Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst"

Transkript

1 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Marts 2017

2 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for, hvordan det går på indikatorer, der er afgørende for, at målsætningerne med hver enkelt reform opfyldes. Sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrager notatet til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR. Notatet kan med fordel læses sammen med oversigtsnotatet over situationen på arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på bl.a. beskæftigelses- og ledighedsudvikling samt rekrutteringsudfordringer. Alle målingerne i rapporten er baseret på data fra I alle målinger anvendes data med én måneds forsinkelse, så den opgjorte udvikling i målingerne kun i mindre grad påvirkes af den regelmæssige justering, der sker af data på jobindsats.dk på grund af efterregistreringer. Målingerne i hver reform er tidsmæssigt synkroniseret, så alle målinger i den enkelte reform er fra samme måned. Desuden kan man via star.dk og jobindsats.dk løbende følge bl.a. implementering af de forskellige større reformer på beskæftigelsesområdet. På jobindsats.dk under Benchmark kan man for hvert jobcenter hente en rapport med sammenligning (benchmark) med andre jobcentre og udviklingen i hele landet. Indholdsfortegnelse Side 3-4: Borgere på offentlig forsørgelse Side 5-8: Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Side 9-12: Status på kontanthjælpsreformen Side 13-16: Status på sygedagpengereformen Side 17-20: Status på beskæftigelsesreformen Side 21-23: Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Side 24-27: Bilag 2

3 Borgere på offentlig forsørgelse Forsørgerbyrden i kommunerne (Figur 1) Når man betragter kommunernes udvikling i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, er det vigtigt også at have for øje, at der er stor forskel på forsørgerbyrden kommunerne imellem. Andelen af befolkningen i RAR Hovedstaden, der er på offentlig forsørgelse, var i november 2016 på 14 %, hvilket er lavere end gennemsnittet på landsplan (18 %). Det svarer til, at godt fuldtidspersoner var på offentlig forsørgelse i kommunerne i RAR Hovedstaden. Der er stor variation i hvor stor en andel af befolkningen, der er på offentlig forsørgelse i kommunerne. Andelen spænder fra 9,1 % i Gentofte til 21,7 % i Brøndby. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse (Figur 2) Der er sket et fald i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i RAR Hovedstaden på 7 % fra nov til nov. 2016, svarende til et fald på godt fuldtidspersoner. Det svarer til faldet på landsplan. En del af faldet kan forklares med, at personer på integrationsydelse ikke indgår i opgørelsen. Integrationsydelse blev indført i september Integrationsydelse vil fremadrettet blive indarbejdet i opgørelsen. Variationen er igen stor mellem kommunerne. Det største procentvise fald i antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er sket i Hørsholm med 14,2 % (240 færre fuldtidspersoner), mens faldet i Ballerup har været på 3,9 % (229 færre fuldtidspersoner). Der er en tendens til, at kommuner med høje andele har lavere relative fald, mens kommuner med lave andel har høje relative fald. Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), nov

4 Andelen af borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 2. Udvikling i antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse, nov nov Figur 1 & 2: Der indgår ikke SU, Folkepension, kontantydelse og integrationsydelse i opgørelsen. 4

5 Status på førtidspensions- og fleksjobreformen Den 1. januar 2013 trådte førtidspensions- og fleksjobreformen i kraft. Med reformen skal unge under 40 år som udgangspunkt ikke have førtidspension, men en tværfaglig og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb. Samtidig målrettes fleksjobordningen i forhold til personer med mindst arbejdsevne, og tilskuddet tilskynder i højere grad til at øge timetallet. Andel af udsatte borgere på offentlig forsørgelse (Figur 3) Reformen skal medvirke til, at andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse reduceres. Udsatte borgere på offentlig forsørgelse er i denne sammenhæng defineret som personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse samt personer, der har været i ressourceforløb i over ½ år, på sygedagpenge i over 1 år eller på kontant- eller uddannelseshjælp i over 3 år. I oktober 2016 var 7,2 % af befolkningen i RAR Hovedstaden udsatte borgere på offentlig forsørgelse, svarende til personer. Andelen er lavere end på landsplan (10 %). I kommunerne i RAR Hovedstaden varierer andelen fra 4,2 % i Gentofte til 12 % i Brøndby - og dermed samme mønster som den samlede andel på offentlig forsørgelse. Stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse (Figur 4) Målet er, at antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres. Men der har i RAR Hovedstaden såvel som på landsplan - været en stigning på ca. 1 % fra oktober 2015 til oktober De fleste kommuner i RAR Hovedstaden har haft en stigning i antallet af udsatte borgere på offentlig forsørgelse, dog har Lyngby-Taarbæk (-3,2 %), Frederiksberg (-1,0 %), Frederikssund (-0,6 %) og Brøndby (-0,3 %) haft mindre fald. Få borgere i ressourceforløb er i virksomhedsrettet aktivering (Figur 5) I ressourceforløbene skal borgerne have en individuel og helhedsorienteret indsats med inddragelse af både beskæftigelsesrettede, sociale og sundhedsmæssige tilbud. En virksomhedsrettet indsats er en af de mest effektive måder at få svage borgere tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at borgere i ressourceforløb kommer i virksomhedsrettede tilbud, eventuelt i kombination med andre tilbud. Andelen af borgere i ressourceforløb, der er i virksomhedsrettet aktivering i form af virksomhedspraktik eller løntilskud var i oktober 2016 på 11,8 % i RAR Hovedstaden. Det er lavere end landsgennemsnittet på 14,8 %, og der er stor variation kommunerne imellem. Andelen spænder fra 6,5 % i Egedal til 35,6 % i Lyngby- Taarbæk. Ses der på udviklingen i forhold til året før, har der i RAR Hovedstaden været næsten en fordobling (fra 319 til 596 personer) af ressourceforløbsborgere, der er i virksomhedsrettet aktivering, jf. jobindsats.dk. Det er især København, der har øget antallet af ressourceforløbsborgere i virksomhedsrettet aktivering. De ligger dog fortsat med en relativ lav andel. Stor variation i brugen af mentor til borgere i ressourceforløb i kommunerne (Figur 6) Knap en fjerdedel af borgere i ressourceforløb i RAR Hovedstaden i oktober 2016 fik mentorstøtte (24,3 %), hvilket stort set er på niveau med andelen på landsplan (25 %). Der er dog stor variation kommunerne imellem, hvor Ballerup med 6 % (7 personer) har den laveste andel, mens Allerød med 51,2 % (22 personer) har den højeste andel. Mere end hver femte af borgerne i fleksjobordningen er ledige (Figur 7) I RAR Hovedstaden er 22 % af borgerne i fleksjobordningen på ledighedsydelse i oktober Det er lidt højere end på landsplan (ca. 19 %). Ledigheden for personer i fleksjob varierer i RAR Hovedstaden fra 15,1 % i Brøndby til 30 % i Ballerup. Set i forhold til året før er antallet af fleksjobpersoner på ledighedsydelse forøget med godt 100 personer i RAR Hovedstaden, jf. jobindsats.dk. 5

6 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 3: Andel af befolkningen (16-66 år) på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, oktober 2016 Andelen af udsatte borgere på offentlig forsørgelse skal reduceres Fig. 4: Udvikling i antal personer på førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb over ½ år, forløb på sygedagpenge over 1 år eller kontanthjælp/uddannelseshjælp over 3 år, okt okt

7 Den virksomhedsrettede indsats for personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 5. Andel personer i ressourceforløb, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, oktober 2016 Brugen af mentorstøtte til personer i ressourceforløb skal styrkes Fig. 6. Andel personer i ressourceforløb, der får mentorstøtte, oktober

8 Andelen af ledige fleksjobvisiterede skal nedbringes Fig. 7. Andel fuldtidspersoner i fleksjobordningen (fleksjob og ledighedsydelse), der får ledighedsydelse, oktober

9 Status på kontanthjælpsreformen Den 1. januar 2014 trådte kontanthjælpsreformen i kraft. Reformen styrker den uddannelsesrettede indsats for de ufaglærte unge, der i stedet for at få kontanthjælp får uddannelseshjælp. Reformen bygger samtidig på et princip om, at de jobparate skal gøre nytte og arbejde for deres kontanthjælp, og at de aktivitetsparate skal bringes tættere på arbejdsmarkedet gennem en tværgående og helhedsorienteret indsats. Andel af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp (Figur 8) 3,6 % af befolkningen i RAR Hovedstaden var på kontant- eller uddannelseshjælp i november Det er stort set på niveau med gennemsnittet i hele landet (3,4 %). Andelen i kommunerne i RAR Hovedstaden varierer fra 1,1 % i Allerød til 6 % i Brøndby. Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere falder (Figur 9) Antallet af fuldtidspersoner på kontant- og uddannelseshjælp er fra nov til nov faldet med 15,4 % i RAR Hovedstaden, hvilket svarer til ca fuldtidspersoner. Det er et lidt mindre procentvist fald end på landsplan (ca. -17 %). Der har i Allerød været et fald på 48,3 % (147 fuldtidspersoner), mens der i Glostrup har været et noget mindre fald på 4,7 % (31 fuldtidspersoner). Der er ikke en entydig sammenhæng mellem andelen af befolkningen på kontant- og uddannelseshjælp og udviklingen i antallet af fuldtidspersoner på disse ydelser. Men der er en tendens til, at kommuner med lave andele har større procentvise fald, mens jobcentre med høje andele har lave procentvise fald. Mentorstøtte til uddannelseshjælpsmodtagere (Figur 10) Et af reformens fokusområder er at styrke brugen af mentor til uddannelseshjælpsmodtagere. Brugen af mentor har nemlig vist sig at være effektivt til at fastholde unge i uddannelse. Samtidig skal alle uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke kan deltage i andre aktive tilbud, have tilknyttet en mentor. I RAR Hovedstaden havde 30 % af uddannelseshjælpsmodtagerne en mentor i november 2016, hvilket er en markant højere andel på landsplan (20 %). På kommuneniveau svinger brugen af mentor fra 8,3 % på Frederiksberg til 57,1 % i Allerød. RAR-Hovedstadens markant højere andel af unge med mentor skyldes, at København med sin store volumen har en høj andel unge med mentor (44,4 %). Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere (Figur 11) Vejen til uddannelse for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere kan med fordel gå gennem en virksomhedsrettet indsats i form af virksomhedspraktik eller løntilskud. I RAR Hovedstaden var 11 % af de aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i november På landsplan var andelen 13 %. Der er stor variation mellem kommunerne. I Vallensbæk/Ishøj var andelen 2,4 %, mens andelen i Halsnæs og Hørsholm var 29 %. Virksomhedsrettet aktivering til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Figur 12) Virksomhedsrettet aktivering er et af de redskaber, der har vist sig at være mest effektive til at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere tilbage på arbejdsmarkedet. Der er i reformen derfor fokus på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kommer ud i virksomhederne. I RAR Hovedstaden var 9 % af de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering i november Det er under gennemsnittet på landsplan (13 %). Også her er der stor variation kommunerne imellem. I København var andelen 6,5 %, mens den i Allerød og Egedal var over 27 %. Allerød ligger således højt på virksomhedsrettet aktivering for både aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Tilsvarende gælder for Halsnæs. 9

10 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 8. Andel af befolkningen (16-66 år) på kontant- eller uddannelseshjælp, november 2016 Antallet af personer på kontant- og uddannelseshjælp skal reduceres Fig. 9. Udvikling i antal fuldtidspersoner på kontant- eller uddannelseshjælp, nov nov

11 Mentorindsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 10. Andel uddannelseshjælpsmodtagere, der får mentorstøtte, nov Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere skal styrkes (under 30 årige) Fig. 11. Andel aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, nov

12 Den virksomhedsrettede indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal styrkes Fig. 12. Andel aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, nov

13 Status på sygedagpengereformen Sygedagpengereformen er trådt i kraft i flere omgange, og den 1. januar 2015 trådte de sidste dele af sygedagpengereformen i kraft. Reformen indebærer, at tidspunktet for revurdering af retten til sygedagpenge fremrykkes fra 12 til 5 måneder, og at borgere, der ikke kan blive forlænget på sygedagpenge, fortsætter i et jobafklaringsforløb. Med reformen kom der desuden fokus på tidlig indsats og opfølgning, styrket brug af delvise raskmeldinger og virksomhedsrettede tilbud, samt at indsats og ressourcer prioriteres i forhold til sygemeldte i risiko for langvarige forløb. Andel af befolkningen på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 13) 1,8 % af befolkningen i RAR Hovedstaden var i oktober 2016 på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, svarende til knapt fuldtidspersoner. På landsplan er andelen 2,2 %. Andelen i RAR Hovedstaden varierer fra 1,2 % i Gentofte til 2,7 % i Albertslund. Lille fald i antal på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb (Figur 14) Fra oktober 2015 til oktober 2016 har der været et fald på 1,8 % i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i RAR Hovedstaden. På landsplan har der været en lille stigning på knap 1 %. 15 kommuner har oplevet et fald i antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb. Det største procentvise fald er i Glostrup på 12,3 % (41 færre fuldtidspersoner). 11 kommuner har haft en stigning, hvoraf den største stigning ses i Fredensborg på 12,7 % (49 flere fuldtidspersoner). Tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagere (Figur 15) Med sygedagpengereformen skal kommunerne sikre, at de sygemeldte borgere får en tidlig virksomhedsrettet indsats, da dette kan hjælpe dem hurtigere tilbage i job. Samlet for RAR Hovedstaden var 28 % af sygedagpengemodtagerne inden udgangen af 13. sygefraværs uge i oktober 2016 enten delvist raskmeldt eller havde været i virksomhedspraktik eller løntilskud. Det er lidt mindre end på landsplan (30 %). Andelen varierer fra 17,2 % i Glostrup (5 personer) til 52,4 % i Allerød (11 personer). Tidlig opfølgning for sygedagpengemodtagere (Figur 16) For at der kan iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygedagpengemodtagerne, er det vigtigt, at jobcentrene har samtaler med de sygemeldte tidligt i forløbet. I oktober 2016 havde 47 % af sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder i RAR Hovedstaden fået mindst én samtale, hvilket er højere end landsgennemsnittet (42 %). I kommunerne i RAR Hovedstaden spænder andelen fra 22 % i Allerød til 58 % i Gladsaxe. Få peroner i jobafklaringsforløb får en virksomhedsrettet indsats (Figur 17) Det er ikke kun vigtigt, at sygedagpengemodtagere får en tidlig virksomhedsrettet indsats. Det er også vigtigt, at der for personer, der efter 5 måneder overgår til jobafklaringsforløb, fortsat er fokus på en virksomhedsrettet indsats. I RAR Hovedstaden var 13,7 % af borgerne i jobafklaringsforløb i oktober 2016 i virksomhedsrettet aktivering i form af enten virksomhedspraktik eller løntilskud, hvilket er lavere end på landsplan (ca. 20 %). Andelen i kommunerne varierer fra 3,1 % i Frederikssund til 42,1 % i Hørsholm. Når disse andele sammenlignes på tværs af kommuner bør man være opmærksom på, at der i flere kommuner antalsmæssigt er tale om få personer. I 10 kommuner er der således tale om færre end 10 personer helt ned til 4 personer i Frederikssund. 13

14 Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 13. Andel af befolkningen (16-66 år) på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, okt Det samlede sygefravær skal nedbringes varigt Fig. 14. Udvikling i antal fuldtidspersoner på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb, okt okt

15 Der skal iværksættes en tidlig virksomhedsrettet indsats for sygemeldte Fig. 15. Andel sygedagpengemodtagere der er delvist raskmeldt, i virksomhedspraktik eller i løntilskud inden udgangen af 13. sygefraværsuge, oktober 2016 Der skal ske en tidlig opfølgning for sygemeldte Fig. 16. Andel sygedagpengemodtagere med et forløb på en varighed af 1-2 måneder, der har fået mindst én samtale, oktober

16 Personer i jobafklaringsforløb skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 17. Andel personer i jobafklaringsforløb der er i virksomhedspraktik eller løntilskud, oktober ,0% 40,0% 42,1% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 3,1% 5,3% 6,0% 6,3% 7,0% 7,7% 8,8% 10,0% 10,1% 10,8% 12,0% 12,1% 12,7% 12,7% 13,3% 14,1% 15,5% 15,8% 15,8% 17,8% 18,5% 22,9% 25,5% 25,6% 30,3% 0,0% Frederikssund Albertslund Hillerød Rudersdal Vallensbæk/Ishøj Høje-Taastrup Furesø Gentofte Hvidovre Herlev Brøndby Ballerup Tårnby/Dragør Glostrup Rødovre Gladsaxe København Fredensborg Gribskov Egedal Frederiksberg Allerød Halsnæs Helsingør Lyngby-Taarbæk Hørsholm Jobcenter Hele landet RAR Hovedstaden 16

17 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar 2015, 1. juli 2015 samt 1. juli Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere kommer i varig beskæftigelse gennem en individuel og målrettet indsats og gennem en målretning af uddannelsesindsatsen. Andel af arbejdsstyrken på dagpenge (Figur 18) I november 2016 var 3,2 % af arbejdsstyrken på dagpenge i RAR Hovedstaden, hvilket er en smule højere end på landsplan (2,8 %). Det adskiller sig fra mønstret fra øvrige grupper på offentlig forsørgelse, hvor andelen i Hovedstaden er mindre end på landsplan. Andelen af arbejdsstyrken på dagpenge varierer i RAR Hovedstaden fra 1,7 % i Allerød til 4,3 % i København. Antallet af fuldtidspersoner på dagpenge falder (Figur 19) Samtidig med at andelen af arbejdsstyrken på dagpenge er lidt højere i RAR Hovedstaden end på landsplan, er antallet af fuldtidspersoner på dagpenge steget 1,3 % i RAR Hovedstaden, mens antallet er faldet 2,5 % i hele landet i perioden november 2015 til november Udviklingen spænder fra et fald på 16,7 % i Gribskov til en stigning på 9,2 % i Hillerød. De fleste nyledige kommer hurtigt i gang med samtaleforløbet (Figur 20) Med reformen skal dagpengemodtagere have 6 samtaler inden for de første 6 måneder. Samtidig er et tidligt og intensivt samtaleforløb effektivt til at få dagpengemodtagere hurtigt tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene kommer hurtigt i gang med samtalerne med de ledige dagpengemodtagere. I november 2016 havde 85 % af dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed i RAR Hovedstaden fået mindst én samtale. Det svarer til landsgennemsnittet. I Allerød var andelen helt oppe på 98 %, mens den i Glostrup var på 50 %. Nyledige får de fleste steder et tidligt og intensivt samtaleforløb (Figur 21) I november 2016 havde 81 % af dagpengemodtagerene med en ledighedsperiode på 3 til 6 måneder fået mindst 2 samtaler indenfor de seneste 3 måneder. Det svarer igen til andelen på landsplan. I Furesø var andelen 95 %, mens den i Glostrup var 40 %. Virksomhedsrettet aktivering for dagpengemodtagere (Figur 22) Virksomhedsrettet aktivering - særligt i det private - er effektiv til at få dagpengemodtagere tilbage i job. Det er derfor vigtigt, at jobcentrene aktiverer dagpengemodtagere i virksomhedspraktik og privat løntilskud. I november 2016 var 11 % af dagpengemodtagerne i RAR Hovedstaden aktiveret i enten virksomhedspraktik eller privat løntilskud. Det er lidt højere end landsgennemsnittet (10 %). Andelen i RAR Hovedstaden varierer fra 3,9 % i Egedal til 15,1 % i Gladsaxe. 17

18 Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 18. Andel af arbejdsstyrken (16-66 år) på dagpenge, nov ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 2,2% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,7% 2,7% 3,0% 3,0% 3,1% 3,2% 3,3% 3,4% 3,7% 4,0% 4,1% 4,3% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Allerød Hørsholm Egedal Frederikssund Gribskov Rudersdal Furesø Hillerød Gentofte Fredensborg Helsingør Tårnby/Dragør Lyngby-Taarbæk Halsnæs Gladsaxe Ballerup Hvidovre Herlev Rødovre Glostrup Frederiksberg Høje-Taastrup Albertslund Brøndby Vallensbæk/Ishøj København Jobcenter Hele landet RAR Hovedstaden Antallet af dagpengemodtagere skal reduceres varigt Fig. 19. Udvikling i antal fuldtidspersoner på dagpenge, nov nov Nyledige dagpengemodtagere skal hurtigt i gang med et samtaleforløb Fig. 20. Andel dagpengemodtagere med 1½-3 måneders ledighed, der har fået i mindst én samtale, nov

19 Nyledige dagpengemodtagere skal have et tidligt og intensivt samtaleforløb Fig. 21. Andel dagpengemodtagere med 3-6 måneder ledighed, der har fået mindst 2 samtaler inden for de seneste 3 måneder, nov Flere dagpengemodtagere skal have et virksomhedsrettet tilbud Fig. 22. Andel dagpengemodtagere, der er i virksomhedspraktik eller privat løntilskud i en måned, nov

20 20

21 Ministerens beskæftigelsespolitiske mål Med 4 beskæftigelsespolitiske mål udpeger beskæftigelsesministeren de vigtigste indsatsområder i beskæftigelsesindsatsen. Langtidsledigheden skal reduceres (Figur 23) I november 2016 var 24 % af dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere i RAR Hovedstaden langtidsledige, hvilket svarer til knap personer. Andelen af langtidsledige er lidt højere i RAR Hovedstaden end på landsplan (21 %). Langtidsledigheden i RAR Hovedstaden er faldet 19 % fra november 2015 til november 2016, svarende til personer, jf. Jobindsats.dk. I kommunerne i RAR Hovedstaden spænder langtidsledigheden i november 2016 fra 15,4 % (133 personer) i Rudersdal til 34,8 % (389 personer) i Vallensbæk/Ishøj. Samarbejdet med virksomhederne skal øges (Figur 24) For at jobcentrene kan få deres målgrupper i virksomhedsrettet aktivering, er det vigtigt, at de samarbejder med virksomhederne. I oktober 2016 samarbejdede 18,5 % af virksomhederne i RAR Hovedstaden med et eller flere jobcentre, hvilket er markant en lavere andel end på landsplan (26 %). Samarbejdsgraden med virksomhederne varierer i kommunerne i RAR Hovedstaden fra 12 % i Hørsholm til 26,2 % i Albertslund. Offentligt forsørgede unge, der påbegynder en uddannelse skal øges (Figur 25) Uddannelse er en vigtig faktor i at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at unge får en kompetencegivende uddannelse. Andelen af unge under 30 år på enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret, der i august 2016 er påbegyndt en uddannelse var samlet set på 7,5 % i RAR Hovedstaden, hvilket er på niveau med andelen på landsplan. I kommunerne i RAR Hovedstaden spænder andelen fra 5,3 % (25 personer) i Lyngby-Taarbæk til 24,4 % (71 personer) i Egedal. Langtidsforsørgede i virksomhedsrettet tilbud skal øges (Figur 26) I RAR Hovedstaden havde 23,6 % af de langtidsforsørgede (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder i september Det er en lavere andel end på landsplan (28 %). Andelen varierer fra 19,1 % i København til 39,2 % i Halsnæs. 21

22 Langtidsledigheden skal reduceres Fig. 23. Andel dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, der inden for de seneste 52 uger har været ledige i mindst 80 pct. af tiden, nov Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal øges Fig. 24. Andel virksomheder, der har et samarbejde (løntilskud, virksomhedspraktik, jobrotationsvikar, skånejob, fleksjob, mentor eller nyttejob) med et jobcenter, okt

23 Flere unge skal have en uddannelse Fig. 25. Andel personer under 30 år på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller ydelser efter opbrugt dagpengeret, der er påbegyndt en uddannelse (inkl. lærlingeforløb, SU-støttet uddannelse og uddannelsesaktivering), aug Flere langtidsforsørgede skal have en virksomhedsrettet indsats Fig. 26. Andel på offentlig forsørgelse (eksklusiv førtidspension, fleksjob og seniorjob) med en sammenhængende offentlig ydelse i min. 3 år, der har fået et virksomhedsrettet tilbud inden for de seneste 6 måneder, sep

24 Bilag Tabel 1. Antal og andel offentlig forsørgede fordelt på ydelser og RAR Hovedstaden 1, Okt Ydelsesgrupper A. A-dagpenge B. Arbejdsmarkedsydelse RAR område Område Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 450 2,4% 3 0,0% Allerød 188 1,3%.. Ballerup 568 1,9% 1 0,0% Brøndby 629 2,8% 2 0,0% Egedal 382 1,4% 0 0,0% Fredensborg 422 1,7% 1 0,0% Frederiksberg ,4% 6 0,0% Frederikssund 409 1,5% 2 0,0% Furesø 350 1,5% 0 0,0% Gentofte 747 1,6% 2 0,0% Gladsaxe 839 1,9% 3 0,0% Glostrup 341 2,4% 0 0,0% Gribskov 370 1,4% 2 0,0% Halsnæs 357 1,8% 2 0,0% RAR Hovedstaden Hele landet ,0% 260 0,0% Helsingør 647 1,7% 5 0,0% Herlev 368 2,1% 1 0,0% Hillerød 488 1,6% 1 0,0% Hvidovre 718 2,1% 2 0,0% Høje-Taastrup 807 2,5% 1 0,0% Hørsholm 195 1,4% 0 0,0% København ,0% 39 0,0% Lyngby-Taarbæk 573 1,7% 0 0,0% RAR Hovedstaden ,3% 82 0,0% Rudersdal 474 1,4% 4 0,0% Rødovre 530 2,2% 2 0,0% Tårnby/Dragør 620 1,7% 3 0,0% Vallensbæk/Ishøj 697 2,9% 1 0,0% Ydelsesgrupperag D. Kontanthjælp E. Uddannelseshjælp RAR område Område idantal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 629 3,4% 225 1,2% Allerød 87 0,6% 77 0,5% Ballerup 730 2,4% 328 1,1% Brøndby ,6% 308 1,4% Egedal 220 0,8% 82 0,3% Fredensborg 495 2,0% 142 0,6% Frederiksberg ,5% 319 0,4% Frederikssund 575 2,1% 255 0,9% Furesø 347 1,5% 174 0,7% Gentofte 582 1,3% 161 0,3% Gladsaxe ,3% 331 0,8% Glostrup 451 3,1% 162 1,1% Gribskov 407 1,6% 212 0,8% Halsnæs 442 2,3% 222 1,1% RAR Hovedstaden Hele landet ,3% ,0% Helsingør ,0% 388 1,0% Herlev 512 3,0% 171 1,0% Hillerød 457 1,5% 267 0,9% Hvidovre 914 2,7% 385 1,1% Høje-Taastrup ,4% 338 1,1% Hørsholm 152 1,1% 60 0,4% København ,8% ,8% Lyngby-Taarbæk 457 1,3% 145 0,4% RAR Hovedstaden ,7% ,8% Rudersdal 365 1,1% 157 0,5% Rødovre 807 3,3% 221 0,9% Tårnby/Dragør 650 1,8% 220 0,6% Vallensbæk/Ishøj 703 3,0% 202 0,9% 1 Integrationsydelse og kontantydelse indgår ikke pga. datamæssige udfordringer, men de vil blive tilføjet i kommende versioner. 24

25 Ydelsesgrupper F. Revalidering G. Forrevalidering RAR område Område Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 53 0,3% 6 0,0% Allerød 3 0,0%.. Ballerup 20 0,1% 1 0,0% Brøndby 25 0,1% 4 0,0% Egedal 5 0,0%.. Fredensborg 15 0,1% 7 0,0% Frederiksberg 75 0,1% 14 0,0% Frederikssund 9 0,0%.. Furesø 10 0,0% 1 0,0% Gentofte 50 0,1% 26 0,1% Gladsaxe 14 0,0%.. Glostrup 12 0,1% 1 0,0% Gribskov 24 0,1%.. Halsnæs 18 0,1% 1 0,0% RAR Hovedstaden Hele landet ,2% 853 0,0% Helsingør 38 0,1% 36 0,1% Herlev 17 0,1% 4 0,0% Hillerød 32 0,1% 1 0,0% Hvidovre 59 0,2% 5 0,0% Høje-Taastrup 21 0,1%.. Hørsholm 17 0,1% 25 0,2% København 423 0,1% 90 0,0% Lyngby-Taarbæk 17 0,0% 1 0,0% RAR Hovedstaden ,1% 225 0,0% Rudersdal 8 0,0%.. Rødovre 23 0,1% 1 0,0% Tårnby/Dragør 23 0,1% 1 0,0% Vallensbæk/Ishøj 25 0,1%.. Ydelsesgrupper H. Sygedagpenge I. Jobafklaringsforløb RAR område Område Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 387 2,1% 89 0,5% Allerød 236 1,6% 33 0,2% Ballerup 544 1,8% 195 0,6% Brøndby 399 1,8% 90 0,4% Egedal 375 1,4% 97 0,4% Fredensborg 348 1,4% 89 0,4% Frederiksberg 858 1,2% 137 0,2% Frederikssund 491 1,8% 118 0,4% Furesø 295 1,3% 85 0,4% Gentofte 514 1,1% 63 0,1% Gladsaxe 533 1,2% 166 0,4% Glostrup 204 1,4% 64 0,4% Gribskov 459 1,8% 146 0,6% Halsnæs 405 2,1% 42 0,2% RAR Hovedstaden Hele landet ,7% ,4% Helsingør 576 1,5% 166 0,4% Herlev 261 1,5% 105 0,6% Hillerød 489 1,6% 128 0,4% Hvidovre 703 2,1% 192 0,6% Høje-Taastrup 517 1,6% 179 0,6% Hørsholm 194 1,3% 18 0,1% København ,4% 687 0,2% Lyngby-Taarbæk 430 1,2% 66 0,2% RAR Hovedstaden ,5% ,3% Rudersdal 403 1,2% 71 0,2% Rødovre 369 1,5% 106 0,4% Tårnby/Dragør 674 1,9% 143 0,4% Vallensbæk/Ishøj 366 1,5% 108 0,5% 25

26 Ydelsesgrupper J. Ressourceforløb K. Ledighedsydelse RAR område Område Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 143 0,8% 71 0,4% Allerød 42 0,3% 33 0,2% Ballerup 114 0,4% 148 0,5% Brøndby 120 0,5% 55 0,2% Egedal 31 0,1% 80 0,3% Fredensborg 98 0,4% 71 0,3% Frederiksberg 304 0,4% 142 0,2% Frederikssund 113 0,4% 114 0,4% Furesø 39 0,2% 59 0,3% Gentofte 78 0,2% 74 0,2% Gladsaxe 274 0,6% 142 0,3% Glostrup 69 0,5% 54 0,4% Gribskov 120 0,5% 113 0,4% Halsnæs 127 0,6% 118 0,6% RAR Hovedstaden Hele landet ,5% ,4% Helsingør 103 0,3% 133 0,3% Herlev 56 0,3% 46 0,3% Hillerød 113 0,4% 100 0,3% Hvidovre 202 0,6% 104 0,3% Høje-Taastrup 135 0,4% 122 0,4% Hørsholm 21 0,1% 43 0,3% København ,5% 704 0,2% Lyngby-Taarbæk 90 0,3% 61 0,2% RAR Hovedstaden ,4% ,3% Rudersdal 46 0,1% 70 0,2% Rødovre 183 0,8% 102 0,4% Tårnby/Dragør 112 0,3% 151 0,4% Vallensbæk/Ishøj 114 0,5% 49 0,2% Ydelsesgrupper L. Fleksjob M. Førtidspension RAR område Område Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 287 1,6% 987 5,3% Allerød 171 1,2% 380 2,6% Ballerup 351 1,2% ,6% Brøndby 315 1,4% ,0% Egedal 346 1,3% 796 3,0% Fredensborg 273 1,1% ,2% Frederiksberg 396 0,6% ,2% Frederikssund 392 1,4% ,4% Furesø 273 1,2% 892 3,8% Gentofte 344 0,7% ,4% Gladsaxe 516 1,2% ,7% Glostrup 180 1,3% 625 4,3% Gribskov 457 1,8% ,7% Halsnæs 330 1,7% ,0% RAR Hovedstaden Hele landet ,8% ,7% Helsingør 498 1,3% ,7% Herlev 263 1,5% 932 5,4% Hillerød 429 1,4% ,5% Hvidovre 477 1,4% ,7% Høje-Taastrup 324 1,0% ,2% Hørsholm 134 0,9% 397 2,8% København ,5% ,9% Lyngby-Taarbæk 313 0,9% ,0% RAR Hovedstaden ,9% ,8% Rudersdal 263 0,8% 995 3,0% Rødovre 392 1,6% ,5% Tårnby/Dragør 448 1,3% ,4% Vallensbæk/Ishøj 248 1,0% ,8% 26

27 Ydelsesgrupper N. Efterløn RAR område Område Antal fuldtidspersoner Andel af befolkningen (16-66 år) Albertslund 252 1,4% Allerød 232 1,6% Ballerup 418 1,4% Brøndby 364 1,6% Egedal 403 1,5% Fredensborg 389 1,5% Frederiksberg 689 1,0% Frederikssund 570 2,0% Furesø 350 1,5% Gentofte 467 1,0% Gladsaxe 542 1,3% Glostrup 214 1,5% Gribskov 508 2,0% Halsnæs 480 2,4% RAR Hovedstaden Hele landet ,8% Helsingør 637 1,6% Herlev 328 1,9% Hillerød 435 1,4% Hvidovre 509 1,5% Høje-Taastrup 463 1,5% Hørsholm 160 1,1% København ,8% Lyngby-Taarbæk 424 1,2% RAR Hovedstaden ,2% Rudersdal 421 1,3% Rødovre 394 1,6% Tårnby/Dragør 671 1,9% Vallensbæk/Ishøj 367 1,6% 27

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst Marts 2017 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data for,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst September 2016 Forord Dette notat beskriver status på indsats og resultater for de sidste par års reformer på beskæftigelsesområdet. Notatet giver data

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats Østjylland Februar 2016 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats Vestjylland Marts 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal sammen

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 3. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 3. november 2015 November 2015 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 20-08-2015 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst Status på indsats RAR Hovedstaden August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden

AMK Øst / 25. maj 201. Status på indsats RAR Hovedstaden AMK Øst / 25. maj 201 Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles videns grundlag for RAR-medlemmerne.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Februar 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Status på indsats RAR Hovedstaden

Status på indsats RAR Hovedstaden Status på indsats RAR Hovedstaden Maj 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland

Status på reformer og indsats RAR Sjælland Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2015 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på, at ledige hurtigere

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 24. maj Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 24. maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Maj 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland Februar 2019 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

AMK-Midt-Nord Status på reformer og indsats RAR Nordjylland AMK-Midt-Nord 7-1-2016 Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland AMK-Øst Status på indsats RAR Sjælland August 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret oktober 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 21-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Østjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Østjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret februar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret november 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret januar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland November 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast juni 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland August 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn Marts 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Februar 2019 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret marts 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Opdateret august 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Status på reformer og indsats RAR Østjylland Status på reformer og indsats RAR Østjylland Opdateret November 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland

Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Udkast Status på reformer og indsats RAR Østjylland Januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Herning Januar 2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på resultater og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på resultater og indsats RAR Fyn September 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 23-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Fyn November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 21-06-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 22-09-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst August Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst August 2016 Nøgletal for ungeindsats RAR Hovedstaden August 2016 Unge på offentlig forsørgelse Jobcentrenes indsats for at få unge under 30 år væk fra offentlig forsørgelse og videre til ordinær

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 17-11-2015 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL

FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL FEBRUAR 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I EGEDAL Overblik og udvikling, EGEDAL FEBRUAR 2017 Jobcenteroverblik NR. 6 AF 6 JOBCENTRE I KLYNGEN 芶 Samme placering som sidste opgørelse Reform af førtidspension

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD

OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD OKTOBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I REBILD Overblik og udvikling, REBILD OKTOBER 2017 Jobcenteroverblik NR. 7 AF 12 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt

Læs mere

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG

MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG MAJ 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LEMVIG Overblik og udvikling, LEMVIG MAJ 2017 Jobcenteroverblik NR. 11 AF 27 JOBCENTRE I KLYNGEN Reform af førtidspension og fleksjob: Flest muligt skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Status på mål og nøgletal pr. 1. kvartal 2017 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen (på baggrund af seneste tilgængelige data) Indhold s Indholdsfortegnelse Nøgletal

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6

Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 Bilag til Beskæftigelsespolitiske udfordringer i jobcenternetværk 1-6 April 2014 De 6 jobcenternetværk Bilagsoversigt 1. STRUKTURELLE KENDETEGN FOR RAMMERNE FOR INDSATSEN I JOBCENTRENE... 3 2. UDVIKLING

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere