Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn. Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)"

Transkript

1 Tabulex Tilsyn - Det pædagogiske tilsyn Vejledning til tilsynsførende (Forvaltning)

2 Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Skabeloner... 5 Opret skabelon... 6 Navngiv skabelon... 6 Indledning typer elementer... 7 Forside... 8 Informationselement... 8 Tekstelement... 9 Rating (Vurdering)... 9 Dokumentation Valgfrit element Formalia Vedhæft PDF Stavekontrol Slet element Kopier element Skift rækkefølge Gem skabelon Kopier skabelon Rediger skabelon Udskriv skabelon Slet skabelon Beskrivelse af Skabeloners kolonner Beskrivelse af Skabeloners knapper Opret mappe og flyt skabeloner Planlægning...20 Ændring af planlagt tilsyn Slet af planlagt tilsyn Masse planlæg på flere institutioner på en gang Masseslet af planlagte tilsyn Oprettelse af notat Tidligere Tilsyn Beskrivelse af Planlægning kolonner Beskrivelse af Planlægning knapper Tilsyn...34 Behandling af tilsyn Indsæt status på det færdige Tilsyn Tilsyn udført Oprettelse af notat Beskrivelse af Tilsyn kolonner Beskrivelse af Tilsyn knapper Dialog mellem de tilsynsførende og institution...41 Support...41 Side 2 af 41

3 Tilsyn Tabulex Tilsyn er et tilkøbsmodul. Modulet består af en forvaltnings- og en institutionsdel. Om det pædagogiske tilsyn Kommunens tilsynsforpligtigelse følger 16 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen har tre hovedtilgange, som skal indgå i tilsynet med alle former for dagtilbud. Tilsyn med pædagogiske forhold Tilsyn med sikkerhed, hygiejne og lignende forhold Tilsyn med økonomiske forhold Det pædagogiske tilsyn skal også forholde sig til, om dagtilbuddets praksis er i overensstemmelse med de mål og rammer, som er fastlagt i lovgivningen, og som kommunalbestyrelsen har fastsat, ligesom det skal være i overensstemmelse med institutionens egne fastsatte mål, herunder den beskrevne pædagogiske praksis. Tilsynet handler ikke blot om kontrol i en snæver forstand. Tilsynet skal ses som et led i sikring af kvalitet og kan samtidig give potentiale for kvalitetsudvikling i dagtilbuddene, dels generelt for alle tilbud, dels specifikt for det enkelte dagtilbud. Derfor er Tabulex Tilsyn et fleksibelt redskab, der bygges op, så det passer til kommunens pædagogiske tilsynsmodel og ønsker. Det er dynamisk med mulighed for at ændre retning eller dyrke et specifikt område. Side 3 af 41

4 Log på og arbejdsgang Log på Forvaltningsdelen (Forvaltning.borneweb.dk), og klik på fanen Tilsyn. Herefter åbnes systemet i et nyt faneblad, hvor du kan arbejde med Tilsyn. Side 4 af 41

5 Skabeloner Her vises alle kommunens skabeloner. Skabelonen er forvaltningens opbygning af en arbejdsgang, som institutionen skal benytte til deres arbejde med Tilsyn. Når forvaltningen har udarbejdet en skabelon, kan der planlægges tilsyn i fanen Tilsyn. En skabelon kan benyttes flere gange, redigeres, slettes og kopieres. Skabelonen opbygges af 8 typer elementer: Forside, Information, Tekst, Rating (vurdering), Dokumentation, Valgfrit, Formalia og Vedhæftning af PDF. Elementerne kan lægges i den rækkefølge, du ønsker. Til hvert element kan der skrives en vejledning, så du kan guide til den rette brug og den rette forståelse af tilsynsskabelonen. Side 5 af 41

6 Opret skabelon Klik på fanen Skabeloner, og klik på knappen Opret skabelon. Navngiv skabelon Erstat Ny Tilsyn skabelon med skabelonens navn. Side 6 af 41

7 Eks. Pædagogisk Tilsyn Indledning Indledning er et fast element, som forvaltningen benytter til sine indledende betragtninger af arbejdet med tilsynet. Det kan være et ønske om pædagogisk retning, fakta eller noget tredje. Overskriften kan ændres. 8 typer elementer Klik på + Tilføj ny ikonet for at tilføje et nyt element til skabelonen. Skabelonen bygges op af 8 typer elementer, som bliver beskrevet herunder. Elementernes rækkefølge kan laves om undervejs, redigeres og slettes. Vær grundig i valg af overskrift og i skrivning af vejledning, så alle får et godt udbytte af skabelonen. Side 7 af 41

8 Forside Hvis man ønsker, at skabelonen skal have en forside, skal dette element vælges. Det vil automatisk lægge sig som det første element i wizarden. Informationselement Informationselemetet benyttes til at orientere institutionerne om viden, som er vigtig i forbindelse med tilsynet. Dette element vises med blå ude i institutionerne, og institutionerne har kun kiggeadgang til det. Side 8 af 41

9 Tekstelement Tekstelementet benyttes til, at institutionen kan beskrive ved hjælp af tekst. Rating (Vurdering) Ratingelementet benyttes til at evaluere hele tilsynet. Institutionen kan benytte stjerner og tekst til at evaluere. Spørgsmålet I hvilken grad blev målet opfyldt? er ikke en fast tekst og kan ændres efter ønske. Start med at skrive en passende overskrift f.eks. Resultat eller Evaluering og udfyld derefter vejledningen med, hvordan forvaltningen ønsker rating benyttet på institutionen. Side 9 af 41

10 Dokumentation Dokumentationselementet benyttes, når institutionen skal dokumentere i form af film og billeder. Institutionen kan desuden skrive en tekst til det valgte billede eller film. Start med at skrive en passende overskrift og udfyld derefter vejledningen med, hvordan forvaltningen ønsker dokumentationelementet benyttet på institutionen. Valgfrit element Det valgfrie element benyttes frit, som man ønsker. Man har mulighed for selv at definere overskriften samt hvilke emner, det skal omhandle. Det er muligt at sætte et flueben i Nummereret og så vises rækkerne i tal-punkter. Det er muligt som institution selv at tilføje flere emner. Side 10 af 41

11 Formalia Dette er også et valgfrit element. Man har mulighed for selv at definere overskriften samt hvilke emner, det skal omhandle. Forskellen fra ovenstående element er, at her får institutionen mulighed for at angive sit svar med tekst og ikke blot et flueben. Vedhæft PDF Vedhæft PDF elementet benyttes, hvis institutionen vil vedhæfte et dokument. F.eks. læreplaner 0-3 årige eller 3-6 årige som ofte er en del af det pædagogiske tilsyn. Stavekontrol I alle elementerne er der stavekontrol. Dette vises med en rød bølge under ordet. Det er forskelligt fra browser til browser, hvordan stavekontrollen virker. I Internet Explorer kan du højreklikke på de understregede ord og få forslag. I Chrome og Firefox skal du holde Ctrl-tasten nede, før du højreklikker, for at få forslag. På en ipad retter systemet, mens du skriver. Side 11 af 41

12 Slet element Klik på Skraldespanden for at slette det valgte element. Kopier element Klik på Plusset (ved siden af skraldespanden) for at kopiere det valgte element. Side 12 af 41

13 Skift rækkefølge Marker det ønskede element, og træk det hen til den placering, du ønsker. Gem skabelon Når skabelonen er færdig, gemmes ved at benytte Gem i øverste højre hjørne. Gem med fordel undervejs og arbejd videre med skabelonen. Når du klikker på Gem, vises bjælken med grøn. Tilbageknappen går tilbage til menupunktet skabelon, og arbejdet bliver IKKE gemt. Kopier skabelon I menupunktet Skabeloner kan du klikke på for at lave en kopi af skabelonen. Kopien ligger sig under den skabelon, du har kopieret og sætter automatisk Kopi efter overskriften. Side 13 af 41

14 Rediger skabelon I menupunktet Skabeloner kan du ud for den enkelte skabelon klikke på, der åbner skabelonen på ny, og der kan arbejdes videre. En skabelon, der er benyttet i et planlagt tilsyn, kan godt redigeres, bemærk dog at du skal planlægge et nyt tilsyn med skabelonen, for at ændringen kan ses i institutionen. Den kan med fordel kopieres, og der kan arbejdes med den samme skabelon. Udskriv skabelon I menupunktet Skabeloner kan du klikke på et tilsyn med. for at se din skabelon, inden du benytter skabelonen til at planlægge Side 14 af 41

15 Her er det også muligt at udskrive skabelonen ved at klikke på printknappen eller gemme som pdf. Tilbage-knappen får dig tilbage til Skabeloner. Side 15 af 41

16 Slet skabelon I menupunktet Skabelon kan du klikke på for at slette en skabelon. Du skal være opmærksom på, at du godt kan slette en skabelon, som er brugt i et planlagt tilsyn. Dette betyder, at skabelonen kun forsvinder i fanen Skabeloner, men at den stadig er tilgængelig i institutionen. Side 16 af 41

17 Beskrivelse af Skabeloners kolonner Overskrifter Skabelon Sidst redigeret Beskrivelse Viser navnet på skabelonen. Viser, hvem der sidst har ændret i skabelonen. Beskrivelse af Skabeloners knapper Ikoner Beskrivelse Benyttes, når du vil kopiere skabelonen. Benyttes, når du vil redigere skabelonen. Side 17 af 41

18 Benyttes, når du vil se skabelonen, gemme som pdf eller udskrive. Benyttes, når du vil slette skabelonen. Opret mappe og flyt skabeloner Klip på knappen Ny mappe. Udfyld navn, og klik Ok. Herefter vises mapperne i rullegardinet. Side 18 af 41

19 Marker med flueben de skabeloner, som skal flyttes til en mappe og klik på knappen Flyt til mappe. Vælg den ønskede mappe og klik på Ok. Herefter flyttes skabelonerne til ønsket mappe. Side 19 af 41

20 Planlægning I fanen Planlægning finder du alle kommunens kommunale dagtilbud. Du kan søge specifikt på en enkelt institution ved at skrive i feltet Søg institution. Ved at klikke på knappen Planlæg kan du planlægge et tilsyn. Side 20 af 41

21 I feltet Skabelon viser systemet altid den nyeste skabelon. Ved at klikke på den lille pil kan du vælge mellem alle de skabeloner, som findes i fanen skabeloner. Tilsynsførende er den/de person(er), som skal varetage tilsynet. Vedhæftede tidligere konklusioner. Ved at klikke på den blå knap Vedhæft er det muligt at markere konklusioner fra tidligere tilsyn, som vil lægge sig bagerst i tilsynet. Disse konklusioner vil ligeledes blive vist i institutionen. Nyt besøg er den dag, hvor det fysiske fremmøde foregår. Dette felt er ikke obligatorisk. Svarfrist er dagen for, hvornår institutionen skal være færdige med at udfylde tilsynet. Arbejdsperiode fra og til er til internt brug for tilsynsførende. Side 21 af 41

22 Tilsyn er en indikation af, om tilsynet skal være anmeldt/uanmeldt. Ved at sætte et flueben i uanmeldt bliver tilsynet ikke tilgængeligt i institutionen. Hvis der har været et tilsyn tidligere, er det også muligt at se dette i planlægningsfasen. Klik på Øjet for at se eller udskrive det tidligere tilsyn. Herefter vises det planlagte tilsyn i kolonnevisningen. Side 22 af 41

23 Ændring af planlagt tilsyn Når et tilsyn er planlagt, er det altid muligt at ændre/redigere planlægningen. Klik på rediger ikonet. Her kan du ændre alle felter, kun skabelonen er fast. Hvis du ikke ønsker at benytte skabelonen, skal du slette tilsynet i stedet for at redigere tilsynet. Klik på knappen Gem, når ændringen er foretaget. Side 23 af 41

24 Slet af planlagt tilsyn Hvis du skal slette et tilsyn, skal du klikke på knappen skraldespanden (fjern) for at slette det planlagte tilsyn. Det er kun muligt at slette et planlagt tilsyn hvis institutionen ikke har taget det i brug. Masse planlæg på flere institutioner på en gang Hvis du ønsker at planlægge tilsyn på flere institutioner på samme tid, skal du sætte et flueben ud fra hver enkelt institution og klikke på knappen Masse planlæg. Side 24 af 41

25 Systemet viser først alle de institutioner, du har markeret. I feltet Skabelon viser systemet altid den nyeste skabelon. Ved at klikke på den lille pil kan du vælge mellem alle de skabeloner, som findes i fanen skabeloner. Tilsynsførende er den person, som skal varetage tilsynet. Konklusioner. Ved at sætte et flueben i Vedhæft nyeste konklusioner vil konklusionselementet fra det/de tidligere tilsyn være tilgængeligt bagerst i det nye tilsyn. Nyt besøg er den dag, hvor det fysiske fremmøde foregår. Dette felt er ikke obligatorisk. Svarfrist er dagen for, hvornår institutionerne skal være færdige med at udfylde tilsynet. Arbejdsperiode fra og til er til internt brug for tilsynsførende. Tilsyn er en indikation af, om tilsynet skal være anmeldt/uanmeldt. Ved at sætte et flueben i uanmeldt bliver tilsynene ikke tilgængelige i institutionerne. Klik på knappen Side 25 af 41

26 Klik på Ok for at bekræfte masseplanlægningen. Annuller gør, at du kommer tilbage til masse planlægning. Herefter kan alle de planlagte tilsyn ses i kolonnevisningen. Side 26 af 41

27 Masseslet af planlagte tilsyn Hvis du ønsker at slette flere planlagte tilsyn på en gang, skal du sætte et flueben ud fra hver enkelt institution og klikke på knappen Slet planlagte tilsyn. Klik på Ok for at bekræfte sletningen. Side 27 af 41

28 Oprettelse af notat for at oprette et notat. Nota- Ud fra hvert enkelt institution har du mulighed for at oprette et notat. Klik på ikonet terne er ikke tilgængelige for institutionerne kun for de tilsynsførende. Skiv i feltet Nyt notat og klik på knappen Gem. Herefter vises notatet med dato, klokkeslet og hvem der har oprettet notatet. Side 28 af 41

29 Hvis der allerede findes et notat på en institution, vises ikonet med en blå ramme udenom så mange notater, du ønsker..det er muligt at oprette Ved at klikke på ikonet kan du se alle tidligere notater. Side 29 af 41

30 Side 30 af 41

31 Tidligere Tilsyn Både i planlægningsfasen og ved den lille pil ud fra institutionen kan du se de tidligere tilsyn. Overskrift Tidligere tilsyn: Udført af: Status: Statussen er angivet af tilsynsførende ved behandling af tilsynet. Anmeldt/Uanmeldt Beskrivelse Viser, hvornår tilsynet er udført. Viser, hvem der er tilsynsførende. A= Almindeligt tilsyn O= Opfølgning på tilsyn S= Skærpet tilsyn Viser om tilsynet har været anmeldt/uanmeldt. Viser tilsynet og den tilsynsførendes konklusion på tilsynet. Side 31 af 41

32 Beskrivelse af Planlægning kolonner Overskrifter Institution Tilsynsførende Seneste tilsyn Svarfrist/nyt besøg Beskrivelse Viser navnet på institutionen. Viser, hvem der er tilsynsførende på institutionen. Viser dato samt status fra sidste udførte tilsyn. Viser datoen for svarfrist samt datoen for det nye besøg. Side 32 af 41

33 Beskrivelse af Planlægning knapper Ikoner Beskrivelse Benyttes, når du vil planlægge et tilsyn på en enkelt institution. Benyttes, når du vil redigere i planlægningen (svarfrist, tilsynsførende mv.). Benyttes, når du vil slette det planlagte tilsyn. Benyttes, når du vil oprette et notat på den enkelte institution. Hvis der vises en blå ramme uden om ikonet, så findes der et tidligere notat på institutionen. Benyttes, når du vil planlægge tilsyn på flere institutioner på en gang. Benyttes, når du vil slette flere planlagte tilsyn på en gang. Klik på den sorte pil ud fra institutionen for at se de tidligere tilsyn på institutionen. Side 33 af 41

34 Tilsyn I fanen Tilsyn vises de kommunale institutioner. Du kan søge specifikt på en enkelt institution ved at skrive i feltet Søg institution. Her kan du se, når en institution er færdig med at udfylde tilsynet. I nedenstående eksempel vises Dagplejen med en tom linje, fordi der ikke er planlagt et tilsyn. Den anden linje viser, at en anden Dagplejer har modtaget et tilsyn, og den tredje linje viser, at Skovbrynet har returneret et færdigbehandlet tilsyn. Behandling af tilsyn Når en institution har udfyldt et tilsyn, vises det med Ja i besvaret. Det betyder at, tilsynsførende nu kan gå i gang med at behandle tilsynet. Klik på for at indikere, at tilsynet er under behandling. Herefter vises fluebenet med gult. Klik på øjet for at læse tilsynet i gennem. Her er det også muligt at udskrive eller gemme som pdf. Klik på rediger ikonet for at tilføje din konklusion af tilsynet. Konklusionselementet vises som det sidste element i wizarden. Du kan ændre overskriften, hvis du ønsker det. Side 34 af 41

35 Indsæt din konklusion. Ved at sætte et flueben i Konklusion synlig i institution kan den pågældende institution se konklusionen i tilsynet. Klik på Gem. Side 35 af 41

36 Indsæt status på det færdige Tilsyn Klik på A, S, O for at angive tilsynets status. A= Almindeligt tilsyn O= Opfølgning på tilsyn S= Skærpet tilsyn Du kan sætte O (opfølgning) ud fra et almindeligt og et skærpet tilsyn. Det betyder, at et tilsyn kan have flere statusser. Tilsyn udført Når du er færdig med tilsynet, skal du klikke på fluebenet, så det ændres til grønt. Her kan du holde musen henover og se, hvem der har udført tilsynet, dato og klokkeslet. Ligeledes vil institutionen kunne se (under tidligere tilsyn) status og konklusionen for tilsynet. Side 36 af 41

37 Oprettelse af notat Alle de notater, du har oprettet i Fanen Planlægning, vises også i fanen Tilsyn og omvendt. Du har mulighed for at oprette et notat. Klik på ikonet for at oprette et notat. Notaterne er ikke tilgængelige for institutionerne kun for de tilsynsførende. Skiv i feltet Nyt notat og klik på knappen Gem. Side 37 af 41

38 Herefter vises notatet med dato, klokkeslet og hvem der har oprettet notatet. Det er muligt at op- Hvis der allerede findes et notat på en institution, vises ikonet med en blå ramme udenom rette så mange notater, du ønsker. Ved at klikke på ikonet kan du se alle tidligere notater. Side 38 af 41

39 Beskrivelse af Tilsyn kolonner Overskrifter Institution/Arbejdsperiode Tilsyn Svarfrist/Tilsynsførende Besvaret Status Beskrivelse Viser navnet på institutionen og tilsynsførendes interne arbejdsperiode. Viser navnet på skabelonen. Viser svardato for tilsynet, og hvem der er tilsynsførende på tilsynet. Viser, om institutionen har besvaret tilsynet. Når der ikke står Ja, har institutionen ikke besvaret tilsynet. A= Almindeligt tilsyn O= Opfølgning på tilsyn S= Skærpet tilsyn Side 39 af 41

40 Beskrivelse af Tilsyn knapper Ikoner Beskrivelse Benyttes til at indikere, om tilsynsførende arbejder med tilsynet. Grå: Viser, at der findes et tilsyn på institutionen. Gul: Tilsynsførende har ændret status til under behandling. Grøn: Tilsynet er udført samt færdigbehandlet. Benyttes, når du vil se, gemme som pdf eller udskrive tilsynet. Benyttes, når du vil redigere tilsynet. Benyttes, når du vil slette tilsynet. Dette kan du kun gøre, hvis institutionen ikke har taget det i brug. Benyttes, når du vil oprette et notat på det enkelte dagtilbud. Hvis der vises en blå ramme uden om ikonet, så er findes der et tidligere notat på dagtilbuddet. Side 40 af 41

41 Dialog mellem de tilsynsførende og institution Når tilsynet er færdigbehandlet af tilsynsførende, kan institutionen under Tidligere tilsyn klikke på øjet for at læse konklusionen (hvis denne markering er sat) samt se tilsynets status. Support Du kan finde vejledning på spørgsmålstegnet i systemet, vores hjemmeside eller ved at ringe til vores support. Se kontaktoplysninger på vores hjemmeside Rigtig god fornøjelse med brugen af Tabulex Tilsyn. Side 41 af 41

Det pædagogiske tilsyn. Tabulex Tilsyn

Det pædagogiske tilsyn. Tabulex Tilsyn Det pædagogiske tilsyn Tabulex Tilsyn Indhold Tilsyn... 3 Om det pædagogiske tilsyn... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Tilsyn... 5 Udfyld Tilsynet... 6 Opbygning... 6 Vedhæftningsselementet... 8

Læs mere

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Generelle Læreplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Generelle Læreplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 4 Skabeloner... 6 Opret skabelon... 7

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version

Generelle Læreplaner - Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Version Generelle Læreplaner - Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Version 1.0 2016 Side 2 af 22 Indhold IST Læreplaner... 4 Om pædagogiske læreplaner... 4 Log på og arbejdsgang... 4 Opsætning... 5 Skabeloner...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb

Quick guide Dynamicweb 9. Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Quick guide Dynamicweb 9 Kom godt i gang med brugen af redigeringsværktøjet bag vores hjemmesideløsning CMS-systemet Dynamicweb Indholdsfortegnelse Sådan logger du på... 3 Opbygning... 4 Beskrivelse af

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Start med at gå til opsætning under tandhjulet i højre hjørne ude på forsiden (rød pil).

Start med at gå til opsætning under tandhjulet i højre hjørne ude på forsiden (rød pil). Offboarding modulet Offboarding er et modul, der bidrager til at opsamle vigtig viden og erfaring fra medarbejdere, som forlader organisationen, så deres input kan frugtbargøres til kollektiv fremdrift

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg

Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Så dån udfylder du ånsøgningen om optågelse på en kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end

Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside front-end Indhold Introduktion... 2 Log på hjemmesiden og redigér front-end... 3 Rediger en side... 7 Opret ny side... 10

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter

Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter 1 Oprettelse og arbejdet med praktikaktiviteter Praktikaktiviteter er en måde at få et overblik over, hvor eleverne er og hvad de skal arbejde med. Herunder hvilke praktikmål, de skal opnå i de enkelte

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra   klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk

Miniguide for redaktører. Miniguide for redaktører. Leveret af DFF-EDB.dk Miniguide for redaktører Miniguide for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 1 INDHOLD Hjemmesider i Umbraco... 2 1. Kom i gang med Umbraco... 2 1.1 Login... 2 1.2. Når du arbejder på siden, inden den er udgivet...

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World.

Arkiv i SIMU World. Arkivet ligger i SIMU World, og gør det muligt at arkivere jeres sager direkte i SIMU World. Indhold Hvad er Arkivet?... 2 Arkiv er elektronisk, og ligger nederst i hver menu... 3 Arkivgrupper... 3 Oprette hovedmapper under de enkelte faner... 5 Oprette sagsmapper under hovedmapper... 6 Arkivering

Læs mere

Afregning af rejser på Mit HK

Afregning af rejser på Mit HK Afregning af rejser på Mit HK HK 28-06-2018 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. INDLEDNING 3 2.1 Find afregning på Mit HK 3 3. UDFYLDNING AF AFREGNING 4 3.1 Kørsel i egen bil 5 3.2 Udgiftsposter 8 3.3 Intet

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til ansøgningssystemet! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Institution - statistik

Institution - statistik Institution - statistik I Tabulex Læreplaner er der kommet et nyt faneblad - Statistik. Her kan du trække statistik for din daginstitution/dagpleje. Klik på fanen Statistik. Her kan du vælge, hvilken type

Læs mere

Brugervejledning til EG On Klagenævn

Brugervejledning til EG On Klagenævn Brugervejledning til EG On Klagenævn 1 Introduktion... 2 1.1 Support... 2 1.2 Log ind... 2 2 Dine klagesager... 3 2.1 Stamoplysninger... 3 2.2 Statusoplysninger... 4 2.3 Høringsoverblik... 5 2.4 Kommunikation...

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

ERPO. Ejendomsregistreringsportalen. Brugervejledning for kommunale sagsbehandlere Version 1.0. IBM DANMARK ApS

ERPO. Ejendomsregistreringsportalen. Brugervejledning for kommunale sagsbehandlere Version 1.0. IBM DANMARK ApS ERPO Ejendomsregistreringsportalen Brugervejledning for kommunale sagsbehandlere Version 1.0 10-12-2018 IBM DANMARK ApS Indhold 1.0 Log på... 3 2.0 Skærmbilledeopbygning... 3 2.1 Forside... 3 2.2 Sagsvisning...

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 2. Sådan foretager man en søgning 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 4. Hvordan downloader man gemte søgninger?

Læs mere

Vejledning. Familiearrangementer. Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016

Vejledning. Familiearrangementer. Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016 Familiearrangementer Tabulex Dagpleje Børn, Tabulex Daginstitution Børn, Tabulex SFO Børn, Tabulex Klub 23. maj 2016 Indhold Indhold... 2 Familiearrangementer... 3 Opret arrangement... 3 Opret spørgsmål...

Læs mere

Tabulex Dagpleje Børn

Tabulex Dagpleje Børn Tabulex Dagpleje Børn Vejledning til dagplejere 13. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Dagpleje Børn... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Oversigt over børnene... 4 Børn... 4 Kolonnen

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

Den nye klub hjemmeside.

Den nye klub hjemmeside. Den nye klub hjemmeside. Ved login i typo3, bliver du mødt med dette billede. Det viser sidetræet. Om man skal bruge listevisning eller sidevisning, afhænger af, hvilket indholdselement man arbejder i.

Læs mere

Vejledning i sammensatte spørgsmål i CV som kan indeholde forskellige liste- og/eller andre spørgsmål

Vejledning i sammensatte spørgsmål i CV som kan indeholde forskellige liste- og/eller andre spørgsmål Vejledning i sammensatte spørgsmål i CV som kan indeholde forskellige liste- og/eller andre spørgsmål 1. Et liste-spørgsmål betyder, at du kan lave et spørgsmål, som indeholder flere svarmuligheder f.eks.

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er

Brugermanual til vandværkshjemmeside. Opsætning af sider og menu er Brugermanual til vandværkshjemmeside Opsætning af sider og menu er 1 Forside 3 Liste Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside Sideopsætninger Siden er opdelt i: Kolonner & Afsnit Alt

Læs mere

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning

BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning BRUGERGUIDE Nfoo Concept Digital Skiltning Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Nfoo Concept Digital Skiltning INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG...

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk, Religionsvidenskåb, Aråbisk- og Islåmstudier eller Oldtidskundskåb- Vinteroptåg Hvis din bacheloruddannelse

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018

Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018 Så dån udfylder du ånsøgning om optågelse på en 2- fåglig kåndidåtuddånnelse med kåndidåttilvålg i Russisk eller Jåpånstudier, sommer 2018 Læser du en bacheloruddannelse med enten bachelortilvalget i Russisk

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Vejledning: AMUUDBUD.DK

Vejledning: AMUUDBUD.DK Vejledning: AMUUDBUD.DK Henvendt til uddannelsesinstitutioner Websiden amuudbud.dk bruges af uddannelsesinstitutioner til at ansøge om godkendelse til at udbyde AMU. Du skal have modtaget en e-mail med

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

DentalSuite Anvend EDI-portalen

DentalSuite Anvend EDI-portalen DentalSuite Anvend EDI-portalen Generelt om EDI-portalen EDI-portalen Er en sikker og fælles platform for sundhedsfagligt personale Gør det muligt at udveksle journalmateriale samt henvise i overensstemmelse

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op

Læs mere

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER

MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Til ProjectWEB udbudsportal administratorer Dato Maj, 2019 Version 02 MANUAL TIL PROJECTWEB UDBUDSPORTAL FOR UDBUDSADMINISTRATORER Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Før udbudsperioden... 3 2.1

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Vejledning til OS2dagsorden 19. oktober 2016 Syddjurs Kommune

Vejledning til OS2dagsorden 19. oktober 2016 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. OS2dagsorden - generelt... 2 2. Log på OS2dagsorden på ipad og PC... 3 3. Forsiden i OS2dagsorden... 7 4. Kalender... 8 5. Halvårskalender... 10 6. Det enkelte møde... 11 7. Tag

Læs mere

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE

Opret aktiviteter LEJERBO.DK OPRET AKTIVITETER PÅ AKTIVITETSLISTE 1 Opret aktiviteter TIPS: Du kan bruge en aktivitetsliste til at vise en række datostyrede aktiviteter i jeres afdeling eller udlejning af jeres fælleshus. Du behøver ikke sætte billede på, eller tekst,

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et bachelortilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning til EDI Portalen

Vejledning til EDI Portalen Vejledning til EDI Portalen DECEMBER 2018 CVR-nr.: 35472525 Side 2 af 21 Indhold Log ind... 3 Besked ved manglende CPR-nummer... 3 Sessionslængde... 4 Opbevaring af data... 4 Modtag EDI... 5 Korrespondancer...

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem!

Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa et kandidattilvalg Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

E-dagsorden. Vejledning

E-dagsorden. Vejledning E-dagsorden Vejledning Roller i E-dagsorden Almindelig mødedeltager Medlem af ét eller flere udvalg Kan læse dagsordenen, når den bliver frigivet Dagsordenssamler Medlem af et eller flere udvalg Kan læse

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB.

I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB I denne vejledning kan du lære, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har søgt på en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Vejledning ACADRE WEBKLIENT

Vejledning ACADRE WEBKLIENT ACADRE WEBKLIENT September 2019 Vejledning ACADRE WEBKLIENT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPRET EN NY SAG... 3 1.1 Opret en sag med autoprofil... 3 1.2 Opret en ny sag uden autoprofil... 4 2. OUTLOOK INTEGRATION

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning

Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Så dån udfylder du en ånsøgning om studieskift eller overflytning Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet op i

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg

Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg 1 Sa dan udfylder du en ansøgning om optagelse pa et kandidattilvalg Kandidattilvalg skal du kun søge, hvis du læser dit centrale fag ved et andet dansk universitet end Aarhus Universitet, samtidig med

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III. Version 1

Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III. Version 1 Nexus Guidelines Dokumentation Plan - Fælles Sprog III Version 1 Indhold KLs procesmodel... 3 Tilføj Grundforløb... 4 Tilføj Forløb... 5 Opret Organisationsenhed... 6 Tilknyt bruger... 7 Opret Årsager

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål

Google websites. https://sites.google.com. Pædagogiske og didaktiske mål Google websites https://sites.google.com Pædagogiske og didaktiske mål Et værktøj til at samle og dele klassens materialer og noter på ét sted med mulighed for et lækkert layout. Der kan lægges dokumenter

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK

VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK VEJLEDNING TIL BRUG AF LANDMAND.DK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Tilføj eller fravælg kort...3 Foretrukne...4 Bestem min startside...6 Mine links...7 Favoritter...8 Notifikationer...9 Pop up...10 LANDMAND.DK ER

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning.

Det bliver klart og tydeligt, når en medarbejder er oprettet og klar til planlægning. Medarbejder i ét flow (MIF) Medarbejder i ét flow kaldes i daglig tale MIF. Løsningen er indeholdt i SD Tjenestetid. Når der kommer nye medarbejdere ind fra lønsystemet, så kan man opdatere dem i ét samlet

Læs mere

Trin-for-trin guide til debatforum

Trin-for-trin guide til debatforum Trin-for-trin guide til debatforum Et debatforum er en samarbejdsplatform, der gør det muligt at diskutere og dele information med hinanden. Man kan også vedhæfte dokumenter til en diskussion eller lægge

Læs mere

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af

I højre side af skærmbilledet finder du i ansøgningssystemet en guide til at udfylde den del af Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en 2-faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk eller Religionsvidenskab - Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget med et

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg

Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Sa dan udfylder du ansøgningen om optagelse pa en kandidatuddannelse med kandidattilvalg Du kan kun søge om optagelse på kandidatuddannelse med kandidattilvalg, hvis du har afsluttet eller er i gang med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

1.1.3 Arrangementer og aktiviteter til hjemmesiden

1.1.3 Arrangementer og aktiviteter til hjemmesiden .. Arrangementer og aktiviteter til hjemmesiden Klik på menuen Alle arrangementer. Nu vises knappen Opret arrangement og alle Aktuelle arrangementer og aktiviteter. Ændret den. juni 09 Ældre Sagens hjemmesidesystem:..

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere