.832 12.79 12.776 12.175 11.193 11.563

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017

Ledighedstal for Region Midtjylland i marts 2017 Antal bruttoledige Ledighedstal for i marts 217 Bruttoledigheden fordelt på køn i 216M3 216M4 216M5 216M6 216M7 216M8 216M9 216M1 216M11 216M12 217M1 217M2 217M3 Mænd 11.449 1.547 9.689 9.2 9.12 9.293

Læs mere

Ledighedstal for Region Midtjylland i juli 2018

Ledighedstal for Region Midtjylland i juli 2018 Antal bruttoledige Ledighedstal for i juli 218 Bruttoledigheden fordelt på køn i Mænd 1.846 11.215 11.82 1.567 1.72 1.788 11.174 11.937 12.183 11.94 1.327 9.859 9.562 Kvinder 11.839 12.84 12.537 11.868

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2006 LEDIGHEDSFALD PÅ % I MIDTJYLLAND PÅ ET ÅR I den midtjyske beskæftigelsesregion fortsætter det rekordlave ledighedsniveau med kun 26.149

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland. august 0 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND HALVERET PÅ 2 ÅR Siden juni 0 er ledigheden i Midtjylland faldet fra 0. ledige til et rekordlavt ledighedsniveau på.08

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UNGELEDIGHEDEN I JULI Et månedlig overblik over status og udvikling for ungegruppen

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UNGELEDIGHEDEN I JULI Et månedlig overblik over status og udvikling for ungegruppen BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND UNGELEDIGHEDEN I JULI 2010 Et månedlig overblik over status og udvikling for ungegruppen Udarbejdet i september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERORDNET OM UDVIKLINGEN I JOBCENTRENE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER. Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND OPFYLDELSE AFMINIMUMSRETTIGHEDER Status for 2.kvartal 2010 og juni/juli måned 2010 Udarbejdet september 2010 STATUS FOR RETTIDIGHED INDHOLDSFORTEGNELSE STATUS FOR MIDTJYLLAND

Læs mere

2008M M M M M M M M M M M M M12

2008M M M M M M M M M M M M M12 Ledigheden fordelt på køn i Norddjurs Kommune Mænd 223 36 342 47 421 37 357 333 33 358 374 417 463 Kvinder 163 218 224 219 235 213 23 221 226 233 262 271 278 I alt 386 579 566 626 656 583 587 554 556 591

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Ledigheden i Aarhus Kommune, september 2016 Det samlede antal bruttoledige i Aarhus Kommune er i september 2016 på 7.222 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

ledige har fået brev om akutberedskab

ledige har fået brev om akutberedskab 8. november 2012 Michel Klos 42.000 ledige har fået brev om akutberedskab Fra januar 2013 og frem er der en betydelig del af de ledige dagpengemodtagere, der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge.

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland

Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Pressemeddelelse fra RAR Østjylland Ledigheden faldt med 1.382 fra april 2014 til april 2015. Det svarer til et fald på 7,4%. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Østjylland er steget med 2.754 fra februar

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Halsnæs. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Halsnæs Bilagstabeller November 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Halsnæs indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Kvartalsrapport Midtjylland

Kvartalsrapport Midtjylland 2013 Oktober Kvartalsrapport Midtjylland Overblik over resultater af beskæftigelsesindsatsen INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING...1 MINISTERENS MÅL 1 FLERE UNGE SKAL HAVE EN UDDANNELSE...3 STATUS FOR MÅL

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 858-1,9 6,7 6,6 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Halsnæs kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Halsnæs kommune Bruttoledige

Læs mere

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland

Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland. v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Udviklingen på arbejdsmarkedet i Midtjylland v. Mogens Jensen, sekretariatschef BR Midtjylland Stigende ledighed i Midtjylland siden midten af 28 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 21M1 21M7 22M1 22M7 23M1

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0

Dagpengemodtagere 3) 741 3,1 5,4 5,6 Kontanthjælpsmodtagere 208 2,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2

Dagpengemodtagere 3) 751 1,9 5,6 5,7 Kontanthjælpsmodtagere 223-2,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3

Dagpengemodtagere 3) 865 0,8 6,5 6,6 Kontanthjælpsmodtagere 217 4,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) 740-9,9 6,3 5,7 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,6 3,9 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Allerød. Bilagstabeller Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Allerød Bilagstabeller Oktober 2010 Bilagstabeller Målgruppen for Jobcenter Allerøds indsats... 3 Tabel 1: Personer

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 823-2,9 5,1 4,9 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5

Dagpengemodtagere 3) 765-6,1 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere 300 9,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Rødovre Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Rødovre Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5

Dagpengemodtagere 3) ,9 3,7 3,0 Kontanthjælpsmodtagere 36 12,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Allerød Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Allerød Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) 754-3,5 9,8 9,4 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ishøj Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ishøj Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3

Dagpengemodtagere 3) ,4 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 899-3,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Slagelse kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Slagelse kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9

Dagpengemodtagere 3) ,3 4,2 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Region Sjælland, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Region Sjælland Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) 547-0,7 3,0 3,0 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hillerød kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hillerød kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 691-4,6 5,8 5,5 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Brøndby kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Brøndby kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1

Dagpengemodtagere 3) 951-3,5 4,0 3,8 Kontanthjælpsmodtagere ,1 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Gladsaxe kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Gladsaxe kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3

Dagpengemodtagere 3) ,0 4,2 3,4 Kontanthjælpsmodtagere ,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Sorø kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Sorø kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Ringsted Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Ringsted, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8

Dagpengemodtagere 3) ,3 5,5 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4

Dagpengemodtagere 3) ,5 5,6 4,1 Kontanthjælpsmodtagere ,4 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, oktober 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds juli 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6

Dagpengemodtagere 3) 624-8,9 3,7 3,3 Kontanthjælpsmodtagere ,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Lyngby-Taarbæk Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn

Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Rammeaftale Totale antal dag og døgn pladser Driftsherre Dag Døgn Dag Døgn Ledelsesinformation - Bilag Pladsoversigt Totale antal dag og døgn pladser Favrskov kommune 142 181 142 160 Hedensted kommune - 38 - - Herning Kommune 1.004 451 780 310 Holstebro kommune 756 464 736 402

Læs mere

2011 November. Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

2011 November. Kvartalsrapport 3. kvartal Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland 2011 November Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 - Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland INDHOLDSFORTEGNELSE 3. kvartal 2011 sammenfatning 2 MINISTERENS MÅL 1 - ARBEJDSKRAFTRESERVEN

Læs mere

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli

Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar juli Ledighed og beskæftigelse - juli 216 1 Månedsvis udvikling i bruttoledigheden i Hjørring kommune fra januar 214 - juli 216 2.5 2. 2. 1.75 1.5 1. 1. 1.266 1.138 1.51 75 5 jan feb mar apr maj jun jul aug

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 20 20 20 i % Ledighed

Læs mere

Kilde: jobindsats.dk

Kilde: jobindsats.dk 14.073 14.119 17.764 17.204 15.872 207.704 208.920 207.672 205.828 205.864 Pressemeddelelse fra RAR Nordjylland Stort set uændret ledighed fra april 2014 til april 2015, med en marginal stigning med 0,3%.

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden er faldet med 550 fra maj 2014-15. Det svarer til et fald på 7,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland er dog ikke steget nævneværdigt fra marts

Læs mere

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret

Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret NOTAT 17. februar 2016 Opfølgning på om ledige vil have a-kassen med jobsamtale i jobcentret J.nr. 15/13621 DOS/nfr Med beskæftigelsesreformen er der indført jobsamtaler med deltagelse af a-kassen, hvor

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT. Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT. Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND KVARTALSRAPPORT Overblik over resultater og udfordringer på arbejdsmarkedet i Midtjylland 2. kvartal 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGNING I ARBEJDSKRAFTRESERVEN 2 Den seneste

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2

Dagpengemodtagere 3) 893 13,9 4,7 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 283-10,2 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, februar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4.

Bruttohonorar i kr., faste priser (2016-PL) Kvartal. 2. Kvartal. 2. Kvartal. 4. Udvikling i udgifter til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i Region Midtjylland 2015-2016, svis (Opdatering ift. praksisplan side 19, figur 2) Bruttohonorar i 000 kr., faste priser (2016-PL) 70.000

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds marts 2008 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a- kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i april 2008 i % Ledighed i alt 8.268-7.789-48,5%

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9

Dagpengemodtagere 3) 755 14,4 3,9 4,5 Kontanthjælpsmodtagere 269-14,9 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, september 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0

Dagpengemodtagere 3) 877 22,8 4,3 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 286-12,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund Kommune

Læs mere

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i

Andel personer, jobcenteret har haft kontakt med i Tabel 1. Antal udsendte breve til ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten; Antal opslåede akutjob; andel personer, jobcentret har haft kontakt til; andel personer, der har fået en personlig

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere