NØGLETALSNYT Aktiekursfald aflyser ikke opsving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLETALSNYT Aktiekursfald aflyser ikke opsving"

Transkript

1 NØGLETALSNYT Aktiekursfald aflyser ikke opsving AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den forgangne uge har på den økonomiske front været præget af de meget store kursfald, som vi har set på aktiemarkedet. Kursfaldene startede for alvor fredag i sidste uge men særligt mandag og torsdag i denne uge var hårde ved aktiemarkedet. Det amerikanske aktiemarked er faldet med 8,5 pct. den seneste uge. Det er et meget voldsomt dyk på kort tid. Den udløsende faktor bag kursfaldene har været udsigten til højere renter. Dertil kommer, at aktiekurserne i starten af året steg meget voldsomt fra et i forvejen højt niveau, så markedet var i udgangspunktet meget dyrt prissat. Det er endnu for tidligt at konkludere, om aktiekurserne skal falde mere men det er vores vurdering, at der er tale om en kurskorrektion snarere end indgangen til en egentlig krise. Dansk økonomi er ikke specielt sårbar overfor moderate udsving på aktiemarkedet men det er klart, at hvis der mod forventning er tale om indgangen til en decideret krise, så vil dansk økonomi også blive ramt. Udover at ugen bød på faldende aktiekurser, så lykkedes det også for regeringen og Dansk Folkeparti at blive enige om en skatteaftale, som kommer til at sænke personskatterne en smule over de kommende år. Skatteaftalen har ikke stor effekt på eksempelvis arbejdsudbud, men det er dog værd at bemærke, at trods alt er lykkedes at skrue en aftale sammen, som indebærer en lille positiv effekt på arbejdsudbuddet. Derudover adresserer aftalen det såkaldte samspilsproblem i relation til pensionsopsparing. I den kommende uge vil der mandag være fokus på inflationsudviklingen i januar. Inflationen er generelt fortsat lav i dansk økonomi men pilen peger svagt op. Den lidt højere inflation har gjort, at realindkomstvæksten er faldet en smule fra et højt niveau. Onsdag offentliggøres den såkaldte BNP-indikator for 4. kvartal. 3. kvartal bød på et overraskende fald i BNP, vi forventer, at væksten tager revanche i 4. kvartal, og vi vil derfor ikke være overraskede, hvis væksten fra 3. til 4. kvartal viser sig at have været et stykke over 0,5 pct. Med tallene for 4. kvartal får vi også første bud på væksten for hele Efter vores vurdering steg BNP med 2,0 pct. fra 2016 til Nøgletal Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget i dansk økonomi 2 Aftale om lavere skat på arbejde og pension skattelettelser for 5 mia. kr. 3 Svage prisfald på fast ejendom i november - en del var dog sæsonudsving 4 Første måned af 2018 bød på færre konkurser 5 Rekord: hvert 22. sekund passerer en lastbil Storebælt 6 Svært år for industrien blev afsluttet med fremgang 7 Europa-kommissionen forventer fortsat opsving i dansk økonomi 8 Fin afslutning på et skuffende år for vareeksporten. 9 Der blev solgt rekordmange biler i januar 10 Så er vi indbyggere - rekord! Rykker barren for vækst. 11 Side

2 Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget i dansk økonomi De finansielle markeder har mildest talt haft en hæsblæsende start på året. I starten af januar kendte aktiemarkedet kun én retning, og det var op med raketfart. Her i februar er udviklingen imidlertid vendt og den seneste uge har budt på markante aktiekursfald. Det amerikanske S&P500 indeks er således faldet med over 10 pct. siden toppen, hvilket gør, at man nu taler om en korrektion i markedet. Det er dog værd at bemærke, at selvom aktierne er faldet meget i værdi over den seneste uge, så er S&P500 kun faldet tilbage til det niveau, som vi havde november sidste år. Baggrunden for kursfaldene er en kombination af bekymring over, hvorvidt kurserne er kommet for højt op på for kort tid og så en reaktion på udsigten til stigende renter. Fredag i sidste uge gav den amerikanske arbejdsmarkedsrapport anledning til øget bekymring for rentestigninger, da rapporten viste den højeste lønvækst længe. Højere lønvækst trækker i retningen af højere inflation, og hvis inflationen stiger, så må centralbanken forventes at reagere i form af at sætte renten mere op, end den ellers ville have haft gjort. Aktiekursfaldene er således til en vis grad en reaktion på, at det går godt i amerikansk økonomi selvom det kan lyde lidt paradoksalt. Tager vi de seneste nøgletal fra såvel USA og Europa så viser de fin fremgang. Umiddelbart mindsker det også bekymringen for, hvorvidt de faldende kurser markerer indgangen til en decideret global økonomisk krise. Man skal aldrig sige aldrig, men for nærværende synes det mere sandsynligt, at der er tale om en korrektion i markedet end indgangen til en egentlig økonomisk krise. Når vi kigger på dansk økonomi, så afhænger de makroøkonomiske effekter af aktiekursfaldene i høj grad af, om der alene er tale om en kurskorrektion, eller om det er indgangen til en egentlig global økonomisk krise. Hvis vi er på vej ind i en global krise, så bliver en lille åben økonomi, som den danske selvsagt også ramt. Men hvis vores konklusion om, at der ikke er tale om en egentlig økonomisk krise, så er det mere et spørgsmål om, hvor sårbar vores økonomi er i forhold til udsving på aktiemarkedet. Og her er konklusionen ganske klar, vi er ikke særligt sårbare over for aktiekursfald. Vi danskere har ikke ret mange aktier i fri beholdning, og virksomhederne bruger kun i et begrænset omfang aktiemarkedet til at skaffe kapital. Når det er sagt, så vil kursfaldene og den forøgede finansielle uro naturligvis trække i retningen af lavere vækst, også i dansk økonomi. Aktiekursen er styrtdykket den seneste uge Enhed: US$ Kilde: Investing.com, S&P 500 indeks DANSK ERHVERV 2

3 Aftale om lavere skat på arbejde og pension skattelettelser for 5 mia. kr. Tirsdag indgik regeringen og Dansk Folkeparti en længe ventet aftale omkring lavere skat på arbejde og pensionsindbetaling. Aftalen endte samlet ud i skattelettelser på 5 mia. kr., når aftalen er fuldt indført i Overordnet set medfører aftalen et øget incitament til at spare op til pension og at tage et arbejde fremfor at være på overførselsindkomst. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at indføre et nyt jobfradrag på 4,5 pct. af arbejdsindkomst (inkl. pensionsindbetalinger) for indkomst over om året. Jobfradraget kan dog maksimalt være kr. I en gennemsnitskommune svarer det til en skattelettelse på 645 kr. for indkomster over ca kr. Jobfradraget indføres gradvist frem mod 2020, men i en gennemsnitskommune vil skattelettelsen allerede i år have en skatteværdi på 375 kr. Et af de store privatøkonomiske udfordringer har været samspilsproblemet, hvor det for mange ikke har kunne betale sig at spare op til pension. Samspilsproblemet ved pensionsopsparing opstår, når kombinationen af fradrag for pensionsindbetalinger og beskatning og aftrapning af offentlige ydelser ved pensionsudbetalinger tilsammen fører til højere samlet beskatning og aftrapning af offentlige ydelser end opsparing uden for pensionssystemet. Derfor har der være flere personer, der har haft en meget høj effektiv marginalskat på pensionsudbetalinger. I aftalen imødegås samspilsproblemet ved at indføre et nyt pensionsfradrag for pensionsindbetaler op til kr. Fradraget vil være 12 pct. for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen og 32 pct. for personer med 15 år eller mindre til folkepensionsalderen. Desuden udvides grundlaget for beskæftigelsesfradraget, så det også omfatter den del af arbejdsindkomsten, der indbetales til pensionsordninger. Samtidig øges det maksimale beskæftigelsesfradrag med kr. Det er desuden aftalt, at bundskatten allerede i år sænkes med 0,02 pct.-point. Derudover indeholder aftalen indførsel af opholdskrav på en række ydelser. Samlet bidrager aftalen til at øge arbejdsudbuddet med ca personer. Det er derfor et skridt i den rigtige retning mod at indfri regeringens ambition om at gennemføre reformer, der øger beskæftigelse med fuldtidspersoner frem mod DANSK ERHVERV 3

4 Svage prisfald på fast ejendom i november - en del var dog sæsonudsving På dage med massive aktiekursfald, så er det måske værd at huske sig selv på, at hvis vi ser bort fra meget langsigtet pensionsopsparingen, så fylder aktier ikke ret meget i forhold til vores formue. Boligernes værdi er derimod for mange familier et langt mere afgørende aktiv, og når man kigger på udviklingen på boligmarkedet, så er der på nuværende tidspunkt ikke grund til at finde de dybe panderynker frem. Vi har fået tal for udviklingen i hus og ejerlejlighedspriserne frem til og med november sidste år. Godt nok viser dagens tal prisfald på ejerlejligheder på 1,6% fra oktober til november og på 1,2% på huse men hovedparten af prisfaldet skyldes alene sæsonmæssige udsving. Korrigeret for sæson faldt lejlighedspriserne kun med 0,4% og huspriserne faldt med 0,7%. Målt over det seneste år er huspriserne steget med 2,5%, mens priserne på ejerlejligheder er steget med 6,5%. Selvom man ikke på nuværende tidspunkt behøver at finde de dybe panderynker frem mht. boligmarkedet, så er prisfaldet i november måske en kærkommen erindring om, at priser på fast ejendom ikke kun stiger. Der har særligt i storbyområderne været en tendens til overoptimisme blandt boligkøberne. At priserne ikke længere stiger ubrudt skal også ses i lyset af, at renten ikke længere er rekordlav og efteråret sidste år var jo også præget af snak om ændret regulering, som kan have været med til at gøre køberne mere usikre. Dagens tal mindsker sandsynligheden for egentlig bobledannelse på boligmarkedet det er nemlig ikke sådan, at huse eller lejligheder på landsplan er dyre set i forhold til dansk økonomis øvrige tilstand. Vi forventer trods dagens prisfald svag prisvækst på fast ejendom over det kommende år men træerne gror ikke ind i himlen, der vil også være måneder med faldende priser. Mindre fald i huspriserne dog hovedsageligt grundet sæsonudsving Indeks: 2006= Enfamiliehuse Ejerlejligheder, i alt Kilde: Danmarks Statistik DANSK ERHVERV 4

5 2012M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 NØGLETALSNYT UGE 6 FEBRUAR 2018 Første måned af 2018 bød på færre konkurser Danmarks Statistik har offentliggjort antallet af konkurser frem til og med januar i år. Tallene viser, at der var 183 konkurser i januar blandt aktive virksomheder, når der tages højde for sæsonmæssige effekt i december lå tallet på 210. Derudover gik der jobs tabt i januar i forbindelse med konkurser. Hen over de seneste 3 måneder er der i gennemsnit gået jobs tabt hver måned som følge af konkurser. Antallet af aktive virksomheder som måtte dreje nøglen var stigende gennem den første halvdel har I 4. kvartal af sidste år var der dog samlet set tale om en neutral udvikling både mht. antallet af konkurser og tabte jobs. Antallet af konkurser i den første måned af 2018 ligger under niveauet fra det sidste halvår af vi skal tilbage til juni 2017 før antallet af konkurser var lige så lavt. Selvom de seneste år har været positive for dansk økonomi, skal man ikke umiddelbart forvente, at 2018 bliver året, hvor vi ser et rekordlavt antal konkurser. Vi oplever nemlig i disse år en fin dynamik blandt danske virksomheder, hvor mange nye virksomheder kommer ind og tager kampen op mod de etablerede virksomheder. Så selvom den enkelte konkurs selvfølgelig kan være en trist historie, så er det vigtigt at huske på, at konkurser er et udtryk for dynamik blandt virksomheder i en markedsøkonomi. Denne dynamik er ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv et sundhedstegn, da det medfører at ressourcerne i økonomien, som eksempelvis kapital og arbejdskraft, flyttes over i mere effektive virksomheder, hvor deres værdiskabelse er højere. Når værdiskabelsen pr. produktionsinput stiger, så betyder det, at den samfundsøkonomiske kage samlet set bliver større. Færre konkurser, men flere tabte jobs 300 Antal konkurser, venstre akse 250 Antal tabte jobs Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger Note: Antal konkurser er sæsonkorrigeret og antal tabte jobs er et 3 mdr. glidende gennemsnit DANSK ERHVERV 5

6 jan-07 maj-07 sep-07 jan-08 maj-08 sep-08 jan-09 maj-09 sep-09 jan-10 maj-10 sep-10 jan-11 maj-11 sep-11 jan-12 maj-12 sep-12 jan-13 maj-13 sep-13 jan-14 maj-14 sep-14 jan-15 maj-15 sep-15 jan-16 maj-16 sep-16 jan-17 maj-17 sep-17 jan-18 NØGLETALSNYT UGE 6 FEBRUAR 2018 Rekord: hvert 22. sekund passerer en lastbil Storebælt Nye tal fra A/S Storebælt viser, at lastbilerne havde travlt i den første måned af det nye år. Knap lastbiler krydsede Storebælt i årets første måned, når der tages højde for normale sæsonmæssige udsving, jf. figur 1. Det er det højeste antal lastbilpassager af Storebælt på en måned nogensinde lastbiler svarer til, at der hvert 22. sekund er en lastbil, der passerer bomanlægget ved Korsør - hele døgnet rundt vel at mærke. En del af forklaringen på det rekordstore lastbilspassager er, at det pr. 1/ er blevet 15 pct. billigere at passere Storebæltsbroen det er dog næppe den vigtigste forklaring på rekorden i januar i år. Sammenlignet med i december sidste år var der i januar lidt over yderligere lastbilspassager, når der tages højde for effekten af sæson det svarer til en stigning på 1,9 pct. Sammenlignet med for et år siden så kørte der næsten flere lastbiler over Storebælt i januar i år det er en vækst på 8,9 pct. over det seneste år. Udover at antallet af lastbiler har en betydning for A/S Storebælt og måske også kan give lidt længere transporttid for personbilerne, så fortæller tallene os også nyt om den overordnede økonomiske udvikling her i starten af Udviklingen i antallet af lastbiler, der krydser Storebæltsbroen og den generelle økonomiske udvikling i dansk økonomi følges nemlig generelt pænt ad, jf. figur 2. Økonomisk fremgang skaber et større behov for at få fragtet varer på tværs af landet også selvom ikke al økonomisk aktivitet resulterer i øget transportkrav, så er sammenhængen ganske klar. Rekord i antallet af lastbiler, der krydsede storebælt i januar Antal passager Lastbiler (sæsonkorrigeret) Lastbiler (trend) Kilde: A/S Storebælt og egne beregninger DANSK ERHVERV 6

7 Svært år for industrien blev afsluttet med fremgang Danmarks Statistik har offentliggjort tal for industriproduktionen frem til december sidste år. Tallene viser, at industriproduktionen i december steg med 0,7 pct. i forhold til november og når vi måler det over en periode på tre måneder, så er det blevet til en vækst på hele 2,8 pct. Årets sidste kvartal bød således på flot fremgang i industriproduktionen, hvilket indikerer, at tilbagegangen i dansk økonomi i 3. kvartal kun var en enlig svale. 4. kvartal ser ud til at have haft budt på rigtigt fin fremgang. Samlet set steg industriproduktionen fra 2016 til 2017 med 2,2 pct. Sammenlignet med den høje vækst på vores eksportmarkeder er en vækst på 2,2 pct. ikke særligt høj. Når man kigger på udviklingen i industriproduktionen gennem 2017, så var der da også en faldende tendens frem til og med 3. kvartal men nedgangen ser heldigvis ud til at være blevet brudt i slutningen af året, hvilket lover godt for fortsat vækst i år. Fremgangen i slutningen af 2017 kunne dog ikke ændre ved, at industriproduktionen i december sidste år var 3,2 pct. lavere end året før. Baggrunden for, at væksten i den danske industriproduktion sidste år ikke imponerede var blandt andet en valutarisk model, som skyldes svækkelse af dollaren, pundet, svenske og norske kroner i løbet af året. I tillæg til den valutariske modvind, så var mange danske virksomheder også udfordret af mangel på arbejdskraft en mangel som for nogle virksomheder kan have betydet nej tak til nye ordrer. Vi forventer en lidt mere gunstig udvikling i industriproduktionen i år men vi får også i år svært ved at følge med konkurrenterne. Flot afslutning for industriproduktionen efter et trægt år Indeks 2010= Kilde: Danmarks Statistik Note: Produktionsindekset er sæsonkorrigeret DANSK ERHVERV 7

8 Europa-kommissionen forventer fortsat opsving i dansk økonomi Europa-kommissionen har offentliggjort deres vinterprognose for europæisk og dansk økonomi. Generelt har kommissionen ja-hatten på. Der ventes en vækst i euroområdet på 2,3 pct. i 2018 og 2,0 pct. i Det er en lille opjustering af vækstskønnet i forhold til deres seneste prognose. Opjusteringen af vækstudsigterne skal ses i lyset af, at de økonomiske nøgletal generelt har haft overrasket positivt over de seneste måneder. Den seneste uges markedsuro er selvsagt ikke indregnet i prognosen, men med mindre, at uroen eskalerer, er der heller ikke på nuværende tidspunkt grund til at revidere som følge af de forholdsvis begrænsede kursfald. Vores store nabo i syd, Tyskland, forventes at levere solid vækst på 2,3 pct. i 2018 og 2,1 pct. i Sidste år var væksten i tysk økonomi på 2,1. pct. Det er dog ikke kun tysk økonomi, som er i god form. Fremgangen er bredt baseret. Den laveste vækst ventes i Italien, hvor væksten ventes at blive på 1,5 pct. Det er lav vækst men det er ikke krise-vækst. Det danske opsving ventes også at fortsætte over de kommende år. I år ventes en vækst på 2 pct. og i 2019 ventes en vækst i 1,9 pct. Selvom der er tale om fin fremgang i dansk økonomi, så er det dog alligevel slående, at vi rent vækstmæssig forventes at ligge i bunden i Europa. I 2018 er det kun Italien, Belgien, Cypern og Storbritannien, som forventes at få lavere vækst end, hvad der forventes i Danmark. I 2019 er det kun i Belgien, Frankrig, Storbritannien og Italien, at væksten ventes at blive lavere end herhjemme. Vi deler kommissions vækstskøn. Den moderate danske vækst i indeværende opsving taler for vækstfremmende reformer. Det er reformer som styrker produktivitetsvæksten og arbejdsudbuddet. Der er bestemt ikke behov for traditionel ekspansiv økonomisk politik med et i forvejen stramt arbejdsmarked. Der forventes et fortsat flot opsving i hele Europa, Danmark imponerer dog ikke BNP-skøn for 2018 og 2019 Italien Storbritannien Belgien Frankrig Danmark Grækenland Tyskland EU28 Euroområdet Portugal Sverige Spanien Østrig Finland Irland Rumænien 1,0 1,1 1,3 1,3 1,7 1,8 1,6 1,7 1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 2,0 2,1 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,2 2,1 2,5 2,3 2,4 2,4 2,7 2,7 3, ,9 4,1 4,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Kilde: EU-kommissionens vinterprognose. DANSK ERHVERV 8

9 Fin afslutning på et skuffende år for vareeksporten Vi har fået tal for udviklingen i eksporten frem til og med december sidste år. De nyeste tal viser, at eksporten steg ganske pænt mod årets slutning. Fra november til december var der tale om en fremgang i vareeksporten på 0,4%. Med december har vi nu tal for hele 4. kvartal eksporten steg samlet set fra 3. til 4. kvartal med 0,7 pct. det er en ganske fin vækst, som også lover godt for udviklingen i år. Samlet set var vareeksporten i ,1 pct. højere end året før. Den flotte årsvækst dækker dog over en flot vækst i eksporten i slutningen af Kigger vi på udviklingen i vareeksporten i løbet af 2017, så var væksten ikke specielt imponerende. Fremgangen i december ændrede således heller ikke ved, at eksporten i december sidste år var lavere end eksporten i december året før fra december 2016 til december 2017 faldt vareeksporten ekskl. skibe og fly med 1,6%. Så der er ingen tvivl om, at 2017 på mange måder var et udfordrende år for mange af vores eksportvirksomheder. Særligt udviklingen i valutakurserne var en modvindsfaktor i løbet af det forgangne år. Derudover var en del virksomheder udfordret på kapaciteten, hvilket også kan have været med til at holde eksporten nede. Trods knap så fantastiske eksportvækst gennem 2017 endte vi endnu engang med et meget stort overskud på betalingsbalancens løbende poster. Overskuddet blev samlet set på 164,5 mia. kroner. Det var et stykke under rekordniveauet i 2014 og 2015 men det er fortsat et så stort overskud, at der er tale om en ubalance i dansk økonomi. Vi sparer rigtigt meget op i vores økonomi, men investeringsniveauet ligger fortsat alt for lavt, hvilket gør, at vi placerer kapital i produktionsapparat i udlandet frem for inden for landets grænser. Det er ikke hensigtsmæssigt, da det lave investeringsniveau er med til at holde produktivitetsvæksten nede. Moderat fremgang i vareeksporten i 2017 Enhed: mio. kr Import Eksport Kilde: Danmarks Statistik Note: Graferne angiver import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., tallene er sæsonkorrigeret. DANSK ERHVERV 9

10 2007M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M01 NØGLETALSNYT UGE 6 FEBRUAR 2018 Der blev solgt rekordmange biler i januar Danmarks Statistik har offentliggjort tal for salget af biler frem til og januar i år. Sidste år blev samlet set et flot år mht. bilsalget, og det skal blive spændende, at se om danskerne lyst til at købe ny bil fortsætter i De senere år er registreringsafgiften blevet lempet flere gange, og med fortsat medvind på den privatøkonomiske cykelsti, er der grund til optimisme, hvad angår bilsalget i De nyeste tal viser, at der i januar blev registreret nye personbiler, når der tages højde for sæsonmæssige udsving det er et rekordhøjt antal nye biler. I forhold til december er der tale om en stigning på 17 pct. Set hen over de seneste 12 måneder, er der blevet solgt lidt over nye biler det er 1,6 pct. under niveauet samme periode året før. Den positive start på 2018 hvad angår bilsalget skal ses i lyset af, at det grundlæggende går godt med danskernes privatøkonomi. Beskæftigelsen er formentlig rekordhøj i skrivende stund, vi oplever stigende realløn og med de stigende boligpriser oplever mange, at deres frie formue er voksende. Alt sammen er med til at gøre, at vi godt kan tillade os at bruge lidt flere penge på eksempelvis en ny bil. De seneste års lempelser mht. bilafgifter kombineret med det økonomiske opsving, kunne 2018 godt gå hen og blive et år med mange solgte biler vi er i hvert fald kommet hurtigt fra start, og det ekstraordinære høje bilsalg peger også i retning af en pæn økonomisk vækst her fra starten af det nye år. Bilsalget satte rekord i januar Antal biler Kilde: Danmarks Statistik Note: Den stiplede linje angiver DANSK ERHVERV 10

11 Så er vi indbyggere - rekord! Rykker barren for vækst. Vi har her til morgen fået tal for befolkningsudviklingen frem til og med 1. januar i år. Befolkningsudviklingen har stor økonomisk betydning når vi bliver flere mennesker, så øges potentialet for vækst i økonomien i udgangspunktet. Det trækker alt andet lige BNP-væksten op. Men omvendt så bliver vi også flere til at dele, når befolkningen vokser. Over de seneste ti år er vi blevet over flere indbyggere i Danmark. Det er en meget kraftig befolkningsvækst på meget kort tid. Den stigende befolkning skyldes dels, at vi i gennemsnit lever længere og dels nettoindvandring. I per 1. januar var indbyggere i Danmark det højeste niveau nogensinde. Sammenlignet med for ti år siden dvs. i 1. kvartal 2008 er vi blevet flere indbyggere i Danmark. Det er en ganske kraftig vækst på meget kort tid. Set over det seneste år er befolkningen vokset med personer det er en vækst på 0,6%. Sammenlignet med i 2016 er befolkningsvæksten løjet lidt af. I 2016 var den årlige befolkningsvækst på over 0,8%. Selvom befolkningsvæksten ikke er så høj som tidligere, så har den fortsat høje befolkningsvækst rykket barren for hvornår vækst er høj eller lav. Den aktuelle vækst på cirka 2 pct. er ikke særligt høj, når man korrigerer for befolkningsudviklingen er væksten i disse år på 1-1,5% om året, det er faktisk ikke særligt imponerende. Befolkningsudviklingen er ikke jævn på tværs af landet. Der er områder, hvor befolkningen vokser og områder hvor den skrumper. Over det seneste år har befolkningsvæksten i procent været størst i Vallensbæk, København og Rødovre. I den anden ende finder vi en række af de traditionelle yderkantskommuner, som Lemvig, Morsø og Lolland. Det er dog også bemærkelsesværdigt at befolkningen skrumper på Frederiksberg. Der er 600 færre indbyggere i Frederiksberg Kommune ved indgangen til 2018 sammenlignet med for et år siden. At befolkningen på Frederiksberg skrumper er dog ikke udtryk for, at det ikke er populært at bo på Frederiksberg, boligpriserne på Frederiksberg er blandt de højeste i landet det er snarere udtryk for, at der ikke bliver bygget ret meget. Befolkningsprognoserne antyder, at befolkningen kommer til at fortsætte med at stige over de kommende år men tempoet kommer nok til at falde yderligere en smule. Det skal ses i lyset af, at nettoindvandringen er faldet sammenlignet med for et par år siden. Rekordmange indbyggere i Danmark Antal indbyggere i mio. 5,8 5,75 5,7 5,65 5,6 5,55 5,5 5,45 Kilde: Danmarks Statistik DANSK ERHVERV 11

12 KONTAKT Henvendelser angående Dansk Erhvervs Nøgletalsnyt kan ske til cheføkonom Steen Bocian på eller tlf DANSK ERHVERV 12

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget

ANALYSENOTAT Aktiekursfald aflyser ikke opsvinget Nov 01, 2017 Nov 03, 2017 Nov 07, 2017 Nov 09, 2017 Nov 13, 2017 Nov 15, 2017 Nov 17, 2017 Nov 21, 2017 Nov 24, 2017 Nov 28, 2017 Nov 30, 2017 Dec 04, 2017 Dec 06, 2017 Dec 08, 2017 Dec 12, 2017 Dec 14,

Læs mere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere

Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere NØGLETAL UGE 45 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Med ét blev vi 28,5 mia. kr. rigere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var kort og godt positiv for dansk økonomi. Danmarks

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked 01-10-2017 01-11-2017 01-12-2017 01-01-2018 01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 01-08-2018 01-09-2018 01-10-2018 NØGLETAL UGE 41 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Faldende aktiemarked

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overvurderer vi væksten? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge har vi fået tal for både bilsalget,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 maj-18 NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol og højere forbrug i maj Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 2015K1 2015K3 2016K1 2016K3 2017K1 2017K3 2018K1 NØGLETAL UGE 27 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig brudt ud Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangne

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne indikerer økonomisk stilstand 2012M01 2012M05 2012M09 2013M01 2013M05 2013M09 2014M01 2014M05 2014M09 2015M01 2015M05 2015M09 2016M01 2016M05 2016M09 2017M01 2017M05 2017M09 2018M01 NØGLETAL UGE 14 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbilerne

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving NØGLETAL UGE 18 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lavere fart på europæisk opsving Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for ledigheden frem til marts. Ledigheden steg

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år? NØGLETAL UGE 36 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sætter bilsalget rekord i år? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har ikke budt på så mange nye nøgletal. Men fredag fik vi

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen NØGLETAL UGE 37 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten falder igen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi tal for udviklingen i eksporten i juli herhjemme. Vareeksporten

Læs mere

Lastbiler på sporet af økonomisk vækst

Lastbiler på sporet af økonomisk vækst NØGLETAL UGE 40 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lastbiler på sporet af økonomisk vækst Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har været relativ stilfærdig for dansk økonomi. Dét

Læs mere

God slutning, men eksporten skuffede i 2018

God slutning, men eksporten skuffede i 2018 NØGLETAL UGE 2 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt God slutning, men eksporten skuffede i 218 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge bød på tal for udviklingen i vareeksporten i november,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering NØGLETAL UGE 22 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Glade vismænd eller realistisk regering Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge blev vi rigere på prognoser for dansk økonomi.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst NØGLETAL UGE 33 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Lunken dansk vækst Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har der været størst fokus på de hjemlige nøgletal. Danmarks Statistik

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen NØGLETAL UGE 25 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hut-li-hut for beskæftigelsen Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge fik vi tal, der bekræftede, at udviklingen i den danske

Læs mere

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv

NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv NØGLETALSNYT Optimisme i dansk erhvervsliv AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN De forgangne uger har været forholdsvis stille på nøgletalsfronten. Lidt er der dog sket. Vi

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien NØGLETAL UGE 23 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vareeksporten trodser dyk i salget til Storbritannien Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom De forgangne

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere NØGLETAL UGE 24 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Handelskrig et skridt nærmere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom I den forgangene uge kom der nye meldinger fra ECB. Her annoncerede Mario Draghi

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter NØGLETAL UGE 28 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt EU nedjusterer danske vækstudsigter Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal. Vi fik endelig

Læs mere

Pæn start på 2019 for vareeksporten

Pæn start på 2019 for vareeksporten 2018M02 2018M06 2018M08 2018M12 2019M02 NØGLETAL UGE 15 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Pæn start på 2019 for vareeksporten Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian

Læs mere

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år

2018: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år NØGLETAL UGE 6 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 218: Laveste vækst i vareeksporten i 9 år Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge bød i tråd med de foregående

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. NØGLETAL UGE 39 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi skal være glade for 1 pct. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav en bekræftelse på, at det økonomiske opsving ikke buldrer

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten NØGLETAL UGE 35 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sol, sommer og mangel på arbejdskraft hæmmer væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har budt på flere interessante nøgletal,

Læs mere

NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise

NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise NØGLETALSNYT Fald i BNP men ingen krise AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge har den klart vigtigste nyhed været, at dansk økonomi var overraskende svag

Læs mere

NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav

NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav NØGLETALSNYT Inflationen kravler op, men er fortsat lav AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på en række interessante nøgletal. For det første fik vi tal

Læs mere

Nøgletalsnyt Forbrugspause

Nøgletalsnyt Forbrugspause Nøgletalsnyt Forbrugspause AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I denne uge fik vi onsdag tal for dankortomsætningen i september, og fredag blev der offentliggjort tal detailomsætningen.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 NØGLETAL UGE 43 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 160 nye job hver dag i 2018 Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne har budt på nøgletal fra både ind- og udland. Den mest positive

Læs mere

3. kvartal satte gang i væksten

3. kvartal satte gang i væksten NØGLETAL UGE 46 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 3. kvartal satte gang i væksten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge fik vi Danmarks Statistiks første og meget foreløbige bud

Læs mere

IMF: Svagere global vækst i år

IMF: Svagere global vækst i år NØGLETAL UGE 4 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt IMF: Svagere global vækst i år Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav et lidt blandet billede af udviklingen i dansk og global

Læs mere

Optimismen i Euro-området daler

Optimismen i Euro-området daler NØGLETAL UGE 13 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen i Euro-området daler Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge fik vi et nyt og bedre bud på, hvordan væksten i dansk økonomi sluttede 2018 af.

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt !

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt ! NØGLETAL UGE 12 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 2.728.761! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uges klart vigtigste økonomiske nøgletal var tallene

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2? NØGLETAL UGE 32 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Hvad skal trække væksten i Q2? Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge gav nogle interessante nøgletal. Først og fremmest fik tal

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Fornyet finansiel usikkerhed Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge bød desværre på fornyede aktiekursfald

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter!

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter! NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Beskæftigelsesopsvinget fortsætter! Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den forgangne uge bød på (endnu) en rekord

Læs mere

Mørkere skyer i eksporthorisonten

Mørkere skyer i eksporthorisonten NØGLETAL UGE 3 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Mørkere skyer i eksporthorisonten Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har vi fået tal for væksten i Tyskland sidste år, der endte

Læs mere

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal

Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal NØGLETAL UGE 7 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Overraskende høj dansk vækst i 4. kvartal Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom og Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom Danmarks Statistik med

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kr.

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt kr. NØGLETAL UGE 44 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt 1..52.27. kr. Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge var præget af sløje tal for væksten i den europæiske økonomi. Vi fik det første

Læs mere

NØGLETALSNYT Faldet i BNP er alene et bump på vejen

NØGLETALSNYT Faldet i BNP er alene et bump på vejen NØGLETALSNYT Faldet i BNP er alene et bump på vejen AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på både godt og skidt nyt. Torsdag fik vi tal for udviklingen

Læs mere

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal

Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal NØGLETAL UGE 48 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Eksporten i omdrejninger i 3. kvartal Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge har blandt andet gjort os en smule klogere på udviklingen

Læs mere

NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017

NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017 NØGLETALSNYT Flot vækstafslutning på 2017 AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den forgangne uge bød på fremgang på de globale aktiemarkeder efter de voldsomme kursfald ugen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal april 2019

Status på økonomiske nøgletal april 2019 NØGLETAL APRIL 219 Status på økonomiske nøgletal april 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

Vareeksporten i fin fremgang men tjenesteeksporten falder. Forbrugerpriser 4 Inflation på 1,5 pct. i oktober lønnen stiger dog mere.

Vareeksporten i fin fremgang men tjenesteeksporten falder. Forbrugerpriser 4 Inflation på 1,5 pct. i oktober lønnen stiger dog mere. NØGLETALSNYT To! AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge fik vi reviderede BNP-tal for 2016. Tallene bød på en positiv overraskelse væksten blev således revideret

Læs mere

Lastbilerne viser væksten!

Lastbilerne viser væksten! Lastbilerne viser væksten! AF ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER, CAND.POLIT. Resumé Transportbranchen er vigtig for dansk økonomi. Den er med til at holde hjulene i gang bogstavelig talt. Når ordrebøgerne i

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere NØGLETAL UGE 16 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Konfliktrisikoen udskudt to uger mere Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom & Steen Bocian, cheføkonom. Den vigtigste økonomiske nyhed i den forgangne

Læs mere

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik

Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik NØGLETAL UGE 9 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Laveste vækst i 5 år skyldes bl.a. teknik Af: Kristian Skriver, økonom og Katrine Ellersgaard Nielsen, seniorøkonom. Den forgangne uge kom Danmarks Statistik

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 NØGLETAL UGE 26 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Sommerferie med 3 mio. beskæftigede Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder NØGLETAL UGE 5 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Danske renter falder Af: Kristian Skriver, økonom Den forgangne uge kom de økonomiske vismænd med deres forårsrapport, der blandt andet indeholder en ny prognose

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

OECD: Væksten har toppet

OECD: Væksten har toppet NØGLETAL UGE 47 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt OECD: Væksten har toppet Af: Kristian Skriver, økonom & Jonas Meyer, økonom Den forgangne uge kom OECD med en ny prognose. OECD vurderer, at væksten allerede

Læs mere

NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt.

NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt. NØGLETALSNYT Udsigt til pæn vækst i 4. kvt. AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået en lang række nøgletal, som bekræfter, at det økonomiske opsving

Læs mere

NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret

NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret NØGLETALSNYT Eksporten fortsat udfordret AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på både op og nedture. Mandag offentliggjorde Danmark Statistik tal for Danmarks

Læs mere

Vi høster gevinster af reformerne

Vi høster gevinster af reformerne NØGLETAL UGE 12 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Vi høster gevinster af reformerne Af: Kristian Skriver, økonom og Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi. Den forgangne uge har budt

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2015

Status på udvalgte nøgletal marts 2015 Status på udvalgte nøgletal marts 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Det danske BNP steg med 1, % i 214. Det er godt nyt for dansk økonomi efter den

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten?

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten? jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 nov-16 jan-17 mar-17 maj-17 jul-17 sep-17 nov-17 jan-18 mar-18 NØGLETAL UGE 15 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Svage nøgletal aftager væksten? Af: Kristian Skriver, økonom

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal marts 2019

Status på økonomiske nøgletal marts 2019 NØGLETAL MARTS 219 Status på økonomiske nøgletal marts 219 Af: Kristian Skriver, økonom I løbet af de seneste måneder har historierne om udviklingen i europæisk økonomi ikke været specielt opløftende.

Læs mere

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau

Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Opsparingsoverskud i den private sektor på ekstremt rekordniveau Dagens nationalregnskabstal viser et opsparingsoverskud i den private sektor på ikke mindre end 17 mia.kr. i 212. Rekorden kommer oven på

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Tæt på beskæftigelsesrekord

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Tæt på beskæftigelsesrekord 2008M01 2008M06 2008M11 2009M04 2009M09 2010M02 2010M07 2010M12 2011M05 2011M10 2012M03 2012M08 2013M06 2013M11 2014M04 2014M09 2015M02 2015M07 2015M12 2016M05 2016M10 2017M03 2017M08 NØGLETAL UGE 7 Dansk

Læs mere

NØGLETALSNYT JOBS JOBS JOBS!

NØGLETALSNYT JOBS JOBS JOBS! NØGLETALSNYT JOBS JOBS JOBS! AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge bød på en række interessante økonomiske nøgletal. For det første fik vi tal for lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2015

Status på udvalgte nøgletal april 2015 Status på udvalgte nøgletal april 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling De indkomne økonomiske nøgletal i 215 peger i retning af, at dansk økonomi forsat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Dansk Erhvervs Perspektiv

Dansk Erhvervs Perspektiv DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV Dansk Erhvervs Perspektiv Analyse, økonomi, baggrund Investeringsfattigt opsving Dansk økonomi er i fremdrift, og beskæftigelsen er kraftigt stigende og passerer i skrivende stund

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Status på økonomiske nøgletal juni 2019

Status på økonomiske nøgletal juni 2019 NØGLETAL JUNI 219 Status på økonomiske nøgletal juni 219 Af: Kristian Skriver, økonom Fremgangen i dansk økonomi kom fint fra start i 219 med en vækst på,2 pct. i 1. kvartal. Trods væksten var en anelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015

Status på udvalgte nøgletal oktober 2015 Status på udvalgte nøgletal oktober 215 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi ser, fra hvad vi ved om 3. kvartal, ud til at fortsætte stille og

Læs mere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere

Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere NØGLETAL UGE 17 Dansk Erhvervs NøgletalsNyt Optimismen siver ikke længere ud af danske forbrugere Af: Katrine Ellersgaard Nielsen, chef for analyse og samfundsøkonomi og Kristian Skriver, økonom Den forgangne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK

DANMARKS NATIONALBANK DANMARKS NATIONALBANK ØKONOMISK UDVIKLING I DANMARK OG UDLANDET Nationalbankdirektør Per Callesen, Vækst og Ledelse 219 Kan vi undgå, at højkonjunkturen følges af et markant tilbageslag? Dybe lavkonjunkturer

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2017

Status på udvalgte nøgletal august 2017 Status på udvalgte nøgletal august 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi er på vej mod det første år siden 26 med vækst på over 2%. De økonomiske

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2017

Status på udvalgte nøgletal september 2017 Status på udvalgte nøgletal september 217 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling Vi venter en vækst i år på 2,25-2,5%. Det vil være den højeste vækst siden 26. Den højere

Læs mere

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer

Blodfattig højkonjunktur kalder på reformer 2000K1 2000K3 2001K1 2001K3 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2014

Status på udvalgte nøgletal november 2014 Status på udvalgte nøgletal november 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi træder vande i disse måneder, og derfor er der ikke nogen entydig

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Finanslovsaftalen for 13 på beskæftigelsesområdet Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel i september 1 Internationalt Stigende amerikansk beskæftigelse

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2016

Status på udvalgte nøgletal januar 2016 Status på udvalgte nøgletal januar 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Der var fremgang i økonomien i 215, men det blev vækstmæssigt ikke jubelår. Der

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

NØGLETALSNYT Beskæftigelsesrekord i sigte

NØGLETALSNYT Beskæftigelsesrekord i sigte NØGLETALSNYT Beskæftigelsesrekord i sigte AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge blev naturligvis præget af kommunal- og regionsrådsvalgene, men der kom også

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN

GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN GLOBAL KONJUNKTUR: TØMMERMÆND I VESTEN FINANSKRISER Gearing og nedgearing af økonomien BRIK landene (ex. Rusland) gik uden om Finanskrisen mens Vesten er i gang med en kraftig nedgearing ovenpå historisk

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal januar 2018

Status på udvalgte nøgletal januar 2018 Status på udvalgte nøgletal januar 218 Steen Bocian, Cheføkonom, Dansk Erhverv Status på den økonomiske udvikling De nyeste nøgletal indikerer, at 4. kvartal sidste år var stærkt rent vækstmæssigt. Fremgangen

Læs mere