De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre kraner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre kraner."

Transkript

1 AFC/SBT 29. september 2017 Kranførercertifikat At-vejledning November 2017 Vejledningen gælder fra den 1. januar 2018 De vigtigste regler om, hvornår man skal have erhvervet certifikat for at måtte føre kraner. Vejledningen handler om, hvornår man skal have gennemgået og bestået en kranføreruddannelse for at måtte føre kraner og lignende maskiner (herefter kaldet kraner). De vigtigste regler Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået en relevant kranføreruddannelse, som fører kraner, som kan løfte en byrde frithængende. Kravet om kranførercertifikat gælder generelt kun kraner med en maksimal tilladelig belastning over 8 tons/tonsmeter. Der er dog også krav om kranførercertifikat til kraner på op til 8 tons/tonsmeter ved samløft af byrder med to eller flere kraner eller ved løft af personer med kraner, hvor det undtagelsesvist er tilladt. Der er fire forskellige kranføreruddannelser og dermed fire forskellige typer af kranførercertifikater. Reglerne om certifikat gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige. Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af kraner er begrænset. De vigtigste regler om: 1. Arbejde med kraner 2. Krav om certifikat 2.1. Kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter kranbasis 2.2. Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter 2.3. Mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter

2 2.4. Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter 3. Undtagelser fra kravet om certifikat 4. Krav til førerens alder og helbred 5. Certifikater efter tidligere regler. 1. Arbejde med kraner Arbejdsgiveren skal sikre, at arbejde i forbindelse med løft af byrder med kraner kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Det indebærer, at føreren er kvalificeret til at betjene kranen sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. at føreren er instrueret og oplært i brugen af den konkrete kran, dens sikkerhedsanordninger, løftetilbehør og de ydelsesmæssige begrænsninger, der er for at bruge kranen til en bestemt opgave. at føreren har gennemgået og bestået den relevante kranføreruddannelse. Kranføreruddannelsen skal gennemføres på en erhvervsskole eller et AMU-center, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Kranføreruddannelserne omfatter kun undervisning i et begrænset antal krantyper og løftesituationer. Det er derfor arbejdsgiverens ansvar at sikre, at kranførere er instrueret og oplært i at brug de konkrete krantyper og i at udføre de konkrete arbejdsopgaver. 2. Krav om certifikat Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået en relevant kranføreruddannelse, som fører kraner, som kan løfte en byrde frithængende. Kravet om kranførercertifikat gælder generelt kun kraner med en maksimal tilladelig belastning over 8 tons/tonsmeter. Der er dog også krav om kranførercertifikat til kraner på op til 8 tons/tonsmeter ved samløft af byrder med to eller flere kraner eller ved løft af personer med kraner, hvor det undtagelsesvist er tilladt. Der er fire forskellige kranføreruddannelser og dermed fire forskellige typer af kranførercertifikater til henholdsvis: Kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter kranbasisuddannelse Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter Mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter

3 Det er kranens tilladte belastning, som afgør, om man skal have certifikat, og ikke vægten af den byrde, som løftes eller kapaciteten af løftetilbehøret. Ved kraner med varierende udlæg (rækkeafstand), hvor den tilladte belastning afhænger af udlægget, er det kranens tilladte belastning, jf. belastningsdiagrammet som afgør, om man skal have certifikat. Reglerne om førercertifikater omfatter kraner med en tilladt belastning på over 8 tons og/eller over 8 tonsmeter (belastning gange udlæg). Reglerne omfatter også kraner på op til 8 tons/tonsmeter ved samløft af byrder med to eller flere kraner eller ved løft af personer med kraner, hvor dette undtagelsesvist er tilladt. Reglerne om certifikat gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv og for selvstændige. Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af kraner er begrænset. Arbejdsgiveren skal, hvis Arbejdstilsynet beder om det, kunne dokumentere, at føreren har gennemført og bestået den relevante kranføreruddannelse. Det dokumenteres ved hjælp af uddannelsesbeviset (certifikatet). Løft af byrder omfatter løft af en eller flere frithængende byrder fra et niveau til et andet i en lodret eller skrå vinkel. Frithængende betyder, at byrden er ophængt således, at dens tyngdepunkt er frit bevægeligt i én eller flere retninger under ét eller flere løftepunkter. En maskine der kan løfte en byrde fri af jorden, men hvor byrden ikke har nogen bevægelsesfrihed i forhold til ophængningspunktet er således ikke omfattet af certifikatkrav. Byrde er en genstand eller en gruppe af genstande, der løftes som én enhed uanset emballering eller anhugningsform. Byrden kan være løftet direkte med kranen eller lignende maskine, eller indirekte via løftetilbehør, grab o.l.

4 2.1. Kraner med en tilladt belastning på over 8 tons/tonsmeter - kranbasisuddannelse Kranbasisuddannelse Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået kranbasisuddannelsen, der fører kraner, som kan løfte en byrde frithængende med maksimal tilladelig belastning over 8 tons/tonsmeter. Kranbasisuddannelsen giver ret til at føre traverskraner, portalkraner, søjlesvingkraner o.l., hvor byrdens tilladte vægt ikke afhænger af udlægget. Kranbasisuddannelsen giver også ret til at føre teleskoplæssere med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter, når de anvendes til kranarbejde. Der kræves dog også teleskoplæssercertifikat i tillæg til kranbasisuddannelsen. Endelig er kranbasisuddannelsen en forudsætning for at man kan tage overbygningsuddannelserne til mobile kraner og tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladelig belastning på over 8 tonsmeter. Kranbasisuddannelsen kan tages som et sammenhængende forløb i forbindelse med en overbygningsuddannelse. Kranbasiscertifikat opnået ad denne vej giver også ret til at føre traverskraner o.l Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter Kranbasisuddannelse + overbygningsuddannelse til mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået kranbasisuddannelsen samt overbygningsuddannelsen til mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter, der fører mobile kraner og lignende maskiner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter. Kranbasisuddannelsen og overbygningsuddannelsen kan gennemføres som et sammenhængende forløb. Mobile kraner er maskiner, der er indrettet som kraner, som er monteret på køretøjer, bælter, tog, trailere o.l. og som bruges til løft af frithængende bryder. Køretøjer, trailere o.l. har ofte støtteben, som slås ud, inden kranen kan bruges. Kranen er derfor ofte ikke mobil, når den bruges. Der er tale om en mobil kran i forhold til førercertifikatreglerne uanset, om køretøjet har støtteben eller ej.

5 Eksempler på mobile kraner er lastbilkraner, trailermonterede kraner, mobilkraner med ballast, mobile kraner på bælter eller hjul, samt entreprenørmaskiner, der er indrettetog bruges til kranarbejde. En mobil eller semimobil selvrejsende tårnkran, som er fast monteret på et køretøj o.l., anses som en mobil kran og ikke en tårnkran i forhold til førercertifikatreglerne Mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter Kranbasisuddannelse + overbygningsuddannelse til mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til 30 tonsmeter + overbygningsuddannelse til mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået kranbasisuddannelsen, overbygningsuddannelsen til mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og op til -30 tonsmeter samt overbygningsuddannelsen til mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter, der fører mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter. Den praktiske undervisning i overbygningsuddannelsen sker på et begrænset antal krantyper. Arbejdsgiveren skal derfor sikre, at medarbejdere, der fx skal føre mobilkraner med ballast, får yderligere instruktion og oplæring i brugen af disse Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter Kranbasisuddannelse + overbygningsuddannelsen til tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter Arbejdsgiveren skal sikre, at det kun er personer, der har bestået kranbasisuddannelsen samt overbygningsuddannelsen Tårnkraner og fast opstillede kraner med en masimalt tilladelig belastning på over 8 tonsmeter, der fører tårnkraner eller fast opstillede kraner over 8 tonsmeter. Kranbasisuddannelsen og overbygningsuddannelsen kan gennemføres som et sammenhængende forløb. Tårnkraner og fast opstillede kraner er kraner, som er fast opstillet/installeret på fundamenter, skinnesystemer, travers o.l., og som bruges til løft af frithængende byrder. Kraner, som er omfattet af førercertifikatreglerne om fast opstillede kraner, er kraner som ikke er monteret på et køretøj, trailer o.l. hvor byrden løftes uden for kranens understøtningsflade, og hvor den tilladte belastning er afhængig af udlægget. Svingkraner

6 med en fast tilladt belastning er således ikke omfattet af kravet om, at føreren skal have certifikat til tårnkraner og fastopstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter, forudsætter kranbasisuddannelsen. Eksempler på fast opstillede kraner, som er omfattet af førercertifikatreglerne, er havnekraner som fx containerkraner med bom/udligger, svingkraner med knækarm og højbanekraner. 3. Undtagelser fra kravet om certifikat Der stilles ikke krav om uddannelse til løft af byrder med kraner i følgende situationer: Hvis kranens tilladte belastning maksimalt er 8 tons/tonsmeter. Hvis den tilladte belastning er begrænset til 8 tons, fx med nøglekontakt, og hvis belastningen fra byrden altid er inden for kranens understøttelsesflade, så der ikke er risiko for, at kranen kan vælte. Hvis kranen kun kan løfte byrder i lodret retning. Det kræves således ikke certifikat for at løfte med en talje på en manuelt drevet løbekat. Hvis det er en fast installeret kran, der ikke kan vælte, og hvis den er opstillet, så personer ikke kan komme ind i arbejdsområdet, mens den er i drift, og det er udelukket, at fejlbetjening eller tab af byrder kan forvolde personskade. Hvis kranen tilhører et skib og føres af skibets besætning. Hvis kranen afprøves efter opstilling eller reparation, når formålet er at kontrollere, at alt fungerer, som det skal. Tilsvarende stilles der ikke krav om kranføreruddannelse til entreprenørmaskiner, herunder teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med deres normale arbejdsopgaver. Undtagelsen gælder når alle følgende betingelser er opfyldt: Hvis der ikke er andre personer i umiddelbar nærhed af den byrde, der løftes, transporteres eller sættes af. Det er dog tilladt at styre byrden på plads under afsætningen. Hvis byrden ikke løftes mere end ca. 1 m over terræn. Hvis maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Hvis leverandørens brugs- og vedligeholdelsesanvisninger er på maskinen. Undtagelserne gælder for alle kran- og certifikattyper, herunder for teleskoplæssere, der bruges til kranarbejde. Uanset de oven for nævnte undtagelser er der krav om kranførercertifikat: Hvis der løftes personer med kraner, eller hvis to eller flere kraner arbejder sammen om at løfte en byrde ( samløft ), med mindre: o kranerne kun har mekanisk drevet hejs og fir bevægelse eller

7 o hvis det ikke er muligt for personer at komme ind i arbejdsområdet under drift så det kan udelukkes, at fejlbetjening eller tab af byrden kan forvolde personskade, eller o kranerne tilhører et skib og føres af skibets besætning. 4. Krav til førerens alder og helbred Man skal være fyldt 18 år for at opnå certifikat til kraner. Unge, som er fyldt 15 år, kan dog erhverve certifikat til kraner, hvis det er nødvendigt for at gennemføre en konkret erhvervskompetencegivende uddannelse. Man skal kunne dokumentere, at man helbredsmæssigt er egnet til at føre et teknisk hjælpemiddel for at få et kranførercertifikat. Det dokumenteres ved alle typer af kørekort inkl. kørekort til knallert og traktor eller ved den helbredserklæring, som udarbejdes i forbindelse med udstedelse af kørekort. 5. Certifikater efter tidligere regler Kranførercertifikater, der er udstedt efter tidligere regler, giver fortsat ret til at føre kraner i henhold til certifikatets gyldighedsområde. Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater. Kranførercertifikater, der er erhvervet efter tidligere regler, giver dog kun ret til at føre teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner der bruges til kranarbejde frem til den 31. december Fra den 1. januar 2019 skal man således både have et (nyt eller gammelt) kranførercertifikat og et teleskoplæssercertifikat for at måtte føre teleskoplæssere, der bruges som kran. Personer med et kranførercertifikat, skal således supplere deres uddannelse med et teleskoplæssercertifikat, hvis de skal føre teleskoplæssere, der bruges som kran efter den 31. december Læs også At-vejledning om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet At-meddelelse om samløft med kraner At-vejledning om telekoplæssercertifikat. Baggrund At-vejledningen knytter sig til bekendtgørelsen om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

8 At-vejledning B om kranførercertifikat ophæves den 31. december 2017.

Informationsmøde om de nye kranuddannelser den 3. januar 2018, hos EUC Lillebælt

Informationsmøde om de nye kranuddannelser den 3. januar 2018, hos EUC Lillebælt Informationsmøde om de nye kranuddannelser den 3. januar 2018, hos EUC Lillebælt Side 1 Kran uddannelser Jørgen Gregersen Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser BEK nr. 1346 af 29/11/2017 Nye

Læs mere

Fyraftensmøde om de nye kranuddannelser. Side 1

Fyraftensmøde om de nye kranuddannelser. Side 1 Fyraftensmøde om de nye kranuddannelser Side 1 Gamle Certifikat til kraner m.v. A: Tårndrejekraner (byggekraner), havnekraner (skinnekørende), svingkraner, højbanekraner, skibsværftskraner o.l. B: Mobilkraner

Læs mere

Nye kranuddannelser. Side 1

Nye kranuddannelser. Side 1 Nye kranuddannelser Side 1 Gamle Certifikat til kraner m.v. A: Tårndrejekraner (byggekraner), havnekraner (skinnekørende), svingkraner, højbanekraner, skibsværftskraner o.l. B: Mobilkraner C: Certifikatkrævende

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser BEK nr 1148 af 25/10/2017 Udskriftsdato: 9. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000092 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Regler om førercertifikater

Regler om førercertifikater Regler om førercertifikater FORENKLING AF REGLERNE OM FØRERCERTIFIKATER Nye regler om kranførercertifikater træder i kraft pr. 1. januar 2018. De nuværende regler om førercertifikater faldt bort med udgangen

Læs mere

Eksempler på førercertifikatkrav iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Eksempler på førercertifikatkrav iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Eksempler på førercertifikatkrav iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger Samløft med kran Certifikatkrav ift. anvendt

Læs mere

TUR Truckkonference 2018

TUR Truckkonference 2018 TUR Truckkonference 2018 Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet Indhold Nye kranførercertifikatregler Gamle certifikaters

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2

At-VEJLEDNING. Kranførercertifikat. At-vejledning B.2.1.1-2 At-VEJLEDNING Kranførercertifikat At-vejledning B.2.1.1-2 August 2000 Opdateret maj 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov - givningen skal fortolkes.

Læs mere

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Krankonference 2007 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. civilingeniør Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: AT regler på kranområdet, hierarki, m.m. Nye regler om førercertifikat til teleskoplæsser

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088. Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. december 2011 28. november 2011. Nr. 1088. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser I medfør af 41, 41 b, 74, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Page 1 of 17 BEK nr 1088 af 28/11/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 01-12-2011 Beskæftigelsesministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel

Læs mere

TUR s krankonference Kranbranchens syn på og konsekvenser ved ændringer af certifikatuddannelserne

TUR s krankonference Kranbranchens syn på og konsekvenser ved ændringer af certifikatuddannelserne TUR s krankonference 2017 Kranbranchens syn på og konsekvenser ved ændringer af certifikatuddannelserne Hvem er jeg? Kim Knudsen BMS HSEQ & HR 10 års anciennitet ESTA (Europæisk kran & special transport

Læs mere

At VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At vejledning F.1.7 1

At VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At vejledning F.1.7 1 At VEJLEDNING Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet At vejledning F.1.7 1 Februar 2012 Opdateret september 2019 2 Hvad er en At vejledning? At vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Lovpligtige uddannelser

Lovpligtige uddannelser Lovpligtige uddannelser Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. I medfør af 17, 18, stk. 7, 22, 26, 26 a, 32 a, 37, 43 a, 44, 49, 50, stk. 4, 69 a, stk. 1,

Læs mere

KRAN D og E. Siden sidst

KRAN D og E. Siden sidst KRAN D og E Siden sidst KRAN D og E Siden sidst KRAN B Siden sidst KRAN B Siden sidst Nye uddannelsesbøger (tidligere kaldet uddannelsesjournaler) nu også udarbejdet og klar til at blive lagt på www.tur.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser BEK nr 1346 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20175000264 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

la. Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

la. Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 la Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber

Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber Belastningsprøve af hejse- og løfteredskaber At-anvisning nr. 2.3.0.3 Marts 1998 Indledning Denne anvisning knytter sig til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

TUR s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s truckkonference 2011 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. maskiningeniør Morten Vestergaard Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Certifikatregler kontra uddannelsesbekendtgørelsen Status på uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Censorvejledning til Certifikatuddannelse for teleskoplæsser med gafler Undervisningsministeriet. Juni 2013. Materialet er udviklet af efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At-vejledning F.1.7

At-VEJLEDNING. Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet. At-vejledning F.1.7 At-VEJLEDNING Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet At-vejledning F.1.7 Februar 2012 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Mobilkran. Certifikattype B.

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Mobilkran. Certifikattype B. TURs vejledning for krancertifikatprøve. Mobilkran. Certifikattype B.. Indhold: Arbejdstilsynets krav til prøven Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse Bedømmelse Bilag med relateret uddannelsesmål

Læs mere

Afsnit 10 Sikkerhed på byggepladsen

Afsnit 10 Sikkerhed på byggepladsen Afsnit 10 Sikkerhed på byggepladsen Når der sker arbejdsulykker Sikkerhedsarbejde Stoffer, materialer og vinterforanstaltninger Certifikater Bæring Vibrationer 1 Sikkerhed på byggepladsen Når der sker

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 5 Nummer: 2749 Titel: Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr Kort titel: Kran Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2006 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet

Læs mere

Krankonference Side 1

Krankonference Side 1 Krankonference 2019 Side 1 Vejledende program Tirsdag 28. maj 12:30 13:15 13:15 13:30 13:30 14:30 14:30 15:00 Ankomst og frokost Velkomst, praktiske oplysninger Multitest / prøver mv. /Jørgen Gregersen

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat

Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri Udførelse af kranløft med entreprenørmaskiner, G-Certifikat Undervisningsministeriet. Februar 2009. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION. Emne: PERSONLØFTERE. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMAK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION PERSONLØFTERE Sikkerhedsinstruk.: SI21 Udgave-Dato 02-03.11.2016 MILJØ & SIKKERHED SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen Godkendt

Læs mere

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Lastbilmonteret Kran, over 25 TM Certifikattype E.

TURs vejledning for krancertifikatprøve. Lastbilmonteret Kran, over 25 TM Certifikattype E. TURs vejledning for krancertifikatprøve. Lastbilmonteret Kran, over 25 TM Certifikattype E. Indhold: Arbejdstilsynets krav til prøven Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse Bedømmelse Bilag

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Prøvevejledning til Teleskoplæsser Certifikat, 2019 Undervisningsministeriet, 2019. Materialet er udviklet af efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 8 Nummer: 2733 Titel: Mobilkraner med ballast Kort titel: M.kran ballast Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Langt de fleste

Læs mere

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet

TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet TUR s Gaffeltruckkonference 2009 Indlæg fra Arbejdstilsynet v. chefkonsulent Anders Mortensen Arbejdsmiljøfagligt Center Indhold: Anerkendelse af udlændings kvalifikationer Ændring af førercertifikatbekendtgørelsen

Læs mere

Ændringer - Præcisering af kravene til censorer (s. 7, 20) - Opdateret med hensyn til bekendtgørelses- og lovhenvisninger (numre og titler)

Ændringer - Præcisering af kravene til censorer (s. 7, 20) - Opdateret med hensyn til bekendtgørelses- og lovhenvisninger (numre og titler) Arbejdstilsynets krav til gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B), jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven -

Læs mere

Denne anvisning giver nærmere retningslinier for udførelsen af anhugning i forbindelse med løft, transport og afsætning af en byrde.

Denne anvisning giver nærmere retningslinier for udførelsen af anhugning i forbindelse med løft, transport og afsætning af en byrde. Anhugning At-anvisning nr. 2.3.0.4 Maj 1997 Erstatter: At-meddelelse nr. 2.02.9 September 1985 Indledning Anhugning skal ske i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december

Læs mere

TUR Truckkonference 2016

TUR Truckkonference 2016 TUR Truckkonference 2016 Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet Indhold Præsentation af os selv Uheld med gaffeltrucks

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE i Bygge & Anlæg Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE Indhold INDHOLD 4 Indledning Bygherrens ansvar...4 5 Planlægning 6 Eksempler på metoder til anhugning

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

TUR Krankonference Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet

TUR Krankonference Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet TUR Krankonference 2017 Beatrice Fogh Larsen, jurist og Dorte Harning, specialkonsulent Kontor for Social dumping, Byggeri og Teknik Arbejdstilsynet Hvad vi vil fortælle jer om? Præsentation af os selv

Læs mere

UDKAST! Censorvejledning til Tårn- og svingkran

UDKAST! Censorvejledning til Tårn- og svingkran UDKAST! Censorvejledning til Tårn- og svingkran 2012 1 Forord Denne censorvejledning er udarbejdet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) og godkendt af Arbejdstilsynet. Vejledningen

Læs mere

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft

Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Kontrahering med dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft Ved kontrahering med en dansk underentreprenør med udenlandsk arbejdskraft ansat bør du som minimum overveje følgende 5 punkter. 1) Der

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 kl. 10.00 14.30 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

Lettekraner Svingkraner

Lettekraner Svingkraner .UDQLQJHQL UHQ $ 6.QVXOHQW NUDQ J OºIWHJUHM Lettekraner Svingkraner LETTEKAN SPECIFIKATIONE LETTETAVESKANE - HOVEDKOMPONENTE C-POFIL SVINGKANE MED SKÅSTÆE TYPE O I-POFIL SVINGKANE MED SKÅSTÆE TYPE O I-POFIL

Læs mere

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet De vigtigste regler om arbejdsgiverens pligt til at oplære og instruere sine ansatte og føre tilsyn med arbejdets udførelse. Vejledningen handler om arbejdsgiverens

Læs mere

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

Branchevejledning. Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer Forord Denne branchevejledning Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer er udarbejdet af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Censorvejledningen. Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper.

Censorvejledningen. Stk. 2. Direktøren for Arbejdstilsynet fastsætter omfanget af kravene til prøven for de enkelte certifikattyper. BEK 1088 23. Censorvejledningen De i kapitel 2 nævnte certifikater udstedes i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser af uddannelsesinstitutioner godkendt i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 30. april 2013 Page 1 of 16 Indhold Takstgrupper og generelle retningslinier... 3 Kraner... 4 1000 t Portalkran... 4 100 t havnekran ( MAN-kran )... 6 100 t havnekran

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Vurdering af udbuddet af kranuddannelser i Danmark (kat. D, E & B)

Vurdering af udbuddet af kranuddannelser i Danmark (kat. D, E & B) Vurdering af udbuddet af kranuddannelser i Danmark (kat. D, E & B) Udarbejdet for Transporterhvervets UddannelsesRåd 2007-2008 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Om analysen... 8 3. Udviklingen indenfor kranområdet...

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Kraner & Transport. Oversigt & Priser

Kraner & Transport. Oversigt & Priser Kraner & Transport Oversigt & Priser 1. marts 2015 Alle priser og beløb er angivet i danske kroner excl. moms og øvrige offentlige afgifter, og de kan ændres uden forudgående varsel. Der tages forbehold

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Aktuelle udbudsgodkendelser

Aktuelle udbudsgodkendelser Side 1 af 5 681401 AMU Hoverdal Kompetencebeskrivelse: EUU: Periode: Godkendelsestype: 2636 Ejendomsservice AE 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2708 Klimateknisk område AB 01-01-2010 og fremefter

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Uddannelse og kompetence ved offshore olie- og gasaktiviteter

Uddannelse og kompetence ved offshore olie- og gasaktiviteter Uddannelse og kompetence ved offshore olie- og gasaktiviteter Vejledningen handler om krav til uddannelse og kompetence af betydning for sikkerhed og sundhed ved offshore olie- og gasaktiviteter. Vejledningen

Læs mere

Indleje af medarbejdere

Indleje af medarbejdere Indleje af medarbejdere Råd og vejledning til dig, der skal indleje medarbejdere fra en kollega eller vikarbureau. Indledning Hvad enten du har det som forretningsstrategi, pludselig har kapacitetsproblemer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar

Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter og fokus på den enkeltes ansvar Pligtsubjekter Fokus på den enkeltes ansvar Lever bygherrer og projekterende op til deres ansvar? Kim Borch Konsulent i Dansk Byggeri Arbejdsgiverens ansvar

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015

Arbejdsgiverens ansvar. Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdsgiverens ansvar Dansk Byggeris Arbejdsmiljøkonference 5. Marts 2015 Arbejdstagerens ansvar Arbejdsmiljølovens 28 Ansatte har en strafbelagt pligt til at medvirke til at arbejdsgivere kan overholde

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor.

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor. Formålet med dette afsnit er at få bevidsthed omkring vigtigheden af personlig sikkerhed, korrekt anvendelse af løftegrej samt sikker og effektiv godsbehandling. Vurdering og planlægning Der skelnes mellem

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1 I medfør af 37, stk. 4, 41, 41a, 41b, 74, 74a, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder på offshoreanlæg m.vi. forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 395 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

Tekstdel - Uddannelsesordning for Havn og Terminaler

Tekstdel - Uddannelsesordning for Havn og Terminaler TUR den 01-07-2019 Tekstdel - Uddannelsesordning for Havn og Terminaler Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til uddannelsesbekendtgørelsens

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

Sikkerheds- og certifikatkurser

Sikkerheds- og certifikatkurser 2015 Sikkerheds- og certifikatkurser Vi har i dette katalog samlet en vifte af kurser inden for lovpligtig sikkerhed og certifikater. Nogle kurser er tværfaglige, mens andre henvender sig til særlige brancher.

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruktionbog. Winches

Instruktionbog. Winches Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK Instruktionbog Winches Index: VILKÅR:... 3 BRUGSOMRÅDE:... 3 SIKKERHED OG SUNDHED:... 4 FORHOLDSREGLER VED STRØMSVIGT:... 5 OPBEVARING OG

Læs mere