DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953"

Transkript

1 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT SENEST DEN 31. DECEMBER 1953

2 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis? Medlemsperiode og efterlønsbidrag Ret til dagpenge Udlandet 6 5. Hvis du venter med at gå på efterløn års-kravet Når du opfylder 2-års-kravet, kan du få disse fordele Højere efterløn Lempeligere modregning i efterlønnen for pensioner Skattefri præmie 7 6. Hvornår vil du gå på efterløn? 8 7. Efterløn med sats for fuldtids- eller deltidsforsikrede 8 8. Hvor meget kan du få? 8 9. Modregning af pensioner Hvis du ikke opfylder 2-års-kravet Hvis du opfylder 2-års-kravet Bundfradrag Sådan sker modregningen af dine pensioner Efterløn efter 2-års-kravet er opfyldt Efterløn før du opfylder 2-års-kravet Pensioner med livsvarig ydelse Pensioner med depotværdi Mere end en pension 11

3 12. Arbejde i efterlønsperioden Frivilligt, ulønnet arbejde Hvor kan jeg arbejde Lønarbejde Mindsteudbetalingsreglen Lempeligt fradrag Ukontrollabelt arbejde Selvstændig virksomhed Indtægter, der modregnes i efterlønnen Ferie Fratrædelsesbeløb Borgerlige ombud og hverv Andre indtægter der modregnes: Indtægter, der ikke modregnes i efterlønnen Bopæl og arbejde i et andet EØS-land mv Ophold i andre lande Arbejde i andre lande Retten til efterløn stopper Dine pligter Udbetalingen af efterløn 17 Bilag 1: Pensionsoversigt inden du opfylder 2-års-kravet 18 Bilag 2: Pensionsoversigt efter du opfylder 2-års-kravet 19

4 1. INDLEDNING Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter for dig, der er født den 31. december 1953 eller før. 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS? Efterlønsbeviset er en erklæring om, at du opfylder betingelserne for at få efterløn på den dato, hvor beviset træder i kraft. Du har tidligst ret til efterløn den dag, du fylder 60 år. Du har ret til efterløn frem til og med udgangen af den måned, hvor du fylder 65 år. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os via kontaktformularen på HK.DK eller på telefon Vi sender dine breve elektronisk. Du kan få automatisk besked, når der kommer ny post til dig ved at gøre dette: 1. Log ind på Mit HK. 2. Opdatér din profil 3. Sæt flueben i Send en og/eller Send en sms. Med et efterlønsbevis er du sikret retten til efterløn, hvis du skulle blive syg. Du kan læse om betingelserne i afsnittet Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?. Når du har fået dit efterlønsbevis, skal du ikke længere betale efterlønsbidrag. Den dato, som beviset træder i kraft, har betydning for, hvilken efterlønssats du kan få, hvordan vi beregner fradrag for dine pensioner, og hvornår du evt. kan begynde at optjene den skattefri præmie. Se afsnittet Hvis du venter med at gå på efterløn. 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN Efterlønsordningen er fleksibel. Det betyder, at du kan trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, fordi du kan arbejde ubegrænset som lønmodtager mod at arbejdet fradrages i din efterløn. Hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på efterløn, kan du få flere økonomiske fordele. Du kan få ret til efterløn med den højeste efterlønssats, du kan få et lempeligere fradrag for pension, og du har mulighed for at optjene en skattefri præmie. For at få disse fordele kræver det, at du har fået et efterlønsbevis. KONTAKT OS HVIS DU HAR FLERE SPØRGSMÅL 04

5 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS? For at få et efterlønsbevis er hovedreglen, at du skal være fyldt 60 år, men ikke have nået folke- pensionsalderen. Du skal også opfylde de betingelser, der er nævnt i afsnit Medlemsperiode og efterlønsbidrag Hvis du er født før den 1. marts 1952, kan du opfylde kravet om medlemskab, hvis du har været medlem af en a-kasse uafbrudt fra den 31. marts 1992 og frem. Du skal også have betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april Hvis du er født før den 1. januar 1954, kan du opfylde kravet om medlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag ved uafbrudt medlemskab og betaling af efterlønsbidrag fra den 1. juli 1999 og frem. Perioden med medlemskab og betaling af efterlønsbidrag skal mindst udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Hvis du har betalt efterlønsbidrag uafbrudt fra den 1. april 1999, er det kun perioden med medlemskab, der skal udgøre 20 år inden for de sidste 25 år. Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvilken regel du kan udfylde. 05

6 4.2 Ret til dagpenge Du skal have ret til dagpenge på det tidspunkt, hvor vi udsteder dit bevis. Det betyder bl.a., at du skal opfylde indkomstkravet. Hvis du er ledig, må din ret til ydelser fra a-kassen ikke være brugt op. Du er undtaget fra indkomstkravet, hvis du har mistet retten til dagpenge efter den dag, du er fyldt 50 år, og at du har ret til efterløn på den dag, du fylder 60 år. 5. HVIS DU VENTER MED AT GÅ PÅ EFTERLØN års-kravet 2-års-kravet går ud på at: Du skal have et efterlønsbevis. Du skal vente med at gå på efterløn til mindst 2 år efter den dato, efterlønsbeviset træder i kraft (bevisdatoen). Var du fuldtidsforsikret på denne dato, skal du have haft arbejde i mindst timer. Var du deltidsforsikret, skal du have haft arbejde i mindst timer. Du skal også være til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan ikke opfylde 2-års-kravet, hvis du har fået delpension efter lov om delpension. Vi skal derfor vurdere, om du fortsat er til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis du for eksempel har været syg i længere tid. 4.3 Udlandet Du skal være opmærksom på, at arbejde og forsikringsperioder i udlandet som hovedregel ikke tæller med til opfyldelse af betingelserne for at få efterløn. Men der er nogle undtagelser. Læs pjecen EØS og efterløn 5.2 Når du opfylder 2-års-kravet, kan du få disse fordele Højere efterløn Du får ret til efterløn med den sats, du ville få, hvis du var ledig Lempeligere modregning i efterlønnen for pensioner Du vil kun få fradrag for pensioner, der knytter sig til et ansættelsesforhold, og som udbetales løbende i efterlønsperioden. KONTAKT OS HVIS DU TÆNKER PÅ AT FLYTTE TIL UDLANDET 06

7 5.2.3 Skattefri præmie Du får ret til at optjene skattefri præmie fra den dag, du opfylder 2-års-kravet. Du kan optjene præmien, hvis du fortsætter med at arbejde på fuld tid, eller hvis du arbejder på nedsat tid samtidig med, at du får efterløn. Du optjener en præmieportion hver gang, du har arbejdet 481 timer. Arbejdet kan udføres både her i riget (Danmark, Grønland og Færøerne), i et andet EØS-land eller i Schweiz. Timer for hverv kan ikke medregnes til optjening af den skattefri præmie. Det kan f.eks. være kasserer i menighedsråd. Der udbetales kun hele præmieportioner. Det betyder, at hvis du har optjent mindre end 481 timer, får du ingen præmie. Se præmie satser her Det er en betingelse for at få præmien, at du ikke har fået tilbagebetalt dit efterlønsbidrag. Præmien kan udbetales, når du er fyldt 65 år. Du skal søge om at få udbetalt din præmie, inden du fylder 68 år. Blanketten finder du på Mit HK 07

8 6. HVORNÅR VIL DU GÅ PÅ EFTERLØN? Vi kan tidligst udbetale efterløn fra den dag, vi har fået din skriftlige ansøgning. Du kan finde ansøgningen på Mit HK Du kan gå på efterløn fra arbejde eller ledighed. Du skal opfylde de samme betingelser for at gå på efterløn, som du skal for at få et efterlønsbevis. Se afsnit 4. Når du går på efterløn, skal du være medlem af en dansk a-kasse og have bopæl her i riget, et andet EØS-land eller i Schweiz. Er du omfattet af reglerne om fleksjob, kan du ikke samtidig få efterløn. Hvis du får ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, skal din pension være frakendt på overgangstidspunktet. 7. EFTERLØN MED SATS FOR FULDTIDS- ELLER DELTIDSFORSIKREDE Hovedreglen for at få efterløn med satsen for fuldtidsforsikrede er, at du har været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til ef- terløn. Hvis du er deltidsforsikret, eller hvis du ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, så får du efterløn med satsen for deltidsforsikrede. Satsen for deltidsforsikrede er på 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede. 8. HVOR MEGET KAN DU FÅ? Størrelsen af din efterløn afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden. Udbetalingen afhænger af modregning for din pensioner og arbejde mv. 08

9 Vi beregner din sats som 90 % af din indtægt. Dog kan den højst være på fastsatte maksimum. Går du på efterløn fra ledighed, så tager vi udgangspunkt i din dagpengesats. Går du på efterløn fra seniorjob, så tager vi udgangspunkt i din dagpengesats. Går du på efterløn mindre end to år efter, at beviset har virkning, kan efterlønnen højst være på et beløb, der svarer til 91 % af højeste dagpenge. Se de aktuelle satser her Hvis du venter med at gå på efterløn, til du har opfyldt 2-års-kravet, kan du få ret til en sats, der svarer til den højeste dagpengesats. 9. MODREGNING AF PENSIONER A-kassen får automatisk overført oplysninger om de fleste af dine pensioner. Vi sender disse oplysninger til dig samtidig med dit efterlønsbevis. Du skal tjekke, om det er de korrekte oplysninger, vi har fået, og om der mangler oplysninger om andre pensioner. Det gælder alle dine pensioner også hvis du har udenlandske pensioner. Er der fejl og mangler, skal du meddele det til os inden 3 måneder. Modregningen for dine pensioner afhænger af, hvornår du går på efterløn, og hvilken type pension, der er tale om. Se oversigten på side BUNDFRADRAG Du har ret til et bundfradrag på mindst kr. (2018), før vi beregner den årlige modregning for dine pensioner. Vi kan kun bruge bundfradraget en gang. Se eksempler i afsnit SÅDAN SKER MODREGNINGEN AF DINE PENSIONER 11.1 Efterløn efter 2-års-kravet er opfyldt Vi skal modregne 55 % af det årligt udbetalte beløb. Fradraget sker fra det tidspunkt, din pension udbetales. Vi må ikke bruge dit bundfradrag. Eksempel: Du får løbende udbetalt en tjenestemandspension eller en pension, som er et led i et ansættelsesforhold. Der udbetales kr. pr. år (før skat), og fradraget er 55 % af beløbet. Der skal fratrækkes kr. pr. år. Efterløn pr. måned Løbende pension Efterløn før modregning % af Efterløn efter modregning Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år Hvis du ikke opfylder 2-års-kravet Alle dine pensioner vil indgå, når vi modregner for pension i din efterløn, uanset om de kommer til udbetaling i efterlønsperioden eller først senere. Se oversigten på side Hvis du opfylder 2-års-kravet Så er der kun modregning for pensioner, der kommer til løbende udbetaling, og som er et led i et ansættelsesforhold. Vi skal ikke modregne for andre typer pensioner. Har du en kapitalpension eller opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, som du har ændret til en aldersopsparing, så skal du være opmærksom på, at pensionen indberettes med brutto-værdien. Det kaldes at bruttoficere pensionsværdien. 09

10 11.2 Efterløn før du opfylder 2-års-kravet Løbende udbetalt pension Vi skal modregne 50 % af det årligt udbetalte beløb. Fradraget sker fra det tidspunkt, din pension udbetales. Vi må ikke bruge dit bundfradrag. Eksempel: Du får udbetalt en tjenestemandspension eller en løbende pension, som er led i et ansættelsesforhold. Der udbetales kr. pr. år (før skat), og fradraget er 50 % af beløbet. Der skal fratrækkes kr. pr. år. Sats = 91 % pr. måned Løbende pension Efterløn før modregning % af Efterløn efter modregning Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år Pensioner med livsvarig ydelse Det kan være ordninger med livsvarig ydelse, der er led i tidligere ansættelsesforhold, men som ikke kommer til udbetaling i efterlønsperioden. Det kan også være privattegnede pensioner med livsvarige udbetalinger. Modregningen af de privattegnede pensioner sker på samme måde, uanset om de bliver udbetalt i perioden med efterløn. Først opgør vi beregningsgrundlaget. Det er 80 % af det årlige tilsagn. Derefter tager vi 60 % af dette beløb. Så trækker vi bundfradraget fra. Resultatet er det beløb, som skal modregnes i din efterløn. Eksempel: Dit pensionsselskab har oplyst, at din årlige pension vil være kr. pr. år. Det kaldes også et pensionstilsagn. Pensionen har været et led i et tidligere ansættelsesforhold, og pensionen kan komme til senere at blive løbende udbetalt. Opsat pension Bundfradrag Efterløn før modregning % af bundfradrag % Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension 0 I alt udbetalt pr. år

11 Det er værdien af dine pensioner på den dag, du fylder 60 år, der bliver brugt ved beregningen. Beløbene har vi fået oplyst af pensionsselskaber og pengeinstitutter på det tidspunkt, hvor du fylder 59½ år Pensioner med depotværdi Det kan være kapitalpensioner, ratepensioner, indekskontrakter og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Først opgør vi beregningsgrundlaget. Det er 5 % af depotet. Derefter tager vi 60 % af dette beløb. Så trækker vi bundfradraget fra. Resultatet er det beløb, som skal modregnes i din efterløn. Eksempel: Værdien af depotet på din 60 års dag er kr. Depotværdi Bundfradrag Efterløn før modregning % af % - bundfradrag Mere end en pension Mange pensionsselskaber har oprettet en pensionsordning, hvor man i samme ordning har både en livsvarig pension, en 10-årig ratepension og en kapitalpension. Efterløn pr. måned Løbende pension Opsat pension Depotbeløb Efterløn før modregning % af % af Sum Bundfradrag Resultat % % af løbende pension Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension I alt udbetalt pr. år % Årlig modregning Efterløn efter modregning Udbetalt pension 0 I alt udbetalt pr. år

12

13 12. ARBEJDE I EFTERLØNSPERIODEN 12.1 Frivilligt, ulønnet arbejde Du har i visse tilfælde mulighed for at udføre arbejde uden begrænsning eller fradrag. Se vores pjece: Kan jeg arbejde uden fradrag i efterlønnen 12.2 Hvor kan jeg arbejde Arbejde mv. i efterlønsperioden kan udføres her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz. Se vores pjece: EØS og Efterløn 12.4 Mindsteudbetalingsreglen Har du arbejde op til 145,5 timer om måneden som fuldtidsforsikret kan du få udbetalt efterløn for de resterende 14,8 timer. Er du deltidsforsikret kan du arbejde op til 118 timer om måneden og få udbetalt efterløn for de resterende 12 timer Lønarbejde I efterlønsperioden har du ret til at have lønarbejde i ubegrænset omfang, men timerne skal modregnes i din efterløn. Fradrag for arbejde skal ske efter de samme regler som for fradrag i dagpenge. Har du lønmodtagerarbejde, så skal vi modregne time for time. Hvis det er ukontrollabelt arbejde, så skal vi omregne din indtægt til timer. ER DU I TVIVL? SÅ KONTAKT OS 013

14 12.5 Lempeligt fradrag Lempeligt fradrag for kontrollabelt arbejde op til kr. årligt (2018). Hvis du har en timeløn på under 235,60 kr. (2018), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første kr. (2018) du tjener ved lønarbejde. Beløbet nedsættes forholdsmæssigt Beløbet nedsættes forholdsmæssigt i det år, du går på efterløn, og i det år, hvor du når folkepensionsalderen. Eksempel : Går du på efterløn i tiden 1. juli september (3. kvartal), så er grænsen det halve af beløbet. Vi beregner fradraget for dine arbejdstimer ved at omregne din indtægt til timer ved brug af omregningssatsen. Eksempel : Hvis du arbejder 20 timer i en uge til en løn på 150 kr. i timen, skal der ikke modregnes 20 timer, men kun 12,73 timer. 20 timer gange 150 kr. = kr kr : 235,60 kr = 12,73 timer Når du har fået en samlet indtægt på det fastsatte beløb, så skal vi igen modregne for 20 timer. Hvis din timeløn er mindre end 116,21 kr. (2018), sætter vi dog din løn til dette beløb, når vi beregner det lempede fradrag. Eksempel: Hvis du har en timeløn på 105,00 kr. og arbejder 20 timer om ugen, så har du en samlet indtægt på 2.100,00 kr. Vi sætter din timeløn til 116,21 kr. og modregner 9,86 timer. 20 timer gange 111,76 kr. = 2.324,20 kr ,20 kr : 235,60 kr = 9,86 timer Du kan selv beregne din fordel ved lønarbejde efter reglerne om det lempelige fradrag på Når du har fået en samlet indtægt på det fastsatte beløb, så skal vi igen modregne for 20 timer. Lempeligt fradrag og mindste udbetaling Der en særlig mindsteudbetalingsregel, der gælder i den periode, hvor du er omfattet af det lempelige fradrag. Reglen betyder, at hvis du i en måned arbejder mere end 128 timer (fuldtidsforsikret) eller 104 timer (deltidsforsikret) - så kan vi ikke udbetale efterløn til dig for den måned. Når du har tjent op til de kr., kan du resten af året arbejde op til 145,5 timer om måneden som fuldtidsforsikret og få udbetalt efterløn for de resterende 14,8 timer. Er du deltidsforsikret kan du arbejde op til 118 timer om måneden og få udbetalt efterløn for de resterende 12 timer. Reglen gælder kun for arbejde, hvor din arbejdsgiver kan kontrollere din arbejdstid (kontrollabelt arbejde) Ukontrollabelt arbejde Hvis dit arbejde ikke er kontrollabelt, så skal vi omregne din indtægt til timer. Det gør vi ved hjælp af omregningssatsen. Omregningssatsen er på 235,60 kr. (2018). Eksempel : Du har fået en opgave, som du skal aflevere en bestemt dag. Du udfører arbejdet hjemme på din egen pc. Ingen kan kontrollere, hvornår og hvor meget du arbejder. Du får kr. for opgaven. 014

15 Vi omregner din løn til timer ved hjælp af a-kassens omregningssats kr : 235,60 kr = 12,73 timer Det er det beregnede antal timer, der skal modregnes i din efterløn Selvstændig virksomhed Du kan få tilladelse til at videreføre en selvstændig virksomhed på nedsat tid, hvis virksomheden tidligere har været din hovedbeskæftigelse. Du kan også få tilladelse til at videreføre eller begynde en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, mens du er på efterløn. Du skal have tilladelsen, inden du går på efterløn, eller inden du starter virksomheden. Du kan søge i op til 6 måneder inden. Timer ved selvstændig virksomhed skal modregnes i din efterløn. Du kan læse mere i vores pjecer: Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Medlem af en a-kasse som selvstændig 13. INDTÆGTER, DER MODREGNES I EFTERLØNNEN 13.1 Ferie Feriegodtgørelse og ferie med løn modregnes dag for dag på det tidspunkt, hvor du holder ferien. Feriegodtgørelse, der udbetales som et engangsbeløb, uden at ferien holdes, modregnes også i efterlønnen. Det kan for eksempel være, fordi du flytter til udlandet. Hvis din bruttoferiegodtgørelse pr. dag er mindre end din efterløn pr. dag, kan du få udbetalt for- skellen som efterløn. Hvis du holder ferie i et ansættelsesforhold, kan du få omregnet din feriegodtgørelse fra dage til timer og få efterløn med modregning af de beregnede timer. Du kan læse mere i vores pjece: Efterløn og feriepenge 13.2 Fratrædelsesbeløb Indgår du en aftale om frivillig fratræden, og skal du have udbetalt en fratrædelsesbeløb, så er det vigtigt, at I indgår aftalen med mindst det varsel, som du har krav på ved opsigelse fra din arbejdsgiver. Er varslet ikke overholdt, så vil beløbet medføre fradrag i din efterløn. Eksempel: Du har krav på 6 måneders opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. Den 17. marts aftaler I, at du stopper dit arbejde den 30. september, og at du får et beløb på 4 måneders løn, når du fratræder. Aftalen er indgået med et varsel på mere end 6 måneder. Beløbet skal ikke modregnes i din efterløn Borgerlige ombud og hverv Indtægter fra borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, skal modregnes i din i efterløn. Det kan for eksempel være, når du får udbetalt honorar for arbejde i menighedsråd, vandværksbestyrelsen og lignende. Honorar for at være udvalgsformand i en kommunalbestyrelse skal modregnes, men ikke honoraret for at være menigt medlem af kommunalbestyrelsen. Vi modregner dit honorar ved at omregne beløbet til timer vhja a-kassens omregningsfaktor. 015

16 Eksempel : Du får et honorar på kr.pr. måned for at varetage hvervet som kasserer i menighedsrådet. Vi omregner beløbet til timer på denne måde : kr : 235,60 kr = 12,73 timer Du vil blive modregnet 12,73 timer pr. måned. (2018). Du skal give os besked, hvis du tager ophold, bopæl eller arbejde i et andet EØS-land mv. Læs mere i vores pjece: EØS og Efterløn 16. OPHOLD I ANDRE LANDE (Uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz) Du kan opholde dig i andre lande i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår og samtidig få udbetalt efterløn Andre indtægter der modregnes: Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv. Legater. Udbetalt dagpengegodtgørelse (G-dage). 14. INDTÆGTER, DER IKKE MODREGNES I EFTERLØNNEN En række indtægter modregnes ikke i efterlønnen. Det gælder bl.a.: indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom forpagtningsafgift indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne (svagelighedspension) den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension) betaling for feriefridage, som ikke holdes. 15. BOPÆL OG ARBEJDE I ET ANDET EØS-LAND MV. Du kan bo og arbejde i et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller i Schweiz, mens du får efterløn. Du skal give os besked om, hvornår du rejser ud af Danmark. Opholder du dig i andre lande i længere tid, så bliver din efterløn standset, når der er gået 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i andre lande, standses udbetalingen allerede ved udrejsen. Når du igen tager ophold her i riget, i et andet EØS-land, Grønland, Færøerne eller i Schweiz, så kan vi genoptage udbetalingen af din efterløn fra den dato, du er kommet hjem. 17. ARBEJDE I ANDRE LANDE (Uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz) Det er hovedreglen, at du ikke kan få udbetalt efterløn, hvis du arbejder i andre lande. Der gælder dog særlige regler, hvis du har lønarbejde for en dansk arbejdsgiver i udlandet, og du bevarer dit medlemskab af a-kassen. Du skal give os besked, hvis du tager arbejde i andre lande. 016

17 18. RETTEN TIL EFTERLØN STOPPER Vi udbetaler din efterløn frem til og med den sidste dag i den måned, hvor du fylder 65 år. Når du har fået din sidste efterløn, kan vi udbetale din skattefri præmie. Se side DINE PLIGTER Du skal fortsætte med at være medlem af a-kassen. Er du fuldtidsforsikret, kan du få udbetalt efterløn for op til 160,33 timer om måneden. Som deltidsforsikret kan du få udbetalt for op til 130 timer om måneden. Efterlønnen vil normalt være til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Du har pligt til at oplyse os om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn. Det kan fx være, at du har arbejde, eller der sker ændringer i det beløb, du får udbetalt i pension. Du skal hver måned indsende et efterlønskort til a-kassen for at få udbetalt efterløn. Hvis du ikke har arbejde og kun har indtægt i form af pension, så kan vi tilbyde dig, at du kun skal indsende oplysninger til os hver 6. måned (halvårserklæring). Dette tilbud gælder kun, hvis du har bopæl og ophold i Danmark. Hvis du i en periode ikke skal have udbetalt efterløn, fordi du har fået arbejde på fuld tid, så kan vi også tilbyde dig, at du kun skal indsende oplysninger til os hver 6. måned. Dette tilbud gælder også kun hvis du, der har bopæl og ophold i Danmark. 20. UDBETALINGEN AF EFTERLØN Efterlønnen vil blive udbetalt for en kalendermåned ad gangen. Det gælder uanset om du indsender efterlønskort eller er tilmeldt ordningen med halvårserklæring. 017

18 BILAG 1: PENSIONSOVERSIGT INDEN DU OPFYLDER 2-ÅRS-KRAVET Pensionsordninger: Tjenestemandspensioner eller livsvarige pensioner, som er led i et ansættelsesforhold Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Beregningsgrundlaget er 80 % af den årlige ydelse Bundfradraget kan benyttes Der modregnes 60 % Udbetales løbende: Beregningsgrundlaget er 100 % af den årlige pension Bundfradraget kan ikke benyttes Der modregnes 50 % Livsvarige pensioner, som er private Beregningsgrundlaget er 80 % af den årlige ydelse Bundfradraget kan benyttes Der modregnes 60 % Beregningsgrundlaget er 80 % af den årlige ydelse Bundfradraget kan benyttes Der modregnes 60 % Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Beregningsgrundlaget er 5 % af pensionsformuen ved det 60. år Bundfradraget kan benyttes Der modregnes 60 % Beregningsgrundlaget er 100 % af den årlige ydelse Bundfradraget kan ikke benyttes Der modregnes 50 % Pensioner med depotværdi, som er private Beregningsgrundlaget er 5 % af værdien ved det 60. år Bundfradraget kan benyttes Der modregnes 60 % Beregningsgrundlaget er 5 % af værdien ved det 60. år Bundfradraget kan benyttes Der modregnes 60 % ATP Ægtefællepension Modregnes ikke 018

19 BILAG 2: PENSIONSOVERSIGT EFTER DU OPFYLDER 2-ÅRS-KRAVET Pensionsordninger: Udbetales som engangsbeløb eller udbetales ikke: Udbetales løbende: Tjenestemandspensioner eller livsvarige pensioner, som er led i et ansættelsesforhold Modregnes ikke Beregningsgrundlaget er 100 % af den årlige pension Bundfradraget kan ikke benyttes Der modregnes 55 % Livsvarige pensioner, som er private Pensioner med depotværdi, som er led i et ansættelsesforhold Pensioner med depotværdi, som er private Modregnes ikke Modregnes ikke Modregnes ikke Beregningsgrundlaget er 100 % af den årlige ydelse Bundfradraget kan ikke benyttes Der modregnes 55 % Modregnes ikke Modregnes ikke ATP Ægtefællepension Modregnes ikke April 2018 HK Danmarks A-kasse 019

20 HK.DK HK S A-KASSE Weidekampsgade 8 Postboks 106 DK-0900 København C TELEFON September 2018 / 0

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR JUNI 1959 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT FRA 1. JANUAR 1954-30. JUNI 1959 INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE

DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN FOR DIG, DER ER FØDT DEN 1. JULI 1959 ELLER SENERE INDHOLD 1. Indledning 4 2. Den fleksible efterløn 4 3. Hvad er et efterlønsbevis? 4 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956

Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 Om at få efterløn... for dig, der er født før 1. januar 1956 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Efterlønsbevis... Udskydelsesreglen... Overgang til efterløn... Seniorjob... Satser for efterløn... Fuldtid

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere

Fleksibel efterløn For personer, der er født og senere Fleksibel efterløn For personer, der er født 01 01 1956 og senere Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født 01 01 1956 og senere Pjecen er ikke udtømmende.

Læs mere

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959

Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 Om at få efterløn... for dig, der er født fra 1. juli 1959 2 - Faglig Fælles Akasse Indhold Din efterlønsperiode... Efterlønsbevis... Betingelser for ret til efterlønsbevis/efterløn... Overgang til efterløn...

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset

EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET. side 1 - Efterlønskompasset EFTERLØNS KOMPAS DIN GUIDE TIL EFTERLØNSSYSTEMET side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 25-04-2018 SIDE: 2 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn 1 Den fleksible efterløn 2 3 Indhold 04 Efterlønsbeviset 08 Den skattefri præmie 09 Hvornår og hvor meget 11 Pensionsordninger og fradrag 14 Efterløn og arbejde 15 Efterløn og ferie 18 Efterløn og indtægter

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født 1. juli 1959 eller senere FEBRUAR 2018 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag 6 Du skal have

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 MARTS 2019 Indhold Forord 4 Hvad er betingelserne? 6 Efterlønsalderen 6 Medlemskab og efterlønsbidrag

Læs mere

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn.

Men der er flere økonomiske fordele, hvis du bliver længere på arbejdsmarkedet, og venter med at gå på efterløn. Efterløn 2009 Forord Dette notat beskriver hovedpunkterne i den fleksible efterløn. Reglerne er fastsat af staten, og er de samme i alle a-kasser. Hvis du har spørgsmål om efterløn, kan du altid spørge

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 JANUAR 2019 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie For dig, der er født før 1. januar 1956 MAJ 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. jan. 30. juni Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. jan. 30. juni 1956 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens dagpenge-

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli - 31. dec. 1954 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. For dig som er født 1. juli dec Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig som er født 1. juli 1956 31. dec. 1958 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956

Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 Efterlønsbeviset - for dig, der er født før 1. januar 1956 A-kassen LH 3. udgave, januar 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterlønsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret? 3 2. OM EFTERLØNSBEVISET 4 2.1

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 4. udgave, april 2019 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du deltidsforsikret?

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist MAJ 2016 Indhold Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske fordele 4 Hvad er et efterlønsbevis? 6 Hvornår

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet

Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet 54 54 Efterløn xx Efterløn Efterlønsordningen giver mulighed for at trække sig helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet fra det 60. år. Nedenfor beskrives reglerne om fleksibel efterløn. Man skal være

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf

Fleksibel Efterløn. Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf Fleksibel Efterløn Lærernes a-kasse Janne Sandberg Tlf. 7010 0018 EFTERLØN Hvornår Hvordan Hvor meget Præmie Ferie og efterløn Arbejde og efterløn Gode valg træffes på et oplyst grundlag Hvornår er det

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn

Skrivelse om ændring af vejledning om fleksibel efterløn SKR nr 9124 af 02/05/2011 Udskriftsdato: 26. juni 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2011-0003032 Senere ændringer til forskriften VEJ

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere)

Pensioners betydning for efterlønnens størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) Pensioners betydning for s størrelse (Medlemmer, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere) 8. udgave, januar 2006 Indledning Når du er fyldt 60 år den 1. juli 1999 eller senere, følger du reglerne

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

DEN NYE EFTERLØNSORDNING

DEN NYE EFTERLØNSORDNING HVIS DU VIL BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN HVIS DU OVERVEJER AT FÅ UDBETALT DIT EFTERLØNSBIDRAG UDBETALING AF EFTERLØNSBIDRAG I december 2011 blev efterlønsreformen vedtaget i Folketinget, og det kan have

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN

EØS-REGLERNE OG EFTERLØN EØS-REGLERNE OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM EØS-REGLERNE OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956

Efterløn. For medlemmer født før 1. januar 1956 Efterløn For medlemmer født før 1. januar 1956 2 Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller

Læs mere

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN

ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN I DENNE PJECE GIVER VI EN ORIENTERING OM ARBEJDE I UDLANDET OG EFTERLØN: INDHOLD 1. Indledning 2. Arbejde i udlandet før efterlønsalderen og indbetaling af efterlønsbidrag

Læs mere

Satserne i denne pjece gælder for 2010.

Satserne i denne pjece gælder for 2010. Efterløn Denne pjece klarlægger en række detaljer om efterlønsordningen, du med fordel kan være opmærksom på hvis du overvejer at tilmelde dig ordningen - eller er på vej på efterløn. Vi fortæller her

Læs mere

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v.

Efterløn og udland Side 0. EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 0 EFTERLØN OG UDLAND - ophold bopæl arbejde, i andet EØS-land m.v. Efterløn og udland Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. EØS-området... 2 3. Hvad er forskellen på at få efterløn

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Efterløn en god investering

Efterløn en god investering Efterløn en god investering DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Ret til den fleksible efterløn 2. Medlemskab & efterlønsbidrag 3. Efterlønsbevis 4. Satser 5. Fradrag for arbejde 6. Efterløn og selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018

Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 2018 Baggrund Fra 1. januar og frem til den 30. juni 2018 er det muligt at få udbetalt ens efterlønsopsparing skattefrit. Det vedtog Folketinget den 20. december

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn

Efterløn For dig som er født efter Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Efterløn For dig som er født efter 1955 Efterlønsbevis efterløn pensionsmodregning skattefri præmie mens du er på efterløn Indholdsfortegnelse Betingelser for at gå på efterløn 4 Efterlønsbeviset 6 Udskydelsesreglen

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født efter 30/6 1959 Efterløn For medlemmer født efter 30/6 1959 1 2 Indhold 4 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 Hvornår kan du få efterløn 11.. Efterlønsbevis 13.. Efterløn hvor meget? 15.. Fradrag for pensioner

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land

Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Om efterløn og overgangsydelse ved bopæl eller arbejde i et andet EØS-land Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 2000 Hvis du får efterløn eller overgangsydelse, kan du fra 1. juli 2000 opholde

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

½-årserklæring. 1. Generelle oplysninger. Adresse. Postnr. By Telefonnr. 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager? ½-årserklæring 1. Generelle oplysninger Navn Cpr.nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. ½-årserklæringen gælder fra ½-årserklæringen gælder til 2. Arbejde Har du i perioden haft arbejde... - som lønmodtager?

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 xx Arbejdsløshedsdagpenge Arbejdsløshedsforsikringen er frivillig for lønmodtagere og selvstændige. Forsikringsordningen administreres af arbejdsløshedskasserne, der ifølge loven

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere