Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning"

Transkript

1 Orientering 8. februar 2018 Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Indhold Spørgsmål og svar Fritvalgs Lønkonto, herunder seniorordning Baggrund Hvem er omfattet af ordningen om Fritvalgs Lønkonto? Bidragets beregningsgrundlag Valg hvert år i marts måned - konvertering af Fritvalgs Lønkontoen og Seniorordning Valg i løbet af året Tiltrædelse og fratrædelse Særligt om seniorordning Baggrund Nedenfor gennemgår vi de oftest stillede spørgsmål og svar til ordningen om Fritvalgs Lønkonto, herunder reglerne om seniorordninger. Spørgsmål og svar relaterer sig til følgende af Dansk Erhvervs Arbejdsgivers Landsoverenskomster: - Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL - Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat HK HANDEL - IT overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat - Reklame- og forlagsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat samt - Teknikeroverenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund. 2. Hvem er omfattet af ordningen om Fritvalgs Lønkonto? Spm.: Hvem er vi som virksomhed forpligtet til at lade være omfattet af ordningen? Alle overenskomstansatte medarbejdere under den ovenfor nævnte af Dansk Erhverv Arbejdsgivers landsoverenskomster. Det gælder også unge under 18 år, elever samt fleksjobbere. Spm.: Hvem skal have bidraget på p.t. 2,7 pct. af lønnen? (NB: Bidraget reguleres pr til 3,4 pct. og pr til 4,0 pct.) Side 1/9

2 Samme personkreds som ovenfor. Vær opmærksom på, at der ikke er noget anciennitetskrav for at have ret til bidraget. Spm.: Hvad med medarbejdere, der kun er ansat i tidsbegrænsede perioder, skal de også have bidraget? Ja, så længe de er omfattet af overenskomsten, skal de have bidraget. Spm.: Hvem kan fravælge feriefridag og få et beløb pr. fravalgt feriefridag ind på Fritvalgs Lønkontoen? Alle medarbejdere med optjent ret til feriefridage. En fravalgt feriefridag svarer efter reglerne om Fritvalgs Lønkonto (Funktionæroverenskomstens 4, stk. 2, litra C/Butiksoverenskomstens 2, stk. 12) til 0,5 pct. af den ferieberettigede løn. Spm.: Gælder særlige regler for vikarbureauvikarer? Der kan være aftalt særlige regler for vikarbureauvikarer udsendt fra et vikarbureau omfattet af overenskomsten. Se den enkelte overenskomst. Spm.: Er ledere, som er omfattet af Lederaftalen, omfattet af ordningen om Fritvalgs Lønkontoen? Nej, ledere er ikke omfattet af ordningen om Fritvalgs Lønkonto. Lederaftalens 9, hvorfra ledere får deres afledte rettigheder, omhandler ikke lønspørgsmål, hvilket Fritvalgs Lønkontoen må betegnes som. 3. Bidragets beregningsgrundlag Spm.: Hvad er beregningsgrundlaget for det bidrag, der skal indsættes på Fritvalgs Lønkontoen? Beregningsgrundlaget er den ferieberettigede løn, dvs. den udbetalte løn før fradrag af AM-bidrag og lønmodtagerens eget bidrag til ATP og andre pensionsordninger. Herfra trækkes beregnet og beskattet feriegodtgørelse, løn under ferie og udbetalt ferietillæg. Spm.: Skal der betales feriegodtgørelse og ferietillæg af fritvalgsbidraget? Nej, i beløbet er indeholdt feriegodtgørelse og ferietillæg. Spm.: Skal der betales pension af fritvalgsbidrag? Ja, der skal beregnes pension af fritvalgsbidraget. Spm.: Kan man nøjes med at hæve lønnen med samme pct. som fritvalgsprocenten i stedet for at hensætte bidraget til Fritvalgs Lønkontoen? Nej, beløbet skal hensættes på Fritvalgs Lønkontoen. Spm.: Hvornår beskattes bidrag til Fritvalgs Lønkontoen? Beløbet beskattes, når det udbetales fra kontoen, og altså ikke allerede når det hensættes. Side 2/9

3 4. Valg hvert år i marts måned - konvertering af Fritvalgs Lønkontoen og Seniorordning Spm.: Hvad kan medarbejderen vælge mellem hvert år i marts måned? Medarbejderne kan vælge to ting i marts måned. (Hvis medarbejderen har en alder, som gør, at medarbejderen kan omfattes af seniorordning, kan der tillige foretages valg i henhold til disse regler, jf. 3): 1. Hvor mange feriefridage, der skal erstattes af en indbetaling på 0,5 pct. af lønnen til Fritvalgs Lønkontoen, og 2. Hvor stor en andel af indeståendet på Fritvalgs Lønkontoen, der skal indbetales til pensionsselskabet i stedet for Fritvalgs Lønkontoen. Valgene angives i procenter og ikke i kroner og øre. Medarbejderen kan naturligvis vælge ikke at indbetale ekstra pensionsbidrag samt at beholde muligheden for at afholde alle fem feriefridage. En medarbejder fravælger 3 feriefridage, der indgår på Fritvalgs Lønkontoen. Den samlede indbetaling bliver 4,9 pct. pr. 1. maj bidraget på 3,4 pct. plus tre gange 0,5 pct. for de fravalgte feriefridage. Medarbejderen vælger at indbetale 2,0 pct. til sin pensionsordning, hvorefter der er 2,9 pct. tilbage på Fritvalgs Lønkontoen. Medarbejderen kan nu alene afholde 2 feriefridage i løbet af ferieåret, og på disse dage betaler virksomheden løn efter de hidtidige regler. Ved siden af dette kan medarbejderen hæve fra sin Fritvalgs Lønkonto, når han holder fri i forbindelse med ferie, tilvalgte feriefridage eller andre overenskomstmæssige fridage. Medarbejderen kan også vælge at finansiere 2 børneomsorgsdage fra Fritvalgs Lønkontoen. Der kan dog maksimalt hæves 2 gange om året fra Fritvalgs Lønkontoen. 3. Medarbejdere, der er eller kan være omfattet af en seniorordning, skal (hvis man ønsker at benytte sig af seniorordningen) senest 1. april give virksomheden besked om, hvorvidt han/hun ønsker at være omfattet af en seniorordning med seniorfridage i det kommende ferieår og i givet fald, hvor stor en andel af pensionsbidraget medarbejderen eventuelt ønsker at konvertere til det formål. Spm.: Skal virksomheden spørge medarbejderne om, hvad de vil vælge? Og hvad hvis medarbejderen ikke svarer? Nej, virksomheden har ikke nogen pligt til at spørge medarbejderne, om de har nogen ønsker om forskellige valg. Det er medarbejderen, der kan vælge, og derfor skal være den udfarende kraft. Hvis der ikke senest den 1. april er foretaget et valg, som medarbejderen har meddelt virksomheden, vil medarbejderen først være berettiget til at foretage et nyt valg for det Side 3/9

4 efterfølgende ferieår. Medarbejderen har således ikke efterfølgende krav på at kunne vælge for den resterende del af ferieåret. Spm.: Kan en medarbejder ensidigt fortryde sit fravalg af feriefridage? Nej, det kræver en aftale med arbejdsgiveren at ændre et allerede truffet valg. 5. Valg i løbet af året Spm.: Kan virksomheden kræve, at medarbejderen begrænser udbetalingerne fra Fritvalgs Lønkontoen, så de ikke kan vælge helt frit? Ja, der er i overenskomsten en begrænsning på, at medarbejderen maksimalt kan få udbetaling fra sin Fritvalgs Lønkonto 2 gange årligt. I forbindelse med afholdelse af seniorfridage vil der teknisk set ikke finde udbetaling sted fra Fritvalgs Lønkontoen, men denne vil i stedet skulle nedskrives med det beløb, som medarbejderen vil modtage i løn med tillæg af ferietillæg/feriegodtgørelse i forbindelse med seniorfriheden. Spm.: Kan Fritvalgs Lønkontoen overtrækkes, dvs. gå i minus? Nej, medarbejderen kan aldrig få mere udbetalt, end hvad der indestår på medarbejderens konto. Spm.: Kan medarbejderen hæve penge fra sin Fritvalgs Lønkonto til efteruddannelse? Medarbejderen kan kun hæve penge, når vedkommende holder fri fx i forbindelse med ferie, feriefridage, børneomsorgsdage og overenskomstmæssige fridage. Indestående kan endvidere anvendes til seniorfridage. Men det står naturligvis medarbejderen frit at gemme hævede beløb til ønsket efteruddannelse. Spm.: Hvad sker der ved ferieårets afslutning? Der sker intet med saldoen på Fritvalgs Lønkontoen. Fritvalgs Lønkontoen er en "rullende" konto, og evt. overskud på kontoen videreføres til det efterfølgende ferieår. Spm.: Kan medarbejderen hæve penge fra sin Fritvalgs Lønkonto på en fridag uden løn? Medarbejderen kan kun hæve penge, når vedkommende holder fri fx i forbindelse med ferie, feriefridage, børneomsorgsdage og overenskomstmæssige fridage. Hvis medarbejderen har aftalt en fridag uden løn, kan der ikke hæves fra kontoen. I forbindelse med afholdelse af seniorfridage vil der teknisk set ikke finde udbetaling sted fra Fritvalgs Lønkontoen, men denne vil i stedet skulle nedskrives med det beløb, som medarbejderen vil modtage i løn med tillæg af ferietillæg/feriegodtgørelse i forbindelse med seniorfriheden. Det er i forbindelse med Aftale om seniorfridage aftalt, at konverteringen fra Fritvalgs Lønkontoen er omkostningsneutrale for virksomhederne. Spm.: Hvad sker der, hvis medarbejdere har anvendt indestående på Fritvalgs Lønkontoen eksempelvis i forbindelse med ferie, således at der ikke er midler til rådighed til at dække lønudbetaling i forbindelse med seniorfrihed? Virksomheden kan fastholde, at aftalte eller varslede seniorfridage skal afholdes. Virksomheden vil i forbindelse med afholdelse af seniorfridagene kunne foretage løntræk i det omfang, at Side 4/9

5 omkostninger ikke kan dækkes af indestående på Fritvalgs Lønkontoen. Se i øvrigt nærmere under pkt Tiltrædelse og fratrædelse Spm.: Hvad sker der, når en medarbejder tiltræder? Alle medarbejdere skal fra begyndelsen af deres ansættelse have et fritvalgsbidrag. Når medarbejderen har været ansat i 9 måneder, får medarbejderen ret til 5 feriefridage og eventuelt 2 børneomsorgsdage. Spm.: Hvad sker der, når en medarbejder fratræder? Når en medarbejder fratræder, skal virksomheden opgøre Fritvalgs Lønkontoen og udbetale et eventuelt overskud sammen med sidste lønudbetaling fra virksomheden. En medarbejder, der fratræder f.eks. 1. juni, når altså kun at få en måneds bidrag for de fravalgte feriefridage i det ferieår. 7. Særligt om seniorordning Spm.: Kan en medarbejder vælge at finansiere en seniorordning med penge fra Fritvalgs Lønkontoen? Ja, det blev ved overenskomstforhandlingerne i 2017 aftalt, at medarbejderne fra 5 år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder for den enkelte medarbejder kan vælge at anvende indbetalingen til Fritvalgs Lønkontoen til at finansiere seniorfridage. Tidligere års indbetalinger til Fritvalgs Lønkontoen kan ikke anvendes til finansiering af seniorfridage. Medarbejderen kan også vælge at anvende pensionsbidraget til at finansiere yderligere seniorfridage. Medarbejderen skal senest 1. april meddele virksomheden, hvor mange seniorfridage han/hun ønsker afholdt i det kommende år. Medarbejderen kan højst vælge at holde det antal seniorfridage, som han/hun har midler på Fritvalgs Lønkontoen til at finansiere. Valget er bindende for medarbejderen og vil fortsætte i de følgende ferieår. Medarbejderen kan dog hvert år senest den 1. april give meddelelse om, hvorvidt der ønskes ændringer for det kommende ferieår. Har en medarbejder ikke inden den 1. april 2018 meddelt virksomheden, at han/hun ønsker at holde seniorfridage i det kommende ferieår og i givet fald hvor mange seniorfridage, er der ikke ret til seniorfridage i ferieåret 2018/2019. Denne medarbejder må vente til næste ferieår og give besked til virksomheden inden den 1. april 2019 om, at der ønskes afholdt seniorfridage og hvor mange i det kommende ferieår. Virksomheden og medarbejderen kan dog aftale andet. Spm.: Hvor stor del af den løbende pensionsindbetaling kan konverteres til indsættelse på Fritvalgs Lønkontoen? I forbindelse med valg af seniorfridage senest den 1. april skal medarbejderen meddele virksomheden, hvor stor del af medarbejderens samlede pensionsbidrag der skal indbetales til pension, og hvor stor del der skal indsættes på Fritvalgs Lønkontoen. Der er mellem overenskomstparterne enighed om, at der som minimum fortsat skal indbetales tilstrækkelige Side 5/9

6 midler på pensionsordningen til at dække udgifter til administration og forsikringsdækninger i ordningen. Medarbejderen kan derfor forud for sit valg, der skal være foretaget senest den 1. april, tage kontakt til sit pensionsselskab for at få foretaget en beregning heraf. Hvis medarbejderen ikke har fået foretaget en beregning hos pensionsselskabet, er overenskomstparterne enige om, at der for ferieåret 2018/2019 som minimum fortsat løbende skal indbetales 2 pct. i pensionsbidrag. Spm.: Skal virksomheden tage kontakt til pensionsselskabet, når medarbejderen har foretaget det endelige valg af konvertering af pension? Ja. Der vil typisk være behov for, at man får en ny overenskomstkode, som indbetalingerne kan foretages på. Dette sker bl.a. for at sikre, at dækningsgraderne ift. forsikringsdelene er uændrede. I PFA / Pension for funktionærer kan det ske ved at kontakte eller PFA på telefon Spm.: Hvor mange seniorfridage kan medarbejderen holde? En fuldtidsansat medarbejder kan maksimalt holde 32 seniorfridage i et ferieår. Seniorfridagene skal afholdes som hele dage og maksimalt så mange dage, som han/hun har eller må påregne at optjene som indestående på Fritvalgs Lønkontoen. Deltidsansatte kan holde et forholdsmæssigt antal seniorfridage/seniorfrihed. Er medarbejderen således ansat med 30 timer pr. uge, vil medarbejderen være berettiget til 30/37 x 32 hele seniorfridage (7,4 timer). Det vil være forskelligt, hvor mange ugentlige arbejdsdage en deltidsansat medarbejder har fordelt sin arbejdstid på. Den samlede ret til frihed opgjort i timer er imidlertid uafhængig heraf. En deltidsansat medarbejder arbejder 15 timer ugentligt fordelt med 5 timer mandage, onsdage og fredage. Medarbejderen vil under forudsætning af at der vil kunne være midler til rådighed - være berettiget til at afholde 15/37 X 32 X 7,4 timers seniorfrihed svarende til 96 timers seniorfrihed. Hvis seniorfriheden holdes i hele arbejdsdage (5 timer) udgør den således (96/5) svarende til 19,2 arbejdsdage. Hertil kommer ikke afholdte feriefridage fra det forudgående ferieår. En deltidsansat medarbejder arbejder 15 timer om ugen, men fordelt på 3 timer mandag til fredag. Medarbejderen vil under forudsætning af at der er midler til rådighed - være berettiget til at afholde 15/37 X 32 X 7,4 timers seniorfrihed svarende til 96 timers seniorfrihed. Hvis seniorfriheden holdes i hele arbejdsdage (3 timer) udgør den således (96/3) svarende til 32 arbejdsdage. Side 6/9

7 Spm.: Hvordan foretager man beregning af, hvor mange seniorfridage/meget seniorfrihed den enkelte har ret til i det kommende ferieår? En normal seniorfridag udgør beregningsmæssigt 7,4 timer (ligesom en feriefridag) for en fuldtidsansat. Ved beregning af hvor megen seniorfrihed fravalgt pension, fritvalgslønkontobidrag og ikke afholdte feriefridage giver ret til i det kommende ferieår udgør en seniorfridag (svarende til 7,4 timer) o,45 pct. af den ferieberettigede årsløn. Retten til fravær kan beregnes på følgende måde: 1. Hvor meget skal anvendes til seniorfrihed: Konverteret pension i pct. point + løbende fritvalgskontobidrag i pct. point + ikke afholdte feriefridage i pct. point + eventuelt aftalte ikke afholdte feriefridage = samlede procentdel der er til rådighed. 2. Beregning af samlede antal seniorfridage for (det) kommende afholdelsesår: Samlede procentdel til rådighed/beregningsmæssige værdi af en seniorfridag (0,45) = Antal seniorfridage. 3. Beregning af samlede seniorfrihedstimer fuldtidsansatte: Antal seniorfridage X normal seniorfridag (7,4 timer) = Samlede seniorfrihedstimer. 4. Beregning af samlede seniorfrihedstimer for deltidsansatte: Antal seniorfridage X normal seniorfridag (7,4 timer) X medarbejderens ugenorm = Samlede seniorfrihedstimer. En fuldtidsansat medarbejder ønsker at konvertere 8 pct. point af sit pensionsbidrag for det kommende ferieår og anvende 2 pct. point af de indbetalte bidrag på Fritvalgs Lønkontoen. Medarbejderen har ikke ikke-afholdte feriefridage. Medarbejderen har således ret til at afholde seniorfrihed svarende til: = /0,45 = 22,22 seniorfridage (7,4 timer) 3. 22,22 X 7,4 = 164,43 seniorfrihedstimer En deltidsansat medarbejder med 30 timer ugentligt ønsker at konvertere 8 pct. point af sit pensionsbidrag for det kommende ferieår og anvende 2 pct. point af de indbetalte bidrag på Fritvalgs Lønkontoen. Medarbejderen har ikke ikke-afholdte feriefridage. Medarbejderen har således maksimalt ret til at afholde seniorfrihed svarende til: Side 7/9

8 = /0,45 = 22,22 seniorfridage (7,4 timer) 3. 22,22 X 7,4 X 30/37 = 133,32 seniorfrihedstimer Hvor mange hele seniorfridage, deltidsmedarbejderen vil have ret til, afhænger af, hvordan timerne er fordelt, jf. ovenfor. Spm.: Får en medarbejder, der holder seniorfridage, løn under disse? Det er aftalt, at medarbejdere, der holder seniorfridage, får betaling som under sygdom. Det vil sige, at en funktionær får sin normale løn udbetalt. Ikke funktionærer får et beløb svarende til sygedagpengesatsen, hvis de er berettiget til sygedagpenge. Saldoen på Fritvalgs Lønkontoen reduceres tilsvarende med det beløb, som der er udbetalt til medarbejderen. Det er aftalt, at for medarbejdere, der afholder seniorfridage, reduceres indestående på Fritvalgs Lønkontoen med den udbetalte løn med tillæg af ferietillæg /feriegodtgørelse. Omkonvertering fra Fritvalgs Lønkontoen til seniorfridage er omkostningsneutral for virksomheden. Spm.: Skal seniorfridagen afholdes, hvis der er aftalt seniorfridage, men medarbejderens Fritvalgs Lønkonto er tømt på afholdelsestidspunktet? Det er medarbejderens risiko, hvis medarbejderen på det aftalte eller varslede tidspunkt for afholdelse af seniorfridage ikke har optjent eller allerede anvendt de til Fritvalgs Lønkontoen hensatte midler. Seniorfridage afholdes i så fald som frihed uden løn med mindre andet aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Spm.: Hvad sker der, hvis en medarbejder bliver syg på en seniorfridag? Det er Dansk Erhvervs opfattelse, at sygdom på en seniorfridag ikke berettiger til en erstatningsseniorfridag. Spm.: En ting er, hvad en medarbejder har ret til noget andet er, hvad kan en virksomhed og en medarbejder aftale. Kan en medarbejder, som et led i en seniorordning, f.eks. aftale med sin virksomhed, at den ugentlige arbejdstid nedsættes med f.eks.7 timer og finansiere lønnedgangen med midler fra Fritvalgs Lønkontoen eller konvertere hele eller dele af pensionsbidraget? Ja. En virksomhed og en medarbejder kan aftale en fast reduktion i den ugentlige arbejdstid. Andet kan også aftales. Det er dog vigtigt at huske, at frivillige aftaler er omkostningsneutrale for virksomhederne. Se i denne forbindelse f.eks. Butiksoverenskomstens side 55 om Andre former for arbejdstidsreduktion. Her har Dansk Erhverv Arbejdsgiver aftalt med HK, at sådanne aftaler er omkostningsneutrale for virksomhederne. Aftales det derfor mellem virksomheden og medarbejderen, at lønnedgangen finansieres ved en konvertering af hele eller en del af pensionsbidraget, og at der udbetales et tillæg til lønnen svarende til arbejdstidsreduktionen, så er reglen den, at det skal være omkostningsneutralt. Det betyder, at dette løntillæg indeholder feriegodtgørelse/ferietillæg, idet der ikke betales feriegodtgørelse/ferietillæg af pensionsbidrag. Hvis der ikke er indgået en aftale om afviklingen af den seniorfrihed, som medarbejderen har gjort krav på senest den 1. april, placeres seniorfriheden efter samme regler som feriefridage. Det betyder, at virksomheden kan varsle dem til afholdelse med 1 måneds varsel. Side 8/9

9 Spm.: Hvordan opgøres og afholdes seniorfriheden, hvis medarbejderen har et skiftende timetal i løbet af ferieåret? Opgørelsen og beregningen af seniorfridage sker på baggrund af det aktuelle timetal, når medarbejderen senest den 1. april foretager valget for det kommende ferieår. Der er alene krav på at holde op til det antal seniorfridage, som vil kunne finansieres af Fritvalgs Lønkontoen, herunder konverteret pensionsbidrag og eventuelt beløb fra indeværende opsparing af værdien af ikkeafholdte feriefridage. Hvis medarbejderen i løbet af ferieåret får et højere timetal berettiger dette ikke til mere seniorfrihed, men medarbejderen vil som følge heraf opnå højere indbetaling til Fritvalgs Lønkontoen i form af et større fritvalgskontobidrag og af større indbetaling af konverteret pensionsbidrag. Hvis medarbejderen i løbet af ferieåret får et lavere timetal, vil medarbejderen fortsat have den samme seniorfrihed. Idet de løbende indbetalinger til seniorfriheden som følge af det lavere timetal reduceres, vil den del af det aftalte eller den varslede seniorfrihed, som der ikke er midler på Fritvalgs Lønkontoen til at afholde, skulle finansieres ved løntræk. Virksomheden og medarbejderen kan dog indgå anden aftale. Spm.: Hvad sker der med seniorfridagene ved medarbejderens fratræden? Seniorfridage afholdes i det løbende ansættelsesforhold. Ikke afholdte seniorfridage kompenseres således ikke, men indestående på Fritvalgs Lønkontoen udbetales til medarbejderen ved fratræden. Spm.: Kan/skal medarbejderen holde aftalte seniorfridage, uden der er indestående på Fritvalgs Lønkontoen? Ja. Medarbejderen kan fastholde at afholde aftalte eller varslerede seniorfridage, lige som virksomheden kan fastholde at aftalte eller varslede seniorfridage afholdes, idet virksomheden er berettiget til at foretage løntræk i det omfang, at friheden ikke kan dækkes af Fritvalgs Lønkontoen. Virksomheden og medarbejderen kan dog altid aftale noget andet. Side 9/9

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde:

Betaling Betalingssatserne for holddrift og forlægning reguleres på følgende måde: Orientering nr. 14/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Overenskomst med Dansk Metalarbejderforbund/Dansk El-Forbund Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service

Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Orientering Fornyelse af Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af Funktionæroverenskomsten

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Produktionsoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af produktionsoverenskomsten Den 2. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode.

Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IT-overenskomsten for en 3-årig periode. Orientering Fornyelse af IToverenskomsten Den 8. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK/Privat indgået aftale om fornyelse af IToverenskomsten for en 3årig periode. IToverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Orientering nr. 11/2017 Løn og arbejdsforhold 21. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Funktionæroverenskomsten HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2017/2020 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2017 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe

Overenskomstforhandlingerne 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Fællesoverenskomsten for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Fællesoverenskomst for provinsen for en 3- årig

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København

Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Orientering nr. 8/2017 Løn- og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for hovedstadsområdet 3F København Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD)

Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager- og Konditormestre i Danmark (BKD) Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Særskilt nyhedsbrev for medlemmer af Bager og Konditormestre i Danmark (BKD) Der er mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning: Fritvalg

Vejledning: Fritvalg Vejledning: Fritvalg Fritvalgs Lønkonto I Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv) har du mulighed for at håndtere opsparing og afregning af 'Fritvalgs Lønkonto'. Ordningen er som udgangspunkt aftalt parterne

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Tillidsrepræsentanter skal også være loyale

Tillidsrepræsentanter skal også være loyale Tillidsrepræsentanter skal også være loyale ADVARSEL. En tillidsrepræsentant, der også var næstformand i sin fagforening, havde udtalt sig illoyalt over for sin arbejdsgiver. Virksomheden gav medarbejderen

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF

Ansættelseskontrakt. Funktionærer. Side 1 DKF Ansættelseskontrakt Funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende jobbeskrivelse:

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2017 Løn og arbejdsforhold 24. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration DANSKE SLAGTERMESTRE For ansættelsesforholdet gælder den indgåede overenskomst mellem Danske Slagtermestre og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Undertegnede virksomhed Navn: CVR. nr. Adresse: Postnummer:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE

Ansættelseskontrakt. Ikke-funktionærer. Side 1 KE Ansættelseskontrakt Ikke-funktionærer Side 1 Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Det bekræftes hermed, at Navn CPR-nr. Adresse Postnr Tlf. nr. By E-mail Er ansat som Stilling Med reference til Med følgende

Læs mere

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI.

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. 1 Gælder ikke for tjenestemænd De bliver på den Statslige aftale. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der ikke noget

Læs mere

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov

Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Regnskabsmæssige konsekvenser ved ny ferielov Indledning I 201 blev der vedtaget en ny ferielov, der bl.a. indfører begrebet samtidighedsferie, hvilket betyder, at en medarbejder optjener retten til ferie

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening

Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Ansættelsesbevis for ikke-funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 11. marts 2017 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 7/2017 Løn og arbejdsforhold 20. april 2017 Overenskomstfornyelse 2017 Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening

HK/Privat og Dansk Tandlægeforening HK/Privat og Dansk Tandlægeforening Obligatorisk ansættelseskontrakt for tandklinikassistenter i privat praksis 1 af 5 ANSÆTTELSESBREV Mellem klinikassistent Adresse Cpr-nr. og Tandlæge Arbejdsstedet adresse

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker

Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Generelle vilkår for butiksfunktionærer i Coop Danmarks butikker Aftale mellem Coop Danmark A/S og DLO/Butiksfunktionærgruppen (BF) 2017/2020 1 2 1 Indledning Stk. 1. Coop Danmark og BF har indgået nærværende

Læs mere

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer

Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Orientering Fornyelse af Landsoverenskomst for håndværksbagere og konditorer Den 17. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF indgået aftale om fornyelse af Håndværksbageroverenskomsten

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1

Ansættelsesbevis for funktionærer. Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening. Si d e 1 ANSÆTTELSESBEVIS FOR FUNKTIONÆRER Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser under overenskomst mellem ITD Arbejdsgiver og Kristelig Fagforening Si d e 1 Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelser

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017

INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 INFORMATION OM AFTALEN URAFSTEMNING OK2017 KÆRE KOLLEGA Vi har nu indgået en aftale med Dansk Industri om forbedringer i industriens overenskomster gældende for de kommende tre år. Op til forhandlingerne

Læs mere

BASISKONTRAKT PROVISION

BASISKONTRAKT PROVISION Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode.

DEN NYE FERIELOV. Den afgørende ændring ved den nye ferielov er, at der fremover optjenes og afholdes ferie indenfor stort set -samme periode. DEN NYE FERIELOV Den 1. september 2020 træder der en ny ferielov i kraft. Lovændringen er forårsaget af, at den nuværende ferielov vurderes til at være i strid med EU-lovgivningen, idet der efter de nugældende

Læs mere

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017

Emballageoverenskomst. Sannie Tvermoes. 05. apr. 17 EOK2017 INFORMATIONSMØDE. Fornyelse af Emballageoverenskomsten 2017 INFORMATIONSMØDE Fornyelse af en 2017 Program Overenskomstfornyelse in short EOK 2017-2020 Betalingselementer Sociale elementer Seniorordning Aftalt uddannelse Fleksibilitet Tillidsrepræsentanter Sygeløn

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI.

Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. Spørgsmål - Svar om DSB s indmeldelse i DI. 1 Gælder ikke for tjenestemænd De bliver på den Statslige aftale. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at hvis man er ansat som tjenestemand, sker der som udgangspunkt

Læs mere

Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018

Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018 Protokollat ved overenskomstfornyelsen år 2018 Mellem Dagbladet Information og Informations Redaktionelle Medarbejderforening som gruppe under Dansk Journalistforbund er aftalt følgende i forbindelse med

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold. for. butikschefer/chefoptikere. mellem. Profil Optik Butikker A/S

O V E R E N S K O M S T. om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold. for. butikschefer/chefoptikere. mellem. Profil Optik Butikker A/S O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for butikschefer/chefoptikere mellem Profil Optik Butikker A/S Og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2017-1.

Læs mere

Ferieloven oktober 2019

Ferieloven oktober 2019 Ferieloven oktober 2019 1 Agenda Opsamling fra tidligere møder Beregningsgrundlag - indefrysningsbeløb Ferietillæg Ekstra feriefridage Fratrædelser Dødsfald Hvem er ikke omfattet af indefrysningsordningen

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012

Urafstemning. information om aftalen. ok 2012 Urafstemning information om aftalen ok 2012 1 Kære medlem En ny aftale om industriens overenskomster er forhandlet på plads også denne gang i skyggen af en svær økonomisk situation. Vores mål i forhandlingerne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016

KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 KR. HVAD ER LØN? Gode råd fra Bluegarden 2016 Bliv klogere på løn Denne guide handler om løn og henvender sig til iværksættere, mindre virksomheder og andre, der ikke tidligere har beskæftiget sig med

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere