Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København"

Transkript

1 Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper, uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. København skiller sig ud fra resten af landet på flere parametre. Eksempelvis bliver københavnerne yngre og får længere uddannelser. Zoomer man ind på uddannelse, så er der en overrepræsentation af personer med mellemlange og lange videregående uddannelser. Omvendt har København en meget lille andel af faglærte i forhold til landsplan. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen, stud.polit. Mikkel Høst Gandil og stud.polit. Joachim Vilhelm Koch 12. marts 2012 Analysens hovedkonklusioner Befolkningen i København er de seneste 5 år vokset med personer, så der i 2014 var knap indbyggere i København. 2/3 af fremgangen er personer under 30 år. Antallet af faglærte er faldet med knap personer gennem de senere år i København. Samtidig er der kommet knap flere med en videregående uddannelse. Ca. 17 pct. af københavnerne har en faglært uddannelse. I hele Danmark er andelen på 31, 5 pct. Siden 2009 har København oplevet en stigning i arbejdsstyrken og beskæftigelsen, mens det er det modsatte på landsplan. Mere end 90 pct. af københavnerne arbejder med serviceprægede erhverv. Det er markant mere end for landet som helhed, hvor knap 80 pct. arbejder inden for disse områder. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil fip@ae.dk Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil mh@ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Befolkningen stiger i København og bliver yngre Befolkningen i København er steget mere gennem de senere år end for hele landet. Fremadrettet stiger befolkningstallet ligeledes mere i København end i resten af landet generelt. Det afspejler bl.a. de generelle forskydninger mod hovedstadsområdet og de større byer. Det fremgår af figur 1. Figur 1. Befolkningsudviklingen fremskrevet til 2020 Indeks, 2009= Hele landet København By Anm.: Befolkning er opgjort primo i året. Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Befolkningstallet er de seneste 5 år vokset med personer, så der primo 2014 var knap indbyggere i Københavns by. Måles frem til 2013 er der tale om en stigning på personer. Der har således været en gennemsnitlig befolkningstilvækst på ca personer om året. Frem mod 2020 ventes en fortsat stigning i befolkningen på ca personer om året. Det er især antallet af børn og unge, der trækker fremgangen. Således kan 2/3 af fremgangen tilskrives personer under 30 år. I samme periode er der blevet færre københavnere over 80 år. Det fremgår af tabel 1, der viser udviklingen i Københavns befolkningssammensætning. Tabel 1. Befolkningens sammensætning og udvikling i København, personer år 57 65,4 8, år 41,6 45,3 3, år 117,6 137, år 105,2 110,4 5, år 67,4 75,1 7, år 50,5 54,1 3, år 41,2 44,3 3, år 20,7 23,4 2, år 13,5 10,7-2, år 3,7 3,2-0, år 0,1 0,1 0 I alt 518,6 569,6 51 Anm: Opgørelsen dækker primo året. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. 2

3 Antallet af børn under 10 år er steget med personer siden 2009 det er en helt modsat udviklingen på landsplan, hvor antallet af børn under 10 år er faldet med personer. Når det er sagt, så ligger andelen af børn under 10 år nu på landsgennemsnittet. Modsat er København overrepræsenteret, når det gælder de årige og til dels også de årige. Hvad angår personer over 40 år, ligger Københavns andel generelt under gennemsnittet for landet. Udviklingen i befolkningssammensætningen betyder bl.a., at københavnerne bliver yngre, mens resten af landet bliver ældre. Dette kommer dog fra et udgangspunkt, hvor der i København var en relativt lille andel af befolkningen, der var under 20 år. Det er særligt andelen af befolkningen, der er i 20 erne, der er steget relativt meget i København. I Danmark som helhed er andelen i aldersgruppen steget med 1,1 pct., mens der stort set ingen stigning har været i København (0,1 pct.). I København by er en større andel af befolkningen i den arbejdsdygtige alder, end tilfældet er for Danmark som helhed. Det fremgår af tabel 2, der viser befolkningsfordelingen i København i 2014 Tabel 2. Befolkningsfordelingen 2014 (pct.) Andel Andel kumulativ København Hele landet København Hele landet 0-9 år 11,5 11,3 11,5 11, år 8 12,3 19,4 23, år 24,2 12,5 43, år 19,4 12, , år 13,2 14,4 76,1 62, år 9,5 13,1 85,6 75, år 7,8 12,3 93,4 88, år 4,1 7,7 97,5 95, år 1,9 3,4 99,4 99, år 0,6 0, Anm: Befolkning er opgjort primo i året. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. København er den kommune, hvor den gennemsnitlige alder på befolkningen er klart lavest. Gennemsnitsalderen er således 35,9 år. I den anden ende finder man Læsø, hvor gennemsnitsalderen er den højeste på 52½ år. Den lave gennemsnitsalder i København kan nok tilskrives en stor andel studerende. Tabel 3 viser den gennemsnitlige alder for de fem kommuner, hvor alderen er hhv. lavest og højest Tabel 3. Gennemsnitlig befolkningsalder top 5 - bund 5 kommuner København 35,9 Læsø 52,5 Aarhus 37,5 Ærø 50,5 Ishøj 38,4 Samsø 50,1 Albertslund 38,9 Langeland 49,7 Odense 39,2 Fanø 48 Anm.: Befolkning er opgjort primo i året. Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 3

4 Flere familier i København har børn Antallet af enlige er vokset i København siden 2009 med personer, mens antallet af par er vokset med Langt størstedelen af de enlige har ikke børn. Andelen er således på godt 91 pct. og har ligget relativt stabilt med en lille pil ned. Antallet af familier (enlige eller par) med børn er vokset med omkring fra Det er primært antallet af familier med 1-3 børn, der trækker denne stigning, mens der har været et lille fald i de større børnefamilier. Det fremgår af tabel 4, der viser en opgørelse over forskellige familietyper fra Tabel 4. Familietyper i København Antal Ændring , Pct. vækst Enlige uden børn 258,1 271,6 13,6 5,3 Par uden børn 72,8 74,9 2,1 2,9 Par og enlige med børn 79 88,3 9,3 11,7 Par og enlige med 1 barn 40,6 44,9 4,3 10,5 Par og enlige med 2 børn 28,9 33,1 4,3 14,7 Par og enlige med 3 børn 7,3 8,1 0,8 11,5 Par og enlige med 4 børn 1,7 1,7 0-1,5 Par og enlige med 5 børn+ 0,6 0,5 0-8,2 Anm: En familie er en eller flere personer, der bor på samme adresse, og som har visse indbyrdes relationer. Familier kan opdeles i tre hovedtyper: Parfamilier, enlige og ikke-hjemmeboende børn. For parfamilier og enlige kan familien ud over parret eller den enlige bestå af et eller flere hjemmeboende børn. Børn defineres som personer, der er under 18 år, er ugifte, ikke selv har børn og ikke indgår i et samboende par. Hvis et barn har forældrehenvisning til mindst én voksen i husstanden, er barnet hjemmeboende og regnes med til den (de) voksnes familie, ellers er barnet ikkehjemmeboende og udgør sin egen familie. Alle personer, der ikke er børn, er voksne. Alle voksne, der ikke indgår i et par, er enlige. Par inkluderer Ægteskaber, Samlevende par, Samboende par og Registrerede partnerskaber. Ægtepar med samme køn er udeladt, da disse kun optræder i år Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Lav andel af faglærte og mange med videregående uddannelser i København Ser man på uddannelse, så er det gennemsnitlige uddannelsesniveau i København steget igennem de sidste år. Det fremgår af tabel 5, der viser københavnernes højeste fuldførte uddannelsesniveau. Tabel 5. Højest fuldførte uddannelse blandt Københavnerne år Ændring Grundskole 91,7 87,3-4,4 Gymnasial 65,1 70,0 4,9 Faglært 79,9 77,2-2,7 KVU 16,0 17,3 1,3 MVU 71,3 81,6 10,3 LVU 54,3 67,6 13,3 Uoplyst 24,6 35,6 11,0 i alt 402,7 436,5 33,7 Anm.: Befolkning er opgjort primo i året. Kilde: AE pba. Danmarks Statistik. 4

5 Af tabellen fremgår det, at antallet af ufaglærte og faglærte er faldet siden 2009 med hhv og personer. Samtidig er der kommet godt flere med enten en KVU, MVU eller LVU, som primært af trukket af stigninger for MVU og LVU. Uddannelsesfordelingen er rykket opad i perioden. Dette er mere udtalt for København end for resten af landet. Der er sket et relativt større fald i faglærte i København, når man sammenligner med landet som helhed. Det fremgår af tabel 6, der viser ændringen i befolkningens uddannelsesfordeling. Tabel 6. Ændring i befolkningens uddannelsesfordeling (pct.) København By Hele landet Ændring i andel (pct.point) Grundskole 22,8 20,0-2, Ændring i andel (pct.point) 30,9 28,7-2,2 Gymnasial 16,2 16,0-0,1 8,3 8,8 0,5 Faglært 19,8 17,7-2,2 32,7 31,6-1,1 KVU 4,0 4,0 0,0 4,2 4,4 0,2 MVU 17,7 18,7 1,0 14,2 14,8 0,7 LVU 13,5 15,5 2,0 6,6 7,5 1 Uoplyst 6,1 8,1 2,0 3,1 4,2 1,1 Anm.: Befolkning er opgjort primo i året. Uddannelsesniveau er opgjort oktober året før. Befolkningens aldersfordeling er vist for personer ml. 15 og 69 år. Højest opnået uddannelse er vist. Bacheloruddannelser er inkluderet i MVU. Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. Befolkningen har et højere uddannelsesniveau i København by end i landet som helhed. Den relativt store andel af personer med en mellemlang videregående uddannelse i København kan tilskrives, at en del af disse er under uddannelse (kandidat) og indplacerer sig derfor formentlig i LVU ved færdiggjort uddannelse. Figur 2 viser uddannelsesfordelingen i befolkningen. Figur 2. Uddannelsesfordelingen i befolkningen, 2013 Procent Grundskole Gymnasial Faglært KVU MVU LVU Hele landet København By Anm.: Befolkning er opgjort primo i året. Uddannelsesniveau er opgjort oktober året før. Befolkningens aldersfordeling er vist for personer ml. 15 og 69 år. Højest opnået uddannelse er vist. Bacheloruddannelser er inkluderet i MVU. Kilde: AE på baggrund Danmarks Statistik. 5

6 Modsat Danmark som helhed, så er arbejdsstyrken steget i København København har i perioden set en stigning i arbejdsstyrken, mens arbejdsstyrken på landsplan er faldet. I København ses modsat landstendensen en fremgang for lønmodtagere og for selvstændige. Der har desuden været en større relativ stigning i antallet af topledere end det, der ses på landsplan. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken er steget både på landsplan og i København. Der er de samme tendenser på underkategorierne undtagen Midlertidigt uden for arbejdsstyrken, hvor der er fald i København, men stigning i landet. For landet som helhed er der tale om en stor stigning i antallet af pensionister, mens der for denne kategori er tale om et fald i København. Det er derimod Andre uden for arbejdsstyrke herunder studerende, der trækker udviklingen i København. Det skyldes bl.a., at befolkningen bliver yngre, således at andelen af børn og studerende stiger. Det fremgår af tabel 7, der viser befolkningens arbejdsmarkedstilknytning for landet og for København. Tabel 7. Befolkningens tilknytning arbejdsmarkedet for landet og København København By Ændring i Ændring i procent Hele landet Ændring i I arbejdsstyrken 291,1 309,4 18,3 6, , , Ændring i procent Lønmodtagere 255,1 262,6 7, , ,9-154,8-6,2 Selvstændige og Medarbejdende ægtefælle 17,9 18,5 0,6 3,2 214,7 203,4-11,4-5,3 Topledere 7,2 8,7 1,5 20,4 92, ,5 9,2 Arbejdsløse 10,9 19,7 8,7 79,7 61,5 132,2 70,6 114,8 Uden for arbejdsstyrken 227, ,5 9, , ,1 178,2 6,8 Midlertidigt uden for arbejdsstyrken Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken 11,1 9-2,1-19,1 94,1 96,8 2,7 2,9 6,7 4,9-1,8-26,4 130,6 101,1-29,5-22,6 Pensionister 66,9 66,3-0, , ,40 99,8 10 Andre uden for arbejdsstyrken 142,8 169,8 27, , ,9 105,2 7,5 I alt 518,6 559,4 40,9 7, , ,6 91,2 1,7 Anm: Tilbagetrækning fra arbejdsstyrken tæller fleksydelse og efterløn. Andre uden for arbejdsstyrken tæller bl.a. studerende og børn. Kilde: AE på baggrund af Danmarks statistik. Københavnerne arbejder med serviceprægede erhverv 70 pct. af københavnerne arbejder i landsdelen København 1, og knap 62 pct. arbejder i selve Københavns by, derefter kommer Københavns omegn (20 pct.) og Nordsjælland (4,9 pct.). Sammenlignet med 2009 er beskæftigelsesfremgangen primært sket i København. Nordsjælland og Københavns omegn har samlet tabt relativ betydning for den københavnske beskæftigelse siden Det tyder på, at flere pendler længere end tidligere. Det viser tabel 8, hvor man kan se, hvor københavnerne arbejder fordelt efter landsdele. 1 Består af selve Københavns by, Frederiksberg, Tårnby og Dragør. 6

7 Tabel 8. Hvor arbejder københavnerne fordelt på landsdele Ændring pers Andel 2013, pct. Landsdel København 195,2 202,1 6,8 69,9 - heraf Københavns by 172,1 179,1 7,0 61,9 Københavns omegn 57,4 57,9 0,4 20,0 Nordsjælland 13,9 14,1 0,3 4,9 Bornholm 0,2 0,2 0,0 0,1 Østsjælland 5,6 6,3 0,7 2,2 Vest- og Sydsjælland 3,4 4,0 0,6 1,4 Fyn 0,9 1,0 0,1 0,3 Sydjylland 0,8 1,0 0,2 0,3 Østjylland 1,2 1,5 0,3 0,5 Vestjylland 0,4 0,5 0,0 0,2 Nordjylland 0,7 0,7 0,0 0,3 i alt 279,7 289,2 9,5 100,0 Anm: Beskæftigede er boende i København by. Der kan være beskæftigelse, der ikke har et geografisk oplyst arbejdssted, herunder udlandet. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Mere end 90 pct. af københavnerne arbejder med serviceprægede erhverv. Det er markant mere end for landet som helhed, hvor knap 80 pct. arbejder inden for disse områder. Sammenlignet med landsgennemsnittet er flere københavnere beskæftiget inden for Erhvervsservice, Information og kommunikation, Offentlig administration, undervisning og sundhed, Kultur, fritid og anden service samt Finansiering og forsikring. Det viser tabel 9. Tabel 9. Hvor arbejder københavnerne og danskerne fordelt brancher Branche København Hele landet forskel Erhvervsservice 14,6 10,4 4,2 Information og kommunikation 7,5 3,7 3,8 Offentlig administration, undervisning og sundhed 35,1 32,4 2,7 Kultur, fritid og anden service 6,5 4,4 2,1 Finansiering og forsikring 3,9 3,0 0,9 Uoplyst aktivitet 0,7 0,6 0,1 Ejendomshandel og udlejning 1,6 1,7-0,1 Handel og transport mv. 22,3 23,7-1,4 Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,1 2,6-2,6 Bygge og anlæg 2,9 5,7-2,8 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 4,8 11,8-7,1 I alt 100,0 100,0 - Anm: Der er anvendt Danmarks Statistiks branchekoder (DB07) på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrke (RAS). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik Mere end 1/3 af københavnerne arbejder inden for Offentlig administration, undervisning og sundhed. 22¼ pct. arbejder inden for Handel, hotel, restaurant og transport, hvorefter kommer erhvervsservice 14½ pct. og Information og kommunikation 7,5 pct. 7

8 Modsat har københavnerne en relativt mindre beskæftigelse inden for Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed, Bygge og anlæg, Landbrug, skovbrug og fiskeri. Andelen er også lidt mindre inden for Handel, hotel, restaurant og transport. Som det fremgår af tabel 10, er københavnernes beskæftigelse gennem krisen steget i næsten halvdelen af hovedbrancherne. Dermed går københavnere i høj grad imod den samlede landsudvikling, hvor der samlet set har været stor beskæftigelsesnedgang og kun fremgang for Offentlig administration, undervisning og sundhed samt Ejendomshandel og udlejning. Den største fremgang findes dog for Offentlig administration, undervisning og sundhed, hvor beskæftigelsen er øget med personer. Beskæftigelsen for københavnerne er især faldet inden for Bygge og anlæg samt for Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. Det er også tendenser man finder i resten af landet. Tabel 10. Udviklingen i københavnernes beskæftigelse Ændring pers I alt 280,1 289,8 9,6 Offentlig administration, undervisning og sundhed 91,9 101,7 9,8 Erhvervsservice 41,2 42,3 1,1 Handel og transport mv. 63,9 64,7 0,8 Kultur, fritid og anden service 18,3 18,8 0,6 Information og kommunikation 21,3 21,8 0,5 Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,3 0,3 0,0 Uoplyst aktivitet 2,0 2,0 0,0 Ejendomshandel og udlejning 4,7 4,7-0,1 Finansiering og forsikring 11,8 11,2-0,6 Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 15,0 13,9-1,1 Bygge og anlæg 9,9 8,4-1,4 Anm: Der er anvendt Danmarks Statistiks branchekoder (DB07) på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrke (RAS). Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statisti 8

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år

Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Jylland og Fyn trækker det halve af joblokomotivet de kommende år Frem mod 219 forventer AE, at beskæftigelsen stiger med ca. 68. personer. Geografisk er det især København og Østjylland, der driver joblokomotivet,

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig

Over hver femte ung uden uddannelse er ledig Over hver femte ung uden uddannelse er ledig I løbet af den økonomiske krise er ledigheden steget for alle aldersgrupper, men med en klar tendens til, at den er steget mest for de unge. De nyeste tal viser,

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen

Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Færre ufaglærte job trods fremgang i beskæftigelsen Siden starten af 2013 har vi oplevet en fremgang i lønmodtagerbeskæftigelsen. AE har undersøgt, hvilke uddannelsesgrupper der har draget fordel af beskæftigelsesfremgangen.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest

De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest De rige, topledere og akademikere bruger håndværkerfradraget mest Den rigeste del af befolkningen bruger håndværkerfradraget, også kaldet servicefradraget, mest. Mens hver fjerde blandt de 1 procent rigeste

Læs mere

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016

Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Juni 2017 Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor 2008 til 2016 Indhold Beskæftigelsen i den private sektor...2 Beskæftigelsen i den private sektor fordelt på uddannelsesniveau....4 Beskæftigelsen

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Omfattende mangel på elektrikere

Omfattende mangel på elektrikere Omfattende mangel på elektrikere i hele landet Dansk økonomi har omsider lagt krisen bag sig, og beskæftigelsen er specielt de sidste to år braget i vejret. Elektrikerne nyder også godt af de gode tider,

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsformuer

Forsikring & Pension Pensionsformuer Pensionsformuer 1. Pensionsformuer 2. Gennemsnit 3. Ansættelsesforhold 4. Boligforhold 5. Brancher 6. Civilstand 7. Indkomst 8. Køn 9. Oprindelsesland 10. Landsdel 11. Skattesatser 12. Socioøkonomiske

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Store dele af landet indhenter ikke de tabte job fra krisen

Store dele af landet indhenter ikke de tabte job fra krisen Store dele af landet indhenter ikke de tabte job fra krisen AE s jobprognose viser, at der i år og næste år vil komme op mod 48.000 flere personer i beskæftigelse. Beskæftigelsen forventes at stige over

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

25 års forskel på ældste og yngste postnummer

25 års forskel på ældste og yngste postnummer 25 års forskel på ældste og yngste postnummer Der er store aldersforskelle på tværs af Danmark. Det postnummer med den laveste gennemsnitsalder er 2200 København N (Nørrebro), hvor befolkningen i gennemsnit

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsformuer fordelt på pensionsordninger for alle årige

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsformuer fordelt på pensionsordninger for alle årige Gennemsnitlige pensionsformuer fordelt på pensionsordninger for alle 25-64-årige (kr.) (kr.) Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger 531.649 544.386 Privattegnede pensionsordninger 156.198 159.471

Læs mere

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked

Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Overraskende stor nedgang på det danske arbejdsmarked Nye tal viser, at beskæftigelsen faldt med 10.000 personer ind i 1. kvartal 2011. Samtidig faldt den gennemsnitlige arbejdstid markant. Samlet har

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé.

Det bornholmske arbejdsmarked. 30. marts Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked 30. marts 2017. Videnscafé. Det bornholmske arbejdsmarked Udvikling i beskæftigelsen 21.000 20.500 20.000 19.500 19.000 18.500 18.000 17.500 17.000 16.500 16.000 1996 1997

Læs mere

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt

Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt Det danske arbejdsmarked udvikler sig skævt København med Omegn samt Østjylland og Østsjælland er sluppet nådigst gennem krisen, mens de øvrige landsdele har været ekstremt hårdt ramt på beskæftigelsen.

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling

11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling 11 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling Fra d. 1. oktober træder kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen i kraft. Ser man på antallet af kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling i Jobnet, som er

Læs mere

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper

Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper Forventet restlevetid for 3F ere og udvalgte grupper 3F ere har en forventet restlevetid som 6-årige, der er kortere end eksempelvis personer med en lang videregående uddannelse. Det betyder færre år på

Læs mere

Kæmpe forskelle i a-kasser ramt af den stigende ledighed

Kæmpe forskelle i a-kasser ramt af den stigende ledighed Kæmpe forskelle i a-kasser ramt af den stigende ledighed Arbejdsløsheden er steget meget bredt i det danske samfund. Nogle grupper og områder er imidlertid hårdere ramt end andre. Der er især store stigninger

Læs mere

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads

Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Unge i Københavnsområdet har sværest ved at finde praktikplads Det er markant sværere at finde praktikplads for unge i Københavnsområdet end i resten af landet. I Københavnsområdet står mere end 6 elever

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne

Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne Mønsterbrydere vælger erhvervsuddannelserne I dag har knap 6 ud af 10 unge med ufaglærte forældre en uddannelse som 25-årig. Halvdelen af de unge mønsterbrydere er blevet det gennem en erhvervsuddannelse.

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger

Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Nye tal for varslede fyringer og ledige stillinger Flere fyringer og rekordlavt antal ledige stillinger Der var i oktober måned en stor stigning i antallet af varslede fyringer. Stigningen ser ikke ud

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser.

Udvikling i arbejdsstyrke og beskæftigelse, fordelt på uddannelser. Overvågning af vækstvilkårene på Bornholm Indikatorer fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) Ifølge aftale mellem CRT og Bornholms Regionskommune (BRK) leverer CRT to gange årlige (april og

Læs mere

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder

De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder De rigeste danskere bor i stigende grad i de samme områder Den rigeste procent er en eksklusiv gruppe på 33.600 personer. Samlet har den rigeste procent en indkomst før skat på knap 2,4 mio. kr. Det er

Læs mere

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn

Befolkning og folkekirke Lystrup Sogn Befolkning og folkekirke Tabel 1-2011 Antal personer fordelt efter aldersgruppe, køn, etnisk herkomst og medlemskab af folkekirken Alders- Befolkning Af dansk herkomst 00-04 år 199 172 371 185 154 339

Læs mere

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer

Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Branchemobilitet blandt NNFmedlemmer Analysen viser, at hovedparten af NNF-medlemmerne er ansat inden for industri samt handel & transportsektoren. Siden 2004 er der dog sket forskydninger i sammensætningen

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Beskæftigelsesindikator

Beskæftigelsesindikator for Akademikernes arbejdsmarked Der bliver flere akademikere på arbejdsmarkedet, og beskæftigelsen vokser. Det gælder også, når der ses på en række forskellige inddelinger af demografiske parametre og

Læs mere

børn ramt af skolelukninger

børn ramt af skolelukninger 24. børn ramt af skolelukninger Siden 8 har 24. folkeskoleelever oplevet, at deres skole er lukket. Geografisk er det især børn fra Fyn, Syd- og Nordjylland, som har oplevet skolelukninger. Skolelukningerne

Læs mere

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen

ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen 3 ud af 4 unge uden uddannelse har stået stille i uddannelsessystemet i mindst tre år 10.000 ufaglærte unge er hægtet af uddannelsesvognen Mere end 200.000 unge har i dag ikke en uddannelse ud over folkeskolens

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet

Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet Udsigt til flere job: Opsvinget bider sig fast på arbejdsmarkedet De seneste tal for beskæftigelsen viser fremgang i langt de fleste hovedbrancher. Det vidner om, at opsvinget for alvor er ved at bide

Læs mere

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet

Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet Unge ufaglærte mænd står uden økonomisk sikkerhedsnet En stor gruppe af personer i Danmark er ikke omfattet af et socialt og økonomisk sikkerhedsnet, fordi de hverken er medlem af en a-kasse eller kan

Læs mere

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct.

Arbejdsmarked. Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. PERSONER MED BOPÆL I KOMMUNEN pct. pct. Arbejdsmarked Tabel 3.1. Beskæftigede personer med henholdsvis bopæl og arbejdssted i kommunen pr. 1. januar. Tabel 3.2. Ind- og udpendlere fordelt på erhverv pr. 1. januar. Tabel 3.3. Gennemsnitlig arbejdsløshed

Læs mere

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik

Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Skæv fordelingsprofil i Liberal Alliances skattepolitik Liberal Alliances forslag om en maksimal marginalskat på 40 pct. koster omkring 33 mia. kr. og har en meget skæv fordelingsprofil. De ti pct. rigeste

Læs mere

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet

Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet 29. danskere uden socialt sikkerhedsnet Hver ottende dansker kan ikke få en krone, hvis de mister arbejdet Knap 4. beskæftigede er i dag ikke medlem af en a-kasse. Hvis de mister deres arbejde, er det

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark

Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Vækst og produktivitet på tværs af Danmark Af Jonas Dan Petersen, JDPE@kl.dk Formålet med dette analysenotat er belyse den økonomiske vækst og produktivitet på tværs af landet i perioden 1995-2015 med

Læs mere

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse

Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Danskerne gifter sig med folk i samme sociale klasse Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. For hver af de sociale klasser i Danmark

Læs mere

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne.

I nedenstående tabel er antallet af fuldtidspersoner omregnet til procent således, at der kan sammenlignes på tværs af kommunerne. Notat Vedrørende: Notat om Arbejdsmarked, Pendling og demografi Sagsnavn: Arbejdsmarked, Statistik og Analyser 2015 Sagsnummer: 15.20.00-G01-15-15 Skrevet af: Morten Fich og Troels Rasmussen E-mail: Morten.Brorson.Fich@randers.dk

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere.

Langdistancependlere er i højere grad mænd, personer med en lang videregående uddannelse og topledere. A nalys e Langdistancependlere Af Nadja Christine Andersen Denne analyse belyser, hvilke karakteristika langdistancependlere har og om deres pendlingsmønstre er vedvarende over tid er langdistancependling

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension

I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I mange udkantskommuner er hver sjette på førtidspension I Danmark er der i dag ca. 237.000 personer, der modtager førtidspension. Målt i forhold til befolkningen er der flest førtidspensionister på Fyn

Læs mere

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge

De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge De store virksomheder kryber uden om ansvaret for lærlinge Hver femte private virksomhed har lærlinge ansat. I gennemsnit har virksomhederne 5, lærlinge ansat for hver 1 faglærte i personalet. Det er de

Læs mere

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte

Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Opsving i Danmark, men ikke for de ufaglærte Siden 213 har dansk økonomi nydt godt af en massiv jobfremgang. Det er dog ikke alle grupper på arbejdsmarkedet, som har vundet på opsvinget. Beskæftigelsen

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Velstillede børnefamilier indtager København

Velstillede børnefamilier indtager København Velstillede børnefamilier indtager København Siden midten af 9 erne er der kommet langt flere småbørnsfamilier i København. Særligt i brokvarterene og i Indre by bliver børnefamilierne i højere grad boende

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2016 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Analysen er udarbejdet for IDA Arbejdsmarkedstilknytning blandt vestlige og ikke-vestlige indvandrere og efterkommere I 215 er der ca. 89. med en IDA-uddannelse i befolkningen. For at få et større datavolumen

Læs mere

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark

Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Stigning i Østeuropæisk arbejdskraft i Danmark Mens udenlandsk arbejdskraft fra de nordiske lande og Vesteuropa er faldet de seneste fire år så stiger antallet af lønmodtagere i Danmark fra Østeuropa.

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Af de 25-årige unge med ufaglærte forældre, der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse i dag, gennemfører over halvdelen en erhvervsuddannelse.

Læs mere